Sunteți pe pagina 1din 15

Asigurarile de viata

Vasile Miruna-Daniela Surila Cristina-Alexandra Grupa 1558 Seria C

I. Introducere

Evenimentele din viata noastra se succed cu repeziciune si de cele mai multe ori in mod imprevizibil. Avem nevoie sa fim siguri ca familia noastra este in siguranta si beneficiaza de tot sprijinul financiar de care are nevoie. Evoluand de la functia simpla de protectie in caz de deces, asigurarile de viata au devenit mai complexe, iar la momentul actual puteti alege una din urmatoarele forme de asigurare. Asigurare de viata clasica: este cea care acopera riscul de deces a asiguratului, beneficiarul fiind cel desemnat prin polita. Este cel mai ieftin tip de asigurare si este recomandat in cazul creditelor. Asigurare de viata cu acumulare de capital pentru copii: aceasta ofera sprijin financiar copiilor sau altor beneficiari stipulati, sub forma unor rente primite pe durata studiilor si/sau o suma fixa primita la casatorie sau la expirarea politei. Astfel, familia ta va fi protejata indiferent de ce s-ar intampla. Asigurare de viata cu componenta de investitie: acest produs imbina avantajele unei asigurari de viata cu cele ale unei investitii in fonduri conduse de experti in risc. Programele de investitii sunt foarte variate si flexibile, in functie de apetitul personal fata de risc. In modul acesta poti obtine castiguri considerabile pe parcursul vietii si ai siguranta ca in cazul unui accident familia ta va avea un sprijin financiar. Asigurare de viata cu plan de economisire: aceasta ofera pe langa protectia specifica si o pensie lipsita de griji. Daca asiguratul este in viata la incheierea perioadei de asigurare, va primi suma asigurata plus o anumita participare la profit, fie sub forma unei sume fixe, fie a unor rente primite pe tot restul vietii. Aceasta asigurare ofera beneficii suplimentare fata de o pensie privata: poti retrage oricand sumele depuse si poti alege varsta de la care sa primesti rentele. In plus, indiferent de forma de asigurare aleasa, se pot atasa clauze suplimentatre cum ar fi: indemnizatie pentru spitalizare, interventii chirurgicale, invaliditate permanenta sau temporara. Conditiile de asigurare sunt complexe de aceea este recomanat sa apelezi la serviciile unui consultant.

II. Caracteristicile asigur rilor de via


Asigur rile de via au ca obiect garantarea pl ii unei sume de bani de c tre asigur tor, n cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizic a asiguratului, i anume: v t marea corporal , mboln virea, decesul sau supravie uirea acestuia. Chiar i persoanele tinere se pot mboln vi sau pot deceda n urma unor accidente nea teptate, ce vor genera n mod automat i dificult i financiare. Asigur rile de via au, spre deosebire de asigur rile generale, anumite caracteristici, prezentate incontinuare: Valoarea capitalizat este un fond care se acumuleaz pe ntreaga perioad de via a poli ei i la care de in torul de poli poate avea acces n mai multe moduri: poate face mprumuturi, poate opta pentru cump rarea unei poli e de asigurare de via cu plata integral, sau poate r scump ra poli a. Dificult ile financiare n cadrul asigur rilor de persoane sunt determinate de: necesit ile b ne ti pentru funeralii; asigurarea unor resurse financiare mo tenitorului, dup decesul asiguratului; restabilirea moral dup deces. Motiva ia ncheierii asigur rilor de persoane sunt: stresul; motiva ii personale; concep ia despre moarte. Riscul este definit de majoritatea economi tilor ca o pierdere propriu-zis , sau ca o pierdere produs de o neglijen ce poate avea urm ri asupra individului sau asupra unei propriet i. Suma asigurat se stabile te n mod forfetar de c tre asigurat, n func ie de nevoile i posibilit ile sale financiare. Asiguratul poate s ncheie mai multe contracte de asigurare mpotriva aceluia i eveniment i pentru sume diferite, f r s fie mpiedicat de lege sau de asigur tor s fac acest lucru. La producerea riscului asigurat, asiguratul sau beneficiarul asigur rii, poate ncasa drepturile de asigurare de la to i asigur torii deoarece aici nu mai este vorba de daun ca la asigur rile de bunuri. Neavnd caracter reparator, asigurarea de persoane nu are restric ii ca asigurarea de bunuri. Dac n urma producerii riscului asigurat, asiguratul sufer o v t mare corporal sau a contactat o maladie care i-a afectat capacitatea de munc , el are dreptul la o indemniza ie de asigurare (suma asigurat ), care s fac posibil refacerea situa iei sale financiare existente naintea producerii accidentului sau contact rii bolii. Interesul asigur rii nu prezint importan , ntruct indemniza ia de asigurare este datorat independent de existen a unei daune. Indemniza ia de asigurare reprezint suma de bani pe care asigur torul o achit asiguratului n cazul producerii riscului asigurat. Deoarece nici via a i nici s n tatea unei

persoane nu sunt evaluabile n bani, nu se poate pune problema unui raport ntre suma asigurat i paguba suferit de asigurat. Contractul de asigurare se ncheie n form scris (prin completarea unei declara ii de asigurare). Dup analiza r spunsurilor, asigur torul este de acord cu ncheierea contractului, redactarea contractului n form scris i nmnarea unui exemplar asiguratului. Contractul de asigurare se consider ncheiat prin plata primei de asigurare i emiterea poli ei. ncetarea contractului de asigurare se realizeaz n urm toarele moduri: modul obi nuit de ncetare l constituie ajungerea la termen, adic expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat; contractul nceteaz i prin producerea evenimentului asigurat. Dar, exist i moduri mai pu in uzuale cum ar fi: denun area, rezilierea i anularea contractului. Denun area se face de c tre asigur tor, dac asiguratul nu a comunicat, n scris, modific rile intervenite n cursul contractului n leg tura cu datele luate n considerare la ncheierea contractului. Rezilierea nseamn desfacerea pentru un timp a contractului, datorit neexecut rii obliga iei uneia din p r i din cauze care i se pot imputa. Efectele produse de contract pn la reziliere r mn valabile. Nulitatea contractului poate fi cauzat de declara ii inexacte sau incomplete f cute de asigurat, sau de lipsa interesului asigurabil din partea contractantului, n momentul ncheierii acestuia.

III. Tipuri de asigur ri de via


Asigur rile de via se pot clasifica n func ie de riscul asigurat, de momentul achit rii primei, de momentul ncas rii sumei asigurate i de forma pe care acestea o mbrac . Astfel n func ie de riscul acoperit, asigur rile de via pot fi:

a. b. c. d. e. f.

asigur ri de supravie uire asigur ri de deces asigur ri mixte de via asigur ri de accidente asigur ri de boal alte forme.

n cazul asigur rii de supravie uire, asigur torul se oblig s pl teasc asiguratului suma asigurat , cu condi ia ca acesta s fie n via la sfr itul perioadei pentru care s-a ncheiat contractul de asigurare. Dac acesta a decedat nainte de expirarea termenului de valabilitate, asigur torul este eliberat de angajamentul luat prin contract, i nu are nici o obliga ie fa de mo tenitori. Asigurarea de rent este asigurarea n care suma asigurat este pus la dispozi ia asiguratului sub forma unor pl i periodice cu titlul de rent . n cazul asigur rii de via variabil , proprietarul poli ei de asigurare are posibilitatea de a alege una din op iunile pe care societatea de asigurare i le pune la dispozi ie, beneficiile poli ei de asigurare se ajusteaz n func ie de valoarea investi ilor prev zute n poli a de asigurare, n momentul n care se solicit plata lor, beneficiile de deces nu pot fi mai mici dect sumele asigurate ini ial pentru care s-a ncheiat contractul de asigurare, dar ele pot fi mai mari, dac investi iile f cute au fost profitabile. n ceea ce prive te asigur rile de via universal , posesorul poli ei de asigurare poate, la anumite intervale de timp, modifica valoarea beneficiilor de deces, posesorul poli ei de asigurare poate schimba valoarea i data efectu rii pl ii primelor de asigurare, f r a avea obliga ia de a anun a anticipat societatea de asigur ri, primele de asigurare sunt plasate ntr-un cont i din valoarea lor se vor sc dea, la un moment dat, cheltuielile de deces. n acest cont se vars , totodat , i dobnzile ob inute, care pot varia n timp, posesorul poli ei poate retrage anumite sume din economiile acumulate, societatea de asigur ri este cea care va decide cum vor fi investi i banii, i cea care garanteaz o rat minim de rentabilitate. n cazul asigur rilor de deces, protejeaz asiguratul mpotriva riscului de deces, asiguratul se oblig s pl teasc prime de asigurare toat via a, existnd posibilitatea ca plata primelor s se fac pn la o anumit dat cum ar fi: data x, ie irea la pensie, n cazul asigur rii de deces ncheiate pe termen limitat, asigur torul se oblig s achite suma nscris n contract, cu condi ia ca decesul asiguratului s survin n perioada de valabilitate a acestuia. La asigurarea mixt de via asigur torul cuprinde dou riscuri alternative ntr-un contract de asigurare unic, dnd impresia ca asigura ii c tig n cazul producerii oric rui risc: n cazul decesului asiguratului, beneficiarul asigur rii intr n posesia sumei asigurate, iar n caz de supravie uire, asiguratul ncaseaz personal suma asigurat . Asiguratul cstig n ambele cazuri dar cu pre ul aferent acoperirii celor dou riscuri, att cel de deces ct i cel de supravie uire. Asigurarea de accidente, protejeaz persoanele fizice de consecin ele nefaste ale unor evenimente neprev zute care le poate afecta via a, integritatea corporal sau capacitatea de munc . Persoanele asigurate vor primi cu titlu de indemniza ie o sum pentru acoperirea cheltuielilor de ngrijire medical , refacere i compensare a pierderilor de venit.

Asigurarea de boal are drept scop protejarea persoanelor care au suferit o incapacitate temporar de munc determinat de boal . Rolul asigur rilor de s n tate este acela de acoperire total sau par ial a cheltuielilor cu ocrotirea s n t ii, diferen a fiind suportat de stat sau de individ dup caz. Aceste asigur ri au caracter facultativ i se ntind pe perioade lungi de timp. Clasificarea asigur rilor de s n tate: asigur ri de accidente; asigur ri de boal ; asigur ri de s n tate permanent . Poli e de asigur ri de s n tate: asigurarea cheltuielilor de spitalizare; asigurarea pentru interven ii chirurgicale; asigurarea medical de baz ; asigurarea medical major ; asigurarea medical complex . Asigurarea de s n tate permanent urm re te s elimine s r cia, adesea asociat cu o incapacitate de munc de durat , provocat de un accident sau o boal . Dac asiguratul ajunge n incapacitate de munc n urma unei boli sau a unui accident, el are dreptul la o indemniza ie de asigurare, care se acord periodic, att timp ct se men ine starea de incapacitate, sau pn cnd asiguratul atinge vrsta de pensionare, ori decedeaz . Asigurarea dotal - este un mod de constituire a unei dote pentru copil, pn cnd acesta ajunge la majorat. Asigur torul onoreaz aceast asigurare dac beneficiarul este n via la data atingerii majoratului. n caz contrar asigur torul este exonat de orice r spundere legat de acest contract. Asigurarea de nup ialitate - este o asigurare de via , n baza c reia asigur torul se angajeaz s pl teasc o anumit sum de bani asiguratului, dac acesta se c s tore te nainte de a mplini o anumit vrst . Asigurarea de natalitate - const n obliga ia asigur torului de a pl ti suma de bani asiguratului c ruia i s-a n scut un copil, ntr-un anumit termen.

IV. Riscurile acoperite de o asigurare de viata


Societatile de asigurare care ofera asigurari de viata acopera riscul standard, respectiv riscul de deces. In tarile cu traditie in asigurari, cea mai mare parte a populatiei are incheiata o asigurare de viata. Acest lucru este necesar si firesc datorita grijii pe care fiecare o are si trebuie sa o aibe fata de familie. Elementul de protectie financiara este decisiv. Totusi, pentru ca nu intotdeauna acest tip de asigurare este foarte atragator, societatile de asigurare combina in produsele oferite elementul de protectie cu cel de economisire sau de investitie. Astfel, daca asiguratul traieste la expirarea contractului suma asigurata ii va fi platita lui. Printre aceste riscuri acoperite de asigurarea de viata, se regasesc: riscul de supravietuire, prin crearea unui capital sau/si a unei pensii suplimentare; riscul de supravietuire in urma unui accident, avand ca urmare o invaliditate permanenta, prin acordarea sumelor

asigurate aferente acestui risc; riscul de deces, prin plata catre beneficiar a sumelor asigurate; riscul de pierdere a capacitatii de munca, prin exonerarea de plata a primelor de asigurare; riscul de a fi spitalizat sau a suferi interventii chirurgicale, prin plata unor indemnizatii zilnice de spitalizare si interventii chirurgicale. Caracteristic asigurarilor de viata sunt si urmatoarele elemente definitorii: confera protectie beneficiarului politei dvs. si/sau dvs. (in functie de polita pe care o alegeti); sunt asigurari pe termen, de obicei, mediu sau lung (de la 5 la 25 sau chiar pan? la 80 de ani); obliga la o deosebita seriozitate in plata primelor sub aspectul regularitatii si perioadei de asigurare; plata primei se poate face o singura data (intreaga prima) sau in rate anuale, semianuale, trimestriale si, mai rar, lunare); la produsele "pure", asa cum sunt ele descrise de catre asiguratori, se pot adauga si alte clauze aditionale in functie de nevoia fiecarui asigurat in parte, prin care se extinde gama riscurilor si implicit a protectiei prin asigurare, conferind avantaje suplimentare clientilor in schimbul platii unor sume modice de bani.

V.

Asiguratorii de viata nu pot plasa fonduri in afara UE

Pentru activitatile privind asigurarile de viata inregistrate in Comunitatea Europeana, activele lichide trebuie localizate in cadrul Comunitatii Europene. Normele privind rezervele tehnice pentru asigurarile de viata, activele admise sa le acopere si dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute vor fi astfel modificate incat asiguratorii sa fie obligati sa se expuna la riscuri cat mai mici posibil. Coeficient de lichiditate maxim la asigurari de viata si calculul coeficientul de lichiditate, care reprezinta raportul dintre activele lichide si obligatiile pe termen scurt ale asiguratorului fata de asigurati, vor suferi modificari importante. Astfel, in cadrul activelor lichide sunt incluse si diverse cuantumuri din obligatiile asiguratorului fata de asigurati, pe termen scurt, adica 0,5% din sumele asigurate, in cazul asigurarilor de deces, suma maxima dintre 0,5% din sumele asigurate si 10% din valorile de rascumparare, in cazul asigurarilor care acopera riscul de deces si la care este garantata o valoare de rascumparare, 10% din valorile de rascumparare, in cazul asigurarilor care nu acopera riscul de deces si la care este garantata o valoare de rascumparare, rezerva de daune bruta si rezerva de daune neavizata bruta. Dar, de la 1 ianuarie 2007, asiguratorii vor avea obligatia de a avea coeficientul de lichiditate egal cu 1 pentru asigurarile de viata, iar pentru activitatile inregistrate in UE, activele lichide trebuie localizate in acest spatiu.Referitor la dispersia activelor CSA a stabilit o serie de principii care trebuie respectate, in special atunci cand nu sunt precizate limitele unor investitii intr-o anumita categorie de active. Un prim principiu statuteaza ca activele care acopera rezervele tehnice brute trebuie sa fie diversificate si dispersate intr-o astfel de maniera, incat sa nu existe o utilizare excesiva a unei anumite categorii de active, a unei piete de investitii sau a

unei investitii, in timp ce investitiile in anumite tipuri de active, care prezinta un risc ridicat, fie datorita naturii activului, fie datorita starii in care se afla emitentul, trebuie mentinute la un nivel prudential. De asemenea, in calculul rezervelor tehnice, limitele anumitor categorii de active trebuie sa tina cont si de contractul de reasigurare. Atunci cand activele detinute includ o investitie intr-o filiala, care gestioneaza toate sau doar o parte din investitiile asiguratorului, in numele acestuia, CSA va lua in considerare doar activele detinute de acea filiala, tratamentul activelor altor filiale fiind similar. Noile norme vor stabili ca ponderea activelor non-lichide admise sa acopere rezervele tehnice brute trebuie sa nu depaseasca 10% din totalul activelor admise, iar cand activele detinute includ imprumuturi sau obligatiuni emise de anumite institutii de credit, CSA va tine seama de activele detinute de respectivele institutii de credit. Acelasi tratament poate fi aplicat si atunci cand institutia de credit are sediul central intr-un stat membru, chiar daca este detinuta in intregime de respectivul stat membru sau de autoritatile locale din statul respectiv. Reguli stricte pentru primele subscrise: Asiguratorii vor trebui sa respecte, de asemenea, reguli stricte si la stabilirea primelor brute subscrise pentru contractele de asigurare de viata. Astfel, cand astfel de contracte vor fi incheiate pe o durata mai mica sau egala cu un an, prima bruta subscrisa va trebui sa reprezinte valoarea primelor brute incasate si de incasat, aferente contractului de asigurare. In cazul in care durata contractului va fi mai mare de un an si se incaseaza prima unica, atunci prima bruta subscrisa va fi egala cu valoarea primei brute unice, aferente contractului de asigurare. Daca prima de asigurare datorata de asigurat se incaseaza in rate, prima bruta subscrisa va reprezenta valoarea primelor brute incasate si de incasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare. In cazul contractelor de asigurare de viata si anuitati, cu durata mai mare de un an, care sunt legate de fonduri de investitii, prima bruta subscrisa va fi egala cu prima bruta scadenta.

VI.

Piata asigurarilor

Dupa trei trimestre de scadere timida a industriei, cu un contrast intre usoaracrestere a asigurarilor de viata si dinamica negativa consmnata pe segmentulasigurarilor generale, perioada analizata n-a adus mari surprize pentru domeniu. Intotdeauna rezultatele primelor 9 luni ale anului au fost decisive pentru configuratiafinala atat a clasamentelor dar si a cifrelor totale ale pietei. Scaderea de circa 19% pe segmentul auto n-a putut fi compensata nici de crestereade aproape 39% consemnata pe asigurarile property si nici de evolutia foartebuna a asigurarilor de garantii sau a celor de raspundere civila generala insuficientdezvoltate ca pondere totala in piata.

Industria asigurarilor nu functioneaza intr-un sistem inchis, iar contextul economicnefavorabil e departe de a mai reprezenta o surpriza sau un element special.In al treilea an consecutiv de criza, aceasta nu mai e un element special e pursi simplu realitatea la care trebuie sa ne adaptam. In trecut surprizele erau reprezentate de anvergura cresterii, in prezent consideramsurprize cresterile sporadice pe unele clase intr-un mediu defavorabil si incontrolabil. Si, dupa 9 lunia le lui 2011 concluzia pare a fi ca surprizele pentru industriaasigurarilor par a veni doar dinspre elementele de context.

Piata de asigurari a scazut in primele 6 luni din 2011 cu 7,43% la 4,02 miliarde lei, pe fondul deteriorarii vanzarilor de asigurari auto. Ca urmare, declinul pietei s-a manifestat in special in randul primilor 10 jucatori, potrivit datelor UNSAR.

Pozitia ocupata

Societatea de asigurari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Asirom VIG BCR Asigurari de Viata VIG ING Asigurari BCR Asigurari VIG Astra Asigurari Uniqa Asigurari Omniasig VIG Groupama Asigurari Generali Asigurari Allianz - Tiriac Sursa: http://www.wall-street.ro

PBS - S1 (mil. lei) 2010 2011 283 369 157 167 276 237 581 216 484 399 243 538 273 232 559 200 433 351 201 460

Evolutie procentuala

30.30% 8.50% -1% -2.20% -4% -7.50% -10.50% -12.80% -14.30% -14.50%

VII. Evolu ii financiare pe pia a asigur rilor de via

n Romnia

Studiu de caz efectuat pe exemplul societ ii ING Nederlanden Asigur ri de Via


ncepnd cu desfiin area Administra iei Asigur rilor de Stat - la 31 decembrie 1990 - i o dat cu promulgarea Legii nr.47/1990 privind constituirea, organizarea i func ionarea societ ilor din domeniul asigur rilor, au fost create premisele demonopoliz rii i ncet rii controlului bugetar al statului asupra fondurilor de asigurare. Portofoliul de asigur ri i patrimoniul ADAS-ului au fost preluate de primele trei societ i de asigurare pe ac iuni nou constituite, cu capital integral de stat: Asigurarea Romneasc S.A.(ASIROM), Astra S.A., Carom S.A., care au nceput s func ioneze n aceast form de la 1 ianuarie 1991. Pia a romneasca a asigur rilor i reasigur rilor a cunoscut o evolu ie interesant urmnd evolu iile contradictorii pe care le-a suportat i economia n ansamblul ei. Comparnd nivelul de dezvoltare i importan a asigur rilor n economia romneasc cu alte ri europene, putem vedea c nici din acest punct de vedere nu se constat mbun t iri, dimpotriv : n timp ce n acestea continu evolu ia, n Romnia predomin stagnarea. Pia a romneasc a asigur rilor de via este o pia competitiv , de i nu se afl n faza de maturitate din acest punct de vedere. Romnia reprezint un caz aparte, deoarece nu este o ar cu tradi ie n domeniul asigur rilor a a cum sunt ele concepute i practicate n rile dezvoltate. Pentru o n elegere corect a pie ei trebuie s analiz m cele dou componente : oferta i cererea. Oferta este lansat de asigur tori organiza i n societ i comerciale cu personalitate juridic i cu capacitate financiar , criterii ce sunt reglementate de legisla ia n vigoare. Asigur torul care exercit o activitate de asigurare de via este obligat: s in conturi distincte pentru asigur rile de via , s nregistreze toate veniturile i cheltuielile aferente asigur rilor de via n conturi separate, care s constituie i s in unui fond de asigurare distinct, denumit fondul asigur rilor de via , s asigure conducerea contabilit ii fondului asigur rilor de via , pentru identificarea operativ a activelor i a obliga iilor aferente acestuia. Cererea poten ial este mare datorit num rului mare de propriet i existente, a popula iei numeroase, precum i dac avem n vedere nevoile reale de asigurare la nivelul economiei i al popula iei. Cererea efectiv este redus din cauza lipsei de bani i de cunoa tere a tuturor avantajelor oferite de asigur ri. Cererea este dispersat i nu are un caracter uniform sub aspectul

categoriilor de asigur ri solicitate, sub aspectul distribu iei geografice, al nivelului de dezvoltare a regiunii sau a zonei respective i al nivelului veniturilor. n cadrul asigur rilor de via , volumul primelor brute ncasate la nivelul anului 2004 a fost de aproximativ 4.171,19 miliarde lei, n timp ce volumul primelor brute subscrise a fost de 4.749,55 miliarde lei, aceast sum reprezentnd 25,05% din totalul primelor brute subscrise de ntreaga pia a asigur rilor. De asemenea, o men iune interesant se refer la faptul c aproximativ 98% din volumul total de prime brute ncasate pentru asigur rile de via a fost realizat de companiile de asigur ri cu capital str in. Din Buletin informativ - ING Nederlanden, 2004 rezult c situa ia ponderii pe pia a primelor 10 companii de asigur ri de via se prezint astfel: ING Nederlanden - 44,93%, Asirom - 16,35%, AIG Life - 7,865%, Omniasig Life - 7,69%, Asiban - 5,43%, Interamerican 3,25%, Aviva - 3,19%, Allianz- iriac - 2,47, Unita - 1,73%, Lukoil Asito - 1,61%. Liderul de pia , ING Nederlanden, a nregistrat un ritm de cre tere economic mai lent dect media pie ei asigur rilor. Cu toate acestea compania continu s se deta eze cu mai mult de 25% de urm toarea clasat , ocupnd pozi ia de lider n domeniul asigur rilor de via . Pia a romneasc a asigur rilor a nregistrat o evolu ie spectaculoas n ultimii ani, o cre tere net superioar ritmului de cre tere economic . Aceast tendin va continua i n anii viitori, ca urmare a maturiz rii pie ei i cre terii nevoii de protec ie, economosire i cre rii unui fond de pensii. Estim rile speciali tilor din pia , firme de consultan i de audit, certific valoarea total a pie ei asigur rilor n anul 2004 n jurul a 700 de milioane de euro. Major ri semnificative au fost semnalate i n segmentul asigur rilor de via , unde cre terile nregistrate la nivelul anului 2004 comparativ cu cele din anul 2003 a dep it n unele cazuri cu mult 100%, asigur torii de via a teptnd pentru anul n curs o anumit mi care a pie ei pe segmentul poli elor private de s n tate i al pensiilor private. ING Asigur ri de Via a subscris pe primul trimestru al anului trecut prime brute n valoare de 25 milioane de euro (929,3 miliarde de lei), n cre tere cu 38% fa de aceea i perioad a exerci iului financiar precedent. n lei, majorarea a fost de 27%. La prime brute ncasate, asigur torul a raportat o cre tere de peste 46%, pn la 25,6 milioane de euro ( 952,4 miliarde de lei). Compania revine astfel la un ritm de cre tere mai nalt al subscrierilor, dup o stagnare n ultimii doi ani. ING a avut prime brute subscrise n 2004 n valoare de 75,7 milioane de euro cu 4,5% peste nivelul subscrierilor din 2003. Fa de 2002, n 2003 compania nregistrase o sc dere de aproape 8% n euro a primelor brute subscrise. n func ie de veniturile aduse n primul trimestru al acestui an, tipurile de poli e cu cea mai bun performan n aceast perioad au fost pentru ING asigur rile de via legate de programe de investi ii (produsele unit-linked- compania a fost prima societate de asigur ri care a introdus aceast categorie de poli e, n 1998), asigur rile pentru studiile copiilor, programele de pensii, asigur rile mixte de via i asigur rile de via suplimentare. Asigur rile suplimentare se

pot ata a contractelor de asigurare de baz care au prev zut o plata e alonat a primelor de asigurare. Compania a pl tit, de la nceputul anului 2006 pn la sfr itul lunii martie, daune n valoare de 628.150 euro pentru asigur ri de via , s n tate, accidente i invaliditate. Societatea Nederlanden Asigur ri de Via face parte din Grupul ING. Produsele cu care ING Nederlanden a p truns pe pia a romneasc de asigur ri de via se mpart n dou mari categorii: y y via produse tradi ionale produse de tip Unit Linked

Produsele tradi ionale reprezint adev ra ii piloni ai sistemului de asigur ri de i ele se mpart n:

- produse de tip capitalizare: Regal, Phoenix, Academica, Debut - produse de risc: Prudent, Maraton
Regal (asigurarea mixt de via ) reprezint produsul clasic de asigurare care acoper att riscul de deces, ct s riscul de supravie uire al asiguratului, permi nd plata sumei asigurate printr-un singur contract. Astfel, n cazul decesului persoanei asigurate, beneficiarul asigur rii intr n posesia sumei asigurate, iar n caz de supravie uire, contractantul asigur rii ncaseaz personal suma asigurat prev zut n contractul de asigurare. Phoenix (asigurarea mixt redus ) ofer posibilitatea de a economisi bani pentru anii mai pu ini productivi ai vie ii, garantnd primirea sumei asigurate la ncheierea perioadei contractate. Mai mult, n situa ia unui eveniment nefericit, persoana desemnat de contractant va primi suma pl tit de-a lungul timpului, deci contravaloarea primelor deja achitate. Acest tip de asigurare permite asiguratului s ncaseze suma asigurat la expirarea termenului de asigurare, dac este n via . n situa ia survenirii decesului asiguratului n perioada de valabilitate a contractului, beneficiarului i se va rambursa suma primelor deja pl tite, aferente doar asigur rii de baz , inclusiv valoarea primelor scutite. Academica (asigurarea de tip rent pentru studii) asigur acumularea unor fonduri b ne ti necesare continu rii studiilor copiilor. Primele vor fi pl tite pe perioada determinat de plat a acestora, dup care debuteaz automat v rs mntul rentelor. Plata acestor rente, respectiv suma asigurat , se va face timp de 4, respectiv 5 ani, n func ie de op iunea persoanei asigurate. Debut (asigurarea de tip dot ) este un produs ce ofer posibilitatea acumul rii unui beneficiu de maturitate menit s asigure constituirea unui fond de zestre n cazul c s toriei beneficiarului. n cazul acestui produs persoana asigurat trebuie s coincid cu contractantul

asigur rii. Dac persoana asigurat decedeaz pe parcursul duratei de plat a primelor, se va proceda la exonerarea primelor viitoare. Prudent (asigurarea de via pe termen limit ) ofer garan ia c beneficiarul poli ei, desemnat de persoana asigurat , va primi suma asigurat . Asigurarea de via pe termen limitat nu este o asigurare de capitalizare (de economisire), ci una de protec ie mpotriva unui risc determinat. Maraton (asigurarea de via pe termen nelimitat) ofer protec ie mpotriva riscului de deces, la orice dat ar surveni acesta, pn la vrsta de 95 de ani, cu condi ia ca asiguratul s fi achitat primele aferente pn la data pension rii sau pn la vrsta de 95 de ani. Dac asiguratul va supravie ui vrstei de 95 de ani, asigurarea de via pe termen nelimitat se va transforma ntr-o asigurare mixt . Aceste asigur ri tradi ionale au dominat mult vreme pia a, ns , n prezent ele exis al turi de produsele de asigurare de via noi, orientate spre investi ii (produse de tip Unit Linked) - acestea avnd caracteristici speciale: cre terea sau sc derea sumei asigurate, cre teri sau sc deri are primei e alonate, redirec ionarea primelor, transferul unit ilor, efectuarea de retrageri par iale. Asigur rile de via Unit Linked reprezint un concept nou, introdus n premier pe pia a romneasc de ING Nederlanden. Produsele Unit Linked reprezint , deopotriv , o asigurare de via i un produs de investi ii, n cadrul unui contract unic. Unit Linked este un produs nou al industriei asigur rilor pe plan mondial, lansat n a doua jum tate a secolului trecut, beneficiind de un real succes att n Statele Unite, ct i n Europa. Specificitatea lui const n faptul c beneficiile ob inute din investi ii sunt stabilite n rela ie cu anumite plasamente investi ionale asociate acestor produse sub forma unor fonduri interne. Deosebirea fundamental ntre un produs Unit Linked i produsele tradi ionale const n faptul c riscul investi iei este suportat de c tre contractantul asigur rii. Produsul Unit Linked a ap rut ca r spuns firesc la dorin a de investire a clien ilor, al turi de nevoia de protec ie. Acest produs are n structura sa o component de protec ie i o component investi ional . Componenta de protec ie este reprezentat de o asigurare de via pe termen nelimitat, pentru care plata primelor e alonate se face pn la mplinirea vrstei de pensionare. Pe perioada protec iei suma asigurat aleas de client este garantat de asigur tor. n caz de deces, oricnd pe durata contractului, beneficiarul desemnat va ncasa maximul dintre valoarea sumei asigurate corespunz toare asigur rii de via i valoarea contului sau la momentul respectiv. Nivelul sumei asigurate este stabilit de c tre client ntre o limit minim i una maxim , n func ie de vrsta sa i de prima pl tit . Contul contractantului reprezint echivalentul valoric al uniturilor de inute n fondurile financiare ale asigur torului.

Componenta investi ional const n cump rarea de unita i de cont (unituri) n fondurile financiare special constituite. Ele sunt fonduri interne, nchise, reprezentnd un portofoliu de diverse tipuri de active financiare administrate de asigur tor exclusiv n scopul asigur rii. Contractantul asigur rii va avea acces la aceste fonduri doar prin intermediul asigur rilor unit linked, iar prima de asigurare pl tit va fi destinat achizi ion rii de unituri n fondurile financiare. Asigur rile Unit Linked n Lei i USD permit accesul la cele mai performante plasamente financiare din Romnia i de pe pie ele interna ionale. Investi iile Unit Linked n lei se realizeaz prin dou programe: y Programul 1 (Bonuri de Tezaur). Acest program de investi ii ING Nederlanden Unit Linked are n componen titluri de valoare cu venit fix (titluri de stat n lei emise de Ministerul Finan elor Publice prin Banca Na ional ), depozita bancare n lei pe termen scurt i disponibilit i n conturi curente. Obiectivul urm rit n administrarea programului este maximizarea valorii acestuia i ob inerea unor cre teri de capital prin asigurarea unui randament crescut al investi iilor. y Programul 2 (Mixt). Programul de investi ii mixt are n componen ac iuni tranzac ionate la Bursa de Valori Bucure ti, titluri de stat n lei emise de Ministerul Finan elor Publice prin Banca Na ional , depozite bancare n lei pe termen scurt i disponibilit i n conturi curente. Pe baza produselor de tip Unit Linked, ING Nederlanden ofer dou tipuri de planuri de pensii suplimentare: Merit i Mentor. Prin aceste Planuri de pensii se poate opta i pentru protec ia oferit de o asigurare de via , precum i pentru realizarea unor investi ii suplimentare la care persoana asigurat poate avea acces oricnd. Acestor produse le sunt asociate Programele de investi ii n lei i n dolari administrate de exper ii Grupului ING. Constituirea unui fond de pensii presupune o atent alegere a Programelor de investi ii pentru sumele economisite. De aceea, primele e alonate pl tite vor fi investite doar n Programe de investi ii cu un grad de risc sc zut. Excep ie fac primele suplimentare pe care clientul le adaug fondului de pensie, n cazul c rora se poate opta i pentru plasamente cu un grad de risc mai ridicat. O dat ce s-a ales modul de alocare a primelor pl tite, este important s se urm reasc permanent performan ele portofoliului de investi ii, n vederea intervenirii prin redirec ion ri de prime sau transferuri de unituri ori de cte ori este necesar. Necesitatea cump r rii unei asigur ri de via reiese din nevoia de protec ie a oamenilor. Pe lng toate bunurile de inute, via i s n tatea unui individ, integritatea lui fizic , capacitatea de munc sunt bunurile cele mai de pre i pot fi afectate de diferite evenimente nesigure viitoare, ducnd la imposibilitatea desf ur rii unei activit i i deci a ob inerii unui

venit. Necesitatea ncheierii unei asigur ri de via provine dintr-o nevoie absolut a fiec ruia, de a oferi protec ia financiar a familiei, a dependen ilor sau a celor apropia i n cazul decesului, n paralel cu alte avantaje pe care asigur torii le pot oferi: economisire, pensie, investi ii. ncheierea unei asigur ri care s acopere riscul de deces este o problem la care ar trebui sa se gndeasc orice persoan , pentru a nu crea un dezechilibru n situa ia financiar a urma ilor dependen i. Popula ia vrstei a treia, n continu cre tere numeric , este o categorie social vulnerabil , cu probleme specifice fa de celelalte segmente sociale. Asigurarea necesit ilor popula iei vrstnice pentru un trai decent, trebuie s acopere o gam larg de preocup ri, nu numai n plan economic, dar i social i psihosocial. De aceea, acest proces de mb trnire va duce la un moment dat la imposibilitatea statului de a ntre ine partea inactiv a popula iei i astfel devine un lucru esen ial ncheierea unei asigur ri de via care s ofere att protec ia financiar a urma ilor n caz de deces, ct i asigurarea unui trai lini tit la vrsta pension rii.

Bibliografie:
1. V c rel, Iulian, Bercea, Florian, Asigur ri i reasigur ri, Editura Expert, Bucure ti, 2004 2. http://www.1asig.ro 3. http://www.wall-street.ro