Sunteți pe pagina 1din 5

Cifra de afaceri

Elis Pavaje Srl a avut o cifra de afaceri in crestere din anul 2004 pana in anul 2008 cu
exceptia anului 2005, cand aceasta a avut o valoare de 553.750,00 RON. Din
2004 pana in 2008 cifra de afaceri a crescut cu 63.054.415,00 RON, adica cu
9.415,49 %.
Cea mai mare valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 2008 - valoare:
63.724.103,00 RON.
Cea mai mica valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 2005 - valoare:
553.750,00 RON.
In ultimul bilant contabil (bilantul din anul 2008) cifra de afaceri a Elis Pavaje
Srl, a crescut cu 42.374.948,00 RON, adica cu 198,49 %, fata de anul precedent.

Grafic evolutie cifra de afaceri (RON)

Venituri
Elis Pavaje Srl a avut venituri in crestere din anul 1999 pana in anul 2008 cu exceptia
anului 2006, cand aceastea au avut o valoare de 855.285,00 RON. Din 1999 pana in 2008
veniturile au crescut cu 70.587.996,00 RON, adica cu 3.529.399.800,00 %.
Cele mai mari venituri au fost obtinute in anul 2008 - valoare: 70.587.998,00 RON.
Cele mai mici venituri au fost obtinute in anul 1999 - valoare: 2,00 RON.
In bilantul din anul 2008(ultimul bilant inregistrat), veniturile realizate de Elis Pavaje Srl,
au crescut cu 49.398.720,00 RON, adica cu 233,13 %, fata de anul precedent.

Grafic evolutie venituri (RON)

Cheltuieli
Nivelul de cheltuieli ale Elis Pavaje Srl a avut o evolutie oscilanta intre anii 1999 si 1999.
Cheltuielile au crescut cu 66.853.499,00 RON, adica cu 238.762.496,43 %.
Cele mai multe cheltuieli au fost realizate in anul 2008 - valoare: 66.853.527,00 RON.
Cele mai putine cheltuieli au fost realizate in anul 2001 - valoare: 12,00 RON.
In bilantul din anul 2008 cheltuielile Elis Pavaje Srl, au crescut cu 47.846.102,00 RON,
adica cu 251,72 %, fata de anul precedent.

Grafic evolutie cheltuieli (RON)

Profit/Pierdere
Elis Pavaje Srl a obtinut profit in anii 2004, 2005, 2006, 2007 si 2008
Elis Pavaje Srl a inregistrat pierderi in anii 1999, 2000, 2001, 2002 si 2003

Grafic evolutie venituri/cheltuieli (profit/pierdere) (RON)

Datorii
Elis Pavaje Srl a avut datorii in crestere din anul 1999 pana in anul 2008 cu exceptia
anului 2000, cand aceastea au avut o valoare de 35,00 RON. Din 1999 pana in 2008
nivelul datoriilor a crescut cu 30.234.381,00 RON, adica cu 75.585.952,50 %.
Cea mai mare suma datorata a fost in anul 2008 - datorie: 30.234.421,00 RON.
Cea mai mica suma datorata a fost in anul 2000 - datorie: 35,00 RON.

Conform ultimului bilant contabil (anul 2008) datoriile lui Elis Pavaje Srl, au crescut cu
9.973.604,00 RON, adica cu 49,23 %, fata de anul precedent.

Evolutie datorii (RON)

Angajati
Numarul mediu de angati a Elis Pavaje Srl este in continua crestere incepand cu anul
1999. Din anul 1999 pana in anul 2008, numarul mediu de angajati a crescut cu 324
angajati
Cei mai multi angajati au fost in anul 2008 - numar persoane angajate: 324.
Cei mai putini angajati au fost in anul 2003 - numar persoane angajate: 0.
Potrivit ultimului bilant contabil (anul 2008) numarul angajatilor Elis Pavaje Srl, a
crescut cu 212 persoane, adica cu 189,29 %, fata de anul precedent.

Grafic evolutie salariati (RON)

Bilanturi Contabile
An

Cifra de
afaceri
(RON)

Venituri
(RON)

Cheltuieli
(RON)

Datorii
(RON)

Profit brut
(RON)

Profit net
(RON)

Pierdere
bruta
(RON)

Pierdere
neta
(RON)

Nr. mediu
angajati

199
9

28

40

25

29

200
0

22

35

21

21

200
1

12

11

11

200
2

98

97

97

200
3

35

35

35

200
4

669.688

982.944

740.873

404.910

242.070

184.578

200
5

553.750

1.011.304

972.400

721.638

38.904

32.858

13

200
6

877.170

855.285

765.728

730.568

89.557

77.990

13

200
7

21.349.155

21.189.278

19.007.425

20.260.817

2.181.853

1.882.536

112

200
8

63.724.103

70.587.998

66.853.527

30.234.421

3.734.471

3.162.558

324

Alte informatii din bilantul contabil din anul 2008:


Active imobilizate total: 32.268.004,00 RON
Active circulante total: 21.216.763,00 RON
Stocuri: 8.191.993,00 RON
Casa si conturi la banci: 2.956.198,00 RON
Capitaluri total: 22.677.471,00 RON
Capital social: 3.618.040,00 RON.
Indicatori din
Bilant ai ELIS
PAVAJE SRL
Total active
imobilizate
Total active
circulante
Stocuri
Casa si conturi
Creante
Capitaluri total
Capital social
Provizioane
Datorii total

Indicatori din Contul


de Profit si
Pierdere ai ELIS

2005

2006

2007

761.509

725.734

25.721.440

32.268.004

28.573.410

319.749

451.168

13.862.095

21.216.763

22.802.696

48.947
N/A
265.483
368.344
100.000
N/A
721.638

27.872
17.573
405.723
446.334
100.000
N/A
730.568

2.173.600
3.290.178
8.398.317
18.782.257
3.618.040
540.461
20.260.817

8.191.993
2.956.198
10.068.572
22.677.471
3.618.040
572.875
30.234.421

8.358.258
664.028
13.780.410
22.838.926
3.618.040
303.633
28.233.547

2005

2006

2007

2008

2008

2009

2009

PAVAJE SRL
Cifra de afaceri
Total venituri
Total cheltuieli
Profit brut
Profit net
Numar salariati

553.750
1.011.304
972.400
38.904
32.858
13

877.170
855.285
765.728
89.557
77.990
13

21.349.155
21.189.278
19.007.425
2.181.853
1.882.536
112

63.724.103
70.587.998
66.853.527
3.734.471
3.162.558
324

60.348.406
64.822.193
64.591.034
231.159
161.454
246

Valori exprimate in mii Lei.


Indicatori Derivati din
Bilant pentru ELIS
2005
2006
2007
2008
2009
PAVAJE SRL
Total datorii / capitaluri
1,9591
1,6368
1,0787
1,3332
1,2362
proprii
Total datorii / total
0,9476
1,0067
0,7877
0,9370
0,9881
active
Capitaluri proprii / total
0,4837
0,6150
0,7302
0,7028
0,7993
active
Indicatori de Profitabilitate ai
2005
2006
2007
2008
2009
ELIS PAVAJE SRL
Marja de profit brut (%)
7,0256 10,2098 10,2199
5,8604
0,3830
Marja de profit net (%)
5,9337
8,8911
8,8178
4,9629
0,2675
Rentabilitatea capitalului
10,8181 20,0650 11,2916 16,0620
0,9988
propriu inainte de impozitare
Rentabilitatea capitalului
9,1369 17,4735
9,7426 13,6022
0,6976
propriu dupa impozitare
Indicatori de Eficienta a
Activitatii Operationale ai
2005
2006
2007
2008
2009
ELIS PAVAJE SRL
Viteza rotatie stocuri (zile)
32,2630
11,5978
37,1614 46,9222 50,5525
Viteza incasari creante (zile;
147,0513 141,8704 120,6584 48,4630 70,0394
corectat cu TVA - 19%)
Viteza de rotatie total active
0,9476
1,0067
0,7877
0,9370
0,9881
(nr de ori)