Sunteți pe pagina 1din 3

TRATAMENUL UMIDOTERMIC TRATAMENTUL UMIDOTERMIC, cunoscut sub numele de c lcare, reprezint procesul de prelucrare a confec iilor textile n condi

ii de tempetatur , umiditate i presiune. Acesta se desfa oar pe parcursul opera iilor i al fazelor tehnologice de execu ie, respective pe parcursul prelucr rii, al asambl rii detaliilor n func ie de cpmplexitate i material prim . i al finis rii produsului. Reprezint 10-30% din totalul timpului destinat confec ion rii unui produs,

OPERA IILE PROCESULUI opera ie de c lcare, care are ca scop  Netezireauniformizareasuprafe ei materialului i eliminarea denivel rilor determinate de ifonare.  Desc lcarea cus turilor are ca scop fixarea prin c lcare a rezervelor cusute mecanizat.  Presarea i sub ierea se aplic la detaliile mbr c mintei mbinate pron cus turi, care se dubleaz , formnd margini ngro ate, Aceste margini, ca i detaliile, in general, se sub iaz prin presare cu ma ina de c lcat manual sau cu prese speciale de c lcat. Exemple: presarea gulerului, reverelor, buzunarelor, marginilor produsului, m necilor, etc.  Modelarea- este opera ia prin care produsele i detaliile se modeleaz prin c lcare.Exemple: gulere, piep i, umeri.  Aburirea- const n umezirea prin c lcare a detaliilor i a produselor confec ionate. Se aplic n faza final , cu scopul de a definitiva forma i aspectul final al produsului. Se asigur un tu eu pl cut, eliminarea tensiunilor i luciul ap rut la opera iile de c lcare.

Desc lcarea cus turilor

Modelarea

PARAMETRII TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC

W1= umiditate chimic ; este cantitatea de ap , ce se g se te n compozi ia chimic a fibrelor. Nu se poate elimina n timpul prelucr rii Umiditatea este cantitatea de ap necesar materialelor n procesul umidotermic W2= umiditate relativ : este cantitatea de ap , determinat de higroscopicitatea fibrelor i umiditatea mediului W3 = umiditatea tehnologic ; este cantitatea de ap , care se adaug n timpul tratamentului Pentru materialele de ln Pentru materialele de bumbac Temperatur este determinat de natura materialului, felul opera iei, timpul i presiunea de c lcare. Pentru materialele de m tase Pentru materialele de in i cnep Pentru materialele din fire sintetice Opera ii de netezire Presiunea este for a de presare pe suprafa a materialului. Depinde de natura opera iei. Opera ii de modelare Opera ii de aburire Opera ii de presare Opera ii de netezire Timpul este durata de expunere a materialului tratamentului. Depinde de natura opera iei, i de ceilal i parametrii Opera ii de modelare Opera ii de aburire Opera ii de presare 150-220 C 110-150 C 90-120 C 115-150 C 40-120 C p=0,1-0,5 daN/cmp p=0,5-1,0 daN/cmp p=0,5-1,0 daN/cmp p=1,1- 10 daN/cmp t= 5-20 s t= 10-25 s t= 5-10 s t= 20-30 s

W=W1+W2+W3