Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor: SUSANU TATIANA VIZAT DIRECTOR

Disciplina: P s i h o l o g i e
Clasa a X-a 1ora/sapt. ____________
An şcolar:2008-2009
Planificare didactica anuala
Nr. Unitate de invatare Competente Continuturi Nr. Sapt. Observatii
U.I specifice ore
I. .INTRODUCERE IN Prezentarea 1.Ce este psihologia?
PROBLEMATICA 2.Psihologia si viata
disciplinei.
PSIHOLOGIEI cotidiana.
Prelucrarea normelor
(2ore) specifice de PM si
PSI
1.1. Identificarea 2 S1
proceselor psihice şi S2
caracterizarea rolului
lor în evoluţia
personalităţii
1.2 Identificarea
legăturilor între
procesele psihice

II. PROCESELE 2.1. Analizarea unor 1. Psihicul şi


PSIHICE SI ROLUL procese psihice pornind caracteristicile
LOR IN EVOLUTIA de la exemple concrete acestuia
PERSONALITATII 2.2 Evaluarea 2.Ipostazele
caracteristicilor unor psihicului
(3 ore) procese psihice, prin (inconştient,
comparare şi prin subconştient,
utilizarea unor conştient) şi relaţiile
instrumente adecvate de dintre ele 3 S3
măsurare
3.1 Relaţionarea S4-S5
eficienta/ cooperarea cu
ceilalţi în colectarea,
interpretarea şi
evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi
manifestări psihice
4.1. Utilizarea
cunoştinţelor de
psihologie în scopul
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă
III. PROCESELE 1.1. Identificarea
COGNITIVE proceselor psihice şi
SENZORIALE caracterizarea rolului  Senzatii
( 4 de ore) lor în evoluţia  Perceptii
personalităţii  Reprezentari
1.2 Identificarea S6
legăturilor între
procesele psihice
S7
S8
2.1. Analizarea unor
procese psihice pornind
S9

1
de la exemple concrete
2.2 Evaluarea
caracteristicilor unor
procese psihice, prin
comparare şi prin
utilizarea unor
instrumente adecvate de
măsurare
3.1 Relaţionarea
eficienta/ cooperarea cu
ceilalţi în colectarea,
interpretarea şi
evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi
manifestări psihice
4.1. Utilizarea
cunoştinţelor de
psihologie în scopul
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă

IV. IV. PROCESELE .1. Identificarea


COGNITIVE proceselor psihice şi  1.Gândirea
caracterizarea rolului &Inteligenta
SUPERIOARE☼
lor în evoluţia
(8 ore) personalităţii  2.Memoria
1.2 Identificarea  3.Imaginaţia
legăturilor între &Creativitatea
procesele psihice  4.Limbajul
 Evaluare
2.1. Analizarea unor
procese psihice pornind
de la exemple concrete
2.2 Evaluarea (8 ore)
caracteristicilor unor S10/S11
procese psihice, prin
comparare şi prin S12/S13
utilizarea unor
S14/S15
instrumente adecvate de
măsurare S16/S17
3.1 Relaţionarea
eficienta/ cooperarea cu
ceilalţi în colectarea,
interpretarea şi
evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi
manifestări psihice
4.1. Utilizarea
cunoştinţelor de
psihologie în scopul
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă

V. ACTIVITATI SI 1. Identificarea  1.Motivaţia (7 ore)


PROCESE proceselor psihice şi  2.Voinţa

2
REGLATORII caracterizarea rolului  3.Afectivitatea
(7 ore) lor în evoluţia  4.Atenţia
personalităţii S18/S19
1.2 Identificarea S20
legăturilor între S21-22
procesele psihice S23
2.1. Analizarea unor S24
procese psihice pornind
de la exemple concrete
2.2 Evaluarea
caracteristicilor unor
procese psihice, prin
comparare şi prin
utilizarea unor
instrumente adecvate de
măsurare
3.1 Relaţionarea
eficienta/ cooperarea cu
ceilalţi în colectarea,
interpretarea şi
evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi
manifestări psihice
4.1. Utilizarea
cunoştinţelor de
psihologie în scopul
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă

VI. STRUCTURA SI 1.3. Caracterizarea  1.Caracterizarea


DEZVOLTAREA principalelor generală a
PERSONALITATII dimensiuni ale personalităţii
7(ore) personalităţii  2.Temperamentul
2.3. Analizarea  3.Cracterul
profilului propriei  Aptitudinile si
personalităţi şi a deprinderile.
personalităţii celorlalţi Inteligenţa ca
7(ore)
3.2. Exemplificarea, aptitudine
prin cooperare cu generală S25-
ceilalţi, a unor trăsături  4.Etape in S26
ale personalităţii dezvoltarea
necesare reuşitei în umana S27-
activitate S28
4.2. Analizarea S29
posibilităţilor de
dezvoltare personală
S30
din perspectiva S31
cunoştinţelor de
psihologie
5.1. Caracterizarea
profilului unui
participant responsabil
şi eficient la luarea
deciziilor în comunitate
VII. CONDUITA  1.Imaginea de S32

3
PSIHOSOCIAL sine şi percepţia
A socială a imaginii
S33
(4 ore) de sine
 2.Relaţiile
interpersonale şi S34
rolul lor în
(4 ore)
formarea şi
dezvoltarea S35
personalităţii
 3.Comportamente
pro şi antisociale
Evaluare

AVIZAT:Director,Sef de catedra