Sunteți pe pagina 1din 5

ntreb ri pentru examenul teoretic la Informatic

WINDOWS 1. Care sunt elementele de baz ale unui calculator? Hardware si Software 2. Care sunt elementele hardware ale unui calculator? Procesor, memori interna, memorie externa,echipamente periferice 3. Care sunt tipurile de memorie ale unui calculator? Memorie interna si memorie externa 4. Care este rolul memoriei externe? Ca sa pastreze programe care nu sunt in curs de executie, si date care nu sunt folosite 5. Care este rolul memoriei interne? Ca sa pastreze programe care sunt in curs de executie si date care sunt folosite 6. Care sunt unit ile de memorie extern pe care le cunoa te i? Banda magnetica, discuri magnetice, casete magnetice, compact discuri, memorii optice, memorii flash, CDuri, DVD-uri 7. Cum sunt identificate unit ile de memorie extern ? Disc A, Disc C, Disc D 8. Cum sunt organizate informa iile pe disc? In foldere 9. Care sunt combina iile de taste pentru relansarea la cald a sistemului Windows? CTR+ALT+DEL 10. Cum crea i un folder (director) n memoria extern ? Click dreapta- New- New Folder 11. Care sunt categoriile de programe care func ioneaz pe un calculator? sisteme de operare si programe de aplicatie 12. Care sunt sistemele de operare pe care le cunoa te i? Windows, Dox, Linux 13. Da i exemple de programe de aplica ie. Micosoft office, Antivirus( Nod, BitDefender) 14. Care sunt elementele de interfa grafic Windows? Meniuri, ferestre,bare de instrumente,butoane 15. Ce tipuri de ferestre cunoa te i n sistemul de operare Windows? De dialog, de aplicatie, document 16. Ce este o fereastr aplica ie (program)? Ce contine aplicatia 17. Ce este o fereastr document? Ce contine documentul 18. Ce sunt liniile de deplasare i unde se folosesc? La liniile de document, pentru deplasare pe vertical sau pe rizontala. Se folosesc la liste. 19. Cnd apare pe ecran o fereastr de dialog? Cand trebuie sa trimiti comenzi computerului 20. Ce este un buton radio? Da i un exemplu. Este un element de interfata, pentru a putea alege anumite optiuni in mod exlusiv 21. Ce este un comutator (check box)? Da i un exemplu. O metoda de a selecta mai multe optiuni in acelasi timp 22. Ce este o list ascuns ? Da i un exemplu. Este o lista in care se vede un singur elemet. Cand dam click pe el se deruleaza o lista OFFICE 23. Care sunt programele din pachetul Office, pe care le cunoa te i? Word, Excel, Acces, PowerPoint

24. La ce se folose te programul PowerPoint? Penru a crea o prezentare 25. La ce se folose te programul Access? Pentru a crea baze de date 26. Ce este interfa a grafic fluent ? Apare o etichete, cand dam click pe el apare un grup de comenzi 27. Ce sunt etichetele contextuale? Sunt etichete care apar in diferite contexte 28. Ce este linia pentru acces rapid (Quick Access Toolbar)? Apare deasupra unei etichete si contine un set minim de comenzi care se folosesc des 29. Care este func ia comenzii Undo? Recuperarea unui obiect sau unui fragment de text sters 30. Cum recupera i un obiect, sau un fragment de text pe care l-a i ters din gre eal ? Undo 31. Cum salva i un document Office? Cu Save din File 32. Cum deschide i un fi ier Office? Cu click dublu 33. Cum nchide i un fi ier Office? Cu X din partea dreapta, sus 34. Care este func ia comenzii Save As... ? Salvarea documentului ca o copie, cu un alt nume 35. Cum tip ri i un document? Print din File 36. Cum alege i parametrii paginii pentru tip rire? Page Setup 37. Cum intorduce i antete i note de subsol? Dublu click pe partea inferioara sau superioara a paginii, sau insert: Header/Footer 38. Cum introduce i o imagine ntr-un document Office? Insert- Picture 39. Cum introduce i un obiect ntr-un document Office? Insert- Object 40. Cum introduce i o hiperleg tur ntr-un document Office? Insert- Hyperlink WORD 41. Cum selecta i un fragment de text cu ajutorul mausului? Click pe locul unde incepe textul care vrem sa selectam si tragem mouseul pana la sfarsitul textului 42. Cum selecta i un fragment de text n Word cu ajutorul tastaturii? Apasam Shift-ul si selectam cu ajutorul sagetilor de pe tastatura (taste de directie) 43. Cum v deplasa i pe un document Word cu ajutorul mausului? Cu linia de derulare 44. Cum v deplasa i pe un document Word cu ajutorul tastaturii? Cu tastele de directie 45. Cum modifica i forma, dimensiunea i stilul caracterelor? La lista ascunsa Font (Font, size, style) 46. Care sunt elementele care definesc formatul caracterelor? Font, size, style 47. Ce n elege i prin font? Forma caracterului 48. Cum delimita i un alineat ((paragraf)? Cu Enter 49. Cnd folosi i tasta Enter ntr-un document Word?

Cand vrem sa incepem un alineat nou 50. Cum modifica i alinierea unui text? Grup comenzi Paragraph, aliniere( Alignment) 51. Ce n elege i prin indentare i cum modifica i indentarea unui text? Distantare fata de margine, modificam de la rigla 52. Cum copia i un fragment de text dintr-un loc n altul? Selectam fragmentul de text, click dreapta, copy, click pe locul unde dorim sa copiem, click dreapta, paste 53. Cum transfera i un fragment de text dintr-un loc n altul? Selectam fragmentul de text, click dreapta, cut, click pe locul unde dorim sa copiem, click dreapta, paste 54. Cum terge i un fragment de text dintr-un document Word? Selectam fragmentul de text, click dreapta, delete 55. Cum introduce i numerotarea paginilor n Word? Grup de comenzi Paragraph, Bullets & Number 56. Cum modifica i spa ierea rndurilor n Word? Grup de comenzi Paragraph, Line Spacing 56. Cum introduce i liste neordonate (enumer ri) n Word? Paragraph, Bullets 57. Cum introduce i liste ordonate (numerot ri) n Word? Paragraph, Number 58. Cte feluri de tabulatori sunt n Word? 2: predefinit, explicit( definit de utilizator) 59. Cum vizualiza i rigla n Word? View-Ruler 60. Cum introduce i pozi ii fixe tabulator explicite? Dublu click pe rigla, introducem pozitia, OK 61. Cum elimina i pozi ii fixe tabulator explicite? Dublu click pe rigla, Clear all 3. Cum modifica i distan a dintre tabulatorii predefini i? Lansez TABS, il modific primul parametru 64. Cum introduce i o linie indicatoare pentru un tabulator explicit? Lansez Tabs, selectez BAR 65. Cum aranja i un text Word pe mai multe coloane? Page Layout- Columns 66. Cum crea i un tabel n Word? Insert- Table 67. Cum modifica i dimensiunea coloanelor unui tabel? Cu mouse 68. Cum insera i coloane ntr-un tabel? Eticheta contextuala Layout, Insert rows 69. Cum insera i linii ntr-un tabel? Layout, Insert lines 70. Cum elimina i coloane ntr-un tabel? Layout, Delete rows 71. Cum elimina i linii ntr-un tabel? Layout, Delete lines 72. Cum sorta i un tabel n Word? Data, Sort 73. Cum introduce i formule ntr-un tabel Word? layout = >Data, Formula EXCEL 74. Care este documentul de baz Excel?

Registrul de lucru 75. Ce este un registru de lucru (workbook)? Este un document , o mapa de lucru 76. Ce este o foaie de calcul? Este o foaie, o subunitate a registrului de lucru, in care se stocheaza date, informatii 77. Din ce este alc tuit un registru de lucru (workbook)? Din foi(3) de calcul 78. Cum modifica i numele unei foi de calcul Excel? Click dreapta pe el, rename( redenumire) 79. Cum elimina i o foaie de calcul ntr-un registru de lucru Excel? Click dreapta pe el, Delete 80. Cum introduce i o nou foaie de calcul ntr-un registru de lucru Excel? Click lnaga foile de calcul existente- Insert worksheet 81. Cum v deplasa i de la o foaie de calcul la alta ntr-un registru de lucru Excel? Cu mouse 82. Cum copia i o foaie de calcul dintr-un document Excel n altul? Meniul contextual( click dreapta)- Move or Copy 83. Care este deosebirea ntre adresele relative i adresele absolute? Dac se modific pozi ia celulei care con ine formula relativa , se modific i referin a.In cazul adreselor absolute nu se modifica. Dac ve i copia sau ve i umple formula pe mai multe rnduri sau coloane verticale, referin a relativa se regleaz n mod automat, cea absoluta nu. 84. Ce este punctul Autofill i la ce se poate folosi? Se gaseste la coltul celulelor si se foloseste la umplerea celulelor cu o anumita formula 85. Cum introduce i coloane noi ntr-o foaie de calcul? Click dreapta, Insert- Entire column 86. Cum introduce i linii noi ntr-o foaie de calcul? Click drepta, Insert- Entire row 87. Cum elimina i anumite coloane dintr-o foaie de calcul? Click drepta, Delete- Entire column 88. Cum elimina i anumite linii dintr-o foaie de calcul? Click drepta, Delete- Entire row 89. Cum efectua i o selectare multipl n Excel? Click pe fiecare tinand tasta CTRL 90. Care sunt tipurile de date pe care le pute i introduce ntr-o celul ? Constanta sau formule 91. Cum se formeaz o formul n Excel? Punem = si scriem formula 92. Cum alege i un format pentru numere n Excel? Click drepta , Format cells- Number 93. Care este alinierea implicit a unui num r ntr-o celul din foaia de calcul? dreapta 94. Care este alinierea implicit a unui text ntr-o celul din foaia de calcul? stanga 95. Cum modifica i alinierea informa iilor din celule n Excel? Click drepta- Format cells- Alignment 96. Cum modifica i num rul de zecimale pentru numerele din anumite celule? La Format cells 97. Cum alege i un format procentual pentru numere? Format cells- Number -Percentage 98. Cum alege i un format numeric cu simbol monetar? Format cells-Number- Currency 99. Care sunt categoriile de func ii Excel pe care le cunoa te i?

Financial, Date&Time, Math&Trig, Statistical, Lookup&Reference, Database, Text, Logical, Information, Cube, Engineering, Compatibility 100.Care sunt opera iile de tip baz de date n Excel? Creare, deschidere, salvare, inchidere 101.Cum introduce i o serie liniar n foaia de calcul? Introduc primele elemente ale seriei si folosesc Autofill-ul 102.Cum construi i grafice n Excel? Selectez datele, Insert, Charts 103.Care sunt tipurile de grafice pe care le cunoa te i? Column, Line, Pie, Bar, Area, Scatter 104.Cum sorta i liniile unui tabel ntr-o foaie de calcul? Data, Sort 105.Cum efectua i o interogare (filtrare) n Excel? Data, Filter 106.Cum crea i subtotaluri? Data, Subtotals 107.Cum crea i un tabel pivot? Insert, Pivot Table 108.Care este formatul unei referin e externe? Foaia_de _calcul!ColoanaLinie, [Registru]Foaia_de_calcul!ColoanaLinie 109.Cum valida i formulele matriceale n Excel? Ctrl+Shiift+Enter POWERPOINT 110.Care sunt modurile de creare a unei prezent ri PowerPoint? Cu ajutorul asistentului, Pornind de la un model(Template), Pornind de la o prezentare existent, Pornind de la zero 111.Cum ad uga i un diapozitiv nou ntr-o prezentare? Home- New Slide 112.Cum terge i un diapozitiv dintr-o prezentare? Click dreapta- Delete Slide 113.Cum insera i imagini ntr-un diapozitiv? Insert- Picture 114.Care sunt modurile de vizualizare a unei prezent ri PowerPoint? Slide Show, Slide Sorter, Normal 115.Cum ad ug i anima ie ntr-o prezentare? Animation- selectez o animatie 116.Cum introduce i efecte de tranzi ie ntr-o prezentare? Transitions ACCESS 117.Care sunt obiectele din care este alc tuit o baz de date Access? tabele