Sunteți pe pagina 1din 3

Acest proiect isi propune sa analizeze corelatia dintre rata inflatiei si rata somajului.

Literature review In articolul sau, Comentarii privind evolutia ratei inflatiei si a somajului in Romania pe perioada 1991-2010, profesorul Tudorel Andrei scoate in evidenta o serie de caracteristici privind dinamica ratei lunare a inflatiei si a somajului in Romania pe perioada 19912010.Concluziile ce au reiesit in urma acestui articol sunt ca cele doua variabile au un comportament diferit la nivelul ciclurilor politice din perioada analizata, dinamica inflatiei este o cauza a dinamicii somajului pentru perioada 1991-1996, evolutia somajului a determinat modificari in dinamica inflatiei pentru perioada 19972000 si 2001-2004, iar in toate celelalte cazuri nu exista o relatie de cauzalitate de tip Granger. Un alt articol al Emiliei Herman, Inflation and unemployment in the Romanian economy, sustine ca rezultatele analizei statistice dintre cele doua variabile macroeconomice pe perioada 1990-2009 nu pot identifica o relatie stabila si semnificativa din punct de vedere statistic, deoarece politicile economice nu au tintit direct scaderea inflatiei bazata pe cresterea somajului si invers.Pe de alta parte, existenta unei corelatii puternice si directe intre inflatie si somaj pe perioada 2000-2009, cand ambele variabile au fost in scadere, este considerata a fi rezultatul cresterii productivitatii muncii in contextul unei noi economii informatizate. Kovacs Ildiko afirma in articolul sau The determinants of the unemployment rate-empirical evidence from Romania 2000-2009 ca rata inflatiei este o variabila dependenta care are o influenta semnificativa asupra valorii logaritmice ajustate a ratei somajului. Empirical review Calculele realizate de catre Tudorel Andrei in articolul citat mai sus sunt bazate pe date lunare pe perioada februarie 1991-aprilie 2010. Pentru seria de date corespunzatoare inflatiei, prin aplicarea metodei ANOVA, s-a obtinut valoarea testului F=39,69 (=0,00), iar pentru somaj testul F=37,32 (=0,00).

Pentru ambele serii de date s-a observat o influenta considerabila a factorilor sezonieri.Pentru perioadele 1991-1996 si 1997-2000 se verifica o relatie liniare intre somaj si inflatie.Aceasta dependenta nu este verificata pe perioadele 2001-2004 si 2005-2010.Modelul liniar de regresie este definit de catre relatia INF=c+aSOM+

SOM c

1991-1996 -0.606*
(0.2114)

1997-2000 -0.953***
(0.5380)

11.565*
(1.8360)

3.818**
(5.8960)

R2 0.12 0.11 *=0.00, ** <0.05, <0.10, intre paranteze fiind abaterile medii patratice. Deasemenea s-a realizat un test pentru analiza cauzalitatii Ipoteza nula F-statistic Concluzia INF nu infl Granger 0.88 Se accepta H0 SOM SOM nu infl Granger 0.99 Se accepta H0 INF Aceste rezultate obtinute arata ca intre cele doua variabile nu exista o relatie de cauzalitate pe ansamblul perioadei analizate. Calcule proprii. Pentru a realiza o analiza proprie a corelatiei somaj-inflatie am ales sa rulam o regresie intre valorile somajului si cele ale inflatiei pe o perioada de 10 ani , intre 2000 si 2010.
ANI R inflatiei R somaj 200 0 45.7 10.5 200 1 34.5 8.8 200 2 22.5 8.4 200 3 15.3 7.4 200 4 11.9 6.3 200 5 9 5.9 200 6 6.56 5.2 200 7 4.84 4.1 200 8 7.85 4.4 200 9 5.59 7.8 201 0 6.09 7.3

Multiple R (coeficientul multiplu de corelaie sau r)= 0.686371982 . Observm c valoarea lui r este > 0, ceea ce inseamn ca ntre cele dou variabile considerate, somajul si inflatia ,exist o legatur directa. R Square (coeficientul de determinare sau R2)=0.471106498 este egal cu patratul coeficientului de corelatie multipla. Poate fi gandit, exprimat procentual, drept proportia din variatia variabilei dependente-inflatia explicata de variatia variabilelor independentesomajul. R2 arata ca 47,11% din variatia somajului este explicata de variatia inflatiei.

Adjusted R Square (Raportul de corelatie ajustat) = 0.40499481 arata ca 0.40499481 din variaia total este datorat liniei de regresie, innd cont de numrul de grade de libertate. Standard Error (eroarea standard a estimatiei). Se calculeaz ca abaterea standard a rezidurilor si este estimatia abaterii standard a erorilor (in ipoteza normalitatii acestora). In cazul nostru are valoarea 1.266544114. Valoarea testului F=7.1259 iar valoare lui Significance F=0.02838.Regula de decizie privind acceptarea modelului este ca F sa aiba valori mari si Significance F valori mici.In cazul nostru regula se respecta, deci consideram modelul ca fiind valid. Coeficientul este 5.08429 iar coeficientul este 0.11888, ceea ce inseamna ca la cresterea cu un punct procentual a inflatiei, somajul va creste cu 11,88%. Concluzii Ca o concluzie a calculelor proprii realizate pe un interval de 10 ani( 2000-2010), folosind testul ANOVA , am observat ca in cazul Romaniei exista o corelatie suficient de puternica intre rata inflatiei si rata somajului, astfel la o crestere cu un punct procentual a inflatiei, somajul ca creste cu 11,88%.

Bibliografie: http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2010/n2/040.pdf http://www.revcib.ase.ro/bd-pdf%20elsevier/3-4rom%20pdf/Andreea %20Iacob.pdf http://upet.ro/annals/pdf/20100215.pdf http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm https://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro