Sunteți pe pagina 1din 3

Expertiza termica si energetica a cladirii Operatiune prin care se identifica principalele caracteristici termoenergetice ale constructiei si ale instalatiilor

de ncalzire si preparare a apei calde de consum aferente acesteia. Certificat energetic Document oficial care contine, ntr-o forma sintetica unitara, principalele caracteristici termoenergetice ale constructiei si ale instalatiilor de ncalzire si preparare a apei calde de consum aferente acesteia, rezultate din activitatile de expertiza si diagnoza energetica. Audit energetic Operatiune prin care se stabilesc, din punct de vedere tehnic si economic solutiile de reabilitare si/sau modernizare termoenergetica a constructiei si a instalatiilor de ncalzire si preparare a apei calde de consum aferente acesteia. Diferenta intre auditorii energetici de grad I si auditorii energetici de grad II Auditor energetic Persoana fizica atestata profesional care are capacitatea si dreptul de a realiza audit energetic si certificat energetic se numeste auditor energetic. Calitatea de auditor energetic este atestata profesional de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Auditor energetic atestat In functie de tipul activitatilor pe care le desfasoara, un auditor energetic poate fi atestat dupa cum urmeaza: a) auditor energetic gradul I, care realizeaza audit energetic cladiri si elaboreaza certificat energetic pentru toate categoriile de cladiri definite in legea 372/2005, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate; b) auditor energetic gradul II, care elaboreaza certificat energetic pentru cladiri unifamiliale si apartamente blocuri de locuinte, care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate. In functie de felul activitatii pe care il desfasoara auditorii energetici se atesta pentru gradul I si pentru gradul II Auditorii de grad I pot efectura: expertizare termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum ; Elaborarea documentatiei necesare eliberarii certificatului energetic al cladirii; Auditul energetic al cladirilor existente ; Acestia pot intocmi documentatia pentru toate tipurile de cladiri existente. Auditorii de gradul II pot efectua: elaborarea certificatului de performanta energetica si a expertizei termice doar pentru cladiri unifamiliale si apartamente; Nu pot realiza auditul energetic al cladirii.

Temperatura Este proprietatea fizic a unui sistem, prin care se constat dac este mai cald sau mai rece. Astfel, materialul cu o temperatur mai ridicat este mai cald, iar cel cu o temperatur joas mai rece. Ea indic viteza cu care atomii ce alc tuiesc o substan care se mi c , n cazul nc lzirii viteza lor crescnd. La o temperatur extrem de sc zut , numit zero absolut, atomii sau moleculele i-ar nceta mi carea complet. Caldura Reprezinta transferul de energie de la o substanta la alta sau de la un corp la altul datorita diferentei de temperatura. Cantitatea de c ldur , Reprezint o cantitate de energie i n SI se m soar n Joule (J). Se pot folosi i alte unit i de m sur , cum ar fi Wh sau caloria (cal). Fluxul termic sau debitul de c ldur ( ) Este cantitatea de c ldur ce str bate o suprafa n unitatea de timp. Din punct de vedere matematic reprezint derivata cantit ii de c ldur Q n raport cu timpul , i se m soar n J/h sau, dQ ; mai uzual, n W: * = d
Densitatea fluxului termic sau fluxul termic unitar (q) Reprezint cantitatea de c ldur care str bate unitatea de suprafa n unitatea de timp (Fig. 2.7). Fluxul unitar este o m rime vectorial , avnd direc ia normal la suprafe ele sau liniile izoterme i se m soar n W/m2.

a. Transferul c ldurii prin conduc ie const n transmisia c ldurii dintr-o regiune cu temperatur mai ridicat c tre o regiune cu temperatur mai sc zut , n interiorul unui mediu solid, lichid sau gazos, sau ntre medii diferite n contact fizic direct, sub influen a unei diferen e de temperatur , f r existen a unei deplas ri aparente a particulelor care alc tuiesc mediile respective. n construc ii acest tip de transfer este ntlnit n special la corpurile solide (pere i, plan ee, acoperi uri, tmpl rie etc.) i se desf oar prin vibra ia termic a re elei cristaline i, n cazul elementelor metalice, cu ajutorul electronilor liberi (de valen ). b. Transferul termic prin convec ie reprezint procesul de transfer al c ldurii prin ac iunea combinat a conduc iei termice, a acumul rii de energie i a mi c rii de amestec. Convec ia este cel mai important mecanism de schimb de c ldur ntre o suprafa solid i un fluid, ntre care exist contact direct i mi care relativ . n construc ii transferul convectiv are loc n special la lichide i gaze i se datoreaz transportului de c ldura prin mi carea moleculelor fluidelor. Fenomenul intervine la suprafa a de contact a elementelor de construc ii cu aerul interior sau exterior. c. Transferul energiei termice prin radia ie este procesul prin care c ldura este transferat de la un corp cu temperatur ridicat la un corp cu temperatur sc zut , corpurile fiind separate n spa iu. Schimbul de c ldur prin radia ie se realizeaz de la distan , f r contact direct ntre corpuri. Fenomenul are sens dublu: un corp radiaz energie, dar i absoarbe energia emis sau reflectat de corpurile nconjur toare. Radia ia termic are loc sub form de unde electromagnetice i intervine n mod semnificativ la diferen e mari de temperatur ntre corpurile solide, sau ntre solide i fluide, cum este n cazul elementelor de nc lzire din locuin e (radiatoare).

S-ar putea să vă placă și