Sunteți pe pagina 1din 4

Epoca Luminilor

A. Premise ->economice =s-a produs un progres constant in domeniul economic datorita activit ii burgheziei ->social-politic =burghezia dorea accesul la puterea de guvernare =burghezia dorea ca statul sa sprijine activit ile economice =burghezia dorea o noua pozi ie in societate conforma cu importanta sa economica =burghezia putea ob ine aceste lucruri doar daca reu ea sa impun in societate noi principii si valori ->ideologice =s-a afirmat iluminismul care reprezint o epoc a ra iunii =curent filosofic care promova ra iunea, gndirea, credea in capacitatea omului =a cunoa te lumea si pe sine nsu i =a spune dezbateri pe orice subiect =omul era o fiin capabila sa cunoasc si sa n eleag orice lucru =epoca luminilor era o perioada de rennoire, schimbare *apar idei noi in politica, economie *perioada de progres a umanit ii -Epoca luminilor =The Enlightenment =Les Lumieres =Lie Aufklarung B. Periodizarea Epocii Luminilor a)1680-1715 ->se mai nume te ,,criza con tiin ei europene ->1688 ,,Revolu ia Glorioasa ->1689 ,,Declara ia Drepturilor ->1690 ,,John Locke =2 lucr ri *,,Scrisoare despre toleranta =a teoretizat toleranta religioasa *,,Al doilea tratat despre guvernare =prezint concepte moderne >parlament, domnia legii, rolul guvernului, constitu ia ->1713 ,,Pacea de la Utrecht =Fran a pierde suprema ia pe continent ->1715 *Ludovic al 14-lea moare* =simbolul absolutismului european =oamenii cultiva i ncep sa calatoreasca mai mult =admira si critica ceea ce vad b)1715-1789 *Epoca luminilor propriu-zisa* ->filosofii isi publica principalele lucr ri =teoretizeaz regimuri politice variate si concep ii religioase sau economice ->se manifesta despo ii ilumina i sau monarhii ilumina i

=acei regi absoluti ti care au acceptat sa preia ideile propuse de filosofii epocii luminilor si sa guverneze intr-un mod luminat progresist *raman totu i monarhi absoluti ti c)1789-1815 *Perioada se ncheie cu ,,Revolu ia Franceza =nu ar fi putut avea loc fara ideile filosofilor ilumini ti =ideile filosofilor sunt unele acceptate altele contestate nsa principiile lor au fost r spndite in ntreaga Europa de armatele lui Napoleon **toate aceste lucruri au schimbat fundamental lumea** C. Noi principii si valori in societate a)In plan religios ->apare deismul=concep ie filosofica ->filosofii sus ineau ca lumea a fost creata de Dumnezeu nsa nu a intervenit ulterior in evolu ia acesteia ->filosofic considerau biserica o sursa de ignoranta si de fanatism ->ideile lor contraveneau dogmelor oficiale ale Bisericii Catolice ->filosoful D. Diderot considera ca omul avea o singura datorie ***DATORIA DE A FI FERICIT*** b)In plan politic ->unii filosofi sus ineau statul monarhic *Montesquieu =lucrare fundamentala despre spiritul legilor =teoretiza o serie de principii moderne *separarea puterilor in stat *un regim constitu ional *respectarea drepturilor omului *respectarea proprietatii private *egalitatea in fata legii =a fost influen at de modelul politic britanic care l admira ->Iluminismul era: *anti-feudal *anti-clerical *anti-absolutist *ra ional ->prefigura si Voltaire =i-a sus inut pe despo ii ilumina i =erau monarhi absoluti ti care aplicau reforme la sugestia filosofilor ->in plan politic J.J.Rousseau =sus inea republica ca forma de organizare politica =a conceput ,,Teoria contractului social =o n elegere intre conduc tor si supu i =cei dinti au trebuit sa conduc statul in beneficiul supu ilor si sa respecte n elegerile f cute cu acestea =in caz contrar cet enii au dreptul sa-i schimbe pe conduc tori =sus inea ca republica si democra ia directa se pot realiza doar in statele mici c)In domeniul economic ->ilumini tii erau to i de acord ca munca reprezint singura solu ie pentru progres ->fiziocra ii considerau ca munca in agricultura era cea care aducea progres ->Adam Smith =economist englez =a sus inut ca industria si comer ul aduc progresul 2

= trebuiau respectate 3 condi ii: *sa existe si sa func ioneze legea cererii si ofertei**sa existe interes personal pentru in domeniu***statul sa garanteze libera ini iativa

Absolutismul iluminat
A. Definitie ->un curent de idei numita concep ii si practici politice din secolul 18 ->urmarea realizarea unei politici reformatoare in favoarea supu ilor ->masurile luate in diverse domenii au urm rit: =modernizarea societatilor si a statelor =imbunatatirea vie ii supu ilor ->o practica reformatoare dusa de monarh nsa impregnata de ideile filosofilor ilumini ti ->aceste masuri reformatoare nu au urm rit schimb ri sociale si politice ->urm reau ameliorarea si eficientizarea anumitor sectoare ->din acest motiv nici nu au avut efecte de durata lunga B. Teorii ale statului 1)Teoria monarhului de drept divin ->monarhul in aceasta viziune era reprezentantul lui Dumnezeu pe pamant ->era infailibil (m. Ludovic 14) 2)Teoria monarhului ca prim slujitor al statului ->monarhul isi punea activitatea in slujba supu ilor ->supu ii l apreciau pentru faptele sale (reforme) ->model: Frederic al II- lea al Prusiei C. Trasaturile absolutismului iluminat ->adoptarea de coduri de legi ->eliminarea torturii ->adoptarea de masuri umanitare ->toleranta religioasa =to i au primit drepturi, respectiv minorit ile religioase ->biserica a devenit subordonata statului ->d.p.d.v. economic =mercantilismul =curent economic care sus inea o balan a de pl ti activa =statul ncuraja comer ul ->monarhii absolu i au protejat actele =au sus inut dezvoltarea invatamantului =aveau nevoie de supu i cat mai alfabetiza i ->s-au implicat in rela iile dintre tarani si seniori =ncercau sa imbunatateasca situa ia taranilor D. Modele de despo i ilumina i ->Frederic al II-lea al Prusiei =1740-1786 =a fost supranumit ,,Cel Mare =a reglementat rela iile dintre nobili si erbi =nu a desfiin at Serbia pentru a-si p stra sprijinul for elor =a ncurajat industria *nfiin are de fabrici =intareste armata 3

=aplica toleranta religioasa =preocupat de arta (literatura) ->Iosif al II-lea al Austriei =1780-1790 =imparat al imperiului Habsburgic =continund reformele mamei sale, Maria Tereza =urm re te modernizarea, germanizarea si centralizarea statului Austriac =,,Edictul de toleranta *acorda libertate de cult tuturor confesiunilor si abolea discriminarea fata de evrei =secularizarea unei treimi din propriet ile manastresti =ocrotirea bolnavilor =acorda taranilor dreptul de a face plngeri in fata functionarilor de stat =oficializeaz germana =ncurajeaz cultura germana ->Ecaterina a II-a a Rusiei =1762-1796 = arina a Rusiei =origine germana =atrasa de ideile iluministe(Voltaire, Diderot) =dore te modernizarea rapida si occidentalizarea Rusiei =ncurajeaz dezvoltarea economiei ruse ti =nu poate desfinta erbia =p streaz privilegiile nobilimii =promoveaz un cod de lege iluminist, ,,Nakaz , elaborat de adunarea nobililor =aplica toleranta religioasa =sl be te influenta Bisericii Ortodoxe in stat =transforma Rusia in mare putere