Sunteți pe pagina 1din 167

Cod document: I-294.224.

010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 2


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


MEMORIU DE PREZENTARE
Cuprins: Pag.
1. DATE GENERALE .................................................................................................................... 6
1.1 CADRU GENERAL I DE REGLEMENTARE .............................................................................................................................. 6
1.1.1 Scop ............................................................................................................................................................................... 6
1.1.2 Obiectivele propuse ....................................................................................................................................................... 6
1.1.3 Procedura de lucru ........................................................................................................................................................ 6
1.1.4 Surse de informare ........................................................................................................................................................ 7
1.1.5 Evaluarea impactului asupra mediului ........................................................................................................................ 7
1.1.6 Cadrul legislativ ............................................................................................................................................................ 8
1.2 INFORMAII GENERALE....................................................................................................................................................... 12
1.2.1 Titular proiect .............................................................................................................................................................. 12
1.2.2 Elaborator al studiului de evaluare a impactului asupra mediului i al raportului la acest studiu ......................... 12
1.2.3 Denumire proiect ......................................................................................................................................................... 12
1.2.4 Descriere proiect .......................................................................................................................................................... 12
1.2.5 Durata etapei de funcionare ...................................................................................................................................... 19
1.2.6 Producii anuale de energie, consumuri electrice pentru servicii proprii, consumuri anuale de combustibil ......... 19
1.2.7 Materii prime, substane sau preparate chimice ........................................................................................................ 22
1.2.8 Poluarea fizic i biologic generat de activitate ..................................................................................................... 24
1.2.9 Alternative studiate ...................................................................................................................................................... 25
1.2.9.1. Scenariul recomandat de ctre elaborator ............................................................................................................. 26
1.2.9.2. Avantajele scenariului recomandat ........................................................................................................................ 27
1.2.10 Localizarea geografic i administrativ a amplasamentului ................................................................................. 27
1.2.11 Utilizarea actual a terenului. Infrastructura existent. Valori naturale, istorice culturale, arheologice, arii
protejate i zone de protecie sanitar. ................................................................................................................................. 32
1.2.12 Documente existente privind planificarea/amenajarea teritorial n zona amplasamentului proiectului ............. 33
1.2.13 Modaliti propuse pentru conectare la infrastructura existent ............................................................................ 33
2. PROCESE TEHNOLOGICE .................................................................................................... 34
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCIE ........................................................................................................................... 34
2.1.1. Instalaia de desulfurare a gazelor de ardere ............................................................................................................ 34
2.1.1.7. Instalaii tehnologice electrice ................................................................................................................................ 43
2.1.1.8. Instalaii de automatizare ....................................................................................................................................... 43
2.1.1.9. Lucrri de arhitectur ............................................................................................................................................ 44
2.1.1.10. Lucrri aferente construciilor ............................................................................................................................ 45
2.1.1.11. Instalaii aferente construciilor .......................................................................................................................... 46
2.2. CONFORMARE CU CERINELE BAT BREF ....................................................................................................................... 47
2.2.1. Procedee de reducere a emisiilor de SO
2
din gazele de ardere ................................................................................. 47
2.2.3. Valori limit atinse prin tehnicile propuse i prin cele mai bune tehnici disponibile .............................................. 58
3. DEEURI ................................................................................................................................. 59

Evidena modificrilor documentului:REPRODUCEREA, MPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM I TRANSMITEREA INFORMAIILOR CONINUTE ESTE
PERMIS NUMAI N CONDIIILE STIPULATE N CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUAL NECESIT ACORDUL SCRIS AL ISPE S.A.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 3


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

4. IMPACTUL POTENIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIER, ASUPRA
COMPONENTELOR MEDIULUI I MSURI DE REDUCERE A ACESTORA........................... 62
4.1. APA ..................................................................................................................................................................................... 62
4.1.1. Condiiile hidrogeologice ale amplasamentului ........................................................................................................ 63
4.1.2. Alimentarea cu ap a centralei electrice ................................................................................................................... 71
4.1.3. Managementul apelor uzate ...................................................................................................................................... 74
4.1.4. Prognoza impactului .................................................................................................................................................. 75
4.1.5. Impactul transfrontier ................................................................................................................................................ 75
4.1.6. Msuri de diminuare a impactului ............................................................................................................................ 75
4.2 AERUL .................................................................................................................................................................................. 76
4.2.1 Date generale ............................................................................................................................................................... 76
4.2.2 Surse i poluani generai ...................................................................................................................................... 92
4.2.3 Prognozarea impactului ........................................................................................................................................ 96
4.2.4 Msuri de diminuare a impactului ........................................................................................................................... 105
4.2.3 Hri i desene la capitolul Aer ............................................................................................................................. 105
4.3 SOLUL ................................................................................................................................................................................ 121
4.3.1 Date generale ............................................................................................................................................................. 121
Relieful ............................................................................................................................................................................... 122
Elemente de Geologie ......................................................................................................................................................... 122
4.3.2 Surse de plouare a solurilor ...................................................................................................................................... 123
4.3.2. Prognozarea impactului ........................................................................................................................................... 123
4.3.3. Msuri de diminuare a impactului .......................................................................................................................... 124
4.4 GEOLOGIA SUBSOLULUI .................................................................................................................................................... 126
4.4.1 Date generale ............................................................................................................................................................. 126
4.4.2 Impactul prognozat ................................................................................................................................................... 126
4.5 BIODIVERSITATEA ............................................................................................................................................................. 128
4.5.1 Date generale ............................................................................................................................................................. 128
Flora ................................................................................................................................................................................... 130
Fauna ................................................................................................................................................................................. 130
4.5.2 Impactul prognozat ................................................................................................................................................... 131
4.5.3 Msuri de diminuare a impactului ........................................................................................................................... 131
4.5.4 Hri ........................................................................................................................................................................... 132
4.6 PEISAJUL ............................................................................................................................................................................ 133
4.6.1 Date generale ............................................................................................................................................................. 133
4.6.2 Impactul prognozat ................................................................................................................................................... 133
4.6.3 Msuri de diminuare a impactului ........................................................................................................................... 134
4.7 MEDIUL SOCIAL I ECONOMIC .......................................................................................................................................... 134
4.7.1 Date generale ............................................................................................................................................................. 134
4.7.2 Msuri de diminuare a impactului ........................................................................................................................... 135
4.8 CONDIII CULTURALE I ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL ........................................................................................... 136
5. ANALIZA ALTERNATIVELOR .............................................................................................. 138
Scenarii propuse ................................................................................................................................................................. 138
5.2 ANALIZA COMPARATIV MULTICRITERIAL A SCENARIILOR PROPUSE.......................................................................... 140
5.3 PREZENTAREA OPIUNILOR ANALIZATE .......................................................................................................................... 142
Avantajele scenariului recomandat ................................................................................................................................... 143
Concluziile analizei scenariilor .......................................................................................................................................... 143
6. MONITORIZAREA ................................................................................................................. 145
6.1 MONITORIZAREA CALITILOR APELOR ......................................................................................................................... 146
6.2 MONITORIZAREA EMISIILOR DE SUBSTANE POLUANTE N GAZELE DE ARDERE ............................................................ 147
7. SITUAII DE RISC ................................................................................................................ 149
7.1 MANAGEMENTUL RISCURILOR TEHNICE/ TEHNOLOGICE ................................................................................................ 149
7.1.1. Lista actelor normative aplicabile............................................................................................................................ 149
7.1.2. Prezentarea factorilor de risc tehnic/tehnologic i a msurilor de prevenire a acestora, pentru faza SF ........... 150
7.2 MANAGEMENTUL RISCURILOR DE INCENDIU/EXPLOZIE .................................................................................................. 152
7.2.1. Lista actelor normative aplicabile............................................................................................................................ 152
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 4


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

7.2.2. Prezentarea factorilor de risc de incendiu/ explozie i a msurilor de prevenire .................................................. 153
8. PLANUL DE NCHIDERE AL AMPLASAMENTULUI ........................................................... 155
8.1. ACTIVITILE PRELIMINARE PENTRU NCETAREA ACTIVITII: ................................................................................... 155
8.2. NCETAREA ACTIVITII INSTALAIEI ............................................................................................................................ 155
8.3. ACTIVITI DE CONSERVARE ........................................................................................................................................... 156
8.4. ACTIVITI DE DEMONTARE UTILAJE I ECHIPAMENTE ................................................................................................. 156
8.5. ACTIVITI DE DEZAFECTARE ......................................................................................................................................... 156
8.6. ACTIVITI DE DEMOLARE .............................................................................................................................................. 156
8.7. ACTIVITI DE CURARE I ECOLOGIZARE A AMPLASAMENTULUI ............................................................................. 156
9. DESCRIEREA DIFICULTILOR ......................................................................................... 158
10. REZUMAT FR CARACTER TEHNIC ............................................................................. 159
10.1. DESCRIEREA ACTIVITII .............................................................................................................................................. 159
10.1.1 Obiectivul proiectului .............................................................................................................................................. 159
10.1.2 Entitatea care implementeaz proiectul ................................................................................................................. 159
10.1.3 Descrierea proiectului ............................................................................................................................................. 159
10.2. METODOLOGIILE UTILIZATE N EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI I, DAC EXIST, INCERTITUDINI
SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT I EFECTELE SALE ASUPRA MEDIULUI ............................................................................. 160
10.3. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI ................................................................................................................... 162
10.4. IDENTIFICAREA I DESCRIEREA ZONEI N CARE SE RESIMTE IMPACTUL ...................................................................... 163
10.5. MSURILE DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU ....................................................................... 163
11. CONCLUZII ......................................................................................................................... 164

Anexe
A. Certificat nregistrare ISPE pentru elaborare studii de impact asupra mediului................1 pag.
B. Certificat de atestare a dreptului de proprietate................................................................3 pag.
C. Principiul de funcionare a al metodelor de desulfurare uscat....................................... 2 pag.
D. Instalaii de desulfurare semiuscate..................................................................................2 pag.
E. Tipuri de absorbere pentru instalaii de desulfurare umede............................................12 pag.


Piese desenate
Plan de ncadrare n teritoriu, scara 1:5000, cod I-229.224.004-P1-001...A2
Plan general , scara 1:2000, cod I-229.224.004-P1-002........................................................A3x4
Schema de principiu a instalaiei de desulfurare, cod I-229.224.004-N0-002............................A3

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 5


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

ABREVIERI

AIM - Autorizaia Integrat de Mediu
AM - Autoritatea de Management
ALPM - Agenia Local pentru Protecia Mediului
ANAR - Administraia Naional Apele Romne

ANPM - Agenia Naional pentru Protecia Mediului
ANRE - Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei
ARPM - Agenia Regional pentru Protecia Mediului
BREF-BAT - Documentul de Referin asupra celor mai Bune Tehnici Disponibile
CA - Cazan de abur
CE Rovinari Complex Energetic Rovinari
CE - Comisia European
Gcal - Unitate de msur a energiei tehnice; 1 Gcal = 1,163 MWt
GES - Gaze cu efect de ser
TA- Turbin cu abur
IED (IPPC Recast) Directiva 2010/75/EU privind emisiile industriale (IED)
IMA - Instalaie Mare de Ardere. O instalaie de ardere este denumit IMA n
cazul n care puterea termic nominal (consumul de combustibil nominal)
este mai mare sau egal cu 50 MWt
IPPC - Prevenirea i controlul integrat al polurii
ITG - Instalaie cu turbin cu gaze
MM - Ministerul Mediului
MWt - MW termic = Unitate de msur a energiei termice; 1 MWt = 0,86 Gcal
NO
x
- Oxid de azot
NTPA - Normativ Tehnic privind Protecia Apelor
OUG - Ordonan de Urgen a Guvernului
PEID
-
Polietilen de nalt densitate

PIF - Punere n funciune
PM - Pulberi (particule)
PNAEE -
Plan Naional de Aciune n domeniul Eficienei Energetice

PND - Planul Naional de Dezvoltare
RD - Reea distribuie
RT - Reea transport

SACET - Sistem centralizat de alimentare cu energie termic
SO
2
- Dioxid de sulf
UE - Uniunea European
VLE Valoare Limit de Emisie

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 6


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

1. DATE GENERALE
Lucrarea prezint rezultatele Studiului de evaluare a impactului asupra mediului,
obinute n urma analizei efectuate asupra documentaiilor puse la dispoziie de ctre S.C.
Complexul Energetic Rovinari S.A. privind proiectul de implementare a unei instalaii de
desulfurare umed a gazelor de ardere la blocul energetic nr. 5.

1.1 Cadru general i de reglementare
1.1.1 Scop
Realizarea evalurii impactului asupra mediului a fost solicitat n cadrul procedurii de
emitere a Acordului de mediu derulat de ctre Agenia Regional pentru Protecia Mediului
Craiova, n conformitate cu Ordinul MMP nr. 135/2010.
Raportul privind Studiul de evaluare a impactului a fost realizat conform metodologiei indicat n
Ordinul MAPM nr. 863/2002, urmrind ndrumarul privind Raportul la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului, ntocmit de ARPM Craiova.

1.1.2 Obiectivele propuse
Stabilirea modificrilor posibile, pozitive sau negative, care pot surveni n calitatea
mediului prin promovarea proiectului;
Stabilirea nivelului de afectare a factorilor de mediu, a sntii populaiei i a riscului
declanrii unor accidente sau avarii cu un impact major asupra mediului;
Stabilirea modului de ncadrare n reglementrile legale n vigoare, privind protecia
mediului;
Stabilirea msurilor care trebuie luate pentru a se asigura protecia mediului pe parcursul
derulrii proiectului.
Activitatea va fi analizat att pentru etapa de construire, ct i pentru cea de funcionare.

1.1.3 Procedura de lucru
interviuri i discuii cu persoane autorizate din cadrul societii;
analiza documentelor referitoare la obiectiv, planuri de amplasare;
prezentarea circumstanele n care urmeaz s fie efectuat construirea obiectivului;
prezentarea procesele tehnologice i operaiile implicate n funcionare;
analiza nivelului consumului de utiliti pentru cele dou etape;
prezentarea modului de rezolvare a captrilor, neutralizrii i evacurii de substane
poluante;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 7


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

prezentarea prevederi legale referitoare la managementul deeurilor;
Rezultatele studiului de evaluare a impactului asupra mediului sunt prezentate sub forma
unui Raport, al crui coninut respect prevederile Ordinului nr. 863/2002.

1.1.4 Surse de informare
Evaluarea impactului asupra mediului a avut ca suport urmtoarele surse:
analiza documentelor privind amplasamentul, lucrrile executate i cele propuse;
hri, documentaii, studii, avize i autorizaii puse la dispoziie de titular;
documentare i evaluare n teren.

1.1.5 Evaluarea impactului asupra mediului
Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private
asupra mediului, modificat de: Directiva Consiliului 97/11/CE Directiva 2003/35/CE, Directiva de
Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), impune realizarea de ctre autoritile competente
a unei evaluri a anumitor proiecte cu efect asupra mediului. Conform directivei, iniiatorul
proiectului, fie industrial, agricol sau de infrastructur, trebuie s furnizeze informaii detaliate cu
privire la posibilele consecine ale proiectului asupra factorilor de mediu. Decizia autoritii
publice de autorizare sau nu a proiectului trebuie s aib n vedere evaluarea beneficiilor
economice, sociale i a altor avantaje ale proiectului comparativ cu consecinele de mediu. n
acord cu Convenia Naiunilor Unite privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea
deciziei i accesul la justiie n problemele de mediu (Convenia de la Aarhus), publicul poate
participa la elaborarea standardelor de mediu pentru deeuri, calitatea aerului i protecia apei.
EIM este o procedur prin care se evalueaz impactul asupra mediului i prin care
potenialele efecte negative asupra mediului sunt diminuate sau eliminate, dac este posibil. EIM
reprezint un proces organizat de culegere a informaiilor utilizate pentru a identifica i nelege
efectele proiectelor propuse asupra mediului nconjurator (aer, ap, sol, faun, vegetaie etc.) ct
i asupra mediului social i economic al populaiei potenial afectate.
Luarea n considerare a efectelor asupra mediului ale unui proiect/investiie nc din
primele etape ale planificrii acestuia, conduce la identificarea i evaluarea din timp a posibilelor
efecte negative asupra mediului. Astfel, se pot stabili msuri de minimizare a acestor efecte
nainte de a deveni ireversibile.
Evaluarea impactului de mediului se va desfura conform Ordinului MMP nr.135/2010
privind aprobarea Procedurii de evaluare a impactului i de emitere a acordului de mediu, scopul
acesteia fiind identificarea i cuantificarea impactului asupra mediului produs de
implememntarea unei instalaii de desulfurare umed a gazelor de ardere la blocul energetic nr.
5 n scopul conformrii cu legislaia de mediu.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 8


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

De asemenea, conform Ordonanei de urgen nr. 152/2005 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii - Anexa nr. 1, Industrii energetice, punctul 1.1 - Instalaii de
ardere cu o putere termic nominal mai mare de 50 MW, pentru activitatea care se va
desfura, este obligatorie ntocmirea documentaiei n vederea obinerii autorizaiei integrate de
mediu.
Necesitatea studierii i evalurii impactului activitii asupra mediului, este justificat prin
urmtoarele argumente:
iniierea din timp a unor aciuni preventive care s reduc efectele negative care ar putea
fi generate de activitatea respectiv;
evaluarea obiectiv a posibilitilor de apariie a efectelor nedorite asupra mediului i
sntii populaiei, datorate activitii, n vederea selectrii strategiei ntr-o perspectiv
sistematic.
Evaluarea impactului asupra mediului urmrete investigarea efectelor complexe ce
rezult din impactul activitii care urmeaz a fi promovat, fie asupra mediului i factorului uman
n general, fie asupra factorului social, economic, politic, pe baza crora se formuleaz o gam
larg de aciuni i msuri, menite s contracareze efectele negative i s le dezvolte pe cele
pozitive, prin:
modul de amplasare a obiectivului n mediu, de ncadrare n planurile i schemele de
amenajare, de valorificare a resurselor existente n zon;
posibile modificri pozitive sau negative care pot interveni n calitatea factorilor de mediu
prin promovarea proiectului sau a activitii;
nivelul de afectare a factorilor de mediu i a sntii populaiei i nivelul de risc al
declanrii unor accidente sau avarii cu impact asupra mediului / populaiei;
modul de ncadrare n reglementrile legale n vigoare privind protecia mediului;
msuri care pot fi luate pentru protecia mediului.
Raportul la studiul de evaluare a impactului a fost ntocmit n conformitate cu legislaia n
vigoare, normele, normativele i standardele specifice.

1.1.6 Cadrul legislativ
Dezvoltarea durabil este, generic, un obiectiv cheie al politicilor Comunitii Europene
care are ca scop mbuntirea continu a calitii vieii pe Pmnt att pentru generaiile
prezente ct i pentru cele viitoare, prin combaterea exploatrii abuzive a resurselor naturale i a
oamenilor, bazndu-se pe principii democratice, solidaritate, respectarea legislaiei i a
drepturilor fundamentale ca libertatea i egalitatea de anse.


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 9


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

n domeniul mediului, dezvoltarea durabil urmrete prevenirea i reducerea polurii i
promoveaz producia i consumul sustenabil, innd cont de caracterul limitat al resurselor
naturale n vederea decuplrii creterii economice de degradarea mediului nconjurtor. Astfel,
pentru a fi sustenabil, creterea trebuie decuplat de impactul negativ asupra mediului i
trebuie s se bazeze pe un model sustenabil al produciei i consumului.
Politica de mediu are legturi strnse cu politica energetic, n msura n care
producerea i utilizarea energiei este printre principalele surse de poluare a aerului (prin arderea
combustibililor) i apei (prin deversarea apelor de rcire i a substanelor poluante rezultate din
rafinrii i centrale nucleare). Este evident faptul c, politica de utilizare raional a energiei i
ncurajarea energiei nepoluante este prima i cea mai important din domeniul proteciei
mediului. Pachetul energie-schimbri climatice, adoptat de Consiliul i Parlamentul European n
decembrie 2008, dovedete recunoaterea la nivel european a faptului c multe probleme de
mediu pot fi rezolvate prin msuri n domeniul energetic.
n calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, Romnia trebuie s includ ntre
prioritile sale alinierea la standardele Uniunii Europene de protecie a mediului. Acest proces
reprezint una dintre cele mai mari provocri i implic mari eforturi n dou direcii prioritare:
armonizarea legislaiei romneti cu acquis-ul Uniunii Europene n acest sector;
reforma instituional, care necesit dezvoltarea unui mecanism instituional capabil s
aplice i s monitorizeze punerea n aplicare a legislaiei adoptate.
n Romnia, cadrul legislativ pentru protecia mediului trebuie s fie n permanen
mbuntit, astfel nct s in pasul cu directivele europene i alte reglementri internaionale
n vigoare.
Legislaia romneasc permite referiri la legislaia european mai ales pentru proiecte
finanate cu fonduri europene, cu excepia situaiei n care legea romneasc pentru protecia
mediului este mai restrictiv dect cea european.
Principalele directive europene ce trebuie respectate:
Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i
private asupra mediului, modificat de: Directiva Consiliului 97/11/CE Directiva
2003/35/CE
Directiva 2008/1/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii;
Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului nconjurtor i un aer mai curat pentru
Europa;
Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor n atmosfer a anumitor poluani
provenind de la instalaiile de ardere de dimensiuni mari (Directiva LCP);
Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naionale de emisie NO
x
, SO
2
, NH
3
, COV;
Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politic comunitar n domeniul apei,
modificat de Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE i 2009/31/CE i de Decizia
2455/2001/CE;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 10


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Directiva nr. 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale amendat de Directiva
98/15/CE i de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;
Directiva 99/31/CE privind depozitarea deeurilor (Directiva cadru);
Directiva 2006/12/CE privind deeurile (abrog Directiva 75/442/CEE), modificat de
Directivele 2008/98/CE i 2009/31/CE (se abrog de la 12.12.2010);
Directiva 2002/49/ CE privind managementul i reducerea zgomotului ambiental;
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale i a faunei i florei slbatice)
Directiva 79/409/CEE referitoare la conservarea psrilor slbatice);
Directiva 2010/75/EU privind emisiile industriale (IED), care se va aplica pentru Instalaiile
Mari de Ardere, cu puterea termic mai mare de 50 MWt.

Principalele legi romneti privind protecia mediului care trebuie respectate sunt:
Ordonana de urgen nr. 164/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului care abrog Legea Proteciei
Mediului, nr. 137/1995 aprobat cu modificri i completri prin Legea 265/2006;
Legea Proteciei Atmosferei nr. 655/2001 care urmrete prevenirea, eliminarea, limitarea
deteriorrii i ameliorarea calitii atmosferei, n scopul evitrii efectelor negative asupra
sntii omului i mediului, asigurndu-se alinierea la normele juridice internaionale i la
reglementrile Uniunii Europene;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al
polurii i Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii;
HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului;
HG nr. 440/2010 (reprezint transpunerea Directivei 2001/80/EC) privind stabilirea unor
msuri pentru limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluani provenii din instalaii mari de
ardere, principala reglementare care guverneaz sectorul producerii energiei, privind
limitarea emisiilor de poluani (SO
2
, NO
x
i pulberi) n aer de la centrale mari, cu puterea
termic egal sau mai mare de 50 MW
t
, pentru orice tip de combustibil (solid, lichid sau
gazos);
Ordin MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit,
a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de
azot i oxizi de azot, pulberi n suspensie (PM10 i PM 2,5), plumb, benzen, monoxid de
carbon i ozon n aerul nconjurtor, modificat i completat de Ordinul nr. 27/2007 pentru
modificarea i completarea unor ordine, care transpun acquis-ul comunitar de mediu;

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 11


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile din Legea nr. 310/2004 i
Legea nr. 112/2006, care urmrete conservarea, dezvoltarea i protecia resurselor de
ap, precum i protecia mpotriva oricrei forme de poluare i de modificare a
caracteristicilor apelor de suprafa i subterane;
HG nr. 188/2002, cu modificrile i completrile din HG nr. 352/2005, pentru aprobarea
unor norme privind condiiile de descrcare n mediu acvatic a apelor uzate i HG nr.
210/2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar n domeniul proteciei mediului;
OUG nr. 78/2000, aprobat prin Legea nr. 426/2001, privind regimul deeurilor, modificat
i completat prin OUG nr.61/2006, aprobat prin Legea nr. 27/2007.
HG nr. 349 din 21.04.2005 privind depozitarea deeurilor, completat prin HG nr.
210/2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul
comunitar n domeniul proteciei mediului;
HG nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i aprobarea listei cuprinznd
deeurile, inclusiv periculoase modificat i completat de HG nr. 210/2007 pentru
modificarea i completarea unor acte normative, care transpun acquis-ul comunitar n
domeniul proteciei mediului;
HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
Legea Securitii i Sntii n Munc nr. 319/2006 i Normele generale de Protecia
muncii;
STAS nr. 10009/1988 Acustic urban;
Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor;
Ordin nr. MMP nr.135/2010 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului i de emitere a acordului de mediu;
Ordin MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor aplicabile procedurii cadru de
evaluare a impactului asupra mediului;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 12


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

1.2 Informaii generale
1.2.1 Titular proiect
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa: Str. Energeticianului, nr.25, Rovinari, judetul Gorj
Persoana de contact:
Nume i Prenume: Tudorescu Vasile
Telefon: 0253 372 556
Fax: 0253 371 590
1.2.2 Elaborator al studiului de evaluare a impactului asupra mediului i al
raportului la acest studiu
Institutul de Studii i Proiectri Energetice, SC ISPE SA Bucureti Divizia
Energie & Mediu Secia Ingineria Mediului
Adresa: B-dul. Lacul Tei , nr. 1-3, CP 30-33, cod 020371, Bucureti
Persoana contact:
Nume i prenume: Claudia Tomescu, ef Colectiv SCHIMBRI CLIMATICE
Telefon: 021 206 13 28
Fax: 021 210 34 40
S.C. ISPE S.A. Bucureti este autorizat s elaboreze studii pentru protecia mediului, fiind
nregistrat n Registrul Naional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecia Mediului, la poziia 38,
Certificatul de nregistrare este prezentat n Anexa A.

1.2.3 Denumire proiect
Implementarea unei instalaii de desulfurare umed a gazelor de ardere la blocul
energetic nr. 5 n scopul conformrii cu legislaia de mediu.

1.2.4 Descriere proiect
CE Rovinari este o central de condensaie conceput ca o central de baz a Sistemului
Energetic Naional i a fost realizat n dou etape:
- etapa I cu o putere instalat de 400 MW, format din blocurile energetice nr. 1 i 2, puse n
funciune n perioada 19721973;
- etapa a II-a proiectat pentru a avea n final o putere instalat de 1320 MW, format din
blocurile energetice nr. 3, 4, 5 i 6, puse n funciune n perioada 19761979.
n prezent blocurile energetice nr. 1 i 2 sunt n curs de demontare i dezafectare.
Blocul energetic de 330 MW nr. 5 este prevzut cu urmtoarele echipamente:
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 13


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

1 cazan de abur de 1035 t/h, tip Benson, cu strbatere forat, cu un singur drum de gaze
(cazan turn);
1 turbin de 330 MW, tip FIC, cu condensaie;
1 generator electric de 330 MW/388 MVA, 24 kV, 50 Hz;
1 transformator de 400 MVA, 24/400 kV.
Pentru realizarea instalaiei de desulfurare pentru blocul energetic nr. 5 din cadrul CE
Rovinari s-au avut n vedere tehnologiile recomandate de documentele BREF privind cele mai
bune tehnici disponibile BAT (Best Available Technique), astfel nct s se obin valoarea limit
de emisie /eficiena de desulfurare pentru bioxid de sulf impus de legislaia n vigoare.
Determinarea soluiei optime privind metoda de desulfurare a gazelor de ardere pentru
blocul energetic nr. 5 din cadrul C.E.Rovinari, s-a realizat n anul 2003, printr-un Studiu de
soluie privind implementarea de instalaii de desulfurare la toate cele patru blocuri ale
termocentralei Rovinari elaborat de SC ISPE SA. Metodele de desulfurare comparate au fost
dintre cele dezvoltate la nivel de exploatare comercial pe plan mondial dovedite prin list de
referine, cu aplicare n centralele electrice funcionnd cu combustibil solid.
Rezultatele analizei comparative a metodelor de desulfurare au pus n eviden faptul c
Metoda de desulfurare a gazelor de ardere prin procedeul umed folosind ca reactiv
calcarul este varianta optim pentru blocul energetic nr. 5.
Metoda de desulfurare umed, bazat pe utilizarea calcarului drept reactiv, este o metod
de splare a gazelor de ardere, fiind tehnologia cea mai frecvent utilizat pentru reducerea
emisiilor de SO
2
rezultate din arderea crbunelui.
Piatra de calcar este utilizat ca reactiv datorit preului mai mic dect cel al altor reactivi
i pentru c se gsete n cantiti mari n majoritatea rilor.
Gazele de ardere preluate dup instalaia de desprfuire intr n absorber, unde oxizii de
sulf sunt reinui prin contactul direct cu o suspensie de calcar (ap + pulbere ce calcar). Gazele
de ardere curate trec prin nite separatoare de picturi i sunt evacuate n atmosfer printr-un
co de fum nou.
Produsul de reacie rezultat este extras din absorber i este evacuat n amestec cu zgura
i cenua laun depozit nou numit Grla.
Principalele avantaje ale acestei metode de reducere a emisiilor de SO
2
sunt:
reactivul (absorbantul) calcar, nu este toxic, nu este coroziv, este uor de depozitat i
manipulat, ieftin i se gsete din abunden;
procesul este simplu ceea ce permite o exploatare uoar;
procesul nu provoac poluare secundar;
produsul secundar gipsul este un deeu nepericulos care se poate depozita mpreun cu
zgura i cenua;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 14


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

produsul secundar (gipsul) are o calitate corespunztoare valorificrii ca material de
construcie i/sau fabricarea panourilor de gips-carton;
costurile de exploatare sunt relativ reduse.
Aadar, dei, costurile iniiale privind investiia sunt mai mari n cazul variantei propuse,
costurile de exploatare i ale reactivului folosit sunt semnificativ mai sczute, per ansamblu, pe
perioada de funcionare a instalaiei.

1.2.4.1. Descrierea sistemului actual de producere a energiei electrice
n scopul determinrii strii tehnice a echipamentelor principale i auxiliare aferente
blocului nr. 5 din cadrul C.E. Rovinari i a determinrii duratei de via restante, au fost ntocmite
de ctre S.C. ICPET TURBO S.A, Bucureti, respectiv S.C. ICPET- GA S.A. urmtoarele
documentaii:
Expertiza tehnic de atestare a duratei de via (15 ani sau 100.000 ore de funcionare)
pentru turboagregatele S.C. C.E. Rovinari
Expertiza tehnic de atestare a duratei de via (15 ani sau 100.000 ore de funcionare) a
blocului 5 Cazan 1035 t/h lignit nr. 5 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
n cadrul acestor documentaii sunt menionate att lucrrile de mentenan realizate
pn n prezent, ct i lucrrile de mentenan i de modernizare avute n vedere pentru
urmtoarea perioad.
Pentru a se asigura continuarea funcionrii blocului energetic nr.5 n condiii de siguran
i cu ncadrarea n prevederile legislatiei de protecie a mediului vor fi modernizate
echipamentele care compun acest bloc: cazan, turbin, generator electric.
Obiectivele avute n vedere pentru a fi atinse n urma finalizrii lucrrilor de modernizare
sunt:
Creterea disponibilitii de timp si energie;
Prelungirea duratei de funcionare a blocului;
mbuntirea parametrilor tehnico-economici;
mbuntirea condiiilor de mediu;
Introducerea unor sisteme moderne de automatizare, reglare si control;
Implementarea susinut a lucrrilor de mentenan predictiv.

1.2.4.2. Descrierea investiiei propuse

Pentru realizarea instalaiei de desulfurare pentru blocul energetic nr. 5 din cadrul CE
Rovinari s-au avut n vedere tehnologiile recomandate de documentele BREF privind cele mai
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 15


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

bune tehnici disponibile BAT (Best Available Technique), astfel nct s se obin valoarea limit
de emisie /eficiena de desulfurare pentru bioxid de sulf impus de legislaia n vigoare.
Analiznd metodele de reinere a SO
2
din gazele de ardere utilizate pe plan mondial i
innd cont de prevederile legislaiei de mediu, instalaia de desulfurare a gazelor de ardere va fi
de tip umed, utiliznd ca substan absorbant calcarul i rezultnd ca produs secundar din
procesul de reinere a bioxidului de sulf, gipsul.
Gazele de ardere cu o concentraie medie de SO
2
de 5.752 mg/Nm
3
, corespunztoare
unui coninut mediu de sulf n crbune de 1,0% intr ntr-un absorber de tip turn unde sunt
splate cu ajutorul unui sistemul de pulverizare a suspensiei de calcar. Gazele cu concentraia
de SO
2
redus prin procesul chimic de absorie sunt apoi evacuate prin partea superioar a
absorberului prin coul de fum umed care are o nlime de 120,0 m de la nivelul solului, nlime
necesar asigurrii unei dispersii adecvate a gazelor de ardere n atmosfer, astfel nct s se
respecte legislaia de mediu privind stabilirea valorilor limit ale substanelor poluante n aerul
nconjurtor (Ordin al MAPM nr. 592/2002 ).
Substana absorbant sub form de pulbere va fi adus de la furnizor la CE Rovinari prin
mijloace auto, camioane speciale i descrcat pneumatic la un siloz de calcar. De aici praful de
calcar este trimis la un rezervor pentru prepararea suspensiei, prevzut cu un agitator pentru a
menine concentraia.
Suspensia de calcar va avea o concentraie masic de 20 30%, n funcie de coninutul
de SO
2
din gazele de ardere, care urmeaz s fie tratate. Din rezervor, suspensia de calcar este
trimis la absorber cu ajutorul unei pompei.
n urma procesului de reinere a bioxidului de sulf n absorber rezult un produs secundar-
lamul de gipsul, ntr-o concentraie de 30 %.
lamul de gips rezultat n urma desulfurrii va fi transportat hidraulic de la absorber la
instalaia de evacuare a zgurii i cenuii n fluid dens. De aici, amestecul zgur-cenu-gips va fi
evacuat la depozitul de zgur i cenu al centralei electrice.
n momentul existenei posibilitii de valorificare a gipsului ctre companii din industria
cimentului sau de materiale de construcii, lamul de gips va fi deshidratat ntr-o instalaie de
uscare, pentru care s-a prevzut un loc de amplasare.
Alimentarea cu energie electric se va realiza printr-un nou transformator conectat la
blocul energetic corespunztor. Furnizarea energiei electrice la sistemele de control i la alte
echipamente de joas tensiune se va face din staia existent de 6 kV aferent blocului
energetic. Serviciile proprii se vor alimenta de la aceeai staie de 6 kV.
Fiecare IDG este prevzut cu un DCS, (Sistem de control distributiv). Automatizarea i
monitorizarea va fi corelat cu sistemele de control ale blocuriloe energetice.
Instalaia de desulfurare va avea propria camer de comand, care va fi conectat cu
camera de comand a blocului respectiv. n timpul funcionrii normale, IDG va fi supravegheat
din camera de control a blocului corespunztor.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 16


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Cldirile i alte spaii necesare aferente instalaiilor de desulfurare sunt prevzute cu
sisteme de nclzire, ventilaie i climatizare.
Majoritatea echipamentelor (pompele, compresoarele, ventilatoarele, etc.) vor fi montate
n construcii nchise, de asemenea i gospodriile de calcar i de gips (descrcarea sau
ncrcarea, pompele, etc.).

Etapa de construcie
Suprafaa ocupat de incinta CE Rovinari, conform Certificatului de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenului, Seria MO3, nr. 10908 din 2008 (prezentat n Anexa B) este de
826555,84 m
2
.
Durata total de realizare a investiiei este de 24 luni. Aceast durat include, att
lucrrile propriu-zise, ct i perioada necesar pentru elaborarea i avizarea documentaiilor.
n aceast perioad se vor executa lucrrile de montaj la absorber, la co de fum nou,
aferente cazanului de abur de la blocul energetic nr. 5 i a utilitilor aferente: instalaia de
alimentare cu calcar pulbere, silozul de calcar, instalaia de preparare a suspensiei de calcar,
instalaia de deshidratare a gipsului 1:1 i a echipamentelor electrice i de automatizare
aferente.
Racordarea cazanului de abur aferent blocului energetic nr. 5 la absorber dup realizarea
IDG se face pe perioada anului respectiv nainte de PIF (anul 2) i dureaz 3 luni. Oprirea total
a blocului energetic nr. 5 n aceast perioad este necesar datorit configuraiei actuale a
canalelor de gaze de ardere la intrarea n coul de fum existent.
Instalaia de desulfurare a gazelor de ardere aferent blocul energetic nr. 5 din CE
Rovinari se realizeaz prin executarea urmtoarelor lucrri de construcii-montaj:
- lucrri pregtitoare pentru nceperea execuiei (organizarea de antier, eliberarea
amplasamentului, etc.);
- lucrri de amenajare a punctului de descrcare calcar din mijloace auto (drumuri i
platforme, siloz de calcar pulbere, etc.);
- lucrri de construcii, arhitectur i instalaii aferente construciilor pentru instalaia de
desulfurare a gazelor de ardere, staia de pompe recirculare absorber, staia de hidrocicloane i
celelalte instalaii auxiliare;
- livrri de componente, echipamente i materiale;
- lucrri de montaj echipamente tehnologice mecanice;
- lucrri de montaj instalaii electrice i de automatizare, msuri, control i protecii;
- lucrri de revizii tehnice, controale, verificri i probe de punere n funciune.
Lucrrile incluse n prezenta investiie se desfoar exclusiv n incinta aflat n
administraia S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
Instalaia de desulfurare aferent blocului energetic nr. 5 va fi amplasat n locul stivei
nr.1 de crbune concasat, care se desfoar paralel cu cldirea principal aferent blocurilor
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 17


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

energetice nr. 3 6, la circa 140 m de aceasta. n aceast zon sunt n execuie instalaiile de
desulfurare aferente blocurilor energetice nr. 3 i 6.
Instalaia de desulfurare a gazelor de ardere este format din urmtoarele instalaii
componente:
- Instalaia de evacuare a gazelor de ardere;
- Instalaia de absorbie a SO
2
propriu-zis;
- Instalaia de depozitare i preparare a absorbantului, suspensia de calcar;
- Instalaia de evacuare a lamului de gips rezultat din procesul de absorbie a SO
2
;
Schema de principiu a instalaiei de desulfurare este prezentat n planul,
cod I-294.224.004-N0-002
La noile cldiri i instalaii, care se vor realiza pentru instalaia de desulfurare a blocului
energetic nr. 5, se va asigura accesul rutier i pietonal prin racorduri noi din drumurile existente
n zona de amplasare.
n planul general I-294.224.004-P1-002, anexat lucrrii, sunt figurate traseele principale
ale reelelor tehnologice i de utiliti supraterane i subterane aferente instalaiei de desulfurare
a blocului energetic nr.5.

Etapa de funcionare
Una din condiiile principale pentru funcionarea blocurilor energetice n condensaie, pe
crbune, o reprezint ncadrarea acestora n condiiile impuse de Directiva 2001/80/EC cu privire
la limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluani provenii din instalaiile mari de ardere i de
Directiva 96/61/EC pentru prevenirea i controlul integrat al polurii.
n Planul de implementare pentru Directiva 2001/80/EC, se prevede pentru blocul
energetic nr. 5 din CE Rovinari ca termen de conformare la valorile limit de emisie de SO
2
n
gazele de ardere, data de 31.12.2011.
Valorile limit de emisie n funcie de combustibilul utilizat sunt urmtoarele:
- 100 % lignit 400 mg/ Nm
3
;
- 92 % lignit i 8 % pcur 400 mg/ Nm
3
;
- 92 % lignit i 8 % gaz natural 385 mg/ Nm
3
.
Estimarea emisiei de bioxid de sulf din gazele de ardere aferente cazanelor de abur de
1035 t/h s-a realizat n conformitate cu PE 1001/1994 Metodologia operativ de evaluare a
emisiilor de SO
2
, NO
x
, pulberi (cenu zburtoare) i CO
2
din centrale termice i termoelectrice.
Premisele care au stat la baza evalurii emisiilor de bioxid de sulf sunt:
- combustibilul utilizat;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 18


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

- consumul de combustibil la sarcin nominal a cazanului de abur de 1035 t/h;
- coninutul de sulf al combustibilului utilizat.
Valorile rezultate din calculul estimativ, ale emisiei de bioxid de sulf (mg/Nm
3
) n actualele
condiii de funcionare ale cazanelor de abur aferente blocului energetic nr. 5 sunt:

Coninut de sulf (%)

Combustibil

0,5

1,0
Lignit + pcur 3005 5752
Lignit + gaze naturale 2720 5443

Valorile msurate ale emisiei de bioxid de sulf n gazele de ardere ale blocului energetic
nr. 5 sunt cuprinse ntre 3500 6500 mg/Nm
3
, i chiar valori accidentale mai mari.
Aceasta depete de circa 8 16 ori VLE prevzut pentru instalaii mari de ardere de
tipul I, care funcioneaz cu combustibil solid.
HG nr. 440/2010, (transpunerea Directivei 2001/80/EC) stabilete pentru instalaii mari de
ardere de tipul I, care funcioneaz pe combustibil solid valoarea limit de emisie (VLE), pentru
bioxidul de sulf, de 400 mg/Nm
3
, atunci cnd se utilizeaz 100 % combustibil solid, lignit i
combustibil mixt compus din 92% lignit i 8% pcur, respectiv 385 mg/Nm
3
atunci cnd se
utilizeaz combustibil mixt compus din 92 % lignit i 8 % gaz natural.
Instalaia de desulfurare va reduce emisia de SO
2
, pn la valoarea de 200 mg/Nm
3

atunci cnd combustibilul utilizat este 100 % lignit sau 92% lignit i 8% pcur, respectiv pn la
valoarea de 186,8 mg/Nm
3
atunci cnd se utilizeaz 92% lignit i 8% gaze naturale, venind astfel
n ntmpinarea cerinelor de mediu, care apar n Directiva 2010/75/EU privind emisiile
industriale (Directiva IED). Totodat concentraiile de SO
2
momentane i de durat n aer la nivel
respirator vor avea valori mai mici dect cele prevzute de legislaia de mediu, Ordinul MAPPM
nr. 592 / 2002.
Realizarea instalaiei de desulfurare va permite funcionarea blocului energetic nr. 5
pentru o perioad de minim 100.000 de ore funcionare (minim 15 ani) cu condiia s se acorde
o atenie deosebit respectrii tuturor cerinelor n exploatare i ntreinere.
Etapa de nchidere
La luarea deciziei de nchidere a activitii desfurate n centrala electric sau la
dezafectarea blocului energetic nr. 5 se va avea n vedere derularea urmtoarelor activiti:
1. Activiti preliminare pentru pregtirea instalaiilor i echipamentelor;
2. ncetarea activitii de producere a energiei electrice;
3. Activiti de conservare a unor echipamente;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 19


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

4. Activiti de demontare utilaje i echipamente din cadrul centralei care pot fi
valorificate;
5. Activiti de dezafectare;
6. Activiti de demolare;
7. Activiti de curare i ecologizare a amplasamentului.

1.2.5 Durata etapei de funcionare

Documentaiile tehnice ntocmite de ctre S.C. ICPET TURBO S.A, Bucureti, respectiv
S.C. ICPET- GA S.A. au concluzionat c blocul energetic nr. 5 are capacitatea de a funciona n
condiii de siguran i eficien pentru o perioad de minim 100.000 ore de funcionare (minim
15 ani), cu condiia s se acorde o atenie deosebit respectrii tuturor cerinelor n exploatare i
ntreinere.
Prin urmare durata de via considerat pentru instalaia de desulfurare este aceeai cu a
blocului energetic nr.5, respectiv de 15 ani.

1.2.6 Producii anuale de energie, consumuri electrice pentru servicii proprii,
consumuri anuale de combustibil
Evoluia performanelor realizate de blocul energetic nr. 5 n ultimii 5 ani, conform datelor
de exploatare puse la dispoziie de C.E. Rovinari, este prezentat n tabelul urmtor:

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 20


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Date tehnice U.M.
Anul
2005
Anul
2006
Anul
2007
Anul
2008
Anul
2009
Puterea electrica maxima 330 330 330 330 330
Puterea electrica medie (la timpul de functionare) MW 274 288 275 270 252
Durata anuala de functionare ore 6428 4762 6971 7643 6440
Timp de stationare in rezerva ore 1205 27 445 301 1156
Timp de stationare in reparatii planificate ore 0 1454 207 0 0
Timp de stationare in reparatii accidentale ore 1127 2516 1137 839 1164
Energia electrica produsa, din care: MWh/an 1,761,180 1,372,846 1,913,214 2,061,724 1,619,493
- Consum servicii proprii electrice MWh/an 101,050.00 83,320.00 124,090.00 121,207.00 98,780.00
- Regie MWh/an 3753 1982 9464 2965 5241
Energia electrica livrata MWh/an 1,660,130 1,289,526 1,789,124 1,940,517 1,520,713
Energia electrica cumparata din SEN MWh/an 26,443 21,194 27,877 26,400 22,700
Consum specific brut de combustibil (mediu anual) gcc/kWh 337.02 343.97 341.38 362.15 348.64
Consum anual total de combustibil, din care: tcc 593,556 472,222 653,145 746,655
564,620
tcc 578,469 461,379 635,254 728,481 552,780
tone 2,196,759 1,755,575 2,451,766 2,700,179 2,111,967
MWh 4,709,316 3,756,086 5,171,603 5,930,564 4,500,182
% 97.46% 97.71% 97.27% 97.57% 97.90%
tcc 14,035 10,517 17,212 17,672 11,569
mii mc 12,203 9,146 14,923 15,152 9,836
MWh 114,259 85,619 140,123 143,868 94,183
% 2.36% 2.23% 2.63% 2.36% 2.05%
tcc 1,052 326 679 502 271
tone 800 248 526 403 213
MWh 8,564 2,654 5,528 4,087 2,206
% 0.18% 0.06% 0.10% 0.07% 0.05%
Puterea calorifica inferioara medie a combustibililor
- Lignit kcal/kg 1843 1840 1814 1889 1832
- Gaze naturale kcal/mc 8050 8050 8074 8164 8233
- Pacura kcal/kg 9200 9200 9030 8707 8896
Emisii specifice masurate, valori maxime momentane
- de SO2 mg/Nmc 6185.5 6328.31 5769.75 5536.08 5876
- de NOx mg/Nmc 485 484 532 449 474
- de pulberi mg/Nmc 300 300 300 300 345
- Lignit
- Gaze naturale
- Pacura


Performanele medii anuale ale blocului energetic nr. 5 estimate pentru perioada imediat
urmtoare i previzionate pentru perspectiva 2012 - 2026 sunt prezentate n tabelul urmtor:
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 21


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

P
u
t
e
r
e
a

m
e
d
i
e

p
e

b
l
o
c
M
W
2
7
1
.
7
0
0
.
0
0
2
9
3
.
7
0
2
9
3
.
7
0
2
9
3
.
7
0
2
9
3
.
7
0
2
9
0
.
4
0
2
9
0
.
4
0
2
8
7
.
1
0
2
8
3
.
8
0
2
8
0
.
5
0
2
7
7
.
2
0
2
7
3
.
9
0
2
7
0
.
6
0
2
6
7
.
3
0
2
6
4
.
0
0
2
6
0
.
7
0
D
u
r
a
t
a

a
n
u
a
l
a

d
e

f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e
h
/
a
n
6
4
4
9
0
.
0
0
7
0
0
8
7
0
0
8
7
0
0
8
7
0
0
8
6
9
2
0
6
9
2
0
6
9
2
0
6
8
3
3
6
8
3
3
6
8
3
3
6
7
4
5
6
7
4
5
6
7
4
5
6
6
5
8
6
6
5
8
E
n
e
r
g
i
a

e
l
e
c
t
r
i
c
a

p
r
o
d
u
s
a
M
W
h
/
a
n
1
,
7
5
2
,
1
3
9
0
.
0
0
2
,
0
5
8
,
2
5
0
2
,
0
5
8
,
2
5
0
2
,
0
5
8
,
2
5
0
2
,
0
5
8
,
2
5
0
2
,
0
0
9
,
6
8
4
2
,
0
0
9
,
6
8
4
1
,
9
8
6
,
8
4
7
1
,
9
3
9
,
1
4
9
1
,
9
1
6
,
6
0
0
1
,
8
9
4
,
0
5
2
1
,
8
4
7
,
5
1
0
1
,
8
2
5
,
2
5
1
1
,
8
0
2
,
9
9
2
1
,
7
5
7
,
6
0
6
1
,
7
3
5
,
6
3
6
E
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
a

l
i
v
r
a
t
a
M
W
h
/
a
n
1
,
6
4
6
,
4
5
0
0
.
0
0
1
,
9
2
6
,
1
2
6
1
,
9
2
6
,
1
2
6
1
,
9
2
6
,
1
2
6
1
,
9
2
6
,
1
2
6
1
,
8
8
0
,
6
7
8
1
,
8
8
0
,
6
7
8
1
,
8
5
9
,
3
0
7
1
,
8
1
4
,
6
7
0
1
,
7
9
3
,
5
6
9
1
,
7
7
2
,
4
6
9
1
,
7
2
8
,
9
1
4
1
,
7
0
8
,
0
8
4
1
,
6
8
7
,
2
5
4
1
,
6
4
4
,
7
8
2
1
,
6
2
4
,
2
2
2
C
o
n
s
u
m

s
e
r
v
i
c
i
i

p
r
o
p
r
i
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e
M
W
h
/
a
n
1
0
5
,
6
8
9
0
.
0
0
1
3
2
,
1
2
3
.
8
0
1
3
2
,
1
2
3
.
8
0
1
3
2
,
1
2
3
.
8
0
1
3
2
,
1
2
3
.
8
0
1
2
9
,
0
0
6
.
2
7
1
2
9
,
0
0
6
.
2
7
1
2
7
,
5
4
0
.
2
9
1
2
4
,
4
7
8
.
4
3
1
2
3
,
0
3
1
.
0
1
1
2
1
,
5
8
3
.
5
8
1
1
8
,
5
9
5
.
9
5
1
1
7
,
1
6
7
.
0
9
1
1
5
,
7
3
8
.
2
2
1
1
2
,
8
2
4
.
8
1
1
1
1
,
4
1
4
.
5
0
E
n
e
r
g
i
e

e
l
e
c
t
r
i
c
a

c
u
m
p
a
r
a
t
a

d
i
n

S
E
N
M
W
h
2
4
,
9
2
3
0
.
0
0
2
9
,
2
7
7
2
9
,
2
7
7
2
9
,
2
7
7
2
9
,
2
7
7
2
8
,
5
8
6
2
8
,
5
8
6
2
8
,
2
6
1
2
7
,
5
8
3
2
7
,
2
6
2
2
6
,
9
4
1
2
6
,
2
7
9
2
5
,
9
6
3
2
5
,
6
4
6
2
5
,
0
0
1
2
4
,
6
8
8
t
c
c
/
a
n
6
0
7
,
3
4
7
0
.
0
0
0
6
7
9
,
6
3
4
6
7
9
,
6
3
4
6
7
9
,
6
3
4
6
7
9
,
6
3
4
6
6
3
,
5
9
8
6
6
3
,
5
9
8
6
5
6
,
0
5
7
6
4
0
,
3
0
7
6
3
2
,
8
6
1
6
2
5
,
4
1
6
6
1
0
,
0
4
8
6
0
2
,
6
9
8
5
9
5
,
3
4
8
5
8
0
,
3
6
2
5
7
3
,
1
0
7
M
W
h
/
a
n
4
,
9
4
4
,
4
1
5
0
.
0
0
0
5
,
5
3
2
,
8
9
9
5
,
5
3
2
,
8
9
9
5
,
5
3
2
,
8
9
9
5
,
5
3
2
,
8
9
9
5
,
4
0
2
,
3
4
8
5
,
4
0
2
,
3
4
8
5
,
3
4
0
,
9
5
7
5
,
2
1
2
,
7
3
7
5
,
1
5
2
,
1
2
4
5
,
0
9
1
,
5
1
1
4
,
9
6
6
,
3
9
9
4
,
9
0
6
,
5
6
3
4
,
8
4
6
,
7
2
7
4
,
7
2
4
,
7
2
3
4
,
6
6
5
,
6
6
4
t
c
c
/
a
n
5
9
2
,
6
6
2
0
.
0
0
0
6
6
3
,
2
0
0
6
6
3
,
2
0
0
6
6
3
,
2
0
0
6
6
3
,
2
0
0
6
4
7
,
5
5
2
6
4
7
,
5
5
2
6
4
0
,
1
9
3
6
2
4
,
8
2
4
6
1
7
,
5
5
9
6
1
0
,
2
9
3
5
9
5
,
2
9
7
5
8
8
,
1
2
5
5
8
0
,
9
5
2
5
6
6
,
3
2
8
5
5
9
,
2
4
9
t
/
a
n
2
,
2
5
0
,
2
8
9
0
.
0
0
0
2
,
5
1
8
,
1
1
8
2
,
5
1
8
,
1
1
8
2
,
5
1
8
,
1
1
8
2
,
5
1
8
,
1
1
8
2
,
4
5
8
,
7
0
2
2
,
4
5
8
,
7
0
2
2
,
4
3
0
,
7
6
2
2
,
3
7
2
,
4
0
7
2
,
3
4
4
,
8
2
1
2
,
3
1
7
,
2
3
4
2
,
2
6
0
,
2
9
4
2
,
2
3
3
,
0
6
1
2
,
2
0
5
,
8
2
9
2
,
1
5
0
,
3
0
3
2
,
1
2
3
,
4
2
4
M
W
h
/
a
n
4
,
8
2
4
,
8
5
9
0
.
0
0
0
5
,
3
9
9
,
1
1
4
5
,
3
9
9
,
1
1
4
5
,
3
9
9
,
1
1
4
5
,
3
9
9
,
1
1
4
5
,
2
7
1
,
7
1
9
5
,
2
7
1
,
7
1
9
5
,
2
1
1
,
8
1
3
5
,
0
8
6
,
6
9
3
5
,
0
2
7
,
5
4
6
4
,
9
6
8
,
3
9
8
4
,
8
4
6
,
3
1
1
4
,
7
8
7
,
9
2
2
4
,
7
2
9
,
5
3
3
4
,
6
1
0
,
4
7
9
4
,
5
5
2
,
8
4
8
%
9
7
.
5
8
%
0
.
0
0
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
9
7
.
5
8
%
t
c
c
/
a
n
1
4
,
1
2
7
0
.
0
0
1
5
,
8
0
8
.
2
8
1
5
,
8
0
8
.
2
8
1
5
,
8
0
8
.
2
8
1
5
,
8
0
8
.
2
8
1
5
,
4
3
5
.
2
8
1
5
,
4
3
5
.
2
8
1
5
,
2
5
9
.
8
8
1
4
,
8
9
3
.
5
3
1
4
,
7
2
0
.
3
5
1
4
,
5
4
7
.
1
7
1
4
,
1
8
9
.
7
1
1
4
,
0
1
8
.
7
5
1
3
,
8
4
7
.
7
9
1
3
,
4
9
9
.
2
1
1
3
,
3
3
0
.
4
7
m
i
i

m
c
/
a
n
1
2
,
1
8
7
.
0
7
0
.
0
0
1
3
,
6
3
7
.
5
7
1
3
,
6
3
7
.
5
7
1
3
,
6
3
7
.
5
7
1
3
,
6
3
7
.
5
7
1
3
,
3
1
5
.
7
9
1
3
,
3
1
5
.
7
9
1
3
,
1
6
4
.
4
7
1
2
,
8
4
8
.
4
3
1
2
,
6
9
9
.
0
3
1
2
,
5
4
9
.
6
3
1
2
,
2
4
1
.
2
5
1
2
,
0
9
3
.
7
7
1
1
,
9
4
6
.
2
8
1
1
,
6
4
5
.
5
7
1
1
,
5
0
0
.
0
0
M
W
h
/
a
n
1
1
5
,
0
0
7
0
.
0
0
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
1
2
8
,
6
9
5
.
2
4
%
2
.
3
3
%
0
.
0
0
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
2
.
3
3
%
t
c
c
/
a
n
5
5
8
.
7
6
0
.
0
0
6
2
5
.
2
6
6
2
5
.
2
6
6
2
5
.
2
6
6
2
5
.
2
6
6
1
0
.
5
1
6
1
0
.
5
1
6
0
3
.
5
7
5
8
9
.
0
8
5
8
2
.
2
3
5
7
5
.
3
8
5
6
1
.
2
4
5
5
4
.
4
8
5
4
7
.
7
2
5
3
3
.
9
3
5
2
7
.
2
6
t
/
a
n
4
3
4
.
2
7
0
.
0
0
4
8
5
.
9
6
4
8
5
.
9
6
4
8
5
.
9
6
4
8
5
.
9
6
4
7
4
.
4
9
4
7
4
.
4
9
4
6
9
.
1
0
4
5
7
.
8
4
4
5
2
.
5
2
4
4
7
.
1
9
4
3
6
.
2
0
4
3
0
.
9
5
4
2
5
.
6
9
4
1
4
.
9
8
4
0
9
.
7
9
M
W
h
/
a
n
4
,
5
4
9
0
.
0
0
5
,
0
9
0
5
,
0
9
0
5
,
0
9
0
5
,
0
9
0
4
,
9
7
0
4
,
9
7
0
4
,
9
1
4
4
,
7
9
6
4
,
7
4
0
4
,
6
8
4
4
,
5
6
9
4
,
5
1
4
4
,
4
5
9
4
,
3
4
7
4
,
2
9
2
%
0
.
0
9
%
0
.
0
0
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
0
.
0
9
%
2
0
2
6
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
1
2
0
2
2
U
M
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
2
5
2
0
2
4
2
0
2
0
2
0
1
5
2
0
2
3-

P
a
c
u
r
a
C
o
n
s
u
m

t
o
t
a
l

d
e

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
,

d
i
n

c
a
r
e
:
2
0
1
6
2
0
1
7


-


L
i
g
n
i
t-

G
a
z
e
2
0
1
2
I
n
d
i
c
a
t
o
r
i
2
0
1
3
2
0
1
4
P
e
r
f
o
r
m
a
n

e
l
e

m
e
d
i
i

a
n
u
a
l
e

a
l
e

b
l
o
c
u
l
u
i

e
n
e
r
g
e
t
i
c

n
r
.

5

e
s
t
i
m
a
t
e

p
e
n
t
r
u

p
e
r
i
o
a
d
a

i
m
e
d
i
a
t

u
r
m

t
o
a
r
e

i

p
r
e
v
i
z
i
o
n
a
t
e

p
e
n
t
r
u

p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
a

2
0
1
2

-

2
0
2
6

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 22


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


Consumurile orare estimate pentru IDG i utilitile comune aferente sunt urmtoarele:
Consumuri orare de utilitai la sarcina nominala a blocului UM Valoare
Putere electrica n funciune, din care: kW 8997
- pentru instalaia de desulfurare (IDG) kW 8015
- pentru instalaia de alimentare cu calcar, i preparare suspensie kW

237,3
- pentru instalaia de evacuare lam de gips kW 357
- pentru staia de aer comprimat (intermitent) kW 170,2
- pentru instalaii anexe (ocazional) kW 217,5

1.2.7 Materii prime, substane sau preparate chimice
Cazanul de abur de 1035 t/h din CE Rovinari utilizeaz urmtorii combustibili:
- combustibilul de baz (92%) este lignitul din bazinul carbonifer Rovinari, cu
urmtoarele caracteristici:
putere calorific inferioar, Pci 1664 2456 kcal/kg;
carbon, C 15,00 30,30 %;
hidrogen, H 1,50 2,50 %;
sulf, S 0,50 1,35 %;
oxigen, O 8,90 12,20 %;
azot, N 0,47 0,72 %;
cenu, A 11,80 25,40 %;
umiditate, W 38,20 47,18 %.
- combustibilul pentru suport flacr (8%) sunt hidrocarburile:
gazul natural, cu urmtoarele caracteristici:
putere calorific inferioar, Pci 8050 kcal/m
3
;
metan, CH
4
97,17 %;
etan, C
2
H
6
1,09 %;
propan, C
3
H
8
0,17 %;
pentan, C
5
H
12
0,07 %;
hexan, C
6
H
14
0,07 %;
heptan, C
7
H
16
0,13 %;
azot, N
2
1,01 %.

pcur, cu urmtoarele caracteristici:
putere calorific inferioar, P
ci
9200 kcal/kg;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 23


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

carbon, C 86,0 87,30 %;
hidrogen, H 10,5 11,40 %;
sulf, S 1,00 %;
oxigen, O
2
1,5 1,91 %;
azot, N
2
0,12 %;
cenu, A 0,3 0,60 %;
umiditate, W 0,2 1,00 %.

Apa necesar desfurrii procesului tehnologic decarbonatat i limpezit necesar
instalaiei de desulfurare se va procura prin racordare la reelele de ap tehnologic existent
disponibil n central.
Indicatorii de calitate ai apei tratate vor fi urmtorii:
alcalinitate m 0,8 1,8 mval/l;
alcalinitate p 0,3 0,5 mval/l;
cloruri (Cl
-
) 25 30 mg/l;
duritate total 1,1 1,4 mval/l;
suspensii < 10 mg/l;
substane organice < 6,0 mg KMnO
4
/l;
pH 9,0 10,0.

Tabelul 1.2.7.1 prezint informaii legate de materiile prime i despre substanele sau
preparatele chimice.
Clasificarea substanelor i a preparatelor chimice i stabilirea caracterului de
periculozitate i a frazelor de risc, s-a fcut conform HG nr.1408/2008 privind clasificarea,
ambalarea i etichetarea substanelor periculoase.

Tabel nr. 1.2.7.1
Informaii despre materiile prime i despre substanele sau preparatele chimice
Denumirea materiei
prime, a substanei sau
preparatului chimic
Cantitatea anual/
existent n stoc
Clasificarea i etichetare substanelor sau a
preparatelor chimice
Categorie:
P = Periculoase
N = Nepericuloase
Periculozitate
Fraze
de risc
Ap brut*

935 568 t/an N - -
Calcar pulbere* 81 082,56 t/an N - -
*Consum IDG aferent grup energetic nr. 5 estimat pentru anul 2012

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 24


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

1.2.8 Poluarea fizic i biologic generat de activitate
Strategia naional de dezvoltare energetic urmrete ncadrarea evoluiei sectorului
energetic n strategia de dezvoltare durabil a economiei Romniei, n contextul integrrii n
Uniunea European. Realizarea acestui obiectiv implic att utilizarea eficient a resurselor
energetice, ct i luarea msurilor necesare protejrii mediului nconjurtor.
Blocul energetic nr. 5 de 330 MW din cadrul CE Rovinari va trebui s se ncadreze n
prevederile HG nr. 440/2010, privind stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor n aer ale
anumitor poluani provenii din instalaii mari de ardere pn la 31 decembrie 2011, conform
Planului de implementare a Directivei 2001/80/CE, negociat n cadrul cap.22- Mediu cu Uniunea
European n octombrie 2004.
Dup montarea instalaiei de desulfurare, gazele de ardere evacuate n atmosfer vor
avea emisiile oxizi de sulf n limitele tendinelor prevzute de legislaia de mediu n vigoare (HG
nr. 440/2010 i Directiva 2001/80/UE) i Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, i
anume:

Substana
poluant
VLE
100% lignit
(mg/Nm
3
)
VLE
92% lignit i 8% pcur
(mg/Nm
3
)
VLE
92% lignit i 8% gaz natural
(mg/Nm
3
)
Bioxid de sulf 200 200 186,8

Sursele de zgomot i vibraii aferente instalaiei de desulfurare sunt reprezentate de
suflantele de aer pentru oxidare, de ventilatorul de gaze de ardere, de compresoarele de aer
comprimat i de diverse pompe (de recirculare, de suspensie de calcar, de lam de gips, etc.).
Nivelul de zgomot produs de aceste echipamente va respecta prevederile din Legea
Proteciei Muncii nr. 319/2006. Limita maxim admis pentru zgomot la locurile de munc, n
vederea proteciei sntii umane este de 87 dB la 1 m de echipament (cu msuri de precauie
atunci cnd se atinge valoarea de 85 dB).
Nivelul de zgomot la limita incintei va respecta valorile maxime prevzute de STAS-ul nr.
10009/1988 Acustica Urban, de 65 dB.


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 25


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

n Tabelul 1.2.8.1. sunt prezentate informaii despre poluarea fizic i biologic generat
de activitate.
Tabel nr. 1. 2.8.1.
Informaii despre poluarea fizic i biologic
T
i
p
u
l

p
o
l
u

r
i
i

Sursa de
poluare
P
o
l
u
a
r
e

m
a
x
i
m


p
e
r
m
i
s


(
l
i
m
i
t
a

m
a
x
i
m


a
d
m
i
s


p
e
n
t
r
u

o
m

i

m
e
d
i
u
)
.

P
o
l
u
a
r
e

d
e

f
o
n
d

Poluare calculat produs de activitate i msuri de
eliminare/ reducere
Msuri de
eliminare
reducere
a polurii
P
e

z
o
n
a

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l
u
i

P
e

z
o
n
e

d
e

p
r
o
t
e
c

i
e
/

r
e
s
t
r
i
c

i
e

a
f
e
r
e
n
t
e

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l
u
i
,

c
o
n
f
o
r
m

l
e
g
i
s
l
a

i
e
i

n

v
i
g
o
a
r
e

Pe zone rezideniale de recreare
sau alte zone protejate cu
luarea n considerare a polurii
de fond
Fr msuri
de eliminare/
reducerea
polurii
Cu
implementarea
msurilor de
eliminare/reduc
erea polurii
Pompe 87 dB 65 dB - - -
Amplasare
n cldire
din incint
Ventilatoare
gaze de ardere
87 dB 65 dB - - -
Amplasare
n cldirea
din incint
Compresoare 87 dB 65 dB
Amplasare
n cldirea
din incint
Suflante de aer 87 dB 65 dB
Amplasare
n cldirea
din incint

1.2.9 Alternative studiate
Pentru realizarea instalaiei de desulfurare pentru blocul energetic nr. 5 din cadrul CE
Rovinari s-au avut n vedere tehnologiile recomandate de documentele BREF privind cele mai
bune tehnici disponibile BAT (Best Available Technique), astfel nct s se obin valoarea limit
de emisie /eficiena de desulfurare pentru bioxid de sulf impus de legislaia n vigoare.
Determinarea soluiei optime privind metoda de desulfurare a gazelor de ardere pentru
blocul energetic nr. 5 din cadrul CE Rovinari, s-a realizat n anul 2003, printr-un Studiu de
soluie privind implementarea de instalaii de desulfurare la toate cele patru blocuri ale
termocentralei Rovinari elaborat de SC ISPE SA. Metodele de desulfurare comparate au fost
dintre cele dezvoltate la nivel de exploatare comercial pe plan mondial dovedite prin list de
referine, cu aplicare n centralele electrice funcionnd cu combustibil solid.
n cadrul Studiului de soluie menionat au fost analizate comparativ urmtoarele
variante de tehnologii de desulfurare:
- Varianta 1 - Metoda de desulfurare umed utiliznd ca reactiv calcarul;
- Varianta 2 - Metoda de desulfurare semiuscat utiliznd ca reactiv varul nestins.
- Varianta 3 Metoda de desulfurare uscat

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 26


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Varianta 1 - Metoda de desulfurare umed utiliznd ca reactiv calcarul
Metoda de desulfurare umed, bazat pe utilizarea calcarului drept reactiv, este o metod
de splare umed a gazelor de ardere, fiind tehnologia cea mai frecvent utilizat pentru
reducerea emisiilor de SO
2
rezultate din arderea crbunelui.
Este utilizat o cantitate semnificativ de ap pentru obinerea suspensiei de calcar iar
produsul rezultat n urma procesului de desulfurare este lamul de gips care poate fi depozitat
mpreun cu zgura i cenua la depozitul de zgur i cenu sau deshidratat i valorificat ca
gips. Gazele de ardere curate sunt evacuate n atmosfer prin coul de fum existent sau printr-
un co de fum nou.

Varianta 2 - Metoda de desulfurare semiuscat utiliznd ca reactiv varul nestins
Metoda de desulfurare semiuscat utilizez drept reactiv oxidul de calciu (var nestins)
care este umidificat pentru creterea reactivitii.
Gazele de ardere netratate sunt introduse n reactor, intr n contact direct cu praful de
var umidificat i are loc procesul de absorbie a bioxidului de sulf.
Pe lng SO
2
, n gazele de ardere sunt prezente i mici cantiti de SO
3
, care sunt
aproape complet absorbite n reactor, formndu-se sulfatul de calciu. Datorit temperaturii
gazelor de ardere, apa este complet evaporat, astfel nu rezult ape uzate.

Varianta 3 Metoda de desulfurare uscat
Metoda de desulfurare uscat se folosete pentru emisii reduse ale SO
2
n gazele de
ardere, la cazanele energetice de capacitate mic i n situaiile cnd limitele nu sunt prea
restrictive.
Aceast metoda se bazeaz pe injecia reactivului uscat pulverizat (CaO, CaCO
3
i
dolomita) n gazele de ardere, la o temperatur mai ridicat dect temperatura de rou acid,
sau se pot injecta n amestec cu combustibilul, n aerul secundar, n zona flcrii. Produsele
rezultate sunt ndeprtate mpreun cu cenua de ctre instalaia de desprfuire. O parte a
produselor filtrate (pn la 50%) poate fi recirculat prin cazanul energetic pentru a crete
eficiena reactivului i a micora cantitatea de reactiv nereacionat din produsele secundare.
Eficiena desulfurrii depinde n principal de coninutul de sulf din combustibilul folosit, de
tipul i cantitatea reactivului, de sarcina cazanului.

1.2.9.1. Scenariul recomandat de ctre elaborator

Rezultatele analizei comparative a metodelor de desulfurare au pus n eviden faptul c
Varianta 1 Metoda de desulfurare a gazelor de ardere prin procedeul umed folosind ca
reactiv calcarul este varianta optim pentru blocul energetic nr. 5.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 27


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Dei costurile iniiale privind investiia sunt mai mari n cazul variantei propuse, costurile
de exploatare i ale reactivului folosit sunt semnificativ mai sczute, per ansamblu, pe perioada
de funcionare a instalaiei.

1.2.9.2. Avantajele scenariului recomandat

n prezent, la nivel mondial tehnologia de desulfurare a gazelor de ardere propus i
anume metoda umed cu calcar este cea mai des ntlnit n centralele electrice, reprezentnd
soluia optim att din punct de vedere tehnic, ct i economic.
Principalele avantaje ale acestei metode de reducere a emisiilor de SO
2
sunt:
- reactivul (absorbantul) calcar nu este toxic, nu este coroziv, este uor de depozitat i
manipulat, ieftin i se gsete din abunden;
- procesul este simplu ceea ce permite o exploatare uoar;
- procesul nu provoac poluare secundar;
- produsul secundar, gipsul, este un deeu nepericulos care se poate depozita mpreun
cu zgura i cenua prin tehnologia fluidului dens autontritor;
- produsul secundar (gipsul) are o calitate corespunztoare valorificrii ca material de
construcie i/sau fabricarea panourilor de gips-carton;
- costurile de exploatare sunt relativ reduse.

1.2.10 Localizarea geografic i administrativ a amplasamentului
1.2.10.1. Localizarea geografic a amplasamentului
CE Rovinari din cadrul S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. este amplasat n judeul
Gorj, la cca. 16 km pe direcia Vest de municipiul Trgu Jiu, n apropierea oraului Rovinari.
Teritoriul judeului Gorj, este situat n partea de sud-vest a rii i este strbtut de
paralela de 45latitudine nordic fiind axat pe cursul mijlociu al rului Jiu, care-l strbate de la
nord spre sud.
Are o suprafa de 560174 ha (2.4% din teritoriul rii), nvecinndu-se la nord cu judeul
Hunedoara, n nord-vest cu judeul Cara-Severin, la sud-est cu judeul Dolj, la est cu judeul
Vlcea iar la sud-vest cu judeul Mehedini.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 28


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


C.E. Rovinari este unul dintre cei doi mari productori de energie electric din judetul
Gorj. Incinta centralei termoelectrice se desfoar paralel cu albia regularizat a rului Jiu, la
vest de drumul naional DN 66, aa cum este prezentat n planul de amplasare n zon sc.
1:25000.
Lucrrile incluse n prezenta investiie se desfoar n incinta aflat n administraia S.C.
Complexul Energetic Rovinari S.A. Cldirea principal este amplasat n partea median a
acesteia, blocurile energetice desfurnduse de la vest la est.
Instalaia de desulfurare aferent blocului energetic nr. 5 va fi amplasat pe locul stivei
nr.1 de crbune concasat, care se desfoar paralel cu cldirea principal aferent blocurilor
energetice nr. 3 6, la circa 140 m de aceasta n zona cuprins ntre cldirea principal etapa II
i banda de transport crbune B16b. n aceast zon sunt n execuie instalaiile de desulfurare
aferente blocurilor energetice nr. 3 i 6.
Suprafaa ocupat de incinta CE Rovinari, conform Certificatului de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenului, Seria MO3, nr. 10908 din 2008 (prezentat n Anexa B) este de
826555,84 m
2
. Accesul n zonele de amplasare se va realiza din drumurile existente, att pentru
execuie, ct i pentru exploatare i accesul mainilor de intervenie a pompierilor.
Coordonatele aproximative ale amplasamentului sunt urmtoarele:
*n sistemul de coordonate Universal Transverse Mercator (UTM):
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 29


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

- X: 668,575 km Est;
- Y: 4974,9782 km Nord;
- UTM: 34 T;

1.2.10.2. Localizarea administrativ a amplasamentului
2.1.10.2.1 Cadru administrativ general
Conform Articolului 3 din Constituie, teritoriul Romniei are o organizare administrativ pe
comune, orae i judee. Exist 2.685 comune, 276 orae (la sfritul lui 2003), din care 82 sunt
municipii, respectiv 41 judee, plus capitala Bucureti.
n concordan cu Articolul 3 al Constituiei Romniei, autoritile publice au rolul de a
aplica legile precum i rolul de a oferi servicii publice n cadrul legal. Astfel, sunt 2 categorii de
administraii publice:
Administraia public central: guvern, ministere, instituia prefectului, alte organisme la
nivel central;
Administraia public local: consiliul judeean, consiliul local, primria, serviciile
publice locale.
Funcionarea sistemelor de producere a energiei electrice are un impact semnificativ
asupra mediului i implicit, asupra sntii umane.
n cele ce urmeaz sunt prezentate principalele instituii care au responsabilitatea de a
aplica politicile i strategiile Guvernului romn privind protecia mediului nconjurtor n
concordan cu cerinele europene i standardele internaionale. De asemenea, sunt prezentate
i instituiile care au rolul de a integra cerinele de protecie a mediului n celelalte politici
sectoriale.

A. La nivel central
Conform H.G. nr. 57/2009 Ministerul Mediului i Pdurilor (MMP) realizeaz politica n
domeniile mediului i gospodririi apelor la nivel naional, elaboreaz strategia i reglementrile
specifice de dezvoltare i armonizare a acestor activiti n cadrul politicii generale a Guvernului,
asigur i coordoneaz aplicarea strategiei Guvernului n domeniile sale de competen,
ndeplinind rolul de autoritate de stat, de sintez, coordonare i control n aceste domenii.
Uniti care funcioneaz n subordinea MMP (conform H.G. nr. 57/2009):
Agenia Naional pentru Protecia Mediului;
Garda Naional de Mediu.


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 30


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

B. La nivel regional
Ageniile Regionale de Protecia Mediului (ARPM)
Conform H.G. nr. 459/2005, Ageniile Regionale pentru Protecia Mediului ndeplinesc
atribuiile Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului la nivel regional, n domeniile
implementrii strategiilor i politicilor de mediu, legislaiei i reglementrilor n vigoare, i
coordoneaz elaborarea planurilor de aciune la nivel regional.
Ageniile Regionale pentru Protecia Mediului organizeaz colective pentru implementarea
instrumentelor structurale la nivel regional, care sunt coordonate direct de autoritatea public
central pentru protecia mediului.
Agenia Naional pentru Protecia Mediului are n subordine 8 Agenii Regionale pentru
Protecia Mediului, constituite n fiecare regiune de dezvoltare stabilit potrivit prevederilor Legii
nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia, modificat i completat de Legea nr.
58/2005. Investiia analizat intr n competena ARPM Craiova.Sursa ANPM
Figura nr. 1 Agenii regionale pentru protecia mediului

Ageniile Regionale pentru Protecia Mediului au urmtoarele atribuii principale:
exercit, la nivel regional, atribuiile Ageniei Nationale pentru Protecia Mediului;
particip la elaborarea i monitorizarea planului de dezvoltare regional;
colaboreaz cu ageniile judeene pentru protecia mediului din cadrul regiunii de
dezvoltare pentru elaborarea rapoartelor de sintez i constituirea bazelor de date de
mediu la nivel regional;
evalueaz i actualizeaz anual, n cooperare cu Garda Naionala de Mediu i alte
autoriti publice, planurile regionale proprii sau capitolele de mediu integrate n alte
planuri regionale;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 31


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

asigur asistena de specialitate ageniilor judeene pentru protecia mediului;
colaboreaz cu Garda Naional de Mediu n emiterea actelor de autorizare i n
realizarea controlului conformrii i aplicrii legislaiei de mediu;
gestioneaz i disponibilizeaz, n limita prevederilor legale, informaia de mediu la nivel
regional.

C. La nivel local
Ageniile Publice Locale de Protecia Mediului (APM)
Conform H.G. nr. 459/2005, privind reorganizarea i funcionarea Ageniei Naionale
pentru Protecia Mediului, Ageniile Locale de Protecie a Mediului sunt situate n fiecare jude i
sunt instituii care ndeplinesc la nivel local responsabilitile Autoritilor Regionale de Protecia
Mediului.
Obligativitatea autoritilor publice locale cu competene n domeniul proteciei mediului i
proteciei civile sunt:
s coordoneze activitile Autoritilor Publice Locale responsabile pentru implementarea
prevederilor legislaiei n vigoare;
s elaboreze procedurile specifice n domeniul managementului riscului i controlului
activitilor, care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane
periculoase;
s urmreasc modul de respectare a termenelor de transmitere de ctre agenii
economici a notificrilor, politicilor de prevenire a accidentelor majore, rapoartelor de
securitate, planurilor de urgen intern, informaiilor necesare elaborrii planurilor de
urgen extern, informaiilor privind identificarea pericolelor de accidente majore i
informrilor pentru public. Investiia analizat intr n compentena APM Gorj.

2.1.10.2.2 Structura de administrare i organizaional

S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., societate cu capital 100% de stat. Actualii
acionarii sunt: 75,85 % Ministerul Economiei, 23,6% Fondul Proprietatea, 0,55%
Termoelectrica.
S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., cu sediul n localitatea Rovinari , judeul Gorj,
strada Energeticianului, nr.25, este nregistrat la Oficiul Registrul Comerului
nr.J18/256/01.04.2004, Cod nregistrare fiscal RO16302439, COD IBAN:
RO10RNCB0149042102500001 deschis la BCR Tg-Jiu, telefon 0253/372556/ fax 0253/371922

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 32


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

1.2.11 Utilizarea actual a terenului. Infrastructura existent. Valori naturale, istorice
culturale, arheologice, arii protejate i zone de protecie sanitar.
Aa cum s-a descris anterior, lucrrile de realizare a instalaiei de desulfurare pentru
blocul energetic nr.5, n scopul conformrii la legislaia de mediu i a creterii eficienei
energetice, se vor desfura pe amplasamentul centralei existente. Prin urmare nu se pune
problema, existenei pe amplasament a unor valori naturale, istorice, arheologice. n ceea ce
privete ariile protejate i zonele de protecie sanitar, acestea exist la o distan de cca. 10
Km fa de amplasamentul centralei.
Centrala Termoelectric Rovinari este o central de condensaie conceput ca o central
de baz a Sistemului Energetic Naional i a fost realizat n dou etape:
- etapa I cu o putere instalat de 400 MW, format din blocurile energetice nr. 1 i 2,
puse n funciune n perioada 1972 1973;
- etapa a II-a proiectat pentru a avea n final o putere instalat de 1320 MW, format
din blocurile energetice nr. 3, 4, 5 i 6, puse n funciune n perioada 19761979.
n prezent blocurile energetice nr. 1 i 2 sunt n curs de demontare i dezafectare.
Din punct de vedere al infrastructurii, pe amplasamentul C.E. Rovinari se gsesc
urmtoarele echipamente i instalaii:
patru cazan de abur turn de 1035 t/h, cu funcionare pe lignit cu suport gaz natural;
patru turbine de abur de tip FIC, cu condensaie;
4 generatore electrice de 330 MW/388 MVA, 24 kV, 50 Hz;
4 transformatore de 400 MVA, 24/400 kV.
electropompele de alimentare:
instalaiile de preatratare, demineralizare, dedurizare;
staie ap de incendiu;
staie neutralizare;
canalizare tehnologic i canalizare menajer:
instalaia de alimentare cu combustibil;
instalaia de alimentare cu ap industrial, ap potabil i de incendiu;
instalaia de evacuare a apelor uzate;
instalaia de racord la SEN.
Exist zone de protecie sanitar n jurul forajelor de adncime pentru ap potabil i
industrial.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 33


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

1.2.12 Documente existente privind planificarea/amenajarea teritorial n zona
amplasamentului proiectului
Suprafaa ocupat de incinta CE Rovinari, conform Certificatului de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenului, Seria MO3, nr. 10908 din 2008 (prezentat n Anexa B) este de
826555,84 m
2
.
Lucrrile incluse n prezenta investiie se desfoar n incinta aflat n administraia S.C.
Complexul Energetic Rovinari S.A.

1.2.13 Modaliti propuse pentru conectare la infrastructura existent
Asigurarea utilitilor aferente noii instalaii de desulfurare se va face prin racordarea
acesteia la reelele, existente n incinta CE Rovinari.
n ceea ce privete echipamentele i instalaiile noi, aferente lucrrilor de reabilitare,
acestea se vor conecta cu uurin la infrastructura existent.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 34


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

2. PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. Procese tehnologice de producie
Pentru reducerea emisiilor de bioxid de sulf SC CE Rovinari SA va implementa la blocul
energetic nr. 5 conform recomandrilor BREF/BAT urmtoarele msuri:
- mbuntirea calitii combustibilului prin aprovizionarea cu un lignit cu un coninut mai
mic de sulf (maxim 1,0%) i creterea participaiei gazului natural la 10%;
- montarea unei instalaii de desulfurare a gazelor de ardere evacuate n atmosfer.
Instalaia de desulfurare se va dimensiona pentru un lignit cu un coninut de sulf de 1,0%.

2.1.1. Instalaia de desulfurare a gazelor de ardere
n vederea reducerii coninutului de bioxid de sulf din gazele de ardere, provenind din
utilizarea combustibililor fosili n cazanul de abur, de 1035 t/h, aferent blocului energetic nr. 5 din
CE Rovinari, se va monta o instalaie de desulfurare de tip umed folosind ca substan
absorbant suspensia de calcar.
Instalaia de desulfurare a gazelor de ardere este format din urmtoarele instalaii
componente:
- Instalaia de evacuare a gazelor de ardere;
- Instalaia de absorbie a SO
2
propriu-zis;
- Instalaia de depozitare i preparare a absorbantului, suspensia de calcar;
- Instalaia de evacuare a lamului de gips rezultat din procesul de absorbie a SO
2
;
Schema de principiu a instalaiei de desulfurare este prezentat n planul,
cod I-294.224.004-N0-002.

2.1.1.1. Instalaia de evacuare a gazelor de ardere
n prezent cazanul de abur al blocului energetic nr.5 este prevzut cu dou ventilatoare de
gaze de ardere, fiecare putnd prelua 55% din sarcina cazanului de abur de 1035 t/h. Gazele de
ardere de la cazanul de abur aferent blocului energetic nr. 5 sunt evacuate n momentul de fa
printr-un un co de fum din beton (comun, cu blocul energetic nr.6) dup ce acestea au fost
desprfuite n electrofiltre.
Cele dou ventilatoare de gaze de ardere existente vor fi dezafectate i nlocuite cu un
ventilator nou, VGA, dimensionat pentru 100%. Instalaia de desulfurare se va conecta la traseul
de gaze de ardere existent prin intermediul unui singur canal de gaze de ardere cu diametrul 8,0
m i o lungime de circa 240 m.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 35


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Gazele de ardere desulfurate, dup procesul de reducere a SO
2
n absorberul instalaiei
de desulfurare, sunt evacuate n atmosfer direct fr prenclzire, printr-un co de fum nou, co
de tip umed, amplasat dup absorber i noul ventilator de gaze de ardere.
(a) Canalele de gaze de ardere sunt confecii metalice realizate din tabl, rigidizate cu
profiluri laminate. Acestea vor fi prevzute cu elemente elastice (compensatori) de preluare a
dilatrilor i vibraiilor. Susinerea traseelor de canale de gaze se realizeaz prin intermediul unor
construcii metalice zbrelite. Canalele de gaze de ardere se vor izola termic la exterior i se vor
proteja anticoroziv la interior.
(b) Ventilatorul de gaze de ardere, VGA Booster, care va funciona corespunztor unei
variaii a volumului de gaze de ardere cuprinse ntre 0 i 110%.
Caracteristicile tehnice ale ventilatorului de gaze de ardere sunt urmtoarele:
Parametru U.M. Valoare
Debitul de gaze de ardere
Nm
3
/h
m
3
/s
2 000 000
667
Creterea de presiune
asigurat
mmH
2
O 600 650
Temperatura gazelor de ardere C 50 60
Consumul de energie electric kW 6 500

(c) Coul de fum umed este realizat dintr-un material plastic, special, ranforsat cu fibr
de sticl, de greutate redus i rezistent la coroziune. Datorit temperaturii gazelor de ardere
desulfurate (50 60C) acest co de fum este de tip umed, condensul rezultat fiind preluat prin
intermediul unui sistem interior de colectare i introdus printr-o conduct n absorber.
Caracteristicile noului co de fum sunt urmtoarele:
Dimensiunea U.M. Valoare
Diametrul m 8,4
nlimea total de la cota
terenului sistematizat
m 120

nlimea total de 120 m a fost determinat astfel nct s se asigure o dispersie
adecvat a gazelor de ardere n atmosfer n vederea respectrii valorilor limit ale
concentraiilor maxime a substanelor n aer, stabilite de ordinul MAPM nr. 592/2002.


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 36


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

2.1.1.2. Instalaia de reducere a SO
2
(absorberul)
Cantitatea de SO
2
din gazele de ardere este cuprins ntre 1.160 i 3.243 g/s, cu o
valoare medie de 2.321 g/s (8,4 t/h).
Gazele de ardere cu o concentraie medie de SO
2
de 5.752 mg/Nm
3
, corespunztor unui
coninut mediu de sulf de 1,0% urmeaz a fi tratate ntr-un absorber de tip turn, cu un diametru
de circa 15,0 m i o nlime de circa 35,0 m. Acestea intr n absorber la o cot n jur de +12,0
m i ies prin partea superioar a acestuia, fiind splate prin pulverizare cu suspensie de calcar.

n urmtorul tabel sunt prezentate caracteristicile gazelor de ardere:
Gaze de ardere U.M.
Absorber
La intrare La ieire
Debit m
3
/s 840 667
Temperatur
o
C 140 (max. 200) 50 60
Coninut SO
2
mg/Nm
3
5 752 200* /186,8**
Coninut de O
2
% 6
Eficiena desulfurrii % 96
*atunci cnd combustibilul utiizat este 100 % lignit
**atunci cnd combustibilul utilizat este compus in 92 % lignit i 8 % gaz natural.
(a) Partea superioar a absorberului
Gazele de ardere cu o temperatur de 140
0
C intr n absorber pe la cota +12,00 m unde
sunt rcite datorit contactului cu suspensia de calcar, iar concentraia de SO
2
se reduce prin
procesul chimic de absorbie, care are loc n interior. Gazele de ardere trec n contracurent prin
zona de pulverizare a absorbantului, suspensia de calcar, prin separatoarele de picturi de la
partea superioar a absorberului i sunt evacuate n atmosfer prin coul de fum umed,
temperatura acestora fiind cuprins ntre 50 60 C.
Dup trecerea prin zona de pulverizare, gazele de ardere conin picturi fine de ap,
avnd o umiditate ridicat (20 000 mg/Nm
3
). Aceast umiditate este redus sub 100 mg/Nm
3

prin trecerea gazelor de ardere prin separatorul de picturi n dou trepte, nainte de evacuarea
prin coul de fum. Pentru evitarea nfundrii separatorul de picturi, acesta este splat automat
periodic (odat la 8 ore).
n momentul intrrii gazelor de ardere n absorber va aprea o zon umed /uscat unde
acestea vor fi saturate. n aceast zon exist de asemenea posibilitatea evaporrii suspensiei
de pe pereii interni ai absorberului, conducnd la apariia de depuneri n zona nconjurtoare
intrrii gazelor de ardere. Din acest motiv partea interioar este cptuit cu o protecie
anticoroziv cu rezisten ridicat i n mod suplimentar splat continuu.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 37


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Dac din diverse motive (avarii) nu se mai poate pulveriza suspensie de calcar n
absorber, pn n momentul opririi ventilatorului de gaze de ardere VGA BUF, se utilizeaz
ap de rcire pentru scderea temperaturii gazelor de ardere, astfel nct s nu se deterioreze
suprafeele interioare ale absorberului i respectiv separatoarele de picturi, care sunt
confecionate dintr-un material plastic special, numit polipropilen. Pentru aceasta este prevzut
un rezervor de ap de rcire de urgen, inclus n furnitura absorberului.
Absorbantul sub form de suspensie de calcar (cca. 20 30% fiind parte solid i restul
de 80 70% ap), este introdus n partea superioar a absorberului prin patru nivele de
pulverizare. Aceste nivele de pulverizare sunt alimentate cu suspensie de calcar recirculat din
partea inferioar a absorberului (din rezervor) prin intermediul a cinci pompe de recirculare,
(patru n funciune i una n rezerv). Suspensia de calcar este pulverizat la fiecare nivel printr-
un numr optim de duze asigurndu-se o distribuire uniform n toat seciunea absorberului.

(b) Partea inferioar a absorberului
Eficiena procesului de absorbie a SO
2
este meninut, prin introducerea de suspensie de
calcar proaspt n partea inferioar a absorberului (diametru rezervor circa 18,0 m). Astfel,
SO
2
-ul din gazele de ardere se neutralizeaz, formndu-se cristale de gips. n partea inferioar a
absorberului, (rezervor) va aprea un lam de gips cu o concentraie de 20 30% parte solid i
restul de 80 70 % ap.
Cristalizarea gipsului este finalizat prin introducerea de aer de oxidare, care este
dispersat cu ajutorul agitatoarelor n ntregul rezervor din partea inferioar a absorberului.
Volumul de aer de oxidare necesar, circa 10 000 Nm
3
/h este produs prin intermediul unei
suflante n funciune + una n rezerv (1F + 1R), la o presiune de 7 mH
2
O i temperatur de
110C. Meninerea unei injecii de aer de oxidare adecvate, se realizeaz prin saturarea acestuia
cu ap nainte de introducerea n rezervorul absorberului. Totodat prin aceast msur se evit
i evaporarea lamului la intrarea n contact direct cu aerul de oxidare.
Agitatoarele, n numr de cinci sunt montate pe circumferina prii inferioare a
absorberului. Prin intermediul lor se disperseaz aerul de oxidare necesar definitivrii reaciilor
chimice din partea inferioar a absorberului. Acestea mai au rolul de a realiza o micare
continu a lamului de gips format prin oxidare astfel nct s nu apar sedimentarea cristalelor
de gips.

Descrierea procesului chimic de absorbie:
n partea superioar a absorberului are loc procesul de absorbie prin urmtoarele reacii
chimice:
2CaCO
3
+ SO
2
+ H
2
O CaCO
3
/CaSO
3
H
2
O + CO
2

2CaCO
3
+ SO
2
+ 3/2 H
2
O Ca(HCO
3
) + CaSO
3
H
2
O
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 38


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

la un pH 6,0 7,0 i o temperatur a gazelor de ardere de 50
0
60
0
C.

n partea inferioar a absorberului au loc procesele de neutralizare i finalizare a oxidrii:
SO
2
+ CaCO
3
/CaSO
3
+ H
2
O+O
2
+
7
/
2
O
2
2CaSO
4
2H
2
O + CO
2
+ SO
2
SO
2
+ CaSO
3
H
2
O+ H
2
O Ca(HSO
3
)
2

la un pH 4 5 i t
ga
50
0
60
0
C.
Metoda de desulfurare umed const ntr-o serie de reacii complexe cinetice i de
echilibru controlat n faz gazoas, lichid i solid. Aceste reacii pot fi exprimate prin
urmtoarea reacie chimic global:
CaCO
3
+ SO
2
+ 2H
2
O+ O
2
CaSO
4
2H
2
O + CO
2

Primul pas n procesul de reducere a bioxidului de sulf este absorbia lui n lichidul din
absorber. Odat ajuns n soluie, bioxidul de sulf se transform n ioni de sulfit i bisulfit.
Una din consecinele absorbiei de SO
2
este creterea concentraiei de ioni de hidrogen
sau scderea pH-ului, aa cum rezult din urmtoarele reacii:
SO
2
(gazos) + H
2
O(lichid) H
2
SO
3

H
2
SO
3
HSO
3
-
+H
+
HSO
3
-
H
+
+SO
3
-
Aceste reacii chimice ne arat foarte clar c nivelul pH-ului sczut (sau concentraie
ridicat de ioni de hidrogen) vor reduce absorbia de SO
2
, astfel neutralizarea devine o parte
important a procesului de desulfurare umed.
Absorbia SO
2
implic transferul SO
2
din faz gazoas n faz lichid. Acidul clorhidric, la
fel ca i alte halogenuri vor fi de asemenea absorbite simultan cu absorbia SO
2
. Principalul
halogen este clorul, provenit din acidul clorhidric existent n gazele de ardere. Coninutul de acid
clorhidric al gazelor de ardere depinde de coninutul de cloruri al crbunelui. Reacia chimic
este urmtoarea:
CaCO
3
+ 2HCl Ca
2+
+2Cl
-
+ H
2
O + CO
2
Reacia de neutralizare din procesul de desulfurare umed, menionat mai sus poate fi
exprimat simplificat, astfel:
H
+
+OH
-
H
2
O
Ionul de hidrogen este produsul de reacie al absorbiei acidului gazos, iar ionul de hidroxil
provine din dizolvarea calcarului.
O reacie secundar de absorbie, care apare n rezervorul absorberului este transferarea
sulfitului i bisulfitului de calciu n sulfat de calciu (gips), ca produs final stabil.
H
2
SO
3
-
+ O
2
SO
4
-
+H
+
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 39


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

SO
3
-
+ O
2
SO
4
-

Aceste reacii de oxidare apar natural datorit coninutului de oxigen din gazele de ardere
i pot fi amplificate prin contactul cu aerul comprimat fin pulverizat (cu ajutorul celor 5 agitatoare
i injectoare de aer), din suspensia aflat n rezervorul absorberului.
Ionii de sulfat din soluie reacioneaz cu ionii de calciu i precipit, rezultnd gips (sulfat
de calciu cu dou molecule de ap sulfit de calciu dihidrat). n mod similar sulfitul se va
combina cu ionii de calciu i se va transforma n sulfit de calciu cu o molecul de ap sulfit de
calciu monohidrat.
Raportul molar dintre sulfatul de calciu dihidrat i suma dintre sulfatul de calciu dihidratat
i sulfatul de calciu monohidrat, definete gradul de oxidare n procesul de desulfurare.
Ca
2+
+ SO
4
-
+2H
2
O (lichid) CaSO
4
2H
2
O (solid)
Ca
2+
+ SO
3
-
+H
2
O (lichid) CaSO
3
H
2
O (solid)

Reaciile care au loc n absorber pot fi grupate n trei mari categorii:
- Reaciile ntre fazele gazoas-lichid;
- Reaciile intre fazele lichid-lichid;
- Reacii intre fazele lichid-solid.
Modul de reducere al SO
2
poate fi controlat sau limitat de eficiena cu care au loc oricare
dintre aceste reacii dinamice.
n cazuri accidentale cnd pot aprea diverse avarii n funcionarea absorberului, soluia
din rezervor se poate evacua ntr-un rezervor de avarie, n prezent n execuie i care va deservi
toate cele patru absorbere, aferente blocurilor energetice nr. 3, 4, 5 i 6 din CE Rovinari.
n zona absorberului pentru preluarea diverselor posibile scurgeri de suspensie de calcar
sau de lam de gips este prevzut un rezervor de drenaje de form rectangular, avnd
dimensiunile n plan de 3,5 x 3,5 m i adncimea de 3,0 m.
Instalaia de desulfurare aferent blocului energetic nr. 5 necesit pentru funcionare
urmtoarele utiliti:
- calcar pulbere: 13 t/h;
- ap pretratat de proces: 150 t/h;
- aer comprimat:
- tehnologic: 225 Nm
3
/h;
- instrumental: 150 Nm
3
/h;
- energie electric: 8 997 kW

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 40


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

De la instalaia de desulfurare se va evacua o cantitate de 45 t/h lam de gips la
rezervorul de transfer lam de gips aflat n execuie i care va deservi toate cele patru
absorbere, aferente blocurilor energetice nr. 3, 4, 5 i 6 din CE Rovinari. De la rezervorul de
transfer lam de gips, acesta este trimis la mixerul instalaiei de evacuare n fluid dens a
amestecului zgur cenu gips.
a) Calcarul necesar procesului de absorbie a SO
2
va fi furnizat de la cariera cea mai
apropiat de SC CE Rovinari.
(b) Apa de proces necesar instalaiei de desulfurare va fi ap brut din sursa rul Jiu,
filtrat mecanic n staia de tratare ap a centralei electrice i stocat ntr-un rezervor de ap de
proces.
(c) Aer comprimat instrumental va fi asigurat din staia de aer comprimat aflat n
execuie i care va deservi toate cele patru instalaii de desulfurare, aferente blocurilor
energetice nr. 3, 4, 5 i 6 din CE Rovinari (se va mai monta doar un rezervor de aer pentru
instalaia de desulfurare aferent bloc energetic nr. 5).

2.1.1.3. Instalaia de alimentare i preparare a suspensie de calcar
Pentru reducerea SO
2
din gazele de ardere, la procedeul de desulfurare umed a gazelor
de ardere, este utilizat ca reactiv calcarul praf, cu granulaia de max. 0,5 mm 20% i 80% cu
granulaia sub 0,5 mm.
Calcarul praf, utilizat ca reactiv, este transportat la central cu camioane specializate
nchise fiind adus la staia de descrcare pneumatic, unde, cu aerul furnizat de dou suflante
este transferat din mijloacele de transport n silozul de stocare.
Silozul este cilindro-conic dispus vertical i asigur o rezerv de calcar pentru
funcionarea a dou blocuri la 85% din sarcin pentru 72 de ore rezerv neatins i 60 de ore
pentru week-end.
De la siloz este prevzut un sistem de transport continuu a calcarului pulbere spre
rezervorul de preparare suspensie aferent blocului nr.5.
Sistemul de preparare a suspensiei de calcar va fi echipat cu:
- Rezervor de preparare suspensie de calcar pentru blocul energetic nr. 4 i 5, prevzut
cu agitator pentru omogenizare, aerisire, golire de puncte joase, indicator de nivel, gur de
vizitare. Acesta este cilindric, vertical cu diametrul de 8,00 m i nlimea de 10 m i va asigura
un stoc de suspensie de calcar pentru cel puin 8 ore de funcionare la sarcina nominal.
- Instalaie de alimentare cu calcar pulbere dubl cu echipamente pentru transport
continuu i cu transport pneumatic fie direct din camioane, fie din stocaj. Rezerva de calcar
pulbere din stoc, care constituie rezerva neatins, va fi reciclat minim o dat pe lun.
- Instalaie de dozare a prafului de calcar n stoc;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 41


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

- Instalaie de dozare ap de preparare pentru realizarea concentraiei suspensiei de
calcar;
- Instalaia de transport hidraulic (prin pompare) a suspensiei de calcar la absorber (n
circuitul de absorbie al SO
2
).
Sistemul de preparare i sistemul de alimentare cu suspensie de calcar va fi un sistem
nchis i izolat precum i cu circulaie continu (linii de alimentare i linii de recirculare).
Toate conductele vor fi din oel rezistent la eroziune i aciune chimic.
Alte instalaii anexe sunt:
Instalaii de cntrire
Instalaii de desprfuire cu filtre cu saci n toate zonele n care ar putea aprea
acumulri i depuneri de praf.
Instalaii de ridicat cu acionare manual i electric pentru diminuarea efortului fizic
la lucrrile de ntreinere mentenan i reparaii.
2.1.1.4. Instalaia de evacuare a lamului de gips
In urma reducerii SO
2
din gazele de ardere, prin procedeul de desulfurare cu suspensie
de calcar pulbere care are loc n absorber, rezult ca produs secundar gipsul sub form de lam
(30% parte solid i 70% parte lichid ).
lamul de gips este eliminat din instalaia de desulfurare sub form de lam de gips cu
concentraia 1:1, prin pompare la instalaia de evacuare n fluid dens.
Concentraia lamului de gips de 1:1 (cca. 45 t/h) este obinut din hidrocicloane (cca. 75
t/h) care elimin apa (cca. 30 t/h) din gips fcndu-l optim pentru mixerele staiei de fluid dens.
Apa eliminat este colectat ntr-un rezervor i este refolosit fiind reintrodus n circuit pentru:
preparare suspensie de calcar, splare separator de picturi, etc.
Instalaia de evacuare a lamului de gips const n:
- hidrociclonul de lam;
- rezervorul de lam de gips, cu dimensiunile: diametru 8 m i nlimea de 12 m avnd o
capacitate de ~ 600 m
3
ce asigur o rezerv de funcionare de 24 h la funcionarea instalaiei de
desulfurare a blocului la sarcina nominal. Rezervoarele vor fi echipate cu supape de siguran,
precum i indicatoare de nivel.
- pompele de transvazare i transport preiau lamul din rezervor i-l trimit la rezervorul de
transfer lam de gips pentru instalaia de fluid dens Capacitatea de transport a acestor pompe
este de ~60 t/h. Sunt montate cte dou pompe la fiecare rezervor fiind: una n funciune i una
n rezerv, asigurnd rezerva de 100%.
Pompele sunt n construcie special avnd n vedere caracteristicile materialului
vehiculat i echipate corespunztor. Ele sunt prevzute cu by-pass i conduct de recirculare, cu
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 42


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

ventile manuale pe intrare i pe ieire, cu ventile de sens unic (clapet de reinere) precum i
ventil de reglare cu acionare electric pentru reglarea debitului. Pompele sunt montate la interior
n cldirea pompelor de proces aferente absorberului blocului respectiv.
Sistemul de transport lam de gips va fi nchis i conductele izolate i va asigura
continuitatea circulaiei prin linii de pompare repompare.
Toate conductele vor fi prevzute din oel rezistent la eroziune i aciune chimic.
2.1.1.5. Reele tehnologice n incint
Legturile tehnologice ntre diferite obiecte ale instalaiei de desulfurare se realizeaz prin
transport hidraulic pentru diferite categorii de lichide, suspensii, lamuri, aer i apa de proces
precum i prin transport pneumatic pentru reactivii sub forma de praf.
Astfel, n instalaie, sunt prevzute urmtoarele categorii de conducte:
- conducte pentru suspensie de calcar
- conducte pentru lam de gips - conducte pentru ap de proces;
- conducte pentru aer tehnologic i instrumental;
- conducte pentru ap de rcire, etanare etc.
Aceste conducte vor fi pozate pe estacade de conducte i vor fi prevzute cu toate
accesoriile necesare: goliri ce vor fi conduse pe canale cu adncimi variabile (cu pant continu)
spre cuvele de drenaje i recuperarea acestora cuvele fiind prevzute cu pompe i agitatoare,
aerisiri conduse astfel nct s nu provoace probleme de mediu.
Conductele prin care se vehiculeaz amestecuri solid lichid cu concentraie ridicat vor
fi obligatoriu izolate la exterior pentru a evita fenomenul de nghe n anotimpul cu temperaturi
sczute.
La rezervoarele n care se stocheaz produse pentru o perioad mai mare de timp se vor
asigura urmtoarele: pentru o perioad limitat cteva ore - se va asigura funcionarea
agitatoarelor pe perioada respectiv, pentru perioadele mai mari sau pentru perioadele care
necesit intervenii se va goli suspensia din acestea n rezervorul de evacuare cu asigurarea
funcionrii agitatoarelor proprii.
2.1.1.6.Instalaii hidrotehnice
Lucrrile hidrotehnice aferente instalaiilor de desulfurare a gazelor arse de la blocul nr. 5
constau din:
- reele de ap potabil;
- reele de ap pentru stingerea incendiului exterior;
- canalizare menajer;
- canalizare pluvial.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 43


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Aceste reele se vor racorda la sistemele existente n incint de alimentare cu ap i
canalizare.
Apa potabil la noii consumatori va fi asigurat prin racordarea acestora la reeaua de ap
potabil a centralei. Necesarul de ap pentru stins incendiu exterior la noile cldiri prevzute va
fi asigurat din reeaua inelar existent n zon. Apele uzate menajere de la grupurile sanitare
ale noilor cldiri vor fi colectate i evacuate spre instalaia de tratare ap menajer a centralei
prin intermediul colectorului existent de canalizare ap menajer.
Evacuarea apelor pluviale din zonele amenajate din cadrul instalaiilor de desulfurare bloc
nr. 5 se vor realiza prin racordarea acestora la canalizare pluvial a centralei.

2.1.1.7. Instalaii tehnologice electrice
Instalaia de desulfurare este o instalaie de tip bloc, consumatorii electrici care o compun
fcnd parte din serviciile proprii ale blocului respectiv.
n consecin, alimentarea normal se va face din transformatoarele de servicii proprii de
bloc alimentate n derivaie de la bornele generatorului respectiv, iar alimentarea de rezerv din
transformatoarele de rezerv/pornire, alimentate la rndul lor din reeaua de 110 kV.
Sporul de consum introdus pe serviciile proprii de bloc de completul instalaiilor de
desulfurare este apreciat la circa 8997 kW/bloc (compus din consumatorii afereni instalaiei de
desulfurare propriu-zise).
Situaia existent n CE Rovinari nu mai permite extinderea spaial a staiei de 6 kV
servicii proprii de bloc, pentru preluarea suplimentar a noilor consumatori de medie tensiune ce
apar la instalaia de desulfurare.
Ca atare a fost necesar realizarea unei noi secii de 6 kV de bloc, amplasat n zona
spate cazan, ct mai aproape de centrul de greutate al noilor consumatori (n cldirea staiei
electrice aferente IDG bloc energetic nr. 5 i 6).
Secia va avea o alimentare de lucru de la noul transformator T5.9de 25 MVA-24/6 kV,
i alimentare de rezerv din serviciile proprii generale.

2.1.1.8. Instalaii de automatizare
Instalaia de desulfurare va fi supravegheat dintr-o camer de comand individual,
amplasat ntr-o sal comun, iar o consol de funcionare de sine stttoare va fi instalat n
camera de comand aferent blocului energetic nr. 5.
Instalaia de desulfurare umed a gazelor de ardere, aferent blocului energetic nr. 5 de
330 MW de la CE Rovinari va fi condus de un echipament modern de automatizare Distributed
Control System (DCS), inclus n furnitura complex a instalaiei tehnologice.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 44


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Instalaia de automatizare livrat n furnitura tehnologic va asigura conducerea
instalaiilor tehnologice (pornire, funcionare n sarcin, oprire) pe urmtoarele nivele de
conducere:
- conducere individual local;
- conducere centralizat din camera de comand a instalaiei de desulfurare.
Instalaia de automatizare va asigura schimbul de informaii cu camera de comand a
blocului energetic (monitorizare, stri funciune). Conducerea operativ a instalaiei de
desulfurare va fi ndeplinit de sistemul DCS montat n camera de comand a desulfurrii ce
urmeaz a fi amplasat n cldirea integrat.
Funcia principal a sistemului tip DCS este s asigure conducerea sigur a instalaiilor de
desulfurare gaze de ardere din camera de comand a IDG mpreun cu echipamentele auxiliare
n toate regimurile de funcionare.
Pentru asigurarea unei funcionri corespunztoare a instalaiei de desulfurare se vor
monitoriza continuu urmtorii parametrii:
- volumul de gaze de ardere;
- cantitatea de suspensie de calcar;
- cantitatea de lam de gips;
- cantitatea de ap de proces introdus n absorber;
- nivelul de lichid din absorber;
- nivelul de ap recirculat din rezervorul RAR;
- cantitatea de calcar;
- cantitatea de suspensie de calcar recirculat la moara cu bil.
De asemenea, se vor monitoriza n conformitate cu legislaia de mediu n vigoare emisiile
de substane poluante din gazele de ardere evacuate n atmosfer prin noul co de fum, precum
i coninutul de oxigen al acestora. Valorile emisiilor de substane poluante vor fi msurate n
mg/Nm
3
.

2.1.1.9. Lucrri de arhitectur
La stabilirea soluiilor s-a urmrit asigurarea condiiilor optime de desfurare a proceselor
tehnologice i a activitii personalului n condiiile respectrii prevederilor legislaiei, normelor i
normativelor n vigoare privind ndeplinirea cerinelor eseniale de calitate. Cldirile realizate n
cadrul proiectului sunt urmtoarele:

- Staia pompe absorber - cldire de tip hal, cu regim de nlime parter, pe structur
metalic, cu dimensiunile n plan fiind de 12,50 m 24,00 m i nlimea liber 10,00 m,
echipat cu pod rulant, cu cabin.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 45


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

- Staia de aer suflante aer de oxidare - cldire de tip hal, cu regim de nlime parter,
pe structur metalic, cu dimensiunile n plan de 10,00 x 6,00 m i nlimea liber de 6,00 m..
- Staia de pompe suspensie de calcar - cldire de tip hal, cu regim de nlime parter,
pe structur metalic, cu dimensiunile n plan de 6,00 x 6,00 m i nlimea total de 6,00 m.
Pentru realizarea cldirilor, s-a prevzut realizarea urmtoarelor categorii de lucrri:
nchiderile/nvelitoarea se vor executa din panouri tip sandwich, cu feele din tabl de oel,
protejate anticoroziv corespunztor clasei de agresivitate a mediului i miez termoizolator, clasa
de performan de reacie la foc A2, montate pe rigle/pane metalice.
La partea inferioar a construciilor, pentru protecia panourilor de nchidere, s-a prevzut soclu
executat din beton armat, cu nlimea de 45 cm, (fa de cota 0,00).
Acoperiul se va executa n sistem arpant metalic cu doi versani, panta maxim 12%.
Evacuarea la teren a apelor pluviale de la nivelul nvelitorilor se realizeaz cu elemente de
scurgere i tinichigerie din tabl zincat.
Tmplria ui, ferestre - se va realiza din profile metalice, protejate anticoroziv,
corespunztor clasei de agresivitate a mediului.
Iluminatul i ventilaia natural se vor realiza prin ferestre cu ochiuri fixe i mobile,
montate cu geam clar sau cu geam armat dup caz.
S-au prevzut balustrade metalice de protecie, la toate golurile tehnologice,
S-au prevzut urmtoarele lucrri de finisaje:
- pardoseal rezistent la uzur i antiderapant;
- termosistem aplicat pe faa exterioar a parapetului din zidrie;
- tencuieli exterioare speciale de protecie la socluri;
- vopsitorii anticorozive, corespunztor clasei de agresivitate a mediului la tmplria
metalic, balustrade i confecii metalice;
- trotuare de protecie cu limea de 1,00 m.
Caracteristicile construciilor sunt urmtoarele:
- Categorie de importan C;
- Categorie pericol de incendiu E;
- Grad de rezisten la foc II.

2.1.1.10. Lucrri aferente construciilor
Lucrrile de rezisten aferente instalaiei de desulfurare bloc energetic nr. 5, constau din :
a) staia pompe recirculare absorber i structura de susinere a unui co de fum independent de
120 m nlime.
b) staia de suflante pentru aerul de oxidare.
c) prevederea unor construcii metalice i a unor ghidaje metalice pentru susinerea canalelor
de gaze de ardere;
d) prevedere fundaie de ventilator pe traseul canalelor de gaze de ardere din beton armat,
ncrcrile fiind transmise prin piloi forai;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 46


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

e) prevederea unui trafo de 25 MVA suplimentar (existent - 1 trafo de 40 MVA) cu anexele
aferente. Cuva transformatorului electric i peretele antifoc se vor realiza din beton armat.
f) prevederea de supori i confecii metalice pentru conductele tehnologice aferente fundaii
izolate din beton armat;
g) staia de descrcare calcar pulbere din camioane;
h) staia de descrcare siloz calcar;
i) staie pompe suspensie calcar;
j) fundaii diferite echipamente i rezervoare:
- pompe beton armat cu carcase tridimensionale;
- rezervoare fundaie linear din beton armat.

2.1.1.11. Instalaii aferente construciilor
Pentru cldirile aferente instalaiei de desulfurare sunt prevzute instalaii electrice
(iluminat normal i de siguran, prize, instalaii de for), instalaii sanitare (de stins incendiu, de
alimentare cu ap, de evacuare ape uzate menajere i ape de pe pardoseal, de canalizare),
instalaii de condiionare aer, instalaii de ventilare i instalaii de nclzire.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 47


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

2.2. Conformare cu cerinele BAT BREF
Scopul Directivei Consiliului 96/61/EC este de a realiza o prevenire i un control integrat al
polurii provenite de la activitile listate n Anexa I a Directivei, contribuind astfel la
mbuntirea proteciei mediului.
Termenul de cele mai bune tehnici disponibile este definit in articolul 2(11) al Directivei
ca fiind stadiul cel mai avansat i efectiv in dezvoltarea activitilor i metodele lor de operare,
care indic utilitatea practic a unor tehnici specifice de a oferi, n principiu, bazele pentru
valorile limit de emisii stabilite pentru a preveni, i acolo unde aceasta nu este posibil, pentru a
reduce n general emisiile i impactul asupra mediului, n ntregul su. Articolul 2(11) detaliaz
aceast definiie, astfel:
tehnicile includ att tehnologia utilizat ct i modul n care instalaia este proiectat,
construit, intretinut, exploatat i dezafectat
tehnici disponibile sunt acelea dezvoltate la o scara care permite implementarea in
sectorul industrial relevant, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in
considerare costurile si avantajele, dac aceste tehnici sunt sau nu folosite sau produse
n interiorul statului membru avut n vedere, cu condiia ca ele s fie accesibile ntr-un
mod rezonabil operatorului.
cele mai bune inseamna cele mai efective in atingerea unui nivel general inalt de
protectie a mediului, n intregul su.
Articolului 9(4) al Directivei 96/61/EC prevede c valorile limit de emisii trebuie sa fie in
conformitate cu standardele de calitate a mediului, sa se bazeze pe cele mai bune tehnici
disponibile, fr a se recomanda utilizarea vreunei tehnici sau tehnologii specifice, ns lundu-
se n considerare caracteristicile tehnice ale instalaiei respective, amplasarea ei geografic i
condiiile locale de mediu.
Cele mai importante emisii n aer rezultate din arderea combustibililor fosili sunt: SO
2
,
NO
x
, CO, pulberi (PM), gazele cu efect de ser, dar i metale grele, compui halogenai i
dioxine emise n cantiti mai mici, dar cu efecte semnificative asupra mediului datorit toxicitii
i persistenei lor.
Prevederea instalaiei de desulfurare, necesar din punct de vedere al limitrii emisiilor de
SO
2
, are ca efect un consum suplimentar de energie electric de 1-3%, ceea ce implic
reducerea eficienei nete, pentru cele dou tipuri de combustibil, cu circa 1% - 1,5%.

2.2.1. Procedee de reducere a emisiilor de SO
2
din gazele de ardere
n vederea reducerii valorilor emisiilor substanelor poluante din gazele de ardere
evacuate n atmosfer din centralele electrice i termice, care funcioneaz cu combustibili fosili,
s-au dezvoltat de-a lungul timpului mai multe tipuri de echipamente i tehnologii. n capitolul 3.3
din Documentele de referin pentru instalaiile mari de ardere (BREF), mai 2005, sunt
prezentate cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru reinerea bioxidului de sulf din gazele
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 48


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

de ardere provenind din utilizarea combustibililor fosili n cazanele energetice, recomandate de
Comisia European.
Oxizii de sulf rezult din arderea majoritii combustibililor fosili, prin oxidarea sulfului pe
care acetia l conin. ncepnd cu anii 1970 n SUA i Japonia i, apoi, din 1980 i n Europa au
fost utilizate diverse metode pentru reinerea SO
2
din gazele de ardere n timpul sau dup
ardere.
Reducerea emisiilor de SO
2
se poate realiza prin msuri primare i msuri secundare, n
funcie de momentul n care are loc procesul de absorbie: nainte, n timpul sau dup arderea
combustibilului.
Msurile primare constau n:
utilizarea unui combustibil cu coninut redus de sulf sau un combustibil cu componente
bazice ale cenuii, care permit o desulfurare natural;
utilizarea de substane absorbante n cazanele cu ardere n start fluidizat (ASF) ce
reprezint un sistem de desulfurare integrat. Aceasta limiteaz temperatura arderii la circa
850
o
C. Reactivul utilizat poate fi CaO, Ca(OH)
2
sau CaCO
3
. Reacia chimic are nevoie de
reactiv suplimentar, adic un raport stoichiometric (combustibil/reactiv) cuprins ntre 0,5 i 7, n
funcie de combustibilul folosit. Datorit efectelor coroziunii clorului, eficiena desulfurrii este
limitat la 75%.
Msurile secundare constau n reinerea SO
2
din gazele de ardere prin tehnologii
amplasate dup cazanele energetice, nainte de evacuarea lor n atmosfer. Acestea pot fi
mprite n dou mari categorii: procese regenerative i neregenerative.
1. Procesele de desulfurare regenerative pot fi clasificate la rndul lor n:
Procese umede, din care fac parte:
procesele Wellmann-Lord cu bisulfit de sodiu i cu oxid de magneziu, care n prezent
nu mai sunt utilizate n centralele electrice, cel puin din Europa;
procesele DeSONO
x
, n care are loc reinerea simultan SO
2
i a oxizilor de azot.
Acestea au fost aplicate doar la foarte puine uniti sau ca sisteme pilot,
neptrunznd nc pe pia, din motive comerciale (costuri ridicate).
Procesele uscate, care constau n:
procesul cu carbon activat n care are loc reinerea simultan a SO
2
i NO
x
prin
adugarea de amoniac;
procesul NO
x
SO
2
n care absorbantul const n bile sferice cu o suprafa-zon
ridicat din oxid de aluminiu impregnat cu carbonat de sodiu.
2. Procesele de desulfurare neregenerabile sunt clasificate n funcie de felul n care este
folosit substana absorbant n:
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 49


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

procese umede: care utilizeaz mai multe tipuri de substane absorbante, cum ar fi: piatra
de calcar, hidroxid de sodiu, amoniac, peroxid de hidrogen, ap de mare i altele.
procese semiuscate care constau n absorbia cu pulverizare uscat (SDA) sau cel mai
nou proces cu tehnologie modificat de umectare a absorbantului.
procese uscate prin injecie de reactiv n focarul cazanului energetic odat cu
combustibilul sau n canale de gaze de ardere nainte de intrarea n instalaia de
desprfuire.
Principalele metode de reinere a SO
2
aplicate n centralele electrice ce utilizeaz
combustibili fosili sunt urmtoarele:
Procedeul uscat cu injecie de reactiv, cu o eficien ntre 40 i 50%;
Procedeul semiuscat (SDA), cu o eficien cuprins ntre 80 i 92%;
Procedeul umed, cu o eficien cuprins ntre 85 i 98%.
Alegerea tehnologiei de desulfurare potrivit depinde de o multitudine de factori
specifici centralei electrice i locului ei de amplasare, printre cei mai importani sunt urmtorii:
Zona unde este amplasat centrala electric;
Capacitatea tehnic a cazanelor energetice;
Sarcina cazanelor energetice;
Calitatea combustibilului i a coninutului de cenu, (pentru a se determina dac este
posibil o desulfurare natural n timpul arderii), etc.

2.2.1.1. Procedeul de desulfurare uscat
A. Injecie cu o substana absorbant n focar
Aceast tehnologie presupune injecia direct a absorbantului uscat n focarul cazanului.
Substanele folosite n mod uzual ca material absorbant sunt calcarul pulverizat (CaCO
3
) i
dolomita (CaCO
3
MgCO
3
). n focar, prin calcinarea acestuia, se produc particule de CaO reactive
a cror suprafa reacioneaz cu SO
2
din gazele de ardere pentru a forma sulfitul de calciu
(CaSO
3
) i sulfatul de calciu (CaSO
4
). Aceti produi de reacie sunt apoi reinui odat cu
cenua zburtoare de ctre echipamentele de reinere a pulberilor, care sunt de regul
electrofiltre sau filtre saci. Produii de reacie rezultai (reziduuri) pot fi depozitai, dar cu atenie,
deoarece conin calcar activ i sulfit de calciu. Posibila utilizare a acestor produi secundari este
nc la faza de cercetare.
Injecia de substan absorbant n focar produce n plus i ndeprtarea SO
3
.
Domeniul de temperatur pentru care are loc reacia calcarului n cazul injectrii
substanei absorbante n focar este de 9801230
o
C. Odat ce se produce oxidul de calciu
reactiv, acesta trebuie s staioneze suficient timp (cel puin jumtate de secund) n zona de
temperatur optim pentru producerea reaciei.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 50


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Recent s-a descoperit faptul c Ca(OH)
2
are dou intervale de reacie 9801230
o
C i
540
o
C. Termochimic, CaSO
4
nu este stabil la temperaturi de peste 1260
o
C, ntr-un mediu de
ardere a combustibililor fosili, cum ar fi crbunele, cu coninut ridicat de sulf (circa
20004000 ppm SO
2
).
O cretere cu 50% a eficienei de reducere a SO
2
poate fi obinut prin folosirea unui
material absorbant cu raportul molar Ca/S de 4/5 i injectarea acestuia n focarul cazanului la
momentul optim. Totui, eficiena reducerii SO
2
-ului i utilizrii calcarului este mai redus dect
n cazul altor metode de desulfurare.
Exist mai multe metode de mbuntire a reinerii SO
2
-ului, cu costuri sczute, ca de
exemplu, pulverizarea de ap n canalul de gaze de ardere nainte de electrofiltru. Rezultatul
const ntr-o cretere a eficienei reinerii SO
2
-ului cu 10%.
Reciclarea produilor de reacie este o alternativ eficient i a fost cercetat n scopul
mbuntirii randamentului, att a reducerii de SO
2
, ct i a utilizrii calcarului. Produii de
desulfurare reinui prin intermediul echipamentelor de reducere a pulberilor (electrofiltre sau
filtre saci) este reinjectat n focar sau n canalul de gaze de ardere i recirculat. n unele procese,
produsul de reacie este reciclat dup o tratare prealabil. Prin aceste msuri se poate ajunge la
o eficien de reducere a SO
2
de 7080%.

B. Injecie cu substan absorbant n canalul de gaze de ardere
Injecia cu substan absorbant pe baz de calciu sau sodiu, n canalul de gaze de
ardere, nseamn injecie cu absorbant n fluxul de gaze de ardere ntre prenclzitorul de aer i
electrofiltrele existente sau filtrele saci.
Cele mai obinuite tipuri de injecie cu substana absorbant sunt:
CaOH uscat, care necesit umidificare;
injecie uscat cu sodiu, care nu implic umidificare;
injecie cu lam de gips /calcar sau splare in canalul de gaze de ardere care necesit
umidificare separat.
Apa pentru umidificare este folosit n dou scopuri:
activeaz substana absorbant pentru a crete cantitatea de SO
2
reinut;
condiioneaz (reduce) coninutul de pulberi ajutnd la creterea eficientei electrofiltrelor.
Desulfurarea gazelor de ardere cu substan absorbant pe baz de calciu sau sodiu,
presupune recircularea multipl a substanei absorbante deoarece aceasta conine o cantitate
mare de produs, care nu reacioneaz de prima dat.
n cazul injeciei bicarbonatul de sodiu, acesta se descompune termic i formeaz
carbonatul de sodiu. Dup ce suprafaa particulelor de carbonat de sodiu din substana
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 51


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

absorbant a reacionat cu SO
2
-ul i formeaz sulfitul sau sulfatul, reacia ncetinete datorit
astuprii porilor (care exist la difuzia SO
2
n faza gazoas).
Pentru ca reacia s continue trebuie ca particulele substanei absorbante s se
descompun n continuare. Din aceast descompunere rezult H
2
O i CO
2
n forma gazoas,
care se disperseaz n volumul dat, crend astfel o reea de spaii libere ntre particule. Prin
acest proces se produce din nou substan activ absorbant, care permite reducerea unei noi
cantiti de SO
2
n interiorul particulelor.
Creterea suprafeei de absorbie poate fi de 520 ori fa de suprafaa iniial i depinde
de caracteristicile substanei absorbante.
Ratele de descompunere i formare a sulfatului de sodiu sunt procese complicate care
depind de temperatur, rata de transfer a cldurii particulelor de H
2
O i CO
2
sub form gazoas,
presiuni pariale i de prezena altor particule componente existente n gazele de ardere.

C. Procese modificate de injecie cu substan absorbant n canalul de gaze de ardere
Gazele de ardere fierbini netratate, din cazan, sunt introduse n reactor prin dispersorul
de gaze i vin n contact cu o suspensie umidificat format din cenu zburtoare i oxid de
calciu. Componentele reactive sunt imediat absorbite n componentele alcaline ale prafului, iar
apa se evapor instantaneu. Controlul distribuiei gazului, debitul suspensiei, distribuia i
cantitatea de ap pentru umidificare sunt factori determin asigurarea condiiilor optime pentru
ndeprtarea eficient a SO
2
.
Gazele de evacuare tratate intr ntr-un colector special (filtru saci sau electrofiltru), unde
particulele solide sunt ndeprtate din curentul de gaz. La ieire, gazele din electrofiltru sunt
evacuate la coul de fum cu ajutorul ventilatorului de gaze de ardere. Particulele solide colectate
sunt reciclate n reactorul de desulfurare prin sistemul de umidificare. Cu ajutorul plniei de
evacuare care este montat la un anumit nivel, se controleaz cderea cenuii n silozul pentru
produii de desulfurare.
n plus, n procedeul uscat modificat nu sunt necesare echipamente speciale, sofisticate,
nu este nevoie de pulverizator rotativ i echipamente de mare vitez pentru antrenare, sau de
duze bifluid, care au nevoie de compresoare de aer. Puterea necesar pentru amestecarea
reactivului/ reciclatului n mixere este mult mai sczut dect n cazul unui sistem uscat de
curare a gazelor convenional: prin comparaie, pulverizatoarele rotative i duzele bifluid sunt
mult mai complexe dect mixerul. O consecin important a utilizrii mixerelor n loc de
pulverizatoare cu duze rotative este c tot echipamentul, care trebuie supravegheat de ctre
operator, este plasat pe sol, ntr-o carcas mpreun cu filtrul cu saci, n afara liniei fluxului de
gaz. Aceasta amplasare duce la costuri sczute i ntreinere mai uoar.
C.1 Injecia cu absorbant hibrid
Injecia cu absorbant hibrid este o combinaie intre injecia cu substan absorbant n
focar i injecia cu substan absorbant n canalul de gaze, n vederea mbuntirii eficienei
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 52


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

reinerii SO
2
-ului. O variant a injeciei cu absorbant hibrid este folosirea gipsului ca absorbant,
deoarece gipsul este mai ieftin dect carbonatul de calciu, care este in general folosit n
procedeul semiuscat cu absorber.
C.2 Absorber uscat cu strat fluidizat circulant
Tehnologia cu strat fluid circulant presupune folosirea unui tip de absorber uscat.
Carbonatul de calciu hidratat este injectat direct n reactorul absorberului uscat cu pat
fluidizat circulant. Oxidul de calciu poate fi stins printr-un proces separat.
Curentul de gaz din prenclzitorul de aer intr n reactor pe la partea inferioar i circul
vertical ascendent printr-un tub Venturi. Tubul Venturi este proiectat astfel nct s asigure
distribuia de curgere corespunztoare pe ntregul domeniu de funcionare a vasului. In interiorul
tubului Venturi gazul este mai nti accelerat, apoi ncetinit nainte de a intra n parte cilindric
superioar. nlimea prii superioare este proiectat, astfel nct s se obin timpul dorit de
contact dintre Ca i SO
2
. Toate alimentrile externe pentru materialul recirculat, reactivul
proaspt i apa de condiionare a gazului sunt introduse prin partea divergent a tubului Venturi.
Absorberul nu are componente mecanice interne sau componente structurale.
Funcionarea acestui proces nu este chiar simpl. Suprafaa mare a patului circulant
permite cu succes capturarea SO
3
-ului din gaz, eliminnd posibilitatea corodrii conductei de gaz
de ctre condensatul de SO
3
.
Avantajele procedeului uscat:
a) simplitatea procesului i adaptabilitatea la situaii existente dificile ale instalaiei, dar este
mai potrivit pentru combustibilii cu un coninut redus de sulf i centrale electrice mici;
b) n cazul cazanelor de ardere n pat fluidizat aceasta metod ntrunete condiiile optime;
c) mai puine lucrri de ntreinere;
d) produsul de reacie rezultat este solid i nu mai necesit alte tratamente;
e) costurile sunt mai sczute dect n cazul metodei umede;
f) costurile de operare sunt sczute datorit preului redus al reactivului;
g) pentru operare i mentenan nu necesit personal n plus;
h) riscul de defectare este minim;
i) controlul procesului este foarte uor de implementat, schimbri n ncrcarea boilerului
sau ai altor parametrii nu afecteaz eficiena desulfurrii.
Dezavantajele procedeului uscat:
a) triplarea intervalul la care cenua trebuie colectat de echipamentele de reducere a
pulberilor i transportat la depozit;
b) electrofiltrul necesit mbuntiri;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 53


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

c) depozitarea produsului de desulfurare necesit locuri speciale, apar depuneri pe
suprafeele de schimb de cldura, ceea ce duce la creterea frecventei suflrilor
suprafeelor de schimb
d) coroziunea canalelor de gaze de ardere i electrofiltrului datorit contactului cu apa;
e) randamentul de reinere a SO
2
este redus;
f) reactivii necesari sunt mult mai scumpi, n cazul injeciei n canalele de gaze de ardere
dect procesul cu calcar, ceea ce nseamn c costurile de operare tind s creasc chiar
i la un raport molar Ca/S mic;
g) eficiena sczut a utilizrii absorbantului;
h) costurile de capital raportate pentru injecia cu substana absorbant pe canal variaz
mult, depinznd de coninutul de sulf din combustibil i de mrimea centralei electrice.
n Anexa C este prezentat principiul de funcionare al metodelor de desulfurare uscat cu
injecie n focar i n canalele de gaze de ardere.

2.2.1.2. Procedeul de desulfurare semiuscat
Pe plan mondial procesul cu pulverizare uscat se afl pe al doilea loc dup procedeul
umed cu calcar, conform Documentelor BREF privind BAT-urile de reducere a emisiilor de SO
2
.
Reactivul utilizat n aceast metod de desulfurare este varul. Eficiena de reducere SO
2

i fiabilitatea IDG (Instalaie de Desulfurare a Gazelor de ardere) a fost mbuntit de-a lungul
timpului.
Acest procedeu de desulfurare are costuri de investiie mai reduse, dar are cheltuieli
totale de exploatare mai ridicate dect procedeul umed, datorit faptului c reactivul este mult
mai scump.
Avantajele procedeului semiuscat:
Procedeul semiuscat de desulfurare a gazelor de ardere are urmtoarele avantaje
comparativ cu procedeul umed de desulfurare a gazelor de ardere:
a) reactorul instalaiei de desulfurare uscat se poate construi din oel carbon obinuit,
comparativ cu reactorul instalaiei de desulfurare umed care trebuie construit din oel
inoxidabil sau oel placat.
b) pentru uniti mai mici de 300 MW costul instalaiei este mai mic dect costul instalaiei
umede de desulfurare.
c) echipamentele de pompare i ceilali consumatori consum mai puin energie dect
instalaia umed de desulfurare.
d) produsul de reacie (CaSO
3
, CaSO
4
, hidroxid de calciu i cenu) rezultat la desulfurarea
uscat este stabil i inert i poate fi evacuat la hald cu ajutorul echipamentelor existente
de evacuare a zgurii i cenuii rezultate din arderea crbunelui.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 54


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

e) instalaia de desulfurare uscat a gazelor de ardere are un numr mai mic de
componente ca cea de desulfurare umed, cu costuri de operare i ntreinere mai
sczute.
f) presiunea n absorber este mai mic dect n reactorul instalaiei de desulfurare umed.
g) trioxidul de sulf (SO
3
) sub form de vapori la temperaturi de peste 150C, care
condenseaz sub form de acid sulfuric la temperaturi joase (punctul de rou acid), este
reinut n instalaia de desulfurare uscat. La desulfurarea umed SO
3
se reine mai puin
de 20% pn la 40% i trebuie introduse electrofiltre umede pentru reinerea acestuia sau
se face injecie cu hidroxid de var. Emisiile de vapori de acid sulfuric, dac sunt peste o
anumit valoare, sunt vizibile sub form de pan de cea.
h) gazele de ardere ieite din instalaia uscat de desulfurare sunt nesaturate cu vapori de
ap (1
0
C pn la 10
0
C peste punctul de rou acid), cu reducerea sau eliminarea vizibil
a penei de vapori de ap. Din instalaia umed de desulfurare gazele de ardere ies
saturate cu vapori de ap, fapt ce necesit folosirea unui schimbtor de cldur gaz - gaz
pentru renclzirea gazelor de ardere, pentru a putea fi evacuate pe un co de fum uscat.
Pentru reducerea costurilor asociate renclzirii gazelor de ardere, sistemele recente de
desulfurare umed a gazelor de ardere utilizeaz couri de fum umede din sistemul uscat
de desulfurare a gazelor de ardere nu rezult ape uzate.

Dezavantajele procedeului semiuscat:
Procedeul semiuscat de desulfurare a gazelor de ardere are urmtoarele dezavantaje
comparativ cu procedeul umed (cu calcar) de desulfurare a gazelor de ardere:
a) cele mai mari module reactor utilizate sunt pentru uniti cu puteri de 350 MW. Pentru
uniti de 500 MW trebuie folosite dou module reactor. Rezult astfel canale de gaze de
ardere de dimensiuni mari pentru intrare i ieire din instalaie i este nevoie de o
combinaie de ventilatoare i canale de gaze de ardere.
b) procedeul folosete reactiv (praf de var) mai scump ca la procedeul umed (calcar) i
acesta trebuie stocat n silozuri de oel sau beton.
c) rata de utilizare a reactivului este mai mic dect la desulfurarea umed pentru obinerea
aceleai reduceri a SO
2
. Raportul stoechiometric pentru var este mai mare dect cel
pentru calcar pentru obinerea aceleai reduceri a SO
2
.
d) din desulfurarea uscat a gazelor de ardere rezult produse de desulfurare pentru care
nu exist multe posibiliti de utilizare. Acesta se poate folosi ca ngrmnt agricol
(pentru condiionare sol) i pentru fabricarea de crmizi sau agregate mpreun cu alte
componente.
e) la desulfurarea uscat a gazelor de ardere se poate combina desprfuirea cu
desulfurarea, caz n care nu se mai utilizeaz desprfuirea electrostatic i nu se mai
poate recupera cenua zburtoare pentru eventuale utilizri.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 55


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


Procedeul semiuscat cu var
Desulfurarea semiuscat cu pulverizare este utilizat mai mult la cazane de capacitate
mic i medie (0 300 MW) i care utilizeaz crbune cu coninut de sulf sczut sau mediu
(1,5%). n procedeul SDA (Semi Dry Absorber), varul este amestecat cu ap sau este stins
formndu-se o suspensie de var, numit i lapte de var. Aceasta este pulverizat ntr-un reactor
unde apa este evaporat datorit temperaturii gazelor de ardere. Produsul de reacie este un
amestec de sulfit/sulfat de calciu cu cenu zburtoare, care nu este foarte atractiv la
comercializare.
Din acest proces nu rezult ap uzat, deoarece apa utilizat este evaporat total n
reactor. Gazele de ardere sunt preluate dup instalaia de desprfuire existent i atunci este
necesar nc o instalaie de desprfuire dup reactor pentru a reine produsul rezultat din
gazele de ardere desulfurate.
Temperatura gazelor de ardere curate este cu 20 30
o
C peste temperatura de saturaie
(4555
0
C) astfel c nu mai este necesar renclzirea lor acestea putnd fi evacuate prin coul
de fum obinuit.
n ultimii ani s-a dezvoltat o tehnologie de desulfurare semiuscat modificat care
compacteaz echipamentele necesare (reactor, umidificator, instalaie de desprfuire) n
vederea obinerii unei eficiene de reinere a SO
2
ridicate i a ocuprii unui spaiu de amplasare
mai redus.
n Anexa D sunt prezentate dou tipuri de instalaii de desulfurare semiuscate modificate.

2.2.1.3. Procedeul de desulfurare umed
Procedeul umed, n special procesele piatr de calcar-gips sunt conform Documentelor
BREF cele mai aplicate BAT-uri n lume, circa 80% din pia, fiind utilizate la o diversitate de
cazane energetice. Aceasta se datoreaz eficienei lor ridicate de reducere a SO
2
i fiabilitii lor
mari.
Sodiul, utilizat ca reactiv a fost foarte popular n Japonia la sfritul anilor 1960. Produsul
secundar rezultat era sulfitul de sodiu vndut n industria hrtiei. Procesul cu sodiu este simplu i
a fost aplicat la multe cazane, de capacitate mic, ce funcionau cu pcur.
n prezent, sistemele cu magneziu sunt utilizate de asemenea la cazane industriale relativ
mici, datorit costurilor de investiie sczute. n acest proces apa uzat conine sulfat de
magneziu, care poate fi evacuat n mare dup reinerea pulberilor i metalelor grele, pentru c
acesta este deja un constituent al apei de mare. Metoda poate fi recomandat centralelor
electrice amplasate lng mare.
Din procesul cu amoniac rezult un produs secundar care poate fi utilizat ca fertilizator n
agricultur.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 56


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

n cele mai multe cazuri este utilizat piatra de calcar ca reactiv, care este disponibil n
cantiti mari n multe ri i care este mult mai ieftin dect alte substane absorbante.
Produsele secundare rezultate sunt gipsul sau un amestec de sulfit/sulfat de calciu n
funcie de modul de oxidare. Dac gipsul poate fi valorificat, cheltuielile totale de exploatare ale
IDG pot fi reduse.

Procedeul umed cu piatr de calcar (CaCO
3
)
Piatra de calcar este utilizat ca reactiv pentru c este mai ieftin dect ali reactivi i
pentru c se gsete n cantiti mari n majoritatea rilor. La nceput s-a utilizat i varul datorit
reactivitii mari cu SO
2
, dar acesta a fost nlocuit ulterior cu piatra de calcar datorit costurilor
ridicate. n orice caz, IDG cu piatr de calcar poate atinge aceeai reducere a SO
2
ca cele cu
var.
Reactivitatea pietrei de calcar are o influen important asupra IDG. n prezent nu exist
vreun standard sau metod de a tasta reactivitatea. Pot fi utilizai i ali reactivi, ca de exemplu
magneziu mbogit cu var.
Gazele de ardere preluate dup instalaia de desprfuire de obicei trec printr-un
schimbtor de cldur i intr n absorber, unde SO
2
este reinut prin contactul direct cu o
suspensie de calcar (CaCO
3
> 95%). Soluia proaspt de calcar este introdus continuu n
absorber.
Gazele de ardere curate trec prin nite separatoare de picturi i sunt evacuate n
atmosfer prin coul de fum sau prin turnul de rcire. Produsul de reacie este extras din
absorber i sunt trimise pentru deshidratare i utilizare ulterioar.
Procesul umed cu piatr de calcar poate fi mprit n dou categorii n funcie de tipul de
oxidare: oxidare forat i oxidare natural. Modul de oxidare este determinat de reaciile
chimice, de pH-ul suspensiei de calcar i de produsul secundar rezultat.
Absorberele pot fi de mai multe tipuri n funcie de furnizorul IDG. n ANEXA E sunt
prezentate tipurile de absorbere utilizate pentru reducerea emisiilor de SO
2
menionate mai sus.
Pentru mrirea eficienei procesului de absorbie a SO
2
se introduce n suspensia de
calcar un catalizator de reacie, care crete alcalinitatea lichidului. Acesta este un acid organic,
cum ar fi: acidul adipic, acidul dibasic, acid formic, etc. i este disponibil la un pre rezonabil.
Utilizarea acidului adipic, la o concentraie de 1400 ppm poate conduce la aceeai
eficien de reinere a SO
2
cu numai trei nivele de pulverizare, n loc de patru. Aceasta
nseamn o economie de energie electric de circa 25%, prin renunarea la o pomp de
recirculare.
Dac exist reglementri privind o temperatur minim la evacuarea n atmosfer (de ex.
n Marea Britanie este 80
o
C) gazele de ardere trebuiesc renclzite. Metoda cea mai utilizat
este schimbtorul de cldur gaz/gaz de tip rotativ.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 57


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Dac nu exist nici o cerin privind temperatura minim a gazelor de ardere curate,
acestea pot fi evacuate direct printr-un nou co de fum umed, ceea ce va conduce i la scderea
consumului de energie electric. Mai mult, gazele de ardere curate sunt mult mai corozive (sub
temperatura de rou acid) dect gazele de ardere nedesulfurate, ceea ce nseamn c coul
de fum existent nu este proiectat cu protecia anticoroziv potrivit.
Coul de fum umed are avantajul c poate fi realizat direct din materiale moderne
anticorozive i care au o dispersie mbuntit n timpul pornirilor (se nclzesc rapid).
Centralele electrice noi, prevzute cu instalaii de desulfurare cu procedeul umed
evacueaz gazele de ardere curate prin turnul de rcire, renunndu-se la coul de fum.
Avantajele procedeului umed de desulfurare a gazelor de ardere sunt urmtoarele:
1. procedeul aplicat pe o varietate mare de crbuni s-a dovedit fiabil.
2. randamentele de desulfurare uzuale sunt de peste 94%, atingndu-se i valori de 98% n
condiii speciale.
3. exist multe firme care produc acest tip de instalaie de desulfurare.
4. reactivii utilizai n proces sunt uor de procurat.
5. gipsul rezultat este stabil pentru depozitarea la hald fr a fi necesar amestecarea cu
cenu sau var.
6. gipsul se poate utiliza la fabricarea panourilor prefabricate sau pentru adaos la ciment.
7. Instalaia de desulfurare nu este sensibil la variaii ale sarcinii cazanului.
Dezavantajele procedeului umed de desulfurare a gazelor de ardere sunt urmtoarele:
1. n proces se vehiculeaz o cantitate mare de suspensie care necesit un consum mare
de energie pentru pompare.
2. cderea de presiune n absorber duce la creterea consumului de energie la ventilatoare
pentru asigurarea tirajul forat al cazanului
3. prin acest procedeu se produce o cantitate mare de gips. Profitabilitatea vnzrii gipsului
depinde de existena n apropiere de central a unei piee de desfacere pentru acest produs.
4. gradul ridicat de coroziune al instalaiei necesit utilizarea aliajelor rezistente la coroziune
sau construirea absorberului i a altor pri componente din materiale nemetalice.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 58


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

2.2.3. Valori limit atinse prin tehnicile propuse i prin cele mai bune tehnici
disponibile
Pentru emisiile SO
2
, n cazul centralelor electrice pe lignit, prevederea de instalaii de
desulfurare a gazelor de ardere i utilizarea crbunelui cu coninut redus de sulf, sunt
considerate BAT. Desulfurarea umed este considerat BAT pentru uniti cu puterea termic >
300 MWt (BREF-BAT IMA 2006, Cap.4.5.8, ediia englez, pag.272).
Valorile limit de emisie atinse prin tehnologiile propuse sunt urmtoarele:
Tabel nr. 2.2.3.1
Valorile limit ale parametrilor relevani atini prin tehnologiile propuse:
Echipament Poluant Valori limit de emisie (mg/Nm
3
)
Conform HG
440/2010
Conform
BAT BREF
Conform 2010/75/EU (IED)
Prin
tehnologiile
propuse
Lignit 100%
Lignit
97%
IMA 1, 2 SO
2
400 100250 200 186,6 200
*Valoare calculat conform HG 440/20102.3 Activiti de dezafectare
n vederea conformrii funcionrii centralei electrice la legislaia de mediu, se va realiza o
instalaie de desulfurare a gazelor de ardere.
Pentru realizarea aceastei instalaii nu sunt necesare lucrri de demolare la blocul
energetic nr.5.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 59


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

3. DEEURI
Infrastructura de management al deeurilor la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia este
ntr-un stadiu primar de dezvoltare. Deeurile menajere oreneti sunt, n general, depozitate
fr tratament anterior, iar deeurile din zonele rurale nu sunt colectate sistematic. Procentajul
deeurilor reciclate sau re-utilizate este nesemnificativ. Pentru perioada 20032013 a fost
elaborat Planul Regional de Gestionare a Deeurilor (PRGD) care are ca scop crearea cadrului
necesar pentru dezvoltarea i implementarea unui sistem integrat de gestionare a deeurilor,
eficient din punct de vedere economic i ecologic.
n urma procesului de producere a energiei electrice prin transformarea combustibililor
fosili solizi rezult o cantitate nsemnat de deeuri sub form de zgur i cenu care sunt
depozitate pe amplasamente special amenajate. CE Rovinari depoziteaz n prezent produsele
rezultate din arderea crbunelui n depozitul de zgur i cenu Cicani-Beterega care se
ncadreaz n categoria depozitelor industriale de deeuri nepericuloase. Dup realizarea
instalaiei de desulfurare gipsul rezultat din procesul de splare a gazelor de ardere cu
suspensie de calcar va fi transportat n amestec cu ap, rezultnd lamul de gips, la un nou
depozit de zgur i cenu numit Grla.
Deeurile rezultate n timpul executrii lucrrilor de construcie i montaj a instalaiei de
desulfurare i a noilor cldiri aferente (metale feroase i neferoase, mase plastice, vat mineral,
lemne de la cofraje, moloz etc.) se vor colecta selectiv i vor fi depozitate temporar n spaii
special amenajate. Aceste deeuri vor fi dup caz refolosite sau valorificate i se vor evacua din
incinta centralei electrice CE Rovinari conform prevederilor din OUG nr. 78/2000 privind regimul
deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001, modificat de OUG
61/2006, aprobat prin Legea nr. 27/2007.
Materialele metalice se vor depozita temporar n incint pn cnd vor fi preluate ca
deeuri industriale reciclabile (fier vechi) de firme autorizate, conform Ordonanei de Urgen
nr. 16/2001 aprobat prin Legea nr. 431/2003, iar cele care nu mai pot fi valorificate (pmnt,
moloz, materiale izolante, cenu) vor fi evacuate treptat la un depozit de deeuri nereciclabile,
stabilit de comun acord cu autoritile locale.
n Tabelul 3.1 se prezint informaii referitoare la cantitile de deeuri estimative
rezultate n urma funcionrii centralei electrice.
Codificarea deeurilor rezultate este in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidena
gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase.

C
o
d

d
o
c
u
m
e
n
t
:

I
-
2
9
4
.
2
2
4
.
0
1
0
-
N
0
-
0
0
2

S
e
r
i
e

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

P
a
g
.

6
0Formular cod: FIL 423-002-03 Act.0
Tabel nr. 3.1
Managementul deeurilor
Denumirea deeului Cantitatea
prevzut a fi
generat
(t)
Starea fizic
(Solid-S,
Lichid-L,
Suspensie-Ssp
Semisolid-SS)
Codul
deeului
Codul
privind
principala
proprietate
periculoas
Managementul deeurilor cantitatea prevzut a fi
generat
Valorificat Eliminat Rmas
n
stoc
Deeuri rezultate n urma funcionrii centralei electrice
Produse de desulfurare
lam de gips
120 000 t/an SS 10.01.05 N/A Depozitul de zgur
i cenu

-

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 61


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Activitatea de producere a energiei electrice nu necesit utilizarea de ambalaje. n timpul
lucrrilor de realizare a instalaiei de desulfurare, diversele echipamente i aparate vor fi aduse
mpachetate n diverse tipuri de ambalaje (hrtie, plastic, polistiren extrudat, lemn). Acestea se vor
colecta separat pe tipuri de materiale, vor fi depozitate temporar n spaii amenajate, n vederea
evitrii mprtierii i apoi trimise la firme specializate spre reciclare.
n timpul funcionrii pot aprea diverse ambalaje de la cumprarea unor aparate tehnice
noi sau de la personalul de exploatare (alimente, sticle de plastic, etc), care de asemenea, vor fi
colectate separat i gestionate conform sistemului de management al deeurilor implementat n
cadrul centralei.
Deeurile menajere se vor colecta i stoca temporar n containere metalice, platforme
betonate special amenajate, de unde vor fi preluate ulterior de de serviciul public de salubritate.
Deeurile rezultate n timpul funcionrii instalaiei de desulfurare produsul final: lam de
gips, n amestec cu zgura i cenua vor fi tansportate hidraulic la noul depozit de zgur i cenu
Grla aferent CE Rovinari.
n concluzie din activitatea de construcii montaj i de funcionare a instalaiei de
desulfurare vor rezulta deeuri, care vor fi stocate temporar i evacuate din incint, pentru
valorificare i/sau depozitare, n conformitate cu prevederile din legislaia privind regimul
deeurilor.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 62


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

4. IMPACTUL POTENIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIER, ASUPRA
COMPONENTELOR MEDIULUI I MSURI DE REDUCERE A ACESTORA
Prin calitatea mediului nconjurtor, factor determinant al vieii umane, se nelege starea
acestuia la un moment dat rezultat din integrarea tuturor elementelor sale structurale i
funcionale avnd capacitate de a asigura o ambian satisfctoare multiplelor necesiti ale
vieii omului.
Energia electric i termic reprezint elementul fundamental al dezvoltrii durabile,
avnd influen asupra tuturor aspectelor sociale i economice ale dezvoltrii.
La nivelul de dezvoltare la care a ajuns civilizaia uman, nu se mai poate concepe viaa
fr existena energiei electrice i termice, iar cererea de energie devine din ce n ce mai mare.
Prin urmare necesitatea extinderii capacitilor de producie existente i de instalare a
capacitilor noi este evident, dar aceast dezvoltare a sectorului energetic trebuie s se fac
fr a nclca principiile dezvoltrii durabile, deci cu un impact ct mai redus asupra mediului.
n domeniul energiei, protecia mediului a cptat o amploare major, mai ales datorit
preocuprii mondiale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser. Tendina actual este
ca n ct mai scurt timp posibil i utiliznd resursa primar energetic cea mai abundent
(crbunele), s se produc energie electric i/sau termic fr a emite poluani. Dac problema
emisiilor de poluani n atmosfer, precum SO
2
, NOx, pulberi este parial rezolvat la ora actual,
provocarea o constituie reducerea emisiilor de CO
2
.
Cea mai la ndemn metod de reducere a impactului asupra mediului este utilizarea de
echipamente energetice cu eficien ridicat de conversie a energiei primare n energie electric
i termic.
Proiectul analizat n aceast lucrare respectiv realizarea unei instalaii de desulfurare are
ca principal scop reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de SO
2
eliberate
n atmosfer de ctre blocul energetic nr.5 din cadrul CE Rovinari.

4.1. Apa
Apa, indispensabil vieii, reprezint o resurs natural regenerabil, disponibil n
cantiti limitate i cu caracteristici calitative deosebit de vulnerabile la factorii ce influeneaz i
agreseaz mediul ambiant: substane poluante i deeuri emise de unitile industriale i
agricole, exploatri miniere i de hidrocarburi, aglomerri urbane.
Dintre principiile care stau la baza politicii privind protecia apei, se pot meniona:
principiul precauiei, aciuni preventive, rectificarea i corectarea prejudiciilor la surs, principiul
poluatorul pltete, integrarea politicii privind protecia apei n alte politici comunitare, folosirea
datelor tiinifice i tehnice disponibile avnd ca obiective prevenirea i reducerea polurii,
promovarea folosirii durabile a apelor, protejarea mediului acvatic, mbuntirea statutului
ecosistemelor acvatice i diminuarea efectelor produse de secet i inundaii.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 63


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

4.1.1. Condiiile hidrogeologice ale amplasamentului
Date generale
Promovarea utilizrii durabile a apelor n totalitatea lor (subterane i de suprafa) a impus
elaborarea unor msuri unitare comune, care s-a concretizat la nivelul Uniunii Europene prin
adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de aciune comunitar n
domeniul politicii apei. Inovaia pe care o aduce acest document este ca resursa de ap s fie
gestionat pe ntreg bazin hidrografic, privit ca unitate natural geografic i hidrologic, cu
caracteristici bine definite i cu trsturi specifice.
Reeaua hidrografic a judeului Gorj aparine n majoritate unui singur bazin colector,
Jiul, care adun apele mai multor aflueni (Sadu, Tismana, Jilu, Motru, Gilort, Amaradia etc.),
avnd o suprafa total a bazinului de peste 10000 km
2
. Excepie fac extremitile NE i NV ale
judeului, care sunt drenate de cursurile superioare ale Olteului (n judeul Gorj cu o suprafa
de bazin de 130 km
2
i o lungime de 30 km) i Cernei (n judeul Gorj cu o suprafa de bazin de
230 km
2
i o lungime de 24 km). Densitatea medie a reelei hidrografice n judeul Gorj este de
0.5 km/ km
2
.
Rurile ce strbat teritoriul judeului Gorj asigur o densitate medie a reelei hidrografice
de 0.5 km/km
2
, cu un debit multianual specific de ap de 40 l/sec/km
2
n zona montan nalt a
munilor Godeanu i Vlcan i 2-3 l/sec/km
2
n zona piemontan de sud.

Date amplasament
CE Rovinari este amplasat pe malul rului Jiu lng localitatea Rovinari. Cota terenului
amenajat pe care se afl amplasate construciile aferente Etapei I din este cuprins ntre
+159,36 +161,36 mdMN.
Stratificaia terenului, ncepnd de la suprafa este constituit din:
- un strat vegetal subire, urmat de un strat de argil nisipoas galben cenuiu cu puncte
i zone feruginoase i intercalaii de nisip mediu argilos pn la adncimea de 5,80 7,50 m;
- un strat de nisip fin i mediu, galben ruginiu slab argilos, pn la adncimea de 7,00
8,70 m;
- un strat de nisip mediu i grosier (20 %), pietri mic i mare (50 %), bolovni (25 %) i
bolovani ntre 7,00 14,00 m adncime;
- marn vnt cenuie ntre 15,00 17,20 m adncime;
- un strat de nisip fin marnos vnt cenuiu alternnd cu marne nisipoase i crbunoase
pn la adncimea de 28,50 m.
Din punct de vedere hidrogeologic, sa constatat prezena unei pnze de ap cantonat
n stratul de pietri, nivelul acesteia fiind la cca. 3,20 4,50 m adncime fa de cota terenului
natural. Adncimea de nghe conform STAS 6054/77 este de 0,80 m.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 64


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

4.1.1.1. Resurse de ap teoretice i tehnic utilizabile:
Resursele de ap ale judeului Gorj sunt constituite din:
ape de suprafa (ruri interioare, lacuri naturale i artificiale);
ape subterane.

Tabel nr. 4.1.1.1. Resursele de ap poteniale i tehnic utililizabile pentru anul 2008
Judeul Resursa de suprafa mii m
3
Resursa din subteran mii m
3

Teoretic Utilizabil Teoretic Utilizabil
Gorj 2047 000 000 551445,893 545,0 18603,625
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

Pentru amplasamentul obiectivele din cadrul CE Rovinari n prezent sursele de alimentare
cu ap potabil i tehnologic sunt urmtoarele:
Sursa este subteran pentru apa potabil, prin intermediul a dou foraje de
adncime cu urmtoarele caracteristici:
Numar foraj Anul execuiei Adncimea (m) Nhs (m) Nhd (m) Q expl. (l/s)
P1 1988 110 12 18,6 8,5
P2 1988 110 13,5 19,3 9
In jurul forajelor de ap este instituit zon de protecie sanitar.
Sursa: subteran pentru ap tehnologic, prin intermediul a 5 foraje de adncime,
cu urmatoarele caracteristici:
Nr. foraj Amplasament Anul execuiei Adncimea (m) Q expl. (l/s)
F6 Zona viaduct baraj 1967 125 9
F8 Zona turnurilor de rcire
nr. 2-4
1991 135 9
F9 Zona turn de rcire nr. 2 2002 123 8
F10 Zona staia de hidrogen 2002 120 8
F12 Zona rampa pcur i
compres.
2003 170 8
In jurul forajelor de ap este instituit zon de protecie sanitar.
Sursa de suparafa pentru ap tehnologic este din rul Jiu, prin intermediul unei
prize amplasat pe malul drept al rului.


Prelevri de ap
Realizarea volumelor de ap captate pe destinaii n judeul Gorj pe bazinul hidrografic
Jiu, conform Balanei Apei pe 2008 sunt prezentate in tabelul nr. 4.1.1.2.


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 65


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Tabel nr. 4.1.1.2. Volumele de apa captate pe destinaii n judeul Gorj
Nr. crt. DESTINAIA Volume realizate (mii m
3
)
0 1 2
1 Uniti industriale 1064,732
2
Uniti de gospodrire comunal-pentru
industrii
2970,2
3 Uniti de gospodrie comunal(pt. populaie) 4740,79
4
Termocentrale n limita volumului de ap
asigurat
535805,0
5 Unitai de constructii montaj 13,271
6 Piscicultura 6851,9
SURSA DE SUPRAFA 551445,893
1 Uniti industriale 8813,844
2 Uniti de construcii montaj 116,968
3 Uniti agrozootehnice de tip industrial 318,663
4
Uniti de gospodrie comunal-pentru
industrii
2143,698
5 Uniti de gospodrie comunal(pt. populaie) 5415,083
6
Termocentrale n limita volumului de ap
asigurat
1620,0
7 Irigatii 8,4
8 Alte activiti 166,969
SURSA DIN SUBTERAN 18603,625
VOLUM total realizat: DIN SURSE DIRECTE 570049.518
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008Volumele de apa evacuate la nivelul anului 2008:
TOTAL 584,254 mil m
3

din care:
-evacuate prin staie de epurare- 23,974 mil m
3

-evacuate fara statie de epurare- 540,116 mil m
3


Ape de suprafa
Evaluarea calitii apelor de suprafa (a rurilor interioare) se face raportnd rezultatele
periodice ale monitorizrii la prevederile Ordinului M.M.G.A nr. 161/2006 pentru aprobarea
Normativului privind clasificarea calitii apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a
corpurilor de ap.
Apele de suprafa sunt apele interioare, stttoare sau curgtoare, de pe suprafaa
terenului, precum i apele tranzitorii i apele costiere.
Caracterizarea calitii apei, pe bazine hidrografice i la nivel naional, reprezint
evaluarea global a rezultatelor analitice obinute periodic, n campanii expediionare. Seciunile
de monitorizare i cursurile de ap sunt ncadrate pe categorii de calitate, n conformitate cu
actele normative n vigoare
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 66


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Situaia actual a alimentrii cu ap tehnologic din sursa de suprafa, respectiv rul Jiu,
a instalaiilor aferente CE Rovinari este urmtoarea:
Volume i debite prelevate 4 grupuri n funciune:

Circuit deschis
Qs
zi maxim
= 3.783.120 mc/zi (43.786 l/s) V
anual maxim
= 1.380.839 mii mc
Qs
zi mediu
= 3.404.808 mc/zi (39.407,5l/s) V
anual maxim
= 1.242.781 mii mc
Qs
orar maxim
= 157.630 mc/h

Circuit mixt
Qs
zi maxim
= 1.071.240 mc/zi (12.398,65 l/s) V
anual maxim
= 391.003 mii mc
Qs
zi mediu
= 964.116 mc/zi (11.158,75 l/s) V
anual maxim
= 351.902 mii mc
Qs
orar maxim
= 44.635 mc/h

Captarea se realizeaz prin intermediul prizei amplasat n barajul de retenie, pe malul
drept al rului Jiu, n imediata vecintate a deschiderii de splare a barajului. Priza este
dimensionat pentru un debit de 64 mc/s. Apa este captat prin intermediul a 4 deschideri
prevzute cu grtare.
Instalaii de tratare: apa din sursa de suprafa trece prin urmtoarele obiecte ale staiei
de tratare:
- deznisipator compus din 7 camere cu L = 42,5 m; l = 7,50 m, H=5 m pentru reinerea i
decantarea suspensiilor;
- casa sitelor i grtarelor - 4 site rotative cu Q = 4 mc/h
- 4 site rotative cu Q = 14 mc/h
- grtare cu perii rotative pentru reinerea suspensiilor grosiere
- staie de tratare chimic, dimensionat pentru un debit de 2600 mc/h pentru filtrarea
apei brute, reducerea silicei i a substanelor organice, prepararea apei demineralizate. In
instalaia de pretratare este folosit i apa din sursa subteran.
Apa prelevat este transportat prin intermediul a 4 canale de aduciune din beton armat;
apa prelevat din sursa subteran este transportat prin intermediul unei conducte Dn 350 mm.
Inmagazinarea apei demineralizat se face n 3 rezervoare fiecare cu un volum de 1.000 mc.


Ape subterane
n cadrul bazinului hidrografic Jiu prezentarea apelor freatice se realizez pe subuniti
geomorfologice, deoarece caracteristicile hidrogeologice i hidrochimice ale acestora sunt
condiionate de subunitatea geomorfologic n care sunt cantonate, crend discontinuiti n
dezvoltarea regional a lor. Subunitile geomorfologice n care se dezvolt corpul de ape sunt:
Cmpia Olteniei, Piemontul Getic i Subcarpaii Getici.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 67


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Formaiunile cuaternare purttoare de ape freatice care au putut fi separate i urmrite n
cadrul cmpiei, aparin Pleistocenului superior constituite din depozitele aluvionare ale teraselor
Jiului i afluenilor, alctuite n principal din pietriuri i nisipuri i cele ale Holocenului inferior i
superior din care fac parte aluviunile terasei joase a Jiului i luncilor Jiului i afluienilor.
Lunca i terasele Jiului reprezint unitatea hidrogeologic cea mai important din punctul
de vedere al rspndirii depozitelor freatice i al resurselor de ap. Lungimea pe care se
dezvolt aceast unitate n cadrul cmpiei este de cca 80 km, iar limea medie de cca. 5 km
avnd un rol deosebit de important n furnizarea unor rezerve importante de ape freatice
exploatate prin intermediul a numeroase fronturi de captare.
Pentru instalaiile de pe amplasametul CE Rovinari, conform Autorizatiei de Gospodrire
a apelor nr. 99/27.05.2009, din surse subterane se preleveaz urmtoarele volume i debite de
ap pentru funcionarea n circuit deschis a centralei sau n circuit mixt :

Qs
zi maxim
= 1180 mc/zi (13,65 l/s) V
anual maxim
= 430.700 mc
Qs
zi mediu
= 1145 mc/zi (13,22 l/s) V
anual maxim
= 417.925 mc
Qs
orar maxim
= 49,2 mc/h

Funcionarea este pemanent 365 zile/an i 24 ore/zi.
Instalaii de captare: 5 foraje de adncime echipate cu pompe submersibile, tip HEBE 65 x 6 i
unde apa este transportat prin intermediul unei conducte dn 350 mm.
Inmagazinarea apei: apa este nmagaziant n 3 rezervoare fiecare cu un volum de 1000 mc.

Ap potabil
n cursul anului 2008, n judeul Gorj nu au fost nregistrare epidemii cu calea de
transmitere hidric. n cadrul programului de monitorizare a calitii apei produse de instalaiile
publice de aprovizionare cu ap potabil nu au fost nregistrate situaii critice care s produc
contaminarea i/sau impurificarea surselor de ap utilizate de aceste instalaii.
Pentru ap potabil a CE Rovinari volume i debite prelevate sunt urmtoarele:

Qs
zi maxim
= 186 mc/zi (2,15 l/s) V
anual maxim
= 67.890 mc
Qs
zi mediu
= 166 mc/zi (1,92 l/s) V
anual maxim
= 60.590 mc
Qs
orar maxim
= 7,75 mc/h

Funcionarea este pemanent 365 zile/an i 24 ore/zi. n jurul puctelor de foraj este
instalat zon de protecie sanitar.
Instalaia de captare: dou foraje de adncime amplasate n incinta unitii, n zona de N a
turnurilor de rcire. Forajele sunt echipate cu pompe submersibile, tip HEBE 65 x 6.
Instalaia de tratare: staie de deferizare i instalaie de clorinare.
Inmagazinarea apei: apa este nmagazint ntr-un rezervor semingropat din beton armat
care are un volum de 300 mc.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 68


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Reeaua de distribuie a apei: distribuia apei n incinta unitii se realizeaz prin
intermediul unei reele de conducte cu o lungime de cca. 4 km, cu Dn = 1 - 6.

Ape uzate i reele de canalizare
Pe amplasamentul CE Rovinari evacuarea apelor uzate se face n sistem divizor prin
instalaii interioare de canalizare i prin reele exterioare de canalizare pentru ape uzate
industriale, ape industriale-pluviale i ape menajere, n depozitul de zgur i cenu Cicani
Beterega prin intermediul staiei de pompe Bagger i direct n Jiu.
Dup punerea n funciune a instalaiilor de fluid dens evacuarea apelor se va efectua n
noul depozit Grla.
Conform autorizatiei de gospodrire a apelor uzate evacuate de ctre CE Rovinari sunt
urmtoarele
Circuit deschis

Nr.
crt.

Categoria apelor uzate


Receptori
autorizati
Volum total evacuat
Zilnic
maxim
(mc)
Zilnic mediu
(mc)
Anual
maxim
(mii mc)
1 Ape uzate menajere care
necesit epurare
Depozitul Cicani-
Beterega
186 166

67,89

2 Ape uzate tehnologice care
necesit epurare
Depozitul Cicani-
Beterega
36.000 27.000 13.140
3 Ape uzate tehnologice care
nu necesit epurare ( ape
de rcire )

Jiu

3.702.336

2.776.762

1.351.35
3
4 Ape pluviale Jiu Q
p
= 2.783l/s

Circuit mixt

Nr.
crt.

Categoria apelor uzate


Receptori
autorizati
Volum total evacuat
Zilnic
maxim
(mc)
Zilnic
mediu
(mc)
Anual
maxim
(mii mc)
1 Ape uzate menajere care
necesit epurare
Depozitul Cicani-
Beterega
186 166

67,89

2 Ape uzate tehnologice care
necesit epurare
Depozitul Cicani-
Beterega
36.000 27.000

13.140

3 Ape uzate tehnologice care
nu necesit epurare (ape de
rcire) )

Jiu

952.152

856.937


347.535

4 Ape pluviale Jiu Q
p
= 2.783l/s
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 69


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Reeaua de canalizare a apelor uzate industriale i pluviale se compune dintr-o reea de
canale subterane i construcii auxiliare (guri de scurgere, cmine de vizitare, separatoare de
pcur, guri de vrsare, etc.) cu o lungime de aproximativ 5 km. Canalele secundare sunt
executate din tuburi prefabricate din beton simplu avnd Dn = 200 + 600 mm. Evacuarea apelor
uzate n rul Jiu se face prin intermediul a 7 colectoare principale, astfel:
colector A asigur transportul i evacuarea apelor uzate tehnologice i pluviale, din
zona de N-V a amplasamentului societii, ape provenite din urmtoarele procese:
- splri periodice ale deznisipatoarelor;
- pierderi accidentale de la staia de deferizare i clorinare;
- splri ale scprilor accidentale rezultate n urma manevrrii, trensportului i
alimentrii rezervoarelor de stocare reactivi;
- splri ale zonei de ctre apele pluviale;
- ape menajere.
colector B asigur transportul i evacuarea apelor uzate tehnologice i pluviale, din
zona turnurilor de rcire, iar apele provin din urmtoarele procese:
- golirea bazinelor turnurilor de rcire: 1, 2, 3, 4 i 5;
- golirea bazinelor de aspiraie a pompelor de ap cald de la turnuri;
- ape pluviale care spal zona de amplasament a rezervoarelor de pcur.
colector C asigur transportul i evacuarea apelor uzate tehnologice i pluviale, din
urmtoarele zone:
- ape pluviale care spal rampa de descrcare vagoane cistern pentru pcur;
- ape pluviale care spal zona rezervorului de pcur nr. 2;
- ape pluviale care spal zona depozitului de carburani i coului de fum nr. 1.
colector D asigur transportul i evacaurea apelor pluviale, din urmtoarele zone:
- ape pluviaale din zona pompelor Bagger;
- ape pluviale din zona concasare;
- ape pluviale din zona staiei de transvazare pcur;
- ape pluviale din zona rampei de descrcare pcur.
Colectorul adun apele provenite din precipitaii de pe o suprafa foarte mare. Este un
colector magistral alctuit din dou tronsoane:
- tronsonul stng cu trei ramuri n zona staiilor de pompe Bageer i staiei de
transvazare pcur;
- tronsonul trept cu o ramur n zona concasare i n zona rampei de descrcare pcur
(rezervor nr. 3).
Evacuarea se face direct n rul Jiu printr-un colector tip clopot, turnat monolit, cu
seciunea de 1,60 x 1,01 m.
colector E - asigur transportul i evacuarea apelor uzate rezultate n urma spalrii
sitelor rotative de la casa sitelor.
Colectorul este reprezentat printr-o conduct metalic Dn 400 mm, care deverseaz
nenecat apele uzate rezultate dintr-o operaie intermitent de splare a sitelor rotative n rul
Tismana, cu vrsare direct n rul Jiu.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 70


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

colector F - asigur transportul i evacaurea apelor uzate tehnologice calde, rezultate
n urma procesului de rcire a condensatorilor. Evacuarea apei calde se face n rul Jiu prin
intermediul a 6 canale din beton armat cu dimensiunile de 2,5 x 2,5 m. La deversarea n rul Jiu,
canalele sunt prevzute cu disipator de energie, rizberm fix i mobil.
colector CM - asigur transportul i evacaurea apelor uzate menajere prin intermediul
a 3 colectoare cu Dn 200-250 mm care conduc apele ntr-un colector final cu Dn 250 mm.
Dup epurarea apelor uzate menajere n staia de epurare din incinta unitii, apele sunt
evacaute la staia de pompe Bagger.
Apele rezultate n urma splrii filtrelor n staia de tratare chimic a apei sunt evacuate n
staie de pompe Bagger, unde particip la formarea hidroamestecului (ap+cenu+zgur) care
este trimis apoi ctre depozitul de zgur i cenu CicaniBeterega.
Dup punerea n funciune a instalaiilor de fluid dens evacuarea apleor se va efectua n
noul depozit Grla.
Reeaua de canalizare a apelor uzate industriale este dotat cu dou separatoare de
pcur. Reeaua de canalizare a apelor uzate menajere are n dotare, n aval de cantin, doua
separatoare de grsimi.
In incinta unitii mai exist i o reea de drenaj sub forma unui inel executat din tuburi de
drenaj cu Dn 400600 mm pentru coborrea pnzei freatice sub cota de fundare a construciilor.
Refularea apei se face n canalizarea de ape industrial.

Aprecieri privind impactul apelor uzate asupra resurselor de ap
n judetul Gorj, s-a constatat c la majoritatea agenilor economici, s-au diminuat debitele
de ap evacuate, fa de debitele autorizate, ca urmare reducerii sau restrngerii activitilor
economice. Datorit acestui aspect, principalii ageni economici nu au avut permanent depiri
semnificative la indicatorii de calitate, fa de limitele admise prin actele de reglementare de
gospodrire a apelor.
Lucrrile cuprinse n prezenta investiie nu implic evacuarea de substane periculoase n
sursele de ap.
Pentru realizarea instalaiilor de desulfurare s-a ales ca amplasament zona stivei nr. 1 de
crbune concasat, care se desfoar paralel cu cldirea principal aferent blocurilor
energetice nr. 36, la circa 140 m sud de aceasta.
Calcarul pulbere necesar funcionrii instalaiei de desulfurare este adus n centrala
electric cu mijloace auto, descrcat i depozitat ntr-un siloz.
n zonele aferente montrii instalaiei de desulfurare propriu-zise, a instalaiei de
alimentare i preparare suspensie de calcar i a instalaiei de evacuare lam de gips, prin
proiectele tehnice se vor lua msuri n vederea evitrii apariiei diverselor scurgeri, care ar putea
influena calitatea solului respectiv.
Din instalaia de desulfurare, n urma procesului de absorbie a SO
2
va rezulta un produs
secundar - gipsul, care va fi evacuat sub form de lam de gips, prin intermediul instalaiei de
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 71


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

evacuare a zgurii i cenuii n fluid dens la depozitul de zgur i cenu existent al centralei
electrice.

4.1.2. Alimentarea cu ap a centralei electrice
Lucrrile prezentate se ncadreaz n schema cadru de amenajare a bazinului local,
nemodificnd situaia actual i lsnd posibiliti largi de cooperare cu alte lucrri hidrotehnice
sau hidroedilitare existente sau prevzute a se executa ulterior n zon.
n prezent situaia alimentrii cu ap a centralei electrice i a evacurii apelor uzate
tehnologice i menajere este urmtoarea:
Alimentarea cu ap potabil se realizeaz dintr-o surs subteran, prin dou foraje de
adncime (120 160 m) amplasate n incinta centralei electrice i 5 foraje amplasate n zona
Vart. Apa este apoi tratat ntr-o instalaie de deferizare i o instalaie de clorinare.
Debitele maxime zilnice sunt de 3 287,5 m
3
(38,05 l/s), iar cele maxime anuale de 1 199
938 m
3
, conform Autorizaiei de Gospodrirea Apelor n vigoare.
Alimentarea cu ap tehnologic i industrial se realizeaz dintr-o surs de suprafa,
rul Jiu.
Debitele maxime autorizate prelevate sunt urmtoarele:
- circuit deschis: maxim zilnic 3 456 000 m
3
, maxim anual 1 262 440 mii m
3
;
- circuit mixt, la un grad de recirculare maxim tehnic posibil de 75%: maxim zilnic 864
000 m
3
, maxim anual 315 360 mii m
3
;
Apa pentru stingerea incendiilor are un volum intangibil de 1 000 m
3
, iar debitul
suplimentar de refacere al rezervei este de 42 l/s.
Pentru instalaia de desulfurare alimentarea cu ap potabil, ap pentru stingerea
incendiilor, ap tehnologic se face prin racordarea la reelele existente ale centralei electrice.

4.2.1.1 Alimentarea cu ap a instalaiei de desulfurare
Pentru instalaia de desulfurare alimentarea cu ap potabil, ap pentru stingerea
incendiilor, ap tehnologic se face prin racordarea la reelele existente ale centralei electrice.
Funcionarea echipamentelor componente ale instalaiei de desulfurare necesit
urmtoarele cantiti de ap tehnologic pretratat:
- pentru umidificarea aerului de oxidare: 6,00 t/h;
- pentru rcirea gazelor de ardere nainte de intrarea n absorber: 25,50 t/h;
- pentru splarea periodic a separatorului de picturi (o dat la 8 ore): 35,00 t/h;
- pentru prepararea suspensiei de calcar: 30,00 t/h;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 72


F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

- reglarea concentraiei suspensiei de calcar din partea inferioar a
absorberului i suplimentarea cantitii de ap evaporat datorit
utilizrii coului umed (circa 20%): 44,00 t/h;
- fluidizarea drenajelor i eventuale splri n caz de opririi datorit unor
avarii, de exemplu la pompe: 10,00 t/h;
- cantitatea total de ap de proces 150,00 t/h

De la instalaia de hidrociclon va rezulta o cantitate de ap de 30 t/h, care va fi reutilizat
n instalaia de desulfurare astfel:
- la prepararea suspensiei de calcar: 15,00 t/h;
- reglarea concentraiei suspensiei de calcar din partea inferioar a
absorberului i suplimentarea cantitii de ap evaporat datorit
utilizrii coului umed (circa 20%), respectiv fluidizarea drenajelor i
eventuale splri n caz de opririi datorit unor avarii, de exemplu la pompe: 15,00 t/h;
- cantitate total de ap recirculat 30,00 t/h.

n Schema de principiu a instalaiei de desulfurare, cod I-294.224.004-N0-001 se pot
observa cantitile de calcar, ap de proces, ap recirculat, suspensie de calcar, lam de gips
i gips deshidratat vehiculate de echipamentele componente.
C
o
d

d
o
c
u
m
e
n
t
:

I
-
2
9
4
.
2
2
4
.
0
1
0
-
N
0
-
0
0
2

S
e
r
i
e

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

P
a
g
.
7
3Formular cod: FIL 423-002-03 Act.0

Tabel nr. 4. 1.2.5
Bilanul consumului de ap (m
3
/h; m
3
/an)


Nr.
crt. Proces
tehnologic
Sursa de
ap
Consum
total de
ap

t/h/
t/an
Apa prelevat din surs Recirculat / reutilizat
Consum
menajer
Mediu
zilnic
(m
3
/zi)
Consum industrial (m
3
/h)
Grad
recirculare
ap
tehnologic
Apa
subteran
Apa de
suprafa
Pentru compensarea
pierderilor n
sistemele cu circuit
nchis
Ap la
propriul
obiectiv
Apa la alte
obiective
Apa
subteran
Apa de
suprafa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Apa
potabil
Reeaua de
ap potabil
a centralei
(puuri de
adncime)
8,64 129,6

5400

-

-

-

-

-


Ap
tehnologic
Rul Jiu
150
935568
- - - - - - - 30%
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 74F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

4.1.3. Managementul apelor uzate
n urma activitii care se va desfura n instalaia de desulfurare vor rezulta urmtoarele
tipuri de ape uzate: ape uzate tehnologice, menajere i pluviale.
Dup montarea instalaiilor de desulfurare apele uzate tehnologice, pluviale i menajere
se vor colecta i evacua astfel:
Apele tehnologice: scurgerile accidentale din zona absorberelor i din zona instalaiilor
de preparare a suspensiei de calcar sunt colectate n rezervoarele de drenaje aferente i
reutilizate n proces.
Datorit faptului c n prim faz lamul de gips nu va fi deshidratat pentru a fi valorificat,
ci va fi trimis la instalaia de fluid dens pentru a fi evacuat i depozitat mpreun cu zgura i
cenua la depozitele existente ale centralei electrice, nu se vor produce ape uzate.
n momentul gsirii unei posibiliti de valorificare a gipsului i montrii unei instalaii de
deshidratare a gipsului, din procesul de uscare va rezulta o cantitate de ap care nu va putea fi
reutilizat n procesul de desulfurare. Acest cantitate de ap uzat va fi tratat nainte dac
este cazul ntr-o instalaie de tratare chimic nou prevzut i trimis apoi spre reutilizare la
instalaia de fluid dens sau la alte instalaii.
Apele pluviale considerate ape convenional curate sunt colectate n reeaua de
canalizare din zona blocului nr. 5 i apoi evacuate n rul Jiu.
Apele uzate menajere de la grupurile sanitare ale noilor cldiri vor fi colectate i evacuate
la reeaua existent de canalizare menajer a centralei.
Se menioneaz c n privina alimentrii cu ap i evacuri ape uzate, datele privind
gospodrirea apelor rmn neschimbate fa cele incluse n Autorizaia de gospodrire a Apelor
nr. 99/27.05.2009.
Tabel nr. 4.1.3.1
Valorile volumelor de ape uzate evacuate din autorizaia de gospodrire a apei
Nr.
crt. Categoria apei Receptori
Volum total evacuat
Zilnic maxim
m
3

Zilnic mediu
m
3

Mediu anual
mii m
3

1.
Apele uzate menajere, care
necesit epurare
Depozitul Cicani
Beterega
186 166 67,89
2.
Apele uzate tehnologice, care
necesit epurare
Depozitul Cicani
Beterega
36 000 27 000 13 140
3.
Apele rezultate din procesul
tehnologic, care nu necesit
epurare (ap de rcire)-circuit
mixt
Rul Jiu
3 702 336 2 776 762
1 351 353

Apele rezultate din procesul
tehnologic, care nu necesit
epurare (ap de rcire)-circuit
deschis
952 152 856 937 347 535
4 Ape pluviale Rul Jiu 2 783 l/s
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 75F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


Tabel nr. 4. 1.3.2
Bilanul apelor uzate
Sursa apelor
uzate, Proces
tehnologic
Totalul apelor uzate
generate

Ape uzate evacuate Ape
direcionate
spre reutilizare
/ recirculare
menajere industriale Pluviale
m
3
/zi m
3
/an m
3
/h m
3
/an t/h m
3
/an m
3
/h m
3
/an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producerea
energiei
6,84 - 6,84 590918,4 - - 180 *
Grad de
recirculare
intern a apei
30%
* cantitatea de ape pluviale evacuate depinde de cantitatea anual de precipitaii i nu se modific fa de situaia actual


4.1.4. Prognoza impactului
Investiia propus a se realiza are drept scop reducerea emisiilor de SO
2
generate de
blocul energetic nr.5 n vederea conformrii la legislaia de mediu.
Att alimentarea cu ap ct i canalizarea apelor uzate de la instalaia de desulfurare
aferent blocului energetic nr.5, se realizeaz prin intermediul sistemului existent n centrala
electric.
La faza de construcie, din zonele de lucru va rezulta ap uzat provenit n principal din
prepararea materialelor de construcii (ex. mortare, apa din betonul de fundare, planee de
beton, etc.), din splri tehnologice de diverse tipuri (ex. splri unelte, utilaje, udarea planeelor
de beton proaspt turnat, etc.), de la grupurile sanitare temporare, aceasta se va drena acolo
unde este posibil ctre reeaua de canalizare existent pe amplasament.
Necesarul de ap aferent funcionrii noilor consumatori, respectiv debitele de ape uzate
evacuate se ncadreaz n debitele specificate n Autorizaia de Gospodrire a Apelor
nr. 99/27.05.2009, emis de Administraia Naional Apele Romne.

4.1.5. Impactul transfrontier
Judeul Gorj se nvecineaz cu judeele: Hunedoara la nord, Vlcea la est, Dolj la sud,
Mehedini la sud-vest i Cara Severin la vest.
Activitile care se vor desfura n cadrul investiiei nu vor produce un impact
transfrontier.

4.1.6. Msuri de diminuare a impactului
n ceea ce privete alimentarea cu ap i evacuarea apelor uzate aferente instalaiei de
desulfurare s-a inut cont de cele mai bune tehnici disponibile, prin adoptarea soluiilor tehnice,
precum: utilizarea polietilenei de nalt densitate, respectiv PVC, pentru reelele de ap potabil
i canalizare, impermeabile, rezistente la solicitri mecanice i chimice.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 76F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

4.2 Aerul
Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorit capacitii
sale limitate de a absorbi i de a neutraliza substanele eliberate continuu de activiti umane.
Trebuie s precizm c, aerul atmosferic este unul din factorii de mediu dificil de controlat,
deoarece poluanii, odat ajuni n atmosfer, se disperseaz rapid i nu mai pot fi captai pentru
a fi epurai-tratai. Ptruni n atmosfer, poluanii pot reaciona chimic cu constituenii
atmosferici sau cu ali poluani prezeni rezultnd astfel noi substane cu agresivitate mai mare
sau mai mic asupra omului sau mediului.
Compoziia atmosferei s-a schimbat ca urmare a activitii omului, emisiile de noxe
gazoase, pulberi i aerosoli conducnd la grave probleme de mediu, ca: poluarea urban, ploile
acide, modificarea climei. Starea atmosferei este evideniat prin prezentarea urmtoarelor
aspecte: poluarea de impact cu diferite noxe, calitatea precipitaiilor atmosferice, situaia
ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de ser i unele manifestri ale
schimbrilor climatice.

4.2.1 Date generale
A) Condiii de clim i meteorologie
Zona analizat se caracterizeaz printr-un climat temperat-continental cu influene
submediteraneene, cu caractere specifice inuturilor de dealuri i vi ale Podisului Getic, aici
evideniindu-se topoclimatele de dealuri, de culoar de vale, precum i cele create ca urmare a
activitatilor antropice.
Procesele atmosferice caracteristice zonei i consecinele lor sunt: iarna, advectii ale
aerului cald din SV, generate de ciclonii mediteraneeni, care determin un climat mai blnd, cu
precipitaii mai frecvent sub forma de ploaie i lapovi, fenomene climatice de iarn slabe ca
intensitate, durata mic a stratului de zapad, durata intervalului far inghe dintre cele mai lungi
din tar. Ingheul are un caracter episodic iar in regimul anual al precipitatiilor se inregistraz un
maxim principal in mai iunie si altul secundar in decembrie.
Roza vnturilor corespunztoare zonei este urmtoarea:
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 77F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Temperatura aerului
Regimul temperaturii aerului (
0
C), observat prin masuratori efectuate intr-un interval de 90
ani (1896 - 1985), la staiile meteo din regiune este prezentat in tabelul urmtor:
Statia
Alt.
(m)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Targu
Jiu
210 -2,5 -0,4 4,9 10,8 15,8 19,4 21,6 20,7 16,9 11,0 4,9 -0,1
Strehaia 140 -2,9 -0,5 4,7 10,4 15,8 19,4 21,5 20,4 16,5 10,7 4,8 0,0

temperatura medie multianual are valori de 10,2
0
C la Targu Jiu;
amplitudinea medie multianuala: 23,5 (Targu Jiu)24,4 (Strehaia);
temperatura medie lunara:
- 2,3- 2,9
0
C - in ianuarie
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 78F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

+ 20,2+ 21,6
0
C - in iulie
temperaturile extreme absolute inregistrate in zona:
- 31,0
0
C - minima absoluta inregistrata la 24.01.1942, la Targu Jiu, si
- 33,0
0
C - minima absoluta inregistrata la 25.01.1907, la Strehaia;
+ 40,6
0
C - maxima absoluta inregistrata la 8.09.1946, la Targu Jiu, si
+ 43,5
0
C - maxima absoluta inregistrata la 20.08.1946, la Strehaia.
Temperatura solului
Temperatura la suprafata solului prezint variaii difereniate, mediile anuale scaznd cu
cresterea altitudinii.
De la un loc la altul, in funcie de structura suprafetei active, valorile de temperatur a
solului pot avea modificari substaniale. Ele pot creste cu 1-2
0
C pe suprafetele bine insorite i
adpostite, dar pot scdea cam tot cu att in zonele impdurite, pe suprafeele umezite din vi,
sau in zonele puternic ventilate (pajisti si cariere).
ngheul
Regimul termic de iarn se caracterizeaz prin valori termice negative, ce constituie o
condiie necesar pentru producerea fenomenelor specifice. Media multianuala a zilelor cu
inghet este de 110 - 120 zile/an, in ianuarie nregistrandu-se o medie de 28,7 zile cu inghe.
Data medie a primului inghet este 15 20 octombrie, iar data medie a ultimului inghet
este 15 25 aprilie.
Umezeala relativa a aerului
Umezeala relativa a aerului in zona analizat are valori medii anuale de 6870 %,
crescnd spre regiunile impdurite de pe versanii dealurilor si spre lunca Jiului la peste 75 %.
Umezeala maxim relativ se inregistreaz in lunile decembrie si ianuarie, cu 82 - 85%, iar cea
minima in lunile iulie si august, cu 62 - 63%.
Ca urmare a tendinei generale multianuale de crestere a temperaturii medii multianuale,
in ultimul timp se constat o oarecare tendin de scdere a umezelii.
Nebulozitatea
Datorita amplorii activitatilor antropice din zona analizata (minerit si producere electricitate
in termocentrale), nebulozitatea este mai ridicata comparativ cu regiunile invecinate, media
multianuala in zona fiind de circa 5,5 5,8 zecimi, iar amplitudinea anuala de circa 3,3 zecimi.
Cele mai ridicate valori ale nebulozitatii se inregistreaza din noiembrie pana in martie,
depasind 6,8 6,9 zecimi, iar cele mai mici din iulie pana in septembrie, cu valori sub 3,5 zecimi.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 79F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Precipitatiile atmosferice
Din analiza observatiilor privind precipitatiile atmosferice in ultimii zece, la postul
hidrometric din Rovinari, se observ urmatoarele medii lunare:

Post
hidrometric
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Rovinari 39,9 21,9 17,7 68,4 66,2 66,0 81,2 55,2 90,4 52,3 27,8 57,6

- cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 644,6 mm.
- maximul de precipitatii, in cursul unui an, se inregistreaza in lunile iulie si septembrie,
cu 81 90 mm; minimul se inregistreaza in luna martie, cu 18 mm;
- maximul de precipitatii in 24 ore a fost de 89 95 mm;
- numarul mediu al zilelor cu ninsoare este de 25 40 zile/an, durata de mentinere a
stratului de zapada este de 40 - 70 zile/an.

Evaporatia
Evapotranspiraia potential medie anual pentru zona studiat este de circa 669 mm, iar
evaporaia real medie anual de 571 mm, maximele inregistrandu-se in luna iulie, cu peste 122
mm.
Excedentul de apa din sol, fata de evaporaia potentiala atinge 182 mm, maximul
inregistrandu-se in luna ianuarie, cu 53 mm. Deficitul de apa din sol fa de evaporaia potential
este de 98 mm, maximul inregistrandu-se in luna august, cu 59 mm.

Regimul eolian
Datorit localizrii in partea sud-vestic a rii Bazinul Jiului se gseste sub influena
circulaiei maselor de aer din N, NE si SE, frecvena maxim aparnd pe directia N, cu peste
14%. Pe vile rurilor i in depresiunile adpostite predomin ins calmul atmosferic.
Datorita fragmentarii accentuate a reliefului directiile principale ale vnturilor sunt ins
modificate local, astfel variatia circulatiei maselor de aer este destul de mare.
Viteza vntului este determinat de direcia principal a acestuia si de condiiile locale de
adpost. Viteza cea mai mare a vntului dominant la Targu Jiu (singura staie meteo din
apropierea zonei analizate, unde se inregistreaz regimul eolian), vntul din N, este de peste 3,2
m/s. Vitezele cele mai sczute apar toamna i la inceputului iernii, cand se ating 0,6 m/s.
Numrul zilelor cu viteza vntului mai mare de 11 m/s este de 22, iar a celor cu viteza de
peste 16 m/s este de 4 zile.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 80F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


B) Surse de poluare staionare i mobile existente n zon
Poluarea industrial la nivelul judeului Gorj este produs n principal de instalaiile de
producere a energiei termice i electrice (S.C. C.E. Rovinari S.A., S.C. C.E. Turceni S.A.),alti
ageni economici sunt: Simior Var SA Oradea, expotrile miniere Motru, Meri, etc., Petrom SA,
SC Uzina de Agent Termic si alimentare cu Apa SA, SC Macofi SA.
Evoluia concentraiilor medii anuale (imisii) determinate n cadrul activitii de
monitorizare (metoda chimiei umede) conform raportului Ageniei Locale de Protecie a Mediului
Gorj este prezentat n figurile 4.2.1.3-4.2.1.5.
Pentru zona Rovinari, mediile anuale pe anii 2001 - 2007 pentru poluanii gazoi sunt
calculate din valori medii zilnice pe 24 h, spre deosebire de anii precedeni i anul 2008, cnd
valorile medii anuale au fost calculate din valori medii de scurt durat (30 min). Pentru zona
Turceni, mediile anuale sunt calculate din valori medii de scurt durat (30 min).
Din figurile 4.2.3-4.2.5 se observ c tendina este cresctoare pentru poluantul SO
2

pentru zonele Rovinari i Turceni, uor scztoare pentru NO
2
n toate zonele, respectiv
cresctoare pentru NH
3
, n toate zonele, comparativ cu anii precedeni.
Fig. 4.2.1.3. Evolutia concentratiei medii anuale la indicatorul SO2
0
0.005
0.01
0.015
0.02
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
ANUL
m
g
/
m
c
Tg. Jiu
Rovinari
Turceni


Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

Fig. 4.2.1.4. Evolutia concentratiei medii anuale la indicatorul NO2
0
0.01
0.02
0.03
0.04
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8 ANUL
m
g
/
m
c
Tg. Jiu
Rovinari
Turceni

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 81F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


Fig.4.2.1.5. Evolutia concentratiei medii anuale la indicatorul NH3
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
ANUL
m
g
/
m
c
Tg. Jiu
Rovinari
Turceni


Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

Emisii de dioxid de sulf (SO
2
)
Contribuia cea mai nsemnat la emisiile de poluanti cu efect acidifiant revine proceselor
de ardere pentru generarea de energie, prin urmare evoluia acestor emisii este strns legat de
evoluia consumului de combustibili fosili n centralele termoelectrice i de creterea produciei
industriale.

Fig. 4.2.1.6. Emisii anuale de dioxid de sulf - industria
energetica
(tone/an)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
SO2 156948243094166754117576117673112854161289171680168873193533213591212488269734230409217056
1980 1989 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008
Ponderea cea mai nsemnat (peste 99%) n emisia total de SO
2
la nivelul judeului o
dein emisiile provenite din arderea combustibililor fosili n energetic. Alte surse generatoare:,
arderi n industria de prelucrare, instalaii de ardere neindustriale, transport rutier, alte surse
mobile i utilaje.
Pentru ambele staii de monitorizare GJ-1 i GJ-2 s-au nregistrat depiri ale valorii limit
la imisii, respectiv ale pragului de alert (tabel 4.2.1.7), sursa fiind SC Complexul Energetic
Rovinari SA care deine dou instalaii mari de ardere pe combustibili fosili (lignit, pcur, gaze
naturale). Pe tot parcursul anului, Termocentrala Rovinari a funcionat cu respectarea conditiilor
impuse n Autorizaia Integrat de Mediu, emis cu Plan de Aciuni, pentru ncadrarea pn n
anul 2013 n VLE (valori limit de emisie), nefiind nregistrate fenomene care s conduc la un
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 82F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

aport suplimentar de SO
2
. n baza verificrilor realizate la operator de ctre reprezentanii APM
i GNM-CJ Gorj, precum i prin coroborarea cu inventarul de emisii i datele meteo furnizate de
staia automat, se poate concluziona c fenomenele nregistrate nu pot fi considerate episoade
de poluare, depirea pragului de alert avnd drept cauza condiiile meteo defavorabile
dispersiei SO
2
acumulat n atmosfer , pe fondul unui calm atmosferic pe durata mai multor zile,
respectiv favorabile acumulrii poluanilor la sol.

Tabel 4.2.1.7. Date statistice SO
2
anul 2008
Statia Nr. medii
orare
masurate
Date
validate
%
Nr. probe ce
depasesc valoarea
limit
(350 g/m
2
)
Nr. probe ce
depasesc Pragul
de alerta
(500 g/m
2
)
Media
anual
g/m
2

GJ-1 7707 87,7 18 4 23,41
GJ-2 4007 45,6 25 22 28,86
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

0
30
60
19.82 30.78 20 52.58 49.07
Tg Jiu - APM Tg Jiu - Meteo Rovinari Primarie Motru UATAA Turceni Primarie
Fig. 4.2.1.8. Msurtori indicative - Medii anuale la dioxid de sulf
cu analizoare automate

g
/
m
c

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Fig. 4.2.1.9. Evoluia concentraiilor medii lunare ale poluantului
SO2 (probe medii scurt durat 30 min)
0
5
10
15
20
25
30
J
a
n
-
0
8
M
a
r
-
0
8
M
a
y
-
0
8
J
u
l-
0
8
S
e
p
-
0
8
n
o
v
.
0
8
luna
u
g
/
m
c
TURCENI
MOTRU
ROVINARI
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 83F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

Emisii de dioxid de azot (NOx)
n judeul Gorj, cea mai mare contribuie la emisiile de NO
x
o au n principal utilizarea
combustibililor fosili n activitile industriale , dar i traficul auto.
Comparativ cu anul 2007 se observ, pentru anul 2008, o cretere a emisiilor de oxizi de
azot cu cca. 13%, ca urmare a creterii nregistrate la emisiile din industria energetic.

Fig. 4.2.1.10. Emisii anuale de dioxid de azot - industria
energetica
(tone/an)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
NOx 17524 32395 25971 17707 16291 16076 24700 26104 29898 32179 28594 27880 36059 31588 33898
1980 1989 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

n OM 592/2002 sunt prevzute valoarea limit orar + marja de toleran (233 g/m
2
),
valoarea limit anual pentru protecia sntii umane (40 g/m
2
) precum i pragul de alert
(400 g/m
2
).
Valoarea maxim orar (258 g/m
2
) s-a nregistrat la staia GJ-1, sursele fiind: traficul
rutier, nclzirea rezidenial, procesele de ardere ale operatorilor economici situai pe platforma
de nord a municipiului Tg. Jiu.

Tabel 4.2.11. Date statistice NO
2
anul 2008
Statia Nr. medii
orare
masurate
Date
validate
%
Nr probe ce
depasesc valoarea
limit
(233 g/m
2
)
Nr probe ce
depasesc Pragul de
alerta
(400 g/m
2
)
Media
anual
g/m
2

GJ-1 4631 52,7 1 0 23,94
GJ-2 5919 67,3 0 0 14,51
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj 2008

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 84F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

APM Gorj a efectuat de asemenea msurtori indicative de NO
2
, cu analizor automat
(probe medii 24 h) n Tg.Jiu, Rovinari, Turceni, Motru i prin metoda chimiei umede n Tg. Jiu 2
puncte de prelevare (probe medii 24 h), Rovinari 1 punct de prelevare (probe 30), Turceni - 1
punct de prelevare (probe 30) i Motru - 1 punct de prelevare (probe 30).

Fig. 4.2.1.12. Msurtori indicative - evoluia concentraiilor
medii lunare ale poluantului NO2 (probe medii scurt durat 30
min)
0
2
4
6
8
10
12
14
J
a
n
-
0
8
F
e
b
-
0
8
M
a
r
-
0
8
A
p
r
-
0
8
M
a
y
-
0
8
J
u
n
-
0
8
J
u
l
-
0
8
A
u
g
-
0
8
S
e
p
-
0
8
O
c
t
-
0
8
n
o
v
.
0
8
D
e
c
-
0
8
luna
u
g
/
m
c
TURCENI
MOTRU
ROVINARI

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj 2008
Mediile anuale la dioxid de azot se situeaz sub valoarea limit anual pentru protecia
sntii umane ( 40 g/m
2
).

0
10
20
16.95 10.2 12.34 7.8 11
Tg Jiu - APM Tg Jiu - Meteo Rovinari Primarie Motru UATAA Turceni Primarie
Fig. 4.2.1.13. Masuratori indicative - Medii anuale la dioxid de azot cu
analizoare automate

g
/
m
c

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

Din reprezentarea grafic se pot observa nivelele diferite de an la an ale emisiilor de NO
x
,
att datorit variaiei capacitii de producie a agenilor economici, ct i datorit opiunilor
economice ale acestora.
Formarea oxizilor de azot este foarte greu de evitat, atta timp ct se folosesc carburani
convenionali, tiut fiind faptul c, substana de baz care contribuie la formarea acestora, este
azotul, (care se gsete n cantiti mari n aerul atmosferic), iar temperaturile ridicate din timpul
arderii stimuleaz reacia de formare a oxidului, respectiv a dioxidului de azot.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 85F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Pulberi n suspensie (PM
10
i PM
2,5
)
n judeul Gorj, n anul 2008, s-a efectuat monitorizarea continu a fraciunii PM
10
prin
metoda automat la staiile GJ-1 i GJ-2. S-au nregistrat depiri frecvente ale valorii limit
zilnice pentru sntate (50 g/m
2
) la ambele staii (tabel 4.2.1.14). De asemenea a fost depit
valoarea limit anual pentru protecia sntii umane (40 g/m
2
) la staia GJ-2 Rovinari.
Depirile sunt cauzate de aportul combinat al mai multor surse, respectiv: exploatrile miniere
de carier din zona Rovinari aparinnd Complexului Energetic Rovinari i Societii Naionale a
Lignitului Oltenia (SNLO) precum i activitii de ardere a combustibililor fosili (n principal lignit)
pentru producerea energiei electrice n cele 2 IMA aparinnd CE Rovinari. De asemenea,
umiditatea relativ ridicat determin erori pozitive ale analizorului de PM
10
(concentraii de PM
10

msurate de analizor mai mari pentru valori ridicate ale umiditii relative).

Tabel 4.2.1.14. PM
10
- date statistice 2008
Statia Nr. medii
zilnice
masurate
Date
validate %
Nr probe ce depasesc
valoarea limit zilnic
(50 g/m2)
Media
anual
g/m2
GJ-1 315 86 76 37,20
GJ-2 306 83,6 133 62,08
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj 2008


Fig. 4.2.1.15. Medii lunare PM10 Staii automate
0
20
40
60
80
100
120
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
u
g
/
m
c GJ-1
GJ-2

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


De asemenea, n anul 2008, APM Gorj a efectuat determinri de pulberi n suspensie
fraciunea PM
10
pe perioad de mediere 24h, conform O.M. 592 / 2002, n zona: Tg. Jiu (sediu
APM, SC ROSTRAMO SA, SC ARTEGO SA, SC COMBGORJ SA).
S-a constatat c 61,82% din concentraiile medii zilnice nregistrate depesc valoarea
limit (50 g/m
2
) iar 89,55% depesc pragul superior de evaluare (30 g/m
2
). Valoarea maxim
nregistrat este 172,99 g/m
2
n punctul sediu APM.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 86F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

S-a efectuat monitorizarea continu a fraciunii PM
10
prin metoda automat la staiile GJ-1
i GJ-2. S-au nregistrat depiri frecvente ale valorii limit zilnice pentru sntate (50 g/m
2
) la
ambele staii (tabel 4.2.16). De asemenea a fost depit valoarea limit anual pentru protecia
sntii umane (40 g/m
2
) la staia GJ-2 Rovinari. Depirile sunt cauzate de aportul combinat
al mai multor surse, respectiv: exploatrile miniere de carier din zona Rovinari aparinnd
Complexului Energetic Rovinari i Societii Naionale a Lignitului Oltenia (SNLO) precum i
activitii de ardere a combustibililor fosili (n principal lignit) pentru producerea energiei electrice
n cele 2 IMA aparinnd CE Rovinari. De asemenea, umiditatea relativ ridicat determin erori
pozitive ale analizorului de PM
10
(concentraii de PM
10
msurate de analizor mai mari pentru
valori ridicate ale umiditii relative).
Tabel 4.2.1.16. PM
10
- date statistice 2008
Statia Nr. medii
zilnice
masurate
Date
validate %
Nr probe ce
depasesc valoarea
limit zilnic
(50 g/m
2
)
Media
anual
g/m
2

GJ-1 315 86 76 37,20
GJ-2 306 83,6 133 62,08
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

Fig. 4.2.1.17. Medii lunare PM10 Staii automate
0
20
40
60
80
100
120
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
u
g
/
m
c GJ-1
GJ-2

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Emisii de metale grele
Metalele grele cupru, crom, mercur, cadmiu, nichel, zinc, plumb sunt compui care nu
pot fi degradai pe cale natural, avnd timp ndelungat de remanen n mediu, iar pe termen
lung sunt periculoi deoarece se pot acumula n lanul trofic.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 87F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Estimarea emisiilor de metale grele n atmosfer pentru anul 2008 a condus la
urmtoarele rezultate pentru judeul Gorj :

Tabel 4.2.1.18
Grupa nume grupa Cd (kg) Ni (kg) Cr (kg) Zn (kg) Hg (kg)
01 Arderi in energetica si industrii de tranformare 38,87 499,30 63,44 169,51 871,02
02 Instalatii de ardere neindustriale
03 Arderi in industria de prelucrare 0,0083 0,0456 0,0557 0,4108 0,4086
04 Procese de productie 0,032 0,033 72,2 0,002
05 Extractia si distributia combustibililor fosili
06 Utilizarea solventilor si a altor produse
07 Transport rutier 1 4 3 52
08 Alte surse mobile si utilaje 0,11 0,82 0,58 11,69
09 Tratarea si depozitarea deseurilor 0,16 0,02 0,02 3,056
10 Agricultura
11 Alte surse
TOTAL
40,18 504,22 67,09 305,81 874,49
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Emisii de monoxid de carbon
Monoxidul de carbon rezult din arderea incomplet a combustibililor i a fost monitorizat
la staiile GJ-1 i GJ-2. n OM 592/2002 este prevzut valoarea limit pentru maxima mediilor
pe 8 ore (medii mobile), 10 mg/m
2
. Nu s-au nregistrat depiri ale acestei limite.
Medii mobile CO: maxima zilnica a mediilor pe 8 h
(mg/mc)
0
2
4
6
8
10
12
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
GJ-1
GJ-2
valoare limita

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008

Fig. 4.2.1.19. Medii mobile CO: maxima zilnica a mediilor pe 8h
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 88F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


Tabel 4.2.1.20. Monoxid de carbon - date statistice 2008
Statia Nr. medii
orare
masurate
Date
validate %
Maxima
mediei pe 8
ore (mg/m2)
Nr probe ce
depasesc
valoarea
limit (10
mg/m2)
Media
anual
mg/m2
GJ-1 6799 77,4 3,8 0 0,32
GJ-2 7286 82,9 3,4 0 0,34
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Emisii de gaze cu efect de ser

Cantitile de noxe cu efect de ser emise n judeul Gorj au fost evaluate pe baza
metodologiei EEA/EMEP/CORINAIR, cu ajutorul aplicaiei Corinvent i a datelor primare
furnizate de ctre agenii economici i instituiile chestionate, n conformitate cu Ordinul MAPM
nr. 524 / 2000.
Activitile antropice cu ponderea cea mai important n generarea gazelor cu efect de
ser sunt procesele de combustie. n judeul Gorj funcioneaz dou complexuri energetice de
mare putere, C.E. Turceni i C.E. Rovinari.
Nivelul emisiilor gazelor responsabile de producerea efectului de ser a sczut pn n
1998 1999, comparativ cu nivelul nregistrat nainte de 1990, ca urmare, n principal, a
reducerii activitii economice la scara ntregii ri, dar n intervalul 2000 2006 la nivelul judeului
Gorj tendina a fost de cretere, ca urmare a creterii consumurilor de combustibili fosili n
sectorul termoenergetic. Scderea din anii 2007, 2008 se datoreaz reducerilor din sistemul
termoenergetic si a faptului c nu s-a mai luat n calcul arderile din sectorul casnic.
n tabelul 4.2.1.21. sunt redate emisiile de gaze cu efect de ser pe perioada 2000 - 2008.
Tabel 4.2.1.21 - tone
Anul CO
2
CO CH
4
N
2
O
2000 11985151 35124 32577
2001 11494927 35534 34460
2002 12623534 37019 32455
2003 14647330 37439 37220 1614
2004 13643306 36930 33974 1694
2005 13278330 38332 29886 912
2006 16249000 38523 29506 2229
2007 13802840 2482 18743 1558
2008 14308310 2509 2182 1695
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 89F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Fig. 4.2.1.22 Emisii brute de CO2 total judet
(mii tone CO2)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
valoarea 11985 11495 12623 14647 13643 13278 16249 13803 14308
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Emisii totale anuale de dioxid de carbon
Acest indicator arat tendintele emisiilor antropogene de gaze cu efect de ser exprimate
in echivalent CO
2
, transformare realizat pe baza coeficientilor de incalzire global (GWP).
Acesti coeficieni se refer la capacitatea diverselor gaze de a contribui la incalzirea globala intr-
un orizont de timp de 100 de ani.
Emisiile de CO
2
provenite din arderi n energetic i industrii de transformare reprezint
cca. 99,32% din totalul emisiilor de CO
2
estimate la nivel de jude.
Emisiile anuale de metan reprezint cca. 45843 t echivalent CO
2
, si provin in special din
sectorul extraciei i distribuiei combustibililor fosili (reprezentand cca. 2,3% din total).
Emisiile de protoxid de azot provin n principal din arderi n energetic i industrii de
transformare dar i din aplicarea ngrmintelor chimice n agricultur.

Tabel 4.2.1.23. Emisii totale anuale de gaze cu efect de ser (tone/poluant (CO2 Eq))
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Anul/pol
uant (t)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Co2 Eq 11985151 11494927 12623534 14647330 13643306 13278330 16249000
138028
40
143083
10
CO- Co2
Eq
35124 35534 37019 37439 36930 38332 38523 2482 2509
CH4 -
Co2 Eq
684117 723660 681555 781620 713454 627606 619626 393603 45843
N2O -
Co2 Eq
0 0 0 500340 525140 282720 690990 482980 525450
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 90F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Tabel 4.2.1.24
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total
Echivalent
CO
2
(Gg)
12704 12254 13342 15967 14919 14227 17598 14682

14882

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj 2008

Figura 4.2.25: Emisii totale anuale de gaze cu efect de sera (mii tone (CO2 Eq))
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Total Eq
CO2 (Gg)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
an

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008Cantitatea total de CO
2
emis n 2008 n judeul Gorj a fost de 14308310 tone.
Principalele surse de dioxid de carbon au fost arderile in industria energetica, de prelucrare,
arderile neindustriale i transportul rutier.

Tabel 4.2.1.26
Anul/
poluant
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Co2 /t 11985151 11494927 12623534 14647330 13643306 13278330 16249000 13802840 14308310
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Figura 4.2.1.27Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 91F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Mii tone
CO2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
an

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Emisii anuale de metan
Cantitatea total de metan emis n 2008 n judeul Gorj a fost de 2182 tone. Principalele
surse de metan au fost extracia i distribuia combustibililor i agricultura.
Scderea emisiilor de metan se datoreaz faptului ca nu s-a luat in calcul extraciile
miniere (gazele de carier).

Tabel 4.2.1.28
Anul/poluant 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CH
4
/t 32577 34460 32455 37220 33974 29886 29506 18742 2182
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Figura 4.2.1.29
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Tone
CH4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
an

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Emisii anuale de protoxid de azot
Cantitatea total de protoxid de azot emis n 2008 n judeul Gorj a fost de 1695 tone.
Principalele surse au fost arderile industriale i transportul rutier.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 92F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0


Tabel 4.2.1.30
Anul/poluant 2003 2004 2005 2006 2007 2008
N
2
O /t 1614 1694 912 2229 1557 1695
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 2008


Figura 4.2.1.31
0
500
1000
1500
2000
2500
Tone
N2O
2003 2004 2005 2006 2007 2008
an

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu in judeul Gorj - 20084.2.2 Surse i poluani generai

Blocul energetic nr.5 de 1035 t/h, funcioneaz cu:
- combustibil de baz (92%) lignit cu P
ci
=1.6642.456 kcal/kg, un coninut de sulf ntre
0,5 1,35 % i un coninut de cenu ntre 11,825,4 %;
- combustibil de adaos pentru suport de flacr (8%):
- gazul natural cu P
ci
= 8.050 kcal/m
3
;
- pcur, cu P
ci
= 9.200 kcal/m
3
i coninut de sulf ntre 0,973,3%.
n prezent, gazele de ardere sunt desprfuite prin intermediul electrofiltrelor i evacuate n
atmosfer prin couri de fum din beton armat, astfel:
- bloc nr. 3 i 4, prin coul de fum nr. 2;
- bloc nr. 5 i 6, prin coul de fum nr. 3.
Dimensiunile celor dou couri de fum existente, care fac parte din structura de rezisten
a cazanelor de abur sunt:
- nlime fizic H = 220 m;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 93F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

- diametru interior la vrf = 8,8 m.
Evaluarea impactului substanelor poluante evacuate n atmosfer se realizeaz din
dou puncte de vedere:
- ca emisii, cantitile de substane poluante din gazele de ardere sunt comparate cu
valorile limit prevzute n HG 440/2010;
- i ca dispersie a substanelor poluante n zona nconjurtoare sursei de poluare,
valorile obinute fiind raportate la valorile limit admisibile din Ordinul nr. 592/2002.
Pentru instalaia de desulfurare umed, care utilizeaz ca reactiv calcar pulbere,
evacuarea gazelor de ardere desulfurate, dup procesul de reducere a SO
2
n absorberul
instalaiei de desulfurare, se face direct n atmosfer fr prenclzire, printr-un co de fum nou,
co de tip umed, susinut de o structur metalic.
Caracteristicile noului co de fum sunt urmtoarele:
Tabel nr. 4.2.2.1
Caracteristici tehnice co de fum instalaie de desulfurare umed
Dimensiunea U.M. Valoare
Diametrul m 8,4
nlimea efectiv m 35
nlimea total de la cota terenului sistematizat m 120

nlimea total de 120 m, a noului co de fum umed a fost determinat astfel nct s
se asigure o dispersie adecvat a gazelor de ardere n atmosfer n vederea respectrii valorilor
limit ale concentraiilor maxime a substanelor n aer, stabilite de ordinul MAPM nr. 592/2002.
n tabelul 4.2.2.2 este realizat o comparaie a valorilor limita de emisie stabilite prin
legislaia aplicabil n Romnia, documentele BAT BREF i de Directiva IED 2010/75/EU privind
emisiile industriale.

Tabel nr. 4.2.2.2
Valorile limit ale parametrilor relevani atini prin tehnologiile propuse:
Echipament Poluant Valori limit de emisie (mg/Nm
3
)
Conform
HG
440/2010
Conform
BAT BREF
Conform IED
2010/75/EU
Prin tehnologiile
propuse
Lignit
100%
Lignit
92%+gaz
natural
8%
Lignit
100%
Lignit
92%+gaz
natural
8%
Grup energetic
nr.5
SO
2
400 100250 200 186,8 200 186,6
*Valoare calculat conform HG 440/2010: 2400-4P

Cantitatea estimativ de substan poluant SO
2
, generat de blocul energetic nr.5 din
cadrul CE Rovinari dup montarea instalaiei de desulfurare este prezentat n tabelul urmtor:

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 94F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
3
-
0
0
2
-
0
3

A
c
t
.
0

Tabel nr. 4.2.2.4
Cantitile anuale de poluani evacuai n atmosfer
Denumire instalaie de ardere Cantiti de poluani generai [t/an]
Blocul energetic nr. 5 2628

n tabelele urmtoare se prezint informaii detaliate referitoare la sursa de poluare i
situaia actual:
C
o
d

d
o
c
u
m
e
n
t
:

I
-
2
9
4
.
2
2
4
.
0
1
0
-
N
0
-
0
0
2

S
e
r
i
e

d
e

m
o
d
i
f
i
c
a
r
e

P
a
g
.
9
5Formular cod: FIL 423-002-03 Act.0


Tabel nr. 4. 2.2.6
Surse staionare de poluare a aerului, poluani generai i emii (parte I)
Denumirea
activitii,
sectorului,
procesului
tehnologic,
codul
activitii
*
Surse generatoare de poluani atmosferici
Caracteristicile fizice ale
surselor
Parametrii gazelor evacuate
D
e
n
u
m
i
r
e

C
o
n
s
u
m

/
p
r
o
d
u
c

i
e

T
i
m
p

d
e

l
u
c
r
u

a
n
u
a
l
,

o
r
e

P
o
l
u
a
n

i

g
e
n
e
r
a

i

P
o
l
u
a
n

i

c
o
d
u
r
i
,

d
u
p


c
a
z

C
a
n
t
i
t

i

d
e

p
o
l
u
a
n

i

g
e
n
e
r
a

i

t

/
a
n

D
e
n
u
m
i
r
e

i
m
e

[
m
]

Diametrul
interior la
vrf al
coului
[m]
Viteza
[m/s]
Temperatura
[
0
C]
Debit volumic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Producere
energie
termic i
electric

IDG - 7000
-
- -
Co de
fum
120 8,4 6,72 50 - 60
840m
3
/s

-
- -
-
- -


Tabel nr. 4. 2.2. 7
Surse staionare de poluare a aerului, poluani generai i emii (partea a II-a)
* Coordonatele surselor punctuale de poluare sunt n sistemul Universal Transverse Mercator (UTM) sistem utilizat i pentru programul de modelare a
dispersiei poluanilor n atmosfer
Dimensiuni i coordonate X, Y ale sursei de poluare (sistem de coordonate UTM)*
Cantiti de poluani emii
Sursa punctual sau nceputul
sursei liniare, [km]
Sfritul sursei liniare
Sursa de suprafa
Centru de simetrie,
[m]
Lungime,
[m]
Lime, [m]
Suprafaa
sursei, [m
2
]
Poluani /
Debite masice
Anual,
[t /an]
X Y X Y X Y [g /s]
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
668,575 4974,978 - - - - - - - - -
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 964.2.3 Prognozarea impactului
Date generale
Pe baza cantitilor de poluanti emii de fiecare surs, a caracteristicilor tehnice i fizice
ale fiecrei surse i a datelor meteo de pe amplasament, s-a elaborat modelarea dispersiei
poluanilor n atmosfer utiliznd un program specializat, ARIA Impact de la ARIA Technologies,
care este o firm specializat n producerea de pachete de programe de calculator pentru
modelarea dispersiei poluanilor atmosferici.
O mas de substane poluante evacuate n atmosfer este supus unui proces de
dispersie care determin scderea concentraiei de poluani pe msura deprtrii de surs.
Dispersia poluanilor depinde de o serie de factori ce acioneaz simultan:
factorii ce caracterizeaz sursa de emisie, respectiv: nlimea fizic a coului de
evacuare, diametrul la vrf al acestuia, viteza i temperatura de evacuare a gazelor,
cantitatea de poluant evacuat n unitatea de timp i proprietile fizico-chimice ale
poluantului;
factorii care caracterizeaz mediul aerian n care are loc emisia i care determin
mprtierea orizontal i vertical a poluanilor (factori meteorologici);
factorii care caracterizeaz zona n care are loc emisia (orografia i rugozitatea terenului).
Diversele zone au posibiliti diferite de dispersie, astfel nct aceeai cantitate de noxe
evacuat n atmosfer n condiii similare are ca rezultat atingerea unor concentraii la sol diferite
de la o zon la alta, n funcie de caracteristicile atmosferice i orografice ale zonei respective.
Cunoaterea proporiei n care se realizeaz ntr-o zon dat acele caracteristici
atmosferice care frneaz sau favorizeaz difuzia poluanilor permite estimarea posibilitilor de
dispersie precum i determinarea calitativ i cantitativ a concentraiilor de poluani.
Dintre factorii meteorologici care determin dispersia poluanilor, hotrtori sunt vntul,
caracterizat prin direcie i vitez, i stratificarea termic a atmosferei.
Direcia vntului este elementul care determin direcia de deplasare a masei de poluant.
Concentraia poluanilor este maxim pe axa vntului i descrete substanial odat cu
deprtarea de ea.
n cazul surselor nalte, difuzia poluanilor nu are loc imediat ce acetia prsesc coul de
fum. Datorit vitezei proprii de ieire a jetului de gaze, a diferenei de temperatur dintre cea de
evacuare a gazului i cea a mediului, pana de poluant i va continua micarea ascendent pn
i pierde viteza iniial, iar temperatura sa o egaleaz pe cea a mediului.
nlimea fizic a coului plus supranlarea penei de poluant datorit efectelor termice i
dinamice constituie nlimea efectiv a coului.
Viteza vntului determin valoarea concentraiei de poluant att direct ct i prin
intermediul nlimii efective a penei de poluant.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 97Valoarea concentraiei la nivelul solului este, n anumite limite, invers proporional cu
valoarea vitezei vntului. n acelai timp, o cretere a vitezei vntului are ca efect o scdere a
nlimii efective a penei de poluant i n consecin o cretere a concentraiei. Astfel, exist o
valoare critic a vitezei vntului, specific fiecrei surse de poluare, pentru care se obine cea
mai mare concentraie de poluant.
Un alt parametru determinat n difuzia poluanilor este turbulena care este intim legat de
structura vertical a temperaturii aerului. Aceasta determin starea de stabilitate a atmosferei
care, la rndul ei, genereaz micrile verticale ale aerului. Exist trei tipuri principale de
stratificare: stabil, neutr i instabil.
Viteza vntului a fost mprit pe 9 clase de viteze din 1 m/s n 1 m/s, n clasa 1 m/s fiind
nglobate, proporional cu frecvenele de apariie ale direciilor de vnt, situaiile de calm
atmosferic, iar n ultima clas vitezele de vnt mai mari sau egale cu 8 m/s.
Stratificarea aerului a fost determinat utiliznd metodologia elaborat de S. Uhlig care
determin starea de stabilitate pe o scar cu 7 trepte de la foarte instabil la foarte stabil, din date
privind nebulozitatea total i cea a norilor inferiori, vizibilitatea, viteza vntului, starea solului i
un indice de bilan radiativ n funcie de ora i luna respectiv.
Aprecierea calitii aerului ntr-o zon dat se face n funcie de anumite valori ale
concentraiilor de poluani standardizate.
Normativul de calitatea aerului cuprinde valori ale concentraiilor maxime admisibile care
depind de: timpul de mediere, aria de protecie (zone industriale, rezideniale, de protecie
special), natura obiectivului protejat (sntatea populaiei, integritatea faunei, florei,
construciilor, etc.).
Pentru acest proiect evaluarea impactului substanelor poluante emise n atmosfer
asupra mediului ambiant s-a realizat cu ajutorul unui model matematic de dispersie a poluanilor,
de tip Gaussian, implementat ntr-un program de calculator i oferit de ARIA Technologies.
Modelul folosete ca date de intrare caracteristicile emisiei de poluani (cantitatea de poluant
evacuat n atmosfer n unitatea de timp, nlimea courilor de evacuare i diametrul la vrf al
acestora, temperatura i viteza de evacuare a gazelor), date privind topografia n regiunea
amplasamentului i date meteorologice (triorare): direcia i viteza vntului, temperatura mediului
ambiant i nebulozitatea atmosferic.
Datele meteorologice necesare prezentului studiu provin de la staia meteorologic
Horezu pentru 3 ani de msurtori orare. S-au calculat frecvenele de apariie a direciilor de
vnt pe 16 sectoare principale.
Viteza vntului la nlimea sursei, un alt parametru ce intervine n modelul de calcul, este
determinat cu o formul exponenial, n care exponentul depinde de gradul de stratificare al
atmosferei i de mediul in care are loc emisia.
Aria Impact este un program (software) creat de ARIA Technologies, i adaptat pentru
utilizarea n scopuri industriale, pentru calculul dispersiei poluanilor i a altor factori implicai n
evaluarea impactului poluanilor asupra mediului nconjurtor.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 98ARIA Impact simuleaz operarea pe termen lung prin utilizarea seriilor de timpi ale datelor
meteorologice pe mai muli ani, reprezentative pentru zonele analizate. Software-ul furnizeaz
variaia temporal a emisiilor cu descrierea realist i dinamic a operrii n timp a surselor de
emisii. Simularea conduce la rezultate ce pot fi comparate cu reglementrile privind calitatea
aerului, dar i ca elemente de baz pentru o evaluare complet a riscurilor privind sntatea.
Caracteristicile modelului:
Importarea facil a datelor meteorologice i topografice;
Numr nelimitat de puncte, zone;
Modul special pentru operarea unor aspecte particulare;
Compatibilitate cu modulul pentru emisiile din trafic;
Prelucrarea simultan a diferitelor substane;
Vizualizarea concentraiei locale prin indicarea cu ajutorul unui cursor;
Gam larg de instrumente ntocmirea rapoartelor i prezentrilor;
Alternative variate pentru calcularea penei de fum i a stabilitii atmosferice;
Modelarea n cazul vntului slab.
Model de calcul utilizat este de tip Gaussian, care permite calcularea pe termen lung,
mediu i scurt, a imisiilor provenite de la centrele industriale, traficul auto i sursele difuze.
Aria Impact calculeaz dispersia a dou tipuri de poluani:
gaze chimice nor-reactive (ex. aerosoli precum SO
2
i NO
x
);
pulberi, care fac obiectul proceselor de sedimentare i depunere n zonele analizate.
Programul este capabil s ia n calcul mai multe surse de poluare individuale, realiznd
simultanietatea lor pentru fiecare poluant n parte. De asemenea, modelul ia n considerare
evoluia concentraiei substanelor poluante n pana de fum i a modificrii direciei acesteia
datorate factorilor meteorologici.
Pe lng cele prezentate n cazul n care n zona studiat vntul sufl cu intensiti
sczute, programul folosete un model Gaussian pentru viteze mici ale vntului, calculnd
concentraiile poluanilor la nivelul solului.
Modelul de calcul are la baz urmtoarele ipoteze:
turbulenele sunt uniforme n straturile inferioare ale atmosferei;
msurtorile realizate pentru amplasamentului analizat sunt reprezentative pentru ntregul
domeniu de studiu;
densitile poluanilor sunt apropiate de cea a aerului;
componenta vertical a vntului este neglijabil n comparaie cu cea orizontal;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 99regim staionar, ex: pana de fum se consider c atinge instantaneu condiiile regimului
staionar pentru fiecare serie de condiii meteorologice folosite n realizarea calculului
dispersiei poluanilor.
n general aceste ipoteze pot conduce la supraestimarea concentraiilor poluanilor
analizai, dar ele permit utilizatorului programului de modelare a dispersiei vizualizarea rapid a
parametriilor caracteristici polurii ntr-un perimetru cuprins intre 1,0 i 50,0 km.
Formula care st la baza modelului de calcul gaussian cartezian este:

(
(

|
|

\
| +
+
(
(

|
|

\
|

(
(

=
2 2
2
2
2
1
exp
2
1
exp
2
1
exp
2
) , , , (
z z y z y
H z H z y Q
H z y x C


unde:
C = concentraia medie n punctul (x,y,z) (mg/m
3
);
Q = emisia de poluant (mg/s);
H = nlimea efectiv a sursei (m);
Y = viteza medie a vntului la nlimea sursei (m/s);
z y

= derivaiile standard, funcie de distana de surs i gradul de stabilitate al
atmosferei (m).
Derivaiile standard se exprim analitic sub forma:

y
= Ax
a
;

z
= Bx
b
.
unde:
x = distana fa de surs (m);
A,a - B,b = constante determinate din diagramele Pasquill Gifford, n funcie de
stabilitate i distana surs receptor.
Pentru a folosi acest model de dispersie n atmosfer, este necesar cunoaterea a trei
premise eseniale:
caracteristicile sursei de emisie:
cantitatea de emisie evacuat (g/s, t/an, etc.);
dimensiunile sursei: nlime i diametru (m);
viteza de evacuare a gazelor n atmosfer (m/s);
temperatura de evacuare a gazelor n atmosfer (
0
C).
caracteristicile locului de amplasare a sursei, i anume: harta topografic a zonei
analizate, care s cuprind o suprafa de 30(50) km x 30(50) km n jurul sursei emitente;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 100datele meteorologice specifice zonei analizate pe o perioad de 35 ani, i care constau
n:
viteza vntului (m/s);
direcia vntului, n grade fa de direcia nord;
temperatura aerului (
0
C);
nebulozitatea aerului, exprimat de la 1 la 8, n funcie de gradul de acoperire cu
nori;
clasa de stabilitate, clasificate dup Pasquill de la 1 la 6/7;
nlimea de amestecare (m).
ARIA Impact furnizeaz concentraii de poluani la nivelul solului sub forma curbelor de
izo-concentraii sau ca zone colorate pe harta amplasamentului studiat. Rezultatele obinute pot
fi:
Roza vntului i serii de timpi ale datelor meteorologice;
Hri grafice ale poluantului cu indicarea concentraiilor medii lunare sau anuale,
concentraiile orare sau zilnice (percentile), frecvena valorilor limit conform
reglementrilor legislative;
Tabele text ca: date corespunztoare concentraiilor maxime, concentraii la punctele
receptoare.
Cu ajutorul acestui model matematic se pot calcula att concentraiile medii anuale ale
substanelor poluante, ct i concentraiile orare sau zilnice (percentile), precum i distribuia lor
spaial n zona analizat.

Scenarii modelare
Folosind modelul matematic de dispersie al substanelor poluante n atmosfer s-au
calculat valorile limita orare zilnice i anuale pentru bioxid de sulf. Pe baza acestor calcule s-au
trasat curbele de izoconcentraii maxime momentane. Pentru aceasta s-a utilizat o gril cu pasul
de 1000 m i dimensiunile 25 x 25 km.
Caracteristicile courilor de fum sunt urmrtoarele:
Pentru cele dou couri de fum existente la care sunt legate cte dou cazane de
abur:
Tabel nr. 4.2.3.1
Caracteristici tehnice co de fum existent
Tip cazan
Putere termic
nominal
(MWt)
Caracteristici tehnice co fum
nlime
(m)
Diametru la baz
(m)
Diametru la vrf
(m)
2 x Cazan abur de 1035 t/h
(IMA1)
2 x 878 220 13 8,8
2 x Cazan abur de 1035 t/h
(IMA2)
2 x 878 220 13 8,8
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 101
Pentru o instalaie de desulfurare montat la un grup energetic (instalaiile i
courile sunt considerate a fi identice) caracteristicile coului umed sunt urmtoarele:

Tabel nr. 4.2.3.2
Caracteristici tehnice co de fum nou
Tip cazan
Putere termic
nominal
(MWt)
Caracteristici tehnice co fum
nlime
(m)
Diametru la baz
(m)
Diametru la vrf
(m)
Cazan abur de 1035 t/h 878 120 15 8,4

Valorile concentraiilor de substane poluante n atmosfer au fost calculate pentru cinci
variante de funcionare i anume:
Scenariu de modelare A Existent anul 2009: pe amplasamentrul CE Rovinari se afl
patru grupuri energetice de 330 MW dintre care n anul 2009 au funcionat trei. Ele sunt
racordate dou cte dou la cte un co de evacuare a gazelor de ardere. n autorizaia
integrat de mediu sunt considerate dou instalaii mari de ardere (IMA) pentru care sunt
prevzute valorile limit de emisie a poluanilor:
IMA 1 format din blocul energetic nr. 3 i blocul energetic nr. 4;
IMA 2 format din blocul energetic nr.5 i blocul energetic nr.6.
Fiecare bloc energetic la rndul lui cuprinde un cazan de abur turn de 1035 t abur/or,
turbin cu abur tip FIC cu condensaie, generator electric de 330 MW i instalaii auxiliare.
Courile de fum pentru cele dou IMA sunt identice i au urmtoarele caracteristici
tehnice:

Scenariu de modelare B ipotez: dintre cele patru blocuri energetice dou vor
funciona cu instalaie de desulfurare (nr.3 i nr.6) n timp ce celelalte dou vor funciona la
parametrii actuali adic fr instalaii de desulfurare (nr.4 i nr.5).
Gazele de ardere vor fi evacuate dup cum urmeaz:
- gazele de ardere de la blocul energetic nr.3 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 4 vor fi evacuate prin coul de fum aferent
instalaiei IMA 1 existent;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 5 vor fi evacuate prin coul de fum aferent
instalaiei IMA 2 existent;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 6 vor fi evacuate prin coul de fum nou.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 102Scenariu de modelare C ipotez: dintre cele patru blocuri energetice trei vor
funciona cu instalaie de desulfurare (nr.3, nr.4 i nr.6) n timp unul va funciona la parametrii
actuali adic fr instalaii de desulfurare (nr.5).
Gazele de ardere vor fi evacuate dup cum urmeaz:
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 3 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 4 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 5 vor fi evacuate prin coul de fum aferent
instalaiei IMA 2 existent;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 6 vor fi evacuate prin coul de fum nou.

Scenariu de modelare D ipotez: toate cele patru blocuri energetice vor funciona cu
instalaii de desulfurare.
Gazele de ardere vor fi evacuate dup cum urmeaz:
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 3 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 4 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 5 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 6 vor fi evacuate prin coul de fum nou.

Scenariu de modelare E ipotez: toate cele patru blocuri energetice vor funciona cu
instalaie de desulfurare iar pe lng acestea va exista un bloc energetic nou de 550 MW
prevzut i acesta cu instalaie de desulfurare.
Gazele de ardere vor fi evacuate dup cum urmeaz:
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 3 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 4 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 5 vor fi evacuate prin coul de fum nou;
- gazele de ardere de la blocul energetic nr. 6 vor fi evacuate prin coul de fum nou.
- gazele de ardere de la blocul energetic nou vor fi evacuate prin coul de fum nou.

Ordinul MAPM nr. 592/2002 (Directiva 1999/31/UE), stabilete valorile limit i de prag
pentru dioxidul de sulf (SO
2
), care se formeaz n urma arderii combustibililor fosili cu coninut
de sulf i care se regsete n cantitatea cea mai mare n gazele de ardere evacuate n
atmosfer prin courile de fum ale centralelor electrice.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 103
Tabel nr. 4.2.3.3
Dioxid de sulf [g/m
3
]

Sntate uman Ecosisteme
Orar
*
Zilnic
**
Anual
Valori limit 350 125 20
Prag superior - 75 12
Prag inferior - 50 8
Prag alert 500, trei ore consecutiv pe o arie mai mare de 100 km
2
sau o ntreag zon/ aglomerare
* depire de 24 ori pe an [PER 99,7];
** depire de 3 ori pe an [PER 99,2].

Analiznd rezultatele calculelor de dispersie a substanelor poluante n atmosfer au
rezultat urmtoarele:

Tabel nr. 4.2.3.4
Concentraiile de SO
2
[g/m
3
]
Varianta
Perioada de
mediere
Valoare
estimat
(g/m
3
)
Valoare
limit
(g/m
3
)
Valoare prag
superior (g/m
3
)
Valoare prag
inferior (g/m
3
)
S

t
a
t
e

u
m
a
n


P
r
o
t
e
c

i
a

e
c
o
s
i
s
t
e
m
.

S

t
a
t
e

u
m
a
n


P
r
o
t
e
c

i
a

e
c
o
s
i
s
t
e
m
.

Scenariul A
orar 714,86 350 - - - -
zilnic 111,56 125 75 - 50 -
anual 10,79 20 - 12 - 8
Scenariul B orar 696,56 350 - - - -
zilnic 103 125 75 - 50 -
anual 6,95 20 - 12 - 8
Scenariul C orar 588,98 350 - - - -
zilnic 99,24 125 75 - 50 -
anual 6,34 20 - 12 - 8
Scenariul D orar 321,22 350 - - - -
zilnic 69,94 125 75 - 50 -
anual 5,83 20 - 12 - 8
Scenariul E orar 341,11 350 - - - -
zilnic 79,33 125 75 - 50 -
anual 6,15 20 - 12 - 8

Analiznd datele din tabel se constat urmtoarele:
Pentru scenariul A Existent anul 2009
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere orar, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 714,86 g/m
3
, valori care
depesc valorile maxime prevzute n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim de
350 g/m
3
pentru SO
2
.
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere de o zi, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 111,56 g/m
3
, valori care se
ncadreaz n valoarea maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim
de125 g/m
3
.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 104Valorile concentraiilor n aer la nivel respirator, pe intervalul de mediere de un an, pentru
oxizii de sulf ating valori de pn la 10,79 g/m
3
, valori ce se ncadreaz n valoarea maxim
prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim de 20 g/m
3
.
Pentru scenariul B
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere orar, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 696,56 g/m
3
, valori care
depesc valorile maxime prevzute n Ordinul 592/2002, care prevede o valoare maxim de
350 g/m
3
pentru SO
2
.
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere o zi, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 103 g/m
3
, valori care se
ncadreaz n valoarea maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim
de125 g/m
3
.
Valorile concentraiilor n aer la nivel respirator, pe intervalul de mediere de un an, pentru
oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 6,95 g/m
3
, valori care se ncadreaz n valoarea
maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim de 20 g/m
3
.
Pentru scenariul C
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere orar, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 588,98 g/m
3
, valori care
depesc valorile maxime prevzute n Ordinul 592/2002, care prevede o valoare maxim de
350 g/m
3
pentru SO
2
.
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere o zi, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 99,24 g/m
3
, valori care se
ncadreaz n valoarea maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim
de125 g/m
3
.
Valorile concentraiilor n aer la nivel respirator, pe intervalul de mediere de un an, pentru
oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 6,34 g/m
3
, valori care se ncadreaz n valoarea
maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim de 20 g/m
3
.
Pentru scenariul D
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere orar, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 321,22 g/m
3
, valori care se
ncadreaz valorile maxime prevzute n Ordinul 592/2002, care prevede o valoare maxim de
350 g/m
3
pentru SO
2
.
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere o zi, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 69,94 g/m
3
, valori care se
ncadreaz n valoarea maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim
de125 g/m
3
.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 105Valorile concentraiilor n aer la nivel respirator, pe intervalul de mediere de un an, pentru
oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 5,83 g/m
3
, valori care se ncadreaz n valoarea
maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim de 20 g/m
3
.
Pentru scenariul E
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere orar, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 341,11 g/m
3
, valori care se
ncadreaz valorile maxime prevzute n Ordinul 592/2002, care prevede o valoare maxim de
350 g/m
3
pentru SO
2
.
Valorile concentraiilor maxime momentane n aer la nivel respirator, pe intervalul de
mediere o zi, pentru oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 79,33 g/m
3
, valori care se
ncadreaz n valoarea maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim
de125 g/m
3
.
Valorile concentraiilor n aer la nivel respirator, pe intervalul de mediere de un an, pentru
oxizii de sulf pot atinge valori de pn la 6,15 g/m
3
, valori care se ncadreaz n valoarea
maxim prevzut n Ordinul 592/ 2002, care prevede o valoare maxim de 20 g/m
3
.

4.2.4 Msuri de diminuare a impactului
Din analiza rezultatelor obinute pentru Scenariile de modelare, s-a constat c,
funcionarea blocurilor energetice echipate cu instalaii de desulfurare va duce la ncadrarea
imisiilor de SO
2
pentru toate sursele de pe amplasamentul n valorile limit i pragurile de
evaluare prevzute de Ordinul 592/2002.
Prin implementarea investiiei, respectiv instalaie de desulfurare a gazelor de ardere la
blocul energetic nr.5, a reieit din modelarea dispersiei gazelor de ardere c se reduc
concentraiile maxime momentane n aer pentru SO
2
,

pe interval de mediere orar, zilnic i
anual, ceea ce va conduce la mbuntirea calitii aerului (HG nr. 592/2002 Directiva
2008/50/UE Calitate aer).

4.2.3 Hri i desene la capitolul Aer
Scenariul de modelare A Existent 2009

Concentraia maxim orar este de 714,86 g/m
3


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 106

Figura nr. 1. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere orar
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 107Concentraia maxim zilnic este de 111,56 g/m
3


Figura nr. 2. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere zilnic


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 108Concentraia maxim anual este de 10,79 g/m
3


Figura nr. 3. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere anual

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 109Scenariul de modelare B

Concentraia maxim orar este de 696,56 g/m
3
Figura nr. 4. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere orar
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 110
Concentraia maxim zilnic este de 103 g/m
3


Figura nr. 5. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere zilnic


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 111


Concentraia maxim anual este de 6,95 g/m
3


Figura nr. 6. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere anual

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 112Scenariul de modelare C
Concentraia maxim orar este de 588,98 g/m
3
Figura nr. 7. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere orar
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 113

Concentraia maxim zilnic este de 99,24 g/m
3


Figura nr. 8. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere zilnic


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 114Concentraia maxim anual este de 6,34 g/m
3


Figura nr. 9. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere anual

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 115Scenariul de modelare D
Concentraia maxim orar este de 321,22 g/m
3
Figura nr. 10. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere orar
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 116Concentraia maxim zilnic este de 69,94 g/m
3


Figura nr. 11. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere zilnic


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 117

Concentraia maxim anual este de 5,83 g/m
3


Figura nr. 12. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere anualCod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 118Scenariul de modelare E
Concentraia maxim orar este de 341,11 g/m
3
Figura nr. 13. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere orar
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 119


Concentraia maxim zilnic este de 79,33 g/m
3


Figura nr. 14. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere zilnic


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 120Concentraia maxim anual este de 6,15 g/m
3


Figura nr. 15. Dispersia SO
2
n atmosfer mediere anual
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 121
4.3 Solul
4.3.1 Date generale
Caracteristicile solurilor dominante
In conformitate cu datele existente, calitatea solului din zona Rovinari este afectat de
exploatrile miniere i termocentrala din zon. Cenua spulberat de vnt se depune pe sol i
contribuie la deprecierea calitii acestuia. Probele de sol analizate n zona semnalizeaz n
zon prezena unui sol slab alcalin, slab salinizat, slab asigurat in carbon organic i humus, slab
asigurat in sulf si mediu asigurat in mangan, la care ns coninutul in fier se ncadreaz in
limitele normale.
Textura acestor soluri variaz in limite foarte largi. Fracia grosier reprezentat de nisipuri
medii, grosiere i fine fiind cuprins ntre 20% si 60% iar fracia fin reprezentat de argil este
cuprins ntre 22% si 41%.
Comunitatea microorganismelor vegetale si animale este divers constituit i relativ puin
numeroas i realizeaz o biomas foarte redus. Pentru ecosistemul n formare prezint
deosebit interes ecologic microflora care particip la descompunerea materiei organice moarte
n substane minerale, CO
2
si H
2
O, contribuind astfel la imbogirea i continuarea lanurilor
trofice, la formarea humusului si deci la ameliorarea troficitii solurilor n formare. O alt grup
de microorganisme (bacterii si ciuperci) au proprietatea de a contribui la nutriia azotat (specii
micotrofe) sau de a fixa azotul atmosferic in scopul aprovizionrii cu azot a speciilor lemnoase
(bacterii i ciuperci micoritice). Unele alge i bacterii au nutriie chimiotrof, dar biomasa lor este
extrem de redus.
Vulnerabilitatea solurilor
Conform studiilor efectuate in zon de Staiunea de Cercetare Dezvoltare Horticol
solurile din perimetrul analizat se pot incadra in grupa solurilor tehnogene, fiind de fapt soluri cu
un amestec de orizonturi asezate ntamplator, rezultate din excavare, transport si nivelare
mecanizat. CE Rovinari are o contribuie proprie semnificativ dar principalii preturbatori sunt
reprezentai de exploatrile in carier a crbunilor energetici.
Constituirea haldelor de steril de la exploatrile miniere si a celor de zgur si cenu (in
zonele deja exploatate) de la termocentral confer o mare neuniformitate a insuirilor fizico-
chimice ale solurilor, variatiile acestora fiind evidentiate chiar pe suprafete restranse. Astfel in
studiul mai sus mentionat, studiu efectuat pe o suprafata de aproximativ 0.5 ha se constata o
variatie a pH-ului de la slab acid spre unul slab alcalin (6.7-7.6) iar continutul in humus este unul
redus (0.00 -1.80 %). Variaia continutului in humus variaz atat de mult datorita neomogenitatii
solului. Solul este mediu aprovizionat cu fosfor si potasiu asimilabil. Azotul, element fundamental
in procesul de crestere si dezvoltare a plantelor, nu poate fi substituit de nici un element iar in
zona analizat continutul in azot variaz ntre 0.02 si 0.05%. Datorit marii neuniformitai
texturale umiditatea solului variaz n limite foarte largi cuprinse intre 5% si 12%.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 122Relieful
Dup realizare instalaiei de eliminare a zgurii i cenuii sub form de fluid dens la care se
va racorda i instalaia de desulfurare pentru evacuarea lamului de gips, aceste deeuri,
considerate nepericuloase, vor fi trimise la un nou depozit de zgur i cenu aparind CE
Rovinari numit Grla.
In faza initial amplasamentul viitorului depozit de zgur i cenus Garla a fost situat in
zona de terasa inferioar a rului Jiu, pe un teren cvasiorizontal, cu cote absolute variind ntre
157-159 mdMB. Depozitele ce au constituit terasa inferioar au fost reprezentate prin depozite
de teras in grosime de 5-7m constituite din nisip, pietris, bolovani de varsta cuaternar care au
acoperit strate de crbune de vrsta dacian superior, intercalate in orizonturi nisipoase, argiloase
si mai rar pietrisuri mrunte, exploatate in carier.
Dupa epuizarea zcmntului de lignit carier a fost umplut cu material steril rezultat din
excavarea carierelor. Din punct de vedere geomorfologic, dupa rambleerea carierei cu material
steril, se disting doua perimetre:
- un perimetru aflat in partea sudica a amplasamentului, orientat V-E, cuprinde o fasie de
teren cu o laime de circa 200m, localizat de la digul existent (cota coronament 159,5 mdMB)
spre depozitul Cicani. In acest perimetru, pe fasia de teren orientata W-E, este proiectat a se
realiza digul de baza al depozitului de zgura si cenusa de la cota 168 mdMB.
- un perimetru situat la nord de digul existent de la cota 169,50 mdMB cu cea mai mare
extindere spatial, care din punct de vedere geomorfologic prezint un aspect valurit cu
numeroase depresiuni (in care s-a acumulat apa din precipitatii) si coline rezultate din depunerea
neuniform a materialului de hald, cu cote crescatoare de la sud catre nord (de la 168-169
mdMB in extremitatea sudica pan al 177-178mdMB in extremitatea nordic). In cadrul acestui
perimetru este proiectat a se realiza depozitul de zgur i cenu Garla, cu cele trei componente
ale sale.
Trebuie subliniat faptul ca perimetrul a fost afectat de excavatiile miniere, dup extragerea
carbunelui sterilul fiind depozitat in hald, si rezultnd un amestec heterogen de umplutur
recenta constituita din roci argiloase, nisipuri si nisipuri argiloase din depozite de varsta
romanian cat si din depozite aluvionare din terasa inferioara a Jiului, amestecate in diverse
proportii atat in plan vertical cat si orizontal.

Elemente de Geologie
n structura geologic a intregii zone a Olteniei se individualizeaz n nord partea vestic a
unitii structurale majore a avanfosei carpatice (Depesiunea Getic), i n sud Platforma
Moesic reprezentat prin sectorul Valah.

Plasndu-i limita intern n afara prii sudice a orogenului carpatic meridional, avanfosa
i-a conturat evoluia n urma micrilor laramice i s-a definitivat n Pleistocen. Ea are aspectul
unei fose cu regim de subsiden accentuat n care grosimea depozitelor cretacice i teriare
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 123este de aproape 10.000 m. Pe ntreaga sa perioada de evoluie, cu unele mici oscilatii, bazinul
getic a avut mrime aproape constant, iar n cuprinsul su au luat natere depozite n facies
variabil de la marin neritic n Cretacicul superior i Paleogen, lagunar cu sare i gipsuri n
Miocenul inferior, facies de ap slcie n Sarmaian pn la faciesul de ap dulce n Pliocen.
n Cuaternarul inferior, Depresiunea Getic a fost complet colmatat i transformat n
uscat. Sectorul Valah al Platformei Moesice nglobeaz n alctuirea sa geologic un etaj
structural inferior numit soclu i unul superior reprezentat de cuvertura sedimentar. Soclul de tip
cristalin mezo i epimetamorfic este strpuns de roci magmatice (granite, granodiorite, diorite
cuarifere i gabbrouri) n timp ce n cuvertura sedimentar se recunosc ciclurile Ordovician -
Carbonifer mediu, Permian terminal- Triasic, Jurasic mediu-Cretacic i Badenian-Cuaternar.

4.3.2 Surse de plouare a solurilor
Instalaia de desulfurare ce se va monta la blocul energetic nr.5 pentru reducerea
emisiilor de SO
2
din gazele de ardere folosete ca reactiv pulberea de calcar. Acesta este
trasportat de la productor n incinta CE Rovinari prin mijloace de transport auto specializate
nchise unde este descrcat cu instalaii speciale i depozitat n spaii amenajate astfel nct
s se evite posibilele pierderi de pulbere de calcar.
Reactivul pentru desulfurare este transportat i depozitat n silozuri de stocare. n urma
procesului de reducere a emisiilor de SO
2
prin splarea gazelor de ardere cu suspensie de
calcar rezult un produs secundar numit dihidrat de sulfat de calciu cunoscut i sub numele de
gips. Acest produs de desulfurare poate fi folosit n construcii i n agricultur. Din pcate, din
cauza dezvoltrii insuficiente a pieei de profil din Romnia, deocamdat nu sunt solicitri pentru
comercializarea acestui produs, prin urmare n cazul instalaiei de desulfurare de la blocul
energetic nr. 5 din cadrul CE Rovinari gipsul eliminat n combinatie cu ap sub form de lam de
gips va fi transportat hidraulic i depozitat la depozitul de zgur i cenu al centralei.

4.3.2. Prognozarea impactului
Prin destinaia lor, lucrrile care se vor efectua pentru realizarea investiiei nu afecteaz
solul din punct de vedere chimic sau structural, noile instalaii fiind construite pe un amplasament
deja construit. n condiii normale de funcionare a sursei pentru producere a energiei nu se
poate vorbi de o potenial contaminare a solului.
n timpul funcionrii instalaiei de desulfurare umed, n cazuri accidentale, pot aprea
diverse avarii n funcionarea absorberului, soluia din rezervor putnd fi evacuat ntr-un
rezervor de avarie. n zona absorberului pentru preluarea diverselor posibile scurgeri de
suspensie de calcar sau de lam de gips este prevzut un rezervor de drenaje.
Produsele de desulfurare sunt clasificate ca fiind nepericuloase de ctre Uniunea
European prin Directiva 1991/689/CCE ct si de Romnia prin OUG nr. 78/2000 aprobat cu
modificri de legea nr.426/2001 modificat i completat cu OUG nr.61/2006 aprobat prin
Legea nr.27/2007.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 124lamul produs la desulfurare este transportat sub form de fluid dens autontritor, n
amestec cu zgura i cenua prin conducte, la un loc de depozitare special amenajat, depozitul
Grla.
Pe perioada lucrrilor de realizare a instalaiei de desulfurare pentru blocul energetic nr.5
vor exista suprafee de sol care vor fi ntr-o anumit msur afectate de organizarea de antier i
n mai mic msur de amplasarea noilor construcii care se va realiza pe amplasamentele unor
instalaii existente care urmeaz a fi dezmembrate/demolate.
n ceea ce privete poluarea solului prin infiltrarea cu diferite substane poluante, n
exploatarea noilor echipamente montate nu vor exista infiltraii de substane poluante pentru sol
acestea fiind amplasate pe platforme betonate, prevzute cu rezervor de drenaj.
n concluzie, se poate afirma c investiia analizat nu va produce n final un impact
semnificativ asupra factorului de mediu sol.

4.3.3. Msuri de diminuare a impactului

Cea mai sigur abordare a problematicii polurii solului are la baz n primul rnd luarea
tuturor msurilor care au drept scop evitarea polurii.
Gipsul rezultat n urma desulfurrii gazelor de ardere are o calitate foarte bun, cu o
puritate i omogenitate ridicate asemntoare cu a gipsului natural i poate avea urmtoarele
utilizri:
materie prim n industria cimentului, ca ntritor (35 % din compoziia cimentului);
materie prim n industria de construcii sub form de gips carton, gips plastic sau
semifabricate (rigips);
materie prim n construcia de drumuri, osele, autostrzi;
material de umplutur n mine;
neutralizant pentru solurile alcaline i agricultur.
n Uniunea European produii secundari se folosesc gipsul, rezultat de la instalaii de
desulfurare umede:
71% (cca. 8 000 000 t/an) in industria materialelor de construcii;
14% este stocat temporar pentru o utilizare ulterioar;
14% este utilizat pentru umplerea minelor de suprafa, carierelor;
1% este depozitat.
Piaa de gips n Romnia poate fi descris ca o pia nou. La nceput, gipsul nu a fost
fabricat n Romnia, fiind importat. Arcom Group a creat plcile de gips, pentru prima oar n
Romnia, la sfritul anului 1999.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 125De curnd s-a deschis n special n segmentul non-rezidenial. Produsul finit a fost dublu
n perioada 2000 2002. Aceast tendin este estimat s sporeasc continuu.
Competiia pe pia este liber i actorii principali sunt: Lafarge Group, Knauf, BPB
Rigips, Rigips Romnia, Gypsum Turda, Carpatcement Holding S.A, CIMUS S.A, ROMCIF Fieni.
Atunci cnd va exista cerere pentru gipsul provenit din instalaia de desulfurare a blocului
energetic nr.5 se acesta va putea fi valorificat fiind necesar o instalaie de deshidratare a
lamului de gips.
n zonele aferente montrii noilor instalaii, prin proiectele tehnice se va evita apariia
diverselor scurgeri, care ar putea influena calitatea solului respectiv.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 1264.4 Geologia subsolului
4.4.1 Date generale
n structura geologic a ntregii zone a Olteniei se individualizeaz n nord partea vestic a
unitii structurale majore a avanfosei carpatice (Depresiunea Getic), i n sud Platforma
Moesic reprezentat prin sectorul Valah.
Plasndu-i limita intern n afara prii sudice a orogenului carpatic meridional, avanfosa
i-a conturat evoluia n urma micrilor laramice i s-a definitivat n Pleistocen. Ea are aspectul
unei fose cu regim de subsiden accentuat n care grosimea depozitelor cretacice i teriare
este de aproape 10.000 m. Pe ntreaga sa perioada de evoluie, cu unele mici oscilaii, bazinul
getic a avut mrime aproape constant, iar n cuprinsul su au luat natere depozite n facies
variabil de la marin neritic n Cretacicul superior i Paleogen, lagunar cu sare i gipsuri n
Miocenul inferior, facies de ap slcie n Sarmaian pn la faciesul de ap dulce n Pliocen.
n Cuaternarul inferior, Depresiunea Getic a fost complet colmatat i transformat n
uscat. Sectorul Valah al Platformei Moesice nglobeaz n alctuirea sa geologic un etaj
structural inferior numit soclu i unul superior reprezentat de cuvertura sedimentar. Soclul de tip
cristalin mezo i epimetamorfic este strpuns de roci magmatice (granie, granodiorite, diorite
cuarifere i gabbrouri) n timp ce n cuvertura sedimentar se recunosc ciclurile Ordovician -
Carbonifer mediu, Permian terminal- Triasic, Jurasic mediu-Cretacic i Badenian-Cuaternar.
Incinta CE Rovinari se desfoar paralel cu albia rului Jiu regularizat, nvecinndu-se la
vest cu drumul naional DN 66 i n partea de Nord cu oraului Rovinari judeul Gorj.
Racordul rutier la drumurile din incint se realizeaz din DN 66.
Amplasarea incintei n teritoriu este prezentat n planul de ncadrare n teritoriu scara
1:5000, cod I-294.224.004-P0-001.
Seismicitatea amplasamentului
Suprafaa analizat este afectat de cutremurele de pmnt legate de zona labil Vrancea,
care sunt cutremure intermediar profunde, cu focarul situat sub scoar, n mantaua superioar, la
circa 80-180 km adncime, i care elibereaz o cantitate enorm de energie, fiind cutremure destul
de frecvente, care la circa 50 de ani genereaz un cutremur devastator (cu magnitudinea de 7).
Trebuie mentionate in zona si cutremure cu magnitudine scazuta (mai mica de 5), cu
epicentre in zona Targu Jiu si Dragotesti.
Conform normativului P100-92 i STAS11100/1-93, sectorul studiat este amplasat n zona
seismic E, gradul 7 avnd ks = 0,12 i perioada de col Tc = 1,0 sec.

4.4.2 Impactul prognozat
n ceea ce privete poluarea subsolului prin infiltrarea cu diferite substane poluante, att
pentru etapa de construcie montaj ct i n exploatarea noilor echipamente montate nu vor
exista infiltraii de substane poluante pentru subsol.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 127Lucrrile de realizare a instalaiei de desulfurare aferent blocului energetic nr.5 se vor
realiza pe amplasamentul existent al centralei electrice, deci nu vor fi influenate alte zone
neafectate pn n prezent de instalaii sau construcii.

4.4.3 Msuri de diminuare a impactului
Deoarece investiia propus nu va afecta negativ subsolul din zona analizat, nu sunt
necesare msuri de diminuare a impactului, deoarece nu s-a evideniat o poluare semnificativ a
acestuia, prin activitatea care s-a desfurat pn n prezent.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 1284.5 Biodiversitatea
4.5.1 Date generale
Pentru conservarea patrimoniului su natural, Uniunea European promoveaz ca
instrument principal dezvoltarea unei reele de arii de conservare a naturii care s acopere rile
membre UE, dar s aib n vedere i rile candidate la UE.
Aceasta este reeaua Ecologic European Natura 2000, denumit i dup orizontul de
timp n care a fost planificat implementarea ei.
Pe scurt, Natura 2000 este o reea ecologic de arii speciale de conservare (Special
Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate i arii de protecie special
avifaunistic (Special Protection Areas) i constituite conform Directivei Psri.
Aadar reeaua este alctuit din:
Arii de protecie Special Avifaunistic (SPA) pentru protecia psrilor slbatice;
Situri de Importan Comunitar (SCI) pentru protecia unor specii de flor i faun, dar i
habitate.
La nivelul judeului Gorj au fost identificate urmatoarele tipuri de habitate de interes
comunitar in baza crora a fost constituit Reeaua Ecologic European Natura 2000, dup
cum urmeaz :
2 tipuri de habitate costiere, marine si de dune :
1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice;
3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau
Isoto-Nanojuncetea;

4 tipuri de habitate de ape dulci :
3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane;
3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane;
3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane;
3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention;

16 tipuri de habitate de pajisti si tufarisuri
4060 - Tufriuri alpine i boreale;
4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium;
4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix;
40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice;
6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 1296150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios;
6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine;
6190 - Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis);
6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco
Brometalia);
6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase;
6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri;
6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae);
6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i
alpin;
6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii;
6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis);
6520 - Fnee montane;

1 tip de habitat din turbarii si mlastini
7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);

6 tipuri de habitate de stancarii si pesteri
8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae
i Galeopsietalia ladani);
8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii);
8160* - Grohotiuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar i montan;
8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase;
8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase;
8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis;

17 tipuri de habitate de padure
9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;
9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 13091E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae,
Salicion albae);
91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris);
91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.;
91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion);
91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori);
91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun;
91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen;
9260 - Vegetaie forestier cu Castanea sativa;
92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba
9410 Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea);
9530* - Vegetaie forestier submediteraneean cu endemitul Pinus nigra ssp. Banatica

Flora
Conditiile fizico-geografice caracteristice regiunii au determinat incadrarea pe zone de
vegetatie, astfel:
- zona pdurilor de foioase ocupa suprafete relativ intinse in regiune;
- vegetatia azonala apare in lungul vailor raurilor si in cadrul asezarilor umane.
Zona padurilor de foioase este formata in principal din pduri de garnit (Quercus
frainetto), cer (Quercus cerris), si gorun (Quercus petraea), facnd trecerea spre padurile din
zonele de deal, fiind risipite in areale insulare printre culturi agricole. Tot aici apar si leauri de
stejar, cu carpen si tei, la extremitatea sudic a zonei.
In unele locuri pdurile alterneaz cu livezi si pajisti colinare, secundare, in care se
evidentiaz Festuca rubra si Nardus stricta.
Vegetatia azonal apare in luncile rurilor principale, unde se dezvolt: pajiti cu iarb
albastr (Molinia caerulea), Medicago falcata, Alopecurus pratense, Agrostis stolonifera i
zvoaie cu arin negru, Populus nigra, Populus alba, Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea etc.

Fauna
Fauna tipic pentru zona analizat se incadreaz in urmtoarele domenii:
- domeniul faunei padurilor de foioase;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 131- domeniul faunei luncilor;
- domeniul faunei acvatice.
Lumea animal ce populeaza pdurile de foioase se evidentiaz prin: cprioara, veveria,
iepurele, vulpea, mistretul, unele rozatoare, vipera cu corn, scorpionul, alunarul, cocosul de
munte, sturzul, mierla, privighetoarea, ciocanitoarea, sitarul etc, precum si specii ubicviste cum
sunt - vrabia, cioara si turturica.
In lunci i in parte in terenurile agricole mamiferele caracteristice sunt rozatoarele, intre
care mai rspandite sunt popandaul si harciogul, urmate de iepurele de cmp. Dintre carnivore
aici apar dihorul, vulpea, si viezurele. Psrile sunt reprezentate in special prin prepeli,
potarniche, graur, ciocrlie etc.
Fauna acvatica a raurilor din regiune se incadreaz in dou mari zone zona lipanului i
moioagei, la altitudini mai mari i zona mrenei, la altitudini mai mici. In zonele umede (balti)
apar reptile si gasteropode specifice acestor biotopuri.

4.5.2 Impactul prognozat
Proiectul de realizare a instalaiei de desulfurare a gazelor de ardere pentru blocul
energetic nr.5 este un proiect menit s reduc impactul instalaiilor termoenergetice asupra
mediului prin reducerea coninutului de SO
2
n gazele de ardere. Prin urmare efectul prognozat
al realizrii proiectului asupra vegetaiei i faunei din zona nconjurtoare nu poate fi dect unul
benefic prin creterea calitii aerului.

4.5.3 Msuri de diminuare a impactului
n condiiile n care CE Rovinari este amplasat la o distan de cca. 10 km de Culoarul
Jiului (arie protejate NATURA 2000) funcionarea dup realizarea investiiei a blocului
energetic nr.5 va duce la o reducere semnificativ a polurii cu SO
2
fa de situaia actual
mbuntind calitatea mediului nconjurtor.
Prin urmare nu se impun msuri speciale de diminuare a impactului asupra biodivesrsitii
n zona nconjurtoare.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 1324.5.4 Hri

Figura nr. 2 Amplasarea SCI i SPA pe teritoriul judeului Gorj
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 133F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

4.6 Peisajul
4.6.1 Date generale
Lucrrile de realizare a instalaiei de desulfurare pentru blocul energetic nr. 5 au ca scop
respectarea legislaiei de mediu privind imbuntirea calitii aerului prin reducerea emisiilor de
SO
2
evacuate la coul de fum. Aceste lucrri se vor efectua n incinta centralei existente i nu vor
modifica peisajul.
Pentru amplasarea noilor echipamente au fost realizate mai multe construcii de tip hal:
staia pompe absorber, staia de suflante de aer de oxidare, staia de pompe suspensie calcar,
prevzute cu utiliti i instalaii specifice precum: iluminat, ventilaie, nclzire, telecomunicaii,
etc.
La stabilirea soluiilor s-a urmrit asigurarea condiiilor optime de desfurare a proceselor
tehnologice i a activitii personalului n condiiile respectrii prevederilor legislaiei, normelor i
normativelor n vigoare privind ndeplinirea cerinelor eseniale de calitate i mediu.

Tabel nr. 4. 6.1.1
Utilizarea terenului pe amplasamentul ales
Utilizarea terenului
Suprafaa (m
2
)
nainte de
punerea n
aplicare a
proiectului
Dup punerea n
aplicare a
proiectului
Recultivat
n agricultur:
- teren arabil
- grdini
- puni
- - -
Pduri - - -
Drumuri - - -
Zone construite (curi, suprafa
construit)
5 500 m
2
5 500 m
2*
-
Ape - - -
Alte terenuri:
- vegetaie plantat
- zone umede
- teren deteriorat
- teren nefolosit
- - -
TOTAL: 5 500 m
2
5 500 m
2
-

4.6.2 Impactul prognozat
Instalaia de desulfurare nu va conduce la o degradare a peisajului, innd cont de
amplasarea acesteia pe o platform industrial existent ba chiar va avea un efect pozitiv prin
ncetinirea procesului de degradare al cldirilor determinat de influena emisiilor de SO
2
.

Nu apar costuri sociale externe, care ar putea fi reprezentate de pierderea de producie
agricol datorat utilizrii diferite a terenului deoarece nu sunt utilizate noi terenuri pentru
depozitarea gipsului rezultat din proces.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 134F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0


4.6.3 Msuri de diminuare a impactului
Zona studiat este nvecinat cu alte zone n care se desfoar activiti industriale i
agricole, prin urmare putem afirma c instalaia de desulfurare aferent blocului energetic nr. 5
se va ncadra n peisajul existent. De asemenea construcia instalaiilor industriale moderne
implementeaz concepte de arhitectur tehnologic, pentru a genera un impact vizual mai plcut
i imaginea unei industrii curate i prospere.

4.7 Mediul social i economic
4.7.1 Date generale
Judeul Gorj are o populaie de 378871 locuitori (01 iulie 2008), densitatea fiind de 67,63
locuitori/km
2
.
Asezrile umane din zon sunt tipic rurale si sunt localizate, in marea lor majoritate, la
limita dealurilor, in zona de contact cu Lunca Jiului si in lungul vilor mai mici. Datorit exploatrii
bogaiilor naturale din zon, aceste aezri au in prezent un profil agro-industrial.
Asezrile umane din zon de dealuri au o structur predominant rsfirat, intr in
categoria satelor de mrime mic i foarte mic, frecvena cea mai mare revenind celor ce au in
jur de 500 locuitori. Spre deosebire de acestea, asezrile de la limita dealurilor cu Lunca Jiului
au structuri de la rsfirate pn la adunate sau chiar compacte, ncadrndu-se in grupa satelor
mijlocii, cu populatie intre 500 1500 locuitori.
Aezrile umane din zona au in general un aspect liniar, structura lor fiind influenat de
cile rutiere i de vile rurilor.
Centre urbane polarizatoare
n judeul Gorj exist 2 municipii: Tg-Jiu i Motru i 7 orae: Bumbeti-Jiu, Novaci, Rovinari,
Trgu-Crbuneti, icleni, Tismana , Turceni.
Principalul centru urban polarizator din zon este Rovinari, acesta atragnd un numr
nsemnat de persoane pentru locuri de munc, i reprezentand principalul centru de alimentare
cu produse de uz casnic si industrial a satelor din zona analizat.
Ocuparea forei de munc
Structura populaiei active a zonei, pe principalele tipuri de activiti socioeconomice s-a
schimbat odat cu descoperirea i punerea in exploatare a resurselor de crbune i petrol.
Dac nainte de nceperea exploatrii resurselor minerale n zon, populaia ocupat in
agricultur era dominant (peste 90 % din populatia activa), odata cu inceperea activitilor de
exploatare si pn in prezent aceasta se ncadreaz in clasa de activitai agricole net
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 135F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

preponderente, cu circa 70 % din populaia activ ocupat direct in agricultur, cu 15 - 20 %
ocupat in exploatarea resurselor minerale si restul de 5 % in activitatile anexe.
Pentru orasul Rovinari ponerea cea mai mare o au industria extractiv (42%); industria
prelucrtoare (20%); construciile si transporturile cu circa 10%, precum si comerul (7%) i
industria energetic (5%).
Tabel nr. 4.7.1.1
Structura populatiei
Localitatea
(comuna +
satele
componente)
Numar total
de locuitori
Populatie
activa total
Populaie
activa
barbati
Populaie
activa
femei
Populatie
inactiva
total
Rovinari / oras 13.335 6.735 4.343 2.392 6.600
Balteni 7.911 3.461 1.964 1.497 4.450
Farcasesti 4.117 1.845 967 878 2.272
Dragutesti 4943 2407 1202 1205 2536
Cilnic 2433 1008 524 484 1425
Telesti 2596 1259 619 640 1337

4.7.2 Msuri de diminuare a impactului
Execuia instalaiei de desulfurare pentru blocul energetic nr.5 din cadrul CE Rovinari va
avea un efect benefic asupra populaiei prin creterea calitii aerului ca urmare a diminurii
cantitii de SO
2
evacuate n atmosfer i prin crearea de noi locuri de munc.
Deoarece proiectul privind implementarea unei instalaii de desulfurare a gazelor de
ardere la blocul nr. 5 din C.E. Rovinari are ca scop reducerea impactului asupra mediului, nu se
estimeaz costuri sociale rezultate din impactul asupra mediului.
Principalul beneficiu de mediu al proiectului este reducerea efectelor negative (daunelor)
ale emisiei de SO
2
asupra sntii personalului centralelor i a rezidenilor din regiune.
Cuantificarea valoric a acestui beneficiu are la baz rezultatele studiului Externalities of
Energy: Extension of accounting framework and Policy Applications 2005, proiect finanat de
Comisia Europeana prin Programul EESD. Studiul a utilizat metodologia ExternE de determinare
a costurilor externe aferente producerii i consumului de energie.
Costul extern al eliminrii la co a unei tone de SO
2
este, conform acestui studiu, de
2939 euro/t SO
2
ieit la co. Acest cost include intregul lant al producerii energiei (producerea
combustibilului, transportul la central, etc). Avnd n vedere c procentul costurilor externe
aferente strict producerii energiei electrice sunt de cca. 45% din costul extern total, rezult,
pentru activitatea de producere a energiei electrice, un cost extern de 1322 Euro/ton SO
2
.
Acest cost adaptat la condiiile specifice economiei romneti ne conduce la a spune c
economiile de cheltuieli cu serviciile medicale acordate populaiei datorit reducerii emisiilor de
SO
2
este de aproximativ 578,05 Euro/t SO
2
redus la nivelul anului 2010.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 136F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Beneficii externe anuale (sociale i legate de impactul emisiilor de SO
2
asupra mediului i
asupra sntii locuitorilor din zon) cuantificabile valoric, datorate reducerii emisiilor de SO
2

sunt de aproximativ 29204 mii euro/an.
Beneficii ne-monetare incluznd aspecte de mediu care nu au putut fi cuantificate valoric,
pentru proiectul privind implementarea unei instalaii de desulfurare a gazelor de ardere la blocul
nr. 5 din C.E. Rovinari sunt:
- Creterea produciilor din agricultur prin evitarea ploilor acide;
- ncetinirea procesului de degradare al cldirilor determinat de influena emisiilor de
SO
2
;
- Atragerea de investitori locali / strini, interesai n valorificarea gipsului rezultat din
procesul de desulfurare;
- Meninerea politicilor guvernamentale privind restructurarea sectorului minier i evitarea
cheltuielilor suplimentare determinate de redefinirea acestei politici n cazul n care nu se
realizeaz investiia i blocul energetic nr. 5 din C.E. Rovinari s-ar nchide.
n plus, din punct de vedere al beneficiilor sociale aduse de realizarea proiectului se poate
spune c impactul proiectului este cu att mai evident cu ct se evit disponibilizarea de
personal n sectorul minier prin meninerea n funciune a capacitilor miniere care asigur
combustibilul necesar funcionarii blocului energetic nr. 5 din C.E. Rovinari.

4.8 Condiii culturale i etnice, patrimoniul cultural
Gorjul este o zon etnografic important, identificat de obicei cu un teritoriu mai mult
sau mai puin delimitat administrativ in decursul timpurilor, avnd un puternic specific local in
cadrul cruia se manifest multe diferenieri.
Regiunea nordic a Gorjului, imprtit natural in lungi faii de pmnt care coboar
dinspre Tg.Jiu reprezint o veche vatr moneneasc. Din punct de vedere etnografic Gorjul se
prezint ca o unitate cu specific aparte. Tinutul este mai degrab sarac dar cunoate o mare
densitate de asezri; cele mai multe mici, numeroase fiind asezrile de moneni (nume dat
tranilor liberi din vechea ar Romneasc).
Pe plaiurile Gorjului, s-a dezvoltat una din cele mai frumoase arhitecturi taranesti locale.
Strvechi tradiii constructive i de art s-au pstrat de-a lungul nenumratelor generaii de
meteri constructori. Aceste tradiii au fost aplicate pe cel mai nobil material lemnos de
constructii, lemnul de stejar.
Arhitectura zonei impresioneaz att prin proporiile sale ct si prin decor. Folosind lemnul
de stejar sub forma cununilor orizontale de barne asezate pe tlpile uriae, numite ursi sau
grosi mesterii au format pereti incheiati in cheotori.
Acoperamantul in patru ape este invelit in sindrila prastila lung si frumos tiat, coama
terminandu-se cu ciocarlani si cu tepi ciopliti la cele doua capete ale acoperisului. Prispele
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 137F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

largi cu balustrad si stlpi cioplii in volume geometrice, iar fruntarele, cosoroabele si ele
sculptate se sprijina pe grinzi terminate in cap de cal stilizat.
Printre nestematele arhitecturii din zon se numar casa renumitului Antonie Mogos
adus la Bucureti si aflat in prezent la Muzeul ranului Romn. In interiorul caselor se
gseste un mobilier cu decor geometric scrijelit (lzi de zestre, dulpioare, icoane); testurile de
lna in vriste sau dungi cu motive geometrice alese sunt armonios colorate.
Faima Gorjului a fost mare si datorita bisericilor de lemn construite cu mare maiestrie cum
sunt cele din: Somanesti, Bradiceni. Bumbesti. Pistesti, Zorlesti, Bengesti, Campofeni,
Dragutesti, Farcasesti s.a., cunoscute pentru arhitectura deosebita si prezentarea ctitorilor
imbrcai in costume populare in pictura interioar.
Numeroase mestesuguri au contribuit la mrirea veniturilor destul de modeste obtinut
dintr-o agricultur deficitar datorit solului neproductiv. Secole de-a rndul economia
trneasc a zonei a fost diversificat. Agricultura, pomicultura, i partial viticultura au fost
practicate in asociere cu creterea vitelor i cu mesteugurile. Olritul, cioplitul lemnului,
fierritul, tesutul si cusutul au fost practicate pe scar larg.
Exploatarea carbonifer de la Rovinari a afectat puternic negativ peisajul gorjenesc
oferind o privelite selenar. Prin construirea barajului Rovinari a fost strmutat satul Ceauru
locul unde a trit i a creat celebrul mester Mogos.
Acesta a fost inceputul transformarilor marcnd comunele Ticleni si Rovinari alt data
asezri rurale obinuite in centre muncitoresti cu populaia ocupat in special in petrol si minerit.
Schimbarea ocupaiilor, ritmul rapid de dezvoltare, venirea unor populatii alogene a
contribuit la schimbarea universului local i in consecin la transformarea concepiei cu privire la
locuin, imbracminte in general la tot ceea ce inseamn trire.

Reabilitarea ecologic a zonei va fi un proces de foarte lung durat pe care este dificil s
il estimm in termeni de timp si mijloace.


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 138F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

Pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiii au fost analizate mai multe scenarii
lund n consideraie funcionarea grupurilor energetice din cadrul CE Rovinari cu i fr
instalaii de desulfurare a gazelor de ardere.
Realizarea obiectivului de investiii permite conformarea blocului nr. 5 din cadrul CE
Rovinari la cerinele de mediu impuse de Uniunea European privind emisiile de SO
2
pentru
care a fost acordat o perioad de tranziie pn la data de 31.12.2011.

Obiectivele investiiei
Obiectivele principale ale proiectului sunt urmtoarele:
Minimizarea impactului negativ asupra mediului, prin reducerea emisiilor de SO
2
cu
8,4 tone/h, respectiv 47385,84 tone anual (valoare medie pe perioada de functionare
de 15 ani)
Respectarea angajamentelor de mediu asumate de Romnia, prin reducerea emisiilor
de SO
2
, la valori sub 200 mg/Nm
3

Introducerea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) i a tehnologiilor moderne
pentru reducerea emisiilor poluante de SO
2

Crearea de noi locuri de munc i meninerea celor existente: se estimeaz crearea
unui numr de 17 noi locuri de munc

Perioada de referin este de 17 de ani, din care 2 ani perioada de construcii-montaj i
15 ani perioada de exploatare. Scenariile sunt fundamentate pe date de funcionare (nregistrri
orare) din ultimii ani, dar i pe previziuni privind functionarea grupurilor energetice conform
studiilor de fezabilitate realizate.
Scenariile analizate au fost definite lund n considerare toate prevederile directivelor UE
i ale legislaiei naionale, n vigoare, precum i strategiile naionale, regionale i locale,
referitoare la sectorul energetic, protecia mediului (mbuntirea factorilor de mediu) i de
dezvoltare socio-economic.

Scenarii propuse
Analiza opiunilor urmrete identificarea celei mai potrivite soluii n vederea atingerii
obiectivelor specifice ale proiectului.
S-au avut n vedere urmtoarele opiuni:
Scenariul nr.1 - Funcionarea n continuare a blocului nr.5 fr implementarea unor msuri
de reducere a emisiilor de SO
2

Scenariul nr. 2 - nchiderea blocului nr. 5 i implementarea unui bloc nou de putere similar
cu funcionare pe lignit, prevzut cu instalaie de desulfurare
Scenariul nr. 3 - Implementarea unei instalaii de desulfurare a gazelor de ardere la blocul
nr. 5
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 139F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Scenariul nr. 4 - Conversia cazanului de abur de la blocul nr. 5 la funcionarea 100% pe
gaze naturale.
Pentru cele 4 scenarii identificate a fost realizat o analiz multicriterial avnd drept scop
determinarea unei ierarhizri a acestora pe baza unor criterii definitorii pentru proiect, dar i
eliminarea unora dintre opiunile a cror aplicabilitate practic este greu de realizat sau care nu
concord cu contextul de desfurare a activitii C.E. Rovinari.
Rezultatele metodei multicriteriale au pus n eviden primele 2 opiuni pentru reducerea
emisiilor de SO
2
, ca opiuni viabile, i anume:
Scenariul nr. 3 - Implementarea unei instalaii de desulfurare a gazelor de ardere la
blocul nr. 5
Scenariul nr. 2 - nchiderea blocului nr. 5 i implementarea unui bloc nou de putere
similar cu funcionare pe lignit, prevzut cu instalaie de desulfurare.

Scenariul nr. 4 - Conversia cazanului de abur de la blocul nr. 5 la funcionarea 100% pe
gaze naturale, situat pe locul al treilea a fost eliminat din comparaie fiind considerat complet
nerealist. Punerea n practic a acestei opiuni implic realizarea unor investiii importante att
pentru modificarea cazanului de abur ct i pentru asigurarea alimentrii cu gaze a acestuia
respectiv: realizarea unei conducte de transport a gazelor pe o distan de cca. 20 km,
modernizarea i adaptarea staiei de distribuie a gazelor.
Pentru cele 2 opiuni rezultate n urma analizei multicriteriale (Scenariul nr. 2, Scenariul
nr. 3) a fost elaborat o analiz comparativ financiar incremental a investiiei n vederea
determinrii opiunii finale. De asemenea, a rmas n analiz ca baz comun de comparaie
pentru cele 2 opiuni i Scenariul nr. 1.
Astfel, n cadrul analizei comparative financiare, au fost definite dou scenarii pentru care
au fost calculate fluxurile de numerar:
- Scenariul cu proiect, asimilat pe rnd urmtoarelor opiuni:
Scenariul nr. 2: nchiderea blocului nr. 5 i implementarea unui bloc nou de putere
similar cu funcionare pe lignit, prevzut cu instalaie de desulfurare pe actuala
locaie a blocului nr. 5;
Scenariul nr. 3: Implementarea unei instalaii de desulfurare a gazelor de ardere la
blocul nr. 5;
- Scenariul fr proiect (folosit ca baz de comparaie), asimilat Scenariul nr. 1:
Funcionarea n continuare a blocului energetic nr.5 fr implementarea unor msuri de reducere
a emisiilor de SO
2.

Concluziile finale ale analizei financiare evideniaz faptul c pstrarea actualului
bloc nr.5 n funciune pentru nc 100000 ore de funcionare (cca. 15 ani) i implementarea
unei instalaii de desulfurare a gazelor este opiunea cea mai favorabil pentru blocul nr.5
din cadrul C.E. Rovinari.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 140F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

5.2 Analiza comparativ multicriterial a scenariilor propuse
n vederea comparrii celor trei scenarii propuse din punct de vedere al efectelor
economice, sociale i de mediu se realizeaz o analiz multicriterial, n baza urmtoarelor
criterii:
Criterii de mediu:
Reducerea de emisii de CO
2
raportat la energia echivalent produs
Reducerea polurii distribuite n zonele de locuine
Criterii sociale: aspecte sociale, estimndu-se procentual nivelul impactului scenariului
asupra populaiei, i anume:
Impactul lucrrilor de realizare a investiiei asupra strii de bine a populaiei
Impactului costului investiiei directe asupra situaiei economice a populaiei
Criterii financiare:
Nivelul investiiei

In scopul evidenierii importanei realizrii proiectului au fost considerate spre analiz
dou scenarii:
- Scenariul cu proiect , respectiv implementarea unei instalaii de desulfurare a gazelor
de ardere la blocul nr. 5;
- Scenariul fr proiect (folosit ca baz de comparaie), respectiv funcionarea n
continuare a blocului energetic nr. 5 fr implementarea unor msuri de reducere a emisiilor de
SO
2
.
Scenariul cu proiect are n vedere implementarea unei instalaii de desulfurare a
gazelor de ardere la blocul nr. 5 din C.E. Rovinari n scopul reducerii emisiilor de SO
2
i
conformrii la legislaia de mediu n vigoare.
Scenariul fr proiect are n vedere pstrarea situaiei actuale cu meniunea c dup
data de 31.12. 2011, conform normelor i reglementrilor europene, blocul energetic poate fi
oprit din funcionare definitiv.
Funcionarea n continuare a blocului energetic nr. 5 fr implementarea unor msuri de
reducere a emisiilor de SO
2
este o opiune ipotetic, dezvoltat n conformitate cu recomandrile
Comisiei Europene din Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects Structural
Funds, Cohesion fund and Instrument for Pre-Accession (Final report 16/06/2008).


Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 141F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Ipotezele de baz avute n vedere la evaluarea scenariilor, sunt prezentate sintetic n
tabelul urmtor:
Scenariul cu proiect Scenariul fr proiect
Orizontul
de timp
Durata de analiz este de 17 de ani, din
care 2 ani pentru realizarea investiiei i
15 ani pentru operare comercial.

Durata de exploatare a blocului nr. 5
dup punerea n funciune a IDG va fi
de nc 15 ani (cca. 100000 ore de
funcionare), conform declaraiilor
beneficiarului, pe baza documentelor de
evaluare realizate de ctre firme
specializate.

Durata de analiz este de 17 ani.
Scenariul fr proiect este considerat a
fi unul ipotetic, care prevede funcionarea
n continuare a blocului energetic nr. 5
fr implementarea unor msuri de
reducere a emisiilor de SO
2
. Astfel, dei
nu se realizeaz conformarea la cerinele
de mediu, blocul energetic va continua s
funcioneze i dupa 31.12.2011.

Cantitatea
de energie
electrica
produs
Cantitatea de energie electric produs este corelat cu cererea de energie
electric la nivelul sistemului i cu programele de reparaii curente i capitale.
Cantitatea de energie electric produs
este estimat n perioada 2012-2026
ntre 2058,3 GWh/an i 1735,6
GWh/an.
Cantitatea de energie electric produs
este estimat n perioada 2012-2026
ntre 2058,3 GWh/an i 1735,6 GWh/an.
Cantitatea
de energie
electric
livrat
Cantitatea de energie electric livrat
este dependent de consumul de
servicii interne electrice al centralei,
care include i energia electric
necesar funcionrii IDG.
Cantitatea de energie electric livrat
este estimat n perioada 2012-2026
ntre 1868,7 GWh/an i 1569,6
GWh/an.
Cantitatea de energie electric livrat
este dependent de consumul de servicii
interne electrice al centralei.
Cantitatea de energie electric livrat
este estimat n perioada 2012-2026
ntre 1926,1 GWh/an i 1624,2 GWh/an.

Venituri
Intruct proiectul de implementare a
IDG la blocul energetic nr. 5 din CE
Rovinari nu este un proiect generator
de venituri, veniturile luate n
considerare n analiza financiar sunt
cele care apar la proprietarul
infrastructurii datorit funcionrii
blocului nr. 5.

Astfel, s-au luat n considerare veniturile
realizate din vnzarea energiei
electrice.
Sunt luate n considerare venituri
realizate din vnzarea energiei electrice
pe toat perioada de analiz.
Cheltuieli
de exploatare
Urmtoarele categorii de cheltuieli de
exploatare aferente blocului energetic
nr. 5 sunt luate n considerare:
cheltuieli cu combustibilul
cheltuieli cu achiziionarea
certificatelor de emisii de CO
2

alte cheltuieli variabile
cheltuieli pentru ntreinere i
reparaii
Urmtoarele categorii de cheltuieli de
exploatare aferente blocului energetic nr.
5 sunt luate n considerare:
cheltuieli cu combustibilul
cheltuieli cu achiziionarea
certificatelor de emisii de CO
2

alte cheltuieli variabile
cheltuieli pentru ntreinere i reparaii
alte costuri fixe
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 142F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Scenariul cu proiect Scenariul fr proiect
alte costuri fixe
cheltuieli cu munca vie
Urmtoarele categorii de cheltuieli de
exploatare aferente IDG sunt luate n
considerare:
Cheltuielile cu calcarul
Cheltuieli cu apa de proces
cheltuieli cu achiziionarea
certificatelor de emisii de CO
2

pentru cantitatea suplimentar de
emisii de CO
2
aferent IDG
Cheltuielile cu reparaiile curente i
capitale
Cheltuielile cu transportul calcarului
Cheltuieli cu munca vie
cheltuieli cu munca vie
Preuri
certificate CO
2

Preurile medii pentru achiziionarea certificatelor de emisii CO
2
care vor fi luate n
considerare n evaluarea costurilor pentru opiunile analizate vor fi cele prognozate
de Banca Europeana de Investiii n cadrul documentului Clean energy for Europe
(www.eib.org) pentru perioada 2010 2025, respectiv:
25 - 40 Euro/certificat (t CO
2
) pentru perioada 2010 2025 crestere
liniar
pre constant dup 2025
Rata de
actualizare
financiar
5% rata recomandat de Comisia European pentru perioada 2007 - 2013

5.3 Prezentarea opiunilor analizate
n cadrul scenariului cu proiect s-au comparat trei metodele de desulfurare alese dintre
cele dezvoltate la nivel de exploatare comercial pe plan mondial dovedite prin list de referine,
cu aplicare n centralele electrice funcionnd cu combustibil solid.
Au fost analizate comparativ urmtoarele variante de tehnologii de desulfurare:
- Varianta 1 - Metoda de desulfurare umed utiliznd ca reactiv calcarul;
- Varianta 2 - Metoda de desulfurare semiuscat utiliznd ca reactiv varul nestins;
- Varianta 3 Metoda de desulfurare uscat.

Rezultatele analizei comparative a metodelor de desulfurare au pus n eviden faptul c
Varianta 1 Metoda de desulfurare a gazelor de ardere prin procedeul umed folosind ca
reactiv calcarul este varianta optim pentru blocul energetic nr. 5.
Dei costurile iniiale privind investiia sunt mai mari n cazul variantei propuse, costurile
de exploatare i ale reactivului folosit sunt semnificativ mai sczute, per ansamblu, pe perioada
de funcionare a instalaiei.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 143F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Avantajele scenariului recomandat
n prezent, la nivel mondial tehnologia de desulfurare a gazelor de ardere propus i
anume metoda umed cu calcar este cea mai des ntlnit n centralele electrice, reprezentnd
soluia optim att din punct de vedere tehnic, ct i economic.
Principalele avantaje ale acestei metode de reducere a emisiilor de SO
2
sunt:
- reactivul (absorbantul) calcar nu este toxic, nu este coroziv, este uor de depozitat i
manipulat, ieftin i se gsete din abunden;
- procesul este simplu ceea ce permite o exploatare uoar;
- procesul nu provoac poluare secundar;
- produsul secundar, gipsul, este un deeu nepericulos care se poate depozita mpreun
cu zgura i cenua, de preferabil prin tehnologia fluidului dens;
- prousul secundar (gipsul) are o calitate corespunztoare valorificrii ca material de
construcie i/sau fabricarea panourilor de gips-carton;
- costurile de exploatare sunt relativ reduse.

Concluziile analizei scenariilor
In scopul evidenierii importanei realizrii proiectului au fost considerate dou scenarii,
respectiv:
- Scenariul cu proiect , respectiv implementarea unei instalaii de desulfurare a gazelor
de ardere la blocul nr. 5;
- Scenariul fr proiect (folosit ca baz de comparaie), respectiv funcionarea n
continuare a blocului energetic nr. 5 fr implementarea unor msuri de reducere a emisiilor de
SO
2
.
Din punct de vedere macroeconomic, scenariul fr proiect permite pstrarea nivelului
de poluare n regiune, cu impact negativ asupra sntii populaiei, produciei agricole etc.
Scenariul cu proiect presupune montarea unei instalaii de desulfurare a gazelor de
ardere (cu auxiliarele aferente) la blocul nr. 5 din C.E. Rovinari, n vederea conformrii la
cerinele de mediu impuse de Uniunea European privind emisiile de SO
2
. Pentru conformarea
la cerinele de mediu, a fost acordat o perioad de tranziie pn la data de 31.12.2011.
Din punct de vedere macroeconomic, promovarea proiectului va elimina dezavantajele
menionate la situaia fr proiect. Astfel, prin realizarea proiectului pot fi puse n eviden
urmtoarele avantaje:
- Creterea calitii aerului n regiune prin reducerea emisiilor de SO
2
, cu efecte directe
asupra sntii populaiei;
- Creterea produciilor din agricultur prin evitarea ploilor acide;
- ncetinirea procesului de degradare al cldirilor determinat de influena emisiilor de
SO
2
;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 144F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

- Atragerea de investitori locali / strini, interesai n valorificarea gipsului rezultat din
procesul de desulfurare;
- Meninerea politicilor guvernamentale privind restructurarea sectorului minier i evitarea
cheltuielilor suplimentare determinate de redefinirea acestei politici n cazul n care nu se
realizeaz investiia i blocul energetic nr. 5 din C.E. Rovinari s-ar nchide.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 145F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

6. MONITORIZAREA

n domeniul monitorizrii Comunitatea European a pus la dispoziie o documentaie
teoretic i metodologic n ceea ce privesc tehnicile de prelevare i monitorizare.
Din informaiile BREF pentru monitorizare reies urmtoarele recomandri:
asupra cerinelor i frecvenelor prelevrilor, analizelor i tipului de monitoring necesar,
acestea fiind specifice fiecrui tip de proces;
cu privire la scopul i frecvena (continuu sau discontinuu) a monitorizrii fluxurilor
monitorizarea, trebuie fcut n timpul funcionarii (pornire, operare normal i oprire
accidental).
Sistemul de monitoring trebuie s permit un control adecvat att al procesului tehnologic
ct i al emisiilor de substane poluante.
Unele elemente ale sistemului de monitorizare pot include:
monitorizarea continu sau periodic a emisiilor de substanelor poluante;
calibrarea i intercalibrarea cu regularitate a echipamentelor de msurare;
verificarea periodic a msurtorilor prin realizarea de msurtori comparative simultane.
Documentele de referina BAT - BREF specific c un numr redus de msurtori, i la
intervale mari de timp nu pot da o imagine real asupra emisiilor. Cuantificarea emisiilor trebuie
s se bazeze pe un monitoring propriu care s aib la baz i un bilan masic complet, lund n
considerare toate materiile care ntr n proces i care rezult din proces.
Monitorizarea activitii instalaiilor de pe amplasamentul SC CE Rovinari SA se va
efectua prin dou tipuri de aciuni:
supraveghere din partea organelor abilitate (serviciul ACC din cadrul ARPM Craiova i
Comisariatul Judeean al Grzii Naionale de Mediu, Inspecia Apelor, Inspectoratul
pentru Situaii de Urgen, Inspecie Sanitar, Inspectoratul de Stat n Construcii) i cu
atribuii de control;
automonitoring, constnd n: monitoring-ul emisiilor; monitoring-ul tehnologic/ monitoring-
ul variabilelor de proces i monitoring-ul post nchidere.
Automonitorizarea n faza de exploatare are ca scop verificarea conformrii cu condiiile
impuse de autoritile competente i de legislaia de mediu n vigoare.
Automonitorizarea are urmtoarele componente:
monitorizarea emisiilor n gazele de ardere provenite din IMA: SO
2
, NO
x
, pulberi, CO,
CO
2
.
monitorizarea emisiilor n apa evacuat;
monitorizarea emisiilor n sol;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 146F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

monitorizarea deeurilor generate;
monitorizarea zgomotului i vibraiilor;
monitorizarea n perioadele de funcionare anormal.
Monitoring-ul tehnologic este o aciune distinct i are ca scop verificarea periodic a
strii i funcionrii instalaiilor de pe platforma industrial a SC CE Rovinari SA, respectiv:
Verificarea permanent a strii de funcionare a tuturor componentelor activitii:
operaiunile de alimentare i depozitare a materiilor prime i auxiliare;
funcionarea cazanelor i generatoarelor;
funcionarea electrofiltrelor i a altor instalii de reinere a poluanilor;
funcionarea sistemului de transport hidraulic al zgurei i cenuii, precum i a
produselor finale de la instalaia de desulfurare la depozitul existent n incinta CE
Rovinari Industrie;
starea traseelor de ap cald.
Urmrirea gradului de tasare a terenului:
comportarea construciilor;
apariia unor tasri difereniale i stabilirea msurilor de prevenire a lor.
Controlul intrrilor i ieirilor de deeuri
verificarea documentelor care nsoesc intrrile i ieirile de deeuri.
Monitorizarea calitii mediului pe amplasamentul SC CE Rovinari SA se realizeaz pentru
toi factorii de mediu, n conformitate cu condiiile din Autorizaia Integrat de Mediu nr.
12/19.04.2006, emis de ARPM Craiova.
Pentru automonitorizare sunt urmrite concentraiile poluanilor din gazele de ardere (SO
2
,
NO
x
, pulberi n suspensie, CO, CO
2
) evacuate la co, calitatea apelor evacuate n emisar cu
msurarea indicatorilor, calitatea apelor freatice prin recoltarea de probe din forajele realizate pe
amplasamentul centralei, calitatea solului de pe amplasament i n mprejurimi. Se efectueaz
determinri ale nivelului de zgomot i se ine evidena cantitii de deeuri generate.

6.1 Monitorizarea calitilor apelor
Acquis-ul comunitar recomand monitorizarea continu cu prelevarea probelor
proporional cu debitul de ap evacuat, dar sunt acceptate i prelevrile de probe proporionale
cu debitul, la intervale fixe.
Protecia calitii apelor va avea n vedere monitorizarea evacurilor de ape uzate
aferente centralei electrice. Monitorizarea se va face n conformitate cu HG nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate,
modificat i completat cu HG 352/2005.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 147F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Monitorizarea calitii apelor uzate evacuate se efectueaz:
prin analize de laborator, n laboratoarul de specialitate al SC CE Rovinari SA dup
tehnicile specificate de STAS-urile n vigoare;
cu laboratoare autorizate ale Direcia Apelor Jiu, DSP Gorj.
n urma activitii care se va desfura n centrala electric vor rezulta urmtoarele tipuri
de ape impurificate: menajere i pluviale. Debitele de ape uzate evacuate se vor ncadra n
prevederile din Autorizaia de Gospodrire a Apelor nr. 99/27.05.2009.
Monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate din incinta SC CE Rovinari
SA se va realiza cu frecvena stabilit n Autorizaia Integrat de Mediu nr. 12/19.07.2006 zilnic
sau sptmnal, funcie de parametrii care trebuie analizai.

6.2 Monitorizarea emisiilor de substane poluante n gazele de ardere
Instalaia de desulfurare este complet automatizat, cu o camer de comand proprie, cu
aparatur de monitorizare a tuturor parametrilor de funcionare (debite, temperaturi, presiuni ale
gazelor de ardere, apei pretratate, suspensiei de calcar, lamului de gips, aer comprimat, etc.).
De asemenea se vor monitoriza, n conformitate cu legislaia de mediu n vigoare, emisiile
de substane poluante din gazele de ardere evacuate n atmosfer prin noul co de fum, precum
i coninutul de oxigen al acestora. Valorile emisiilor de substane poluante vor fi msurate n
mg/Nm
3
.
Lucrrile de montare a instalaiei de desulfurare la blocul energetic nr. 5 vor avea ca
rezultat respectarea prevederilor din HG nr. 440/2010 i a Directivei UE 2001/80, precum i
cerinele de mediu, care apar n Directiva 2010/75/EU privind emisiile industriale (Directiva IED).
De asemenea, aceste lucrri de investiii au fost ealonate n timp astfel nct s se ncadreze n
termenul final prevzut, respectiv 31.12.2011, conform Planului de Implementare pentru
Directiva UE 2001/80, privind limitarea emisiilor anumitor poluani n aer provenii de la instalaiile
mari de ardere.
n ceea ce privete ceilali factori de mediu, innd cont c instalaia de deuslfurare se
amplaseaz n incinta centralei existente SC CE Rovinari SA, se recomand ca monitorizarea
acestora s respecte condiiile impuse prin Autorizaia Integrat de Mediu nr. 12/19.07.2006,
respectiv:
Sol:
Monitorizarea emisiilor de poluani n sol se va face conform prevederilor Ord. MAPPM
nr. 756/1997.
Nivel zgomot:
Nivelul de zgomot la limita incintei SC CE Rovinari SA se va monitoriza de comun acord
cu ARPM Craiova;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 148F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Nivelul zgomotului la locurile de munc, n timpul probelor mecanice i tehnologice i n
timpul desfurrii procesului tehnologic va fi monitorizat periodic.

Gestionarea deeurilor:
Gestionarea tipurilor de deeuri generate va fi monitorizat prin scrierea ntr-un Registru
privind managementul deeurilor cantitilor de deeuri generate, a operaiunilor de
valorificare sau depozitare, precum i a detaliilor privind transporturile/societile care le
preiau.
Evidena deeurilor generate va fi inut lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002,
modificat i completat de HG nr. 210/2007 i va conine urmtoarele informaii: tipul
deeului, codul deeului, instalaia productoare, cantitatea produs, data evacurii
deeului din instalaie, modul de stocare, modul de tratare, data predrii deeului,
cantitatea predat ctre transportator/valorificator/eliminator, date privind expediiile
respinse, date privind orice amestecare a deeurilor.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 149F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

7. SITUAII DE RISC
Principalele accidente sau avarii care pot aprea n zona aferent instalaiilor de
desulfurare i a gospodriilor anexe sunt evacuarea de poluani cu concentraii mai mari dect
cele normale, izbucnirea unor incendii, etc.
Noile cldiri, depozite, echipamente i instalaii vor fi prevzute cu toate dotaiile necesare
prevenirii i stingerii unui incendiu.
n procesul de desulfurare umed se vehiculeaz, n principal, urmtoarele substane:
- CaCO
3
, calcarul pentru absorbia SO
2
, care are o culoare alb i este sub form de
pulbere din care se prepar suspensie de calcar (30 % parte solid i 70% parte lichid);
- CaSO
4
x 2 H
2
O, produsul secundar rezultat din procesul de absorbie a SO
2
, gipsul sub
form de lam.
Problemele legate de riscurile naturale (cutremur, inundaii, secet, alunecri de teren,
etc.) sunt considerate probleme cunoscute i avute deja n vedere la realizarea i funcionarea
CE Rovinari n actuala configuraie.
Problemele legate de riscurile industriale sunt i ele considerate cunoscute, dar au fost
reluate i analizate, avnd n vedere reabilitarea instalaiei existente n contextul actualelor
cerine privind att competitivitatea tehnologic evideniat de parametri tehnico-economici de
funcionare, ct i conformarea cu reglementrile de mediu n vigoare.
Pentru instalaia de desulfuare a gazelor de ardere de la blocul energetic nr. 5, s-a
considerat relevant prezentarea riscurilor tehnice/tehnologice care pot apare n funciune.
Principalii factori de risc care vor fi menionai pentru aceste instalaii sunt practic asemntori
instalaiilor pentru producerea agentului termic, care se vor reabilita/moderniza.
Instalaiile existente ca i cele reabilitate/modernizate, precum i cele noi vor funciona ca un tot-
unitar pentru ndeplinirea obiectivului general i a obiectivului specific al proiectului

7.1 Managementul riscurilor tehnice/ tehnologice
7.1.1. Lista actelor normative aplicabile
Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune,
instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si
completarile ulterioare (HGR nr. 1407/2008)
HG nr.752/2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a echipamentelor
i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive, cu
modificarile si completarile ulterioare (HGR nr. 461/2006);
Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea OUG nr. 95/1999 privind calitatea lucrrilor de
montaj utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale;
Legea gazelor naturale nr 351/2004, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
(Legea 288/2005, OUG 33/2007, OUG 122/2007)
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 150F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

PE (Prescriptie Energetica) 224/1989 Normativ pentru proiectarea instalatiilor
termomecanice ale termocentralelor;
PE 503/87 Normativ de proiectare a instalaiilor de automatizare a prii electrice a
centralelor i staiilor
Norme tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale/2009

7.1.2. Prezentarea factorilor de risc tehnic/tehnologic i a msurilor de prevenire a
acestora, pentru faza SF
A) Instalaia de desulfurare a gazelor de ardere
Factori de risc:
Defectarea instalatiei de desulfurare;
Incompatibiliti ntre echipamentele nou prevzute i sistemele termomecanice existente,
sau pe parte de gaze naturale;
Fisurarea conductelor de gaze naturale
Defectarea sistemelor de automatizare;
Proiectare fr respectarea Prescripilor Tehnice, ISCIR etc., n vigoare;
Achiziionarea de echipamente cu fiabilitate necorespunztoare condiiilor de funcionare
impuse;
Achiziionarea de materiale incompatibile cu condiiile de funcionare impuse, altele dect
cele din proiect;
Nerespectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale
Contractarea unor firme de montaj neautorizate pentru montarea categoriilor de instalaii
care fac obiectul investiiei.

Msurile de prevenire a riscurilor:
Alegerea unor echipamente cu fiabilitate ridicat;
Asigurarea fiabilitatii necesare la instalatia de desulfurare;
Alegerea unor echipamente compatibile cu sistemele existente pe amplasament, care
rmn n continuare n funciune;
Achizitionarea de materiale care s corespund tuturor conditiilor tehnice impuse;
Asigurarea fiabilitii instalaiei de desulfurare, cerute prin reglementrile existente.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 151F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

B) Sisteme electrice i de automatizare
Factori de risc:
funcionare necorespunztoare;
prevederea de echipamente/materiale/aparate, fr gradul de protecie corespunztor
meiului de lucru;
pierderea continuitii instalaiei de legare la pmnt.

Msuri de prevenire a riscurilor:
dimensionarea corect a echipamentelor corespunztor curenilor de scurtcircuit ce pot
apare;
dimensionarea corespunztoare a surselor de alimentare;
utilizarea de echipamente fiabile, cu mentenan redus i corespunztoare mediului n
care funcioneaz;
prevederea de protecii electrice corespunztoare, performante i reglate conform
condiiilor de funcionare
coordonarea proteciilor electrice n vederea realizrii selectivitii declanrilor
gruparea corespunztoare a consumatorilor, funcie de categoria lor, pe bare avnd
alimentri de lucru i rezerv;
realizarea unor scheme de blocaj pentru evitarea unor manevre greite;
prevederea de materiale/ echipamente/ aparate cu un grad de protecie corespunztor
mediului de lucru;
prevederea la instalaia de legare la pmnt a materialelor care s evite coroziunea sau
s o limiteze (oel zincat);
prevederea la instalaia de legare la pmnt de msurtori i verificri specifice la
punerea n funciune i pe durata exploatrii.

C) Alimentarea cu ap limpezit a instalaiei de desulfurare
Factori de risc:
fisurarea echipamentelor i conductelor urmat de scurgeri de soluii;
scurgeri necontrolate de fluide;
scpri de soluii ca urmare a unor manevre incorecte;
scurgeri necontrolate sau accidentale la transvazarea i vehicularea reactivilor chimici;

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 152F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Msurile de prevenire a factorilor de risc:
Alegerea unor materiale de construcie corespunztoare pentru echipamente i conducte
pentru prevenirea fisurrii prin corodare;
Lucrri de ntreinere a armaturilor, evilor, mbinrilor cu flane;
Prevederea de armturi de construcie fiabil;
Respectarea programului de ntreinere a armturilor;
Respectarea instruciunilor de operare;
Supravegherea atent a umplerii vaselor pentru prevenirea transferului necontrolat de
reactiv chimic;
Efectuarea lucrrilor de ntreinere a traseelor de reactivi.

7.2 Managementul riscurilor de incendiu/explozie
7.2.1. Lista actelor normative aplicabile
Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor;
Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de aprare mpotriva incendiilor;
Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun
avizrii i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu;
Standardele europene referitoare la protecia antiexplozie ATEX
HG nr. 537/2007 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele de prevenire
i stingere a incendiilor;
PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru
producerea, transportul i distribuia energiei electrice i termice;
P 118/1999 - Normativ de siguran la foc a construciilor;
Normativ pentru prevenirea i stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii indicativ C300-1994.
Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea i exploatarea instalaiilor electrice
n zone cu pericol de explozie NP 09 04, modificat i completat
Directiva 96/82/CE privind substane periculoase i explozive

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 153F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

7.2.2. Prezentarea factorilor de risc de incendiu/ explozie i a msurilor de prevenire
A) Sisteme tehnologice de producere a energiei
Principalii factori de risc de incendiu/ explozie sunt :
materialele i substanele combustibile existente n sistemele tehnologice de producere a
energiei (gaze naturale, praf de crbune, etc.);
incompatibilitatea dintre natura incendiilor i substanele de stingere utilizate;
incompatibilitatea dintre sistemul de detecie i semnalizare a incendiilor nou prevzut i
sistemul de detecie i semnalizare a incendiilor existent;
scurtcircuit la acionrile electrice
prevederea de echipamente/ materiale/ aparate cu grad de protecie necorespunztoare
mediului de lucru.
Msuri de prevenire a incendiilor/exploziilor:
Alegerea unor substane de stingere compatibile cu natura incendiilor posibile;
Prevederea de echipamente/ materiale/ aparate cu grad de protecie corespunztoare
mediului de lucru;
Alegerea unui sistem de detecie i semnalizare a incendiilor nou, compatibil cu sistemul
de detecie i semnalizare a incendiilor, existent;
Respectarea standardelor europene referitoare la protecia antiexplozie ATEX;
Spaiile de depozitare, montaj, exploatare, ntreinere i reparaii vor fi dotate cu instalaii
de hidrani i toate dotaiile de prima interventie in caz de incendiu conform legii;
n perioada de montaj, executantul are obligaia de a asigura securitatea obiectivelor
nvecinate mpotriva incendiilor i de a dota locurile de munc cu materiale i
echipamente de stins incendiu;
Este interzis folosirea focului deschis in locurile in care se utilizeaza, manipuleaza,
depoziteaza substante combustibile, sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol
de incendiu sau de explozie;
Cile de acces, de evacuare i de intervenie trebuie s fie mentinue n permanen
practicabile i curate;
Deeurile i reziduurile combustibile rezultate, se colecteaz ritmic, dar obligatoriu la
terminarea schimbului i se depun in locurile destinate depozitrii sau distrugerii lor, astfel
nct locurile de munc s fie n permanen curate;
Se vor lua msurile impuse de normele lucrrilor cu foc deschis, sudur electric i tiere
cu flacr, lucrarile fiind executate i supravegheate numai de persoane calificate,
experimentate si instruite, iar echipamentele sau aparatele utilizate vor fi in stare buna; se
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 154F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

vor respecta distantele impuse in ceea ce priveste amplasarea locului unde se sfectueaza
sudura si amplasarea buteliei de carbid, oxigen sau/si acetilena;
Materialele utilizate la izolarea termic a conductelor vor fi n limita posibilitilor ignifuge i
se vor asigura mpotriva mbibrii cu substane inflamabile, motorin, ulei sau pcur i
vor fi complet evacuate dup terminarea montajului;
Se vor prevedea dotaii de prim intervenie n caz de incendiu.

B) Sisteme electrice i de automatizare
Msuri de prevenire a incendiilor/exploziilor:
alegerea echipamentelor i cablurilor electrice avnd un grad de protecie corespunztor
categoriei de pericol de incendiu/explozie a zonei respective;
elemente de construcie ignifuge sau greu combustibile;
separri, distanri, compartimentri, etanri;
colectarea uleiului de la echipamentele cu ulei;
montarea instalaiilor de semnalizare a nceputului de incendiu:
manual;
cu comand centralizat.
prevederea dotaiilor de prim intervenie n caz de incendiu;
prevederea instalailor fixe de stingere a incendiilor n gospodriile de cabluri.
comanda i semnalizarea pentru pompele de incendiu i vanele de incendiu;
montarea sistemelor de semnalizare a nceputului de incendiu;
comanda i semnalizarea la distan, local sau automatizat.

Respectarea cu strictee n cadrul centralei termoelectrice a tuturor procedurilor existente
privind funcionarea normal, opriri /reporniri, reparaii, a normativelor, a msurilor specifice de
securitate i protecie antiexplozie i de securitate i sntate a muncii vor conduce la evitarea
apariiei unor evenimente nedorite, care ar putea avea i un impact negativ asupra mediului.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 155F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

8. PLANUL DE NCHIDERE AL AMPLASAMENTULUI
La luarea deciziei de nchidere a activitii desfurate n centrala termoelectric aflat n
proprietatea SC CE Rovinari SA, se va avea n vedere derularea urmtoarelor:
Activiti preliminare pentru pregtirea instalaiilor i echipamentelor;
ncetarea activitii de producere a energiei electrice;
Activiti de conservare a unor echipamente (cazane de ap cald);
Activiti de demontare utilaje i echipamente din cadrul centralei electrice care pot fi
valorificate;
Activiti de dezafectare;
Activiti de demolare;
Activiti de curare i ecologizare a amplasamentului.

8.1. Activitile preliminare pentru ncetarea activitii:
elaborarea unor studii preliminare pentru stabilirea impactului tehnic, social i economic al
deciziei de nchidere a activitii;
elaborarea proiectului de nchidere a activitii, cu msurile PSI i securitatea muncii, care
va include dezafectarea instalaiilor, echipamentelor precum i dezmembrarea utilajelor i
demolarea construciilor;
elaborarea Bilanului de mediu nivel I i nivel II, necesare pentru nchiderea activitii.
n urma elaborrii acestor documentaii tehnico economice se vor stabili timpul i modul
n care vor fi eliminate efectele datorate activitii desfurate n timp, precum i costul nchiderii.

8.2. ncetarea activitii instalaiei
oprirea instalaiei tehnologice, cu respectarea cu strictee a procedurilor din regulamentul
de funcionare;
curarea vaselor n care mai rmn materiale solide, semisolide sau lichide. Lichidele
recuperate se vor colecta n butoaie i recipieni etani, specializai i se vor depozita
temporar pe platforma betonat existent;
valorificarea substanelor chimice care au rmas neutilizate la diferii solicitani, pn la
epuizarea stocului;
dup epuizarea stocului se vor cura toate utilajele, conductele de legtur, precum i
toate rezervoarele care au servit drept vase de depozitare a substanelor chimice ;
uleiurile recuperate din instalaie se vor valorifica la teri, la firme specializate autorizate n
recondiionarea sau eliminarea lor.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 156F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

8.3. Activiti de conservare
se vor conserva acele echipamente precum i /sau construciile, care nu se doresc a fi
dezafectate /demolate n prima etap pn la o decizie de valorificare /redistribuire,
funcie i de viitoarea activitate care se va desfura pe amplasament;
se vor conserva, temporar n condiii de securitate adecvate, toate substanele care nu au
fost nstrinate de pe amplasament.

8.4. Activiti de demontare utilaje i echipamente
dup ce toate operaiile de curire sunt terminate, se trece la demontarea propriu zis a
utilajelor. Utilajele metalice de mrime relativ mic (pompe, vase mici, etc.) se vor
demonta ca atare i se vor depozita pe platforme betonat i/sau n magaziile existent;
se vor valorifica ca atare utilajele care sunt n stare bun, iar utilajele care nu se mai pot
reutiliza, se vor valorifica ca aliaj feros vechi, vnzndu-se la firme specializate autorizate;
utilajele metalice mari care nu pot fi valorificate ca atare se vor dezmembra, bucile de
metal rezultate depozitndu-se pe platforme betonat i se vor vinde la firme specializate,
autorizate.

8.5. Activiti de dezafectare
se va demonta i valorifica aparatura AM2 din instalaie;
se vor demonta conductele aferente instalaiei, acestea vnzndu-se ca fier vechi;
dup decuplarea de la reea se vor demonta instalaiile electrice;
materialele metalice rezultate de la demontarea instalaiei electrice (conductorii de cupru,
etc.) se vor depozita ntr-o ncpere nchis, asigurat, pn la valorificarea acestora de
ctre firme specializate.

8.6. Activiti de demolare
lucrrile se vor executa numai cu personal calificat i instruit n problematicele PSI i
securitatea muncii;
pe tot parcursul procesului de dezafectare se va asigura paza continu a obiectivului n
vederea mpiedicrii furturilor.

8.7. Activiti de curare i ecologizare a amplasamentului
se vor ndeprta controlat i se vor conduce spre destinaii bine definite, n corelaie cu
legislaia n vigoare, toate materialele rezultate din demontare /demolare i care au fost
depozitate temporar pe amplasament;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 157F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

dac utilizarea viitoare a terenului o va cere se vor decoperta i suprafaele betonate i se
va acoperi cu pmnt de calitate, specific zonei, nepoluat;
dac se va constata c unele suprafee ale solului din imediata vecintate a platformelor
betonate este poluat cu produse care au fost folosite n activitate, aceste suprafee se vor
supune remedierii ;
se va reproiecta ntreaga zon, n funcie de utilizarea viitoarea a amplasamentului.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 158F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0


9. DESCRIEREA DIFICULTILOR
Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat pe baza informaiilor i datelor tehnice
puse la dispoziie de ctre titularul activitii. n plus, la aceasta s-a mai adugat corelarea
informaiilor i datelor tehnice referitoare la situaia existent a obiectivului cu caracteristicile
tehnice ale proiectului propus.
Pentru investiia analizat: instalaia de desulfurare a gazelor de ardere la blocul energetic
nr.5 din cadrul CE Rovinari a fost analizat impactul asupra factorilor de mediu, astfel:
calitatea aerului determinarea concentraiilor maxime de SO
2
pentru perioada de
mediere orar, respectiv anual, prin modelarea dispersiei substanelor poluante
evacuate n atmosfer prin intermediul courilor de fum, pentru situaia existent i
pentru cazul in care este montat instalaia de desulfurare;
calitate ap analiza ncadrrii debitelor de ap potabil prelevate/ape uzate evacuate
respectiv a indicatorilor de calitate ape uzate evacuate, n volumele i valorile limit
admisibile impuse prin Autorizaia de Gospodrire a Apei nr.99/27.05.2009 eliberat
de Administraia Naional Apele Romne i prin programul de automonitorizare
prezzut n Autorizaia Integrat de Mediu nr. 12/19.07.2006, eliberat de Agenia
Regional pentru Protecia Mediului Craiova;
sol identificarea situaiei actuale a amplasamentului din punct de vedere al
concentraiilor de poluani n sol, comparativ cu limitele normate pentru solurile cu
folosin mai puin sensibil, conform prevederilor Ord. MAPPM nr. 756/1997;
subsol evaluare preliminar pe baza datelor existente, studiul geotehnic urmnd s fie
elaborat la faza de proiect tehnic;
biodiversitate - amplasarea obiectivului fa de siturile Natura 2000 situate pe teritoriul
judeului Gorj.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 159F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

10. REZUMAT FR CARACTER TEHNIC
10.1. Descrierea activitii
10.1.1 Obiectivul proiectului
Prin transpunerea acquis-ului comunitar, Romnia a acceptat i adoptat noi legi i
standarde privind calitatea mediului. Implementarea directivelor europene reprezint o
schimbare radical n politicile naionale i n modul de abordare a problematicii de mediu,
schimbare ce va implica costuri investiionale consistente i pe termen lung.
n multe localiti din Romnia, sursele majore de poluare sunt instalaiile mari de ardere (IMA),
care produc energie electric i/sau cldur.
n cadrul Tratatului de Aderare la UE, Romnia i-a asumat angajamente prin Planul de
Implementare al Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluani n aer
provenii din IMA, obinnd perioade de tranziie ealonate pn n 2013, pe categorii de poluani
emii n atmosfer dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi, respectiv 2017 pentru reducerea
suplimentar a emisiilor de oxizi de azot.
Aceste perioade de tranziie evideniaz faptul c instalaiile mari de ardere respective au
un efect semnificativ asupra calitii aerului, fiind necesar implementarea de msuri de
reducere a emisiilor poluante i c nivelul investiiilor necesare este dificil a fi suportat de
beneficiar.
Obiectivul proiectului l reprezint conformarea cu cerinele de mediu impuse de legislaie
prin reducerea emisiei de SO
2
coninut n gazele de ardere evacuate de blocul energetic nr. 5
din cadrul CE Rovinari pentru mbuntirea calitii vieii n Romnia reflectat n calitatea
factorilor de mediu i starea de sntate a populaiei.

10.1.2 Entitatea care implementeaz proiectul
S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., cu sediul n localitatea Rovinari, judeul Gorj,
strada Energeticianului, nr.25, nregistrat la Oficiul Registrul Comerului nr.J18/256/01.04.2004,
Cod nregistrare fiscal RO16302439, COD IBAN: RO10RNCB0149042102500001 deschis la
BCR Tg-Jiu, telefon 0253/372556/ fax 0253/371922

10.1.3 Descrierea proiectului
Montarea unei instalaii de desulfurare a gazelor de ardere la blocuril de 330 MW nr. 5 din
CE Rovinari va conduce la reducerea emisiei de SO
2
de circa 28 ori, pn la valoarea de 200
mg/Nm
3
, valoare care atinge cele mai exigente inte prevzute n propunerea pentru o nou
Directiv European privind emisiile pentru instalaii industriale.
Metoda de desulfurare adecvat a fost aleas dintre cele mai bune tehnici disponibile -
BAT recomandate de Documentele de referin pentru instalaii mari de ardere (BREF).
Aceast analiz s-a realizat ntr-un studiu realizat n octombrie 2003, cnd s-a ales soluia
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 160F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

tehnico - economic potrivit centralei electrice, i anume tehnologia de desulfurare umed cu
piatr de calcar.
n Romnia exist suficient calcar i la un pre rezonabil, iar n jurul centralei electrice sunt
mai multe cariere de unde se poate realiza aprovizionarea.
Instalaia de desulfurare este format din absorberul, unde are loc contactul gazelor de
ardere cu suspensia de calcar, realizndu-se reinerea bioxidului de sulf.
Calcarul sub form de pulbere este adus cu mijloace auto de la cariere, descrcat,
depozitat ntr-un siloz i trimis pneumatic la rezorvorul de preparare a suspensiei de calcar.
Produsul secundar, gipsul, este transportat sub form de lam la instalaia de fluid dens.
Apoi este evacuat mpreun cu zgura i cenua la depozitul de zgur i cenu Grla.
n cazul apariiei posibilitii valorificrii gipsului n industria cimentului sau de materiale de
construcii acesta va putea fi deshidratat pn la un coninut de umiditate de 6 8%, ntr-o
instalaie de uscare ce va trebui realizat pe amplasament, depozitat, ncrcat i expediat cu
mijloace auto ctre companiile interesate.
Pentru funcionarea instalaiilor de desulfurare nu sunt necesare debite suplimentare de
ap, fa de cele stabilite de Autorizaia de Gospodrirea Apelor nr.99/27.05.2009, n vigoare.
Apele uzate tehnologice, pluviale i menajere considerate convenional curate vor fi
evacuate n rul Jiu, iar cele care necesit epurare vor merge la staia de lam dens de unde vor
fi evacuate la depozitul de zgur i cenu nou Grla.
Gazele de ardere curate sunt evacuate n atmosfer printr-un co de fum. nlimea noului
couri de fum a fost determinat astfel nct s se asigure dispersia bioxidului de sulf n
atmosfer, concentraiile rezultate la nivel respirator fiind sub limitele din legislaie.
Deeurile rezultate din activitatea de construcii-montaj i din timpul exploatrii, vor fi
colectate i gestionate n conformitate cu legislaia privind regimul deeurilor.
n urma analizei de evaluare a impactului global al lucrrilor de montare a instalaiei de
desulfurare asupra factorilor de mediu (aer, ap, sol, biodiversitate, peisaj mediu social-
economic, etc.) a rezultat c influena asupra mediului nconjurtor este pozitiv datorit
reducerii emisiei de bioxid de sulf sub limita maxim stabilit de Hotrrea de Guvern nr.
440/2010 i de Directiva Uniunii Europene 2001/80/EC.

10.2. Metodologiile utilizate n evaluarea impactului asupra mediului i, dac
exist, incertitudini semnificative despre proiect i efectele sale asupra mediului
Raportul de evaluare a impactului asupra mediului s-a ntocmit cu respectarea
prevederilor Ordinului MMP nr.135/2010 privind Procedura de evaluare a impactului asupra
mediului i de emitere a acordului de mediu; structura raportului respect ghidul metodologic
conform Ordinului M.A.P.M. nr. 863/2002 i ndrumarul pentru raportul la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului, ntocmit de ARPM Craiova.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 161F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Evaluarea impactului asupra mediului este ntocmit pe baza :
Studiului de fezabilitate privind Instalalaie de desulfurare gaze de ardere de la blocul
energetic nr. 5 al CE Rovinari;
Autorizaia Integrat de Mediu nr. 12 din 19.07.2006;
Autorizaia de Gospodrire a Apelor nr. 99 din 27.05.2009;
datelor din raportul de mediu pe anul 2008 pentru judeul Gorj;
datelor primite de la beneficiar, privind funcionarea echipamentelor existente pe
amplasament.
Evaluarea impactului substanelor poluante emise n atmosfer asupra mediului ambiant
s-a realizat cu ajutorul unui model matematic de dispersie a poluanilor, de tip Gaussian, Aria
Impact, adaptat pentru utilizarea n scopuri industriale, pentru calculul dispersiei poluanilor i a
altor factori implicai n evaluarea impactului poluanilor asupra mediului nconjurtor.
ARIA Impact simuleaz operarea pe termen lung prin utilizarea seriilor de timpi ale datelor
meteorologice pe mai muli ani, reprezentative pentru zonele analizate. Software-ul furnizeaz
variaia temporal a emisiilor cu descrierea realist i dinamic a operrii n timp a surselor de
emisii. Simularea conduce la rezultate ce pot fi comparate cu reglementrile privind calitatea
aerului, dar i ca elemente de baz pentru o evaluare complet a riscurilor privind sntatea.
Pe baza cantitilor de SO
2
emise surs, a caracteristicilor tehnice i fizice ale coului de
fum i a datelor meteorologice, s-a elaborat, utiliznd acest program specializat, modelarea
dispersiei poluanilor n atmosfer, care a inut cont de o serie de factori ce acioneaz simultan:
factorii ce caracterizeaz sursa de emisie, respectiv: nlimea fizic a coului de evacuare,
diametrul la vrf al acestuia, viteza i temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de
poluant evacuat n unitatea de timp i proprietile fizico-chimice ale poluantului;
factorii ce caracterizeaz mediul aerian n care are loc emisia i care determin
mprtierea orizontal i vertical a poluanilor (factori meteorologici);
factorii ce caracterizeaz zona n care are loc emisia (orografia i rugozitatea terenului).
Folosind modelul matematic de dispersie al substanelor poluante n atmosfer s-au
calculat concentraiile maxime orare, i anuale pentru oxizii de sulf.
Scenariu de modelare a inut cont de instalaiile de ardere care echipeaz profilul actualt
al centralei precum i de lucrrile prevzute a se efectua n viitor la celelalte grupuri energetice.
Concentraiile maxime anuale, concentraiile maxime zilnice i concentraiile maxime
orare de poluani analizai se ncadreaz n valorile limit stabilite de legislaia n vigoare.
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 162F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

10.3. Impactul prognozat asupra mediului
APA
n urma activitii care se va desfura n cadrul SC CE Rovinari SA vor rezulta
urmtoarele tipuri de ape impurificate: ape uzate menajere i pluviale. Debitele i indicatorii de
calitate afereni apelor uzate evacuate se vor ncadra n limitele prevzute n Autorizaia de
Gospodrire a Apei nr.99 / 27.05.2009 eliberat de Administraia Naional Apele Romne i
n programul de automonitorizare prezzut n Autorizaia Integrat de Mediu nr. 12 din
19.07.2006, eliberat de Agenia Regional pentru Protecia Mediului Craiova;
AER
Evacuarea gazelor de ardere provenite din arderea combustibililor n cazanul de abur
existent se va realiza prin intermediul coului de fum nou, pentru cazul particular al instalaiei de
desulfurare umed. Impactul montrii instalaiei de desulfurare va fi unul pozitiv constnd n
reducerea concentraiilor de SO
2
n gazele de ardere evacuate n atmosfer i deci la
mbuntirea semnificativ a calitii aerului.
Concentraiile de SO
2
orare, zilnice i anuale n atmosfer dup implementarea instalaiei
de desulfurare vor fi sub valorile prevzute de HG nr. 592/2002 (Directiva 2008/50/UE
Calitatea aerului).
SOL I SUBSOL
n condiii normale de funcionare a echipamentelor care vor fi instalate nu se poate vorbi
de o potenial contaminare a solului.
Instalaiile i echipamentele, care se vor monta n cadrul noii investiii vor fi amplasate pe
fundaii din beton armat monolit situate n cldiri sau pe platformele exterioare.
BIODIVERSITATE
Lucrrile de realizare a instalaiei de deulfurare a gazelor de ardere de la blocul energetic
nr. 5 din cadrul CE Rovinari se vor efectua pe amplasamentele existente i nu vor influena
ecosistemele terestre i acvatice din zona nconjurtoare.
Locaia amplasamentului se afl la circa 10 Km de o arie protejat desemnat prin
programul Natura 2000 respectiv Coridorul Jiului, Cod ROSCI0045, iar realizarea investiiei va
avea efecte benefice prin mbuntirea calitii aerului din zon.
ZGOMOT I VIBRAII
Zgomotul care se va produce la instalaia de desulfurare va fi generat de funcionarea
utilajelor cu organe n micare: pompe, ventilatoare, compresoare precum i a unor faze
tehnologice specifice.
Echipamentele noi, care se monteaz vor respecta prevederile legale privind sntatea i
securitatea n munc.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 163F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

10.4. Identificarea i descrierea zonei n care se resimte impactul
Suprafeele de teren afectate de activitile de construcii/montaj se vor readuce la starea
iniial dup terminarea lucrrilor.

10.5. Msurile de diminuare a impactului pe componente de mediu
n perioada de construcie
n perioada de construcie, msurile de eliminarea/diminuarea impactului se refer strict la
respectarea prevederilor legale de protecie a mediului n activitatea de construcii/montaj.
Aceste prevederi cuprind reglementri privind organizarea de antier, gestiunea deeurilor
menajere i de alt natur, alimentarea utilajelor, semnalizarea antierului, instruirea
personalului, etc.

n perioada de exploatare/funcionare
Pentru factorul de mediu aer msurile luate pentru diminuarea impactului sunt nsi
echiparea cazanului de abur existent cu o instalaie de desulfurare a gazelor de ardere pentru
reducerea emisiilor de SO
2
.
Pentru factorul de mediu sol i subsol, msurile luate pentru prentmpinarea polurii
freaticului :
amplasarea instalaiilor i echipamentelor pe fundaii din beton armat monolit, prevzute cu
reele de canalizare sau rigole;
colectarea apelor pluviale prin intermediul gurilor de scurgere aferente drumurilor din incinta
centralei i evacuarea n canalizarea existent pe amplasament;
depozitarea n spaii special amenajate i dup caz reutilizarea sau valorificarea deeurilor
rezultate n timpul executrii lucrrilor de construcii montaj;
colectarea deeurilor menajere n containere metalice, amplasate pe platform betonat i
transportarea la rampa de salubrizare menajer municipal cu mijloace auto, de ctre firme
specializate.

10.6. PROGNOZA ASUPRA CALITII VIEII/STANDARDULUI DE VIA I ASUPRA
CONDIIILOR SOCIALE N COMUNITILE AFECTATE DE IMPACT
Lucrrile de realizarea a instalaiei se vor desfura pe amplasamentele existente. Nu se
pune problema afectrii aezrilor umane sau a altor obiective de interes public, dimpotriv
investiia are drept scop conformarea cu cerinele de mediu ceea ce va duce la mbuntirea
calitii aerului.

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 164F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

11. CONCLUZII

Strategia naional de dezvoltare energetic urmrete ncadrarea evoluiei sectorului
energetic n strategia de dezvoltare durabil a economiei Romniei, n contextul integrrii n
Uniunea European. Realizarea acestui obiectiv implic att utilizarea eficient a resurselor
energetice, ct i luarea msurilor necesare protejrii mediului nconjurtor.
Blocul energetic nr. 5 de 330 MW din cadrul CE Rovinari va trebui s se ncadreze n
prevederile HG nr. 440/2010, privind stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor n aer ale
anumitor poluani provenii din instalaii mari de ardere pn la 31 decembrie 2011, conform
Planului de implementare a Directivei 2001/80/CE, negociat n cadrul cap.22 - Mediu cu Uniunea
European n octombrie 2004.
n acest studiu de fezabilitate s-a analizat soluia optim din punct de vedere tehnico-
economic de reinere a bioxidului de sulf din gazele de ardere evacuate n atmosfer, inndu-
se cont de posibilitile tehnice efective de implementare n planul general al centralei electrice i
al criteriilor de siguran, mediu, costuri, posibiliti de ealonare a investiiei pentru realizarea
proiectului propus.
Dimensionarea instalaiei de desulfurare a gazelor de ardere s-a realizat pentru un
coninut de sulf, n lignit mediu de 1,0% i n condiiile n care centrala electric va asigura
cantitatea i calitatea apei necesare procesului tehnologic.
Gazele de ardere provenind din arderea crbunelui n cazanul de abur, dup trecerea prin
instalaia de desprfuire, pentru reinerea pulberilor de cenu sunt trimise spre instalaia de
desulfurare. Reinerea bioxidului de sulf are loc ntr-un absorber i se realizeaz prin
pulverizarea unei suspensii absorbante de calcar n gazele de ardere.
Substana absorbant utilizat este calcarul pulbere, amestecat cu ap pentru a se obine
o suspensie, cu o concentraie de 20% parte solid i 80% parte lichid. Calcarul pulbere este
adus auto n incinta centralei electrice.
Din reaciile chimice dintre bioxidul de sulf i carbonatul de calciu rezult un produs
secundar, sulfatul de calciu (gipsul) sub form de lam cu o concentraie de 20% parte solid i
80% parte lichid (apa), care va fi amestecat cu zgura i cenua i trimis spre depozitare la
depozitul existent al centralei electrice.
Instalaia de desulfurare va reduce concentraiile emisiilor de SO
2
sub valorile maxime
prevzute de legislaia de mediu n vigoare.
Principalele lucrri de investiii necesare pentru montarea instalaiei de desulfurare,
aferente blocului energetic nr. 5 de 330 MW din CE Rovinari, constau n realizarea urmtoarelor:
- instalaia de evacuare a gazelor de ardere;
- instalaia de absorbie a SO
2
propriu-zis;
- co de fum nou;
- conduct de alimentare cu ap de proces;
- lucrri hidrotehnice de alimentare cu ap;
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 165F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

-gospodria de calcar: instalaia de descrcare calcar, silozul de stocare calcar i
instalaia de preparare a suspensiei de calcar;
- instalaia de evacuare a produsului secundar lam gips;
- rezervor de aer comprimat;
- instalaii tehnologice electrice;
- instalaii de automatizare (DCS).
Amplasarea instalaiei de desulfurare va fi n locul stivei 1 de crbune concasat, unde n
prezent sunt n execuie instalaiile de desulfurare aferente blocurilor energetice nr. 3 i 6
HG nr. 440/2010 i Directiva UE nr. 80/2001 prevd urmtoarele valori maxime ale
substanelor poluante din gazele de ardere, pentru instalaiile mari de ardere de tip I cu o putere
termic mai mare de 500 MWt i funcionnd cu combustibil solid (pentru un coninut de oxigen
n gazele de ardere de 6 %):

Substana
poluant
VLE
100% lignit
(mg/Nm
3
)
VLE
92% lignit i 8% pcur
(mg/Nm
3
)
VLE
92% lignit i 8% gaz natural
(mg/Nm
3
)
Bioxid de sulf 400* 400 385
* eficiena desulfurrii: > 96 %
Performanele tehnice ale instalaiei de desulfurare a gazelor de ardere aferente blocului
energetic nr. 5 din cadrul CE Rovinari sunt prezentate n tabelul urmtor:
Performane tehnice U.M. Valoare
1 2 3
Caracteristicile gazelor de ardere
Debit gaze de ardere
la intrare n absorber
la ieire din absorber

m
3
/s
m
3
/s

840
667
Temperatur gaze de ardere
la intrare n absorber
la ieire din absorber

0
C
0
C

140 (max 200)
50 60
Coninut de bioxid de sulf
la intrare n absorber
la ieire din absorber, fc de combustibil:
- 100 % lignit
- 92 % lignit + 8 % pcur
- 92% lignit + 8 % gaz natural

mg/Nm
3


mg/Nm
3

mg/Nm
3

mg/Nm
3


5752

200
200
186,5

1 2 3
Eficiena desulfurrii % 96,40
Consumuri orare de utiliti
Reactiv Calcar pulbere t/h 13
Ap de proces limpezit t/h 150
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 166F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Putere electrica n funciune, din care:
- pentru instalaia de desulfurare (IDG)
- pentru instalaia de alimentare cu calcar,
i preparare suspensie
- pentru instalaia de evacuare lam de gips
- pentru staia de aer comprimat (intermitent)
- pentru instalaii anexe (ocazional)
kW

kW
kW
kW
kW

8997
8015

237,3
357,0
170,2
217,5

Cantiti orare de produse rezultate n urma desulfurrii
Produs final lam de gips (1:1) t/h 45,0
Cantitatea de emisii de SO
2
reinut t/h 8,1
Cantitatea de emisii de SO
2
dup montarea IDG kg/h 300

Dimensionarea coului de fum s-a realizat att din punct de vedere gazodinamic, ct i al
dispersiei substanelor poluante din gazele de ardere evacuate n atmosfer, astfel nct valorile
concentraiilor de bioxid de sulf, oxizi de azot n aerul nconjurtor s se ncadreze n valorile
limit prevzute de Ordinul MAPM nr. 592/2002 i Directiva 2008/50/UE.
Rezultatele analizei cost-beneficiu pun n eviden urmtoarele aspecte:
Analiza opiunilor evideniaz faptul c pstrarea actualului bloc 5 n funciune pentru
nc 100000 ore de funcionare i implementarea unei instalaii de desulfurare a
gazelor este opiunea cea mai favorabil pentru blocul 5 din cadrul C.E. Rovinari;
Din evaluarea scenariilor considerate n analiza incremental reiese faptul c scenariul
fr proiect este net defavorabil scenariului cu proiect;
Scenariul cu proiect conduce la implicaii financiare la nivelul companiei, prin costurile
cu investiia privind realizarea instalaiei de desulfurare. Dar, spre diferen de scenariul
fr proiect, situaia cu proiect prezint avantaje importante la nivel macroeconomic,
social i de mediu: creterea calitii aerului n regiune prin reducerea emisiilor de SO
2
,
cu efecte directe asupra sntii populaiei, creterea produciilor din agricultur prin
evitarea ploilor acide, ncetinirea procesului de degradare al cldirilor determinat de
influena emisiilor de SO
2
, atragerea de investitori locali / strini, interesai n
valorificarea gipsului rezultat din procesul de desulfurare.
Dup montarea instalaiei de desulfurare, gazele de ardere curate evacuate n atmosfer
vor avea emisiile de substane poluante n limitele tendinelor prevzute de legislaia de mediu n
vigoare (HG nr. 440/2010 i Directiva 2001/80/UE) i Directiva 2010/75/UE privind emisiile
industriale i anume:

Substana
poluant
VLE
100% lignit
(mg/Nm
3
)
VLE
92% lignit i 8% pcur
(mg/Nm
3
)
VLE
92% lignit i 8% gaz natural
(mg/Nm
3
)
Bioxid de sulf 200 200 186,8

Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 167F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

n ceea ce privete costul total de producie al energiei electrice dup montarea IDG n
condiiile n care blocul funcioneaz 6000 h/an la putere nominal, acesta prezint o cretere cu
6,3%, comparativ cu situaia n care nu s-ar realiza instalaia de desulfurare.
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate din centrala electric vor respecta valorile
maximale impuse prin Avizul de Gospodrire a Apelor.
Nivelul de zgomot att n preajma echipamentelor, ct i la gardul incintei se va ncadra n
valorile admise de Legea Sntii i Securitii n Munc nr. 319/2006 i STAS-ul 10009/1989.
Deeurile rezultate din funcionarea centralei electrice i din activitatea de construcii
montaj se vor colecta i evacua conform prevederilor OUG nr. 78/2000 privind regimul
deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001 i OUG nr. 61/2006
aprobat prin Legea nr. 27/2007.
Pentru evaluarea impactului global s-a utilizat o matrice preluat din sistemul american de
apreciere a impactului activitilor umane i industriale asupra mediului.
Matricea conine un numr de 45 de elemente de evaluare repartizate pe cei ase factori
de mediu:
pentru aer: 9 elemente;
pentru ap: 15 elemente;
pentru sol: 3 elemente;
pentru ecologie: 7 elemente;
pentru zgomot: 4 elemente;
pentru aspecte social-umane: 4 elemente;
pentru aspecte economice: 3 elemente.
Analiza grilei de evaluare s-a realizat pentru aspectul pozitiv i negativ al impactului
asupra factorilor de mediu, cu ajutorul a patru trepte de interpretare
GRILA DE EVALUARE A IMPACTULUI
Nr. crt. Elemente de evaluare Impact negativ Impact pozitiv Factori de mediu
1. Difuzie
AER
2. Pulberi n suspensie
3. Oxizi de sulf
4. Hidrocarburi
5. Oxizi de azot
6. Oxizi de carbon
7. Substane toxice i periculoase
8. Oxidai
9. Miros
10. Sigurana acviferului
AP
11. Variaiile de debit
12. Produse petroliere
13. Radioactivitate
14. Suspensii
15. Poluare termic
Cod document: I-294.224.010-N0-002
Serie de modificare
Pag. 168F
o
r
m
u
l
a
r

c
o
d
:

F
I
L
4
2
-
0
0
2
-
0
3

A
c
.
0

Nr. crt. Elemente de evaluare Impact negativ Impact pozitiv Factori de mediu
16. ocuri de pH
17. CBO
5

18. Oxigen dizolvat
19. Rezidiu fix
20. Nutrieni (fosfor, azot)
21. Compui toxici
22. Viaa acvatic
23. Coliformi totali
24. Eroziune
SOL 25. Pericole naturale
26. Folosin iniial
27. Animale mari
ECOLOGIE
28. Psri de prad
29. Vnat mic
30. Peti, psri de ap, melci
31. Recolt agricol
32. Specii pe cale de dispariie
33. Vegetaie terestr natural
34. Plante acvatice
35. Efecte psihologice
ZGOMOT
36. Efecte asupra comunicrii
37. Efecte fiziologice
38. Efecte asupra funciilor sociale
39. Modul de via
SOCIAL-UMAN
40. Aspecte psihologice
41. Aspecte fiziologice
42. Comunicaiile
43. Stabilitatea economic regional
ECONOMIC 44. Venitul sectorului public
45. Consumul pe locuitor
Legenda: Nu este cazul Neglijabil
Mediu Important

Conform grilei de evaluare a impactului se estimeaz c activitatea care se va desfura
n cadrul centralei electrotemice dup montarea instalaiei de desulfurare la blocul energetic nr.5
din cadrul CE Rovinari va influena pozitiv calitatea factorilor de mediu din zon.
Realizarea instalaiei de desulfurare a gazelor de ardere rezultate din arderea
lignitului n cazanul de abur de 1035 t/h va permite funcionarea blocului energetic nr. 5
din cadrul S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. n conformitate cu prevederile
legislaiei de mediu din ara noastr i UE.