Sunteți pe pagina 1din 15

Studiu de caz realizat la firma Dani's Collection

CUPRINS

Scurt istoric si informatii generale Cap. I Tehnologia amenajarii magazinului I.1. Politica comerciala a magazinului I.2. Structura functionala a magazinului I.3. Tehnologia amenajarii suprafetei de vanzare i.4. Fluxul marfurilor si ambalajelor in interiorul magazinului Cap. II Tehnici promotionale utilizate la nivelul magazinului II.1. Tehnici de etalare a marfurilor II.2. Arta de a vinde II.3. Tehnici de publicitate la locul de vanzare II.4. Publicitate:mijloace si tehnici de realizare Cap. III Tehnologia amenajarii depozitului III.1. Amplasarea depozitului de marfuri III.2. Dimensionarea optima a depozitului

III.3. Dotarea depozitului cu mobilier si utilaje

Concluzii Bibliografie

Scurt istoric si informatii generale

Firma ,,Dani's Collection'' este o societate comerciala cu raspundere limi tata ce isi are sediul in Ploiesti,Prahova pe strada Eremia Grigorescu nr. 25. F irma are ca principal obiectiv satisfactia si confortul clientului, oferind cele mai bune produse in materie de haine.Desi a luat nastere abia in vara anului 20 06, cu un numar de 2 angajati ce urmau ordinele directe ale patronului, firma a avut succes si s-a dezvoltat rapid.In 2007 firma si-a modernizat sediul inlocuin d tamplaria veche cu cea noua de tip termopan, si-a schimbat gresia de pe podeau a din interiorul magazinului cu una mai rezistenta si a achizitionat o casa noua de marcat, mai moderna.In 2008 firma are 4 angajati si si-a schimbat deasemenea design-ul exterior folosind culori mai atractive si un panou luminos cu numele firmei. 646j91g

Cap. I

TEHNOLOGIA AMENAJARII MAGAZINULUI

I.1.Politica comerciala a magazinului. Firma ,,Dani's Collection'' incearca sa se diferentieze de firmele concur ente prin: ? atitudinea fata de noutati; ? formele de comunicare cu consumatorii; Stabilirea asortimentului de marfuri si servicii pune doua mari tipuri de p robleme: pe de o parte, este vorba de problemele politicii comerciale, care pot fi rezolvate doar prin raportarea la piata, oferta punctului de vanzare este rez ultatul unui proces complex de cautari pentru gasirea echilibrului dinamic, perm

anent intre cerintele clientelei si limitele impuse de factori endogeni, pe de a lta parte, exista o serie de probleme legate de rentabilitatea suprafetei care n u pot fi rezolvate decat prin cunoasterea structuri detaliate a ofertei. Strategia sortimentului urmareste stabilirea marilor linii ale politicii co merciale, putandu-se accepta: ? o politica de imitare, care consta in a cuceri aceleasi piete si aceleasi segm ente tinta ca ale concurentilor, in a utiliza aceleasi tehnici de vanzare si a p romova aceleasi servicii; ? o politica de diferentiere care cauta sa consolideze o imagine specifica actio nandu-se asupra modului de organizare interioara a preturilor si politicilor pro motionale. Firma ,,Dani's Collection'' a acceptat politica de imitare deoarece promove aza aceleasi servicii ca multe alte firme si nu vine cu o idee inovatoare in dom eniu.Asortimentul de marfuri - in forma sa concreta, de bunuri materiale puse la dispozitia clientelei unui punct de vanzare - ocupa un loc dominant in politica comerciala a unui firme. El il defineste prin natura produselor din care este c onstituit, segmentul de utilizatori caruia i se adreseaza si masura activitatii economice a punctului de vanzare. I.2.Structura functionala a magazinului. Suprafata unui magazin se poate diviza in functie de marimea si profilu l sau, vechimea cladirilor in care acestea isi desfasoara activitatea, modul de realizare a constructiei (cu unul sau mai multe niveluri), astfel : a) sala de vanzare, in cadrul careia are loc procesul de vanz are a marfurilor; b) depozitul de marfuri, destinat pastrarii marfurilor si con tinuitatii procesului de vanzare; c) spatial tehnic (vestiare, grupuri sanitare, instalatii teh nice, birouri). O importanta deosebita pentru organizarea magazinului o are, printre al tele, forma si marimea salii de vanzare. Experienta demonstreaza ca exista o mar e diversitate de forme ale salii de vanzare. Sunt preferate formele patrate si d reptunghiulare (cat mai apropiate de forma patrata) datorita conditiilor optime de vizibilitate si de orientare a cumparatorilor in sala de vanzare, de amplasa rea mobilierului si utilajelor, de stabilirea celor mai rationale fluxuri ale m arfurilor, personalului si cumparatorilor. Sala de vanzare a magazinului ,,Dani's Collection'' are conditii de ilu minare naturala care asigura, in timpul zilei, vizibilitate pana in cele mai ind epartate locuri, permite studierea amanuntita a marfurilor expuse, precum si dis tingerea fara efort, a intregii palete coloristice a marfurilor. Design-ul magazinului ,,Dani's Collection'' se refera la stilul acestu ia pus in valoare de catre caracteristicile fizice ale cladirii in care function eaza. Atributele magazinului care contribuie conjugat la crearea stilului sau pa rticular sunt: pentru design-ul exterior - fatada, firma, vitrina, accesul in ma gazin; iar pentru design-ul interior - peretii interiori, pardoseala, plafonul, iluminarea. Se cunosc trei configuratii de baza ale fatadei:

? fatada in linie dreapta, realizata paralel cu axul strazii; ? fatada in unghi care creeaza un plus de atractivitate si interes; ? fatada arcada, avand la baza configuratia fatadei in linie dreapta, dar cu cat eva nise pentru intrari si vitrine, creand astfel o atmosfera atractiva si relax anta. Firma ,,Dani's Collection'' are fatada in linie dreapta,realizata paralel cu axul strazii. Firma sau emblema, este mijlocul de comunicare eficienta a magazinului cu me diul sau extern. Ea ajuta oamenii sa gaseasca magazinul, sa cunoasca ce vinde ac esta. Stabilind numele si tipul afacerii comerciale, firma corespunde cu imagine a pe care magazinul ,,Dani's Collection'' doreste sa o comunice clientilor sai. Vitrina, este importanta pentru a convinge clientul sa intre in magazin prima oara. Accesul in magazin, este proiectat astfel incat sa ii incurajeze clienti sa i ntre in interiorul sau. Peretii interiori, sunt folositi pentru a segmenta spatiul magazinului depar tajand zonele de vanzare de cele care sprijina vanzarea. Pardoseala, este parte integranta a design-ului interior al unui magazin si indeplineste o mare functionalitate in asigurarea conditiilor de intretinere a c urateniei si de protectie a marfurilor expuse si a echipamentului comercial exis tent. In magazinul ,,Dani's Collection'' ea a fost schimbata in 2007 si este mai rezistenta la traficul intens, usor de curatat, uscata si fara obstacole pentru clienti si personal. Plafonul, contribuie, de asemenea, la atmosfera unei incaperi. La iluminarea magazinului ,,Dani's Collection'' se utilizeaza: lumina incande scenta - folosita in general, deoarece asigura un intreg spectru de culori, si l umina fluorescenta sau lumina de vapori metalici care dau o irizare albastra car e confera culorilor o nuanta nenaturala.

I.3.Tehnologia amenajarii suprafetei de vanzare Organizarea interioara a suprafetei de vanzare reprezinta, intr-o anumi ta masura, modul de prezentare a magazinului, "argumentul" sau, maniera sa de ex primare in cadrul dialogului pe care-l stabileste cu clientela. O asemenea viziune, presupune ca magazinul sa fie proiectat din interio r spre exterior, incepand de la punctul de vanzare. Atat in proiectarea noilor magazine, cat si in remodelarea celor existe nte, se urmareste, in esenta, crearea unei ambiante care sa promoveze in cel mai inalt grad vanzarile, realizarea unei legaturi optime intre diferitele compone nte ale sistemului pe care il formeaza ansamblul suprafetei de vanzare. Coeficientul de ocupare a suprafetei da vanzare este determinat astfel: Metri liniari de expunere a produselor: 60,5

Metri patrati suprafata de vanzare: 85 Cos[%] = (60 X 100) / 85= 70,5% Echipamentul comercial indeplineste un rol important in activitatea unui magazin, contribuind la folosirea optima a suprafetei de vanzare, la etalarea u nei cantitati cat mai mari de marfuri si la crearea conditiilor favorabile de mu nca pentru vanzatori. Raportat la cerintele comertului modern, se apreciaza ca durata de viata a echipamentului comercial variaza intre 5 si 10 ani, depinzand de calitatea ma terialului si de frecventa consumatorilor in magazin. Evident, deteriorarea cons tituie primul criteriu de inlocuire a echipamentului unui magazin. Al doilea cri teriu vizeaza functionalitatea echipamentului. Este vorba de asa-zisa " uzura mo rala", sub impactul careia diferitele tipuri de mobilier si utilaj nu mai coresp und unei comercializari optime a marfurilor si nici normelor de rentabilitate si productivitate ale magazinului . Exemplul tipic, in aceasta privinta, il constituie casele de marcat, car e trebuie inlocuite nu numai datorita uzurii fizice, ci si faptului ca nu coresp und cerintelor unei gestiuni moderne. Pe plan mondial, se apeleaza din ce in ce mai frecvent la aparatajul electronic, capabil sa inregistreze operatiunile come rciale si, concomitent, sa codifice informatiile pe benzi magnetice in vederea p relucrarii ulterioare. Dispunerea mobilierului in magazin trebuie sa asigure folosirea intensi ve a spatiilor comerciale, pe orizontala si verticala, in vederea obtinerii unui grad optim de ocupare cu mobilier si respectiv de incarcare a salii de vanzare cu marfuri. Exista o corelatie certa intre marimea suprafetei de vanzare si dime nsiunile maxime ale mobilierului de prezentare. Casele de marcat . In randul utilajelor de baza ale salii de vanzare se cup rind si casele de marcat. Cumparatorii apreciaza buna functionare a magazinului si dupa felul in care se desfasoara incasarea contravalorii marfurilor. Numarul caselor de marcat in diferitele tipuri de magazine trebuie in asa fel stabilit i ncat sa asigure un proces nestanjenit de incasare si sa preintampine aglomeraril e. Amplasarea caselor de marcat se face astfel incat sa favorizeze utilizarea un ei tehnologii comerciale moderne, eficiente. Amenajarea de ansamblu, a magazinului depinde de numerosi factori: volumu l si structura asortimentului de marfuri; formele de vanzare, in interdependenta cu tipul si dimensiunile mobilierului utilizat; frecventa cererii de marfuri a populatiei; obiceiurile de cumparare; zona de amplasare a magazinului si particu laritatile sale constructive. In urma analizei efectuate si studierii factorilor care infulenteaza stabili rea numarului de case de marcat s-a hotarat folosirea unei singure case de marca t. Casa de marcat are un rol important in ansamblul magazinului asigurand proces ul de incasare a contravalorii marfurilor. Stabilirea numarului caselor de marcat s-a realizat in functie de: - numarul maxim de clienti care se afla intr-un anumit interval de timp in magaz in 35 persoane intr-un interval de 120 minute; . - timpul mediu de servire la casa a unui client 3 minute;

- durata totala de functionare a casei in intervalul de timp considrat 120 minut e; n = 100 = 87,5% Amplasarea casei de marcat a fost conceputa pentru a asigura circulatia nes tanjenita a clientilor, evitarea situatiilor de aglomerare. Tipuri clasice de amenajari interioare si principiile ce stau la baza lor: ? gruparea marfurilor in functie de destinatia utilizarii lor. ? gruparea marfurilor in raport cu categoriile de populatie carora li se adresea za. ? gruparea marfurilor in raport cu natura cererii in care se subdivid, la randul lor pe grupe de marfuri, subgrupe de marfuri, articole, sortimente. Cunoastem patru principale tipuri de amenajare de ansamblu a unui magazin: ? Dispunerea tip grila, in care grupele de produse sunt expuse liniar, pe tipuri de culuare paralele, intrerupte de culuare asezate perpendiculare pe primele. D e regula, supermagazinele folosesc dispunerea tip grila. Acest tip de amenajare asigura o exploatare eficienta a magazinului desi din punct de vedere al clientu lui poate deveni stanjenitoare, partile perimetrale ale suprafetei de vanzare fi ind mult mai aglomerate. ? Dispunerea flux liber, unde asortimentul de marfuri este grupat pe familii si subfamilii de produse, pentru a facilita miscarea libera, nestructurala a client ilor. In aceasta dispunere se utilizeaza spatiul mai putin eficient decat dispun erea grila. ? Dispunerea tip boutique, in care gruparea asortimentului de marfuri se realize aza astfel incat fiecare familie de produse constituie un raion bine individuali zat, cu propriul stil si o ambianta specifica. Adesea, fiecare shop prezinta mar furi de marca de la un singur producator. Acest sistem de amenajare reclama cost uri de constructie si de securitate mai ridicata. ? Dispunerea tip bucla, raioanele poseda o fatada pe aceasta piata circulara. Ac est tip de amenajare incita clientii sa circule liber in magazine si sa efectuez e cumparaturile pentru produse de "impuls" in mai multe raioane. Firma ,,Dani's Collection'' a integrat in modelul sau dispunerea marfurilor in tip boutique. Organizarea interioara a unui magazin reprezinta, modul sau de prezentar e, exprimarea sa in cadrul dialogului cu clientela. De aceea, atat in proiectare a noilor magazine, cat si in remodelarea celor existente, se urmareste, crearea unei ambiante care sa promoveze in cel mai inalt grad vanzarile si realizarea un ei legaturi optime intre componentele sistemului format in ansamblul suprafetei de vanzare. Urmarirea atenta a comportamentului clientelei de circulatie si a vanzaril or realizate este fara indoiala ,cel mai bun criteriu de adaptare a asortimentul ui la cerintele pietei unui punct de vanzare .Acesta adaptare presupune , in par alel , atat introducerea unoi noi articole , cat si retragerea altora din vanzar e . Daca introducerea unor noi articole nu reclama un efort deosebit , in schimb , opertia de eliminare a altora ridica o serie de probleme . Astfel , in ceea c e priveste articolele susceptibile de a fi inlocuite , ele se pot determina prin

utilizarea unoi "clasament "al intregii game sortimentale oferite de un punct d e vanzare , intocmit prin unul din urmatoarele procedee: ? listarea marfurilor in ordinea descrescatoare a aportului in volumul total al vanzarilor valorice , mentionandu-se si cantitatile desfacute ; ? intocmirea unui clasament asemanator , pe baza unui coeficient complex (K) car e are in vedere , pe langa desfacerile realizate (D) , cota adaosului comercial (A) si frontului linear de expunere utilizat (L) specific fiecarui produs , dup a relatia : K=(A x D)/L Stocul de etalare se impune a fi avut in vedre , in primul rand , necesitat ea asigurarii unei suprafete minime pentru prezentarea asortimentului de marfuri , stiut fiind faptul ca exista un raport intre numarul de exponate dintr un an umit reper si posibilitatea realizarii unui volum optim al vanzarilor.Se admite , astfel , ca sunt necesare minimum doua sau trei bucati din acelasi articol pen tru ca acesta sa aiba sansa de a opri privirea unui client.Altfel spus se poate presupune ca unei cresteri a linearului unui raion ii corespunde o crestere a vo lumului vanzarilor , insa aceasta crestere este limitata prin existenta a doua r estrictii: -un nr minim de bucati dintr-o anumita referinta care , daca nu este atins nu pe rminte realizarea unei vanzari corespunzatoare ;in literatura de specialitate ac est numar este cunoscut sub denumirea de "facing" -un prag de saturatie peste care daca se trece nu se va obtine o sporire a vanza rilor . Exista asdar un raport intre cresterea linearului si cea a vanzarilor , un raport, denumit elasticitatea linearului.Aceasta elasticitate va trebui masurat a in toate simularile de impantare a marfurilor in sala de vanzare dupa formula urmatoare: E=(?V x L) / (?L x V) In care: E=elasticitatea vanzarilor V=vanzarile L=linearul ?V si ?L=cresterea vanzarilor si respectiv a linearului In cazul cand E tinde catre zero,"facingul" se apropie de pragul de saturatie. In cazul firmei ,,Dani's Collection'' E=(2 x 22) / (4 x 25)=0,88.

I.4.Fluxul marfurilor si ambalajelor in interiorul magazinului Acest flux reprezinta miscarea marfurilor pe intregul circuit al magazinulu i din momentul primirii lor de la furnizori pana in momentul vanzarii lor si eli

berarii catre cumparator, acesta fiind punctul de plecare in actiunea de proiect are a magazinului. Cerintele indeplinite de firma ,,Dani's Collection'' privind organizarea mode rna si eficienta a fluxului marfurilor: ? separarea fluxului marfurilor de fluxul cumparatorilor; ? intrarea marfurilor in magazin se face prin usa din fata in afara orelor de pr ogram sau in zilele cu flux redus de cumparatori ; ? reducerea distantei parcurse de marfuri intre punctele de intrare si desfacere a acestora in unitate . Cap. II TEHNICI PROMOTIONALE UTILIZATE LA NIVELUL MAGAZINULUI

II.1.Tehnica de etalare a marfurilor In etalarea marfurilor firma ,,Dani's Collection'' indeplineste urmatoarele principii : Produsele trebuie sa fie dezirabile :

Aceasta presupune ca pretul, prezentarea si conditionarea produsului sa raspund a motivatiilor pentru care clientii se adreseaza magazinului. Produsele trebuie sa fie liber oferite :

Scopul de a lupta contra obstacolelor care pot sa "ascunda" produsele, de a tra nsfera stocurile de marfuri in sala de vanzare, la indemana si la vederea client ului. Produsele trebuie sa fie lesnicios accesibile.

Etalarea marfurilor pe rafturi asigura senzatia de abundenta si de varie tate a ofertei. Marfurile se rotesc pe rafturi pentru ca ele sa fie decoperite d e clienti. Produsele ieftine se expun printre cele scumpe si la toate este speci ficat pretul. Locul de expunere se gaseste in urma unor incercari repetate prin care se studia za impactul lor asupra clientilor. Marfurile care se vand mai greu se aduc in fa ta, deoarece clientii sunt mai atenti la intrare. Marfurile care se vand mai rep ede se expun langa usile de la depozit, dar si printre cele cu circulatie lenta. Produsele se expun grupat. Modul de grupare poate fi diferit.Produsele existente in suprafata de vanzare trebuie sa prezinte pretul lor. Amenajarea vitrinelor se face astfel incat : sa puna in valoare articolul ; sa formeze dorinta de cumparare ; sa furnizeze informatii despre utilizare ; nu se expun multe marfuri in vitrina ; fiecare produs trebuie sa constituie un punct de atractie ;

vitrina trebuie sa se schimbe cat mai des ; trebuie mentinuta o curatenie perfecta in vitrina. Rolul etalarii marfurilor are ca finalitate cresterea vanzarilor si implici t sporirea profitului comerciantului. De aici si importanta deosebita pe care or ice comerciant ar trebui sa o acorde etalarii marfurilor. In cazul magazinului analizat prin etalare se doreste: atentionarea clientului asupra asortimantului de marfuri si a modalitatilor in c are aceasta poate fi achizitionata; atragerea si oprirea clientului pentru a putea fi informat despre avantajele ach izitionari unui produs; Magazinul ,,Dani's Collection'' nu prezinta vitrina si foloseste pe post de vitr ina geamul. Trecatorii pot vedea produsele etalate in apropierea geamului datori ta vizibilitatii bune pe care iluminatul o asigura.

II.2.Arta de a vinde

Tipul de vanzare practicat in magazinul ,,Dani's Collection'' se bazeaza pe alegerea libera a marfurilor de catre consumatori. Aceasta forma de vanzare este asemanatoare autoservirii numai ca exista si u n vanzator, plata se face la acesta. Presupune: a. expunerea deschisa a marfurilor; b. amplasarea grupelor de marfuri pe suprafata de vanzare tinand seama de inrudi rea dintre ele; c. alegerea libera a marfurilor; d. existenta unei zone a vanzatorului; e. ridicarea marfurilor de pe mobilierul de prezentare direct de catre cumparato ri; f. ambalarea se face de catre vanzator. II.3.Tehnici de publicitate la locul de vanzare 1. Publicitatea prin marca. Pune pe primul plan reformatia si argumentatia. Ea urmareste valorificarea reput atiei unei intreprinderi sau marci de renume. La locul de vanzare se va organiza un stand separat cu buna iluminare pentru a scoate in evidenta produsele respec tive, mobilier special si suporti de prezentare. Obligatoriu va fi prezentata em blema. Se mai amplaseaza un panou cu text explicativ asupra caracteristicilor pr oduselor. 2.Publicitatea prin ambalaj.

Ambalajul modern nu are doar rol de protectie ci si de comunicare intre produs s i client. Va informa cat mai complet clientul asupra produsului respectiv. Rolul reformativ va creste in comparatie cu publicitatea asupra produsului respectiv. Cu cat este mai estetic cu atat va atrage atentia si va favoriza luarea decizie i de cumparare a clientilor. Joaca rolul de vanzator mut in autoservire. 3.Publicitatea prin etichetare Eticheta constituie un element de informare si de mare randament estetic si come rcial. Se caracterizeaza prin: forma dreptunghiulara, de obicei, text scurt, con cis, inteligent redactat, scris corect si usor vizibil, material folosit: carton . 4.Publicitatea prin expozitii de marfuri in interiorul magazinului Expozitiile sunt manifestari ocazionale ce au drept scop informarea publicului c umparator asupra progreselor realizate in domeniul bunurilor si serviciilor. Pre zinta mai multe produse dintr-o grupa de marfuri inrudite. Sunt organizate intrun loc distinct cu mobilier adecvat grupei si cu un bogat sortiment de articole si cu material informativ interesant. Organizarea unei expozitii va tine cont de : sortimentul produselor, amplasarea de panouri informative, etichetarea fiecaru i produs, etalarea se va face sugestiv, delimitarea spatiului necesar, realizare a unui cadru estetic. Magazinul ,,Dani's Collection'' foloseste dintre tipurile de publicitate expu se mai sus decat publicitatea prin marca si publicitatea prin etichetare. II.4.Publicitate:mijloace si tehnici de realizare Publicitatea este una din componentele marketing mix-ului. Importanta ei treb uie atent considerata de factorii de decizie, hotarirea de a face sau nu publici tate fiind cel putin la fel de importanta ca si hotaririle privitoare la celelal te componente ale mix-ului. Pentru o companie care se respecta, publicitatea nu trebuie sa fie o activita te anexa, menita sa recreeze sau sa dea satisfactia unei efemere celebritati pe piata cu ocazia citorva aparitii la televiziune, radio sau in presa.

Ea trebuie sa fie o preocupare intensa si profesionala, in permanenta cautare de noi mijloace de exprimare si promovare, oricind gata sa intervina pentru a i nfluenta piata in favoarea produsului promovat. Publicitatea este o investitie importanta care nu numai ca aduce beneficii ma teriale importante dar si alte beneficii, greu de cuantificat fara ajutorul unor studii precise, dar care uneori depasesc in importanta beneficiile materiale. C iteva dintre acestea sunt: recunoastere, prestigiu, credibilitate etc. Publicitatea este un complex de activitati prin care un mesaj cu semnificatie comerciala privind un produs sau o firma este prezentat publicului prin presa, radio, televiziune, video, afise,cinematograf sau posta.Publicitatea cuprinde to ate actiunile care au drept scop prezentarea indirecta ( nepersonala) - orala sau vizuala - a unui mesaj in legatura cu un produs, un serviciu sau firma, de c atre orice sustinator (platitor) identificat.Cu alte cuvinte, prin actiunile de publicitatea intreprinderea urmareste sa asigure o cuprinzatoare informare a pub licului in legatura cu activitatea, cu produsele si serviciile sale, cu marcile

sub care acestea sunt prezentate pe piata, sa-l convinga si sa-l determine in efectuarea actului de cumparare. Ea vizeaza, pe termen lung, modificari de compo rtament la nivelul diferitelor categorii de consumatori, ca si mentinerea fideli tatii acestora fata de oferta intreprinderii. In proiectarea continutului, in alegerea formelor si mijloacelor utilizate i n realizarea publicitatii,orice firma trebuie sa aiba in vedere cateva caracteri stici ale publicului, in calitate de receptor de informatii publicitare, si anum e: - dorinta publicului de a fi tratat ca un partener activ si exigent in dialogul cu agentii pietei - manifestarea unor disponibilitati diferentiate de reactie fata de fenomenul pu blicitar - capacitatea de a-si exprima propriile idei si exigente fata de acest gen de ac tivitate. Avand un asemenea rol si desfasurandu-se in conditiile unui mediu economicosocial concurential si tot mai dinamic, publicitatea serveste atat ca instrument strategic, cat si ca mijloc tactic.Intr-adevar, actiunile de publictatea sunt a ntrenate in scoupri diferite, se adreseaza marelui public sau unor segmente dete rminate ale pietei. Judicios organizata si dirijata, publicitatea poate contribui efectiv la stimularea cererii de consum. Practica demonstreaza ca, de regula, comunicatia publicitara constituie unul din mijloacele de transformare, pe termen lung, a cererii de consum in comportament de cvumparare efectiv. Ea tr ebuie insa conjugata cu actiunea altor mijloace de comercializare si promotional e intrucat, singura, desi necesara si chiar indispensabila, actiunea sa nu poate fi nicioadata suficienta pentru promovarea intereselor comerciale ale f irmei, in scopul sporirii eficientei activitatii sale. Cap. III TEHNOLOGIA AMENAJARII DEPOZITULUI III.1.Amplasarea depozitului de marfuri pe criteriul organizarii le a vehicularii produselor nationa

Depozitul este un spatiu in care se stocheaza marfurile. El poate apartine producatorului (magaziile de produse finite, depozitele de materii prime), unui angrosist (depozite intermediare din care se fac repartitii), unui detailist (un depozit central din care este alimentat depozitul magazinului) sau unui agent c omercial. Depozitele pot fi in proprietatea comerciantilor sau pot fi inchiriate. Fir ma ,,Dani's Collection'' are depozitul, precum si suprafata de vanzare in propri etatea sa. Principalele tipuri de depozite sunt: a) depozite de colectare - in ele se depun loturi mici pentru a se forma l oturi mari pentru expeditie ; b) depozite de repartizare - acumuleaza loturi mari pentru a se livra lotur i mici ; c) depozite de pastrare - sunt necesare cand productia nu are acelasi ritm

cu cererea (ex. legumele) ; d) depozite de tranzit - permit schimbarea mijlocului de transport (exista in gari sau porturi) . In functie de specializarea pe care o au, depozitele pot fi: a) depozite strict specializate - se amenajeaza pentru pastrarea produselo r ce necesita conditii speciale (ex. sare, cartofi, etc.) ; b) depozite specializate - sunt organizate pentru grupe de marfuri care au nevoie de aceleasi conditii de pastrare (confectii, cosmetice, etc.) ; c) depozite combinate - sunt destinate pentru mai multe tipuri de marfuri ( textile, incaltaminte, etc.) ; d) e) depozite generale - pentru categorii de produse (alimentele); depozite mixte - pentru a putea stoca mai multe categorii de produse.

In functie de orientarea lor, depozitele sunt : a) depozite orientate spre productie - amplasate astfel incat sa colecteze marfurile de la mai multi producatori; b) depozite orientate spre clienti - amplasate astfel incat sa alimenteze m ai multe puncte de servire. Firma ,,Dani's Collection'' dispune de un depozit de colectare,specializat s i orientat spre clienti. Prin alegerea locului de amplasare a depozitului s-a urmarit atingerea urmat oarelor obiective : ? stabilirea celor mai scurte si mai rapide cai de vehiculare a marfurilor; ? respectarea principiului teritorial prin stabilirea judicioasa a zonei de apro vizionare; ? localizarea depozitului in zona special amenajata. Factorii care influenteaza modalitatea de vehiculare a marfurilor sunt lega ti de participantii la procesul de distributie a marfurilor: ? producatorii, distribuitorii, transportatorii si utilizatorii : ? repartizarea teritoriala a productiei bunurilor de consum influentand fluxul de marfuri, intensitatea acestora, distantele parcurse etc. ? repartizarea teritoriala a consumului, acesta avand o raspandire teritoriala a ccentuata in oras, cererea de bunuri de consum fiind semnificativa in profil ter itorial. ? reteaua de transport este dezvoltata asigurand deplasarea produselor in cele m ai bune conditii, cu cheltuieli de transport reduse. Mijloacul de transport utilizat de catre magazinul ,,Dani's Collection'' este un autoturism marca Dacia Logan care se afla intr- o stare de functionare f

oarte buna. Depozitul a fost construit tinandu-se cont de toti factorii de influenta car e conditioneaza intr-o masura sau alta amplasamentul optim al depozitului in con ditiile unor costuri de depozitare minime, asigurand cele mai scurte si rapide c ai de vehiculare, etc. In buna desfasurare a activitatii magazinului, depozitul de marfa apare ca o parte componenta a magazinului avand rolul sa asigure o desfasurare corespunza toare a procesului de aprovizionare, adica sa asigure alimentarea cu marfa a mag azinului la timp, in cantitatile si sortimentele necesare, cerute de clientela. III.2.Dimensionarea optima a depozitului Organizarea interioara a depozitului trebuie sa respecte o serie de reguli: a) b) c) mentinerea ordinei si sigurantei de pastrare a marfurilor; identificarea cu usurinta a fiecarui articol; accesul facil la fiecare articol fara a deplasa alte produse; intrat, prim

d) preluarea marfurilor din depozit dupa principiul "primul ul iesit".

Stocarea in depozit se face in functie de viteza de circulatie a produselo r depozitate. Produsele depozitate pentru un timp scurt sunt stocate in apropier ea culoarului principal de circulatie, cele care sunt stocate pentru mult timp s unt asezate in zonele mai indepartate. Ca tehnici de depozitare pot fi: a) b) depozitarea pe sol; depozitarea pe rafturi.

Depozitarea pe sol - produsul depozitat va fi asezat nemijlocit pe podea si daca ambalajul prin capacitatea si stabilitatea lui, permite suprapuneri, acestea se fac pana la o anumita inaltime, corespunzatoare conditiilor tehnice ale muncii: inaltimea maxima pana la care pot fi preluate manual in conditii de sigur anta este de 1,60 m; inaltimea maxima de ridicare normala este de 1,40 m; inaltimea maxima atinsa cu o mana este de 2 m.

Depozitarea pe rafturi - se pot folosi rafturi simple, stivuirea cu rame, palete , dulapuri cu sertare.

III.3. Dotarea depozitului cu mobilier si utilaje comerciale In firma ,,Dani's Collection'' se urmareste exploatarea rationala a supraf etei depozitului, reducerea timpului de aprovizionare si usurarea muncii persona lului operativ. Rafturile de dulap sunt amplasate de- a lungul peretilor interio

ri ai depozitului ( magaziei pentru marfuri) cu inaltimea de 4m si latime de 0,5 - 1m, avand 4 nivele structurate. Criteriile economice de alegere si determinare a necesarului de utilaje co merciale se refera, in principal, la pretul de cumparare a utilajelor respective , la costurile exploatarii acestora. Utilajele trebuie sa corespunda operatiilor de vehiculare a marfurilor in depozit si realizarea unor costuri cat mai mici. Criteriile de baza luate in considerare la alegerea utilajelor sunt product ivitatea muncii si cheltuielile necesare procurarii utilajelor respective. Totodata trebuie sa se cunoasca si sa se analizeze: -felul marfurilor si modul lor de ambalare pe durata transportului; -mijloacele de transport in care sosesc si pleaca marfurile la si din depozit; -felul operatiilor de vehiculare; -locul unde au loc aceste operatiuni; -sistemul constructiv al depozitului si posibilitatea de aplicare a tehnologiilo r moderne de depozitare. In gama utilajelor pentru prevenirea si combaterea incendiilor sunt ut ilizate instinctoare de diferite capacitati cu spuma carbonica. Eficienta economica a operatiilor din depozit se poate constata efectuand calcul ul ce porneste de la determinarea numarului de muncitori necesari si a cheltuiel ilor aferente executarii manuale a acestui volum de operatii.Stabilirea numarulu i necesar de muncitori pentru executarea manuala a unor operatii se face cu rela tia: N=VP, unde N- numarul de muncitori necesari efectuarii operatiei; V- volumul mediu zilnic al operatiilor efectuate (cantitatea medie de materiale sau de produse finite ce se incarca, se descarca, se sorteaza, se transporta si se depoziteaza intr- o zi). P- norma de lucru pe zi la aceleasi operatii pentru un muncitor. In cazul magazinului ,,Dani's Collection'' N =4/2=2.Rezulta ca este nevoi e decat de maxim 2 muncitori pentru a efectua operatiile necesare in depozit.

Concluzii

Toate elementele utilizate la obtinerea ambiantei magazinului au rolul de a atrage cat mai multi clienti, prin calitate si simplitate.Personalul magazinului este calificat si are un rol important in luarea deciziei de cumparare a client ului. Astfel, personalul cunoaste foarte bine : asortimentul de marfuri aflat in magazine; elementele de identificare a produselor.

Magazinul ,,Dani's Collection'' acorda o importanta deosebita publicitatii p e care o realizeaza prin sumele cheltuite in acest scop si prin alegerea modalit atilor de publicitate. Modalitatile de publicitate sunt reprezentate de : ? publicitatea in presa; ? pliante si prospecte. In viitor magazinul ,,Dani's Collection'' isi propune urmatoarele obietive: ? modernizarea tehnologiei; ? deschiderea unui nou magazin cu acelasi nume in centrul Ploiestiului;

Bibliografie 1. Curs de Tehnici Comerciale

2. "Tehnologia comerciala" - Ana Lucia Ristea, C. Tudose, V. Ioan.Franc, Edit ura expert bucuresti 1999

S-ar putea să vă placă și