Sunteți pe pagina 1din 5

Jean Jacques Rousseau Contractul social

Apari ia Contractului social a lui Jean J. Rousseau, n forma sa final , n 1762, a dat na tere la numeroase controverse i conflicte, att n cadrul societ ii franceze, ct i a celei elve iene (ideile democratice ale lui Rousseau nu convin autorit ilor din Geneva); aceast dezl n uire de ur va cuprinde i Senatul Bernei i Statele Olandei. n 1764, apare la Haga o lucrare ce respinge Contractul social: Anticontract social, n care se combat n chip clar, folositor si pl cut principiile sus inute n Contractul social al lui Jean Jacques Rousseau, cet ean al Genevei, de P. L. Beauclair, cet ean al lumii. Teoria contractului social este incompatibil cu concep iile teologice, presupunnd c oamenii s-au organizat ei n i i, f r ajutorul providen ei. Ca teorie a originii societ ii civile, ea admite c oamenii au fost, n stare de natur , liberi i egali, formnd societatea printr-un act voluntar i renegnd interven ia divin n stabilirea acestei subordon ri naturale ntre oameni, a a cum sus in gnditorii catolici. Ca teorie a originii guvern mntului, teoria contractului social admite c statul a fost format printr-un contract ntre popor i cei pe care i-a ales drept conduc tori, fiind sus inut mai ales de c tre protestan ii francezi, care ap r drepturile supu ilor mpotriva regelui. n acela i timp, aceast teorie se poate ntoarce contra adversarilor regalit ii, deoarece cine zice contract zice egalitate ntre p r ile contrastante, monarhul fiind socotit, a adar, egal cu poporul i put ndu-se n felul acesta sprijini pe contrast pentru a se mpotrivi preten iilor supu ilor s i. n ciuda sl biciunilor ei, teoria contractului social a avut un rol important n luptele politice din secolul al XVI-lea, cand partea cea mai avansata a burgheziei ncearc , prin Reform , s ob in anumite libert i. n Contract, Rousseau se inspira uneori din John Locke, cnd g se te la el argumente eficace mpotriva absolutismului, n special mpotriva dreptului la sclavaj, ns teoria sa asupra contractului se afl la antipodul teoriei lui Locke. Lucrarea n sine cuprinde dou mari p r i, structurate la rndul lor n cte doua c r i: Suveranitatea, compus din Cartea I:Pactul social i Cartea a II a:Natura i limitele suveranit ii, iar cea de-a doua parte, Guvern mntul,

cuprinde Cartea a III a:Studiul teoretic al formelor de guvern mnt i Cartea a IV a:Studiul practic despre func ionarea unei cet i. Exemplul Romei, la care se adaug capitolul despre religia civil , considerat un apendice. Prima parte vizeaz obiectul lucr rii: identificarea unor reguli care permit stabilirea unui regim politic legitim, adic potrivit cu cerin ele ra iunii i ale drept ii absolute, lund n considerare ceea ce ng duie natura umana i totodat i posibilit ile reale:legile, a a cum pot fi. Omul este n scut liber, dar pretutindeni e n lan uri. Trebuie cercetat ce poate face s fie legitim o societate politic . nainte de expunerea solu iei ideale, Rousseau elimin solu iile false. Una dintre acestea ar fi c subordonarea oamenilor unii fa de al ii nu se ntemeiaz pe natur . Familia este cea dinti societate, o societate natural , iar cnd copiii nu mai au nevoie de p rin i, natura cere ca ea s se dizolve. Faptul c aceasta se men ine totu i, nu se datoreaz dect unei conven ii. Se nl tur astfel, o veche tez monarhist care asimileaz puterea regal cu puterea p rinteasc . Pe de alt parte, existen a sclavajului nu justific ntemeierea despotismului pe drept natural; sclavajul e contrar naturii. O alt solu ie fals o reprezint dreptul celui mai tare. Acest drept nu exist , din simplul motiv c in aceast expresie, sensul cuvntului drept este nul; astfel, se poate respinge afirma ia teologilor conform c reia orice putere vine de la Dumnezeu, i totodat se poate nega legitimitatea principiilor care nu se sprijin dect pe for -popoarele au dreptul de a-i r sturna odat ajunse mai puternice dect ei. Cea de-a treia solu ie eliminat de Rousseau este cea conform c reia ar fi nevoie de o conven ie pentru a stabili o autoritate legitim , ns niciun om nu poate, printr-o conven ie, s - i nstr ineze libertatea, cu att mai pu in s nstr ineze libertatea copiilor s i. Pretinsul drept la sclavaj nu- i are originea n r zboi. R zboiul urm re te numai distrugerea unui stat, f r a da vreun drept asupra necombatan ilor, prin urmare dreptul de cucerire nu are nicio baz , sclavul fiind n stare de r zboi permanent cu st pnul s u. Are dreptul s se revolte de ndat ce aceast posibilitate apare. A adar, dac un popor ar avea dreptul s se d ruiasc unui rege, ar trebui s se explice de ce este el un popor i pentru ce, dac majoritatea a hot rt s - i ia un st pn, minoritatea trebuie s -i dea ascultare. Suntem deci obliga i s ne ntoarcem ntotdeauna la o prim conven ie, una care nu e ntemeiat pe for . Aceast conven ie prim este considerat un pact social. La un moment-dat, omul nu mai poate tr i n starea de natur i trebuie s se asocieze cu ceilal i oameni pentru a putea supravie ui; n acest context, trebuie g sit o form de asociere care s asigure fiec ruia protec ia ntregii for e

comune, fiecare individ r mnnd la fel de liber ca i nainte. Inten ia lui Rousseau este, deci, de a fundamenta libertatea civil . Prin pact, fiecare asociat cedeaza toate drepturile sale comunit ii, libertatea fiind asigurat prin egalitate; formula necesar pactului este cea prin care fiecare dintre noi pune n comun persoana i toat puterea sa sub direc ia suprem a voin ei generale i primim n corpore pe fiecare membru ca parte indivizibil a ntregului. Pactul social const n contractarea fiec rui individ cu el nsu i, dat fiind c este o parte din colectivitatea cu care ncheie contractul. Suveranul sau corpul politic, ce reprezint ansamblul contractan ilor, nu are nicio obliga ie, putnd chiar s anuleze contractul. Fa de supu i, suveranul nu este legat prin nimic, dar nici nu poate avea interese contrarii intereselor particularilor care l alc tuiesc. Omul devine om cu adev rat numai atunci cand se ridic la starea civil , ac ionnd potrivit regulilor morale, ascultnd de ra iune, iar nu de instinct, ca pn atunci. Era un animal stupid i m rginit, robul poftelor sale, iar acum este o fiin inteligent , ajungnd i i pn la libertate, care este ascultarea fa de lege. n momentul n care se ncheie pactul social, fiecare om remite suveranului toate bunurile de care dispune, dar suveranul i le las garanteaz folosirea lor. Supusul renun deci la tot ceea ce posed ; nu posezi dect ceea ce i este necesar pentru a tr i i ceea ce po i pune n valoare prin munca ta. Astfel, pactul social nu poate consfin i mari inegalit i n materie de bunuri, iar dreptul pe care l are fiecare particular asupra propriei sale averi este subordonat dreptului pe care l are fiecare particular asupra tuturor. Suveranitatea, care este exercitarea voin ei generale, nu poate fi nstr inat , c ci voin a nu se poate transmite. Suveranul-- care este poporul-- nu- i poate lega viitorul de voin a unui om, pentru c astfel poporul i pierde calitatea de popor. Suveranitatea nu este divizibil , nu are p r i, pentru c nici voin a nu este divizibil . Teoreticienii separa iei puterilor iau drept p r i ale autorit ii suverane ceea ce nu reprezint dect emana ii ale ei. Regii sunt ntotdeauna subordona i suveranului, adic poporului. Voin a general ca atare nu poate gre i: ea tinde mereu spre folosul ob tesc, ns poate fi ntunecat n cugetul cet enilor. Astfel, ea trebuie deosebit de voin a tuturor, care nu e dect suma voin elor particulare. Cnd cet enii nu se mai gndesc dect la interesele lor particulare, atunci se exprim voin a tuturor. Suveranul are o putere absolut asupra tuturor supu ilor, care i-au cedat toate drepturile, ns nu se poate face din teoria contractului un sistem de asuprire dect dac se desparte teoria suveranit ii de cea a voin ei generale. A asculta de suveran nseamn a asculta de tine nsu i, n acest fel, omul n loc s

nstr ineze ceva, schimb drepturile sale naturale pe drepturile civile, care i dau mai mult securitate-- el cedeaz independen a i c tig libertatea. Aici intervine problema pedepsei cu moartea. Particularii, care nu pot atenta la propria lor via , pot transmite acest drept suveranului, c ci acesta este singurul mijloc pentru a se ap ra pe ei n i i de criminali. Dreptul la gra iere apar ine de asemenea suveranului, ns ntr-un stat bine condus, el este inutil i crimele sunt rare. Legea este expresia voin ei generale, adic voin a ntregului popor, stabilit pentru ntreg poporul, iar adev rata libertate const n ascultarea fa de lege, dat fiind c legea este expresia propriei noastre voin e. Orice sistem de legisla ie tinde c tre dou scopuri principale: libertatea i egalitatea, ns mai important dect legile este stabilirea unor bune moravuri. Guvern mntul nu este dect puterea executiv , acea putere distinct de puterea legiuitoare care apar ine principelui, iar efii nu sunt dect slujiorii suveranului. Orice confuzie ntre puterea legiuitoare i cea executiv constituie o violare a pactului social. Nu exist form de guvern mnt care s fie, prin ea ns i, cea mai bun din toate; ele trebuie s varieze de la stat la stat. Rousseau identifica patru forme de guvern mnt: democra ia (este forma de guvern mnt n care poporul este n acela i timp i suveran i principe, iar primejdia cea mare este ca legile i actele de guvern mnt s nu se confunde; este forma ideal , ns ea nu a existat niciodat n stare pur ), aristocra ia (care poate fi natural , ereditar sau electiv ), monarhia (este guvern mntul cel mai puternic, dar se transform inevitabil n despotism) i guvern mintele mixte, care sunt foarte variate i ng duie s se stabileasc cel mai bine for a relativ a guvern mntului. Orice guvern mnt tinde n mod inevitabil s degenereze, spunea Rousseau; el se restrnge nencetat: de la democra ie se ajunge la oligarhie, de aici la monarhie i n final se ajunge la despotism, deoarece guvern mintele au mereu tendin a de a confisca libertatea, iar acest lucru nu poate fi remediat dect prin adun ri frecvente ale poporului, care trebuie nencetat s pun n discu ie problema formei de guvern mnt i alegerea celor care guverneaz . J.J.Rousseau afirma n cel de-al patrulea capitol al lucrarii sale c ntr-un stat mic, n care se duce o viata simpl , voin a general este ntotdeauna limpede, iar aceasta continu s existe chiar dac moravurile sl besc, fiind ascuns de interesele particulare. El adaug ulterior n capitolul despre religia civil , c estist trei tipuri de religii: religiile particulare unor anumite tipuri de popoare, precum religiile antice, religii ale omului, cum e cea a Evangheliei i religii sacerdotale, care introduc n fiecare popor un al doilea suveran, unde ofer drept exemplu

catolicismul roman. Este important s se stabileasc o religie ale c rei dogme s reglementeze opiniile cet enilor n m sura n care ele intereseaza comunitatea. A adar, Rousseau visa o societate democratic ntemeiat pe ra iune. Contractul social exprim un ideal inc confuz, din cauza faptului c n acea perioad nu exista o metoda tiin ific pentru studierea faptelor sociale. Dar el trebuie s fie scump tuturor oamenilor dornici de progres, pentru c idealul pe care a ncercat s -l exprime mai r mne s fie realizat n toat acea parte a lumii care este nc supus exploat rii capitaliste.

Bibliografie:
Contractul social, Jean Jacques Rousseau, Editura Moldova, 1996, Traducere de H.H.Stahl; www.scribd.com;