Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL SANA TATII ,

t ~

tf1
'

'rik)f).A,
/t;

J-;
r
il rtJ.'O

1 i.t

r.J:J0'-r.

~4

~tt ~'~
,"000

X
~

ORDIN

.11" /"I" I OZS

/ 'j-.Xtf.

pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale

Ministrul de Stat, Ministrul Sanatatii Avnd n vedere prevederile art. 12, lit. c), anexa nr. 2, pct. l 3, din Legea nr. 100/1998 privind asistentade sanatatepublica; . " ~ ~ I Vaz nd R efi eratu1 de aprobare nr. G14-'Jnf /6)(1/ 2Doc a1 D lrectlel G enerale de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii si avizul Casei Nationale de Asigurari de Sociale de Sanatatenr.~~!.?~.~?.!.~E!!.~~ n temeiul Hotarrii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea MinisteruluiSanatatiicu modificarilesi completarile ulterioare; emite urmatorul:

Jf
,1

-.

ORDIN

Art. 1 - Se aproba Normele privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale prevazuten anexa, care face parte integrantadin prezentul ordin. Art. 2 - Directia Generala de Sanatate Publica, institutele de sanatate publica, directiile de sanatatepublicajudetene si a municipiuluiBucuresti, vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3 - Prezentulordin intran vigoare ncepnd cu 1ianuarie 2001.

( ,'of.

ANEXA
Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale

~ ~
Cii~

RO"
'/J

;..t...'

~1- .

1.Obiectivesi domenii de aplicare

~~~"'~' ~2

j>
'. ,..

~-'
-o;.,

'P'

1.1. Obiectivul normelor tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale este reglementarea modului de colectare si ambalare, transport, prelucrare, depozitare si returnare a lenjeriei. Reglementarea acestui ordin are scopul de a diminua riscurile pentru infectiile nozocomiale, de a proteja pacientii, personalul si de a preveni contaminarea mediului prin asigurarea si controlul calitatii precum si prin ameliorarea continua a calitatii serviciilor de spalatorie si pentru crearea confortului psihic al pacientilor si'personalului fata de un standard hotelier normal. . 1.2. Normele tehnice se aplica de catre serviciile de spalatorie ale unitatii medicale si de catre orice furnizorde servicii de spalatorie pentru unitatile medicale. 1.3. Prezentele norme nu se aplica pentru lenjeria de unica folosinta, care dupa utilizare devine deseu si se ndeparteaza si neutralizeaza conform reglementarilor n vigoare privind deseurile rezultate din activitatile medicale. IA. Unitatile medicale vor elabora si aproba, prin regulament intern, codurile de procedura, conform prezentelor norme. 2. Definitii Semnificatia unor termeni folositi n prezentele norme tehnice este urmatoarea: 2.1. "serviciile de spalatorie" reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate n scopul gestionarii si prelucrarii lenjeriei de spital, ncepnd cu momentul colectarii lenjeriei murdare din sectiile unitatii medicale si pna n momentul predarii produsului finit napoi pe sectie. 2.2. "spalatoria" reprezinta unitatea functionala n care se desfasoara fluxul tehnologic de prelucrare pentru obtinerea lenjeriei-produs - finit. 2.3. "lenjeria de spital" reprezinta totalitatea articolelor textile folosite n unitati medicale si include: cearceafuri, fete de perna, uniforme ale personalului medical, prosoape, pijamale, articole de mbracaminte pentru pacienti, etc. 204."lenjeria murdara" reprezinta totalitatea articolelor de lenjerie si include att lenjeria murdara nepatata ct si lenjeria contaminata. 2.5. "lenjeria curata" reprezinta lenjeria care a trecut prin toate etapele procesului de spalare, uscare, calcare si care nu prezinta urme de murdarie, pete vizibile si a suportat un proces de dezinfectie termica sau chimica. 2.6. "Ienjeria murdara nepatata" este lenjeria murdara care provine de la pacienti internati. 2.7. "lenjeria murdara patata" este lenjeria care a venit n contact cu sngele si/sau alte fluide biologice. 2.8. "lenjeria-produs finit" este lenjeria care a parcurs toate etapele fluxului tehnologic si se afla depozitatan spatiul desemnat din zona curata a spaIatoriei. 2.9. "dezinfectia lenjeriei" este procesul de distrugere a formelor vegetative ale microorganismelor, a virusurilor si a fungilor, cu exceptia sporilor bacterieni, astfel nct lenjeria dezinfectata sa poata fi folosita fara riscuri pentru personal si pacienti. 3. Colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei 3.1. Colectarea si ambalarea la sursa a lenjeriei de spital se fac respectnd Precautiunile Universale. Lenjeria murdara se colecteaza si ambaleaza la locul de producere, n asa fel nct sa fie ct mai putin manipulata si scuturata, n scopul prevenirii contaminarii aerului, a personalului si a paci,entilor.Se i~terzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de articole. Rufele murdare QUtrebuie atinse din momentul n care se ridica de la patul bolnavului pna la masina de spalat. Rufele vor fi transportate n saci care se desfac singuri elibernd astfel rufele n masina de spalat. Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport pna in momentul predarii la spalatorie.

-?;

,
(1

~~~ r :t:
I

~"1"\ /),;1.

articolele de lenJene sa nu ramana obiecte taletoare-mtepatoare sau deseuri de ac ~~-~_l!!J~:i! Personalul care colecteaza si ambaleaza lenjeria va purta echipament de pro fi~~S;.("~ corespunzator, inclusiv manusi, conform prevederilor normativelor n vigoare priviri~Y protectia muncii. Dupa ndepartarea echipamentului de protectie personalul se va spala pe mini. 3.3. Ambalarea lenjeriei murdare se face, n functie de gradul de risc, n: ambalaj dublu pentru lenjeria contaminata; ambalaj simplu pentru lenjerianecontaminata. 3.4. Ambalajul simplu pentru lenjeria murdara nepatataeste reprezentat de sacul din material textil sau polyester amplasat pe portsac sau de containerul de plastic cu roti. Ambalajul se spala si se dezinfecteaza n spalatorie: sacul de material textil este supus procesului de spalare si de dezinfectie termica sau chimica n utilajele existente, iar containerul de plastic se spala cu apa calda si detergent si apoi se dezinfecteazacu un produs adecvat. 3.5. Daca lenjeria murdara este umeda, ea se introduce mai nti ntr-un sac impermeabil si apoi se pune n ambalajul descris mai sus. 3.6. Ambalajul dublu pentru lenjeria murdara patataeste reprezentat de sacul interior impermeabil, din polietilena, iar ambalajul exterior este sacul din material textil sau containerul de plastic cu roti. Sacul de polietilena care a venit n contact cu lenjeria murdara patatanu se refoloseste, ci se arunca ntr-un sac galben pentru deseuri infectioase, unnnd filiera de ndepartare conform reglementarilor n vigoare. Ambalajul exterior se supune n spalatorie acelorasi tratamente descrise la punctul 3.4. Sacul interior impermeabil nu se deschide dect n momentul introducerii lenjerieicontaminate n masina de spalat. 3.7. Pentru identificarea rapida a categoriilor de lenjerie codul de culori folosit este: alb pentru ambalajul exterior allenjeriei necontaminate(sac saucontainer alb); galben-portocaliu pentru ambalajul exterior al lenjeriei contaminate; se poate aplica eventual si pictograma "pericol biologic" (sac sau container galben-portocaliu). 4. Transportul si depozitarea lenjeriei murdare 4.1. Lenjeria murdara ambalata este transportata la spalatorie cu ajutorul unor carucioare speciale pentru saci sau n containere de plastic cu roti. Caruciorul pentru saci poate fi utilizat pentru transportul lenjeriei curate numai dupa ce a fost spalat cu apa calda cu detergent si dezinfectat. 4.2. n cazul n care spitalul are tobogan pentru evacuarea lenjeriei, aceasta poate fi aruncata numai dupa ambalare. Toboganul trebuie curatat si pastrat n bune conditii. Lenjeria murdara patatanu se evacueaza prin tobogan. 4.3. Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe sectie ntr-un spatiu n care pacientii si vizitatorii nu au acces. Se limiteaza timpul de depozitare a lenjeriei ambalate n punga de polietilena la maximum 24 de ore. 5. Sortarea lenjeriei 5.1. Nu se admite sortarea lenjeriei contaminate. 5.2. Sortarea lenjeriei necontaminate se face daca aceasta operatiune este ceruta de instructiunile de folosire ale utilajului de spalare. Sortarea lenjeriei se face n zona murdara din spalatorie. Lenjeria folosita se sorteaza pe diferite tipuri de articofe pe banda sau masa de sOrtare(de exemplu: fete de perna, cearceafuri, pijamale, camasi de noapte, uniforme, etc). Daca, n pofida precautiunilor luate la colectarea si ambalarea pe sectii. obiecte taietoarentepatoare sau deseuri de acest tip se afla nca n lenjeria sosita la sortare aceste obiecte se ndeparteaza ntr-un re~ipient cu pereti rigizi pentru deseuri ntepatoare-taietoare. La sfrsitul fiecarei ture de lucru masa sau banda de sortare se spala si se dezinfecteaza. . 5.3. Personalul care lucreaza n zona murdara trebuie sa poarte halate sau uniforme de alta " culoare fata de uniformele folositen zona curata pentru a se reduce riscul de contaminare. Personalul care sorteaza lenjeria trebuie sa poarte echipamentul de protectie (sorturi, manusi

3.~. Personalul ~ar~ c~ecuta ~ol~c~area. si a~?alarea .Ienje!iei va trebui sa. verific

,rt.n~

-?

/-totM"' ~
. r'1

rczistente la actiuni mecanice, ochelari de protectie. masti, cizme de cauciuc, !.o'he . l'~J~~1 conform prevederilor normativelor n vigoare. ~~:(.;.r~ r:. A -' ~,;~ . ~~/) 1 ... C 6. antanrea cnJcncl . . . .'.. "';-(":"s~.(""l-. Penlru a se cunoaste cantltatea de lenJene murdara ce trebUIe prelucrata In masina de s fJ!l:._-;;: ~ -ntr-o sarja. lenjeria se cntareste nainte de introducerea n utilajul de spalat. Trebuie urmariTca masina de spalat sa fie ncarcata att ct prevede cartea tehnica a utilaj ului, pentru a asigura un raport optim intre volumul solutiei de detergent, aditivi, apa si cantitatea de lenjerie. 7. Procesul de spalare 7.1. Procesul de spalare in masina de spalat, indiferent de tipul acesteia, cuprinde urmatoarele etape: prespalarea. dezinfectia (pentru rufele contaminate), spalarea principala, clatirea si stoarcerea. Utilaj ele tehnologice folosi te n procesul de spalare trebuie sa fie avizate sanitar. 7.2. Detergentii, aditivii si dezinfectantii chim ici utilizati n timpul procesului de spalare trebuie sa fie avizati sanitar si special formulati pentru rufe. 7.3. Etapa de prespalare permite diluarea si suspendarea ntr-o solutie de apa cu detergent a unei mari parti a particulelor de murdarie. Apa de prespalare este apoi evacuata. n timpul prespaIarii se mentine temperatura ~ub 38C si o alcalinitate scazuta. n procesul de prespalare

\\

se poate adauga substanta dezinfectanta.

7.4. Etapa de spalare principala continua diluarea si suspendarea particulelor de murdarie ntr-o noua solutie de apa cu detergent pna la ndepartarea completa a petelor si murdariei. n timpul spalarii principale are loc decontaminarea termica cilenjeriei, care este realizata spre exemplu prin supunerea lenjeriei la J~mperatura de 90 C timp de 10 minute. Timpul de mentinere n platou a temperaturii nu include timpul necesar ridicarii temperaturii la aceste valori si timpul aditional necesar pentru a realiza temperatura respectiva n interiorul ntregii sarje de lenjerie. Masina de spalat trebuie dotata cu un dispozitiv electronic de masurare si afisare a temperaturii. 7.5. CIatirea reprezinta ultima etapa a procesului de spalare n timpul careia se ndeparteaza de pe lenjerie substantelealcaline, detergentul si alti aditivi folositi n timpul spalarii. CIatirea contine mai multe faze la care se introduceapa proaspata de fiecare data~ 7.6. Utilajele care au suferit reparatii se folosesc pentru spalarea lenjeriei numai dupa ce au fost dezinfectate prin parcurgereaunui ciclu de spalare fara lenjerie. 8. Stoarcerea lenjeriei Etapa de stoarcere a lenjeriei este un proces mecanic realizat prin centrifugare (fie in masina automata, fie ntr-un utilaj separat). La transportullenjeriei umede catre centrifuga se respecta normelede protectia muncii pentru purtarea de greutati. Se recomanda folosirea carucioarelor n acest scop. Oprirea storcatoarelorse va face automat, interzicndu-se oprirea cu mna sau cu alte obiecte. Nu se va frna centrifuga atunci cnd electromotorul nu este deconectat. Se va verifica starea de functionare a utilajelor la predarea centrifugei altui schimb. Nu se admit modificariale utilajului care sa permita functionarea ara capac. 9. Uscarea lenjeriei Uscarea lenjeriei stoarse se realizeaza astfel nct lenjeria spalata sa nu poata fi contaminata sau murdarita. Se pot folosi masina de uscare cu aer cald (uscator) sau tunelul de Ilscare Nu se admite uscarea n aer liber sau in spatii care nu sunt destinate acestui scop. 10.Calcarea lenjeriei Calcarea lenjeriei supuse dezinfectiei termice sau chimice este obligatorie. Lenjeria se poate calca la calandru sau manual. Se vor utiliza calandre cu dispozitive care sa faca imposibila prinderea minilor muncitorilor sub ralele de presiune atunci cnd se alimenteaza masina. Muncitorul va sta in timpul calcatului pe presuri electroizolante. Este interzis ca la
ntreruperea lucrului sa se lase fierul de calcat n priza.
.

Il. Depozitarea si transportullenjeriei curate 11.1. Lenjeria curata se depoziteaza n spalatorie, ntr-un spatiu special amenajat. n zona curata. separat de zona murdara. Spatiul de depozitare se doteaza cu rafturi etichetate si

-6
.

~./{)

"<'i
t:>

i..~

~".
A1i /
.

numerotate pe

care este pusa lenjeria curata. Lenjeria curata se ambaleaza pentru tran, rt ~~'

l1D~

ferite de praf. umezeala si vectori. Aceste spatii se supun curateniei de rutina. La manipula ~ :;;;;-lenjeriei curate, personalul va respecta codurile de procedura privind igiena personala si va purta echipamentul de protectie adecvat. 12. Responsabilitati ale personalului n cadrul serviciilor de spalatorie ~~ 12.1.Responsabilitatileenumerate maijos se introduc n fisa postului la functiile respective. 12.2.Directorulgeneral si directorul medical mpreuna cu directorul administrativ: prevede fondurile necesare pentru functionarea n bune conditii a spaIatoriei spitalului, inclusiv fondurile pentru respectarea normelor de protectia muncii; 12.3.Directorulgeneral numeste seful spaIatoriei; aprobaplanul de activitate a serviciilor de spalatorie, plan ce include codul de procedura; aproba planul de formare profesionala continua a personalului, inclusiv planul pentru instruirilede protectia muncii; contracteazadaca este cazul servicii cu unitati autorizate ca spalatorii. 12.4. Medicul sef al Compartimentului de Prevenire si Control ale Infectiilor Nosocomiale (CPCIN) sau medicul delegat cu responsabilitati n prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale: elaboreazaplanul de activitate si codul de procedura pentru manipularea lenjeriei si pentru spaIatoriadin spital; supravegheaza prin sondaj modul de aplicare a planului de activitate si a codului de procedura; stabileste circuitul lenjeriei n unitatea medicala si circuitele functionale n spalatoria proprieiunitati; verifica modul n care seful spaIatoriei organizeaza cursurile de formarea profesionala continua a personalului si colaboreaza cu acesta la subiectele privind prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale; elaboreazasi urmareste aplicarea planului de educare si formare continua; propune directorului unitatii medicale contractarea de servicii cu unitati autorizate ca spaIatoriin cazuln careunitateasanitaranu detineo spaIarie proprie; hotarasteefectuarea testarii microbiologicea lenjeriei produs-finit; raporteaza periodic directorului unitatii situatia accidentelor si incidentelor aparute n cadrul serviciului de spalatorie. 12.5. Asistentasefa a unitatii medicale: raspundesi controleaza modul de aplicare a codului de procedqra; planificanecesarul de articole de lenjerien colaborare cu seful spalatoriei; organizeazacursurile de e~ucare si formare profesionala continua pentru infirmiere; poate delega anumite atributii asistentelorsefe de sectie. 12.6.Infirmiera: respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare, n functie de gradul de risc conformC9duluideprocedura; respectacodul de culori privind ambalarea lenjeriei murdare; asigura transportullenjeriei; controleaza ca lenjeria pe care o colecteaza sa nu contina obiecte ntepatoare-taietoaresi deseuride acest tip; tine-eVldentalenJenei la nivelu~sectiei, a celei predate--sia celei ridicate de la spalatoria . .. ~ ,
unItatII; depoziteaza si manipuleaza corect, pe sectie, lenjeria curaJA.12.7. Personalul din spalatorie este compus dintr-un sef si lucratorii din spalatorie. Seful spaIatoriei numeste supervizori dintre lucratori, pentru fiecare schimb, att pentru zona curata
.

saci noi. Pentru transportullenjeriei se folosesc carucioare curate. ~ 1,. sI,. .;:,' 11.2. Depozitarea lenjeriei curate pe sectii se face n spatii special destinate si ame IS'/~, s 'f..<";,

~ ti ~
\

,_\!J ~

t/.ov
o'

<{ ,

dt ,siopcnt~u zona _n.Hlr~araoSupervizorii ovor paroc~rge cursurile de educare si profesIOnala continua inainte de preluarea noilor sarClI11. _ II 8..Se ruI spa 1- . o -. atoflCI: - raspunde de buna func~ionare a spaIatoriei; ,

.8r~o" \ ~ '--"
.

~ . =-

o(",(o.tll ;fIS' ' IVI'3' /

5
rl:

"'"
-;::.\

.::>~;~

1"f"~u\. / :

urmaresteaplicarea planului de activitate a spaIatoriei, a codului de procedura,respectarea si aplicarea legislatiei sanitare si de protectia muncii in vigoare; planificanecesarul de echipament de protectie pentru personalul din spalatorie; verificadaca personalul poarta echipamentulde protectie; verificalenjeria n uz din punct de vedere al calitatii; raporteaza medicului sef SPCIN si responsabilului cu protectia muncii accidentele si incidenteledin spalatorie si ia masuri care sa previna reaparitia lor; tine evidenta lenjeriei aflate in unitatea medicala si colaboreaza in acest sens cu asistenta sefaa unitatii medicale; controleazaplanificarea necesarului de articole de lenjerie al sectiilor si departamentelor; prezinta spre aprobare directorului economic lista articolelor de lenjerie care trebuie achizitionate,cu specificarea conditiilor de calitate a produselor; organizeazacursuri de educare si formare profesionala continua; verificadaca personalul este pregatit profesional pentru a-si indeplini responsabilitatilela nivelulde calitate cerut; evalueazacalitatea activitatilor desfasurate de personalul din subordine. 12.9. n cazul in care unitatea medicala nu dispune de spalatorie proprie, atributiile sefului spaIatorieireferitoare la gestionarea stocului de lenjerie revin in totalitate asistentei sefe a unitatii. Asistenta sefa sau o persoana delegata raspunde de predarea si primirea lenjeriei murdare,respectiv curate, la si de la spaIatoriacontractata. 12.11.Supervizorulzonei murdare: are atributiile lucratorului zonei murdare din spalatorie si deserveste utilajele de care raspunde; supravegheazaintreaga activitate a personaluluicare lucreaza in aceasta zona; raspundede buna functionare si intretinere a utilajelor; urmarestedaca personalul poarta echipamentulde protectie corespunzatorzonei de lus:ru; verifica daca s-au atins parametrii pentru dezinfectia termica pentru fiecare cicI!! de spaIare,la masinile din,dotare si v~rifica daca lucratorul a completat corect formularul de
o

evidenta a dezinfectiei termice;

verifica daca s-a introdus substanta dezinfectanta pentru dezinfectia chimica si verifica daca lucratorul a completat corect formularul de evidenta a dezinfectiei chimice pentru fiecareciclu de spalare; verificala sfrsitulzilei de lucru sa nu ramna lenjerie in interiorul utilajelorde spalare; verificaaplicareaprocedurilorde curatire a suprafetelor la sfrsitul fiecareizile de lucru; controleazarealizareadezinfectiei la sfrsitul zilei de lucru a benzii sau a meseide sortare; raspundede primirea lenjeriei murdare de la intinnierele de pe sectie. 12.12.Supervizorulzonei curate: are atributiilelucratoruluizonei curate din spalatorie; supravegheazantreaga activitate a personalului care lucreaza in aceasta zona; raspundede buna functionaresi intretinere a utilajelor; urmarestedaca personalul poarta echipamentulde protectie corespunzatorzoneide lucru; . verificalenjeriaprodus-finit din punct de vedere al calitatii; verificaaplicareaprocedurilorde curatire a suprafetelor la sfrsitul zilei de lucru; urmareste si scoate din zona curata personalul care prezinta afectiuni evidente care ar puteacontaminalenjeria curata; raspundede predarea lenjeriei curate infirmierelor de pe sectie 12.13. ucratorii inspalatorie: L d exploateazain conditii optime utilajele de care raspund;

-- 1- aplica proceduri decuratire a suprafetelor si a utilajelor si de dezinfectie a be


mesei de sortare, spala, eventual dezinfecteaza carucioarele; respecta codul de procedura; .

~ >It

'" ..---?O'''<4
r'.

~s~;~'V

~
1-/

~ ~ {!!!-.:I/ ~<1-/~'_:!Iv.t~

completeazaformulare~e?e evide~ta a dezinfectieitermice si chimice pentru fieca ~i~~~ >-~ de spalare, la fiecare utIlaj pe care 11deservesc;----poarta echipamentulde protectie adecvat zonei de lucru; raspund de calitatea activitatilor prestate. 13. Conditii de proiectare si functionare a spaIatoriei 13.1. La proiectarea spaIatoriilor noi si la reamenajarea celor existente se vor organiza doua
spatii functionale:

iJ

zona murdara; zona curata. 13.2.Cele doua zone, curata si murdara, trebuie sa fie separate obligatoriu printr-o bariera de separare, care poate fl fizic-a(perete despartitor; masini de spalat cu bariera igienica) sau functionala,marcata eventual printr-o banda de vopsea galbena pe pavimente. 13.3.n zona murdara se realizeaza urmatoarele operatii: primirealenjeriei murdare; sortarea lenjerieinecontaminate pe tipuri de articole; ndepartareasecretiilor si excretiilor daca se impune; procesulde spalare a lenjeriei; spalarea si dezinfectareacarucioarelor si containerelor. Se recomandaca lenjeria murdara patata sa fie spalata cu masina de spalat cu bariera igienica, n vedereaasigurariidelimitarii stricte fizice si functionalea zonei murdare de cea curata. 13.4.n zona curata se realizeaza urmatoarele operatii: stoarcerealenjerieispalate (daca exista utilaje separate pentru stoarcere); uscarealenjerieicurate; calcarea lenjeriei; depozitarealenjerieicurate; predarealenjerieicurate catre sectie. 13.5.La trecereadintr-o zona a spaIatoriei n alta, personalul este obligat sa schimbe uniforma de lucru trecnd prin vestiarul filtru (conform schemei din Anexa 3). Din acest motiv uniformelepersonaluluidin cele doua zone trebuie sa fie de culori distincte. Vestiarul filtru va fi prevazutcu doua intrari: una din zona murdara si una din zona curata. 13.6. Din zona curata a spaIatoriei se prevede acces n spatiul pentru odihna si pentru luarea mesei, pentru personal. Din zona murdara se prevede acces n depozitul pentru piese de schimbsi scule pentrureparatii. 13.7. Personalul care lucreaza n zona murdara trebuie sa poarte echipament de protectie curat, schimbat zilnic. Personalul care lucreaza n zona curata trebuie sa-si schimbe echipamentulcel putin saptamnal. Manusile utilizate la sortare se spala la sfrsitul turei cu apa calda si detergentsi se refolosesc. Uniformelede lucru murdare se depoziteaza separat de lenjeriaunitatii medicale,n saci si se spala separat n masina de spalat. 13.8. Toate ncaperile spaIatoriei trebuie sa fie iluminate si ventilate adecvat, natural si/sau artificial. Pentru ncaperi ca spalatoria, uscatoria, ca1catoria unde se produce abur este obligatorieexistentaventilatiei mecanice. 13.9.Ambiantatermicava fi conform Normelor metodologicepentru protectia muncii. 13.10. n spatiile de spalare, de stoarcere a lenjeriei si n vestiare se prevad sifoane de pardoseala.PavimentulspaIatoriei va fi neted, fara crapaturi, din materiale <;lntiderapante. o cu hidroizolatiebuna si ncli'I1at. 14. Conditii de calitate pentru aprecierea serviciilor de spalatorie, inclusiv pentru cele contractate 14.1.Calitateaserviciilorde spalatorie n spital este influentata de mai multi factori: caracteristicilede calitate ale tesaturilor din care este confectionata lenjeria;
-

rknjeria la un nivel de decontaminare

~- J
adecvat;

~~OMA1f'A

colcctarea si ambalarea corecta la sursa pe categorii si tratarea lenjeriei pentru a

folosirea adecvata a utilajelor din dotare si a detergcntilor. aditiviJor si dezinfecta .tfcr~ ',/ celor mai potriviti; .~;..-cordarea intre capacitatea de prelucrare a spaIatorieisi necesarul de lenjerie curata. J4.2. Aprecierea calitatii serviciilor de spalatoriese facedupa urmatorul standard: lenjeria-produs finit a suportat un proces de dezinfectietermica sau chimica; lenjeria-produs finit este macroscopic curata si farapete vizibile; lenjeria-produs finit este perfect uscata; lenjeria foarte uzata. care nu mai are valoare de intrebuintare ca articol de lenjerie, este scoasa din evidenta n baza procedurilor legalede casare. 14.3. Pentru a face corelarea ntre diferitii factori enuntati la 15.1. astfel nct sa se atinga nivelul de calitate enuntat la 15.2., unitatea medicala si spaIatoria, indiferent de forma de organizare, vor institui un sistem de management al calitatii. Managementul calitatii reprezinta totalitatea activitatilor desfasurate n scopul realizarii obiectivelor referitoare la calitate, prin utilizarea optima a resurselor. 14.4.Managementul calitattii cuprinde mai multe functii: evaluarea: cerintele beneficiarilor si a posibilitatilorde executie; planificarea calitatii: stabilirea strategiei, a obiectivelorsi a planurilor periodice; organizarea activitatilor, a dotarii cu utilaje si echipamente, organizarea resurselor din cadrul spaIatoriei,referitoare la calitate; aplicarea strategiei pe termen scurt si mediusi a corectiilor necesare mbunatatirii calitatii; asigurarea participarii personalului la realizarea calitatii prin respectarea voluntara a codului de procedura, printr-o informare si perfectionareprofesionala continua; controlul calitatii; asigurarea calitatii: respectarea normeloreuropenede calitate; mbunatatirea calitatii prin adaptarea la cerintesi eficienta economica. 14.5. Dintre functiile managementului calitatii, o importanta critica pentru diminuarea riscuriloro au controlul calitatii si asigurareacalitatii. 14.6. Controlul calitatii reprezinta ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii etapelor procesului tehnologic si de evaluare a calitatiiprodusului finit, n fiecare din etapele procesuluitehnologic, n raport cu obiectivelesi standardeleprestabilite. 14.7. Asigurarea calitatii include toate activitatile care contribuie la realizarea calitatii serviciilor de spalatorie. Atributiile de baza ale partilor responsabile de as~gurarea calitatii sunt: urmarirea cu strictete a prescriptiilor standardelorde stat, documentatiilor tehnice si a documentelor interne ale unitatii medicale; urmarirea includerii n comenzile catre spaIatorii sau n contractele economice a conditiilor de calitate; punerea la dispozitia serviciului aprovizionare a documentatiei necesare pentru respingerea sau formularea reclamatiilor la produsele aprovizionate care nu corespund calitativ (ex: lenjeriedin fibre care nu suportadezinfectiatermica); . controlarea starii de curatenie a mijloacelorde transportdestinateOlenjerieice unneaza a fi expediate catre unitatea medicala si luarea de masuri pentru ca mijloacele de transport sa asigure integritatea produselor transportate; controlarea modului de pastrare si depozitarea lenjerieiprodus-finit; verificarea respectar:ii conditiilor tehnice de manipulare n spalatorie, prin luarea de masuri pentru eliminarea cauzelor n cazul unorabateri; controlarea ndeplinirii conditiilor de calitatepe ntregul flux, n cazulspaIatoriei proprii; sesizarea conducerii unitatii medicale cu privire la abaterile viznd calitatea si elaborarea de propuneri pentru eliminarea acestora;

~...:;:;. .,...,.~~

JiS ;

,;~ "'N~ '<.\~ . -" ..,.. . \. \ efectua.rea tuturo~ venfic~~II.~r a tes~am.microbIOlogice conform Anexel 2, rttrl\~.1. SI ~ determmarea precisa a calttatll produsulUIfimt; \~ ::;~:;/J:!~ ~ ~j ntocmirea de. programe concrete si initierea de actiuni pentru mbunatatirea cal .t~N " . fi ~U\. produsu1 ml1.UI 14.8. Unitatea medicala trebuie sa fie dotata cu lenjerie care sa corespunda unor conditii de calitate a tesaturilor astfel nct sa poata suporta toate procesele tehnologice. Se recomanda: confectionarea lenjeriei din tesaturi de bumbac sau bumbac n amestec cu alte fibre, care sa suporte tratament termic la temperaturile dezinfectieitermice; tesatura sa aiba stabilitate dimensionala; tesatura sa aiba o durabilitate mare; tesatura sa fie rezistenta la rupere si alunecare; tesatura sa aiba tuseu neted si suplu. 14.9.n dimensionarea unor spaIatorii noi sau reamenajarea celor existente se vor lua n calcul urmatoarele informatii orientative: Tipuri de tesaturi Greutate aproximativa n grame / zi 1. Lenjerie pentru pat (cearceaf de pat, plic, fata de perna) 1500 g 2. Prosoape de baie 750 g 3. Tesaturi pentru operatie 500 g. 4. Tesaturi pentru transport 250 g 5. mbracamintepentru personal 500 g 6. mbracaminte pentru pacienti (pijamale, halate) 500 g 7. Altele 250 g
.

~ .. ~
~

Total I pat/zi

4.250 g

n
';

nevoie daca se murdareste. Periodicitatea schimbarii echipamentului personalului se face n ;runctie de gradul de nsc si se stabileste prin regulamentul intern al unitatii medicale. 14.11.Se recomanda sa existe un set de lenjerie n folosinta, un set de lenjerie n spalatorie si un set de lenjerien stoc~ rIS. Contractarea serviciilor cu unitati autorizate ca spaIatorii 15.1. Unitatea medicala poate sa prelucreze lenjeria murdara att in spaIatoria proprie a spitalului, ct si n unitati contractate, daca sunt autorizate ca spaIatorii de autoritatile de sanatate publica teritoriale. Indiferent de forma de contract, se vor stipula responsabilitatile fiecarei parti si standardele de calitate ale produsului finit, metodele de control si de asigurare a calitatii, modul de respectare a prezentelor norme tehnice. 15.2. Se interzice spalarea lenjeriei in unitati contractante care~ala pentru populatie sau alte ~munitati daca nu se realizeaza conditiile tehnice si functionale prevazute n Normele tehnice priVind ~le de spalatorie pentru unitatile medicale. Masinilcr care transporta

14.10.Lenjeriabolnavuluise schimbala un intervalde maxi~

zilt sau ori de cteori este

lenjeriamurdarasi curatain afaraspitaluluitrebuiesa fiealltnri7~te sanitar. 15.3.Indiferent e tipuldecontract,acestatrebuiesa continaurmatoarele: d

,
~

normele tehnice privind serviciile de spalatorie, conform prezentului ordin; conditiile de calitate ale produsului finit; termenele de predare si de primire ale lenjeriei (ritmicitatea); conditiile n care lenjeria este preluata de unitatea contractanta: modul de ambalare, diferentiatn functie de procesul tehnologic la care este supusa lenjeria; conditiile de receptionare ale produsului finit (se va efectua periodic testarea microbiologica realizata de laboratoareautorizate); stipularea obligatiei spalatoriei sau unitatii contractate de preluare a lenjeriei ambalate ntr-un mod corespunzator, la cererea unitatii medicale, indiferent de termenele stabiliten contract; lenjeria - produs finit va fi receptionata de unitatea medicala daca ntruneste standardele de calitate prevazute n contract;

/~O\'t>ANI.q '1'

,m

..\\ .'

daca u~itatea co~tra<;tata, din vina sa. depas~s~e:~rmenc~e ~~ livra.re pr eviizule. ~~~ o provocate; se vor prevedea conditii de forta majora pentru ambele parti: normele de protectie a muncii; normele privind controlul infectiilor nozocomiale.

de calitate speclficate sau nu raspunde solicitarilor unitatII medicale. \'or fi . ~.~~ penalizari conform legii si posibilitatea rezilierii contractului, inclusiv plata z"
.

,:;)~J

=-./"

ut"< ,)1

~\
f-

;;"

"

16. Educarea si formarea profesionala continua a personalului implicat n serviciile de spalatorie 16.1. Educarea si fonmirea profesionalacontinua a personaluluisunt o sarcina permanenta a conducerii medicale a unitatii medicale, constituie o etapa importanta n functionarea unui serviciude spalatorie eficient si sunt inclusen planul de activitateal serviciilor de spalatorie. 16.2. Unitatea medicala este obligata sa asigure educarea si formarea profesionala continua pentru angajati, n unnatoarele situatii: la angajare; la preluareaunei noi sarcini de serviciu; la introducereade echipamente noi sau modificarea celor existente; la introducereade tehnologii noi; . . la recomandarea medicului SPCIN sau a medicului delegat cu responsabilitati n prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale care a constatat nereguli n aplicarea codului de procedura; periodic, la fiecare sase luni. 16.3. Seful spaIatoriei este obligat sa identifice care sunt nevoile de educare si formare profesionala continua pentru ca personalul sa si desfasoare activitatea conform codului de procedura. Seful spaIatoriei elaboreaza manualul care va fi folosit la cursurile de educare si formare profesionala continua. Asistenta sefa a unitatii medicale va organiza cursurile de educaresi formare profesionala continua pentru infirmiere. 16.4. Cursul de educare si formare profesionala continua a personalului care manipuleaza lenjeria,cuprinde unnatoarele aspecte: manipularealenjeriei (colectareala sursa, ambalarea,transportul); prelucrarealenjeriei (spalarea,stoarcerea, uscarea, calcarea); dezinfectiatennica si chimicaa lenjeriei; functionareasi ntretinerea utilajelor; prezentareariscurilor pentru mediusi sanatatea umanan serviciile de spalatorie;
",.,,,..~,..,.:#.:,,.:...",..~,,,,.,,,..,'.~~:;.:.,::;::..l.;..,,,.:..

codul

de procedura'

,.~fi:(

.c,.;..'

"..j:;;.~'..'

.'. ,
~''',

.";:;'

'''.,

-"nonnele~de

prote'ctie

a'h1uncll.-;::::h~'

, .~:-;-:..;

.,

':..,

:::.c..'

, :,:'

17. Controlul medical la angajare si periodic. Controlulmedical la angajare si periodic se va face confonn nonnativelor legale n vigoare ca si pentrupersonalul din alimentatiapublica. 18. Raportarea incidentelor si accidentelor Orice incident sau accident produs n spalatorie va fi comunicat,de ndata, sefului spaIatoriei care va anunta responsabilul cu p'rotectiamunGiisi pe medicul sef SPCIN n situatia n care r , '. intervineun a~cidentprin taiere sau nJepare CIIohiect!"tajetoare-ijtepatoaresau,J:udese,uriID:. acest tiD pr~enite din sectii. Se vor stabili mprejurarile si cauzele, se identifica ce reglementarilegale au fost ncalcate,se vor stabili raspunderilesi masurile ce se impun pentru prevenirea aparitiei unor cazuri similare. Cercetarea oricarui eveniment este obligatorie, indiferentdaca ntruneste sau nu conditiile unui accident de munca. 19. Semestrialse va face auditareaspalatoriei
'

.
",,"~ '.. ,-.'

.,'

. ..

,-'

.,'

',' -:;::.'" '-,~';~:<;;~:',~~~~'

,./i(t~~':

/q;~
ANEXA nr. 1 la Norme . ..
ti

\--~ ~ ~ \k.~) "., ~ ~'I,o


~~/~15-(

Testarea microbiologica spalatorie

a lenjeriei

finite n vederea evaluarii

calitatii

servicIIlorde'" =/

~'?U\. - '

1. Testarea microbiologica a lenjeriei de spital are drept scop t-Yaluarea calitatii serviciilor de spalatorie, n ceea ce priveste decontaminarea. Cunoasterea ncarcaturii bacteriene de pe lenjeria - produs finit este un indicalor pentru respectarea nonnelor tehnice pe fluxul

tehnologicsi ofera infonnatii privind ri!\Q,1 infectii. de 2. Controlul microbiologic al produsului finit nu este o practica de rutina. Se recomanda efectuarea testelor microbiologice att n cazul spaIatoriilor proprii spitalelor, ct si n cazul celor contractate de catre unitatea medicala. 3. Se recomanda, pentru spaIatoriile proprii unitatilor medicale, ca probele sa fie recoltate periodic,de regula, la interval de~uni, pri~ ~2..I)~aj, n unnatoarele situatii: sau - la introducerea de noi procedee de spalare, utilaje, detergenti si aditivi, dezinfectanti chimiei; - la aparitia unei infectii nosocQ,miale,n cazul n care exista suspiciunea ca lenieria este sUJ:Sa de ~ infectie.
4. Unitatile contractate ca spaIatorii, de catre spitale, sunt obligate sa realizeze supravegherea

microbiologica a lenjeriei - produs finit printr-un laborator autorizat. Testarea se face cel putin o data la 6 luni. 5. Se recomanda doua metode de recoltare si analiza microbiologica a lenjeriei - produs finit, care ofera infonnatii cantitative privind ncarcatura bacteriana si infonnatii calitative privindcompozitia florei microbiene pe tipuri de germeni. Cele doua metode sunt: - metodaimersiei;
- metoda tampon.u1ui.

6. Nivelurile maxime de ncarcare bacteriana recomandate pentru lenjeria - produs finit sunt urmatoarele:
Metoda de testare Nr. total genneni/cm 2
,

de

Stafilococ coagulazo-pozi tiv

Pseudomonas aerugmosa

E. coli

Metodaimersiei Metoda tamponului

< 0,2
"-"--.------...,

Absent Absent

Absent Absent

Absent Absent

<3
'-...__./-

7. Numarulde genneni existenti pe lenieria- produs finit depinde de mai multi factori: gradul de contaminare a lenjeriei murdare, metodele de recoltare si analiza de laborator folosite, gradulde a~erenta la tesatura, etc. De aceea, valorile maxime pentru numarul total de germeni sunt orientative. 8. n cadrul investigarii C rilor de infectie nos~omiala se determin; si prezenta altor
miCrOOrganiSme

(Klebsiella, Proteus/ Enterobacter/ Serratia marcescensf Bacillus subtili0i Bacilluscereus7 n functie e diagnosticul etiologic al cazului investigat. ,
. ~.

O(ioA~/ /: ,--

ANEXA Nr. 2 la Norme Schema functionala a spahHorici din unitatca medicala

CI

~ ~
~ ~.' ~ 1,;-->
1

(1 :~ ,'

~.

-1 "\.\

t;,

\$1)0:Iv '

~ l'... ,s"'( ~~~/) . ~UL ;/ -=../

Zona Zona

murdara curata

Ace-

exterior

'...:,

Ace-

-::.-.

..

VastJare
pet"80nel UtIC8re

Calca re Depozitare
sala repaus per80nal