Sunteți pe pagina 1din 11

CALCUL DE PRET.

POSTCALCUL

1.ELEMENTELE TEHNICE- fluxul tehnologic

Fluxul tehnologic intr-o tipografie offset este:

a) Creatie , design, tehnoredactare, DTP (=artwork) - aceasta etapa poate fi externalizata; b) Pregatirea formei - materiale : filme, placi, solutii - manopera : expunere, copiere c) Tipar - capacitate de imprimare : formate de imprimare; numar grupuri de imprimare; viteza medie de imprimare /ora - cost mentenanta; service masini - materiale : hartie/carton; cerneala/lacuri; aditivi cerneala; solutii de curatare; lavete; sapun d) Legatorie

- ore manopera pe operatii legatorie: manuala; mecanica - materiale: aracet;capse; spirale ; etc - externalizare, eventual , daca e cazul e) Ambalare , livrare - materiale: hartie , folie ambalare; banda scotch; sfoara - cost mesagerie

Fluxul tehnologic intr-o tipografie flexo este:

a) Creatie , design, tehnoredactare, DTP(=artwork), cu softuri specifice pentru flexo - aceasta etapa poate fi externalizata b) Pregatirea formei - materiale : filme, placi fotopolimeri, banda dubluadeziva - manopera expunere c) Tipar - capacitate de imprimare : latime de imprimare; viteza de imprimare - cost mentenanta

- materiale: suport de inprimare ( autocolant, folie); cerneala ; lacuri;aditivi ; solutii de curatare, lavete; stante d) Finisare , in absenta unui Sleeter , aceasta operatie se face pe masina de tipar=ore manopera e) Ambalare, livrare - materiale : hartie/folie de ambalare, banda scotch - cost mesagerie Orice utilaje/operatii noi se achizitioneaza/fac , trebuie incluse in calculul de pret.Fiecare cu consumul de materiale si manopera aferent. Idem pentru orice operatii externalizate.

Toate aceste faze/etape din fluxul tehnologic trebuie sa se regaseasca in fisa de urmarire a lucrarii, pe care se consemneaza consumul de materiale si de timp aferent fiecarei faze.Fiecare faza are controlul ei de calitate , care trebuie consemnat ca timp si conformitate.Si ora de salarizare a celui care face controlul costa.

La fel, fiecare faza din fluxul tehnologic al produsului trebuie sa se regaseasca in antecalcul: necesar de materiale si manopera, timp( pentru termenul de livrare)

2.ELEMENTELE ECONOMICE construire pret;elemente clasice

a) Materiale necesare lucrarii - cuprinde unitatile fizice dar si valoarea unitara b) Regia de sectie - cuprinde: - toate cheltuielile materiale si de functionare ale sectiei - salariile personalului direct productiv - daca service-ul utilajelor este exernalizat , atunci val.contractelor si chelt. cu piesele de schimb - amortizari c) Regia generala - cuprinde: - toate cheltuielile materiale si de functionare ale departamentelor indirect produtive: comercial si marketing, administativ , aprovizionare, contabilitate, secretariat - salariile personalului TESA si management

- transport, asigurari - protocol si reprezentare - amortizare invesitii in aceste departamente - expozitii , instruire, licente, etc d) Cheltuieli comerciale - comisioane vanzari - rezerva de negociere e) Rata rentabilitate, conform BVC(=bugetului de venituri si cheltuieli) aprobat de CA

3.SISTEME DE IMPRIMARE DIFERITE - offset ; flexo

- daca cele doua sisteme existante in aceeasi firma sunt considerate centre de profit diferite atunci se concepe calcul de pret , fisa de comanda , urmarire consum materiale si manopera , rata rentabilitate conform startegie si politica de investitii diferite, in functie de dinamica data de management

4.ANTECALCUL

- pentru fiecare oferta de pret ( in functie de variabilele solicitate : tiraje sau formate sau numar de culori diferite) se face un antecalcul - pentru lucrarea pentru care clientul isi exprima aprobarea prin comanda si contract se pastreaza fisa de antecalcul si se intocmeste fisa lucrarii - fisa lucrarii trebuie sa contina elementele fizico/tehnice prevazute in antecalcul: necesarul de materiale si ore de manopera , unde este cazul. Acesta este modul de comunicare care asigura fluxul informational intre departamente , si urmarirea aprovizionarii si a consumului de materiale pentru lucrarea respectiva - elaborarea tehnica a fiecarei lucrari este bine a se face in starnsa colaborare cu cei de care fac antecalculul( in cazul ca nu este acceasi persoana) pentru a fi prevazute in in calcul fiecare faza , fiecare material si fiecare consum de timp

5.POSTCALCUL

- la terminarea lucrarii se complecteaza pe fisa de comanda a lucrarii valoarea facturata, fara TVA - dupa ce lucrarea a fost predata/ preluata de client si factura a fost semnata de acesta; respectiv a avut loc si preluarea calitativa( in sensul ca nu avem reclamatii , refuzuri , alte incidente purtatoare de cheltuieli) se procedeaza la efectuarea postcalculului - se compara fisa de antecalcul cu fisa de comanda a lucrarii din punctul de vedere al: a) Materiale consumate: la fiecare etapa : pregarirea formei, tipar, legatorie , ambalare , livrare. Aceste sunt scrise de fiecare sectie in baza bonurilor de consum. - acestea se compara atat ca unitati fizice cat si ca valoare ( pret unitar) pentru a se vedea daca antecalculul le-a prevazut corect in pret.

b) Orele de manopera care sunt consemnate si pentru care semneaza fiecare lucrator pe masura ce a efectuat operatia pentru lucrarea respectica - acestea se compara cu orele prevazute in antecalcul pentru a vedea daca au fost cuprinse in calculul de pret si daca a fost respectat termenul de executie al lucrarii - orice operatii suplimentare se contabilizeaza pentru a se putea elabora un tarif de folosit in situatii similare viitoare - postacalculul nu este facultativ , el este absolut necesar

6.ANALIZA INFORMATII FURNIZATE DE POSTCALCUL. FOLOSIREA CAPACITATILOR DE PRODUCTIE. - postcalcul fara analiza este pierdere de timp - din postcalcul aflam: daca am folosit cantitatea de material sau nu , si am aprovizionat la pretul respectiv am calculat corect necesarul de material si prisoasele ne-am incadrat in prisoasele prevazute sau am consumat mai mult sau mai putin

daca am consumat mai mult este din vina tipografului , din vina calitatii proaste a materialului , sau din calculul incorect al prisosului pentru lucrarea resp? Daca am calculat mai putin este din eroare antecalcul sau avem tipografi priceputi si atunci avem o rezerva de unde sa fim mai competitivi ? Am prevazut toate materialele auxiliare Daca pe flux a trebuit refacut ceva ne mai incadram in antecalcul sau lucrarea a afectat profitul, sau chiar a generat pierdere? Nu trebuie sa avem teama sa vedem in fata necazul si nici cei care trebuie sa complecteze pe flux fisa de comanda sa nu se sustraga de la acesta munca de teama pentru ca ar fi urmariti pentru greseli sau pentru lene. A face imposibil postcalculul din lipsa de date consemnate de fiecare care lucreaza la comanda respectiva este modul cel mai sigur de a ne fura caciula . Sacul din care firma face fiecare cheltuiala se umple cu ceea ce facturam fiecarui client in baza antecalculului. Daca nu verificam ce primim atunci nu stim cat sa cheltuim. Daca masina de tipar a lucrat la capacitatea medie data de producatorul ei ; atat ca format de imprimare , grupuri de culoare folosite, cat si ca viteza orara de imprimare.Aceasta informatie este vitala.Daca am tiparit cu viteze mai mici si producatorul utilajului confirma ca se poate utiliza la viteze superioare , aceasta este sursa de crestere a eficientei tipografiei. Pot tipari mai multe coli pe aceeasi unitate de timp, deci am mai multe lucrari facturate in aceeasi unitate de timp.Acest lucru inseamna surse entru:

- reducere a preturilor pentru ca la aceeasi unitate de regii am venituri mai mari - reducerea de pret ma ajuta sa contractez mai multe lucrari ceea ce inseamna - volum mai mare , facturi mai multe - cresterea salariilor - crearea unui fond pentru investitiilor viitoare; dezvoltare

7. POLITICI DE PRETURI BAZATE PE ANALIZA CAPABILITATILOR FIRMEI,POZITIONARII PE PIATA SI ANALIZA CONCURENTEI - fiecare grupa de lucrari este bine sa fie codificata pentru a fi urmarita si atasata analiza postcalculului - analiza rentabilitatii fiecarei grupe de lucrari o facem lunar si trimestrial in functie de dinamica tipografiei: - analiza grupelor nerentabile . Daca nu pot fi aduse in profit trebuie renuntat la ele. - trebuie avuta o analiza si cu clientii daca grupele de lucrari neprofitabile sunt dintre lucrarile repetitive. Impreuna cu clientii se gasesc solutii neasteptate.

- pentru segmente noi de piata pe care vrem sa le abordam avem experienta prevederii in calcule toate elementele necesare. - analiza concurentei putem s-o facem folosind metoda calculului de jos in sus. In acest fel putem sa vedem care sunt rezervele competitorilor.