Sunteți pe pagina 1din 10

Metodologia cercetarii juridice

1.Cum definiti Metodologia cercetarii stiintifice juridice? -este o parte a stiintei juridice -un ansamblu de principii de etape si faze,de metode tehnici si instrumente de investigare si cunoastere stiintifica a fenomenelor juridice 2.Care este metologia cuvantului metodologie? -este formata din methodes si logos care in limba greaca inseamna metoda si stiinta.iar in traducere libera inseamna stiinta metodei. 3.Care este raportul dintre metodologie si metoda? 4.Care sunt cele trei niveluri de metode ale metodologiei cercetarii stiintifice? Nivelul I:-metode de maxima generalitate specifice tuturor stiintelor Nivelul II:-metode proprii unui grup de stiinte Nivelul III:-metode specifice fiecarei stiinte 5.Dati o definitie a stiintei: -stiinta este un fenomen complex care poate fi privit din diferite puncte de vedere si care este definita in cele mai diferite module. -un ansamblu de cunostinte sistematizate si verificate de practica 6.Cum sunt clasificate stiintele juridice? -Stiintele juridico-istorice -stiintele juruduce de ramura 7.Ce studiaza stiintele juridico-istorice? -studiaza dreptul in evolutia lui istorica,concreta in mod cronologic 8.Care sunt stiintele juridico-istorice? -Istoria generala a dreptului -istoria dreptului romanesc ? 9.Ce studiaza stiintele juridice de ramura? -diferite categorii de relatii sociale in forme specifice 10.Care sunt ramurile dreptului in literatura juridica universala? -dreptul constitutional -dreptul administrativ -dreptul financiar -dreptul civil -dreptul familiei

-dreptul muncii -dreptul penal -dreptul agrar -dreptul procesual penal -dreptul procesual civil -dreptul international public si privat 11.Care sunt cele patru componente ale stiintei? -1.materialul faptic acumulat istoric -2.ipoteze confirmate si neconfirmate -3.rezultatele observarilor si experimentarilor concretizate sub forma abstractiilor si generalizarilor stiintifice: limbaj,concepte si notiuni,principii,legi.teorii,axiome confirmate de practica -4.metodologia de cercetare stiintifica sau modelul de cercetare al realitaii practice 12.Care dintre cele patru componente confera superioritate stiintei fata de cunoasterea comuna? -3.rezultatele observarilor si experimentarilor concretizate sub forma abstractiilor si generalizarilor stiintifice: limbaj,concepte si notiuni,principii,legi.teorii,axiome confirmate de practica -4.metodologia de cercetare stiintifica sau modelul de cercetare al realitaii practice 13.Ce este cercetarea stiintifica? Este o activitate sistematica si creatoare menita sa sporeasca volumul de cunostinte inclusiv cunostinte despre om,cultura si utilizarea acestor cunostinte pentru noi aplicatii 14.Care sunt cele doua categorii ale cercetarii stiintifice? -cercetarea stiintifica fundamentala -cercetarea stiintifica aplicativa 15.Ce reprezinta cercetarea stiintifica fundamentala? -este o activitate teoretica sau experimentala fundamentala care are ca scop principal acumularea de noi cunstinte privind aspectele fundamentale ale fenomenelor si faptelor observabile fara sa aiba in vedere o aplicatie deosebita sau specifica. 16.Care este obiectul cercetarii stiintifice aplicative? -? 17.Cum se numeste institutia care organizeaza stiinta romaneasca? -Academia romana 18.Din care sectie a Academiei romane fac parte stiintele juridice? -sectia de stiinte economice ,juridice si de sociologie 19.Numiti 5 institute de cercetari juridice:Institutul national de cercetari juridice -institutul de criminologie si criminalistica

-Institutul national de expertize judiciare -Institutul national de medicina legala Mina Minovoci -Institutul national de administratie -Agentia nationala antidrog 20.Care minister are ca obiect si cercetare stiintifica? -Ministerul educatiei si cercetarii 21.Ce tipuri de cercetare stiintifica juridica se realizeaza in universitati? -cercetarea stiintifica de tip fundamental si cercetarea stiintifica aplicativa 22.Dati 5 titluri de reviste cu caracter juridic -revista de studii si cercetari juridice -revista de drept comercial -curierul juduciar -revista dreptul -revista de dreptul muncii -revista de drept penal -revista de drept public -revista de criminalistica -revista de drept comunitar -curentul juruduc 23.Care sunt cele 4 etape ale metodologiei cercetarii swtiintifice? -1.problematizarea sau perceptia problemei -2.incubarea (documentare-invatare) -3.iluminarea (explicarea,momentul creativ) -4.verificarea ipotezelor si concluziilor 24.Cum sunt formulate cele 4 etape in cercetarea juridica? -1.alegerea temei de cercetare -2.documentarea invatarea -3.explicarea fenomenului juridic (cercetarea propriu-zisa) :-formularea ipotezei -verificarea ipotezei si a concluziilor stiintifice -4.redactarea si sustinerea publica a lucrarii 25.In ce consta managementul cercetarii stiintifice? -etapele cercetarii stiintifice juridice sunt si trebuie privite nu numai drept parti ale metodologiei de cercetare ci si drept componente ale managementului activitatii de cercetare stiintifica 26.Care sunt principiile si criteriile care stau la baza alegerii temei de cercetare stiintifica? -1.temele mai complexe se incredinteaza pentru elaborare unor echipe mai mari

-2.temele complexe se pot diviza in parti distincte si pot fi incredintate unor echipe mai mici sau unor persoane individuale -3.cercetatorul poate si trebuie sa-si aleaga tema care i se potriveste ca aspiratie ,pregatire,ca si in raport cu resursele disponibile -4.cercetatorul poate propune tema de cercetare pe care doreste sa o realizeze -5.riscul in cercetarea stiintifica este mai mare decat in alte activitati;alegerea temei poate majora sau micsora acest risc. 27.Precizati criteriile alegerii temei de cercetarea stiintifica: -cunostintele cercetatorului, o informare documentare prealabila, inclinatiile cercetatorului sa se potriveasca cu cerintele,continutul si natura temei de cercetare,importanta si actualitatea teoretica si practica a temei de cercetare, necesitatea incheierii la termenul stabilit, evitarea atat asupra estimarii cat si a subestimarii posibilitatilor cercetatorului de documentare informare. 28.Ce tema de cercetare juridica te intereseaza in aceasta etapa? -drept penal special :traficul de droguri 29.Ce cuprinde schita proiectului de cercetare? 1.termenul de predare la beneficiar 2.principalele operatiuni de documentare-invatare 3.sursele de informare-documentare importante 4.timpul necesar celorlalte etape ale cercetarii 30.Ce include proiectul temei? -etapele ulterioare de cercetare stiintifica -documentare directa -modul de prelucrare a informatiilor siu termenele de prelucrare -termenul de verificare a ipotezelor si de fundamentare a concluziilor stiintifice -termenul la redactarea lucrarii si termenul de sustinere publica -operatiunile de asistenta implementare si termenele necesare -cheltuielile necesare fiecarei etape -consumul de timp necesar consultarii specialistilor in diferite etape de realizare a lucrarii 31.Ce cuprinde planul preliminar de structurare al lucrarii? -pricipalele teze,idei si concluzii -principalele ipoteze confirmate si neconfirmate -modele de analiza -argumentatia teoretica si practica -argumentatia juridica si social politica -sursee de informare si modul de prelucrare -probleme speciale neclarificate -conturarea structurii lucrarii 32.Care este diferenta dintre a invata si a crea?

-a invata inseamna a repeta aceleasi trasee pe aceleasi conexiuni pe cand a crea inseamna a urma alte trasee informationale 33.Care sunt conceptele -1.informatia stiintifica -2.informarea pe care se intemeiaza documentarea-invatarea?

34.Ce este informati stiintifica? -este un produs specific al cercetarii stiintifice, este o marfa sub forma unei idei care are atributele oricarei marfi 35.Ce este informarea? -este procesul de procurare al surselor care contin informatiile stiintifice necesare invatarii-documentaii 36.Ce proces rezulta din impletirea informarii cu documentarea propriu-zisa? -complexitatea documentarii 37.Care sunt cele 4 etape ale documentarii stiintifice? 1.informarea asupra surselor 2.culegerea surselor 3.studierea surselor 4.utilizarea surselor 38.Care sunt formele documentarii-invatarii? -documentarea bibliografica ,directa ,prin consultarea specialistilor 39.In ce consta documentarea bibliografica? -asigurarea informatiilor si cunoasterea zestrei stiintifice 40.Care sunt cele 4 feluri de surse documentare bibliografice? -documente primare,secundare,tertiare,micro formate 41.Ce contin documentele primare? -ideile sub forma de documente romaneasca,jurisprudenta) periodice sau neperiodice(legislatia

42.In ce forme se prezinta documentele secundare? -reviste de referate,de titluri,sinteze documentare,ghiduri bibliografice 43.Ce inseamna documente tertiare? -Acestea snt periodice si mai ales neperiodice rezultate din prelucrarea documentelor secundare sub forma de bibliografii,culegeri de traduceri,sinteze de referate 44.Ce sunt microformatele? -benzi,discuri,imagini,programul lex 2000 pe internet

45.Care sunt cele -etapa de informare -etapa de culegere a surselor -etapa studierii surselor -etapa utilizarii surselor

etape

ale

documentarii

bibliografice?

46.Ce inseamna documentarea directa? -vizeaza cunoasterea fenomenului juridic real asa cum se prezinta el in practica in totalitatea insusirilor si trasaturilor lui concrete 47.Ce presupune etapa de informare in documentarea directa? -se realizeaza pe vaza de acte normative monografii studii de caz 48.Ce presupune etapa culegerii datelor? -o importanta esentiala are etapa culegerii datelor statistice,dinamice si statice,de structura, a indicatorilor cantitativi si calitativi, a variabilei dependente si a variabilelor factori-independenti 49.Ce calitati trebuie sa indeplineasca datele? -sa aiba relevanta,estimarile sa fie corecte,pregatirea datelor sa se realizeze in raport cu scopul lucrarii,aiba completitudine 50.Pe ce se intemeiaza etapa studierii surselor? -pe o buna observare a datelor -calculele indicatorilor sa aprofundeze observarea fenomunului -agregarea , ierarhizarea ,dezagregarea trebuie sa asigure corelatia. 51.Cum se realizeaza utilizarea datelor? -trebuie sa se faca prin confruntare cu teoria juridica,sa faciliteze formularea altor ipoteze, sa corecteze vechea teorie si sa asigure noi enunturi teoretice 52.De ce este importanta documentarea prin consultarea specialistilor? -este de mare eficienta in toate momentele elaborarii lucrarii,asupra tuturor aspectelor teoretice,conceptuale,metodelor de analiza si calcul,asupra interpretarii datelor si formularii concluziilor. 53. Care sunt cele doua momente importante ale explicarii fenomenului juridic? - formularea ipotezei sau momentul constructive-creativ; - verificarea ipotezei sau momentul critic-valorizator; 54. Ce este ipoteza? - este o presupunere, o conjunctura, in baza careia urmeaza sa se explice problema juridical, diferenta constanta intre teoria juridical existenta si practica juridical, cauza si factorul care determina evolutia unui fenomen juridic. 55. Pe ce se intemeiaza ipoteza fenomenologica?

- pe aspecte si pe laturi exterioare, mai de suprafata. 56. Ce inseamna ipoteza reprezentationala? -ipoteza formulate prin considerarea elementelor rezultate din analiza structurii interne a sistemului, a fenomenului cercetat. 57. Care sunt consecintele pe care trebuie sa le indeplineasca ipoteza? - sa aibe mare capacitate de explicare a fenomenului juridic - sa satisfaca exigenta de noncontradictie - sa aibe un mare continut informational - sa genereze mai multe consecinte testabile - sa permita previziuni de noi aspecte si evenimente 58. Ce rol are relatia cauzala in formularea ipotezei? - etse cea mai importanta pentru formularea ipotezei si explicarea fenomenului juridic. - este o legatura obiectiva intre 2 fenomene care se succed: cauza si effect 59. Ce operatii implica procesul de verificare a ipotezei si de fundamentare a concluziilor stiintifice? - evidentierea rezultatelor ipotezei - confruntarea rezultatelor ipotezei A cu observatiile empirice P -testarea trainiciei relatiilor dintre A si P 60. Care sunt procedeele de verificare a ipotezei si de fundamentare a concluziilor stiintifice? - experimental -simularea - scenariul - calitatea 61. Ce forme de experiment exista? - naturale -artificiale - de teren - de laborator 62. Care sunt cele 2 cerinte ale unui experiment? -alegerea unitatilor de observare, de experimentare - alegerea unitatilor de control al experimentului 63. Ce este simularea? - o forma particulara e experimentului - prezinta mare interes pentru teoria si practica juridical 64. Ce este scenariul? - un procedeu de verificare a ipotezelor si concluziilor stiintifice

65. In ce consta metoda istorica? - stiinta juridical prezinta dreptul in evolutia lui istorica, studiind in acelasi timp si modul in care s-au format o serie de categorii cu care ea lucreaza in momentul de fata: tipul de drept, esenta dreptului, forma dreptului, functiile dreptului. 66. Cum definiti metoda logica? - totalitate de procedee si operatii metodologice si gnoseologice specifice prin care se creeaza posibilitatea surprinderii structurii si dinamicii interne a formei si raporturile sociale interne. 67. Ce rol au metodele cantitative in cercetarea juridical? -urmaresc obtinerea unui spor de precizie characteristic stiintelor exacte la care se adauga posibilitatea folosirii cunostinteor din domeniul matematicii a caror exactitate este incontestabila. 68. Ce inseamna metoda prospectiva? - urmareste nu numai cresterea rolului functiei de previziune in viitor ci si cresterea rolului functiei explicative. - se utilizeaza in fundamentarea adaptarii 69. Care sunt cei 3 pasi importanti pentru fundamentarea concluziilor stiintifice? - evidentierea consecintelor si implicatiilor ipotezelor care urmeaza sa devina principii, legi , teorii, solutii practice - confruntarea consecintelor ipotezelor cu faptele empirice - stabilirea masurii in care relatiile ipotezelor cu fapte empirice este o expresie a realitatii practice. 70. Care sunt cele 3 etape ale redactarii lucrarii stiintifice? -elaborarea si definitivarea planului de redactare -redactarea propriu-zisa - reguli practice de prezentare grafica.

71. In ce consta elaborarea si definitivarea planului de redactare? - este o continuare a proiectului si planului preliminary de structura a lectiei -planul asigura:- sistematizarea si ordonarea problemelor, a ideiilor, a concluziilor - formularea riguroasa a constatarilor, a tezelor si concluziilor a argumentelor - identificarea omisiunilor, calcule 72. Care sunt exigentele redactarii propriu-zise a lucrarii? -succesiune logica

-dimensiuni adecvate -intelegerea clara a obiectivului -formularea sia rgumentarea ideilor -dataliile - corectitudinea datelor - limbajul - eliminarea repetarilor de ideii, cifre, citate 73. Ce reguli generale trebuie respectate in redactarea lucrarii? -redactarea riguroasa -originalitate -corectitudine -eficacitatea redactarii - stilul redactarii - acuratetea gramaticala 74. Care sunt regulile specifice care trebuie respectate inredactarea lucrarii? - natura cercetarii - obiectivele lucrarii - complexitate -dimensiune -structura lucrarii -introducerea -titluri si subtitluri - ordinea scrierii autorilor - fiecare subdiviziune sa obiect propriu -sa se asigure buna succesiune a subdiviziunilor - instrumente de investigatie utlizate - ideile de baza ale lucrarii - ilustrari grafice -tabele cu date -citate -anexe -trimiteri bibliografice la sfarsitul lucrarii -indexul de termini -indexul de nume - rezumatul lucrarii. 75. Enumerati regulile practice de prezentare grafica -hartia -textul -titlul - alineatul -numarul paginii

-citatele -plagiatul - compilatia -notele de subsol -bibliografia -biblioteca universala.