Sunteți pe pagina 1din 136

CLUJ-NAPOCA

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei Cluj-Napoca : Claudiopolis - Kolozsvr - Klausenburg / foto.: Ovidiu Morar ; text: Dana Voiculescu, Emil Stanciu ; grafica: Adrian Sorin Georgescu . - Bucureti : Noi Media Print, 2008 ISBN 978-973-1805-08-5 I. Morar, Ovidiu (foto.) II. Voiculescu, Dana (text) III. Stanciu, Emil (text) IV. Georgescu, Adrian Sorin (graf.) 908(498 Cluj-Napoca)

CLUJ-NAPOCA
CLAUDIOPOLIS KOLOZSVR KLAUSENBURG

noi
media print

ORAUL MEDIEVAL

16
Pia]a Unirii Pia]a Muzeului Strada Kog`lniceanu Strada Universit`]ii Strada Memorandumului Bulevardul Eroilor Strada 21 Decembrie 18 46 56 64 70 72 78

SCURT ISTORIC

PARCURI I GRDINI DINCOLO DE ZIDURI

126
Dealul Cet`]uia Parcul Central 126 128 130

82
Pia]a Avram Iancu 84 Pia]a Mihai Viteazul 100 Strada Horea Strada 21 Decembrie Calea Mo]ilor Calea M`n`[tur 106 116 122 124

Gr`dina Botanic`

Cimitirul Hajongard 132

Scurt Istoric
Se poate spune c` ora[ul de pe Some[ul Mic atrage printr-un specific aparte, izvort din amestecul pitoresc de culturi [i confesiuni sedimentate de secole n aceste locuri. Cum afirma [i Mircea Zaciu, acest ora[ este o realitate istoric` format` pe trei trunchiuri distincte: romnesc, unguresc [i germanic, ceea ce-i d` individualitatea [i n acela[i timp reprezint` un fenomen de dou` ori interesant prin paralelismul valorilor [i prin interac]iunea lor Cele mai vechi urme de locuire de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca apar]in paleoliticului mijlociu (12000-3000 a.Chr.) [i se g`sesc la Calvaria (Cluj-M`n`[tur), T`ietura Turcului [i n cartierul Cordo[. Descoperirile arheologice atest` o populare dens` [i o via]` nentrerupt` ncepnd din neolitic (6 5002700 a.Chr.), continund cu epoca bronzului [i cu prima vrst` a fierului. Bogatele vestigii descoperite n vatra ora[ului (zona central`, cartierele Grigorescu [i M`n`[tur), ca [i cele din mprejurimi (Gura Baciului) se afl` n patrimoniul Muzeului Na]ional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. n epoca dacic`, pe teritoriul municipiului s-a dezvoltat o important` a[ezare autohton`, iar numele dacic al acestei localit`]i, Napoca (sau Napuca) va fi p`strat [i n timpul st`pnirii romane. Prima men]ionare a a[ez`rii romane Napoca se g`se[te pe un milliarium (born` kilometric` roman` din anii 107-108 a.Chr.). Localitatea va fi un important centru civil, me[te[ug`resc [i administrativ primind n 124 p.Chr. titlul de municipium [i apoi, la sfr[itul secolului al II-lea p.Chr., va fi ridicat` la rangul de colonia. S`p`turile arheologice au dezvelit chiar n centrul ora[ului urme ale vechiului ora[ roman: edificii publice, construc]ii din piatr` cu sisteme de nc`lzire, inscrip]ii, un atelier pentru turnarea fibulelor, tezaure monetare, ceramic`, arme etc. n mprejurimi au fost cercetate [i identificate a[ez`ri rurale [i villae rusticae (ferme agricole) la Dezmir, Apahida, Flore[ti [i Chinteni. Dup` abandonarea provinciei Dacia, n timpul mp`ratului Aurelian (271 p. Chr.), Napoca a suferit un proces vizibil de ruralizare, persisten]a tradi]iilor romane putnd fi urm`rit` mai ales n ritul funerar. Vestigiile popula]iei daco-romane s-au g`sit la M`n`[tur-Gr`dini [i n localitatea Flore[ti. Fr`mntata perioad` a migra]iilor (secolele IVIX p.Chr.) a l`sat urme constnd n tezaure din metal pre]ios (la Apahida [i Some[eni, vestigii ostrogote, iar la Cordo[, gepide). Mormintele din necropola de la Some[eni apar]in unei popula]ii slave care a convie]uit cu cea autohton`, daco-roman`. Din perioada final` a etnogenezei romnilor dateaz` fortifica]iile de la Cluj-M`n`[tur [i D`bca. Ele sunt atribuite popula]iei romne[ti organizate n cnezate [i voievodate, cum a fost [i voievodatul lui Gelu, despre care se presupune c` avea n st`pnire [i fortifica]iile men]ionate. nceputurile Clujului medieval sunt legate de fortifica]ia de la Cluj-M`n`[tur (Calvaria, secolul al IX-lea) [i de a[ezarea civil` din centrul ora[ului, suprapus` par]ial peste ruinele ora[ului roman. Primele men]iuni documentare le avem ncepnd cu 1173, cnd este atestat Thomas

Cluj Napoca

Clujul la 1617 Gravur` de Georg Houfnagel dup` pictura lui Egidius Van der Rhye.

Scurt istoric

Comes Clusiensis, comite de Cluj, iar n 1213 este men]ionat` documentar [i cetatea Cluj (castrum Cluj). Numele a[ez`rii deriv` din latinescul clausa-clusa (loc nchis). Dup` n`v`lirea t`tarilor n 1241, n aceste locuri s-au a[ezat oaspe]ii sa[i, primind o serie de privilegii. Ca r`splat` a credin]ei lor, la 19 august 1316, a[ezarea rural` a fost ridicat` la rangul de ora[, civitas, prin privilegiul acordat de regele Carol Robert de Anjou. Popula]ia ora[ului a fost la nceput preponderent german` [i toate dreg`toriile erau ocupate de sa[i, pn` la sfr[itul secolului al XV-lea. Al`turi de ei tr`iau maghiari [i romni. Dup` m`rturiile contemporanilor, Clujul a fost considerat un ora[ s`sesc pn` n secolul al XVI-lea. n veacurile urm`toare, componen]a etnic` a ora[ului se va schimba, preponderen]i fiind maghiarii. Localitatea se extinde; noii veni]i, n special romni [i maghiari, se vor a[eza mai ales n suburbii. Ora[ul se va dezvolta economic, n 1367 fiind men]ionat` prima breasl`, cea a bl`narilor, iar n secolul al XVI-lea num`rul lor

ajunge la peste 30. n a doua jum`tate a secolului al XVI-lea, Clujul a atins apogeul dezvolt`rii sale sub toate aspectele, fiind supranumit ora[ul comoar`. Schimb`ri importante n via]a ora[ului a adus [i reforma religioas`. Primele idei reformatoare ale luteranismului au p`truns ncepnd cu 1530-1540, iar anul 1556 este considerat anul victoriei luteranismului. R`spndirea calvinismului [i apoi a unitarianismului va antrena popula]ia n noi dispute religioase. Dieta de la Turda accept` noile religii: luteranismul [i calvinismul n 1563, iar unitarianismul n 1571. Un alt moment nsemnat din istoria ora[ului este legat de intrarea domnitorului Mihai Viteazul n Transilvania. Acesta a manifestat fa]` de Cluj mult` simpatie, poate [i pentru faptul c` fiul s`u, P`tra[cu, a studiat la Colegiul Iezuit de aici. A rennoit cteva privilegii pentru ora[ [i i-a d`ruit cteva sate. Dup` biruin]a de la Gurusl`u, Mihai Viteazul va vizita Clujul la 3 august 1601, aducnd un

Clujul n secolul al XVII-lea Vedere general`

Cluj Napoca

pios omagiu fostului s`u c`pitan, Baba Novac. Dup` transformarea Transilvaniei n provincie austriac` pe baza diplomei mp`ratului Leopold I n 1691, Clujului i-a revenit un rol de frunte, aici func]ionnd guberniul, Tabla Regal` [i ]inndu-se mai multe diete. n 1786 a devenit centrul districtului ce ngloba patru comitate. Romnii se afirm` mai hot`rt n secolul al XVIII-lea, n lupta pentru ob]inerea drepturilor lor legitime. Politica de toleran]` religioas` [i na]ional` promovat` de mp`ratul Iosif al II-lea a creat un cadru favorabil pentru comunitatea romneasc` din Cluj. ntre 1795 [i 1796 s-a ridicat prima biseric` ortodox`, cea grecocatolic` fiind construit` ntre anii 1800-1803. Secolul al XIX-lea a adus schimb`ri profunde n via]a economic`, socio-politic` [i cultural` a Clujului. nfiin]area n 1851 a Camerei de Comer] [i Industrie a dus la stimularea economiei, astfel nct n anul 1910 Clujul avea 42 de ntreprinderi, iar crearea unor institu]ii financiare [i de credit a contribuit la dezvoltarea lor. Prima banc` romneasc`,

Banca Economul, a fost nfiin]at` n 1886. n 1868 ncepe construirea c`ilor ferate n jurul Clujului, iar la 7 septembrie 1870 are loc inaugurarea g`rii ora[ului, primul tren venind de la Oradea. Clujul era integrat n sistemul de po[talion, sta]ia de diligen]e Biasini fiind pe Calea Turzii, o dat` cu amenajarea drumului Feleacului ntre 1823 [i 1827. n toamna anului 1893 s-a introdus n ora[ un tren care circula de la gar` pn` la Prim`rie, apoi la M`n`[tur [i pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 pn` la Biserica Sfntul Petru. n 1890 au ap`rut n Cluj primele biciclete. Clujul secolului al XIX-lea a fost un remarcant centru politic [i cultural n care mi[carea romneasc` a avut un rol deosebit, manifestndu-se pregnant n epoca liberal`, instituit` dup` 1860. Momentul culminant l-a atins n anul 1894 cnd, la 7 mai, n sala Reduta a avut loc procesul frunta[ilor memorandi[ti. Dezbaterile procesului, la care au asistat romni din ntreaga Transilvanie, [i n special pledoariile de nalt` ]inut` [i

Clujul n secolul al XVII-lea Dup` o gravur` de J.Peeters din Anvers

Scurt istoric

Intersec]ia dintre str`zile Regele Ferdinand [i 21 Decembrie, foto 1904. Biserica Evanghelic`, oper` a arhitectului Georg Winkler, a fost construit` n perioada 1816-1829.

Strada Regele Ferdinand la nceput de secol XX.

10

Cluj Napoca

demnitate na]ional` ale lui Ioan Ra]iu, Iuliu Coroianu, Vasile Lucaciu, au eviden]iat juste]ea demersului romnilor [i adeziunea ntregii na]iuni la aceast` cauz`. n toamna anului 1918, Clujul a devenit centrul unor ac]iuni hot`rte organizate de c`tre Senatul Na]ional Romn din Ardeal, participnd al`turi de Consiliul Na]ional Romn Central [i g`rzile na]ionale romne[ti la organizarea Marii Adun`ri Na]ionale de la Alba-Iulia. Delega]ii din Cluj au votat al`turi de ceilal]i participan]i unirea Transilvaniei cu Romnia. La 21 decembrie 1918, trupele romne au intrat n ora[, iar n ianuarie 1919 au fost numi]i primii

reprezentan]i ai administra]iei romne. Marea Unire [i integrarea Transilvaniei n cadrul Romniei a dat o nou` dimensiune vie]ii ora[ului, acesta devenind un simbol al prefacerilor societ`]ii transilv`nene. Se ncheia o epoc`, cea a domina]iei maghiare [i ncepea alta nou`, de romnizare [i de dezvoltare a regiunii ca parte integrant` a Romniei. Crearea institu]iilor romne[ti (universitate, teatru, oper` etc.) a constituit o prioritate pentru noile autorit`]i ale ora[ului. Clujul interbelic a devenit un important municipiu, re[edin]` administrativ` n care tr`iau romni, maghiari, germani [i evrei, dar [i centru economic [i, mai ales, cultural al Transilvaniei.

Podul peste Some[ul Mic, construit n 1834. n dreapta imaginii se afl` Palatul Babos, iar n stnga Palatul Elian.

11

Scurt istoric

Pia]a Central` a ora[ului, cu Biserica Sfntul Mihail. n prima jum`tate a secolului al XIX-lea (sus) [i dup` ad`ugarea, pe latura de nord, a turnului neogotic, terminat n 1860 (jos).

Pia]a Unirii cu Biserica Sfntul Mihail Fotografie realizat` n perioada interbelic`, dup` amplasarea statuii ecvestre a lui Matei Corvin (n 1902) [i a monumentului Lupa Capitolina (n 1921).

12

Cluj Napoca

13

Scurt istoric

Rupt vremelnic din trupul ]`rii prin Dictatul de la Viena din august 1940, ora[ul va cunoa[te timp de patru ani ororile ocupa]iei str`ine, ntreaga via]` romneasc` fiind zdruncinat` din temelii. A fost eliberat la 11 octombrie 1944 de sub domina]ia horthyst`, iar la 13 martie 1945 a revenit oficial la patria mam`. Perioada postbelic` [i noul regim comunist instaurat [i-au pus amprenta [i asupra dezvolt`rii

ora[ului. Au fost construite noi cartiere de locuin]e: M`n`[tur, M`r`[ti, Grigorescu, care practic au dublat popula]ia ora[ului. n 1974 Clujului i s-a ad`ugat numele de Napoca. n decembrie 1989, ora[ul a avut parte de represiunea manifesta]iilor anticomuniste. Au fost eroi, au fost jertfe umane. n prezent Clujul manifest` o mare deschidere c`tre Europa, c`tre ntreaga lume, ntre]innd rela]ii cu alte ora[e de pe toate continentele.

Catedrala Ortodox` Fotografie din perioada interbelic`

14

Cluj Napoca

Dup` integrarea Romniei n Uniunea European`, via]a cotidian` a Clujului cunoa[te o nou` efervescen]`. Sunt construite noi centre reziden]iale, bussines building-uri [i locuri de petrecere a timpului liber, care imprim` ora[ului un aer modern, occidental, iar apropierea de Centrul Europei este un atu important pentru cei care au ales s` investeasc` n zon`. Ora[ul pulseaz` din nou n ritm european, a[a cum obi[nuia s` o fac` de secole.

Teatrul Na]ional [i Opera Romn` Fotografie din perioada interbelic`

15

Scurt istoric

Cluj Napoca

Ora[ul medieval
Originile Clujului medieval trebuie c`utate att n a[ezarea civil` din centrul actualului ora[ (suprapus` par]ial peste ruinele castrului roman), ct [i n fortifica]ia de la Cluj-M`n`[tur, care dateaz` din secolul al IX-lea. Marea invazie mongol` de la 1241-1242 distruge a[ezarea [i decimeaz` popula]ia. Regii Ungariei decid repopularea ora[ului cu coloni[ti sa[i, c`rora li se vor acorda numeroase privilegii. Sub impulsul acestora ora[ul se dezvolt`, apar primele ziduri nt`rite cu patru bastioane. Aceste prime fortifica]ii situate pe malul drept al Some[ului Mic pe locul unde ast`zi se afl` Pia]a Muzeului, ocupau cca 7 ha. Poarta principal` se afla \n dreptul casei lui Matei Corvin [i era ap`rat` de 3 turnuri. Pecetea (stema) ora[ului donat` de regele Ludovic cel Mare la 1377, care reprezint` o cetate ap`rat` de trei turnuri reproduce probabil imaginea acestei por]i. La 19 august 1316, regele Carol Robert de Anjou ridic` a[ezarea la rangul de ora[ civitas, iar n anul 1405, n timpul mp`ratului romano-german Sigismund de Luxemburg, Clujul ob]ine rangul unui Ora[ Liber Regesc dar [i dreptul de a-[i cl`di ziduri, bastioane [i turnuri de ap`rare. ncepe un amplu proces de extindere [i nt`rire a zidurilor, proces ce va dura pn` la finalul secolului al XVI-lea d.Ch. Finan]area construc]iilor se realiza din impozitele datorate de diferitele bresle, dup` cum o dovede[te un act din 1404 prin care impozitul datorat de m`celarii clujeni este folosit la construc]ia cet`]ii. Suprafa]a noii cet`]i era de aproximativ 45 ha, traseul zidurilor fiind de-a lungul Prului iganilor la vest (actualele str`zi Emil Isac [i Samuil Micu), la sud n perimetrul dintre actualele str`zi Potaissa [i Mihail Kog`lniceanu, respectiv Avram Iancu. La est urma linia str`zii Baba Novac, Cuza Vod`, iar apoi continua pe partea nordic` tot de-a lungul Canalului Morilor. Incinta este practic terminat` n preajma jum`t`]ii veacului al XV-lea, poarta de est fiind ridicat` n 1449. S-au folosit blocuri mari din piatr` pentru ridicarea unor ziduri masive cu contrafor]i de nt`rire, creneluri [i metereze, drum de straj` pe console de piatr` cu sc`ri de retragere. O a doua etap` de construc]ie se ntinde ntre anii 1470-1507 cnd se construiesc, ntre altele Poarta de vest [i Turnul Podului. Ultimele lucr`ri importante sunt efectuate ntre 1515 [i 1525. n 1571 un edict al regelui Ludovic al II-lea i scutea pe clujeni de taxe pentru eforturile lor de nt`rire a ap`r`rii ora[ului. Cu totul particular pentru regiune [i perioad` sunt zidurile ridicate exclusiv din piatr` [i prev`zute cu creneluri. Fortifica]iile erau impresionante, intra-muros-ul ocupnd 45 de hectare. Accesul se f`cea prin barbacane. Existau n total n jur de 20 de turnuri [i por]i care erau ntre]inute, pe timp de pace [i ap`rate, pe timp de r`zboi de bresle me[te[ug`re[ti, al c`ror nume l [i purtau: Bastionul Croitorilor, ridicat n secolele XVI-XVII [i care se p`streaz` [i ast`zi, Bastionul T`b`carilor, bastioanele Zidarilor [i al Curelarilor (d`rmate la 1810 [i respectiv 1817), al Post`varilor [i al Tmplarilor, al Fierarilor [i al Aurarilor (ambele ridicate n secolul al XV-lea [i d`rmate la 1796 [i respectiv la 1859). La 1574 este ridicat Turnul L`c`tu[ilor, zis mai apoi al Pompierilor, care se p`streaz` par]ial [i n zilele noastre. Urbea tinde s` se occidentalizeze, str`zile fiind podite cu sc~nduri [i grinzi din lemn, iar casele se aliniaz` precum cele din marile burguri vest europene. Centrul cet`]ii se deplaseaz` \ncet spre actuala Pia]` a Unirii (Pia]a Central`).

16

Cluj Napoca

17

Ora[ul medieval

Ora[ul medieval

Pia]a Unirii
Pia]a Unirii, cea mai mare [i cea mai frumoas` pia]` public` a ora[ului, este de secole centrul [i emblema Clujului. Cl`dirile ce o m`rginesc au fost martorele evenimentelor ce au influen]at nu numai istoria urbei, ci [i pe cea a Transilvaniei. Construit` pe locul trgului ce se ntindea de-a lungul drumului comercial ce trecea prin fa]a por]ii principale a primei incinte fortificate, delimitat` fiind de zidurile acesteia [i de pantele dealului Hajongard, noua pia]` avea suprafa]a egal` cu cea a vechii cet`]i. n antitez` cu pia]a mai mic` din incint` (denumit` chiar Pia]a Mic`) a fost numit` Pia]a Mare. De-a lungul timpului a purtat diferite denumiri: Pia]a Mare, Pia]a Principal`, Pia]a Regele Matei (dup` numele regelui Matei Corvin, n`scut la Cluj), dup` 1918, Pia]a Unirii, apoi Pia]a Libert`]ii, pentru ca n prezent s` revin` la numele de Pia]a Unirii. Pia]a este dominat` de impun`torul edificiu al catedralei Sfntul Mihail. Pe latura de sud a acesteia, n mijlocul pie]ei, a fost ridicat` la nceputul secolului al XX-lea, statuia ecvestr` a regelui Matei Corvin. Edificiile construite pe laturile pie]ei poart` amprenta majorit`]ii stilurilor arhitectonice, de la goticul secolului al XV-lea pn` la stilul eclectic specific nceputului de secol XX. Dup` anul 1989, n mijlocul pie]ei, n parcul din fa]a statuii lui Matei Corvin, cercet`torii Muzeului Na]ional de Istorie a Transilvaniei au nceput s`p`turi arheologice pe locul pe care s-ar fi aflat vechiul for roman, centrul vechii urbe. Arheologii au g`sit ruinele unor vechi locuin]e romane dintr-o pia]et` ce apar]inea anticei colonii Napoca.

18

Ora[ul medieval

19

Pia]a Unirii

Ora[ul medieval

Pia]a Unirii

Biserica Romano-Catolic` Sfntul Mihail


Biserica Romano-Catolic` Sfntul Mihail ce domin` Pia]a Unirii este una dintre cele mai valoroase monumente de arhitectur` gotic` din Transilvania, fiind a doua ca m`rime dup` Biserica Neagr` din Bra[ov. Lucr`rile de construc]ie ale impozantului edificiu au nceput cel mai probabil imediat dup` ce n anul 1316 regele Carol Robert de Anjou ridica Clujul la rang de ora[. Primele au fost \n`l]ate corul [i cele 2 capele laterale n stil gotic francez. Ulterior, pe m`sur` ce ora[ul cre[tea, s-au m`rit [i dimensiunile bisericii astfel nct nava central` este neobi[nuit de lung` n raport cu corul. n final a rezultat o biseric` de tip hal` cu trei nave boltite, cu un cor poligonal flancat de dou` altare laterale. Un rol important n perioada de finalizare a construc]iei l-a avut Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei [i Cehiei [i ulterior mp`rat al Sfntului Imperiu Roman de Neam Germanic. Blazonul acestuia n centru vulturul bicefal al imperiului flancat de stema Ungariei la dreapta [i a Cehiei n stnga este prezent deasupra por]ii vestice. Datorit` acestui blazon este posibil` datarea construc]iei portalului dup` anul 1419, an n care Sigismund de Luxemburg devine mp`rat.
Turnul neogotic

Biserica Sfntul Mihail [i statuia ecvestr` a lui Matei Corvin

Redobndirea privilegiilor ora[ului (pierdute n urma deschiderii por]ilor n fa]a r`scula]ilor din 1437) n anul 1444, de ziua Sfntului Mihail, a fost marcat` prin a[ezarea statuii sfntului deasupra por]ii principale. Pentru c` statuia nu avea suficient loc, blazonul imperial al lui Sigismund a fost t`iat n dou`. Planul ini]ial al bisericii prevedea dou` turnuri ce flancau poarta principal` aflat` pe latura vestic`. Dintre acestea a fost realizat unul
Portalul vestic. Detaliu

singur, care n anul 1697 a fost distrus de incendiu [i apoi reconstruit n stil baroc n anul 1744. Acest al doilea turn a fost demolat n anul 1763 ca urmare a unui cutremur. n anul 1860 se termin` construc]ia, pe latura nordic` a bisericii, a celui de-al treilea turn, turnul cu ceas, realizat n stil neogotic. Turnul, mpreun` cu crucea din vrf, are o n`l]ime de 80 m, aceasta fiind cea mai mare n`l]ime de turn de biseric` din Transilvania.
Decora]ie gotoc`. Ancadrament de fereastr`

21

Biserica Romano-Catolic` Sfntul Mihail

Coronamentul amvonului. Detaliu

Sf~ntul Grigore. Detaliu amvon

Sf~ntul Ieronim. Detaliu amvon

Altarul lateral din partea de nord-est. Basorelief \n lemn reprezentnd ducerea crucii, n care figura lui Isus este nconjurat de cruci, fiecare dintre ele prezentnd cte un viciu

n perioada zbuciumat` a reformei biserica a deservit succesiv mai multor comunit`]i religioase: de la 1545 a fost biseric` protestant`, ntre 1566 [i 1616 unitarian`, pentru ca dup` 1716 s` revin` comunit`]ii catolice. n aceast` perioad` au fost distruse mare parte din decora]iunile interioare si exterioare. Piesa ce a sc`pat furiei reformei a fost u[a sacristiei realizat` n stil renascentist. Dup` retrocedare, parohul romano-catolic Bir Jnos ncepe restaurarea interiorului bisericii n stil baroc. La ini]iativa sa sculptorii Johann Nachtigall [i Anton Schuchbauer vin la Cluj unde li se ncredin]eaz` realizarea amvonului (17401750). Coronamentul (Sfntul Mihail [i ngera[ii) este opera lui Schuchbauer, iar corpul amvonului ii revine lui Nachtigall. Pe fundalul platformei \i este reprezentat` imaginea Bunului P`stor, iar pe parapet sunt sculpta]i cei patru evangheli[ti [i cei patru Sfin]i P`rin]i (Grigore, Ieronim, Augustin [i Ambrozie). Altarul principal a fost realizat n stil neogotic n anul 1873. Pe altarul lateral din partea de sud (altarul celor Trei Magi de la R`s`rit) se afl` o pictur` ce nf`]i[eaz` Adorarea Magilor. A fost realizat` n stilul barocului trziu de c`tre Franz Anton Maulbertsch [i adus` din Viena n anul 1748. Pe pere]ii din imediata apropiere a acestui altar s-au descoperit picturi murale.

Altarul celor Trei Magi de la R`s`rit

Nava central`. Vedere spre org`. Orga bisericii a fost realizat` de Johannes Hahn, iar ornamentarea a fost f`cut` de c`tre Johannes Nachtigall. n anul 1990 cu ocazia restaur`rii, orga a fost completat` cu piese apar]innd unei orgi creat` tot de Hahn pentru alt` biseric`.

Altarul neogotic. A fost executat de me[terul Back Lajos [i premiat la Expozi]ia Mondial` din 1873. Central este plasat` statuia Fecioarei Maria, nconjurat` de statuile Sfin]ilor tefan [i Ladislau.

Fecioara Maria cu pruncul Isus Pictur` mural` gotic`. Detaliu

n dreapta intr`rii principale, n capela Schleynig se p`streaz` n foarte bune condi]ii fresca Golgota pictat` de Kolozsvri Mikls n sec al XV-lea. Diferite restaur`ri ale bisericii au scos la iveal` picturi murale executate n secolele XIV-XV. Pe peretele sudic s-a descoperit o fresc` pe care sunt nf`]i[ate Fecioara Maria cu pruncul Isus, al`turi de [apte sfin]i printre care Sfnta Ecaterina (]innd n mn` roata), Sfnta Agneta (]innd un miel), Sfnta Dorotea (cu coroni]a de flori pe cap), Sfnta Ursula (]innd n mn` o s`geat`), Sfnta Varvara (]innd n mn` un turn), Sfnta Margareta (]innd un dragon).
Fecioara cu Pruncul \ntre sfinte Pictur` mural` gotic`

26

Ora[ul medieval | Pia]a Unirii

Portalul sacristiei. Detaliu din luneta

Portalul sacristiei

Foarte valoros este portalul sacristiei, realizat \n anul 1528 de un me[ter german, la comanda parohului Johannes Klein. Portalul a fost sculptat \n piatr` \n stilul Rena[terii italiene. La bazele tocului u[ii apar dou` sculpturi, \n partea st~ng` stema Clujului, iar \n partea dreapt` pelicanul care-[i hr`ne[te puii cu propria carne (simbolul bisericii universale). Pe luneta portalului este sculptat un relief ce \nf`]i[eaz` un chip de b`rbat ce ]ine \n m~n` o panglic` cu inscrip]ia D(ominus) Iohannes Cly(n).

Ora[ul medieval

Pia]a Unirii

Statuia lui Matei Corvin


Cu ocazia mplinirii a 450 de ani de la na[terea regelui Matei Corvin, autorit`]ile locale au hot`rt ridicarea unui monument n cinstea acestuia. La concursul anun]at n 1893 au fost depuse [apte proiecte. Dintre acestea a fost ales, n mai 1894, proiectul sculptorului Jnos Fadrusz. Piatra de temelie a complexului statuar a fost pus` la 30 septembrie 1896 n prezen]a reprezentantului mp`ratului Franz Josef [i a pre[edintelui parlamentului de la Budapesta, cu ocazia festivit`]ilor legate de s`rb`torirea mileniului. n anul 1902 grupul statuar a fost dezvelit n pia]a central` a ora[ului sub numele de Matias, rege al Ungariei, nume ce a fost schimbat ulterior cu Regele Matei Corvin [i apoi, cu latinescul Mathias Rex. Valoarea proiectului a fost recunoscut` [i de juriul Expozi]iei Mondiale din 1900 de la Paris, prin acordarea marelui premiu machetei prezentate de Jnos Fadrusz. Compozi]ia are ca element central statuia ecvestr` a regelui, nconjurat` de patru statui reprezentnd oamenii de ncredere ai lui Matei Corvin: b`trnul conduc`tor de o[ti Magyar Blasiu (Balazs Magiar), banul Timi[oarei, Pavel Chinezu (Kinizsi Pal), guvernatorul Sileziei [i Austriei Zpolya Istvn [i voievodul Transilvaniei Bthory tefan. Proiectul soclului statuii a fost realizat de arhitectul Pkei Lajos [i reprezint` un bastion al zidului cet`]ii medievale. Cea mai important` statuie a lui Fadrusz, emblem` a centrului istoric clujean, se afl` pe lista monumentelor protejate de UNESCO.

Statuile lui Pavel Chinezu (stnga) [i Blasiu Magyar (dreapta)

Statuile lui Istvn Zpolya (stnga ) [i tefan Bthory (dreapta)

Ora[ul medieval

Pia]a Unirii

Latura estic`
Pe latura estic` a Pie]ei Unirii se afl` Hotelul Melody, Palatul Bnffy, ansamblul celor dou` cl`diri-gemene de la care porne[te faimoasa strad` \n oglind` Iuliu Maniu, casa Wolphard-Kakas. Hotelul Melody, amplasat pe locul fostului han medieval Casa Fiscului, a fost construit \n stil clasicist \n secolul al XIX-lea iar din 1891 func]ioneaz` ca hotel. Palatul Bnffy este un frumos edificiu \n stil baroc, av~nd o fa]ad` decorat` cu statui, pila[tri, corni[e frumos ornamentate, interioare luxoase, cu marmur`, stucaturi, oglinzi [i candelabre. Construit \ntre 1774 [i 1785 dup` planurile arhitectului Johann Eberhard Blaumann, la comanda guvernatorului Gyrgy Bnffy, este considerat` cea mai reprezentativ` cl`dire a barocului din Transilvania. ncep~nd cu 1951, palatul ad`poste[te Muzeul Na]ional de Art` Cluj-Napoca, unde se pot admira colec]ii de art` din Transilvania, altarul din Jimbor (secolul al XVI-lea), opere anonime din secolele XVIII [i XIX, dar [i lucr`ri ale pictorilor Ioan Andreescu, Constantin David Rosenthal,

Palatul Bnffy

30

Ora[ul medieval | Pia]a Unirii

Palatul Bnffy. Blazonul familiei Detaliu de pe fa]ad`

Theodor Aman, Gheorghe Petra[cu, Nicolae Tonitza, Colec]ia Virgil Cioflec. Istoricul [i criticul de art` Virgil Cioflec a pus bazele primului muzeu de art` rom~neasc` modern` la Cluj prin deschiderea Pinacotecii ce-i poart` numele. Colec]ia donat` \n 1929 reune[te opere ale arti[tilor consacra]i (Nicolae Grigorescu, tefan Luchian, Dimitrie Paciurea) cu cele ale unor talente autentice (Theodor Pallady, Camil Ressu). Galeria de art` universal` prezint` picturi din [colile: german`, flamand`, rus`, maghiar`, italian` etc. Cele dou` [iruri de cl`diri-gemene, proiectate de c`tre Alpr Ignc au fost construite \n mod simetric, urmnd stilul arhitectural eclectic. Ele sunt cunoscute ca edificii ale vechiului Status Romano-Catolic din Transilvania. Latura de est a Pie]ei Unirii este m`rginit` de Casa Wolphard-Kakas, pe locul c`reia se \n`l]a cea mai frumoas` cas` renascentist` a Clujului. Din vechea cl`dire s-au p`strat curtea interioar` [i faimoasa Sal` a Zodiacului pn` la sfr[itul secolului al XX-lea.

Palatul Bnffy Detaliu de pe fa]ad`

pagina 32 sus

Cl`dirile gemene. Detalii


pagina 32 jos

Cl`dirile gemene, Casa Wolphard-Kakas.


pagina 33

Cl`dirile gemene. Detaliu

Ora[ul medieval

Pia]a Unirii

Latura sudic`
Pe latura sudic`, \n Pia]a Unirii nr.1 se afl` cl`direa fostei prim`rii, construit` \n perioada 1843-1845, \n stil neorenascentist, dup` proiectul lui Anton Kagerbauer. Merg~nd spre strada Napoca se mai pot vedea case de secol XVII [i XVIII, apoi, la nr.7, sediul sucursalei B`ncii Na]ionale, \ntr-o cl`dire construit` \n stil Art Nouveau, iar la nr.8 Palatul primei Societ`]i de Asigur`ri, cl`dire realizat` \n secolul al XIX-lea \n stil eclectic. n col]ul sud-vestic se afl` unul din simbolurile ora[ului, hotelul Continental (fostul hotel New York), ridicat la 1894 \n stil eclectic, cu influen]e baroce. Tot ce este legat de via]a politic`, na]ional`, cultural` [i spiritual` a Ardealului din 1894 [i p~n` acum se leag` de acest hotel (...) Dac` ar putea vorbi aceste ziduri, ar putea scrie istoria Transilvaniei spune istoricul Gheorghe Bodea.

34

Ora[ul medieval | Pia]a Unirii

Prim`ria veche Edificiu \n stil neorenascentist

35

Latura sudic`

36

Ora[ul medieval | Pia]a Unirii

Sediul sucursalei BNR [i Palatul primei Societ`]i de Asigur`ri

Hotel Continental

37

Latura sudic`

Ora[ul medieval

Pia]a Unirii

Latura vestic`
Palatele Rhdey [i Jsika. Monumentul Stlpi mpu[ca]i. Acesta din urm` a fost realizat n 2003 de sculptorul Liviu Mocan, n memoria martirilor din decembrie 1989.

Latura vestic` a Pie]ei Unirii \ncepe de la num`rul 9, cu un frumos palat construit \n stil eclectic [i care poart` numele celui ce l-a cump`rat \n secolul al XVIII-lea, Rhdey Jnos. Pe frontispiciul cl`dirii se g`se[te blazonul cu ini]ialele RJ ale proprietarului [i semnul coroanei cu nou` ramuri, ceea ce semnific` rangul de conte. Sala de bal a Palatului Rhdey a ad`postit primul teatru din Cluj, \nfiin]at la 17 noiembrie 1792. L~ng` Palatul Rhdey se g`se[te Palatul Jsika, denumit [i Casa cu picioare, datorit` porticului cu coloane dorice dublate \n pere]i de pila[tri. Cl`direa este ref`cut` de baronul Jsika Jnos, iar inscrip]ia MDCCCXXVIII de pe atica cl`dirii indic` anul renov`rii (1828).

Urm`toarea cas` poart` numele ultimului proprietar [i anume Palatul Wass. Contesa Otilia Wass s-a implicat puternic \n via]a cultural` a ora[ului, ea de]innd un salon literar artistic celebru \n acele vremuri. Ea [i-a l`sat casa prin testament Societ`]ii Muzeului Ardelean [i a donat acesteia colec]ii importante de obiecte de art`. La numerele 15-16 se g`se[te casa parohiei romano-catolice, vechi edificiu medieval. n casa sc`rilor s-a g`sit o inscrip]ie ce indic` anul 1450, an \n care parohul Gregorovius Schleynig comand` ridicarea unei laturi a cl`dirii. Ini]ialele parohului SG pot fi v`zute [i azi pe blazonul ce reprezint` un leu. n anii urm`tori cl`direa sufer` schimb`ri, \n 1477 ad`ugndu-i-se o arip`, iar la sf~r[itul secolului al XIX-lea se une[te cu cl`direa al`turat`.

Parohia Romano-Catolic` Sfntul Mihail. Detaliu de pe fa]ad` Blazonul lui Gregorovius Schleynig. Detaliu de pe fa]ada Parohiei RomanoCatolice Sfntul Mihail.

Parohia Romano-Catolic` Sfntul Mihail. Detaliu portal

40

Ora[ul Medieval

Ora[ul medieval

Pia]a Unirii

Latura nordic`
Pe latura de nord a Pie]ei Unirii, lng` cl`direa Ursus, la \nceputul secolului al XVI-lea se afla un han de soi. Istoricii clujeni au descoperit acolo o inscrip]ie n latin` datnd din anul 1571. La num`rul 23 se g`se[te o frumoas` cl`dire de sfr[it de secol XIX, realizat` n stil eclectic. La cteva case dep`rtare, \ntr-un local construit n secolul al XV-lea, se g`se[te colec]ia de istorie a farmaciei. Cl`direa este monument istoric. Aici a fost nfiin]at` n 1573 prima farmacie clujean` La Sfntul Gheorghe. Din 1752 farmacia a intrat n posesia farmaci[tilor particulari pn` n 1949 cnd a fost inclus` n cadrul Muzeului Na]ional de Istorie a Transilvaniei. Pentru aceast` perioad` s-a putut reconstitui succesiunea proprietarilor. Din 1863 [i pn` n 1949 farmacia apar]ine familiei Hintz, de unde provine [i numele actual de Casa Hintz. n amenajarea muzeului s-a p`strat destina]ia ini]ial` a nc`perilor (laborator, magazie, birou). Camera n care se vindeau medicamentele este decorat` cu o pictur` mural` realizat` n 1766 n stil baroc. Colec]ia cuprinde medicamente utilizate de farmaci[ti n trecut (praf de mumie, praf din pietre pre]ioase, asfalt din Siria, pulbere de corali, ochi de rac etc.), re]ete vechi, sigilii, diplome, mobilier vechi de farmacie, iar n dulapuri stil empire sunt expuse vase farmaceutice produse n secolele XVIII-XIX n Transilvania, Ungaria, Slovacia. n pivni]` se intr` n atmosfera laboratorului medieval unde sunt expuse instrumente de laborator, mojare din bronz, piatr`, font`, balan]e, prese, vase farmaceutice din lemn, ceramic`, faian]`.
Casa Municipal` de Cultur`

Casa Hintz. Sediul Muzeului de istorie a farmaciei

Ora[ul medieval

Casa lui Matei Corvin


Merg~nd dinspre Pia]a Unirii spre cea a Muzeului, pe o str`du]` cu aspect medieval, \nt~lnim o cas` simpl`, cu elemente ale stilurilor gotic [i renascentist, edificiu cunoscut ca fiind cea mai veche cl`dire laic` p`strat` \n Cluj. Casa a fost construit` \ntre secolele XIV-XV [i a avut de-a lungul timpului mai multe \ntrebuin]`ri: a fost proprietatea unui negustor de vinuri, apoi a devenit han. n anul 1740 autorit`]ile or`[ene[ti o cump`r`, transform~nd-o pe rnd n cazarm`, spital, colegiu, iar n 1902 a fost deschis Muzeul Societ`]ii Carpatine. Din anul 1950 cl`direa apar]ine Universit`]ii de Arte [i Design. n hanul din aceast` cas` s-a n`scut (la 23 februarie 1443) [i [i-a petrecut primele luni de via]`, Matei Corvin, cel ce avea s` devin` mai t~rziu rege al Ungariei, fiul voievodului Transilvaniei [i guvernator al Ungariei, Iancu de Hunedoara. n anul 1887, cu ocazia vizitei f`cute de \mp`ratul Franz Josef \n ora[, pe cl`dire a fost amplasat` o plac` ce comemoreaz` acel moment. Placa memorial` se g`se[te [i ast`zi pe peretele din dreapta por]ii ogivale.

Casa memorial` Matei Corvin Cl`direa se remarc` printr-o poart` ogival` [i prin ferestrele cu ancadramente \n stil gotic.

Plac` comemorativ`. Detaliu

46

Ora[ul medieval

Ora[ul medieval

Pia]a Muzeului
Casa monet`riei

Pia]a Muzeului este cea mai veche pia]` a Clujului, constituind centrul ora[ului pn` n secolul al XIV-lea. De-a lungul timpului a avut mai multe denumiri, printre care Pia]a Mic`, Pia]a Carolina, Pia]a Dimitrov. Pia]a este m`rginit` de cl`diri frumoase din secolele XVIII-XIX (Casa Kovary, Casa Basta, Casa Petrechevich-Horvath), de Biserica Franciscan`, de casa Monet`riei, de terase pe latura nordic`. n spa]iul central a fost amplasat Obeliscul Carolina.

Casa Petrechevich-Horvath ad`poste[te acum Muzeul Na]ional de Istorie a Transilvaniei. Muzeul [i-a deschis por]ile publicului \n anul 1937 [i de]ine expozi]ii permanente (de preistorie, epoc` dacic`, epoc` roman`, epoc` medieval` [i modern`, colec]ie egiptean`), lapidar (roman [i medieval) [i un tezaur ce a fost deschis publicului \n anul 1999. De asemenea, muzeul g`zduie[te expozi]ii temporare. Colec]ia de istorie a farmaciei este g`zduit` de Casa Hintz, aflat` n Pia]a Unirii.

Ansamblul Biserica [i M`n`stirea Franciscan` (actualmente, \n cl`direa m`n`stirii se g`se[te Liceul de Muzic` Sigismund Todu]`)

47

Pia]a Muzeului

48

Ora[ul medieval

50

Ora[ul medieval | Pia]a Muzeului

Ora[ul medieval

Pia]a Muzeului

Obeliscul Carolina
Obeliscul Carolina, situat \n Pia]a Muzeului este cel mai vechi monument laic din ora[. Obeliscul a fost ridicat \n anul 1831 \n amintirea vizitei efectuate \n anul 1817 de cuplul imperial Francisc I [i Carolina Augusta. Ini]ial, obeliscul a fost amplasat \n Pia]a Mare (actuala Pia]a Unirii), iar n anul 1898 a fost mutat pe locul actual. Basoreliefurile monumentului, \n stil biedermayer, sunt opera sculptorului vienez Joseph Klieber [i reprezint` stema ora[ului, titlurile mp`ratului Francisc I, precum [i momente ale vizitei imperiale: pe latura estic` este reprezentat` intrarea cuplului imperial n cetate, iar pe latura vestic` vizita mp`r`tesei Carolina Augusta la spitalul ora[ului. Funda]ia nfiin]at` cu aceast` ocazie n sprijinul spitalului, dona]iile regulate ale familiei imperiale ce au continuat pn` n 1918 au permis dezvoltarea spitalului, acesta ajungnd la o capacitate de peste 200 de paturi la sfr[itul secolului al XIX-lea. Cei patru vulturi [i \ngerul purt~nd efigiile \ntr-o cunun` de lauri sunt opera me[terilor locali Anton Csrs [i Nagy Smuel. Interesant` este [i reprezentarea unei l`mpi de iluminat stradal cu ulei, de[i acestea au nceput s` apar` n Cluj abia pe la 1827.

51

Obeliscul Carolina

Ora[ul medieval

Pia]a Muzeului

Biserica Franciscan`
Ansamblul format din M`n`stirea [i Biserica Franciscan` se num`r` printre cele mai vechi construc]ii din Cluj [i a fost ridicat pe locul unei vechi biserici construite n stil romanic de tip cistercian datnd din 1272. L`ca[ul de cult este dat n folosin]a ordinului benedictin, care, cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara n 1442 l l`rge[te n stil gotic [i tot atunci i alipe[te cl`dirile m`n`stirii. Din 1556, cnd au fost alungate ordinele religioase catolice, cl`direa m`n`stirii nu a mai fost folosit` n scop religios pn` n 1609 cnd a revenit cultului reformat-calvin. n 1693 biserica [i m`n`stirea revin Bisericii romanocatolice, ele fiind folosite de c`lug`rii dominicani, iar din 1725 de c`tre franciscani. M`n`stirea dispune de un patrimoniu care cuprinde importante obiecte de cult, icoane, o serie de manuscrise cu o vechime foarte mare [i o bibliotec` vestit` a franciscanilor. Din 1728 c`lug`rii franciscani schimb` aspectul gotic al fa]adei de vest [i interiorul bisericii n stil baroc. n urma desfiin]`rii ordinelor religioase n anul 1949, cl`direa m`n`stirii ad`poste[te coala de Muzic`, devenit` ulterior Liceul de Muzic` Sigismund Todu]`. Deasupra portalului se afl` statuia Fecioarei Maria, protectoare a bisericii. Pe frontispiciu sunt amplasate dou` statui (ale Sfntului Anton [i Sfntului Francisc) opere ale sculptorului Johann Nachtigall.

Turnul baroc

52

Ora[ul medieval | Pia]a Muzeului

Statuia Sf~ntului Francisc

Statuia Sf~ntului Anton

Statuia Fecioarei Maria

53

Biserica Franciscan`

n interior se poate admira amvonul, o alt` lucrare a lui Johann Nachtigall. Amvonul a fost decorat cu o reprezentare a lui Isus nconjurat de cei patru evangheli[ti. Pe coroana amvonului este nf`]i[at` urcarea la cer a lui Isus. Pe altarul principal este o reproducere f`cut` n 1730 dup` un tablou din biserica Santa Maria Maggiore din Roma, care o reprezint` pe Sfnta Maria.

Statuile Sfin]ilor tefan [i Laslo

Amvonul baroc

54

Ora[ul medieval | Pia]a Muzeului

Colegiul Academic Cl`direa a fost construit` ntre 1935-1937, pe baza planurilor arhitectului George Cristinel.

56

Ora[ul medieval

Ora[ul medieval

Strada Kog`lniceanu
Actuala strad` Kog`lniceanu era numit` n evul mediu strada Lupului, denumire ce apare prima dat` n anul 1453 n limba latin`, ca Platea Luporum. Pe aceast` strad`, mergnd de la est la vest admir`m Biserica Reformat`, Statuia Sfntului Gheorghe, Biblioteca Academiei, Colegiul Na]ional Emil Racovi]`, Arhivele Statului, Palatul Teleki n care se afl` Biblioteca Jude]ean`, Colegiul Academic, cl`direa Liceului teoretic Bthory Istvn [i a Liceului Teologic Romano-Catolic construit din pietrele aba]iei benedictine Cluj-M`n`[tur, iar n cap`tul str`zii, la nr.1, Universitatea clujean` Babe[-Bolyai.

Cl`direa Bibliotecii Academiei Romne

57

Strada Kog`lniceanu

Ora[ul medieval

Strada Kog`lniceanu

Biserica Reformat`
Biserica Reformat` Calvin`, cunoscut` [i sub numele de Biserica Reformat` de pe Uli]a Lupilor sau Biserica Reformat` Central`, este un valoros edificiu gotic construit n perioada 1486-1516 pentru ordinul c`lug`rilor franciscani minori]i, din dorin]a [i cu sprijinul regelui Matei Corvin. Data la care este desemnat terenul pentru ridicarea bisericii [i a m`n`stirii este 9 septembrie 1486 [i apare pe primul document referitor la construc]ie. Biserica purtnd hramul Sfintei Maria devine cel mai mare [i frumos edificiu de cult construit de franciscani n aceast` zon`. Biserica a fost cl`dit` dintr-o singur` nav`, compus` din cinci travee dreptunghiulare, iar sanctuarul din trei travee. Cele patru perechi de pila[tri din interiorul navei conduc direct la bolta ogival` aflat` la o n`l]ime de 19 m. Ca urmare a reformei religioase, n 1556 c`lug`rii franciscani sunt alunga]i iar biserica r`mne pustie pn` n 1579, cnd principele tefan Bthory o ncredin]eaz` c`lug`rilor iezui]i. Ace[tia din urm`, n 1581, cu sprijinul principelui ntemeiaz` un colegiu iezuit. n 1603, sub influen]a unitarienilor, locuitorii au alungat membrii ordinului iezuit din ora[ [i au atacat biserica, distrugnd mare parte din ea.

Statuia Sfntului Gheorghe Amplasat` n fa]a Bisericii Reformate, este copia statuii executate la Praga n 1373 de me[terii Martin [i Gheorghe din Cluj, la comanda mp`ratului Carol al IV-lea de Luxemburg. Statuia ecvestr`, executat` din bronz, l reprezint` pe Sfntul Gheorghe, mbr`cat n zale, ucignd balaurul.

58

Ora[ul medieval | Strada Kog`lniceanu

59

Biserica Reformat`

n 1622 principele Gabriel Bethlen a donat biserica n ruine comunit`]ii reformate. n anul 1638 principele Gheorghe Rkczi ncepe reconstruc]ia bisericii. Pentru a o aduce aproape de forma sa ini]ial`, principele alege me[teri tocmai de la Marea Baltic`, deoarece ace[tia nc` mai cuno[teau tehnica zidirii bol]ilor ogivale. Refacerea [i renovarea ei se termin` n 1646. Tot atunci sunt d`rmate turnul clopotni]` [i cl`direa m`n`stirii. n aceast` perioad` este construit [i amvonul, n stilul rena[terii nflorate. Motivul de baz` al acestui stil o constituie frunza de acant, care cu timpul a fost nlocuit` cu diverse alte frunze, flori, vi]` de vie. Amvonul cioplit n piatr` este crea]ia a doi me[teri, unul maghiar, Benedikt Mueck (chenarul corpului [i postamentul) [i altul sas, Elian Nicolai (lespezile verticale sculptate n alabastru [i cele dou` table, ncrustate cu caractere ebraice, ce con]in textele celor zece porunci). Pictura amvonului i apar]ine lui Regni Asztalos Jnos. Pe coronamentul sculptat n lemn de cipru pictat [i aurit, se g`se[te simbolul bisericii latine, sculptura pelicanului ce-[i hr`ne[te puii cu propria carne. Pe pere]ii bisericii se g`se[te o bogat` colec]ie de blazoane mortuare [i tip`rituri vechi. n partea de est se g`se[te monumentul funerar dedicat familiei Apafy, realizat n anul 1942. Orga n stil rococo realizat` de firma Angster n 1913 se afl` n balconul neogotic din partea vestic`. Partea superioar` a orgii, prima org`, a fost realizat` n anul 1766. Din anul 1960, biserica g`zduie[te concerte de org`.

Nava central`. Vedere spre org`

Amvonul bisericii Este realizat n stilul rena[terii nflorate, avnd forma unui potir.

60

Ora[ul medieval | Strada Kog`lniceanu

Ora[ul medieval

Strada Kog`lniceanu

Universitatea Babe[-Bolyai
Cl`direa Universit`]ii Babe[-Bolyai a fost ridicat` n stil eclectic, ntre anii 1893-1903. Istoria Universit`]ii clujene ncepe n anul 1581 cnd, din ini]iativa principelui Transilvaniei, se ntemeiaz` un colegiu iezuit. n 1688 se nfiin]eaz` o academie, tot sub tutela iezui]ilor, iar n 1776 se deschide o universitate n limba german`, nlocuit` ulterior cu un liceu piarist cu predare n limba latin`. n urma revolu]iei din 1848 romnii din Ardeal au cerut o universitate cu predare n limba romn`. La 12 mai 1919 se nfiin]eaz` la Cluj Universitatea Daciei Superioare, iar cursurile sunt inaugurate de Vasile Prvan la data de 3 noiembrie 1919. Primul rector al universit`]ii romne[ti a fost Sextil Pu[cariu. n 1940 universitatea romneasc` este mutat` la Sibiu [i Timi[oara, iar din 1945 revine n Cluj sub numele de Universitatea Babe[. n acela[i an autorit`]ile romne[ti nfiin]eaz` Universitatea Bolyai cu predare n limba maghiar`. Cele dou` universit`]i se unesc n anul 1959 sub numele de Universitatea Babe[-Bolyai cu nv`]`mntul n limbile romn` [i maghiar`.

62

Ora[ul medieval | Strada Kog`lniceanu

63

Universitatea Babe[-Bolyai

Ora[ul medieval

Strada Universit`]ii

Biserica Piari[tilor
Biserica Romano-Catolic` a Piari[tilor (cunoscut` [i sub numele de Biserica Iezui]ilor sau a Universit`]ii) a fost construit` n stil baroc, cu ajutorul dona]iilor publice, n perioada 17181724 de c`tre c`lug`rii iezui]i. Dup` desfiin]area temporar` a ordinului iezuit, n 1776 biserica intr` n proprietatea piari[tilor. Biserica are dou` turle cu ceas iar deasupra portalului un basorelief ce reprezint` Sfnta Treime. Statuile prezente pe fa]ad` sunt opere ale sculptorului bavarez Johannes Knig. Simplitatea exterioar` a bisericii contrasteaz` cu interiorul bogat ornamentat. Altarul con]ine o reprezentare a Sfintei Treimi, ncadrat` de statuile celor doi sfin]i iezui]i Igna]iu de Loyola [i Francisc Xaveriu. Tot aici se afl` o icoan` de lemn a Fecioarei Maria despre care legenda spune c` ar fi plns. Amvonul este opera lui Anton Schuchbauer. Pe coroana amvonului este reprezentat Sfntul Mihail, iar pe fundalul platformei se afl` un basorelief cu cei mai importan]i sfin]i iezui]i. Parapetul este mpodobit cu statuile celor patru evangheli[ti. Cele dou` tablouri repezentnd pe Sf. Ioan din Nepomuk [i pe Sf. Iosif din Kalazanc dateaz` din perioada iezui]ilor. n cripta bisericii se g`sesc peste 140 de morminte ale unor personalit`]i ale ora[ului.

64

Ora[ul medieval | Strada Universit`]ii

65

Biserica Piari[tilor

66

Ora[ul medieval

Ora[ul medieval

Palatul Reduta
Cl`dire monumental` construit` n stil baroc trziu, Palatul Reduta a ad`postit nc` din secolul al XVIII-lea sala de bal a ora[ului. De altfel, numele provine din francezul redounte ce semnific` sal` de bal sau loc de petrecere. La presiunile \mp`ratului Iosif al II-lea sfatul or`[enesc a cedat cl`direa noii [coli militare nfiin]ate de acesta n Cluj. n 1794 cl`direa revine n administra]ia ora[ului. ntre timp ns` Clujul devine capitala (Gubernium) Transilvaniei [i sfatul or`[enesc decide c` vechiul edificiu nu se mai ridic` la nivelul cerut de noul statut al urbei. Cl`direa este n ntregime reconstruit` n stil neoclasic, corpul principal - dinspre strad` - fiind finalizat pn` la 1798, n timp ce lucr`rile la corpurile ce nchid actuala curte se continu` pn` dup` anul 1810. Edificiul revine la func]iunile ini]iale, cele de han [i sal` de bal, aici func]ionnd la nceputul secolului al XIX-lea celebrul local Calul B`lan. Piesa de rezisten]` a cl`dirii, aflat` n corpul dinspre strad` al palatului, este imensa sal` de bal nalt` de dou` etaje, dotat` cu balcon, ce putea primi peste 1.000 de oameni. Marea sal` devine centrul vie]ii culturale a ora[ului: n 1819 ia fiin]` aici conservatorul de muzic`, tot aici concerteaz` n 1846 [i 1879 Franz Liszt, n 1879 Johannes Brahms, iar apoi Bartok Bella [i George Enescu. n aceea[i sal` se ntrune[te ntre 1841 [i 1843 Dieta Transilvaniei iar n mai 1894 aici ncepe procesul memorandi[tilor, moment culminant al mi[c`rii de emancipare a romnilor transilv`neni. "n noiembrie 1859 are loc [edin]a de constituire a Asocia]iei Muzeelor din Transilvania, dup` ce, la mijlocul anilor 1840 n aceast` sal` autorit`]ile transilv`nene hot`rser` s` sprijine dezvoltarea teatrului na]ional [i a muzeelor." n perioada interbelic` aici a func]ionat clubul ofi]erilor. Dup` restaurarea din 1959 palatul g`zduie[te Muzeul de etnografie al Transilvaniei, nfiin]at nc` din 1922 sub conducerea lui Romulus Vuia.

68

Ora[ul medieval

69

Palatul Reduta

70

Ora[ul medieval

71

Strada Memorandumului

Ora[ul medieval

Lupa Capitolina

Bulevardul Eroilor
Bulevardul Eroilor, strad` ce leag` Pia]a Unirii de Pia]a Avram Iancu, a purtat de-a lungul timpului nume ca Dek Ferenc, Regina Maria, Dr. Petru Groza. Pe laturile bulevardului se ntind cl`diri impresionante n stil gotic, baroc [i renascentist. Strada a devenit una din principalele artere comerciale ale ora[ului [i un spa]iu pietonal generos, cu zone de relaxare la umbra copacilor, cu fntni [i terase. Intrarea bulevardului n Pia]a Unirii este dominat` de monumentul nchinat memorandi[tilor, lucrare realizat` de sculptorul Eugen Paul. Tot pe Bulevardul Eroilor putem vedea statuia lupoaicei (Lupa Capitolina), primit` n anul 1920 de la statul italian. Monumentul este o copie a lupoaicei de pe Capitoliu, la care s-a ad`ugat un basorelief al mp`ratului Traian realizat de Ettore Ferrari [i o inscrip]ie cu textul Alla citta di Cluj, Roma Madre, MCMXXI.
Monumentul memorandi[tilor

72

Ora[ul medieval

73

Bulevardul Eroilor

74

Ora[ul medieval

Ora[ul medieval

Bulevardul Eroilor

Catedrala Greco-Catolic`
Cunoscut` [i ca Biserica Minori]ilor, Catedrala Greco-Catolic` Schimbarea la fa]` a fost ridicat` ntre 1775-1779, n stil baroc de ordinul fra]ilor minori conventuali, cea mai veche ramur` a franciscanilor. Arhitect proiectant a fost Kitner Francisc, subven]ia lucr`rilor provenind dintr-o dona]ie a mp`r`tesei Maria Tereza. Cupola a fost pictat` de Lohr Francisc n 1908 [i restaurat` n 1968 de Coriolan Munteanu. Vitraliile pun n valoare att stema minori]ilor, ct [i pe cea a protectorului acestora, nobilul transilvan Ioan Haller. n 1924 a fost donat`, de c`tre Sfntul Scaun, Bisericii Romne Unite cu Roma spre a sluji drept catedral` Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Prin grija episcopului Iuliu Hossu s-a f`cut adaptarea mobilierului conform ritului bizantin, in interiorul bisericii fiind adus un iconostas. n subteranele catedralei s-au descoperit numeroase cavouri-fagure datate din perioada 1782-1920.

77

Catedrala Greco-Catolic`

Ora[ul medieval Strada 21 Decembrie

Biserica [i Liceul Unitarian


Biserica Unitarian`

Ridicat` ntre anii 1792-1796 n stil baroc trziu, dup` planurile arhitectului vienez Anton Turk, biserica con]ine elemente rococo [i neoclasiciste. Reprezentativ` pentru unitarieni [i pentru singurul episcop unitarian din lume, cel din Cluj, cl`direa este impresionant` [i prin dimensiuni, lungimea sa dep`[ind 43 m, l`]imea atingnd 21 m, n timp ce n`l]imea turnului se apropie de 49 m. Prima restaurare a fost realizat` de Antal Alfldi la 1831, cu aceast` ocazie fiind reparate cr`p`turile ap`rute n cupola central`. n cursul restaur`rii din 1908, Ludovic Pkei a nlocuit

vechiul acoperi[ al turlei cu o cupol` neobaroc`. Orga bisericii a fost realizat` n 1806, n stil baroc trziu, de c`tre Samuel Metz. Interven]iile din anii 1901 [i 1908 nu au p`strat dect cteva elemente din vechea org`. Liceul unitarian Jnos Zsigmond continu` tradi]ia institutului de studiu ntemeiat de Episcopia unitarian` nc` din secolul al XVI-lea. Cu ncepere din anul 1901, liceul [i ]ine cursurile ntr-o cl`dire cu multiple elemente neorenascentiste [i neoclasice, ce a fost proiectat` de c`tre arhitectul Ludovic Pkei lng` Biserica Unitarian`.

Cl`direa liceului unitarian

Ora[ul medieval

Strada 21 Decembrie

Palatul Prefecturii
Palatul Camerei de Comer] [i Industrie actualul Palat al Prefecturii a fost ridicat n 1910 dup` planurile arhitectului Iosif (Jozsef) Huber n stil seccession. mbinarea armonioas` a elementelor de sorginte gotic`, renascentist` [i maur` cu stilul secession [i motivele florale confer` palatului un farmec aparte, o plasticitate deosebit`. Frontonul principal este decorat cu turnuri [i turnule]e. Ancadramentele geamurilor [i u[ilor sunt de asemenea bogat decorate. Intrarea principal` sculptat` din marmur` ro[ie a fost realizat` mai trziu, n 1986. Camera de Comer] [i Industrie a fost nfiin]at` n ianuarie 1851, cu scopul de a nlocui sistemul breslelor, organism mo[tenit din perioada medieval`. Desfiin]area breslelor a permis dezvoltarea industrial`, modern` a Clujului astfel nct, n anii premerg`tori Primului R`zboi Mondial, ora[ul num`r` peste 700 de ntreprinderi comerciale, 20 de b`nci [i numeroase case de comer]. Aici a func]ionat, ncepnd cu 1926, ziarul romnesc Societatea de Mine. n perioada comunist` cl`direa Camerei de Comert [i Industrie a fost sediul Prim`riei iar apoi al Comitetului Jude]ean de Partid pentru ca, dup` 1989, s` devin` sediul Prefecturii.

80

Ora[ul medieval | Strada 21 Decembrie

81

Palatul Prefecturii

Cluj Napoca

Dincolo de ziduri
Cu ncepere din secolul al XIX-lea, lupta clujenilor cu timpul se nte]e[te, fiind demolate [i ndep`rtate tot mai multe vestigii feudale devenite anacronice. Doar unele zone din imediata apropiere a casei Matei Corvin, a Bisericii Franciscanilor, de pe strada Potaissa, Bastionul Croitorilor [i cel al Pompierilor (fost al S`punarilor) mai amintesc de gloria str`vechii cet`]i medievale. Odat` nl`turate unele elemente arhitectonice feudale, devenite inutile strategic, edilii trec la degajarea [i sistematizarea principalelor pie]e [i a celor mai importante artere de circula]ie. C`tre sfr[itul veacului [i n primii ani ai secolului al XX-lea alte cl`diri, din afara Cet`]ii, dispar sau se modernizeaz`, [i schimb` nf`]i[area, n vecin`tatea lor ap`rnd alte edificii noi, cu evidente influen]e arhitectonice vieneze contemporane (stilul Secession [i eclectismul decorurilor, printre altele). Palatele somptuoase ridicate acum n perimetrele Pie]ei Avram Iancu (Palatul C`ilor Ferate, Arhiepiscopia Ortodox`, Palatul Direc]iei Finan]elor [i Palatul de Justi]ie, Teatrul Na]ional), str`zii Horea (Palatele Szky, Elian, Babos [i Berde, Urania, Camera de Comer] [i Industrie, Sinagoga), str`zii 21 Decembrie (Palatul Prefecturii, Biserica Reformat` cu dou` turle), C`ii Mo]ilor (Palatul Prim`riei, Biserica Reformat` cu coco[) sunt definitorii pentru aceast` nou` epoc`, ele contrastnd armonios cu cl`dirile la fel de impresionante din epoci anterioare. Faptul c`, ncepnd cu anul 1893, un tren local f`cea leg`tura ntre Gar` Prim`rie M`n`[tur Bulevardul 21 Decembrie 1989 Biserica Sfntul Petru probeaz` gr`itor importan]a acestor noi perimetre [i artere edilitare pentru clujeni. i chiar dac`, de multe decenii, calea ferat` a fost desfiin]at`, suntem siguri c` acest traseu r`mne printre cele mai str`b`tute de vizitatorii dornici s` cunoasc` la pas comorile ora[ului-comoar` [i s` fac` o c`l`torie de neuitat n sufletul de azi, de ieri [i dintotdeauna al mereu tn`rului Cluj-Napoca.

82

Cluj Napoca

83

Dincolo de ziduri

84

Dincolo de ziduri

Dincolo de ziduri

Pia]a Avram Iancu


Pia]a Avram Iancu, una dintre cele mai mari [i mai frumoase pie]e ale Clujului, poart` acest nume din decembrie 1993, cnd a fost dezvelit` statuia revolu]ionarului de la 1848, opera controversat` a sculptorului Ilie Berindei. De-a lungul istoriei a fost numit` Pia]a Bocskai (la nceputul anilor 1900), Pia]a Cuza Vod` (n perioada interbelic`), Pia]a Adolf Hitler (n timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial), Pia]a mare[al Malinovski (n primii ani de comunism) [i, ncepnd cu 1964, Pia]a Victoriei. Dezvoltarea pie]ei este strns legat` de cea a zidurilor estice ale ora[ului, ziduri ce delimiteaz` latura vestic` a pie]ei. nainte de secolul al XVIII-lea, cnd pericolul invaziilor era nc` prezent, autorit`]ile au interzis construc]ia imobilelor n imediata vecin`tate a zidurilor pentru a nu se ngr`di vizibilitatea n caz de asediu. Primele cl`diri ale pie]ei au fost construite pe locul actualelor palate ale Regionalei C`ilor Ferate [i Finan]elor. Ulterior, dup` integrarea Transilvaniei n Imperiul Habsburgic, importan]a zidurilor medievale a sc`zut, odat` cu aceasta ap`rnd primele cl`diri lipite de, sau chiar integrate n zidurile ora[ului, pe actuala latur` de vest a pie]ei. La cump`na dintre secolele al XIX-lea [i al XX-lea, n plin` febr` a construc]iilor, era firesc ca [i Pia]a Avram Iancu s` fie sistematizat` [i modernizat`, n pas cu timpul. n aceast` lupt` contra cronometru asist`m la un interesant amalgam stilistic arhitectonic, f`r` ca al`turarea intercalat` de baroc trziu, rena[tere maur`, gotic [i neogotic, eclectic sau secession s` distoneze strident. Multe din edificiile de referin]` ale Clujului prind contur chiar n ace[ti ani tumultuo[i, cl`dirile de pe latura de est a Pie]ei, cu prec`dere, fiind pe ct de pitore[ti, pe att de reprezentative: Palatul Regionalei C`ilor Ferate (1892), Palatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului [i Clujului (1887), Palatul de Finan]e (1880), Palatul de Justi]ie (1902). Nici construc]iile de pe celelalte laturi ale pie]ei, ridicate n aceea[i perioad` Teatrul Na]ional [i Opera Romn`, Prefectura, Cercul militar nu sunt mai prejos, ora[ul nscriindu-se temeinic n constela]ia metropolelor de nivel european.

85

Pia]a Avram Iancu

Dincolo de ziduri Pia]a Avram Iancu

Catedrala Ortodox`
n iulie 1921, imediat dup` Marea Unire, se nfiin]eaz` Arhiepiscopia Ortodox` a Vadului, Feleacului [i Clujului. n martie 1923 aceasta cere autorit`]ilor locale un spa]iu pentru amplasarea unei catedrale. Se decide astfel ridicarea bisericii n Pia]a din fa]a Teatrului Na]ional. Concursul de proiecte este c[tigat de arhitec]ii bucure[teni Constantin Pomponiu [i George Cristinel, constructor fiind inginerul Tiberiu Eremia. Construc]ia catedralei a durat 10 ani (19231933), rezultnd un edificiu de 64 de metri n`l]ime, din care 40 de metri sunt numai cupola, diametrul acesteia din urm` fiind de 12 m. Frescele poart` semn`turile lui Anastasie Demian [i Bogdan Catul. La 5 noiembrie 1933, la sfin]irea bisericii au fost prezen]i patriarhul Miron Cristea, regele Carol al II-lea, marele voievod Mihai, primul ministru Alexandru VaidaVoievod, numeroase personalit`]i ale vie]ii politice [i culturale. Tronconcul maiestuos se ridic` pe un soclu nalt, delimitat de dou` turnuri pe m`sur` la fa]ada principal`. Catedrala eparhial` este mpodobit` cu bogate reliefuri cioplite n piatr`, cu sugestive motive geometrice [i florale, iar cupola este modelat` dup` cea a Catedralei Sfnta Sofia. Pronaosul este acoperit cu o calot`, un tambur nalt, cu o ampl` cupol` ridicndu-se deasupra naosului. Att naosul, ct [i pronaosul se echilibreaz` prin fire[ti balcoane laterale. Iconostasul, mbr`cat n foi]` de argint a fost decorat de sculptorul Moise chiopu, dup` proiectul pictorului George Russu, care a realizat [i cele patru icoane din primul registru al iconostasului. Importante manuscrise [i vechi tip`rituri, c`r]i [i documente de valoare privind istoria bisericeasc` ori trecutul neamului romnesc mplinesc tezaurele nepre]uite ale catedralei.

86

Dincolo de ziduri | Pia]a Avram Iancu

90

Dincolo de ziduri | Pia]a Avram Iancu

Dincolo de ziduri Pia]a Avram Iancu

Opera [i Teatrul Na]ional


Pe locul fostei Pie]e de lemne a ora[ului s-a construit ntre 1904-1906, Teatrul Na]ional. Planurile construc]iei au fost ntocmite de renumita firm` vienez` Fellner [i Helmer, care n 50 de ani a ridicat 48 din cele mai nsemnate teatre din Europa, inclusiv cel de la Timi[oara. Inaugurarea a avut loc la 8 septembrie 1906. Dup` Primul R`zboi Mondial devine sediul Teatrului romnesc. La un an de la Marea Unire, Teatrul \[i redeschide por]ile sub conducerea poetului [i actorului Zaharia Brsan, acesta fiind, de altfel, [i autorul pieselor Se face ziu` [i Poemul Unirii, prezentate, n premier`, cu acel prilej. Opera Romn` a luat fiin]` la 19 septembrie 1919, sub conducerea baritonului wagnerian, de reputa]ie european`, Dimitrie Popovici Bayreuth, fiind cea mai veche institu]ie liricodramatic` din Romnia. Spectacolul inaugural a avut loc la 25 mai 1920, cu opera Aida, de Verdi, n regia artistic` a lui Constantin Pavel, primul interpret al lui Radames. Cl`direa, ce face parte din patrimoniul cultural-na]ional, este monument istoric [i de art` aflat n aten]ia UNESCO [i unul din cele mai reprezentative pentru stilul Secession, fapt probat pe deplin, printre altele, [i de fa]ada principal`, flancat` de dou` turnuri ncununate de cte o cvadrig` tras` de lei [i purtnd personaje simbolice.

93

Opera [i Teatrul Na]ional

Dincolo de ziduri Pia]a Avram Iancu

Latura estic`
Prima cl`dire construit` pe latura estic` a Pie]ei Avram Iancu a avut la baz` planurile inginerului militar Ludovic Goro [i a fost ridicat` de Winkler Gheorghe [i Kagelbauer Anton, g`zduind cazarma Sf. Gheorghe (1834-1836). Cl`direa, ridicat` n stil clasicist, putea g`zdui aproximativ 100 de solda]i. Imediat lng` cazarma Sfntul Gheorghe se afl` Palatul de Justi]ie, a c`rui construc]ie a nceput la sf`r[itul secolului al XIXlea [i se va termina n anul 1902. Planurile cl`dirii au fost realizate de arhitectul I. Wagner iar constructor a fost Sebastian David. Bogatul decor eclectic al fa]adei de nord, ntrupeaz` patru coloane dorice reunite ntr-un portal ce sus]ine balconul de la primul etaj. Realizat din teracot`, decorul este nc`rcat cu figuri alegorice, n rondebosse, console, ghirlande, volute [i frize cu motive vegetale. n fronton se eviden]iaz` statuia Justi]iei. Arcele [i corni[ele con]in figuri antropomorfe, iar ancadramentele [i solbancurile prezint` elemente sculptate n piatr`. Decora]iunile [i suprafe]ele pictate ale tavanelor boltite sunt recent restaurate. n perioada comunist` aici [i-au desf`[urat activitatea Casa de cultur` [i Biblioteca Jude]ean`, dar [i Facultatea de tiin]e Economice. Ulterior, ntre 1970-1992, Editura Kriterion va func]iona [i ea n impozanta cl`dire, nainte ca edificiul s` devin` sediul Judec`toriei/ Tribunalului. n anii 80 ai secolului al XIX-lea, se construie[te pe locul unde s-au aflat cteva case cu gr`dini ntinse, Palatul de Finan]e. Arhitect a fost Friedrich Maetz, foarte apreciat n epoc`. n cei aproape 130 de ani de existen]`, cl`direa [i-a p`strat destina]ia ini]ial`. n anul 1887 firmele Oriold [i Endstrasser construiesc Palatul Administra]iei Domeniilor Forestiere, o cl`dire care se remarc` n special prin ]iglele sm`l]uite de culoare galben`. La mai pu]in de o jum`tate de secol, imediat dup` sfin]irea Catedralei Mitropolitane Adormirea Maicii Domnului, Guvernul a donat cl`direa Bisericii Ortodoxe Romne. n prezent somptuosul edificiu, g`zduie[te att Arhiepiscopia Ortodox` a Vadului, Feleacului [i Clujului, ct [i Seminarul Teologic Ortodox a c`rui capel` este pictat` de Petru Botezatu. La sf`r[itul anilor 1860 se desf`[oar` ample lucr`ri de construc]ie a c`ilor ferate n zona Clujului. Pe col]ul dinspre actuala strad` 21 Decembrie a Pie]ei Avram Iancu, pe un teren viran ce apar]inea grofului Bnffy, a fost construit ntre anii 18901891, dup` planurile lui Endstrasser, n stil eclectic, actualul Palat al Regionalei de C`i Ferate. Cl`direa, avnd dou` etaje [i o suprafa]` de 1285 m2, a avut la baz` specifica]iile tehnice cerute de C`ile Ferate maghiare care doreau s`-[i stabileasc` aici sediul sucursalei transilvane. Anul 1891 este trecut pe fa]ada cl`dirii dinspre str. 21 Decembrie, pentru a aminti finalizarea lucr`rilor la edificiu.

Palatul de Justi]ie

94

Dincolo de ziduri | Pia]a Avram Iancu

95

Latura estic`

Palatul Regionalei C`ilor Ferate Detalii de pe fa]ad`

Monumentul Glorie osta[ului romn. n fundal Palatul Regionalei C`ilor Ferate. Monumentul este realizat n 1996 de c`tre sculptorul Radu Aftene. Pe un soclu de piatr` se nal]` un arc de triumf suplu, nconjurat de siluetele de bronz ale unor osta[i din epoci diferite. Pe laturile scurte sunt prezentate n pandant dou` figuri: una reprezint` un osta[ c`zut la datorie, iar cealalt` o victorie.

96

Dincolo de ziduri | Pia]a Avram Iancu

97

Latura estic`

98

Dincolo de ziduri | Pia]a Avram Iancu

Palatul Administra]iei Domeniilor Forestiere n prezent Arhiepiscopia Ortodox` Romn` a Vadului, Feleacului [i Clujului

Palatul de Finan]e

99

Latura estic`

Dincolo de ziduri

Pia]a Mihai Viteazul


Apropierea c`ii ferate de Cluj [i construirea actualei g`ri la cap`tul str`zii Horea a impus mutarea pie]ei din zona Pia]a Unirii n actuala Pia]` Mihai Viteazul. Aceast` zon`, care a fost sistematizat`, va cunoa[te o dezvoltare economico-social` deosebit`, marcat` [i de stabilirea evreilor n aceste locuri. La sfr[itul secolului al XIX-lea a fost construit [i podul de peste Some[ul Mic. ntre 1892-1902, s-a construit o cale ferat`, care aducea m`rfurile de la gar` pn` la Pia]a Unirii [i mai departe spre fabrica de bere. Calea ferat` va fi demontat` n 1902, ultimele obiecte transportate fiind componentele grupului statuar Matei Corvin. Arhitectura pie]ei este modificat` n anul 1950, cnd s-au demolat o serie de case, s-au construit mai multe blocuri, [i cl`direa cinematografului Republica. Ini]ial pia]a s-a numit Szchenyi Istvn, dar n anul 1920 s-a trecut la denumirea din prezent Pia]a Mihai Viteazul. n anul 1976 este amplasat` statuia ecvestr` a lui Mihai Viteazul, oper` a sculptorului Marius Butunoiu. Statuia m`soar` 7 m n`l]ime [i este a[ezat` pe un soclu [i o platform` cu trei rampe, ntre care se g`sesc basoreliefuri ce reprezint` lupta cu otomanii, unirea Moldovei [i a Transilvaniei cu ara Romneasc`. n ultimii ani s-au construit cl`diri moderne precum sedii de b`nci [i institu]ii publice.

101

Pia]a Mihai Viteazul

102

Dincolo de Ziduri

Dincolo de ziduri Pia]a Mihai Viteazul

Palatele Szky [i Babos


Din Pia]a Mihai Viteazul, se intr` pe eleganta strad` Horea traversnd podul de fier construit peste rul Some[ul Mic. Podul este str`juit nspre Pia]a Mihai Viteazul de dou` palate. n stnga, Palatul Szky, construit n stil neogotic, dup` planurile arhitectului Pecz Samu, de c`tre farmacistul [i profesorul universitar Szky. Cu o bogat` ornamenta]ie, palatul a ad`postit la parter o renumit` farmacie care a rezistat peste ani. n luneta por]ii este men]ionat anul cnd a fost inaugurat` cl`direa: 1893. Vis-a-vis de palatul Szky \n partea dreapt` a podului se afl` Palatul Babos, cl`dire ridicat` n stil eclectic la sfr[itul secolului al XIX-lea.
Palatul Babos

Palatul Szky

104

Dincolo de ziduri | Pia]a Mihai Viteazul

105

Palatele Szky [i Babos

Dincolo de ziduri

Strada Horea
Dincolo de podul de fier de peste Some[ul Mic se deschide strada Horea. Numit` ini]ial Franz Iosif, apoi dup` Primul R`zboi Mondial, Regele Ferdinand, strada a fost amenajat` la sfr[itul secolului al XIX-lea pentru a face leg`tura ntre centrul Clujului [i gar`. Apropierea de calea ferat` a determinat nflorirea zonei, aici construindu-se la cump`na dintre secolele al XIX-lea [i al XX-lea o serie de edificii impozante. La cap`tul dinspre Pia]a Mihai Viteazul al str`zii Horea, dou` cl`diri impozante Palatele Elian [i Berde construite n stil eclectic la sfr[itul secolului al XIX-lea m`rginesc podul de fier de peste Some[ul Mic. Imediat dup` Palatul Berde, la num`rul 4, se afl` Palatul Urania ridicat n anul 1910, n stil secession [i decorat cu numeroase basoreliefuri. Vis-a-vis de Palatul Urania, n prima decad` a secolului al XX-lea, a fost construit n stil secession Hotelul Astoria. n zilele noastre el g`zduie[te Camera de Comer] [i Industrie.

Palatul Elian

106

Dincolo de ziduri

Palatul Berde

107

Strada Horea

Palatul Urania

Camera de Comer] [i Industrie

108

Dincolo de ziduri

Dincolo de ziduri Strada Horea

Biserica Reformat`
naintnd pe strada Horea spre gar`, la num`rul 53 se n`l]` o frumoas` biseric` reformat`, cunoscut` [i sub numele de Biserica Reformat` de peste Ap`. A fost construit` ntre anii 18971898 de c`tre Czak Ludovic, dup` planurile lui Szalai Francisc. n spatele bisericii, n anul 1899, s-a construit, n stil eclectic, un c`min ce oferea ad`post copiilor pastorilor [i nv`]`torilor reforma]i, afla]i la studii \n Cluj. Ast`zi n aceast` cl`dire func]ioneaz` tot o institu]ie [colar`.

110

Dincolo de ziduri | Strada Horea

112

Dincolo de ziduri | Strada Horea

Dincolo de ziduri Strada Horea

Sinagoga neolog`
n 1884 un grup de evrei intelectuali condu[i de c`tre Farkashzi Fischer Wilmos au organizat la Cluj prima adunare de rit neolog. Sinagoga din strada Horea a fost construit` n stil maur ntre 1886 [i 1887 de c`tre fra]ii Horvth [i Krol Remnyik, dup` planurile inginerului de c`i ferate Hegner Izidor. Edificiul, cunoscut [i ca Templul Memorial al Deporta]ilor, a fost inaugurat pe 4 septembrie 1887 n prezen]a rabinului [ef Alexandru Rosenberg. n timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial a fost avariat de bombardamente. Cu ocazia ultimei restaur`ri, sinagoga a fost dedicat` evreilor deporta]i din Transilvania n anul 1944. n interior pl`ci comemorative men]ioneaz` numele celor ce au pierit n Holocaust.

113

Sinagoga neolog`

Dincolo de ziduri | Strada 21 Decembrie

Biserica Reformat` cu dou` turle


Una dintre emblematicele construc]ii n stil clasicist ale Clujului, este Biserica Reformat` Calvin` cu dou` turle", cunoscut` [i sub denumirea de Biserica Reformat` din Ora[ul de Jos. A fost construit` de-a lungul unui semicentenar tumultuos, ntre 1829-1879, nlocuind mai vechea biseric` din lemn (datat` 1705) de pe malul Canalului Morii. Arhitectul Winkler Gyrgy a conceput planurile l`ca[ului inspirndu-se dup` cele ale Bisericii Mari din Debre]in. n 1839, la pu]in timp dup` moartea lui Winkler Gyrgy, Kagerbauer Antal continu` lucrarea, modificnd consistent fa]ada flancat` de cele dou` turnuri nalte de 40 m, care dau o anume specificitate bisericii. Nici dimensiunile impresionante nu-i las` indiferen]i pe vizitatori, suprafa]a total` a cl`dirii atingnd 1700 m2, lungimea celor dou` nave apropiindu-se de 50 m, n timp ce diametrul cupolei centrale dep`[e[te 12 m.

114

Dincolo de ziduri | Strada 21 Decembrie

115

Biserica Reformat` cu dou` turle

Dincolo de ziduri

Strada 21 Decembrie

Biserica Sfntul Petru


Biserica Romano-Catolic` Sfntul Petru a fost construit` la mijlocul secolului al XIX-lea, n stil neogotic, pe funda]ia unei vechi biserici datat` din secolul al XV-lea. Interioarele au fost pictate dup` modelul bisericii de ncoronare din Budapesta. Construc]ia a fost realizat` dup` planurile marelui arhitect autohton al neogoticului, Kagerbauer Antal. n fa]a bisericii se g`se[te portalul baroc al Sfntului Arhanghel Mihail, realizat n perioada 1743-1747 de Johann Konig [i amplasat pn` n 1899 n fa]a Bisericii Sfntul Mihail. Figura Arhanghelului a avut mult de suferit cu trecerea anilor, r`mnnd doar cu aripile intacte. Grupul statuar este format din [apte statui, Sfntul Mihail fiind \ncadrat de sfin]ii Ioan Botez`torul, Sebastian, Francisc de Assisi la stnga [i sfin]ii Ioan Evanghelistul, Rochus [i Ioan Nepomuk la dreapta. ngropat` n piatra portalului este statuia unei femei ce sprijin` un craniu. n spatele bisericii a fost amplasat` statuia baroc` a Fecioarei Maria Protectoarea (Statuia Ciumei). Oper` a sculptorului Anton Schuchbauer a fost realizat` n anul 1744, n semn de recuno[tin]` pentru ocrotirea adus` ora[ului de c`tre Sf. Maria n perioada epidemiei de cium`. Monumentul a fost amplasat ini]ial n fa]a Bisericii Piari[tilor, formnd un ansamblu baroc.
Statuia Fecioarei Maria Protectoarea (Statuia Ciumei)

Portalul baroc al Sfntului Arhanghel Mihail. Detalii

116

Dincolo de ziduri | Strada 21 Decembrie

117

Biserica Sfntul Petru

118

Dincolo de ziduri | Strada 21 Decembrie

120

Dincolo de ziduri | Pia]a Lucian Blaga

Dincolo de ziduri

Pia]a Lucian Blaga

Biblioteca Universitar`
Cl`direa care ad`poste[te actualmente Biblioteca Central` Universitar` Lucian Blaga din Cluj a fost ridicat` n stil secession vienez dup` planul arhitec]ilor Giergl Klmn [i Korb Flris Nndor n perioada 1906-1908. Decorul fa]adei n c`r`mid` aparent` prezint` motive populare geometrice. Istoria bibliotecii universitare este strns legat` de istoria Universit`]ii Franz Josef, ambele fiind nfiin]ate n 1872. Ini]ial biblioteca a func]ionat n cl`direa universit`]ii din Cluj, dar spa]iul dovedindu-se nenc`p`tor a determinat ridicarea actualei cl`diri care trecea n acea perioad`, drept cea mai modern` bibliotec` din ]ar`. Biblioteca a ap`rut n urma unific`rii a dou` biblioteci, prin nglobarea colec]iei Bibliotecii Societatea Muzeului Ardelean, nfiin]at` n 1859 [i a Bibliotecii Universitare nfiin]at` n 1872. Biblioteca ad`poste[te o colec]ie valoroas` de incunabule medievale [i alte edi]ii bibliofile. Con]ine peste 55 de s`li de lectur` [i 2000 de locuri pentru cititori. La mijlocul anului 2000 biblioteca con]inea peste 3 600 000 de volume.

121

Biblioteca Universitar`

Dincolo de ziduri

Calea Mo]ilor

Biserica Reformat` cu coco[


Biserica a fost construit` n perioada 19131914, n stilul Secession vienez al anilor premerg`tori Primului R`zboi Mondial, dup` planurile arhitectului b`n`]ean Ks Kroly. Inspirat de forma bazilicilor romane, edificiul are o nav` central` nalt` [i dou` nave laterale mai mici. Spre deosebire de bisericile ortodoxe [i catolice este orientat` pe axa nord-sud, turla fiind pe latura sudic`. Coco[ul de pe turla ctitoriei este tipic pentru o serie de biserici reformat-calvine, el veghind, conform tradi]iei, contra diavolului. Coco[ul este prezent [i pe l`mpile de fier forjat [i de asemenea pe stlpii navelor laterale. Interiorul este decorat cu motive populare din Valea C`latei, iar bolta casetat` este pictat` de Sznt Gergely dup` desenele profesorului Muhits Sndor.

122

Dincolo de ziduri | Calea Mo]ilor

Dincolo de ziduri

Calea M`n`[tur

Biserica Calvaria
Istoria Bisericii Romano-Catolice Calvaria din cartierul M`n`[tur este una milenar`. Construit` la nceputul secolului al XI-lea ca aba]ie benedictin` [i avnd ini]ial [i un solid zid de ap`rare, biserica a fost martora unor evenimente istorice care au marcat mai mult sau mai pu]in istoria Transilvaniei: cele dou` invazii ale t`tarilor, care aveau s`-i pricinuiasc` serioase pagube (1241 [i 1658-1661), conventul dintre nobilimea ardelean` [i ]`ranii r`scula]i de la Boblna (1437), dar [i uciderea c`peteniei acestora din urm` Anton cel Mare din Buda, secularizarea averilor m`n`stire[ti (n 1556), iar mai trziu, la mijlocul secolului al XX-lea, instaurarea comunismului [i metamorfozarea sa ntr-un l`ca[ de cult ortodox. Biserica actual` este doar o parte modest` a vechii aba]ii benedictine. De[i trecerea timpului dar [i alte evenimente negative au marcat l`ca[ul de cult, acesta a supravie]uit, ocrotit parc` de statuia Fecioarei Maria cu Pruncul Isus \n bra]e, aflat` pe fa]ada vestic` (deasupra u[ii de la intrare, pe un soclu sub un baldachin gotic). ncepnd chiar din 1263 (din timpul regelui Bla al IV-lea) [i mai apoi n 1598, 1896, locuitorii Clujului au sim]it nevoia de a reface acest l`ca[ binecuvntat de Dumnezeu. Ultima restaurare, din anul 1997, se va dovedi una de succes, biserica ob]innd premiul Europa Nostra. Acum este adus` din Daia s`seasc` [i orga construit` la 1792 de Samuel Maetz din Biertan. Biserica, care poart` hramul Sfnta Maria, este compus` dintr-o nav` rectangular` [i o sacristie p`trat` alipit` corului rectangular [i [i-a p`strat identitatea chiar dac` n jurul ei s-au ridicat mai multe blocuri, care asemenea altor fapte [i ntmpl`ri au ncercat s` o sufoce [i s` o distrug` spiritual.

124

Dincolo de ziduri | Calea M`n`[tur

Parcuri [i Gr`dini

Dealul Cet`]uia
La numai c]iva ani dup` ce Transilvania devine parte a monarhiei austriace, n 1715-1716, pe malul stng al Some[ului, pe Platoul cu vii, numit de atunci Dealul Cet`]uia, ncepe \n`l]area unei puternice fort`re]e menite s` ad`posteasc` garnizoana habsburgic` de aici. Cet`]uia (fort`rea]` de tip Vauban) se num`r`, al`turi de cet`]ile de la Alba Iulia [i Oradea, printre primele construc]ii militare transilvane de acest tip, arhitect fiind italianul Giovanni Visconti. Construc]ia a durat dou` decenii, pn` n 1735, la final rezultnd un inexpugnabil edificiu n form` de stea, protejat de ziduri seme]e, bastioane [i de o redut` impresionant`, dar [i de un val exterior de p`mnt menit s` ngreuneze atacurile eventualilor asediatori. Din vechea fort`rea]`, folosit` [i ca nchisoare, au supravie]uit numai patru cl`diri [i o parte din ziduri, reduta fiind transformat` n Turnul Para[uti[tilor. De aici, de la altitudinea de 405 m a acestui deal ce domin` Clujul, se vede aproape ntreg ora[ul. La rndu-i, colina Cet`]uiei este dominat` de hotelul Belvedere (Transilvania), n`l]at n anii 70 ai secolului trecut. n imediata apropiere se afl` Monumentul eroilor neamului (Crucea de pe Cet`]uie, nalt` de 23 m), amplasat n acest parc dup` proiectul arhitectului Virgil Salvanu, n anul 1995, n locul crucii ini]iale, ridicate n memoria celor nchi[i aici [i demolat` de autorit`]ile comuniste n anii 1950.

126

Parcuri [i Gr`dini

127

Dealul Cet`]uia

Parcuri [i gr`dini

Parcul Central
Pe malul Some[ului Mic, Asocia]ia de Binefacere a Femeilor (Jltev Asszonyi Egyeslet), reu[e[te \n anul 1827 s` ob]in` un teren, unde, \n 1830 se deschide un parc. Ini]ial acesta a purtat numele de Nepkert (Parcul Poporului) iar actualmente se nume[te Parcul Mare sau Parcul Central Simion Barnutiu. n 1865 a luat fiin]` Asocia]ia Parcului (StatrEgylet) care a preluat ngrijirea spa]iului, a organizat aleile, a s`pat lacul [i a construit pavilionul de muzic`. Arhitectul Henrik Zimmermann \ntocme[te planurile dup` care se va ridica Teatrul de Var` (inaugurat la 14 iunie 1874), cl`dire care ulterior va g`zdui Teatrul Maghiar de Stat. ntre 1896-1897 se construie[te un chio[c [i un pavilion de patinaj dup` planurile arhitectului Lajos Pakey. n parc se afl` sculptate busturile unor personalit`]i, printre care Sigismund Todu]`, Octavian Goga, ale lui George Co[buc [i Liviu Rebreanu, ridicate la sfr[itul anilor 1960.

129

Parcul Central

Parcuri [i gr`dini

Gr`dina Botanic`
ntins` pe o suprafa]` de aproape 14 hectare, n sudul Clujului, Gr`dina Botanic` Alexandru Borza a Universit`]ii Babe[-Bolyai, creat` n anul 1920 de profesorul Alexandru Borza, ad`poste[te numeroase specii de plante din toate col]urile lumii, fiind structurat` pe mai multe sectoare: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic [i medicinal. Printre atrac]iile gr`dinii se afl` gr`dina japonez` (cu un pru [i o c`su]` tipic`), gr`dina roman`, cu vestigii arheologice din vechea colonie roman` Napoca, printre care [i o statuie a zei]ei Ceres. Gr`dina mediteranean` [i Rosariumul sunt alte puncte de interes pentru tot mai numero[ii vizitatori. n prezent, gr`dina de]ine peste 10.000 de specii de plante, num`r foarte mare pentru o gr`din` botanica, fapt care a dus la consacrarea sa printre cele mai prestigioase din lume. Flora [i vegeta]ia din ]ara noastr` sunt reprezentate prin plante aduse din Banat, Moldova, Oltenia, dunele maritime ale M`rii Negre, Cmpia [i Podi[ul Transilvan, dar [i din Mun]ii Carpa]i. Relieful variat a permis aducerea de plante din Caucaz, Balcani, Himalaya [i din zona M`rii Mediterane. Complexul de sere existent este format din dou` grupe cu un total de [ase sere n care sunt cultivate plante ecuatoriale [i tropicale: sera cu plante acvatice aici se poate admira lotusul amazonian, cu frunze de peste 1,5 m diametru, sera cu palmieri peste 80 de specii de palmieri decorativi sau industriali (cocotierul, palmierul de ulei) din Australia, Asia [i Insulele Canare, sera cu vegeta]ie mediteranean` [i din Australia diverse specii de ficus, ferigi, sera cu bromeliacee, sera cu orhidee [i ferigi, sera cu plante suculente. De-a lungul timpului, gr`dina a reu[it s` dezvolte rela]ii de colaborare cu peste 450 de institu]ii similare din peste 80 de ]`ri.

Parcuri [i gr`dini

Cimitirul Hajongard
Cu cele 14 hectare ale sale, Hajongard este nu doar unul din cele mai ntinse cimitire europene, ci [i cel mai vechi astfel de a[ez`mnt clujean. Etimologia sa deriv` din mai vechea denumire s`seasc` a zonei unde avea s` fie amplasat cimitirul, renumita Hassengarten, respectiv Gr`dina cu iepuri. Aici odihnesc n eternitate personalit`]i clujene de toate etniile (Ion Agrbiceanu, Apczai Csere Jnos, Smuel Brassai, Constantin Daicoviciu, Gheorghe Dima, Lszl Kovry, Emil Racovi]`, Iuliu Ha]ieganu), cimitirul fiind un obiectiv vizitat de numero[i turi[ti. Autorit`]ile locale de la sfr[itul secolului al XVI-lea au purces la ntemeierea cimitirului ca urmare a num`rului mare de victime ale terifiantei ciume din 1585, mai apoi cimitirul ntinzndu-se pe suprafe]e tot mai mari. n secolul al XVII-lea, de pild`, s-a ntemeiat cimitirul luteran... De altfel, cel mai vechi monument funerar, datat 1599 este amplasat chiar n aripa luteran` a cimitirului Hajongard.

Mormintele savantului Emil Racovi]` [i al scriitorului Ion Agrbiceanu

133

Cimitirul Hajongard

Bustul de pe monumentul funerar al lui Smuel Brassai

Cavoul familiei Bnffy

135

Cimitirul Hajongard

Fotografii
Ovidiu Morar NOI Media Print

Scurt istoric
dr. Eugenia Glodariu

Redactare [i legende
Dana Voiculescu Emil Stanciu

Documentare [i corectur`
Dana Voiculescu Adrian Manafu

Copert` [i layout
Adrian Sorin Georgescu

DTP
Gabriel Nicula

Coordonator proiect
Arpad Harangozo

Tip`rit la Alfldi Printing House Hungary


NOI Media Print Str. Petru Maior, Nr 9 Sector 1, Bucure[ti Tel.: 021 222 07 43 Fax: 021 222 07 86 e-mail: nmp@nmp.ro www.nmp.ro

S-ar putea să vă placă și