Sunteți pe pagina 1din 15

Paraclisul Cuviosului i de Dumnezeu purt torului P rintelui nostru Siluan Athonitul

(24 Septembrie)

[Preotul: face obi nuitul nceput, zicnd: Binecuvntat este Dumnezeul nostru.] Cite ul: Amin. Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie!

Rug ciunile ncep toare: mp rate ceresc, Mngietorule, Duhul Adev rului, care pretutindenea e ti, i toate le impline ti, Vistierul bun t ilor i D t torule de via , vino i te s l luie te ntru noi, i ne cur e te pe noi de toat intin ciunea, i mntuie te, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi.

Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. Preasfnt Treime, miluie te-ne pe noi; Doamne, cur e te p catele noastre; St pne, iart f r delegile noastre; Sfinte, cerceteaz i vindec neputin ele noastre, pentru numele T u. Doamne, miluie te ! Doamne, miluie te ! Doamne, miluie te ! Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. Tat l nostru, Care e ti n ceruri, sfin easc -se numele T u, vie mp r ia Ta, fac -se voia Ta precum n cer a a i pe p mnt. Pinea noastr cea spre fiin d -ne-o nou ast zi. i ne iart nou gre alele noastre, precum i noi iert m gre i ilor no tri. i nu ne duce pe noi n ispit , ci ne izb ve te de cel r u. C a Ta este mp r ia i puterea i slava, a Tat lui i a Fiului i a Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. Doamne, miluie te ! (de 12 ori) Psalmul 142: Doamne, auzi rug ciunea mea, ascult cererea mea, ntru credincio ia Ta, auzim , ntru dreptatea Ta. S nu intri la judecat cu robul T u, c nimeni din cei vii nu-i drept naintea Ta. Vr jma ul prigone te sufletul meu i via a mea o calc n picioare; f cutu-m-a s locuiesc n ntuneric ca mor ii cei din veacuri. Mhnit e duhul n mine i inima mea ncremenit nl untrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele minilor Tale m-am gndit. ntins-am c tre Tine minile mele, sufletul meu ca un p mnt nseto at. Degrab auzi-m , Doamne, c a sl bit duhul meu. Nu- i ntoarce fa a Ta de la mine, ca s nu m asem n celor ce se coboar n mormnt. F s aud diminea a mila Ta, c la Tine mi este n dejdea. Arat -mi calea pe care voi merge, c la Tine am ridicat sufletul meu. Scap -m de vr jma ii mei, c la Tine alerg, Doamne. nva -m s fac voia Ta, c Tu e ti Dumnezeul meu. Duhul T u cel bun s m pov uiasc la p mntul drept ii. Pentru numele T u, Doamne, d ruie te-mi via . ntru dreptatea Ta

scoate din necaz sufletul meu. F bun tate de strpe te pe vr jma ii mei i pierde pe to i cei ce nec jesc sufletul meu, c eu sunt robul T u. Dumnezeu este Domnul i S-a ar tat nou . Bine este cuvntat Cel ce vine ntru numele Domnului. (de 3 ori), apoi: zicem troparele acestea, Glas 4. Mintea inndu- i n cele mai de jos ale iadului i prin smerenie ntru n l ime cu vedeniile Harului ridicndu-te, cinstite Siluane, prime te pre cei ce alearg c tre tine n p rinte tile tale rug ciuni; d n Duh tr ire gndului de poc in , ca prin cunoa terea lui Dumnezeu s ne nvrednicim, P rinte, mpreun st rii celei de Sus. Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. Nu vom t cea, de Dumnezeu N sc toare, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii, c de nu ai fi st tut tu nainte rugndu-te, cine ne-ar fi izb vit dintru attea primejdii, cine ne-ar fi p strat pn acum slobozi? Nu ne vom dep rta de tine St pn , c pururea mntuie ti pre robii t i din toat n pasta. Psalmul 50 Miluie te-m , Dumnezeule, dup mare mila Ta, i dup mul imea ndur rilor Tale, terge f r delegea mea. Mai vrtos m spal de f r delegea mea, i de p catul meu m cur e te. C f r delegea mea eu o cunosc, i p catul meu naintea mea este pururea. ie Unuia am gre it, i r u naintea Ta am f cut, a a nct drept e ti Tu ntru cuvintele Tale i biruitor cnd vei judeca Tu. C iat ntru f r delegi m-am z mislit i n p cate m-a n scut maica mea. C iat adev rul ai iubit, cele near tate i cele ascunse ale n elepciunii Tale mi-ai ar tat mie. Stropi-m -vei cu isop i m voi cur i, sp la-m -vei i mai vrtos dect z pada m voi albi. Auzului meu vei da bucurie i veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. ntoarce fa a Ta de c tre p catele mele, i toate f r delegile mele terge-le. Inim curat zide te ntru mine, Dumnezeule, i Duh drept nnoie te ntru cele dinl untru ale mele. Nu m lep da de la fa a Ta, i Duhul Tau cel Sfnt nu-L lua de la mine. D -mi mie bucuria m ntuirii Tale, i cu Duh st pnitor m nt re te. nv a-voi pe cei f r de lege c ile Tale, i cei necredincio i la Tine se vor ntoarce. Izb ve te-m de v rsarea de snge Dumnezeule, Dumnezeul mntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide i gura mea va vesti lauda Ta. C de-ai fi voit jertf , i-a fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu,

duhul umilit; inima nfrnt i smerit Dumnezeu nu o va urgisi. F bine, Doamne, ntru bun voirea Ta, Sionului, i s se zideasc zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa drept ii, prinosul i arderile de tot; atunci vor pune pe altarul T u vi ei.

Canonul Cuviosului P rintelui nostru Siluan Athonitul

Cntarea I Irmosul: Apa trecnd-o ca pe uscat i din r utatea egiptenilor sc pnd, israeliteanul striga: Izb vitorului i Dumnezeului nostru s -I cnt m. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. nsetnd dupre Harul lui Iisus, cu credin alerg m c tre tine, P rinte Siluane; cu rug ciunile tale cele sfinte d ruie te i nou darurile Dumnezeiescului Duh. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi.

Milostiv f , p rinte, pre St pnul Cel Bun, i d a p cii nnoire inimilor ce caut lini tirea pre care Duhul Sfnt o d ruie te. Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh Sufletele noastre de patimi cur e te, de trei ori fericite P rinte, i l ca luminat str lucind, Mngietorului le arat , precum i sufletul t u des vr it ai cur it. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin (a N sc toarei de Dumnezeu) Smerenia cea adev rat , care o ai avut, Fecioar , ntru cele dinl untru d ruie te celor ce te roag , spre a se face to i prin har Preadulcelui t u Fiu l ca uri. Cntarea III Irmos: F c torul celor mai presus de crugul ceresc, Doamne, i Ziditorul Bisericii, Tu m nt re te n dragostea Ta, Cela ce e ti marginea doririlor, a credincio ilor nt rire, Unule Iubitorule de oameni. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Cea mult a ta iubire c tre Dumnezeu o ai ar tat, fericite, prin poc in dreapt nfrnndu-te spre a nu mai mhni pre Acesta prin gre ale sau p cate cu voia. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Cea vie chemare a lui Iisus mntuitu-te-a, cnd cinele cel turbat de tine, P rinte, sa apropiat; pentru aceasta, de cinele-diavolul m izb ve te, rug ciunea nencetat nv ndu-m . Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh Pre cel zdrobit, P rinte, de viclene fapte, iar i m ridic i m ndrepteaz cu mijlocirea ta, c ci tu n dar ai ndur rile iubitoare de oameni, pre care mi arat , ca s te prosl vesc. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin (a N sc toarei de Dumnezeu) Precum pre arpele cel viclean, Fecioara, de la Simion, n vis, ai gonit, pururea gone te de la inima mea gndurile cele necurate, vas preacurat ar tndu-m .

Izb ve te, Siluane, cu rug ciunile tale pre ai t i rug tori din toate n v lirile celor vicleni i n Harul Domnului p streaz pre dn ii. Caut cu bun voire, ntrutot cntat de Dumnezeu N sc toare, asupra necazului cel cumplit al trupului meu i t m duie te durerea sufletului meu. [Preotul zice ectenia] Sedealn , glasul al 2-lea Cu rug ciunile tale mbog indu-ne, ntrutot fericite, de primejdii pururea ne izb vim, noi robii t i; i pre Dumnezeu prin Har cunoscnd, ie din suflet cntare n l m, Siluane preacuvioase. Cntarea IV Irmos: Auzit-am, Doamne, cea a rnduielii Tale tain , n eles-am lucrurile Tale i am prosl vit dumnezeirea Ta. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Precum statornic ai ar tat, p rinte, dorirea d ruirii tale, a a pururea pre robul t u lui Dumnezeu a vie ui nvrednice te-l. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. nconjurat-au fl c rile iadului, p rinte, inima ta ce se poc ia, de a c ror n past m izb ve te, nrourarea Harului d ruindu-mi. Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh Str in lumii f cutu-te-ai, Cuvioase, crucea dumnezeie tii schisme ridicnd, pre Hristos nrudit avnd, cu Carele cu ndr zneala ta m nrude te. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin (a N sc toarei de Dumnezeu) Ca pre un prinos sfin it ai ar tat, Fecioar , n dumnezeiescul Athos pre robul t u, precum o maic cu acoper mntul t u acoperindu-l, cu carele i pre mine acoper m .

Cntarea V Irmos: Lumineaz -ne cu poruncile tale, Doamne, i cu bra ul T u cel nalt; a Ta pace d ruie te nou , Iubitorule de oameni. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Ar tatu-S-a ie Hristos, r zboiul mblnzind i sufletul de t rie umplndu- i, pre Carele nduplecnd, sprijinitor i mie l arat . Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Trupul i sufletul dumnezeiasca vedenie primind, nnoitu- i-s-au ndat , P rinte; i eu strig c tre tine, nnoiasc -mi-se omul cel l untric. Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh Ochiul cel n eleg tor precum un nger treaz p zitu-l-ai, n privegheri topindu-te, p rinte; pentru aceasta, trezviei m nvrednice te. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin (a N sc toarei de Dumnezeu) Mintea i inima mi nnoie te, dumnezeiasc Mireas , sem nndu-mi nl untru s mn a rug ciunii, precum i Cuviosului, cnd se ruga, n chip str in ai sem nat. Cntarea VI Irmos: Rug ciunea mea voi v rsa c tre Domnul, i Aceluia voi vesti scrbele mele; c de rele sufletul meu s-a umplut, i via a mea de iad s-a apropiat; i m rog precum Iona: Din stric ciune, Dumnezeule, m scoate. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Ca pre a ta via pre fra i socotind, prin care ai aflat pre Dumnezeu pre Tat l, Siluane, slujit-ai lor din toat inima, Harul Duhului primind; pentru aceea, i pre mine, rogu-te, spre to i asemenea ie a c uta m nvrednice te. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi.

Def imat-ai firea cea stric cioas i lupte peste m sur ai s vr it, frica n minte avnd, nu cndva s cazi din a lui Hristos iubire, Cuvioase, c reia pururea, prin rug ciunile tale, sufletului meu p rta a fi d ruie te. Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh Cugetul p strndu- i n cele mai de jos ale iadului, preafericite p rinte, de cea bun a Mntuitorului n dejde a nu te dep rta te-ai nvrednicit, Cuvioase, pentru aceea strig ie din suflet: lucr rii acesteia lucr tor pre mine m arat . i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin (a N sc toarei de Dumnezeu) De mila ta de maic desf tatu-s-a slujitorul t u, Fecioar Doamn ; ci nimenea cu dorire c znd ie nainte, gol de Har nu se ntoarce; de carele, rogu-m eu negrijilivul s m desf tez n toat via a mea. Condacul: Pre p mnt fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele Aceluia umblnd; acuma n ceruri pre Carele ai dorit prive ti, mpreun cu Dnsul petrecnd, precum au f g duit. Pentru aceasta, P rinte Siluane, calea m nva , care ai urmat. Izb ve te, Siluane, cu rug ciunile tale pre ai t i rug tori din toate n v lirile celor vicleni i n Harul Domnului p streaz pre dn ii. Nentinat , care prin cuvnt, pre Cuvntul n zilele cele de pre urm netlcuit ai n scut: nduplec -L, ca ceea ce ai a Maicii ndr znire. Sedealna, glas 2: Prin cercare dumnezeie tile taine nv ndu-te, dragostea frumos c tre to i o ai ar tat, pre care, Siluane, i acum celor ce au trebuin , credincio ilor, i c tre a ta mijlocire alearg , o arat , patimile de la suflete i trupuri departe alungnd i a Duhului bucurie, cea din Har, d ruind. Icos, glas 6: Cu tot avntul c tre Dumnezeu tinznd, calea nevoin ei, P rinte preacuvioase, o ai str b tut; i m nunchiurile Harului cu a ta dorire secernd, mbog itu-te-ai acum cu adev rat nsutit, precum gr ie te Evanghelia. Pentru aceasta, i celor ce alearg la izvoarele graiurilor tale d ruie te nrourare inimii i chipuri nemincinoase de poc in , Siluane, n dumnezeiescul Duh ntemeietor i nv tor.

Cntarea VII Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudeea n Babilon oarecnd, cu credin a Treimii, v paia cuptorului au c lcat-o, cntnd: Dumnezeul p rin ilor no tri bine e ti cuvntat. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Sfnta vie uire monahiceasc n mult umilin o ai str b tut, P rinte, pururea ar tarea Domnului naintea ochilor avnd, pre Carele i pre mine nvrednice te naintea mea a vedea. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Mintea p zitu- i-ai str in de fapte i cugete lume ti, de Dumnezeu purt torule, n Duh pogorndu-te spre nv luirile lumii i rug ciuni f cnd; pentru care i acum te roag . Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh A tnguirii lui Adam trecut-a vremea, Cuvioase, c ci acum de Carele ai dorit te ndulce ti; ci ca un verhovnic printre cei ce ndr znire au dobndit, preaiubitorule de suflete, pre ntreg poporul pomene te. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin (a N sc toarei de Dumnezeu) Lng Cruce stnd, noian de ntristare, curat , ai r bdat; ci umplutu-te-ai de bucurie pre Fiul t u nviat v znd, de care bucurie nvrednice te pre poporul ce te cnt . Cntarea VIII Irmos: Pre mp ratul Cerurilor, pre Carele cnt o tile ngere ti, cnta i-L i-L prean l a i ntru to i vecii. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Din ceruri ceata tuturor sfin ilor pentru lume ruga i-v necontenit, acum mpreun rug tor avnd pre Siluan cel dumnezeiesc.

Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Biruin a afl cela ce pn n sfr it smere te pornirea inimii spre a se n l a, care biruin prin rug ciunile tale, p rinte, s afl m, cei ce pre tine cnt m. Binecuvnt m pre Tat l, i pre Fiul, i pre Sfntul Duh, Domnul. O, cea negr it iubire de oameni a St pnului, Carele d ruie te mngiere robilor Harul Mngietorului, pentru rug ciunile sfin ilor. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin (a N sc toarei de Dumnezeu) Iar i, Fecioar , m prime te pre cel ce cad cerndu- i nebiruita mijlocire, prin care i n d jduiesc s aflu mntuirea. S l ud m, bine s cuvntam i s ne nchin m Domnului, cntndu-L i preanal nd pre Dnsul ntru to i vecii. Cntarea IX Irmos: Cu adev rat de Dumnezeu N sc toare te m rturisim, cei prin tine mntui i, Fecioar curat , cu cetele celor f r de trup pre tine m rind. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Comoara iubirii cer escu- i Siluane, ntru tot fericite, Cuvioase, ndoit pre aceasta d ruie te-mi prin mijlocirile tale. Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Ridicatu-te-ai mai presus de fire n Duhul Sfnt, i mai presus de fire ca nger vie uit-ai; astfel i ai t i cnt re i a vie ui, P rinte, te roag . Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi. Bucur -m , de trei ori fericite, la via a ta cugetnd i a Domnului mare mil v znd, prin care, Siluane, a m mntui i pre mine nvrednice te. Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh

De graiuri nepricepndu-m , un glas de rug ciune mai nal , P rinte fericite, ca lumea ntreag s cunoasc , n Duhul, pre Domnul. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin (a N sc toarei de Dumnezeu) Cernd a ta lumin eu ntunecatul, N sc toare de Lumin , o raz trimite, i mp r iei Luminii p rta m arat . Dupre Vrednic este cu adev rat, Cuvine-se cu adev rat s te fericim pe tine N sc toare de Dumnezeu, cea pururea fericit i prea nevinovat i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce e ti mai cinstit dect Heruvimii i mai sl vita f r de asem nare dect Serafimii, care f r stric ciune pe Dumnezeu Cuvntul ai n scut, pe tine, cea cu adev rat N sc toare de Dumnezeu, te m rim. stihirile acestea: Pre al poc in ei nv tor, i al luminii nezidite prea nen elat t inuitor, al Duhului Sfnt l ca i pov uitor, pre Siluan ntru cnt ri s prosl vim. Sem nat-ai n lacrimi din bel ug, P rinte, de Dumnezeu purt torule; acum n dar m nunchiurile dumnezeie tilor virtu i innd, mparte Siluane, n Dumnezeu n elepte, celor ce te roag , rodurile Harului. Pre Duhul cel Preasfnt cu rug ciunile tale nnoie te, P rinte, celor ce cu evlavie te cinstesc, i lumea ntreag nvrednice te a se umple de cuno tin a Domnului, preafericite. Pre cei ce la racla Moa telor tale ne nchin m, Siluane, de daruri de via f c toare ne umple, i de c ldura dragostei ne aprinde, ca to i cu mul umit s te prosl vim. Pre al Rusiei vl star minunat, i a Muntelui Athos bineprimit cuvnt toare jertf , pre a Duhului Sfnt cea de Dumnezeu purt toare gur , pre Siluan cel mare n cnt ri s cinstim. Stih: Toate o tile ngere ti, naintemerg torule al Domnului, cei doisprezece Apostoli i to i Sfin ii, mpreun cu N sc toarea de Dumnezeu, face i rug ciuni ca s ne mntuim noi to i. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi. Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. Preasfnt Treime, miluie te-ne pe noi; Doamne, cur e te p catele noastre; St pne, iart f r delegile noastre; Sfinte, cerceteaz i vindec neputin ele noastre, pentru numele T u. Doamne, miluie te ! Doamne, miluie te ! Doamne, miluie te ! Slav Tat lui i Fiului i Sfntului Duh. i acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. Tat l nostru, Care e ti n ceruri, sfin easc -se numele T u, vie mp r ia Ta, fac -se voia Ta precum n cer a a i pe p mnt. Pinea noastr cea spre fiin d -ne-o nou ast zi. i ne iart nou gre alele noastre, precum i noi iert m gre i ilor no tri. i nu ne duce pe noi n ispit , ci ne izb ve te de cel r u. C a Ta este mp r ia i puterea i slava, a Tat lui i a Fiului i a Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. apoi Sedealna, glas 2: Prin cercare dumnezeie tile taine nv ndu-te, dragostea frumos c tre to i o ai ar tat, pre care, Siluane, i acum celor ce au trebuin , credincio ilor, i c tre a ta mijlocire alearg , o arat , patimile de la suflete i trupuri departe alungnd i a Duhului bucurie, cea din Har, d ruind. Iar dupre Apolis, Glas 2: D mie a Duhului bucurie, d -mi a iubirii o, P rinte, des vr irea, d -mi dorirea prea dulcelui Iisus, a virtu ilor plin tatea, smerenia cea dumnezeiasc , pentru ca ntreg umplndu-m de Duh, pre tine s sl vesc, a Muntelui celui Sfnt slav , i a Bisericii gur , Siluane, n Dumnezeu fericite. Troparul, glas 3.

Propov duitor al iubirii lui Hristos, lumii ntregi ai fost dat, de trei ori fericite, ntre cuvnt torii de Dumnezeu cel prea duios, c ci pre Cel smerit i blnd ai v zut, i inima Aceluia o ai cunoscut; pentru aceasta, prin graiurile tale to i luminndu-ne, Siluane, de Dumnezeu nsuflate, prosl vim Duhul, Carele pre tine-au prosl vit. Alt tropar, glas 4. Podobie: Dreptar al credin ei. Pre Hristos, nv tor n calea smereniei, rugndu-te, ai aflat, Duhul m rturisind n inima ta mntuirea; pentru aceasta, neamurile toate, acum la n dejde chemate, se veselesc ntru pomenirea ta. Cuvioase P rinte Siluane, roag pre Hristos Dumnezeu, s se mntuiasc sufletele noastre. [Iar n M n stiri se cnt : pentru aceasta, c l uza nevoin ei te-ai ar tat, plin fiind de lumina cea dumnezeiasc . Cuvioase P rinte Siluane, roag pre Hristos Dumnezeu, s se mntuiasc sufletele noastre.] Condacul, glas 8. Podobie: Cnd s-au pogort Pre p mnt fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele Aceluia umblnd; acuma, n ceruri, pre Carele ai dorit prive ti, mpreun cu Dnsul petrecnd, precum au f g duit. Pentru aceasta, P rinte Siluane, calea m nva , care ai urmat. (Facere a lui Athanasie Simonopetritul Ieromonahul)

Rug ciunea Sfntului Siluan Athonitul pentru lume

Doamne, ndrepteaz -ne, precum o mam duioas i ndrepteaz copiii s i mici. D fiec rui suflet s cunoasc bucuria mntuirii Tale i puterea ajutorului T u. D u urare sufletelor chinuite ale poporului T u i pe noi, pe to i, ne nva Duhul Sfnt, s Te cunoa tem pe Tine. prin

Se chinuie te sufletul omenesc pe p mnt, Doamne, i nu poate s se nt reasc cu mintea ntru Tine, pentru c nu Te cunoa te pe Tine, nici bun tatea Ta. Mintea noastr este ntunecat de grijile lume ti i nu putem pricepe bun tatea dragostei Tale. Tu ne lumineaz .Milostivirii Tale toate sunt cu putin . Tu ai spus n Sfnta Evanghelie, c mor ii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu i vor nvia. A a f acum: ca sufletele noastre moarte s aud glasul T u i s nvie, ntru bucurie.

Alte rug ciuni ale Sfntului Siluan

Pentru lume Milostive Doamne, d ruie te tuturor popoarelor p mntului s Te cunoasc pe Tine, prin Duhul T u Cel Sfnt. Pentru poc in Doamne, noi to i suntem zidirea Ta, fie- i mil de robii T i i-i ntoarce la poc in . La caz de boal Doamne, Tu vezi boala mea, Tu cuno ti ct de p c tos i de neputincios sunt eu: ajut -mi s rabd i s mul umesc bun t ii Tale. Pentru smerenie Doamne, d -mi putere s m smeresc naintea m re iei Tale. Amin.