Sunteți pe pagina 1din 3

1

Profesor:______________________________ VIZAT DIRECTOR


Disciplina: E d u c a ţ i e a n t r e p r e n o r i a l ă ________________
An şcolar:_______________________________

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a X-a
Competenţe specifice Nr. de Săpt./ Observaţii
Conţinuturi ale U.Î.
Nr. U.Î. vizate ore data (amendamente)
alocate

1. Introducere. Ntsm si
Psi.
Prezentarea disciplinei.
Prelucrarea normelor
specifice de PM si PSI 1

2. I. Managementul 1.1. Identificarea rolurilor


resurselor personale posibile pe care le poate
 Motivaţia muncii îndeplini individul în
 Alegerea traseului domeniul economic
profesional şi
problema mobilităţii 2.1. Exemplificarea unor
profesionale calităţi ale întreprinzătorului
 Individul ca de succes
întreprinzător
 Calităţi şi 3.1. Stabilirea, în cooperare
competenţe ale cu ceilalţi, a rolurilor proprii,
întreprinzătorului de actuale şi de perspectivă, într-
succes un mediu de afaceri

4.1. Analiza critică a 6


comportamentului în alegerea
traseului profesional, precum şi
a disponibilităţii de reorientare
profesională în raport cu
dinamica mediului economico-
social

Preocuparea permanentă pentru


păstrarea stării de sănătate
personală şi colectivă, precum
şi de protejare a mediului
înconjurător.
2

Competenţe specifice Nr. de Săptă Observaţii


Conţinuturi ale U.Î.
Nr. U.Î. vizate ore mâna (amendamente)
alocate
3 II. Iniţierea şi 1.2. Utilizarea adecvată a
derularea unei conceptelor specifice
afaceri antreprenoriatului
 Planul de afaceri şi
1.3. Identificarea prevederilor
problemele aplicării
legislative referitoare la
acestuia
activitatea antreprenorială
 Condiţiile legislative 2.2. Utilizarea unor
ale activităţii instrumente adecvate pentru
antreprenoriale studierea fenomenelor
specifice diferitelor pieţe
2.3. Identificarea
 Instrumente necesare oportunităţilor pieţei
studierii pieţei
4.2. Evaluarea schimbărilor şi
 Resursele necesare a tendinţelor care intervin în
derulării unei afaceri mediul de afaceri
(financiare, materiale, 4.3. Utilizarea adecvată şi
umane) eficientă a resurselor, în
funcţie de caracteristicele
mediului economico-social
 Obţinerea produsului
5.1. Evaluarea posibilităţilor
 Promovarea de derulare a unei afaceri
produsului proprii şi profitabile, luând în 15
considerare interesele
comunităţii
 Evaluarea Stimularea curiozităţii,
afacerii; decizii imaginaţiei şi perseverenţei,
posibile încrederii în forţele proprii prin
referitoare la activităţile desfăşurate.
afacere:
continuarea afacerii
dezvoltarea şi
diversificarea
afacerii
lichidarea afacerii
3

Competenţe specifice Nr. de Săptă Observaţii


Conţinuturi ale U.Î.
Nr. U.Î. vizate ore mâna (amendamente)
alocate
III. Etica în afaceri
1.4. Identificarea riscurilor ce
 Răspunderea în
decurg din comportamentul
afaceri
în afaceri
 Principii etice în
2.4. Aplicarea principiilor
relaţiile cu
etice în relaţiile cu
angajaţii firmei,
angajaţii şi cu partenerii
cu partenerii de
3.2. Antrenarea angajaţilor în
afaceri şi cu
rezolvarea problemelor
instituţiile public
firmei
 Protecţia 3.3. Utilizarea unor tehnici de
consumatorului negociere cu partenerii de
 Protecţia afaceri
mediului 4.4. Anticiparea
consecinţelor
comportamentului
responsabil în raport cu 6
angajaţii şi cu partenerii
4.5. Identificarea
consecinţelor activităţii
antreprenorului asupra
consumatorului şi asupra
mediului
5.2. Identificarea unor soluţii
alternative la problemele
comunităţii, privind
iniţierea / derularea unei
afaceri
Stimularea curiozităţii,
imaginaţiei şi perseverenţei,
încrederii în forţele proprii prin
activităţile desfăşurate.
5
IV. Risc şi reuşită 1.5. Identificarea unor tipuri
în afaceri de risc în situaţii diferite,
 Riscul în afaceri: specifice iniţierii şi derulării
1. tipuri de risc unei afaceri
2. modalităţi de 2.5. Identificarea unor
minimizare a modalităţi posibile de
riscului minimizare a riscului în 6
 Modele de iniţierea şi derularea
reuşită în afaceri afacerilor
 General şi 2.6. Investigarea elementelor
particular în comune şi specifice ale
realizarea unei reuşitei în afaceri
afaceri reuşite
6 Evaluare
2

Prof: .SUSANU TATIANA