Sunteți pe pagina 1din 5

F.

DISTANTESIUNGHIURIINSPATIUPROBLEMEREZOLVATE
1.ABCtriunghiisoscelcuperimetrulP=16cmsiBC=6cm.SeridicaperpendicularaAS=43cm
Secere:a)d(SBC)b)d(A(SBC))c)m((SBC)(ABC))d)sin(SB(SAC))
S
A
S

4
43

5
F

43
8

3
3
BDC

F
C

D
4

B
REZOLVARE
PDABCBC 166
a)In DABCisoscelAB=AC===5cm AB=AC=5cm
2
2
In DADCdr. AD2 =AC2 DC2 AD2 =259=16 AD= 16 AD=4cm
DistantadelapunctulDlasegmentulBCsedeterminacuTeoremacelor3perpendiculare
SA ^ (ABC)
AD ^ BC
AD,BC (ABC)

SD ^ BC

In DSADdr. SD2 =SA2 +AD2 =(43)2 +42 =48+16=64 SD= 64=8 d(S,BC)=8cm
b)DistantadelapunctulAlaplanul(SBC)sepoatedeterminaprin2metode:
Metoda1
SD ^ BC
AD ^ BC
SD,AD (SAD)

BC ^ (SAD)

ConstruiescAE ^ SD.DeoareceBC ^ (SAD)siAE (SAD) BC ^ AE AE ^ BC


DinAE ^ SD
AE ^ BC
AE ^ (SBC) d(A,(SBC))=AE
SD,BC (SBC)
SA AD 43 4
In D SADdr. AE===23cm d(A,(SBC))=23cm
SD8
1

Metoda2
d(A,(SBC)).FormezintrepunctsiplanpiramidaASBCsiscriuvolumuleiindouamoduri
Aria DSBC distantad
VASBC =
3
Aria DSBC distantad=Aria DABC SA
Aria DABC SA
VSABC =
3

Aria DABC SA
distantad=
Aria DSBC

BC AD 6 4
Aria DABC===12cm2
2
2
BC SD 6 8
Aria DSBC===24cm2
2
2

12 43
d==23 d(A,(SBC))=23cm
24

c)m((SBC)(ABC))
Seidentificalaturacomunadintrecele2plane,apoidinfiecareplanseducecateoperpendiculara
pelaturacomuna.Unghiuldintreplaneesteegalcuunghiuldintrecele2perpendiculare.
(SBC) (ABC)=BC
SD ^ BC,SD (SBC)
((SBC)(ABC))= (SDAD)= SDA
AD ^ BC,AD (ABC)
SD
In DSADdr.cuAD= m(ASD)=30(reciprocateoremeiunghiuluide30) m(SDA)=60
2
d)Unghiuldintreodrepatasiunplan=unghiuldintredreaptasiproiectiadrepteipeplan
ConstruiescBF ^ AC,darBF ^ SA(SA ^ (ABC)siBF (ABC)) BF ^ (SAC)
proiectiasegmentuluiSBpeplanul(SAC)estesegmentulSF (SB,(SAC))=(SB,SF)=(BSF)
AD BC4 624
In DABC BF AC=AD BC BF===cm
AC55
In DSABdr SB2 =SA2 +AB2 =(43)2 +52 =48+25=73 SB=73cm
BF2412473
2473
In DSFBdreptunghicinF sin(BSF)== = sin(SB,(SAC))=
SB5
73365
365

2.ABCDA'B'C'D'esteoprismadreptacubazaABCDpatrat. AB=4cmAA'=8cm.Secere:
a)d(D'AC)b)d(B'OC')c)d(B'(D'AC))d)cos (D'AC'C)
D'C'

D'22O'22 B'

4
A'B'
E
F

62

62

E
62

862

F
8
B' 2 P 2 C'

DC
O
A

a)DistantadelaD'laACodetermincuajutorulteoremeicelor3perpendiculare
D'D ^ (ABCD)
DO ^ AC
DO,AC (ABCD)

D'O ^ AC d(D'AC)=D'O

DB=L2=42cm DO=42/2=22cm
In DD'DOdr D'O2 =D'D2 +DO2 =82 +(22)2 =64+8=72 D'O=72 D'O=62cm
b)DistantadelaB'laOC'ovoideterminaprinaltametodadecatceautilizatalapunctula)
IntrepunctulB'sisegmentulOC'formeztriunghiulB'OC'
Observnaturatriunghiului(dupalungimilelaturilor),apoireprezinttriunghiulinplan
DB'BO DC'CO(cazulcatetacateta) B'O C'O DB'OC'esteisoscel
In DB'OC'construiescB'F ^ OC' d(B'OC')=B'F
OP B'C'
In DB'OC' B'F OC'=OP B'C' B'F=
OC'
OC'=OB'darOB'=OD' OC'=OD'=62cm
In DOPB'dr OP2 =B'O2 B'P2 =724=68 OP= 68=217cm
217 4 417434234
234
B'F==== d(B'OC')=
62
3263
3

c)d(B'(D'AC))
B'O ^ AC
D'O ^ AC
AC ^ (D'OB')
B'O,D'O (D'OC')
ConstruiescB'E ^ D'O.DeoareceAC ^ (D'OB')siB'E (D'OB') AC ^ B'E B'E ^ AC
DinB'E ^ D'O
B'E ^ AC
B'E ^ (D'AC) d(B',(D'AC))=B'E
D'O,AC (D'AC)
OO' D'B'8 42 32 16
In DD'OB' B'E D'O=OO' D'B' B'E== == cm
D'O
626
3
D'B'estediagonalaunuipatrat(diagonalapatratului=latura 2 D'B'=A'B'2=42
d)cos (D'AC'C)
Dacadreptele(1)si(2)nusuntinacelasiplan,seduceoparalela(3)ladreapta(1)caresafieinacelasi
plancudrepta(2).Unghiuldintredreaptele(1)si(2)vafiegalcuunghiuldintredreptele(2)si(3).

D'DC'C (D'ACC')= (D'AD'D)= (AD'D)


D'D
In D D'DAdr. cos (AD'D)=
D'A
In D D'DAdr. D'A2 =D'A'2 +A'A2 D'A2 =42 +82 =16+64=80 D'A= 80 D'A=45cm
D'D8225
cos (AD'D)====
D'A45

25
cos(AD'D)=

3) Triunghiul dreptunghic isoscel are ipotenuza BC con]inut@ ^n planul a }i se proiecteaz@ pe


acest plan dup@ A'BC. {tiind c@ aria A'BC este 33 cm2 }i c@ BC = 6cm, s@ se afle:
a) ^n@l]imea A'D (D BC) a triunghiului BA'C ; b) cosinusul unghiului format de AB cu planul a
; c) distan]a de la A' la planul ABC ; d) unghiul dintre planele (AA'B) si (AA'D)
A
C
A'
E
D
A'
3
3
C
A
B B
D
C
D
AA' ^ a ; BC a CA' este proiectia lui CA pe a
B a
BA' este proiectia lui BA pe a
Deoarece ABC este dreptunghic isoscel AB = AC
Daca AB=AC A'B=A'C A'BC este isoscel
4

BCA'D

6A'D

a) Aria A'BC = = 33 A'D = 3 cm


2
2
In A'DC, D=90 A'C2 = A'D2+DC2 = 3+9=12 A'C =23cm = A'B
In ABC, A=90 AC2+AB2=BC2 2AC2=36 AC2=18 AC=32cm=AB
ABC dreptunghic isoscel , ADinaltime ADmediana AD = BC / 2 AD=3cm
In AA'B, A'=90 A'A2 = AB2A'B2 = 1812=6 A'A = 6cm
b) A'B este proiectia lui AB pe planul a (AB ; a) = (AB; A'B)= ABA'
A'B
23 6
In AA'B, A'=90 cos(ABA') = = =
AB

32

c) distan]a de la A' la planul ABC


Voi utiliza o noua metoda pentru a determina distanta de la un punct la un plan
1. Din A' duc o perpendiculara pe o dreapta a planului (ABC), drepta care este in acelasi plan cu
punctul A'
A'D ^ BC
2. Din puctul D construiesc o perpendicuara pe BC care sa fie inclusa in planul (ABC)
DA ^ BC
3. Din punctul A' construiesc o pependiculara pe DA
A'E ^ AD
Daca A'D ^ BC BC ^ (A'DA), dar A'E (A'DA) BC ^ A'E A'E ^ BC
DA ^ BC
Deoarece A'E ^ AD
A'E ^ BC
A'E ^ (ABC) d(A' ; (ABC)) = A'E
AD si BC (ABC)
O dreapta este perpendiculara pe un plan daca este perpendiculara pe doua drepte
concurente din acel plan.
A'AA'D

63

In AA'D, A'=90 , A'E^AD A'E = = A'E=2cm


AD
3
d) (AA'B)(AA'D) = AA'
BA'^AA' ; BA'(AA'B)
((AA'B);(AA'D))=(BA' ; DA' )=(BA'D)
DA'^AA' ; DA'(AA'D)
A'B
In A'DB, D=90,A'D=3cm,A'B=23cmA'D=m(A'BD)=30 m(BA'D)=60
2