Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALASTEFAN CEL MARE,DOBROVAT

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINILOR ANUL COLAR 2011/2012


OBIECTIVE DE REFERIN MODALITI DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILI

Asigurarea cadrului legislativ specific activitii educative colare i extracolare Asigurarea eficienei proiectrii curriculare i extracolare a activitilor educative a diriginilor

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea i desfurarea activitilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 12.09.2011 din 10.09.2009 Stabilirea de ctre dirigini a intervalelor orare, n afara orelor de curs, pentru elevi i prini n vederea desfurrii activitilor: - de suport educaional, consiliere si orientare profesional pentru elevi - de suport educaional, consiliere pentru prini Studierea programelor de consiliere si orientare n vigoare de ctre toi diriginii; ntocmirea planificarilor anuale si semestriale: ale orelor de consiliere si orientare, ale activitatilor extrascolare, ale activitatilor educative cu parintii: -conform programei de consiliere si orientare - pe baza documentelor proritare ale activitatii educative: portofoliul / caietul dirigintelui) 19.09.2011 21.0930.09.2011

Diriginii

Diriginii

RETAECOIPR1.

Diriginii 1.10.2011 Diriginii Resp. Comisia dirigintilor

Asigurarea eficienei proiectrii activitilor educative a diriginilor la nivelul comisiei metodice a diriginilor Asigurarea eficienei proiectrii activitilor educative a diriginilor la nivelul comisiei metodice a diriginilor

ntocmirea calendarului activitilor metodice la nivelul comisiei 7.10.2011 diriginilor, n baza analizei raportului comisiei dirginilor din anul colar trecut

ntocmirea graficului de interasistene la orele de consiliere i orientare

21.10.2011

Resp. Comisia dirigintilor

ntrirea statutului activitilor educative ca spaiu de dezvoltare personal, social i profesional a elevilor ;
Dimensiuni ale activitilor educative: - ergonomia, estetica i igiena clasei - particularitile psiho-sociale i de nvare ale elevilor - managementul relaiilor socioafective - managementul situaiei disciplinare - consiliere i orientare colar si profesional

2.IMPLEMENTARE

ERGONOMIA, ESTETICA I IGIENA CLASEI a. Activitati de promovare a unei culturi grupale a clasei de elevi (elaborare i promovare mpreuna cu elevii de: sloganuri, simboluri, jocuri ceremonii, obiecte ornamentale tablouri, flori etc, "ritualuri de socializare", seturi de fotografii reprezentative pentru clas) b. Activitati organizatorice i educative de nsuire i respectare a normelor de igien, de prevenire a mbolnvirii ( PARTICULARITI PSIHO-SOCIALE SI DE INVATARE ALE ELEVILOR Studiu individual pentru actualizarea cunotinelor de psihologie privind particularitatile psiho-fiziologice ale COPILARIEI (elaborare de materiale suport) Studiu individual pentru actualizarea metodelor psihologice si pedagogice de studiere si sprijinire a elevilor (elaborare de fie de lucru / instrumente psihopedagogice suport) Aplicarea de teste /fise/ exercitii de (auto) cunoastere a elevilor (trasaturi stabile, abilitati si interese, stil de invatare) in cadrul orelor de dirigentie ntocmirea fiselor individualizate: a) fisa de monitorizare a elevilor cu situatii de risc b) fisele de risc pentru elevii identificati c) fiele psihopedagogice ale elevilor

29.09.2011etapa iniial

Diriginii

Periodic Dirigini . Periodic Periodic Periodic 10.10.2011 - etapa iniial Semestrial Dirigini .

Cf. plani Activiti consultative cu prinii pentru cunoaterea mai bun a ficarii elevilor i a climatulului lor familial, social, economic i grafic sed. Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de cu parintii disciplin, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati in situatii de risc socio-scolar 25.09.2011 MANAGEMENTUL RELAIILOR SOCIO-AFECTIVE Aplicarea de proceduri democratice de alegere a liderilor clasei Periodic Aplicarea de chestionare/ fise de lucru, completarea de fise observaionale pentru a identifica gradul de coeziune al clasei si elevii cu risc de neadaptare la grup; Periodic Desfurarea de activiti de consolidare a colectivului de elevi concursuri, jocuri educative, activiti inter-clase, activiti extracolare ce solicita implicarea elevilor ca si grup 2 Dirigini

ntrirea statutului activitilor educative ca spaiu de dezvoltare personal, social i profesional a elevilor
Dimensiuni ale activitilor educative: - ergonomia, estetica i igiena clasei - particularitile psiho-sociale i de nvare ale elevilor - managementul relaiilor socioafective - managementul situaiei disciplinare - consiliere i orientare colar si profesional

MANAGEMENTUL SITUAIEI DISCIPLINARE Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioar la fiecare clas; Aplicarea procedurii de sanctionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor, elaborata de Comisia de Disciplina in acord cu ROI Realizarea de cercetari (pe baza de chestionare / focus-grupuri) privind problematica violenei, a absenteismului scolar la nivelul clasei/ colii Derularea de aciuni educative /proiecte educative (la nivel de clasa / de coal), n urma interpretrii datelor din chestionare sau a analizelor individuale ale diriginilor Intocmirea, in colaborare cu comisia de disciplin, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati in situatii de risc socioscolar CONSILIERE I ORIENTARE (conform programei in vigoare) Derularea de activiti educative derulate in cadrul orelor de consiliere si orientare, care s asigure manifestarea plenar a personalitii elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne, munc difereniat Derularea de activiti educative, care sa asigure o orientare colar si profesionala corespunztoare particularitilor fiecrui elev: - teste /chestionare de interese si aptitudini, corelate ofertelor educationale liveale activitati educative, in colaborare cu alte institutii scolare activitati educative, in colaborare cu diferite institutii din invatamantul liceal pentru asigurarea unei absorbtii educationale reusite a absolventilor

Dirigini 19.09.2011 Periodic Semestrial Comisia de disciplina Resp. Comisia dirigintilor

Periodic Periodic Cf. planificarii Dirigini

EMENTAR2.IMPLE

Cf. planificarii

Comisia de O.S.P. Resp. Comisia dirigintilor .

Sem II

Redimensionarea activitilor educative din perspectiva valenelor educaiei de impact

ntrirea statutului activitilor educative ca spaiu de optimizare i consolidare a parteneriatului coal-familie:


Cunoaterea mediului familial al elevilor n vederea atenurii efectelor negative i potentarii celor pozitive; Creterea gradului de responsabilizare a parintilor n educarea copiilor. Antrenarea prinilor n activiti colare i extracolare;

Desfasurarea de activitati extrascolare (zile aniversare/ comemorative, festivitati, excursii tematice, intruniri, dezbateri, concursuri, excursii tematice, schimburi de experienta etc) specifice : - educatiei pentru dezvoltare personal - educatiei inter i multicultural - educatiei pentru pace - educatiei ptr. drepturile copilului - educatiei pentru sntate - prevenirea abandonului colar - prevenirea traficului de persoane - prevenirea exploatrii - prevenirea violenei i abuzului asupra copilului prin munc a copiilor - promovarea egalitii de anse (non-discriminare, grupuri dezavantajate) - educatiei pentru dezvoltarea comunitar - educatiei ecologic - educatiei prin sport etc. Semnarea acordului de parteneriat coal-prini care s prevad responsabiliti i angajamente concrete din partea semnatarilor. Oferirea de consultatii i consiliere individualizata parintilor Desfasurarea sedintelor i lectoratelor cu prinii Redactarea i aplicarea de fise de lucru, chestionare / scenarii didactice n vederea cunoaterii mai bune a nevoilor parintilor si a gradului de satisfactie al acestora fata de serviciile scolii; Participarea prinilor la diferite activiti colare i extracolare la invitaia cadrelor didactice sau la solicitarea prinilor;

Diriginti Resp. Comisia dirigintilor Lunar

2.IMPLEMENTARE

Oct 2011 Cf. planificarii Sem II Periodic

Diriginti Resp. Comisia dirigintilor

2.IMPLEMENTARE

Creterea vizibilitii eficienei activitii educative prin promovarea colaborrilor si parteneriatelor la nivelul comunitatii locale

Desfasurarea de activitati extracurriculare in colaborare / parteneriat cu cercurile i cluburile scolare si extrascolare ale colegiului / ale Palatului Copiilor / ale altor institutii ce ofera educatie nonformala Participarea reprezentanilor comunitii locale la activitile educative Periodic colare i extracolare ale clasei / scolii Participarea reprezentantilor elevilor clasei /scolii la activitile comunitii locale prin programe dedicate diferitelor evenimente; Derularea de proiecte educative pe diferite problematici de interes comun, in parteneriat cu institutii private, publice ale comunitatii Invitarea reprezentantilor mass-media (presa, TV) la diferitele activitati educative scolare si extrascolare derulate de scoala pentru a populariza Periodic activitatile i rezultatele deosebite ale scolii Postarea rezultatelor celor mai importante activitati educative pe site-ul scolii / site-uri educationale Participarea diriginilor la activitile de perfectionare ale C.C.D., cat i 10.10.2011 (formari in sc) la cele susinute n coal, pe linie educativa Periodic Desfasurarea de ore demonstrative/ work-shop-uri cu dirigintii pe diferite problematici educative in cadrul activitatilor metodice ale comisiei Cf. graficului dirigintilor Prezentarea de referate / exemple de bun practic pe problematici / comisiei metode educative inovative / de actualitate in cadrul activitatilor metodice ale comisiei dirigintilor Periodic Dezvoltarea resurselor materiale si didactice specifice activitatii didactice (achizitionarea de carti si cd-ri educative, postarea pe site-ul intern a unor materiale didactice utile etc.)

Diriginti Resp. Comisia dirigintilor

NAREPERFECIO3.

10 Creterea vizibilitii eficienei activitii educative prin popularizarea rezultatelor deosebite ale colii n massmedia; 11 Profesionalizarea activitilor educative prin perfecionarea metodelor, instrumentelor, resurselor didactice utilizate n actul educaional

Resp. Comisia dirigintilor

Resp. Comisia dirigintilor

EVALUARE4. CONTROL

12 Monitorizarea si evaluarea (periodica si finala) a activitatii educative membrilor comisiei metodice

Realizarea de interasistene la orele de consiliere i activitile Periodic educative Monitorizarea (periodica i finala) a tuturor activitilor cuprinse n fisa postului dirigintelui, urmrindu-se strategiile educative, stadiile de parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora i dovezile aferente (cuprinse in portofoliul /caietul dirigintelui)

Resp. Comisia dirigintilor

Responsabil Comisia diriginilor,