Sunteți pe pagina 1din 13

Controverse i erezii hristologice

Dogma hristologic in toate aspectele i laturile sale r mne o mare taina (I Timotei 3,16),care nu va putea fi p truns niciodat deplin de mintea omeneasc i de cuvnt. Misterul lui Iisus - zice Sf. Maxim M rturisitorul- r mne ascuns i nu poate fi scos la iveal nici de cuvnt , nici de minte,ci,chiar spus,r mne negrait , i chiar nteles , r mne necunoscut .F r luminile Bisericii, care este stlpul i nt rirea adev rului (I Tim 3,15),mintea omeneasc iscoditoare i doveditoare de a explica ra ional misterul adev rului relevat despre Hristos i lucr rile sale , in toate laturile sale , foarte u or a lunecat i aluneca pe povrnisurile ereziilor .Nici o dogma n-a iscat attea nentelegeri i n-a peodus attea ereyii ca dogma hristologic privitoare la Persoana i lucrarea mntuitoare a lui Iisus Hristos , erezii care nu alterneaz numai un adev r oarecare , ci date fiind importan a i centralitatea sa , r st lm cesc grav ns i mntuirea noastr in Iisus Hristos , erezii care nu alterneaz un adev r oarecare , ci date fiind importan a i centralitatea sa, r st lm cesc grav ns i mntuirea noastra in Iisus Hristos , Mntuitorul lumii (In 4,42).

1.Erezii referitoare la divinitatea Mntuitorului ARIANISMUL


nv tura lui Arius (256-336), preot n Alexandria, care, invocnd unele texte biblice, a sus inut c fiin a lui Dumnezeu este unic i a tras concluzia c Fiul nu are o natur identic cu Tat l. n concep ia lui Arius, Fiul este prima crea ie a Tat lui, schimbabil, m rginit i chiar capabil de a p c tui. Scopul pentru care Dumnezeu a creat pe Fiul face parte din planul de creare a lumii, fiindc Dumnezeu nu putea crea universul material dect cu ajutorul unei fiin e intermediare. Dumnezeu nu se poate atinge el nsu i de materie, c ci s-ar ntina. Arius mai sus ine c a fost o vreme cnd Dumnezeu nu a fost Tat , pn a-l crea pe Fiu, deci a fost singur. De aceea, Arius nume te pe Fiu mai mic dect Tat l i supus Tat lui. Separnd firea Tat lui de cea a Fiului, Arius face o diferen ntre

n scut i creat, de unde i inferioritatea Fiului. Fiul e Dumnezeu, nu n mod adev rat, prin na tere, ci este ulterior creat, de aceea Fiul are un nceput. "A fost un timp cnd Fiul nu era", adic Tat l a existat nainte de, i f r , Fiul. Fiul nu este de aceea i natur cu Tat l, dar se deosebe te de celelalte creaturi terestre. El e cea dinti dintre crea ii, n elepciunea creat sau chipul lui Dumnezeu, instrumentul prin care Tat l a creat celelalte creaturi. De i a fost ap rat de Eusebiu, episcop de Nicomidia, Arius a fost criticat de episcopii Alexandru i Atanasie din Alexandria. Sinodul 1 Ecumenic (Niceea 325) formuleaz r spunsul mpotriva tezei ariene sub diverse expresii: "care din Tat l sa n scut mai nainte de to i vecii", "n scut, iar nu f cut", "cel de o fiin cu Tat l". Esen a Fiului ar fi identic (homoousios) cu a Tat lui, iar na terea sa din Tat l ar fi dintotdeauna, ceea ce nseamn c Tat l n-a existat vreodat f r Fiul. Discipolii lui Arius s-au separat apoi n dou grupuri: unii care sus ineau c nimic nu e comun ntre Tat l i Fiu (eunomienii), al ii sus ineau c Fiul are o esen asem n toare cu a Tat lui (homeenii). Disputa arian nu s-a sfr it cu Sinodul 1 Ecumenic, deoarece arianismul a fost adoptat de c tre urma ii mp ratului Constantin cel Mare, Constant (353-362) i Valens (364-378), care i-au comb tut pe partizanii Crezului de la Niceea. Arianismul a influen at profund via a bisericeasc multe secole de-a rndul (fiind promovat n ziua de azi de secte ca Martorii lui Iehova, de exemplu). Arianismul a fost un mod ra ional-omenesc de n elegere a cre tinismului.

2.Erezii referitoare la omenitatea Lui Iisus Hristos GNOSTICISMUL


[gr. gnosis = cunoa tere, ini iere]. Doctrin sincretist , compus din elemente ale religiilor de mistere, foarte populare n India, Babilonia i Persia, mituri ale filozofiei grece ti, asociate ns i cu unele idei cre tine inspirate din Evanghelia lui Ioan. Ideea comun a gnosticismului este dualismul ntre fiin a divin originar , inaccesibil , i o serie de emana ii rele care ajung n lume, n materie. Sistemul lui Valentin (160 d.H.), cre tin din Alexandria, care a expus nv tura sa la Roma n acela i timp cu Marcion, ntre 135-160 d.H., este centrat

pe ideea de pleroma. Lumea spiritual pur (pleroma) este compus dintr-o unitate de eoni, emana ii divine provenite din Dumnezeu-Tat l. Crea ia ar fi identic cu c derea n p cat, iar lumea material , n esen rea, ca i spiritele umane, au fost modelate de un demiurg. Cuvntul (Hristos, Logosul) nu este acela i cu Dumnezeu-Creatorul, ci o emana ie spiritual , care a trecut prin Maria ca apa prin conduct , nu a murit fizic i nu a nviat. Mntuirea ar fi un act de cunoa tere revelata, necesara revenirii n armonia pleromei. Exista o inegalitate fiin ial ntre oameni, deoarece numai cei spirituali, gnostici (nu cei trupe ti, nici cei psihici) posed aceast cunoa tere i deci se pot mntui. Origen, Clement de Alexandria, Tertulian, Hipolit, Epifanie, Efrem Sirul i Irineu de Lyon au comb tut gnosticismul. Ei afirm despre crea ie c este bun , fiind opera lui Dumnezeu. Printre reprezentan ii gnosticismului cre tin se num r : Simon din Samaria (Simon Magul), Nicolae (fondatorul sectei Nicolai ilor), Cerint (contemporan cu apostolul Ioan), Menandru din Samaria, Satornil din Antiohia, Vasilide din Alexandria (cca125), Carpocrate (155-166), Cerdon, Marcion din Sinope, Pont (n scut cca. 85), Bardesan din Edessa (n.154).

Doctrine gnostice:
Dumnezeu este indiferent la soarta omenirii i a universului, omenirea i materia sunt impure (nu sunt rezultatul crea iei unui Dumnezeu iubitor i grijuliu, ci emana ii asupra c rora Dumnezeu nu are control direct). Puterile care guverneaz n mod secret universul sunt arhanghelii r ului, asupra c rora Dumnezeu nu are nici un control. Oamenii sunt r i n esen (cu excep ia acelor pu ini ale i, n care scnteia divina arde nc , cei predestina i s se reuneasc cu lumea divin ). Salvarea, mntuirea, nu sunt oferite tuturor, ci doar unui num r limitat de ale i. Cei ale i primesc cunoa terea divin de la Hristos (revela ia este pur cunoa tere divin i indiferent de aprecierea intelectului uman. Logica i bunul sim reprezint oricum r ul. Vechiul Testament ar fi r u, fiind produs de dumnezeul r u al evreilor. Idealul este via a divin a spiritului uman (care se atinge prin ascetism extrem, condamnarea mariajului, desprinderea de

animalitatea restului omenirii). Mntuitorul aduce salvarea odat cu n elegerea (revela ia). Biblioteca gnostic din Nag Hammadi (Egipt): n anul 1945, un felah ( ran egiptean) descoper ntr-un cimitir de lng satul Nag Hammadi 13 manuscrise copte scrise n sec.3-4 n dialect sahidic. Majoritatea par a fi traduceri din limba greac . Cele 13 manuscrise cuprind 51 de texte scrise n tradi ie gnostic . Manuscrisele se afl azi la Muzeul Coptic din Cairo cu excep ia lui Jung Codex (Zrich). Doar cteva au fost publicate: "Evanghelia Adev rului" (probabil de Valentinus) i "Evanghelia lui Toma" (cuprinde 114 pilde ale lui Iisus). Jung Codex: manuscrisul a fost separat de celelalte 12 i cump rat de Institutul Jung n anul 1952. Se pare c dateaz din sec. 4 d.H. i cuprinde: "Evanghelia Adev rului", "Scrisoarea lui Rheginos", "Tratat asupra celor Trei Na iuni" i fragmente din "Rug ciunea Apostolilor". Cre tinismul, care este o mi care mesianic evreiasc , posed o tensiune intern provenit din ntrzierea temporal a Parousiei (sfr itului lumii) a teptate. De vreme ce Parousia nu s-a produs, Biserica preschimb eshatologia ( tiin a despre sfr itul lumii) istoric n eshatologie supranatural . A teptarea Parousiei nu dispare ns niciodat cu totul din viata comunit ilor cre tine. Acest element apocaliptic reprezint fermentul anarhist, revolu ionar, care nso e te cre tinismul n cursul ntregii sale istorii. Atunci cnd presupusa promisiune a lui Hristos de "a se ntoarce pe cnd (credincio ii contemporani) vor fi nc n via " nu s-a mplinit, gnosticii au ales calea helenistico-dualist-esoteric i au denun at nv turile bisericii cre tine ca fiind minciuni banale, bune pentru prostime. Parousia: Platon folose te cuvntul parousia n sensul prezen ei ideii n obiect i a transcenden ei obiectului n idee. Teologia l folose te n sensul prezen ei lui Hristos n momentul ntoarcerii (amnat sine die). n a teptarea ntoarcerii lui Hristos, unii credincio i i-au pierdut r bdarea i au urcat n c ru a gnosticismului. Cre tinismul considera c Domnul este pentru trup i trupul este pentru Domn, n timp ce gnosticismul socotea c materia reprezint totdeauna r ul, iar spiritul reprezint totdeauna binele. Extinznd aceast idee i aplicndu-o la persoana Fiului lui Dumnezeu, gnosticii vedeau o distinc ie separativ ntre Iisus i Hristos. Iisus ar fi fost un simplu om, n timp ce Hristos ar fi reprezentat o

emana ie divin , care a venit la botezul s u n Iordan i care l-a p r sit la r stignirea sa. Ca atare, att ntruparea, ct i nvierea, piloni ai cre tinismului, sunt negate. Doctrina cre tin cu privire la persoana Fiului lui Dumnezeu afirm c Iisus Hristos este Dumnezeu, este o persoan divin , cu dou naturi inseparabile: natura divin i natura uman . Natura uman perfect a f cut posibil crucificarea lui i actul de mntuire a p c to ilor. Natura divin a f cut posibil nvierea, n l area i sl virea lui. Deja din scrierile Noului Testament se observ o n elegere i acceptare diferit a mesajului cre tin. Accentuarea unor elemente ale anun ului biblic, adic urmnd metoda alegerii, a contribuit la crearea unor divergen e care, urmnd tradi ii diferite sau bazndu-se pe doctrine salvifice curente, a avut ca efect final formarea unor grupuri cre tine ce tindeau sa ias din comuniunea Bisericii. Aceasta, spre diferen de practica din religiile p gne, n fa a acestor tendin e separatiste, se vede constrns s insiste asupra unit ii adev rului ce-i fusese transmis prin tradi ia comunit ilor fondate de apostoli, adev r ap rat de criteriul apostolicit ii. nc de la nceput, a adar, diagnoza istoric ne arat c nu exista un izvor pur al adev rului de credin , care, pu in cte pu in s fi fost alterat de doctrine false, ci o multitudine de m rturii de credin care printr-o alegere unilateral , adic printr-o deviere de la doctrin , au condus la formarea comunit ilor separate (secte). Confruntarea Bisericii cu aceste comunit i separate i cu nv tura lor a contribuit mult la aprofundarea mesajului cre tin i la o tr ire corect a lui de c tre primii cre tini (cfr. 1 Cor 11, 19). La sfr itul primului secol, n Asia Mica tr ie te i- i propag nv tura Kerintos, despre care Irineu de Lyon ne spune c sus inea o hristologie diferit de cea transmis de tradi ia apostolic . Pentru dnsul, Hristos este fiul natural al Mariei i al lui Iosif. Pentru a se deosebi de ceilal i oameni, dup botez, Hristos s-ar fi cobort asupra lui Iisus sub forma de porumbel. Numai de acum nainte, Iisus Hristos l-ar fi revelat pe Tat l i ar fi s vr it minuni. nainte de moarte, Hristos l-a p r sit iar i i numai Iisus a p timit, a murit i nviat. Tot Irineu se spune c evanghelistul Ioan a fost determinat s scrie evanghelia sa i pentru a ap ra puritatea mesajului i a persoanei lui Hristos de erorile pe care Kerintos le propaga. Se pare c ideile lui nu au c tigat mul i adep i. Dac Kerintos r mne un personaj singular, ebioni ii (de la termenul ebraic ebion=s rac) n schimb, vor g si numero i adep i pentru ereziile lor. Poate c la

nceput, ei erau iudeo-cre tini ortodoc i care dup anii 66-67 au plecat din Ierusalim, stabilindu-se n Transiordania. Mai trziu, sus innd obligativitatea legii mozaice pentru mntuire, ei se vor separa de Biserica. Ruptura s-a produs probabil n jurul anului 150. De la dn ii avem fragmente ale unei Evanghelii a lui Matei, Predicile lui Petru i Pseudo-Clementinele. Un scriitor ebionit este Simmacus, traduc tor al Scripturii. Aceasta traducere ct i alte scrieri ale sale vor fi cunoscute i de c tre Origen. Att n problema hristologic ct i n considerarea validit ii legii mozaice, ebionitii sunt mp r i i, unii l sndu-se cuprin i i de idei gnostice. Eterodoxia lor se constat cu claritate n dualismul referitor la originea lumii. De la nceput, Dumnezeu a creat dou principii, unul bun (care va st pni n lumea viitoare) i altul r u (st pnul lumii prezente). Principiul bun este Hristos (Mesia doar din momentul botezului i pn la nceperea p timirii),care trebuie sa conduc iudaismul la o autentic observare a legii mozaice. Hristos a respins orice form de sacrificiu; nici sacrificiul s u pe cruce nu are a adar vreo valoare. n locul sacrificiului intr via a de s r cie i comuniunea bunurilor; pentru iertarea lipsurilor i gre elilor personale, ebionitul face ablu iuni zilnice, particip la o cina sacr cu ap i pine i sfin e te zilele de smb t i duminic . Al turi de ebioni i, trebuie men iona i i elchasai ii, de la un oarecare Elchasai care la nceputul secolul al II-lea i-ar fi desf urat activitatea printre sirieni i par i. Secta sus ine existen a a dou principii, unul feminin (Duhul Sfnt) i altul masculin (Iisus Hristos, om i profet, care ar fi avut mai multe ncarn ri). Se practic ablu iunile frecvente i este sus inut obligativitatea legii, inclusiv circumciderea. Mandeii sunt asem n tori acestora; n plus, insist asupra botezului ce poate fi primit de multe ori, ca semn de cur ire interioar . Se acord mare importan celebr rii ascensiunii sufletelor defunc ilor spre mp r ia luminii. n eterodoxia lor exista un mare rege al luminii, Marele Mani, iar al turi de el nenum ra i mici Mani. n opozi ie cu Marele Mani i nso itorii s i, se afl lumea apei negre populat de demoni i spirite rele. ntre cunoa terea profund a misterului cre tin, care are ca finalitate apropierea cre tinului de Dumnezeu, i gnosticismul propriu-zis nu se poate stabili dect o simpl paralel de metod ; nicidecum nu se poate admite ideea c gnosticismul i-ar avea vreo r d cin n paginile Noului Testament, a a cum unii autori l sa s se n eleag . Gnosticismul reprezint un sincretism religios al antichit ii trzii care, pe baza unui dualism oriental, pune

mpreun concep ii religioase ale iudaismului trziu i unele elemente, denaturate, ale revela iei cre tine. Gnosticismul a existat i naintea cre tinismului, iar multe din persoanele care l mbr i aser , iar apoi trecuser la cre tinism, nu au renun at total la vechea lor credin , ci s-au limitat doar la a ad uga unele idei cre tine la vechile lor convingeri gnostice. n acest fel apare "gnosticismul cre tin . El ncearc s ofere omului religios o explica ie valid despre lume i despre el nsu i, pentru care se serve te f r mare discern mnt de doctrina cultelor orientale, de filosofia greac i de no iuni doctrinare cre tine. Referitor la izvoarele acestei erezii, n afar de trzia Pistis Sophia i C r ile lui Je, ea poate fi reconstituit n cea mai mare parte din scriitorii cre tini antignostici (Irineu, Tertulian, Iustin i Hipolit, i ntr-o m sur mai mic din Clement Alexandrinul, Origen, Epifaniu din Salamina i Filastrius din Brescia). ntre anii 1945-1946, s p turile arheologice scot la iveal bogata bibliotec de la NagHammadi, n Egiptul de Sus, n apropiere de str vechea chinovie pahomian Chenoboskion. n 13 papirusuri sunt cuprinse 40 de opere necunoscute pn atunci, n limba copt , n cea mai mare parte reprezentnd traduceri din opere grece ti scrise n secolul 2 d.H. Din aceste opere (apocrife ale Noului Testament i lucr ri gnostice pure) putem reconstitui cu siguran a principalele concepte ale gnosticismului: a. un dualism accentuat ntre cauza prim ultrateren i lumea material destinat mor ii; b. imposibilitatea de a se pierde scnteia divin a luminii din eul gnosticului, chiar dac sufletul sau este nclinat total i nvins de r u; c. urmnd calea cunoa terii, eul poate s se elibereze de leg turile materiei i s se ntoarc spre mp r ia luminii adev ratului Dumnezeu; d. c derea i ridicarea gnosticului sunt mbr cate n specula ii mitologice care, completate cu elemente scoase din filosofia, religia i astrologia contemporan , accentueaz caracterul s u sincretist. Prezentarea acestor patru mari caracteristici nu trebuie s ne determine sa credem c gnosticismul reprezint un sistem unitar i uniform n toat zona sa de r spndire i pe toat durata existen ei sale. R d cinile sale trebuie c utate n Orientul Mijlociu i n estul bazinului M rii Mediterane, iar pe parcursul

timpului mbrac forme i aspecte noi, n func ie de promotorii s i principali sau din cauza adapt rii sale la noile situa ii. Dualismul s u, de exemplu, provine din Iranul antic, iar atunci cnd se ntlne te cu Vechiul Testament, Dumnezeul creator este interpretat ca un Demiurg care nu cuno tea lumina. O alta zon de provenien trebuie c utat n concep iile astrologice babiloniene; dup Alexandru cel Mare,acestea au p truns masiv n lumea greac , propagnduse acum pe scar larg ideea influen elor planetare asupra destinului omului. Un aspect ce trebuie nc aprofundat este cel al raportului dintre iudaism i gnoz , mai ales n problema crea iei. Este posibil ca sectarismul iudaic trziu (de exemplu, esenienii de la Qumran) s fi exercitat un rol de mediere ntre curentele iraniene i eleniste, pe de o parte, i mi carea gnostic , pe de alt parte. Atunci cnd sincretismul gnostic ajunge la apogeu, el se ntlne te cu cre tinismul care ncepe s se r spndeasc peste grani ele Palestinei. Mul i cre tini aud acum vorbindu-se despre o persoan mnuitoare care are s le comunice noi revela ii, complet necunoscute pn atunci. Spre anul 160 d.H., Iustin ne spune c exist cre tini care l recunosc pe Hristos ca mntuitor, nsa v d n creatorul lumii un Dumnezeu r u; exista grupuri de cre tini ce se numesc valentinieni, marcioni i sau vasilieni. ns att el, ct i mai trziu Origen, ne spun c aceste grupuri nu mai fac parte din Biseric . Succesul propagandi tilor gnostici n rndul cre tinilor se poate baza pe doua motive principale. n primul rnd, datorita superiorit ii i profunzimii sale (dubioase), mesajul gnostic nu se serve te de tradi ia bisericeasca; el este transmis pe c i secrete, n parabole, i nu poate fi n eles dect de c tre cei c rora le este dat s -l n eleag . ns i Evanghelia lui Marcu spune c : i cu multe parabole asem n toare le propov duia Cuvntul, a a cum erau n stare s -l asculte. i nu le vorbea f r vreo parabol ; dar n particular le l murea toate discipolilor s i. n al doilea rnd, succesul gnosticilor se bazeaz pe ideea c numai ei, oameni superiori celorlal i, spirituali, posed adev rata interpretare a evenimentelor cosmice, capabili a adar s -l cunoasc pe Dumnezeu. Principalii exponen i ai gnosticismului sunt: Menandru, samarinean de origine, ce se propune pe sine ca adev ratul r scump r tor, trimis n aceast lume de puterile invizibile. Din Siria, provine Vasilide, influent la Alexandria, dar care are urma i i la Roma. El sus ine dualismul persian i propag teoria

emana iilor (nenum ra i ngeri care populeaz cele 4 ceruri i 365 de firmamente). Un gnostic mai renumit este egipteanul Valentin, care ncepe s predice la Alexandria spre anul 135 d.H., propagndu- i apoi ideile, pentru dou decenii, la Roma. Lui i este atribuit Tratatul despre cele trei naturi, iar Irineu de Lyon cunoa te Evanghelia Adev rului, atribuit valentinienilor. Valentin se serve te de Platon i Pitagora, ca i de gndirea paulin i de cuvinte ale lui Iisus, pentru a avea un plus de acceptare din partea cre tinilor. n a la dnsul, ca la to i gnosticii de altfel, este prezent n mod substan ial cosmogonia mitologic : de la Tat l invizibil i au originea realit ile (fiin ele) emanate, ce culmineaz n cei 30 de eoni supremi ce constituie pleroma, lumea spiritual superioar de la care provine realitatea teren i spre care crea ia imperfect tinde s se ntoarc . Preciz m c ideile expuse aici nu redau dect ceea ce credem c se repeta frecvent n amalgamul concep iilor gnostice, amalgam sincretist f r o logic i o coeziune interioar . Este posibil ca gnosticismul n aceast faz a sa, determinant i definitiv de altfel, s reflecte indirect o tentativ imatur din punct de vedere cosmogonic, filosofic i teologic, tentativ de realizare a unui acord-dialog (gnozeologic-mntuitor) ntre religiile p gne ale zonei de interes i cre tinism. Exponentul principal al gnosticismului cre tin este Marcion. N scut la nceputul secolul al II-lea, probabil este fiul episcopului din Sinope, n Pont. Din cauza unei divergen e de opinii referitoare la scrierile pauline, bogatul armator vine n conflict cu autorit ile comunit ii locale. Apoi, att Papia ct i Policarp din Smirna l exclud din comuniunea eclezial . Spre anul 140 d.H. vine la Roma, unde intr n contact cu comunitatea cre tin pe care o ajut cu o substan ial contribu ie financiar . Aici ntlne te un alt gnostic, sirianul Cerdon. Pentru Marcion, Dumnezeul creator nu este adev ratul Dumnezeu, nici Tat l lui Iisus Hristos, ci doar un Dumnezeu drept i sever care, prin impunerea legii mozaice, a impus evreilor un jug insuportabil. Ideile sale sunt cunoscute repede i de c tre comunitatea de aici, pentru care motiv dup doar un an, contrar voin ei sale, el trebuie sa se separe i de aceast comunitate. De acum nul mai intereseaz apartenen a la comunitatea cre tin ; ncepe s - i propage cu mult zel ideile i n scurt timp reu e te s - i c tige numero i adep i. Rezultatul l constituie formarea a numeroase comunit i gnostice (cu proprii episcopi i

preo i) al turi de cele cre tine. Deoarece liturghia lor este foarte asem n toare cu cea a comunit ilor ortodoxe, mul i cre tini trec cu u urin n grupul marcioni ilor. Biserica i d seama imediat de pericolul marcionit, iar scriitori importan i, Iustin, Tertulian i al ii, scriu cu toata hot rrea mpotriva lui i a nv turilor sale. Datorit clarific rilor doctrinare ce apar i care demonstreaz incompatibilitatea nv turilor marcionite cu tradi ia apostolic , for a de atrac ie a gnosticismului marcionit scade sim itor. Doctrina marcionit exclude ntreg Vechiul Testament, deoarece aici vorbe te Dumnezeul drept ii (judeca ii), creatorul universului, demiurgul, c ruia i sunt str ine bun tatea i caritatea. Dumnezeul cel bun se reveleaz doar atunci cnd l trimite ca Mntuitor pe Hristos, care aduce Evanghelia iubirii divine. Pavel este singurul apostol care a primit aceast Evanghelie, prezent n epistolele sale i n Evanghelia lui Luca. ns i aceste scrieri au fost alterate prin introducerea drept ii i legalismului vetero-testamentar; aceste dou aspecte, afirma Marcion, trebuie scoase din scrierile pauline i din evanghelia lucan . Pentru aceast Scriptur purificat , Marcion scrie un comentariu, p strat n pu ine fragmente, Antitheseis, din care reiese cu toat claritatea contrastul dintre Vechiul i Noul Testament. Nu numai dualismul prezent la dnsul i-a determinat pe scriitorii cre tini s ia pozi ie mpotriva lui, ci i docetismul destul de accentuat. Marcion nu poate admite faptul ca Mntuitorul s se ntrupeze n impurul trup uman; aceasta ar nsemna pentru Dnsul s fie n st pnirea demiurgului. Neputnd avea un adev rat trup uman, Hristos nu a putut suferi pe cruce; a adar, jertfa sa pe Calvar este doar aparent , i aparent este i mntuirea cre tinilor. Aceste concluzii, consecin e drastice i nsp imnt toare pentru cre tini, sunt trase de discipolii lui Marcion, care ncearc s -l corecteze, ceea ce ne dovede te fragilitatea tezelor marcionite n fa a pozi iei doctrinare a Bisericii. Ideile sale despre impuritatea i dec derea trupului uman l determin apoi s condamne c s toria, considerat p c toas tocmai din cauza dec derii grave a trupului uman. Lui Marcion i sunt str ine specula iile gnostice despre emana iile pleromei, credin a n destinul impus de a tri, cosmogoniile, mp r irea cre tinilor n psihici i pneumatici. Succesul marcioni ilor se datoreaz personalit ii fondatorului, seriozit ii exigen elor ascetice impuse, ca i liturghiei foarte asem n toare cu cea a marii Biserici. Nici unul dintre gnostici nu a

determinat att de acut Biserica s - i examineze propria pozi ie fa de Scriptur i fa de norma credin ei (o contribu ie important o are Irineu de Lyon), s - i revad formele de organizare i s se coalizeze cu toate energiile pentru a contracara o erezie att de periculoas .

3.Erezii referitoare la unirea ipostatic NESTORIANISMUL


Doctrin sus inut de patriarhul Nestorie al Constantinopolului (380-440), care atribuia lui Iisus Hristos dou persoane: una uman (omul Iisus) i una divin (Logosul, Cuvntul, Hristos). Natura uman este distinct i independent ; de aceea n Iisus Hristos au existat dou subiecte. Nestorianismul a fost condamnat de Sinodul Ecumenic de la Efes (431) pentru c refuza Mariei titlul de N sc toare de Dumnezeu (Maica Domnului). Pentru Nestorie, firea uman a fost nu numai complet i independent , compus din trup cu suflet i din intelect/voin , ci a avut i Ego-ul ei propriu, care se p streaz mpreun cu persoana Cuvntului. Unirea n-ar fi dect o simpl asociere a celor dou persoane, corespunz toare celor dou firi. ncercnd s solu ioneze logic prezen a lui Iisus n chipul omenesc, Nestorie ajunge s formuleze ideea unei a treia persoane, persoana unirii, care le leag pe celelalte dou i este cea care propov duie te, face minuni, m nnc al turi de apostoli i ucenici. O consecin a nestorianismului este faptul c nu mai recunoa te n Maria pe Maica Domnului, care pentru aceast concep ie este N sc toare de Iisus i nu N sc toare de Dumnezeu, cum afirma Biserica. Deci, Nestorie sus inea c n Iisus Hristos au existat practic dou persoane: persoana divin a Fiului lui Dumnezeu, n scut din Dumnezeu-Tat l i persoana uman-istoric , cu care s-a n scut din Maria. Concep ia nestorian era c Maria n-a n scut pe Dumnezeu (Fiul este Dumnezeu), ca s merite s fie numit N sc toare de Dumnezeu (Theotokos), ci doar pe Hristos-omul, propunnd astfel denumirea de Hristotokos. Nestorianismul a fost comb tut la Sinodul III din Efes.

MONOFIZISMUL
[l.gr. mono-physis = o singur fire]. Teza predicat de Eutihie (378-454) c lug r din Constantinopol, care a afirmat c Iisus Hristos nu are dect o singur fire (monophysis), cea divin , ntruct trupul omenesc l-a luat n mod aparent. Eutihie refuza distinc ia dintre hypostasis (ipostas, persoan ) i physis (natura, fire), spunnd c dac Iisus Hristos e o persoan , el nu poate avea dou naturi. Monofizismul era ncurajat de formularea lui Chiril din Alexandria, care a ap rat formula: "unic este natura (physis) ntrupat a cuvntului dumnezeiesc". n fa a acestei teze, Sinodul de la Calcedon (451) vorbe te de realitatea integral a Fiului, care are o singur persoan , n dou naturi. Cele dou firi, dumnezeiasc i omeneasc , i p streaz integritatea lor, dar ele sunt unite ntr-un singur ipostas. Una din formele sub care a circulat dup Calcedon teza lui Eutihie este monofizismul severian sau moderat, propus ca o formul de reconciliere ntre calcedonieni i necalcedonieni, de c tre Sever, patriarh de Antiohia (512-538). Monofizi ii sus ineau deci c firea omeneasc luat de Hristos la ntrupare n Maria a fost absorbit de firea sa dumnezeiasc , nct cea dinti a disp rut cu des vr ire, asemenea unei pic turi de ap n imensitatea m rii. Dup unii monofizi i Iisus Hristos n-ar fi avut un trup omenesc real, ci un trup aparent. Consecin a concep iei monofizite este c , dac Iisus Hristos nu are pe lng firea lui divin i o fire omeneasc adev rat , atunci se nimice te ntreaga oper de r scump rare/mntuire a omului. Numai Fiul lui Dumnezeu, devenit om adev rat, putea duce neamul omenesc la mntuire. Doar prin ntruparea Sa, Dumnezeu a putut ndumnezei firea omeneasc cea dec zut . Dumnezeu s-a f cut om, ca sa fac pe om dumnezeu. Doctrina ortodox referitoare la firile din persoana lui Iisus Hristos nva c sunt dou la num r, divin i uman - diefizitism, unite ntr-o singur persoan divino-uman .

MONOTELISMUL

O alta controvers hristologic care a luat na tere n secolul 7 a fost Monotelismul. Noua problema care era pus de teologii vremii era dac a avut Iisus Hristos o dubl energie i o dubl voin , cu toate c Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon stabilise c fiecare din cele dou naturi ale lui Iisus i p streaz toate nsu irile i caracteristicile. Monotelismul nu este altceva dect o prelungire a monofizismului. Monotelismul a fost eliminat odat cu venirea la domnie a lui Constantin Pogonat. Acesta, dorind s restabileasc pacea i n elegerea n Biseric , convoac Sinodul VI Ecumenic unde s-a hot rt c nu se poate admite ca Dumnezeu i firea omeneasc a lui Iisus Hristos s fi avut o singur i aceea i lucrare.

ADOP IANISMUL
Mi care ap rut la Roma, datorit lui Theodotus (c tre anul 195 d.H.), dup care Iisus, n scut dintr-o fecioar , a primit la botez n Iordan Duhul Sfnt, adic l-a primit n corp pe logosul Hristos (con tiin a universal ). Iisus a fost r stignit, a nviat i a mntuit lumea. Pentru exemplara lui supunere, Dumnezeu l-ar fi adoptat ca Fiu al s u. n acela i sens, Pavel de Samosata (260-272), episcop de Antiohia, sus ine c logosul Hristos, care a s l luit i n sufletul lui Moise i a altor profe i ini ia i, a stat temporar i n Iisus (ntre botez i r stignire). Iisus se afl ntr-o rela ie de iubire cu Dumnezeu, iar ntre Duhul Sfnt i Iisus a existat numai o unitate de voin , o unitate moral , nu o unitate de substan .

Doroftei Emilian Constantin Anul III Teologie Pastoral