Sunteți pe pagina 1din 5

Lecţia 1

DE CE E IMPORTANT SĂ ÎNVEŢI LIMBA ENGLEZĂ?

Rezumat: Importanţa limbii engleze - Utilizarea limbii engleze pe plan mondial - Avantajul cunoaşterii
limbii engleze, datorită răspândirii sale mondiale

Limba engleză face parte din grupul limbilor germanice, fiind o limbă dominantă în
Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada şi Noua Zeelandă,
precum şi în numeroase alte foste colonii britanice.
Este cea de-a doua limbă în lume ca număr de vorbitori, după limba chineză.
Se estimează că în întreaga lume există 380 milioane de persoane care folosesc limba
engleză ca primă limbă, 300 milioane de persoane care folosesc engleza ca a doua limbă
şi încă 100 milioane persoane pentru care engleza este principala limbă străină
cunoscută.
Engleza este limba folosită în ştiinţă, aviaţie, diplomaţie, tehnologie şi turism.
Limba engleză este limba oficială sau este una din limbile oficiale a peste 45 de state.
Dintre toate limbile de pe glob (peste 2.700), limba engleză deţine vocabularul cel mai
bogat (Dicţionarul Oxford al Limbii Engleze numără peste 500.000 cuvinte; în acelaşi
timp, există peste 500.000 de termeni tehnici şi ştiinţifici care nu au fost încă înscrişi în
dicţionare).
O treime din transmisiile de date din lume sunt în limba engleză şi mai mult de jumătate
din revistele de tehnologie şi ştiinţă sunt în limba engleză.
Limba engleză este limba oficială în navigaţie, în aviaţie şi este limba oficială a Consiliului
Mondial al Bisericilor.
Cinci dintre cele mai mari companii de televiziune din lume (CBS, NBC, ABC, BBC şi CBC),
transmit în limba engleză, programele transmise ajungând la milioane de oameni în
întreaga lume.
Ţările care utilizează limba engleză ca limbă oficială reprezintă 10% din întreaga
populaţie a globului, însă deţin 30% din puterea economică mondială.
Lecţia 2
ARTICOLUL 1. Articolul hotărât (THE)

Rezumat: Câte tipuri de articole există în Limba Engleză - Formele articolului - Utilizarea
articolului hotărât – Exemple

a. De ce avem nevoie de articol?


• Articolul contribuie în mod hotărâtor la înţelegerea sensului unui substantiv într-o
propoziţie;
b. Care sunt formele articolului în engleză?
. Articolul HOTĂRÂT-THE;
. Articolul NEHOTĂRÂT - A sau AN;
• Articolul ZERO - neexprimat, este de la sine înţeles;
c. Când şi cum folosim articolul hotărât?
• articolul hotărât în engleză este THE, este utilizat atât la singular, cât şi la plural şi se
pronunţă în mod diferit când este situat înaintea unei vocale sau înaintea unei consoane;
• folosim THE înaintea denumirilor de instrumente muzicale:
• I play the piano (Cânt la pian).
• My teacher plays the guitar (Profesorul meu cântă la chitară).
• nu folosim THE înaintea momentelor în care servim masa, decât dacă este vorba despre un
moment aparte:
• Dinner is served (Cina este servită).
• What time do you have lunch? (La ce oră luaţi prânzul?)
• DAR: The dinner we had yesterday was delicious (Cina pe care am servit-o ieri a fost
delicioasă).
• nu folosim THE înaintea numelor de anotimpuri, decât atunci când vorbim despre un
anotimp aparte:
• We have a long holiday in summer (Vara avem o vacanţă lungă).
• Flowers bloom in spring (Florile înfloresc primăvara).
• DAR: The winter of 1966 was the coldest in history (lama lui 1966 a fost cea mai rece din
istorie).
• folosim articolul hotărât înaintea substantivelor unice:
• the Moon, the Sun, the Earth.
• folosim articolul hotărât înaintea numelor proprii:
• the Smiths, the London Times, the Opera.
• folosim articolul hotărât înaintea unui substantiv care a mai fost menţionat în respectivul
text:
• A man knocked at the door and a girl opened it. The man was her father (Un om bătu la uşă
şi o fetiţă i-a deschis. Omul era tatăl ei).
• folosim articolul hotărât înaintea numeralelor ordinale:
• the first, the fifth, the eleventh.
• folosim articolul hotărât înaintea numelor de colectivităţi sau instituţii:
• the press, the army, the parliament.
• folosim articolul hotărât înaintea substantivelor care indică nume de locuri geografice sau de
forme de relief:
• the Sahara, the Danube, the Alps.

Lecţia 3:
ARTICOLUL NEHOTARÂT (A SAU AN)
(TRADUS: UN, O)

Regulă de bază - Care sunt formele articolului nehotărât? - Utilizarea articolului nehotărât,
cu exemple - Articolul zero

Regulă de bază. Formele articolului nehotărât


Formele articolului nehotărât, A sau AN, se folosesc ca atare la toate genurile.
Diferenţa apare astfel:
Avem articolul nehotărât A înaintea unei consoane: a cat - o pisică
Avem articolul nehotărât AN înaintea unei vocale (a, e , i, o, u): an elephant - un elefant

Excepţii de la regulă
Vom folosi AN înaintea unui substantiv care începe cu litera H numai când avem un H mut:
an honour, an hour
Vom folosi A înaintea unui substantiv care începe cu vocala U sau grupul de vocale EU,
numai atunci când acestea se pronunţă YOU: a European, a University, a unit

Utilizarea articolului nehotărât, cu exemple


folosim articolul nehotărât A sau AN înaintea unui substantiv concret determinat şi
numărabil:
A boy entered into the classroom.
folosim articolul nehotărât A sau AN înaintea unui substantiv concret cu funcţia de nume
predicativ:
He is a teacher.

Articolul zero
Cazuri în care nu folosim articolul - Articolul zero:
nu folosim articol înaintea substantivelor care indica nume proprii la singular:
Anna is going to the library.
nu folosim articol înaintea substantivelor care indica nume de tari, orase si limba acestora:
Bucharest is the capital of Romania.
nu folosim articol în cazul unor expresii invariabile:
by car, at school, in church, by train
nu folosim articol înaintea substantivelor abstracte, care indica nume de culori, stiinte, arte,
materii:
health, dinner, lunch, breakfast, truth, green, gold, mathematics, physics.
Lecţia 4
GENUL SUBSTANTIVELOR
PRONUMELE PERSONAL
PLURALUL SUBSTANTIVELOR

1. Genul substantivelor:

- în limba engleza există trei genuri:


Genul MASCULIN - substantivele care desemnează persoane de sex bărbătesc şi
uneori animale:
father = tată ; dog = câine
Genul FEMININ - substantivele care desemnează persoane de sex femeiesc şi uneori
animale:
mother = mamă ; cat = pisică
Genul NEUTRU - substantivele care desemnează obiecte, noţiuni abstracte şi
animale, când nu se specifică sexul:
chair = scaun ; horse = cal
Unele substantive care pot desemna atât persoane de genul masculin, cât şi de gen
feminin, fac parte din categoria genului COMUN:
teacher = profesor, profesoară ; student = student, studentă ; friend = prieten,
prietenă

2. Pronumele personal:

- formele pronumelui personal în limba engleză sunt:


I = eu;
YOU = tu;
HE = el; SHE = ea; IT = el, ea;
WE = noi;
YOU = voi;
THEY = ei, ele
- pronumele I (eu) se scrie întotdeauna cu literă mare, indiferent de locul sau în propozitie.
- HE (el) se foloseşte pentru persoanele de genul masculin, iar SHE (ea), pentru persoanele
de genul feminin;
- IT este pronumele personal pentru genul neutru, persoana a III-a singular, şi înlocuieşte
restul substantivelor din limba engleză, adică cele care denumesc lucruri şi animale.
în mod excepţional, pronumele HE sau SHE sunt folosite pentru a denumi anumite animale
domestice, precum dog sau cat.
- spre deosebire de limba română, în engleză este obligatorie prezenţa pronumelui înainte
de verb, limba engleză fiind o limba analitică, care nu are desinenţe deosebite pentru fiecare
persoana.
I am a teacher (Sunt profesor, profesoara)
He is a student (E student)
They are men (Sunt bărbaţi)

3. Pluralul substantivelor:

- în general, pluralul substantivelor se formează adăugând terminaţia -S la forma


singularului:
a boy - boys ; a desk - desks ; a pen - pens ; a cat - cats
- substantivele MAN şi WOMAN fac excepţie de la aceasta regulă, având pluralul neregulat:
a man - men ; a woman - women