Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Importanta si necesitatea protectiei apei Conditie esentiala si indispensabila vietii supravietuirii si bunastarii oamenil or, nesubstituibila cu nici un alt produs, apa acopera o buna parte din suprafat a Terrei (aproape 71%, circa 1400 milioane km3 de apa, din care 97% sunt ape sar ate, respectiv mari si oceane si doar 3% sunt ape dulci aflate in calote de ghea ta, spatii subterane, lacuri, fluvii, rauri, atmosfera, etc.). Apa este importanta pentru esenta vietii si pentru infaptuirea tuturor activitat ilor umane, fiind folosita in alimentatie, agricultura, industrie, servicii, dez voltare urbanistica, transport si navigatii, pescuit, etc. Considerata mult timp drept sursa inepuizabila, apa nu este totusi disponibila in cantitati suficient e si de o calitate corespunzatoare in anumite perioade si in anumite regiuni ale globului. Deficitul natural corelat cu explozia demografica, cu gradul inalt de urbanizare , de dezvoltare a unor industrii mari consumatoare de apa, dar si mari poluante, au determinat aparitia si accentuarea fenomenului dublu, denumit 'secatuirea si poluarea apelor'. Penuriei apei i se adauga degradarea in ritm accelerat a cali tatii ei, cu accente din ce in ce mai grave, datorata mai ales reziduurilor si d eseurilor toxice sau periculoase care se descarca sau se evacueaza. Pentru aceste considerente se impune o riguroasa protectie a apelor, utilizarea lor rationala, gestionarea echilibrata a tuturor resurselor de apa. Necesitatea acestor masuri este impusa de factori majori, cum ar fi: - Cresterea continua si rapida a consumului de apa care se dubleaza la fiecare 1 5 ani, insotit de o reducere dramatica a resurselor, de o criza a apei pe glob; - Lucrarile destinate folosirii in scopuri socio-economice a stocului de ape uti lizabil, sunt insuficiente; - Poluarea crescanda a apelor, fenomen generat de industrii poluante, epurarea n ecorespunzatoare a apelor uzate si menajere, despaduriri masive, utilizarea de p esticide, explozia productiei de detergenti, deseuri radioactive, etc. Primul document international in mate 111j98b rie il constituie 'Carta europeana a apei', adoptata de Consiliul Europei in 1968, care a cuprins o serie de regul i si principii care ulterior au primit consacrare juridica astfel: - resursele de apa nu sunt inepuizabile; - calitatea apei trebuie prezervata; - apa nu are frontiere; - apa este un patrimoniu comun al natiunilor; - poluarea apei este interzisa; Principiile aplicabile protectiei si managementului apelor proclamate de acest d ocument, au constituit punctul de plecare al altor documente adoptate la nivel i nternational in mate 111j98b rie, care au adus contributii esentiale cu privire la protectie apelor. Adunarea Generala O.N.U. a adoptat in 1980 o Rezolutie, prin care intervalul cup rins intre anii 1980 - 1990 a fost proclamat 'Deceniul international pentru apa potabila', incercandu-se prin aceasta o mobilizare a tuturor statelor lumii pent ru protectia si dezvoltarea acestor factorii de mediu. 2. Clasificarea apelor supuse protectiei Clasificarea apelor in diferite categorii care au consacrate regimuri juridice d istincte, se face dupa urmatoarele criterii: a) Din punct de vedere al administrarii lor, apele se grupeaza in ape internatio nale, teritoriale si nationale. - Apele internationale - sunt cele ce intra sau trec prin granitele a doua sau m ai multe state; cele cu privire la care doua sau mai multe state sunt riverane s i cele cu privire la care interesele unor state straine au fost recunoscute prin tratate si conventii internationale. - Apele teritoriale (maritime interioare) - sunt cele cuprinse intre tarm si lar gul marii, intinderea lor fiind stabilita prin legea nationala si prin conventii le internationale in materie. - Apele nationale - sunt fluviile, raurile, canalurile si lacurile navigabile in terioare, fluviile si raurile de frontiera stabilite prin acte juridice internat ionale.

b) Dupa asezarea si destinatia lor, apele se grupeaza: - ape de suprafata (rauri, lacuri cu apa dulce, fluvii) si ape subterane; - ape de folosinta naturala - destinate satisfacerii nevoilor populatiei (ape po tabile, ape pentru populatie); - ape destinate agriculturii (pentru irigatii si alte activitati); - ape cu destinatie industriala (utilizate pentru navigatie, pescuit , producere a energiei electrice). c) Dupa forma de proprietate existenta asupra apelor, distingem: - ape ce apartin domeniului public (includ apele de suprafata cu albii mai mari de 5 km, bazine hidrografice peste 10 km2, apele subterane, apele maritime inter ioare si marea teritoriala) ; - ape ce apartin domeniului privat (includ apele cu albii sub 5 km si cu bazine hidrografice sub 10 km2).