Sunteți pe pagina 1din 6
Dine atarion Coppi © 196 Bion Cains ermuerai ttt pyc 301 ALL EDUCATIONAL. ‘Tac Sin Coase Recetas ALL Enoca TONAL Sodus ALL RDUCATIONAI, SPS rep eri stent pari exh Pers ALLADUCATIONAL. Allis ere Th son ofthis ook ome Ramana toute wes misono ALL EDUCATIONAL abit {ade ALLEEDUCATIONAT. Depa deae Come Pest Raymond Aron DEMOCRATIE SITOTALITARISM ‘Traducere de Simons Coan (56, * I DESPRE POLITICA -Termenul politicdse foloseste cu sensuri multiple. Se vorbeste despre polit iner si despre politi exter, despre politica lal Richelien Mrespee politica alcoolului sau despre politica sfecei si ajumei uneor Ja disperae pen a gsi unitate Tne atatea lias Uiferite, Benrand ds Jouvene, int-o carte recent, a consideratcX sensurile ermenului sunt sat de variate inedt este mai bine si alegi, potrivit propriet decizi, un sons ine mai multe posible. Poate are dreptate, dar mi s-a panut cl s-ar putea pune o oarecare ordine in acest haos fixind atenfa asupra a trei epivocur fundamentale care, mi se pare, se dezvaluie analizei ca find chivecur bine intemeiate, Lui Auguste Comte fi plicea si compare diferitele sensuri ale unui cuvaint si si degaje semnificatia profunda a acestei diversititi aparente. Celdinta echivoc este cel care rezulti din faptul ctermentt polite cee folosit ponins a traduce dow cuvinte englezesti care au fiecare un {nteles precis. intr-adevir, politica, in francezi, traduce in acelasi timp fovea ce anglo-saxonii numesc policy si ccea ce numese politics ‘Numim policy 0 concept: sau o actune in sine a unt individ, 9 unui grup sua unui guver, Atunei cand cineva se refer la polities lenolului vizeaz’ ansamblul programului de actiune aplicat tn azul tne! probleme dat, acceaaexcedentulisaudelveuta praiuctil, Anansi ‘cand cineva evoci politica lui Richelicu, se géndeste Ia conceptia pe ine Righeliou 0 avea despre intereselé tari, 1a obiectivele pe care voia