Sunteți pe pagina 1din 1

OXIDAREA COMPUSILOR CARBONILICI Test propus pentru preg tirea candida ilor n vederea sus inerii concursului de admitere

la UMF Carol Davila , Bucure ti


Prof. B rboi Ion ; Prof. Guzun Gabriela, Liceul Teoretic Petru Cercel , Trgovi te

1. O prob de o-vinil-benzaldehid cu masa de 16,5g este oxidat cu solu ie KMnO4/H2SO4 .Produsul ob inut n urma oxid rii formeaz prin nc lzire puternic 14,8g reziduu solid. Randamentul reac iei de oxidare este: A) 50% B) 60% C) 70% D) 80% E) 90%. 2. 0,12 moli amestec de propanal si propandial sunt oxida i cu reactiv Tollens n exces. Dac n urma oxid rii s-au depus 45,36 g Ag , raportul molar propanal:propandial este : A) 1:3 B) 2:3 C) 4:3 D) 5:3 E) 3:5 3. Pentru oxidarea a 0,75 moli aldehid cu fomula CH3-(CH=CH)n-CHO se consum 600 cm3 solutie 8M KMnO4/H2SO4 . Aldehida prezint un num r de stereoizomeri geometrici egal cu : A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 4. Un amestec de etanal i formaldehid n raport molar 4: x este oxidat cu reactiv Tollens n exces . Dac la oxidarea a 0,27 moli amestec se depune o cantitate maxim de Ag egal cu 90,72 g atunci , valoarea lui x este: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. Compu i organici izomeri C5H6O ce consum 3 moli de reactiv Tollens/mol de compus la tratarea cu [Ag(NH3)2]OH sunt n numar de : A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 6. Un amestec de hidroxialdehide CnH2nO2 cu masa de 6g consum la oxidarea 12 cm3 solu ie de KMnO4/ H2SO4 . Dac hidroxialdehidele amestecului dau dialdehide la oxidare cu K2Cr2O7/H+ , iar masa amestecului organic rezultat n urma oxidarii cu KMnO4/H2SO4 a crescut cu 10% , molaritatea solu iei de KMnO4 /H2SO4 este: A) 1M B) 2M C) 3M D) 4M E) 5M 7. 0, 9 moli amestec de acrolein i CH2O consum la oxidare 1,32 moli KMnO4/ H2SO4. Num rul maxim de moli de reactiv Tollens ce se consum la oxidarea amestecului de mai sus este: A)1 B) 1,5 C) 2,5 D) 3 E) 4,5 8. Un amestec format din monoaldehide aciclice liniare cu NE=2 este oxidat cu 150cm3 solu ie 2M de KMnO4 /H2SO4 , cnd se constat c masa amestecului a crescut cu 17%. Dac toate aldehidele amestecului degaj CO2 n procesul de oxidare, iar agentul oxidant se consum integral, atunci masa amestecului rezultat dupa oxidare este : A) 25g B) 29,25g C) 33,5g D) 37,75g E) 42 g