Sunteți pe pagina 1din 49

UNIVERSITATEA MIHAIL KOGALNICEANU IASI FACULTATEA DE DREPT

DREPT PENAL
PARTEA SPECIALA

SUPORT DE CURS ANUL III AN UNIV. 2011-2012

CUPRINS

CAPITOLUL I -INTRODUCERE ...................................... . NOTIUNIINTRODUCfIVE ................................................ ..... SISTEMUL PR II SPECIALE A DREPTULUI PENAL ................... CAPITOLUL II -INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI ........................... . OMUCIDEREA ........................... ........... ... ....... ... . ... . Omorul..... . ......... ... ....... ... . .... ... ..... . Omorul calificat ............... ........... .... ...... Omorul deosebit de grav .. ........... ... ....... ... .. Pruncucidcrea .................. .......__ .. ....... .__ ... ... . Uciderea din culp ........... ........... ... ....... ... . .... ... ...... . .. Determinarea sau nlesnirea sinuciderii .......... .. .... .... ....... __ ... ..................... ...
.

3 3 3 5 5 5 6 7

la
II
13 14 14
16

Furtul .................... . Furtul simplu. Furtul calificat .......................................... .... . Furtul urmrit la plngerea prealabil ........ Tlhria ................. ......................... . Pirateria .............. A buzu I de ncredere . Gestiunea frauduloas . nelciunea .. Dclapidarca . nsuirea bunului gsit ............. Distrugerea ............................. ...... ........................ . Distrugerea calificat .............. ...... ......................... ... .... Distrugerea din culp .............. ...... ......................... .... Tulburarea de posesie. . ....................... ... ... ........................... .. ...........
Tinuirea ................................ ...... ......................... ... ... .......................... .

50 50 51 53 54 57 58 59

6 0
63 64 65 67 68 69 70 72 72 73 75 76 77 78 79

LOVmEA I V T MAREA INTEGRIT TII CORPORALE SA U A SNT II ......... . Lovirea sau alte violen e. Vtmarea corporal ...........................
Vtmarea corporal grav .................. .................... ............. .......................

Lovirilc sau vtrnrilc cauzatoare de moarte ....... . Vtmarea corporal din culp .. . AVORTUL ............................................ ...... Provocarea ilegal a avortului ..... ..... ............................. . INFRACfTUNI CONTRA LIBERTTII PERSOANEI Lipsirca de libertate n mod ilegal ............................ ........ ................ ...... . Sclavia ..................................................................... ......... Supunerea la munc for at sau obligatorie .............. ........ ............... . Violarea de domiciliu .....................
Amenin area .... .

17' 20 22 24 24 25 25

29
30
31

antajul ........... ............................. ...... . Violarea secretului profesional ...... ....... ... . Divulgarea secretului profesional .......... ... ............... INFRACTTUNI PRIVITOARE LA VIATA SEXUAL Violul ..................................... Actul sexual cu un minor ...... ........... ........ ............................................. ..... Seduc ia ......................... ...... ........... ........ . Perversiunea sexual '.. .. ...... ............ ....... ............................................ . Corup ia sexual ..... Incestul ............... . Hr ui rea sexual .. ....... . CAPITOLUL IV -INFRAC IUNI CONTRA PATRIMONIULUI ......................... .....

33 34 35 37 38 38
41

43 44 47 48 49 50

CAPITOLUL IV -INFRAC IUNI CONTRA AUTORIT II ..................... .. . OFENSA ADUS UNOR NSEMNE .. ULTRAJUL.... . . UZURPAREA DE CAUT"!"I OFIC/ALE ........................................ . PORTUL NELEGAL DE DECORATII SAU SEMNE D1STINCfIVE SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE NSCR/SURI . RUPEREA DE S/GILll ............................................ . SUSTRAGEREA DE SUB SECHESTRU ............... ....................... . CAPITOLUL V -INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR AC IUNI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVIT I REGLEMENTATE DE LEGE .............................................................. INFRAC IUNI DE SERVICTU SAU N LEG TUR CU SERVICIUL . Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor ............... . . . Abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi ................ . . .. .............. ........................................................................................... .. Abuzul n serviciu contra intereselor publice ..................... . . .. .............. ........................................................................................... .. Neglijenta n serviciu .................................. ...................... . Purtarea abuziv .......................................... ...................... . . .. .................................................................... . Neglijenta n pstrarea secretului de stat ..... ...................... . . .. .............. .... .................................................................... ...................... .. Conflictul de interese .................................. ..................... . . Luarea de mit .. . ....................................... ...................... . Darea de mit .............................................. . .................... . . .. .............. . Primirea de foloase necuvcnite ................... ...................... . Traficul de influen . . ................................. ...................... . .

81

~ I
81

82 83 85 86 87 88 8 9 9 1 93 94

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE NO IUNIINTRODUCTTVE


Dreptul penal reprezint subsistcmul normelor juridice care reglementeaz rela iile de aprare social prin interzicerea ca in frac iuni, sub sanc iuni specifice, denumite pedepse, a ac iunilor sau inac iunilor periculoase pentru valorile sociale, n scopul aprrii acestor valori. fie prin prevenirea infrac iunilor, fie prin aplicarea pedepsclor persoanelor care le svrcsc. Dreptul penal, ca ramur a sistemului de drept, este format din dou pr i - partea general i partea special. Partea general a dreptului penal cuprinde totalitatea normelor penale generale, referitoare la: scopul legii penale,

legiuitorul il-a raportat la obiectul juridic, valoarea social ocrotit prin incriminarca faptelor socialmente periculoase. Au rezultat astfel, un numr de Xl titluri, reunind norme de incriminare a faptelor ndreptate mpotriva unui fascicul de rela ii sociale, dup cum urmeaz: Titlul 1 (art. 155-173), cuprinznd infrac iunile contra siguran ei statului, Titlul Il (art. 174-207), infrac iuni contra persoanei, Titlullll (art. 208-222), infractiuni contra patrimoniului, Titlul IV ( art. 223-235)-abrogat, Titlul V (art. 236245), infrac iuni contra autorit ii, Titlul VI (art. 246-281), infrac iuni care aduc atingere unor activit i de interes public sau altor activit i reglementate de lege, Titlul VII (art. n2-294), infrac iuni de fals, Titlul Vlll (art. 295-302'}, infrac iuni la regimul stabilit pentru anumite activit i economice, Titlul IX (art. 303-330), infrac iuni care aduc atingere unor rela ii privind convie uirea social, Titlul X (art. 331-355), in frac iuni contra capacit ii de aprare a Romniei i Titlul Xl (art. 356361), infractiuni contra pcii i omenirii.

aplicarea acesteia n timp i spa iu, infrac iune, rspunderea penal, pedepsele
aplicabile, limitele acestora i condi iile de aplicare. 1n principal, aceste norme se rcgsesc n partea general a Codului penal, art. 1-154. Partea special a dreptului penal este definit ca fiind acea parte care cuprinde ansamblul normelor penale prin care se stabilesc faptele de pericol social, considcrate infrac iuni, precum i pedepsele aplicabile celor vinova i de comiterea lor. Partea special a dreptului penal cuprinde totalitatea normelor de incriminare a faptelor socialmente periculoase, considerare ca fiind infractiuni, norme care se regsesc n Codul penal (art. 155-362), precum i n unele legi cu dispozi ii penale. 1n partea special a Codului penal sunt incriminate faptele care aduc atingere celor mai importante valori sociale - atributelor

fundamentale ale statului, precum i ale persoanei, patrimoniului, autorit ii de stat,


activit ii de nfptuire a justi iei etc. Dispozi iile de incriminare din partea special a Codului penal sunt cornpletate prin normele prevzute n unele legi speciale. Prin legile speciale sunt incriminate faptele socialmente periculoase care aduc atingere valorilor specifice diferitelor domenii de activitate, cum ar fi de exemplu: activit ile

comerciale, circula ia rutier, protec ia muncii, silvicultura, proprietatea intelectual etc. Legiuitorul a urmrit astfel, s asigure o mai mare stabilitate Codului penal, n
raport cu frecventele modificri intervenite n diferitele domenii de activitate, i care sunt reglementate prin legile specialc. Totodat, prin Codul penal sunt consacrate faptele care prezint cea mai mare gravitate, aducnd atingere celor mai importante valori sociale. Chiar i n prezen a unor astfel de deziderate, este de observat faptul c actualmente, dat fiind imperativul armonizrii legisla iei penale cu cea european, Codul penal cunoate frecvente si profunde modificri, proces care este de dorit s se finalizeze ntr-o perioad de timp ct mai scurt.

SISTEMUL PR II SPECIA LE A DREPTULUI PENAL


Procesul de sistematizare a normelor dreptului penal a cunoscut o evolu ie ndelungat, n raport cu nsi evolu ia dreptului penal. Drept criteriu de sistcmatizare, 3 4

CAI'ITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI (art. 174-2U7) OMlJCJDEREA Omorul (art. 174) 1. No iune i defini ie. Infrac iunea const in uciderea unei persoane. 2.Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul la via , valoare fundamental, protejat n mod egal, indiferent de titular. Legisla ia noastr penal nu
permite cutanasiu.

7. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete. n practica judiciar se pune, n mod frecvent, problema delimitrii tentativei de omor de vtmarea corporal grav, art. 182 c.p., prin care se pune n pericol via a victimei. Consumarea infrac iunii arc loc n momentul n care se produce rezultatul socialmente periculos, moartea victimei. II. Sanctiunea const n nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. Omorul calificat ( ar!. 175) l. Notiune i definitie. Potrivit art. 175 c.p., omorul calificat const n omorul svrit n vreuna din urmtoarele mprejurri: a) cu premeditare; h) din interes material; c) asupra so ului sau unei rude apropiate; d)profitnd de starea de neputin a victimei de a se apru, e} prin mijloace ce plin in pericol via a mai multor persoane; j) in legtur cu indeplinirea ndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei; g} pentru a se sustrage ori pentru a sus/rage pe altul de la urmrire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse; II) pentru a inlesni sau a ascunde svrirea a/Iei infractiuni; i) n public. Omorul calificat presupune realizarea con inutului ornorului simplu, n oricare dintre mprejurrile alternative, enumerare n mod limitativ. Fcnd trimitere la caracterizarea infractiunii de omor simplu, in cele ce urmeaz vor fi prezentate doar circumstan ele care calific omorul. lit. a) Omorul svru cu premeditare. Premeditarea presupune ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor trei condi ii: 1) - trecerea unui interval de timp din momentul lurii hotrrii de a svri omorul i pn in momentul svririi infractiunii. n fiecare caz, organul judiciar competent, va constata dac aceast condi ie este sau nu ndeplinit, innd seama de mprejurrile concrete ale cauzei i, ndeosebi, de particularit ile subiectivc ale fptuitorului. 2) - efectuarea unor acte de pregtire material, n vederea svririi faptei, constnd n luarea de msuri, procurarea de instrumente sau mijloace. 3) - efectuarea unor acte de pregtire moral, psihica, n vederea svririi faptei, constnd n activitatea psihic a fptuitorului de reflectare, de chibzuire asupra modului cum va svri infrac iunea. Premeditarea este o circumstan personal care, potrivit art, 28 alin. I c.p., nu se rsfrnge asupra celorlal i participan i. it. b) Omorul svrit din interes material. n n elesul textului, interesul material este interesul pe care fptuitorul are convingerea c l va reaLiza pe o cale aparent legal, ca acel avantaj patrimonial ii va reveni de drept (de exemplu, prin dispari ia 6

3. Obiectul material este reprezentat de corpul victimei, persoana n via . 4.Subiect activ poate li orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiva. Elementul material al laturii obiective se poate realiza att printr-o ac iune, ct i print-o inac iunc, Ac iunile sunt cele mai trccvcntc modalit i de svrire a ornorului, putnd consta, de exemplu, n: lovirea repetat a victimei CU', pumnii i picioarele in zone vitale, cum este aceea a capului, cu intensitate deosebit, producndu-i leziuni grave care i-au cauzat moartea; aruncarea, n timpul zilei, de pe terasa unui bloc cu opt etaje, n zona unei pie e intens circulare, a doua crmizi, dintre care una a lovit victima in cap, cu consecin a mor ii acesteia. Actiunea poate fi ndreptat fie mpotriva corpului victimei, tic mpotriva psihicului acesteia. Inac iunea poate constitui modalitate a elementului material, atunci cnd fptuitorul nu i ndeplinete obliga ia de a ac iona pentru impiedicarea mor ii victimei, cum ar fi, de exemplu, dac, n mod inten ionat, medicul nu-i acord asisten unui bolnav anat n ngrijirea sa. Urmarea imediat const n moartea victimei, care poate surveni imediat sau mai trziu. Raportul de cauzalitate dintre fapta autorului i moartea victimei, trebuie s existe. Acest rap Olt exist chiar dac la producerea rezultatului socialmente periculos, contribuie i al i factori prcexistcn i, o boal de care suferea victima, concomitcn i, loviturile aplicare victimei i de ctre o alta persoan, ori posteriori, constnd, de exemplu, n internarea cu ntrziere a victimei la spital. 6. Latura subiectiv presupune vinov ia fpluitorului sUD forma inten iei, care poate fi direct sau indireet. Eroarea asupra persoanei victimei i lovitura deviat nu influen eaz vinov ia fptuitorului i nu nltur rspunderea sa penal. n practica judiciar se pune, n mod frecvent, problema deosebiri lor dintre infrac iunea de omor i lovirile sau vtmrile cauzatoare de moarte, infrac iune prcvazut de art. 183 c.p., la care moartea victimei i este imputabil Iptuitorului pe baz de practcrintcn ie.

victimei, fptuitorul motenete bunurile acesteia). Agravanta exist, indiferent dac interesul material urmrit de ctre fptuitor este realizat sau nu. lit. c) Omorul svrit asupra so ului sau unei rude apropiate. Agravanta ia n considerare calitatea special dintre fptuitor i victima, aceea de so sau de rud apropiat. Calitatea de so trebuie s existe n momentul svririi faptei. lit. d) Omorul svrit pro itnd de starea de neputin a victimei de a se apra. Pentru existen a agravan ei trebuiesc ndeplinite cumulativ dou condi ii: l ) - victima trebuie s se afle n stare de neputin de a se apra. Sunt n neputin a de a se apra persoanele care, datorit unei stri fizice sau psihice ori datorit altor mprejurri, nu pot reac iona mpotriva agresorului (persoanele care sufer de o infirmitate fizic sau psihic, cele bolnave, cele n vrst naintat sau n vrst fraged, cele aflate n stare de total epuizare fizic etc.). St.area de neputin a victimei de a se apra trebuie s fie exterioar activit ii fptuitorului, adic s nu se datoreze acestuia. 2) - fptuitorul trebuie s profite efectiv de starea victimei, svrind infrac iunea mai uor. lit. e) Omorul svrit prin mijloace ce pun n pericol via a mai multor persoane_ Agravanta se refer la mijloacele de svrire a ornorului, mijloace care, fie prin natura lor, fie datorit mprejurrilor n care sunt folosite, n afara mor ii victimei, creaz o stare de pericol pentru via a altor persoane. IiI. j) Omorul svrit n legtur cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau puhlice ale victimei. Agravanta se justific deoarece fapta nu ncalc numai dreptul persoanei la via , ci i atributul autorit ii cu care sunt Invcstitc anumite persoane, Iit. g) Omorul svrit pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmrire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse. Agravanta ia n considerare faptul c prin svrirea omorului, se ncalc n secundar i rela iile sociale referitoare la activitatea de nfptuire a justi iei. Iit, Iz) Omorul svrit pentru a nlesni sau a ascunde svrirea altei infractiuni. Agravanta ia n considerare faptul c omorul este conceput i realizat ca o infrac iune mijloc, pentru a nlesni sau a ascunde svrirca altei infrac iuni. lit. i) Omorul svrit n public. Agravanta ia n considerare periculozitatea sporit a faptei, care este dat de locul svririi, un loc public n accep iunea art. 152 c.p. 2. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete. 3.Sanc iunea const n nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. Omorul deosebit de grav ( art. 176) 1. No iune i defini ie. Omorul deosebit de grav este omorul svrit n vreuna din urmtoarele mprejurri: a) prin cruzimi; h) asupra a dou sau mai multor persoane; L~ de ctre o persoan care a mai svrit un omor; d) pentru a svri sau a ascunde svrirea unei tlhrii sau piraterii; 7

e) asupra unei femei gravide; .f) asupra unu; magistrat. poli istjandarm ori asupra unui militar, n timpul sau in legtur cu indeplinirea ndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora; g) de ctre un judector sau procuror, poli ist.jandarm sau militar, n timpul sau n legtur cu indeplinirea indatoriri/or de serviciu sau publice ale acestora. OmoruI deosebit de grav presupune svrirea omorului n prezen a uneia sau unora dintre circumstn ele agravante cnumcrate n mod limit.ativ. Fcnd trimitere Ia caracterizarea infrac iunii de omor simplu, i de aceast dat, n cele ce urmeaz vor fi prczcntatc doar circumstan ele care i confer omorului caracter deosebit de grav. lit. a) Omorul svrit prin cruzimi. Caracteristica acestui omor deosebit de grav const n aceea ca fptuitorul ntrebuin eaz n mod voit anumite metode i mijloace de chinuire a victimei, cauzndu-i suferin e puternice, prelungite n timp, altele dect cele care nso esc moartea violent. De regul, suferin ele cauzate victimei sunt de natur fizic, ns acestea pot fi i de natur psihic. Nu intereseaz dac respectivele cruzimi au dus ele nsele la moartea victimei sau dac fptuitorul le-a folosit numai pentru a chinui victima nainte de a o ucide, totdeauna ns, fiind necesar ca ele s fie svritc nainte de consumarea omorului. Circumstan a este real, iar potrivit ari. 28 alin. 2 c.p., se rsfrnge asupra participan ilor. lit. h) Omorul svrit asupra a dou sau mai multor persoane. Agravanta ia n considerare pluralitatea de victime, situa ie care sporete periculozitatea social a omorului i I caracterizeaz pe fptuitor ca fiind deosebit de periculos. Agravanta este aplicabil numai dac se produce efectiv moartea a cel pu in dou persoane, caz n care ne aflam n prezen a omorului deosebit de grav n forma consumat, sau dac activitatea de ucidere ndreptat mpotriva a dou sau mai multor persoane rmne fr rezultatul cerut de lege, n sensul c nu se produce moartea nici uneia dintre acele persoane, caz n care ne aflm n prezen a tentativei acestui omor deosebit de grav. Dac rezultatul cerut de lege se produce numai par ial, n sensul c nceteaz din via o singur persoan, fptuitorul rspunde pentru tentativ la infrac iunea de omor simplu, calificat sau deosebit de grav (cu excep ia celui prevzut n art. 176 lit. b) c.p. n concurs cu infrac iunea de omor simplu, calificat sau deosebit de grav, n forma consumat (cu excep ia celui prevzut n art. 176 lit. b) C.p). lit. c) Omorul svrit de ctre o persoan care a mai svrit un omor. Circumstanta agravant se refer la un antecedent al fptuitorului - svrirea anterioar a altui omor - care demonstreaz persistenta sa n ceea ce privete svrirea faptei i I caracterizeaz ca fiind deosebit de periculos. Antecedentul cerut de lege fptuitorului nu exist dac acesta a svrit anterior o alt infrac iune care a avut ca urmare moartea unei persoane, cum ar fi de exemplu, pruncuciderea, uciderea din culp, loviri sau vtmri cauzatoare de moarte, violul care a avut ca urmare moartea victimei etc. Nu are importan dac fptuitorul a fost sau nu reabilitat pentru omorul svrit anterior, dac acest omor a fost amnistiat, ori dac n ceea ce l privete a intervenit sau nu prescrip ia, Circumstanta este personal i nu se rsfrngc asupra participan ilor. 8

lit. d) Omorul svrit pentru a svri sau a ascunde svrirea unei tlhrii sau piraterii. mprejurarea care atribute acestui omor caracter deosebit de grav const n scopul special urmrit de fptuitor, care trebuie s fie svrirca sau ascunderea svririi unei tlhrii sau piraterii. Un omor se va ncadra n dispozitiile art. 176 lit. d) C.p., ori de cte ori se va stabili c fptuitorul a suprimat cu inten ie via a unei persoane, pentru a crea condi iile favorahile svririi sau ascunderii unei tlhrii sau piraterii. Este necesar ca activitatea fptuitorulni s fie de asemenea natur i violentele s fie exercitate n aa mod, nct s exprime legtura lor, din punct de veder~ material i subiectiv, cu scopul ce se cerc realizat. n sensul celor artate, n practica judiciar, s-a re inut c omor deosebit de grav, potrivit art. 176 IiI. d) c.p., omorul svrit n urmtoarele mprejurri: inculpatul, care a observat cu un anumit prilej c victima, poart la gt o punguli , s-a dus ntr-o scar la domiciliul acesteia, pentru a o jefui, i a strns-o de gt. Vznd ca victima nu a decedat, a pus mna pe un topor care era rezemat de sob, i l-a apsat cu tiul pe gtui ci pn cnd a uciso. Cutnd apoi n punguli , inculpatul a gsit numai o iconi , pe care nu a luat-o. Dac scopul se realizeaz n mod efectiv, adic Iptuitorul svrcstc tlhria sau pirateria, rspunderea penal se stabilete att pentru omor deosebit de grav, potrivit art. 176 lit. d) c.p., ct i pentru tlhrie sau piraterie. Rcfcrindu-sc la scopul svririi omorului, deci la latura subiectiv a infractiunii, circumstanta agravant prevzut n art. 176 IiI. d) C.p., este o circumstan a personal. lit. e) Omorul svrit asupra unei femei gravide. Circumstan a care atribuie omorului caracter deosebit de grav se refer la victima in frac iunii, care trebuie s fie o femeie gravid. Este necesar ca starea de graviditate s fic real i s fie cunoscut de ctre fptuitor. lit. j) Omorul svrit asupra unui magistrat, poli ist, jandarm ori asupra unui militar, in timpul sau in legtur cu indeplinirea ndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora. Circumstan a care atribuic omorului caracter deosebit de grav se refer la victima infractiunii, care trebuie s fie un magistrat, poli ist. jandarm sau militar. Omorul se svreste n timp ce victima i ndeplinete n mod legal, ndatoririle de serviciu sau pnblice ori n legtur cu ndeplinirea acestora. g) Omorul svrit de ctre un judector sau procuror, poli ist, jandarm sau militar, in timpul sau in legtur cu indeplinirea ndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora. Spre deosebire de circumstanta precedent, agravanta analizat ia n considerare calitatea special a autorului infractiunii, dintre cele enumerate limitativ n textul de incriminare: judector sau procuror, poli ist, jandarm sau militar. Pentru existen a in frac iunii, n afar de calitatea subiectului activ, este necesar ca fapta s fie svrit n timpul san n legtur cu ndeplinirea ndatoriri lor de serviciu san publice. 2. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete. 3.Sane iunea const n dcten iunc pe via alternativ cu o nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.

Pruncuciderea (art, 177) l. No iune i defini ie. Infrac iunea const n uciderea copilului nou-nscut, svrit imediat dup natere de ctre mama aflat ntr-o stare de tulburarepricinuit de natere. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul la via , drept pe care I are copilul nou-nscut. 3. Obiectul material const n corpul copilului nou-nscut, deoarece asupra acestuia se exercit nemijlocit activitatea de ucidere. 4. Subiect activ poate fi numai mama copilul nou-nscut. Participa ia penal. in privin a sanc ionrii participan ilor, opiniile difer, dup cum pruncucidcrea este considerat ca fiind o infrac iune autonom sau, dimpotriv, o form atenuat a ornorului. n opinia potrivit creia prunc uciderea este o infrac iune autonom, proprie, distinct de omor, se consider ca to i participan ii trebuie s rspund potrivit art. 177 c.p. in opinia majoritar, potrivit creia pruncuciderea este o form atcnuat a amorului, se sus ine c , n cazul svririi faptei n participa ie, mama trebuie s rspund pentru pruncucidcre, iar ceilal i participan i pentru omor calificat, opinie care este mprtit i de practica judiciar. 5. Subiect pasiv este copilul nou-nscut fa de care se svrete fapta incriminat. Copilul are calitatea de nou-nscut, un scurt interval de timp, ct pstreaz nc pe corp urmele recente ale naterii. Calitatea de nou-nscut, se stabilete, n fiecare caz concret, pc baza expertizei medico-Iegale. Ceea ce intereseaz este ca noul-nscutul s fie viu, n momentul naterii, deoarece numai ntrun asemenea caz se poate vorbi de suprimarea dreptului la via al unei persoane, i, deci de o omucidere. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz, ca i n cazul omorulni, printr-o activitate de ucidere, activitate care poate consta ntr-o ac iune sau ntr-o inac iunc. Fapta privete un copil nou-nscut i trebuie s fie svrit imediat dup natere. Aceasta necesit n fiecare caz, efectuarea unei expertize medico-legale. Dac uciderea copilului nu se svrestc imediat dup natere, fapta constituie un omor calificat. Urmarea imediat const n moartea copilului nou-nscut, rezultat care se poate produce imediat sau dup trecerea unui interval de timp. Raportul de cauzalitate dintre activitatea de ucidere i moartea copilului trebuie s existe n toate cazurile. 6. Latura subiectiv presnpune inten ia, care poate fi direct sau indirect. Dac mama i ucide copilul din culp, imediat dup natere, fapta constituie infrac iunea de ucidere din culp. Inten ia mamei de a-i ucide copilul trebuie s fie determinat de starea de tulbnrare pricinuit de natere. De aceea, n caznl pruncnciderii, inten ia este spontan, se formeaz sub imperiul strii de tnlbnrare i se execut simultan san n intervalul de timp ct persist aceasta stare. Pentru stabilirea strii de tulburare pricinuit de natere, este necesar efectuarea unei expertize medico-Iegale psihiatrice prin care s se constate c n condi iile concrete n care a svrit fapta, mama s-a aflat sub imperiul unei astfel de stri. mprejnrarea ca
10

inculpat a ascuns existen a sarcinii i consecvent acestei atitudini, s-a retras pentru a nate ntr-un loc nefrecventat, unde a ucis copilul, nu justific concluzia c fapta a fost svrit cu premeditare, s-a artat n practica judiciar, ct vreme, n realizarea hotrrii sale, luat anticipat, inculpata nu a efectuat i unele acte de pregtire a comiterii infractiunii. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa infractiunii este posibil, ns nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se produce rezultatul cerut de lege, moartea copilului nou-nscut. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 2 la 7 ani. Uciderea din culp [art. 178) 1. No iune i definhic. Potrivit alin. 1. infrac iunea const n uciderea din culp a unei persoane. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul la via . 3. Obiectul matcrial const n corpul victimei. 4.Subiect activ poate fi orice persoan. Dac fptuitorul are o anumit calitate de exemplu - este conductor de vehicul cu tractiune mecanic, infrac iunea exist n form agravatil. Participa ia penal este posibil sub Forma participatiei improprii, deoarece fapta se svretc din culp. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz ca i n cazul omorului, printr-o activitate de ucidere. Aceasta poate consta n ac iune sau inac iune, dup cum fptuitorul face ceea ce legea interzice s se fac sau, dimpotriv, nu-i ndeplinete o obliga ie legal. Urmarea imediat const n moartea unei persoane. Raportul de cauzalitate, dintre activitatea de ucidere i rezultatul produs, trebuie s existe n toate cazurile. Interven ia i a altor factori cu rol cauzal, la producerea rezultatului, nu nltur raportul de cauzalitate. De exemplu, n practica judiciar s-a considerat c ntre activitatea medicului, care din culp, nu i-a ndeplinit n mod corespunztor obliga iile sale profesionalc, i moartea victimei - internat n urma unei lovituri de cu it, care i-a fost aplicatii de o alt persoan - exist Un raport de cauzalitate, deoarece, n spe , activitatea medicului are valoare cauzal, contribuind. alturi de activitatea autorului loviturii de cu it, la producerea rezultatului. Dac rezultatul s-a produs ca urmare a ac iunii sau inac iunii mai multor persoane? toate aceste persoane vor rspunde n calitate de autori ai infractiunii. Culpa concurent a victimei, care contribuie la producerea rezultatului, nu nltur rspunderea penal a fptuitorului. Culpa exclusiv a victimei, la producerea rezultatului, nltur raspunderea penal a fptuitorului. 6. Latura subiectiv presupune culpa, n cele dou forme. n cazul culpei simple, faptuitorul nu a prevzut rezultatul, dei putea i trebuie s-I prevad. Astfel, ntr-un caz, inculpatul, militar aflat n serviciu de paz, a lsat arma ncrcat i nesupravegheaa n preajma unui grup de copii. n timp ce unul dintre copii mnui a arma,
II

aceasta S-a descrcat i un alt copil a fost ucis. Inculpatul se face vinovat de infrac iunea de ucidere din culp, pentru c, n mprejurrile date, putea i trebuia s prevad rezultatul care s-a produs. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu este posibil, deoarece fapta se svrctc din culp. Consumarea infrac iunii are loc n momentul producerii mor ii victimei. R. Sanc iunea const n nchisoare de la 1 la 5 ani. 9. Forme agravate. Infractiunca arc patru forme agravate prevzute n alin. 2 - 5. I - Potrivit alin. 2, prima form agravat const n uciderea din culp ca urmare a nerespectrii dispozitiilor legale ori a msurilor de prevedere pentru exerci iul unei profesii sau rneserii, ori pentru efectuarea unei anume activit i. Circumstanta agravant presupune ntrunirea urmtoarelor condi ii: - fptuitorul trebuie s fie profesionist, meseria sau o persoan care efectueaz o anumit activitate; - fapta s fie svrit n exerci iul profesiei, meseriei ori n ndeplinirea respectivei activit i; - s existe anumite dispozi ii legale sau msuri de prevedere pentru exerci iul profesiei sau meseriei ori pentru efectuarea acelei activit i; - fapta s fie urmarea nerespectrii acestor dispozi ii legale sau msuri de prevedere. Prin instituirea agravantei, legiuitorul a urmrit s determine la prudent pe cei ce exercit profesii sau rneserii ori desfoar anumite activit i pentru care exist dispozi ii legale sau msuri de prevedere. n practic, uciderea din culp n aceast form agravat poate fi mai des intlnit n domeniul circula iei pe drumurile publice, n domeniul activit ii medicale. al construc iilor etc. Este posibil ca nerespectarea dispozi iilor legale referitoare la exercitarea profesiei sau meseriei s constituie ea nsi o infrac iune (de exemplu, o infrac iune la protec ia muncii). n acest caz, uciderea din culp n form agravat intra n concurs cu respectiva infrac iune. Sanctiunea const n nchisoare de la 2 la 7 ani. II - Potrivit alin. 3, a doua form agravat exist cnd uciderea din culp a unei persoane este svrit de un conductor de vehicul cu trac iune mecanic, avnd n snge o rnbiba ie alcoolic ce depete limita legal, sau care se afl n stare de ebrietate. Pentru existen a agravan ei se cere, pe de o parte, ca fptuitorul, s fie un conductor de vehicul, cu trac iune mecanic, iar pe de alt parte, ca acesta s aib, n momentul svririi faptei, o mbiba ie alcoolic peste limita legal sau s fie n stare de ebrietate. n cazul persoanei fr permis de conducere, infrac iunea de ucidere din culp n form agravat intr n concurs cu infrac iunea svrit prin conducerea vehiculului fr permis de conducere. A doua condi ie este ndeplinit dac, n momentul svririi faptei, fptuitorul are o mbiba ie alcoolic peste limita legal sau se afl n stare de ebrietate. Limita legal a rnbiha iei alcoolice este de cel mult 0,8 la mie. Legiuitorul a prevzut starea de ebrietate cu alternativa a depirii limitei legale a rnbiba iei alcoolice, deoarece cea dinti depinznd i de al i factori, este posibil ca mbiba ia alcoolic s fie sub limita legal i totui fptuitorul s fie n stare de ebrietate. mbiba ia alcoolicii se stabilete
12

prin analiza de laborator, iar starea de ebrietate, prin orice mijloc de prob. Nu este necesar s se stabileasc mprejurarea c starea de ebrietate a influen at svrirca infractiunii. Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la 15 ani. Ill - Potrivit alin. 4, a treia form agravat const n fapta svrit din culp, de orice alt persoan n exerci iul profesiei sau meseriei i care se afl n stare de ebrietate. Spre deosebire de alin. 2, agravanta se refer numai la persoanele care exercit o profesie sau meserie, fr a face referire i la alte uctivit i. Totodat, legiuitorul arc n vedere numai starea de ebrietate a fptuitorului, nu i mbiba ia alcoolic peste limita legal, deoarece, cu excep ia circula iei pe drumurile publice, pentru celelalte domenii de activitate nu se prevede o limit legal a mbiba ici alcoolice. Sanctiunea const n inchisoare de la 5 la 15 ani. IV - Potrivit alin. 5, a patra form agravat exist dac prin fapta svrit s-a cauzat moartea a dou sau mai multor persoane, Agravanta se refer la rezultatul produs, constnd n moartea a dou sau mai multor persoane. Este vorba de o unitate infrac ional legal, compus din lapte care, altfel, ar fi rmas infrac iuni distinctc i ar fi intrat n concurs. Sanctiunea. n cazul formei agravate din alin. 5, la maximul pcdcpsclor prevzute n alineatele precedente se poate aduga un spor de pn la 3 ani. Determinarea sau nlesnirea sinuciderii (art. 179) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n/apta de a determina sau de a nlesni sinuciderea unei persoane, dac sinuciderea sau ncercarea de sinucidere a avut loc. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul la via . 3.Obiectul matertal const n corpul persoanei care s-a sinucis sau a ncercat s se sinucid. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate turmele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o ac iune de dctcnninarc sau de nlesnire a sinuciderii unei persoane. Determinarea sinuciderii presupune ndcmnarca i convingerea unei persoane de a se sinucide. Ceea ce intereseaz este c fptuitorul, prin activitatea sa, s fi Tacut ca victima s ia hotrrea de a se sinucide. n principiu, nu intereseaz mijloacele prin care s-a realizat ac iunea de determinare, ns ntotdeauna trebuie s fie vorba de alte mijloace dect cele de constrngere, deoarece n caz contrar fapta va constitui infrac iunea de omor. Dac victima nu a avut libertatea s ia hotrrea de a se sinucide, fapta nu constituie, infrac iunea prevzut n art. 179 c.p., ci infrac iunca de omor, deoarece ea s-a realizat prin constrngere i nu prin determinare. nlesnirea sinuciderii const n orice ajutor acordat persoanei pentru a se sinucide. n acest caz, victima, earc a luat hotrrea s se sinucid, este numai ajutat de fllptuitor ca s realizeze aceast hotrre. Ajutorul poate consta n procurarea armei 13

sau a substan ei cu care s se sinucid victima, n asigurarea locului potrivit, n darea de sfaturi etc. Att n cazul deterrninrii, ct i n cazul inlesnirii sinuciderii, activitatea de suprimare a vie ii trebuie s fie in exclusivitate opera sinucigaului. Dac fptuitorul svrcstc acte de cooperare direct la realizarea ac iunii sinucigaului, fapta constituie infrac iunca de omor. Urmarea imediat const n sinuciderea sau ncercarea de sinucidere a victimei. Raportul de cauzalitate trebuie s existe. 6. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirect. Nu intereseaz mobilul sau scopul svririi f-aptei. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care victima se sinucide sau nccrc s se sin ucid. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 2 la 7 ani. 9.Forma agravat. Potrivit alin. 2, infrac iunea este mai grav, cnd fapta prevzut n alineatul precedent s-a svrsit fa de un minor sau fa de o persoan care nu era n stare s-i dea seama de fapta sa, ori nu putea ii stpn pe actele sale. Agravanta se justific prin aceea c fa dc persoanele de mai SUB, fapta poate fi svrita mai uor. Este necesar ca fptuitorul s fi cunoscut starea persoanei, altfel agravanta nefiind aplicabil. Sanctiunea const n inchisoare de la 3 la 10 ani.

LOVIREA I VTMAREA lNTEGRITTII CORPORALE SAU A SNT U (art. 180-(84) Lovirea sau alte violen e (art, 180) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, intrac iunca const n lovirea sau orice acte de violen cauzatoare de suferin e fizice. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la atributele persoanei, rela ii care protejeaz persoana mpotriva actelor de violen productoare de suferin e fizice. n turm agravat din alin. 2, obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la interitatea corporal i sntatea persoanei, iar in formele agravate din alin. 11 i alin. 2 , acesta const n rela iile sociale referitoare la convie uirea social in cadrul familiei. 3. Obiectul material const n corpul victimei, deoarece asupra acestuia sunt exercitate actele de violen cauzatoare de suferin e fizice. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Dac fptuitorul i victima infrac iunii fac parte din cadrul aceleiai familii, se va re ine forma agravat din alin. 11 sau, dup caz, alin. 21 Dac ns, fptuitorul are o calitate special, cum ar fi, de exemplu calitatea de func ionar, i svrete fapta cu ocazia exercitrii atribu iilor de serviciu, ncadrarea juridic se va [ace sub aspectul svririi infractiunii de purtare abuziv, prevzut de art. 250 aln. 3 c.p.
14

Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Subiect pasiv poate fi orice persoan. Dac subiectul pasiv este un func ionar care ndeplinete O func ie ce implic exerci iul autorit ii de stat, fapta se va ncadra sub aspectul infractiunii de ultraj, n form calificat, prevzut de art, 239 alin. 2 C.p. 6. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza printr-o fapt, comisiv sau omisiv, constnd n lovirea sau orice alte acte de violen productoare de suferin e fizice. Actiunea se poate datora energiei fptuitorului, cum ar fi, de exemplu, atunci cnd i aplic ma multe lovituri, ClI pumnii i picioarele, sau unei alte forte pe care aceasta o pune n ac iune, constnd, de exemplu n aceea c as mute lin cine, care trntete victima, poate fi urmarea direct a activit ii fptuitorului (n primul exemplu) sau urmarea indirect a activit ii acestuia (ofer persoanei lin scaun stricat, iar aceasta, aezndu-sc, cade i se lovete). Inac iunea poate consta n nendeplinirea unei obligatii, de exemplu, dc a avertiza victima, s nu ptrund ntr-un anumit loc, unde ar putea fi supus unei loviri. Mijloacele i rnodalit ile concrete de svrire a faptei pot fi variate, legea ncfcnd n aceast privin nici o precizare (lovirea cu palma, cu pumnul, cu un corp dur, tragerea de pr etc.). n practica judiciar, s-a re inut c infrac tiune de lovire sau alte violen e - de exemplu - mbrncirea i punerea de piedic unei persoane, deoarece i acestea constituie acte de violen . Urmarea imediat const n suferin ele fizice-. cauzate persoanei vtmare. Suferintele fizice produse sunt prezumatc, n cazul actelor de lovire, i trebuiesc dovedite n cazul altor violen e, deoarece nu orice act de violen este productor de asemenea suferin e. Raportul de cauzalitate trebuie s existe ntre fapt i urmarea socialmente periculoas care Se produce. 7. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirect. Nu intereseaz mobilul i nici scopul svririi faptei. De acestea se va tine seama la individualizarea judiciar a pedepsei. 8. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infractiunii arc loc n momentul n care persoana vtmat este lovit sau n momentul cnd, printr-un alt act de violen , i SImt produse suferin e fizice. Dac fptuitorul realizeaz lovirea prin mai multe acte, svrite mpotriva aceleai persoane i n aceeai mprejurare, va exista o singur infrac iune de lovire. Dac ns, cu aceeai ocazie, fptuitorul lovete mai multe persoane, vor exista. n concurs, format din tot attea infractiuni cte persoane au fost lovite. 9. Sanctiunea const n nchisoare de la I luna la 3 luni sau amend. 10. For';'. agravate. Jnfrac iunea are trei forme agravate, prevzute n alin. 1', 2 i 2'. 1 - Prima form agravat, const potrivit alin. 1', n faptele prevzute la alin. J svrite asupra membrilor familiei. Agravanta ia n considerare calitatea special dintre fptuiror i victim, calitatea de membru de familie. Potrivit prevederilor art. 149' c.p., prin membru de familie se n elege so ul sau ruda apropiat, dac aceasta din urm locuiete i gospodrete mpreun cu fptuitorul. Agravanta reprezint o modalitate de prevenire i combatere a violen ei n familie (domestice).
15

Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la un an sau amend.

TI - A doua form agravat, exist potrivit alin. 2, dacii lovirea sali ac/ele de
violen au pricinuit o vtmare ce necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 20 de zile. Circumstanta agravant presupune ndeplinirea urmtoarelor condi ii: - s se produc o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii, adic o atingere, o tirbire a integrit ii corporalc sau a sntui persoanei; - vtmarea produs s necesite pentru vindecare ngrijin medicale, adic supunerea la un tratament adecvat, aplicat chiar i empiric; - durata ngrijirilor medicale s fie de cel mult 20 de zile. Dac vtmarea produs nu necesit ngrijir medicale pentru vindecare, fapta se ncadreaz n alin. 1, iar dac vtmarea produs necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 20 de zile, fapta se ncadreaz. dup caz, n dispozi iile art. 181 sau 182 alin. I Cip. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amend. TIT - A Ireia form agravat, const, potrivit alin. 2', in faptele prevzute la alin. 2 svrite asupra membrilor familiei. Agravant:a ia n considerare calitatea special dintre fptuitor i victim, calitatea de membru al familiei, n accep iunea prevederilor art 149' c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la unu la 2 ani sau amend. 11.Aspecte prnccsuale, Actiunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate. n cazul faptelor prevzute la alin. l' i 2' actiunea penal se pune n micare i din oficiu. mpcarea partilor nltur rspunderea penal, producndu-i efectele i n cazul n care actiunea penal a fost pus n misare din oficiu. Vtmarea corporal (art. 181) 1. No iune i detini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const in fapta prin care s-a pricinuit integrit ii corporale sau snt ii () vtmare care necesit pentru vindecare ingriji"; medicale de cel mult 60 de zi/e. 2. Obicctuljuridic const n rela iile sociale referitoare la integritatea corporal i sntatea persoanei. form agravat, din. alin. Il, obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la convie uirea social n cadrul familiei. 3. Obiectul matcrial const n corpul victimei. 4.Subiect activ poate fi orice persoan. Dac, n raport cu victima, fptuitorul are calitatea de membru al aceleiai familii, se va retine forma agravat din alin. 11. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o fapt, cornisiv sau ornisiv, care pricinuiete persoanei o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii ce necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 60 de zile. Actiunea poate fi ndreptat, n mod nemijlocit, mpotriva corpului, atunci cnd, de exemplu, victima este mbrncit i proiectat pe un plan dur, sau mpotriva psihicului, cnd se produce victimei un oc psihic, n urma cruia are nevoie de ngrijiri medicale.

rn

16

Actele svritc mpotriva victimei pot fi violente sau ncviolcntc, cum ar fi, de exemplu, atunci cnd i administreaz victimei o substan toxic, aceasta avnd nevoie de ngrijiri medicale pentru vindecare. Inac iunea exist numai dac fptuitorul nu-i ndeplinete obliga ia legal de a mpiedica producerea vtmrii, Urmarea imediat const ntr-o vtmare a integrit ii corporalc sau a snt ii care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 60 de zile. Indiferent dac se realizeaz printr-o lovire sau printr-un act de violen ori printr-un act efectuat fr violen , fapta se ncadreaz n dispozi iile art. 180 alin. 2 C.p., dac durata ngrijirilor medicale necesare pentru vindecare este de cel mult 20 de zile, i se ncadreaz n dispozi iile art, 1 S I c.p., dac durata ngrijirilor medicale este de cel pu in 21 de zile i cel mult 60 de zile. Hotrtoare pentru ncadrarea faptelor ca vtmare corporal este durata ngrijirilor medicale necesare pentru vindecare i nu durata incapacitui de munc a victimei. Raportul de cauzalitate trebuie s existe. Acest raport exist chiar dac la producerea rezultatului au concurat i alte cauze preexistente sau concomitcntc, sau dac rezultatul s-a amplificat datorit culpei victimei sau a medicului care a ngrijit-o. 6. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirecta. De exemplu, n practica judiciar s-a considerat c mbrncirea unei persoane, avnd ca' urmare cderea acesteia i pricinuirea unei vtmri corporalc, constituie un act de violen svrit cu inten ie i nu din culp, chiar dac rezultatul violen ei a depit inten ia fptuitorului. Eroarea asupra persoanei victimei, precum i lovitura deviat nu nltur rspunderea penal, deoarece i n aceste cazuri exist inten ia de a pricinui vtmarea integrit ii corporale sau a snt ii unei persoane. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea inlrac iunii arc loc n momentul n care se produce rezultatul cerut de lege. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 5 ani. 9.F()r~c agravate. Potrivit alin. 1 \ infrac iunea este mai grav i const n fapta prcvazut la alin. I svrit asupra membrilor familiei. Agravanta ia n considerare calitatea special dintre fiiptuitor i victim, calitatea de membru de familie, n accep iunea prevederilor art. 149 c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la unu la 5 ani. 10. Aspecte procesua!e. Ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate. n cazul faptelor prevzute la alin. Il, actiunea penal se pune n micare i din oficiu. mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal, producndu-i efectele i n cazul n care ac iunea penal a fost pus n micare din oficiu. Vtmarea corporal grav (art. 182) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const in fapta prin care s-a pricinuit integrit ii corporale sau snt ii o vtmare care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 60 de zile. 17

2. Obiectnl juridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul persoanei la integritate corporal i sntate. 3. Ohiectulmaterial const n corpul persoanei care este victima a infrac iunii. 4.Subiect activ poate f orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o fapt care produce integrit ii corporale sau snt ii persoanei o vtmare ce necesit pentru vindecare mai mult de 60 de zile ngrijiri medicale. Fcnd trimitere n ceea ce privete fapta la explica iile date la analiza infractiunii de vtmare corporal, n cele ce urmeaz vom examina numai rezultatul care determin caracterul grav al nfrac iunii. Ceea ce atribuie vtmrii caracter grav const, n acest caz, n durata mare a ngrijirilor medicale necesare pentru vindecare. Aceast durat, care depete 60 de zile, constituie i criteriul de delimitare a infrac iunii de vtmarea corporal, caracterizat de producerea unei vtmri care necesit ngrijiri de cel mult 60 de zile. Fapta constituie infrac iunea de vtmare corporal grav i n cazul n care durata ngrijirilor medicale necesare pentru vindecare s-a prelungit peste limita de 60 de zile, datorit aplicrii cu ntrziere a tratamentului medical, dac nu s-a dovedit c persoana vtmat a urmrit s intrzic vindecarea lcziunilor ce i-au fost cauzate, dar i atunci cnd au fost necesare ngrijiri medicale pe timp de 80-90 de zile, n loc de 40-50 de zile, datorit faptului existen ei unei fracturi mai vechi la acelai nivel, cu cea produs de ctre inculpat, motiv pentru care procesul de osificare s-a realizat cu mai mult greutate. Urmarea imediat const ntr-o atingere adus integrit ii corporale, snt ii unei persoane. Raportul de cauzalitate, dintre fapt i urmare, trebuie s existe. 6. Latura subiectiv presupune vinov ia sub forma inten iei indirecte. Dac fapta se svrctc cu inten ie direct, n scopul producerii consecin ei din textul de incriminare, ncadrarea juridic se va face n form agravat din alin. 3. 7. Tentativ i consumarea. Tentativa este posibil, ns nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul cnd se produce urmarea socialmente periculoas. 8. Sanc innea const n nchisoare de la 2 la 7 ani. 9. Forme agravate. lnfrac iunea are dou forme agravate, prevzute n alin, 2 i 3. 1 - Potrivit alin. 2, infrac iunea este mai grav dac fapta a produs vreuna din urmtoarele consecin e: pierderea unui sim sau organ, ncetarea func ionrii acestora, o infirmitate permanentfizic ori psihic, slutirea, avortul, ori punerea n primejdie a vie ii persoanei. Forma agravat se deosebete de forma simpl din alin. 1, prin natura i gravitatea urmrii socialmente periculoase, urmri alternative, pe care le vom examina n continuare. a) - Pierderea unui sim sau organ ori incetarea func ionrii acestora. Este vorba, n primul rnd, pierderea unuia dintre cele cinci sim uri pe care le are omul - vzul, auzul, mirosul, gustul i pipitul. Dei, textul se refer la pierderea unui sim , fapta constituie infrac iunea de vtmare corporal grav i atunci cnd se produce numai
18

..
I

slbirea unui sim . n acest sens, n practica judiciar s-a decis - de exemplu - ca,

atunci cnd, n urma traumausmului suferit de victim, capacitatea func ional a ochiului lezat a fost numai par ial rcstabiht, rrnnnd sechele cu caracter de permanent, care scad acuitatea vizual, afectarea n acest fer a vederii reprezint o infirmitate fizic permanent. astfel nct fapta constituie infrac iunea de vtmare corporal grav. n al doilea rnd, este vorba de lipsirca persoanei de o parte a corpului care ndeplinete o anumit functie - pierderea unui plrnn sau rinichi. in sfrit, textul are n vedere situatia n care organul sau simtul este pstrat, dar nu-i mai poate indeplini functia. h) - Producerea unei infirmit i permanente, fizice sml psihice. Prin infirmitate se n elege starea anormal de inferioritate n care este pus persoana n raport cu celelalte persoane i chiar n raport cu propria stare. anterioar svririi faptei. Starea de inferioritate poate fi fizic sau psihic. n ambele situa ii, infirmitatca trebuie s aib caracter permanent, adic s nu fie susccptibil de dispari ie, n practica judiciar s-a re inut c infirmitate - de exemplu - pierderea corzii vocale stngi de ctre victima infractiunii, lezarea ochiului stng. n urma loviturii cu cioburile de la parbriz ele. e) - Slutirea. Prin slutire, n sensul art, 182 C.p., se ntelege alterarea nf irii fizice a victimei, de formarea. desfigurarea sau mutilarea acesteia, de natur s-i -. creeze un aspect neplcut i s o prejudiciezc din punct de vedere estetic. Pentru a se trage o concluzie sub acest aspect este necesar s se stabileasc prin acte mcdico(egale nccchivoce c victima a suferit un asemenea prejudiciu estetic. Slutirca trebuie s aib caracter de permanen . Constituie o slutire producerea unei cicatrice permanente i de mari dimensiuni pe aproape ntreaga parte a corpului unei femei din regiunea pieptului pn la coapsa piciorului, pierderea a patru dinti din fa , deoarece aceasta creeaz o dizarmonie substan ial a fizionomiei victimei, ceea ce reprezint un prejudiciu estetic nsemnat i ireversibil. d) - Avortul, Prin avort se n elege ntreruperea cursului sarcinii i expulzarca produsului de concep ie. Pentru existen a infractiunii, n acest caz. este necesar, pe de o parte, ca victima s fie o femeie nsrcinat, iar pe de alt parte, ca fptuitorul s fi tiut sau s fi putut cunoate aceast imprejurare. Vtmarea corporal grav avnd ca urmare avortul, se deosebete de provocarea ilegal a avortului prin care s-a cauzat femeii nsrcinate o vtmare corporal grav, art. 185 alin. 3 C.p . n principal, sub aspectul laturii subiective. n timp ce la vtmarea corporal grav, fptuitorul ac ioneaz cu inten ia vtmrii integrit ii corporale sau snt ii victimei, iar avortul ii este imputabil pe baz de praetcrinten ie, la provocarea ilegal a avortului, fptuitorul ac ioneaz cu inten ia ntreruperii cursului sarcinii, iar vtmarea corporal grav i este imputabil pe baz de praeterinten ie. e) - Punerea n primejdie a vietii persoanei. n ipoteza avut n vedere de legiuitor, fptuitorul nu urmrete moartea victimei i nici nu accept acest rezultat, astfel fapta sa ar constitui tentativ de omor si nu vtmare corporal grav. Pentru delimitarea infractiunii de vtmare corporal grav, prin care se pune n pericol via a victimei, de tentativ de omor, se impune s fie avute n vedere toate mprejurri le in
19

care a fost svrit fapta cum sunt: natura instrumentului folosit, intensitatea i efectele loviturilor, zona corpului vizat, ca i urmrile produse. Elementele de diferen iere sunt aceleai ea ntre fapta inten ionat de omor, art. 174 c.p. i fapta practerinten ionat constnd n loviturile sau vtrnrile cauzatoare de moarte, art. 183 Ccp. Inculpatul nu ac ioneaz cu inten ia dc omor, ci aceea de vtmare, punerea n primejdie a vie ii survenind n mod obiectiv ca rezultat mai grav. n discordan cu ceea ce s-a urmrit sau acceptat. n sensul celor artate. s-a re inut - de exemplu. c vtmare corporal grav i nu tentativ de omor, fapta inculpatului care a vtmat grav integritatea corporal a victimei, lovind-o prin aruncarea unei evi rnetalice, peste gard, de la o distan de cel pu in 8 m, deoarece, n spe , nu se poate spune c, ac ionnd astfel, acesta a urmrit, sau a acceptat producerea mor ii victimei, ca rezultat potential al ac iunii sale. Urmrile care atribuic vtmrii caracter grav sunt prevzute alternativ, ceea ce nseamn c pentru existenta infractiunii este suficient s se produc numai una dintre aceste urmri. Latura subiectiv. Vtmarea corporal grav, n aceast form agravat, este svrit cu praeterinten ie atunci cnd, fptuitorul, urmrind s loveasc victima sau s-i cauzeze o vtmare corporal, se produce una dintre consecin ele mai grave artate n art. 182 c.p., consecin a care depete intentia sa i in raport cu care se afl n culp. Sanctiunea const in nchisoare de la 2 la 10 ani. n - Potrivit alin. 3, infrac iunea este mai grav cnd fapta a fost savrit n scopul producerii consecin elor prevzute la alin. I si 2. Circumstanta agravant const n aceea c fapta este svrit cu inten ia direct, deoarece fptuitorul a prevzut consecinta grav care s-a produs, i a urmrit ca aceast consecin s se produc. Tentativa se pedepsete, potrivit alin. 3. Sanctiunea const n inchisoarea de la 3 la 12 ani. Lovirile sali vtmrile cauzatoare de moarte (art. 183) 1. No iune i definitie. Potrivit textului de incriminare, infrac iunea exist dac vreuna dintre faptele prevzute n art. J RO - 182 a avut ca urmare moartea victimei. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul la via , drept recunoscut fiecrei persoane. 3. Obiectul material const in corpul persoanei care este victim a infractiunii, 4.Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele, S.Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni sau inac iuni identice cu cele prin care se realizeaz infractiunite de lovire sau alte violen e, art. 180 Cp., de vtmare corporal, arl. 181 C.p. i de vtmare corporal grav, art. 182 c.p. n ceea ce privete aceste ac iuni sau inac iuni, facem trimitere la explica iile date cu ocazia analizei respectivelor infractiuni. Actiunea sau inac iunea trebuie s aib ca urmare moartea victimei. Totodat, este necesar ca intre actiune sau inac iune i rezultatul produs s existe o legtur de
20

cauzalitate. Aceast legtur de cauzalitate nu este nlturat dac la activitatea fptuitorului se adaug i al i factori contributivi (anteriori, concomitcn i sau survcni i), ct vreme se stabilete c, fr activitatea fptuitorului, rezultatul nu s-ar fi produs. Astfel, n practica judiciar s-a considerat c raportul de cauzalitate exist atunci cnd inculpatul a produs victimei numeroase lcziuni care, dei au avut ca rezultat moartea, nu prezentau gravitate, mijloacele folosite nefiind nici ele aptc s produc moartea, care s-a datorat unei mal adi grave preexistente, sau n cazul cnd inculpatul a rnbrncit victima, iar aceasta, cznd i lovindu-se de un plan dur, a ncetat din via , chiar dac la dezcchilibrarea ci a contribuit i starea de ebrietate n care s-a aflat, sau atunci cnd inculpatul a produs victimei, care a murit, un traumatism cranio-ccrebral prin proiectarea acesteia cu capul pe asfaltul strzii, chiar dac n timpul internrii ei n spital nu i s-a aplicat un tratament medical adecvat. 6. Latura subiectiv. Infrac iunca de loviri sau vtrnri cauzatoare de moarte este o infrac iune a practcrintcn ionat, deoarece lovirea sau fapta de vtmare corporal se svrctc cu inten ie, iar urmarea mai grav, constnd n moartea victimei, i este imputabil fptuitorului pe baza culpci. n practica judiciar s-a considerat c lovirea victimei, persoan n vrst naintat i cunoscut de cei din jur, inclusiv de ctre inculpat, ca fiind cardiac, avnd drept consecin producerea unui oc cardiac i apoi a decesului, constituie infrac iunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte. n alt caz, s-a decis c fapta inculpatului de a fi mbrncit victima, aflat pe'. trotuar, cu spatele la partea carosabil a drumului, chiar n momentul cnd prin dreptul lor trecea lll1 autovehicul, din care cauz, victima, care era n stare de ebrietate, s-a dezechilibrat i a czut pe carosabil, unde a fost surprinsa i accidentat mortal de acel autovehicul, constituie infrac iunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte, deoarece i n acest caz, n raport cu mprejurrile concrete, inculpatul putea i trebuia s prevad rezultatul care s-a produs. Dac nu se poate stabili culpa fptuitorului n raport cu moartea victimei, ci numai inten ia acestuia n raport cu lovirea sau fapta de vtmare corporal, rspunderea penal se stabilete, dup caz, pentru infrac iunea de lovire sau alte violen e sau pentru infrac iunca de vtmare corporal ori vtmare corporal grav. n sfrit, dac se stabilete c fptuitorul a ac ionat nu cu inten ia de a lovi sau de a produce numai o vtmare a integrit ii corporale, ci cu inten ia de a ucide, fapta constituie infrac iunea de omor. Pozi ia subiectiva a fptuitorului, constnd n inten ia de a vtma integritatea corporal ori de a ucide, se stabilete n fiecare caz, dup cum s-a artat cu prilejul exarninrii omorului, inndu-sc seama de instrumentul folosit de fptuitor, zona corpului unde a fost aplicat lovitura, numrul loviturilor, intensitatea acestora, precum i de toate celelalte mprejurri concrete n contextul crora a fost svrit fapta. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu este posibil. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se produce moartea victimei. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 5 la 15 ani.

Vtmarea corporal din culp (art. 184) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n fapta prevzut la arI. IRO a/in. 2 i 21, care a pricinuil () vtmare ce necesit penlru vindecare ngrijiri medicale mai mari de 10 zile, precum i cea prevzut la arI. 181, svrite din culp. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul persoanei la integritate corporal i sntate. n cazul formelor agravate din alin. 3 si 4, infrac iunea arc i W1 obiect juridic secundar, constnd n rela iile sociale referitoare la respectarea msurilor de prevedere pentru exercitarea unei profesii sau meserii. 3. Obiectul material este reprezentat de corpul persoanei care este victima a infractiunii. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal. Infrac iunca poate fi svrit cu participa ic improprie atunci cnd, potrivit art. 31 C.p., o alt persoan contribuie cu inten ie la svrirca faptei din culp de ctre autor. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz fie prin fapta prevzut n art. 180 alin. 2 C.p., care a pricinuit o vtmare ce necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 10 zile, fie prin fapta prevazuta n art. 181 c.p. Articolul 180 alin. 2 c.p. prevede lovirea sau actele de violen care au pricinuit o vtmare ce necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 20 de zile. Ne gsim n prezen a acestei infractiuni atunci cnd lovirea sau actul de violen , svrit din culp, a produs o vtmare ce necesit pentru vindecare cel pu in Il i cel mult 20 de zile ngrijiri medicale. Dac lovirea sau actul de violen svrit din culp a produs numai suferin e fizice ori vtmare ce necesit pentru vindecare ngrijiri medicale ce nu depesc 10 zile, fapta nu constituie infrac iune. Articolul 181 C.p., prevede fapta prin care s-a pricinuit integrit ii corporale sau snt ii o vtmare ce necesit pentru vindecare ngrijin medicale de cel mult 60 de zile. ntruct i eu privire la aceast fapt s-au dat explica ii cu ocazia cxarninrii infrac iunii de vtmare corporal, facem trimitere, i de data aceasta, la cele artate cu acel prilej. 6. Latura subiectiv presupune culpa fptuitorului. 7.Tentativa i consumarea. Tentativa nu este posibil deoarece fapta se svrete din culp. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se produce vtmarea integrit ii corporale sau a snt ii victimei. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la o luna la 3 luni sau amend. 9 . .For~c agravate. Infrac iunea are patru forme agravate, prevzute n alin. 2 - 4'. I - Prima form agravat, exist, potrivit alin. 2, dac fapta a avut vreuna din urmrile prevzute n art. 182 alin. 1 sau 2. Pentru fapta din alin. 1 al art. 182 C.p., urmarea imediat const ntr-o vtmare a integrit ii corporale sau snt ii care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 60 de zile. Pentru forma din alin. 2, urmrile au caracter alternativ, constnd n: pierderea unui sim sau organ, ncetarea func ionrii acestora, o infirmitate permanent fizic sau psihic, slutirea, avortul sau punerea n primejdie a vie ii persoanei. n ceea ce
22

21

privete aceste urmri, facem trimitere la explica iile date cu prilejul examinri: infractiunii de vtmare corporal grav, art, 182 C.p. De exemplu, n practica judiciar s-a considerat ca agravanta exist atunci cnd, fr s se asigure, inculpata a traversat oseaua n fug, prin loc nepermis, astfel nct conductorul unui autoturism care se apropia, a fost pus n situa ia s fac o manevr greit, cu consecin a accidentrii a dou persoane crora le-a cauzat leziuni vindecabile n 100 de zile. Aceasta deoarece, legtura de cauzalitate dintre fapta imprudcnt a inculpatei i producerea rezultatului este evident. Sanctiunea const n nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amend. TI - A doua form agravat, exist potrivit alin. 3, cnd svrirca faptei prevzute n alin. 1 este urmarea nerespectrii dispozi iilor lcgale sau a msurilor de prevedere pent.ru exerci iul unei profesii sau meserii, ori pentru ndeplinirea unei anume activit i. Circumstanta agravant este identic cu cea prevzut n art. 178 alin. 2 C.p. De asemenea, circumstan a agravant prevzut n art. 184 alin. 3 C.p. este aplicabil i biciclistului, care, cu nendemnare i nerespectarea normelor privind circula ia pe drumurile publice, provoac unei persoane, din culp, o vtmare care necesit pentru vindecare ngrijiri medicale mai mult de 10 zile, deoarece persoana care conduce o biciclet pe un drum public ndeplinete o activitate n sensul avut n vedere de lcgiuitor. Dac, prin nerespectarea dispozi iilor legale sau a msurilor de prevedere, pentru exercitarea unei profesii sau mescrii ori pentru ndeplinirea unei anume activit i se provoac din culp, vtmarea integrit ii corporale sau a snt ii mai multor persoane, se svresc tot at.tea infractiuni cte persoane au fost accidcntate. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amend. III - A treia form agravat, exist potrivit alin. 4, dac fapta prevzut n alin. 2 este urmarea nerespectrii dispozi iilor legale sau a msurilor de prevedere pentru exerci iul unei profesii sau meserii, ori pentru ndeplinirea unei anume activit i. Agravanta se aseamana cu aceea din alineatul precedent prin mprejurrile svririi faptei, urmarea nerespectrii dispozi iilor legale sau a msurilor de prevedere pentru exerci iul unei profesii sau meserii.fn practica judiciar s-a decis de exemplu - c fapta inculpatului, brigadier silvic, de a fi ranit grav, din culp, cu arma pe care o avea n dotare, o persoan aflat n apropierea sa, constituie infrac iunea de vtmare corporal din culp, n form agravat prevzut n alin. 4 al art. 184 c.p., deoarece este urmarea nerespectrii dispozi iilor legale sau a msurilor de prevedere pentru exerci iul profesiei. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 3 ani. IV - A patra form agravat exist, potrivit alin. 4', dac faptele prevzute n alin. 3 i 4 sunt svrite de ctre o persoan care se afl n stare de ebrietate. Agravanta ia n considerare starea de ebrietate n care trebuie s se afle fptuitorul n momentul svririi infrac iunii, stare care poate fi dovedit prin orice mijloace de prob. Spre deosebire de forma agravat a uciderii din culp, art. 178 alin. 3 C.p., legiuitorul nu prevede alternativ cu starea de ebrietate i rnbiba ia alcoolic ce depete limita legal, deoarece, cu excep ia circula iei pe drumurile publice, pentru
23

celelalte activit i sau meserii nu se prevede o asemenea limit legal privind mbiba ia alcoolic n snge. Sanctiunea const n nchisoare de la unu la 3 ani, pentru fapta din alin. 3, i nchisoare de la unu la 5 ani, pentru fapta din alin. 4. 10. Aspecte procesuale. Potrivit alin. 5, pentru faptele prevzute n alin. 1 i 3, ac iunea penal se pune n micare la plngcrea prealabil a persoanei vtmate. mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal.
A VORTUL (art. 185-188)

Provocarea ilegal a avortului (art. 185) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1 infrac iunea const n ntreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace. svrit n vreuna dintre urmtoarele mprejurri: a) n a ara institu iilor medicale sau cahinetelor medicale autorizate n acest scop; h) de ctre o persoan care nu are calitatea de medic de specialitate; c) dac vrsta sarcinii a depit patrusprezece sptmni. 2. Obiectul jurjdic principal const n rela iile sociale cu privire la ntreruperea cursului sarcinii n condi ii de siguran pentru integritatea corporal, sntatea i via a femeii nsrcinate. n secundar, este asigurata i naterea unor copii fr malforma ii. 3. Obiectul material const n corpul femeii nsrcinate. 4.Subiect activ poate fi orice persoan, chiar i un medic ce nu are specialitatea necesar, sau un medic specialist care ntrerupe cursul sarcini] mai mare de patrusprezece sptmni sau n afara unit ilor sanitare ori cabinetelor medicale autorizate n acest sens. Participa ia penal este posibil sub toate forrnele, 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o fapt de ntrerupere a cursului sarcinii, Fapta se poate realiza prin orice mijloace, ntotdeauna, ns, cu consim mntul femeii nsrcinate. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca ntreruperea cursului sarcinii s aib loc n vreuna dintre urmtoarele mprejurri: - n afara institu iilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate n acest scop; - de ctre o persoan care nu are calitatea de medic ginecolog; - cnd vrsta sarcinii a depit patrusprezece sptmni. Urmarea imediat const n ntreruperea cursului sarcinii. Raportul de cauzalitate trebuie s existe. 6. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie direct, Cnd fapta se realizeaz n mprejurarea din alin. 1 lit. c), fptuitorul trebuie s cunoasc mprejurarea c vrsta sarcinii este mai mare de patrusprezece sptmni. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete, potrivit alin. 5. Consumarea infractiunii are loc n momentul svririi manoperei/manoperelor avortive, n condi iile alin. 1. li. Sanc iunea const n nchisoare de la 6 luni la 3 ani.
24

9. Forme agravate. Provocarea ilegal a avortului are trei forme agravate prevzute n alin. 2-3. 1 - Prima form agravat const, potrivit alin. 2, n ntreruperea cursului sarcinii, svrit n orice condi ii, rar consirn mntul femeii nsrcinate. Agravanta exist chiar dac sunt respectare cerin ele din alin. I lit. a) - e). Sanctiunea const n nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi. IT - A doua form agravat exist, potrivit alin. 3 ipoteza 1, dac prin faptele prevzute in alin. 1 i 2 s-a cauzat femeii nsrcinate vreo vtmare corporal grav. Vtmarea corporal grav cu urmrile prevzute n ari. 182 C.p., ii este imputabil Iptuitorului pe baza de practerintcn ic. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea W10r drepturi. Il! - A treia form agravat existi." potrivit alin. 3 ipoteza II-a, dac fapta a avut ca urmare moartea femeii nsrcinate, Sanc iunca const n nchisourc de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. 10. Pedeapsa complementar. Potrivit alin. 4, n cazul cnd fapta prevzut in alin. 2) i 3) a rosi svrit de medic, pc lng pedeapsa nchisorii, se va aplica i interdic ia exercitrii profesiei de medic, potrivit art. 641it. c c.p. II. Cauze speciale de ncpedcpslre, Potrivit prevederilor alin. 6, nu se pedepsete intreruperea cursului sarcinii efectuat de medic: a) dac ntreruperea cursului surcinii era necesar pentru a salva viata, sntatea ... sau integritatea corporal a femeii nsrcinate de la un pericol grav i iminent i care nu putea ti nlturat altfel; b) n cazul prevzut n alin. 1 lit. c), cnd ntreruperea cursului sarcinii se impunea din motive tcrapeutice, potrivit dispozi iilor lcgale; e) in cazul prevzut in alin. 2, cnd femeia nsrcinate s-a anat n imposibilitate de a-i exprima voin a, iar ntreruperea cursului sarcinii se impunca din motive terapcutice, potrivit dispozi iilor legale, INFRAC IUNI CONTRA LlBERT IT PERSOANEI Lipsirea de libertate n mod ilegal (art. 189) 1. No iune i dellni ic. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n lipsirea de libertate a unei persoane n mod ilegal. 2. Obiectul juridic principal const in rela iile sociale referitoare la libertatea fizic a persoanei, la dreptul acesteia de a se deplasa i de a ac iona n conformitate cu propria voin , 3. Obiectul material. De regul, infrac iunea nu arc obiect material. n cazul unora dintre formele agrava le ale infractiunii, obiectul material const n corpul victimei, cum ar fi, de exemplu, atunci cnd aceasta este supus unor suferin e fizice. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub forma instigrii i a complicit ii anterioare. Dac fapta este svrit de dou sau mai multe persoane mpreun, se va re ine forma agravat din alin. 2. 25

5. Latura ohiectiv. Elementul material const ntr-o fapt prin care persoana vtmat este lipsit de libertatea fizic, de posibilitatca de a se deplasa i ac iona n conformitate cu propria voin . Fapta poate fi cornisiv sau omisiv. n cele mai frccvcnte cazuri, elementul material este comisiv, constnd, de exemplu. in nchiderea persoanei vtmare ntr-o incapere, mpicdicnd-o astfel s se dcplaseze, sau, dimpotriv, n urcarea acesteia ntr-un vehicul, oblignd-o astfel s se deplasczc. Elementul material c. s te omisiv, cum ar fi, de exemplu, n cazul ncpunerii n libertate a persoanei, earc a rost lipsit de libertate n mod legal, dup incetarea cauzei care a determinat luarea msurii. Pentru existen a infractiunii, nu intereseaz tratamentul la care este supus victima n timpul privrii de libertate. Fapta constituie infrac iune chiar dac acest tratament este deosebit de civilizat. Supunerea victimei la un tratament ru poate constitui ns o circumstan agravant. Lipsirca de libertate a persoanei poate fi total, cnd victima este lipsit complet de libertate de micare, de exemplu, este legat de un copac, sau par ial, cnd i se las victimei o oarecare posibilitate de micare, de exemplu, este ncuiat ntr-un apartament, avnd posibilitatca de a se deplasa dintr-o camer n alta. Pentru existen a infractiunii este necesar ca lipsirea de libertate s aib caracter ilegal. Aceasta deoarece sunt unele situatii n care, din motive bine justificate, legea permite rcstrngcrca Iibcrt ii anumitor persoane, fapta avnd caracter legal i, n consecin , nu constituie infractiune. Trebuie deosebit situa ia persoanei care a svrit fapte penale, deoarece. ntr-un asemenea caz, caracterul ilegal al lipsirii de libertate determin incadrarea juridic a faptei sub aspectul svririi infrac iunii de arestare nclegal, infrac iune prevzut de art. 266 alin. I c.p. Sub aspectul intervalului de timp, Iipsirea de libertate trebuie s dureze att ct victima s fie rnpiedicat n mod efectiv de a se deplasa i ac iona n conformitate cu voin a sa. Urmarea imediat const ntr-o stare de nclcare a libert ii de micare a persoanei vtmate. Lipsirea de libertate n mod ilegal este absorbit uneori n con inutul altei infractiuni. 6. Latura subiectiv presupune vinov ia fptuitorului sub forma inten iei, care poate fi direct sau indircct. Este necesar ca fptuitorul s aib reprezentarea caracterului ilegal al ac iunii sau inac iunii sale. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa infractiunii este pedepsit, potrivit alin. 7. Conswnarea infractiunii are loc in momentul n care se produce urmarea socialmente periculoas, n momentul n care persoana vtmat este lipsit de posibihtatea de a se deplasa i de a ac iona n conformitate cu voin a sa. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani. 9. Forme agravate. Infrac iunea are cinci forme agravate, prevzute n alin. 2-6. 1 - Prima form agravat exist potrivit alin. 2, n cazul n care fapta este svrit prin simularea de calit i oficiale, prin rpire, de o persoan narmat, de dou sau mai multe persoane mpreun sau dac n schimbul eliberrii se cere un folos material 26

sau orice alt avantaj, precum i n cazul n care victima este minor sau este supus unor suferin e ori sntatea sau via a i este pus n pericol. a) svrirea faptei prin simularea de calit i oficiale. Fptuitorul trebuie s simuleze una dintre calit ile oficiale, care, dac ar fi real, i-ar permite s ia msura lipsirii de libertate a persoanei, deoarece numai ntr-un astfel de caz, victima este intimidat i determinat s nu opun rezisten . Din aceast categoric fac parte: calitatea de procuror, de ofi er de poli ie, calitatea de lucrtor sanitar nsrcinat cu depistarea bolilor contagioase etc. h) svrirea faptei prin rpire. Circurnstan a agravant se refer la procedeul folosit de ctre fptuitor, constnd n rpirea victimei pe care o duce ntr-un alt loc, mpotriva voin ei sale, unde o priveaz de libertate. Fr a incrimina fapta de rpire, n mod distinct, legiuitorul a prevzut-o ca o circumstan agravant a infractiunii de lipsire de libertate n mod ilegal. c) svrirea faptei de ctre o persoan narmat. Agravanta ia n considerare faptul c n momentul svririi infractiunii, fptuitorul are asupra sa un instrument, pies sau dispozitiv declarat arm prin dispozi iile legale, art. 151 alin. I c.p., sau un obiect de natur a fi folosit ca arm i pe care I ntrebuin eaz la atac, potrivit art. 151 alin. 2 C.p. Avnd asupra sa arma, fptuitornl este mai decis i mai ndrazne n actiunea sa, tiind c are posibilitatea de a o folosi oricnd. d) svrirea [aptei de dou sau mai multe persoane mpreun. Prin svrirca faptei de dou sau mai mult.e persoane mpreun se n elege svrirea faptei de dou sau mai multe persoane n calitat.e de coautori, precum i svrirea faptei de dou sau mai multe persoane dintre care cel pu in una n calitate de aut.or, iar cealalt sau celelalte n calitate de complici concomiten i. Participantul care rspunde penal este sanc ionat pentru forma agravat a infractiunii, chiar dac unii sau to i ceilal i participan i sunt exonera i de rspunderea penal. Fiind o circumstan real, instigatorii i complicii ant.eriori, care au tiut c fapta va fi svrit de dou sau mai multe persoane mpreun, rspund de asemenea, pentru forma agravat a infrac iunii, potrivit art. 28 alin. 2 C.p. e) dac n schimbul eliberrii se cere un folos material sau orice alt avantaj. Circumstanta agravant const n cererea formulat de ctre fptuitor de a i se da, n schimbul eliberrii persoanei, un folos material sau orice alt avantaj. Nu intereseaz valoarea folosului material, natura avantaj ului dup cum nu intereseaz dac cererea a fost sau nu acceptat. n aceast form agravat, infrac iunea de lipsire de libertate n mod ilegal absoarbe infrac iunea de antaj, devenind astfel o infrac iune complex. j) n cazul n care victima este minor. Starea de minoritate a victimei trebuie s existe n momentul n care victima este lipsit de libertate i nu n momentul n care fptuitorul nceteaz activitatea sa infrac ional. Pentru re inerea agravantei este necesar ca fptuitorul s cunoasc, din orice mprejurare, faptul c victima este o persoan care nu a mplinit vrsta de 18 ani. g) n cazul n care victima este supus unor suferin e. Suferin ele la care este supus victima pot de natur fizic sau psihic i ele pot decurge din modul n care fptuitorul a conceput i executat infrac iunea sau din tratamentul pe care i l-a aplicat victimei n timpul ct a lipsit-o de libertate. Dac se produce i o vtmare a 27

integrit ii corporale sau a snt ii victimei, sunt aplicabile dispozi iile referitoare la concursul de infractiuni, iar dac fapta are ca urmare moartea victimei, infrac iunea prezint o alt form agravat, art. 189 alin. 6 c.p. Il) n cazul n care sntatea sau viata victimei i sunt puse n pericol. Starea de pericol poate rezulta, i de data aceasta, din modul cum a fost conceput i executat infractiunca sau din regimul la care a fost supus victima n timpul ct. a fost lipsit de libertate. Pentru aplicarea agravan ci, este suficient ca aceast stare de pericol s fi existat la un moment dat. Deoarece legiuitorul a avut n vedere numai expunerea victimei la pericolul de a suferi o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii ori de a-i pierde via a, dac victima sufer efectiv o vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii, infrac iunea de lipsire de libertate n mod ilegal intra n concurs cu oricare dintre infrac iunile prevzute de art. 180 alin. 2, art. 181 sau ari. 182 C.p., iar dac fapta are ca urmare moartea victimei, infrac iunea de lipsire de libertate n mod ilegal prezint forma agravat prevzut n art. 189 alin. 6 C.p. Tentativa se pedepsete, potrivit alin. 7. Sanc iunea const n nchisoare de la 7 la 15 ani. n-A doua form agravat const, potrivit alin. 3, n lipsirea de libertate a unei persoane svrit n scopul de a o obliga la practicarea prostitu iei. Agravanta ia n considerare faptul c lipsirea de libertate n mod ilegal este conceput i realizat ca o infrac iune mijloc pentru a determina victima la practicarea prostitu iei. Tentativa se pedepsete, potrivit alin. 7. Sanctiunea const n nchisoare de la 7 la 15 ani. TIT - A treia form agravat exist, potrivit alin. 4, dac pentru eliberarea persoanei se cere, n orice mod, ca statul, o persoan juridic, O organiza ie interna ional interguvernamentol sau un grup de persoane s ndeplineasc sau s nu ndeplineasc un anumit act. Ca i n cazul agravan ei prevzute n alin. 2, este vorba de condi ionarea eliberrii persoanei lipsite de libertate de satisfacerea unei cereri fonnulate de fptuitor, Aceast cerere trebuie s aib ca obiect ndeplinirea sau nendeplinirea unui act de ctre stat, de ctre o persoan juridic, o organiza ie interna ional interguvernamental sau de ctre un grup de persoane. Tentativa se pedepsete. Potrivit alin. 8, constituie tentativa i producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de msuri n vederea comiterii faptei prevzute n alin. 4. Sanc iunea const n inchisoare de la 7 la 18 ani. IV - A patra form agravat, exist, potrivit alin. 5, dac faptele prevzute la alin. 1- 4 se svresc de ctre o persoan care face parte dintr-un grop organizat. Agravanta ia n considerare apartenen a fptuitorului la un grup organizat, fapt ce uureaz svrirea infrac iunii. Sanc iunea const n nchisoare de la 5 la 15 ani, pentru fapta din alin. 1, nchisoare de la 7 la 18 ani, pentru faptele din alin. 2 si 3, respectiv nchisoare de la IOla 20 de ani, pentru fapta din alin. 4. V -A cincea form agravat, exist, potrivit alin. 6, dac fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.
28

Circumstanta agravant se refera la producerea unui rezultat mai grav, constnd in moartea sau sinuciderea victimei, urmare imputabil fpruitorului pe baz de praeterinten ie. De exemplu, n practica judiciar, s-a re inut existen a agravan ci, atunci cnd inculpatii, lipsind victima n mod ilegal de libertate, au exercitat asupra ci presiuni psihice i constrngeri fizice, astfel nct aceasta, prctcxtnd c merge la toalet, a srit pe fereastra de la ctajul 3, cznd pe trotuar i suferind politraumausmc n urma crora a decedat. Sanctiunea const in nchisoarea de la 15 la 25 de ani. Sclavia (art. 190) 1. No iune i defini ie. Infrac iunca const n punerea sau inerea unei persoane n stare de sclavie, precum i traficul de sclavi. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la libertatea persoanei. 3.Obiectul material const n corpul persoanei adus n situa ia juridic a sclavului. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participati a penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se poate realiza prin oricare dintre urmtoarele trei ac iuni alternative: - punerea unei persoane n stare de sclavie; - inerea n stare de sclavie; - traficul de sclavi. Punerea n stare de sclavie a unei persoane, nseamn aducerea acesteia ntr-o total stare de dependen de o alt persoan, transformarea ntr-un simplu obiect al dreptului de proprietate. inerea n stare de sclavie presupune men inerea strii de sclavie n care a ajuns o persoan, exercitarea n continuare asupra ei a prerogativclor dreptului de proprietate. Nu intereseaz cum a ajuns persoana n stare de sclavie i nici cum a fost dobndit n aceasta stare de fptuitor. Traficul de sclavi const n efectuarea unor acte de comer , avnd ca obiect persoane ajunse n stare de sclavie. Urmarea imediat const n suprimarea complet a libert ii individuale a persoanei, n cazul punerii unei persoane n stare de sclavie, perpetuarea condi iei de sclav, n cazul tinerii unei persoane n stare de sclavie i n sfrit, trecerea persoanei de la un proprietar la altul, n cazul traficului de sclavi. Urmarea imediat const n nclcarea libert ii persoanei. Raportul de cauzalitate trebuie s existe. 6. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirect. 7. Tentativa i cousumarea. Tentativa se pedepsete, potrivit alin. 2. Consumarea infrac iunii arc loc n momentul n care persoana este pus sau men inut n stare de sclavie ori n momentul n care se efectueaz un act de comer avnd ca obiect o persoan ajuns n stare de sclavie. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi.
29

Supunerea la munc for at sau obligatorie (art. 191) 1. No iune i detini ie. Potrivit textului de incriminare, infrac iunea const n fapta de a supune () persoan, in alte cazuri dect cele prevzute de dispozi iile legale, la prestarea unei munci contra voin ei sale sau la () munc obligatorie. 2. Obiectuljuridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul persoanei de ai alege n mod liber munca, pe care dorete s o presteze. 3. Obiect material. Infrac iunea nu arc obiect material. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material poate fi realizat prin: - supunerea unei persoane la prestarea unei munci contra voin ei sale sau, - supunerea la u munc obligatorie. Supunerea unei persoane la prestarea unei munci contra voin ei sale nseamn determinarea persoanei prin constrngere, s presteze o munc pe care de bun-voie
nu ar presta-o.

Supunerea unei persoane la o munc obligatorie nseamn a pune persoana n situa ia de a presta o munc la care nu este obligat, ca i cnd ar avea ndatorirea de a
o presta.

Pentru existen a inlrac iunii nu intereseaz natura muncii la care a fost supus persoana vtmat, modul cum s-a realizat actiunea, mijloacele folosite de ctre Iptuitor, dup cum nu intereseaz dac persoana este sau nu rctribuit pentru munca prostat. Fapta constituie infrac iune, chiar dac munca este retribuit n mod corespunztor i s-au asigurat condi ii bune pentru prestarea ei. Munca trebuie s fie prcstat, ns, n alte cazuri dect cele prevzute n dispozi iile legale. Constitu ia Romniei prevede faptul c nu constituie munc for at: al activit ile pentru ndeplinirea obliga iilor militare, precum i cele dcsfurate, potrivit legii, n locul acestora din motive religioase sau de contiin ; b) munca unei persoane condamnate, prestat n condi iile normale, n perioada de deten ie sau de libertate condi ionat; c) prestatiile impuse n situa ia creat de calamit i ori de alt pericol, precum i cele care fac parte din obliga iile civile normale stabilite de lege. Pentru ca fapta s constituie infrac iune, este necesar ca munca la care este supus persoana s dureze un anumit interval de timp, n aa fel nct s rezulte c este vorba de o nclcare efectiv a libert ii acesteia sub aspectul la care ne-am referit. Urmarea imediat eonst n nclcarea libert ii persoanei. Raportul de cauzalitate
trebuie s existe.

6. Latura subiectiv presupune vinov ia sub forma inten iei. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii arc loc n momentul n care persoana vtmat este supus muncii for ate sau obligatorii, moment n care se produce urmarea socialmente periculoas a faptei. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 6 luni la 3 ani.
30

Violarea de domiciliu (ari. 192) 1. No iune i det'ni ie. Potrivit alin. 1. infrac iunea const n ptrunderea fr drept. n orice mod ntr-o locuin , ncpere, dependin sau loc mprejmuit innd de acestea, fort' consimmntul persoanei care le folosete, sau refuzul de a le prsi la cererea acesteia. 2. Ohiectul juridic principal const n rela iile sociale referitoare la dreptul persoanei de a-i desfura viata privat, ntr-un loc ales n mod liber, fr vreun amestec abuziv i nedorit din partea altora. Obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la regimul armelor i muni iilor, atunci cnd fapta se svrete, n condi iile alin. 2, de ctre o persoan narmat. 3. Obiectul material. Infrac iunca de violare de domiciliu nu arc obiect material. 4.Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective poate fi realizat prin dou modalit i alternative, dintre care o ac iune i o inac iunc. Ac iunea const n ptrunderea ntr-un domiciliu. trebuie s fie efectiv i s se realizeze cu privire la o locuin , ncpere, dcpcndint sau loc mprejmuit innd de acestea. in practica judiciar, s-a retinut c violare de domiciliu fapta inculpatului care a ptruns, prin escaladarea unei ferestre, ntr-un cmin, deoarece camerele dintr-un camin. constituie pentru persoanele care le ocup o adevaral locuin n sensul dispozitiilor ari. 192 C.p. Ptrunderea poate fi realizat n orice mod, prin violen , amenintare, efractie, escaladare etc. Ptrunderea fr drept ntr-o locuin , ncpere, dependinr sau loc mprejmuit innd de acestea determin existenta infractiunii. Dreptul de proprietate asupra imobilului nu-i confer proprietarului libertatea de a ptrunde n locuin a chiriaului mpotriva vointei acestuia. Dac ptrunderea n locuin se face n virtutea unui drept, lipsind o cerin esen ial a legii pentru existenta infractiunii de violare de domiciliu, fapta nu constituie infrac iune. Potrivit art. 27 alin. 2 din Constitu ie, de la principiul inviolabilit ii domiciliului se poate deroga prin lege, n urmtoarele situa ii: - pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotrri judectoreti; - pentru nlturarea unei primejdii privind via a. integritatea fizicii sau bunurile unei persoane ; - pentru aprarea siguran ei na ionale sau a ordinii publice; - pentru prevenirea rspndirii unei epidemii. Ptrunderea trebuie s se realizeze fr consim mntul persoanei care folosete respectiva locuin , ncpere, dependin sau loc mprejmuit innd de acestea. Dac locuin a este folosit de mai multe persoane, dreptul de a permite sau interzice ptrunderea cuiva n locuin a comun l are oricare dintre acele persoane. Lipsa consim mntului poate rezulta i implicit dintr-o anumit mprejurare, cum ar fi. de exemplu, atunci cnd persoana, plecnd de acas, ncuie ua. Inac iunea const n refuzul fptuitorului de a prsi o locuin , ncpere, dcpendin sau loc mprejmuit innd de acestea, la cererea persoanei care le folosete i are ca situa ie premiz mprejurarea c, n momentul svririi, fptuitorul se afl n
3\

respectiva locuin . Pentru existenta in frac iunii este necesar ca persoana vtmat, sau reprezentantul, s formuleze o cerere expres, categoric, cerere adresat fptuitorului de a prsi respectiva locuin , ncpere, dependin sau locul mprejmuit tinnd de acestea. Refuzul fptuitorului de a prsi locuin , ncperea, dependinta sau locul mprejmuit innd de acestea. poate fi un refuz explicit sau implicit. Urmarea imediat const ntr-o nclcare a libert ii persoanei de a avea un domiciliu n care s-i desfoare viata personal rar nici un amestec din partea altcuiva. 6. Latura subiectiv. Violarea de domiciliu se svrctc inten ie. n modalitatea omisiv, intentia fptuitorului rezult din aceea c i li-a cerut n mod expres s prseasc domiciliul, cerere creia nu i d curs. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa infractiunii, posibil n modalitatea cornisiv, nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care fptuitorul ptrunde n domiciliul persoanei vtmate sau refuz s-I prseasc. H. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 4 ani. 9. Forme agravate. Potrivit alin. 2~ infrac iunca este mai grava dac se svrete n urmtoarele mprejurri: a) de o persoan narmat; b) de dou sau mai multe persoane mpreun; c) n timpul nop ii; d) prin folosirea de calit i mincinoase. in cele ce urmeaz vom analiza numai continutul circumstan elor care i confer infractiunii forma agravat. a) svrirea faptei de o persoana narmat. Agravanta ia n considerare faptul c infrac iunea se svrestc cu mai mult uurin , fptuitorul avnd asupra sa o arm n accep iunea dispozi iilor art. 151 alin. 1 si 2 C.p. b) svrirea faptei de dou sau mai multe persoane impreun. Agravanta este identic cu cea prevazut n cazul Iipsirii de libertate n mod ilegal i are aceeai ra iune. Dac fapta este svrit de cel pu in trei persoane mpreun, se aplic numai agravanta special, art. 192 alin. 2 c.p. c) svrirea faptei n timpul nop ii. Agravanta ia n considerare faptul c n timpul nop ii sporete gradul de pericol social. deoarece, n ambian a pe care o creeaz noaptea, scad posibilit ile de aprare ale victimei, ceea ce uureaz comiterea infractiunii, Pentru aplicarea agravan ei este suficient si, se stabileasc faptul c violarea de domiciliu s-a svrit n timpul nop ii, fiic a condi iona existen a agravan ei i de alte mprejurri, cum ar fi, de exemplu, dac a profitat sau nu de ambiao a specific nop ii. ntruct legea nu face nici o distinc tie, agravanta se aplic att n cazul n care violarea de domiciliu se realizeaz prin actiunea de ptrundere, ct i n cazul n care fapte, se realizeaz prin refuzul fptuitorului de a prsi locul n care a ptruns. d) svrirea faptei prin folosirea de calit i mincinoase. agraveaz infrac iunea, deoarece, prin folosirea de ctre fptuitor a acestui procedeu, cresc ansele de reuit,
32

fiind intimidat sau indus n eroare de calitatea fptuitorului, victima nu opune rezisten a pe care altfel ar opune-o. n sfera calit ilor mincinoase, intra orice calitate pe care fptuitorul i-o atribuic, dei n realitate nu o posed (de exemplu, calitatea de rud, de lucrtor la unitatea de distribu ie a gazului metan ori a cicctricit ii etc.). Sanc iunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani. 9. Aspectc proccsuale. Pentru fapta prevzut n alin. 1, actiunea penal se pune n micare la plngcrca prealabil a persoanei vtmare. mpcarea par i lor nltur rspunderea penal. Amcnin arca (art. 193) L No iune i defini ie. Infrac iunca const in fapta de a amenin a o persoan cu svrirea unei infractiuni sau a unei fapte pgubitoare ndreptate mpotriva ei, a so ului ori a unei rude apropiate, dac este de natur sef () a/armeze. 2. Obiectul jurtdic const n rela iile sociale referitoare la libertatea moral a persoanei. 3. Obiectul material. Infrae iunea nu are obiect material. 4.Subiect activ poate fi orice persoan. Participa iu penal este posibil sub toate formele. Coautoratul nu este posibil atunci cnd fapta se svrctc prin viu grai. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o ac iune de", amenin are, fapt care arc accep iunea din vorbirea curent, n sensul de a arta inten ia de a face ru cuiva, insuflndu-i, n felul acesta, temerea pericolului n care se gsete. Actiunea de amenin are poate fi realizat prin orice mijloace: cuvinte, gesturi, fapte, semne simbolice etc. Ac iunea de amenintare trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerin e: - s aib ca obiect svrirca unei infractiuni sau a unei fapte pgubitoare - infrac iunea sau fapta pgubitoare cu a crei svrirc se amenin trebuie s fie ndreptat mpotriva persoanei amenin are, a so ului acesteia ori a unei rude apropiate. innd seama de sentimentele care leag so ii. precum i rudele apropiate, legiuitorul a considerat c libertatea moral a unei persoane poate fi rpit nu numai atunci cnd i se aduce la cunotin consecin a negativ care urmeaz s se produc mpotriva ci, ci i atunci cnd aceast consecin ar privi una dintre persoanele care i sunt apropiate. - ac iunea de amenin are trebuie s fie de natur s-I alarmeze pe cel amenin at, s aib aptitudinea producerii acestui rezultat. Amenin area este de natur s alarmcze atunci cnd este apt s inspire celui amenin at o temere grav i temeinic. La stabilirea aptitudinii amenin rii de a alarma se ine seama de persoana celui amenin at, de calit ile sale subicctivc, de gradul su de instruire, de starea psihic n care s-a gsit n momentul svririi faptei, deoarece, n func ie de aceste mprejurri o amenin are poate fi susceptibil de a alarma n cazul unei persoane i poate fi lipsit de aceast aptitudine n cazul alteia. - consecin a negativ, rul cu care se amenin trebuie s aib caracter injust. n acest sens, n practica judiciar s-a considerat c nu constituie infrac iunea de amenin are fapta inculpatului de a fi amenin at victima, c "o va aranja cu legea, dac se mai ine de capul lui".
33

- consecin a negativ, rul cu care se amenin trebuie s fie realizabil intr-un viitor nu prea ndeprtat. Totodat, rul cu care se amenin nu trebuie s se realizeze imediat, situa ie n care fapta de amenin are este absorbit de infrac iunca care a constituit obiectul amenin rii, cum ar 'fi, de exemplu, atunci cnd fptuitorul a amenin at victima c o va lovi i a lovit-o de ndat. Amenin area este absorbit uneori, n con inutul altor intrac iuni, ca clement constitutiv, cum ar fi de exemplu, n cazul tlhriei, arl. 211 C.p., santajului, arl. 194 c.p. etc., sau ca o circumstan agravant, de exemplu, n cazul infractiunii de nerespectare a hotrrilor judectoreti, art, 271 C.p. 6. Latura subiectiv presupune inten ia. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu este pedepsit. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se svreste fapta incriminat, victima lund cunotin de amenin are, fapt de natur s o alarmeze. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 luni la un an sau amend, fr ca pedeapsa aplicat s poat depi sanctiunea prevzut de lege pentru infrac iunca care a format obiectul amcnin rii. 9. Aspecte proccsuale. Ac iunca penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate. mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal. antajul (art. 194) I, No iune i dcl1ni ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n constrngerea unei persoane, prin violen sau amenin are, sef dea, s fac, s nu fac sau s sufere ceva, dac fapta este comis spre a dobndi in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul. 2. Obiectul juridic principal const n rela iile sociale referitoare la libertatea moral a persoanei. Obiectul juridic secundar poate eonsta n rela iile sociale cu caracter patrimonial, atunci cnd se urmrete un folos material, fie referitoare la un alt drept sau interes al acesteia, atunci cnd folosul urmrit nu este de natur patrimonial. 3. Obiectul matcrial. De regul, infrac iunea nu are obiect material, chiar dac fptuitorul urmrete, i eventual, ob ine un folos material. Obiectul material poate consta n corpul victimei, atunci cnd fptuitorul ntrebuin eaz violen e fizice. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o ac iune de constrngere exercitat asupra unei persoane. A constrnge o persoan nseamn a-i impune s fac sau s nu fac ceva mpotriva voin ei sale. Constrngerea trebuie s fie exercitat prin violen sau amenin are. Violen a const 'in orice act prin care o for strin ac ioneaz asupra persoanei pentru a-i infrngc rezisten a fizic. antajul absoarbe n con inutul su numai acele acte de violen care nu depesc intensitatca celor la care se refer art. 180 C.p. Amenin area presupune efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei temerea c, n viitor, ea, so ul ei sau o rud apropiat urmeaz s suporte un ru,
34

constnd n svrirca unei infrac iuni sau a unei fapte pgubitoare, avnd accep iunea de la art. 193 c.p. Constrngcrca trebuie s fie efectiv i s aib ca obiect determinarea victimei s dea, s fac, s nu fac sau s sufere ceva. n practica judiciara se pune problema delimitrii santajului, n situa ia n care constrngerea este ntrebuin at pentru a determina persoana vtmat s dea un bun cu valoare patrimonial, de infractiunca de tlhrie. Dei ntre aceste dou infractiuni exist ascrnnri, ele se deosebesc esen ial prin aceea c, n cazul antajului, sunt nclcate, n primul rnd. rela iile sociale referitoare la libertatea persoanei, n timp ce n cazul tlhriei, sunt nclcate~ n primul rnd rela iile sociale referitoare la patrimoniul acesteia. Pentru ca fapta s constituie infrac iunea de antaj, este necesar s i se produc victimei o stare de temere care s persiste pe parcursul unui anumit interval de timp, ntre momentul exercitrii constrngerii i momentul cnd, victima i redobndete libertatea moral. Pentru existen a infractiunii de antaj este necesar ca pericolul la care se vede expus victima s fie un pericol viitor i nu iminent, iar rezultatul violen ei sau amcnin rii urmrit de fptuitor s fie distan at n timp de actul constrngcri i. 6. Latura subiectiv presupune inten ia direct, deoarece fptuitorul svrctc fapta cu scopul de a dobndi n mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul. 7. Tentativa i consumarea. Tenrariva nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul exercitrii constrngerii, prin~' violenta sau amenin are, moment n care se produce urmarea socialmente periculoas constnd n nclcarea libert ii morale a victimei. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 5 ani. 9. Forma agravat. Potrivit alin. 2, infrac iunea este mai grav dind constrngerea const n amenin area cu darea n vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromi toare pentru persoana amenin at, pentru so ul acesteia sau pentru o rud apropiat. n timp ce la forma simpl a infrac iunii, constrngcrca poate fi realizat prin constrngere sau amenin are, la forma agravat: aceasta se realizeaz numai prin amenin are. Amenin area trebuie s aib drept obiect darea n vileag a unei fapte, reale sau imaginare, compromi toare pentru persoana amenin at, pentru SOIul acesteia sau pentru o rud apropiat. n practica judiciar, s-a re inut c infrac iune de antaj n forma agravat - de exemplu - fapta inculpatului de a fi constrns victima la raport sexual, arnenin nd-o c va da publicit ii unele fotografii compromi toare. Sanctiunea const n nchisoare de la 2 la 7 ani. Violarea secretului corespondentei (art. 195) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n deschiderea unei coresponden e adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicri efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distan ei, fr drept, iar potrivit alin. 2, const n sustragerea, distrugerea sau re inerea unei coresponden e, precum i divulgarea con inutului unei coresponden e, chiar atunci
35

cnd a fost trimis deschis sau a fost deschisei din greeal, ori divulgarea con inutului unei convorbiri sau comunicri interceptate, chiar n cazul in care [ptuitorul a luat cunotin de aceasta din greeal sau din ntmplare. 2, Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la libertatea persoanei de a comunica cu alte persoane, prin intermediul mijloacelor de transmitere la distan , coresponden , telefon, telegraf etc., la adpost de orice interven ie abuziv din partea altora. 3. Obiectul material. Infrac iunea de violare a secretului coresponden ei are, n unele modalit i de svrire, i un ohiect material, constnd n corespondenta adresat altuia, (a de care se svretc actiunea de deschidere fr drept, sustragere, distrugere sau retinere. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participati a penal este posibil, de regul, sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective poate fi realizat prin lina sau unele dintre ac iunile alternative prevzute n textul de incriminare. alin. I i 2, constnd n: - deschiderea unei coresponden e adresate altuia. Deschiderea coresponden ei trebuie s se fac fr drept. Uneori legea permite deschiderea coresponden ei altuia, wnl consirn mntul destinatarului. Astfel, prin ii, tutorii, i, n general, persoanele care au sarcina de a asigura educarea minori lor, pot deschide coresponden a adresat acestora, atunci cnd exist indicii c, prin con inutul ei, coresponden a ar putea influen a negativ dezvoltarea lor moral. De asemenea, organul judiciar, dac interesul urmririi sau a judec ii o cere, n condi iile legii, are dreptul de a deschide coresponden adresat nvinuitului sau inculpatului. Nu svrete infrac iunea de violare a secretului coresponden ei expeditorul care deschide coresponden a nainte de a ajunge la destinatar. - interceptarea unei convorbiri sau comunicri efectuate prin telefon, tclegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distan . Persoanele care sunt indrept ite s deschid, o coresponden adresat altuia, sunt ndrept ite s intercepteze, n acelea i situa ii o convorbire sau comunicare. n sfrit, convorbirea sau comunicarea trebuie efectuat prin telefon, telegraF sau alte prin mijloace de transmitere la distan . - sustragerea unei coresponden e, are accep iunea de la art. 208 c.p. Nu intereseaz modul n care fpuiitorul a svrit sustragerea i nici din detinerea cui a sustras coresponden a (expeditor, destinatar, persoana care efectueaz transmiterea etc.). Dac respectiva coresponden sustras con tinca bani sau alte valori, pe care fptuitorul i le-a nsuit, infrac iunea de violare a secretului coresponden ei intr n concurs cu in frac iunea de furt. - distrugerea unei coresponden e, are accep iunea de la ari. 217 c.p., nseamn a O nimici. a o suprima n materialitatea sa, ceea ce face ca aceasta s nu mai fie n msur s transmit destinatarului comunicarea pe care expeditorul a vrut s i-o fac. Nu intereseaz dac distrugerea coresponden ei este total sau par ial, dup cum nu intereseaz nici mijloacele prin care a fost svrit fapta. - re inerea unei coresponden e presupune situa ia n care coresponden a ajungnd n posesia altei persoane, aceasta nu o remite destinatarului. Fapta constituie

36

infrac iune chiar dac Iptuitorul nu a deschis coresponden a pe care a sustras-o, distrus-o ori re inut-o iar drept. - divulgarea con inutului unei coresponden e ori a unei convorbiri sau comunicri intcrccptatc, chiar atunci cnd coresponden a a fost trimis deschis ori a fost deschis din greeal sau cnd fptuitorul a luat cunotin de con inutul convorbirii sau comunicrii din greeal sau din ntmplare. Pentru existen a infractiunii, DU intereseaz mijloacele svririi faptei, dac divulgarea B-a tcut de ndat Bau mai trziu, dup cum nu intereseaz dac divulgarea este integral Bau par ial. 6. Latura subiectiv presupune inten ia. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se svrctc oricare dintre ac iunile alternative prevzute n textul de incriminare, moment n care se produce i urmarea socialmente periculoas. 8. Sanc iunea const n inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 9. Aspecte prucesuale, Actiunea penal se PW1C n micare la plngcrca prealabil a persoanei vtmatc. mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal. Divulagarea secretului profesional (art, 196)

Divulgarea datelor trebuie s se fac rar drept, Legea oblig uneori la divulgarea datelor ctre organele abilitate, i n consecin . fapta nu constituie infrac iune. Astfel, divulgarca are caracter licit atunci cnd datele se refer la svrirea unei infrac iuni cu privire la care exist, potrivit legii, obliga ia denun rii. Divulgarea trebuie s fie de natur a aduce prejudicii unei persoane. mprejurarea dac fapta a creat sau nu aceast posibilitate se va stabili, n fiecare caz, de ctre instan a de judecat. 6. Latura subiectiv presupune inten ia. Fptuitorul trebuie s aib reprezentarea c divulg date care i-au fost ncredin ate sau de care a luat cunotin n virtutca profesiei sau func iei, date al cror secret este inut a-l pstra, ca fapt este de natur s produc un prejudiciu unei persoane i c prin svrirca ci ncalc libertatea individual. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu este pedepsit. Consumarea infractiunii arc loc n momentul cnd ac iunea de divulgare fiind svrit, se produce urmarea periculoas a faptei. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amend. 9. Aspecte procesuale. Ac iunea penal se pune n micare la plngerca prealabil a persoanei vtmare. mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal. INFRACTIUNI I'RIVITOARE LA VIATA SEXUAL

1. No iune i detini ie. Infrac iunca const n divulgarea,jr drept, a unor date,' de ctre acela cruia i-au fost ncredin ate, sau de care a luat cunotin in virlulea profesiei ori func iei, dacfapta este de natur a aduce prejudicii unei persoane. 2. Obiectul juridic principal const n rela iile sociale referitoare la libertatea persoanei de a ncredin a secrete altor persoane, care exercit anumite profesii sau func ii, rar temerea c acestea vor fi divulgare, precum i de a nu i se divulga secretele de care o alt persoan a luat cunotin n virtutea profesiei sau func iei, 3. Obiectul material. Infractiunca este lipsit de obiect material. 4.Subiectul activ este calificat, infrac iunca putnd li svrit numai de ctre o persoan care exercita o profesie sau func ie n virtutca creia i se ncredin eaz sau afl date referitoare la via a personal a cuiva(ex. medicul, avocatul, notarul, farmacistul, preotul etc). Participa ia penal este posibil sub forma instigrii sau complicit ii. Coautoratul nu este posibil, deoarece pstrarea secretului profesional este o obliga ie cu caracter personal. 5. Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective const ntr-o ac iune de divulgare a datelor care i-au fost ncredin ate fptuitorului sau de care acesta a luat cunotin n virtutca profesiei sau func iei. Nu intereseaz dac divulgarea s-a fcut direct sau indirect, dac au fost divulgate toate datele sau numai o parte din ele, De asemenea, nu intereseaz mijloacele prin care s-a facut divulgarea i nici persoana fa de care fi-a svrit ac iunea. Divulgarea trebuie s se refere la anumite date cu caracter secret, date care nu pot fi divulgate orice ICI de lapte, mprejurri, manifestri, legate de via a personal a cuiva care, prin natura lor, prin voin a celui la care se refer sau potrivit legii, nu trebuie cunoscute de alte persoane.
37

Violul (art. 197) L No iune i deflni ic. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n actul sexual, de orice natur, cu o alt persoan de sex diferit sau de acelai sex, prin constrngerea acesteia sau profitnd de imposibilitatea ei de a se apra ori de a-i exprima voin a. 2. Obiectul juridic principal const n rela iile sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea sexual a persoanei, indiferent de sex. Obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la integritatea corporal i sntatea persoanei, n cazul violului care a avut ca urmare o vtmare corporal grav a victimei, rela iile sociale referitoare convic uirca n cadrul familiei, n cazul violului svrit asupra unui membru al familiei, rela iile sociale referitoare la dreptul la via , n cazul n care violul a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. 3. Obiectul material const n corpul victimei fa de care se exercit n mod nemijlocit att constrngerea, ct i actul sexual. Este vorba, binen eles, de corpul unei persoane n via . 4. Subiectul activ. Jnfrac iunea de viol poate fi svrit de orice persoan, indiferent de sex. Dac fapte se svrcte asupra unui membru al familiei, n accep iunea art. l491C.p., se va re ine forma agravat din alin. 2 lit. b') c.p. Participa ia penal este posibil sub toate formele, avnd n vedere faptul c actul sexual, de orice natur, presupune o mare varietate de ac iuni prin care se poate realiza. 5. Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz printr-un act sexual, de orice natur, care are loc fr consirn rnntul victimei, persoana de sex opus ori de acelai sex cu fptuitorul. 38

Sfera actelor sexuale, de orice natur, este cuprinztoare, incluznd att raporturile sexuale normale, ct i actele nefireti de satisfacere a instinctului sexual. n consecin , prin dispozitiile alin. 1, legiuitorul a incriminat. c infrac tiune de viol, nu numai raportul sexual, dar i orice alt act sexual svrit prin constrngerea victimei sau profitnd de imposibilitatea acesteia de a se apra ori de a-i exprima vointa. Pentru existen a infractiunii nu intereseaz vrsta victimei. in afar de cazul cnd aceasta nu a implinit 15 ani, situa ie in care se va re ine forma agravat din alin. 3 ipoteza T. Dac victima, mai mic de 15 ani, este chiar fiica fpuutorului, iar violul $C realizeaz printr-un raport sexual normal, fapta constituie att infrac iunea de viol n form agravat, ct i infrac iunea de incest Infrac iunea de incest nu se absoarbe in form agravat de la alin. 2 lit. b1). deoarece, in primul rnd, prin svrirea celor dou infractiuni se ncalc relatii sociale diferite. iar sfera de cuprindere a membrilor de familie, n acceptiunea art. 149' c.p. este, de regul, mai mic dect cea referitoare la rudele apropiate. Lipsa consim rnntului victimei rezult din mprejurarea c actul sexual se realizeaz: - prin constrngere, fizic ori psihic; - profitnd de neputin a victimei de a se apra ori de a-i exprima vointa. Constrngerea fizic presupune ntrebuin area unor acle de violen sau a oricror alte acte care presupun folosirea for ei fizice a fptuitorului pentru nfrngerea -. rezistentei victimei. Aceast for trebuie s fie suficient de puternic pentru a constrnge, rmnnd ns n limitele prevzute de lovirile sau alte violen e, art. 1 RO c.p. i vtmarea corporal, arr, 181 c.p., infractiuni care sunt absorbite. n caz contrar, dac i se cauzeaz victimei o vtmare corporal grav, in accep iunea art, 182 c.p., se va re ine forma agravat a violului din alin. 2 lit c). Constrngerea moral presupune amenin area victimei cu producerea unui ru ndreptat n mod nemijlocit asupra acesteia, asupra so ului sau unei rude apropiate, ru care nu poate fi evitat dect prin acceptarea actului sexual. Scopul pentru care se ntrebuin eaz constrngerea fizic sau moral const in determinarea victimei la realizarea unui act sexual, de orice natur. Este n neputin de a-i manifesta vointa persoana care, datorit vrstei, datorit unei maladii sau altor mprejurri (de exemplu, se afla n stare de be ie complet, de lein, de somn hipnotic etc.), nu-i d seama de ceea ce se petrece i nu-i poate manifesta acordul su dezacordul cu privire la actiunea tptuitorului. Fptuitorul trebuie s profite de imposibilitatea victimei de a se apra sau de a-i exprima voin a. Lipsa consim rnntului victimei, reprezint deosebirea esen ial dintre viol i actul sexual cu un minor, ari. 198 Crp., infrac iune la care actul sexual, de orice natur, se realizeaz cu consim mntul victimei, chiar dac, din diferite cauze, acesta este vicia!. Infrac iunea de viol absoarbe n con inutul ei, n mod natural, lipsirea de libertate n mod ilegal, art, 1 R9 c.p., necesar realizrii actului sexual prin constrngere. 6. Latura subiectiv. Infrac iunea de viol se svrete cu intentie direct. 7.Tentativa i consumarea. Tentativa infrac iunii de viol se pedepsete, potrivit art. 204 Cp. Tentativa de viol exist atunci cnd fptuitorul a folosit constrngerea 39

impotriva victimei pentru a o determina la un act sexual) de orice natur, ns, datorit unor mprejurri independente de vointa sa, nu a putut realiza acest act. Consumarea infractiunii are loc in momentul n care este nclcat libertatea i inviolabilitatea sexual a victimei. prin realizarea actului sexual, de orice natur, cu ajutorul constrngerii sau profitnd de imposibilitatea victimei de a se apra sau de ai exprima voin a. Il. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. 9. "orme agrav:otc. Inlrac iunea de viol are trei forme agravate prevzute n alin. 2 i 3. J - Prima form agravar, exist potrivit alin. 2, dac: a) fapta a fost svrit de dou sau mai multe persoane mpreun; b) victima se afl n ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau n tratamentul fpuutorului: b') victima este membru al familiei; c) s-a cauzat victimei o vtmare grav a integrit ii corporale sau a snttii. in cele ce urrnaz vom analiza numai con inutul circumstan elor care i confer faptei forma agravat. (1) fapta a fost svrit de dou scm mai multe persoane mpreun. Nu este necesar ca toli fptuitorii s aib acte sexuale cu victima, fiind suficient ca actul sexual s foc realizat numai de unul dintre ei, cellalt sau ceilal i fptuitori, desfurnd activit i sirnultane in calitate de complici concornitenti. Dac to i fptuitorii au avut succesiv acte sexuale cu victima, fiecare ajutnd i fiind la rndul su, ajutat de ceilal i, rspunderea lor penal se stabilete pentru o singur infractiune de viol n form agravat, in calitate de autori, nu i pentru complicitate la aceast infrac iune. Svrirca faptei de dou sau mai multe persoane mpreun este o circumstan real, ceea ce nsernn c ea se rsfrnge asupra instigatorilor i complicilor anteriori, dac acetia au cunoscut-o sau au prevazut-o. Dac violul este svrit de cel putin trei persoane mpreun, agravanta prevzut n art. 197 alin. 2 fit. a) c.p., intra n concurs cu agravanta general prevzut n ari. 75 lit, a) Cip., se va aplica numai agravanta special, potrivit reguli c specialul primeaz fa de general. h) victima se ofl n ngrijirea, ocrotirea, educarea. paza sau tratamentul fptuitorului. Circumstanta agravant se refer, n acest caz, la existen a unui raport special ntre fptuitor i victim, raport n temeiul cruia acesta avea obliga ia de a o ngriji, ocroti, educa supraveghea sau trata medical. - ngrijirea victimei presupune, din partea fptuitorului, obliga ia de a-i acorda
asisten ;

- ocrotirea victimei presupune, ca situa ie premiza, din part.ea fptuitorului, calitatea de tutore sau curator; - educarea, presupune, ca situa ie premiza, obliga ia fptuitorului de a desfura cu victima o munc educativ. - paza victimei, presupune obliga ia fptuitorului de a o pzi i supraveghea; - tratamentul victimei, presupune aflarea acesteia n tratamentul fptuitorului, la spital sau la domiciliu. 40

b'} victima este membru al familiei. Agravanta ia n considerare calitatea special dintre fptuitor i victima, rezultnd din mprejurarea c fac parte din aceeai familie, n accep iunea art. 149' c.p. Agravanta reprezint o modalitate de prevenire i de
combatere a violentei din cadrul familiei. a violen ei domestice.

c} s-a cauzat victimei o vtmare gravei a integrit ii corporale sau a snt ii.
Circumstanta agravanl se refer la producerea, n al-ara urmrii specifice violului, a unui alt rezultat, constnd ntr-o vtmare corporal grav. n accep iunea arL 182 C_p_ Pentru existenta agravantei, vtmarea corporal grav trebuie s indcplincusc dou cerin e: - s fie consecin a violen elor exercitate asupra victimei pentru a O constrnge la act sexual. de orice natur. s-i fie irnputabil (ptuitorului pe baz de practcrintcn ic. Dac vtmarea corporal grav a fost urmrit de fptuitor, ne aflm n prezen a unui concurs alctuit din infrac iunca de viol i infruc iunca de vtmare corporal grav.

sexual a persoanei avnd vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani. Dei actul sexual are loc cu consirn mntul victimei, acest consim mnt nu este considerat de lege ca fiind valabil, n cazul rninorului mai mic de 15 ani, datorit vrstei fragede, iar n cazul minorului ntre 15 i 18 ani, datorit folosirii de ctre fptuitor a calit ii sale spccialc care i creeaz un ascendent asupra victimei. 3. Obiceiul material. Infrac iunca arc i un obiect malerial care const n corpul
victimei. 4. Subiect activ poate fi orice persoan, de sex diferit ori de acelai sex cu victima infractiunii. Pentru fapta din alin. 2, subiectului activ j se cerc calitatea de tu torc, curator, supraveghetor. ngrijitor, medic curant, profesor sau educator al rninorului, ori o persoan care se bucur de ncrederea victimei sau asupra creia arc autoritate ori

Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi.


II - A doua forma ugravut, exist potrivit alin. 3 ipoteza 1. dac victima nu a

mplinit vrsta de 15 ani. Gravitatea sporit a faptei este determinat de vrsta fraged a victimei, deoarece svrirca faptei asupra unei asemenea persoane constituie o mare primejdie pentru
dezvoltarea ci ulterioar fizic i psihic. Sanctiunea const n nchisoare de la I () la 25 de ani i interzicerea unor drepturi,
[[J - A

treia form agravat, exist potrivit alin. 3 ipoteza a II-a, dacii fopto a avut ca urmare moartea sau sinuciderea viclimeLPcnlru existenta agravantei este necesar
ca urmarea mai grav s ndeplineasc dou cerin e:

influen . Participa ia penal este posibil, ca i n cazul violului, sub toate formele, dat fiind divcrsitatca Formelor de realizare a actelor sexuale incriminate. 5. 'Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective const ntr-un act sexual realizat de fptuitor cu o persoan de sex opus ori de acelai sex, care nu a mplinit vrsta de 15 ani, n conditiile alin. 1, iar n condi iile alin. 2, cu o persoan de sex diferit ori de aceiai sex avnd vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani. Actul sexual nu se realizeaz mpotriva voin ei victimei infractiunii, ca n cazul violului, ci cu consim mntul acesteia. Legiuitorul a considerat Cei acest consim mnt nu este valabil. Actul sexual trebuie s aib loc, n ipoteza din alin. 1, cu o persoan de sex diferit ori de acelai sex Care nu a mplinit vrsta de 15 ani. n ipoteza din alin. 2, actul sexual trebuie s aib loc cu o persoan de sex diferit
sau de acelai sex cu vrsta cuprins ntre 15 i 1 H ani. Pentru existen a infractiunii, este necesar ca fptuitorul, care are calitatea de tutore, curator, supraveghetor, ngrijitor, medie curant, profesor, educator, ori este o persoan n care victima arc

- s fie consecin a violen elor exercitate asupra victimei pentru a o determina la act
sexual, de orice natur;

- s-i fie irnputabil fptuitorului pe baz de pructcrintcn ic. Sanctiunea const n nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. to. Aspecte prncesuale, Potrivit alin. 4, pentru fapta prevzut n alin. 1, actiunea penal se pune n micare la plingerea prealabil a persoanei vtmare. Retragerea plngerii prealabilc are drept consecin nlturarea rspunderii pcnale. Actul sexual cu un minor (art. 198) l. NO iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n aC!1I1 sexual, de orice natur, cu o persoan de sex diferit sau de acelai sex, care nu a mplinit vrsta de 15 ani, iar potrivit alin. 2, const n actul sexual, de orice natur, cu o persoan de sex diferil sau de acelai sex nlre 15-18 ani. daciifapla este svrit de tutore sau curator ori de c/re supraveghetor, ngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dac fptuitorul a ahuzat de increderea victimei sali de autoritatea ori influen a sa asupra acesteia. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea sexual a persoanei eare nu a implinit vrsta de 15 ani, n cazul alin. 1, iar n cazul al n. 2, n rela iile sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea
41

ncredere sau Iat de care arc autoritate ori influen , s se foloseasca de calitatea sa pentru obtinerea consirn mntului la realizarea actului sexual ori s abuzeze de
ncrederea, autoritatea sau influen a exercitat asupra victimei. 6. Latura subiectiv presupune intentia direct. In ipoteza din alin. 1, fptuitorul

trebuie s cunoasc mprejurarea c victima nu a mplinit 15 ani. In ipoteza din alin. 2, fptuitorul trebuie s cunoasc, n momentul svririi faptei, att mprejurarea c victima are vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani. ct i mprejurarea c a ob inut consimrnntul la act sexual datorit calit ii, ncrederii, autorit ii ori influen ei sale spcciale n raport cu aceasta. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 204 C.p. Consumarea infractiunii are loc n momentul cnd are loc actul sexual. It Sanc iunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. 9. Forme agravate. Infrac iunca are cinci forme agravate, prevzute n alin. 3-6. 1 - Prima form agravat, exist potrivit aln. 3, dac actul sexual, de orice natur, cu o persoan de sex diferit sau de acelai sex, care nu a implinit vrsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de hani ori alte foloase de ctre fptuitor, direct sau indirect, victimei. Agravanta arc rolul de a preveni faptele de corupere a minerilor, la practicarea de acte sexuale. Victima trebuie s fie determinat la practicarea actului sexual, prin 42

..

aceea c, n acest scop, i s-au oferit ori i s-au dat bani sau alte foloase. Oferirea sau darea de bani ori alte foloase, poate fi realizat direct, de ctre fptuitor, sau indirect, prin intermediar, Chiar dac fapta incrirninat apare ca reprezentnd o corupere de minori, aceasta trebuie deosebit de corup ia sexual, art. 202 C.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. IT - A doua form agravat, exist potrivit alin. 4 ipoteza 1, dac faptele prevzute n alin. 1- 3 au fost svrite n scopul producerii de materiale pornografice. Agravanta ia n considerare scopul pentru care sunt svritc faptele din alin. 1 3? constnd n producerea de materiale pornografice. Agravant.a exist. indiferent dac scopul este realizat sau nu, i indiferent de destinatia sau folosin a pe care urmau s o aib respectivele materiale pomogralice. Sanctiunea const in nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. III - II treia form agravat, exist potrivit alin. 4 ipoteza II-a, dac faptele prevzute n alin. I - 3 au fost svrite n scopul producerii de materiale pornografice, i dac pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrngerea. Agravanta se deosebete de precedenta, prin aceea c, pentru realizarea scopului, fptuitorul folosete constrngerea, care poate fi de natur fizic ori psihic. Victima consimte la realizarea actului sexual, de orice natur, n condi iile alin. I - 3, ns se opune la folosirea acestei mprcjurari pentru ob inerea de materiale pornografice, constnd n filmare? nregistrare etc., mpotrivire care este nlturat prin folosirea-. constrngerii. Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi. IV - A patra form agravat, exist potrivit alin. 5, cnd Japla prevzut tI alin. la fost svrit n mprejurrile prevzute in art. /97 alin. 2 IiI. b) ori dac faptele prevzute n alin. I i 4 mi avut urmrile prevazute n art. 197 alin. 2 IiI. c}. Agravanra are n vedere dou lmprejurri: - n primul rnd, dac victima, mai mic de 15 ani, se afl n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul fptuitorului. - n al doilea rnd, dac, prin faptele prevzute n alin. 1 ~ 4, s-a cauzat victimei o vtmare corporal grav, n accep iunea prevederilor ari. 182 C.p. Vtmarea corporal grav i este imputabil fptuitoruli pe baz de praeterinten ie. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 204 c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi. V - A cincea form agravat, exist potrivit alin. 6, dac Japla a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. Agravanta ia n considerare urmarea mai grav, irnputabil fptuitorului pe baz de praeterinten ie. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 204 c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. Seducria (art. 199) 1. Notiune i defini ie. Infrac iunea const nfapta aceluia care, prin promisiuni de cstorie, determin o persoan de sex feminin mai micii de 18 ani de a avea cu el raport sexual.
43

2. Obicctul juridic const n rela iile sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea sexual a persoanei de sex feminin care nu a mplinit vrsta de 18 ani. Dei raportul sexual are loc Cll consirn rnntul persoanei de sex feminin, acest consim mnt nu este valabil, pentru c a fost ob inut prin inducerea victimei n eroare, cu ajutorul promisiunilor de cstorie, 3. Obiectul material const n corpul persoanei de sex feminin care nu a mplinit vrsta de 18 ani. 4. Suhicct activ poate fi numai un brbat, deoarece numai acesta. poate face promisiuni de cstorie unei persoane de sex feminin i poate realiza raportul sexual cu ca. Minorul, cruia, dei i este interzis s se cstoreasc, poate fi subiect activ al infractiunii de seductie. Brbatul cstorit poate ti subiect al infractiunii de seduc ie. Participatia penal este posibil sub forma instigrii sau a complicit ii. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-un raport sexual normal, cu o persoan de sex feminin care nu a mplinit vrsta de 18 ani, i care consimte n acest sens lund n considerare promisiunile de cstorie pe care le-a primit din partea fptuitorului. n cazul n care victima este mai mic de 15 ani) se retine infruc iunea constnd n actul sexual cu un minor, nu i infrac iunea de seduc ie Dacminora este cstorita, fapta nu va putea constitui infractiunea de seduc ie. Determinarea victimei la raport sexual trebuie s se fac prin promisiuni de cstorie. Promisiunile de cstorie trebuie s ti aib rol determinant pentru ca victima s accepte raportul sexual cu fptuitorul. Rolul determinant al promisiunilor de cstorie se stabilete n fiecare caz, inndu-se seama de victim i de persoana fptuitorului, de mediul social al acestora, de gradul lor de instruire, de mprejurrile in care au fost fcute promisiunile, de modul n care ele au fost exteriorizate etc. Fapta constituie infrac iune numai dac fptuitorul nu-i realizez promisi unea fcut, adic nu are loc cstoria. Elementele infractiunii de seduc ie nu sunt realizate, dac cstoria nu a avut loc datorit refuzului victimei de a se cstori cu fptuitorul. 6. Latura subiectiv presupune vinov ia fptuitorului sub forma inten iei. Reaua-credin rezult din mprejurarea c dei este contient c nu se va cstori cu victima, i face totui promisiunile de cstorie, pentru a o determina astfel s accepte raportul sexual cu el. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se realizeaz raportul sexual la care victima a fost determinat prin promisiunile de cstorie fcute de fptuitor. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 1 la 5 ani. 9.Aspecte procesuale. Ac iunea penal se pune n micare din oticiu, deoarece victima infractiunii este o persoan minor. Potrivit alin. 2, mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal. Pcrversiunea sexual (arI. 201) L No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n actele de perversiunea sexual svrite n public sau dac au produs scanda! public. 44

2. Obiceiul juridic principal const n rela iile sociale referitoare la normalitatea i moralitatea vie ii sexuale, la sentimentele de pudoare i decen ale celorlal i membri ai societ ii referitoare la via a sexual a persoanei. Dac Cupla a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. infrac iunea arc ca obiect juridic secundar rela iile sociale referitoare la dreptul persoanei la via . 3. Obiectul material const n corpul persoanei asupra creia se exercit actele de perversiunea sexual, 4. Subiect activ poate li orice persoan, indiferent de sex. n form agravat din alin. 3, fptuitorul arc, in raport cu victima infractiunii, calitatea de tutorc, curator, supraveghetor. ngrijitor, medic curant, profesor sau educator. Participa ia penal este posibil sub toate lormclc. 5. Subiect pasiv. Pentru forma ugravat din alin. 2, subiect pasiv poate fi uri ce persoan, indiferent de sex, care nu a mplinit vrsta de 15 ani, iar pentru furma din alin. 3, poate fi, de asemenea, orice persoan, indiferent de sex, cu vrsta cuprins ntre 15 si 18 ani. persoana care se afl n ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul fptuitorului. 6. Latura obiectiv. Elementul material al infractiunii se realizeaz prin svrirca unor acte de pcrvcrsiunc sexual. Pentru existen a infractiunii este necesar ca actele dc pcrversiunc sexual s se svrcasca n public, n accep iunea prevederilor art. 152 c.p., sau s produc scandal public. Prin scandal public se', n elege, n cazul infractiunii de pcrvcrsiunc sexual, reac ia unui numr nedeterminat de persoane care, lund cunotin de svrirca actelor de perversiune sexual, i exprim sentimentele de indignare i revolt provocate de aceast fapt, Scandalul public trebuie s decurg din fapta, din mprejurrile n care a Fost svrit sau din conduita fptuitorilor, i lIU din mprejurri independente de vointa acestora. 7. Latura subiectiv presupune inten ia. Este necesar ca fptuitorul s aib reprezentarea svririi faptei n public, sau a posibilit ii producerii scandalului public. 8. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete, potrivit alt. 204 c.p. i II cazul tentativei, fapta, rmas n aceast form, trebuie s se svreasc n public, sau s produc scandal public. Consumarea infractiunii are loc n momentul producerii scandalului public. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la I la 5 ani. 9. Forme agravate. In frac i unea are opt forme agravate. prevzute n alin. 2-5. I - Prima form agravat. exist, potrivit alin. 2, constnd n ac/ele de perversiune sexual cu o persoan care nu a implini/ vrsta de /5 ani. Agravanta ia in considerare vrsta victimei, care, ca i n cazul formei simple a mfrac iurui constnd n actul sexual cu un minor, nu a implinit vrsta de 15 ani, mprejurare care trebuie s fie cunoscut de ctre fliptuitor. Tentativa se pedepsete. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. II - A doua form agravat exist, potrivit alin. 3, constnd n actele de perversiune sexual cu o persoan ntre 15-18 ani, dac fupta este svrit de fu/ore sau cura/ar ori de ctre supraveghetor, ngrijitor. medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacii fptuitorul a abuzat de ncrederea
45

victimei sau de au/ori/ateu ori influen a sa asupra acesteia. Agravanta ia n considerare, pe de parte, vrsta victimei, cuprins .ntre 15 i 18 ani, iar pe de alt parte, calitatea special a fptuitorului, n rapurt cu victima infractiunii. Pentru existen a infrac iunii este necesar ca fptuitorul s se foloseasc de calitatea sa n ob inerea consim rnntutui victimei la practicarea actelor de perversiune sexual, ori s abuzezc de ncrederea, autoritatea de care se bucur sau de influen a pe care o are asupra acesteia. Tentativa infractiuni! se pedepsete, potrivit arI. 204 c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani s interzicerea unor drepturi. IIJ - A treia form agravut exist, potrivit alin. 31, dac actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a mplinit vrsta de 1/{ ani au JoSI de/ermina/e de oferirea sau durea de bani ori alte foloase de cii/re fptuitor, direct sau indirect, victimei. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. IV - A patra form agravat exist, potrivit alin. 32, duc faptele prevzute n alin 2, 3 i 3' au fost svrite in scopul producerii de materiale pornografice. Agravanla se re ine indiferent dac scopul este realizat sau nu, i indiferent de destina ia pc care o au sau urma s o aib respectivele materiale. Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. V - A cincea form agravat exist. potrivit alin. 32 ipoteza a II-a, dac faptele prevzute n alin. 2, 3 i 3' au Jos/ svrite n scopul producerii de materiale pornografice i daca pentru realizarea acestui scop s-afolosit constrngerea. Agravante se deosebete de precedenta prin constrngcrca folosit, n vederea realizrii ob inerii de materiale pornografice. Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la 18 ani i interzicerea unor drepturi. VI - A asea form agravat exist, potrivit alin. 4, i const n ac/ele de perversiune sexual CII o persoan in imposibilitatea de a se apra ori de a-i exprima voin a sau prin constrngere. Agravanla ia n considerare faptul c, spre deosebire de forma simpl a infractiunii, n acest modalitate. victima nu consimte la realizarea actelor de pcrvcrsiune sexual, acesta fiind n imposibilitate de a se apra ori de a-i exprima voin a fi ind constrns n acest sens. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 204 C.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi. VII - A aptea form agravat exist, potrivit alin. 5 ipoteza I, dac fapta prevzut n alin. 1 - 4 are ca urmare vtmarea grav[i (J integrit ii corporale sali a snt ii. Pe lng urmrile specifice infractiunii, se produce i o vatamare grav a integrit ii eorporale sau a snt ii victimei, imputabil fptuitorului pe baz de praeterinten ie, Tentativa se pedepsete, potrivit art, 204 c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la J 8 ani i interzicerea unor drepturi. vrn - A opta form agravat exist, potrivit alin. 5 ipoteza a II-a, dac fapta prevzut n alin. 1 - 4 are ca urmare moartea sau sinuciderea vie/imei.

46

Pe lng urmrile specifice infractiunii, Re produce i moartea sau sinuciderea victimei, imputabil fptuitorului pe baz de praeterintcn ic. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 204 c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi. Corup ia sexual (art. 2(2) 1. Notiune i definitie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n actele cu caracter obscen svrsite asupra unui minor sau n prezen a unui minor. 2. Obiectul juridic principal const n rela iile sociale referitoare la via a sexual. rela ii care presupun un climat nonnal de dezvoltare fizic i psihic a oricrui minor, legiuitorul urmrind s-I protejeze pe minor fa de actele cu caracter obscen, acte de natur s-i pericliteze dezvoltarea psihic i fizic. 3. Subiect activ poate fi orice persoan. Participatia penal este posibil sub toate formele. 4. Subiect pasiv poate fi numai un minor fa de care se realizeaz actele cu caracter obscen. S. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o actiune constnd n svrirca unor acte cu caracter obscen, asupra unui minor sau n prezenta unui minor. Caracterul obscen are accep iunea din vorbirea curent. ceea ce aduce atingere pudoa- -. rei, simtului moral al colectivit ii, tot ceea ce ncalc sentimentul comun de buncuviin . Pentru existenta infractiunii este necesar ca actele cu caracter obscen s fie svrite asupra unui minor sau n prezen a unui minor. n situatia n care. actele cu caracter obscen sunt svrite asupra unui minor sau n prezen a unui minor, n public, va exista un concurs format din infrac iunile de corup ie sexual i ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea linitii publice. Fapta constituie infrac iune chiar i n cazul svririi unui singur astfel de act. 6. Latura subiectiv presupune inten ia. Pentru existen a infractiunii este necesar ca fptuitorul s aib reprezentarea: - caracterului obscen al actelor pe care le svretc; - mprejurrii c aceste acte sunt svrite asupra unui minor sau n prezen a unui minor; - consecin elor periculoase ale ac iunii sale, constnd n incalcarea rela iilor sociale referitoare la via a sexual a persoanei. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa este pedepsit, potrivit art. 204. Consumarea infractiunii are loc n momentul svririi actelor cu caracter obscen asupra unui minor sau n prezen a unui minor. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 5 aoi. 9.Forme agravate. Infrac iunea are dou forme agravate, prevzute n alin. 2 i 2'. 1 - Prima form agravat, exist potrivit alin. 2, atunci cnd faptele prevzute la alin. J se svresc n cadrul familiei. Agravanta ia n considerare faptul c prin svrirea in frac iunii sunt nclcate, n secundar, i rela iile sociale referitoare la convie uirea n familie. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 204 c.p.

Sanctiunea const n nchisoare de la unu la 7 ani. n - fi.. doua form agravat, existi) potrivit alin. 21, dac faptele prevzute n alin. I i 2 au/os/ svrite n scopul producerii de materiale pornografice. Agravant.a ia n considerare faptul ca actele de corup ie sexual sunt conceputc i realizate ca mijloc de producere a materialelor pornografice. Sanctiunea const n pedeapsa prevzut n alineatele precedente, al cror maxim special se rnajorcaz cu 2 ani. 10. Adcmcnirea unei persoane n vederea svririi de acte sexuale cu un minor. Prin dispozitiile alin. 3, legiuitorul a consacrat o infrac iune distinct svrit n legtur cu via a sexual a minorului. Infractiunea const in ademenirca unei persoane n vederea svririi de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelai sex. Elementul material se realizeaz printr-o fapta de ademcnire, de atragere, a unei persoane, n vederea svririi de acte sexuale ClI un minor de sex diferit sau de acelai sex. Sanctiunea const n nchisoare de la unu la 5 ani. Incestnl (art. 203) 1. Notiune i defini ie. Infrac iunca const n raportul sexual in/re rude in linie direct sau ntre fra i i surori. 2. Obiectul juridic const in rela iile sociale referitoare la desfurarea vierii sexuale a persoanei cu respectarea normelor morale i fr a pune in pericol, sub aspect biologic, specia uman. 3. Obiectul material este reprezentat de corpul persoanei cu rol pasiv. 4.Subiectul activ. Incestul este o infrac iune bilateral care nu poate fi svrit dect prin cooperarea a dou persoane. de sex opus, dintre care una cu rol activ, iar cealalt cu rol pasiv. Rspunderea penal revine ambilor fptuitori, fiecare svrind infrac iune. de incest n calitate de autori. Dac fapta a fost svrit prin constrngere, rspunderea penal care revine numai fptuitorului cu rol activ, se stabilete pentru infrac iunile de incest i viol, infrac iuni aflate n concurs ideal. Participa ia penal este posibil sub forma instigrii i a complicit ii. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-un raport sexual normal, dou persoane de sex opus. Dac fptuitorii svresc acte sexuale nefiresti, de orice natur, i dac sunt ndeplinite celelalte conditii, fapta poate fi ncadrat sub aspectul infractiunii de perversiune sexual, art. 201 c.p. Pentru existen a infractiunii este necesar ca raportul sexual s se realizeze ntre rude n linie direct sau intre fra i i surori. Nu intereseaz dac rudenia pe linie ascendent sau descendent este legitim sau dobndit, potrivit legii, prin nfiere, potrivit art. 149 c.p. n ceea ce privete fra ii i surorile, acetia pot fi, de asemenea, legitimi sau deveniti astfel de rude, potrivit legii, prin nfiere. Urmarea imediat const n crearea unei stri de pericol pentru fondul biologic al societ ii, precum i n nclcarea normelor de convie uire social.
48

47

6. Latura subiectiv presupune inten ia direct. Fptuitorii trebuie s cunoasc, n momentul svririi faptei, c sunt rude n linie direct sau frate i sor. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa este pedepsit, potrivit art. 204 c.p. Consumarea infractiunii arc loc n momentul n care se realizeaz raportul sexual,
moment n care se produce i urmarea socialmente periculoas a faptei.

CAPITOLUL III INI'RACrIlJNI CONTRA PATRIMONIULUI FURTUL Furtul simplu (ari. 208)

8. Sanctiunea const n nchisoare de la 2 la 7 ani. Hr uirea sexual (art. 203') L No iune i definitie, Infrac iune const n hr uirea unei persoane prin amenin are sau constrngere, in scopul de a ob ine satisfac ii de natur sexual, de c/re () persoan care abuzeaz de autoritatea sau influen a pe care i-o confer func ia ndeplinit la locul de munc. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la libertatea vie ii sexuale a oricrei persoane. rela ii care sunt incompatibile cu laptele de hr uirc sexual. lupte svrite n scopul de a ob ine satisfac ii de natur sexual. 3. Obiectul material. Infrac iunca nu arc obiect material, deoarece fapta se ndreapt mpotriva libert ii victimei. iar constrngerea este de natur moral. 4. Subiectul activ este calificat prin func ia ndeplinit la locul de munc, func ie care i confer autoritat.e sau influen , n raport cu victima infracuiunii (ef;' angajator, patron, inspector, tcrapcut, psihiatru, profesor, medic etc). Participa i a penal este posibil sub forma instigri: i a complicit ii. 5. Subiect pasiv poate fi orice persoan. 6.Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz prin actiunea de hr uire sexual, constnd n fapta repetat, de a nu-i da pace cuiva, a cicli, a sci, a pisa, a purta discu ii repetate i contradict.orii, n scopul de a ob ine satisfac ii de natur sexual. Pentru existen a infractiunii este necesar ca fapta de hr uire s se realizeze prin amenin are sau constrngere. Amenin area trebuie s trezeasc o temere n psihicul victimei cu privire la consecin ele refuzului fptuitorului. Constrngcrca este t.ot de natur moral, fiind exclus constrngerea fizic, deoarece n caz contrar fapta va constitui o tentativ de viol. Infrac iunea exist numai dac, pentru a svri fapta, autorul abuzeaz de autoritatea sau influen a pe care i-o confer func ia ndeplinit la locul demnnc. 7. Latura subiectiv presnpnne inten ia direct. Fapta constituie infrac iune indiferent dac scopul este realizat sau nu. 8. Tentativa i consumarea. Tentativa infractiunii nu este posibil. Consumarea infractiunii are loc n momentul realizrii unor acte repetate, de natur s-i confere faptei semnifica ia de hrtuire. 9. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 lnni la 2 ani san amend.

1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n luarea unui bun mobil din posesia sau deten ia altuia, fr consim mntul acestuia, n scopul de a i-l nsui pe nedrept. iar potrivit alin. 4, const n luarea, n condi iile alin. J al textului, a unui vehicul, n scopul de a-l folosi pe nedrept. 2. Obiectul juridic special const n rela iile sociale referitoare la posesia i deten ia asupra bunurilor mobile. Ocrotirea poscsici i a deten iei bnnurilor mobile se realizeaz independent de ocrotirea dreptului de proprietate. Posesia nelegitim este i ca aprat, un bnn furat poate constitui, la rndul su, obiectul material al altui furt, Posesia nelegitim nu este ns aprat fa de proprietarul bunului. 3. Obiectul material const ntr-un bun mobil, aflat n posesia sau deten ia altuia, asupra cruia se exercit actiunea de luare. Nu intereseaz dac bunurile mobile sunt principale sau accesorii, divizibile sau indivizibile, tungibilc sau nefnngibile, consumptibilc sau ncconsumptibilc. Pot constitui obiect material al furtului banii i hrtiile de valoare, arborii, recoltclc, dup ce au fost desprinse de sol, precum i fructele, dup ce au fost desprinsc de tulpini. Potrivit art. 208 alin. 2 C.p., se asimileaz bunului mobil i orice energic care are valoare economic. De asemenea, legea asimileaz bunului mobil i nscrisurilc care prezint valoare economic. Obiectul material al Cultului poate li i nn vehicul. ntr-un asemenea caz, furtul poate fi svrit fie n scopul nsuirii pe nedrept, potrivit alin. 1, fie n scopul folosirii pe nedrept, potrivit alin. 4. Bunul mobil trebuie s se afle n posesia sau deten ia altuia n momentul svririi faptei. 4. Subiect activ poate fi orice persoan, chiar i proprietarul sau coproprietarul bunului, cnd fapta se svrcte n condi iile atin. 3. Participa i a penal este posibil numai sub forma instigrii i a complicit ii anterioare. 5. Latura obiectiv. Elementul material const n ac iunea de luare a bunului mobil din posesia sau deten ia altuia fr consim mntul acestuia. Luarea const n scoaterea fizic a bunului din sfera de stpnire a persoanei n posesia sau deten ia creia se afl acel bun i trecere sa n sfera de stpnire a fptuitorului. Ac iunea de Inare se realizeaz prin dou acte distinctc constnd n: a) deposedarea - scoaterea bunului din sfera de stpnire a posesorului sau detentorului, i respectiv b) imposedarea - trecerea acelui bun n sfera de stpnire a fptnitorulni.
50

49

Luarea se poate realiza, n mod concret, prin ridicarea bunului, deplasarea acestuia sau chiar prin lsarea sa n locul n care se gsete, dar n aa fel nct bunul s ias din sfera de stpnire a posesorului sau dctcntorului i s intre n sfera de stpnire a fptuitorului. Bunul este luat fr consim rnntul persoanei vtmare, persoanei n posesia sau deten ia creia acesta se afl. 6. Latura subiectiv. Infrac iunca se svrete cu inten ie direct. Latura subiectiv include i cerinta unui scop special, constnd n nsuirea bunului, cnd fapta se svrete n condi iile alin. 1, respectiv al folosirii pe nedrept a vehiculului, cnd fapta se svrete n condi iile alin. 4. Ori de cte ori lipsete acest scop, chiar dac fptuitorul ac ioneaz cu inten ie n ceea ce privete luarea bunului. dar ntr-un alt scop, latura subiectiv a infractiunii de furt nu este realizat i fapta nu poate fi ncadrat n dispozi iile art. 208 c.p. 7. Tentativa i consnmarea. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 222 c.p. Consumarea infrac iunii are loc n momentul realizrii celui de-al doilea act, adic n momentul imposedrii, cnd fapta se realizeaz n condi iile alin. 1, respectiv n momentul deplasrii vehiculului de ctre autor, cnd fapta se realizeaz n condi iile alin. 4. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la I la 12 ani. Furtul calificat (art. 209) Furtul calificat presupune realizarea con inutului infrac iunii de furt n prezen a uneia dintre mprejurrile care este prevzut ca o circumstan agravant. Dac fapta se svrete n prezen a mai multor circumstan e agravante, nu exist concurs de infractiuni, ci o singur infrac iune cu mai multe agravante. 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, este calificat furtul svrit n urmtoarele mprejurri: a) de dou sau mai multe persoane mpreun; h) de o persoan avnd asupra sa o arm sau o substan narcotic; c) de ctre o persoan mascat, deghizat sau travestit; d) asupra unei persoane aj/ate n imposibilitate de a-i exprima voin a sau de a se apra; e) ntr-un loc public; j) ntr-un mijloc de transport n comun; g) in timpul nop ii; il) in timpul unei calamit i; i) prin efrac ie, escaladare sau prin folosirea fr drept a unei chei adevrate ori a unei chei mincinoase; Potrivit alin. 2, cu aceeai pedeaps se sanc ioneaz i furtul privind: a) un hun care face parte din patrimoniul cultural; h) un aci care servete pentru dovedirea starii civile, pentru legitimare sau identificare.
51

n cele ce urmeaz. vom analiza numai mprejurrile prin care furtul calificat se diferen iaz de furtul simplu. a/in. I lit. a) Furtul svrit de dou sau mai multe persoane mpreun. Agravanta ia n considerare pluralitatea fptuitorilor, care d acestora o mai mare for de ac iune, le creeaz mai mari posibilit i de svrire i de ascundere a infractiunii, i face s ac ioneze cu mai mare siguran i ndrzneal. Fapta se svrcte n coautorat sau complicit.ate concomitent. Fiind o circumstan real agravanta se rsfrnge asupra tuturor participan ilor care au cunoscut-o. lit. h) Furtul svrit de ctre o persoan avnd asupra sa o arm sau o substan narcotic. Furtul este calificat deoarece avnd asupra sa o arm sau o substan narcotic, fptuitorul capt ncredere sporit n rcuita ac iunii sale. Agravanta exist numai dac fptuitorul nu folosete arma ori substanta narcotic, deoarece n caz contrar fapta constituie infrac iunea de tlhrie. lit. c) Furtul svrit de ctre o persoan mascat, deghizat sau travesti/li. Circumstanta agravant const n folosirea de ctre fptuitor a unui anumit procedeu pentru a nu fi recunoscut, constnd n mascarc, deghizare sau travestire. lit. d) Furtul svrit asupra unei persoane oflate n imposibilitate de a-i exprima voin a sau de a se apru. Este incapabil de a-i exprima voin a persoana lipsit de aptitudinea de a n elege i de a-i manifesta contient voin a, fie datorit vrstei, unei maladii sau datorit altor mprejurri cum ar fi be ie, somn hipnotic etc. lit. e) Furtul svrit ntr-un loc public. Cel care sustrage bunuri intr-un loc public vdete o mai mare periculozitatea social, tocmai pentru c mizeaz pe toate condi iile favorabi le, inclusiv pe ncrederea public, atunci cnd concepe planul su infrac ional. lit.f) Furtul svrit ntr-un mijloc de transport n comun. Mijloacele de transport n comun ofer condi ii favorabile svririi unor furturi. Agravanta nu este aplicabil dac n momentul comiterii faptei acel mijloc de transport nu era folosit efectiv n acest scop (de exemplu, se afla n garaj pentru repara ii). lit. g) Furtul svrit n timpul noptii. Furtul svrit n timpul nop ii este considerat ca fiind mai grav, deoarece noaptea ofer mprejurri favorabile pentru svrirea faptei. Legiuitorul a avut n vedere ambianta general pe care o creeaz noaptea ca fenomen natural, ambian care ngreuncaz paza bunurilor i uureaz sustragerea lor. Noaptea ca fenomen natural este influen at de anotimp, loc, stare atrnosferic, precum i de ora i data calendaristic, pozi ia topografic a localit ii, la determinarea ei trebuie s se in seama de toate aceste mprejurri. lit. il) Furtul svrit n timpul unei calamit i, produs de un cutremur, o inunda ie, o catastrof de cale ferat etc. Iit. i) Furtul svrit prin efrac ie, escaladare sau prin folosirea fr drept a unei chei adevrate ori a unei chei mincinoase. - efrac ia const n nlturarea prin violen a oricrui obiect sau dispozitiv care are menirea de a mpiedica ptrunderea ntr-un anumit loc, i presupune un efort suplimentar din partea fptuitorului.
52

- escaladarea const n depirea, trecerea peste anumite obstacole care se intcrpun ntre fptuitor i locul in care se afl bunul. - folosirea fr drept a unei chei adevrate; - folosirea unei chei mincinoase. alin. 2 lit. a) Furtul svrit asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural. Bunurile din patrimoniul cultural na ional au o nsemntate deosebit i sunt reglementate prin lege special. lit. b) Fur/ul svrit asupra unui aci care servete pentru dovedirea strii civile, pentru legitimare sau identificare. Actele care servesc pentru dovedirea strii civilc sunt: certificatul de natere, certificatul de cstorie, copiile legalizate ale acestora, iar actele care servesc pentru legit.imarc sau identificare sunt: buletinul de identitate, legitima ia eliberat de institu ia sau organiza ia unde func ioneaz posesorul acesteia
etc,

Furtul urmrit la plngerea prealabil (art. 210) 1. No iune i defini ie. Potrivit art, 210 c.p., juriul svrit n/re so i ori n/re rude apropiate, sau de ctre un minor n paguba tutorelui su, ori de ctre ce! care locuiete mpreun cu persoana vtmat sau este gzduit de aceasta, se urmrete numai plngerea prealabil a persoanei vtmate. mpcarea pr ilor inlrur rspunderea penal. Dispozi iile art. 210 c.p. sunt incidente ntr-un numr de cinci mprejurri enumerare n mod limitativ, dup curn urmeaz: - furtul svdrit ntre so i, ia n considerare calitatea special dintre pr i i se urmrete la plngcrea prealabil a persoanei vtmare chiar dac so ii SW1t despr i i n fapt. - furtul svrit ntre rude apropiate. - furtul svrit de ctre un minor n paguba tutorelui su. Ac iunea penal se pune n micare din oficiu n situa ie invers, n care tutorclc fur n paguba minorului. - furtul svrit de ctre cel care locuiete mpreun cu persoana vtmat; - furtul svrit de ctre cel care este gzduit de persoana vtmat. Pcnlru aplicarea dispozi iilor alt. 210 c.p., este necesar o coabitare efectiv, chiar fr temei legal, n aceeai camer sau n acelai apartament, gospodrirea n comun, ducerea vie ii mpreun, cu toate consecin ele legate de aceast mprejurare. Fosta instan suprem a considerat c a locui mpreun nseamn a folosi aceeai locuin , n ntregime sau par ial, permanent sau pc o durat de timp limitat, dar avnd totui o durat care s-i imprirnc caracter de stabilitate, n timp ce a gzdui nseamn a oferi adpost, ospitalitate, care, prin modul cum a fost acordat, relev ncrederea persoanei vtrnatc n cel cruia i-a acordat posibilitatca de a folosi locuin a sa, uneori chiar pentru o durat mai scurt de timp. Dispozi iile art. 210 C.p., sunt aplicabiLe i n cazul furtului calificat deoarece legiuitorul se refer la furt, fr a face nici o distinc ie. [n situa ia n care circumstan a de agravare const n svrirca furtului de ctre dou sau mai multe persoane mpreun, dispozitiile art. 210 c.p., sunt incidente numai n raport cu inculpatul care se gsete n una dintre situa iile enumerate n mod limitativ, urmnd ca pentru ceilal i coinculpa i actiunea penal s fie pus n micare din oficiu.

2. Sanctiunea const n cu nchisoare de la 3 la 15 ani. 3 . <"orme agravate. lnfrac iuncu are dou forme agravate prevzute n alin. 3 i 4. 1 - Potrivit alin. 3, este mai grav/urtul privind urmtoarele categorii de bunuri: a) i ei, gozolin, condensat, etan lichid, benzinei, motorin, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cistern; b) componente ale sistemelor de iriga ii; c) componente ale re elelor electrice; d)un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare n caz de incendiu sau alte situa ii de urgen public; e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de interven ie la incendiu, la accidente de cale ferata, rutiere, navale sau aeriene, ori n caz de dezastru; ./) instala ii de siguran i dirijare a traficului feroviar, rutier, naval i aerian i componente ale acestora, precum i componente ale mijloacelor de transport aferente; g) bunuri prin nsuirea crora , ... e pune n pericol siguran a traficului i a persoanelor pe drumurile publice; h} cabluri, linii, echipamente i instala ii de telecomunica ii, precum i componenete de comunica ii. i n acest caz, vom analiza numai mprejurrile care i confer faptei un perieol social sporit. Sanctiunea const in nchisoare de la 4 la 18 ani. II - Potrivit alin. 4, infrac iunea are form agravat dac furtul a produs consecin e deosebit de grave. Potrivit art. 146 Cp., prin consecin e deosebit de grave se n elege o pagub material mai mare de 200.000. Ici sau o perturbare deosebit de grav a activit ii, cauzat unei autorit i pubLice sau oricreia dintre unit ile la care se refer ari. 145 c.p., ori altei altei persoane juridice sau fizice. Sanc iunea const n nchisoare de La IOla 20 de ani i interzicerea unor drepturi.

TLHRIA (art. 211)


1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, tlhria const n furtul svdrit prin ntrebuin are de violen e sau amenin ri ori prin punerea victimei n stare de incontien sau neputin de a se apra, precum i furtul urmat de ntrebuin area unor astfel de mijloace pentru pstrarea bunului furat sau pentru nlturarea urmelor infractiunii ori pentru ca fptuitorul s-i asigure scparea. 2. Ohiectuljuridic, Obiectul juridic principal const n rela iile sociale referitoare la posesia i deten ia asupra bunurilor mobile. Obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la atributele fundamentale ale persoanei, via a, integritatea corporaL sau libertatea acesteia. 54

53

3. Obiectul material const, n primul rnd, ntr-un bun mobil care se caracterizeaz prin aceleai trsturi ca i la infrac iunea de furt. Tlhria poate avea ca obiect material, n al doilea rnd, corpul persoanei n situa ia n care activitatea secundar se realizeaz printr-o ac iune exercitat direct asupra acestuia. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil, n modatitatea alin. 1, numai sub forma instigrii i a complicit ii anterioare. Aceasta deoarece, infrac iunca este mai grav, potrivit alin. z' liL a), cnd se svrcte de dou sau mai multe persoane mpreun. 5. Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz prin dou activit i, dintre care o activitate principal, corespunztoare furtului, i alta secundar, constnd n folosirea violentei. Activitatea principul, corespunztoare furtului, se realizeaz printr-un act de deposedare i un act de imposedarc. Furtul realizeaz activitatea principal n cadru! laturii obiective a tlhriei indiferent dac este simplu sau calificat, iar atunci cnd privete un vehicul, nu intereseaz dac este svrit n scopul lnsuirii pe nedrept sau in scopul folosirii pe nedrept. Activitatea secundar se poate realiza prin una dintre urmtoarele patru modalit i pe care legea le prevede alternativ: - ntrebuin area de violente; - ntrebuin area de amenin ri; - punerea victimei n stare de incontien ; - punerea victimei n neputin de a se apra. a) Violenta semnific o constrngere fizic exercitat asupra victimei infractiunii. Violcn a trebuie s fie efectiv, s aib aptitudinea de a nfrnge rezisten a victimei, avnd formele i limitele prevzute n art. 180 i 181 Cp., in frac iuni care sunt absorbite. Violen ele la care se refer textul, ca ac iuni adiacente, nu trebuie s mbrace, n mod necesar, una din formele prevzute n art. 180 - 181 c.p. Acestea pot consta i n alte ac iuni agresive ndreptate mpotriva persoanei vtmare, cum este smulgerea unui ln ior din aur de la gtui victimei, dac aceasta a fost de natur a-i .nfrnge vointa, fapta de a smulge sacoa din mna pr ii vtmate, urmat de trrea acesteia (pr ii vtmate), n ncercarea de a-i pstra bunul, pe holul vagonului n care se aflau, nsuirea prin smulgere, nso it de acte violente, a unei sume de bani primite cu ocazia discu iilor privind un schimb valutar, care nu s-a mai efectuat.Dac violentele ntrebuin ate de ctre fptuitor i-au cauzat victimei vreuna dintre urmrile alternative de la vtmarea corporal grav, tlhria arc forma calificat din alin. 2' Iit. el. b) Amenin area are accep iunea i formele de la infrac iunea cu aceeai denumire marginal, art. 193 c.p. i ncalc libertatea moral a victimei. c) Punerea victimei n stare de incontien , presupune aducerea acesteia n situa ia de a nu-i da seama, de a nu percepe realitatea. d) Punerea victimei n neputin de a se apra, are semnifica ia aducerii acesteia n situa ia de a nu putea folosi posibilit ile de aprare pe care altfel le-ar fi putut folosi, cum ar fi, de exemplu, imobilizarea victimei. Activitatea secundar, n una dintre cele patru modalit i, are un anumit scop, este ntrebuin at pentru: 55

- svrirea furtului; - pstrarea bunului furat; - nlturarea urmelor infractiunii, sau - pentru ca fptuitorul s-i asigure scparea. ntre activitatea secundar i activitatea principal trebuie s existe legtura de la mijloc de scop. Aceast legtur exist dac activitatea secundar a fost realizat de fptuitor cu pu in nainte. n timpul sau imediat dup svrirea furtului. Elementele dc diferen iere dintre infractiunile de tlhrie i antaj, au fost prezentare cu ocazia analizei acestei din urm infractiuni, la care facem trimitere. 6. Latura subiectiv presupune inten ia direct, deoarece exist un dublu scop. n primul rnd, exist scopul specific furtnlui, constnd n nsuirea bunului, iar n al doilea rnd, activitatea secundar are ca scop svrirea furtului, pstrarea bunului furat, tergerea urmelor infractiunii ori asigurarea scprii fptuitorului. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 222 Crp. Tentativa exist i atunci cnd s-au executat numai actele de violen , amenin are etc. n vederea svririi furtului. ntr-un asemenea caz, exist tentativ de tlhric chiar dac bunul a crui sustragerc a urmrit-o fptuitorul nu se gsea la locul unde acesta credea c se gsete. Dac violenta, amenin area etc. a fost efectiv ntrebuin at, exist tentativ de tlhrie i atunci cnd bunul a crui sustragere a urmrit-o fptuitorul este un autovehicul, pe care acesta a vrut s-I foloseasc pe nedrept. Tentativa nu este posibil dac actele de violen sau amenintare etc. au fost ntrebuin ate n scopul pstrrii bunului furat, situa ie n care consumndu-se furtul, arc form consumnt i infrac iunea de tlhrie. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care sunt realizate ambele activit i - secundar i principal. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 la .18 ani. 9.Forme agravate. Infrac iunea are trei forme agravate, prevzute n alin. 2,21 i 3. T - Prima form agravat exist potrivit alin. 2, atunci cnd t hria este svrit
n urmtoarele imprejurri: a) de () persoan masca/li, deghizat sau travestit; h) n timpul nop ii, c) intr-un loc public sau ntr-un mijloc de transport.

Circumstan ele prevzute la lit, a), b) i c) au un con inut identic celui analizat la furtul calificat, art. 209 alin. I lit. c), el, 1) i g) la care facem trimitere. n condi iile lit. c) tlhria se svretc ntr-un loc public n accep iunea prevzut de art. 152 c.p., sau ntr-un mijloc de transport, indiferent de natura acestuia, spre deosebire de furtul calificat de la art. 209 alin. I lit. 1), care se s svrete ntr-un mijloc de transport n comun. Sanc iunea const n nchisoare de la 5 la 20 de ani. 1\ - A doua form agravat exist, potrivit alin. 2', dac tlhria afast svrit: a) de dou sau mai multe persoane mpreun;
h) de o persoan avnd asupra sa o arm, o substan narcotic ori paralizant; c) ntr-o locuin sau n dependin e ale acesteia; d) n timpul unei calamit i; e) a avut vreuna din urmrile artate in art. 182.

56

Circumstantele agravante de la lit. a), b) i d) au con inut identic celui de la furtul calificat, art. 209 alin. I lit. a), b) i h) c.p. n cazul svririi tlhrici de dou sau mai multe persoane mpreun, agravanta se re ine i n cazul n care una dintre cele dou persoane participantc la comiterea infractiunii nu arc disccmmnt, iar n cazul svririi acesteia de ctre trei persoane mpreun. fapta se ncadreaz n prevederile art, 21 I alin. 2' lit. a) c.p., astfel nct nu mai sunt aplicabile i prevederile ari. 75 alin. I lit. a) c.p., constnd n svrirca faptei de trei sau mai multe persoane mpreun. n condi iile IiI. b), tlhria poate fi svrit de ctre o persoan avnd a. s upra sa o arm, o substan narcouc ori paralizant, spre deosebire de furtul calificat, de la art. 209 alin. I lit. b), care poate fi svrit de ctre o persoan avnd asupra sa o arm sau o substan nurcotic. n condi iile lit. c], tlhria se svrctc intr-o locuin sau n dcpcndin c ale acesteia. Instan a suprem consider c tlhria svrit ntr-o locuin sau n dcpcndin e ale acesteia nu constituie infrac iunile de violare de domiciliu i de tlhric calificat aflatc n concurs, ci o singur infractiune complex de tlhrie n form agravat. Atunci cnd ptrunderea fptuitorului n locuin sau n dcpcndin cle ci se realizeaz prin cfrac ic, cscaladurc sau prin folosirea fr drept a unei chei adevrate ori a unei chei mincinoase, dup care svrctc tthriu, nu poate fi re inut i infrac iunca de violare de domiciliu, ci numai infruc iunca prevzut de ari. 211 alin. 2' IiI. c) c.p. n ceea ce privete agravantu prevzut la lit, e) aceasta exist atunci cnd tlhria a avut ca urmare vreuna dintre consecintele prevzute la ari. 182 alin. I i 2 c.p., constnd intr-o vtmare a integrit ii corporalc sau a snt ii care necesit pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile (alin. 1), pierderea unui simt sau organ, incetarea func ionrii acestora, O infirmitate permanent fizic sau psihic, slu irca, avortul ori punerea in primejdie a vie ii persoanei (alin. 2). Sanctiunea const n inchisoare de la 7 la 20 de ani. TIT - A treia form agravat exist, potrivit alin. 3, dac t hria a produs consecin e deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea vie/imei. Potrivit ari. 146 c.p., prin consecin e deosebit de grave se in elege o pagub material mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de grav a activit ii, cauzat unei autori lli! i publice sau oricreia dintre unit ile la care se refer ari. 145, ori altei persoane juridice sau fizice. Moartea victimei i este irnputabil fptuitorului pe baz de practerintentic. Sanctiunea const in inchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.

PIRATERIA (art, 212) I. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const in jefuirea prin acte de violen svrite n scopuri personule, de echipajul sau pasagerii unei nave mpotriva persoanelor sau bunurilor care se gsesc pe acea nav ori impotriva altei nave, dac navete se afl in marea liber sau intr-un loc care nu este supus jurisdic iei nici unui stat, iar potrivit alin. 4, dispozi iile ulincatclor precedente se
57

aplic n mod corespunztor i cnd in rac iunea de piraterie s-a comis pe () aeronav sau in/re aeronave i nave. 2. Obiectul juridic const n relatiile sociale referitoare la patrimoniu, iar obiectul juridic secundar const n relatiile sociale referitoare la integritatea persoanelor i a bunurilor. 3. Obiectul material este reprezentat att de bunurile, in raport cu care se realizeaz actiunea de jefuire, ct i corpul persoanelor supuse actelor de violen . 4. Subiectul activ este format dintr-o pluralitate de fptuitori, din echipajul sau pasagerii 'IDei nave. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin dou actiuni, una principal constnd n jefuirea bunurilor de pe o nav i alta secundar, constnd n svrirca unor acte de violen impotriva persoanelor sau bunurilor. Actiunea principal, jefuirea, const n sustragcrca unora sau a tuturor bunurilor aflate pe nav. Actiunea secundar, constnd n svrirea actelor de violen , se realizeaz fie asupra persoanelor, fie asupra bunurilor, spre deosebire de tlhrie, infrac iune la care violen ele se ndreapt mpotriva persoanei, i numai prin excep ie, se poate indrepta i mpotriva bunurilor ca modalitate de intimidare a victimei. n modalitatca alin. 1, pirateria absoarbe intrac iunitc prevzute n art. 180 i ISI Cp, Aceasta deoarece potrivit alin. 2 infrac iunea este mai grav dac pricinuiete vreuna dintre urmrile alternative prevzute in arl. 182 c.p. Fapta trebuie svrir pe o nav care se all n marca liber sau ntr-un loc nesupus jurisdic iei nici unui stat, in caz contrar, ncadrarea juridic se va face sub aspectul infractiunii de tlhric, arl. 211 c.p. 6. Latura subiectiv presupune inten ia direct, deoarece pirateria include un dublu scop. 7.Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete, potrivit prevederilor art. 222 Cip. Consumarea infruc iunii are loc n momentul in care se realizeaz att activitatea principal, ct i activitatea secundar. Sanc iunea const in nchisoare de la 3 la 18 ani. 8. Forme agravate. Pirateria are dou forme agravate, prevzute in alin. 2 i 3. 1 - Potrivit alin. 2, pirateria este mai grav dac a avut vreuna din urmrile ar/ale fII ari. J 82 C.p. Agravanta absoarbe infrac iunea de vtmare corporal grav, care ii este imputabil fptuitorului pe baz de praeterinten ic, i are con inut identic celui de la tlhrie, arI. 211 alin. 2' lit. e) c.p., la care facem trimitere. Sanctiunea const n inchisoare de la 5 la 20 de ani. Il - Potrivit alin. 3, pirateria este, de asemenea, mai grav dac a produs consecin e deosebi! de grave sau. a avut ca urmare moartea vie/imei. Consecin ele sunt deosebit de grave in accep iunea prevederilor art. 146 Cp., iar moartea victimei este imputabil fptuitorului pe baz de practcrinten ie. Sanc iunea const in inchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi.

ABUZUL DE NCREDERE (art. 213)


1. No iune i detini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n nsuirea unui bun mobil al altuia, de inut cu orice tulu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l reslilui.
58

2. Ohicctul juridic const n rela iile sociale referitoare la dreptul de proprietate

asupra bunurilor mobile, rela ii care implic o anumit ncredere pe care participan ii
trebuie s i-o acorde reciproc. 3. Obiectul material este format dintr-un bun mobil al altuia, de inut cu orice titlu de ctre fptuitor. Bunul mobil trebuie s apar in altuia. Bunul mobil trebuie s fie detinut de fptuitor cu orice titlu, ceea ce presupune existen a unui raport juridic patrimonial n baza cruia se transmite detcn ia acelui bun cu obliga ia restituirii sau a unei anumite folosiri, cum ar fi, de exemplu, atunci cnd bunul a fost dat fptuitorului n depozit, n gaj, i-a rost ncredin at pentru transport etc. 4. Subiect activ poate fi orice persoan fizicii. persoan care arc n deten ie, cu orice titlu, un bun mobil al altuia, i care i intervcrtcte n mod abuziv calitatea sa de detentor al bunului n aceea de pretins proprietar al acestuia. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura nbicctiv. Elementul material al laturii obiective se realizeaz prin: nsuirea bunului, dispunerea pe nedrept de acel bun sau refuzul de a-I restitui. - nsuirea bunului exist atunci cnd, dei este numai dctentor n raport cu obiectul material, fptuitorul se comport fa de acesta ca i cnd ar avea calitatea de proprietar. Este necesar ca aptuitorul s-i nsueasc n mod efectiv bunul. - dispunerea de bun, nseamn a face cu privire la acel bun un act de dispozi ie. prin vnzare, dona ie etc. Dispunerea trebuie s se fac pe nedrept, n alte condi ii , dect cele care rezult din continutul conventiei dintre pr i i fr incuviintarea ulterioar a persoanei care i-a incredintat acel bun. - refuzul de restituire este turnarea unei cereri exprcse i poate explicit. sau implicit. Refuzul de restituire a bunului trebuie s se ntemeieze pe inten ia fptuitorului de a i-I nsui. Este necesar ca refuzul de restituire a bunului s aib loc fa de proprietarul bunului, de mandatarul acestuia sau fa de acela de la care a fost primit, i nu fa de orice alt persoan care pretinde un drept asupra bunului respectiv. Nu constituie un abuz de ncredere. refuzul de a restitui o sum de bani mprumutat, fapta antrennd rspunderea civil. 6. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirect. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul realizrii oricreia dintre modalit ile elementului material. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 luni la 4 ani sau amend. 9.Aspecte procesuale. Potrivit alin. 2, dac bunul este proprietate privat, actiunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmalc, iar mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal.

r.

2. Obicctuljuridtc principal const n rela iile sociale cu caracter patrimonial. 3.Obiectul material const ntr-o pluralitate de bunuri mobile i imobile, apar innd altuia, i aflat n posesia fptuitorului, cu obliga ia de a le conserva sau administra. 4. Subiect activ poate fi orice persoan care are ori trebuie s aib grija administrrii sau conservrii bunurilor altuia, nefiind necesar s aib calitatea de func ionar. Obliga ia de a administra sau conserva Imnurile altuia poate s rezulte dintrun raport juridic ncheiat ntre pr i sau din dispozi ia legii. Participa ia penal este posibil sub toate formele, 5. Latura ohicctiv. Elementul material se realizeaz prin ac iuni sau inac iuni, svrite cu ocazia administrrii sau conservrii bunurilor. Administrarea bunurilor se refer la acele activit i gospodrcti specifice naturii acestora. Conservarea bunurilor presupune luarea unor msuri de men inere a parametrilor valori ci i calitativi. Ac iunile sau inac iunile pgubitoare trebuie s reprezinte o nclcare a obliga iei rezultnd din nsrcinarea primit, in caz contrar fapta nu ntrunete elementele infractiunii de gestiune frauduloas. 6. Latura suhieetiv presupune vinov ia sub forma inten iei, deoarece fptuiterul ac ioneaz cu rea-credin . Reaua credin are o dubl semnifica ie - pe de o parte svrirea faptei cu intentie chiar i atunci cnd elementul material se realizeaz printr-o inac iune, iar pe de alt parte posibilitatea fptuitorului de a evita pricinuirea pagubei, 7. Tentativa i consumarea. Tentativa infractiunii este posibil n cazul svririi faptei printr-o ac iune, ns nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se pricinuiete paguba, ca urmare a ac iunii sau inac iunii incriminate. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 5 ani. 9.Form agravat. Potrivit alin. 2, gestiunea frauduloas este mai grav dac este svrit n scopul de a dobndi un folos material. Scopul trebuie s existe n momentul svririi faptei chiar dac nu este realizat. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 10 ani, dac fapta nu constituie o infrac iune mai grav. 10. Aspecte procesualc. Potrivit alin. 3, dac bunul este proprietate privat, ac iunea penal pentru fapta prevzut n alin. 1, se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmare. NELCIUNEA (art. 215) 1. No iune i definitie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const in inducerea n eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate, n scopul de a ob ine pentru sine sau pentru altul un folos material injust i dacii s-a pricinuit o pagub. 2. Obiectul juridic principal const n rela iile sociale cu caracter patrimonial. 3. Obiectul material poate consta n bunuri mobile sau imobile, precum i n nscrisuri cu valoare patrimonial. 60

GESTIUNEA FRAUDULOAS (art. 214)

1. No iune i defini fie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n pricimtirea de pagube unei persoane, cu rea-credin , cu ocazia administrrii sau conservrii bunurilor acesteia, de ctre cel care are firi trebuie s aib grija administrrii sau conservrii acelor bunuri. 59

4. Subiect activ poate li orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toale formele. 5. Latura obiecnv. Elementul material se realizeaz printr-o ac iune de induccre n eroare, svrit prin prezenlarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate. Prin oricare dintre cele dou modalit i, fptuitorul i creeaz persoanei vtmare o fals reprezentare a rcaIl!ii, indiferent de mijloacele folositc n acest sens. Aptitudinca unui mijloc de a induce n eroare depinde i de persoana victimei, de gradul de instruc ie i educa ie, mediul din care previne, de starea psihic n care se gsea n momentul svriri: faptei etc. Pentru existen a intrac iunii este necesar ca victima s Ji fost indus n eroare, s li ajuns la o reprezentare grei t a unei sitlla~ii sau mprejurri, ca rezultat al activit ii lptuuorului. Uneori legiuitorul a n eles s incrimineze n mod autonom forme distinctc ale nelciunii, cum ar fi, de exemplu nelciunea la msurtoare, urt. 296 C.p., nelciunea cu privire la calitatea mrfurilor, art. 297 c.p. Problema delimitrii nclciunii de traficul de influen , se pline n mod frecvent n practica judiciar. n primul rnd, cele dou infractiuni se deosebesc sub aspectul obiectului juridic. La nelciune sunt nclcate rela iile sociale referitoare la patrimoniu, n timp ce n cazul traficului de influen sunt nclcate rela iile sociale n legtur CU serviciul. n cazul nclciunii folosul material este ob inut ca urmare ii' indueerii n eroare, n timp ce la traficul de influen , tptuitorul ob ine folosul material n urma promisiunii efi va interveni la acel functionar n legtur cu atribu iile de serviciu ale acestuia. 6_ Latura subiectiv presupune intentia direct, deoarece fptuitorul ac ioneaz n scopul ob inerii pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete, potrivit prevederilor art. 222 c.p. Consumarea infractiunii arc loc la dala producerii pagubei, nu la aceea a induccrii n eroare a persoanei vtmare. 8. Sanctiunea const in nchisoare de la 6 luni la 12 ani. 9. nclciunca n conven ii. Potrivit alin. 3, nelciunea n conven ii const in inducerea sau men inerea in eroare a unei persoane cu prilejul ncheierii sau executrii lin IIi contract, svrit in aa jid nct, fr aceast eroare, cel nela/nu ar fi incheia! sau executat contractul in condi iile stipulute. Elementul material poate fi realizat att printr-o ac iune de induccrc n eroare, ct i printr-o ac iune de men inere n eroare. 1nduccrca n eroare are sensul de eroare provocat. Fapta de induccrca sau men inerea n eroare trebuie s se realizeze cu prilejul ncheierii sau executrii unui contract. De exemplu, n practica judiciar, s-a considerat c sunt ntrunite elementele infractiunii, prin fapta inculpatei care a promis pr ii vtrnate c i vinde spa iul de locuit, dei nu avea contract de vnzarecumprare, ntocmind o conven ie n acest sens i ncasnd o parte din pret, iar ulterior de a perfecta actele de vnzare cu o alt persoan declarnd c locuin a respectiv nu este n litigiu, dei n legtura cu aceasta exista o ac iune civil pe rolul instan ei. Neexecutarca obliga iilor ce deriv dintr-un contract ncheiat nu constituie 61

infrac junea de nelciune, dac nu s-a stabilit c s-au folosit manopere dolosive fal de creditorul obliga iei cu ocazia ncheierii contractului. Sanctiunea const n pedeapsa prevzut n alin. I i 2 ale art. 215 c.p., dup distinctiile acolo artate. 10. Forme agravate. Infrac iunca de nelciune are dou forme agravate, prevzute n alin. 2 i 5. J - Potrivit alin. 2, att nelciunea prevzut n alin. 1, ct i cea prevzut n alin. 3 sunt mai grave dac au fost svrite prin folosire de nume sau ca it i mincinoase ori de afle mijloacefrauduloase. Agravanta se refer la mijloacele frauduloase folositc de ctre fptuitor, dnd ca exemplu nume sau calit i mincinoase. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 15 ani. Potrivit an. 215 alin. 2 ipoteza aII-a, dac mijlocul fraudulos constituie prin ci nsui O infrac iune, se aplic regulile privind concursul de infractiuni. n consecin , fptuitorul rspunde att pentru inlractiunea de nelciune n form ugravat prevzut n alin. 2 ct, i, dup caz, pentru infrac iunca de uzurpare de calit i oficiale, art. 240 Cp., portul nelegal de decoratii sau semne distinctivc, art. 241 c.p., exercitarea fr drept a unei profesii, an. ni c.p., fals n nscrisuri sub semntur privat, art, 290 C.p. etc. Il - Potrivit alin. 5, este calificat nelciunea care a avut consecin e deosebit de grave. Potrivit art. 146 c.p., prin consecin e deosebit de grave se n elege o pagub materia", mai mare de 200.000 Ici sau O pcrturbarc deosebit de grav a activit ii, cauzat unei autorit i publice sau oricreia dintre unit ile la care se refer art. 145, ori altei persoane juridicc sau fizice Sanctiunea const n nchisoare de la IOla 20 de ani i interzicerea unor drepturi. II. nelciunea prin emiterea de cecuri fr acoperire. Aceast form a nclciunii, const potrivit alin. 4, n emiterea unui cec asupra unei institu ii de credit sau unei persoane, tiind c pentru valorificarea lui nu exist provizia sau acoperirea necesar, precum i fapta de a retrage, dup emitere, provizia, n totul sau n parte. ori de a interzice trasului de a plti nainte de expirarea termenului de prezentare, n scopul artat in alin. 1, dac s-a pricinuit o pagub posesorului cecului. n literatura de speciali late, cecul este definit ca fiind un nscris prin care o persoan numit trgtor d ordin unei bnci la care arc un disponibil bnesc, numit tras, s plteasc la prezentarea titlului, o sum de bani altei persoane numit beneficiar. nelciunea prin emiterea de cecuri fr acoperire, este o form special a infrac iunii de nelciune, care se parucularizcaz prin modul i mijloacele de svrirc. Subiect activ poate fi numai o persoan care de ine, n mod legal, formulare cec. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Subiect pasiv este persoana vtmat, "beneficiaml" cecului emis de ctre trgtor, i nu banca, n calitate de tras, deoarece societatea bancar nu face dect un serviciu de cas pentru trgtor. Elementul material al laturii obiective se realizeaz prin trei modalit i alternative: - emiterea cecului fr a exista acoperirea necesar valorificrii acestuia; 62

..

- retragerea proviziei, depozitului, n totul sau n parte, nainte de valorificarea acestuia; - interzicerea efecturii pl ilor n termenul de valabilitate pe care I are cecul emis. n con inutul textului de incriminare, intr ca element constitutiv, actiunea de falsificare a cecului, n una dintre cele trei modalit i alternative, ac iune care, prin ea nsi, ntrunete elementele in frac iunii de falsificare de monede sau de alte valori, infrac iune prevzut de art. 282 alin. 1 C.p. n consecin , n cazul infractiunii de nelciune, svrit n condi iile art. 215 alin. 4 c.p., nu poate fi re inut, n concurs, i infrac iunca de falsificare de monede sau de alte valori, prevzut de art. 282 alin. 1 c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 15 ani. DELAPJDAREA (art. 215') 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n nsuirea, folosirea sau traficarea, de ctre un func ionar, n interesul su ori pentru altul, de hani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaz sau le administreaz. 2. Obiectul juridic principal const n rela iile sociale cu caracter patrimonial. Obiectul juridic secundar, const n rela ii sociale referitoare la corectitudinea de care trebuie s de dovad gestionarii i administratorii n activitatea de gestionare i administrare a bunurilor. 3. Obiectul material const n bani, valori sau alte bunuri, pe care fptuitorul le gestioneaz sau le administreaz. Obiectul material trebuie s se afle efectiv n gestiune sau administrarea fptuitorului, Astfel. de exemplu, n cazul sustragerii unor plusuri din gestiunea creat prin nelciune la msurtoare, fptuitorul rspunde pentru infrac iunea de delapidare, n concurs cu crearea de plusuri n gestiune prin mijloace frauduloase i cu infrac iunea prevzut n art. 296 C.p. 4. Subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar care gestioneaz sau administreaz bunuri. Gestionar este persoana care are, ca principale atribu ii de serviciu primirea, pstrarea i eliberarea de bunuri. Gestionarul are posesia bunurilor, contactul material nemijlocit cu acestea. ns nu poate s fac acte de dispozi ie juridic. De exemplu, n practica judiciar s-a considerat c sunt gestionari, inspectorii de impozite i taxe din cadrul administra iei financiare, taxatorii de pe autovehiculele destinate transportului n comun, responsabilul unei sec ii dintr-o cooperativ ce presteaz servicii ctre popula ie. remizierii n raport cu mrfurile ncredin ate spre vnzare etc. Gestionar de fapt este persoana care ndeplinete n fapt activit ile specifice gestionarului de drept, i poate fi subiect activ al infractiunii de delapidare. Administrator este func ionarul care, dei nu are contact direct cu bunurile care formeaz obiectul material, are dreptul de dispozi ie, cu privire la situa ia juridic a acestora. n acest sens, n practica judiciar. s-a considerat c svrete infrac iunea de delapidare, n calitate de administrator, contabilul ef care, prin intermediul unor acte de serviciu necorespunztoare, scoate bunuri dintr-o gestiune pentru a le transfer n alta, dar care n realitate i le nsuete,
63

Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin:
- nsuirea;

- folosirea, sau - traficarea de bani, valori sau alte bunuri pe care fptuitorul le gestioneaz sau administreaz. nsuirea bunului const n luarea n stpnire a acestuia. De exemplu, fi-a considerat c infrac iunea exist, n aceast modalitate, atunci cnd factorul potal i nsueste diferite sume de bani reprezentnd pensii i alte drepturi bneti pe care trebuia s le achite destinatarilor. Folosirea presupune ntrebuin area temporar a bunului, dup care acesta este readus n patrimoniul unit ii. Fptuitorul nu-i nsucte bunul ci numai folosin a acestuia, echivalentul pe care l reprezint aceast folosire. n practica judiciar, Il-a considerat c svrete o delapidare prin folosire casierul care mprumut, pentru sine sau pentru altul, bani din gcstiunea sa, chiar dac a avut acordul efului ierarhic superior. Traficarea presupune supunerea temporar a bunului unor opera iuni spcculative, opera iuni n urma crora fptuitorul i nsuete profitul realizat. Delapidarea poate intra n concurs cu alte infractiuni, cum ar fi, de exemplu cu falsul material n nscrisuri oficiale, art. 288 Cp., chiar dac acesta a fost svrit pentru a o nlesni sau a o ascunde svrirea altei infractiuni. 6. Latura suhiectiv presupune inten ia, care, de regul, este direct, deoarece tptuitorul urmrete ob inerea unui profit, pentru sine sau pentru altul. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa se pedepsete, potrivit art. 222 c.p. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care ac iunea de nsuire, folosire sau traficarc este dus pn la capt, moment n care se produce i urmarea socialmente periculoas. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 1 la 15 ani. 9.Form agravat. Potrivit alin. 2, infrac iunea de delapidare este mai grav n cazul n care fapla a avui consecin e deosebit de grave, n sensul prevederilor art. 146 c.p. Sanc iunea const n nchisoare de la IOla 20 de ani i interzicerea unor drepturi. NSUIREA BUNULUI GSIT (art. 216) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const iti fapta de a nu preda n termen de 10 zile un hun gsit autorit ilor sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al su, iar potrivit alin. 2, const n nsuirea pe nedrepl a unui bun mobil ce apar ine altuia, ajuns din eroare n posesia fptuitorului. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale cu caracter patrimonial. 3.Obiectul material este reprezentat de un bun gsit, n cazul prevzut n alin. 1, i un bun ajuns din eroare n posesia fptuitorului, n cazul prevzut n alin. 2. Bunul gsit este acel bun peste carefptuitorul d n mod ntmpltor, ntr-un loc n care, n raport cu natura sa, acel bun nu se poate afla fr supraveghere. Nu constituie obiect
64

material al infrac iunii bunul abandonat, i nici bunul lsat temporar fr supraveghere, deoarece un asemenea bun nu este ieit din posesia altuia. Bunul uitat trebuie asimilat, n principiu, bunului pierdut. Fapta nsuirii unui bun uitat n prezen a fptuitorului ntrunete elementele infractiunii de furt. Bunul ajuns din eroare n posesia tptuitorului, este bunul predat datorit unei erori comise de cel care a efectuat rcmitcrca, bun pc care aceasta l-a primit creznd, n mod greit, c i este destinat. Eroarea celui care a efectuat predarea nu trebuie s fie provocat de cel care primete bunul, deoarece n caz contrar, fapta constituie infrac iunca de nelciune. 4. Subiect activ poate f orice persoan care gsete un bun sau care, din eroare, primete un bun apar innd altuia. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza n cazul prevzut n alin. 1, fie printr-o inac iune, constnd n nepredarea bunului gsit, fie printr-o actiune, constnd n dispunerea de acel bun, iar n cazul prevzut de alin. 2 printr-o ac iune de nsuire a bunului ajuns din eroare n posesia fptuitorului, Nepredarea bunului gsit const n omisiunca celui care a gsit un bun de a-i remite autorit ilor sau celui care l-a pierdut, n msura n care ident.itatea acestuia este cunoscut. Infrac iunca exist numai dac la expirarea termenului de 10 zile de la gsirea bunului, fptuitorul nu-i ndeplinete obliga ia predrii acestuia. Dispunerea de bun ca de al su, are semnifica ia oricrui act de dispozi ie n raport cu: bunul gsit. n aceast modalitate, fapta se realizeaz nluntrul termenului de 10 zile, n caz contrar, intrac iunca avnd deja forma consumat n modalitatea omisiv. nsuirea bunului ajuns din eroare n posesia fptuitorului, arc ca situa ie premiz faptul c bunul a ajuns din eroare n posesia fptuitorului, n eroare trebuie s se afle att cel care pred bunul ct i cel care-I primete. Dac eroarea celui care pred bunul este provocat de cel care-I primete, fapta va constitui infrac iunca de nelciune. Bunul este nsuit dup ce [ptuitorul iese din eroare, dup ce i d seama c nu era ndrept it s-I primeasc, n caz contrar fiind incidente prevederile art. 51 C.p. 6. Latura subiectiv presupune vinov ia sub forma inten iei, chiar i atunci cnd elementul material se realizeaz n modalitatea omisiv, cerin care rezult din denumirea infractiunii, precum i din considcrentul c o nsuire nu este de conceput dect cu inten ie. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa este posibil n modalit ile cornisivc, ns nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc, dup caz, la expirarea termenului de 10 zile, fr ndeplinirea obliga iei de predare a bunului, sau n momentul dispunerii de bun ori nsuirii acestuia. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la I lun la 3 luni sau amend, DISTRUGEREA (art. 217) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1 infractiunca const n distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuin are a unui bun apar innd altuia sau 6S

mpiedicarea lurii msurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum i nlturarea msurilor luate. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale cu caracter patrimonial. 3.Obiectul material poate consta n orice bun, mobil sau imobil, apar innd altuia. Cu excep ia cazurilor prevzute n alin. 2, 3 i 4, distrugerea bunului propriu nu constituie infrac iune, chiar dac prin svrirca faptei a fost prejudiciat o alt persoan care are un drept real sau de crean cu privire la acel bun. 4. Subiect activ poate fi orice persoan, cu excep ia proprietarului bunului. in formele agravate din alin. 2 - 4, subiect aetiv poate li ehiar i proprietarul bunului. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin: - distrugerea; - degradarea; - aducerea n stare de ncntrcbuin arc; - mpiedicarea lurii msurilor de conservare ori de salvare a unui bun, sau - nlturarea msurilor luate n acest sens. Distrugerea presupune nimicirea entit ii fizice a bunului, n aa fel nct acesta nceteaz s mai existe. Degradarea are semnifica ia reducerii parametrilor calitativi, i n consecin , reducerea poten ialului su de utilizare. Aducerea n stare de ncntrcbuin arc semnific aducerea bunului n situa ia de a nu mai putea fi folosit, temporar sau permanent, n raport cu destina ia pe care o are. mpiedicarea lurii msurilor de conservare ori de salvare a unui bun presupune desfurarea oricrei activit i de natur s zdrniceasc luarea msurilor menit.e a-l apra de pericolul distrugerii. nlturarea msurilor de conservare sau de salvare a unui bun are ca situa ie premiz luarea, de ctre o alt persoan, a unor msuri de aprare a bunului de pericolul distrugerii. 6. Latura subiectiv presupune vinov ia sub forma intentiei. 7.Tentativa i consumarea. Tentativa infractiunii se pedepsete conform prevederilor art. 222 c.p. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care se realizeaz oricare dintre modalit ilc alternative ale elementului material avnd ca urmare pricinuirea unei pagube. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la o lun la 3 ani sau amend. 9 .. Form~ agravate. Distrugerea are trei forme agravate prevzute n alin. 2, 3 i 4. 1 - Potrivit alin. 2, distrugerea este mai grav in cazul in care hunul are o deosebit valoare artistic, tiin ific, istoric, arhivistic sau o alt asemenea valoare. Agravanta se refer la obiectul material al infractiunii, care are o deosebit valoarea artistic, tiin ific, istoric, arhivistic sau de () alt asemenea valoare. n raport cu un asemenea obiect material, conform alin. 5, fapta constituie infrac iune chiar dac bunul apar ine fptuitorului. Sanc iunea const n nchisoare de la unu la 10 ani. 66

TI - Potrivit alin. 3, infrac iunea este, de asemenea, mai grav, dac are loc distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuin are a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cahlu de nalt tensiune, a echipamentelor i instala ii/or de telecomunica ii sau pentru difuzarea programelor de radio i televiziune ori a sistemelor de alimentare cu ap i a conductelor magistrale de alimentare cu ap. Agravanta ia n considerare natura i importan a obiectului material, care, potrivit alin. 5, poate s-i apar in chiar i fptuitorului. Spre deosebire de forma simpl, elementul material se poate realiza numai prin una din cele trei actiuni enurncratc n mod limitativ n textul de incriminare: distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de ncntrcbuin arc. Sanctiunea const n nchisoare de la unu la 10 ani. ITI - Potrivit alin. 4, infrac iunea de distrugere este i mai grav dac distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuin are se svrseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc i dac rezult pericol public. Elementul material se poate realiza numai prin distrugere, degradare sau aducere n stare de nentrebuin ate, ac iuni care trebuie s fie svrite prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc i dac rezult pericol public. De exemplu, agravanta se re ine i atunci cnd fapta svrit const n mpiedicarea stingerii unui incendiu cauzat din neglijen , de o ctre o persoan, n propria gospodrie, dacincendiul s-a extins i asupra bunurilor altor persoane distmgndu-le. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 la 15 ani. 6. Aspecte prncesuale, Pentru fapta prevzut n alin. 1, ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmare, dac bunul este proprietate privat, iar mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal.
DISTRUGEREA CALJ}'TCAT (art. 218) 1. No inne i detini ie. Potrivit ari. 218 c.p., distrugerea este calificat dac faptele prevzute in art. 217 Cp. au avut consecin e deosebit de grave sau dac au avut ca urmare un dezastru. Agravanta se refer la urmarea imediat a infractiunii de distrugere, urmare care poate consta fie n producerea unor consecin e deosebit de grave, fie ntr-un dezastru. Consecin ele sunt deosebit de grave, n accep iunea prevederilor art. 146 c.p., iar dezastrul este definit n alin. 2 al art. 218 C.p., constnd n distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport n COmtID, de mrfuri sau persoane, ori a unor instala ii sau lucrri i care a avut ca unnare moartea sau vtmarea grav a integrit ii corporale ori a snt ii mai multor persoane. n lipsa urmririi alternative prevzut n textul de incriminare, fapta se va ncadra n prevederile art. 217 c.p. 2. Sanc iunea const n nchisoare de la IOla 20 de ani i interzicerea unor drepturi, cnd se produc consecin e deosebit de grave, respectiv deten iunea pe via alternativ cu nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi, cnd se produce un dezastru.
67

DISTRUGEREA DIN CULP (ari. 219) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n distrugerea, degradarea ori aducerea n stare de nentrehuin are, din culp, a unui bun, chiar dac acesta apar ine fptuitorului, n cazul n care fapta este svrit prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc i dac rezult pericol public, iar potrivit alin. 2, const n distrugerea sau degradarea din culp a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cahlu de nalt tensiune, a echipamentelor i instola iilor de telecomunica ii sau pentru difuzarea programelor de radio i televiziune ori a sistemelor de alimentare cu ap i a conducte!or magistra e de alimentare cu ap, dacii a avut ca urmare aducerea n stare de nentrebuin are a acestora. 2. Latura obiectiv. Distrugerea din culp, prevzut n alin. 1, este identic cu forma agravat a distrugerii intcn ionate prevzute n art. 217 alin. 4 C.p., la care facem trimitere. Distrugerea din culp prevzut n alin. 2, este asemntoare cu forma agravat a distrugerii inten ionate prevzute n art. 217 alin. 3 c.p. Spre deosebire de forma agravat a distrugerii inten ionate prevzut n alt. 217 alin. 3 C.p., aducerea n stare de nent.rebuin are nu constituie o modalitate alternativ de realizare a elementului material, alturi de distrugere i degradare, ci urmarea acestor din urm dou ac iuni. Distrugerea sau degradarea din culp a obiectului material constituie infrac iune numai dac fapta a avut ca urmare aducerea n stare de ncntrcbuin are a acestora. 3. Latura subiectiv presupune culpa n cele dou forme. 4.Sanctiunea const n nchisoare de la o lun la 2 ani sau amend, att pentru fapta prevzut n al in. 1, ct i pentru cea prevzut n alin. 2. 5. Forme agravate. Infrac iunca are dou forme agravate prevzute n alin. 3 i 4. I - Potrivit alin. 3 al textului, forma agravat const n distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuin are, din culp, a unui hun, chiar dac acesta apar inefptuitorului, n cazul n care a avut consecin e deosebit de grave sau dac a avut ca urmare un dezastru. Aceast form agravat a distrugerii din culp are acelai con inut ca i distrugerea calificat prevzut n art. 218 alin. I c.p., cu singura deosebire c din punct de vedere subiectiv se realizeaz din culp. Sanc iunea prevzut de lege este nchisoarea de la unu la 6 ani, dac fapta a avut consecin e deosebit de grave, i nchisoare de la 3 la 12 ani, dac fapta a avut ca urmare un dezastru. IT - Potrivit alin. 4, infrac iunea este i mai grav cnd dezastrul ori consecin ele deosebit de grave s-au produs ca urmare a prsirii postului sau a svdririi oricrei alte fapte de ctre personalul de conducere al unui mijloc de transport n comun ori de ctre personalul care asigur direct securitatea unor asemenea transporturi. Agravanta se particularizeaz prin aceea c subiectul activ este calificat, face parte din personalul de conducere al unui mijloc de transport n comun ori din personalul eare asigur direct securitatea unor asemenea transporturi. n exercitarea atribu iunilor
68

de serviciu, fptuitorul prsete postul ori svrcte alt fapt care conduce la
producerea unor consecin e deosebit de grave ori a unui dezastru.

Latura subiectiv presupune vinov ia sub forma culpei. Sanc iunea const n nchisoarea de la 5 la 15 ani. TULBURAREA DE l'OSESIE (art. 220) 1. No tunc i dcflni ic, Potrivit alin. 1, infrac iunca const n ocuparea, n intregime sau n parte, fr drept, a unui imobil aflat n posesia altuia, fr consimsmntul acestuia sau fr aprobare prealabil primit in condi iile legii, ori refuzul de a elibera imohilul astfel ocupai. 2. Obiectul [urldic principal const n rela iile sociale referitoare la posesia asupra bunurilor imobile. n cazul formei agravate, obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la integritatea corporal sau libertatea persoanei sau la integritatea bunurilor. 3. Obiectul material este reprezentat de bunul imobil fa de eare se realizeaz actiunea de ocupate, bun care se afl n posesia altuia. Posesia legitim este aprat chiar i fa de proprietarul bunului. n forma agravat din alin. 2, intrac iunca are ca obiect material, corpul victimei, fa de care se exercit violen a sau, dup caz, semnele de hotar ori reperele de marcare n raport cu care se realizeaz ac iunea de' desfiin are. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza fie printr-o ac iune fie printr-o inac iune. n modalitatca comisiv, fapta const n actiunea de ocupare, de luare n stpnire, a unui imobil aflat n posesia altuia. Ocuparea imobilului, total sau par ial, trebuie s fie efectiv, adic S[1 aib o anumit durat. Ocuparea imobilului trebuie s se realizeze fr drept, fr consirn mntul persoanei care are posesia respectivului imobil sau fr aprobarea prealabil primim n condi iile legii. n modalitatea ornisiv, fapta const n refuzul de a elibera imobilul ocupat n condi iile textului de incriminare. n aceast modalitate, dup ocuparea imobilului, fptuitorul refuz eliberarea acestuia. Este necesar o cerere de eliberare a imobilului, cere care trebuie s fie expres i s provin de la titularul dreptului nclcat. Dac cererea de eliberare a imobilului trebuie s fie expres, refuzul de eliberare a acestuia poate fi explicit sau implicit. 6. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indircct. 7.Tentativa i consumarea. Tentativa este posibil, dar nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul ocuprii imobilului, lurii acestuia n stpnire, sau dup caz, n momentul refuzului de eliberare a acestuia. Dac, dup luarea n stpnire a imobilului, fptuitorul rmne n acel imobil, tulburarea de posesie prelungindu-se n timp, ia forma continu de svrire. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 1 la 5 ani. 9. Forme agravate. Infrac iunca are dou forme agravate, prevzute n alin. 2 i 3. 69

1 - Potrivit alin. 2, infrac iunca este mai grav, dac fapta prevzut n alin. J se svrete prin violen sau amenin are ori prin desfiin area semnelor de hotar sau a reperelor de marcare. Agravanta ia n considerare mijloacele folosi te de ctre fptuitor pentru svrirea faptei, mijloace alternative. cnumerate n mod limitativ. Violen a este de natur fizic i arc accep iunea de la loviri sau alte violen e, amenin area prcSUPW1C constrngcrca moral, n accep iunea prevederilor art. 193 C.p., iar desfiin area semnelor de hotar sau a rcpcrclor de mareare, presupune distrugerea sau nlturarea acestora. Participa ia penal, n cazul formei agravate din alin. 2, este posibil sub forma instigrii i a complicit ii anterioare. Aceasta deoarece, n caz de coautorat sau complicitate concomitent, se va re ine fonna agravat din alin. 3. Sanctiunea const n nchisoare de la 2 la 7 ani. II - Potrivit alin. 3, forma agravat exist dac fapta prevzut n alin. 2 se svrete de dou sau mai multe persoane mpreun. Agravanta presupune cooperarea fptuitorilor ntr-o concomiten de timp i de loc, sub forma eoautoratului i a complicit ii concomitente. Circumstanta are con inut identic cu cea prevzut n cazul furtului calificat, art. 209 alin. I lit. a) c..p., la care facem trimitere. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 15 ani. 10. Aspecte procesuale. Ac iunea penal se pune n micare din oficiu, ns, potrivit alin. 4, mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal. TINUIREA (art. 221) L No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n primirea. dobndirea sau transformarea unui bun ori inlesnirea valorificrii acestuia, cunoscnd c bunul provine din svrirea unei [apte prevzute de legea penal, dac prin aceasta s-a urmrit ob inerea pentru sine sau pentru altul a unuifolos material. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale cu caracter patrimonial. Obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la nfptuirea justi iei, deoarece, fcnd s se piard urma bunurilor scoase n mod ilicit din patrimoniul unei persoane, prin svrirca ei se stnjcnetc, n acelai timp, identificarea i sanc ionarea infractorilor, ceea ce constituie o mpiedicare a nfptuirii normale a justi iei. Dei este o infrac iune autonom, tinuirea are ca situa ie premiz svrirea unei fapte prevzut de legea penal din care provine bunul tinuit. 3. Obiectul material const n bunul tinuit, bunul fa de care se svrete fapta incriminat i care previne dintr-o fapt prevzut de legea penal. 4. Subiect activ poate li orice persoan. Infrac iunea de tinuire poate li svrit i de proprietarul bunului tinuit, dac acel bun previne dintr-o fapt prevzut de legea penal i svrit n dauna posesorului legitim al bunului. Subiect activ al infractiunii de tinuire nu poate fi autorul faptei din care provine bunul i nici instigatorul sau eomplicele acestuia. 5. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin: - primirea, primirea bunului nseamn luarea acestuia n posesie sub orice titlu.
70

- dobndirea, const n luarea acestuia n stpnire, prin orice mod - cumprare, dona ie, schimb etc. Dac, pe baza unei intelegeri prealabile cu autorul furtului, fptuitorul ia bunul aruncat de acesta, ncadrarea juridic" se va face, dup caz, sub aspectul svririi infractiunii de tinuire sau de favorizare a infractorului. - transformarea bunului, const n modificarea substan ei sau a formei acestuia, nct nu mai poate fi uor recunoscut. - nlesnirea valorificrii unui bun provenit dintr-o fapt prevzut de legea penal, const n orice ajutor acordat pentru realizarea folosului urmrit prin svrirea faptei, atunci cnd, de exemplu, inculpatul se n elege cu autorul unui furt, dup svrirca de ctre acesta a infrnc iunii, pentru a-I ajuta s vnd bunurile sustrase i de a mpr i pre ul ob inut. Fapta se svrete fr o n elegere prealabil cu autorul sau cu vreunul dintre participantii la svrirea faptei din care provine bunul tinuit, n caz contrar fapta constituind o complicitate. De exemplu, n practica judiciar se consider c exist o complicitate la furt i nu o tinuire, atunci cnd inculpatul a avut O n elegere prealabil cu ceilalti doi inculpati, n sensul de a-i transporta cu autoturismnl proprietate personal la locul faptei, de a le asigura paza i a-i retransporra apoi cu mrfurile furate. Prin lipsa n elegerii prealabile, tinuirea se aseamn Cll favorizarea infractorului, prevzut de art. 264 c.p., constnd n ajutorul dat unui infractor fr o n elegere stabilit nainte sau n timpul svririi infractiunii, pentru a ngrcuna sau zdrnici urmrirea penal, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. 6. Latura subiectiv presupune inten ia direct, deoarece tinuitorul cunoate de la nceput mprejurarea c bunul provine dintr-o fapt prevzut de legea penal i urmrete ob inerea unui folos material. Cunoaterea provenien ei ilicite a bunului poate rezulta din diferite mprejurri de fapt, cum ar fi: clandestinitatea vnzrii, locul ascuns n care este inut bunul, pre ul exagerat de redus cu care este oferit spre vnzare, imposibilitatea evident ca fptuitorul s de in n mod legal respectivul bun, faptul c bunul nu face parte din circuitul civil, ori este supus unor autori zri prcalabile elco 7. Tentativa i consumarea. Tentativa este posibil darnu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care oricare dintre ac iunile prevzute n textul de incriminare este dus pn la capt, moment n care se produce urmarea socialmente periculoas. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 3 luni la 7 ani, fr ca sanctiunea aplicat s poat depi pedeapsa prevzut de lege pentru infrac iunea din care provine bunul tinuit. 9. Cauz special de nepedepsire. Potrivit alin. 2, tinuirea svrit de sOI sali de o rud apropiat nu se pedepsete. Calitatea special a tinuitorului existent n momentul svririi faptei, se poate raporta la autorul infractiunii principale, la unei dintre participan ii la svrirea acesteia, sau la autorul altei infrac iuni corelative, cum ar fi, de exemplu, la autorul altei tinuiri svrit fat de acelai bun.

CAI'TTOLUL IV TN"RAC IUNT CONTRA AUTORTTTlI

OFENSA ADUS UNOR NSEMNE (art. 236) J. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n orice manifestare prin core se exprim dispret pentru insemnele Romniei. iar potrivit alin. 2. const n manifestarea prin care se exprim dispret pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autorit ile. 2. Obicctul juridic const n rela iile sociale referitoare la respectul datorat autorit ii de stat, rela ii care implic respect fa de emblemele i semnele de care se folosesc autorit ile. Potrivit art. 12 din Constitu ie, simbolurile nationale ale Romniei, sunt urmtoarele: Drapelul, Ziua na ional, Imnul na ional, Stema rii i sigiliul statului. Din categoria emblemelor i a semnelor de care se folosesc autorit ile fac parte emblemele jude elor i ale municipiilor, precum i alte embleme sau semne de care se folosesc autorit ile - semnele care se poart la uniformele rnilitare, insignele pc care le poart magistra ii etc. 3. Obiectul material este reprezentat de nsernnul, emblema sau semnul fa de earc se realizeaz n mod nemijlocit actiunea ce exprim dispre ul fptuitorului, 4. Subiect activ poate li orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material al laturii obiective presupune o manifestare prin care se exprim dispre pentru nsemnele Romniei, n modalitatea alin. 1, precum i o manifestare prin care se exprim dispre pentru emblemele i semnele de care se folosesc autorit ile, n modalitatea alin. 2. Elementul material se poate realiza prin orice ac iune sau inac iunc care exteriorizeaz lipsa respectului datorat autorit ii. Actiunea sau inac iunea se realizeaz in orice mod i prin orice mijloace; prin gesturi, atitudini, fapte, prin cuvinte, proferate direct sau reproduse, prin scris, imagini, desene, caricaturi etc. Printr-o inac iune, infrac iunea se svrete atunci cnd, de exemplu, fptuitorul nu se ridic n picioare la intonarea Imnului na ional al Romniei. Nu are important locul svririi faptei. 6. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirect, 7.Tentativa i consumarea, Tentativa infractiunii, este posibil atunci cnd fapta este cornisiv, ns nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se svrete ac iunea sau inac iunea cu caracter ofensator, moment n care se produce starea de pericol pentru autoritatea de stat. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 3 ani, pentru fapta din alin. 1, i nchisoare de la 3 luni la I an sau amend pentru fapta din alin. 2.

71

72

UL TRA.JUL (art. 239) L No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n amenin area
svrit nemijlocit sau prin mijloace de comunicare direct contra unui func ionar public care ndeplinete o func ie ce implic exerci iul autorit ii de stat, aflat n

7. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirect. Este necesar ca fptuitorul s aib o dubl reprezentare - pe de o parte privind calitatea victimei, iar pe de alt parte, c acel func ionar se afl n exerci iul func iei sau c H. Tentativa i consumarea.Tentativa nu este pedepsit. Consumarea in frac iunii arc loc n momentul n care ac iunea fiind svrit se produce urmarea socialmente periculoas. 9. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amend. 1 o. For~c agravate. Infrac iunca arc trei forme agravate prevzute n alin. 2 i 4. 1 - Potrivit alin. 2 infrac iune este mai grav, dac se realizeaz prin lovirea sau orice acte de violen , svdrite impotriva unui func ionar public care ndeplinete o func ie ce implic exerci iului autorit ii de stat, aflat n exerci iul func iunii ori pentru fapte ndeplinite n exerci iul func iunii. Forma agravat se deosebete de forma simpl din alin. 1, prin modalitatca elementului material, care se realizeaz prin loviri sau alte violen e, n accep iunea prevederilor art. 180 C.p., infrac iune care este absorbit, Atunci cnd actele de violen sunt svritc, cu prilejul punerii n executare a unei hotrri judectoreti, mpotriva organului de executare, va exista numai infrac iunea de nerespectare a hotrri lor judectoreti, infrac iune n eare ultrajul este absorbit. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amend. II - Potrivit alin. 3, infrac iunea de ultraj este mai grav, dac se realizeaz prin vtmare corporal, svrit mpotriva unui func ionar public care ndeplinete o func ie ce implic exerci iul autorit ii de stat, ajlat n exerci iul func iunii ori pentru fapte ndeplinite n exerci iul func iunii. Elementul material se realizeaz prin faptele de vtmare corporal, n accep iunea prevederilor art. 181 C.p., infrac iune care este absorbit n forma agravat a ultrajului. Sanc iunea const n nchisoare de la 6 luni la 6 ani. m - Potrivit alin. 4, infrac iunca este i mai grav, dac se realizeaz prin vtmarea corporal grav, svrit mpotriva unui func ionar public care ndeplinete o func ie ce implic exerci iul autorit ii de stat, ajlat n exerci iul func iunii ori pentru fapte ndeplinite n exerci iutfunc iunii. Elementul material se realizeaz prin faptele de vtmare corporal grav, n accep iunea prevederilor art, 182 c.p_, infrac iune care este absorbit n forrua agravat a ultrajului. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 12 ani. 11. Cazuri specialc de pedepsire. Potrivit prevederilor art, 239' c.p_, n cazul infrac iunilor prevzute n art. 180-182, 189 i 193 svrite mpotriva so ului, copiilor sau prin ilor unui judector, procuror, poli ist, jandarm ori militar, n scop de intimidare sau de rzbunare pentru acte sau fapte ndeplinite n exerci iul func iunii, maximul pedepsei se majoreaz cu 2 ani. Maximul pedepsei se majoreaz dac sunt ndeplinite cumulativ urmatoareie condi ii: - a fost svrit vreuna dintre urmtoarele infractiuni: lovirea sau alte violen e, art. 180 Cip., vtmarea corporal, art. 181 c.p_, vtmarea corporal grav, art. 182 c.p_, lipsirea de libertate n mod ilegal, art, 189 c.p_ sau amenin area, art. 193 c.p_;
74 ofensa ce i se aduce este n legtur cu o fapt ndeplinit n exerci iul func iei.

exercuiulfunc iunii ori pentru fapte ndeplinite n exerci iul func iunii. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la respectul datorat autorit ii de stat. Ultrajul arc i un obiect juridic secundar, care const n rela iile sociale referitoare la libertatea psihic, integritatea corporal, sntatea persoanei sau la respectul datorat puterii judectoreti etc. 3. Obiectul material. n modalitatea alin. 1, iufrac iunca nu arc obiect material. n cazul formelor agravate, obiectul material consta n corpul victimei fa de care se realizeaz actele de violen fizic. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Subiect pasiv principal este statul romn. Subiect pasiv secundar poate s fie numai un func ionar public care ndeplinete o func ie ce implic exerci iul autorit ii de stat. Prin func ie ce implic exerci iul uutorit ii de stat se n elege acea func ie care i confer func ionarului competenta de a da dispozi ii obligatorii i de a lua msurile necesare pentru respectarea lor, ac ionnd n numele respectivei autorit i.' Sunt func ionari care ndeplinesc o func ie ce implic exerci iul autorit ii de stat - de exemplu - magistratul, agentul de la circumscrip ia financiar, ruedicul de circumscrip ie, primarul, ofi erul de poli ie, brigadicrul silvic, paznicul unei societ i comerciale sau al unei regii autonome etc. 6. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz printr-o fapt de amenin are, svrit mpotriva unui func ionar public ce ndeplinete o func ie care implic exerci iul autorit ii de stat. Fapta trebuie svrit nemijlocit, n prezen a fizic a func ionarului ultragiat, sau prin mijloace de comunicare direct. Fapta trebuie svrit n timpul ct func ionarul public se afl n exerci iul func iunii sau pentru fapte ndeplinite n exerci iul func iunii, Dac func ionarul se afl n exerci iul func iei, amenintarea svrit mpotriva acestuia constituie infrac iunca de ultraj, chiar i atunci cnd aceasta nu ar li legat de o fapt ndeplinit de func ionar in exerci iul func iei. Nu arc importan faptul c respectiva atribu iune de serviciu este ndeplinit n timpul sau n afara orelor de program, la sediul unit ii sau n afara acestuia. Func ionarul trebuie s-i exercite atribu iunilc n limitele competen elor legale, n cazul contrar, depind atribu iile sale de serviciu, le ncalc ori le exercit abuziv actele lui nu mai pot fi considerate ca fiind ale autorit ii ce o reprezint pentru c el nsui se situeaz n afara protec iei pe care i-o acord legea, fapta svrit asupra acestuia ntrunind elementele infrac iunii de amenin are. Ultrajul poate fi svrit, i dup ce func ionarul i-a ndeplinit, n mod legal, respectiva atribu iune de serviciu.
73

- victima infractiunii are calitatea de printe, so ori copil n raport cu un magistrat, poli ist, jandarm ori alt militar; - fapta s-a svrit n scop de intimidare sau de rzbunare pentru acte sau fapte ndeplinite n exerci iul func iunii de ctre persoanele avnd una dintre functiile prevzute n mod limitativ. UZURPAREA OE CALIT I OFTCTALE (ar!. 240)

PORTUL NELEGAL DE DECORA TI SAU SEMNE DISTTNCTTVE (art.241)


1. No iune i defini ie. Tnfrac iunca const n purlarea.lrli drept, de decora ii, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la respectul datorat autorit ii de stat, relatii care presupun purtarea decora iilor, unifonnelor sau semnelor distinctive ale unui organ de stat numai de ctre persoanele crora II s-a conferit acest drept.

t. No iune i defini ie. Potrivit textului de incriminare, infrac iunea const in folosirea fr drept a unei calit i oficiale, inso it SUlI. urmat de indeplinirea vreunui acI legal de acea calitate. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la autoritatea de stat, rela ii care implic exercitarea calit ilor oficiale numai de ctre persoanele invcstite, n condi iile legii cu astfel de calit i, 3. Obiectul material. Infrac iunea nu are obiect material. 4.Subiect activ poate ti orice persoan, chiar i de ctre o persoan investit cu o calitate oficial, dac folosete fr drept o alt calitate oficial. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material presupune svrirea cumulativ a celor dou ac iuni prevzute n textul de incriminare: - folosirea fr drept a unei calit i oficiale, n sensul atribuirii unei astfel de calit i. Folosirea calit ii oficiale se face fr drept, fr un titlu legitim. Dac fptuitorul foloscte mijloace frauduloase, care ntrunesc prin ele nsele elementele unei infractiuni, se aplic regulile referitoare la concursul de infractiuni. - ndeplinirea vreunui act legat de acea calitate - inseamna a efectua un act care intr n sfera atribu iilor de serviciu ale persoanei legal investit cu exerci iul acelei calit i. Pentru existenta infractiunii este suficient ca actul s fie ndeplinit n a a fel nct s rezulte, fr dubiu, c este vorba de un act legat de respectiva calitate oficial. ndeplinirea unui act legat de o calitate oficial uzurpat nu trebuie confundat cu ndeplinirea unui act prin depirea atribu iilor de serviciu, situa ie n care fapta poate atrage rspunderea penal a fptuitorului pentru infrac iunea de abuz n serviciu. Pentru existen a infractiunii este necesar ca fptuitorul s fi svrit ambele ac iuni, adic att ac iunea de folosire fr drept a calit ii oficial" ct i actiunea de ndeplinire a unui act legat de acea calitate. 6. Latura subiectiv. Infrac iunea presupune inten ia, care prive te att actiunea de folosire fr drept a calit ii oficiale ct i ac iunea de ndeplinire a actului legat de acea calitate. 7. Tentativa i cnnsumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care, folosind fr drept o calitate oficial, fptuitorul ndeplinete un act legat de acea calitate, moment n care se produce i urmarea socialmente periculoas. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 6 luni la 3 ani.

3. Ohiectul material const n decoratia, uniforma sau semnul distinctiv al unui organ de stat, pe care fptuitorul l poart fr drept 4. Subiect activ poate fi orice persoan, chiar o persoan care are drept de a purta uniforma sau semnul distinctiv caracteristic altui organ se stat, Participa ia penal este posibil sub forma instigrii i a complicit ii. S. Latura nbiectiv. Elementul material se realizeaz prin actiunea de purtare, fr drept, de decora ii, uniforme sau semne distinctive ale unui organ de stat. A purta o decora ie, uniform sau un semn distinctiv apar innd unui organ de stat nseamn a intrebuinta decora ia, uniforma sau semnul distinctiv in modalitatea reglementat de lege. Pentru a realiza elementul material al infractiunii, actiunea de purtare a obiectului matcrial t.rebuic s dureze o perioad de timp, mprejurare care i confer infractiunii forma continu. Purtarea trebuie s se realizeze fr drept, n sensul c are loc n alte condi ii, i de ctre altc persoane, dect cele stabilire prin dispozi iile legale. Cerin a svririi faptei n public, n accep iunea prevederilor art. 152 C.p., nu este prevzut n mod expres n textul de incriminare, ns, aceasta rezult, implicit, att din natura actiunii incriminate (fptuitorul poart, fr drept, decora ia, uniforma etc. tocmai pentru afi vzut de al ii) ct i din obiectul juridic al infractiunii (respectul datorat autorit ii este nclcat atunci cnd decora ia, uniforma etc. este purtat n public). 6. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirect. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care s-a realizat efectiv ac iunea de purtare a decora iei, uniformei etc., moment n care se produce i urmarea socialmente periculoas a faptei. II. Sanctiunea const n nchisoare de la I luna la 3 luni sau amend. 9. Forme agravate. Infrac iunea are dou forme agravate, prevzute n alin. 2 si 3. 1- Potrivit alin. 2, infrac iunea este mai grav dac fapta consa in purtarea.fr drept, de uniforme. grade SUII insigne militare. Forma agravat se deosebete de forma simpl prin obiectul material, constnd n uniforme, grade sau insigne militare. Sanctiunea const in nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amend. II - Potrivit alin. 3,fap/a prevzut n alin. 2, este, la rndul ei, mai grav dac se svrete in timp de rzboi. Agravanta ia n considerare momentul svririi faptei, n timp de rzboi. Sanc iunea const n nchisoare de la 1 la 5 ani.
76

75

SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE NSCRISURI (art. 242) 1. No iune i definitie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n, sustragereu ori distrugerea unui dosar, registru, document sau aII inscris, care se afl n pstrarea ori in detinerea unui organ sau a unei institu ii de stat ori a unei unit i din cele la care se refer ari. /45, iar potrivit alin. 2, const n distrugerea din culp a vreunuia din nscrisurile prevzute n alineatul precedent, care prezint valoare artistic, tiin ific, istoric, arhivistic sau () alt asemenea va/oare. 2. Obiectul juridic const n relatiile sociale referitoare la respectul datorat autorit ii, relatii care sunt incompuubile cu faptele de distrugere, sustragcrc etc. a documentelor allate n pstrarea unit ilor la care se refer urt, 145 Cp. 3. Obiectul material. n forma prevzut in alin. 1, obieclul material este format dintr- un dosar, registru, document sau alt nscris aflat n pstrarea sau detinerea unui organ sau unei institu ii de stat. ori a unei unit i din cele la care se refer arl. 145 C.p. n forma prevzut in alin. 2, obiectul material const loL ntr-un dosar, registru, document sau alt inscris, aflal n pstrarea sau detinerea unui organ sau unei institu i] de stat ori a unei unit i din cele la care se refer art. 145 Cp., ns spre deosebire de alin. 1, dosarul, registrul, documentul sali inscrisul prezint o valoare artistic, tiintific, istoric, arhivistic sau aJl asemenea valoare. 4. Subiect activ poate fi orice persoan, Dac fapta este svrit de un func ionur-. public aliat n exercitiul atributiilor de serviciu, infrac iunca este mai grav, potrivit alin. 3. Participa ic penal este posibil, sub toate Formele, pentru fapta din alin. 1, ~i numai sub forma participa ici improprii, pentru fapta din alin. 2. 5. Latura obiectiv. n modalitatea alin. 1. elementul material se realizeaz, printr-o ac iune de sustragcrc sau de distrugere, iar n modalitatca alin. 2, numai printr-o ac iune de distrugere. Sustragerea const n scoaterea unui bun din stapnirca altuia i trecerea acestuia, rar drept, in stpnirea fptuitorului. n aceast modalitate fapta de sustragcrc arc con inut identic celei care constituie element material pentru infrac iunca de furt, art. 208 c.p. Deosebirea dintre cele dou infractiuni const n obiectul juridic i obiectul material. Distrugerea arc accep iunea de la infrac iunca cu aceeai denumire marginal, prevzut n art. 217 C.p., i const n orice activitate care are ca urmare desfiintarea entittii fizice, nimicirea total sau par ial a unui bun . .n prima form a infractiunii, actiunea de sustragere sau distrugere trebuie s se refere la un dosar, registru, document sau alt nscris aflat n pstrarea sau dc inerea unui organ sau institutii de stat ori a unei unit i din cele la care se refer art. 145 c.p. Nu intereseaz dac dosarul, registrul, documentul sau inscrisul apar ine sau nu unit ii, fiind suficient ca aceasta s se fi aflat n pstrarea sau de inerea ei. n modalitatea alin. 2, distrugerea se refer tot la un dosar, registru, document sau alt nscris aflat n pstrarea sau de inerea vreuneia dintre unit ile la care se refer art. 145 C.p., care ns trebuie s aib o valoare artistic, tiin ific, istoric, arhivistic sau alt asemenea valoare.
77

6. Latura subiectiv. n modalitatea alin. 1. infrac iunea se svretc cu intentie, iar n modalitatca alin. 2, infrac tiunca se svrete din culp. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa este posibilii i se pedepsete, cnd fapta se svretc n modalitatea alin. 1. Consumarea infractiunii arc loc n momentul n care se svretc actiunea incriminat, moment in care se produce i urmarea socialmente periculoas, 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 luni la 5 ani, pentru fapta din alin. 1, i nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amend, pentru fapta din alin. 2. 9. Forma ugravat. Potrivit alin. 3, infrac iunea de sustragcre sau distrugere de inscrisuri este mai grav, dac faptele prevzute n alin. I i 2 sunt svrite de un [unc ionur public n exercitiul atribu iilor de serviciu. Realizarea agravantei implic existen a curnulativ a dou condi ii: - subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar public, n accep iunea prevederilor art. 147 c.p. - fapta trebuie s fie svrit de functionarul public anat n exerci iul atribu iilor de serviciu. Sanctiunea este aceea prevzut n alineatcle precedente, la care maximul se majorcaz cu un an. RUPEREA DE SIG1LII (art. 243) 1. No iune i definitie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n nlturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat. 2. Obicctul juridic const n rela iile sociale referitoare la respectul datorat autorit ii, rela ii care sunt incompatibilc cu laptele de nlturare sau distrugere a unui sigiliu legal aplicat, 3. Obiectul material este reprezentat de sigiliul legal. aplicat, materialul n care se gsete amprenta sigiliului. Sigiliul trebuie s fie legal aplicat de ctre organul competent, cu respectarea condi iilor de fond i de form prevzute de lege. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Dac fptuitorul are calitatea de custode al bunurilor sigilate, infrac iunca prezint forma agravat din alin. 2. Participa ia penal este posibil sub toate formele. S. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin: - nlturarea sigiliului, constnd n indepartarea materialului n care a fost imprimat amprenta sigiliului. sau - distrugerea unui sigiliu legal aplicat, const n nimicirea materialului n care a fost irnprimat amprenta acestuia. nlturarea sau distrugerea trebuie s fie efectiv i trebuie s priveasc un sigiliu legal aplicat. De exemplu, n practica judiciar s-a considerat c svretc infrac iunea de rupere de sigilii, inculpatul care rupe sigiliul legal aplicat i ptrunde n apartamentul de unde fusese evacuat, fiind lipsit de relevan mprejurarea n care executarea hotrrii de evacuare a fost suspcndat dupa svrirea faptei. Fapta nu constituie infrac iune dac sigiliul a fost aplicat n mod abuziv de ctre func ionar, n urma unui conllicl cu inculpatul.
78

6. Latura subiectiv. Infrac iunea se svrete cu inten ie, direct sau indirect. Fptuitorul trebuie s cunoasc mprejurarea c actiunea sa privete un sigiliu legal aplicat. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa este posibil, dar nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care sigiliul legal aplicat este nlturat sau distrus efectiv, moment n care se produce i urmarea socialmente periculoas. R. Sanctiunea const n nchisoare de la o luna la I an sau amend. 9. Forma agravat. Potrivit alin. 2, infrac iunea este mai grav dacii fapta a fost svrit de custode. Circumstanta agravant. se refer la subiectul activ care trebuie s fie chiar custodele bunului legal sigilat. Fptuitorul ncalc i ncrederea ce i s-a acordat atunci cnd bunurile sigilate au fost lsate n custodia sa. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amend.

moment n care se produce i urmarea socialmente periculoas. R. Sanctiunea const n nchisoare de la o luna la I an sau amend. 9. Forma agravatli. Potrivit alin. 2, infractiunea este mai grav dac fapla a fost siivritd de custode. Circumstanta agravant se refer la subiectul activ, care trebuie s aib calitatea de custode al bunului legal sechestrat Dac fptnitorul este proprietarul bunului, sustrgnd acel bun, svretc numai infrac iunea de sustragere de sub sechestru, iar dac nu este proprietarul bunului, svretc att infrac iunea de sustragere de sub sechestru ct i infrac iunea de abuz de ncredere, sub forma unui concurs formal de infractiuni. Sanc iunea const n inchisoare de la 3 luni la 2 ani sali amend.

SUSTRAGEREA DE SUB SECHESTRU (art. 244)


1. No iune i defini ie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n sustragerea unui hun care este legal sechestrat. 2. Obicctul juridic const n rela iile sociale privind respectul datorat sechestrului legal aplicat, ca msura a autorit ii de stat. 3. Obiectul material const n bunul legal sechestrat asupra cruia se exercit actiunea de sustragcrc, 4. Subiect activ poate fi orice persoan, chiar i proprietarul bunului. Dac fptuitorul are calitatea de custode, infrac iunea are forma agravat din alin. 2. Participa i a penal este posibil sub toate formele, S. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin actiunea de sustragere a bunului legal sechestrat. Sustragerea const n scoaterea bunului de sub puterea sechestrului, ceea ce nu presupune neaparat nsuirea bunului dar nici nu o exclude. Dac sustragerea bunului se face n condi iile prevzute n art. 208 c.p., infrac iunea de sustragere de sub sechestru intra n concurs cu infrac iunea de furI. Ac iunea de sustragere trebuie s priveasca un bun legal sechestrat. Instan a de judecat, verificnd legalitatea sechestrului, trebuie s fac aceast verificare sub toate aspectele, att n ceea ce privete viciile de form ct i n aceea ce privete viciile de fond pe care ar putea s le prezinte sechestrul aplicat. Dac se constat, n urma verificrii, c bunul sustras nu a fost legal sechestrat, fapta nu constituie infrac iunea de sustragere de sub sechestru. Pentru existen a infractiunii este indiferent dac fptuitorul a sustras toate bunurile sechestrate sau numai unul din aceste bunuri. 6. Latura subiectiv. Infrac iunea Se svrete numai cu inten ie. Fptuitorul trebuie s cunoasc mprejurarea c bunul pe care l sustrage este legal sechestrat. Dac sustragerea bunului legal sechestrat este svrsit n scopul nsuirii pe nedrept a acelui bun, sustragerea de sub sechestru va intra n concurs cu infrac iunea de furt. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa este posibil, dar nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul sustragerii bunului legal sechestrat, 79 80

CAI'ITOLUL V IN FRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVIT'p DE INTERES I'UULIC SAU ALTOR ACTIVIT I REGLEMENTATE DE LEGE INFRAC IUNI DE SERVICIU SAU N LEGTUR CU SERVICIUL (art. 246 - 258) Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246) 1. No iune i detini ie. Infrac iunca const njaptafimc ionarului public, care, n exerci iul atribu iilor sale de serviciu, cu tiin , nu ndeplinete un act ori il ndeplinete in mod defectuos i prin aceasta cauzeazu o vtmare a intereselor legale ale unei persoane. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la activitatea de serviciu, care presupune indeplinirea ndatoririlor de serviciu n mod corect, cu respectarea intereselor legale ale persoanelor. Obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la drepturile i interesele legale ale unei persoane. Infrac iunea arc caracter subsidiar, n sensul c, fapta svrit de ctre un func ionar public sau de un alt func ionar se ncadreaz in dispozi iile art. 246 c.p. numai dac acest abuz nu are o incriminare distinct n Codul penal sau ntr-o lege special. 3. Obiectul material. De regul, inlrac iunea este lipsit dc obiect material. Totui, dac incalcarea ndatoriri lor de serviciu a rost svrit n legatur direct cu un anumit bun, mfrac iunca arc i un obiect material, constnd n acel bun. 4. Subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar public sau de func ionar, n accep iunea prevederilor art. 147 alin. I i 2 c.p. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza: - printr-o inac iune, constnd n nendeplinirea unui act, ori - printr-o ac iune, constnd n ndeplinirea dcfcctuoas a unui act. Actiunea sau inac iunea Jptuitorului se refer la un act, la o atribu iunc de serviciu a acestuia. De exemplu, n practica judiciar s-a considerat c ntrunete elementele in frac iunii, fapta inculpatului, ef de serviciu la poli ia rutier, dea refuza restituirea permisului de conducere ctre partea vtmat, dei cunoatea existen a unei hotrri judectoreti definitive in acest sens, lipsind, prin acea sta, partea vtmat de posibiluatca folosirii autoturisrnului propriu. De asemenea, infrac iunea poate fi svrit prin: fapta unui conductor auto de a folosi, fr drept, autocamionul ce-i fusese ncredin at de o societate comercial al crei salariat era, in virtutea raportului juridic de munc, n vederea indeplinirii lndatoririlor de serviciu, cu consecin a producerii unei pagube prin uzur i consum de combustibil. 81

Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor poate intra n concurs cu alte infractiuni. Astfel, de exemplu, aceasta infrac iune poate intra in concurs cu intracuunea de creare de plusuri n gestiune prin mijloace frauduloase, sau cu infrac iunea de delapidare, atunci cnd valorile ob inute de gestionar ca urmare a practicrii supraprc ului sunt nsuitc de ctre acesta. 6. Latura subiectiv presupune inten ia chiar i atunci cnd elementul material se realizeaz printr-o inac iune. Cerin a intentiei rezult din expresia cu tiin folosit de ctre lcgiuitor. Latura subiectiv nu include vrCW1 motiv sau scop special. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa este posibil in modalitatea comisiv, dar legea nu prevede sanc ionarea acesteia. Consumarea infractiunii arc loc n momentul indeplinirii actului n mod defectuos, respectiv in momentul cxpirrii termenului n care actul trebuia s fie ndeplinit. Infrac iunca poate li svrit n forma continuat. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 3 ani. 9.Forma agravat. Potrivit art. 24S'C.p., infrac iunea este mai grav dac faptele din art. 246 au ovul consecin e deosebit de grave, n sensul prevederilor art. 146 c.p. Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi (art. 247) 1. No iune i defini ie, Potrivit textului de incriminare, infrac iunca const in ingradirea, de ctre un func ionar public. afolosin ei sau a exerci iului drepturilorunei persoane ori crearea pentru acesta a unor situa ii de inferioritate pe temei ras, na ionalitate. etnie, limb. religie. gen, orientare sexual, opinie. apartenen politic. convingeri, avere, origine social. vrst, dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec ie HIV/SIDA. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la activitatea de serviciu, activitate a crei bun desfurare este incompatibil cu ngrdirea folosin ei sau exerci iul drepturilor vreunui cet ean sau cu crearea pentru acesta a unei situa ii de inferioritate pe temei ras, na ionalitate, etnie, limb, religie, gen, orientare sexual, opinie, apartenen politic, convingeri, avere, origine social, vrst, dizabilitate, boal cronic nccontagioas sau infectie HIV ISI DA. Potrivit prevederilor art. 53 din Constitutie, exerci iul unor drepturi sau al unor libert i poale li restrns numai prin lege i numai dac se impune,dup caz, pentru: aprarea securit ii nationale, a ordinii, a snt ii ori a moralei publice, a drepturilor i a libert ilor cet enilor, desfurarea instruc iei penale, prevenirea consecin elor unei calamit i naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. 3. Subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar public sau de un alt func ionar, n accep iunea prevederilor art. 147 alin. 1 i 2 c.p. Participa ia penal este posibil sub toale formele. 4. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza prin: - fapta de ngrdire a folosin ei sau cxerci iului drepturilor vreunui cet ean - fr nici o justificare legal, Iptuitorul I mpiedic pe un cet ean s foloseasc drepturile pe care le are sau s le exercite n ntregime.
82

- fapta de creare pentru un cet ean a unor situa ii de inferioritate - fr nici o justificare legal, fptuitorul i creeaz persoanei vtmare, o situa ie defavorabil n raport cu ceilal i cet eni. n ambele cazuri. fapta este svrit pe temei de ras, na ionalitate, etnie. limb. religie, gen, orientare sexual, opinie, apartenen politic, convingeri. avere, origine social, vrst, dizabilirate, boal cronic necontagioas sau infec ie HTV /STDA. Tnfrac iunea poate fi svrit i printr-o inac iune, cum ar fi, de exemplu, neangajarea unei persoane ntr-un post vacant, dei ndeplinete toate condi iile pentru a fi angajat n acel post etc. 5. Latura subiectiv presupune inten ia direct. Infrac iunca exist numai dac fapta a fost svrit pe temei de ras, na ionalitate, etnic, limb, religie. gen, orientare sexual, opinie. apartenen politic, convingeri, avere, origine social, vrst, dizabilitate, boal cronic necontagioas sau infec ie HTV/STDA, n caz contrar fapta se ncadreaz n dispozi iile art. 246 C.p., constituind infrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor. 6. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care actiunea fptuitorului este dus pn la capat, moment n care se produce urmarea socialmente periculoas, adic lezarea unui drept al persoanei. 7. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 5 ani. 8.Form'a agravat. Potrivit art. 248! C.p., infractiunea are form agravat dac [aptele din ari. 247 au avut consecin e deosebit de grave, in acceptiunea prevederilor ar/o /46 c. Sanctiunea const n nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Abuzul n serviciu contra intereselor publice (art. 248) 1. No iune i defini ie. Infrac iunea const n fapta func ionarului puh/ic, care, n exerci iul atrihu iilor sale de serviciu. cu tiin . nu ndeplinete un act ori n ndeplinete n mod defectuos i prin aceasta cauzeazcl o tulburare nsemnat a bunului mers al unui organ sau al unei institu ii de stat ori al unei alte unit i din cele la care se refer ari. 145 sau o pagub patrimoniului acesteia. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale care asigur buna desfurare a activit ii de serviciu prin ndeplinirea cu corectitudine de ctre func ionarii publici a ndatoririlor lor de serviciu. Obiectul juridic secundar const n rela iile sociale cu caracter patrimonial sau, dup caz, cele privind desfurarea normal a activit i i organelor, institu iilor de stat ori celorlalte unit i la care se refer art, 145 c.p. Abuzul n serviciu contra intereselor publice are caracter subsidiar, n raport cu alte infrac iuni al cror subiect este un func ionar public sau un alt func ionar, n sensul c fapta de exercitare abuziv a ndatoririlor de serviciu, care a produs una din urmrile prevzute n art. 248 c.p., se ncadreaz n dispozi iile acestui text de lege numai dac nu are o incriminare distinct n Codul penal sau ntr-o lege special. 3. Subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar public sau de alt func ionar. Deosebirea dintre proprietatea public i proprietatea privat nu prezint
83

interes pentru calificarea faptei prevzute de legea penal ca infrac iune de abuz n serviciu contra intereselor publice. Svrete infrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor publice - de exemplu - angajatul unei cooperative de consum care, prin ndeplinirea defectuoas a unor acte, n exerci iul atribu iilor sale de serviciu, a cauzat o tulburare bunului mers al cooperativei, sau conductorul auto care face transporturi clandestine cu autovehiculul unit ii, ob innd venituri necuvenite. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 4. Latura obiectiv. Elementul material se poate realizeaza: - printr-o inac iune, constnd n nendeplinirea unui act, ori - printr-o ac iune, constnd n ndeplinirea defectuoas a unui act, n sensul de atribu iune de serviciu. n practica judiciar s-a considerat c ntrunete elementele infractiunii, fapta constnd n folosirea unui tractor sau a unei maini pentru efectuarea unor transporturi n folosul unor cet eni, n schimbul unor sume de bani sau n interes personal. Actiunea sau inac iunea prin care se realizeaz elementul material al infractiunii trebuie s fie svrit de fptuitor n exerci iul atribu iilor sale de serviciu, reprezentnd o nclcare a acestora .. Tnfrac iunea poate :-;[1 aib una dintre urmtoarele dou urmri alternative - o tulburare nsemnat a bunului mers al unui organ sau institu ii de stat ori al unei alte institu ii din cele la care se refer art. 145 C.p., sau o pagub patrimoniului acesteia. Tulburarea nsemnat a bunului mers al unei unit i const n stnjeni rea, n orice atingere adus func ionrii ireprosabile, care privete desfurarea n condi ii normale a tuturor activit ilor inerente respectivei unit i. Constatarea c, n cazul concret dedus judec ii, s-a cauzat o tulburare nsemnat bunului mers al unit ii este la atributul exclusiv al instan ei de judecat, care trebuie s motiveze n mod temeinic re inerea acestei urmri, pe baza probelor administrate n cauz. Paguba pricinuit patrimoniului unui organ sau institu ii de stat ori al unei alte unit i din cele la care se refer art. 145 C.p., trebuie s prezinte o anumit nsemntate. 5. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirect. Cerin a inten iei i n cazul svririi faptei prin inac iune rezult din expresia cu tiin , folosit de legiuitor. 6. Tentativa i consumarea. Tentativa este posibil n cazul formei comisive, dar nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc, dup caz, n momentul indeplinirii n mod defectuos a actului, iar n form omisiv, in momentul expirrii termenului n care actul trebuia ndeplinit, i se produce fie o tulburare nsemnat a bunului mers al unit ii, fie o pagub cauzat patrimoniului acesteia. 7. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 5 ani. 8.Form~ agravat. Potrivit art. 2481 C.p., infrac iunea este mai grav dac faptele prevzute n ari. 248 au avut consecin e deosebit de grave, n accep iunea prevederilor art. 146 c.p. Sanc iunea const n nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.

84

Neglijen a n serviciu (arI. 249) 1. No iune i defini ie. Jnfrac iunca const n nclcarea din culp, de ctre WI
func ionar public, li unei indatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei defectuoas, dacii ,fi-a cauzat o tulburare nsemnat bunului mers al

unui organ sau al unei institu ii de stat ori al unei alte uni i din cele la care se refer arI. 145 sau o pagub patrimoniului acesteia ori o vtmare importanti! intereselor legale ale uneipersoane. 2. Obiectul juridic const n relatiile sociale referitoare la corectitudinea ndeplinirii atribu iunilor de serviciu de ctre func ionarii publici, precum i de ctre ceilalti func ionari. Obiectul juridic secundar, poate consta n rela iile sociale privind desfurarea normal a activit ii unui organ sau al unei institu ii de stat ori al unei alte unit i din cele la care se refer art. 145 c.p., in rela iile sociale cu caracter pat.rimonial sau, n rela iile sociale privind interesele legale ale unei persoane. 3. Subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar public sau de func ionar. Att n cazul regiilor autonome ct i al societ ilor comcrcialc, func ionarii acestora pot fi subiec i ai infrac iumi de neglijent n serviciu. Partieipa ia penal este posibil sub forma participa ici irnproprii. 4. Latura obiectiv. Elementul material presupune nclcarea unei ndatoriri de serviciu i se realizeaz: - printr-o inac iune, constnd n nendeplinirea acesteia, ori - printr-o actiune, constnd n ndeplinirea dcfcctuoas a respectivei ndatoriri. Prin ndatorire de serviciu se n elege tol ceea ce cade n sarcina unui functionar public sau a altui func ionar, potrivit normelor care reglementeaz serviciul respectiv. Dispozi ia dat de organul ierarhic superior care se ntemeiaz pe o prevedere a legii a crei aplicare intra n competenta sa constituie o ndatorire de serviciu pentru subordonat, astfel nct nerespectarea ci din culp angajeaz rspunderea penal pentru intrac iunea de neglijen n serviciu. Nendeplinirea unei ndatoriri de serviciu sau ndeplinirea ci n mod defectuos poate prezenta fonnc concrete variate, n functie de specificul fiecrui serviciu, precum i n func ie de sfera i natura ndatoririlor de serviciu ale tptuitorului. Astfel, n practica judiciar s-a re inut c nclcarea unei ndatoriri de serviciu: fapta gesuonarului care nu a comunicat din timp, conducerii unit ii, posibilitatea dcgradni unor bunuri din gestiune, ca i stocurile greu vandabile din care cauz unitatea a suferit o pagub, fapta inculpatului care, conducnd troleibuzul cu vitez excesiv, la o depire efectuat in mod imprudent, a lovit un microbuz ce se deplasa n aceeai direc ie, cu consecin a unei pagube, fapta inculpa i lor, contabili efi la o cooperativ de credit, care nu i-au indeplinit obliga iile privind controlul preventiv, nlesnind svrirca delapidrii de ctre casier etc. Urmarea imediat are caracter alternativ i presupune: - o tulburare nsemnat bunului mers al unui organ sau institu ii de stat ori al unei alte unit i din cele la care se refer art, 145 Cip.; - o pagub patrimoniului acesteia, ori, - o vtmare important intereselor legale ale unei persoane. 85

5. Latura subiectiv presupune vinov ia sub forma culpei. Posibilitatca fptuitorului de a prevedea urmarea faptei sale nu se apreciaz n raport cu o unitate de msur abstract, care este cea a omului mijlociu, ci n raport cu mprejurrile concrete n care a fost svrit fapta, precum i n raport cu persoana fptuitorului, pregtirea i deprinderi le sale profcsionalc, experien a pe care o are n munca respectiv etc. 6. Tentativa i consumarea. Tentativa nu este posibil. Consumarea infractiunii arc loc in momentul n care se produce unnarca socialmente periculoas a faptei. 7. Sanc iunea const in nchisoare de la o luna la 2 ani sau amend. 8.Forma agravat. Potrivit alin. 2, infrac iunca are form agravat, dac" fapta prevzut in alin. I li avuI consecin e deosebit de grave, n accep iunea prevederilor art, 146 c.p. Sanctiunea const I1 nchisoare de la 2 la 10 ani.

Pur tarea abuziv (art. 250) l. No iune i definitie. Potrivit alin. 1, infrac iunca const n ntrebuin area de expresii jignitoare fo de o persoan, de ctre un functionar public in exerci iul atribu iilor de serviciu. 2. Obiectul juridlc special const n rela iile sociale referitoare la normala desfurare a activit ii de serviciu, rela ii care presupun corectitudine din partea func ionarilor. Obiectul juridic secundar const n rela iile sociale referitoare la onoarea, demnitatea, integritatea corporal ori sntatea persoanei. 3. Obiectul material. n forma sa simpl, din alin. 1, infrac iunea este lipsit de obiect material. n forma agravat, din alin. 3, obiectul material const n corpul victimei fa de care se exercit n mod nemijlocit actele de violen fizic. 4. Subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar public sau un alt func ionar. Participa i a penal este posibil, de regul, sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material se realizeaz prin ac iunea fptuitorului, constnd n ntrebuin area de expresii jignitoare fa de o persoan. Fapta realizeaz elementul material al infractiunii numai dac este svrit de un func ionar public sau un alt func ionar aflat n exerci iul func iei. Dac fptuitorul este un func ionar public ns nu s-a aflat n exercitiul func iei, nu ne aflam n prezenta infrac iunii de purtare abuziv, deoarece nu sunt nclcate rela iile sociale cu privire la corectitudinea necesar n ndeplinirea atribu iunilor de serviciu. Urmarea imediat const ntr-o nclcare a normelor privind ndeplinirea atribu iunilor de serviciu i totodat, ntr-o nclcare a onoarei sau demnit ii persoanei. 6. Latura subiectiv presupune intentia, care poate fi directii sau indircct, 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul in care fptuitorul ntrebuin eaz expresiile jignitoare fa de o persoan cu care se afl in legtur cu exercitiul func iei sale. Infrac iunca poate s aib forma continuat. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la o lun la un an sau amend. 86

9. Forme agravate. Infrac iunea are patru forme agravate, prevzute n alin. 2 i 5. 1- Prima form agravat exist potrivit alin. 2, i const n amenin area jald de o persoan, svrit de cel/re un func ionar public aflat n exerci iu! atribu iilor de serviciu. Elementul material al laturii obiective const n fapta de amenin are svrit de ctre un func ionar public. Sanc iunea const n nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amend. TI - A doua form agravat exist potrivit alin. 3, i const n lovirea Sali a/le acte de violen svrite n conditiile afin. 1. in acest modalitate agravat, purtarea abuziv absoarbe infrac iunea de lovire sau alte violen e, prcvzuta de art. 180 c.p. in acest sens, n practica judiciar s-a considerat c svrirea unor acte de violen mpotriva unei persoane de ctre eful postului de poli ie, pentru motivul c aceasta nu s-a prezentat la chcmrile anterioare pentru a fi cercetat ntr-o cauz aflat n curs de urmrire penal, constituie infrac iunea de purtare abuziv, chiar i n cazul n care fapta a rost svrit ntr-o zi nelucrtoare. Sanc iunea const n nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amend. m-A treia form agravat exist potrivit alin. 4, constnd n vtmarea corporal svrit de ctre func ionarul public. in condi iile alin. 1. n acest modalitate agravant, purtarea abuziv absoarbe vtmarea corporal, prevzut de art. 181 c.p., urmare mai grav imputabil fptuitorului pe baz dc-. practerintcntie. Sanctiunea const n nchisoare de la 6 luni la 6 ani. TV - A patra form agravat exist potrivit alin. 5, i const n vtmarea corporal grav svrit de ctre func ionarul public. n condi iile alin. 1. n acest modalitate agravant, purtarea abuziv absoarbe vtmarea corporal grav, prevzut de art. 182 c.p., urmare irnputabil fptuitorului pe baz de practerinten ie. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 12 ani. Neglijen a n pstrarea secretului de stat (art. 252) 1. No iune i defini ie. Infrac iunea const n neglijen e care are drepl urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum i neglijenta care a dat prilej altei persoane s afle un asemenea secret, dac fapta este de natur s aduc atingere intereselor statului. 2. Obiectul juridic const n rela iile referitoare la buna desfurare a activit ii de serviciu, rela ii care presupun stricta pstrare a documentelor i datelor care constituie secrete de stat. 3. Obiectul material const n documentul distrus, alterat, pierdut sau sustras, n cazul n care comportarea neglijent a fptuitorului a avut ca urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Cu toate acestea, se consider c, dei textul de lege nu con ine n aceast privin nici o prevedere expresii, infrac iunea de neglijen n pstrarea secretului de stat nu poate fi svrit dect de un func ionar public sau de alt func ionar, deoarece numai unei persoane cu aceast calitate i pot fi 87

incredin ate spre pstrare secrete de stat i tot numai o asemenea persoan poate avea o comportare neglijent n pstrarea secretului ncredin at. Participa i a penal este posibil sub forma participa i ei improprii. 5. Latura nbiccttv. Elementul material presupune o comportare neglijent a fptuitorului n pstrarea secretului de stat, care semnific TIU numai lipsa de grij a fptuitorului, ci i nesocotinta, imprudenta, nepsarea, ca i nedibcia acestuia n pstrarea documentelor sau datelor ce constituie secrete de stat. Pentru existen a infractiunii este necesar ca fapta incrirninat, comportarea neglijent, s conduc la una dintre urmtoarele consecinte alternative: - distrugerea, constnd n desfiin area, nimicirea entit ii fizice a documentului. - alterarea, constnd fu degradarea, chiar i numai par ial a documentului. - pierderea, presupune ntreruperea contactului material cu documentul, ieirea acestuia din posesia celui ndrept it - sustragerea unui document ce constituie secret de stat ori, presupune un act de deposedare urmat de irnposcdarca fptuitorului cu respectivul document - s constituie un prilej dat altei persoane de a afla un astfel de secret, prin care se n elege situa ia n care o persoan, profitnd de comportarea neglijent a faptuitorului, ia cunotin de un astfel de secret. Urmarea imediat const ntr-o stare de pericol pentru interesele statului, deoarece fapta trebuie s fie de natur s aduc atingere intereselor statului. 6. Latura suhiect\'. Infrac iunea se svrete cu vinov ie sub forma culpei. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa nu este posibil. Consumarea infractiunii arc loc n momentul n care comportarea neglijent a fptuitorului are una dint.re urmrile alternative prevzute n textul de incriminare. moment n care se produce urmarea socialmente periculoas, starea de pericol pentru interesele statului. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 luni la 3 ani. Conl1ietul de interese (art, 253) 1. No iune i defini ie. Infrac iunea const n [apta func ionarului public care, n exerci iul atribu iilor de serviciu, ndeplinete lin act ori particip la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, SOiul su, o rud ori un afin pn la gradul Il inclusiv, sau pentru o alt persoan L'U care s-a aflat n raporturi comerciale ori de munc in ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiat ori beneficiz de servicii sau foloase de ori natur. 2. Obiectul juridic este reprezentat de rela iile sociale cu privire la corectitudinea func ionarilor publici n ndeplinirea atribu iunilor de serviciu. 3. Obiectul material. Infrac iunca nu are obiect material. 4. Subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar public. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Instigator sau complice poate fi orice persoan. 5. Latura obiectiv". Elementul material se realizeaz prin: - ndeplinirea unui act, ndeplinirea unei atribu iuni de serviciu. 88

- participarea la luarea unei decizii se realizeaz atunci cnd functionarul public face parte din conducerea colectiv a persoanei juridiceide exemplu, face parte din consiliul de administra ie), calitate n baza creia, mpreun CU ceilal i membri, ia decizii pgubitoare pentru institutie, unitate etc., i aductoare de beneficii pentru acesta, pentru sot, o rud ori un afin etc. Pentru existen a infractiunii este necesara. o situatie premiz, constnd n aceea c func ionarul public arc competenta ndeplinirii actului sau a participrii la luarea respectivei decizii. De asemenea, este necesar ca prin ndeplinirea actului sau prin luarea deciziei s se ob in un Colos material. Folosul material poate fi urmrit i realizat pentru func ionarul public, pentru sotul acestuia, pentru o rud ori un alin pn la gradul il inclusiv, sau pentru o alt persoan cu care functionarul s-a anat n raporturi comcrcialc ori de munc n ultimii 5 ani sau din partea creia a beneficiat ori beneficiaz de servicii sau foloase de orice natur. Potrivit prevederilor alin. 2, dispozi iile legate referitoare la incriminarca conflictului de interese nu se aplic n cazul cmitcrii, aprobrii sau adoptrii actelor normativc. 6. Latura subiectiv presupune inten ia, care poate fi direct sau indirecta. n toale cazurile este necesar ca func ionarul public s aib reprezentarea faptului c prin ndeplinirea actului ori prin participarea la luarea deciziei va realiza, direct sau indirect, pentru sine, pentru SOiul su ctc., un folos material, consecin pe care O"c
urmrete ori o accept.

7. Tentativa i consumarea. Tentativa este posibil ns nu se pedepsete.


Consumarea infractiunii arc loc n momentul n care se realizeaz fapta incriminat, cu consecin a ob inerii unui folos material.

I!. Sanc iunea const n nchisoare de la 6 luni la 5 ani i interzicerea dreptului de a ocupa o func ie public pe durat maxim. Luarea de mit (ar t, 254) J. No iune i delini ie. Infrac iunca const n fapta func ionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primete bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepa promisiunea unor astfel de foloase sau nu () respinge, n scopul de a indeplini, a nu indeplini, ori a ntrzia indeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale se serviciu sau in scopul de a face un aci contrar acestor ndatoriri. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la buna desfurare a activit ii de serviciu. 3. Obiectul material. Luarea de mit este lipsit, de regul, de WI obiect material. Totui, dac actiunea aptuitorului privete n mod direct WI bun, mfrac iunea arc i un asemenea obiect, constnd n bunul respectiv. 4. Subiectul activ este calificat prin calitatea de func ionar, n accep iunea prevederilor arL 147 C.p. cum ar fi, de exemplu: administratorul unei societ i comcrciale, medicul de circumscrip ie, revizorul vamal rnilitarul n termen, care se afl n serviciul temporar al Ministerului de Interne, i care, n calitate de santinel, exercit o nsrcinare ce const n controlul trecerii frontierei, primarul unei comune.
89

care a pretins i a incasat de la un localnic o sum de bani, n scopul efecturii unor mcn iuni favorabile acestuia n registrul agricol etc. Calitatea cerut de textul incriminator exista chiar i atunci cnd func ionarul arc atribu ii limitate n legatur cu ndeplinirea actului, CUlTI ar fi atunci cnd are competenta de a acorda avizul favorabil, Fr de care cererea dc ob inere a unei autoriza ii nu poate fi supus aprobrii, sau cnd arc competenta de a efectua un act, ce reprezint o parte din actul final, constnd n dosarul de pensie. Participa ia penal este posibil sub toate formele. Mituitorul nu este participant la mfrac iunca de luare de mit, deoarece acesta este autor al unei infractiuni distincte, darea de mit, art. 255 Cip. 5. Latura obiectiv. Elementul material se poate realiza fie printr-o ac iune, fie printr-o inac iunc. Actiunea se realizeaz prin una dintre urmtoarele trei modalit i alternative: - pretinderca; - primirea de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin fptuitorului, ori - acceptarea promisi unii unor astfel de foloase. A pretinde ceva nseamn a cere ceva. a formula O preten ie, initiativa i apar ine fptuitorului. n practica judiciar s-a considerat c infractiunea se realizeaz prin: fapta unui functionar de a solicita o sum de bani cu titlu de mprumut, n scopul de a face un act conlrar indatoririlor sale de serviciu, deoarece ntrebuin area banilor pentru o perioad de timp este de natur s asigure un beneficiu mprumutatului, iar mprumutul constituie un folos n sensul dispozi iilor arI. 254 C.p. A primi ceva nseamn a prelua, a lua ceva n posesie, situa ie n care initiativa ii apar ine mituitorului. A accepta o promisiune nseamn a-i exprima acordul cu privire la promisiunea facut de cineva. Inac iunca presupune nercspingerea prornisiunii unor astfel de foloase. Sfera no iunii de foloase este larg, incluznd orice avantaj de natur patrimonial, Banii sau foloasele trebuie s fie prctinsc, primite etc. cu titlu de contraechivalent a conduit:ei pc care Fptuitorul se angajeaz s O aib, adic pentru ndeplinirea, nendeplinirea sau ntrzierca ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu ori pentru efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri. Actiunea sau inac iunea fptuitorului trebuie s fie anterioar ndeplinirii, nendeplinirii etc. actului pentru a crui ndeplinire, nendeplinite etc. fptuitorul pretinde sau primete banii sau foloasele. Dac fptuitorul primete bani sau alte foloase dup ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu i la care era obligat n temeiul acestora, fapta nu constituie luare de mit, ci infrac iunea de primire de foloase necuvenite, art, 256 c.p. Fapta constituie luare de mit atunci cnd fptuuorul primete banii sau foloasele n timpul ndeplinirii actului, dar i atunci cnd func ionarul primete banii sau foloasele dup ndeplinirea actului, dar pe baza unei intelegeri anterioare. Actul pentru a crui ndeplinire, neindeplinite etc. func ionarul pretinde, primete etc. bani sau foloase trebuie s fac parte din sfera atribu iilor de serviciu ale acestuia, adic s fie un act privitor la ndatoririle sale de serviciu, n caz contrar, [apta constituie, eventual, o alt infrac iune.
90

6. Latura subiectiv presupune inten ia direct. Fptuitorul ac ioneaz cu un scop special: ndeplinirea, nendeplinirea, ntrzicrca ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau efectuarea unui act contrar acestor ndatoriri. Legea nu cere ns ca scopul urmrit prin svrirea faptei s fie efectiv realizat. Chiar dac, ulterior svririi ac iunii sau inactiunii incriminate, fptuitorul nu arc conduita la care s-a angajat, fapta sa se ncadreaz n dispozi iile art. 254 c.r 7. Tentativa i consumarea. Tentativa infractiunii nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul svririi ac iunii sau a inac iunii incriminate, n momentul pretinderii sau primirii banilor sau foloaselor necuvenitc ori n momentul n care fptuitorul accept sau nu respinge promisiunca unor asemenea foloase. Orice activitate ulterioar acestui moment, constnd, de exemplu, n refuzul primirii folosului promis ori restituirea acestuia. nu are nici o influen asupra existen ei infractiunii. 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drcpluri. 9.Forma agravat. Potrivit alin. 2, infrac iunea este mai grav dac fapta prevzut in alin. 1, a fost svrit de un func ionar eli atribu ii de control. Agravanta ia n considerare calitatea special a fptuitorului care este un func ionar cu atribu ii de control. Atribu iile de control constituie o condi ie a subiectului formei calificatc a infractiunii de luare de mit, i presupun examinarea sau analiza permanent ori periodic a unei activit i sau situa ii. n vederea urmririi evolu iei .', acesteia sau lurii de msuri de rcrnediere, iar nu simpla constatare. surprindere sau nregistrare a unei realit i, n acest sens, in practica judiciar s-a considerat c se va incadra n forma agravat, fapta svrit, in condi iile alin. 1, de ctre functionarul care are calitatea de controlor vamal. Sanc iunea const n inchisoarea de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. 10. Confiscarea special. Potrivit alin. 3, banii, valorile sau orice alte hunuri care au fcut obiectul lurii de mit se confisc. iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. Darea de mit (art. 2SS) 1. No iune i definitie. Potrivit alin. 1, infrac iunea const n promisiunea, oferirea sau darea de hani sau alte foloase, n modurile i scopurile artate n art. 254 C.p. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la activitatea de serviciu, activitate a crei bun desfurare este incompatibil cu svrirea unor fapte de corupere asupra func ionarilor. Darea de mit este o infrac iune n legtur cu serviciul i are caracter autonom, existnd i fr o luare de mit, atunci cnd functionarul respinge oferta care i se face. 3. Obiectul material. Infrac iunea este lipsit, de regul, de un ohiect material. Totui, dac ac iunea fptuitorului se refer la un anumit bun, infrac tiunea are i un astfel de obiect, constnd in acel bun. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Participa ia penal este posibil att n forma coautoratului ct i n forma instigrii sau a complicit ii. 91

S. Latura obiectiv. Elementul material se roate realizat prin: - prornisiunea, care se refer la avantajul re care I va avea func ionarul dac va ac iona n sensul dorit de ctre mituitor. n aceast modalitate, fapta constituie infractiune chiar dac func ionarul nu accept promisiunea facut. - oferirea, care presupune prezentarea folosului re care func ionarul urmeaz s-I primeasc. i n aceast modalitate, fapta constituie infrac iune chiar dac func ionarul nu accept oferta fcut. - darea de bani sau alte foloase unui func ionar, care presupune actul corelativ al primirii. Fapta se realizeaz n modurile i scopurile artate n art .254 C.p., adic pentru ca func ionarul s ndeplineasc, s nu ndeplineasc, ori s ntrzie indeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu, sau in scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri. Pentru existenta infractiunii, fapta trebuie s fie anterioar, concomitent sau imediat dup ndeplinirea, nendeplinirea etc. actului avut n vedere de rnituitor, n caz contrar. nu sunt ntrunte elementele constitutive ale infractiunii de dare de mit. n toate cazurile, este necesar ca actul pentru a crui ndeplinire, nendeplinite etc. mituitorul promite, ofer sau d func ionarului banii sau foloasele s fie un act privitor la ndatoririle sale de serviciu. n acest sens, in practica judiciar s-a re inut c dare de mit. fapta celui care, avnd asupra sa bunuri sustrase dintr-o ntreprindere, i ofer o sum de bani paznicului acesteia pentru a nu-l preda organelor de poli ie, deoarece i paznicul are ca ndatorire de serviciu descoperirea faptelor de sustragcrc i denun area lor celor n drept, Actiunea poate fi svrit direct sau indirect. Infrac iunea exist chiar dac ulterior promisiunea sali oferta facut nu este urmat de executare. 6. Latura subiectiv presupune inten ia direct, Mituitorul ac ioneaz cu un scor special, i anume ndeplinirea, neindeplinirea sau ntrzierea ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle de serviciu ale celui asupra cruia svrete actul de corupere, ori efectuarea unui act contrar respectivelor ndatoriri. Fapta constituie infrac iunea de dare de mit chiar dac scopul nu este realizat. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa infractiunii nu se pedepsete. Consumarea infractiunii are loc n momentul n care se promite. se ofer ori se d functionarului banii sau foloasele, n scopul i n condi iile artate n art, 254 C.p., moment n care se produce i urmarea periculoas a faptei. 8. Sanc iunea const n nchisoare de la 6 luni la 5 ani. 9. Confiscarea special. Potrivit alin. 4, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul drii de mit se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani. Confiscarea special are loc chiar dac oferta nu a fost urmat de acceptare. 10. Cauza special care nltur caracterul penal al faptei. Potrivit alin. 2, fapta prevzut n alineatul precedent mi constituie infractiune atunci cnd mituitorul a fost constrns prin orice mijloace de c/re cel care a luat mil. Legiuitorul a consacrat o cauz special de nlturare a caracterul penal al faptei, care se ntemeiaz pe lipsa de vinov ie a fptuitorului. 11. Cauza special de nepedepsire. Potrivit alin. 3, mituitorul nil se pedepsete dac demm autorit ii fapta mai inainte ca organul de urmrire s fi fost sesizat 92

"

pentru acea infrac iune. Cauza special de ncpcdcpsirc este aplicabil dac sunt ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele trei condi ii: - mituitorul trebuie s denunte fapta. Fapta se consider dcnun at, de exemplu, i n cazul n care mituitorul, fiind urmrit pentru o alt infrac tiune, face o declara ie prin care aduce la cunotin a organ ului de urmrire penal fapta sa de dare de mim, precum i fapta func ionarului care a primit mita. Nu constituie ns o denun are, n sensul dispozi iilor art, 255 alin. 3 c.p., recunoaterea fcut de fptuitor n fa a organ ului de urmrire penal care a constatat svrirca infrac iunii. - denun area trebuie fcut unei autorit i, chiar i unei autorit i nccompctcntc a efectua urmrirea penal n aceast materie. - denun area trebuie fcut mai nainte ca organul de urmrire 8[1 fi fost sesizat. n literatura dc specialitate s-a artat c dispozi iile art. 255 alin. 3 C.p. au menirea de a preveni svrirca infractiunii de luare de mit prin crearea pentru cel care ar fi ispitit 8;1 ia mil a temeni c va fi denun at. Ncsanc ionarca mituitorului care denun fapta nu se justific n msura n care se justific ncsanc ionarca fptuitorului curc denun fapta n cazul altor infractiuni (complot, ncdcnun arc, ncdcnun arca unor in frac iuni, asocierea pentru svrirca de infractiuni). 12. Restituirea bunurilor. Potrivit prevederilor alin. 5, banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat n cazurile artate n alin. 2 i 3. l'rimirea de foloase necuvenite (art. 256) 1. No iune i defini ie. Potrivit alin. l , infrac iunca const n primirea de ctre un
func ionar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase. dup ce a indeplinit un aci in

ori infrac iunea de luare de mit, art, 254 c.p., dac pentru ndeplinirea actului incorect, fptuitorul a primit bani sau alte foloase. Func ionarul poate primi banii sau foloasele direct, ori indirect, prin intermediar. Intcrmediarul va rspunde, dup caz, pentru instigare sau complicitate. 6. Latura subiectiv presupune vinov ia sub forma inten iei. 7. Tentativa i consumarea. Tentativa infrac iunii nu se pedepsete. Consumarea infractiunii arc loc n momentul n care fptuitorul, dup ndeplinirea actului, primete banii sau foloasele. Infrac iunea poate fi svru n forma continuat. 8. Sanctiunea const n inchisoare de la 6 luni la 5 ani. 9.Confiscarea special. Potrivit alin. 2, banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata cchivalcntului lor n bani. Traficul de infinen (art. 257) 1. No iune i delini ie. Infrac iunea const n primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase, ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, svrit de ctre o persoan care are in lueno sau las s se cread c are influen asupra unu; [unaionar pentru a-I determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la activitatea de serviciu, rela ii care sunt incompatibilc cu orice interven ie, real sau imaginar, de natur a-i tirbi prestigiul i a-i perturba normala desfurare. 3. Obiectul material. De regul, infrac iunea este lipsit de obiect material. Dac Iptuitorul primete un bun, va exista i un obiect material, constnd n bunul respectiv. 4. Subiect activ poate fi orice persoan. Dac fapta este svrit de un func ionar, iar acesta arc i el atribu ii n legtur cu actul pc care urmeaz s-I ndeplineasc func ionarul de a crui favoare se prevaleaz, exist un concurs de infrac iuni ntre luare de mit, art. 254 c.p. i trafic de influen , art. 257 c.p., cu condi ia ca fptuitorul s fi asigurat persoana c va beneficia i de serviciile care intr n competen a sa. Participa ia penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material poate fi realizat prin: - primirea de bani sau alte foloase, care presupune preluarea de ctre fptuitor a unei sume de bani, a unui bun sau altor foloase. - pretinderea de bani sau alte foloase, earc nseamn formularea de ctre fptuitor, n mod expres sau tacit, a cererii ca s i se dea o sum de bani, un bun etc. n practica judiciar s-a considerat, c exist infrac iunea de trafic de influent i atunci cnd fptuitorul a pretins o sum de bani cu mprumut, pentru a interveni pe lng un func ionar ca s se rezolve cererea solicitantului. - acceptarea de promisiuni de daruri, presupune manifestarea acordului cu privire la promisiunile fcute sau darurile oferi te. 94

virtutea func iei sale i la care era obligat n temeiul acesteia. 2. Obiectul juridic const n rela iile sociale referitoare la activitatea de serviciu, la corectitudinea func ionarilor n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu. 3. Obiectul material. Dei, de regul, lipsit de un obiect material, infrac iunea poate avea, n unele cazuri, i W1 astfel de obiect. 4. Subiectnl activ este calificat prin calitatea de func ionar. Participa iu penal este posibil sub toate formele. 5. Latura obiectiv. Elementul material const n ac iunca fptuitorului de a primi bani sau alte foloase. Aceast ac iune trebuie s aib loc dup ndeplinirea de ctre fptuilor a unui act. Dac fptuitorul primete banii sau foloasele nainte de ndeplinirea actului, fapta constituie infrae iunea de luare de mit i nu infrac iunea de primire de foloase necuvenite. De asemenea, fapta constituie luare de mit i nu infrac iunca de primire de foloase necuvenite, dac banii sau foloasele se primesc dup ndeplinirea actului, dar pe baza unei n elegeri prcalabile. Actul dup a crui ndeplinire fptuitorul primete banii sau foloasele trebuie s fie un act ndeplinit n virtutea func iei i, n acelai timp, un act la care fptuitorul era obligat n temeiul acesteia. Actul nn poate fi dect un act licit, spre deosebire de luare de mit, n cazul creia actul poate fi i ilicit Dac fptnitorul a ndeplinit actul cu nclcarea ndatoriri lor sale de serviciu, fapta nu constituie intrac iunea de primire de foloase necuvenite, ci, dup caz, infrac iunea de neglijen sau abuz n serviciu, ari. 249 c.p.,
93

n oricare dintre modalit ile alternative, fapta poate fi svrit direct sau indirect, prin intermediar, care va rspunde n calitate de complice. Dac persoana care cumpr influen a este cea care recurgc la serviciile unui intermediar, acest intermediar nu rspunde penal, dup cum nu rspunde nici persoana n numele creia ac ioneaz. Este necesar ca fptuitorul s aib influen sau s lase s se cread c are influen asupra unui func ionar. Cerin a legii este ndeplinit i atunci cnd
fptuit.orul nu dezminte afirma iile fcute de o alt persoan efi ar avea influen

BIBLIOGRAFIE

asupra func ionarului. Nu intereseaz dac fptuitorul a precizat sau nu numele func ionarului asupra cruia are sau a lasat s se cread ca arc influen , fiind suficient s-I fi determinat numai prin calitatea acesteia. Fptuitorul trebuie s promit c va interveni la acel func ionar pentru a-I determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu. Tnfrac iunea exist indiferent dac interven ia promis a avut sau nu loc i indiferent dac s-a urmrit efectuarea unui act legal sau ilegal. Dac fptuitorul face n mod efectiv interven ia pe care a promis-o pentru a-I determina pe func ionar la o ac iune sau inac iunc ilicit, rspunderea sa penal se stabilete att pentru infrac iunea de trafic de influen ct i pentru instigare la abuz n serviciu, iar dac fptuitorul cumpra favoarea func ionarului, rspunderea sa penal se stabilete pentru infrac iunea de trafic de influen i pentru infrac iunea de dare de mit. Fapta trebuie s aib loc mai nainte ca func ionarul asupra cruia are sau a lsat s cread c are influen s fi ndeplinit respectivul act. Dac fptuitorul pretinde sau primete banii sau foloasele dup ce func ionarul a ndeplinit actul, fapta nu constituie infrac iunea de trafic de influen , ci, eventual, infrac iunea de nelciune. 6. Latura subiectiv presupune inten ia direct. Latura subiectiv a infractiunii include i scopul determinrii func ionarului s fac sau s nu fac un act ce intr n atribu iile sale de serviciu. Tnfrac iunea exist indiferent dac scopul a fost sau nu
realizat,

1. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea speciala: conform Noului Cod Penal, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2011 2. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea speciala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2006 3. Horia Diaconescu, Drept penal. Partea speciala, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2006 4. Ilie Pascu, Mirela Gorunescu, Drept penal. Partea speciala, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2009 5. Tudorel Toader, Drept penal roman, Partea speciala, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011

7. Tentativa i consnmarea. Tentativa nu se pedepsete, Consumarea infrac iunii are loc n momentul n care fptuuorul pretinde, primete bani sau alte foloase ori accept prornisiunea unor foloase sau daruri. Cu alte cuvinte, infrac iunea se consum n momentul n care fptuitorul i vinde influen a, real sau imaginar, indiferent dac ulterior, intervine sau nu pe lng func ionar, iar dac intervine, indiferent dac reuete sau nu s-I influen eze n sensul dorit, 8. Sanctiunea const n nchisoare de la 2 la 10 ani. 9.Confi~carea special. Potrivit alin. 2, dispozi iile art. 256 alin, 2 se aplic n mod corespunztor. Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisc, iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani, Foloasele se confisc de la orice persoan la care s-ar gsi. inclusiv de la cel care le-a dat, dac i-au fost restituite de fptuitor. Dac ns, cumprtorul de influen a denun at fapta organului de urmrire penal mai nainte ca acesta s fi fost sesizat, foloasele i se restituie, nemaifiind aplicabile dispozi iile referitoare la confiscare.

95

96

..

S-ar putea să vă placă și