Sunteți pe pagina 1din 127

CUPRINS

CAPITOLUL 1 1.1 Situa ia fondului funciar 1.4 Rolul pedologiei n ecosistemele terestre.. CAPITOLUL 2 Principalii factori pedogenetici............................................................... 2.1 Roca ca factor pedogenetic 2.2 Rolul climei n pedogenez....... 2.3 Organismele vegetale i animale... 2.4 Rolul reliefului n procesul de pedogenez ...... 2.5 Apa freatic i stagnant 2.6 Factorul antropic n procesul de pedogenez. CAPITOLUL 3 Formarea i alctuirea pr ii minerale a solului 3.1 Originea i compozi ia litosferei 3.2 Dezagregarea..... 3.3Alterarea..... 3.4 Produsele rezultate n urma proceselor de dezagregare i alterare.... CAPITOLUL 4 Formarea i alctuirea pr ii organice a solurilor. 4.1 Procesele de descompunere a materiei organice... 4.2 Principalele tipuri de humus.. 4.3 Rolul humusului CAPITOLUL 5 Formarea i alctuirea profilului de sol. 5.1 Procese pedogenetice de diferen iere a orizonturilor. CAPITOLUL 6 Propriet ile chimice ale solurilor.. 6.1 Solu ia solului 6.2. Coloizii solului.. 6.3 Capacitatea de schimb cationic a solurilor 6.4 Indicatori utiliza i la caracterizarea schimbului ionic 6.4.1 Adsorb ia cationic. 6.4.2 Adsorb ia anionic.. 6.5 Reac ia solului... 6.5.1 Importan a reac iei solului.. 6.5.2 Capacitatea de tamponare a solului CAPITOLUL 7 Principalele nsuiri fizice ale solului. 7.1 Textura solului.. 7.1.1 Clasele texturale ale solului.... 7.1.2 Importan a texturii solului.. 7.2 Structura solului. 7.2.1 Principalele tipuri de structur 7.2.2 Formarea i degradarea structurii solului... 7.3 Densitatea solului... 7.4 Densitatea aparent.... 7.5 Porozitatea solului..... 7.6 Gradul de tasare..... 7.7 Compactarea solului...... 7.8 Rezisten a la penetrare............... 7.9 Rezisten a la lucrrile solului......................................................................................... CAPITOLUL 8 Propriet i hidrofizice, termice i de aera ie a solului........ 4 5 7 8 8 8 10 11 11 13 13 14 16 19 21 23 24 24 26 26 30 30 31 32 32 32 33 34 35 36 38 38 39 39 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 49

8.1 Apa din sol..................................................................................................................... 8.1.1 For ele care ac ioneaz asupra apei din sol. 8.1.2 Poten ialul apei din sol i suc iunea solului.... 8.1.3 Curba caracteristic a umidit ii..... 8.1.4 Indicii hidrofizici ai solului.... 8.1.5 Permeabilitatea solului pentru ap. 8.1.6 Pierderea apei din sol.................................................................................................. 8.1.7 Regimul hidric al solului............................................................................................ 8.1.8 Principalele tipuri de regim hidric.............................................................................. 8.2 nsuirile termice ale solului ..... 8.2.1 Importan a regimului termic................... 8.3 Aerul din sol CAPITOLUL 9 Clasificarea solurilor... 9.1 Clasificarea solurilor n Romnia...... 9.2 Structura Sistemului Romn de Taxonomia Solurilor...... CAPITOLUL 10 Clasa Protisoluri.... 10.1 Litosolurile. 10.2 Regosolurile... 10.3 Psamosolurile. 10.4 Aluviosolurile. 10.5 Entiantrosolurile. CAPITOLUL 11 Clasa Cernisoluri... 11.1 Kastanoziomurile 11.2 Cernoziomurile 11.3 Faeoziomurile. 11.4 Rendzinele.. CAPITOLUL 12 Clasa Umbrisoluri... 12.1 Nigrosolurile.... 12.2 Humosiosolurile... CAPITOLUL 13 Clasa Cambisoluri... 13.1 Eutricambosoluri.. 13.2 Districambosolurile.. CAPITOLUL 14 Clasa Luvisoluri... 14.1 Preluvosolurile. 14.2 Luvosolurile. 14.3 Planosolurile.... 14.4 Alosolurile... CAPITOLUL 15 Clasa Spodisoluri. 15.1 Prepodzolurile.. 15.2 Podzolurile... 15.3 Criptopodzolurile. CAPITOLUL 16 Clasa Pelisoluri... 16.1 Pelosolurile.. 16.2 Vertosolurile....

49 49 50 51 53 56 57 57 58 59 60 60 62 62 62 68 68 69 70 71 73 75 75 76 78 79 81 81 82 84 84 85 88 88 89 91 92 95 95 96 97 100 100 101

CAPITOLUL 17 Clasa Hidrisoluri. 17.1 Gleiosolurile 17.2 Stagnosolurile.. 17.3 Limnosolurile... CAPITOLUL 18 Clasa Salsodisoluri.. 18.1 Solonceacurile.. 18.2 Solone urile.. CAPITOLUL 19 Clasa Histisoluri.. 19.1 Histosolurile. 19.2 Foliosolurile. CAPITOLUL 20 Clasa Antrisoluri. 20.1 Erodosolurile... 20.2 Antrosolurile.... CAPITOLUL 21 Cartarea i Bonitarea terenurilor agricole. 21.1 No iuni de bonitarea solurilor i terenurilor agricole.......... 21.2 Indicatorii de bonitare...... 21.3 Poten area notelor de bonitare prin aplicarea lucrrilor de mbunt iri funciare i a unor tehnologii curente ameliorative.

104 104 106 107 109 109 111 114 114 115 117 117 118 120 120 120 122

CAPITOLUL 1
SITUA IA FONDULUI FUNCIAR Cuvinte cheie: fond funciar, factori restrictivi, func iile solului Obiective: Cunoaterea fondului funciar al Romniei Cunoaterea principalilor factori restrictivi ai solurilor Care sunt principalele func ii ale solurilor

Rezumat Suprafa a total a Romniei este de 23.839.100 ha, din care 14.730.700 ha o reprezint terenurile agricole, 6.790.600 ha pduri i alte terenuri cu vegeta ie forestier, 627.400 ha construc ii, 388.400 ha drumuri i ci ferate, 879.300 ha ape i bl i i 422.700 ha alte suprafe e. Suprafa a agricol reprezint 61,79% din teritoriul Romniei din care rezult o pondere de 0,65 ha pe cap de locuitor din suprafa a total, iar suprafa a arabil ocup 39,39% din teritoriu cu 0,41 ha pe cap de locuitor. Suprafa a agricol este de 14.730.700 ha din care 9.358.100 ha terenuri arabile, 3.322.800 ha pune, 1.512.000 ha fne e, 281.100 ha vii i pepiniere viticole, 256.700 ha livezi i pepiniere pomicole. n ultima perioad se petrec schimbri evidente n ceea ce privete utilizarea terenurilor, prin scderea suprafe elor ocupate cu pduri, cu livezi i a suprafe elor arabile, creteri nregistrndu-se n cazul terenurilor ocupate de fne e i cu vi de vie. Creterea suprafe ei terenurilor scoase din circuitul agricol n ultimul timp, a determinat o mrire substan ial a terenurilor ocupate cu construc ii, drumuri i ci ferate. Se impune reconstruc ia ecologic a terenurilor degradate sau afectate de diferi i factori restrictivi naturali (clim, topografie, condi ii edafice) sau antropici, ca urmare a utilizrii nera ionale a solurilor sau ca urmare a influen ei industriei prin procesele de poluare. Datele ob inute n cadrul Sistemului Na ional de Monitoring al Calit ii Solului au eviden iat c circa 12 milioane ha terenuri agricole, din care circa 7,5 milioane ha terenuri arabile sunt afectate de unul sau mai mul i factori restrictivi. Principalii factori restrictivi ai produc iei agricole (Dumitru, 2002) Tabelul 1.1 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Factorul restrictiv Seceta frecvent Excesul periodic de ap Eroziunea hidric a solului Eroziunea eolian Salinizarea solului Aciditatea puternic i moderat Caren e n microelemente (zinc) Poluarea chimic a solului Poluarea cu petrol i ap srat Degradri prin diferite lucrri de excavare Depunerea de reziduuri Suprafa a (mii ha) 7.100 3.781 6.300 378 614 3.437 1.500 900 50 30 18

La aceti factori restrictivi se adaug scderea continu a gradului de aprovizionare al solului cu elemente nutritive (azot, fosfor, potasiu) i scderea con inutului n humus al solurilor. Foarte multe suprafe e ale terenurilor agricole sunt afectate de mai mul i factori restrictivi cu repercursiuni asupra produc iei, calit ii acesteia i creterii costului de produc ie. Pe 72,6% din terenurile agricole din

clasele de calitate II-V sunt necesare investi ii foarte mari pentru ameliorarea terenurilor i nlturarea factorilor restrictivi ai capacit ii de produc ie a solurilor (Dumitru, 2002). ROLUL PEDOLOGIEI N ECOSISTEMELE TERESTRE n natur ca i n societatea uman, solul ndeplinete importante func ii globale, care sunt esen iale pentru asigurarea existen ei pe Terra, prin acumularea i furnizarea de elemente nutritive i energie organismelor vii i prin asigurarea celorlalte condi ii favorabile dezvoltrii acestor organisme.
ENERGETIC ECOLOGIC

SOLUL

INDUSTRIAL INFORMATIC

ECONOMIC

2. Func ia ecologic: - contribuie la reglarea compozi iei atmosferei i a hidrosferei prin participarea solului la circuitul elementelor chimice i respectiv al apei n natur; - contribuie la stabilitatea reliefului, protejnd stratele adnci ale scoar ei terestre; - prezint rol de atenuare a varia iilor brute ale unor caracteristici ale solului, reglnd condi iile de dezvoltare ale plantelor; - ac ioneaz ca un filtru de protec ie, prevenind contaminarea apelor freatice cu diferite substan e poluante; - prezint rol de sistem epurator de substan e organice strine sau de microorganisme patogene ajunse n sol; - asigur condi iile de protec ie, func ionare i evolu ie normal a biosferei; - determin protec ia genetic a unor specii i implicit a biodiversit ii; - reprezint habitatul de dezvoltare al organismelor din sol. 3. Func ia economic: - contribuie la producerea de fitomas care servete ca materie prim de baz pentru producerea de alimente, mbrcminte, combustibil etc., prin intermediul func iilor solului de rezervor i furnizor continuu de ap i nutrien i care-i confer proprietatea cea mai important respectiv fertilitatea solului; - rol n regenerarea capacit ii de produc ie a ecosistemelor, prin contribu ia esen ial la circuitul elementelor chimice n natur (prin mineralizarea materiei organice). 4. Func ia energetic: - acumularea de energie chimic rezultat prin convertirea energiei solare prin procesul de fotosintez n substan e organice i acumularea par ial a acestora n sol sub form de humus. Aceast energie se poate elibera n sol prin procesul de descompunere (mineralizare) a substan elor organice; - face intermedierea schimbului de energie i substan e ntre litosfer i atmosfer; - rol de absorb ie a radia iei solare i transferul de cldur ctre atmosfer. 5. Func ia industrial: - prezint un rol important n infrastructur pentru diferite construc ii i instala ii, drumuri, autostrzi, aerodromuri, stadioane etc., sau spa iu de instalare de cabluri i conducte subterane; - asigur materii prime pentru diferite ramuri industriale (argil, nisip, lut etc.). 6. Func ia informatic: - semnal pentru declanarea unor procese biologice sezoniere;

nregistreaz i reflect fidel, etapele din evolu ia istoric prin pstrarea unor caractere relicte sau a unor relicve arheologice. Solul prezint un rol esen ial n func ionarea normal a ecosistemelor terestre i acvaterestre, reprezentnd o uzin imens, la scar mondial permanent productoare, prin procese automorfe, de fitomas care constituie baza dezvoltrii organismelor heterotrofe, inclusiv a omului. Fr asigurarea de ctre fitomas a nutri iei cu hidra i de carbon, proteine i al i compui, ca i a energiei necesare, via a pe glob nu ar exista i nu s-ar putea derula (Florea, 2003). Prin func iile pe care le ndeplinete, solul reprezint una din cele mai valoroase resurse naturale, folosit de om pentru a ob ine produsele vegetale de care are nevoie. Solul, ca i corpurile acvatice, alctuiesc cele mai importante medii pentru produc ia de biomas. Fiind folosit de om n procesul produc iei vegetale, solul reprezint totodat un mijloc de produc ie, principalul mijloc de produc ie n agricultur i silvicultur, acesta fiind o resurs regenerabil, atta timp ct utilizarea sa de ctre om nu influen eaz negativ func ionalitatea acestuia. ntrebri: 1.Care este fondul funciar al Romniei ? 2. Care sunt factorii restrictivi ai solurilor din Romnia? 3. Care sunt principalele func ii ale solului? 4. Ce reprezint func ia ecologic a solurilor? 5. Ce reprezint func ia economic a solurilor? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti 5. Mihalache M. Ilie L., 2008 Pedologie Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

CAPITOLUL 2
PRINCIPALII FACTORI PEDOGENETICI Cuvinte cheie: pedogenez, factori de solificare, sol, material parental Obiective: Cunoaterea factorilor pedologici care influen eaz formarea profilului de sol Influen a climei asupra formrii i evolu iei solurilor Rolul organismele vegetale i animale asupra solurilor Intelegerea rolului apelor freatice i stagnante asupra nveliului de sol Cunoaterea modului de formare a solului sub influen a reliefului i materialului parental Cunoaterea influen ei factorului antropic asupra formrii solului

Rezumat Factorii pedogenetici sunt componen i ai mediului nconjurtor a cror ac iune au contribuit la formarea nveliului de sol. Formarea solului este condi ionat de ac iunea complex a factorilor pedogenetici care ac ioneaz ntre partea superioar a zonei de contact dintre litosfer cu biosfera, atmosfera i hidrosfera. Rolul principal n formarea nveliului de sol l au urmtorii factori pedogenetici: roca, clima, relieful, vegeta ia i fauna, apa freatic i stagnant, timpul i activitatea antropic. To i aceti factori sunt n strns interdependen i au declanat procesele de pedogenez care au condus la formarea nveliului de sol. Solul nu se poate forma i nu poate evolua n cazul n care unul din aceti factori nu ac ioneaz n procesul de pedogenez.
Vegeta ia Fauna Clima

Activitatea antropic

Timpul SOLUL

Relieful

Roca

Apa freatic i stagnant

2.1 ROCA CA FACTOR PEDOGENETIC n procesul de pedogenez roca influen eaz prin propriet ile fizice, compozi ia mineralogic i chimic, care se regsete i n partea mineral a solului. Procesele pedogenetice se desfoar diferit n func ie de caracteristicile rocilor, astfel solificarea decurge mult mai lent n cazul rocilor magmatice compacte (granit, gabrou, andezit, riolit) comparativ cu rocile sedimentare unde solificarea se desfoar ntr-un ritm rapid i pe o adncime mai mare. Astfel solurile din zona de step i silvostep formate pe roci sedimentare (loess, argile, nisipuri) au un profil mult mai mare, dect solurile din zonele de deal i munte unde datorit rocilor compacte profilul este mai redus. Pe rocile compacte, acide se formeaz soluri debazificate cu textur grosier, cu o permeabilitate ridicat, srace n humus i n elemente nutritive. Solurile formate pe roci bazice sunt soluri rezistente la debazificare cu permeabilitate redus, cu un con inut ridicat de materie organic i o fertilitate ridicat. Un exemplu de influen a a rocii asupra formrii solurilor l constituie rocile ultrabazice (calcare, dolomit, gips), care indiferent de zona

n care se ntlnesc duc la formarea Rendzinelor. Alte roci determin caracteristici particulare n cazul unor soluri ca de exemplu marnele (Faeozim marnic), sau calcare bogate n oxizi de fier (Eutricambosol rodic). Exist situa ii n care roca nu are un rol hotrtor n geneza solurilor, dar toate caracteristicile importante ale solurilor depind de cele ale materialului parental. n cazul solurilor formate pe loess acestea au o textur mijlocie, caracteristicile morfologice sunt bine reprezentate i prezint o fertilitate foarte ridicat, la polul opus aflndu-se solurile formate pe nisipuri (Psamosolurile) care prezint o fertilitate redus datorit propriet ilor materialului parental pe seama crora s-au format. Distribu ia rocilor determin i uniformitatea nveliului de soluri, de aceea cu ct acestea sunt mai uniforme cu att solurile prezint o uniformitate mai ridicat. 2.2 ROLUL CLIMEI N PEDOGENEZ Clima ac ioneaz n procesul de pedogenez att direct ct i indirect prin intermediul vegeta iei a crei dezvoltare i distribu ie este influen at de parametrii climatici (temperatura i precipita iile). Temperatura influen eaz intensitatea proceselor care au loc n sol: alterarea, mineralizarea i humificarea resturilor vegetale, procesele de adsorb ie, evapotranspira ia etc. Descompunerea resturilor vegetale n zona de step, se manifest cu o intensitate mult mai mare comparativ cu zonele mai reci, unde descompunerea este mult mai lent, resturile organice fiind nedescompuse sau par ial descompuse. Temperatura influen eaz i activitatea organismelor i microorganismelor din sol. n general bacteriile, prefer un mediu mai cald comparativ cu ciupercile, care contribuie la descompunerea resturilor vegetale n zone mai reci. Toate aceste procese sunt n strns legtur i cu precipita iile, care ac ioneaz prin percolare, stagnare i scurgere, producnd diferite procese care influen eaz pedogeneza solurilor. Se constat o cretere a con inutului de argil odat cu creterea precipita iilor. Un rol important al precipita iilor se nregistreaz n cazul percolrii carbonatului de calciu pe profilul de sol n zonele aride, unde se formeaz Kastanoziomurile carbonatul de calciu ntlnindu-se de la suprafa a solului. Odat cu creterea precipita iilor acesta este levigat pe profilul de sol, astfel c n zonele cu precipita ii de peste 650 mm carbonatul de calciu nu se mai ntlnete pe profilul de sol. Climatul are o mare influen asupra proceselor de eroziune eolian i hidric a solurilor prin principalele sale componente vntul i apa. n ara noastr pentru caracterizarea climatului se utilizeaz Indicele de Martonne (Iar) sau indicele de ariditate: Iar =

P T + 10

P - precipita ii medii multianuale T - temperaturile medii multianuale Indicele de ariditate prezint urmtoarele valori n condi iile climatice din ara noastr: n jur de 17 n zona de step, 50 n zona de pdure i peste 80 n zona montan. 2.3 ORGANISMELE VEGETALE I ANIMALE Solurile nu se pot forma n lipsa factorului biotic, i anume vegeta ia. Totui acest factor nu poate fi considerat ca variabil independent deoarece este determinat de clim, sol i condi iile locale (Florea, 2004). Vegeta ia influen eaz formarea solului prin furnizarea de materie organic solului, contribuind la acumularea humusului n sol att n ceea ce privete cantitatea ct i calitatea acestuia. Astfel, n zonele de step pe seama descompunerii resturilor vegetale provenite de la vegeta ia ierboas bogat n elemente bazice, cantitatea de humus rezultat este mai mare, acesta fiind alctuit din acizi huminici care imprim solurilor o culoare nchis. Solurile formate sunt bogate n humus i elemente bazice care determin un grad nalt de fertilitate (Cernoziomurile). Solurile formate n zonele de pdure sunt caracterizate printr-o mare aciditate, con inut sczut n elemente nutritive, materia organic este slab humificat (se formeaz humus brut) iar activitatea biologic este redus (Districambosolurile). Foarte important este i provenien a resturilor vegetale, deoarece sub vegeta ia provenit din pdurile de foioase, acestea antreneaz de dou-trei ori mai multe elemente nutritive comparativ cu resturile vegetale provenite din pdurile de conifere.

Vegeta ia are un rol hotrtor asupra distribu iei nveliului de sol deoarece dup schimbarea asocia iilor vegetale se pot stabili limitele de soluri n teritoriu. n general vegeta ia ac ioneaz n procesul de solificare ntr-un timp foarte ndelungat, schimbarea asocia iilor vegetale producndu-se mult mai rapid dect schimbarea nveliului de sol. Activitatea faunei din sol prezint alturi de vegeta ie, o influen foarte mare n procesul de pedogenez al solurilor. Fauna existent n sol a fost grupat n func ie de mrime n microfauna (animale cu dimensiuni <0,2 mm), mezofauna (0,2-4 mm), macrofauna (4-80mm) i megafauna (>80 mm). D.C. Coleman i D.A. Crossley, (1996) au stabilit influen a faunei n circuitul nutrien ilor i rolul exercitat de acestea n procesul de structurare al solului dup cum urmeaz (tabelele 2.1 i 2.2): Rolul faunei n formarea solului Tabelul 2.1 Ciclul nutrien ilor Catabolizeaz materia organic. Mineralizeaz i imobilizeaz nutrien ii. Regleaz popula iile de bacterii i ciuperci. Modific circuitul nutrien ilor Regleaz popula iile de ciuperci i microfauna. Fragmenteaz resturile vegetale. Fragmenteaz resturile vegetale Constitu ia solului Produce compui organici care consolideaz agregatele solului Hifele cimenteaz particulele n agregate structurale Pot afecta agregatele structurale prin actiunea microflorei Produce granule reziduale, creeaz biopori i declaneaz procesul de humificare Combin particulele minerale cu cele organice. Distribuie microorganismele i materia organic. Contribuie la declanarea proceselor de humificare Tabelul 2.2 Denumirea Nematozi Artropode Ostracozi Dimensiuni < 1mm < 1mm < 1mm Orizontul Orizontul O, A, B Orizontul O, A Orizontul O

Microflora (Bacteriile i ciupercile) Microfauna

Mezofauna

Macrofauna

Cele mai reprezentative organisme animale ntlnite n sol

Acarieni

< 1mm

Orizontul O, A Orizontul O, A Orizontul O, A, B

Collembole

1-6 mm

Viermi

3-15mm

Pduchi de lemn Insecte

5-12 mm

Orizontul O, A Orizontul O,A

5-20 mm

Viermi

100 mm

Orizontul A,B,C

Rme

20-200 mm

Orizontul O,A,B,C

Un rol foarte important n sol l au rmele care prin activitatea lor duc la acumularea n sol a diferi ilor compui specifici. Se consider c anual trec prin tubul digestiv al rmelor o cantitate de sol cuprins ntre 50 i 600 t/ha. 2.4 ROLUL RELIEFULUI N PEDOGENEZ Relieful influen eaz procesul de pedogenez al solurilor, att direct prin procese de eroziune, alunecri, colmatare, defla ie ct i indirect prin captarea n mod diferit a energiei solare, a apei determinnd procese de solificare diferite. Relieful prin cele trei mari tipuri geomorfologice: macrorelieful, mezorelieful i microrelieful, ac ioneaz n distribu ia solurilor prin reparti ia diferen iat a cldurii i precipita iilor odat cu schimbarea altitudinii. Macrorelieful cuprinde cele mai reprezentative forme de relief: cmpie, platou, lan urile muntoase. n zonele montane unde relieful determin o schimbare altitudinal a climei i implicit a proceselor pedogenetice determin o etajare pe vertical a solurilor cu profil scurt i scheletice. Formele de mezorelief i microrelief manifest un rol indirect, n principal prin modificarea condi iilor locale de clim i vegeta ie, influen nd n mod frecvent condi iile de drenaj al solurilor. n zonele depresionare pe lng apa czut din precipita ii, exist un aport de ap provenit din scurgerile de pe versan ii terenurilor nvecinate care determin procese de stagnare a apei la suprafa a solului favoriznd procesele de stagnogleizare. Pe terenurile vlurite datorit aportului diferit de umiditate, nveliul de sol prezint grosimi diferite deoarece apa antreneaz i particule de sol care se depun n pr ile joase determinnd grosimi diferite ale solului (fig. 2.1). Acumularea de humus este mai redus pe coame unde stratul de sol este mai mic i mai mare n partea inferioar, n compara ie cu carbonatul de calciu care se ntlnete la adncime mai mic n partea superioar i mai mare n partea inferioar.

Grosimea solului pe teren fragmentat

menta

Fig. 2.1 Grosimea solului pe relief fragmentat Expozi ia versantului determin procese deosebite, prin faptul c versan ii sudici beneficiaz de o cantitate de cldur mai mare, evapotranspira ia este mai intens i umiditatea deficitar. n cazul versan ilor cu expozi ie nordic acetia sunt mai reci, prezint o umiditate mai ridicat iar tipul de sol format este diferit n compara ie cu solul format pe versantul cu expozi ie sudic sau sud-vestic. n anul 1935 Milne a studiat modul de formare al solurilor de pe versan i i a introdus no iunea de caten. Catena reprezint o secven de soluri situate de-a lungul unui versant. Factorul principal care

10

determin aceast secven de soluri este panta care condi ioneaz infiltra ia apei n sol, de care depinde permeabilitatea, distribu ia covorului vegetal, influen eaz scurgerile de suprafa i antrenarea particulelor de sol din partea superioar n partea inferioar a versantului. Pe forme depresionare se acumuleaz o cantitate mai mare de ap i astfel iau natere soluri afectate de exces de umiditate, ca de exemplu preluvosolurile stagnice n timp ce pe terenurile plane n aceleai condi ii climatice se formeaz preluvosolurile. n func ie de relief variaz i condi iile de roc, de hidrografie i hidrologie care influen eaz formarea i diversificarea nveliului de sol. 2.5 APA FREATIC I STAGNANT n general formarea solurilor decurge n condi ii normale de umiditate ce caracterizeaz o anumit zon, acestea influen nd procesele de eluviere-iluviere a diferi ilor compui organici sau minerali, bioacumularea etc. n unele cazuri procesul pedogenetic decurge n condi ii de exces de ap, care poate fi de natur pluvial i este ntlnit la terenurile aflate n arii depresionare sau de natur freatic atunci cnd apa freatic se afl la adncimea de unde poate influen a profilul de sol. Datorit excesului de umiditate, pe profilul de sol apar culori specifice datorit aera iei slabe, n care au loc procese de reducere a hidroxizilor de fier i mangan determinnd apari ia culorilor albstrui, verzui, cenuii. Aceste propriet i se numesc propriet i reductomorfe iar orizontul format se noteaz cu Gr (gleic de reducere). Atunci cnd alterneaz condi iile de reducere cu cele de oxidare, cum sunt de exemplu zona franjei capilare i orizonturile de suprafa ale solurilor cu niveluri fluctuante ale apei freatice apar culori glbui, ruginii iar orizontul se noteaz cu Go (glei de oxido-reducere). Solurile influen ate de apa freatic sunt mai bogate n materie organic, au un orizont humifer mai profund, debazificarea i procesele de eluviere-iluviere sunt reduse iar solurile formate se numesc gleiosoluri. n cazul n care apa freatic con ine sulfa i, cloruri sau carbona i de sodiu determin mbog irea solului n sruri solubile datorit proceselor de salinizare, solurile formate se numesc solonceacuri. Procesele de alcalizare sunt datorate acumulrii de ioni de sodiu schimbabil n sol (Solone uri). Propriet ile stagnice ale solurilor sunt legate de satura ia determinat de apa stagnant temporar la suprafa a solului sau n partea superioar a profilului de sol. Orizontul format prezint culori vine ii, albstrui, verzui cnd apa stagneaz o perioad mai lung de timp iar orizontul se numete stagnogleic (W) iar solurile poart denumirea de stagnosoluri. Atunci cnd apa stagneaz o perioad scurt de timp pe profilul de sol determin apari ia culorilor glbui, rocate datorate oxidrii compuilor de fier i mangan, propriet ile se numesc hipostagnice, iar orizontul stagnogleizat rezultat se noteaz w. 2.6 FACTORUL ANTROPIC N PROCESUL DE PEDOGENEZ Activitatea antropic nu este considerat un factor natural pedogenetic, dar datorit ac iunii sale omul poate influen a direct sau indirect evolu ia solurilor. Odat cu intensificarea tehnologiilor agricole de ctre om prin modificarea ecosistemului, solurile au suferit modificri att n sens pozitiv ct i negativ. n urma fertilizrii cu ngrminte organice i minerale a solurilor agricole se reface consumul de nutrien i n sol care au fost ndeprta i odat cu ridicarea recoltei. Introducerea sistemelor de iriga ii compenseaz deficitul de ap din punct de vedere climatic dar totodat pot produce creteri ale umidit ii n sol i srturarea acestuia ca urmare a utilizrii apei necorespunztoare. Prin nlocuirea sistemelor naturale cu agroecosisteme se modific regimul hidric al solurilor prin nlocuirea vegeta iei naturale cu culturi care pot produce apari ia excesului de umiditate dup defriarea pdurilor. Pe versan i sunt intensificate procesele de eroziune ale solului sau favorizarea defla iei eoliene n cazul solurilor nisipoase. n ultima perioad datorit industrializrii accelerate, mari suprafe e de soluri sunt afectate mai mult sau mai pu in de diferite procese de degradare, n care solurile pot suferi o acidifiere pronun at i o contaminare cu metale grele sau substan e chimice provenite din emisiile industriale. Extrac iile de petrol pot produce poluri ale solului cu petrol sau ap srat. Cu toate c solul este considerat un sistem depoluator, care ac ioneaz ca un filtru biologic capacitatea sa de depoluare este limitat. De asemenea, suprafe e nsemnate sunt scoase din circuitul

11

agricol pentru exploatri miniere de suprafa , construc ii, drumuri etc. care modific ecosistemul zonal. Prin aplicarea msurilor agropedoameliorative omul poate ameliora fertilitatea sczut a solurilor, prin modificarea n sens pozitiv a nsuirilor fizice, chimice i biologice. ntrebri: 1.Care sunt principalii factori pedogenetici care influen eaz formarea solurilor ? 2. Ce reprezint procesul de pedogenez? 3. Cum evolueaz solurile sub ac iunea factorilor climatici? 4. Cum influen eaz roca propriet ile solurilor? 5. Care este influen a reliefului asupra distribu iei solurilor? 6. Care este influen a apelor freatice i stagnante asupra solurilor?

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

12

CAPITOLUL 3
FORMAREA I ALCTUIREA PR II MINERALE A SOLULUI Cuvinte cheie: roca, dezagregare, alterare, minerale argiloase Obiective: a. b. c. d. e. Rezumat n prima faz a solificrii partea superioar a litosferei era alctuit din roci masive, dure rezultate prin rcirea i consolidarea magmei telurice. Aceste roci n timp au fost supuse ac iunii factorilor de mediu care au dus n prima faz la dezagregarea rocilor dure n func ie de compozi ia acestora. Asupra rocilor mrun ite a ac ionat tot timpul factorul biologic, determinnd transformri fizico-chimice i biochimice care au dus la formarea solurilor. n timp datorit proceselor de dezagregare i alterare au luat natere pricipalii constituen i minerali ai solurilor reprezenta i n special prin nisip, praf i argil. 3.1 ORIGINEA I COMPOZI IA LITOSFEREI Litosfera cuprinde ptura solid de la suprafa a Terrei, avnd o grosime de aproximativ 70-120 de km i este alctuit din minerale i roci (tabelul 3.1). Mineralele sunt substan e anorganice solide i omogene din punct de vedere fizico-chimic. Rocile au rezultat prin asocierea pe cale natural ntre dou sau mai multe minerale. Principalele elemente ntlnite n litosfer, atmosfer, hidrosfer i biosfer (%) Elemente Hidrogen Oxigen Carbon Azot Siliciu Aluminiu Fier Calciu Fosfor Clor Sulf Litosfera 2,9 60,4 0,16 20,5 6,2 1,9 1,9 0,08 0,04 Atmosfera 21 0,03 78,3 Hidrosfera 66,4 33 0,01 0,006 0,33 0,017 Tabelul 3.1 Biosfera 49,8 24,9 24,9 0,27 0,033 0,016 0,07 0,03 0,017 Cunoaterea compozi iei litosferei Cunoaterea principalilor constituien i ai pr ii minerale a solului Influen a proceselor de dezagregare asupra rocilor Importanta proceselor de alterare asupra par ii minerale a solului Cunoaterea produilor rezulta i n procesele de dezagregare i alterare

n general sunt foarte pu ine elemente n stare nativ care intr n alctuirea litosferei, majoritatea se gsesc sub form de combina ii chimice care alctuiesc mineralele. Sunt cunoscute peste 3000 de minerale n litosfer, pondere mai ridicat prezentnd cca. 100 dintre acestea. Mineralele n func ie de compozi ia lor au fost grupate n: 1. Clasa elementelor native Sulf (S), Cupru (Cu), Aur (Au), Argint (Ag), Platina (Pt), Diamant (C), etc. 2. Clasa sulfurilor cuprinde combina ii ale sulfului cu diferite metale sau metaloizi. Cele mai reprezentative sunt: pirita (FeS2), blenda (ZnS) i galena (PbS).

13

3. Clasa srurilor haloide cuprinde mineralele rezultate din combinarea halogenilor cu diferite metale sarea gem (NaCl), silvina (KCl), fluorin (CaF2). 4. Clasa oxizilor i hidroxizilor rezult din combinarea metalelor i metaloizilor cu oxigenul sau cu gruparea hidroxil. Cei mai rspndi i sunt oxizii de fier: hematitul (Fe2O3), limonitul (FeO[OH] nH2O), oxizii de siliciu-cuar ul (SiO2) i oxizii de mangan: piroluzita (MnO2). 5. Clasa srurilor oxigenate cuprinde sruri naturale ale acizilor oxigena i care n func ie de radicalul acidului se grupeaz n: a. nitra ii - sruri ale acidului azotic: salpetru de Chile (NaNO3) i salpetru de India (KNO3); b. carbona ii - sruri ale acidului carbonic: calcitul (CaCO3), magnezitul (MgCO3) i dolomitul (CaMg(CO)3; c. sulfa ii - sruri ale acidului sulfuric: gipsul (CaSO4 2H2O) i anhidritul (CaSO4); d. fosfa ii - sruri ale acidului fosforic: apatita (Ca5F(PO4)3 i vivianitul Fe3(PO4)2 8H2O; e. silica ii - mineralele ce compun aceast clas reprezint circa 90% din volumul total al litosferei. n general toate rocile magmatice, metamorfice si sedimentare sunt formate pe seama silica ilor. Silica ii au la baza formrii lor, grupri de SiO4, cu configura ie tetraedric, numite tetraedrii de SiO4. Un tetraedru de siliciu privit izolat se prezint ca o grupare ionic avnd un atom de siliciu n centru i 4 ioni de oxigen n col uri (SiO4)4-. La baza structurii silica ilor se afl gruparea tetraedric SiO44- legtura Si-O fiind cea mai puternic din toate structurile cristaline cunoscute (fig. 3.1). Stabilitatea acestei grupri este dat de raza mic a ionului de siliciu (0,39) i de raza mare a ionului de oxigen (1,32), rezultnd o mpachetare foarte strns a gruprii SiO44-. Interesant este faptul c ionii se pot nlocui ntre ei, de exemplu Si4- cu Al3+, cu condi ia ca volumele lor ionice s fie apropiate i re eaua cristalin s rmn neutr.

Fig. 3.1 Schema tetraedrului de SiO44Dup modul n care se angreneaz tetraedrii de SiO44- pot rezulta mai multe tipuri de structuri, cu minerale reprezentative pentru fiecare tip de structur, din care pot fi studiate numai acele minerale care sunt rspndite i care sub o form sau alta, influen eaz procesul de solificare. 3.2 Dezagregarea Dezagregarea este procesul fizico-mecanic prin care rocile policristaline, coezive, sunt fragmentate n pr i mai mici, fr ca natura mineralogic a rocilor s fie afectat. a) Dezagregarea datorit varia iilor de temperatur (dezagregarea termic) Se manifest sub influen a razelor solare, care produc nclzirea stratului superior al rocilor acestea dilatndu-se mai mult dect stratele profunde (rocile i mineralele sunt corpuri rele conductoare de cldur care nu se nclzesc uniform de la suprafa spre interior). Dezagregarea datorat varia iilor de temperatur este mai accentuat n zonele de pustiu i n zonele muntoase, unde varia iile diurne de temperatur au o amplitudine mai mare. b) Dezagregarea datorit nghe ului i dezghe ului (geliva ia) Se produce prin ptrunderea apei n fisurile produse de dezagregarea termic, n cazul apari iei temperaturilor de nghe 00 C sau mai mici. Prin nghe are apa i mrete volumul cu aproximativ 9%, exercitnd presiuni laterale de 2000-6000 kg/cm 2 asupra pere ilor i crpturilor contribuind la fragmentri ale rocilor. Acest proces se manifest n zonele nalte cu nghe uri puternice dar i n zona temperat unde exist nghe uri repetate n timpul iernii. c) Dezagregarea sub ac iunea biosferei (dezagregare biomecanic)

14

Se desfoar cu intensit i mai reduse comparativ cu dezagregarea termic i se manifest pe arii geografice largi. Acest proces are loc prin ptrunderea rdcinilor plantelor, a cror cretere n lungime i grosime exercit presiuni de 30-100 kg/cm2, producnd mrun irea rocilor la adncime mai mare. De asemenea rdcinile pot secreta anumite substan e care prin dizolvare, determin slbirea coeziunii dintre particule. Animalele care triesc n sol (mamifere, viermi, rme, insecte) au o ac iune indirect, contribuind la amplificarea dezagregrii prin favorizarea ptrunderii n roc a aerului i a apei. Factorul antropic poate contribui n mod indirect la dezagregarea rocilor prin efectuarea de lucrri de construc ii, de drumuri, de exploatare a carierelor i a exploatrilor miniere. d) Dezagregarea sub ac iunea apelor curgtoare, a zpezii i a ghe arilor Apele curgtoare ac ioneaz n procesul de dezagregare n mod diferit din bazinul superior ctre cel inferior. Pe cursul superior al rurilor datorit pantelor mari i scurgerilor rapide, predomin procesul de dislocare a rocilor i de mrun ire prin izbire, frecare i rostogolire. Pe cursul mijlociu, procesul principal este determinat de transportul materialului erodat prin suspensie, fragmentele cu diametrul mai mic de 0,8 mm i prin trre cel grosier. e) Dezagregarea prin ac iunea vntului Vntul se manifest cu intensit i diferite n regiunile n care vegeta ia este redus sau lipsete n general n zonele deertice i pe culmile mun ilor. Ac iunea mecanic a vntului cuprinde trei procese distincte: a. erodarea - produce lefuirea rocilor sub ac iunea intensit ii vntului ncrcat cu diferite particule de roci. Vntul reuete s lefuiasc excava iuni de diverse forme i mrimi (ex. Babele, Sfinxul de pe platoul Bucegi, (fig 3.2).

Fig 3.2 Babele Mun ii Bucegi b. transportul vntul transport n toate direc iile prin rostogolire sau prin aer particule de diferite mrimi care n urma lovirii cu diferite obstacole sau a frecrii ntre ele, acestea sunt mrun ite n fragmente din ce n ce mai mici. c. sedimentarea se manifest n momentul ncetrii ac iunii vntului prin depunerea la suprafa a solului a materialului transportat. Materialul depus d natere la depozite eoliene sub form de dune i interdune (atunci cnd materialul transportat a fost nisipos).

f) Dezagregarea sub ac iunea for ei gravita ionale Se produce n zonele accidentate, unde fragmentele de roc sunt desprinse de pe marginea abrupturilor, iar n cdere se lovesc de alte roci i se mrun esc. Gravita ia se manifest i pe versan ii puternic nclina i din zonele montane unde sunt desprinse i deplasate gravita ional blocuri mari de piatr care se mrun esc prin izbire, frecare i rostogolire.

n urma proceselor de dezagregare se formeaz un strat afnat de diferite grosimi, alctuit din fragmente cu dimensiuni variate de la bolovani i pietre la fragmente de dimensiuni mici de nisip fin i praf. Acesta reprezint roca mam sau materialul parental pe seama cruia ncep procesele de formare a solurilor. 15

3.3 Alterarea Alterarea este procesul chimic prin care mineralele primare din roci sunt transformate sub ac iunea factorilor externi (apa, aerul, vie uitoarele) n minerale secundare, cu propriet i noi, deosebite de mineralele ini iale. Procesele de alterare se desfoar concomitent cu procesele de dezagregare care nlesnesc desfurarea acestora prin mrirea suprafe ei de contact ca urmarea mrun irii materialului mineral. 1. Ac iunea apei n procesele de alterare Apa este principalul agent al transformrilor chimice de la suprafa a litosferei, care particip n procesul de alterare, fie sub form molecular (H2O) fie sub form ionic (H+ i OH-). Principalele procese de alterare a mineralelor sub influen a apei sunt hidratarea, hidroliza i dizolvarea. Hidratarea reprezint procesul fizico-chimic care const n atragerea apei la suprafa a particulelor minerale (hidratare fizic), i/sau ptrunderea apei n re eaua cristalin a mineralelor (hidratarea chimic). CaSO4+2H2O Ca SO4 2H2O anhidrit gips Apa intrat n re eaua noului mineral, nu este disociat n H+ i (OH)-, ci rmne n stare molecular nedisociat. n aceste condi ii procesul de hidratare poate fi reversibil prin nclzire, materialul hidratat descompunndu-se n mineral anhidru i ap liber avnd loc deshidratarea mineralelor. Hidratarea i deshidratarea se manifest la suprafa a pmntului unde exist oscila ii ale temperaturii, care determin varia ii ale presiunii vaporilor de ap din atmosfer. n general hidratarea se manifest ntr-un climat umed iar deshidratarea n zonele cu climat secetos. Dizolvarea Reprezint procesul de dispersie n ap a substan ei minerale pn la nivel molecular sau ionic. n urma dizolvrii se ob ine o solu ie mineral alctuit din ap care reprezint mediul de dispersie i substan a dizolvat numit component solubilizat. Ex. n urma dizolvrii feldspatului potasic n ap la temperatur normal nu se mai ob ine un feldspat prin evaporarea apei ci un amestec de K(OH) i SiO2 nH2O avnd o structur amorf total deosebit de structura feldspatului. Hidroliza - reprezint procesul de transformare a mineralelor ca urmare a nlocuirii cationilor cu ionii de hidrogen din ap. Aceasta poate fi definit i prin efectele pe care le produce i anume descompunerea unor sruri n prezen a apei n acizii i bazele din care au provenit. Hidroliza silica ilor se produce n trei etape: debazificarea, desilicifierea i argilizarea. Debazificarea are loc n urma proceselor de dezagregare unde la suprafa a fragmentelor se gsesc diferi i ioni de K, Na, Mg i Ca. Apa ncrcat cu CO2 disociaz n ioni de H+ i OH-. Ionii de H avnd o energie de schimb foarte mare ptrund n re eaua cristalin a silica ilor i elimin din re ea ionii de K, Ca, Na i Mg. Ionii trec n solu ie i formeaz cu gruprile OH diferite baze KOH, NaOH, Mg(OH)2, Ca (OH)2. Desilicifierea reprezint faza n care din re eaua silicatului primar se pune n libertate o parte din SiO2 sub form de silice secundar. Silicea secundar eliberat se depune sub form de pulbere albicioas. n climatele calde i umede cele dou etape debazificarea i desilicifierea ac ioneaz simultan practic se contopesc n una singur astfel nct hidroliza unui silicat complex se reduce la schema simpl: silicat complex + ap disociat silice + baze. Argilizarea - nucleele alumino-silicice rmase dup debazificare i desilicifiere sufer procese de hidratare dnd natere unor silica i noi denumi i silica i secundari. Aceti silica i sunt principalii constituen i ai argilei iar faza de formare a silica ilor secundari se numete argilizare. Un exemplu l constituie formarea caolinitului n urma proceselor de sintez dintre hidroxizii fundamentali:

16

4Al (OH)3+4Si(OH)4 Al4Si4O10(OH)8 +10H2O hidroxizi caolinit ap Viteza hidrolizei depinde de urmtorii factori: a) dimensiunea particulelor minerale - hidroliza crete n intensitate odat cu micorarea dimensiunii cristalelor; b) concentra ia ionilor de H+, exprimat prin pH-ul apei. Odat cu scderea pH-ului viteza hidrolizei crete; c) procesul de hidroliz se desfoar mai rapid odat cu creterea temperaturii n regiunile calde i mai lent n regiunile umede; d) cantitatea de ap determin o cretere a hidrolizei deoarece prin circula ia sa vertical elimin produii de hidroliz; e) gradul de instabilitate a mineralelor care depinde de compozi ia chimic i de condi iile de formare (anortit-ortoza-albitul). 2. Aerul ca agent al alterrii La contactul cu aerul numeroase substan e devin instabile reac ionnd prin reac ii de oxidare, reducere i carbonatare pentru a forma compui minerali mai stabili. Aceste procese de cele mai multe ori se petrec n prezen a apei. Oxidarea poate fi definit ca: a. procesul de combinare a unei substan e cu oxigenul 2SO2 + O2 = 2SO3 sau pierdere de hidrogen H2S + O = H2O; b. ca o cretere a valen ei unui metal ca urmare a pierderii de electroni, ca de exemplu trecerea fierului bivalent n fier trivalent sau a manganului bivalent n mangan trivalent sau tetravalent. FeCl2 + Cl =FeCl3 Ca i n cazul fierului, manganul este eliminat din re eaua cristalin a silica ilor i sufer aceleai transformri. Prezen a compuilor de fier i mangan pe profilul de sol imprim anumite culori specifice, culori rocate pn la glbui n func ie de gradul de hidratare al fierului datorate prezen ei compuilor oxida i ai fierului i culori brun negricioase imprimate de oxizii i hidroxizii de mangan. Reducerea este procesul invers oxidrii prin pierderea oxigenului sau pierdere de sarcini pozitive i ctig de sarcini negative. Acest proces are loc n condi ii anaerobe determinat de excesul de umiditate. n stare redus, compuii feroi i manganoi sunt solubili, fiind asigurat circula ia acestor elemente n sol i n plant, n timp ce n stare oxidat precipit pe profilul de sol. Fe2O32Fe+3O Mn2O32MnO+O nsuiri reductoare au i hidrogenul i hidrogenul sulfurat din mediile anaerobe prin desfurarea urmtoarelor reac ii: Fe2O3+H2 2FeO+H2O FeO+H2S FeS+H2O Procesele de oxidare i reducere se petrec deseori concomitent n urma alternrii perioadelor de aerobioz cu cele de anaerobioz, iar orizonturile de sol prezint un aspect marmorat, colorit pestri . Pe fondul vine iu-verzui al compuilor de fier apar pete glbui, ruginii ale oxizilor de fier i pete brune-negricioase ale oxizilor de mangan. Carbonatarea este determinat de dioxidul de carbon din ap, care ac ioneaz asupra bazelor rezultate din alterarea rocilor i mineralelor dnd natere la carbona i i bicarbona i. Dizolvarea n ap

17

a CO2 determin apari ia acidului carbonic care este mult mai agresiv asupra mineralelor comparativ cu dioxidul de carbon. CO2+H2OH2CO3 Reac ionnd cu bazele alcaline (KOH, NaOH) acidul carbonic duce la formarea unor carbona i foarte solubili n ap: 2KOH+H2CO3K2CO3+2H2O 2NaOH+H2CO3Na2CO3+2H2O Reac ia acidului carbonic cu Ca i Mg determin formarea carbona ilor de Ca i Mg care sunt mai pu in solubili n ap. Ca (OH)2+CO2CaCO3+H2O Solubilitatea n ap a carbonatului de calciu este foarte redus, de ordinul a 2-3mg/l i poate precipita n sol. Dac n ap exist un exces de H2CO3 prin dizolvarea continu n ap a CO2 carbona ii trec n bicarbona i de calciu, care sunt uor solubili. CaCO3+H2CO3=Ca(HCO3)2 Odat cu ndeprtarea pe profilul de sol a carbona ilor la baza acestuia treptat se acumuleaz carbona i insolubili care duc la formarea orizontului Cca (carbonatoacumulativ). n zonele n care unui sezon umed i succede unul uscat cu evapora ie intens datorit circula iei ascendente carbona ii pot reveni n orizonturile superioare sub form de bicarbona i, unde pot trece din nou n carbona i. Fenomenul poart denumirea de recarbonatare. Carbonatarea i decarbonatarea sunt procese reversibile adic are loc att formarea de carbona i ct i levigarea lor din roci sau din soluri. Vie uitoarele ca agent al alterrii Organismele animale i vegetale au un rol important n procesele de alterarea a mineralelor i rocilor, att direct prin activitatea lor, ct i indirect prin produsele rezultate din activitatea sau descompunerea lor. Referitor la ac iunea direct a organismelor n procesul de alterare biologic, plantele inferioare sunt reprezentate prin bacterii (aprox. 1 miliard de bacterii ntr-un gram de sol), ciuperci (pn la 1 milion/gram de sol), alge (pn la 100.000/gram de sol) i licheni. Acestea se fixeaz direct pe suprafa a mineralelor i rocilor contribuind la alterarea lor prin elementele pe care le extrag pentru hran i prin substan ele acide pe care le secret: -bacteriile anaerobe i asigur oxigenul necesar metabolismului lor din oxizi, prin reducerea fierului i manganului trivalent; -ciupercile ptrund cu ajutorul hifelor n porii i fisurile rocilor, contribuind att la dezagregarea lor ct i la alterarea silica ilor primari, prin acizii pe care-i secret (acidul carbonic, diveri acizi organici etc.); -lichenii contribuie ca i ciupercile prin acizii secreta i (acidul carbonic, acidul lichenic) la alterarea mineralelor de la suprafa a rocilor, iar prin hifele cu care ptrund n pori, la dezagregarea acestor roci. Alterarea biologic a rocilor dure datorat plantelor inferioare, alturi de dezagregarea i alterarea chimic, contribuie la formarea unui strat de 5-10 mm grosime, condi ie necesar pentru instalarea plantelor superioare care la rndul lor continu alterarea biologic. Prin activitatea rdcinilor plantelor superioare care extrag selectiv elementele chimice, acestea pot produce modificri ale compozi iei rocilor. Secre iile rdcinilor plantelor pot conduce la alterarea mai rapid a silica ilor primari din roci, iar acizii organici rezulta i n urma descompunerii sub ac iunea microorganismelor reac ioneaz cu componentele minerale din roci i sol formnd complexe organominerale de tipul huma ilor de Ca, Fe, Al etc. Organismele animale ac ioneaz n procesul de alterare indirect prin eliberarea de CO2, H, H2S, NH4, acizi minerali i organici (rezulta i n urma

18

descompunerii resturilor organice) care ac ioneaz asupra mineralelor i rocilor prin procese de oxidare i carbonatare. 3.4 Produsele rezultate n urma proceselor de dezagregare i alterare n urma proceselor de dezagregare se formeaz particule grosiere de diferite mrimi iar n urma proceselor de alterare rezult compui noi cu propriet i diferite de rocile sau mineralele pe seama crora s-au format. Principalele produse rezultate n urma proceselor de dezagregare i alterare sunt: bolovani, pietre, pietri, nisip, praf, minerale argiloase, silice coloidal, oxizi i hidroxizi, sruri. Bolovanii, pietrele i pietriul reprezint fragmente de roci cu diametrul cuprins ntre 2-200 mm, rezultate n urma proceselor de dezagregare, avnd o compozi ie foarte variat din punct de vedere al alctuirii mineralogice. Nisipul rezult n urma proceselor de dezagregare a diferitelor minerale i roci. n func ie de diametrul particulelor, nisipul se clasific n nisip grosier (2-0,2 mm) i nisip fin 0,2-0,02 mm. Nisipul provine n general din dezagregarea cuar ului acesta fiind practic nealterabil, fiind alctuit din cuar , feldspa i i mice i determin la soluri o permeabilitate ridicat pentru ap i aer. Nisipul nu elibereaz elemente nutritive prin alterare i nu posed capacitate de re inere a elementelor nutritive, n aceste condi ii nu contribuie la fondul nutritiv, influen nd numai starea fizic a solurilor. Praful este tot un produs al dezagregrii i alterrii fiind alctuit din particule cu diametrul cuprins ntre 0,02-0,002 mm. Praful prezint aceeai compozi ie mineralogic ca a rocii pe seama creia s-a format. Intr n alctuirea rocilor sedimentare detritice less, depozite lessoide, aluviuni depuse sub ac iunea vntului sau a apei. Mineralele argiloase. Conform recomandrilor Comitetului de Nomenclatur al Societ ii Mineralelor Argiloase termenul de argil se refer la un material natural alctuit n principal din minerale fin granulate care sunt n general plastice, la con inuturi potrivite de ap i care se ntrete, devenind dure la uscare sau ardere (Guggenheim i Martin 1995). Silicea coloidal (SiO2 nH2O) se formeaz n soluri din alterarea silica ilor. n soluri, silicea coloidal se prezint sub form de pulbere albicioas i se ntlnete n orizonturile eluviale. Oxizii i hidroxizii n soluri apar frecvent oxizi i hidroxizi sub form de pelicule, depuse la suprafa a altor minerale, ca agen i de cimentare a agregatelor de sol sub form de concre iuni de diferite dimensiuni i foarte rar ca acumulri singulare distincte n sol. Ponderea cea mai mare n masa solului o au oxizii i hidroxizii de Si, Al, Fe i Mn rezulta i n urma proceselor de alterare a substratului mineral. Oxizii i hidroxizii de fier provin n soluri din alterarea mineralelor care con in n re eaua cristalin o cantitate ridicat de fier. n func ie de condi iile mineralogice ale materialului parental, de umiditate, temperatur i reac ie n soluri pot exista urmtorii hidroxizi i oxizi liberi de fier: a) sub form de geluri amorfe de Fe(OH3); b) sescvioxizi de Fe divers hidrata i dintre care cei mai rspndi i n soluri sunt hematitul (Fe2O3) care este un oxid de fier nehidratat, iar ca oxizi de fier hidrata i, limonitul 2Fe2O3 3H2O i goethitul Fe2O3 H2O. Sescvoxizii hidrata i imprim solurilor din zona mai umed o culoare brun-glbuie iar sescvioxizii nehidrata i o culoare brun rocat sau rocat. Oxizii i hidroxizii de aluminiu s-au format n urma proceselor de alterare a silica ilor care con in ioni de aluminiu. n sol, n prima faz acetia apar ca un gel amorf, incolor care n timp cristalizeaz treptat, trecnd prin diferite faze intermediare culminnd cu faza final unde se formeaz hidrargilitul (Al2O3 3H2O) i diasporul (Al2O3 H2O) care este o form deshidratat a sescvioxizilor de aluminiu. Gelurile de hidroxid de aluminiu mpreun cu gelul de silice n regiunile umede formeaz complexe silico-aluminice amorfe care n timp duc la formarea de minerale secundare argiloase. n regiunile montane hidroxizii de aluminiu migreaz pe profilul de sol mpreun cu humusul, silicea i hidroxizii de fier i se acumuleaz n orizontul B humicoferiiluvial (Podzol).

19

Oxizii i hidroxizii de mangan se formeaz prin oxidarea ionilor de Mn din silica i (biotit, amfiboli, piroxeni). Se ntlnesc alturi de oxizii ferici n solurile afectate de exces de umiditate (Stagnosoluri i Gleiosoluri) n care predomin condi ii de oxido-reducere. Pe profilul de sol pot fi ntlni i sub form de pete de culoare brun-negricioas formnd neoforma ii ferimanganice sau bobovine. Uneori aceste neoforma ii ferimanganice sunt n ntregime sau n cea mai mare parte cu caracter relict att n soluri ct i n materialul parental. Srurile s-au format n urma reac iilor dintre baze i acizi iar n urma gradului de solubilizare pot fi: uor, mijlociu, greu i foarte greu solubile. Srurile solubile sunt splate pe profilul de sol n func ie de gradul de solubilizare i de cantitatea precipita iilor. Srurile uor solubile sunt sruri ale acidului azotic (azota i de Na, K, Ca etc.), clorhidric (cloruri de Na, K, Mg, Ca, etc.), sulfuric (sulfa i de Na, K, Mg), fosforic (fosfa i monocalcici i dicalcici) i carbonic (carbonatul de sodiu). Aceste sruri solubile avnd o solubilitate ridicat sunt foarte uor ndeprtate de pe profilul de sol. Srurile mijlociu solubile sunt reprezentate prin sulfatul de calciu (gips). Srurile greu solubile sunt reprezentate de carbonatul de calciu i magneziu. O importan deosebit n sol o are CaCO3 care imprim solurilor un grad ridicat de favorabilitate prin mbunt irea nsuirilor fizico-chimice a acestora. Carbonatul de calciu devine solubil i poate fi ndeprtat pe profilul de sol atunci cnd apa din precipita ii este ncrcat cu dioxid de carbon i carbonatul de calciu trece n bicarbona i. Srurile foarte greu solubile se regsesc n solurile acide i sunt combina ii ale acidului fosforic cu fierul i aluminiul. ntrebri: 1.Care sunt principalele clase de minerale care intr n compozi ia litosferei? 2.Cum actioneaz procesele de dezagregare asupra rocilor? 3.Care sunt principalii factori n procesele de alterare? 4. Care sunt principalii produi ai proceselor de dezagregare i alterare? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti

20

CAPITOLUL 4
FORMAREA I ALCTUIREA PR II ORGANICE A SOLURILOR Cuvinte cheie: materie organic, mineralizare, humus Obiective: a. b. c. d. Cunoaterea compozi iei chimice a plantelor Cunoaterea proceselor de formare a humusului Cunoaterea principalelor tipuri de humus Cunoaterea importan ei humusului n sol

Rezumat Descompunerea resturilor vegetale si animale n urma microorganismelor i factorilor climatici se desfoar cu intensit i diferite, ceea ce contribuie la formarea unui anumit tip de humus, condi ionat de natura resturilor vegetale de compozi ia acestora i de condi iile climatice. Formarea humusului reprezint un proces esential care contribuie la fertilitatea solurilor. esuturile plantelor verzi con in o cantitate de ap cuprins ntre 60 i 90% din greutatea total. Analizele efectuate n cazul resturilor vegetale, au demonstrat c un procent de 90-95% din greutatea materiei organice este constituit din carbon, oxigen i hidrogen. n timpul fotosintezei plantele ob in aceste elemente din dioxidul de carbon i ap, iar cenua i fumul rezultate n timpul arderii sunt de 5-10 % din materialul uscat. n cenua rezultat pot fi gsite multe elemente nutritive luate de plante din sol cu toate c acestea sunt n cantit i mici, joac un rol vital n nutri ia plantelor i animalelor. Compozi ia chimic a plantelor verzi cuprinde urmtoarele elemente (fig. 4.1).
Apa 75% Materie uscat 25%

Compui organici Celuloza 45% Lignine 20% Hemiceluloz 18% Proteine 8% Polifenoli 2% Zaharuri i amidon 5% Grsimi 2%

Componente elementare Carbon 42% Hidrogen 8% Oxigen 42% Cenu 8%

Fig. 4.1 Compozi ia chimic a plantelor verzi Compozi ia chimic este foarte diferit n func ie de provenien a resturilor vegetale, ierburile perene fiind mult mai bogate n proteine i hemiceluloz dect resturile vegetale provenite de la vegeta ia forestier (tabelul 4.1).

21

Compozi ia chimic pe grupe de substan e organice a unor specii vegetale (dup M.M. Kononova, citat de Florea N., 2005) Forma ia vegetal rdcini frunze rdcini frunze lemn cetin lemn Muchi Licheni Alge Bacterii Proteine 10 15 12 20 5 10 4 10 1 57 1 5 10 35 10 15 40 70 Celuloz Hemiceluloz Lignin 10 - 15 5 10 - 15 10 10 - 25 15 25 - 30 8 - 10 Tabelul 4.1 Ceruri, rini, grsimi 10 - 12 5 - 12 3-5 20 - 25 -

Ierburi perene 20 25 25 - 40 15 10 - 20 Graminee 25 30 25 - 40 Specii de foioase 15 25 10 - 20 40 50 20 - 30 Specii de rinoase 20 15 - 20 45 50 15 - 25 15 25 20 - 35 5 10 60 - 80 5 10 50 - 60 -

Modul de aprovizionare a solurilor cu resturi vegetale este diferit n func ie de tipul de biocenoz natural sau cultivat, deoarece n pajiti, pduri i culturi agricole solurile primesc anual la suprafa i n interiorul lor cantit i diferite de resturi organice moarte, vegetale i microorganisme. n cazul solurilor de sub pdure predomin acumularea de resturi vegetale la suprafa a solului constituit din frunze, ace moarte, ramuri, fragmente de scoar , conuri, resturi organice moarte care formeaz o ptur continu numit litier. Aceasta este specific solurilor din zona forestier i prin func iile ei contribuie n mare msur la anumite particularit i ale acestor soluri. Grosimea stratului de litier variaz n func ie de cantitatea de resturi vegetale czute anual la suprafa a solului precum i de tipul vegeta iei forestiere avnd grosimi cuprinse ntre 1-3 cm n zona pdurilor de conifere i 3-6 cm n pdurile de foioase. n pduri pe lng litier solul primete materie organic i din rdcinile arborilor, a rizomilor, bulbilor care contribuie la formarea humusului la solurile din zona de pdure (tabelul 4.2). Cantitatea biomasei existente i productivitatea productorilor primari n ecosistemele terestre (Rodin et al., 1975 - citat din Pedogenesis and Soil Taxonomy, vol I., pag. 198) Tabelul 4.2 Tipul de ecosistem Tundr Pustiu Pajiti Pduri temperate cu frunze cztoare Pduri de conifere temperate i boreale Pduri tropicale i temperate - calde cu frunze late Biomasa existent kg/ha 200 - 35 000 1.000 - 4.500 20.000 - 40.000 90.000 400.000 125.000 - 700.000 120.000 450.000 Productivitatea kg/ha.an 40 - 3 500 200 - 1 500 3.000 - 46 000 14.400 21.000 4.800 12.800 8.300 21.000

La solurile din zona pajitilor la suprafa a solului se acumuleaz materie organic provenit din partea aerian i subteran a plantelor. Cantit ile de resturi organice moarte sunt variabile n func ie de tipul de pajiti i de tipul de sol. n pajitile bine ncheiate resturile organice din masa aerian a ierburilor i rdcinilor nsumeaz n medie cca 11000 kg, ceea ce reprezint o cantitate de 23 ori mai mare dect materia organic provenit de la vegeta ia lemnoas.

22

Resturile organice ierboase depuse la suprafa a solului sunt repede descompuse n ntregime, pe cnd la cele provenite din pr ile subterane ale plantelor descompunerea este mai lent i sunt transformate par ial n humus. 4.1 PROCESELE DE DESCOMPUNERE A MATERIEI ORGANICE Resturile organice constituite din esuturi vegetale i animale, microorganisme sunt atacate de numeroi agen i fizici, chimici i biologici suferind diferite procese de descompunere. Viteza de descompunere a resturilor vegetale i animale este foarte mult influen at de condi iile climatice. Astfel n zona de step caracterizat prin temperaturi ridicate i precipita ii sczute descompunerea resturilor vegetale se desfoar mult mai rapid n compara ie cu zona de pdure i montan unde datorit precipita iilor ridicate i temperaturilor sczute descompunerea este mai lent, anual rmnnd o cantitate nsemnat de resturi vegetale nedescompuse sau par ial descompuse. Descompunerea resturilor vegetale se desfoar sub ac iunea organismelor i microorganismelor care utilizeaz materia organic pentru hran i surs de energie. Mineralizarea reprezint procesul prin care resturile organice depuse la suprafa a solurilor aerate sunt supuse urmtoarelor faze de descompunere: hidroliza, oxido-reducerea i mineralizarea total (fig. 4.2).
OXIDO-REDUCEREA
-peptide -aminoacizi alifatici i aromatici -baze purinice i pirimidinice

HIDROLIZA
-acizi organici -alcooli -alcooli -amoniac -dioxid de carbon -ap -oxiacizi -acizi organici volatili -aldehide -alcooli -dioxid de carbon -ap -fenoli -chinone -dioxid de carbon -ap -acizi organici volatili -hidrocarburi -dioxid de carbon -ap

MINERALIZARE

Substan e proteice

Hidra ii de carbon

-hexoze -pentoze -aminozaharide -acizi ureici -celobioz

Ligninele Substan e le tanante

comp. polifenolici

MEDIUL AEROB Acizi HNO2, HNO3, H2SO4, H3PO4 Sruri de Ca2+, Mg2+, K+, Na+ Amoniacul (NH4) MEDIUL ANAEROB CH4, H2, N2, H2S, H3PO4, NH3, H2O, CO2

Lipidele Rinile

glicerin acizi grai

Fig. 4.2 Etapele descompunerii componentelor organice Humificarea este un proces complex de formare a unor substan e organice specifice solului cu un grad nalt de polimerizare. Substan ele organice nou formate prezint unit i structurale care sunt alctuite dintr-un nucleu aromatic (fenolic sau chinonic) i catene laterale (lan uri alifatice) de diferite naturi: radicali hidrocarbona i, peptide, uronide etc. Catenele laterale prezint urmtoarele grupe func ionale: grupa carboxil (COOH), grupa fenolic (OH) i grupa metoxil (OCH3). Nucleele aromatice sunt legate ntre ele prin intermediul atomilor de C, O i N formnd lan uri de lungime variabil cu grad de polimerizare diferit. Viteza de mineralizare i humificare a materiei organice n soluri se desfoar diferit n func ie de condi iile de mediu, fiind mai rapid n zonele cu temperaturi ridicate, umiditate sczut, aera ie bun i reac ie neutr. n zonele umede i rcoroase cu o slab activitate biologic n condi ii de

23

aciditate pronun at, con inut redus de azot n materia organic iar humificarea se desfoar foarte lent. 4.2 PRINCIPALELE TIPURI DE HUMUS n func ie de resturile organice i de condi iile ecopedologice ale proceselor de humificare n soluri sau la suprafa a acestora se acumuleaz cantit i i categorii diferite de humus. n func ie de condi iile de aera ie n care are loc procesul de humificare (Duchaufour, 1970) distinge urmtoarele tipuri de humus: - n mediul n care predomin procesele de aerobioz: mull, moder i morul; - n mediul anaerob: turba i anmoor. Mullul se formeaz pe seama materiei organice complet humificat i amestecat intim cu partea mineral a solului. Acest tip de humus este caracteristic solurilor aerate cu o bogat activitate microbian. n func ie de zona de formare se disting dou tipuri de mull: mull calcic i mull forestier. -mullul calcic este puternic saturat n ioni de calciu, se formeaz pe seama vegeta iei ierboase din zona de step fiind alctuit din acizi huminici puternic polimeriza i. Determin formarea unui orizont A molic de culoare nchis, negricioas cu o reac ie neutr-slab alcalin. Raportul C:N este n jur de 10. -mullul forestier este format pe substrat mineral necalcaros, este acumulat pe grosime mic n zona pdurilor de foioase fiind alctuit din acizi fulvici. Prezint culori brune-negricioase, o reac ie slab acid sau moderat acid iar raportul C:N este de 12-15. Moderul este un tip de humus alctuit din materie organic par ial humificat, n care se pot observa esuturi de plante nedescompuse. Moderul se formeaz n soluri slab aerate cu umiditate ridicat i temperaturi sczute. Raportul C:N este de 15-25. n func ie de zona de formare iau natere urmtoarele tipuri de moder: -moderul forestier oligotrofic se formeaz pe seama vegeta iei lemnoase din pduri de rinoase, humusul format este moderat acid; -moderul calcic se formeaz din vegeta ia dezvoltat pe materiale parentale calcaroase cu un con inut ridicat de huma i de Ca de culoare nchis. Se ntlnete n orizontul Oh la Rendzine; -moderul de pajiti alpine se ntlnete la solurile din zona montan se formeaz pe seama vegeta iei ierboase constituit din graminee ntr-un climat foarte umed i rcoros. Acesta se acumuleaz ntr-un orizont A de culoare neagr foarte acid, raportul C:N este de 15-20. -moderul hidromorf se formeaz la solurile afectate de exces de ap prelungit (Stagnosoluri) n condi ii de anaerobioz. Morul - se mai numete i humusul brut deoarece este constituit din resturi vegetale foarte pu in descompuse este foarte puternic acid avnd un raport C:N de 30-40 n orizontul organic i 25 n orizontul A. Se ntlnete la solurile din zona montan acoperite de pduri de rinoase (molid i brad). Turba - este constituit din resturi vegetale nedescompuse sau par ial descompuse ntr-un mediu saturat cu ap n cea mai mare parte a anului. n func ie de natura vegeta iei se pot ntlni: - turba eutrof bogat n substan e minerale care s-a format pe seama resturilor vegetale provenite de la Carex (rogoz), Phragmites (trestie) i stuf. Turba eutrof este saturat n ioni de calciu raportul C: N este mai mic de 30. - turba mezotrof este mai srac n substan e minerale i a luat natere din resturi organice provenite de la rogoz i muchi. - turba oligotrof este constituit din muchi n condi ii de umiditate foarte ridicat i temperaturi sczute din arealul montan. Se formeaz pe materiale parentale acide. Este o turb extrem de srac n substan e minerale, acid raportul C:N este de 40. Anmor- se formeaz n cazul solurilor afectate de exces de umiditate periodic provenit din apa freatic, i este constituit din materiale aluviale (argil, praf i nisip) i aproximativ 30% materie organic bine humificat. Se poate ntlni la unele soluri freatic umede la Gleiosoluri. 4.3 ROLUL HUMUSULUI Humusul reprezint constituentul solului cu importante influen e asupra nsuirilor fizice, chimice i biologice ale solurilor cu implica ii asupra strii poten ialului de produc ie. Humusul imprim solului culori nchise contribuind la mrirea absorb iei radia iilor calorice cu implica ii

24

pozitive asupra regimului termic al solurilor. De asemenea are nsuirea de a contribui la formarea agregatelor structurale contribuind prin capacitatea sa de cimentare la formarea structurii glomerulare i grun oase. Prin aceasta mbunt ete indirect nsuirile aerohidrice ale solului prin mrirea porozit ii, permeabilit ii pentru ap i aer. Datorit con inutului ridicat n azot i cationi bazici lega i sub form de huma i, humusul reprezint un rezervor de elemente nutritive pentru plante. mpreun cu mineralele argiloase humusul formeaz complexul adsorbtiv al solului avnd rolul de re inere i schimb de cationi. n urma procesului de mineralizare a materiei organice i prin capacitatea mare de adsorb ie i schimb cationic humusul asigur aprovizionarea continu cu elemente nutritive uor accesibile pentru plante fiind elementul esen ial al fertilit ii solului. n soluri humusul este nu numai o surs continu de elemente nutritive, ci i un agent activ de re inere a acestor elemente date prin fertilizarea organic i mineral care n urma interac iunii cu humus sunt levigate foarte uor. Humusul reprezint un substrat prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor. Astfel este asigurat i intensificat dinamica biochimic a solului, totalitatea proceselor de transformare a substan elor i energiei n sol. Substan ele humice i al i compui organici cu caracter acid provenite din humus acid elibereaz ioni de H+ n sol i mresc concentra ia acestora n solu ie crescnd aciditatea solului. Aceast influen este cu att mai nsemnat cu ct humusul este mai nesaturat i solul este mai srac n baze. Turbele oligotrofe, humusul brut, moderul sunt bogate n acizi fulvici i reprezint o surs important de ioni de H+ n sol. ntrebri: 1.Care este compozi ia chimic a plantelor ierboase i lemnoase? 2.Care sunt etapele de descompunere a materiei organice? 3.Care sunt principalele tipuri de humus? 4. Cum influen eaz humusul propriet ile solurilor?

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

25

CAPITOLUL 5
FORMAREA I ALCTUIREA PROFILULUI DE SOL Cuvinte cheie: procese pedogenetice, bioacumulare, argilizare, eluviere-iluviere Obiective: a. b. c. d. e. Rezumat Succesiunea de orizonturi pedogenetice care se observ pe profilul de sol de la suprafa pn la materialul sau roca parental constituie profilul pedogenetic. Orizonturile pedogenetice sunt strate de sol, paralele cu suprafa a terenului, relativ uniforme, diferen iate fizic, chimic i morfologic ntre ele rezultate prin procesul de formare a solului, propriet i care difer de cele ale stratelor supra sau subiacente prin urmtoarele caracteristici uor msurabile n teren: culoarea, textura, structura, consisten a, prezen a sau absen a carbona ilor, a neoforma iilor, etc. Pentru identificarea orizonturilor de sol sunt necesare totui, uneori, determinri de laborator pentru completarea observa iilor din teren. 5.1 PROCESE PEDOGENETICE DE DIFEREN IERE A ORIZONTURILOR Principalele procese pedogenetice care au loc n solurile din Romnia sunt: bioacumularea, argilizarea, eluvierea, argiloiluvierea, cheluviere-chiluviere (eluviere-iluviere humicoferiiluvial), gleizarea i stagnogleizarea, saliluviere - sodizare i procesele vertice. a) Bioacumularea constituie esen a procesului de pedogenez i const n acumularea n straturile superioare ale profilului de sol a materiei organice aflate n diferite stadii de descompunere. Humusul format n urma procesului de mineralizare a resturilor vegetale se integreaz cu partea mineral a solului ceea ce duce la formarea unui orizont bioacumulativ (orizontul A) sau a unui orizont de acumulare a materiei organice notat cu O sau T. Procesul de bioacumulare este influen at de natura vegeta iei i de condi iile climatice, astfel n zona de step pe seama vegeta iei ierboase bogate n elemente bazice se formeaz la suprafa a solului un orizont puternic humifer saturat n ioni de calciu de tip mull calcic, nchis la culoare notat cu A molic - Am. n zonele umede cu precipita ii ridicate i temperaturi sczute n urma acumulrii de materiale vegetale acide (pduri de rinoase i vegeta ie ierboas acidofil), iar materialul parental este format din roci de solificare acide, n aceste condi ii din resturile organice vegetale se formeaz humus de tip mull forestier iar orizontul se noteaz cu A umbric Au. n cazul solurilor tinere cu activitate biologic redus i n zona forestier sub pduri cu litier srace n elemente bazice humificarea este redus iar n urma descompunerii resturilor vegetale de natur preponderent lemnoas la suprafa a solului se formeaz un orizont srac n humus, sub ire, de culoare deschis datorit humusului n care predomin acizii fulvici. Orizontul format se noteaz cu A ocric Ao. Orizontul organic - O este un orizont format n urma acumulrii de materie organic aflat n diferite stadii de descompunere, provenit de la vegeta ia lemnoas n partea superioar a orizontului mineral n condi ii n care solul nu este saturat cu ap mai mult de cteva zile pe an. Cunoaterea proceselor de formare a orizonturilor pedogenetice Cunoaterea proceselor de bioacumulare i a orizonturilor rezultate Cunoaterea proceselor de argilizare i a orizonturilor rezultate Cunoaterea proceselor de eluviere-iluviere i a orizonturilor rezultate Recunoaterea principalelor orizonturi pedogenetice

26

Orizont turbos T este un orizont organic hidromorf, alctuit din material organic care este saturat cu ap mai mult de o lun pe an. b) Argilizarea const n alterarea silica ilor primari rezultnd silica i secundari (minerale argiloase). n urma procesului de argilizare se formeaz orizontul B cambic (cambiare - schimbare) i se noteaz cu Bv (verwitterung - alterare). n general acest orizont este srac n humus i se deosebete de culoarea materialului parental prin prezen a oxizilor de fier elibera i n procesul de alterare a silica ilor primari. Formarea orizontului Bv are loc n silvostep i zona forestier (pduri de foioase) unde are loc acumularea in situ, n urma alterrii materialului parental a argilei. Acest orizont este caracteristic solurilor din clasa Cambisoluri (Eutricambosol i Districambosol). c) Eluvierea este procesul de migrare a particulelor fine de minerale argiloase i const n antrenarea mecanic a acestora n stare dispersat odat cu apa infiltrat care se scurge prin porii solului pe vertical sau oblic. n aceste condi ii precipita iile favorizeaz levigarea CaCO3 i debazificarea complexului coloidal unde are loc nlocuirea cationilor de Ca2+ i Mg2+ cu cationii de H. Procesul poate avea loc n anumite condi ii de pH, fie slab moderat acid, fie puternic alcalin, care favorizeaz dispersia particulelor minerale. Orizonturile eluviale srcite n argil au culori deschise i n func ie de cantitatea de argil migrat din orizonturile respective se pot forma dou orizonturi srcite n argil i oxizi de fier i mbog ite rezidual n silice i particule de cuar notate cu E luvic El cnd se afl ntr-o faz incipient de eluviere i E albic (Ea) cnd orizontul este puternic eluviat i are culori mult mai deschise dect orizontul El. d) Argiloiluvierea este procesul n urma cruia argila eluviat din orizonturile superioare este depus la suprafa a agregatelor structurale sub form de pelicule, fie prin coagularea particulelor argiloase din dispersie i depunerea lor orientat pe agregatele structurale. Orizontul format are culori glbui rocate datorit oxizilor de fier migra i odat cu mineralele argiloase, se numete B argic - Bt (B textural). Exist situa ii cnd pentru formarea orizontului Bt nu este necesar separarea unui orizont El sau Ea deasupra, datorit faptului c intensitatea eluvierii mineralelor argiloase este foarte slab (subtipul argic de la Cernoziom). e) Procesul de cheluviere-chiluviere (eluviere-iluviere humicoferiiluvial) Procesele de cheluviere-chiluviere caracterizeaz solurile din regiunile nalte n zone cu climat umed i rece. Prin chelatizare, elementele legate sunt re inute prin legturi slabe, astfel este mpiedicat ndeprtarea lor din sol sau trecerea n compui insolubili, inaccesibili plantelor. Materia organic care particip la formarea chela ilor prezint o rezisten foarte ridicat la descompunerea de ctre microorganisme, conducnd la creterea humusului din sol (Florea, 2005). Sub aceast form de chela i, Al i Fe pot migra pe profil odat cu apa din precipita ii i se pot insolubiliza n orizonturile inferioare ale solului formnd orizonturi mbog ite n materie organic i sescvioxizi (oxizi de fier i aluminiu hidrata i). n urma acestui proces se formeaz n partea superioar un orizont eluvial albic Ea de culoare deschis srcit n materie organic i sescvioxizi. Orizontul mbog it n sescvoxizi de fier i aluminiu i materie organic se numete B humicoferiiluvial - Bhs sau B spodic Bs atunci cnd orizontul este mbog it doar n sescvioxizi de fier i aluminiu. f) Procesul de saliluviere i sodizare. Reprezint procesul n urma cruia srurile uor solubile provenite din pnza de ap freatic sunt depuse pe profilul de sol. Aceste procese au loc n zonele aride cu relief uor depresionar i apa freatic mineralizat cantonat la mic adncime. Acest aport de ap freatic este consumat prin evapotranspira ie iar srurile transportate rmn n orizontul superior. n perioadele cu precipita ii abundente apa infiltrat n sol nu poate transporta n adncime toate srurile solubile acumulate sub influen a apei freatice. Astfel se formeaz un orizont mbog it n sruri, orizont salic sa cu un con inut mai mare de 1,00-1,50%. Dac con inutul de sruri solubile este cuprins ntre 0,10-0,15 i 1,00-1,50% orizontul format se noteaz cu sc i se numete hiposalic. Alternarea proceselor de acumulare - migrare de sruri pe profilul de sol determin creterea cantit ii de sodiu adsorbit n complexul coloidal al solului, proces cunoscut sub denumirea de alcalizare sau sodizare, care determin formarea orizontului hiponatric (hiposodic) ac cu un con inut de sodiu cuprins ntre 5-15%. Dac con inutul de Na+ este mai mare de 15% orizontul format se

27

numete orizont natric, i se noteaz cu na sau n cazul n care este nso it i de acumulare de argil migrat, orizontul format se numete orizont B argic-natric Btna. g) Procesele de gleizare i stagnogleizare sunt datorate prezen ei apei care influen eaz profilul de sol i determin fenomene de reducere sau oxidare a compuilor de fier i mangan. Procesele de reducere a compuilor de fier i mangan datorate prezen ei apei freatice poart numele de gleizare i determin formarea unui orizont gleic de reducere notat cu Gr, cnd exist un exces de umiditate prelungit care determin apari ia unor culori vine ii, albstrui, verzui datorit reducerii compuilor de fier i mangan i gleic de oxidare-reducere notat cu Go cnd alterneaz perioadele de reducere cu cele de oxidare a compuilor de fier i mangan i orizontul format prezint att culori de reducere ct i culori de oxidare (rocate, glbui, ruginii). Procesele de reducere a compuilor de fier i mangan datorat stagnrii apei din precipita ii pe profil se numesc stagnogleizare. Orizontul format se numete stagnogleic W i prezint culori cenuii, verzui, ruginii i neoforma iuni ferimanganice de culoare neagr. Dac excesul de ap este temporar orizontul format se numete stagnogleizat este notat cu w i se caracterizeaz prin culori de oxidare glbui, rocate. h) Procesele vertice au loc n solurile care con in minerale argiloase smectitice (argile gonflante) in propor ie de peste 30%, unde n perioadele secetoase are loc contrac ia agregatelor structurale care determin apari ia unor crpturi mai mari de 1 cm. In perioadele umede datorit gonflrii agregatele structurale i mresc volumul, sunt presate i alunec unele peste altele schimbndu-i unghiul de nclinare (lat. verto a ntoarce). n urma acestor procese de contrac ie-gonflare apar orizonturi specifice notate cu y - orizont vertic. Fig 5.1 Caracterizarea orizonturilor pedogenetice
O- orizont organic nehidromorf T-orizont turbos sau organic hidromorf

Orizont A

A- orizont mineral bioacumulativ Am A molic Ao - Aocric Au - A umbric E orizont eluvial El eluvial luvic Ea eluvial albic B orizont de subsuprafa Bv B cambic Bt B argic Btna- B argic- natric Bs B feriiluvial Bhs humicoferiiluvial Bcp- B criptospodic C- orizont neconsolidat Cca-Ccarbonato-acumulativ

Orizont E

Orizont B

Orizont C sau R

ntrebri: 1.Ce reprezint procesul de bioacumulare i care sunt orizonturile rezultate? 2. Ce reprezint procesul de argilizare i orizonturile rezultate? 3.Care sunt principalele tipuri de orizonturi organice? 4. Ce reprezint procesele de salinizare-alcalizare i orizonturile formate? 5. Procesele de gleizare-stagnogleizare i orizonturile rezultate?

28

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti.

29

CAPITOLUL 6
PROPRIET ILE CHIMICE ALE SOLURILOR Cuvinte cheie: solu ia solului, coloizii solului, reac ia solului Obiective: a. b. c. d. e. Cunoaterea principalelor propriet i chimice ale solului Cunoaterea compozi iei solu iei solului Cunoaterea principalilor coloizi ai solurilor i influen a acestora in sol Cunoaterea proceselor care influen eaz reac ia solului Cunoaterea indicatorilor care influen eaz capacitatea de schimb cationic

Rezumat Principalele propriet i ale solurilor sunt influen ate de compozi ia solu iei solurilor de constituen ii organici si minerali care pot influen a propriet ile solurilor. Factorii care contribuie la concentra ia solu iei solului n elemente nutritive sunt reprezenta i de vegeta ia, condi iile climatice de con inutul i tipul de humus al solului. Cunoaterea propriet iilor chimice ale solului sunt foarte importante n alegerea sortimentului de plante de cultur a tehnologiilor de cultura aplicate precum i a msurilor de ameliorare a solului. 6.1 SOLU IA SOLULUI Solu ia solului reprezint apa lichid din sol care n urma contactului permanent cu faza mineral a solului se mbog ete cu ioni minerali, acizi, baze, substan e organice uor solubile aflate n stare de dispersie ionic, molecular i coloidal, din care plantele preiau ionii necesari nutri iei. Concentra ia ionilor n solu ia solului (Lixandru, 1990) Tabelul 6.1 Ionul K+ Ca2+ Mg2+ Na+ NOH2PO4SO42ClIntervale de con inut 7,8-300 20,0-1520 16,8-2400 9,2-3450 9,9-3410 0,097-97 9,6-14400 7,1-8165 Valori medii n soluri acide calcaroase 27 39 136 560 45 168 23 667 75 806 0,68 2,9 48 2304 18 710

Compozi ia chimic a solu iei solului depinde de cantitatea i calitatea precipita iilor atmosferice, de alctuirea pr ii minerale a solului de cantitatea materiei organice din sol de activitatea biologic a solului i de msurile agrofitotehnice aplicate (tabelul 6.1). Solu ia solului este alctuit din urmtoarele substan e: a) componenta mineral alctuit din cationi de H+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Fe2+ i Al3+ i anioni OH-, Cl-, NO32-, HCO-, SO42-, HPO4- , HPO42-, hidroxizi de fier i aluminiu, silice coloidal. b) componenta organic alctuit din zaharuri solubile, dispersii coloidale de acizi humici, produse rezultate n urma metabolizrii microorganismelor, produi rezulta i n urma humificrii substan elor organice i secre ii ale sistemului radicular al plantelor. c) gazele existente n solu ia solului sunt reprezentate de oxigen i CO2 care au rol important n procesele de alterare i solubilizare. Compozi ia solu iei solului este influen at de temperatura i umiditatea din sol, de intensitatea activit ii microflorei i microfaunei, de metabolismul plantelor superioare, de procesele de

30

descompunere a resturilor organice din sol, ceea ce determin o dinamic a concentra iei solu iei solului att zilnic ct i sezonier. La solurile din ara noastr se constat o cretere a concentra iei solu iei solului n orizonturile superioare, de la primvar spre var, datorit concentrrii umidit ii solului prin evaporare, i a proceselor de descompunere a resturilor organice n partea superioar a profilului de sol. Concentra ia solu iei solului poate s creasc i n perioada primvar-var timpurie, cnd are loc creterea masiv a plantelor, iar n solu ie ptrund diverse secre ii ale rdcinilor plantelor i diferi i produi de descompunere ai resturilor organice. n perioadele cu precipita ii abundente din toamn-iarn are loc o diluare a solu iei solului, i o dizolvare a diferitelor sruri care au ptruns n perioada de var din solu ie n faza solid a solului. Solu ia solului este considerat sursa direct de hran pentru plante. Aceasta poate fi adus la valori optime prin aplicarea celor mai bune msuri agrochimice, agrotehnice i hidroameliorative, n raport cu cerin ele dezvoltrii plantelor de cultur. Pentru utilizarea elementelor nutritive din solu ia solului de ctre plante, este foarte important cunoaterea presiunii osmotice a solu iei solului. n cazul solurilor saline presiunea osmotic a solu iei solului poate atinge valori de 150-260 Mpa, care depete suc iunea de re inere a apei de ctre rdcinile plantelor de cultur (100-120 MPa). n aceste condi ii preluarea apei de ctre plante nceteaz instalndu-se seceta fiziologic. 6.2. COLOIZII SOLULUI Coloizii solului reprezint materia din sol aflat n particule fine de ordin coloidal cu dimensiuni cuprinse ntre 0,1-2. Coloizii solului formeaz partea activ a acestuia, care prin suprafe ele particulelor ncrcate cu diverse sarcini electrice i cu substan e aflate n dispersie ionic i molecular, particip la procesele fizice i fizico-chimice ce se petrec n sol. Coloizii solului se mpart n trei grupe: - coloizi minerali argila, hidroxizii de aluminiu, fier i mangan, silicea coloidal, diverse minerale primare etc.; - coloizi organici acizii humici i alte materii humice, hidra i de carbon i proteine; - coloizi organo-minerali compuii acizilor humici i compui minerali. Coloizii solului se formeaz n urma procesului de solificare, iar n cazul rocilor sedimentare, n mare parte nainte de nceperea solificrii, prin procese de dezagregare i alterare a mineralelor primare i prin condensarea produilor de alterare rezulta i. Principalii coloizi ai solului sunt mineralele argiloase i acizii humici, urma i n ordinea importan ei de hidroxizii de fier i aluminiu i silicea. Mineralele argiloase sunt electronegative, deoarece n re eaua lor cristalin se gsete gruparea hidroxil (OH-) legat de ioni de aluminiu sau datorit substituirii a unor ioni trivalen i cu ioni bivalen i. Coloizii se gsesc n sol sub form de gel, n care particulele se unesc ntre ele, alctuind o re ea cu structur spa ial n care celulele re in apa. Substan ele coloidale disperate n ap dau natere la solu ii coloidale. Men inerea particulelor coloidale n stare dispers are loc sub ac iunea for elor de respingere datorate poten ialului electrocinetic al particulelor respective. n acest caz, coloidul se afl n stare de dispersie, suspensie sau peptizare. Cu ct poten ialul electrocinetic este mai ridicat, cu att stabilitatea dispersiei este mai mare. Atunci cnd are loc o reducere a poten ialului electrocinetic se micoreaz i for ele de respingere dintre particulele coloidale, iar dac poten ialul electrocinetic atinge valoarea 0 (punctul izoelectric), particulele coloidale nu se mai resping, ci se atrag, formnd agregate care se separ de lichid i se depun, trecnd ntr-o stare numit gel, fenomen care poart numele de coagulare. Procesul de trecere din stare de gel n stare dispers, de sol se numete peptizare. Coagularea poate fi reversibil, cnd coloizii trec uor din starea de sol n starea de gel (cationii bivalen i i trivalen i de Ca), i ireversibil pentru coloizii care trec greu n starea de sol (coloizi satura i cu ioni monovalen i Na+ i H+). Coagularea reversibil se realizeaz n cazul n care din starea de gel coloidal substan ele pot trece din nou n stare dispers. Acest proces poart denumirea de floculare.

31

6.3 CAPACITATEA DE SCHIMB CATIONIC A SOLURILOR Datorit strii de dispersie i a coloizilor solurile au proprietatea de a adsorbi diferite substan e minerale i organice aflate n stare de dispersie molecular sau ionic. Schimbul de cationi dintre complexul coloidal i solu ia solului se realizeaz dup urmtoarele legi: 1. Legea echivalen ei cantitatea de cationii proveni i din sol n solu ia solului este echivalent cu cantitatea de ioni deplasa i din solu ie n sol. n aceste condi ii schimbul de cationi adsorbi i din sol i cei din solu ie cu care interac ioneaz se desfoar n propor ii echivalente. 2. Legea reversibilit ii ionii din sol adsorbi i sunt schimba i cu al ii din solu ie. Prin deplasarea din complex n solu ia solului acetia pot fi uor utiliza i n nutri ia plantelor (K+, Na+, Ca2+, Mg2+), iar prin trecere din solu ia solului n complexul adsorbtiv este mpiedicat pierderea acestora prin levigare n sol. 3. Legea echilibrului schimbul de ioni dintre solu ia solului i complexul adsorbtiv se realizeaz pn la stabilirea unui echilibru dinamic. Acest echilibru poate fi perturbat prin aportul apei provenit din precipita ii sau n cazul administrrii ngrmintelor minerale i organice, dar n acest caz intervine complexul coloidal care restabilete foarte rapid acest echilibru prin eliberarea sau re inerea diferi ilor ioni. 4. Legea energiei de adsorb ie adsorb ia diferi ilor cationi variaz n func ie de valen a i gradul lor de hidratare. Energia de re inere crete odat cu creterea masei atomice a numrului atomic n urmtoarea succesiune: - ionii monovalen i: 7Li < 23Na < 18NH4 < 39K < 89Pb - ionii bivalen i: 24Mg < 40Ca < 59Co < 112Cd - ionii trivalen i: 27Al < 56Fe Cu ct gradul de hidratare al cationilor este mai ridicat, cu att energia de adsorb ie din solu ia solului i de re inere coloidal este mai sczut. Cationii bivalen i sunt re inu i la suprafa a particulelor coloidale mai puternic dect cationii monovalen i. Excep ie face ionul de hidrogen, care se prezint sub form de H3O+ (hidroniu) i dei este monovalent este cel mai puternic adsorbit din solu ie, dar trece foarte greu din complexul coloidal n solu ia solului, deoarece acesta este slab hidratat. 6.4 INDICATORI UTILIZA I LA CARACTERIZAREA SCHIMBULUI IONIC 6.4.1 Adsorb ia cationic Cationii schimbabili cei mai frecven i ntlni i n soluri, care confer propriet i bazice acestuia, sunt: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, n timp ce cationul de H+ n cantit i ridicate imprim o aciditate pronun at solului. Proprietatea de schimb cationic este reprezentat prin urmtorii indici: a) capacitatea de schimb cationic (T) reprezint capacitatea total a cationilor adsorbi i de complexul coloidal i se exprim m.e./100 g sol. Valorile capacit ii de schimb cationic depind de natura complexului adsorbtiv al solului i de reac ia solului. n general, partea organic a complexului adsorbtiv reprezentat prin acizii humici, posed o capacitate mai ridicat de re inere a cationilor dect partea mineral. Re inerea mai puternic a cationilor se produce i n cazul creterii pH-ului solurilor, deoarece crete ionizarea grupelor func ionale ale acizilor humici i ale mineralelor argiloase. La solurile din ara noastr capacitatea de schimb cationic variaz ntre 5 i 100 m.e/100 g sol uscat. b) suma bazelor de schimb (SB) reprezint suma cationilor bazici de Ca2+, Mg2+, K+, Na+ existen i n complexul coloidal. Aceti cationi adsorbi i de complexul

32

c)

d)

coloidal se ntlnesc la solurile din zona de step (Kastanoziom, Cernoziom), dar i la soluri formate n zone umede pe materiale parentale calcaroase sau la solurile alcalice. Solurile din Romnia n func ie de zona de formare i de materialul parental prezint valori ale sumei bazelor de schimb ntre 1 m.e./100 g sol uscat n cazul solurilor din zone umede puternic debazificate i 50 m.e/100 g sol la solurile din zona de step. capacitatea de schimb pentru hidrogen (SH) exist situa ii cnd n complexul adsorbtiv al solului se ntlnesc i ioni de hidrogen. Propor ia ionilor de hidrogen n complexul adsorbtiv crete odat cu intensificarea proceselor de debazificare a solurilor ajungnd ca la solurile din zona montan, formate pe roci acide s ntlnim maxim 5% ioni bazici i restul ioni de hidrogen. gradul de satura ie n baze (V%) reprezint propor ia n care complexul adsorbtiv al solului este saturat cu baze. V% =

SB 100 T

Solurile care au complexul coloidal saturat cu baze (Kastanoziomul, Rendzina) prezint gradul de satura ie n baze de 100 %, acesta ajungnd ca la solurile din zona montan s aib valori de 5-10 %. Capacitatea total de schimb cationic este de dat de suma cationilor bazici (SB) i a cationilor de hidrogen (SH). T=SB+SH Capacitatea de schimb cationic variaz la solurile din zona temperat ntre 10-200 m.e./100 g sol n func ie de natura mineralelor argiloase i de con inutul n humus. 6.4.2 Adsorb ia anionic n afara cationilor adsorbi i la suprafa a micelelor coloidale apar sarcini electrice pozitive, care pot re ine i diferi i anioni existen i n solu ia solului. Sarcinile pozitive apar la hidroxizii de fier i aluminiu ale cror grupri bazice accept protonul, dnd natere ionului de hidroniu (H3O+), care re ine anionul. n aceste condi ii capacitatea de schimb anionic este mai ridicat cu ct crete aciditatea solului (Lctuu, 2000). A doua form de re inere a anionilor are loc n urma schimbului cu gruparea OH- aprut pe suprafa a de ruptur a mineralelor argiloase, ca urmare a substitu iilor izomorfe. Re inerea anionilor are loc n urmtoarea ordine descresctoare OH- > NO3- > Cl- > HPO4- > 2SO4 . Anionii HPO4- i SO42- sunt slab re inu i, sub form de compui insolubili, prin precipitarea la suprafa a particulelor coloidale, iar anionii Cl- i NO3- nu sunt re inu i prin adsorb ie n solurile slab acide, neutre i alcaline, ei circulnd mpreun cu apa n sol. Alte categorii de anioni (H2PO4-, HPO42-, PO43-) se re in puternic prin formarea de compui insolubili, n urma interac iunii srurilor solubilizate. Re inerea anionilor fosforici prin adsorb ie la suprafa a particulelor coloidale de fier i aluminiu n solurile cu reac ie acid are loc astfel:
OH HO HO Al Fe OH OH + H3PO4 HO Al Fe OH OH = HPO4 + 2H2O

Fixarea anionilor fosfatici de mineralele argiloase depinde de natura mineralelor i de condi iile de reac ie:
Argil
OH + CaHPO 4 OH

Argil

HPO4 + Ca(OH)2

O importan deosebit pentru regimul fosforului din sol o reprezint trecerea lui sub form de ion fosfat n compui greu solubili sau insolubili. Fosfa ii de Na i K, sunt solubili i nu sunt re inu i n

33

sol. Fosfa ii cu ponderea cea mai ridicat n soluri sunt fosfa ii de calciu care pot fi ntlni i ca fosfa i monocalcici Ca (H2PO4)2 i dicalcici Ca(HPO4) care sunt solubili, i sub form de fosfat tricalcic Ca3 (PO4)2 care este greu solubil i poate fi re inut n sol. Re inerea n sol a fosfa ilor tricalcici are loc n solurile cu pH mai mare de 7,5, bogate n CaCO3, iar n solurile cu reac ie acid sunt re inu i fosfa ii de aluminiu (Al PO4) i fier (FePO4) care sunt insolubili. n cazul solurilor acide nu sunt recomandate ngrmintele fosfatice uor solubile (fosfat monocalcic i dicalcic) deoarece sunt blocate n sol sub form de fosfa i de fier i aluminiu insolubili. n urma aplicrii ngrmintelor greu solubile (fosfatul tricalcic), acestea pot trece n fosfa i solubili (monocalcic i dicalcic) care sunt uor prelua i de plante, iar cationul de Ca2+ eliberat din fosfatul tricalcic ptrunde n complexul adsorbtiv i amelioreaz reac ia acid a solurilor. 6.5 REAC IA SOLULUI n func ie de factorii pedogenetici, procesele pedogenetice i stadiul actual de evolu ie genetic, solurile sunt mbog ite n ioni i diferite substan e generatoare de ioni (acizi, baze, sruri), care confer solului un caracter mai acid sau alcalin. Reac ia solului este determinat de concentra ia ionilor de hidrogen i hidroxil existen i n solu ia solului i se exprim n valori pH. Dac n solu ia solului predomin ionii de H+ reac ia este acid, dac predomin n solu ie ioni de OH- reac ia este alcalin. Reac ia solului apare ca rezultat al nsuirii substan elor dizolvate n solu ia solului, de a disocia electrolitic n ioni corespunztori. Principalii factori care influen eaz aciditatea sau alcalinitatea solurilor sunt: compozi ia chimic i mineralogic a pr ii minerale a solului, concentra ia srurilor solubile, con inutul i natura substan elor organice care se gsesc n sol, umiditatea solului, activitatea organismelor din sol etc. n soluri cel mai rspndit acid mineral este acidul carbonic, care poate imprima un pH solului de 3,9-4,7 n func ie de condi iile de mediu i de activitatea biologic. Dac n materialul parental sunt prezente sulfurile, acestea prin oxidare pot forma acidul sulfuric care produce o puternic acidifiere a solurilor. O acidifiere puternic a solului este imprimat i de acizii nesatura i cu ioni de calciu, acizii fulvici care pot determina valori extrem de acide ale reac iei de 3-3,5. Reac ia solului poate fi influen at i de secre iile rdcinilor plantelor sau de activitatea microorganismelor din sol prin producerea de acizi (oxalic, citric, etc) care pot produce modificri ale reac iei solului. n func ie de locul unde se ntlnesc ionii de hidrogen se disting dou forme de acidit i: aciditatea actual sau disociat i aciditatea poten ial sau adsorbit. Aciditatea actual este determinat de ionii de hidrogen disocia i n ap sau n solu ii saline la contactul acestora cu faza solid. Aciditatea se stabilete n raport cu apa distilat care are o reac ie neutr raportul ionilor de H+ i OH fiind egal. pH-ul (logaritmul cu semn schimbat al concentra iei ionilor de H+ din solu ia solului) poate avea teoretic, valori cuprinse ntre 1 i 14. Dac valoarea pH este egal cu 7 reac ia este neutr, mai mic de 7 acid i alcalin la pH mai mare de 7. n cazul solurilor din Romnia domeniul de varia ie al pH-ului se ncadreaz ntre 3,5 la solurile acide din zona montan (Podzol) unde srurile uor solubile i cele greu solubile (CaCO3) sunt ndeprtate de pe profilul de sol, raportul dintre cationii bazici de Ca2+, Mg2+, K+ i Na i cei de H+ din complexul adsorbtiv fiind favorabil ionilor de hidrogen i 9,5 la solurile alcalice (Solone ) unde predomin srurile cu hidroliz alcalin (carbona ii). n cazul solurilor alcalice reac ia este mai mare cu ct carbonatul este mai solubil. Aciditatea poten ial corespunde ionilor de hidrogen i aluminiu adsorbi i n complexul coloidal al solului. Aciditatea poten ial n func ie de tria de legare a ionului de hidrogen se mparte n: aciditate uor schimbabil, care poate fi desorbit cu ajutorul unei sri neutre (KCl) i aciditate greu schimbabil sau dependent de pH, care poate fi eviden iat i determinat numai cu ajutorul unor solu ii care con in acceptori de protoni. Pentru determinare se utilizeaz percolarea repetat cu solu ie de acetat alcalin, la pH = 8,3. n solurile cu aciditate pronun at hidroliza aluminiului duce la formarea Al(OH)2+, care este absorbit de particulele coloidale i care produce creterea ionului de hidrogen: Al3++ H2O Al (OH)2++H+

34

Clase de reac ie a solului (dup metodologia ICPA, 1987) pH n suspensie apoas la un raport sol:solu ie 1:2,5 Tabelul 6.2 Interval de pH 3,5 3,51-4,30 4,31-5,00 5,01-5,40 5,41-5,80 5,81-6,40 6,81-7,20 7,21-7,80 7,81-8,40 8,41-9,00 >9,01 6.5.1 Importan a reac iei solului Cunoaterea reac iei solului prezint o importan practic deosebit deoarece n func ie de aceasta sunt alese sortimentul de culturi cu favorabilitatea cea mai ridicat i msurile ameliorative privind neutralizarea reac iei acide sau alcalice a solurilor. n general plantele cultivate prefer un mediu de reac ie slab acid - neutru (pH=6,3-7,2) pentru creterea i dezvoltarea lor optim. Cu toate c exist i plante tolerante la condi ii extreme de aciditate ridicat sau alcalinitate, plantele cultivate suport mai bine condi iile de reac ie slab acide dect alcaline. Plantele care suport condi iile de reac ie acid (pHH2O=4-6) sunt: ovzul, secara, cartoful, lupinul, zmeur, agri, iar plantele tolerante la alcalinitate (pH H2O=7-8) sunt: orzul, rapi a, sfecla, lucerna, salata, conopida, varza, viinul etc. n Romnia solurile cu reac ie puternic acid i moderat acid ocup o suprafa de aproximativ 1.700.000 ha, iar cele cu reac ie alcalin n jur de 500.000 ha, care trebuiesc ameliorate prin aplicarea de amendamente i aduse n domeniul optim al creterii i dezvoltrii plantelor de cultur. Factorii limitativi ai creterii plantelor pe solurile acide sunt: H+, Al3+, i Al (OH)2+. Solurile care au un pH<5, au o cantitate foarte ridicat de ioni de aluminiu schimbabil care se concentreaz n rdcin, provocnd desorb ia diferi ilor cationi (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) i precipitarea fosforului sub form de fosfa i de aluminiu la suprafa a rdcinii. Pe lng hidrogen i aluminiu, n solurile cu reac ie acid apar cantit i ridicate de ioni metalici, ca urmare a solubilizrii n mediul acid a compuilor n care sunt cuprinse metalele grele (Lctuu, 2000). Totodat, solurile acide au un nivel sczut de apovizionare cu elemente nutritive, o activitate foarte slab a microorganismelor, sunt slab structurate i uor tasabile. Aplicarea ngrmintelor cu azot i potasiu accentueaz aciditatea acestor soluri, iar administrarea de ngrminte pe baz de fosfor produce imobilizarea fosforului n compui insolubili, de tipul fosfa ilor de aluminiu i de fier. Corectarea reac iei acide a solurilor, se poate face cu diverse materiale (calcare, dolomit, marne, var, carbonat de calciu rezidual, zgura de o elrie). La administrarea lor se va avea n vedere puterea de neutralizare a amendamentelor (PNA), pH-ul solului, gradul de satura ie n baze i con inutul de Al schimbabil (mobil) din sol. n func ie de valoarea reac iei solului, gradul de satura ie n baze i de textura solului au fost stabilite urmtoarele priorit i de ameliorare: - etapa I: soluri acide cu pH-ul suspensiei apoase sub 5,0 i V%<50; - etapa a II a: soluri acide cu pH-ul cuprins ntre 5,0-5,6, V%=50-70, pentru soluri lutonisipoase i V%=75 pentru soluri argiloase i luto-argiloase; - etapa a III a: soluri cu pH-ul cuprins ntre 5,6-5,8, V%=75-85, textura luto-argiloas i pH-ul 5,6-6,0 i V%=70-80 pentru soluri cu textur luto-nisipoas. Amendamentele calcaroase mbunt esc propriet ile fizice, chimice i biologice ale solurilor, prin favorizarea unei mai bune structurri a solului, mineralizarea materiei organice, mobilizarea Aprecierea reac iei Extrem de acid Foarte puternic acid Moderat-puternic acid Moderat acid Slab acid Neutr Slab alcalin Moderat alcalin Puternic alcalin

35

elementelor nutritive, blocarea mobilit ii elementelor toxice (Al3+) i dezvoltarea bacteriilor fixatoare de azot. n cazul solurilor cu un con inut ridicat de sruri solubile sau ioni de sodiu se impune corectarea reac iei acestora, prin aplicarea amendamentelor care s conduc la scaderea pH-ului. Corectarea reac iei alcaline a solurilor, se face prin utilizarea de amendamente cu rol acidifiant: gips, fosfogips, clorura de calciu, sulf nativ sau praf de lignit. Eficien a amendamentelor crete odat cu aplicarea unui complex de msuri agropedoameliorative pentru mbunt irea propriet ilor fizice, chimice i biologice ale solului. Cercetrile efectuate de Ni u i colab. (1988), au artat c efectul amendrii asupra produc iei agricole, se manifest din primul an, atingnd un maxim n anul V de la amendare, dup care scade treptat ceea ce impune o nou amendare. 6.5.2 Capacitatea de tamponare a solului Capacitatea de tamponare a solului reprezint nsuirea acestuia de a se opune tendin ei de modificare a reac iei i a concentra iei ionilor de H+, OH-, H2PO-, K+; NH4+, Ca2+ i Mg2+ din solu ia solului. Rezisten a pe care o opune solul la modificarea valorii pH, atunci cnd asupra sa ac ioneaz diferite baze sau acizi definete nsuirea de tamponare pentru reac ie a solului. Prezen a acizilor slabi (carbonic, huminici, alumino-silicic) i a srurilor lor formate cu baze tari (carbona i, huma i) reprezint factorii principali care se opun modificrilor de pH a solului. n cazul prezen ei acidului carbonic i a bicarbonatului de calciu, tendin a de acidifiere este redus datorit descompunerii acestuia, cu formare de carbonat de calciu, ap i dioxid de carbon. Ca (HCO3)2 CaCO3+H2O+CO2 Aplicarea n sol a materialelor cu reac ie acid sau bazic determin apari ia anumi i produi care modific pH-ul solului: Ca (HCO3)2+H2SO4CaSO4+2H2O+2CO2 Ca (HCO3)2 +Ca (OH)22CaCO3+2H2O Solurile se pot comporta ca un sistem amfoter: ac ioneaz ca un acid n prezen a bazelor i ca o baz n prezen a unui acid. Un rol foarte important n caracterul amfoter al solurilor l are humusul prin gruprile sale COOH, OH-, H+, -NH2, -CH3 i complexul adsorbtiv la solului. Solurile care au un con inut redus n humus, argil i un complex adsorbtiv slab reprezentat re in cantit i mici de ioni bazici i acizi, i au o capacitate redus de tamponare. Cu ct complexul adsorbtiv este mai saturat n baze cu att capacitatea de tamponare a solului este mai ridicat pentru acizi. Capacitatea de tamponare a solurilor influen eaz msurile de aplicarea a amendamentelor i a ngrmintelor: - pentru a corecta reac ia acid a solurilor, se folosesc amendamente pe baz de carbonat de calciu sau oxizi de calciu, iar pentru a corecta reac ia alcalin a solurilor se utilizeaz gips sau fosfogips. n caz contrar n solurile acide se formeaz acidul sulfuric (H2SO4) iar pe solurile alcaline carbonatul de sodiu (Na2CO3). - nu se utilizeaz ngrminte cu reac ie acid pe soluri cu capacitate redus de tamponare pentru acizi, i nu se aplic ngrminte bazice pe soluri care nu au capacitate de tamponare pentru baze. - n cazul solurilor cu capacitate de tamponare ridicat sunt recomandate doze ridicate de ngrminte la intervale mari de timp. ntrebri: 1.Care este rolul solu iei solului ? 2. Care sunt principalii coloizi ai solurilor? 3.Care sunt indicatorii de schimb cationic? 4. Importanta reac iei solului pentru tehnologiile agricole? 5. Ce reprezint capacitate de tamponare a solurilor?

36

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti.

37

CAPITOLUL 7
PRINCIPALELE NSUIRI FIZICE ALE SOLULUI Cuvinte cheie: textura, structura solului, densitatea aparent, porozitatea, compactarea Obiective: a. b. c. d. Cunoaterea principalelor propriet i fizice ale solului Cunoaterea texturii solurilor i importan a acesteia Cunoaterea principalilor tipuri de structur a solurilor Cunoaterea influen ei densit ii aparente, a porozit ii i compactrii asupra nsuirilor fizice ale solului

Rezumat nsuirile fizice ale solului influen eaz regimul aerohidric al solurilor i dezvoltarea sistemului radicular al plantelor. Textura solului reprezint nsuirea cea mai importanta a solului n func ie de aceasta se alege tehnologia de cultura cea mai adecvat, aplicarea iriga iei i a fertilizrii sunt condi ionate de textuara solului. Aplicarea unui management defctuos atrage dup sine distrugerea structurii solurilor, creterea compactit ii solului cu repercursiuni negative asupra dezvoltrii plantelor. 7.1 TEXTURA SOLULUI Faza solid a solului, care reprezint circa 50% din volumul total, este alctuit din substan e organice i minerale. Partea mineral este format din particule elementare de diferite mrimi, ce ndeplinesc fiecare anumite func ii i confer nsuiri specifice solului. Deoarece alctuirea fazei solide a solului este foarte complex din punct de vedere fizic, chimic i mineralogic ne intereseaz n mod special mrimea particulelor elementare ale solului. Particula elementar reprezint o particul solid mineral silicatic, care nu poate fi divizat n alte particule mai mici n urma unor tratamente fizico-chimice simple ci numai prin sfrmare sau dispersie. n cadrul pr ii minerale silicatice se separ o serie de componente dup mrimea particulelor elementare numite frac iuni granulometrice. Acestea sunt reprezentate prin partea fin alctuit din particule cu dimensiuni mai mici de 2 mm (argil, praf i nisip) i partea grosier format din materiale cu dimensiuni mai mari de 2 mm, care reprezint scheletul solului. Solurile evoluate, cu orizonturi bine diferen iate sunt alctuite in principal din frac iuni granulometrice cu dimensiuni < 2 mm, care determin textura solului. Gradul de fragmentare a pr ii minerale n componente de diferite mrimi i propor ia cu care acestea particip la alctuirea solului, reprezint una dintre cele mai importante nsuiri, care influen eaz majoritatea propriet ilor solului i anume textura solului. Nisipul (2-0,02 mm) datorit alctuirii sale mineralogice, n care predomin cuar ul i minerale primare nealterate, prezint o suprafa specific foarte mic, permeabilitate ridicat, capacitate de re inere a apei i a elementelor nutritive foarte redus, este necoeziv i neplastic. Solurile n care predomin nisipul, sunt srace n baze i elemente nutritive, nu re in apa i elementele nutritive i nu satisfac cerin ele de cretere i dezvoltare ale plantelor. Praful (0,02-0,002) prezint nsuiri intermediare ntre nisip i argil, acesta confer solului o plasticitate i coeziune moderat i mrete capacitatea de re inere a apei i a elementelor nutritive. O propor ie ridicat a prafului determin n sol unele propriet i nefavorabile n ceea ce privete compactarea solului i contribuie la o slab structurare a agregatelor, favoriznd formarea crustei la suprafa a solului cu repercursiuni nefavorabile asupra rsririi plantelor. Argila (<0,002 mm) este componenta cea mai important a solului deoarece are un con inut redus n siliciu, ridicat n baze iar printre minerale predomin silica ii secundari hidrata i de tipul mineralelor argiloase.

38

Solurile n care predomin frac iunile argiloase prezint plasticitate i aderen ridicat, capacitate mare de re inere a apei i a elementelor nutritive, suprafa specific foarte mare, favoriznd desfurarea proceselor fizico-chimice i biologice din soluri, i mbunt irea fertilit ii solului. 7.1.1 Clasele texturale ale solului n mod curent solurile prezint n componen a lor propor ii diferite de nisip, praf i argil, care imprim propriet i specifice acestora. La noi n ar se utilizeaz pentru ncadrarea n clase i subclase texturale, Metodologia elaborrii studiilor pedologice elaborat de ICPA, 1987 (tabelul 7.1). Grupe de clase, clase i subclase texturale Tabelul 7.1
Simbol pentru: Denumire hr i g n Calculat. G N NG NM NF U UG UM UF M S SG SM SF SS SP L LN LL LP F T TN TT TP A AL AP AA AF O C texturi grosiere nisip nisip grosier nisip mijlociu nisip fin nisip lutos nisip lutos grosier nisip lutos mijlociu nisip lutos fin texturi mijlocii lut nisipos lut nisipos grosier lut nisipos mijlociu lut nisipos fin lut nisipos prfos praf lut lut nisipo-argilos lut mediu lut prfos texturi fine lut argilos argil nisipoas lut argilos mediu lut argilo-prfos argil argil lutoas argil prfoas argil medie argil fin Argil < 0,002 mm < 12 <5 <5 <5 <5 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 13 -32 < 32 13 - 20 < 20 13 - 20 13 - 20 13 - 20 < 20 < 20 21 - 32 21 - 32 21 - 32 21 - 32 > 33 33 - 45 33 - 45 Praf 0,002 0,02 mm < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 < 32 > 33 < 32 < 32 < 32 < 32 33 - 50 > 51 < 79 < 14 15 - 32 33 - 79 < 67 <67 14 Nisip 2 0,02 mm > 56 > 63 > 63 > 63 > 63 56 - 94 56 - 94 56 - 94 56 - 94 35 - 87 < 67 48 - 87 < 67 48 - 87 48 - 87 48 - 87 30 - 67 < 49 <79 54 - 79 23 - 52 <46 < 67 < 79 41 - 67 Raport Nf/Ng oricare oricare <1 1 - 20 > 20 oricare <1 1 - 20 > 20 oricare oricare oricare oricare <1 1 - 20 > 20 oricare oricare oricare oricare oricare oricare oricare oricare oricare

m s

f t

o c

33 - 45 15 - 32 23 - 52 oricare 33 - 45 33 - 67 < 34 oricare > 46 < 54 < 54 oricare 46 - 60 < 32 8 - 32 oricare 46 - 60 33 - 54 < 21 oricare 61 - 70 < 39 < 39 oricare > 71 < 29 < 29 oricare nu este cazul sedimente cu peste 40% CaCO3, roci compacte fisurate i pietriuri (permeabile), roci compacte dure (nepermeabile), depozite organice

7.1.2 Importan a texturii solului Textura solului prezint o importan deosebit n legtur cu capacitatea de produc ie a solului, caracteristicile agronomice i cele ameliorative. Textura este nsuirea cea mai stabil a solului, n func ie de care trebuiesc adaptate toate tehnologiile de cultur i msurile agropedoameliorative privind ameliorarea nsuirilor negative ale solurilor determinate de texturi extreme. Textura grosier se caracterizeaz prin capacitate redus de re inere a apei, permeabilitate i aera ie ridicat i ascensiunea capilar redus. n perioadele secetoase apa din precipita iile reduse

39

cantitativ, este uor utilizat, iar n perioadele cu precipita ii abundente se pierde foarte uor apa datorit permeabilit ii ridicate a solului. Solurile nisipoase (Psamosolurile) au rezisten mecanic sczut, se lucreaz foarte uor i necesit un consum de combustibil redus, i au capacitate redus de men inere a cldurii calorice. Valorile densit ii aparente sunt ridicate la aceste soluri, iar cele ale porozit ii totale sunt sczute, deoarece propor ia porilor ocupa i cu aer este foarte ridicat, aceasta reflectnd valori moderate sau mici ale gradului de tasare. La aceste soluri con inutul de materie organic este sczut din cauza dinamicii ridicate a proceselor microbiologice aerobe, i de mineralizare a materiei organice, capacitatea de tamponare i de schimb cationic este redus, iar deseori n aceste soluri exist caren e de diferite microelemente. Din cauza poten ialului productiv redus n zonele secetoase se impune fertilizarea i irigarea cu norme de udare mici i repetate. n condi ii de irigare i fertilizare pe solurile cu textur grosier cum sunt Psamosolurile din sudul Olteniei, se poate cultiva vi a de vie, pomi fructiferi i un sortiment redus de culturi de cmp. Un avantaj al acestor soluri l reprezint regimul termic cu temperaturi ridicate primvara devreme, care favorizeaz cultura de vi -de-vie i unele legume. Solurile cu textur grosier sunt puternic afectate de eroziunea eolian, pentru combaterea creia se impune aplicarea unei agrotehnici adecvate prin care terenul s fie acoperit cu vegeta ie o perioad ct mai lung de timp. Textura fin se caracterizeaz prin cantit i foarte mari de ap inaccesibil plantelor, nsuiri mecanice i termice pu in favorabile, se lucreaz greu, prezint capacitate mare de contrac ie i gonflare iar perioada optim de efectuare a lucrrilor agricole este foarte redus. nsuirile chimice sunt favorabile deoarece prezint capacitate de schimb cationic i de tamponare ridicate, con inut ridicat de materie organic i un poten ial de fertilitate mai ridicat dect solurile cu textur grosier. Solurile cu textur fin au densitatea aparent mare, porozitatea total i gradul de tasare prezint valori ridicate ceea ce face ca deseori n urma unor precipita ii ridicate, apa s stagneze la suprafa a solului datorit permeabilit ii reduse. Regimul hidric este puternic influen at de formarea crpturilor, care au o influen negativ att asupra circula iei apei n sol ct i a sistemului radicular al plantelor. Se poate cultiva un sortiment larg de plante rezultate bune fiind ob inute n cazul culturilor de cereale (gru, orz, secar). Textura mijlocie prezint cele mai favorabile nsuiri fizico-chimice i biologice avnd poten ialul de produc ie cel mai ridicat. Se preteaz pentru majoritatea plantelor de cultur i nu necesit aplicarea unor msuri agrotehnice speciale. Dintre soluri cu textur mijlocie cele mai bune nsuiri se ntlnesc la solurile cu textur luto-nisipoas i lutoas cu un con inut de argil cuprins ntre 20-25%. Nisip 0,02-2 mm Praf 0,002-2 mm Argil <0,002 mm

Macropori +++ Pori medii ++ Micropori + Permeabilitate Mare

++ ++ ++ Medie

+ ++ +++ Mic

Fig. 7.1 Distribu ia porilor n func ie de textura solului 7.2 STRUCTURA SOLULUI Particulele elementare de nisip, praf i argil, care determin textura solului, sunt organizate la nivel superior n forma ii complexe cu diferite forme i mrimi, denumite agregate structurale ce constituie structura solului. Particulele care alctuiesc agregatele structurale sunt legate prin intermediul unor agen i, care au rolul de lian i de legtur, cum sunt coloizii (argila, humusul, oxizii de fier) i carbona ii de calciu.

40

7.2.1 Principalele tipuri de structur Principalele tipuri morfologice de agregate structurale (dup ICPA, 1987) ntlnite la solurile structurate din ara noastr sunt urmtoarele: 1. Structura glomerular particulelor elementare sunt grupate n agregate structurale aproximativ sferice, poroase, de form sferoidal-cuboid. Aceast structur este caracteristic solurilor cu orizont Am, bine aprovizionate cu materie organic i cu activitate biologic intens (Cernoziomurile). 2. Grun oas (granular) agregatele structurale sunt de form sferoidal-cuboid, macroscopic relativ neporoase. Se deosebete de structura glomerular prin aezarea ndesat a particulelor elementare i o porozitate mai redus i se ntlnete n orizonturile Ao din zona de silvostep, sau la solurile intens cultivate (fig. 7.2). 3. Poliedric angular elementele structurale sunt aproximativ egal dezvoltate pe direc ia celor trei axe rectangulare, fe e netede, muchii ascu ite i fe ele elementelor se mbin ntre ele. Poate fi ntlnit la unele orizonturi Bt ale Preluvosolurilor. 4. Poliedric subangular asemntoare cu cea angular, dar cu muchii rotunjite. Acest tip de structur poate fi ntlnit la orizontul Bv la Eutricambosoluri. 5. Sfenoidal este un caz particular de structur poliedric angular, agregatele structurale avnd axul lung nclinat ntre 10 i 600 fa de orizontal; se ntlnete n orizontul y la Vertosoluri. 6. Prismatic axul vertical al agregatelor structurale este de obicei mai dezvoltat dect cel orizontal, fe ele agregatelor se mbin ntre ele, capetele sunt plate, se ntlnete la orizontul Bt de la Preluvosoluri i Luvosoluri. 7. Columnar asemntoare cu cea prismatic dar capetele agregatelor structurale sunt rotunjite i se poate ntlni la orizontul Btna (B argic-natric de la Solone uri) 8. Columnoid acest tip de structur este asemntoare celei prismatice dar muchiile sunt rotunjite. Poate fi ntlnit la orizontul Bv. 9. Foioas sau lamelar axul orizontal al agregatelor structurale este mai mult dezvoltat n raport cu cel vertical, fe ele elementelor structurale sunt de obicei plate i se mbin ntre ele. O ntlnim la orizontul El sau Ea.

granular

prismatic

columnar

poliedric subangular

poliedrica angular

lamelar

Fig 7.2 Principalele tipuri de structur

41

Fig. 7.3. Mrimea agregatelor structurale 7.2.2 Formarea i degradarea structurii solului Structura solului exercit o influen direct asupra regimului aerohidric i termic al solurilor, asigurnd condi ii optime pentru germina ia semin elor, rsritul plantelor i dezvoltarea sistemului radicular, precum i asupra unor nsuiri mecanice care pot condi iona necesitatea i eficien a viitoarelor lucrri tehnologice (Canarache, 1990). Pentru asigurarea unei stri structurale favorabile creterii n optim a plantelor, sunt necesare anumite procese i factori care s influen eze formarea acesteia. Formarea agregatelor structurale are loc prin asocierea particulelor elementare prin procese variate, dintre care cele mai importante sunt: - procesele mecanice care determin fie apropierea particulelor i creterea coeziunii, fie fragmentarea masei de sol; ca exemplu se men ioneaz umezirea i uscarea solului, creterea rdcinilor (la care se adaug secre iile lor), fragmentarea masei solului prin contrac ie n timpul uscrii i frmi area masei solului prin nghe -dezghe ; - coagularea particulelor coloidale sub influen a for elor electrostatice de suprafa a particulelor care depind de cationii adsorbi i i moleculele de ap. Un rol principal n coagulare l au cationii de Ca2+ n solurile saturate n baze sau cei de H+, Fe3+ i Al3+ n solurile acide, ionul de Na+ jucnd un rol contrar, de dispersie a agregatelor structurale; - aglutinarea prin formarea de legturi ntre particulele de diferite dimensiuni n sol, prin intermediul coloizilor organici sau organominerali de tipul cuar -humus-cuar , cuar humus-argil, argil-humus-argil, etc., un rol important jucnd n acest sens atrac ia dintre particule (mijlocit ini ial de pelicula de ap), for ele reziduale van der Walls, secre iile rdcinilor active i microorganismele; - agregarea prin depunere de CaCO3, de oxizi de fier, de silice coloidal, de coloizi minerali care leag mai multe particule; - ac iunea coprogen a rmelor care ingereaz mari cantit i de pmnt, pe care l elimin sub form de glomerule impregnate cu diferite secre ii sau produi de metabolism ai materiei organice (polizaharide) etc. Un rol favorabil n formarea i stabilitatea structurii solului l au humusul saturat cu ioni de calciu, oxizii hidrata de fier i aluminiu, activitatea microbiologic din sol i agen ii de cimentare. Determinarea structurii solului se face la o umiditate potrivit, deoarece dac solul este prea uscat sau prea umed este greu de desprins agregatele structurale din masa solului, opera ie care se face fie strngnd uor un bulgre de sol n mn (pentru agregate mici), fie lsnd s cad pe o suprafa plan, de la nl imea de 1-1,5 m un volum apreciabil de material decupat din sol. 7.3 DENSITATEA SOLULUI Densitatea solului reprezint raportul dintre masa i volumul unui corp, respectiv masa unit ii de volum: D=

M g / cm 3 Vs

42

D- densitatea (g/cm3); M-masa solului uscat (g); Vs-volumul particulelor solide ale solului (cm3). Densitatea solului se determin prin metoda picnometrului i este influen at de alctuirea pr ii solide a solului. Poate avea valori de 2,50-2,80 n cazul cuar ului, 2,54-2,74 feldspa i, 2,70-3,10 mic, 2,52-2,78 argil, 1,25-1,80 materie organic humificat i 0,85-0,95 materie organic nedescompus (Canarache, 1991). Solurile pot prezenta la orizonturile superioare valori ale densit ii aparente de 2,55-2,60, iar pentru orizonturile inferioare valori de 2,65-2,70 n func ie de textura solului. Densitatea solului este folosit la calcularea porozit ii totale. 7.4 DENSITATEA APARENT Densitatea aparent reprezint raportul dintre masa solului i volumul total de sol (volumul porilor i volumul pr ii solide) recoltat n aezare natural.

DA g/cm3 =

Ms Ms = Vt Vp + Vs

DA densitatea aparent a solului (g/cm3); M masa solului (g); Vt =Vs+Vp volumul total al solului (cm3); Vs volumul pr ii solide (cm3); Vp volumul porilor. Densitatea aparent este unul din principalii indicatori ai strii de aezare a solului, cu rol determinant asupra celorlalte nsuiri fizice ale solului i este foarte mult influen at de textura solului. Soluri apar innd aceluiai tip de sol dar cu texturi diferite prezint varia ii foarte mari ale densit ii aparente. Valorile densit ii aparente sunt mai reduse la solurile cu un con inut ridicat de argil, i poate crete la acelai con inut de argil dac crete con inutul n nisip grosier sau praf. Valorile densit ii aparente variaz foarte mult cu cantitatea de materie organic din sol, avnd valori mai mici la solurile bogate n materie organic, astfel solurile intens fertilizate organic din sere sau Histosolurile pot avea valori de 0,30-0,40 g/cm3. Valori ridicate ale densit ii aparente determin scderea capacit ii de re inere a apei, o permeabilitate foarte sczut, aera ie redus, rezisten mare la efectuarea lucrrilor agricole i la ptrunderea sistemului radicular al plantelor. n cazul unor densit i mici efectuarea lucrrilor agricole este mult ngreunat datorit traficului dificil pe aceste terenuri. Densitatea aparent variaz la solurile cultivate din Romnia ntre 0,9 i 1,65 g/cm3. Valorile densit ii aparent la unele tipuri de soluri din Romnia (A. Canarache,1991) Tipul de sol Kastanoziom Cernoziom Cernoziom cambic Cernoziom argic Faeoziom greic Preluvosol rocat Luvosol -suprafa -adncime Vertosol Psamosol Gleiosol Densitatea aparent g/cm valori medii pe adncimea 0-100 cm La umiditatea de recoltare a probelor Corectat la capacitate de cmp 1,20-1,40 1,15-1,35 1,20-1,40 1,15-1,35 1,25-1,45 1,20-1,40 1,25-1,45 1,20-1,40 1,35-1,55 1,30-1,50 1,35-1,55 1,30-1,55 1,25-1,45 1,40-1,60 1,25-1,45 1,35-1,55 0,90-1,20 1,20-1,40 1,30-1,50 1,20-1,40 1,35-1,55 0,90-1,20
3

Tabelul 7.2

43

Solone -suprafa -adncime Aluviosoluri -textur grosier -textur mijlocie -textur fin

1,35-1,55 1,45-1,65 1,25-1,45 1,25-1,45 1,30-1,50 7.5 POROZITATEA SOLULUI

1,25-1,45 1,30-1,50 1,25-1,45 1,20-1,40 1,20-1,40

Starea de aezare a particulelor solide ale solului poate fi reprezentat nu numai prin densitatea aparent ci i prin porozitatea total a solului, care reflect volumul total al porilor exprimat n procente din unitatea de volum a solului. Porozitatea total (PT) reprezint nsuirea fizic a solului care cuprinde totalitatea porilor capilari i necapilari din sol.

PT % =

Vp Vp 100 = 100 Vt Vs + Vp

PT- porozitatea total (% v/v); Vt-volumul total al solului (cm3); Vs-volumul pr ii solide a solului (cm3); Vp-volumul porilor (cm3). n general solurile luate n cultur prezint valori ale porozit ii totale de 50-54% la Kastanoziomuri, 49-53% la Cernoziomuri, 44-48% la Faeoziomuri, 42-52% la Luvosoluri, 44-48% la Preluvosoluri, 48-52% la Vertosoluri, 55-65% la Gleiosoluri. Aceste valori depind n mare msur de factorii care determin valorile densit ii i densit ii aparente. n solurile minerale densitatea aparent este pu in variabil iar porozitatea total este influen at numai de acest factor. Totodat porozitatea total este mai ridicat la solurile cu un con inut ridicat de materie organic. Valorile ridicate ale porozit ii totale indic o capacitate ridicat de re inere a apei, permeabilitate mare i o aera ie foarte bun n sol. Pentru a interpreta porozitatea solului trebuie inut cont de textura solului. La aceeai valoare a porozit ii totale solurile nisipoase pot avea nsuiri fizice foarte favorabile, n timp ce la un sol argilos nsuirile fizice pot fi nefavorabile. Clase de valori ale porozit ii totale (ICPA 1987) Tabelul 7.3 Interpret. Valori (%v/v)
Nisipoas Nisipolutoas Lutonisipoas Lutoas Lutoargiloas Argiloas

Extrem de mare Foarte mare Mare Mijlocie Mic Foarte mic

>53 49-53 44-48 39-43 34-38 <34

>55 51-55 46-50 41-45 36-40 <36

>56 52-56 47-51 42-46 37-41 <37

>58 54-58 49-53 44-48 39-43 <39

>61 57-61 52-56 47-51 42-46 <42

>65 61-65 56-60 51-55 46-50 <46

7.6 GRADUL DE TASARE Starea de aezare a solului nu poate fi interpretat corespunztor cu ajutorul densit ii aparente, deoarece semnifica ia sa practic este foarte diferit de la un sol la altul n func ie de textura

44

acestuia. Din aceast cauza a fost nevoie de un indicator care s cuprind att densitatea aparent, porozitatea total ct i textura solului, numit gradul de tasare. GT (%v/v)=

PMN PT 100 PMN

PMN= 45 + 0,163 A GT gradul de tasare (%v/v); PMN porozitatea minim necesar (%v/v); PT porozitatea total (%v/v); A con inutul de argil sub 0,002 mm (%g/g). Gradul de tasare pe lng utilizarea lui ca indicator al strii de aezare, se folosete direct n practic pentru stabilirea necesit ii lucrrilor de afnare a solurilor excesiv tasate. Stng (1978), a stabilit ordinea priorit ilor lucrrilor de afnare ale solului dup valorile gradului de tasare astfel: -urgen a I pentru solurile cu gradul de tasare > 18 %; -urgen a a II a pentru soluri cu gradul de tasare cuprins ntre 11 i 18 %; -urgen a a III a pentru soluri cu gradul de tasare < 0 %. Clase de valori ale gradului de tasare (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Tabelul 7.4 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Denumire Extrem de mic (sol foarte afnat) Foarte mic (sol moderat afnat) Mic (sol slab afnat) Mijlociu (sol slab tasat) Mare (sol moderat tasat) Foarte mare (sol puternic tasat) Valori (%) < -17 -17...-10 -9..1 1...10 11..18 > 18

7.7 COMPACTAREA SOLULUI


Compactarea reprezint procesul n urma cruia are loc o cretere a densit ii aparente peste valorile normale i scderea accentuat a porozit ii totale a solului. Compactarea solului se datoreaz att influen ei factorilor naturali (compactare natural) ct i antropici (compactare artificial). Compactarea natural este determinat de procesele pedogenetice (argilizarea) i este specific solurilor din clasa luvisoluri (Preluvosoluri, Luvosoluri, Planosoluri etc.) unde apare o compactare foarte puternic la nivelul orizontului B argic. Compactarea artificial se ntlnete la solurile unde lucrrile agricole nu se efectueaz n perioadele optime de umiditate sau datorit traficului intens cu maini i animale pe aceste terenuri. Fenomenul de compactare este foarte mult influen at de alctuirea granulometric a solurilor, de stabilitatea agregatelor structurale i de con inutul n materie organic a solului. n func ie de adncimea de manifestare putem ntlni o compactare de adncime, care afecteaz orizonturile subarabile ale solului la peste 40 cm. Aceast compactare este de cele mai multe ori de origine natural dar n ultima perioad odat cu utilizarea unor utilaje agricole de mari dimensiuni se constat o compactare de adncime de natur antropic. n urma efecturii lucrrilor de baz a solului la aceeai adncime se formeaz un strat ndesat n partea inferioar a stratului arat, numit talpa plugului.

45

Acest strat notat cu Ap caracterizeaz orizonturile de tip A din solurile intens cultivate. Pentru combaterea compactrii solurilor se va urmri utilizarea unor msuri agrotehnice corespunztoare i reducerea numrului de treceri cu utilajele agricole la suprafa a solului atunci cnd solurile au un con inut ridicat de umiditate. Compactarea poate fi nlturat pe cale mecanic prin lucrri executate la adncimea stratului compact. GC %=

DA 100 (Hakansson, 1988) DA max

GC - gradul de compactitate n %; DA densitatea aparent a solului la un moment dat (g/cm3); DAmax densitatea aparent maxim a solului (g/cm3); n vederea aprecierii gradului de compactitate a solului n teren se utilizeaz urmtoarele clase de interpretare (tabelul 7.10) Clase de compactitate a solului (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Tabelul 7.5 Denumire Foarte afnat Afnat Slab compact Moderat compact Foarte compact 7.8 Penetrarea Rezisten a la penetrare este capacitatea solului de a se opune la ptrunderea unui corp rigid. Rezisten a la penetrare este uor de determinat, att n teren ct i n laborator cu ajutorul penetrometrului. Rezisten a la penetrare a solului scade pe msur ce crete umiditatea solului. Clase de rezisten a solului la penetrare (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Tabelul 7.6 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Interpretare Foarte mic Mic Mijlocie Mare Foarte mare Extrem de mare Limite 10 11-25 26-50 51-100 101-150 151 Criterii Solul nu opune rezisten la ptrunderea cu itului Cu itul poate ptrunde uor n sol Cu itul ptrunde uor n sol, pe c iva cm, necesitnd un efort mic Cu itul ptrunde greu n sol pe 2-3 cm, printr-o mpingere puternic Cu itul nu ptrunde n sol, iar sparea solului nu se poate realiza dect cu trncopul

7.9 Rezisten a la lucrrile solului Lucrarea de baz a solului aratul, este principala ac iune de mobilizare a solului prin tiere, dislocare, ridicare, rsturnare i mrun ire a brazdei. Pentru a se realiza aceste opera ii, se impune existen a unei for e de trac iune aplicat utilajelor agricole care s nving for a opus de sol la naintarea mainilor agricole. Determinarea rezisten ei solului la aceast ac iune de arat se calculeaz utiliznd urmtoarea rela ie de calcul:

46

Rsp=

Fa ab

Rsp- rezisten a specific la arat (kgf/dm2); Fa for a de trac iune la arat (kgf); a - adncimea de lucru a plugului (dm); b l imea de lucru a plugului (m/s). Rezisten a specific la arat se determin n teren, msurnd cele dou dimensiuni ale brazdei (mrimile a i b) i a for ei de trac iune cu ajutorul dinamometrelor. For a de trac iune cuprinde trei componente i se calculeaz cu ajutorul urmtoarei formule: Fa = f G + K a b + 0,01 b v2 f- coeficient de frecare sol-plug (valori 0,5-1); G greutatea plugului (kgf); K coeficient de deformare prin tiere a solului, ridicarea, mrun irea i rsturnarea brazdei cu valori de 20-40 kgf/dm2; a adncimea de lucru a plugului (dm); b l imea de lucru a plugului (dm); coeficient de deformare prin aruncarea solului de pe corman cu valori de 1,5-2 kgf x 2 2 s /m ; v- viteza de naintare a plugului (m/s). Canarache (1990) apreciaz c din for a de trac iune 41% se consum prin frecarea sol-plug, 56% prin tiere, ridicare, mrun ire i rsturnarea brazdei i numai 3% pentru aruncarea solului de pe corman. Cercetrile efectuate de Canarache i colab. (1991) privind reparti ia solurilor cu diferite categorii de rezisten specific la arat reflect o pondere mai ridicat a solurilor grele i foarte grele. Tabelul 7.7 Reparti ia terenurilor arabile din Romnia pe clase de rezisten specific la arat Rezisten a specific la arat Kgf/dm2 <36 36-45 46-55 56-60 61-75 >75 n condi ii de umiditate optim (% din suprafa a arabil) 4 4 22 25 41 4 n condi ii de umiditate n perioada arturilor (% din suprafa a arabil) 2 3 2 29 19 45

Rezisten a solului la arat depinde de o serie de factori tehnologici ct i pedologici (nsuirile solului) fig. 7.4.

47

Factori constructivi

Factori tehnologici

Factori pedologici

-tipul de utilaj -forma i dimensiunea agregatelor de lucru -starea tehnic -modul de reglare

-viteza de lucru -dimensiunile brazdei

nsuiri stabile -textura -materia organic -compozi ia mineralogic

nsuiri variabile -structura -densitatea aparent -umiditatea

REZISTEN A LA ARAT

-adeziunea
-coeziunea -penetrarea

Fig. 7.4 Factorii care determin rezisten a solurilor la arat Rezisten a specific la arat i rezisten a la lucrrile solului este foarte important pentru c influen eaz consumul de combustibil. Efectuarea arturilor la umidit i diferite de cele optime poate conduce la creteri ale consumurilor energetice de 3-10 l/ha. ntrebri: 1.Care sunt principalele nsuiri fizice ale solurilor? 2.Ce este textura solului i cum influen eaz propriet ile solurilor? 3. Care sunt principalele tipuri de structur? 4. Care sunt msurile de refacere a structurii solului? 5. Care sunt factorii care determin compactarea solurilor? 6. Care sunt factorii tehnologici care determin rezisten a solului la lucrrile agricole? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti.

48

CAPITOLUL 8
PROPRIET I HIDROFIZICE, TERMICE I DE AERA IE A SOLULUI Cuvinte cheie: suctiune, permeabilitate, coeficient de ofilire, drenaj, regim hidric, regim termic Obiective: a. b. c. d. e. f. Cunoaterea principalelor propriet i hidrofizice Cunoaterea principalelor for e care ac ioneaz asupra apei din sol Cunoaterea circuitului apei n sol Cunoaterea principalilor indici hidrofizici Cunoaterea principalilor tipuri de drenaj Cunoaterea influen ei regimului termic din sol asupra plantelor

Rezumat Creterea i dezvoltarea plantelor este condi ionat de cantitatea de ap existent n soluri, deoarece apa este una dintre substan ele cele mai importante de pe glob. Apa joac un rol foarte important n procesele de dezagregare i alterare a mineralelor i rocilor, i n formarea profilului de sol. Transportul diferitelor combina ii chimice, minerale sau organice, pe profilul de sol i formarea orizonturilor de eluviere sau iluviere se realizeaz prin intermediul apei care circul n masa solului. Aadar, de existen a i modul de manifestare al apei din sol depind procesele de genez i de evolu ie a solului. 8.1 APA DIN SOL Rezerva mondiala de apa este de 1.386 milioane km3 de apa, peste 96% fiind ap srat. Din cantitatea total de apa dulce, peste 68% este blocat n ghe ari, iar 30% din apa dulce se afl n subteran. Sursele de ap dulce de suprafa , cum ar fi rurile si lacurile, nsumeaz doar 93.100 km3, care reprezint aproximativ 1/700 din procentul total de ap. 8.1.1 For ele care ac ioneaz asupra apei din sol Apa din sol, se gsete la suprafa a particulelor i n porii acestuia, i este supus ac iunii unor for e diferite care ac ioneaz cu intensit i variabile. Principalele for e care ac ioneaz asupra apei n sol sunt urmtoarele: a) For a gravita ional ac ioneaz asupra apei aflate n porii necapilari cnd solul prezint un grad ridicat de satura ie cu ap. Sub influen a gravita iei apa se deplaseaz pe vertical, prin porii necapilari, determinnd umectarea solului pe adncimi mari. b) For a capilar ac ioneaz asupra apei aflate n porii capilari i este determinat de deficitul de presiune ce se creez n tuburile capilare, deficit ce este invers propor ional cu raza tubului capilar. Astfel for a cu care este re inut apa n porii capilari ai solului este cu att mai mare cu ct acetia sunt mai mici, adic cu ct textura solului este mai fin. n sol exist o re ea de pori de diametre i lungimi diferite, din aceast cauz fenomenele capilare sunt foarte complexe. Apa capilar se mic lent, n toate direc iile, de la capilarele cu diametrul mai mare spre cele cu diametrul mai mic conform legii lui Laplace: = tensiunea artificial r = raza tubular capilar

2 r

49

Fig. 8.1 Micarea apei n capilare cu diferite diametre c) For a de adsorb ie (sorb ie) ac ioneaz asupra apei aflate la suprafa a particulelor de sol dup ce este ndeprtat apa capilar i cea necapilar. Aceast for este de natur electrostatic i se datoreaz caracterului dipolar al moleculei de ap i a energiei libere de la suprafa a particulelor de sol. Datorit puterii mari de re inere (cca. 10.000 atm), apa aflat sub influen a acestei for e este re inut puternic i se mic foarte lent. Prin aceast for este re inut apa higroscopic. d) For a determinat de tensiunea vaporilor de ap ac ioneaz asupra apei sub form de vapori. n porii solului plini cu aer se gsesc vapori de ap, care sunt supui unei tensiuni (presiuni), mai mari sau mai mici n func ie de umiditatea i temperatura solului. Astfel, la aceeai umiditate tensiunea vaporilor crete cu temperatura, iar la aceeai temperatur tensiunea crete cu umiditatea. Aadar, vaporii de ap vor circula ntotdeauna de la zonele mai calde i mai umede spre zonele mai reci i mai uscate. e) For a de sugere a rdcinilor plantelor se manifest n zona rizosferei. For a de suc iune, la majoritatea plantelor, este de 15-20 atmosfere. Pe msur ce apa din apropierea rdcinilor este consumat, o alt cantitate de ap i ia locul, crendu-se un curent ascendent spre rdcinile plantelor. f) For a osmotic se manifest numai n cazul solurilor srturate, bogate n sruri solubile, i depinde de presiunea osmotic. Prin dizolvare, n sol se formeaz o solu ie care prezint o presiune cu att mai mare cu ct cantitatea de sruri dizolvalt este mai mare. n acest caz apa circul de la presiuni osmotice sczute la presiuni osmotice ridicate, ca urmare n solurile cu solu ii concentrate apa este re inut foarte puternic. Din aceast cauz, pe solurile srturate, chiar cnd sunt umede, plantele sufer, apa trecnd din celulele plantelor n solu ia solului (secet fiziologic). g) For a hidrostatic (de submersie) se manifest numai cnd la suprafa a solului se gsete un strat de ap. Este datorat greut ii stratului de ap i amplific for a gravita ional sau capilar. Situa ia se ntlnete n orezrii sau pe terenurile depresionare unde apa stagneaz o perioad lung de timp. 8.1.2 Poten ialul apei din sol i suc iunea solului For ele care ac ioneaz asupra apei din sol sunt foarte diferite i ele se modific continuu, n func ie de cantitatea de ap din sol i de propriet ile solului (textur, porozitate, con inut n sruri). Astfel, pornind de la un sol uscat, pe msura creterii umidit ii, ac ioneaz for a de adsorb ie, urmat de for a capilar i apoi de for a gravita ional. Cu ct un sol este mai argilos i are pori mai mici, for ele de adsorb ie i capilar sunt mai intense. La solurile srturate predomin for a osmotic. Comportarea apei n ceea ce privete micarea ei n profilul de sol, schimburile cu atmosfera, subsolul sau apa freatic, accesibilitatea i consumul de ctre acestea depind n cea mai mare msur de energia apei din sol. Ca orice alt corp, apa solului are att energie cinetic, ct i energie poten ial. Deoarece energia cinetic este redus i, n orice caz, pu in variabil, studiul energetic al apei solului se poate neglija, lundu-se n considera ie numai energia poten ial. n mod curent se folosete adesea termenul de poten ial, n cazul de fa poten ialul apei solului. Acesta exprim energia pe care o are apa n sol, datorit creia exercit o anumit presiune. Deci, for ele sunt traduse n poten iale sau energii care se exprim n unit i de presiune (atmosfere, centimetri de coloan de ap etc.), ce pot fi nsumate. For a cu care apa este atras i re inut de sol se numete for de suc iune sau suc iune.

50

Suc iunea solului reprezint presiunea la care se afl apa n sol, poate fi msurat n centimetri coloan de ap, milimetri coloan de mercur, atmosfere, bari sau milibari, pascali. Msurat n centimetri coloan de ap, suc iunea variaz de la 1 cm (sol saturat), pn la 10.000.000 cm coloan de ap (sol uscat). Pentru a nu utiliza valori mari la calculul suc iunii solului, Schofield a introdus no iunea de pF (prin analogie cu aceea de pH), care reprezint logaritmul, n baza zece, a centimetrilor coloan de ap corespunztoare for ei de re inere a apei de ctre sol. Valoarea minim a indicelui pF este 0 i valoarea maxim este 7. Indiferent de unitatea de msur n care este exprimat suc iunea, datorit echivalen ei dintre ele se poate face transformarea n toate celelalte unit i de msur (tabelul 8.1). Echivalen a aproximativ a unit ilor de msur folosite pentru exprimarea suc iunii Tabelul 8.1 Valori pF 0 1 1,78 2 2,52 2,68 3 4 4,20 4,70 5 6 7 Centimetri coloan de ap 1 10 60 100 330 500 1000 10000 15000 50000 100000 1000000 10000000 Milimetri coloan de mercur 0,76 7,6 46 76 250 380 760 7600 11400 38000 76000 760000 7600000 Atmosfere 0,001 0,01 0,06 0,1 0,33 0,50 1 10 15 50 100 1000 10000 Bari 0,001 0,001 0,06 0,1 0,33 0,50 1 10 15 50 100 1000 10000 Milibari 1 10 60 100 330 500 1000 10000 15000 50000 100000 1000000 10000000

8.1.3 Curba caracteristic a umidit ii La acelai tip de sol for a de suc iune depinde de cantitatea de ap con inut i poate crete de la pF=0, cnd solul este saturat cu ap, pn la pF=7, cnd solul este uscat. La soluri diferite suc iunea depinde i de alte propriet i, n primul rnd de textur, astfel, la aceeai umiditate, suc iunea crete de la solurile nisipoase spre cele argiloase. Curba caracteristic a umidit ii solului exprim legtura ce exist ntre suc iune i umiditatea din sol i se ob ine grafic, trecnd pe abscis umiditatea solului respectiv, iar pe ordonat suc iunea corespunztoare. Pentru trei soluri cu texturi diferite (nisipoas, lutoas, argiloas), se vor ob ine trei curbe cu aliuri diferite (fig. 8.2).

51

Fig. 8.2 Curba caracteristic a umidit ii solului Acestea scot n eviden faptul c, la acelai sol, suc iunea scade o dat cu creterea umidit ii, iar la soluri diferite suc iunea crete de la solurile nisipoase la cele argiloase. Curbele caracteristice umidit ii solului demonstreaz c, pentru aprecierea strii de umiditate, n legtur cu aprovizionarea plantelor, trebuie s cunoatem nu numai procentul de umiditate din sol, ci i for a de suc iune a acestuia. Astfel, n timp ce la 6% umiditate, solul nisipos se gsete la capacitatea de cmp (CC) i plantele au ap n cantitate optim, un sol lutos se gsete la coeficientul de higroscopicitate (CH), iar un sol argilos este, practic, uscat, ca urmare pe ambele soluri plantele nu se dezvolt, deoarece for a lor de suc iune depete cu mult for a de sugere a rdcinilor plantelor pentru ap. Avnd n vedere aceste aspecte, putem aprecia starea real de umiditate a solului care se poate determina foarte uor cu ajutorul curbei caracteristice a umidit ii solului. Cnd apa freatic con ine i sruri solubile ce pot duce la srturarea solurilor se folosete no iunea de mineralizare critic. Concentra ia de sruri la mineralizarea critic pentru condi iile din ara noastr variaz ntre 0,5 i 3,0 g/l. Dup con inutul de sruri, N. Florea clasific apele freatice n: dulci, slcii i srate (tabelul 8.3). Tabelul 8.3 Clasificarea apelor freatice din Cmpia Romn dup gradul de mineralizare Denumirea apelor Ape Potabile folosite dulci industrial Slab slcii Ape Mijlociu slcii slcii Puternic slcii Slab srate Mijlociu srate Puternic srate Foarte puternic srate Reziduu (g/l) sub 0,5 sub 0,2 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-4,5 4,5-10,0 10,0-25,0 25,0-45,0 45,0-100 Caracterizare Potabile, foarte bune Potabilitate bun Potabilitate slab Nepotabile pentru om, slab potabile pentru animale Nepotabile

Ape srate

52

8.1.4 Indicii hidrofizici ai solului Acetia reprezint anumite valori ale umidit ii din sol, exprimat n procente sau valori pF, la care se petrec modificri evidente n ceea ce privete re inerea, mobilitatea i accesibilitatea apei pentru plante. Pe curba caracteristic a umidit ii au fost stabilite puncte conven ionale, care corespund unor indici hidrofizici. Principalii indici hidrofizici sunt: Coeficientul de higroscopicitate (CH) Reprezint cantitatea maxim de ap pe care o prob de sol, uscat la aer, o poate re ine la suprafa a particulelor, atunci cnd se afl ntr-o atmosfer saturat cu vapori. Valoarea coeficientului de higroscopicitate este influen at de textura solului, de con inutul de humus i de con inutul n diferite sruri. Astfel, cu ct un sol este mai bogat n argil, con ine mai mult humus i are sruri ce se hidrateaz puternic, crete valoarea coeficientului de higroscopicitate. n general valorile acestuia (n procente de volum) sunt cuprinse ntre 1 i 14% (circa 1% pentru solurile nisipoase, 8% la cele lutoase i 14% la cele argiloase). Se determin n laborator folosind o solu ie de acid sulfuric 10%, care creeaz ntr-un mediu nchis o saturare n vapori de 94%. Indiferent de sol, pe curba caracteristic a umidit ii coeficientul de higroscopicitate corespunde la un pF = 4,7. Prezint importan practic deoarece servete la aprecierea texturii i este folosit la calculul coeficientului de ofilire (CO = CH x 1,5) i a echivalentului umidit ii (EU = CH x 2,73). Coeficientul de ofilire (CO) reprezint limita minim de ap din sol la care plantele se ofilesc ireversibil. Valoarea CO depinde de aceeai factori ca i CH i este aproximativ 2% la solurile nisipoase, la 12% la cele lutoase i 24% la cele argiloase. Umiditatea la coeficientul de ofilire caracterizeaz tipul de sol i este independent de plant. Aceast umiditate depinde ca i la CH, n primul rnd de gradul de mrun ire al solului (tabelul 8.4), cu ct textura este mai fin cu att CH i CO au valori mai ridicate. Tabelul 8.4 Varia ia CH i CO n func ie de textura solului (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Categoria textural Nisipoas Nisipo-lutoas Luto-nisipoas Lutoas Luto-argiloas Argilo-lutoas Argiloas CH % <2 2-3 3-5 5-8 8-11 11-14 > 14 CO% 1-3 3-6 6-9 9-13 13-15 15-19 19-24

Coeficientul de ofilire pe curba caracteristic a umidit ii, indiferent de sol, corespunde unui pF = 4,2 i se poate determina pe cale biologic, folosind o plant test, sau prin calcul:

CO = CH 1,5

53

Tabelul 8.5 Clase de coeficient de ofilire (CO) (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Interpretare Foarte mic Mic Mijlociu Mare Foarte mare Extrem de mare Procente din greutate <4 4-8 9-12 13-16 17-25 26 Limite mm ap/100 cm sol <50 50-100 101-160 161-220 221-300 301

Prezint importan deoarece se folosete la calcularea capacit ii de ap util din sol, a normei de iriga ie, a normelor de udare i a plafonului minim, parametri indispensabili lucrrilor de iriga ie. Capacitatea pentru ap n cmp (CC) reprezint cantitatea maxim de ap pe care solul saturat cu ap o poate re ine n spa iile capilare o perioad mai lung de timp i pe care o poate pune n mod treptat la dispozi ia plantelor. Se determin numai n teren prin metoda ramelor metrice, umezind n exces o parcel de 1/1 sau 2/2 m i stabilind cantitatea de ap rmas dup ce s-a pierdut gravita ional excesul de ap (1-3 zile). Solul umezit la capacitatea de cmp con ine ap re inut la suprafa a particulelor de sol (ap pelicular i higroscopic) i ap re inut n porii capilari. Capacitatea de ap n cmp este influen at de textura i structura solului. Astfel, la solurile nisipoase este de circa 6%, la solurile lutoase este pn la 32%, iar la solurile argiloase pn la 42%. Pe curba caracteristic a umidit ii capacitatea de cmp corespunde unui pF = 2,5. Intervalul dintre coeficientul de ofilire i capacitatea de cmp constituie capacitatea de ap util i reprezint cantitatea de ap pe care solul o poate re ine i pune la dispozi ia plantelor. Ea este principalul indicator al rezervei poten iale de ap a unui sol dat, al func iei de rezervor de ap a solului, i arat ct din apa din precipita ii se poate nmagazina n sol n vederea aprovizionrii ulterioare a plantelor. n condi ii de iriga ie, capacitatea de ap util reflect cantitatea de ap care se poate aplica la o udare. Capacitatea de ap util se ob ine prin calcul:

CU = CC CO
CU capacitatea de ap util (%, g/g); CC- capacitatea de cmp (%, g/g); CO- coeficient de ofilire (%, g/g). Capacitatea de ap util variaz de la un tip de sol la altul n func ie de factorii care influen eaz i coeficientul de ofilire i capacitatea pentru ap n cmp. Tabelul 8.6 Clase de capacitate de ap util (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Soluri agricole Soluri forestiere Limite (%, g/g) mm ap/100 cm sol Foarte mic Foarte mic <3 50 Mic 3-4 51-65 Mijlocie 4-5 66-80 Mare 6-7 81-100 Mic Foarte mare 8-10 101-140 Mijlocie 11-12 141-170 Mare 13-15 171-200 Foarte mare Extrem de mare 16-20 201-250 Extrem de mare >20 251

54

Cunoaterea capacit ii pentru ap n cmp are o deosebit importan , deoarece reprezint limita superioar a apei utile pentru plante. Solul aflat la CC se gsete n condi ii optime de umiditate, plantele avnd condi ii optime de dezvoltare. Creterea umidit ii peste capacitatea de cmp creeaz n sol un excedent de ap, iar scderea acesteia determin un deficit de umiditate. mpreun cu coeficientul de ofilire, capacitatea de cmp este folosit la calcularea normei de irigare, a normei de udare, a plafonului minim i a capacit ii de ap util a solului. Tabelul 8.7 Clase de capacitate de cmp (CC) (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Interpretare Foarte mic Mic Mijlocie Mare Foarte mare Extrem de mare Limite Procente din mm ap/100 cm greutate sol <10 <150 10-20 150-175 21-25 276-350 26-30 351-400 31-40 401-500 41 501

Echivalentul umidit ii (EU) reprezint cantitatea maxim de ap pe care o prob de sol saturat cu ap o poate re ine atunci cnd este supus unei for e de centrifugare de 1000 de ori mai mare dect for a gravita ional. Se determin n laborator prin metoda centrifugrii. Deoarece capacitatea de pentru ap n cmp necesit un timp de determinare ndelungat n teren, de multe ori aceasta este nlocuit cu echivalentul umidit ii, care se determin mult mai uor. Valoarea echivalentului umidit ii este aproximativ egal cu a capacit ii de cmp la solurile lutoase, este mai mic la solurile nisipoase (pentru c au o capacitate mai mic de re inere a apei) i este mai mare pentru solurile argiloase (care re in o cantitate mai mare de ap). Capacitatea pentru ap capilar (Ccap) reprezint cantitatea maxim de ap pe care o are solul atunci cnd to i porii capilari sunt plini cu ap. Se realizeaz numai deasupra pnzei freatice, n franjul capilar, unde porii capilari se umple cu ap prin ascensiune, men inndu-se n permanen plini. Se poate determina n laborator pe probe recoltate din teren n cilindri metalici. Mrimea capacit ii capilare depinde de textur i structura solului, crescnd de la solurile nisipoase spre cele argiloase i de la cele nestructurate la cele structurate. Pe curba caracteristic a umidit ii corespunde un pF = 2. Prezint importan numai atunci cnd franja capilar se ridic n profilul de sol, de unde apa poate fi folosit de plante. Capacitatea total pentru ap (CT) reprezint cantitatea maxim de ap pe care o poate con ine solul atunci cnd to i porii sunt plini cu ap i se determin n teren pe probe recoltate din teren, n aezare natural, cu cilindri metalici. Mrimea capacit ii totale pentru ap depinde de porozitatea total a solului, i se poate calcula astfel;

CT % =

PT DA

- pe curba caracteristic a umidit ii corespunde la un pF = 0, deci suc iunea solului la aceast umiditate este nul. Cnd umiditatea se gsete la capacitatea total, n sol se creeaz condi ii de anaerobioz.

55

Tabelul 8.8 Clase de capacitate total pentru ap (CT) (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Interpretare Foarte mic Mic Mijlocie Mare Foarte mare Extrem de mare 8.1.5 Permeabilitatea solului pentru ap Permeabilitatea este nsuirea solului de a lsa apa s ptrund, s circule i s treac prin el. Factorii care influen eaz permeabilitatea solului sunt: textura, structura, con inutul n humus, oxizii de fier, natura mineralelor argiloase, procentul de Na schimbabil, etc. Solurile nisipoase sunt foarte permeabile, n timp ce solurile argiloase au o permeabilitate sczut. Solurile structurate sunt afnate i au o porozitate bun, din aceast cauz sunt permeabile, n timp ce solurile nestructurate au o aezare ndesat, cu o porozitate deficitar, ceea ce face ca apa s nu poat ptrunde. Cu ct un sol este mai bogat n humus, are o structur mai bun i mai stabil, o porozitate echilibrat i raporturi foarte bune cu apa i aerul. Oxizii de fier prezen i n sol contribuie la cimentarea particulelor mai fine n agregate sau se depune sub form de pelicule la suprafa a agregatelor structurale, imprimndu-le o stabilitate bun. n condi ii de aciditate ridicat, compuii fierului pot fi transloca i n adncime, unde, prin precipitare, formeaz straturi cimentate care sunt foarte impermeabile. Argila de tip montmorillonit gonfleaz puternic n prezen a umidit ii, reducnd permeabilitatea solurilor pentru ap. Prezen a sodiului schimbabil i a unor sruri solubile determin dispersia particulelor de sol i deci reduc permeabilitatea acestuia. n timpul ptrunderii apei n sol viteza de inflitra ie este diferit, fiind maxim la nceput, dup aceea scade, iar dup un anumit timp se stabilizeaz, devenind constant. Deci, n procesul de infiltra ie se disting: viteza ini ial de infiltra ie, viteza de infiltra ie la un moment dat i viteza final de infiltra ie. Viteza de infiltra ie se determin pe teren sau n laborator cu ajutorul unor aparate numite infiltrometre. Aprecierea permeabilit ii solului se poate face att n func ie de conductivitatea hidraulic (K) ct i n func ie de viteza final de infiltra ie (tabelul 8.9). Tabelul 8.9 Aprecierea permeabilit ii solului (dup Metodologia I.C.P.A., 1987) Permeabilitatea n mm/h k viteza final de infiltra ie Excesiv de mic 0,2 1,0 Foarte mic 0,3-0,5 2-5,0 Mic 0,6-2,0 6-30,0 Mijlocie 2,1-10,0 31-70,0 Mare 10,1-35,0 71-145 Foarte mare 35,1 146,1 Cunoaterea permeabilit ii solului prezint o deosebit importan att n ceea ce privete procesul de formare a solului, ct i pentru aplicarea corect a unor msuri hidroameliorative. Astfel, pe terenurile cu permeabilitate ridicat eluvierea este puternic, ceea ce duce la formarea unor soluri cu profile bine dezvoltate. Permeabilitatea excesiv nu este dorit, deoarece determin srcirea solurilor n coloizi i elemente nutritive. Permeabilitatea sczut duce la stagnarea apei n sol i la suprafa a solului, aceasta fiind nso it de o serie de procese i de transformri n condi ii de Limite Procente din greutate mm ap/100 cm sol 20 <360 21-25 360-400 26-30 401-450 31-40 451-520 41-60 521-600 >61 >600

56

anaerobioz. Intensitatea ploii la irigarea prin aspersiune, trebuie s fie mai mic dect viteza de infiltra ie a solului, pentru a nu crea bltiri la suprafa a acestuia. 8.1.6 Pierderea apei din sol Apa din sol se poate pierde prin: evapora ie, transpira ie i prin drenaj. Evapora ia (E) reprezint pierderea apei din sol, prin trecerea ei n stare de vapori sub ac iunea temperaturii. La aceast pierdere plantele nu particip, de aceea mai poart denumirea i de consum neproductiv. Pierderile de ap prin evapora ie afecteaz, mai ales, partea superioar a profilului de sol (30-50 cm) i pot fi reduse prin mobilizarea solului (cnd se ntrerup spa iile capilare) sau prin mulcire. Transpira ia (T) reprezint pierderea apei datorit consumului plantelor prin fenomenul de transpira ie. Din totalul apei absorbit de ctre plant, numai 0,2% este folosit pentru formarea substan ei organice, restul de 99,8% este eliminat prin transpira ie. Totui, deoarece la aceste pierderi particip plantele, transpira ia este considerat un consum productiv. De aceea, n practic, se urmrete reducerea la minimum a evapora iei (consumul neproductiv) n favoarea transpira iei (consumul productiv). Spre deosebire de evapora ie, plantele pompeaz din sol i elimin prin transpira ie n atmosfer cantit i enorme de ap i de la mare adncime. Deoarece este greu de fcut o delimitare ntre pierderile de ap prin evapora ie i transpira ie, ele se exprim mpreun prin procesul denumit evapotranspira ie (ET). Evapotranspira ia se exprim n mm i este diferit de la o zon la alta n func ie de clim, sol, vegeta ie, umiditate, etc. Pentru a putea compara datele ntre ele, Tornthwaite a introdus termenul de evapotranspira ie poten ial (ETP). Aceasta reprezint cantitatea de ap pierdut prin evapora ie i transpira ie de un sol permanent aprovizionat cu ap n optim i acoperit cu un covor vegetal bine ncheiat. ETP se poate determina folosind instala ii speciale, sau cu ajutorul formulei lui Torntwaite i servete la stabilirea regimului hidric al solului, sau a excedentului i deficitului de umiditate. Astfel, cnd precipita iile (P) sunt mai mici ca ETP, avem un deficit de umiditate, iar cnd precipita iile depesc evapotranspira ia poten ial, avem excedent de umiditate. Drenajul reprezint pierderea de ap din sol prin scurgeri i poate fi: drenaj extern scurgerea apei la suprafa a terenurilor nclinate; drenaj intern scurgerea apei prin sol n profunzime, acesta depinznd de permeabilitatea solului; drenaj global totalul pierderilor prin scurgerea la suprafa a solurilor i n profunzime. 8.1.7 Regimul hidric al solului Regimul hidric al solului reprezint ansamblul tuturor fenomenelor de ptrundere, micare, re inere i pierdere a apei din sol. Regimul hidric reprezint bilan ul de ap al solului, care se stabilete fcnd o nsumare algebric a tuturor cantit ilor de ap intrate i ieite din sol. Apa poate s provin din precipita ii (P), aportul freatic (Af), scurgeri de pe terenurile vecine la suprafa (Ss) i n interiorul solului (Si), prin condensarea vaporilor de ap (C) i din iriga ii (I). Pierderile de ap din sol se fac prin evapora ie (E), transpira ie (T), scurgeri n pnza freatic (Af), scurgeri spre alte terenuri la suprafa (Ss) sau n interior (Si). Rode, exprim bilan ul general al apei din sol, pentru o anumit perioad, cu ecua ia:

Rf Ri = (P + Af + Ss + Si + C + I ) (T + E + Af + S s + S i )
(intrri) n care: Rf - este rezerva de ap din sol la finele perioadei considerate; Ri - este rezerva de ap din sol la nceputul perioadei considerate. To i termenii bilan ului se exprim n mm. Cnd intrrile de ap n sol sunt mai mari dect ieirile, bilan ul este pozitiv, iar solul are un regim hidric excedentar, putnd asigura apa necesar dezvoltrii plantelor. Cnd intrrile sunt mai mici (ieiri)

57

dect ieirile regimul hidric al solului este deficitar i plantele sufer din cauza lipsei umidit ii sczute din sol. Regimul hidric al solurilor depinde, mai ales, de clim, relief, propriet ile solului, adncimea apei freatice, vegeta ie i activitatea omului. 8.1.8 Principalele tipuri de regim hidric Regim hidric nepercolativ este specific zonelor cu climat secetos (step) unde Iar < 26, ETP > P, iar apa freatic se afl la adncime mare. n aceste condi ii umiditatea din precipita ii nu percoleaz solulul pn la umiditatea creat datorit pnzei freatice, ntre ele rmnnd n permanen un strat uscat (orizontul mort al secetei). Solurile corespunztoare acestui regim sunt slab levigate (Kastanoziomuri, Cernoziomuri), cu deficit de umiditate, care necesit prioritar aplicarea iriga iilor. Regim hidric periodic percolativ este caracteristic zonelor ceva mai umede (silvostep), cu Iar = 26-35 i ETP P. n aceste condi ii curentul descendent de umiditate, provenit din precipita ii, poate s ntlneasc n anumite perioade mai umede, curentul ascendent de umiditate (provenit din pnza freatic), adic, periodic, solul este percolat pe ntreaga grosimea, pn la pnza freatic. n aceste condi ii solurile prezint o levigare mai intens (Cernoziomuri cambice, Cernoziomuri argice), au un deficit mai pu in pronun at de umiditate dar necesit i acestea aplicarea iriga iilor. Regim hidric percolativ este specific solurilor din climate umede (zonele de pdure), cu Iar > 35 i P > ETP. n aceste condi ii se creeaz un curent descendent permanent de umiditate, care n fiecare an percoleaz stratul de sol pn la pnza freatic. Solurile caracteristice acestui regim sunt puternic levigate, debazificate, acide, puternic diferen iate textural, cu permeabilitate redus i adesea cu exces de umiditate n partea superioar (Luvosoluri, Planosoluri etc). Aceste soluri necesit lucrri de afnare profund i de eliminare a apei stagnante. Regim hidric exudativ se ntlnete n zona de step i silvostep, acolo unde pnza de ap freatic se gsete la mic adncime i de unde apa se poate ridica prin ascensiune capilar pn la suprafa a solului, dup care se pierde prin evporare (solul exudeaz). Prin evaporarea permanent a apei se depun i se acumuleaz la suprafa a solului sruri solubile, formndu-se Solonceacurile. Pentru ameliorarea acestora, se recomand lucrri speciale de coborre a nivelului freatic, irigri de splare i amendare cu fosfogips. Regim hidric freatic stagnant se ntlnete pe terenurile cu pnza freatic la mic adncime, dar n zonele umede (de pdure). n aceste condi ii apa freatic se ridic prin capilaritate pn la suprafa a solului unde, datorit evapora iei reduse, nu se pierde ci stagneaz, ducnd la formarea Gleiosolurilor. Acestea se amelioreaz prin lucrri de desecare i drenaj. Regim hidric stagnant se ntlnete n zonele umede, pe terenurile plane sau microdepresionare i cu permeabilitate sczut. n aceste condi ii apa din precipita ii nu se poate infiltra n profunzime, ci stagneaz la suprafa a sau n prima parte a profilului de sol. n aceste condi ii se formeaz solurile stagnogleice, care se amelioreaz prin lucrri speciale de eliminare a excesului de ap de la suprafa (drenaj, arturi adnci, arturi n coame etc). Regim hidric de iriga ie este caractersitic zonelor irigate. Cnd irigarea se face corect aceasta nu modific regimul hidric natural al solurilor, ci contribuie numai la completarea deficitului de umiditate pentru plante. Cnd, ns, irigarea nu se face ra ional, se poate trece la un regim hidric nedorit (exudativ, percolativ etc). Astfel, dac pe solurile cu ap freatic la adncime nu prea mare se aplic norme de udare mari, se poate ridica nivelul pnzei freatice la adncimea critic, provocnd nmltinirea i srturarea secundar a solurilor. n afar de aceste regimuri, n unele zone se mai pot ntlni i alte tipuri de regim hidric: regim hidric exudativ n profunzime, regim hidric freatic stagnant n profunzime i regim hidric amfistagnant. n practic, adncimile ntre care se situeaz sec iunea de control pentru umiditate sunt estimate n func ie de textur, astfel: 1. ntre 10 i 30 cm, dac textura este lutoas fin, prfoas grosier, prfoas fin sau argiloas; 2. ntre 20 i 60 cm, dac textura este lutoas grosier; 3. de la 30 la 90 cm, dac textura este nisipoas. Dac solul con ine fragmente de roc, care nu absorb sau elibereaz ap, limitele sec iunii de control sunt mai adnci.

58

cm 10

cm

cm

20 30 60 90 30

FIN

MIJLOCIE

GROSIER

Fig. 8.3 Sec iunea de control pentru umiditatea solului n func ie de textur 8.2 NSUIRILE TERMICE ALE SOLULUI Temperatura este un factor foarte important n procesul de pedogenez cu implica ii directe att asupra proceselor de alterare a pr ii minerale, precum i asupra creterii i dezvoltrii plantelor. Intensitatea proceselor biochimice din sol, sunt influen ate n mare msur de cldura captat de sol din radia ia solar. Capacitatea de absorb ie a energiei solare reprezint nsuirea solului de a re ine cldura acestor radia ii i este influen at de culoarea solului, gradul de umiditate, configura ia terenului, structur, textur i de gradul de acoperire al solului cu vegeta ie. Solurile de culoare nchis absorb mai multe radia ii calorice i se nclzesc mult mai repede dect solurile de culoare deschis. Totodat solurile care au un con inut mai ridicat n materie organic au o capacitate de re inere i nmagazinare a energiei calorice mult mai ridicate. Configura ia terenului respectiv panta i expozi ia mresc sau reduc capacitatea de nclzire a solului, dup cum razele solare cad ntr-un unghi mai mare sau mai mic pe suprafa a terenului. Solurile acoperite cu vegeta ie o perioad mai lung de timp se nclzesc i nmagazineaz o cantitate mai redus de cldur dect cele fr vegeta ie. Textura grosier favorizeaz att nclzirea ct i rcirea mai rapid a solurilor n compara ie cu solurile argiloase care se nclzesc mult mai greu i pstreaz un timp mai ndelungat cldura n sol. Solurile formate n zone mai secetoase i cu precipita ii reduse (zona de step i silvostep) primesc i nmagazineaz o cldur mai ridicat comparativ cu solurile din zonele mai nalte cu precipita ii ridicate (zona de pdure i zona montan). Cldura specific a solului este exprimat prin numrul de calorii necesare pentru nclzirea 0 cu 1 C a unui gram de sol i se exprim n cal/g sau cnd cldura este raportat la unitatea de volum n cal/cm3. Tabelul 8.10 Cldura specific a principalelor componente ale solului Componente Nisip Argil Humus CaCO3 Aer Apa cal/g 0,19 0,23 0,47 0,21 0,24 1 Cldura specific cal/cm3 0,51 0,57 0,60 0,58 0,00036 1

Conductivitatea termic a solului reprezint proprietatea solului de a transmite cldura i se apreciaz prin coeficientul de conductivitate termic K, care este dat de cantitatea de cldur ce strbate n timp de o secund 1 cm3 de sol, cnd ntre fe ele acestuia exist o diferen de temperatur

59

de 1oC. Conductivitatea termic a solului are valori variabile de la sol la sol n func ie de natura i raporturile cantitative dintre diferitele pr i componente ale acestuia. Conductivitatea termic se exprim n cal/cm2/grad/s i pentru principalii componen i ai solului are urmtoarele valori: aer 0,00006; apa 0,00128; argila 0,022; nisipul 0,0093; materia organic 0,00027. Conductivitatea termic a aerului este de 20 de ori mai mic dect a apei. Solurile nisipoase prezint o conductivitate termic mare, acestea se nclzesc mult mai repede i pe adncime mai mare comparativ cu solurile lutoase i argiloase. 8.2.1 Importan a regimului termic al solului Regimul termic al solului prezint o importan deosebit pentru aplicarea tehnologiilor agricole, pentru creterea i dezvoltarea plantelor, precum i dezvoltarea microorganismelor din sol. Transformarea resturilor vegetale sub ac iunea microorganismelor se realizeaz la temperaturi cuprinse ntre 25 i 300C. La solurile din zona montan cu temperaturi sczute activitatea microbian a solului este foarte sczut, humificarea este redus iar resturile organice rmn ntr-un stadiu incipient de transformare. Germina ia semin elor ncepe la temperaturi mai mari de 5 0C, temperaturile optime de dezvoltare a plantelor de cultur sunt cuprinse ntre 20 i 30oC, iar temperaturile maxime ajung la 40-500C. Regimul termic al solurilor poate fi influen at favorabil prin aplicarea unui sistem de lucrri agropedoameliorative. Aplicarea ngrmintelor organice i refacerea structurii solului contribuie la o mai bun capacitate de re inere a cldurii n sol. Amplasarea perdelelor de protec ie n cazul solurilor susceptibile la defla ia eolian contribuie la micorarea gradului de rcire al solului. Efectuarea lucrrilor agricole de semnat se execut diferen iat n func ie de propriet ile termice ale solului, astfel pe solurile nisipoase semnatul poate ncepe mult mai devreme dect n cazul solurilor argiloase. 8.3 AERUL DIN SOL Solul nu poate fi conceput dect ca un corp natural tridimensional alctuit din trei faze: lichid, solid i gazoas. Faza lichid i gazoas ocup spa iul poros ce strbate faza solid a solului i au un caracter foarte dinamic att prin cantitatea ct i prin compozi ia i calit ile lor func ionale. Cantitativ apa i aerul din sol sunt antagoniste, ocupnd spa iul poros n cantit i cu varia ie invers propor ional, volumul aerului crete sau scade pe msura creterii sau scderii apei din sol. Aerul din sol este indispensabil proceselor care se desfoar n interiorul solului precum i creterii i dezvoltrii plantelor. Compozi ia aerului din sol Aerul din sol este constituit din: 70-80% azot, 10-20% oxigen i 0,1-10% dioxid de carbon, vapori de ap, amoniac, hidrogen sulfurat, etc. Aerul din sol provine n cea mai mare parte din aerul atmosferic dar i ca urmare a proceselor de descompunere a resturilor vegetale, a respira iei microorganismelor, a rdcinilor, etc.
Fig. 8.4 Compozitia solului

25%

3%

47% 25%

Partea organica

Partea minerala

Aerul

Apa

Din aceast cauz compozi ia aerului din sol difer de cea a aerului atmosferic, printr-un con inut mai redus de oxigen i o cantitate mult mai mare de dioxid de carbon. Compozi ia aerului este diferit n func ie de nsuirile solului, variaz cu anotimpul i este foarte mult influen at de

60

activitatea microorganismelor din sol. n general solurile structurate i bogate n humus con in o cantitate mai mare de dioxid de carbon dect cele nestructurate i srace n humus. Cantitatea de dioxid de carbon crete cu adncimea pe profilul de sol iar cantitatea de oxigen scade la solurile nestructurate i tasate cu repercursiuni negative asupra dezvoltrii plantelor, deoarece acestea pot suferi din cauza lipsei oxigenului i de cantitatea prea ridicat de dioxid de carbon. Compozi ia aerului din sol este influen at i de anotimp prin creterea activit ii microorganismelor n perioadele calde cnd are loc cea mai intens activitate biologic i se nregistreaz cea mai ridicat cantitate de dioxid de carbon n sol acesta scade n perioada toamniarn. n perioada de vegeta ie, varia iile con inutului de oxigen sunt mult mai mari dect cele ale dioxidului de carbon, oxigenul atingnd valori n func ie de specie de 10% ceea ce reprezint limita inferioar a oxigenului n sol. Cantitatea de aer din sol este influen at de porozitatea solului, textur, structur, i de con inutul de umiditate al solului. Porozitatea solului influen eaz cantitatea i compozi ia aerului astfel, n solurile cu porozitate ridicat are loc o mprosptare continu a aerului din sol pe seama celui din atmosfer prin difuziune. Dioxidul de carbon din sol fiind n cantitate mai ridicat, va trece prin difuziune n atmosfer iar oxigenul din atmosfer va trece n sol. Solurile cu textur grosier (Psamosolurile) au o cantitate ridicat de aer n jur de 30-40% n compara ie cu solurile cu textur mijlocie n solurile afectate de exces de umiditate, apa ptrunde n sol ocupnd att spa iile capilare ct i necapilare, eliminnd aerul din sol. n timp, locul apei eliminate prin evapotranspira ie i prin scurgere gravita ional, este luat de aerul din atmosfer. Cantitatea de dioxid de carbon din solurile agricole este foarte mult influen at i de felul plantelor cultivate. Cele mai mari cantit i de CO2 au fost nregistrate n cazul solurilor cultivate cu lupin, apoi n ordine descresctoare cartofi, ovz i orz (Chiri , 1972). ntrebri: 1.Care sunt principalele for e care ac ioneaz asupra apei din sol? 2.Care sunt principalii indici hidrofizici? 3. Ce reprezint regimul hidric al solului? 4. Care sunt principalele tipuri de regim hidric? 5. Importan a regimului termic al solului? 6. Care este compozi ia aerului din sol? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura

Ceres, Bucureti;
5. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti.

61

CAPITOLUL 9
CLASIFICAREA SOLURILOR Cuvinte cheie: taxonomia solurilor, clase de sol, tip de sol, subtip de sol Obiective: a. Cunoaterea clasificrii solurilor n Romnia b. Cunoaterea structurii Sistemului de taxonomie a solurilor c. Cunoaterea principalelor regiuni ecologice ale Romniei Rezumat Clasificrile constituie cerin e ale oricrei tiin e, care arat ordinea existent n domeniul respectiv i care necesit s fie actualizate periodic pe msura dobndirii de noi cunotin e. Clasificarea solurilor se bazeaz pe experien a oamenilor de tiin acumulat n timp, i are ca principal scop gruparea solurilor pe baz de nsuiri asemntoare i deosebiri n clase de soluri. Clasificarea solurilor trebuie s in cont de factorii i procesele pedogenetice care duc la formarea acestora i trebuie s asigure un cadru de referin i o terminologie unitar pentru toate solurile, permi nd astfel o n elegere ct mai profund a rela iilor dintre soluri i o utilizare ct mai vast n diferite domenii de activitate. 9.1 Clasificarea solurilor n Romnia Prima clasificare a solurilor Romniei bazat pe concep ia genetico-geografic a lui V.V. Dokuceaev, a fost realizat de Gheorghe Munteanu Murgoci (1872-1925), care organizeaz primele studii sistematice de teren completate cu analize de laborator. mpreun cu Emil Pache Protopopescu i Petre Enculescu ntocmesc prima hart a solurilor Principatelor Romne la scara 1:2.500.000 publicat n anul 1911. n acelai an Gheorghe Murgoci public Zonele naturale de soluri din Romnia aceasta fiind prima lucrare de referin din domeniul pedologiei. Aceast lucrare mpreun cu harta solurilor Romniei la scara 1:1.500.000 (1927) la care i-au adus contribu ia T. Saidel i N. Florov au constituit baza studiilor pedologice i pedogeografice din ara noastr. Odat cu nfiin area Societ ii Na ionale Romne de tiin a Solului (SNRSS) n anul 1961, a fost elaborat o nou clasificare a solurilor Romniei sub conducerea lui C. Chiri care se baza pe caracteristicile morfologice ale profilului de sol, aceast clasificare fiind mbunt it n anul 1973 cnd SNRSS propune un sistem de clasificare a solurilor bazat pe nsuiri morfologice uor de identificat n teren. n anul 1979 a fost elaborat un nou sistem de clasificare a solurilor care cuprindea trei unit i taxonomice la nivel superior (clasa, tipul i subtipul) i patru unit i la nivel inferior (varietatea, familia, specia i varianta) unde pentru identificarea unit ilor taxonomice de sol sunt utilizate orizonturile diagnostice i caractere diagnostice. ncepnd cu anul 2003 a fost introdus Sistemul Romn de Taxonomie a Solurilor, elaborat de numeroi specialiti de la OJSPA, nv mnt i cercetare sub conducerea prof. dr. I. Munteanu i prof. dr. N. Florea. Fa de vechiul sistem de clasificare a solurilor SRTS realizeaz o mai bun ncadrare a solurilor n sistem, o aplicare mai consecvent a criteriilor diagnostice, o cretere a gradului de aplicabilitate practic i o uniformizare a terminologiei solurilor. Totodat se poate realiza corelarea solurilor Romniei cu sistemele interna ionale de clasificare a solurilor, cunoscute pe plan mondial: Baza de Referin Mondial privind Resursele de Sol i sistemul USDA-Soil Taxonomy. 9.2 STRUCTURA SISTEMULUI ROMN DE TAXONOMIA SOLURILOR Entitatea de baz n SRTS este tipul genetic de sol considerat ca unitate principal n taxonomia solurilor Romniei. Tipurile genetice de sol sunt reunite ntr-un rang superior n categorii (taxoni) majore sol, mai cuprinztoare, denumite clase de soluri sau pot s fie subdivizate n subunit i denumite subtipuri de sol. Ansamblul celor trei taxoni (sau categorii de sistematizare) clas, tip

62

(genetic) i subtip de sol reprezint categoriile care constituie rangurile diferite ale clasificrii solurilor Romniei la nivel superior, utilizat ndeosebi n studiile de sintez sau n studii la scri mici i mijlocii (I. Munteanu, N. Florea, 2003). Subtipul de sol se mparte n continuare n subunit i din ce n ce mai detaliate, cu sfere din ce n ce mai restrnse i nsuiri mai bine precizate, n func ie de anumite caracteristici morfologice ale profilului de sol, de anumite propriet i ale solului sau a materialului parental, importante din punct de vedere practic, de propriet i ale solului determinate de cele ale substratului sau generate de pedogeneza anterioar ori de folosirea solului n procesul activit ii umane. Urmtorii taxoni sau categorii taxonomice sunt folosite n acest scop: varietatea de sol, specia textural de sol, familia de sol i varianta de sol. Ansamblul acestor taxoni, subdiviziuni ale tipului de sol, este utilizat n clasificarea solurilor Romniei la nivel inferior aplicat n studiile i hr ile de sol la scar mare i mijlocie. STRS include o serie de categorii de diferite ranguri n sistematizarea solurilor (taxoni), ierarhizate, alctuind un sistem taxonomic unitar. Structura lui este redat alturat i se distinge seria de 3 taxoni corespunztori sistematizrii la nivel superior i seria de 4 taxoni corespunztori sistematizrii la nivel inferior. Tabelul 9.1 Taxonomia solurilor Romniei Nivelul taxonomic Nivelul de detaliere Nivel superior Seria ierarhic de categorii Clas de soluri Tip genetic de sol Subtip de sol Varietate de sol Nivel inferior Specia granulometric de sol* Familia de sol Varianta de sol Exemple de ncadrare a unui sol n sistemul de taxonomie a solurilor Luvisoluri (LUV) Preluvosol (EL) EL rocat psamic-gleic (EL rs-ps-gc) Preluvosol rocat psamic batigleic nisipolutos/lutos pe loess grosier arabil, tasat, slab erodat eolian

*specia de sol va fi redat n denumirea solului indiferent de gradul de detaliere taxonomic la care se red solul (tip, subtip sau varietate).

Clasa de sol reprezint totalitatea solurilor caracterizate printr-un anumit stadiu sau mod de diferen iere a profilului de sol dat de prezen a unui anumit orizont pedogenetic sau proprietate esen ial, considerate elemente diagnostice specifice fiecreia din cele 12 clase de soluri. Tipul genetic de sol reprezint o grup (submul ime) de soluri asemntoare, separate n cadrul unei clase de soluri, caracterizate printr-un anumit tip specific de manifestare a uneia sau mai multora dintre urmtoarele elemente diagnostice: orizontul diagnostic specific clasei, propriet ile acvice i cele salsodice. Fiecare clas de soluri prezint ntre 1 i 5 tipuri genetice de sol, n total 32.

63

Tabel 9.2 Sistemul Romn de Taxonomie a solurilor la nivel de clas i tip de sol
Clasa de sol
PROTISOLURI

Orizontul sau propriet i diagnostice specifice


Orizont A sau orizont O (sub 20 cm grosime), fr alte orizonturi diagnostice. Urmeaz roca (Rn sau Rp) sau orizontul C. Nu prezint orizont Cca. Orizont A molic (Am), orizont intermediar (AC, AR, Bv sau Bt) avnd n partea superioar culori cu valori i crome sub 3,5 (la umed) sau orizont Am forestalic (Amf) urmat de orizont AC sau Bv i de orizont Cca n primii 60-80 cm. Orizont A umbric (Au) orizont intermediar (AC, AR sau Bv) avnd n partea superioar culori cu valori i crome sub 3,5 (la umed). Orizont B cambic (Bv) avnd culori cu valori i crome peste 3,5 (la umed) ncepnd din partea superioar. Nu prezint orizont Cca n primii 80 cm. (exceptnd cazul celor afectate de eroziune). Orizont B argic (Bt) avnd culori cu valori i crome peste 3,5 (la umed) ncepnd din partea superioar; nu includ solurile cu orizont B argic-natric (Btna). Orizont spodic (Bhs, Bs) sau orizont criptospodic (Bcp) Orizont pelic sau orizont vertic ncepnd din primii 20 cm sau imediat sub Ap Orizont andic n profil, n lipsa orizontului spodic. Propriet i gleice (Gr) sau stagnice intense (W) care ncep n primii 50 cm, sau orizont A limnic (Al) ori orizont histic (T) submers. Orizont salic (sa) sau orizont natric (na) n partea superioar a solului (n primii 50 cm) sau orizont Btna. Orizont folic (O) sau turbos (T) n partea superioar a solului de peste 50 cm grosime sau numai 20 cm dac este situat pe orizontul R. Orizont antropedogenetic sau lipsa orizontului A i E, ndeprtate prin eroziune accelerat sau decapitare antropic.

Tipuri genetice de sol Simb. Denumire


LS RS PS AS ET KZ CZ FZ RZ NS HS EC DC Litosol Regosol Psamosol Aluviosol Entiantrosol Kastanoziom Cernoziom Faeoziom Rendzin Nigrosol Humosiosol Eutricambosol Districambosol

CERNISOLURI

UMBRISOLURI

CAMBISOLURI

LUVISOLURI

SPODISOLURI PELISOLURI ANDISOLURI HIDRISOLURI

EL LV PL AL EP PD CP PE VS AN SG GS LM SC SN TB FB ER AT

Preluvosol Luvosol Planosol Alosol Prepodzol Podzol Criptopodzol Pelosol Vertosol Andosol Stagnosol Gleiosol Limnosol Solonceac Solone Histosol Foliosol Erodosol Antrosol

SALSODISOLURI HISTISOLURI

ANTRISOLURI

Subtipul de sol reprezint o subdiviziune n cadrul tipului genetic de sol, care grupeaz solurile caracterizate printr-un anumit grad de manifestare (exprimare) a caracteristicilor specifice tipului, fie o anumit succesiune de orizonturi, unele marcnd tranzi ii spre alte tipuri de sol, iar altele fiind caracteristici de importan practic deosebit. Se deosebesc subtipuri de dezvoltare genetic, subtipuri de tranzi ie la alte entit i genetice sau subtipuri cu caractere particulare, precum i subtipuri mixte. Varietatea de sol este o subdiviziune n cadrul subtipului de sol determinat de unele caractere genetice neluate n considerare la nivel superior sau de unele caractere particulare ale solului de regul definite calitativ, precum i de gradurile cantitative ale unor atribute ale subtipului (sau tipului) de sol dup cum urmeaz: gradul de gleizare (G), gradul de stagnogleizare (W), gradul de salinizare (S),

64

gradul de sodizare (A), clasa de adncime a apari iei carbona ilor (k), clasa de grosime (profunzime) a solului pn la roca consolidat compact (d). Specia de sol prezint caracteristicile granulometrice ale solului n cazul solurilor minerale sau gradul de transformare a materiei organice n cazul solurilor organice (histisolurilor) i varia ia acestora pe profil. Aceste caracteristici ale solului sunt n mare parte motenite de la materialul parental, dar pot fi n bun msur modificate prin pedogenez. Familia de sol este o grupare litologic ce reunete solurile de acelai fel, dezvoltate din acelai material parental, mineral sau organic. Se iau n considerare 2 parametri: categoria de material parental (sau depozit de cuvertur) i clasa granulometric simplificat (sau gradul de transformare a materiei organice n cadrul materialelor parentale organice) la care se adaug, cnd este cazul i roca subiacent. Specia (textural) de sol i familia de sol reprezint unit i litologice n clasificare, deosebindu-se de cele anterioare care sunt unit i genetice. Varianta de sol este o subdiviziune de detaliu, care reflect influen a antropic asupra solului (dar nu suficient de intens pentru a fi ncadrat la antrosoluri sau subdiviziuni antropice). Ea este determinat de modul de folosin al terenului, sau de alte modificri ale solului legate de utilizarea lui n produc ie, ori de o eventual poluare a solului. Deoarece nici un component al mediului nu reflect mai complet, mai integrat i mai adecvat condi iile de habitat al plantelor dect solul, unit ile teritoriale de diferite soluri sunt practic unit i de habitat. Dac sunt caracterizate n completare cu condi iile de clim care definesc mediul de deasupra solului i cu specificul comunit ilor vegetale, devin practic unit i teritoriale ecosistemice. Aceste considera ii au stat la baza alctuirii hr ii cu unit ile ecologice din Romnia fig. 9.1 (Florea N., 2004). Din hart se constat larga rspndire a ecosistemelor specifice subzonei cu climat temperat moderat, umed (cca 40%), urmat de cele specifice subzonei cu climat temperat semiarid (25%) i cele specifice subzonei temperate reci i umede (20%); cea mai redus rspndire au ecosistemele din subzona cu climat temperat moderat, semiumed (cca 15%).

Fig. 9.1 Harta cu unit ile ecologice din Romnia

65

Tabelul 9.3 Zonele, domeniile i regiunile ecologice n Romnia (N. Florea, 2004)
Zona i domeniul ecologic (% din suprafa a rii) AM Domeniul (etajat) al ecosistemelor de pajiti alpine, pduri de conifere i amestec din mun i nal i i mijlocii ( 19,58%) Regiunea ecologic (Ecoregiunea ER) CONDI II SOLURI DOMINANTE UTILIZARE LITOLOGICE (CLASE SAU TIPURI) DOMINANT A Zona temperat rece i umed (15,58%) 1. ER Carpa ilor Roci magmatice i Cambisoluri, Spodisoluri Pduri, pajiti alpine i Meridionali (1a) i a metamorfice i roci (Litosoluri, Humosiosoluri) tufriuri, pajiti montane, Mun ilor Apuseni (1b) sedimentare clastice (Luvisoluri n depresiuni) local culturi n depresiuni (5,17%; 2,09%) consolidate 2. ER Carpa ilor Roci sedimentare clastice Cambisoluri, Spodisoluri Pduri i pajiti. Orientali, partea de est consolidate i roci Luvisoluri (Faeoziomuri n In depresiuni culturi, pajiti i i sud (8,78%) metamorfice depresiuni) pduri de foioase 3. ER Carpa ilor Roci magmatice Cambisoluri, Andisoluri, Pduri i pajiti; culturi n Orientali, partea de vest (predominant vulcanice), Spodisoluri depresiuni, alturi de pajiti i (3,54%) metamorfice i roci resturi de pduri sedimentare clastice consolidate B. Zona temperat moderat, subzona umed (36,2%, cu depresiuni intramontane 39,66%) 4 ER Carpa ilor Roci sedimentare clastice Cambisoluri, Luvisoluri Pduri cu elemente termofile Occidentali consolidate i roci (Litosoluri) n depresiuni culturi, pajiti, (5,28%) magmatice i metamorfice pduri 4 ER depresiunilor Variate Luvisoluri, Faeoziomuri Culturi, pajiti i pduri intramontane (3,39%) 5 ER Subcarpa ilor Roci sedimentare ter iare Luvisoluri, Cambisoluri Pduri i pajiti, iar n Orientali (5a) i Getici variate (Regosoluri) depresiuni culturi, pajiti i (5b) resturi de pduri (4,76%, 1,82%) DENUMIRE GEOGRAFICA

BM Domeniul ecosistemelor de pduri de foioase din mun i scunzi (5,28%) BD Domeniul ecosistemelor de pduri de foioase din dealuri nalte i mijlocii, nlocuite de agroecosisteme (29,42%)

6 ER Pod. Transilvaniei, de est (6a Subc. Transilvaniei de nord (6b Pod. Somean); i de sud (6c Pod. Trnavelor i dep. submontane (2,20%, 2,08%, 3,53%) 7 ER Dealurilor BanatoCriene (5,11%) 8 ER Piemontului Getic (5,43%) 9 ER Pod. Sucevei (9a), Pod. Brlad de NV (9b) i Culoarului Siretului (9c) (1,93%, 2,04%, 0,52%) 10 ER Cmpiei Someului de Nord (1,57%)

Roci sedimentare ter iare variate, acoperite par ial cu depozite loessoide sau fluviatile

Luvisoluri, Faeoziomuri (Pelisoluri)

Pduri, pajiti, culturi. In depresiuni i culoare de vi domin culturile i pajitile

Roci sedimentare ter iare variate, acoperite frecvent cu loess sau depozite fluviatile Roci sedimentare ter iare variate (predominant argiloase) sau depozite fluviatile Depozite loessoide, roci sedimentare ter iare, depozite fluviatile Depozite fluviatile predominant lutoase i argiloase

Luvisoluri (Aluviosoluri)

Culturi, pajiti i pduri (cu elemente termofile) Pduri, pajiti, culturi (n sud, elemente termofile n pduri) Pduri, pajiti, culturi. In depresiuni domin culturile.

Luvisoluri, Cambisoluri (Aluviosoluri, Regosoluri) Faeoziomuri, Luvisoluri (Aluviosoluri)

BS Domeniul ecosistemelor de pduri de foioase din cmpii, nlocuite de agroecosisteme (1,57%) CS Domeniul ecosistemelor de pduri de cvercinee din cmpie, nlocuite de agroecosisteme (6,12%) CD Domeniul ecosistemelor de pduri de cvercinee i silvostep din dealuri

Luvisoluri, Aluviosoluri, Gleiosoluri

Culturi i pajiti mezofile i mezohigrofile

C Zona temperat moderat, subzona semiumed (14,09%) 11 ER Cmpiei Romne Loess, depozite argiloase Luvisoluri, Pelisoluri de nord-vest (6,12%) i depozite fluviatile n (Aluviosoluri) lunci

Culturi, pajiti (stepizate), pduri de cvercinee

12 ER Cmpiei Transilvaniei i Culoarului Turda-Alba Iulia (2,49%)

Roci sedimentare variate, acoperite par ial cu loess sau depozite fluviatile

Faeoziomuri, Luvisoluri (Regosoluri)

Culturi, pajiti (stepizate), pduri

66

joase i podiuri, nlocuite de agroecosisteme (3,02%) CO Domeniul ecosistemelor de step i silvostep din dealuri joase (coline) i podiuri, nlocuite de agroecosisteme (4,95%) DO Domeniul ecosistemelor de step, silvostep i pduri xerofile din podiuri, nlocuite de agroecosisteme (3,73%) DS Domeniul ecosistemelor de step, silvostep i pduri de cvercinee din cmpii, nlocuite de agroecosisteme (17,19%)

13 ER Dobrogei de Nord, partea nalt (13a Dealurile Dobrogei de Nord i 13b Pod. Babadag) (0,53%) 14 ER Cmpiei Moldovei (14a) i Pod. Brladului de SE (14b) (2,55%, 2,40%)

Roci sedimentare mezozoice, roci magmatice i metamorfice, depozite eoliene (loess) Roci sedimentare ter iare variate, acoperite frecvent de loess

Faeoziomuri, Litosoluri, Luvisoluri, Rendzine

Pduri, pajiti, local culturi

Cernoziomuri, Faeoziomuri, Luvisoluri (Regosoluri)

Culturi, pajiti (stepizate), resturi de pduri (de stejar sau gorun)

D Zona temperat moderat, subzona secetoas (contrastant) (26,67%) 15 ER Podiului Depozite loessoide, iviri Cernoziomuri, Dobrogei de sud i locale de calcare, isturi Kastanoziomuri (Regosoluri) centrale i sedimentelor verzi i alte roci Dobrogei de nord, sedimentare clastice continental (15a) i consolidate; local depozite nisipoase litoral (15b) (2,73%, 1,00%) 16 ER Cmpiei BanatoDepozite eoliene Cernoziomuri, Aluviosoluri, Criene nalt (16a) i (loessuri, nisipuri) i Faeoziomuri joas (16b) depozite fluviatile (1,83%, 3,90%)

Culturi i pajiti stepizate, resturi de pduri

Culturi i pajiti stepizate, resturi de pduri

DL Domeniul ecosistemelor variate de zvoaie, pajiti, mlatini etc. din lunci, delt i zone de divagare actual, nlocuite n areale drenate prin agroecosisteme (5,04%)

17 ER Cmpiei Romne de nord-est (17a) i de sud (17b) (7,45%, 4,72%) 18 ER Cmpiei joase nedrenate a Tisei (0,98%) 19 ER Luncii Dunrii, sectorul vestic (19a) i estic (19b) ( 2,24%) 20 ER Deltei Dunrii i Complexului Razem, partea fluviatil (20a) i partea fluvio-marin (20b) (1,82%)

Depozite eoliene (loess, nisipuri) Depozite fluviatile (lutoase, argiloase) Depozite fluviatile i fluvio-lacustre variate, local depozite nisipoase

Cernoziomuri, Aluviosoluri, (Psamosoluri) Aluviosoluri, Gleiosoluri, Solone uri Aluviosoluri, Gleiosoluri, (Psamosoluri), Solonceacuri

Culturi i pajiti stepizate, local halofile; resturi de pduri Culturi, pajiti mezofile, higrofile, halofile Culturi, pajiti i pduri (zvoaie)

Depozite fluvio-lacustre, fluviatile i depozite nisipoase remaniate eolian (dune)

Gleiosoluri, Limnosoluri, Aluviosoluri, Psamosoluri, (Solonceacuri)

Pajiti, zone umede, pduri, local culturi

ntrebri: 1.Care este structura Sistemului taxonomic al solurilor Romniei? 2. Ce reprezint clasa de sol? 4. Cum se definesc tipurile de sol? 5. Care sunt principalele zone ecologice? 6. Care este utilizarea solurilor n func ie de aria de rspndire? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor.

Editura Ceres, Bucureti

67

CAPITOLUL 10
CLASA PROTISOLURI (PRO) Cuvinte cheie: taxonomia solurilor, clase de sol, tip de sol, subtip de sol Obiective: d. e. f. g. Cunoaterea solurilor din clasa Protisoluri Cunoaterea principalelor propriet i ale Regosolurilor Cunoaterea principalelor propriet i ale Psamosolurilor Cunoaterea principalelor propriet i ale Aluviosolurilor

Rezumat
n aceast clas sunt incluse solurile aflate ntr-un stadiu incipient de dezvoltare, avnd profile de sol slab diferen iate, fr orizonturi diagnostice. n general solurile din clasa Protisoluri, prezint un orizont A sau O cu grosimi mai mici de 20 cm, fr alte orizonturi diagnostice, dup care urmeaz un orizont Rn sau Rp dac materialul parental este alctuit din roci consolidate sau un orizont C dac aceste materiale sunt neconsolidate. Protisolurile apar n cadrul unor suprafe e discontinui, pot ocupa suprafe e mari sau reduse n regiunile cu relief puternic fragmentat, pe versan i sau culmi, n aria de rspndire a nisipurilor i n luncile rurilor. Clasa protisoluri cuprinde urmtoarele tipuri de sol: Litosol, Regosol, Psamosol, Aluviosol i Entiantrosol. 10.1 LITOSOLURILE (LS) Litosolurile (gr. lithos piatr, roc dur) se definesc prin prezen a orizontului Ao sau O avnd cel pu in 5 cm grosime, urmat n primii 20 de cm de roc compact continu (Rn), material scheletic cu mai pu in de 10% pmnt fin (Rp), orizont scheletic cu mai pu in de 25% material fin care pot continua pn la 50 cm adncime sau material scheletic calcarifer cu peste 40 % carbonat de calciu. Rspndire i condi ii naturale de formare Litosolurile se ntlnesc pe suprafe e mici n regiuni cu relief accidentat i roci consolidatecompacte (magmatice i metamorfice), n zone montane sau podi avnd versan i puternic nclina i sau culmi nguste. Formarea litosolurilor este influen at foarte mult de climatul umed i rcoros care determin dezagregarea i alterarea rocilor magmatice i metamorfice consolidate, favoriznd dezvoltarea de muchi, licheni, alge sau a vegeta iei ierboase i uneori lemnoase. Procese pedogenetice Litosolurile reprezint primul stadiu de formare al solului pe roci consolidate compacte. Acumularea resturilor organice provenite de la vegeta ia ierboas sau lemnoas aflat n diferite stadii de descompunere, determin acumularea de humus n sol printre fragmentele rocilor compacte ntr-un orizont Ao sau O urmat de un orizont Rn sau Rp aflat la mic adncime. Alctuirea profilului. Succesiunea orizonturilor la Litosoluri este urmtoarea: Ao R Orizontul Ao prezint grosimi de 5-20 cm, culoare brun (10YR 5/4) sau neagr (10 YR 2/2), este constituit din humus aflat n diferite stadii de descompunere i material mineral format pe seama dezagregrii i alterrii rocilor. Litosolurile prezint o textura grosier iar n ceea ce priveste structura n cele mai multe cazuri sunt nestructurate sau pot avea o structur grun oas sau poliedric slab dezvoltat. Orizontul R este constituit din roci dure aflate n primii 20 cm ai profilului de sol. Propriet i nsuirile litosolurilor, depind de rocile pe seama crora s-au format, acestea influen nd varia ia pH-ului de la acid n cazul rocilor magmatice i metamorfice acide, la bazic cum este cazul solurilor formate pe roci dure bogate n CaCO3. Datorit materialului scheletic prezent pe profilul de

68

sol regimul aerohidric este favorabil, dar n general sunt soluri srace sau mijlociu aprovizionate cu humus sau elemente nutritive din cauza volumului edafic util foarte redus. Subtipuri distric (di), sol avnd propriet i districe cel pu in n orizontul superior (V%<53%); eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa (V%>53%); rendzinic (rz), sol avnd satura ie n baze peste 53% i material parental reprezentat prin depozit scheletic calcalifer sau provenit dintr-o roc parental calcaroas, caracter scheletic ncepnd din primii 20 cm; scheletic (qq), sol cu peste 75 % schelet; histic (tb), sol avnd orizont O de 5-20 cm grosime situat direct pe roca compact R.

Management Datorit fertilit ii reduse i a volumul edafic sczut, sunt utilizate pe suprafe e mari pentru pajiti i fne e naturale, precum i pentru diferi i arbuti. Pentru mbunt irea nsuirilor i a fertilit ii acestor soluri, se recomand ndeprtarea materialului scheletic de la suprafa , folosirea ngrmintelor organice i minerale precum i trlirea. n ultima perioad, se impune n cazul litosolurilor aflate pe versan i puternic nclina i, plantarea de arbuti care s stabilizeze aceti versan i i s fie stopate procesele de eroziune. 10.2 REGOSOLURILE (RS) Regosolurile prezint un orizont A (Am, Au, Ao) dezvoltat pe material parental neconsolidat sau slab consolidat, aprut la suprafa n urma proceselor de eroziune geologic (cu excep ia materialelor parentale nisipoase, fluvice sau antropogene). Rspndire i condi ii naturale de formare Se ntlnesc n regiunile de deal (Subcarpa ii de Curbur, Dealurile Lipovei, etc.), de podi fragmentat (Podiul Moldovei, Podiul Trnavelor, etc.) sau piemont (Piemontul Getic), cu roci sedimentare neconsolidate, n condi ii climatice i de vegeta ie caracteristice zonelor de step, silvostep i pdure. Condi iile naturale de formare, sunt strns legate de efectul eroziunii geologice, care contracareaz procesele pedogenetice ce se desfoar n mod natural.

Procese pedogenetice
Regosolurile ca i litosolurile reprezint soluri aflate n stadiu incipient de evolu ie, dar formarea lor este condi ionat de prezen a materialului parental neconsolidat (loess, depozite loessoide, luturi, argile etc). Datorit efectelor procesului de eroziune geologic solificarea nu poate avansa, astfel c la suprafa a solului acumularea resturilor vegetale este foarte redus iar sub orizontul de suprafa , nu pot fi delimitate alte orizonturi. Alctuirea profilului: Profilul regosolului tipic este Ao C Orizontul Ao prezint grosime de 20-40 cm, culoare brun-glbuie, textur mijlocie sau fin n func ie de natura materialului parental, structura slab dezvoltat (poliedric sau granular) sau nestructurat, mediu compact. Orizontul C culori deschise, textura diferit, nestructurat, iar n func ie de natura materialului parental poate con ine CaCO3. Propriet i Datorit texturii variate i propriet ile fizico-chimice sunt diferite. Sunt slab sau mijlociu aprovizionate cu humus i elemente nutritive n func ie de zona de formare. Subtipuri distric (di), avnd propriet i districe cel pu in n orizontul superior;

69

eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa , fr carbona i; calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm; salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm. stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm. molic (mo), sol avnd orizont A molic (Am); umbric (um), sol avnd orizont A umbric (Au); pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) ntre 20-50 cm; scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet).

Management Regosolurile prezint o fertilitate sczut datorit con inutului redus de elemente nutritive i sunt utilizate pentru pajiti, arbuti dar i pentru planta ii de pomi i vi -de-vie. Pentru creterea fertilit ii acestor soluri, se impun msuri de prevenirea accenturii eroziunii n special prin terasare, efectuarea lucrrilor solului pe direc ia curbelor de nivel, culturi de pioase n fii cu benzi nierbate, mpdurirea pentru refacerea nveliului de sol. Se impune utilizarea ngrmintelor organice pentru creterea con inutului de materie organic din sol i mbunt irea propriet ilor fizico-chimice. 10.3 PSAMOSOLURILE (PS) Psamosolurile (grec. psamos - sol nisipos) sunt soluri avnd orizont A (Am, Au, Ao) urmat de material parental reprezentat de depozite nisipoase, depuse eolian, avnd pe cel pu in 50 cm textur grosier sau grosier mijlocie (sub 12% argil). Rspndire i condi ii naturale de formare Psamosolurile (nisipuri solificate) ocup o suprafa de circa 370.000 ha ceea ce reprezint 1,6% din suprafa a rii. Se ntlnesc n Cmpia Olteniei n partea stnga a Dunrii i Jiului n zona Clm uiului, a Ialomi ei i a Buzului i Cmpia Tecuciului (Hanul Conachi). n partea de vest a rii, psamosolurile ocup arealul localit ilor Voievozi (Bihor), Valea lui Mihai, Foieni, Urziceni. Suprafe e nsemnate ocupate de psamosoluri sunt n Delta Dunrii i pe litoralul Mrii Negre. Pe suprafe e restrnse mai apar n Cmpia Banatului i n Depresiunea Brsei. Psamosolurile sunt rspndite n zona de step i silvostep, deci n zone cu precipita ii sczute, cu vnturi de intensitate mare, de obicei n apropierea rurilor, lacurilor i mrii, pe unit i de relief joase (cmpii, lunci). Caracteristic pentru nisipuri este relieful de dune i interdune, supus defla iei eoliene. Ocupnd areale diferite, condi iile climatice sunt caracterizate prin precipita ii medii anuale cuprinse ntre 350-650 mm i cu temperaturi medii de 7-110C. Vegeta ia natural este constituit din plante ierboase slab dezvoltate (Tribulus terrestris, Poligonum arenarium, Centaurea arenaria, etc.) i pduri de salcm. Materialele parentale care au contribuit la formarea psamosolurilor sunt reprezentate de depozite nisipoase eoliene de cel pu in 50 cm grosime. Procese pedogenetice Procesul de pedogenez n cazul psamosolurilor este ncetinit de defla ia eolian. Cantitatea de resturi organice depus la suprafa a solului este redus i n urma descompunerii aerobe se acumuleaz pu in humus, din aceast cauz psamosolurile au cantitatea de humus cea mai redus i implicit o fertilitate foarte sczut. Alctuirea profilului: Ao-C Orizontul Ao prezint o grosime de 20-30 cm, culoare brun-glbuie, textura nisipoas sau nisipo-lutoas, nestructurat. Orizontul C este reprezentat de depozite nisipoase cu textur grosier, nestructurat de culoare galben deschis.

70

Propriet i Psamosolurile prezint textur grosier care determin o permeabilitate foarte ridicat i au capacitate foarte redus de re inere a apei i a elementelor nutritive. Con inutul de humus este redus, avnd valori cuprinse ntre 0,5-1%, rareori depind aceste valori. Reac ia n func ie de natura depozitelor nisipoase, poate fi de la acid la alcalin, n aceste condi ii i gradul de satura ie n baze poate varia de la 20-100%. Subtipuri distric (di), prezint propriet i districe cel pu in n orizontul superior; eutric (eu), prezint propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa ; calcaric (ka) prezint carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm molic (mo), psamosoluri avnd orizont A molic (Am); umbric (um), psamosoluri avnd orizont A umbric (Au); gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; sodic (ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm; salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm.

Management Terenurile ocupate de psamosoluri sunt considerate slab productive sau neproductive datorit fertilit ii sczute. Pentru creterea fertilit ii psamosolurilor, se impune aplicarea unor msuri ameliorative complexe cum sunt: aplicarea fertiiriga iei n doze mici i la intervale sczute de timp datorit capacit ii reduse de re inere a apei, a elementelor nutritive i a permeabilit ii excesive; fertilizarea organic pentru creterea con inutului de materie organic din sol i mbunt irea nsuirilor fizice; cultivarea unor sortimente de plante care valorific cel mai bine aceste terenuri cu fertilitate sczut i combaterea defla iei eoliene prin perdele de protec ie. n urma aplicrii acestor msuri, se pot ob ine produc ii eficiente din punct de vedere economic, pentru o gam variat de culturi (gru, orzoaic, plante leguminoase, vi -de-vie, pomi fructiferi etc.). 10.4 ALUVIOSOLURILE (AS) Aluviosolurile se definesc prin prezen a unui orizont A (Am, Au, Ao) format pe materiale parentale constituite din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre recente, de cel pu in 50 cm grosime. Rspndire i condi ii naturale de formare Aluviosolurile ocup suprafe e importante n luncile rurilor, care nu mai sunt sub influen a inunda iilor sau aceste terenuri sunt inundate la intervale mari de timp cum sunt Lunca i Delta Dunrii. Aluviosolurile apar de asemenea n cmpiile de subsiden actuale din Cmpia Romn de est, Cmpia Banatului, Cmpia Criurilor etc. Totodat, sunt rspndite n zonele cu teritorii eliberate de ap cum sunt Balta Ialomi ei, Balta Brilei unde ocup suprafe e importante. Aluviosolurile se pot ntlni pe suprafe e reduse i n regiunile cu relief frmntat din zonele de deal, piemont i podi unde versan ii au fost supui eroziunii hidrice. Materialul parental care a contribuit la formarea acestor soluri este constituit din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre, care prezint o mare heterogenitate n ceea ce privete textura att pe vertical ct i pe orizontal. Unele aluviosoluri apar i pe material parental fluvic coluvial nehumifer, de peste 50 cm grosime, pe versan i sau la baza versan ilor. n afara texturii prezint o mare diversitate din punct de vedere chimic, deoarece unele depozite pot fi carbonatice iar altele salinizate. Vegeta ia natural caracteristic este reprezentat de plante ierboase cum sunt: Agrostis alba, Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Lolium perenne i specii lemnoase: Salix alba, Populus alba, Populus nigra etc.

71

Procese pedogenetice n cazul terenurilor de lunc frecvent inundabile, solificarea decurge foarte lent din cauza aluviunilor care mpiedic dezvoltarea vegeta iei, n aceste condi ii la suprafa se formeaz un orizont de bioacumulare foarte sub ire i cu un con inut de humus redus. Dac efectul de inundabilitate este stopat, n timp la suprafa a solului se formeaz un orizont A de bioacumulare, bine conturat i cu o cantitate de humus mai ridicat. n timp, odat cu avansarea solificrii, aluviosolurile din zonele neinundabile, evolueaz spre tipul de sol caracteristic zonei respective. Alctuirea profilului - Aluvisolurile au profilul Ao-C. Orizontul Ao prezint o grosime de 20-50 cm bine conturat, cu stratifica ii mai pu in evidente, culoare brun-cenuie, textura diferit n func ie de natura depozitelor depuse de la grosier la fin, structur slab moderat dezvoltat, pot prezenta pete ruginii-glbui datorate proceselor de gleizare, trecerea spre orizontul C se face treptat. Orizontul C reprezint materialul parental startificat format din depozite aluviale de diferite grosimi i cu texturi diferite. Datorit apei freatice aflat la mic adncime, apar frecvent pete glbuirocate n urma oxidrii compuilor de fier. Propriet i Aluviosolurile con in frecvent CaCO3 de la suprafa , nsuirile fizico-chimice sunt influen ate de textura materialului parental i de adncimea apei freatice. n general au un regim aero-hidric favorabil, con inutul de humus variaz ntre 2-3%, gradul de satura ie n baze 80-100%, iar pH-ul ntre 6-8,5. Subtipuri distric (di), sol avnd propriet i districe cel pu in n orizontul superior; eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa , fr carbona i; entic (en), sol cu dezvoltare extrem de slab (incipient); orizontul A are sub 20 cm grosime sau lipsete; calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm molic (mo), sol avnd orizont A molic (Am); umbric (um), ), sol avnd orizont A umbric (Au); vertic (vs), sol avnd orizont vertic; prundic (pr), asemntor cu cel scheletic; gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm; sodic (alcalic) (ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm; psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primii 50 cm; pelic (pe), sol avnd o textur fin cel pu in n primii 50 cm; coluvic (co), sol dezvoltat pe material parental fluvic coluvial nehumifer (de peste 50 cm grosime pe versan i sau la baza versan ilor).

MANAGEMENT Aluviosolurile au o stare de aprovizionare mijlocie cu elemente nutritive ceea ce le confer o fertilitate bun. Sunt favorabile pentru o gam larg de culturi agricole gru, ovz, floarea soarelui, porumb. n multe situa ii se ob in produc ii mai ridicate pe aceste soluri n compara ie cu solurile nvecinate, deoarece aceste plante beneficiaz de aportul apei freatice cantonate la mic adncime. Mai sunt utilizate n legumicultur, ca puni, fne e i pomi. Aluviosolurile frecvent inundabile, necesit lucrri de stopare a inunda iilor i de desecare-drenaj. n cazul solurilor salinizate, se impun msuri de combatere a salinit ii. Necesit aplicarea de ngrminte chimice i organice pentru mbunt irea con inutului de elemente nutritive i a materiei organice din sol.

72

10.5 ENTIANTROSOLURILE (ET) Soluri n curs de formare, dezvoltate pe materiale parentale antropogene, avnd o grosime de cel pu in 50 cm sau numai de minim 30 cm dac, materialul parental antropogen este scheletic (pe aceast grosime), fr orizonturi diagnostice n afar de un orizont Ao (cu excep ia celor copertate care pot avea orizont A molic sau A umbric). Rspndire i condi ii naturale de formare Rspndirea i formarea entiantrosolurilor n Romnia este influen at de activit ile antropice din jurul exploatrilor miniere (exploatri carbonifere la zi), n ariile cu lucrri de excavare, de-a lungul canalelor de drenaj din Delta Dunrii, i depunerile de reziduuri provenite din diferite ramuri industriale. Toate aceste materiale sunt depozitate pe suprafe e plane de teren i conduc la scoaterea din circuitul agricol a acestor soluri, totodat producnd i poluarea lor cu diferi i compui organici toxici sau metale grele. Procese pedogenetice Procesele de solificare la aceste materiale sunt foarte lente datorit con inutului foarte redus de materie organic sau aceasta poate lipsi n cazul unor materiale rezultate din exploata iile miniere. Vegeta ia se instaleaz foarte greu pe aceste materiale reziduale i numai dup interven ia antropic. In timp n urma msurilor de ameliorare aplicate la suprafa a solului se formeaz un orizont A foarte sub ire srac n humus. Alctuirea profilului n general entiantrosolurile nu prezint un profil de sol cu o succesiune caracteristic a orizonturilor. n timp se poate forma la suprafa un orizont Ao urmat de un orizont C. Propriet i Propriet ile Entiantrosolurilor sunt foarte variate datorit heterogenit ii materialului antropogen, uneori amestecat cu material organic. Prezint nsuiri aerohidrice defectuoase deoarece au o textur foarte variat de la grosier pn la fin, reac ia poate fi acid sau alcalin, con inutul n humus i elemente nutritive este foarte sczut, cu excep ia entiantrosolurilor formate pe materiale antropogenice garbice (deeuri organice). Subtipuri urbic (ur), entiantrosol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene urbice; rudic (ru), entiantrosol avnd material parental (antropogen) scheletic de cel pu in 30 cm grosime ncepnd de la suprafa sau imediat de la suprafa ; garbic (ga), entiantrosol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene garbice (deeuri predominant organice); spolic (sl), entiantrosol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene spolice; mixic (mi), entiantrosol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene mixice; reductic (re), entiantrosol care se dezvolt pe materiale parentale antropogene reductice; copertic (ct), sol (n genere din tipul entiantrosol) acoperit cu sol humifer (de regul orizont A molic) de peste 10-15 cm grosime; psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol; litoplacic (lp), sol cu strat compact artificial (pavat, betonat, pietruit, asfaltat, etc) continuu.

Management Entiantrosolurile sunt considerate de mul i cercettori ca neproductive. Pot fi cultivate numai dup refacerea ecologic a teritoriului n care se gsesc, aplicarea unui complex de msuri ameliorative care constau n fertilizarea organic cu gunoi de grajd, ngrminte verzi, cultivarea unor plante care s valorifice poten ialul slab productiv al acestor soluri. Suprafe e nsemnate de

73

entiantrosoluri au fost redate domeniului silvic prin plantarea unor specii de salcm, ctin i plop care s-au adaptat foarte bine pe aceste terenuri. ntrebri: 1.Care sunt solurile din clasa Protisoluri? 2. Care sunt principalele propriet i ale Aluviosolurilor? 4. Care sunt principalele propriet i ale Psamosolurilor? 5. Care sunt principalele propriet i ale Erodosolurilor? 6. Care sunt principalele propriet i i managementul Entiantrosolurilor? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, AcademicPress, Cluj Napoca; Editura

2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti;

74

CAPITOLUL 11
CLASA CERNISOLURI (CER) Cuvinte cheie: cernoziom, kastanoziom, faeoziom, rendzina Obiective: a. b. c. d. Rezumat Clasa cernisoluri, include solurile cu orizont diagnostic A molic (Am) i orizont intermediar (AC, AR, Bv sau Bt) avnd n partea superioar (pe minim 10-15 cm) culori cu valori i crome <3,5 (la umed) sau orizont A molic forestalic (Amf) urmat de orizont AC sau Bv (indiferent de culori) i de orizont Cca n primii 60-80 cm. Cuprinde urmtoarele tipuri de sol: Kastanoziom, Cernoziom, Faeoziom i Rendzin. 11.1 KASTANOZIOMURILE (KZ) Soluri avnd orizont A molic (Am) cu crome >2 (la umed), orizont AC cu valori i crome mai mici de 3,5 (la umed), cel pu in n partea superioar i cel pu in pe fe ele agregatelor structurale i orizont Cca n primii 125 cm, sau pudr friabil de carbonat de calciu (concentra ii de carbona i secundari) n primii 100 cm. Rspndire i condi ii naturale de formare Kastanoziomurile sunt rspndite n Dobrogea, de-a lungul Dunrii i a litoralului Mrii Negre. Suprafe e ntinse ocup n sectorul Cernavod-Medgidia, la nord de Valea Carasu i n extremitatea nord-estic a Dobrogei. Relieful este plan sau uor nclinat i nu depete altitudinea de 150 m. Formarea acestor soluri este condi ionat de climatul arid din zona de step cu temperaturi cuprinse ntre 10,7-11,30C i precipita ii medii anuale de 350-430 mm. Vegeta ia natural este reprezentat de pajiti xerofile, n care predomin specii de Festuca valesiaca, Stipa capilata i specii xerofile mediteraneene, apar izolat i tufiuri xerofile. Materialul parental care a contribuit la formarea acestor soluri este constituit din less i depozite lessoide, dar pot apare i depozite cu texturi mai grosiere. Procese pedogenetice Cantitatea redus de resturi organice provenite de la plantele ierboase cu tuf rar, determin o acumulare sczut de humus n orizontul Am. Condi iile climatice determin o slab transformare a substratului mineral, srurile uor solubile sunt ndeprtate din profil iar cele greu solubile (CaCO3) sunt par ial levigate. Acumularea unei cantit i reduse de humus i prezen a carbonatului de calciu de la suprafa a solului determin n orizontul Am o culoare brun glbuie sau cel mult brun nchis. Alctuirea profilului. Kastanoziomurile tipice prezint urmtoarea succesiune de orizonturi: Am-A/C Cca. Orizontul Am grosime de 30-40 cm, textur lutoas sau luto-nisipoas, culoarea brun nchis sau brun glbui (10YR 2,5/3), structur glomerular moderat exprimat, prezint numeroase neoforma ii biogene i carbona i de la suprafa . Orizontul A/C grosime de 15-25 cm, culoare brun (10YR 3/3), structur glomerular slab dezvoltat sau nestructurat, prezint pseudomicelii de carbonat de calciu. Orizontul Cca culoare galben pal (10YR 6/4), nestructurat, prezint numeroase neoforma ii sub form de eflorescen e, vinioare i concre iuni de CaCO3. Cunoaterea managementului cernoziomurilor Cunoaterea pricipalelor propriet i ale kastanoziomurilor Cunoaterea principalelor nsuiri fizico-chimice ale faeoziomurilor Cunoaterea principalelor nsuiri ale Rendzinelor

75

Propriet i Con inutul de humus 2-2,5%, pH-ul 8,2-8,8, gradul de satura ie n baze 100%, densitatea aparent 1,07-1,30 sunt soluri moderat slab afnate ceea ce determin executarea lucrrilor agricole n condi ii foarte bune. Kastanoziomurile prezint un con inut mijlociu de elemente nutritive (azot, fosfor i potasiu) iar propriet ile hidrofizice sunt favorabile pentru circula ia apei i a aerului. Subtipuri - tipic (calcaric), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; - maronic (mr), sol cu orizont Am forestalic (Amf); - psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primii 50 cm; - gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; - salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm; - sodic (ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm. Management n general datorit propriet ilor fizice, Kastanoziomurile au nsuiri favorabile creterii i dezvoltrii plantelor. Sunt utilizate pentru cereale (gru, orz, porumb i sorg), plante tehnice, planta ii de vi -de-vie i pomi fructiferi (piersic, cais, cire i nuc). Principala restric ie n utilizarea acestor soluri, o constituie deficitul de umiditate din sol, care trebuie suplinit prin aplicarea iriga iei. Totodat, se impune fertilizarea organo-mineral pentru suplimentarea rezervelor de elemente nutritive i mbunt irea con inutului de materie organic din sol. 11.2 CERNOZIOMURILE (CZ) Soluri avnd A molic (Am) cu crome 2 la umed (sau mai mici de 3 la materialul n stare umed, n cazul cernoziomurilor nisipoase cu orizont B), orizont intermediar (AC, Bv, Bt) avnd culori cu crome i valori sub 3,5 (la umed) cel pu in n partea superioar (pe cca. 10-15 cm), cel pu in pe fe ele agregatelor structurale i orizont Cca sau concentrri de pudr friabil de CaCO3 (carbona i secundari) n primii 125 cm (200 cm n cazul texturii grosiere) sau soluri avnd orizont A molic forestalic (Amf) orizont intermediar (AC sau Bv) indiferent de culoare i orizont Cca care ncepe din primii 60-80 cm de la suprafa . Rspndire i condi ii naturale de formare Cernoziomurile sunt rspndite pe suprafe e plane sau uor nclinate care nu depesc altitudini mai mari de 550 m. Cele mai mari suprafe e sunt n Cmpia Romn, Dobrogea, colinele Tutovei, Dealurile Flciului i cmpia Moldovei, Cmpia de Vest (culoarul Mureului) i partea sudic a Cmpiei Transilvaniei. Condi iile climatice, sunt caracterizate prin temperaturi cuprinse ntre 8-11,50C iar precipita iile cresc de la 380 mm din zona Dobrogei pn la 600-650 mm n Cmpia de Vest. Vegeta ia natural de step este caracterizat prin specii ierboase Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, Stipa capilata, Agropyron cristatum, Poa bulbosa, Bothrichloa ischaemum, iar n zona de antestep i silvostep pe lng speciile de plante ierboase predomin specii lemnoase de Quercus pedunculiflora i Quercus pubescens i diferi i arbuti de Acer tataricum, Crataegus monogyna, Lygustrum vulgare. Materialul parental pe care s-au format cernoziomurile este alctuit din less, depozite lessoide, iar pe suprafe e restrnse unele cernoziomuri s-au format pe depozite argiloase (Cmpia Moldovei i Cmpia Transilvaniei) i nisipuri (sudul Olteniei i Brganul central). Procese pedogenetice Datorit ponderii foarte ridicate a resturilor organice provenite de la vegeta ia ierboas la suprafa a solului se formeaz un orizont de bioacumulare Am, bogat n humus de tip mull calcic. In cazul cernoziomurilor formate n zona de silvostep n care predomin vegeta ia lemnoas, datorit precipita iilor mai ridicate au loc procese de alterare a materialului parental (se formeaz orizontul B cambic - Bv), i chiar levigarea argilei din orizontul superior i formarea unui orizont B argic-Bt.

76

Srurile uor solubile sunt ndeprtate odat cu apa din precipita ii pe profilul de sol, iar CaCO3 este ndeprtat din partea superioar spre baza profilului unde se formeaz un orizont bogat n carbonat de calciu (Cca). Alctuirea profilului. Cernoziomul tipic prezint urmtoarele orizonturi: Am A/C - Cca. Orizontul Am - grosime 40-50 cm, textur lutoas, luto-nisipoasa sau luto-argiloas (n func ie de natura materialului parental), culoare brun nchis sau neagr (10YR 2/2), structur glomerular sau grun oas medie bine dezvoltat, prezint o activitate foarte bun a faunei din sol, fiind prezente numeroase crotovine, coprolite i cervotocine. Orizontul AC - grosime 15-25 cm, prezint culori brune nchise n partea superioar (10YR 2/2), textur lut-nisipoas sau luto-argiloas, structur grun oas, n partea inferioar a orizontului apar efluorescen e i pseudomicelii de CaCO3. Orizontul Cca - grosime de 50-150 cm, culoare brun n partea superioar i brun glbui deschis n partea inferioar, textur luto-nisipoas, prezint numeroase acumulri de carbona i sub form de eflorescen e, vinioare i concre iuni calcaroase. Propriet i Cernoziomurile prezint propriet i diferite n func ie de natura materialului parental, de natura vegeta iei i de condi iile climatice, fiind caracterizate printr-un con inut de humus cuprins ntre 2,56%, gradul de satura ie n baze 85-95%, pH-ul variaz ntre 6,5-8,3, densitatea aparent poate avea valori cuprinse ntre 1,25-1,45 g/cm3. Propriet ile hidrice i de aera ie sunt bune iar con inutul ridicat de materie organic determin o aprovizionare bun cu elemente nutritive. Subtipuri - tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; - psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; - pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; - vertic (vs), sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac exist) i 100 cm; - gleic (gl), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm - aluvic (al), sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (n lunci, terase recente, zone de divagare etc.); - kastanic (kz), cernoziomuri calcarice avnd crome de 2 la umed (n general se gsesc n condi ii climatice mai pu in umede i relativ calde i au profil de sol mai pu in profund dect celelalte cernoziomuri; fac tranzi ia spre kastanoziomuri); - cambic (cb), sol avnd orizont B cambic (Bv); - argic (ar), sol avnd orizont B argic (Bt); - calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm; - greic (gr), sol avnd suborizont Ame (partea inferioar a orizontului Am pudrat cu granule de cuar fr pelicule de coloizi, vizibile pe suprafa a agregatelor structurale la uscare i structur poliedric mare subangular sau nuciform); - salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm; - sodic (ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm; - maronic (mr), sol cu orizont Am forestalic (Amf); - litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol; Management Datorit nsuirilor fizico-chimice i a condi iilor climatice n care sunt rspndite cernoziomurile, acestea au fertilitatea natural cea mai ridicat fiind utilizate pentru o gam foarte variat de culturi. Astfel, se ob in produc ii foarte ridicate la gru, orz, ovz, porumb, floarea soarelui. Cele mai mari suprafe e sunt cultivate cu gru i porumb. Sunt pretabile de asemenea, pentru pomi fructiferi i vi -de-vie n special n zona Dobrogei i sudul Olteniei. Factorul limitativ al cernoziomurilor formate n zona de step, l constituie deficitul de umiditate din perioada de vegeta ie

77

a plantelor pritoare. Fertilitatea cernoziomurilor poate fi mrit prin aplicarea de ngrminte chimice cu azot i fosfor, a ngrmintelor organice i suplimentarea rezervei de ap prin iriga ie. 11.3 FAEOZIOMURILE (FZ) Faeoziomurile sunt caracterizate prin prezen a orizontului A molic (Am) i orizont subiacent (AC, Bv sau Bt) avnd culori cu crome i valori mai mici de 3,5 cel pu in n partea superioar i cel pu in pe fe ele agregatelor structurale i fr orizont Cca sau concentrri de carbona i secundari n primii 125 cm sau 200 cm n cazul texturii grosiere. Rspndire i condi ii naturale de formare Faeoziomurile sunt rspndite n zonele mai nalte din Cmpia Romn, Cmpia Banatului, Cmpia Tecuciului, Moldova (Podiul Sucevei, Podiul Brladului, depresiunea Neam , depresiunea Cracului, terasele Siretului) n Transilvania (podiul Transilvaniei, depresiunea Braov, Trgu Secuiesc, Ciuc, Sibiu i n estul Cmpiei Transilvaniei) n Subcarpa i i podiul Getic. Faeoziomurile ocup areale cu clima mai umed dect cernoziomurile, precipita iile avnd valori cuprinse ntre 500-700 mm, temperaturi de 7-90 C, iar evapotranspira ia 600-650 mm. Vegeta ia natural este reprezentat prin pajiti mezohidrofile sau pduri de stejar n amestec cu tei, carpen i ar ar. Materialele parentale sunt constituite din depozite lessoide, luturi, argile, marne i marne argiloase. Procese pedogenetice Procesul de bioacumulare favorizeaz acumularea unei cantit i nsemnate de humus de tip mull calcic n orizontul Am, iar datorit precipita iilor are loc o migrare a coloizilor de humus i argil i depunerea acestora ntr-un orizont Bt sub form de pelicule la suprafa a agregatelor structurale i n fisurile dintre agregate. Prin ndeprtarea par ial a coloizilor organici din orizontul A, solul se deschide foarte mult prin uscare comparativ cu solul umed. Totodat, n urma migrrii par iale a humusului din orizontul Am, la baza orizontului se poate forma un orizont Ame (Faeoziom greic) cu acumulri reziduale de particule grosiere de cuar . Alctuirea profilului. Faeoziomul tipic prezint urmtoarea succesiune de orizonturi: Am-BtC sau Cca. Orizontul Am grosime 40-50 cm, culoare brun nchis (10YR 2/1) n stare umed i brun cenuiu (10YR 3/2) n stare uscat, structur grun oas, textur lutoas. Orizontul Bt grosime 70-150 cm de culoare brun nchis n partea superioar i brun glbui n partea inferioar (10YR 5/3), structur columnoid prismatic sau prismatic, textur luto-argiloas sau argiloas, pete frecvente de oxizi de fier i concre iuni ferimanganice. Orizontul Cca apare la adncimi de peste 180 cm, culoare deschis este nestructurat i poate con ine CaCO3 sub form de pete i vinioare. Propriet i Faeoziomurile prezint o textur lutoas sau luto-argiloas, con inutul n humus este de 3-4,5 %, gradul de satura ie n baze 70-90%, pH-ul 5,5-6,5, densitatea aparent n orizontul Am este mic de 1,20-1,30 g/cm3 i foarte mare la nivelul orizontului Bt de 1,6-1,8 g/cm3. Subtipuri tipic (ti); calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm; cambic (cb), sol avnd orizont B cambic (Bv); argic (ar), sol avnd orizont B argic (Bt); greic (gr), sol avnd suborizont Ame (partea inferioar a orizontului Am pudrat cu granule de cuar fr pelicule de coloizi, vizibile pe suprafa a agregatelor structurale la uscare i structur poliedric mare subangular sau nuciform); psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; vertic (vs), sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac exist) i 100 cm;

78

gleic (gl), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm; clinogleic (cl), sol cu stagnogleizare (w) din primii 50 cm i gleizare (Go) n primii 200 cm, excesul de ap fiind provenit att din precipita ii sau izvoare de coast, ct mai ales prin curgere lateral prin orizonturile profilului de sol situat pe versant; aluvic (al), sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (n lunci, terase recente, zone de divagare).

Management Utilizarea Faeoziomurilor este foarte variat, aceste soluri avnd o fertilitate bun sunt utilizate pentru cereale, cartof, sfecl de zahr, planta ii de pomi i vi -de-vie (Pietroasele, Nicoreti, Panciu) dar i pentru puni i pdure. Pentru creterea poten ialului productiv al acestor soluri sunt recomandate fertilizrile organo-minerale, lucrri de afnare adnc pentru mbunt irea regimului aerohidric al solurilor i combaterea eroziunii, n cazul Faeoziomurilor amplasate pe versan i. 11.4 RENDZINELE (RZ) Sunt caracterizate printr-un orizont A molic (Am) i orizont intermediar (AR, Bv, AC) avnd culori cu crome i valori sub 3,5 (la umed) cel pu in n partea superioar i cel pu in pe fe ele agregatelor structurale, dezvoltate pe materiale parentale calcarifere sau roci calcaroase care apar ntre 20 i 50 cm. Denumirea de rendzin este de origine polonez (rzendic - a tremura), aceste materiale calcaroase scheletice fac ca n timpul lucrrilor agricole utilajele s tremure. Rspndire i condi ii naturale de formare Rendzinele sunt soluri intrazonale i ocup areale restrnse n Carpa ii Orientali (Ciuc, Bucegi), Carpa ii Meridionali (Lotru, Sebe, Vlcan), Carpa ii Occidentali (Anina, Bihor, Gilu, Codru, Pdurea Craiului etc.), n Subcarpa i, Dobrogea, etc. Condi iile de clim i vegeta ie n care se gsesc rendzinele sunt variate, de la vegeta ie lemnoas la vegeta ie ierboas, unde exist materiale parentale calcaroase. Materialele parentale care duc la formarea acestor soluri sunt reprezentate de calcare, dolomite, magnezite, gipsuri, gresii calcaroase, conglomerate calcaroase. Procese pedogenetice Datorit materialului parental bogat n CaCO3 i a resturilor vegetale n cantitate ridicat, este favorizat formarea i acumularea de humus saturat n ioni de calciu ntr-un orizont Am. Totodat, prezen a la mic adncime a rocilor dure bazice, blocheaz procesele de debazificare i iluvierea anumitor compui organici sau minerali. Alctuirea profilului: Am-A/R-R Orizontul Am grosime 20-30 cm, culoare neagr sau brun foarte nchis (10YR 2/2), textur lutoas, structur grun oas bine dezvoltat, este poros, permeabilitate ridicat, activitatea microbiologic redus i con ine fragmente de roc dezagregate. Orizontul A/R grosime de 10-15 cm nchis la culoare, con inutul de schelet crete odat cu adcimea. Orizontul R reprezint rocile dure calcaroase, este de culoare deschis i apare foarte aproape de suprafa solului. Propriet i Rendzinele prezint nsuiri fizice i hidrofizice bune, textur mijlocie, sunt bine structurate, con inut ridicat n humus 4-8%, gradul de satura ie n baze de 100% iar reac ia este neutr-slab acid (pH-ul mai mare de 7). Datorit volumului edafic, redus rendzinele au un poten ial productiv sczut i nu posed capacitate ridicat de re inere a apei i a elementelor nutritive. Subtipuri cambic (cb), sol avnd orizont B cambic (Bv);

79

calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm (face efervescen la adugare de acid clorhidric 1:3); eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa , fr carbona i; scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75% schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice.

Management n func ie de zona de rspndire, Rendzinele sunt utilizate pentru puni, fne e, pduri n regiunile muntoase, pentru pomicultur i viticultur n regiunile de deal, podi i pentru culturi de cmp n regiunile joase. Pentru creterea fertilit ii, se impune aplicarea de ngrminte chimice i nlturarea materialului scheletic din partea superioar a profilului de sol. De asemenea, Rendzinele care ocup suprafe e nclinate, sunt supuse eroziunii hidrice, iar pentru protec ia acestor soluri sunt necesare msuri de mpdurire. ntrebri: 1.Care sunt solurile din clasa Cernisoluri? 2. Care sunt principalele nsuiri ale cernoziomurilor? 4. Care sunt principalele caracteristici ale faeoziomurilor i modul de utilizare? 5. Care este managementul rendzinelor? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti

80

CAPITOLUL 12
CLASA UMBRISOLURI (UMB) Cuvinte cheie: nigrosol, humosiosol, humus Obiective: a. Cunoaterea solurilor din clasa umbrisoluri b. Cunoaterea ariei de distribu ie i a principalelor propriet i ale nigrosolurilor c. Cunoaterea principalelor nsuiri ale humosiosolurilor Rezumat n aceast clas sunt cuprinse solurile care au urmtoarele elemente diagnostice specifice: orizont A umbric (Au) urmat de un orizont intermediar (AC, AR sau Bv) avnd n partea superioar (pe minimum 10-15 cm) culori cu valori i crome sub 3,5 (la umed). Clasa umbrisoluri cuprinde urmtoarele tipuri de sol: Nigrosol i Humosiosol. 12.1 NIGROSOLURILE (NS) Soluri avnd orizont a umbric (Au) cu crome < 2 (la umed) urmat de orizont intermediar (AC, AR, Bv) cu grad de satura ie n baze < 53% i culori cu crome i valori sub 3,5 (la umed) cel pu in n partea superioar i cel pu in pe fe ele agregatelor structurale. Pot avea i orizont O. Rspndire i condi ii naturale de formare Nigrosolurile sunt caracteristice pentru arealul montan cu relief puternic fragmentat, cu drenaj extern bun, unde se ntlnesc n acelai areal cu districambosolurile, la altitudini cuprinse ntre 8001000 m n Carpa ii Orientali. Clima este rece i umed cu temperaturi medii multianuale de 4-60C, i precipita ii medii anuale cu valori de 700-1100 mm. Vegeta ia natural este constituit din pduri de fag simple sau amestec i vegeta ie ierboas acidofil alctuit din Festuca Rubra, Agrostis tenuis, Oxalis acetosella etc. Materialul parental este format din materiale rezultate n urma produselor de dezagregare i alterare a rocilor acide (granite, granodiorite, isturi cristaline, gresii i conglomerate). Procese pedogenetice Acumularea resturilor vegetale ierboase acidofile n cantitate ridicat la suprafa a solului, determin formarea unui orizont de bioacumulare A umbric. n compozi ia humusului de tip mull moder sau moder predomin acizii fulvici (raportul acizi huminici/acizi fulvici este de 0,3-0,5). Datorit condi iilor climatice alterarea mineralelor primare este intens iar argila format nu migreaz n adncime dect n cantit i reduse, iar n acest caz se formeaz sub orizontul de bioacumulare un orizont de alterare B cambic Bv. Alctuirea profilului: Au-Bv-C sau R Orizontul Au grosime de 20-35 cm, culoare neagr (10YR 2/1) sau brun nchis, textur lutoas sau luto-argiloas, structur grun oas, prezint numeroase rdcini de plante ierboase. Orizontul Bv grosime 30-50 cm, culoare brun nchis n partea superioar iar n partea inferioar brun glbui sau rocat, datorit prezen ei oxizilor de fier, textura luto-argiloas, structur poliedric subangular moderat-slab dezvoltat. n partea inferioar a orizontului pot fi prezente n cantit i reduse fragmente de roc. Urmeaz orizontul C alctuit din roci neconsolidate, acide sau R (roca dur) pe seama cruia s-au format nigrosolurile. Propriet i Textura nigrosolurilor variaz de la luto-nisipoas pn la luto-argiloas i este nediferen iat pe profil. n partea superioar a profilului solurile sunt foarte afnate ceea ce determin o bun permeabilitate pentru ap iar drenajul extern este foarte bun. Dei con inutul n humus de 3-5% pe

81

adncimea 0-50 cm este mare (200-300 t/ha), acesta este acid iar aprovizionarea cu elemente nutritive este slab, datorit activit ii biologice reduse. Reac ia este moderat acid (pH 4,5-6,0) i prezint un grad de satura ie n baze sczut (V<53%). Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; cambic (cb), sol avnd orizont B cambic (Bv); litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R); scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) ; aluvic (al), sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (n lunci, terase recente, zone de divagare etc.).

Management Fertilitatea nigrosolurilor este sczut, i datorit arealului n care sunt rspndite sunt utilizate n special pentru puni naturale i pduri de foioase simple sau n amestec cu rinoasele. Pentru mrirea fertilit ii acestor soluri sunt recomandate ndeprtarea scheletului de la suprafa a solului, aplicarea de amendamente calcice, fertilizarea mineral i trlirea. 12.2 HUMOSIOSOLURILE (HS) Soluri avnd orizont A umbric (Au) cu crome < 2 (la umed), con ine materie organic humificat segregabil de partea mineral silicatic, urmat de orizont intermediar (AC, AR, B), cu grad de satura ie n baze mai mic de 53% i culori cu crome i valori sub 3,5 (la umed) n partea inferioar. Rspndire i condi ii naturale de formare Humosiosolurile sunt caracteristice etajului alpin fiind rspndite n zona pajitilor alpine la altitudini de peste 1800 m din Carpa ii Meridionali i Carpa ii Orientali. Clima este umed i rece, caracterizndu-se prin temperaturi medii anuale foarte sczute de 0 i 20C iar precipita iile sunt foarte ridicate cu valori cuprinse ntre 1200-1400 mm. Vegeta ia natural este constituit din plante ierboase cum sunt: Carex curvula (coarn), Festuca supina (pruc), Nardus stricta ( epoica) i plante lemnoase Salix Herbacea (salcie pitic), Rhododendron kotschyi (smirdan), Vaccinum myrtillus (afin), Juniperus communis (ienupr) etc. Materialele parentale sunt alctuite din produsele de dezagregare a rocilor consolidate, acide magmatice, metamorfice i sedimentare. Procese pedogenetice Datorit climatului umed i rcoros, activitatea biologic este redus i descompunerea materiei organice se desfoar foarte ncet i incomplet. Dezagregarea este foarte intens, iar alterarea este slab i se formeaz o cantitate foarte redus de argil, dar rezult cantit i importante de hidroxizi ferici care se depun pe granule de nisip grosier din partea inferioar a profilului, imprimnd un colorit brun sau brun glbui. n aceste condi ii, resturile organice provenite de la vegeta ia ierboas acidofil sunt slab humificate iar prin uscare se separ foarte uor de partea mineral. Alctuirea profilului: Au-A/R-R Orizontul Au grosime de 15-25 cm, textur nisipoas sau nisipo-lutoas, culoare brun cenuie nchis sau neagr 10YR 2/1, nestructurat, afnat n partea superioara a orizontului cu frecvente rdcini sub form de psl care re in partea mineral a solului. Orizontul A/R grosime de 10-15 cm, textur nisipo-lutoas, culoare cenuiu nchis (10YR 3/2), nestructurat i cu fragmente mici de roc. Orizontul R apare la adncimi de 30-40 cm, format din roci compacte sau foarte pu in dezagregate. Propriet i Datorit texturii grosiere i a volumului edafic redus, fertilitatea acestor soluri este foarte sczut. Cu toate c sunt foarte bogate n materie organic, aceasta este par ial descompus iar

82

humusul brut rezultat (con inut 7-10%) este acid i srac n elemente nutritive. Reac ia solurilor este acid (pH-ul 4,5-5) iar gradul de satura ie n baze poate ajunge la 10 %. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; cambic (cb), sol avnd orizont B cambic (Bv); litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R); scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet);

Management Pentru c ocup zonele cele mai nalte de la noi din ar i datorit fertilit ii sczute Humosiosolurile sunt utilizate doar pentru pajiti alctuite din specii cu valoare nutritiv mic. Pentru creterea fertilit ii acestor soluri, se impune aplicarea amendamentelor calcaroase pentru corectarea reac iei acide, aplicarea de ngrminte organice i minerale, iar pentru mbunt irea covorului vegetal este recomandat supransmn area. ntrebri: 1.Care sunt solurile din clasa Umbrisoluri? 2. Cum sunt utilizate nigrosolurile i principalele msuri de ameliorare? 3. Care sunt principalele propriet i ale humosiosolurilor?

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, AcademicPress, Cluj Napoca;

Editura

2.Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3.Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4.Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti 5.Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti

83

CAPITOLUL 13
CLASA CAMBISOLURI (CAM) Cuvinte cheie: taxonomia solurilor, clase de sol, tip de sol, subtip de sol Obiective: d. e. f. g. Rezumat Aceast clas include solurile care prezint orizont diagnostic B cambic (Bv), avnd culori cu valori i crome peste 3,5 (la umed) ncepnd din partea superioar. Nu prezint orizont Cca n primii 80 cm. Cuprinde tipurile: Eutricambosol i Districambosol. 13.1 EUTRICAMBOSOLURILE (EC) Soluri avnd orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu valori i crome peste 3,5 (la umed) cel pu in pe fe ele agregatelor structurale ncepnd din partea inferioar; propriet i eutrice (V>53%) n ambele orizonturi. Nu prezint orizont Cca n primii 80 cm. Rspndire i condi ii naturale de formare Eutricambosolurile se ntlnesc n areale cu relief reprezentat de culmi i versan i cu diferite nclinri i expozi ii, conuri proluviale, terase i lunci nalte fiind rspndite la altitudini de pn la 1200-1300 m n Subcarpa i, Podiul Transilvaniei, Podiul Moldovei, Podiul Mehedin i, Piemontul Getic, Piemonturile Vestice, Dobrogea de Nord, dar i n Carpa ii Meridionali i Occidentali. Clima este umed cu precipita ii cuprinse ntre 600-800 mm, fiind depit evapotranspira ia n toate lunile i temperaturi medii multianuale de 6-100C. Vegeta ia natural este constituit din pduri de stejar, fag, pure sau n amestec cu rinoase i o vegeta ie ierboas reprezentat de Asperula odorata, Dentaria bulbifera, Allium ursinium etc. Materialul parental rezult din roci foarte variate dar bogate n baze: argile, marne, isturi argiloase sau marnoase, gresii calcaroase, conglomerate, luturi, calcare i bauxite bogate n oxizi de fier. Procese pedogenetice Pe seama descompunerii vegeta iei lemnoase i ierboase la suprafa se formeaz un orizont de bioacumulare Ao, alctuit din humus de tip mull forestier saturat n baze. Alterarea este moderat i se formeaz argile i sescvioxizi de fier, dar datorit materialului parental calcaros bogat n elemente bazice, migrarea pe acestor componente pe profilul de sol este stopat de reac ia neutr sau slab acid, astfel c sub orizontul de bioacumulare se formeaz un orizont de alterare B cambic Bv. Alctuirea profilului: Ao-Bv-C sau R Orizontul Ao grosime de 10-40 cm, culoare brun nchis sau brun cenuie (10YR 4/2), textura lutoas sau luto-argiloas, structur grun oas, bine dezvoltat. Orizontul Bv grosime 20-80 cm, culoare brun (10YR 4/4), textur luto-argiloas, structura poliedric angular, bine dezvoltat. Orizontul C apare la grosimi variabile n func ie de caracteristicile materialul parental iar dac acesta este reprezentat prin roci consolidate apare orizontul R. Propriet i Textura solului variaz n func ie de natura materialului parental de la luto-nisipoas pn la luto-argiloas, ceea ce confer un regim aerohidric satisfctor. La solurile care prezint material Cunoaterea solurilor din clasa cambisoluri Cunoaterea pricipalelor nsuiri ale districambosolurilor Cunoaterea pricipalelor nsuiri ale eutricambosolurilor Cunoaterea msurilor de ameliorare ale eutricambosolurilor districambosolurilor

84

scheletic volumul edafic util este redus, ceea ce constituie un factor restrictiv pentru creterea i dezvoltarea plantelor. Con inutul de humus este ntre 3-10%, pH-ul 6,0-7,5 i gradul de satura ie n baze 60-80%. n orizontul Ao i Bv eutricambosolurile prezint o aprovizionare bun cu elemente nutritive. Subtipuri n func ie de natura materialului parental i a proceselor pedogenetice Eutricambosolurile prezint un numr foarte mare de subtipuri: - tipic (ti); - molic (mo), sol avnd orizont A molic (Am); - psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; - pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; - vertic (vs), sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac exist) i 100 cm; - andic (an), sol avnd material amorf (provenit din roc sau materialul parental) cel pu in n unul dintre orizonturi, fr a ndeplini parametrii necesari pentru propriet i andice ca s fie ncadrat la Andosol; - gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; - stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm.; - aluvic (al). sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (n lunci, terase recente, zone de divagare etc.); - litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol - litoplacic (lp), sol cu strat compact artificial (pavat, betonat, pietruit, asfaltat, etc) continuu; subdiviziuni ca la litic; - scheletic (qq) sol cu caracter scheletic (cu peste 75% schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice; - rodic (ro), sol cu orizont B avnd n partea inferioar i cel pu in n pete (n propor ie de peste 50%) n partea superioar culori n nuan e 5YR i mai roii; - salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm.; - sodic (alcalic) (ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm. Management Eutricambosolurile prezint o fertilitate mijlocie i sunt utilizate n func ie de natura materialului parental i al zonei de formare pentru diferite culturi de cmp cum sunt: gru, porumb, floarea soarelui, cartof etc., planta ii de pomi i vi -de-vie, iar n zonele nalte pentru pduri de fag i rinoase. Apa nu mai reprezint un factor limitativ pentru culturile agricole, dar pe terenurile nclinate se manifest procese de eroziune, care impun executarea unor lucrri antierozionale specifice pentru fiecare zon. Pentru combaterea eroziunii pe terenurile cu pant accentuat se impune plantarea anumitor specii de arbuti sau mpduriri pentru ocuparea terenurilor cu vegeta ie forestier. Totodat se impune alegerea corect a modului de folosin i executarea lucrrilor agricole de-a lungul curbelor de nivel. 13.2 DISTRICAMBOSOLURILE (DC) Soluri avnd orizont A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu valori i crome peste 3,5 (la umed) cel pu in pe fe ele agregatelor structurale ncepnd din partea superioar; propriet i districe (V<53%) de la suprafa i cel pu in pn n prima parte a orizontului B. Rspndire i condi ii naturale de formare Sunt rspndite n arealele montane, pornind de la altitudini de 600-700 m pn la limita superioar a pdurilor 1000-1200 m din Carpa ii Orientali (Mun ii Maramureului, Rodnei, Guti, ible), Carpa ii de Curbur, Mun ii Apuseni.

85

Clima este umed i rcoroas, cu precipita ii cuprinse ntre 800-1200 mm i temperaturi de 380C. Vegeta ia natural este reprezentat prin pduri de fag, amestec de fag cu rinoase sau molid cu brad iar vegeta ia ierboas este constituit din plante cu caracter acidofil: Oxalis acetosella, Soldanella montana, Nardus stricta, Agrostis tennuis i muchi verzi (Hylocomium, Dicranum, Entodon). Materialele parentale sunt reprezentate prin depozite de pant rezultate n urma dezagregrii i alterrii rocilor acide magmatice i metamorfice (isturi cristaline, granite, granodiorite etc.). Procese pedogenetice Condi iile climatice i resturile vegetale provenite de la vegeta ia lemnoas i ierboas acidofil, determin formarea unui humus acid de tip mull sau moder cu o pondere ridicat a acizilor fulvici, care determin o debazificare treptat i acidifierea complexului coloidal. Prezen a ionilor de Al2+ liber n cantitate ridicat, mpiedic migrarea argilei pe profilul de sol, favoriznd precipitarea acesteia pe loc i formarea unui orizont de alterarea B cambic (Bv). Alctuirea profilului: Ao Bv - C Orizontul Ao - grosime 15-25 cm, culoare brun n stare umed (10YR 5/3), textur lutoas sau luto-nisipoas, structur grun oas slab dezvoltat. Orizontul Bv - grosime 30-40 cm, culoare brun glbuie (10YR 6/4), textura lutoas, structura poliedric, poate prezenta schelet n cantit i variabile. Orizontul R - reprezint materialul parental consolidat, alctuit din roci acide magmatice i metamorfice. Propriet i Districamosolurile, prezint o textur nediferen iat sau slab diferen iat pe profil ceea ce determin un regim aerohidric satisfctor. Con inutul mare de schelet determin un volum edafic util mic, o permeabilitate ridicat pentru ap i o capacitate sczut de re inere a elementelor nutritive. Con inutul n humus este de 5-8% dar poate ajunge i la 20 % (humus brut), reac ia este puternic acid 4,5-5,5 iar gradul de satura ie n baze prezint valori cuprinse ntre 20 i 50%. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; umbric (um), sol avnd orizont A umbric (Au); psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; andic (an), sol avnd material amorf (provenit din roc sau materialul parental) cel pu in n unul dintre orizonturi; prespodic (ep), sol acid cu orizont B cambic (Bv) prezentnd acumulare de sescvioxizi (ndeosebi Al2O3), fr orizont spodic; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol; scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75% schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice; aluvic (al), sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (n lunci, terase recente, zone de divagare etc.); gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm;

Management Districambosolurile care ocup zonele cu altitudine joas, sunt utilizate pe suprafe e restrnse pentru cultura cartofului, trifoi, gru, iar cele de la altitudini mai mari sunt utilizate pentru planta ii de arborete, pduri de foioase n amestec cu rinoasele sau amestec de rinoase i fne e ori puni. Pentru creterea fertilit ii Districambosolurilor, sunt recomandate: amendarea calcaroas, aplicarea de ngrminte organice i minerale, combaterea eroziunii solului pe versan ii puternic nclina i prin mpdurire i ameliorarea compozi iei floristice a pajitilor cu plante ierboase valoroase din punct de vedere nutritiv.

86

ntrebri: 1.Care sunt solurile din clasa Cambisoluri? 2. Cum sunt utilizate districambosolurile i care sunt msurile de ameliorare? 3. Care sunt principalele propriet i ale eutricambosolurilor? 4. Care sunt principalele plante de cultura pretabile pentru eutricambosoluri?

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2.Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3..Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4.Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5.Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti

87

CAPITOLUL 14
CLASA LUVISOLURI (LUV) Cuvinte cheie: preluvosol, luvosol, planosol, alosol Obiective: a. b. c. d. e. Rezumat Solurile din aceast clas sunt caracterizate printr-un orizont B argic (Bt) avnd culori cu valori i crome mai mari de 3,5 la materialul n stare umed ncepnd din partea superioar a orizontului. n aceast clas nu sunt incluse solurile cu orizont B argic-natric (Btna). Clasa Luvisoluri cuprinde urmtoarele tipuri de sol: Preluvosol, Luvosol, Planosol i Alosol. 14.1 PRELUVOSOLURILE (EL) Soluri avnd orizontul A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizont intermediar argic (Bt) avnd culori cu valori peste 3,5 (la umed) cel pu in pe fe ele agregatelor structurale, ncepnd din partea superioar i grad de satura ie n baze (V) peste 53%. Rspndire i condi ii naturale de formare Sunt rspndite pe suprafe e mari n podiurile i piemonturile de la exteriorul Carpa ilor, cum sunt Podiul Transilvaniei, Podiul Getic, Piemonturile Vestice, Podiul Somean, Podiul Brladului, Cmpia Romn i zona subcarpatic. Clima specific zonei de rspndire a preluvosolurilor este caracterizat prin temperaturi medii multianuale de 7-11,50C, precipita ii medii 550-950 mm i evapora ia sub 650 mm. Vegeta ia caracteristic, este reprezentat prin vegeta ie natural lemnoas alctuit din pduri de: Quercus petrae (gorun), Quercus cerris (cer), Quercus frainetto (grni ), iar n zonele nalte apare i Fagus silvatica (fagul) i o vegeta ie ierboas constituit din Asperula odorata (vinari ), Corydalis solida (brebenei), Pulmonaria rubra, Dentaria bulbifera etc. Materialele parentale provin din rocile sedimentare i sunt alctuite din depozite loessoide, luturi, argile, conglomerate etc. Procese pedogenetice Descompunerea resturilor vegetale provenite de la vegeta ia lemnoas i ierboas este realizat att de bacterii ct i de ciuperci, n aceste condi ii humificarea este moderat iar humusul format este alctuit n propor ii egale att din acizi humici ct i fulvici (AH/AF este egal cu 1 sau mai mic de 1). Datorit materialului parental cu un con inut ridicat n baze, humusul rezultat n urma mineralizrii resturilor organice este saturat n cationi bazici de tip mull forestier i determin formarea unui orizont de bioacumulare Ao. Datorit condi iilor climatice caracterizate prin precipita ii mai ridicate procesele de alterare sunt foarte accentuate i duc la formarea de argil, i compui ferici (oxizi i hidroxizi de fier) care migreaz pe profilul de sol i formeaz un orizont B argic (Bt) de culoare glbuie-ruginie. Alctuirea profilului: Ao Bt C Orizontul Ao grosime 20-30 cm, culoare brun sau brun cenuie (10YR 4/3), textur lutoas sau luto-argiloas, structur grun oas sau poliedric bine dezvoltat. Orizontul Bt grosime 50-120 cm, culoare brun glbui nchis (10YR 4/4), textura lutoargiloas, structur prismatic, compact, prezint pelicule de argil la suprafa a agregatelor structurale Cunoaterea solurilor din clasa Luvisoluri Cunoaterea principalelor caracteristici ale Preluvosolurilor Cunoaterea principalelor caracteristici ale Luvosolurilor Cunoaterea principalelor caracteristici ale Preluvosolurilor Cunoaterea principalelor caracteristici ale Planosolurilor

88

Orizontul C apare la adncimi mai mari de 130 cm, culoare glbuie, nestructurat, textur diferit n func ie de natura materialului parental, poate prezenta carbona i reziduali i se noteaz cu Ck. Propriet i Preluvosolurile prezint o textur lutoas sau luto-argiloas i prezint o slab diferen iere textural pe profilul de sol (Idt=1,2-1,4). Con inutul de argil mai ridicat la nivelul orizontului Bt, determin un regim aerohidric mai deficitar comparativ cu orizontul de suprafa . Con inutul de humus are valori cuprinse ntre 2-4%, reac ia solului este slab acid 6,0-6,7 iar gradul de satura ie n baze 7090%. Subtipuri tipic (ti); molic (mo), sol avnd orizont A molic (Am); rocat (rs), sol cu orizont B argic (Bt) avnd n partea inferioar i cel pu in n pete (n propor ie de peste 50%) n partea superioar culori n nuan e de 7,5YR; rodic (ro), sol cu orizont B avnd n partea inferioar i cel pu in n pete (n propor ie de peste 50%) n partea superioar culori n nuan e 5YR i mai roii; psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; vertic (vs), sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac exist) i 100 cm; stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm; gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; calcic (ca), sol avnd orizont carbonato-acumulativ sau calcic (Cca) sau pudr friabil de CaCO3 n primii 125 cm (sau n primii 200 cm n cazul texturilor grosiere); litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol; scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75% schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice; sodic (alcalic - ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm.

Management Datorit arealului n care se formeaz (Preluvosolurile sunt caracteristice pdurilor de foioase), foarte multe suprafe e sunt cultivate cu diferite plante de cultur deoarece aceste soluri prezint nsuiri fizico-chimice i biologice favorabile dezvoltrii plantelor. Pot fi folosite pentru cultivarea cerealelor (gru, orz, porumb, ovz etc.) n zonele mai pu in nalte, n zona deluroas planta ii vitipomicole, cartofi, plante tehnice, fnea , pune i pdure. Pentru creterea fertilit ii sunt recomandate efectuarea lucrrilor agricole n intervalul optim de umiditate, aplicarea ngrmintelor organice i minerale pentru creterea con inutului de elemente nutritive din sol. n cazul terenurilor amplasate pe versan i, se impune combaterea proceselor de eroziune prin terasare, agroterase sau prin acoperirea terenului cu planta ii de arbuti ori mpdurire. 14.2 LUVOSOLURILE (LV) Soluri avnd orizont A ocric (Ao), urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) i orizont B argic (Bt) cu grad de satura ie n baze (V) peste 53% cel pu in ntr-un suborizont din partea superioar; nu prezint schimbare textural brusc (ntre E i Bt pe <7,5 cm). Pot s prezinte, pe lng orizonturile men ionate, orizont O, orizont vertic, propriet i stagnice intense (W) sub 50 cm, schimbare textural semibrusc (pe 7,5-15 cm) sau trecere glosic (albeluvic). Rspndire i condi ii naturale de formare Luvosolurile, sunt rspndite n zonele de dealuri i podi ocupnd suprafe e mari n Subcarpa i, Podiul Sucevei, Podiul Trnavelor, Podiul Somean, Podiul Getic, depresiunile Oa,

89

Baia Mare, Fgra, Braov, Ha eg, precum i n partea de nord a Cmpiei Romne i Cmpia Someului. Condi iile climatice n care s-au format luvosolurile sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 6-9 0C i precipita ii medii de 600-900 mm acestea depind evapotranspira ia, care este mai mic de 600 mm. Vegeta ia natural, este alctuit din pduri de gorun (Q. Petraea) i fag (Q. silvatica) pure sau n amestec (gorun cu stejar sau fag cu brad) i o vegeta ie ierboas reprezentat n general prin specii acidofile (Poa nemoralis, Luzula albida, Genista tinctoria, Deschampsia flexuosa etc.). Materialele parentale, sunt foarte variate i alctuite din roci sedimentare: luturi, argile, gresii, conglomerate i nisipuri care sunt srace n elemente bazice, sau materiale rezultate n urma proceselor de dezagregare i alterare a rocilor magmatice i metamorfice. Procese pedogenetice n urma descompunerii preponderent de ctre ciuperci a resturilor vegetale provenite de la vegeta ia lemnoas i ierboas acidofil, la suprafa a solului se formeaz un orizont de bioacumulare Ao cu humus pu in, n care predomin acizii fulvici. Datorit condi iilor fizico-geografice i a materialului parental srac n elemente bazice, srurile sunt ndeprtate rapid pe profilul de sol iar n urma proceselor de alterare se formeaz argil i sescvoxizi care migreaz din orizonturile superioare, astfel c orizontul subiacent orizontului de bioacumulare, capt un colorit deschis la culoare, deoarece este foarte srac n argil i sescvioxizi i bogat n silice coloidal (Eluviere-E). Argila i sescvioxizii migra i din orizonturile superioare, se depun ntr-un orizont B argic (Bt), foarte compact i greu permeabil. Alctuirea profilului: Ao-El-Bt-C sau Ao-Ea-Bt-C Orizontul Ao - grosime 10-20 cm, textur lutoas sau luto-nisipoas, structur grun oas sau poliedric, culoare brun cenuiu sau brun cenuiu foarte nchis (10YR 4/2), activitate biologic redus, prezint numeroase rdcini ierboase i lemnoase. Orizontul El sau Ea grosime 10-40 cm, textur luto-nisipoas, structura lamelar sau nestructurat, culoare cenuiu deschis (10YR 6/4), la uscare devine albicios, prezint pete de oxizi ferici, activitate biologic redus. Orizontul Bt grosime 60-120 cm, textur luto-argiloas sau argiloas, structura prismatic, culoare brun glbui (10YR 5/6) cu pete rocate (7,5YR 6/8), prezint pelicule argiloase la suprafa a agregatelor structurale, foarte compact, neoforma ii ferimanganice frecvente (bobovine). Orizontul C apare la adncimi mai mari de 150 cm, textura diferit n func ie de caracteristicile materialului parental, nestructurat. Dac materialul parental este bogat n CaCO3 se formeaz un orizont Ck, iar dac este alctuit din roci dure orizontul se noteaz cu R. Propriet i Luvosolurile, sunt soluri moderat sau puternic diferen iate textural, ceea ce determin nsuiri aerohidrice nefavorabile pe profil, deoarece con inutul de argil n orizontul Bt poate fi de 1,5-2 ori mai mare dect n orizontul Ea. Sunt slab aprovizionate cu elemente nutritive, con inutul n humus este foarte sczut 1,5-2,5 %, n orizontul Ea poate s scad sub 1%, reac ia este moderat acid 5-5,5 sau puternic acid la subtipurile albice n jur de 4,5, gradul de satura ie n baze mai mic de 60% iar n orizontul Ea poate avea valori de 15-20%. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; umbric (um), sol avnd orizont A umbric (Au); rocat (ro), sol cu orizont B argic (Bt) avnd n partea inferioar i cel pu in n pete (n propor ie de peste 50%) n partea superioar culori n nuan e de 7,5YR; rodic (ro), sol cu orizont B avnd n partea inferioar i cel pu in n pete (n propor ie de peste 50%) n partea superioar culori n nuan e 5YR i mai roii; calcic (ca), sol avnd orizont carbonato-acumulativ sau calcic (Cca) sau pudr friabil de CaCO3 n primii 125 cm (sau n primii 200 cm n cazul texturilor grosiere); rezicalcaric (rk), sol care prezint orizont C cu carbona i reziduali ncepnd din primi 125 cm; psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm;

90

vertic (vs), sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac exist) i 100 cm; albic (ab), sol avnd orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor n care a fost sub iat prin includere n stratul arat); glosic (gl), sol avnd orizont eluvial care ptrunde n limbi n orizontul B (E+B) (trecere glosic sau albeluvic); planic (pl), sol cu schimbare textural brusc ntre orizontul eluvial E (El sau Ea) i orizontul B argic (Bt) pe 7,5-15 cm; stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm; gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol; scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice; sodic (ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm.

Management Datorit slabei aprovizionri cu elemente nutritive i a diferen ierei texturale pe profilul de sol, luvosolurile prezint o fertilitate sczut pentru majoritatea plantelor de cultur. Pot fi pretabile pentru culturi de cmp cum sunt: gru, porumb, floarea soarelui, trifoi sau pajiti, planta ii de pomi i vi -devie, produc iile ob inute fiind n general sczute. Pentru ob inerea unor produc ii ridicate, se impune, aplicarea unor msuri de ameliorare complexe cum sunt: amendarea calcic pentru luvosolurile cu reac ie acid, lucrri de mobilizare profund pentru eliminarea excesului de ap i mbunt irea permeabilit ii solului, efectuarea lucrrilor agricole n perioadele optime de umiditate i aplicarea de ngrminte organice i minerale pentru suplimentarea rezervei sczute de elemente nutritive. 14.3 PLANOSOLURILE (PL) Soluri avnd orizont A ocric urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) i orizont B argic (Bt), prezentnd schimbare textural brusc (ntre E i Bt pe <7,5 cm). Pot s prezinte orizont O, orizont vertic i propriet i stagnice intense (W). Rspndire i condi ii naturale de formare Planosolurile ocup suprafe e reduse n Podiul Getic, Podiul Trnavelor, n depresiunile intramontane Baia Mare, Ha eg, Trgu Jiu, Podiul Sucevei i n Subcarpa i fiind rspndite n acelai areal cu Luvosolurile, dar spre deosebire de acestea ocup zone mai depresionare. Precipita iile, sub influen a crora s-au format Planosolurile sunt caracterizate prin valori de 600-900 mm, temperaturi de 6-90 C, iar evapotranspira ia nu depete precipita iile. S-au format sub o vegeta ie asemntoare Luvosolurilor caracterizat prin pduri de Quercus petraea i Fagus silvatica pure sau n amestec i o vegeta ie ierboas alctuit din specii acidofile cum sunt Festuca sp., Luzula sylvatica etc. Materialul parental este format din depozite lutoase sau argiloase care determin un drenaj slab i o permeabilitate redus. Procese pedogenetice Procesul de bioacumulare este redus, iar humusul format este de slab calitate, predomin acizii fulvici iar orizontul format n urma acestui proces este de tip A ocric - Ao. Datorit proceselor de alterare i debazificare intense au loc procese pronun ate de migrare a argilei pe profilul solului, formndu-se sub orizontul de bioacumulare un orizont El sau Ea srcit n argil i mbog it rezidual n silice i oxizi ferici de culoare deschis. Orizontul de iluviere, format prin depunerea argilei sub form de pelicule argiloase este un orizont B argic (Bt) cu o textur argiloas. Datorit condi iilor de relief, material parental i drenaj deficitar i a permeabilit ii reduse a orizontului Bt. Fenomenul de stagnogleizare (w) se manifest foarte accentuat.

91

Alctuirea profilului: Ao - Elw Btw C Orizontul Ao grosime 10-20 cm, textur luto-argiloas, culoare brun cenuiu nchis 10YR3/2, prin uscare devine cenuiu deschis, structur grun oas, poate prezenta pete cenuii, datorate reducerii oxizilor ferici n urma proceselor de stagnogleizare. Orizontul Elw grosime 10-20 cm, culoare brun cenuiu (10YR 4/2) cu pete glbui, prin uscare devine albicios, textur luto-nisipoas, structur poliedric sau lamelar, este foarte friabil, prezint numeroase neoforma ii ferimanganice, trecere brusc spre orizontul Bt. Orizontul Btw - grosime 120-150 cm, culoare brun cenuiu (10YR 5/4) sau brun glbui (10YR 5/6), textur argiloas, structur prismatic, foarte compact, prezint pelicule de argil la suprafa a agregatelor structurale, i numeroase bobovine. Orizontul C se ntlnete la adncimi mai mari de 180 cm, textura argiloas este nestructurat i nu prezint carbona i de calciu. Propriet i Planosolurile prezint un drenaj deficitar, sunt greu permeabile i foarte compacte. Con inutul n humus variaz ntre 2-2,5%, reac ia acid (pH 4-5), gradul de satura ie n baze 30-60%, valori mai sczute nregistrndu-se la nivelul orizontului Ea. Sunt srace n humus i elemente nutritive i deseori apa stagneaz la suprafa a solului determinnd, procese de stagnogleizare. Subtipuri tipic (ti); albic (ab), sol avnd orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor n care a fost sub iat prin includere n stratul arat); vertic (vs), sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac exist) i 100 cm; stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm; solodic (sd), solone cu orizont eluvial (E luvic sau E albic) cu grosime de peste 15 cm sau Planosoluri cu orizont Bt hiponatric;

Management Planosolurile datorit nsuirilor hidrofizice i chimice nefavorabile au fertilitatea sczut. Cea mai mare suprafa din aria acoperit de planosoluri este acoperit cu pduri i pajiti iar suprafe e reduse sunt utilizate pentru cultura cerealelor. Datorit orizontului B argic, bogat n argil nu sunt recomandate pentru planta ii de pomi fructiferi, deoarece rdcinile acestora ptrund foarte greu n sol. Pentru creterea poten ialului productiv al planosolurilor, sunt recomandate msuri pentru corectarea reac iei acide, prin aplicarea de amendamente calcaroase, lucrri de desecare-drenaj, afnare pentru eliminarea excesului de umiditate i administrarea de ngrminte organice i chimice pentru creterea con inutului de nutrien i din sol. 14.4 ALOSOLURILE (AL) Soluri avnd orizont ocric sau umbric (Ao, Au) urmat direct sau dup un orizont eluvial (E), de orizontul B argic (Bt) avnd propriet i alice (sunt caracteristice materialelor acide cu con inut ridicat de Al schimbabil care au T peste 24 me/100 g sol, satura ie n Al, respectiv Al/T100, mai mare de 60% i pH-ul n KCl sau CaCl2 < 4) pe cel pu in 50 cm, ntre 25-125 cm adncime (sau pe cel pu in jumtate din orizont dac apare orizont R sau C la adncime mai mic). Poate prezenta orizont organic sau propriet i stagnice moderate (w) sau intense (W) sub 50 cm adncime. Rspndire i condi ii naturale de formare Alosolurile sunt rspndite pe suprafe e restrnse n acelai areal cu luvosolurile, n zonele de dealuri i podi ocupnd suprafe ele mai umede n Subcarpa i, Podiul Sucevei, Podiul Trnavelor, Podiul Somean, Podiul Getic precum i spre zona montan, ocupnd suprafe ele vechi pleistocene, n care solurile au fost supuse unor procese intense de alterare chimic.

92

Condi iile climatice n care s-au format Alosolurile, sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 6-7 0C i precipita ii medii de 700-1000 mm. Datorit precipita iilor ridicate i a reliefului uor depresionar profilul de sol este intens debazificat iar procesele de migrare a compuilor minerali sunt accentuate. Vegeta ia natural caracteristic, este alctuit din specii lemnoase i ierboase acidofile. Materialul parental este reprezentat de roci sedimentare cum sunt: luturi, argile, conglomerate, gresii care sunt foarte srace n elemente bazice, dar cu un con inut ridicat de aluminiu schimbabil. Procese pedogenetice n urma descompunerii resturilor vegetale, provenite de la vegeta ia acidofil, la suprafa se formeaz un orizont de bioacumulare srac n humus n care o pondere foarte ridicat o au acizii fulvici. Datorit condi iilor climatice i a materialului parental, desfurarea procesele pedogenetice au condus la o transformare intens a pr ii minerale, astfel c acestea au con inut redus de minerale alterabile, iar mineralele silicatice cu structur 2:1 trec n stadiul de degradare sau mobilizare a ionilor de aluminiu. Aceste procese conduc la o debazificare foarte accentuat a complexului coloidal i la creterea acidit ii solului. Alctuirea profilului: Ao El B t C Orizontul Ao - grosime 15-20 cm, culoare cenuie, con inut mic n humus, textura lutoas sau luto-argiloas, structur grun oas, activitatea biologic este foarte redus. Orizontul El grosime 20-30 cm, culoare cenuiu deschis, textura lutoas, nestructurat sau structur lamelar, este mbog it rezidual n silice coloidal care i imprim un colorit mai deschis dect orizontul Ao. Orizontul Bt grosime 150-200 cm, culoare cenuiu glbui sau brun glbui, prezint pete de reducere (cenuii-verzui) ca urmare a procesului de stagnogleizare, textura luto-argiloas sau argiloas, structur prismatic cu pelicule de argil la suprafa a agregatelor structurale, foarte compact, greu permeabil. Orizontul C apare la adncimi mai mari de 200 cm, culoare deschis, nestructurat i nu con ine CaCO3. Propriet i Con inutul de humus este sczut 1,5-2%, reac ia puternic acid 4-4,5, gradul de satura ie n baze 30-40% i sunt srace n elemente nutritive. Datorit condi iilor aerohidrice deficitare sunt greu permeabile i deseori se manifest procesele de stagnogleizare n prima parte a orizontului Bt. Avnd un con inut ridicat n ioni de aluminiu, se manifest accentuat caren a n fosfor i n microelemente cum sunt: molibden, bor, cobalt i zinc.

Subtipuri
tipic (ti); umbric (um), sol avnd orizont A umbric (Au); preluvic (el), sol cu orizont B argic (Bt) slab conturat i fr orizont eluvial (E); albic (ab), sol avnd orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor n care a fost sub iat prin includere n stratul arat); stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm. cambiargic (cr), sol avnd orizont B cu caractere de orizont cambic n prima parte i de orizont argic n a doua parte; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol; scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice.

Management Alosolurile, datorit reac iei puternic acide, nu sunt recomandate a fi utilizate pentru culturi de cmp. Majoritatea suprafe elor ocupate de aceste soluri, sunt utilizate ca puni i n domeniul silvic. Pentru refacerea fertilit ii sunt necesare msuri de ameliorare complexe cum sunt: corectarea reac iei solului prin aplicarea de amendamente calcaroase, mbunt irea regimului aerohidric prin lucrri de afnare adnc i subsolaj, aplicarea de ngrminte organice pentru mbunt irea

93

con inutului de humus, aplicarea de ngrminte minerale cu azot, fosfor, potasiu i microelemente, cultivarea unor plante cu toleran mare la aciditate.

ntrebri: 1.Care sunt solurile din clasa Luviosoluri? 2. Cum sunt utilizate preluvosolurile? 3. Care sunt principalele propriet i ale luvosolurilor? 4. Care sunt principalele msuri de ameliorare ale planosolurilor?

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, AcademicPress, Cluj Napoca;

Editura

2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

94

CAPITOLUL 15
CLASA SPODISOLURI (SPO) Cuvinte cheie: prepodzol, podzol, criptopodzol, orizont spodic Obiective: a. Cunoaterea principaleor caracteristici ale solurilor din clasa spodisoluri b. Cunoaterea msurilor de amelioarea ale solurilor din clasa spodisoluri c. Cunoaterea principalelor nsuiri ale podzolurilor Rezumat Cuprinde soluri cu orizont spodic (Bhs, Bs) sau orizont criptospodic (Bcp). Aceast clas include urmtoarele tipuri de sol: Prepodzol, Podzol i Criptopodzol. 16.1 PREPODZOLURILE (EP) Soluri avnd orizontul A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont B spodic feriiluvial (Bs). Pot avea un orizont Ea discontinuu i pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime. Rspndire i condi ii naturale de formare Prepodzolurile sunt rspndite n zona montan a rii n nordul Carpa ilor Orientali, n Carpa ii Meridionali i pe arii restrnse n Mun ii Apuseni la altitudini de peste 1300-1500 m. Condi iile climatice sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 4-60C i precipita ii cuprinse ntre 850-1200 mm. Indicele de ariditate, care caracterizeaz aceast zon este cuprins ntre 50-70. Vegeta ia este alctuit din pduri de molidiuri sau amestecuri de rinoase (brad i molid) i mai rar amestecuri de rinoase cu foioase (brad, molid cu fag) sau pduri de fag pure. Materialul parental este constituit din produse provenite din dezagregarea i alterarea gresiilor, conglomeratelor, isturilor cristaline, granite, granodiorite. Relieful, caracteristic prepodzolurilor este reprezentat prin versan i cu diferite pante i expozi ii sau culmi nguste (pe versan i cu nclinare mic se formeaz podzolurile). Procese pedogenetice Condi iile climatice, caracterizate prin temperaturi sczute, precipita ii ridicate i vegeta ie provenit de la pdurile de rinoase, determin o humificare lent i formarea unui orizont organic la suprafa a solului. Orizontul de bioacumulare Ao sau Au, este caracterizat printr-un con inut ridicat de materie organic par ial descompus iar humusul care se formeaz este humus brut cu o cantitate ridicat de acizi fulvici. Con inutul ridicat de acizi fulvici, determin migrarea pe profilul a oxizilor de fier i aluminiu care se acumuleaz ntr-un orizont B spodic Bs. Alctuirea profilului : O - Ao(Au) Bs - R Orizontul O - grosime 2-3 cm, este alctuit din resturi vegetale nedescompuse sau par ial descompuse (moder sau moder brut); Orizontul Ao (Au) grosime 10-15 cm, culoare brun nchis sau brun negricioas (10YR 3/2), textur nisipo-lutoas, nestructurat, prezint grun i de cuar vizibili cu ochiul liber sau cu lupa. Orizontul Bs grosime 25-70 cm, culoare brun rocat (5YR 6/4) determinat de prezen a oxizilor de fier migra i din partea superioar a profilului, textura luto-nisipoas, nestructurat, poate prezenta fragmente mici de roc. Orizontul R apare la adncimi de 50-80 cm, fiind reprezentat de roci acide dezagregate sau consolidate.

95

Propriet i Prepodzolul, are un con inut de humus propriu-zis de 1-2%, dar con inutul de humus brut alctuit din resturi vegetale nedescompuse poate ajunge i la 25% la suprafa a solului. Reac ia solului, este foarte puternic acid 4-4,5, iar gradul de satura ie n baze 10-40%. Datorit condi iilor de relief i prezen a a numeroase fragmente de roc pe profilul solului, drenajul este foarte bun. Temperaturile sczute determin o activitate sczut a microorganismelor din sol ceea ce imprim o humificare lent a resturilor vegetale iar humusul format fiind acid determin o aprovizionare foarte sczut cu elemente nutritive. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; umbric (um), sol avnd orizont A umbric (Au); histic (tb-turbos), sol avnd orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa sau sol avnd orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa sau n primii 50 cm; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol; scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice.

Management Prepodzolurile datorit nsuirilor fizico-chimice nefavorabile au o fertilitate sczut, dar datorit arealului de rspndire sunt utilizate n silvicultur pentru pduri de molid i brad. Sunt folosite i ca pajiti secundare dar productivitatea acestora este mic. Pentru mbunt irea poten ialului productiv, sunt recomandate aplicarea amendamentelor calcaroase, fertilizarea organic i mineral, combaterea eroziunii solului i nsmn area unor plante ierboase cu valoare energetic mare. 15.2 PODZOLURILE (PD) Soluri avnd orizont O i/sau A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de orizont eluvial albic (Ea) i orizont B spodic, humico-feriiluvial sau feriiluvial (Bhs, Bs). Pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime i propriet i criostagnice. Rspndire i condi ii naturale de formare Sunt rspndite n zonele montane cu altitudini de peste 1800 m din Mun ii Meridionali (Mun ii Rodnei, Fgra, Bucegi, Parng i Retezat-Godeanu) i suprafe e reduse n Carpa ii Orientali i Occidentali. Clima este umed i rece, cu temperaturi medii anuale de 2-40C i precipita ii de 900-1400 mm, iar evapora ia poten ial medie este foarte sczut 450 mm. Indice de ariditate este aproximativ 70. Vegeta ia natural este alctuit din pduri de molidiuri i ericacee (Vaccinium sp., Rhododendron sp., etc) muchi (Hypnum sp., Sphagnum sp., etc) i plante ierboase (Luzula silvatica, Soldanella montana). n etajul alpin inferior podzolurile sunt acoperite de jnepeniuri sau pajiti cu Nardus stricta. Relieful este constituit din culmi largi i versan i slab nclina i, iar materialele parentale sunt roci cu caracter acid: gresii, conglomerate, isturi cristaline i roci magmatice acide. Procese pedogenetice n condi iile unei clime umede i rcoroase, a vegeta iei de litier bogat n substan e rezistente la descompunere i a activit ii microbiologice sczute, procesul de humificare este foarte lent iar la suprafa se formeaz un orizont de bioacumulare A umbric, constituit din humus brut cu o pondere ridicat a acizilor fulvici. Datorit mediului puternic acid, n urma alterrii materialului mineral rezult silice, oxizi i hidroxizi de fier i aluminiu care sunt ndeprta i prin percolare n orizontul subiacent. Orizontul format, srcit n oxizi de fier i aluminiu este un orizont eluvial E albic-Ea, mbog it rezidual n silice, particule cuar oase care imprim o culoare albicioas. Odat cu migrarea oxizilor de fier i aluminiu, migreaz din partea superioar i humusul, care determin formarea unui orizont iluvial Bhs, bogat n sescvioxizi de fier i aluminiu i humus.

96

Alctuirea profilului: Au Ea Bhs R Orizontul Au - grosime 10-15 cm, culoare brun nchis sau neagr (10YR 3/2), textur nisipolutoas, nestructurat, prezint resturi vegetale nedescompuse. Orizontul Ea - grosime 5-15 cm, culoare cenuiu deschis (10YR 7/2), textur nisipoas, fr structur. Orizontul Bhs - grosime 10-50 cm, culoare neagr n stare umed (5YR 2/1) i brun rocat nchis (5YR 2/2), textur luto-nisipoas, nestructurat sau slab structurat, poate prezenta fragmente mici de roc. Propriet i Podzolurile sunt soluri puternic acide pH 3,5-4,5, gradul de satura ie n baze variaz ntre 620%, con inutul de humus brut alctuit din acizi fulvici este cuprins ntre 10-20% n orizontul Au, 24% n orizontul Ea i 10-15% n orizontul Bhs. Sunt soluri slab aprovizionate cu elemente nutritive i prezint o activitate biologic sczut. Pe profil sunt ntlnite numeroase fragmente de roc care determin un volum edafic util sczut. Subtipuri tipic (ti); umbric (um), sol avnd orizont A umbric (Au); feriluvic (fe), sol avnd orizont spodic feriiluvial (Bs) n care raportul Fe :C organic este peste 6; histic (tb-turbos), sol avnd orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa ; criostagnic (cs), sol cu propriet i criostagnice n profil; se aplica la solurile din zona montan rece (nalta); litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol (epilitic orizont R ntre 20-50 cm, mezolitic ntre 50-100 cm, batilitic ntre 100-150 cm); scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice.

Management Podzolurile din cauza condi iilor fizico-geografice, au o fertilitate natural sczut, aceasta fiind imprimat i de aciditatea ridicat, a imobilizrii elementelor nutritive n orizontul superior i a volumului edafic util mic. Sunt utilizate pentru pduri de molidiuri i pajiti naturale, care au o componen floristic cu valoare nutritiv redus. Pentru creterea productivit ii sunt recomandate corectarea reac iei acide, fertilizarea cu ngrminte organo-minerale i trlirea. Este necesar mbunt irea compozi iei floristice a pajitilor, prin supransmn are cu specii valoroase. Trebuie evitat punatul excesiv, care poate favoriza accentuarea proceselor de eroziune, n cazul unor terenuri amplasate pe versan i. 15.3 CRIPTOPODZOLURILE (CP) Aceste soluri prezint la suprafa un orizont O i/sau orizont A foarte humifer urmat de orizont B criptopodzolic (Bcp) humifer. Pot prezenta orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime. Rspndire i condi ii naturale de formare Criptopodzolurile, se ntlnesc n acelai areal cu podzolurile dar spre deosebire de acestea ocup etajul montan nalt al pajitilor subalpine din Carpa ii Meridonali i Carpa ii Orientali. Condi iile climatice, cuprind temperaturi medii anuale de 1-30C i precipita ii n jur de 1000 mm. Materialul parental este alctuit din depozite de pant (deluviale, de solifluc iune) scheletice, provenite prin alterarea rocilor magmatice acide sau intermediare. Vegeta ia natural, care caracterizeaz pajitile din etajul subalpin, cuprinde asocia ii de Festuca ovina, Festuca rubra, Agrostis rupestris, Agrostis tenuis i Nardus stricta.

97

Procese pedogenetice Procesul caracteristic acestor soluri, este cel de criptopodzolire, care favorizeaz apari ia orizontului Bcp. Orizontul criptospodic este un orizont spodic cu acumulare iluvial de material amorf activ, predominant humic i aluminic i n aceste condi ii coloritul rocat specific orizontului spodic, este mascat de con inutul ridicat n materie organic (peste 10%). Alctuirea profilului A -Au-Bcp-C sau R Orizontul A grosime 3-5 cm, partea mineral a solului este strns re inut ntr-o psl de rdcini provenite de la vegeta ia ierboas. Orizontul Au grosime 20-30 cm, culoare brun cenuiu sau brun nchis, textur luto-nisipoas sau nisipoas, structur poliedric subangular, foarte poros. Orizontul Bcp - grosime 20-30 cm, culoare brun nchis, textur nisipoas, structura poliedric subangular, porozitate ridicat. Orizontul C sau R apare la adncimi mai mari de 60 cm, este alctuit din produse ale dezagregrii i alterrii rocilor acide. Propriet i Datorit texturii nisipoase i a con inutului de schelet, care crete odat cu adncimea, Criptopodzolurile au o permeabilitate ridicat. Con inutul de humus brut, rezultat pe seama descompunerii plantelor ierboase acide variaz ntre 10-20%, reac ia este puternic acid 4-4,5, iar gradul de satura ie n baze 20-30%. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; histic (tb-turbos), sol avnd orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa sau sol avnd orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa sau n primii 50 cm; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol; scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice.

Management Criptopodzolurile, au o fertilitate sczut, i datorit arealului n care se ntlnesc sunt utilizate doar pentru pajiti. Cu toate c nsuirile fizico-chimice ale acestor soluri, impun aplicarea unor msuri ameliorative complexe, datorit condi iilor fizico geografice n care sunt ntlnite aceste soluri msurile ameliorative sunt dificil de aplicat. Pentru creterea fertilit ii acestor soluri, este recomandat trlirea care conduce la mbunt irea covorului vegetal cu plante cu valoare furajer ridicat.

ntrebri: 1.Care sunt solurile din clasa spodisoluri? 2. Care sunt utilizate aceste soluri? 3. Care sunt principalele propriet i ale podzolurilor? 4. Care sunt principalele msuri de ameliorare ale solurilor din zona montan?

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, AcademicPress, Cluj Napoca;

Editura

2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti;

98

4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

99

CAPITOLUL 16
CLASA PELISOLURI (PEL) Cuvinte cheie: argil, vertosol, pelosol, permeabilitate Obiective: a. Cunoaterea solurilor din clasa pelisoluri b. Cunoaterea principalelor propriet i ale vertosolurilor i msurile de ameliorare ale acestora c. Cunoaterea principalelor nsuiri ale pelosolurilor Rezumat n aceast clas sunt cuprinse solurile care au ca element diagnostic orizontul pelic (z) sau orizont vertic (y) care ncep de la suprafa sau din primii 20 cm i se continu pn la peste 100 cm. Nu prezint n primii 50 cm propriet i stagnice intense (W), propriet i gleice (Gr) sau propriet i salsodice intense (sa, na). Aceast clas cuprinde dou tipuri de sol: Pelosolul i Vertosolul. 16.1 PELOSOLURILE (PE) Sunt soluri care prezint orizont pelic (z) la suprafa sau la cel mult 20 cm (sub stratul arat) i care se continu pn la cel pu in 100 cm; con in peste 30% argil n toate orizonturile pn la cel pu in 100 cm adncime. Rspndire i condi ii naturale de formare Pelosolurile, sunt rspndite n acelai areal cu Vertosolurile n Subcarpa i, Piemonturile Vestice, Podiul Transilvaniei, Podiul Sucevei precum i n zonele de cmpie cu depozite lacustre sau fluviolacustre. Condi iile climatice sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 6-100C, precipita ii 550-800 mm iar vegeta ia natural este alctuit din specii lemnoase de Quercus petrea, Quercus robur i vegeta ie ierboas caracteristic zonei de silvostep. Materialele parentale, sunt reprezentate de depozite argiloase de diferite origini, inclusiv argile marnoase. Procese pedogenetice n urma descompunerii resturilor vegetale preponderent lemnoase la suprafa a solului se formeaz un orizont de bioacumulare Ao, n care humusul are o pondere mai ridicat de acizi fulvici dect acizi huminici. Datorit con inutului ridicat n argil nesmectitic de peste 45% au loc frecvent procese de gonflare-contrac ie. n compara ie cu argilele smectitice, aceste procese se desfoar cu intensit i mai reduse, iar fisurile rezultate n perioadele secetoase sunt mai mici dect la vertosoluri. Totodat, n urma gonflrii apar fe e de alunecare discontinui, slab exprimate sau acestea nu sunt vizibile. n zonele mai umede, se manifest i procesele de stagnogleizare la nivelul orizontului Bz unde apar pete cenuii verzui, ca urmare a reducerii compuilor de fier i mangan. Alctuirea profilului de sol: Ao-Bzw-C Orizontul Ao grosime 15-25 cm, culoare brun cenuiu nchis (10YR 3,5/2) n stare umed, brun cenuiu 10 YR 4,5/2) n stare uscat, textura argilo-lutoas, structura poliedric angular mic i medie pu in dezvoltat, crpturi frecvente. Orizontul Bzw grosime 80-100 cm, culoare brun cenuiu foarte nchis (10YR 3/2) n stare umed, cenuiu nchis (10 YR 3,5/2) n stare uscat, textura luto-argiloas, structur poliedric mare, foarte compact, crpturi de 2-3 cm grosime, prezint separa ii ferimanganice i bobovine mari. Orizontul C apare la adncimi mai mari de 125 cm, textur argilo-lutoas, poate prezenta bobovine frecvente.

100

Propriet i Datorit texturii argiloase pelosolurile prezint orizonturi foarte compacte ceea ce imprim solului un regim aerohidric deficitar. De asemenea, efectuarea lucrrilor agricole, necesit un consum de combustibil ridicat, datorit rezisten ei specifice la arat foarte mare, iar intervalul optim de efectuare a lucrrilor agricole este foarte scurt. Con inutul n humus 3-4% iar reac ia variaz de la slab acid (pH 5,8-6,8) pn la slab alcalin (pH 7,2-8) n func ie de con inutul de CaCO3. Subtipuri tipic (ti) ; brunic (br), sol avnd n orizontul superior culori relativ deschise, cu crome peste 2; argic (ar), sol avnd orizont B argic (Bt); gleic (ge), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm.

Management Pelosolurile, prezint o fertilitate sczut, deoarece au o permeabilitate redus a apei, ceea ce determin fenomene de stagnogleizare frecvente. La adncimi mai mari de 50 cm, pot prezenta condi ii nefavorabile de nrdcinare pentru speciile silvice. Sunt utilizate pentru diferite specii de stejar, dar i pentru cultura cerealelor i plantelor tehnice. Pentru ameliorarea nsuirilor fizice sunt recomandate, lucrri de afnare adnc pentru creterea porozit ii solului i crearea unor condi ii aerohidrice favorabile creterii i dezvoltrii plantelor. Se impune aplicarea de ngrminte organice i chimice pentru mbunt irea con inutului de materie organic a solului i a necesarului de elemente nutritive. 16.2 VERTOSOLURILE (VS) Soluri avnd orizont vertic (y) de la suprafa sau de la cel mult 20 cm (sub stratul arat) care se continu pn la cel pu in 100 cm; con in peste 30% argil n toate orizonturile pn la cel pu in 100 cm adncime. Rspndire i condi ii naturale de formare Ocup suprafe e nsemnate n partea de nord a Cmpiei Romne dintre Arge i Olt, n Cmpia Banatului i Crianei, Podiul Getic, Podiul Transilvaniei i n Cmpia Moldovei. Clima se caracterizeaz prin temperaturi medii anuale de 9,5-110C i precipita ii medii cu valori cuprinse ntre 550-900 mm. Vegeta ia natural este reprezentat de pduri de quercinee (Quercus frainetto i Quercus cerris) sau de pajiti mezofile. Materialul parental este constituit din depozite argiloase de origine lacustr sau fluvio-lacustr, care con in peste 30% argil <0,002 mm (frecvent 50%) predominant gonflant. Procese pedogenetice n partea superioar a profilului de sol acumularea humusului are loc pn la adncimea de 100 cm, care mpreun cu argila i oxizii de fier formeaz combina ii organominerale care imprim solului un colorit negru cenuiu. n perioadele secetoase primii centimetri de la suprafa a solului (strat afnat de automulci) se frmi eaz foarte uor la presare n agregate col uroase. Aceste agregate sunt antrenate pe crpturi n perioadele umede i determin un colorit nchis pe o adncime foarte mare. Datorit materialului parental bogat n argil, a regimului hidric contrastant i a reliefului orizontal sau uor depresionar, n anotimpul secetos aceste soluri argiloase crap puternic formndu-se crevase largi i adnci i numeroase fisuri. n perioadele umede, apa ptrunde prin crpturi, umezind solul. Prin umezire agregatele solului gonfleaz, fisurile sunt astupate i apa nu mai ptrunde n sol, umezind numai suprafa a solului sau scurgndu-se la suprafa . Presiunile exercitate n urma gonflrii mineralelor argiloase determin alunecarea agregatelor structurale unele peste altele (verto-ntoarcere, rsturnare) formndu-se suprafe e de alunecare lustruite i oblice cu un grad de nclinare de 10-600 fa de planul vertical. Fenomenul de vertisolaj, duce la formarea structurii sfenoidale i produce la

101

suprafa a solului formarea unor denivelri de la c iva centimetri pn la un metru numite gilgai sau cocove. Alctuirea profilului: Ay-By-C Orizontul Ay - grosime 15-25 cm, culoare cenuiu nchis sau neagr (10YR 3/2), textur argiloas, structur poliedric angular sau nestructurat, moderat compact. Orizontul By grosime 30-100 cm, culoare brun nchis (10YR4/2), textura argiloas, structura sfenoidal cu muchii i unghiuri ascu ite, prezint fe e de alunecare lucioase oblice (10-600), foarte compact, concre iuni ferimanganice. Orizontul C apare la adncimi mai mari de 100 cm, culoare brun glbuie (10YR 5/4) cu pete rocate sau ruginii, textur argiloas. Propriet i Vertosolurile sunt soluri profund humifere, dar cu un con inut redus de humus, astfel n orizontul Ay con inutul de humus este cuprins ntre 2,5-3% i scade spre baza orizontului By la 11,5%, pH-ul oscileaz ntre 6-7 iar gradul de satura ie n baze 75-85%. Datorit con inutului ridicat de argil (peste 40%) au permeabilitate redus iar capacitatea pentru apa util este mic. Sunt soluri compacte, grele, care se lucreaz foarte greu, iar intervalul optim de umiditate pentru efectuarea lucrrilor agricole este foarte scurt. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; brunic (br), sol avnd n orizontul superior culori relativ deschise, cu crome peste 2; stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm; gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; nodulo-calcaric (nc), vertisol care prezint noduli calcaroi disemina i n masa solului n primii 100 cm; salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm; sodic (ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm;

Management Vertosolurile, datorit texturii argiloase, au nsuiri fizice nefavorabile, ceea ce constituie un factor restrictiv pentru majoritatea plantelor de cultur. Sunt utilizate pentru culturi de gru, porumb, floarea soarelui dar i pentru puni i fne e. Vertosolurile, sunt contraindicate pentru sfecl de zahr, cartof, pomi fructiferi i vi -de-vie. Pentru ameliorarea acestor soluri cu fertilitate redus sunt recomandate lucrri de drenaj pentru eliminarea apelor stagnante, efectuarea de lucrri de afnare adnc pentru mbunt irea permeabilit ii solului, efectuarea lucrrilor solului n perioadele optime de umiditate i ncorporarea de ngrminte organice bine descompuse sau resturi vegetale pentru mrirea con inutului de materie organic din sol.

ntrebri: 1.Care sunt solurile din clasa Pelisoluri? 2. Cum sunt principalele nsuiri restrictive ale solurilor din aceasta clas? 3. Cum sunt utilizate vertosolurile? 4. Care este pretabilitatea pelosolurilor pentru plantele de cultur?

Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca;

102

2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

103

CAPITOLUL 17
CLASA HIDRISOLURI (HID) Cuvinte cheie: regim hidric, gleizare, stagnogleizare, pretabilitate Obiective: a. Cunoaterea modului de influen a apelor freatice i stagnante asupra propriet ii solurilor b. Cunoaterea principalilor factori restrictivi ai solurilor din aceasta clasa c. Modul de ameliorare ale solurilor din clasa hidrisoluri Rezumat Aceast clas cuprinde solurile care au urmtoarele elemente diagnostice specifice: propriet i gleice (G) sau stagnice intense (W) care ncep n primii 50 cm sau orizont A limnic (Al) ori orizont histic (T) submersibil. Clasa hidrisoluri cuprinde urmtoarele tipuri de sol: Gleisol, Stagnosol i Limnosol. 17.1 GLEIOSOLURILE (GS) Soluri avnd orizont O i/sau orizont A (Am, Ao, Au) i propriet i gleice (orizont Gr) care apar n profil din primii 50 cm ai solului mineral. Rspndire i condi ii naturale de formare Aria de rspndire a gleiosolurilor este foarte mare acestea ocupnd suprafe e slab drenate din Cmpia de vest a rii (Cmpia joas a Timiului i Begi, Cmpia Criurilor, Cmpia Mureului), Cmpia Romn (zona de subsiden Rmnic-Buzu, Ploieti, Cmpia Bileti), n depresiunile Podiului Moldovei (Rdu i, Liteni) n depresiunile submontane Fgra, Ha eg, Beiu precum i n Lunca i Delta Dunrii. Condi iile naturale de formare a gleiosolurilor sunt diferite n func ie de zona de rspndire, temperaturile medii anuale au valori cuprinse ntre 7-110C iar precipita iile 400-700 mm, indicele de ariditate 19-40. Vegeta ia natural este predominant mezofil sau higrofil reprezentat prin specii erbacee de fnea ca: Alopecurus sp., Agrostis sp., Typha sp., Juncus sp., Carex sp., dar se poate ntlni i vegeta ie lemnoas alctuit din plcuri de pduri: Quercus robur, Ulmus foliacea, Fraxinus excelsior i vegeta ia ierboas n care pot fi ntlnite Viola silvestris, Geum urbanum, Anemone nemorosa. Materialele parentale sunt reprezentate de depozite fluviatile sau fluvio-lacustre cu textur lutoas sau luto-argiloas dar Gleiosolurile se pot forma i pe loess, depozite loessoide, nisipuri sau argile. Factorul principal n formarea gleiosolurilor este reprezentat de prezen a apei freatice cantonat la mic adncime (1-2 m), care influen eaz profilul solului prin ascensiunea capilar a apei care ajunge aproape de suprafa a solului. Procese pedogenetice Excesul de ap i condi iile de anaerobioz determin o descompunere i mineralizare lent a materiei organice i o acumulare a humusului n partea superioar a profilului de sol ntr-un orizont de bioacumulare Am, Ao sau Au n func ie de zona de formare. Influen a periodic sau permanent a apei freatice nemineralizate sau mineralizate (bicarbona i de Ca i Mg) determin procese de gleizare, favoriznd reducerea compuilor de fier i mangan care imprim solului un colorit cenuiu, verzui albstrui i apari ia orizontului gleic. La suprafa a solului excesul de umiditate este periodic iar compuii de fier i mangan sunt oxida i n contact cu aerul i precipit ca hidroxizi ferici i manganici care se depun sub form de pete de culori glbui-rocate sau ca neoforma ii ferimanganice (bobovine). Alctuirea profilului : A-A/Go-Gr

104

Orizontul A (Am, Ao sau Au) grosime 15-30, culoare cenuie, brun cenuie sau neagr (10 YR 2/2), textur lutoas sau luto-argiloas, structur grun oas sau poliedric. Orizontul A/Go grosime 20-30 cm, culoare cenuie cu pete glbui rocate datorate proceselor de oxidare, textura diferit n func ie de materialul parental, slab structurat sau nestructurat, prezint separa ii ferimanganice frecvente. Orizontul Gr apare la adncimi mai mici de 50 cm, culoare cenuie sau vine ie, poate prezenta slabe acumulri de carbona i sub form de pete sau concre iuni i de sruri solubile n zonele de step. Propriet i Textura Gleiosolurilor este luto-argiloas pn la argiloas i variaz pu in pe profilul solului. n general aceste soluri sunt nediferen iate textural dar pot fi ntlnite gleiosoluri care prezint o textur contrastant (mijlocie/grosier, mijlocie/fin sau fin/grosier). Apa freatic aflat la mic adncime determin un regim aerohidric defectuos. Con inutul n humus este ridicat 2-15%, sunt bine aprovizionate cu macroelemente N, P i K, reac ia solului poate fi moderat slab acid pn la alcalin (pH 5-8,5) iar gradul de satura ie n baze 75-100%. Datorit excesului de ap sunt soluri compacte, reci i slab structurate. Subtipuri calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm; distric (di), sol avnd propriet i districe cel pu in n orizontul superior; eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa , fr carbona i; molic (mo), sol avnd orizont A molic (Am); cernic (ce), sol avnd orizont molic care se continu cu culori de orizont molic n prima parte a orizontului intermediar; umbric (um), sol avnd orizont A umbric (Au); cambic (cb), sol avnd orizont B cambic (Bv); psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; aluvic (al), sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (n lunci, terase recente, zone de divagare etc.); histic (tb-turbos), sol avnd orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa sau sol avnd orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa sau n primii 50 cm; tionic (to), sol avnd orizont sulfuratic n primii 125 cm.

Management Excesul de umiditate provenit din pnza freatic constituie un factor restrictiv pentru culturile agricole. n condi ii naturale sunt utilizate ca puni i fne e. Pentru eliminarea acestui factor restrictiv se impun urmtoarele msuri de ameliorare: - lucrri de desecare i drenaj pentru coborrea nivelului apelor freatice la o adncime la care transportul prin capilaritate spre suprafa s nu depeasc 1 mm/zi. n func ie de textura solului adncimea corespunztoare a drenurilor este de 1,5-1,8 m; - lucrri de afnare adnc a solului pentru mrirea spa iului lacunar al solului care declaneaz procese de oxidare i humificare a materiei organice i a compuilor minerali; - amendarea calcaroas pentru corectarea reac iei acide n cazul gleiosolurilor cu reac ie moderat acid; - fertilizarea organo-mineral pentru creterea con inutului de elemente nutritive al solului. n urma aplicrii acestor msuri de ameliorare a solurile pot fi ob inute produc ii ridicate n cultura cerealelor (n special gru, porumb, ovz, secar) i legume. Gleiosolurile sunt contraindicate pentru vi de vie i pomi.

105

17.2 STAGNOSOLURILE (SG) Soluri avnd orizont A ocric (Ao) i orizont eluvial E (Ao+El sau Ea) urmat de orizont B argic (Bt) la care se asociaz propriet i stagnice intense (orizont W) ncepnd de la suprafa sau din primii 50 cm ai solului mineral i care continu pe cel pu in 50 cm grosime. Rspndire i condi ii naturale de formare Stagnosolurile apar pe forme de relief plane, cu drenaj extern i intern defectuos, cum ar fi terasele rurilor i cmpia piemontan din vestul rii (Timi, Bega, Criuri), Piemontul Getic, Podiul Cotmeana, Podiul Trnavelor, Podiul Somean, Podiul Sucevei, ara Brsei, n depresiunile intracarpatice (Giurgeu-Ciuc, Braov, Ha eg) etc. Clima este caracterizat prin temperaturi medii anuale de 7-90C iar precipita iile medii anuale de 600-800 mm. Vegeta ia natural este alctuit din pduri de cvercinee (Q. petrea i Q. fraineto) i din specii ierboase de fnea (Poa pratensis, Trifolium repens, Lotus corniculatus, etc). Materialul parental este format din materiale argiloase srace n carbonat de calciu, luturi, depozite lessoide etc. Formarea stagnosolurilor este condi ionat de climatul umed, materialul parental cu permeabilitate redus i formele uor depresionare ale reliefului, care determin acumularea i stagnarea apei din precipita ii. Procese pedogenetice n partea superioar a profilului de sol (la baza orizontului A i n prima parte a orizontului Bt) se manifest fenomenul de stagnogleizare datorit stagnrii apei din precipita ii care determin formarea orizontului stagnogleic (W) deasupra unui orizont greu permeabil. Excesul de umiditate determin procese de reducere a compuilor de fier i mangan, acetia precipit i se depun n masa solului sub form de pete de culori albstrui, vine ii, cenuii att pe fe e ct i n interiorul elementelor structurale n propor ie de peste 50%. Alctuirea profilului: Aow-BtW-C Orizontul Aow grosime 20-30 cm, culoare brun cenuie sau cenuiu-vine iu (10YR 5/2), textura luto-argiloas, structura grun oas sau poliedric subangular slab dezvoltat, prezint pete de oxido-reducere de culoare ruginie. Orizontul BtW grosime 50-100 cm, culoare cenuiu-vine iu, aspect marmorat, textur argiloas, structur columnoid prismatic sau nestructurat, plastic i foarte adeziv n stare umed, foarte compact n stare uscat, prezint neoforma ii ferimanganice. Orizontul C apare la adncimi mai mari de 120 cm, textur argiloas, culoare cenuie, cu pete brun-glbui, nestructurat, frecvente neoforma ii ferimanganice. Propriet i Datorit proceselor de stagnogleizare i a texturii argiloase sunt soluri pu in aerate, reci, foarte compacte n stare uscat i se lucreaz greu. Stagnosolurile sunt soluri cu o fertilitate sczut deoarece au un con inut redus de elemente nutritive, con inutul n humus 2-3%, reac ia slab moderata acid 5-6, iar gradul de satura ie n baze este cuprins ntre 60-80%. Subtipuri tipic (ti); luvic (lv), sol cu orizont eluvial luvic (El i orizont B argic (Bt) sau argic-natric (Btna); albic (ab), sol avnd orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor n care a fost sub iat prin includere n stratul arat); vertic (vs), sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac exist) i 100 cm; gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm;

106

planic (pl), sol cu schimbare textural brusc ntre orizontul eluvial E (El sau Ea) i orizontul B argic (Bt) pe 7,5-15 cm; histic (tb)-(turbos), sol avnd orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa sau sol avnd orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa sau n primii 50 cm.

Management Excesul de umiditate provenit din apa pluvial, reprezint un factor restrictiv pentru majoritatea plantelor cultivate i pajitilor, produc iile ob inute sunt mici i de calitate slab. n perioadele secetoase orizonturile superioare devin foarte compacte. Pentru mbunt irea propriet ilor fizico-chimice ale acestor soluri sunt necesare lucrri profunde de afnare, scarificri pentru mrirea spa iului lacunar al solului i crearea unei permeabilit i mai ridicate la nivelul orizontului B argic. Se impun lucrri hidrotehnice de drenare a excesului de umiditate prin drenuri absorbante care s preia excesul de umiditate de la suprafa i s fie eliminat ntr-un emisar natural. Pentru creterea con inutului de elemente nutritive sunt necesare aplicarea ngrmintelor organice i minerale. 17.3 LIMNOSOLURILE (LM) Soluri subacvatice (din lacuri de mic adncime) avnd orizont A limnic (Al) sau orizont histic sau turbos (T) submers, cu grosime sub 50 cm. Denumirea de limnosol provine din latin (limnus-ml, nmol, mlatin). Rspndire i condi ii naturale de formare Limnosolurilor se formeaz pe fundul bl ilor, lacurilor i lagunelor, iar n cazul unor ape foarte adnci numai n zona marginal unde se dezvolt o vegeta ie subacvatic. Cele mai mari suprafe e sunt ntlnite n Delta Dunrii (Munteanu, 1984). Materialul parental este format din diferite suspensii alctuind depozite de ml sau nmol. Vegeta ia este reprezentat prin plante submerse cum sunt speciile Ceratophyllum submersum, Myriopyllum verticillatum, Potamogeton sp., Helodea canadensis. Vegeta ia plutitoare este foarte variat i predomin Lemna minor, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Nymphoides peltata, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Trapa natans. Vegeta ia emers este dominat de stuf (Phragmites australis), papur (Typha latifolia si T. angustifolia), pipirig (Schoenolectus lacustris). Procese pedogenetice Principalul proces pedogenetic n cazul formrii Limnosolurilor (formarea orizontului limnic) const n acumularea subacvatic de suspensii sau precipitate minerale i organice, resturi alge, plante i animate subacvatice, variat humificate sau turbificate. Totodat, are loc formarea calcar lacustru, de sulfuri (pirita FeS2) prin reducerea compuilor cu sulf, producerea i degajarea metan rezultat n urma transformrilor anaerobe a materiei organice. A de de de

Alctuirea profilului: Al - CGr Orizontul Al grosime 40-100 cm, culoare cenuie, cenuiu-verzui, cenuiu-oliv sau neagr care n contact cu aerul devine brun sau oliv, con ine peste 1% materie organic, stratificare evident, nestructurat, consisten foarte moale. Orizontul CGr apare la adncimi mai mari de 50 cm, culoare cenuiu-verzuie, cenuie albstruie, este mai compact, nestructurat, textur variat. Propriet i: Propriet ile limnosolurilor sunt variate n func ie de compozi ia materialului mineral sedimentat, iar reac ia este neutr-slab alcalin datorit prezen ei carbonatului de calciu. n urma secrii bl ilor sau lacurilor, limnosolurile evolueaz n timp spre gleiosoluri sau aluviosoluri prin pierderea ireversibil a apei, micorarea volumului i formarea de crpturi mari, schimbarea culorii n glbui sau brun cu pete ruginii i mineralizarea unei cantit i nsemnate de materie organic (Florea 2004).

107

Subtipuri: distric (di), sol avnd propriet i districe cel pu in n orizontul superior; eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa , fr carbona i; calcaric (ka). sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm; entic (en), sol avnd dezvoltare extrem de slab (incipient); histic (tb)-(turbos), sol avnd orizont O (folic) de 20-50 cm grosime la suprafa sau sol avnd orizont T (turbos) de 20-50 cm grosime la suprafa sau n primii 50 cm; psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm; tionic (to), sol avnd orizont sulfuratic n primii 125 cm;

Management: Limnosolurile din punct de vedere agricol nu prezint importan , acestea reprezint o surs de nutri ie pentru vegeta ia subacvatic i indirect pentru piscicultur. n urma efecturii lucrrilor de desecare n timp limnosolurile pot fi cultivate cu plante de cultur.

ntrebri: 1.Care sunt solurile din clasa Hidrisoluri? 2. Cum sunt utilizate stagnosolurile i care sunt msurile de ameliorare? 3. Care sunt principalele propriet i negative ale gleiosolurilor? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M., 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

108

CAPITOLUL 18
CLASA SALSODISOLURI (SAL) Cuvinte cheie: sruri solubile, salinizare, alcalizare, solone Obiective: a. b. c. d. Rezumat Clasa salsodisoluri cuprinde solurile care au orizont salic (sa) sau orizont natric (na) n partea superioar a profilului (n primii 50 cm) sau orizont B argic-natric (Btna) i include tipurile: Solonceac i Solone . 18.1 SOLONCEACURILE (SC) Soluri avnd orizont A ocric sau A molic (Ao, Am) i orizont intermediar la care se asociaz orizont salic (sa) n primii 50 cm. Rspndire i condi ii naturale de formare Solonceacurile se ntlnesc de-a lungul litoralului n preajma lagunelor, lacurilor Razelm, Babadag, Golovi a, Sinoe, Techirghiol, n Lunca i Delta Dunrii, n jurul lacurilor srate Movila Miresei, Ianca, Fundata, Amara, Balta Alb, n luncile rurilor Ialomi a, Clm ui, Buzu, Siretul inferior, n Cmpia subcarpatic Mizil-Stlpu, n Cmpia de Vest, pe interfluviile Bega-Mure, MureCriu Alb, Criu Repede, Criul Negru, pe vile unor ruri din Cmpia Transilvaniei. n Podiul Moldovei sunt rspndite pe cursurile inferioare ale rurilor Prut, Jijia, Bahlui, Brlad etc. Cele mai ntinse suprafe e se gsesc n zonele cu clim uscat unde evapotranspira ia este foarte intens. Solonceacurile se formeaz n zonele de step i silvostep, unde sunt condi ii pentru o intens evapotranspira ie a apelor freatice situate aproape de suprafa (1,8 m n antestep i 2,5-3,5 m step) i ncrcate cu sruri uor solubile. Condi iile climatice sunt caracterizate prin precipita ii medii anuale cuprinse ntre 350-550 mm i temperaturi medii anuale de 10,5-11,50C. Evapotranspira ia poten ial oscileaz ntre 650 i 700 mm, iar indicele de ariditate (Iar), are valori cuprinse ntre 17-22. Vegeta ia natural caracteristic pentru formarea solonceacurilor este alctuit din specii adaptate la condi iile de salinitate, cum sunt: Salicornia herbacea, Salsola soda, Suaeda maritima, Artemisia salina, Obione verrucifera .a. Vegeta ia este rar, cu multe goluri, fapt pentru care Solonceacuri sunt denumite popular chelituri. Aceste soluri se caracterizeaz prin acumulrile de sruri solubile n orizonturile superioare. Prezen a srurilor solubile n cantitate mare este determinat, n multe cazuri, i de rocile parentale reprezentate prin marne salifere, argile, luturi i chiar nisipuri salifere. n zonele nalte i umede (zonele de pdure) solonceacurile au evoluat direct pe depozite salifere (uneori ajunse la zi prin procese de eroziune i alunecri), Sovata, Praid i Ocna Mure. La noi n ar, cea mai mare parte dintre solonceacuri s-a format sub influen a apelor freatice mineralizate, aflate la mic adncime i n zone cu o intens evapotranspira ie. n aceste condi ii apele freatice mineralizate se ridic prin capilaritate pn la suprafa a solului, apa se evapor, iar srurile se depun sub form de crust, pete etc. Adncimea maxim de la care apele freatice mineralizate pot duce la formarea de solonceacuri poart denumirea de adncime critic, iar mineralizarea corespunztoare a apelor se numete mineralizare critic. n condi iile rii noastre, adncimea critic i mineralizarea critic a apelor freatice variaz astfel: - pentru zona de step ntre 2,5-3,5 m i respectiv, 1,5-3,0 g/l; - pentru zona de silvostep 1,5-2,0 m i respectiv, 0,7-1,2 g/l; - pentru zona de pdure sub 1 m i respectiv, 0,5-0,8 g/l. Cunoaterea principaleor tipuri de sol din clasa Salsodisoluri Cunoaterea principaleor propriet i ale solonceacurilor Cunoaterea principaleor propriet i ale solonceacurilor Cunoaterea metodelor de ameliorare ale solone urilor i solonceacurilor

109

Salinizarea mai poate fi determinat de apele mrii, a lagunelor i lacurilor srate, de apele de infiltra ie, apele de revrsare sau de impulveriza ii (depunere la suprafa a solului a srurilor aflate n stropii de ap, antrena i de vnt din valurile lacurilor sau a mrilor). Formarea unor solonceacuri sau soluri salinizate poate s aib loc i din cauza exploatrii nera ionale a unor soluri, prin irigare cu ap ncrcat cu sruri solubile se produce o salinizare secundar. n general, procesul de salinizare a solului evolueaz concomitent cu procesul de mineralizare a apei. Astfel, s-a putut constata c, n cazul unei mineralizri mai reduse, compozi ia chimic a apei este de tip bicarbonatic; la mineralizri mai ridicate devine sulfatic, iar la mineralizri puternice este cloruric. Procese pedogenetice n condi iile unui mediu salin, determinat de srurile solubile acumulate la suprafa sau aproape de suprafa a solului, vegeta ia s-a dezvoltat foarte slab. Aceasta apare sub form de mici plcuri, nu acoper terenul i las anual cantit i reduse de materie organic. Ca urmare, din cauza condi iilor nefavorabile de humificare i a cantit ilor reduse de resturi organice, humusul rezultat este n cantitate mic (1-2%), acumulat ntr-un orizont Ao mbog it cu sruri uor solubile. Procesele de genez dominate ale solonceacurilor sunt cele care determin acumularea de sruri solubile. Acestea, n cazul solonceacului tipic, se acumuleaz n primii 50 cm n cantit i de peste 1% cloruri, n cazul salinizrii clorurice i de cel pu in 1,5% sulfa i, dac este sulfatic, sau de cel pu in 0,7% dac solul con ine sod, cifrele men ionate sunt valabile pentru solurile cu textur mijlocie; acestea se micoreaz cu 20% pentru solurile cu textur grosier i se mresc cu 15% pentru solurile cu textur fin. n aceste cazuri rezult orizontul salic (sa) grefat, n primul rnd, pe orizontul Ao. Srurile solubile se depun n acest orizont sub form de eflorescen e sau cristale de sruri. Agentul principal de transport al srurilor solubile este apa aflat la adncime mic astfel c pe lng procesele de salinizare, au loc i procese de gleizare, care determin formarea unui orizont Go n partea superioar a profilului de sol i un orizont Gr n partea inferioar a profilului. Alctuirea profilului Solonceacurile tipice prezint, n general, profilul morfologic de tipul: Aosa-A/Gosc-Grsc sau Aosc-Aosa-ACsc-Csc. Orizontul Aosa prezint grosimi de 15-20 cm; este deschis la culoare (cenuiu-deschis); con ine sruri sorubile de peste 1% cloruri i peste 1,5% sulfa i n primi 50 cm, structur grun oas cu agregate slab dezvoltate, Orizontul de tranzi ie poate fi AC sau AGo, dup cum solul se afl sau nu sub influen a apelor freatice; grosimea acestor orizonturi este de 10-20 cm; culoare cenuie-deschis sau cenuie-mslinie; astructurat; este dur n stare uscat; con ine concre iuni calcaroase, n adncime se continu cu orizontul C, iar uneori Go sau Gr cu culori glbui rocate sau vine ii-verzui datorate proceselor de oxidare sau reducere a compuilor de fier i mangan. Propriet i Solonceacurile prezint o textur variat, nisipoas la cele formate n zona litoralului i Delta Dunrii i lutoas sau argiloas la cele din zonele de cmpie i podi. Permeabilitatea solului este redus pe profilul solului datorit compactrii ridicate. Capacitatea de ap util este mic (5-13%) datorit coeficientului de ofilire ridicat (10-15%), determinat de prezen a srurilor solubile pe profil. Datorit texturii variate pot avea un con inut de humus cuprins ntre 2-3%, reac ia neutr sau slab alcalin 8-8,5, gradul de satura ie n baze 100%. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; cu sod (so), sol caracterizat prin prezen a sodei (carbonat i bicarbonat de sodiu) cu con inut mai mare de 10 mg (0,33 m.e./100 g sol; calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm; molic (mo), sol avnd orizont A molic (Am);

110

sodic (ac), sol avnd orizont ac (alcalizat sau hiposodic) n primii 100 cm sau orizont na (natric) ntre 50-100 cm; vertic (vs), sol avnd orizont vertic situat ntre baza orizontului A (sau E dac exist) i 100 cm; gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm;

Management Con inutul ridicat n sruri uor solubile, regimul aerohidric nefavorabil i con inutul sczut de elemente nutritive, determin o fertilitate sczut. Presiunea osmotic ridicat limiteaz capacitatea plantelor de preluare a apei i a elementelor nutritive. Din aceast cauz solonceacurile nu pot fi utilizate pentru plantele cu sistem radicular dezvoltat i pentru vegeta ia arborescent. Sunt folosite pentru puni cu valoare furajer redus, care dau produc ii sczute. Ameliorarea solonceacurilor se poate realiza prin stoparea procesului de salinizare, prin efectuarea unui drenaj, n vederea coborrii nivelului apelor freatice sub adncimea critic, afnarea pentru creterea permeabilit ii, ndeprtarea srurilor solubile prin aplicarea apei de irigare i evacuarea acestora ntr-un emisar natural. Datorit reac iei alcaline sunt recomandate amendamente cu gips sau fosfogips, nso it de fertilizarea cu azot i fosfor. n urma aplicrii acestor msuri ameliorative se pot cultiva plante cu toleran ridicat la salinitate. 18.2 SOLONE URILE (SN) Soluri avnd orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat direct sau dup un orizont eluvial E (El, Ea) de un orizont argic-natric (Btna) indiferent de adncime; sau soluri avnd orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizont intermediar natric (na) de la suprafa sau n primii 50 cm ai solului. Rspndire i condi ii naturale de formare Rspndirea solone urilor condi ionate de clima uscat i prezen a unei surse de sruri cu sodiu. Sunt rspndite n partea de vest a rii n sectoarele slab drenate din interfluviile Timi-Bega, Mure-Bega, Mure-Criul Alb, Criul Negru-Criul Repede. n Cmpia Romn se gsesc rspndite n luncile rurilor Cricov, Ialomi a, Clm ui, Buzu i Siretul inferior. De asemenea, se ntlnesc n Cmpia Brilei, n Cmpia subcolinar Mizil-Stlpu. Pot fi ntlnite pe suprafe e reduse pe culmi sau versan i n Cmpia Moldovei sau n Transilvania, formate pe sedimente vechi salifere. Solone urile se formeaz n condi iile unui climat de step sau silvostep, care se caracterizeaz prin temperaturii medii anuale de 9,5-11 0C i precipita ii medii anuale de 350-380 mm. Evapotranspira ia poten ial este foarte ridicat cu valori de 680-720 mm. Indicele de ariditate are valori ce variaz ntre 17-28. Vegeta ia natural sub care s-au format solone urile este slab dezvoltat i dominat de plante halofile: Statice gmelini, Artemisia maritima, Puccinellia distans, Matricaria chamomilla etc. Materialul parental este alctuit din depozite aluvionare cu textur mijlocie sau fin (lutoargiloas sau argiloas). Unele solone uri au evoluat i pe marne sau argile salifere. Solone urile se asociaz cu solonceacuri sau gleiosoluri molice, caz n care ocup pr ile mai nalte de relief sau cu cernoziomurile gleice, unde Solonceacurile se ntlnesc n zonele mai joase cu apa freatic mineralizat aflat la adncimi cuprinse ntre 3-5 m. Procese pedogenetice Alcalinitatea ridicat, determin o dezvoltare slab a vegeta iei spontane, reprezentat prin specii adaptate condi iilor de alcalinitate, iar resturile vegetale n cantitate redus determin o acumulare foarte sczut de humus n sol, acesta se acumuleaz ntr-un orizont Ao scurt, cu un con inut ridicat n huma i de sodiu. Solone urile s-au format prin urmtoarele procese: desalinizarea solonceacurilor sau salinizarea i desalinizarea altor soluri, mbog irea complexului coloidal cu ioni de Na+, formarea i depunerea carbonatului de sodiu.

111

Desalinizarea solonceacurilor are loc atunci cnd, dintr-o cauz oarecare (adncirea vilor), pnzele de ap freatic mineralizate coboar, i din regim hidric exudativ propriu-zis se ajunge la regim hidric exudativ n profunzime. n acest caz, are loc splarea srurilor solubile din solonceacuri i transformarea lor n solone uri, datorit ptrunderii ionilor de Na+ n complexul coloidal al solului. Solone urile pot rezulta i din alte soluri, care sunt supuse alternativ proceselor de salinizare i desalinizare. Asemenea procese au loc atunci cnd pnzele freatice mineralizate prezint un nivel oscilant. Procesele alternante de salinizare i desalinizare sunt nso ite de alcalizare, respectiv de nlocuirea Mg2+ i Ca2+ din complexul adsorbtiv cu Na+, iar ionii de Ca2+ i Mg2+ elibera i din complex trec sub form de carbona i greu solubili.

[Sol ]Ca + 4 NaCl Na [Sol ]Na + CaCl2 + MgCl2 Mg Na Na Ca Na [Sol ]Mg + 2 Na2 SO4 Na [Sol ]Na + CaSO4 + MgSO4 Na
Schimbarea calciului i magneziului din complexul adsorbtiv este mult mai activ n cazul clorurilor de sodiu, fa de sulfa ii de sodiu. Ca urmare a reac iei de schimb, rezult clorurile de calciu i de magneziu care, fiind solubile, vor fi splate n profunzime. Prin aceasta se accelereaz disocierea, n continuare, a clorurilor i ptrunderea ionilor de Na+ n complexul coloidal. Odat cu procesul de alcalizare se formeaz carbonatul de sodiu:

[Sol ]Na + Ca(HCO3 )2 [Sol ]Ca + 2 NaHCO3 ( Na2CO3 ) Na Na [Sol ]Na + H 2CO3 [Sol ]H + NaHCO3 ( Na2CO3 ) Na
Formarea carbonatului de sodiu se poate face i pe cale biologic, prin reducerea de ctre microorganisme a sulfatului de sodiu (n condi ii de anaerobioz i n prezen a materiei organice):

Na2 SO4 Na2 S + 2O2 Na2 S + CO2 + H 2O Na2CO3 + H 2 S


Procesul de alcalizare produce dispersia argilei i a humusului, deteriorarea agregatelor structurale, migrarea i depunerea argilei ntr-un orizont Btna cu un con inut de peste 15% ioni de sodiu adsorbi i n complexul coloidal. Alctuirea profilului: Ao-Btna-CGo sau C. Orizontul Ao este scurt, de la 2-5 cm pn la 10-15 cm, are culoarea cenuie-deschis, structura grun oas sau prfoas. Orizontul Btna are o grosime de 20-60 cm; culoarea brun-cenuie spre brun-nchis; structur columnar, n stare uscat devine foarte compact iar n stare umed devine plastic i impermeabil, prezint eflorescen e de sruri n partea superioar. Orizontul CGo sau C prezint grosimi de 30-70 cm, culoarea brun-glbuie cu pete vine ii; con ine neoforma ii calcaroase, sruri solubile i pete de gleizare. Propriet i Propriet ile negative ale solone urilor sunt determinate de orizontul Btna, situat aproape de suprafa (n primii 50 cm). Solone urile sunt, n general, soluri tasate, avnd densitatea aparent n Btna cuprins ntre 1,6-1,8 g/cm3, iar porozitatea sub 40%. Con inutul n humus este sczut (1-2%) i predomin humatul de natriu. De asemenea, sunt soluri slab aprovizionate cu elemente nutritive, iar activitatea biologic a solului este foarte redus. Reac ia acestor soluri este neutr n orizontul Ao i puternic alcalin n orizontul Btna, cu pHul 9-10, unde satura ia n Na schimbabil atinge valori de 20-80% din capacitatea total de schimb cationic. Subtipuri tipic (ti), sol care reprezint conceptul central al tipului de sol; calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm ; molic (mo), sol avnd orizont A molic (Am); luvic (lv), sol cu orizont eluvial luvic (El i orizont Bargic (Bt) sau argic-natric (Btna); albic (ab), sol avnd orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm (cu excep ia cazurilor n care a fost sub iat prin includere n stratul arat);

112

salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm; stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm; gleic (gc), sol avnd propriet i gleice (orizont Gr) ntre 50-100 cm; solodic (sd), solone cu orizont eluvial (E luvic sau E albic) cu grosime de peste 15 cm; entic (en), sol avnd dezvoltare extrem de slab (incipient); psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm.

Management Solone urile datorit proceselor de alcalizare, prezint nsuiri total nefavorabile pentru creterea plantele de cultur: n perioadele umede se mbib puternic cu ap, iar pe timp uscat nregistreaz un deficit pronun at de umiditate, sunt srace n elemente nutritive. Pot fi utilizate pentru pajiti de calitate slab sau mijlocie, pentru redarea n circuitul agricol necesit un complex de msuri agropedoameliorative. Ameliorarea solone urilor se face cu fosfogips, sulf, gips etc, pentru a nlocui sodiul schimbabil cu calciu. Pe aceste soluri sunt necesare i msuri de drenare, afnare adnc i fertilizare complex (organic, mineral, ngrminte verzi, etc.). n primii ani de la ameliorare sunt recomandate plante cu toleran ridicat la alcalizare.

ntrebri: 1.Care sunt principalele nsuiri ale solonceacurilor? 2. Care sunt metodele de ameliorare ale solonceacurilor? 3. Cum se formeaz solone urile i care sunt caracteristicile acestora? 4. Care sunt msurile de ameliorare ale solone urilor? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti 5. Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

113

CAPITOLUL 19
CLASA HISTISOLURILOR (HIS) Cuvinte cheie: histic, histosol, foliosol Obiective: a. b. c. d. Rezumat Clasa histosoluri are ca elemente diagnostice orizont folic (O) sau turbos (T) n partea superioar a profilului de peste 50 cm grosime, sau numai 20 cm dac este situat pe orizontul R. Aceast clas cuprinde dou tipuri de sol: Histosolul i Foliosolul. 19.1 HISTOSOLURILE (TB) Soluri constnd din material organic (orizont organic hidromorf histic sau turbos T) cu o grosime de cel pu in 50 cm (cel pu in 40 cm pentru T sapric sau hemic i cel pu in 60 cm pentru T fibric) n primii 100 cm ai solului, orizontul T ncepnd n primii 50 cm de la suprafa . Rspndire i condi ii naturale de formare Histosolurile sunt rspndite pe suprafe e mici n mun ii Oa, Maramure, Climani, depresiunile intracarpatice Borsec, Ciuc, Braov din Carpa ii Orientali, depresiunea Fgra i bazinul superior al rului Sebe n Carpa ii Meridionali, mun ii Semenic i Bihor din Carpa ii Occidentali n Delta Dunrii. Histosolurile se formeaz sub influen a unui exces de ap permanent i a vegeta iei alctuit din plante higro i hidrofile. n ara noastr principalele zone de formare a acestor soluri sunt situate la altitudini mai mari de 900 de m, reprezentate prin versan i pu in nclina i sau suprafe e orizontale. Clima se caracterizeaz prin temperaturi medii anuale de 4-60C i precipita ii medii cuprinse ntre 700900 mm. Vegeta ia hidrofil este alctuit din specii de Carex, Phragmites, Typha, muchi i specii lemnoase: Betula, Populus, Salix. Materialele parentale sunt reprezentate de diferite roci magmatice, metamorfice i sedimentare. Procese pedogenetice Histosolurile se formeaz n mediu saturat cu ap, sub influen a unei vegeta ii hidrofile abundente. Are loc un proces de turbificare care const n acumularea an de an de materie organic incomplet descompus, aceasta poate avea grosimi foarte mari (2-10 m i mai mult). Substan ele reduse (metan, hidrogen sulfurat) inhib activitatea bacteriilor aerobe, procesul de descompunere se ntrerupe iar resturile organice se turbific. n aceste condi ii se formeaz la suprafa un orizont turbos T cu o grosime mai mare de 50 cm, alctuit din resturi organice aflate n diferite stadii de descompunere. Condi iile de anaerobioz mpiedic procesele de descompunere a resturilor vegetale. Alctuirea profilului: T- Gr Orizontul T grosime mai mare de 50 cm, culoare nchis, con ine resturi de muchi, Cyperacee, Juncacee, aflate n diferite stadii de descompunere. Poate fi slab descompus sau fibric (de culoare brun-glbuie cu peste 75% resturi vegetale nedescompuse), mediu descompus sau hemic (de culoare brun cenuie, cu 25-75% resturi organice nedescompuse) i intens descompus sau sapric (de culoare neagr cu mai pu in de 25% resturi nedescompuse). Orizontul Gr se formeaz sub orizontul T, este nestructurat, prezint culori vine ii-verzui datorate proceselor de reducere a compuilor de fier i mangan. Cunoaterea modului de formare ale histisolurilor Cunoaterea principlelor caracteristici ale histisolurilor Cunoaterea principalelor caracteristici ale foliosolurilor Cunoatere utilizrii foliosolurilor

114

Propriet i n condi ii naturale histosolurile con in foarte mult ap (70-90%), sunt greu permeabile, conductivitate hidraulic redus (< 0,2mm/h), densitatea aparent mai mic de 1 g/cm3. La aceste soluri nu se poate vorbi de textur i structur, deoarece ele sunt alctuite aproape exclusiv din materie organic. Histosolurile districe se ntlnesc n zone montane cu precipita ii ridicate, prezint un orizont T care con ine resturi vegetale acide provenite de la Sphagnum iar gradul de satura ie n baze este mai mic de 50%. Histosolurile eutrice apar n zone cu ap freatic la mic adncime, orizontul T con ine resturi de muchi, Cyperacee, Juncacee, reac ia slab acid sau slab alcalin, gradul de satura ie n baze >50% con inut de materie organic peste 50%. Subtipuri distric (di), sol avnd propriet i districe cel pu in n orizontul superior; eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa , fr carbona i; salinic (sc), sol avnd orizont sc (salinizat sau hiposalic) n primii 100 cm sau orizont sa (salic) ntre 50-100 cm; teric (te), histisol avnd orizont mineral de peste 30 cm grosime situat n primii 100 cm; tionic (to), sol avnd orizont sulfuratic n primii 125 cm.

Management Histosolurile au o fertilitate sczut, sunt utilizate pentru puni i fne e de calitate slab. Pot fi ameliorate prin lucrri de desecare, drenare, afnare adnc i aplicarea de amendamente n cazul histosolurilor districe. Orizontul turbos poate fi utilizat prin compostare ca substrat nutritiv n sere i solarii, deoarece prezint un con inut ridicat n azot i totodat se poate utiliza drept combustibil dar este de calitate inferioar. Dup efectuarea lucrrilor de drenaj i coborrea franjului capilar pot fi cultivate, dar prezint risc ridicat de autoaprindere i spulberare eolian. 19.2 FOLIOSOLURILE (FB) Soluri constituite din material organic (orizont organic nehidromorf sau folic, O) cu grosimea de cel pu in 50 cm sau de minimum 20 cm dac este situat direct pe roc (R). Rspndire i condi ii naturale de formare Sunt rspndite n arealele montane i ocup ariile depresionare nconjurate de versan i acoperi i cu pduri de foioase sau rinoase. Clima este umed i rece cu temperaturii medii anuale 690C i precipita ii medii anuale de 900 mm. Procese pedogenetice Foliosolurile se formeaz pe seama resturilor vegetale acumulate n depresiuni sub influen a apelor de scurgere de pe versan i. Cantitatea de resturi vegetale care se depune la suprafa a solului depinde de speciile dominante (n cazul pdurilor de foioase se depun 2-3 t/ha, iar sub pduri de conifere 4-6 t/ha), de densitatea acestora i de condi iile climatice. Foliosolurile se formeaz prin acumulri succesive de materie organic care se descompune foarte lent. n urma depunerii resturilor vegetale la suprafa a solului se formeaz un orizontul organic (O folic) alctuit din peste 35% materie organic, saturat cu ap o perioad scurt, cteva zile pe an. Alctuirea profilului: O R Orizontul O grosime peste 20 cm, materie organic peste 35% din care 20% carbon organic, culoare brun deschis n partea superioar i brun nchis n partea inferioar. Orizontul R - apare la adncimi mai mari de 50 cm i este format din roci dure magmatice sau metamorfice. Propriet i n func ie de natura resturilor vegetale, foliosolurile pot avea o reac ie slab acid sau slab alcalin, prezint o permeabilitate ridicat iar densitatea aparent are valori cuprinse ntre 0,2-0,4

115

g/cm3. n urma proceselor de descompunere a resturilor vegetale humusul rezultat este n cantitate mic i alctuit din acizi fulvici. Subtipuri distric (di), sol avnd propriet i districe cel pu in n orizontul superior; eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa , fr carbona i; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol (epilitic orizont R ntre 20-50 cm, mezolitic ntre 50-100 cm, batilitic ntre 100-150 cm);

Management Fertilitatea foliosolurilor este foarte variat i depinde de natura materialului parental i de gradul de descompunere a materiei organice. Sunt utilizate numai n domeniul silvic pentru pduri de foioase i rinoase. ntrebri: 1.Care sunt principalele propriet i ale histosolurilor? 2. Care sunt factorii restrictivi ai utilizrii histisolurilor? 3. Care sunt metodele de utilizare ale foliosolurilor? 4. Care sunt principalele nsuiri fizico-chimice ale foliosolurilor? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

116

CAPITOLUL 20
CLASA ANTRISOLURI (ANT) Cuvinte cheie: influen a antropica, erodosol, antrosol Obiective: a. Cunoaterea solurilor formate in urma influen ei antropice b. Cunoaterea propriet ilor erodosolurilor c. Cunoaterea principalelor propriet i i a modului de formare al antrosolurilor Rezumat Aceast clas include solurile care au ca element diagnostic orizont antropedogenetic sau lipsa orizonturilor A i E ndeprtate prin eroziune accelerat sau decapitare antropic. Clasa antrisoluri cuprinde dou tipuri de sol: Erodosolul i Antrosolul. 20.1 ERODOSOLURILE (ER) Soluri puternic erodate sau decopertate ca urmare a ac iunii antropice astfel c orizonturile rmase nu permit ncadrarea ntr-un anumit tip de sol. De regul, prezint la suprafa un orizont Ap provenit din orizont B sau C, sau din AC sau AB avnd sub 20 cm grosime. Sedimentele (materialele parentale) scoase la zi prin eroziune sau prin decopertare sunt considerate roci i ncadrate ca atare. Pentru erodosolurile rezultate prin decopertare se poate folosi denumirea de decosol. Rspndire i condi ii naturale de formare Erodosolurile sunt rspndite n zonele de deal i podi pe versan i puternic nclina i unde nu au fost executate lucrri ameliorative de combaterea eroziunii solului. Pot fi ntlnite n zone de cmpie dac solul nisipos a fost erodat prin defla ie eolian dup desfiin area perdelelor de protec ie. Suprafe e nsemnate se ntlnesc n Subcarpa i, Podiul Brladului, Podiul Transilvaniei, Podiul Getic, i n zonele de cmpie unde exist depozite nisipoase. Formarea erodosolului este condi ionat de procesul de eroziune accelerat ca urmare a interven iei antropice n ecosistemele terestre i dereglarea echilibrului natural existent prin cultivarea terenurilor amplasate pe versan i sau a solurilor nisipoase, fr aplicarea unor msuri de conservare a solului. n urma interven iei antropice se intensific procesele de eroziune care determin ndeprtarea orizontului superior, iar la suprafa apare un orizont A/C, B sau C. Astfel soluri evoluate n perioade foarte lungi de timp sunt transformate ntr-un timp redus n Erodosoluri fr a se putea regenera, cu implica ii negative asupra ecosistemelor naturale. Formarea acestor solurilor are la baz bilan ul a dou procese antagoniste, procesul de pedogenez care determin formarea solului i diferen ierea pe vertical a orizonturilor i procesul de reliefogenez (denuda ie, sedimentare) care frneaz procesul de formare a solurilor (Florea i colab., 2004). Cnd bilan ul este n favoarea pedogenezei se formeaz soluri cu diferite grade de dezvoltare iar cnd este n favoarea reliefogenezei solurile nu se mai formeaz (ex. apari ia rocilor la suprafa , albiile rurilor etc.). Atunci cnd dintr-un proces de pedogenez se trece la un proces de reliefogenez, ca urmare a interven iei antropice se formeaz erodosolurile. Alctuirea profilului: Ap-C Orizontul Ap - 10-15 cm grosime, culoare brun glbuie, textur variat, nestructurate, srace n humus i elemente nutritive. Orizontul C - reprezint materialele parentale, texturi diferite, nestructurate, deschise la culoare. Propriet i

117

Erodosolurile sunt caracterizate printr-un profil de sol intens trunchiat n care se ntlnete de la suprafa orizontul C, orizontul B sau orizonturi de tranzi ie A/B sau A/C. Au un con inut sczut n humus 1-2%, reac ia poate fi acid sau alcalin, iar gradul de satura ie n baze prezint valori cuprinse ntre 40-90%. n lipsa unui con inut ridicat n materie organic prezint un regim aerohidric deficitar. Subtipuri cambic (cb), sol avnd orizont B cambic (Bv); argic (ar), sol avnd orizont B argic (Bt); andic (an), sol avnd material amorf (provenit din roc sau materialul parental) cel pu in n unul dintre orizonturi, fr a ndeplini parametrii necesari pentru propriet i andice ca s fie ncadrat la Andosol; spodic (sp), erodosol cu orizont spodic sau rest de orizont spodic la suprafa ; calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm; psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primii 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; stagnic (st), sol avnd propriet i hipostagnice (orizont w) n primii 100 cm sau propriet i stagnice intense (orizont stagnic W) ntre 50-200 cm; litic (li), sol cu roc compact consolidat (orizont R) continu n profilul de sol (epilitic orizont R ntre 20-50 cm, mezolitic ntre 50-100 cm, batilitic ntre 100-150 cm); scheletic (qq), sol cu caracter scheletic (cu peste 75 % schelet) avnd orizonturi A, E sau B excesiv scheletice; eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa .

Management Erodosolurile datorit con inutului redus n humus i a elementelor nutritive prezint o fertilitate foarte slab. Sunt utilizate pentru culturi de cmp, puni i fne e dar produc iile ob inute sunt reduse. Pentru ameliorarea lor se impune aplicarea unor msuri de combaterea eroziunii solului, administrarea de ngrminte organice pentru refacerea materiei organice din sol, ngrminte minerale pentru o mai bun aprovizionare cu elemente nutritive, aplicarea lucrrilor agricole dealungul curbelor de nivel, deoarece foarte multe erodosoluri au aprut ca urmare a efecturii lucrrilor agricole i a parcelrii terenului din deal n vale. 20.2 ANTROSOLURILE (AT) Soluri caracterizate printr-un orizont superior antropedogenetic de cel pu in 50 cm grosime (format prin transformarea unui orizont sau strat al solului prin fertilizare ndelungat i lucrare adnc sau prin acre ie) format ca urmare a unei lungi perioade de cultivare i irigare. Rspndire i condi ii naturale de formare Antrosolurile sunt rspndite n areale relativ restrnse, n sere i solarii unde au fost aplicate elemente fertilizante i norme mari de irigare care au dus la transformri profunde ale solului ini ial. Sunt ntlnite i n zonele orizicole (Ialomi a, Brila, Dolj, Constan a i Olt) unde au fost efectuate lucrri de nivelare i compactare a solului precum i men inerea unui strat de ap o perioad lung de timp la suprafa a solului. Procese pedogenetice Formarea antrosolurilor din sere i solarii este influen at de un regim hidric i termic care determin o mineralizare rapid a resturilor vegetale. Fertilizarea intens determin formarea la suprafa a unui orizont puternic humifer cu o grosime de peste 50 cm, care poate con ine materiale organice amestecate cu diferite materiale reprezentate prin incluziuni de crmizi, fragmente de ceramic etc. n urma adaosului de material organic se formeaz un orizont antropogen numit A hortic (Aho) bogat n humus i cu o activitate biologic intens. Aplicarea unor norme foarte mari de irigare produce o compactare a solului i o acumulare de sruri solubile ceea ce determin o degradare a nsuirilor fizico-chimice.

118

Alctuirea profilului: Aho-B-C Orizontul Aho - grosime 50 cm, culoare brun nchis (10YR 3/3), textur lutoas, prezint numeroase resturi vegetale, con inut ridicat n humus, gradul de satura ie n baze mai mare de 53%. Orizontul B grosime 20-30 cm, culoare brun sau brun deschis, textur luto-argiloas, compact n partea superioar, structur columnoid prismatic sau prismatic Orizontul C - poate apare la adncimi mai mari de 100 cm, culoare brun glbuie, textur variat, nestructurat, con ine carbonat de calciu. Propriet i Antrosolurile prezint propriet i variate n func ie de tipul de sol modificat antropic i de materialele organice depuse la suprafa a solului. Pot avea textur nisipo-lutoas sau luto-argiloas, con inut ridicat n materie organic, sunt foarte bine aprovizionate cu elemente nutritive deoarece i consumul acestora datorit sistemului intensiv de exploatare este ridicat, reac ia variaz de la slab acid pn la slab alcalin. Prezint o activitate microbiologic bun. Subtipuri hortic (ho), sol avnd orizont A hortic (de peste 50 cm grosime); antracvic (aq), sol avnd propriet i antracvice; psamic (ps), sol avnd o textur grosier cel pu in n primi 50 cm; pelic (pe), sol avnd textur foarte fin cel pu in n primii 50 cm; calcaric (ka), sol avnd carbona i de la suprafa sau din primii 50 cm; eutric (eu), sol avnd propriet i eutrice cel pu in n orizontul de suprafa , fr carbona i; distric (di), sol avnd propriet i districe cel pu in n orizontul superior.

Management n urma fertilizrii masive cu ngrminte organice i a condi iilor de mediu controlat, fertilitatea Antrosolurilor este foarte mare pentru cultura legumelor (tomate, castrave i, ardei etc.) i pentru floricultur. Ciclul intensiv de exploatare necesit aplicarea corespunztoare a tuturor verigilor tehnologice. Antrosolurile utilizate la cultura orezului necesit aplicarea de ngrminte chimice i efectuarea unor lucrri de ndiguire i drenaj. De efectuarea acestor lucrri de drenaj depinde prevenirea salinizrii orezriilor ct i a terenurilor limitrofe. Totodat se impune aplicare unor metode eficiente de combatere a buruienilor (n special a stufului) prin erbicidare. ntrebri: 1.Care sunt principalele propriet i ale erodosolurilor? 2. Care sunt principalele msuri de ameliorare ale erodosolurilor? 3. Care sunt principalele caracteristi ale antrosolurilor? 4. Care este managementul antrosolurilor? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Mihalache M., Ilie L., 2009 Pedologie-Solurile Romniei, Editura Dominor, Bucureti; 6. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

119

CAPITOLUL 21
BONITAREA I EVALUAREA TERENURILOR Cuvinte cheie: bonitare, evaluare, clasa de calitate, poten are Obiective: a. b. c. d. Rezumat Studiile de sol (memoriile agropedologice i hr ile de sol), la scar mare furnizeaz de asemenea i datele necesare pentru stabilirea msurilor de ameliorare a solurilor acide i pentru efectuarea lucrrilor de bonitare, a tehnologiilor agricole etc. 21.1 NO IUNI DE BONITAREA SOLURILOR I TERENURILOR AGRICOLE Bonitarea terenurilor agricole reprezint o ac iune complex de cercetare i de apreciere cantitativ a principalelor condi ii care determin creterea i rodirea plantelor, de stabilire a gradului de favorabilitate a acestor condi ii pentru fiecare folosin i cultur (deoarece un teren poate fi nefavorabil pentru anumite folosin e i culturi, dar favorabil pentru altele). n situa iile n care s-au executat lucrri de mbunt iri funciare ce duc de regul, la modificarea n bine a factorilor de mediu n aprecierea capacit ii de produc ie a terenurilor respective este necesar s se in seama de acest lucru (s se introduc aa numitele elemente de poten are). n ara noastr, bonitarea se face pe baza Metodologiei de elaborare a studiilor pedologice, 1987. Exprimarea favorabilit ii pentru diferite plante se face prin note de bonitare n condi ii naturale i poten area notelor de bonitare, prin aplicarea lucrrilor de mbunt iri funciare i a unor tehnologii curente ameliorative. Pentru calculul notelor de bonitare n condi ii naturale se folosesc anumi i indicatori, denumi i indicatori de bonitare, iar pentru poten area notelor de bonitare prin aplicarea lucrrilor de mbunt iri funciare i a unor tehnologii ameliorative, se utilizeaz indicatori de poten are. 21.2Indicatori de bonitare Avnd n vedere multitudinea condi iilor de mediu care caracterizeaz fiecare unitate de teren (UT sau TEO), n scopul aprecierii capacit ii de produc ie, se iau n considerare cele mai importante elemente i anume, condi iilor legate de relief, de resursele climatice, de hidrologie i de nsuirile fizico-chimice ale solului. n cadrul acestor grupe de factori se folosesc urmtorii indicatori mai importan i, care se gsesc de obicei, n lucrrile de cartare: - temperatura medie anual valori corectate indicator 3 C; - precipita ii medii anuale valori corectate indicator 4 C; - gleizarea indicator 14; - stagnogleizarea (pseudogleizarea) indicator 15; - salinizarea sau sodizarea (alcalizarea) indicator 16 sau 17; - textura n Ap sau n 0-20 cm indicator 23 A; Cunoaterea metodologiei de bonitare n condi ii naturale Cunoaterea metodologiei de bonitare n condi ii poten ate Care sunt clasele de calitate ale terenurilor Care sunt metodele de evaluare ale terenurilor horticole

120

- poluarea indicator 29; - panta indicator 33; - alunecri indicator 38; - adncimea apei freatice indicator 39; - inundabilitatea indicator 40; - porozitatea total n orizontul restrictiv indicator 44; - con inutul de CaCO3 total pe 0-50 cm indicator 61; - reac ia n Ap sau n 0-20 cm indicator 63; - gradul de satura ie n baze n Ap sau n 0-20 cm indicator 69; - volumul edafic indicator 133; - rezerva de humus n stratul 0-50 cm indicator 144; - excesul de umiditate la suprafa indicator 181. La stabilirea notelor de bonitare fiecare din indicatorii enumera i mai sus particip printr-un coeficient de bonitare, care variaz ntre 1 i 0 (zero), i a crui valoare difer pe scara respectiv, pentru una i aceeai folosin sau cultur, dar i de la o plant la alta. Coeficientul de bonitare maxim (adic 1) cnd un factor (indicator) este n optim fa de exigen ele plantei luate n considera ie i respectiv valoarea zero, cnd factorul este cu totul nefavorabil (limitativ). Culturile care se iau n considerare sunt urmtoarele: - puni (PS), fne e (FN), mr (MR), pr (PR), prun (PN), cire-viin (CV), cais (CS), piersic (PC), vie-vin (VV), vie struguri de mas (VM), gru (GR), orz (OR), porumb (PB), floarea-soarelui (FS), cartof (CT), sfecl de zahr (SF), soia (SO), mazre-fasole (MF), in-ulei (IU), in-fuior (IF), cnep (CN), lucern (LU), trifoi (TR), legume (LG). Tabelele cu scrile valorice i mrimea coeficien ilor de bonitare pentru fiecare indicator, n func ie de folosin sau de cultur sunt n "Instruc iunile de lucru pentru bonitarea terenurilor agricole" elaborat de I.C.P.A. Pentru a ob ine notele de bonitare pe folosin e i culturi se nmul ete cu 100 produsul coeficien ilor celor 17 indicatori: y = (x1 . x2 x3.x17) . 100 n care: y - nota de bonitare; x1, x2,x17 - valorile coeficien ilor indicatorilor. Cnd to i aceti factori sunt n optim fa de cerin ele plantei luate n considera ie (to i indicatorii au coeficient egal cu 1) nota de bonitare va avea valoarea maxim egal cu 100. Cu ct valoarea coeficien ilor se apropie mai mult de valoarea 0 (zero) i limita inferioar a notei de bonitare va tinde spre zero (chiar cnd un singur indicator are coeficientul 0 - nota de bonitare este zero). n func ie de valoarea notei de bonitare, se stabilesc 5 clase de bonitare ale terenului notate cu cifre romane de la I la V: clasa I - 81-100 puncte; clasa a II a 61-80 puncte; clasa a III a 41-60 puncte; clasa a IV a 21-40 puncte; clasa a V a 0-20 puncte.

121

Tabelul 21.1
Repartizarea terenurilor agricole pe clase de calitate Clase de calitate Suprafa a total din care: Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V Total agricol mii ha 141.717 917 3.041 4.756 3.943 2.060 % 100 6,2 20,7 32,3 26,8 14,0 Arabil mii ha 9.414 855 2.647 3.335 1766 811 % 100 9,1 28,1 35,4 18,8 8,6 Puni i fne e mii ha % 4.845 51 311 1263 2.007 1.213 100 1,1 6,4 26,1 41,4 25,0 Vii mii ha 231 10 60 76 75 10 % 100 4,3 26,0 32,9 32,5 4,3 Livezi mii ha 227 1 23 82 95 26 % 100 0,4 10,1 36,1 41,9 11,5

Legenda 0-20 puncte 21-40 puncte 41-60 puncte 61-80 puncte 81-100 puncte Alte utilizri

Fig. 21.1 ncadrarea terenurilor agricole n clase de calitate 21.2 Poten area notelor de bonitare prin aplicarea lucrrilor de mbunt iri funciare i a unor tehnologii curente ameliorative Poten area const n mrirea valorii coeficien ilor de bonitare ai nsuirilor asupra crora se ac ioneaz prin lucrrile tehnologice sau de mbunt iri funciare, folosindu-se n acest scop anumi i coeficien i, denumi i de "poten are", care nmul i i cu coeficien ii de bonitare (n condi ii naturale) mresc valoarea acestora, i deci, nota final de bonitare, corespunztor noii situa ii create n urma lucrrilor cu care s-a intervenit. Poten area notelor de bonitare se face numai pentru acele lucrri care au un efect de durat i care modific substan ial nivelul de productivitate al terenurilor. Pentru poten area notelor de bonitare natural sunt utiliza i urmtorii indicatori: Lucrri de mbunt iri funciare: - ndiguire; - desecare;

122

- drenaj de adncime; - iriga ie; - combaterea salininit ii i alcalinit ii; - prevenirea i combaterea eroziunii (fr terasare) - terasarea terenurilor n pant. Lucrri agropedoameliorative: - amendarea cu calcar i gips; - afnarea adnc (scarificarea); - fertilizarea ameliorativ (radical); - combaterea polurii. Lucrri de mbunt iri funciare: 1. ndiguirea are ca principal scop aprarea terenurilor de revrsarea apelor curgtoare. Aceast lucrare anuleaz penalizrile introduse de coeficien ii de bonitare prin inundabilitate. 2. Desecarea de suprafa elimin efectul negativ al stagnrii apei la suprafa a solului, att al apei provenite din precipita ii ct i din alte surse. Eliminarea excesului de ap de la suprafa conduce la ameliorarea strii de stagnogleizare al solurilor. Coeficien ii de poten are pentru desecarea de suprafa anuleaz penalizrile produse de coeficien ii de bonitare pentru precipita ii medii anuale, pentru excesul de umiditate de suprafa i pentru stagnogleizare. 3. Drenajul de adncime se efectueaz pentru coborrea nivelului apei freatice i elimin efectul negativ al apei freatice situat la mic adncime i a strii de gleizare a solului. 4. Iriga ia realizeaz aprovizionarea solului cu cantit i de ap suplimentare fa de cele primite n mod natural din precipita ii. Iriga ia elimin efectul negativ al deficitului umiditate datorat precipita iilor insuficiente i poate determina creterea notei de bonitare la peste 100, valoare ce reprezint punctajul maxim al celui mai bun teren n condi ii naturale, dar nu poate depi valoarea de 150 pentru porumb, sfecl de zahr i lucern i 130 pentru restul culturilor. 5. Combaterea salinit ii i alcalinit ii solului se realizeaz prin ndeprtarea srurilor solubile sau a ionului de Na+ din sol. Aceste lucrri anuleaz penalizrile determinate de diferite grade de salinizare i alcalizare. 6. Prevenirea i combaterea eroziunii solului determin reducerea penalizrilor determinate de panta terenului i alunecrile de teren. 7. Terasarea terenurilor n pant are ca rezultat reducerea pantei naturale i favorizeaz n acelai timp re inerea n sol a unei cantit i mai mari din apa din precipita ii. Lucrri agropedoameliorative: 1. Amendarea cu calcar i gips urmrete corectarea n sens favorabil a reac iei solului i anuleaz penalizrile produse de reac ia acid sau alcalin a solului. 2. Afnarea adnc a solului (fr ntoarcerea brazdei) mbunt ete porozitatea total a solului i diminueaz penalizrile datorate porozit ii sczute a solului. 3. Fertilizarea ameliorativ contribuie la creterea con inutului de materie organic a solului i anuleaz penalizrile produse de rezerva mic de humus. 4. Combaterea polurii solului urmrete depoluarea acestuia, refacerea capacit ii productive i nltur penalizriile determinate de indicatorul de poluare a solului. Poten area notelor de bonitare natural este valabil numai pentru situa iile n care au fost executate lucrri de ameliorare a solurilor iar acestea sunt func ionale pentru scopul n care au fost proiectate. Bonitarea terenurilor agricole de pe un anumit teritoriu, prezint o deosebit importan pentru evaluarea terenurilor agricole, stabilirea ct mai corect a folosin elor i alegerea culturilor celor mai indicate pentru anumite teritorii, pe baza nsuirilor intriseci ale solurilor. n urma efecturii lucrrilor de bonitare se poate stabili poten ialul productiv al solurilor pentru diferite culturi, se pot face previziuni ale evolu iei produc iei, iar terenurile agricole sunt ncadrate n clase de calitate.

123

ntrebri: 1.Care sunt principalii indicatori utiliza i la bonitarea terenurilor? 2. Care sunt clasele de calitate ale terenurilor? 3. Care sunt indicatorii utiliza i la poten are? 4. Care sunt metodele de evaluare ale terenurilor? Bibliografie: 1. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 2005 - Pedologie, Editura AcademicPress, Cluj Napoca; 2. Blaga Gh., Rusu I., Udrescu S., Vasile D., 1996 - Pedologie, Editura Didactic i Pedagogic RA, Bucureti; 3. Chiri C., 1974 - Ecopedologie cu baze de pedologie general. Editura Ceres, Bucureti; 4. Mihalache M, 2006 Pedologie geneza, propriet ile i taxonomia solurilor. Editura Ceres, Bucureti; 5. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti; 6. Mihalache M., Ilie L., 2009 Bonitarea terenurilor agricole, Editura Dominor, Bucureti 7. Udrescu S, Mihalache M., Ilie L., 2006 ndrumtor de lucrri practice privind evaluarea calitativ a terenurilor agricole, AMC USAMV Bucureti

124

125

PEDOLOGIE

PEDOLOGIE