Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau Prof.

coordonator: ROXANA CAZACU Anul scolar 2011-2012

PLAN DE ACTIVITATE ZIUA EUROPEANA A LIMBILOR

The European Year of Languages 2001, jointly organised by the Council of Europe and the European Union was successful in involving millions of people across 45 participating countries. Its activities celebrated linguistic diversity in Europe and promoted language learning.

The general objectives of the European Day of Languages are:


 Alerting the public to the importance of language learning and diversifying the range of languages learnt in order to increase plurilingualism and intercultural understanding;  Promoting the rich linguistic and cultural diversity of Europe, which must be preserved and fostered;  Encouraging lifelong language learning in and out of school, whether for study purposes, for professional needs, for purposes of mobility or for pleasure and exchanges.

Scoala cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau Prof.coordonator: ROXANA CAZACU Anul scolar 2011-2012

European Day of Languages

September, 26
Celebrating linguistic diversity, plurilingualism, lifelong language learning

ORGANIZATORI:

Prof. ROXANA CAZACU Elevii claselor V-VIII de la Scoala cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau

INVITA I:
Colectivul didactic al Scolii cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau Elevii Scolii cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau

Scoala cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau Prof.coordonator: ROXANA CAZACU Anul scolar 2011-2012

Argument
n urma succesului nregistrat de Anul european al limbilor (n 2001), n general, i de Ziua european a limbilor, n special, data de 26 septembrie devine emblematic pentru abordarea aspectelor legate de limbile str ine. Ziua european a limbilor dore te s atrag aten ia cet enilor asupra importan ei nv rii limbilor str ine, s i sensibilizeze fa de toate li Cu to ii putem contribui la succesul acestei zile. O prim modalitate, i cea mai bun , este s ncepem s nv s ne amelior m cuno tin ele pe care le avem deja! m o limb str in sau

S particip m la manifest rile i activit ile organizate n ara i regiunea n care locuim. S cooper m cu alte persoane din regiune sau din alte activit i din proprie ini iativ . ri pentru a organiza

Profesorii i formatorii de limbi str ine pot folosi Ziua european drept o ocazie pentru a motiva elevii i pentru a comunica cet enilor informa ii despre activitatea lor i despre importan a nv rii limbilor str ine. La rndul lor, ace tia pot afla despre activit ile altor persoane n acest domeniu. colile i departamentele de limbi str ine pot organiza manifest ri de tipul ziua por ilor deschise i cursuri de scurt durat pentru a face cunoscute unit ile lor de nv mnt i pentru a trezi interesul publicului. Jurnali tii i posturile de televiziune pot difuza informa ii despre aceste activit i pe parcursul Zilei europene i pot contribui la dezbateri pe aceast tem . Factorii politici de decizie pot lansa i participa la dezbateri pe tema limbilor. De asemenea, ace tia pot realiza cooper ri transfrontaliere, utiliznd de exemplu proiecte de nfr ire ntre ora e. Organiza iile neguvernamentale pot profita de ocazie pentru a organiza diverse activit i i pentru a ncuraja dezbaterile pe tema nv rii limbilor str ine i a politicii lingvistice.mbile vorbite n Europa i s ncurajeze nv area limbilor de-a lungul vie ii.

Scoala cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau Prof.coordonator: ROXANA CAZACU Anul scolar 2011-2012

Program de activitate:

1. Dezbatere: "Importanta studierii limbilor straine si avantajele lor" 2. Prezentare power point pe tema De ce o zi europeana a limbilor straine? 3. Concurs cu intrebari de cultura generala referitoare la Ziua Europeana a Limbilor ) 4. Concurs de proverbe in limbile engleza si franceza 5. Acordare de diplome celor mai active clase in cadrul Zilei Europene a Limbilor.

Scoala cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau Prof.coordonator: ROXANA CAZACU Anul scolar 2011-2012

1.DEZBATERE - "IMPORTANTA STUDIERII LIMBILOR STRAINE SI AVANTAJELE LOR"


De ce o zi european a limbilor str ine?
Penttrru c exiistt maii mulltte oporttuniitt ii ca niiciiodatt de a sttudiia sau de a Pen u c ex s ma mu e opor un ca n c oda de a s ud a sau de a llucra nttr-o alltt ucra n r-o a arr eurropean ,, dar lliipsa competten ellorr lliingviisttiice ii a eu opean dar psa compe en e o ngv s ce mpiiediic pe mull ii oamenii s proffiitte de acestte oporrttuniitt ii;; mp ed c pe mu oamen s pro e de aces e opo un Penttrru c glloballiizarea nseamn o nevoiie ttott maii acutt de perrsoane care Pen u c g oba zarea nseamn o nevo e o ma acu de pe soane care au competten elle lliingviisttiice necesare;; au compe en e e ngv s ce necesare Penttrru c Europa estte un spa iiu all diiversiitt iii lliingviisttiice Pen u c Europa es e un spa u a d vers ngv s ce 200 de lliimbii;; 200 de mb Penttrru c nv arrea lliimbiillorr sttr iine aduce avanttajje iindiifferentt de vrstt ;; Pen u c nv a ea mb o s r ne aduce avan a e nd eren de vrs Penttrru c nu e ttii niiciiodatt Pen u c nu e n c oda prrea "b ttrn" penttrru a nv a o lliimb sttrr iin ;; p ea "b rn" pen u a nv a o mb s n m s lle apreciiem culltturra ii m s e aprec em cu u a se vorrbesc pestte se vo besc pes e

Penttrru c ,, nv nd lliimbiille allttorr oamenii,, nv Pen u c nv nd mb e a o oamen nv s dep iim diifferren elle culltturralle.. s dep m d e en e e cu u a e

3.. CONCURS 3 CONCURS


Answer the following questions:

1. When do we celebrate the European Day of Languages? 2. Why do we celebrate it? 3. How many OFFICIAL languages are in Europe? But in the world?
5

Scoala cu cls. I-VIII, Cirligi, jud. Bacau Prof.coordonator: ROXANA CAZACU Anul scolar 2011-2012

4. Which is the most spoken language on Earth and how many people use it? 5. French is on the..th position and English is on the.th position in Top 10 most spoken languages on Earth.

4. CONCURS DE PROVERBE IN LIMBILE ENGLEZA SI FRANCEZA

Fiecare echip din cele 4 (formate din cls. a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a) va primi cate un plic cu 1 proverb, n limba englez sau n limba francez (Theres no smoke without a fire/ Il ny a pas de fumee dans feu/ Foc fara fum nu iese, Its better later than never/ Mieux vaut tard que jamais/ Mai bine mai tarziu decat niciodata), cuvintele proverbelor fiind ns amestecate. Astfel elevii vor trebui s al ture cuvintele astfel nct s ob in varianta corect a proverbului, i l va lipi pe o coal A4. Echipa care va termina prima i va ob ine varianta corect a proverbului va primi punctajul corespunzator, care va contribui la desemnarea castigatorului concursului Cea mai activa clasa in cadrul organizarii Zilei Europene a Limbilor.

5. ACORDARE DE DILPOME CELOR MAI ACTIVE CLASE IN CADRUL DESFASURARII ACTIVITATILOR CE AU MARCAT ZIUA EUROPEANA A LIMBILOR

S-ar putea să vă placă și