Sunteți pe pagina 1din 49

358

I
I

:'ESCTINTf,CX, IMBARBURARXA, PROGNOSl'ICI,

DESCiNTECd BUBA, D"\


lscrib ll h r 186, . duli nlc is aSlir nt , ues r ir nr .L t j r e (r,r t - t r ules . i.judet ulr i I lllbv ul.

DESC.LNTnCU PINTRU BtisIcA L-jA E!!-

Dsi, bubt, de la (cutal.e) din dinti. otn ml,sele, din urechi, din creierii capului, din mdruntaiele trupului, dil baierele iuimii, din tdte mlclultirile : din pieie sE se spele. Eti, buba alb[, bubAnegrb, bubb galbenl, bubtr, vindt5,, bubti roqi6, _ lrult.lbd{icat:t, bubtrvenina i, bubl d,alaci, buba bubelor., sora crumelor. Sd fugi, se te duci la trIaloga, ca te-ascipti cu nese 'ntinse, cu f{clii aprinse qi cu prhrre piine ; sF l trni je {cutar.e) cur.ali, luminaftr,
ca aurul-iistt ccuratii, ca pota, mrichii,pl.ecjstei. De la mine descrinteculi. do la alultneqeuleculft!
Acestu d es f int er u s c , t i. . , r - , -1.
uc l smi l El Cale ar Dor r .hji; p rd ru

i;; i,1il,:l;-11i iii,;; 1frir,;r, j,J,:. "i :::,:c 1' ri,il." ;tii
tl i l t i r,t_ I. qH

rI .--r c ii"1^ri,':li],'llli'^r ar u,rr.',ri i:r*l l:*a,:"1

I a.d :'l m aI I u

risu I.r tuonac I I u I

pj

_n

in, :j,J:- -,: "u.,,,.

t0

1, Slnicatu-rn,ait.rir sculalu-ln'irm it, nlanecalu.iD,:lnt il in {iua de Duninica_mare dimi,rd!a: misl mai c fiicut-ant. Poflit.rinil pe t6te sgrriLulelo, pe tote bubulele, 11'pc bdsica ceil, r.ea n'r..rni.i poftit-0,
Lt' e:l

t5

ftirtc tare

20

s'irii suprirall qi iu (cutirre)


s'ltri isc:rttr.

Ddr etl cu mirtula anti nltut.ar-o i.amt dcscantati, : !i descarntecir


25

2i

,reEi,bdlicl bdlica r, ,Jbe{ictatbar ,,biq.icilt.r?ni1ii, 2e ,)be!ici nelgf{, prirr de de_ochi, ,,irdqici, ptin racltDlrr, ,,besic:.i ,,b6!ic[,de iod,r]eci qi noE cte ieluri ,,qr de noe.(eci qi nod niilur.i; 2i ,tu eli din utrefii obrazului, ,,din fnta obr.rzului, ,)orn cr.ecriicaltului, l,ote'nrthcialurilcornuloi,, I 'din
" _\(oi l t u fa,, ,, .d" ;'i,. l:", l:"1: ^,,. ;"': "(;,;;;.J;':;i; ; :; :':. ii I'ii; ii"l:,'l:J,il: '%'t;i'i I l ]:,;lf crl onnr,,rLl ,, .ri ",,.,'j l ,i "r( .s a ,,.,., ,ruL, knrn.,r.,,j , ,,..,.,^,,

..lll'j:l!ll::.1., seD.iDilicatu.s,air, i| semna. rrrsemna' '1r

ce" aiu,ir, r,ii, i;1. i"":""i, i,i' i. ]il];,J,,', ii,l

j;i,: lilir :':n 'l; '--.;;; ; ;i,l;."?,1;,i.1 t e bu' , , .


urr.ro fr.un c so pr . af er . , r ' f e_r , r . , . '

2. l n ru(rr.r" ..1t.u A .-.,,.1:.' ,, .' ,i i ,, u* , tat-0."

:'l l:

*,i,,{i,i1Tj il;",l,'j,,r"rlj1l ",TTiiK,,.J;",'.i',':1}

"*

it
=lirrl -(|d

"{Eff

(ioLEtTIOtif, ]t G. DEY. TIODO8ESCIt.

lriL i rnrir descantatii,


rlderjn,i i-.r.il :jcc:rtii ; (cutale) irir t tirnasii curiLtir,
luiirilliLlii,
nr .,rrti,r+,,1,,

:10

de uitti.ritdr.q]tt ilil lua(fi)


st,lil ir1tr.ellt0.li) : si t,: olic[l."s.i I :'

ji cc tc 1,l,in

CX IIitiCl-Sr.:t

ue I'rt rlcr_itil,

iti

-CLltll

LL1 tn,, \'.Jitl J,]arrSe

ca durrri-'rleii cr 1'| ;jjliralr' Srl ilu Iitniiir r.r(lsicl fla lai'il nici aa ui,:l 1ili, ilr: nrrciL iu lriritu rieslricut[r, ill lIIitI0 lrlrrrcrtri.
nn\r ,\,ifr ar ir lr Tr ' f \ DF1

\i otl li'

li,iil irLicli'?l)

1]

\l:tica l,iarrsril .liL de lr.i1.L (Lrrll).1i1 lua .lir [i l,l.e ciffte c1r.,Jpr.l inrlteirtr lir (cutirl'or) il i-l ilrlrcpla: - dLtct,-'u'ci, al i l j l l l b!.' l i l .l .sci nta,
cii l.tilltrt tiit ltiit,

r fjn ltit

d jn t) lr lllts,tr il,l:.iL i

. : ... l :rfrl i n i r i !:l 1 rl i l i ,,' i i ' i r,l r:,' ,i ' t,i " i ,,:;.0,i ' i i
plis(|r,rlri : ii 2il - 2lij. r r i, f ) , lus l ( le r . ; 1 . ': . ] c 1lis c ( ] t t i] \ ] l. : |1' is t o, i|i, ar r lr ' ;J - f / 1 ] 1 '1 1 - '', . . . . . .\.

iu ani l tl rtrl ri i

p(,).

rr] '.,1.-t.fi..',,.''ir., ;fs;1.'' '' I'icc.t-irrlL (r:urli.e) p fe ri rl e , llfe clritrc, ar' raL[diL ri]t fosiii

"" "

i
i,irl ,

, , , . ; .;
rr . 5,,

: r:
,,,..

j,

cll IlLrrrir ile ir':'t,'/'ittc r':r rlumrr, Ei 'rli r'itlt"LtrricutirlLi, l ' l nl ;l :i i tLi , ca trgint,-tlil |!lit c r,1rir lil si ca auinlir callr stfcclll.irtrr) '

-' ,,, ,t,',',,,'' ',

l) ill) il I ' iili ii] t ilinit il.


,f,,,

Dlea[lL1 i]utrliirllLl Lo-il llsttu.

l-rnl;rrctt l 'rr:itut,'1,
I r lL .l |l I a llr ir , - .- .,,.: Iltr ' il , 1,, i b Ulr it t,:,r , i

Drt)jc,\\t|t.l-

ptitiTll,

c-\lll.rrt,

tr lr.t .,'(.lui_tli)

l l )r1fi ! D l i l nIs'.r;f i ul n l ]i l l l .!:l i l tl Lr nrou;rfhr l l r1i P ar'1i fi c al l i l a l no]j i i ti r{ri r, l Jtspt.i {:i ti r;i , roD trl ni . rr1!u rl c sl . s. cfi .rf. l l el l l i i :crl et l l Lr.p ,i st'. t, ar.l

r] fi /tl .luulLr i8:1, r0l. r, ix.r. n, I. iisll. S i rIri l .tti i r-ttr' ai i ti .,

lrrilti cu itoc-rlei:i Iori dc jLrnghiut.i, si


t,,,t.i u " ,' .." " ,r." r
lt t iit it . lir iot r is c t i. r , i, , ,

l;
r: t

) l l l l t i l i r t i l 'l i l t'
i I'i

illlli i 'l

bubi

lirmit lriscfi.

(Llllfue) s'il pit[]-..il


!i S'tii liriel,rtir Ctf Sliitiil prlnir']] Ci:i it 'l1r

tl itliilcla, rlE cul;tttscil pre (cutrfe)


1. ..I,)lccre.r olitiift er.ie touiiltn di| LLiccrj]J slz1ro0lt (lleo, valco, iLrlleo)si L)lil;\illill'Ut ili\ . . . . r r . . p l,r s. I . 'r r . n-. li l', i l r L i s e d e c . e ., 5rj .^ rornfrrlq z -,, se rclc.l.alte \iuiante. ,cfr.ea sc ledLl ci:ia.r:e'lipsesL:e ir.,:i. J. alri,trla cstr irii uJutliLlulii,lllltL ilcesri duIer'.r{r, i\-rtll ilr Iril.lliL J,iut{t 11C,ri]lului Pate-

si curacii,ri ic'd,' pirnrr:'rir.


Lr ' t jlr r ' nijt , , l , t r . r ir 'l i j . rrnrlrLi lllriciL l\'ecist;L diir cctii riir itu(liit,

il]::i,lll,l,.ii,,3":,;"lllljii],,i:,ii",.j,iii,::T':;:

11.]1,:.-":,:1.1.!,.i] ln.lirji se[ ]il ii1!Lll(t ii .cirlr(lLrlilrrhrl0rlcu l'ir


' 't1ttl,ouu"'.o""

loriirlo^..cain ,.lruii..dn.iri

tt, .,i i,.".,irr.,,ur,i o consiiler.i ,:,r'.outnSi;r".


{le dtc.,J0lli0ntior;ri urlt",t ir,i,i,,il" A"-i""car:" Iti c.sulrt acesrr' sc conlilrrtli! cLl :iJ"Jltl\li , ..qal aC l l 1u

11r r { 1r 11!r r tiL 5r j tr LC C ,.& r r LtIA- . in llulrtcDiir sc !tice ,.& LLrr,i,,.

3dO [- - _+ .- - _- ' .- '

DISOANTTCE, I

B,\RBUNNREA,PROGNOSTI{.iE.

l_

-de a" .a.ti.ili*i'..apliioJe.


de cirtilt yermdn6st,
.l^ -3,!:!!

car.tiltcarticidstrr,

qela casd,

decrrtiqn.;p;;;;;;'
.te.r,r'ti1r ;;;,.il,'

I
,u
i

j'":i]:,

ot-.t:'.:t",
ti flunost,

docrrtifi.lgr."r.r,

rte r:n .,1 .. r";^-;-'"u _ " _ ._rr;ri vU,u r L .n (

,-s" _ de noud-qci noud dc feluri qi

,r..,'iiir "iiie".,'"," "" " d.:;.;i"d."'"" lrl I SE lirtrtia (cutr,r'p)


curatir,
luminaiii,
,.,

..,,!l.l:]:.,: dit, cdndli a fostit j^ lo hr.,rr^^... _ l ::-..11., 'i"i'j,:::l de calc !i carare,


l,a[ intalnitir Y6nf6seie
si Frrrrnr,i "ol ^/t' L qrrrvr"

.,'1;Tlll

c r s c ,t l e ' n s o i rr.ru , e

l'

'

ca dumnedelce l,arl llisatiii. cum sc tofescecdra '* ,r. f.t;'f;;;;,,;, pdruli Ei cum se sgi,rcesce
o^ i . . ^: dB,d rr

ca atgintulir stlecurafi, ca mlictr'sea cc l'air f:rcirtii,

Din fa{L l,ai traniitii, grasf"negr.u l,ari flfcuti,

i I ,,

., t6rni I'a[ acoper.itil, ochi i'aii blgati:, ^llt!.t'nvedeli ffr''de I'ail llisatf.

"!:.i,:,u,^..--,:f::i :,i]i.l!.t" pend'n cea8Dumilicl.


]
3o
-bu sgiltcescil cil.titele

A pl'jnsfl(cutar.e) sc tiinsui a
[i a se glasui c|ugturt' ,r,r..
or'l )F'n .arrr

, pdnE'n cea Duminicl.

cu lacldrDi

Pen'rtunciir qi nici pdn,.tuncia

pCn6 p[meniu. !r '""v h l/q'rc'!Lr' 1 j Nime nu l,a vdrlutii, nime nu l,a aud'itir, nuntri trIaicl Dolnnului
din porta cerurui,

sEajung[ . qi catii mai degrrbit sE p6iA.


Dtr'stti \.r,ri^r-

ur _\L]Jj_1,i\

1, ",1'L1".,".1r,i,""i[lly,,, '#ilixt:i,g'r##;:kW?:;,.,,;;:,ioi,,!,
(cutare)a sinecatir
ri si
\-

: { e l*4r riv v- _ a ." , - . rr ^ m - 4Uh * ll

Ei pe nume l,a strigatri '";'"","'',,- :;-::."t"[ : d *i - | , I i L l n l r e D a t


Br

1ltt"{1*;,1^:*"1:i.,d;:;;"p';'.tiliii:'?ii","1t arg..asemdllare rbrm6, aj in : ,,ca Iuclos a, "-.i-'l,iil"iJrLii;


2, ca Ia cap d,.de io cal,rl i

cdrriter de 1.T,.]g.':r." vine raanimarutr i c,i,..

- jlYt:1,-::.-ltl:*i
cc te ghsuiesci
cu glasti mare

cet tilnsuiesci,

nl1ld,.1:.i:, Ji:,,:i,,1:,,1?,,"i.J;i;.1^',i"'"". lacrLjrni : ijli!:l:rY; cu ,^t..!:!:lj1l?.ctai,a7i"i,'ie"ro"'L,ii'Jiiiteii..


cLr ,.,r.i""1"",1.","i1 3i;iill.'".j:;i;l t-.1 rerrdc i *:t'+:",1.,1.:
^.'Y:\"1'11?11';,,-,"-,, . do , carAti. h"
9 F -l:":'_.dg --11"'Bcd

p''u"'n pirn,rrjrr:' t' rr

_ E[ cumnu rn,oiftiiusLri

i 8. In toci *^o,ll',,1*.;.pl;in*#it3.3'iill 0e, cea.t,atti,i biinin'iiil

qicr.u' ,"'oirsrtrsui nn
cu glasi ma|e

+ rl

W:;fl:.

,? "'rt3f1#ry,: ''".,t- - .,1."lW't6ffil

:'ltF' - .,',fr1"{:}t;\5"*- ".'''

*#

cor,EcTluNErt DEM. G, TEODORf,SCO.

pond 'll celii, cu lacl'6mi pcnd'n pimcniU ? C'rrnU sinecatf t'amU manecatir de l& casii, do Iu mesil! Pe clrle, lte carare, glasir si fiumosit, ILrm0nu ti voiosil; ddr, caDd[ arlf fostir la midlocti de ca1e, de cale,de c[Ial.e, m'aiL intllnitl Yent6sele d'in perrntir m'aii tri,ntibil, gi'as[-negru m'aI flrcutii, cu !6rni, m'at. acoperitii, albdll 'n ochi mi-aji b[gati, f[r-' dc vedet'i m'ail ]l,srtfl I - Iirci, (cutale), nu lri plenge cu lacrdmi de s6,nge I nu te tangui, nu te gllsui, cE ei1 te-oiii lecui ! Ilaica Domnului din p6rta cetului scari, de aurtl a sloboqitu, pe densa s'a scoborili, 'naintea lui (cutare) a eqilr:i, de mana drdpte i'a luatt, de pe s6re I'a intur.natil Eia pornitu, qi.a plecatii pe drumulil iui Ad:rrni.i, la fa)ntanalul Iordanii, qi a tnlnitl tlei suroli a sdrelui cu tlei m[tuli, cu trei gleble, cu tlei dirilicanii, cu trci maneci de mdtasl albe.
75

; ti tr'rumosele

MaicaDomnului cum le-atlilnitii, cumle-azlrilil, p6la l inlinsrl, calea le-acuprinsir Ei le-iicuvrlntatn, : qi le-a intrebatir - unde mergeti 1'oi, trei sul'oli a sdrelui ? C5, nergemii noi ti De ducemf la f0ntanalui dumne{eii s'o cur'llimi de gozuri si de sloduri ! - Nu nergeli, nu vd duceli voi, trei sul'oli a s6relui, la fontAua Iui dumne{et, cU,fonttna lui dumnerleir e curati, luminate ca de drurneqeii ce'i dath, da voi merseti qi vd duceti de curhti!i albetele de Ia ochii lui (cutare): curatili albeta albt) albila n6gra, albett rosia, albele de 99 de feluri, albdlt de 99 de c[talio
in clesteler capului, in fala oblazulul, in genelo ochilot', in prc'.jurultrochilof, in lumina ochilor; cul'6ndil mai curndill
I In locu do ctcscetuli..

-.--- t
I
e5 I

r00

105

110

t1D

362

DE S C ITTE C EIMS IR tsU R A R E .A , , P R (|c}l -)5 IC E . I

cu greblele 0 Siebtati, cu rii.feceie o fbr.fcca{i, cu rnitur.ile o utltufati, cu iingLiele o ciupiti. dil ocbi rrio l'ugerjli, cu naniceie o str.r.seti. in Idlc mi-o.l)uroti. rit iu ]lr cu 'ml,rlititor.i o duceli, l:r, 'mbltrtitor.iir gmb;r mii qi fl|ine s,o Iac[, pesie.gai.dulil !rl.inci s,o cldie, llolt n cofne c,llir lu:r,o qi la }Iar.e cl ]]l;.oriLducc-o, acolo s6 pitl-i,

1{0 i
q l .i .ri t:. i -1,el L:l | 4ni ti t

nu ve scio ospdia, nrci aoilpa, nici asterne, nlci clllca, r icr orlnrri. DnsLt.\\TECli AP-ric'!Tt,. Dlt

-;

tla

,t_" ttutnn)t..... . t 'r e r.?i . 1. nJ ,.j . j . r, ll I me i tl tl ti l tLi i l pi L1.i ,!1.

r :-- 11,..,1' ' , ..,i .:1. l :t' .,,,,,:,;:,, ; . . , ,'

I.r j r: l . .rp .i rr , ,L fi .,n-, I C l rrrsrr,,i " r-

.r^.r

... _:

1i0

l5i

E[ n]'atni sculattt si ltl.rir lrlocatir pe calo, pe c:lrafe, pe uljta mirle. la riulir lLii Io:.drLIir, . ta iill iiltft lL;i Bogclalit, sir rnE slirl h, se tllr: ]iitoiur.esct, de l,Jli.r, \B mH t[tnld ujescir. anri 1;or.litii, ^r,uu rniunte Lni_ailesitii lLtpLriii cu lLtpr.rica, Lil.sulii cu ut.s6ica, srircrrlir cu srtrr:dica, gnlereie cn gitteloict.

. (cut:u.e) s{.rt.itrtril1, cut.atti. curafi l uutittrlir, !i ca :rrgintdltl strecurati], ca sorele in scDinir ^ ln vecli vecilor, &Itil i

r"co\o r[spi6r[, si

\i

1Ll0

I5

DNSC,I\TNCl: I]] APLNCi TtrJ. lDurr rr", --. o" 1.,i, ,-ir".1:",','i;1l];.1.. r: i,in an'r,., t,!or

ur''er Zi.( po;or:.',:;,;'.. r.. ;"ii?,] i". l;,ij


Voi, plec[cidsc rnAncicidse, sd vd luati, Sr Yd duceti La fcitl lui ltail idpdr.atfr] cli r,,air por.uucitl, ct atr ltsatii ui1vaci gl.asa se yd ospdteze, cr.l(cutare)

u,!raamu incuiati. _. or'1 pc fet.dritr.ari inir.att. tn gurii nl,itiL alucatLi: . .l0su l]r,iriltl.iintitii, oselc utiJe.air stilobitir,

,.1, uup,r lllllte i,.rtt jrriltri i

aq" :un dxtU ii ;

25 1

l. '2.'' '','"'," r\Azi), i"ii ,'li l; biln ,i s.rsirn.r:,rr,i,,

,iii,,ilr" nj,ijl", r.

Ir) .00.. 'p ,np,,ijo.

r;' ;:;! {f:i1*;i ::'tt',:,: r, ;'|:i ii :',0,,;i,'t ilt ::: l:;:lli:l;;.:j',;l:;:r i:-'J;i,',;,Jl ll ,rlit :',",'" j t;::;l;;;l .,;.,:.1,:l;rl;,:i,,:;;';

. {r
t

.t 7

'"iE'"
i '!ii{i .

i j ot,E tj Tl ]\-o.{ C l l E l r. 'i s(,0(Jl l E :(l t.

Sfil

si ilErjle rni-l'rlri s.rrl-'ili:. .,\rrir !iir i ir si i i1rrli] olici'.itll. l I' Ii l i c i L I' j .' ri ri :r r)l ' t i i Ll 1l iti . l rr L rl rtc -l i I c l l i i .i i ,q'r:iLr 1ri-i[ !l ilrt i] : iliLr'.', a; t. j,'lr'sci ti .,a i e .l i ::l i a r{ i l Ch(i lr'Jlllii
t1 illltir

rit eii trli,tc-(,irLlecLr.i rrtr,' i ' . trl rsl ' .i l i l ri tl l ri l i ):trl l l s i I l l ).

l \:i rrj i rrrrl :!rl j ... i tr l l tl .ri l i !t,ri , l rL 1.'i l , dLll )i l ai i D ;i l i l dr fi l l l l 'i i .ri ci ! tl i Irl r I )ri i i .i ri i L,a\(i l l [,Ll rl . r,ii L,r']. .\ i tl rrrl l i L . ti l t:rLt'7 ila ( illa

Irfr'i l l frl !

:cuiJtil

l) ica r iL l[1

I,
llc lle

1'.r1.'.
i' ll i1 l ir . lllilflr )

u L lill

l l , r' i rrl i Ll L i i Io r i l rL u i l i , lu ii,rrlJLl.r I Li lJ'r;Li.rLriLr ,.,: url siriiir; ,.4 Ira , l :i r,ti u !e !!l L, (iar rr -,lit r,\i s i l t,a i a i L l - t i .,s a i l . Culil ar,-, il -,l!ii rlr -i ir.ririrl.elr' iri'. e-itir
r ' ti lL i,l- ir ' .i iL i, ,' r .' iL L lf:A;L L a L l L lli| r l( ' iL ) o:.'

l a l i ri l i r l Li i Ir' l rl .t:ttt. ID -,t:,' ., I: LI t si sI si ,t,1r. s.l sr ii n r'lllit I'.r:l , d{ -.l l l i :rl :r1' l i i i r s'r sf' raI[ri]dLlirrrrir, (luxr a J,lccirtir, (i',llrirelr.i s':,ir 1Lli.il il ut s ti riL
r-1!rL'i lsrrl ci l r

:,

1r-)

l Lrpnl i :
a:tl i l ,i 1l 'IC i l , cri i -l X |l af gi Ll l 'fr';ti i 'l l l l Lrl i l (',r l :1i 1i 'l Jl !i r.

silrrrtlil
CL I Sllli:o lCil, g tlt/tr ' a ic ta l g llIlli!) l!il,
tjil

ttr ljii fxgrr ai iL r1.t'Li^ lLiutti ; ilup.i milll s'.r"iL 'xliliL irrcuiilti:, ciL r.rsi j]]tfrittt, ]lir. 1a'trr.lf irI ir gur':r ln'xii .rliilc:Lt]ii i .jr,rsrirr'ii iL triltilil. oie L1l ]lriLL'iL :(11arlritir, iL :ri r-e 1 c uri-l'irir soflrit[.
aE' L.E

D i i r Irg | . tl .rti r r 1n cir-;'il inLr'ntilr ritiiI i l i ri cLri i l l [, 1('r'r'a.1fa'l(-' :l airitllr]1.li: tLrf ci 1!tl :' i i i t l i t.:l ti l cr pe cosiir ili:t jntfillil cu alirltiii cu undrrl cl e. crl lr.1''releic cLi zj rrl lP l cl l )I l u, el h s' rru ri i trr(l i l i l , i'le sulr!iofi f ilit |jiniicitLr,

25

JI

1'rci. iii Ltlc. rI tc 1 ]ri l i .i rl i , nu te lri|i oliciri,

l , D ri ni l .c dai .i rrri c.rnl i i se fi ee do trci ol i si i rj ,Ir'rrl Ll l , r,,rIi l tl l ,l e ol rl oj j i .ti c tl ' i 11 ti nrl i l ]u J,ri d,: \arzi -t. j ul i L.l ,l i i l rl l -'rf i l r!C (1l l (l i l si tLl i I i rt,l (ri 1 s' i i ,i i r'l l r-',i !-ri . .: 1,1,1,.,.,"t t. t . . n1 't tti . . ^ .1. . .i 1' rrr',;r'c :i rLi l )rxrl Li i l !-'dedr:rtsl i . sl , i l rsur'ai , sfri ?r' sit ur (i, i ]tcfu stiI.l r i.

36.1

f--

DllSc-iNTECE, lMerRgL'n^nge,pROGNoSTrcf,.

I
I

in phmntii 1'at trantitil. dsele i.le.rit sdtobit[, sangete i.l'aI sol.bitil. A lldnsir qi s'a olicliitir, IIaica-Precistll tu(.litir, I'a pe scat'hdc argirltf s'it scobolitt'1, la elft a venilii q'ast-1elir grtib[ : i.r - ce plangi, (cu|ale) ce te olictriesci ? - Cum sd ru plAngil, si nu md olicliescil:, Dir amli plecatf pe cale premale, la riuli lui Iordanii, la i')nli,na lui tsogdant, s0 md sp[l[, sd md linciurescl, de b61ti sd md tlmhduiescii. Duph,mile s'ilit luat[ ursulU cu urs6ica, lupulil cu lupciica, ginerelc cir ginel..oica, sDteulu cu smedica. n[ fuga'amil dalii, in oas' amit intratir, ulile amii incuiati, frestl.ele amn ilstupatil. Jli nu s'air lfsatl, ci pe coqir aii intratii cu din{ii cir undlelele, cu mAselille ca zjmlelelo.

.10

La minc s'ait rcpeditit. de subsioli m'al smacir'.i. in pimint[ m'ait tl.tintir'li. osele mile,ait sdrobitir, siugelc DriI'rir sorbitriI Nu mili plingc, tlLl te nliii olicli, c[ eU te.oill firnldui : cu miina te.oiihdesrlierda,
cu gLtfil

50

tioil desctiuta,, ca si I Cmilicutatil, iuminltir, ca,'nfliua rlaica ce-a frLptt, ca s[L]uil din ccrii, ca Ioua din piminti, Ldcil, Ei baboi cohci:i: DI.ISCANTECU ArucATUriA nn Fr I-\TlLNtTUn.ir. lr!

5i)

6t)

. [ \ - a f i i l r r . r ! ] u l l t r r a n r , or . i p r . r l r t. l l A t o l i u p r . . l n.lu. cltl,..r.r r d- sli, . de I iorot.o l o n el : I rl..r,/olrr-.-rr.Ll,r.od | rt ntt. p. ist.,.. archeal .ir lt. \01. I la-,. . l. loi]. f,lr..

t0

t-i

SNrigdicr g[sitir r uqia caseideschisa, fet'dsttadestupatf, foculil slinsil. In dinti pe (cutaieJ luatu, l,a saitgele sot ia bitii, la pamrrnlii trantitii, l,a cu trtorlii l'r socotitf. l\IaicaDomnului diu cerir a aui]itri: in brdte ]'a luatit, pe rndsi,de arginlii i,a pusir, cu lta.snra Iir[ l,a ster.sir, dc
l . l ; i , l , . r . . r i r c 01 . . o l n , , r . , r ^ . l d , u p . . r l 'u r l L .. i . , o 'e r r re- . i u r , r r r , l " l l c r n r , .

ti l

, u aIJ.

,!'g f *tf;

t -&

,,

t tll.lir l' ill

ri l ,\

(i. llllrl

T t_'O l ) ( !Ll l l s {l f

ilr'li

r.ra iulf'lir j-lil rL dft'sli, i r| g l ri u l i -i i l i t s r' rr-ri i ' r i L rra rfi tl .,i r ' l u l ,i ttu n ,l l -.i L I ral ti i ' l l r:r: l S tt l g ,,i tri i , l l rtr' ,1 ':rL .
,, ( , L llilr L liil) ' li - cf,r l1 ll lli liL lsll 1 r ' r li' L L sL tl l i , 0 t i - ,li ( t iil I' iliii i( ' ' lll I' l: t, i,l r ll,- ) li i1 l",iil llli ljllil' llr ir r a tllll i.' - r ) iii ir lL llltlJ, ; r r l L L illliil. r')

t;

ilcrrL0 rir e'atc 'ritl:i, rrcolo lir c oditliL i lrlolir vi1 lrotolj!i, si \'r'r tir'i1ri\i : rL,r,'rlo s i . I i l r t l i i i l ( ( 't t L i l r e l l L l l l l i l l l l l i l c t l t t l i l i t L L l r i 0 'l i t c t l f t t f l l ll rilr

t l l , n ! l l i l l i l C L r , 1 1 'sri 'l L l 1 , a '0 L l l f l ' l l r i r - r I 't i 'c i 't r l t L t l r l c L l l i ,\ ll:' :


l l l l l !L'l i l l \'t I ,t

- , : ',
:?;
\: . i

'- I I
l fl L' l r l

r":lri
l Li r :l l l l i l l l l l; ttt S1r r l tt

1i ,1:,111 i l i i l - ol l r

a r ir l- iL llr fil

il( ' sl.L ,iL I i' ( it,i.ll , J r tt ,iii ,lL r ' i l' l " .1 i ,. '

t ''' .l tl ," ' tn \ l tj !C | r . II. l 1!' l l i :i L'

llr ) i1 1 .' illr lllr illu ll, t,- r - '

IriiL'llt il ('rli t:l r'.)


llil fi l lllill ('

r :lo :' .r i. ,, ;. r l , , rr r ,lr - 1 ", I r i ltr r lti' r li:r ,L ' lliiitltl I (l{ i,lt, - r lr ' ( r si lr ,,L t' .i Lr i I 1r I t I i i ' sltitt:.iL cr ll ( r r sii lr ll. ' i' lr . I t t I , ' i I 1LI I : I' '' i ll. llliil lilili' 1 : li.l' ' L lla f llli' . r ,l l,Z il' , lt lL., l! l1 ll ll i' ' , r 1 . r lL l :r ' ( li' L ir ( 1 lilill i ) .

:l '

( I rIslr' ilii I , I ( u l i l l l 'J l i l l ( 1 " r l , '- i l t f l 1' , , - \ " , ', . , r : ' . j '' I t i l l i r 't t r t r t L Lrtl r t r 's l 'i 'L l L l L L I,llrt.lL' r l t , j l l l i , l {, . 1 , ltr r 'l l l r L l s r : l l ti r 'i ' r, IlL :i L,llt 1( ,. ;s11il,r.,i, l . r " l 1 i 'l l" '

s i ' i l l r' l . l rri ' i i rr ri i l r i r' l rl l l l tt i t,i .


:ilr i:llr i1 li, llr iiL lL it ,ii' i illillil lL j:.

'lir

3rr1rilr-i' I 'i i {g i l r : r ' a i r L r lr j - l ''1 ', 1)' i:i lrlll I it '


l. lll l o!l i (h I i r | LLl l l l Ll :1r r i r ol i l l 'i

I 'j

ittilil r i ll: r l ilr liln .g iltiL ll t li:lslilL li: i' iltiL ( ) llfil zll ll ll. llll \' r ' lr - r tr l lr lll' i:r',

'1-,

a i- I ( r L lL ir li' ) itli

\ ir ll' ltl- r cilir l. ilr lillr ll :'1r

al rr/i rrrl i (r l Li fL' i ri Jl l l rri c':. i l .l l !uIi zi r l i : el ' ':,.i nt,i ', i l l l '-raLlcLo l ri 'rri Ll l l l l l i tufi L I't1r"-,i . i L Lrl 'r l . i l l \I-i l r l l i l .i c/r11,i c.l rj i ,l l '1/i r l ':i c l 1r '''l i r 'o i i l |i r sf rrl Ll l l {s(rl ?,rl rr)ar' r J, ,rl a , i l rl ! '' 'I ." I gi ,'i l , Ll i l l l i r :i rl I'rl l I (i e i l l rL \i l l .l , |1\l si l l i I l i e " i Ll rl ur'r.l rrrl ul i i rr, rrr s!i Ll i i rl ui i i ,' i i i .ri ,i " I|.l i IrI:It r, l r"l 1; -l l L,i /, , rl i \ rl , i Iol nl l -'c i i ,'i l ri l ,: sri ILi l :-l i \rr(l ri l e l gl r'l r(l rLl l l rl l (rLl l L j ui l ,cdi rrrl ei l cgrl l l t!l rl l rl |1,:,.i n. I l i l L I i nl ti l l ;.rl l :.i l l l l l . ' :. i i ,,.l ,r,-',,. '1.1!i :rnrl l rri i i l -i l l [''i r I 11sl i l l crrhL "tt",'.t 1,'t"i rrrti i i ul )rrl i l l r 1|Ital l ,.i i i el c sc f"l l ,l a',I,ei aLILj l l l Ll i tj l t,r,i r l ,c rl i l tgi tt.i l ' l rr i i t. i rr,ri ,,i i : i l Lrtrtrr':rri nsl cso i 1'r l fcl cl i n!i r f' i i ti l j l t l l cl l l l 'rc

s i l ,l i tl rl l r:
,.,.,1

s illt iit lt i, la ii- t il ( lir iiLillll i"lpr f ilt ii' ul r r i! LL' - t l: ar il) iil f ll lr lir s r , ' illir s e , f iic lii lPllns L' : I
-\

: ';

1i lUDr,; iir I 'rr, rir ,jIoi ''i ri f;L' I s') i,oirrrji


ri ri tl tlita i,' 1r 1Ll llr llnLr sr ' r l nnlr tr Ltl lt ) ) ta) t) t( tt'

:l lir l, ' c r r lL, rir t lalit lidlir ) i

3li6 --..'-

---

pRocxosrr0E. 9ryglaD.r, luB^RBuR]lnxt. undo tdtr-mRJ.c sA nu f-i,ri::. Sd l.6maii (cutare) cnl.att, luminalii, ca ,n diua maica.cc.alirpt Lr, cil steu:l din cer.[,
r, t . L r r i . ,d i n fatrt, lltLt.

Dil pe bubele-dulci r, ue'sUa Sa]icei trite!n :t clrillnirtti; deci s,itI unlflatit, _ de utttnili-al cl.lDxtil. liidtlcina3I e-ir secalir, cucuiuiria li"s.rl nscatilL ; rD tfcstil le-auit b:lgirtij, eu sugejfi le-arlii infundaNti. in }hre le.ati.rii aruncatit, (cut.l.e) dc cle_aschpatit, it'ulujit i-it liiulLsir cnrltii. ilnstr_\ t lrCr Dt.lLli.i-\-C,\,. \

2r)

tl

2;

Cu crilp,apr.ins,auii descilltatt, brancx ,ndirdtill 11ilntu I DE-r'.\ \TLLI Lf .J..:1.,. . r.r


l D i r ; ^ . 1 , - l i r r r , r , r . , . . . . . . r '. . .. . r r . r . , . . , , , . .r - , _i. :r .t"at.t" ., , . . .:L| ift "^ : . ^ : ']Ir L L 4,4i , , 1 -tcat"utt,, r
'otr r . \ . i ,t. . I..,_. l Li l _1.: _

t r i ';;;

, . I ':l ' .rrr' :.'', ', j',,,i ' .tr L,^. , .,. l 'l 'rrJ,.... I i,. tc, t.;i,'i.

Cu c0,t p,apr.ins,ar]lil i.lcscatI tatilL, brlnca,nc,lt'Lr.6ti.i a tlatir. Bfilrcii slicir, br.irrc[ btilicat;r, .
r , l , l, l. e I Vplr inr r , : 1. s e es t l

sr fu!,,i de Irr,(cuNlli.c), dir 1it!a obl.azului, (1tn creierii capului. itln nti,(lulir (iselot., Srj tl ducf LLudo prlril tru ciLesct, undc riol,anil t]u cLiuicscr.,, Llndocrlilte nu lah.i, ,i,,ra- t. : ;.,i

lll

l5

,o t,,!;'',:.1,'',' .,.l l.,r: . r , , r , , ..r, .;..,. , i ',,.,,1," ".,,,.;'1.'",


-r,.

, . , ?, , .!.::,* ,,

l " i ;l i. I ; ' :- l; lr
'" " '" '

". r;, ". ';' .i ii.l i 1

L rr ';1;,i ;i;;;;i1 D L ,, j'".1 ", ,i-,",,; I.n ,,,rr L";'n l1;;1,: "

1 1.; ',lll;; li
l i ,,,,.5 , , r',

" . : ' i ' . , " lr:r ir ' :

Ddn]nli, 1\[aicacelu]ui, ctun sc potolesco valtulLt cu paln(iDtulil, itsliL potolesce ctsi,l.t.iir cu lipitur.li til cu intilnrtul.li, dc lil trupulir lui {cutare;. O.tliulil co deocliih l:r clii str nu catc, ,. cil (cutitr.e) pnfcesl ;t pe ctle, pe clrare, glasri si fruurcisii, lnmeitir si voiosti a tt, crirrdi.L fostii la iitier.lndc calc po ciil.itrc, I'lii iDlelnitii cete noLtr) icte cu-a tof. liidute'r speto: lt n l rlilrlntLr r. ntitu_i,itit, fri s:iDgelc sol'lrit&-i-atl,
iatil

1'l

:-'

Ir r r ir ' ti' l

cu!jrrio r o dc , , , , ,

I lli , l;"iil r;lli': L* 'r ' hl ir ",ll, i,j L - ', l;


- i, 1 ,. ' r ' jr r qr l c

-r;, F". . .

,",,r,,.:'r. ii""l:.,;; :'. rr. ,,,i ilil-1, ;; 1".; r r r ' , r e


, .; ,; , l , , , ", : , ' , .

". c ',:rl ,,,.ctitl"u,l'i riirfuLLr, t'r1r)irrerrla ;rr.,iiiiu tri tl ,t: 6 r' n r j rr ri r ., r, . . r,.:.,..' ,. , , , , " '" j ' ,r. n

gllbenibu.iali, rliitterLlui stllinLiru_iair.

tr-oi,n.ruc fete, eliti ,lin rxati1r


ti rn t,cri de nuic.

A G. colEcTruNf, DEMiryoloilsjll din iiuttli' din creierli c:iPuiui ' ttin sP&rculirl nasului' din fattt' obl'azulul, clin melciulire ocllilor. din audulir ul echilol ' din ri"dictrea rli.inilot.' ' din umblrt el Pici'irclor' O \rci, nou lete '. " drice!i'vi 1a fetil' crelullit' c'acolov'ascePtl tnsc' cu fiiclii de cdr-'aPt cU lncne'ntinse' Dr-:c[iltl' cit }liriclr bomnului ilc(llo vb indtrlltii' ... La rlL iaPtulir t'ostLu felnrL
cxlil LLrliilirit de ll)ilctL iI i]olri desPlctllll' in N,rt'c'.t'Ilrigr'!iuuncat'it' lctu' sir fiii hli (cubill'(-')dc cf, (rinttire) (' 1)0tczaltl' illci 'lstiril,tii [i 'n s']m:i ILri tluuulet]eir- daltL' VOi -sii \i d"ciru h J idlruce' l)ot0;jal{1, c,iLccstelrni0i'Sit 'siin"itc ' nici i ttcr'r nici in 'q0iri" ltil rluurilcr'leir drtt' liocllIL I)E-sc-\Nlilcti ir1'lD
Ir \ ' lL a f i r . . r ' L ' r ' i- :L I | 2"'' ' r l.- r ir J\' - l- r ' ' ,' r ' "t l t 'r

cA te'ajungerte sosesce' $i amal il te Peclepsesce 'sabil t]e lbci cer6sci'' Pronih, dulrlneqeidsc:I' S4 te duci, se Plel' cunl Pieril negurlle r:irtlclirbirt[ r'dntitrilc' cuttl Pielc toua ia sole' ntlLle" curn Pier-csPutn:r de D'c, fi ddoclriatir de fdt[-mal-e' s6'i cfape !t!ele' sl'i clugh sin gele' l; ibovniculiLsi'si ttt isci" milr..ittil' cle D'o li (it:0{.r)riirtil feilei[ si'i crirP0!t-:Lelcr si!'i curg'i laPtclc, X{tftinil dc tolno' s6'r mrirrlL 2tl s'0 lLesclr barbatulil llc'llsuratir'' D'o 1i ddochiatude blrbiilir c|aPc br-alclc' sE'i siJi cufgl' siingele' il)r'\'lllcil sh,'ti ul (1scil lliilfunt'clo 2i D'o l1 tlEocirilitildo lete ri bdieli nret'uttqt't' 1' t tit '' crrlririel'' -. sir le culgh singcle' sl nn mili dEochlc' Siri, ddolhi, dintrc oclti, din faL8, irlli rz[]ui' iliu sgirciulit nasutrir' clin cleierrii c:rPutut' ciin rltCcluvliosulrt'i'
ditl 0cll1,

.15

:l;

!'ugi' tlco'rlr1' dintle oclll'

lur, xselnbn!,ti

rri oL;'Ir' ): !;,),i;io:"ili::lilii,'''','',,''Z '' melirr'"

tlini,r'e oclti' dintre 3en0 si spleDcenc' Si, fe duci, i6r' t1"rci, unde Poptr nu tarcil, unde tet:l nu i6cii' uncle cocoqil nu cAnta'

368 I

DEScTINTxcf,, IMBAnBURARf,A, PRoGNoSTIc[.

unde vacf nu sbiarl, unde pisicil nu miotltrie. 50 Sd it-. ducl la fita lui Ler iDp6r.atir, cll !).x pusil mds:i intinstr cR f[cliit-xfr.insti,, cu pa)rar.e pJinc. Pe icutar.e) sd'l[ Iali i,t, cul'atu, lurniDtLii, cle L6l& schpait, culr l{aica Pl.ccista llsri-., l,rr cl rurull de oulatir. oo DDSClNTItCti DitoctIItii,. tn
lsrf s , ir lJ . ) ,1f , . , r ljt lo; 1. , lr r t . , r r r , , : .r l . l l , r r ,e i ,,t, : t r t . , t nJ , . r ld^ lt O l, nf r l, , r , , t r i r r l

din cteierii capului, din rbnichi, d)nbojoci, din matc, dir pepit, din capi,

2,

din piciiire, jlo din trite trimntrielc; din picle sd se spelo. Si trr duci la fCl,alui Le:. itlpdrttr-r

ci ucolo!i.e {ie drtir, cir te-rrscipi.ir


cu lleSc 'lttiitse, cu ficlii aprjnsc gi cu pahale pline. SE ldutirii (cn[ure) c ofitl il, l uluiul t[, ct'n diulr luaica ce-a lalliil, ca steua din ccrit, ciL I oua r.lin l)iltm(ri'tlir. Pfff I lJ;i, diochi, dintlc ochi. Iurll'qi lingr_. puiulir ci, io'nri ling l puilor.Lilir ltcir de dlochi (iinl,t.c oclti, h rlLutelc titt:1lui. I'alir liiului. s'ulit sftintului dultir.
llmln I

40

Pttt ! Jl1i, dtlochi, dirrfi ochi! e Piqilluta llcai, p.rLra sc dcspicli, r st) plesntlscit ochii cui l'a d(:oclliir,tit ! D'o Ii (cutat'c)tldochiirtir de blrbr tir, sti cisitplin ilelrlir t ; d'o Ii dc vCnlir. sir srl pe sub ptrlDr'ttl j,il; ci'o fl dc s6r'e, sd sA pl'in zare; ci'o fi de muici-e, sii dsii,pfin nuielc; al'o fl de copilf,, si dsl, plintt"u5, pill'l1. E!i, d6och;, dintt'e ochi, din fala obr.azuiui, to

45

5t)

t;

tt

2(l

Licii, babei colact. qi Dc 1:r, rline descii,utecui ir, de la durrneqcir ldculir a I


1.. D r',," ." , :.c. do i J"-^j r.:er||1., l i l rgp ^r, t,^Ll po, l t..rl rt crl i :m1,:l t,rtrn !n,.:,||, 1.r,e. z: rrrrrt:t po acn l r ar.r- di I l oc f foi , , i t s., ^ 'I r' I I cu. s i .l j r.ge j l r rl fri Irpr I rl .Lrtri i j l .rp:l ne rrmnl tt,l .,.1 _.,nJl t I.eoto .tJ\-i t,i e l x fi i i .r"e ,'tl r-r,ne., r-rl . N fa.,l i .|l ,.j tfC l ,1., <n .6-ba de 3 OJ.i N r uui r ti r,l i rl rta. ti l t.,r.,t. l a l ,rl ri .r.,,i l . rnLt,)l .i

fi nun'ttJ'r'i rci'o,,!H. ililll"i:t"iilillliJ,trru'


s : , ^3: 1" . i r n , s i -.r.p rr i n I| c r 1 :rr..r:j n .:.,rr. la 0lapt ;i l a s ,i i g a
2. Sd iii, deochiulti.

l. De sri nt r t r , r r er I t ne r lc qpt olc llt hal, J r n r . l | l t

:u,rdfi1,va'j.. e ,,ft, tijit"r',li.t?i;ii'll',u'ii,,T,:d,t

d.', ses.,r']rn. 'i i","il,i.":i,ri;;i,, ,;."ro'cn,c

*. .
iliil

gtif iio'.L'",'l ( l\) l,E0 T IliIIA "


', 1)us(r :: L' lct: l)ll Dll0clll
'l \" \" ' l'

"' x "t' """;r"'' ..',,.r - ,1..'.,..,r,r,.;'r,o,;,)'n'',i l\r "r I


l ; lr ilfr -r'l

1iirg1'tlt'oclti' din!l f oclrj' rr' l r t' L c r t e- lr l tL tl g r' l t \ ' l (:L .1 " l .l ' , , . r r , . , , r,11 -' ' ]r r ir I I 1
:r'

nxsulrll' r'1ir sgilrujulil (lin fnlil ol)rriru lrli' (1in crcitlrii clllLrltll' din iliiiDl' tl i n trol oc!' tri l c rl l i tl ul Il i l .' ' rl i n
ti:i ' tlcocli' dilllr-c octtt'
'rt rf^ llll

!i

L'' in iir pli-<tiLr, dcu[I1iu 1 c o l (r -s Ffl e fl i' clr' iliu:r clc itlt crr l lue i1i' ilirit" _ ' l l ' r Ir ' r" ' rl i t , , , . , l " l ,o tn c o l rt tl " ' tL ti t]' si l illliriir lLll illll cul nt u' rlt: Lrolit scitPttir ' t)''lrii crrir irlrrluirtoliI s i rl r l i r( u ' i -e ti tt' l

t r -ir ' \

| fll.

l' r 5 [+

r - .n.r t :. ,^ lr ., r r n.lo :. "'rl 'lI.,ll' ' l t r'


l l t ,.l I l\ l

l'

l l r 'l l 'r l i 'r r " r r l ' l c C '''l l l L l I I 'I l ' { r l l r '^ l S ' '' " " 'i l u i l l t t t n t L L ' tr-lL frtlllil' c r r 't t L ! i u l t t t t t i c r r I t l ] . . '1 1 ' , , , , 1 1 1r r t l r r . - . r ' col t'L' cn sli ttll din lrlll) cir llJllil tlill Ilnll

I rL rr' l^ l' ' ' ' l' l , ' : ^

;,

it..

1;r '

.fN l)i'lit

lllliicllii-1)rlclslll

,,,r ,li1'
.r' llll I l l 'tl

r'

lftf l Ilsi' doocli',


I l l i ntl c ' )cLl L C i Lrr' r l ' rr:" 1r' ' i ' ;r' ' ' r1t ^,' trleu I'il]gil pr.tisoLulir i,, 'Dti de tl'ochl dirjtl'e ')chi I Dc llr' lrtiuc d''rcillternld' (i l ' 1i I du rcrl { l i l l l l cui l l ' 'l

l' iir '

"Itl"],,,",1 ,1, lx ir Ur r /'


- til lr l: ) 1 " r r ll t i r-

.1|

I'. -'

\\' l:r ' r^'1

'l l',', .,"1 -'ti',i ,,.t,,,1,o.,ir"*, '

r r "r

1i

Usi' der)chl' iliiltic octlt I 0l llil' tlrL;clti'tlil I ) ' 0 lr (rru!.rlc) -tlc lu' si'i cIrtPe sul'i('Ll sr'j cuf -sil 1ritil''l"iIl'. sLltulu si lir rirli. i'olil !,r 1 i t' l c o c l ri l l i r (1(-'leti'IiiIfe' ,n'i t"111 cosi!lt' lti sii ri'IlliiI clrir 1)'o li de0chrirr',LL tl e tl t' v ts tl t'

ufl l )i l o(l l Il l l l )l ' l s' i \1 l l cL t" ]l t,, . I 1.. rr' rtr.,t. , ' : r.,r.i r... ,,, ,...1. ' , . ,. r, .' ,.r,.,..:,:,r., l , ;,.1

: : I',,1,,^'ll":' r:,1 I : 1,,1,'" r,,_,,.i,,r,,* r ll,,i,., l,li;li


(cnl'Ilc) l)o \:tr, 1i (lcoclliirlir cr dc i'iitit ]llJl ii: i cl1ll c0sit1(lic di n spi ni l ri l ; ii ,lc r':r 1i illochitt e' tle illui(lil se'! fLcsn(is0lI t'0teic' siti ciu gii
2l

10

si'i crrl}le uurl''


sir'i curgit liU)tcl{r'... sir'i |llslliscit copllultl dc tiiiiie'
1i

llsi, ileocill, [iintl'e oclrr'

r
{

370

DESCANTDCE, IUB,{.RBUNANNA, PROGIiOSTICE,

laptele; de va fi deochiatit de barbatii, s6'i plesn6sci pulpile, se,i curga sangilc, sd se mir.elumea qr norodulir. Dhs'-ocule veitinatii. dlis'-ocule, ciine tur.baiir. eli, du.te din tr.upulir (cutaie), jt, din cap inimf, borjo!ir, rinichi, flcafi, sd rdDtee (cutal.e) yesc][, sAndtosi, curattr cum dumnedeir llsatiir. I,a

1r)

lir

Pfff I Eqi, deoch:. dintle ocbt-. c[ d'o fl deochiatii de ft:t:,.::--_sd'i caqi, cosjia i,-,-se t 6maic chii..t:. D'o fi de ourii deoc,::, sd 'i l'dmaii ochiu'nr:::,:- * D'o ii de ne\,!:i:-... sd'i cl'ape trlta.:.

s6'i culgatipir.:.
D'o fi de flilcaii. sg'i crape b0se,e. sd'lir rid[ mr,se]e. se nu '.lUid ferele. Pfff I E!i, deochi, dintre ochi: SE te dLtci !i se fu-qi unde cocosir [ati:. nL} unde codr.ulI nu ,i]r-er-,.l:,: : :unde ciobaDilDu ciriut!. _.. onde pop; nu cite.rc.: se rdmAia curatii. luminatti, ca argiltulii sti.ecurari:. ca'n rliua maica ce,a fap:-. ca sl6ua din cerU, cil roua dit] pAmrrtf . DESC,INTECL; IEI]I:I]],. DE

u"''il',li,,,i:' u,liiJ',"li,i' u"o" l',1,,'&, uJi,Hl,,Ji


Plff I nsi, deochi, diDlreochi, eEi sgarciulInasului, .din

DNSC]-i\TNCr; DEOCHIL;, DE

01n cai.ite.lobrazLtlui, din r.iuichi, dir llcatit, din splin[, de or.i unrie esti bigatl; din cl.ciefii capului, t.ul 'ljn lrurrrpl l,olrrrr r tlirr r.irdicinap..ifor; ' din t.irg:.uCjlC nclril.,r Eqi tlin siinge si din pieie, de tine ca sd se spele.

rr)

I \ 'r r i , r t , r . r u r , , o l c l i r u . e r l n a , r 0 - . r . - . , , rrt.s,.t, t^.t.t,t r.,,lpd.l rs i, t.1,,,. . ".t|4|n A al,Ir .t.a4etur,n,,,n;;,\" ).:.4 r' , sec!.x, pilF. 1ii2_ l6;l].

t5

1 , c ' l J a . . b. J oc r . ' I j nt ^. r t . , r r l ,.^ 1. In I.umortr llalnj{Ltr. . r lhr lr ' l s t lr L, o i1 j. 1. . : Lp, r . ^ 2 ,.. : p nilrltl'i :1- r ' "r l, r - i r t t r r , jr , t n nn. i, r : r p,, l f j r L o l t . ,, r r , , . s t t .. r,l r r , j. J , r , , r r , r :^ ) da . r.l..t.]:. 1 . p"l' r i. I nr jr Lf : i' : r olr , . r r r J ; r :.:- , r , t o ! r . ire,in.. jl d ora n t , r nr ls Lt Lnll] r f lt at u.

PnsCr rlbi cudalb[ pe p6h't| slfiiu, pctfa s'a clintitit ti s'a t'esturnatt, in p:rl[u-a crlp:rtir 1.. .t'ug;, dochjir, dintle ochi,

n coL[c'{luNEA o]* llloo"tt"

cl ei te-oiii sufl* si tu vei crapa l'ei n ae la bllbat[' fl[ btesiematil ; de va fl Pre josu' ' ste nePutincios[ I de va fi celal:e, I calulil i'ari1 cl.'Lpare Fugi'deochiit' dintre ochi' cii et1 te'oifl sufla' cl'apa Ei tu vei " de la' lemer D'ei fl cu ochii mii-ei' craPe-Ie tetele, cura'le laPtole' fugi' deochiit' din 'e ochi' cf, eit te'oiu sufla si tu vei criLPa' Diei fi de la fete' 'lor Plete' lice a tldctr'le Juneqal viie'l betlane!:t'

10

privirel-cea-rea' striciciunea 8i deochiatura - ochilor


celol' flcdLori de rele' si Pizrrirlilor

15

,a)

25

.te to,riuutu tiu (cutrre); si oli din frurnusele' ' siil din Putere, ori din nor-ocire' siil din Pizlna' 8i rdutate' sei din rleochi is'air intolnpl'Itil ; " oDenl' ensu'ti, iubiior-.ule 'le stAPane' tare intilde mi.nil tea cea tuii li bralulii inaltu, celfl a't;t'Putel-tticilEr
1i celcetizi' z.idirca teJ' :rcesib" Ei'l tflmrte ringerir de Plce' st:iPinitoril si P[ziNoril '."tll.iof i qi tr-uPulul' careic.sE blestene qi sE gonisoi' de Ia c16nsa totil sfatul[ r6il' t6t'l' otl[virer si deochiulil flc6torilor de strielciuno lislnx:ir' *i s L,rreoilot' tnir =lto. t" otttii 'obului ' dar uinclu'ise isblvtre cu multfrmil e' ziduea tea trIilo:i ivcsce'tesPte .l sol'e rollulu teu a'e t6t[ stt'icaciunea si suprarea' ce' is'aii t[cutfl din deochiii: 5t)

30

l'ugi' cleochiir' dinire ochi' c[ eil te'oiir sufla vei crlpa I Er tu DII DEOCllli 1.";..rIl -\E f ll\Tnu

:15

nost'r.'u' D,,rtlne, tlunrnedeulir Ydculllor' impl'atulu t'ie ne l'ugbmti I si iie ne cucel'itni' ' dep:lrt6za' ' instrIiniz[' gones0e totit lucrarc& diavoi'scf,' tirtl crlca' Sataner vrAimatra ; !i ti)t[

sI2

. PROGNOSTICf, DISC.INTf,CE, IMBJIRBURAREA,

isbS,vesce'lit gi'lii pizesce pre ddnsulft de t6ta ispita rea ,!j int6mpl&re|1, ce \'a sifi viitt

l"t.""ln"]
DE DESCANT}]CTi DEOCHIU' qll6st1do dlf sirnoon tvalirDti din Bucovina. !'1. llarianri. A so Yedd ?r.ri{r[d, anu|:r II, l8?0,
no, 10 dir 27 lanuariil p. 4r)1.

La l lchiia, invordit[, ldde-uil fdtt despletitft. La rl,chita rlmuratf, atl qide-ui, i:tl 'ndordut s'rruncr'r,de p'uL ptltt'lt Ei p(inl'ntr''alta col!urat[. Ea'i c'unir ocltiit cle siurge, cu unulir de focit: celi de silnge sunge pe oclliull de focil. Ea'i c'unir ochiih de lp[, cu unulii de foci'l, sbinge celii de api pe ochiul[ de foct. Atia rnise ffarnga qi s6 mi se stingii deochiiltulilc, silgctltul ile, uitlturile si oooitural qi t(it[ r'ivna. Cum se potolcsce ti se linistesce

ventulUpe pementn. furiosulti vntl, aqa sd se potolEsce ti sr] mi se linistisca deochiS,turilc, slgetAlurile, Ei uitbtufjle, si Docitulr, qi t6t[ r'ivrla; deochiItulile, s[getfrturi]e cele glele mIsc[!ele, cele lelc. qi, de este deochiatir de femeie cu blirtil, crape'i tetele, laptele, curg5,'i s{ mirc norodele. De'i deochiatirde vr'utr fil.Ii lnr,ndr[ Ei'mpopolonatii,

7i

1. ,,DcsciinliiLirca dcsoiinti, dc ..deochiri" cu a .rLt(ilrlll l llr r ll , ' l it , dp lf pr oll ln t r lf ; ,- i u . i t r tf'uni pahari en api o'ncolutir, ullde se amnci, li nisce ciirbrlnl aplinfl, de unde so nasce qi ,.a stingo cirllunii". Dtlpi, ce a des' asupla cantatli. sufli de troi oli ilr crucilii apei. DoscAntet6lea, dupi, ce at oncir cilbunjl in rrah.r,r'uluct aDir, cun6sce irdatii, (clede ponor'.rlt) da,ra esfo cutare deochiatu oli ba, cirLrnii se clrfurdi iDta,c), ile este dEochiatii, dati! in apri, dli, de nll, flutesou po de Nulrra. Drtn 1I"e ,, . -inAo c x r hr nir , ' af l ac pia, i0 . a r n o d: ' bolnav ulr lr s o 1, 6. l ^r n x : i t r , furi nsl "'in rt , o aiunci pe unir pali sdu pe uou carre".

cfaDe'i tbele, pice'i cosileie. De'i deochiatI de vr'uDii b5iat[, crape'i pulpele, culgf i sAngele. Do'i deochiatild'ul, vddattl a unui copilii micir mttnii. m6r5,'i copilulil rri,ndru ca crinulil. Codlull de l'a deochiatrj pice'i fnin{a de pe fagit: ci,mpul[ de I'a, dcochiatt, pice'i foiele, aldb,'i frun{ele. Dc l'ai deochiati ochi vert]l sifi chprii, sd[ negrii gi albilsirii, ochii sF'i plesnoscl, sA,ngele s6'l[ ]rtpl.discA, sangeles6'lU n[buqiscf,I

1. Crindil ii di crlivn sarlgele pe gura. li nasil li pe urechi de ui dati, atunci sc !'lila:.-L ,,ci'hi nibuEesce sangele".

CoLECTIUNEA DtU. Tf,oDOR'SCU. G.

-t
l

Eli s6 rdmail curatt, se rmaibluminati ca gi roua florilor, ca lacrima ochilol', ca pola sanu-Mariei, sfenta maic'a veciniciei, ca ma-sacandt l'a n5.scutii, cAndl s'a ntscutl pe pamentt.. De la mine descantecult. Ei de la dumne{et darultr. FARMECU DESFACUTf, DE
t.elausatului ScnI&asi:uinrro manuscriptele G. Gu din Ia:i :i publi.alu do Acadmia rontina loc. cit. !ag. 1691.

- Voi, noud ciute inciutate, din noudvetre de foctrluate,


d r DU

undo-ali purcesit aqa de iute: rute ca gendulil Ei tare ca ventulir? - Ce noi amil purcosli grate sd ardemi, og6re s uscamtl, p6riio s6 secb,mil I - Voi, nou6 ciute inciutate, din nou6 vetre do foct luate,
n,r hrri^^.ldlY

!r

p a r r r u v,

10

luati faptuli din m6st, yd duceli Ei asupra cui a datri unt atare(?)faptl ; merseti din vadt in vadtl pen'laa][ noulea vadu, ICmanA acela Ia care mil'a datU, sd flh in lume ca un[r ciungiruscatU. Inapoi intornu'i faptulii lnfocati, incinsl de-alni rele Ei 'mp6latri cu noueace impungdtdre, cu nou6 bice pelitdre; ce'sU din casamea in casa ei, din vi6ta mea in vidla ei, din ocolulii mel in ocolulil ei, din ogradamea in ogradaei ; eir se scit bine de a{i inainte c[ m'amil curr,litu Eim'amUisbanditl1
Zl^ uu +x +a !u!d/ rh r r r Sdr r-d!u.r al - a x +,.- ^

20

Ei f[rmecetura, de faptt de set6ne, de faptir de poporana,, de fapttl de veciu5,, do faptt de strein5,, E[ m'amtl sinecattl Ei m'am[ manecatti de la qori de qori, pe la cantatori, pe i6rbe necelcatA, pe rouf
1, In locrl d,eisbd,ui,I&.

aqiatare. Stali po acdstS, de calo, duceliv6 la (cutare). Acolo, intrd,ndii, casa salutendt(?), luali faptultr din oas5,,

25

3j'.1

DXSCiNTDCE.lIIBiItBLrRrrRX.{, PROGNOST]CE,

neScuturitt:1. ll l]],ilm[ dusir pc afipi do \-6ntiL, pe susii de fllnnlilJ 1u lrpl dg 11111.ii, lt lsvolil de viril ; il'amit tlusir iic m,lmriLspiLlatti qi ru'aurir cufiEatu de lirptulir lcgttii cu dului nccul-xtil, sa lnr-l.gil pe rtLpultr cui ni I'l datirr. lI\ ,,C.!nt Er\rDI l.tisf_\Cli ]r.\tlIritljLlt_,
.rl ,L r..

din casa ndstr.L, si din mds:r, ndsNril, si diit ftta mee, gi dtn fir{:r sorliei rnelc, !i din dtr.|l][ nostru, !i din spor[]it nosil.u. LunI lulrinttfr, de bli.batit ftftil, de Inuieri faptji, de bliatir raptLt; lunN.lnrlinati, li faptulil din casa llostfi ti din sporulir lreit, din sllalulir meir, . _qi din t6te ciobildcele rlcln tr si din grildina ntcr, ti dilt pomur.ilomelo, qi din tiibc lucrur.ileldstre lii d t ptc.jut.ulir clsci nostt.r_,. liltf

.l'

.rt,tn ^t L I c., ;

,.i'-i .,.il ;.i,'"1 ,: ".' ,l , , ],,:, l ;,":


, l, . or .ttr , ,., , ||., .l - 1..r ' .pln .r .tf,.r ,|.... I t ^ .,. ,, L , o.. i,,.i,,". .j r

rr^ :, - r ..r. Lf , . rr:, . i,, I( r r- 1, . I i . t loj_f . 1.1 .1 "t'.. ,;n , . ^r.,r,,r at I l. 1, . l, l i J o , , , r , . . . . ir , . . - i . , . I I j r . . | | ]..1 ,l .,'Jn _ l rl .d e r I l^ ', rl i' l\- lj . . . r L . r J L, .r ,, , : j.r t _,r .1, l :l : . r ' , . 1. , r r i' , 1, ,. r . s i i lri "^ ..,.:r,,r, tr t . l . I , . . . . i. 1. . . . . r J i, . rr tr r..(l .-, 1r ' ir : i . r I . i. , . L . :-' :"r ll

j^" ; 1, . , r, rr' ,r e 1 ,, J

Cuuulrilsc craiir noii c11cunLtnli de Irct fil, sc[ l]t pli dc lllultil irrc{,ii. r,unl I Ltnl txiI, Ce esti in certr ii l,le f iitr(intii, lerli trte ce.\ultir ;i j)re lillrcn triJ cti nu mL lrociit oriihni in casa irea sl'n silrsulil ttcfl de rirlil \.l.rl.jurasilor. si alit pizrne:ilor.. calii s'irit sculatl cu lrulli rdutatc asuplane& S I rsupru casci mclc ; ar' lu, luntr lLrminfli, ai odihnir,, njci srrnutil, ii falnrr:c ii li uretutil

l0

t;

l n:5iiii :tl]ii,i.:,j'li:fidilirt; u'n'if,1:1,\:i

Luni lumir1rfii, de 99 de cltipur.i de $9 dc felur-i, ;i Iaptit cu lutft tle Ll topill, lapt[ cu creieri de b].dscl, ltpiit cu pi|t dc uujcri, ., i:rll I,u or,"le 1,L.r rr.nJ.r.jlu. rapru cu catrtilit, ;0 raptu cu atuncatil in v0ntii laptl cu urinulit inapoi, faptft cu 1.&ci1, faptii. cu talpi de gusgan[ ol.bu, faptil cu pcli clc scrui. i, faptir cu.singe gi ritaqe 1; dc af icjil, Ilptit cu r.ugumlituritde sfi.edelil, lilptil_ct1stl.(]itgI de otr]ii spilnzut:atii, llLptl cu p[i[ de f.i,ndunicil, 61 flLptit cu liliacii, faptit cti lii.dnlr dc cai, lalt:r:u scir de vacl crfipath, tlpLl cu satea viteior, faptil cu culcuitr de iepuri, 0it

coLtcTIuNEA G.Df,lfi.TEODORESCU

375

{aptti cu mAnAde omt moltt' de friptt cu {drCn5, la mormontu' faptir cu iine Ei gntlej[ de luPt' faottr cu sgura,de 1a coptor[ p!'rhsitit' faptU cu Pralfl de ]a !e!nl u!oi' 70 fapttrcu scAlnidPlupil, faptf cu cupagtl de cart, faptil cu Pedicade Ia mortt' faPtii cu PErt de Ia morttl' fapt[ cu ct'eieride ]a cotofane' 73 faptl cu restetr' faptir cu clocitur5'de 1a ra!e, faPtil cu lacU' faptil din fontitrnl parasite' 80 de fapit Ain rdsPnturi drumtt, thPtir cu clrbuni' f'apt[ cu ]uatull in anii vacilor qi a oiior sfentuluiGheorghe, si irnpreiurulir 'iaprtr cu luatuli manpigrattlui 85 qi all PbPuqoi]or .. turile 8i a rdte semFnA gi din gradini'. faptu cu usturolu descaniat[h sfint ulu Andreiit, faptil cu strehi[' faptir cu PrlzndlAde mita' de faptii cu h[rAE61e cani' cu ha'rburi faptil din nou rarguri improtca!i, faptfi cu aPa de la r6ta morii care impr6Ece' faptu cu Prafii de ds la sctlturu,ture geinA' 1oo de ci6re' faptfi cu Plinsct faptil cn cenuqe de lepddatl, Ia cAmeEi' m[,turb,lePddatl' faptil cu fapti cu PotlogilePddali, 105 faptil cu arama,' faptt cu marmura, faptil cu cremenet faptil cu harlie'' la faptt cu br6sca cusutb, gura' cu f[in[ faPtrl 110 ml,cinat!,Pe diuilorl'

fa,ptl cu turt[ de grafl de muieri,. Ei cu lle " cu legatulucununler faplt 115 lltrclilol qi a fetelor' ursitfl, faptir cu facutulii Pe faptf de adusii cu farmeci pe carii'li dragir, faptil cu matragwa 120 de a trai reir in casa, Ei de Pagube' Ei de urdtU' si de nebundlh'' de si do"desPl,rlire so!i, in frla casei, 125 fapiu aruncalujn crsei' fapi[ aruncaLu closulu faptfl aruncatii in horntt' faptt in asternutU' Lun[, IuminatA' l3o lun!. luminatA, sE vii' se vil' seiei faptulil qi strigarea, Ei cercarea, 135 ti Piriciune&' qi urdtulii do Pe lumo qi din casa nostl'[' n6strA, qi din m6sa, 1'1( met, Ei din snlaqiuln mea, qi din !61'rna din lElena uea' {i qi din grldina mea' qi din livadeamea' -qi din viiea mea' 14 me[' Ei din mestequgrrlil mea, negustorla qi din -qi din sPorulilmeu, mea' si din lenevirea 15 *tn, *i din ttandauit.u bani, Qi'.lin Pungamnl cu lnea cu stralelet si din lada mele, !i din cuPti,relecasei qi sd'lil treci dln vaou " in vadt,

DESC,iNTECE, iIdB.tr.RBUNARIA, PROGNOSTTCE.

ce.a fi in satL aiceade.a fi la altr doiler, de.a fl la alt treiler. cte,afl la alil patrulea. d.a ji la alf cincilea. oe.a 1i la alir qiselea. d-a fi la alit qiptelea. oa.afihaliroptulea. de-a fl la all nou]ea. oe.arl fi ori qi untle-arir fi. cu limbele sd,li impungi, la initn6 sd,lf stl.Ipungl !i la tnine sd,lii aduci, tt cu solzii sd,lit solzesci, !i ia mine s6'i[ pornesci r. Jlir nu stringii aice braulil mil colacit, cl-aducU ur.sitoru,mi cu cai de olaci

Brene,breniqorulu meii. pas'la ursitorulft merii


l5

20

cu gura sd te'nv6tri. cu ochi s6 nu te i_rrmone, spiriduqi"i!qii. rdri, mergi la ursitoruijr met : ori ti unde l,6i aflare. ftr'a'i dardgasrlin cale, de pdru sd,lt apuci, cAIare sd,it aduci, tar.e ca ventult, iute ca gdndu.lf, pesrecodr.i, gi munti. vai pesteape IArepunti' qi, la vitr.r .r..irrr.i., golU$d ste in a ]ui pielo. l-ugi-d,aici, dimone, lugi, piol.e I DNSCT NTE0U Gil,ci,. DE

"f;;: r. i s"6:i. fJ6'1, l3,i i d11r Decem clii;,i srm:Fl' c:c


' iili i.,l"""jtl.l Ivariari Uh, gitcl q'u[ modalch, ua mollh q,u[ bolfh, uh babh q,uefata, ua ndgbit[,

prjn targu

f{l'A de ruqine, . pnn codru 1hi.[ de sine; eii nu,nfigil aice acu'n braulil meii, ct.ua sbg6te,n jni,rla ursltoru.iuimeu ,, VN,\J.I DE URSITA.

qopartai!a.
Doud gd,tci do_ud modalci, doudmolfe, lo

,###,i1#:hi;::#,:,{i.jdhi:ql rsi.ur', ,"1,1 iene t;i"'j:";'i;:11; l:fll,d: :,i:


Oski,oski, Scaraosski,

l:::""fftx":. ti':*#l,i,ill t;Jt;;;:*

ie 5iin iitll',i""l;jfiif curca ""i;,'triJ'l:ffi

ilvq,.",l,i,f. ;3 g {15 Ji; i""' ?i: l',", JJ " i," ir: Ji }i'

.1,,1,IicenduacesteacLlbriulu intin

t**ffi*$ri*'t*

rnortu - ce |lr+il" l[ "ngf "L'ff "ti."frl

3?0
G' D E M' TE N D OR E S L:U ' ONL ECT IT]I{E A

in n1ilr'e-aluncilt:i'

dou6 bolfe' u[ bab[ s'uhfatb', o',f negfiq:l soPtrrltrilf' Trei galci' trei rnodilci' trei molte' trei bolle' u!, brb5' q'u[ fatt' u[ nlgeilf qoP0'rlLi!h' P&tru ge'lci p'rlru modilci etc' Dc l:r,rnine dcscanteculii' darulil' de Ic duLllneqeir
DX G'\LCI' DESC-i\TECL:
'1 -

De la nrine*:'3":::llo'
15

t" u' ttu' tl c Ir dtttttnoJntt O'\IDURI RDLN'

25

i \rfu:rrr'i I Fd . -,^. ,, r''r.rl . S t';t.,l ul rt a tor4l tdL,,!1LU - i r 1t;.1. N Lr,,,.rrr"rrt.

DNSCINTECI; D[

Ll " l ,.l rl rIe FuJi Ll r ri l rdl l rl ; sl cugele necuriirt' i P i :ItP 1n' n1gc!ii n P urt $tt dcP 5rtrtn' P Li n rnunqr, P ti rt

Fugili, gO'nduri
25 de desetlnttrl' .-ol opti i o xl tc l i l n' rnturl '

""

*'"'"' p'l,i' *t^" l.i';tiiiieili '^l:-'.'i'"


^' '' ' lr r r ' ! lto ;a i t
Fl XLlfilr Ill r llll DULU\' " '

I' tr o l l

di n l l

ETlIr T_-

nouil feciori' A avutit Samc:L bolezatu' di si 'ntr-'u5, i'a rli ia curlunatu'. si 'ntCul iil luatu' si"'ntr,ue Qi il osle norF oPtLl' 's'tir veniio, din tlin optir Edpte' din $"Pheltibe, din lcso ctncr' (lin cinci Prtru' din Patru trei' din tl ei dou\' din doui unulil' tlin unu'lil nici unulil'

in nlri lirr llte sdrtncurl' VP]liti, gAndurl u\urelc' Jiolc(le ; tiil gtlldini, din gonjti cttgetelcreL". slrele' .E sc ilucir, bP sC te |rhlJde'ce liLr:i, fiet, doru, ; re lo\-esre si tlc Petre 'snarge-tc, fisiPesce' te (cutaLe)Iinistesce' Pe rlrcte' E*iti voi, g'!nduli creeri vFt''ie' in'c',tPir, rl ,.o'rF si ])osomoreLc'

I llnripiti.. in \',nltrr!,

10

15

:!r

rtsl!i, ;ttigt! lmtrrite'


l)rlnc' Venili \'oi, r-l-l3Fte i in iicestrt JrtI10 tle irlti:alr se lilune nu'lti lljr'!1, cA

10

!*: i;-=
!44: --

E:: E F ::

ts4-t*r' . *:-

Asia sd Pirb gelclle 'nirsa,lnicele, qllcile ca bobulil' ialciie ca maculit' gelcileca tasolea, gAlcilec?.llazarea' galciieca'Iint'e:r' ca roua din s6re in Piltru crapatl,

15

de alir dorului ci"rbunc' Iace!!vt aliii[' Ia ram lui dofior-.i[' lib' I\IPtiir,iiculii fllr nu t colaculitbabei st-'sclc
II]LE r,lisc-\I'llEC| lx

n.J,cr^ l":; IL,,no' , l)l ) ;,,;)f.,'li;)'nl;:,,tl;l;l: ,l qere


B i O,.i i i f' s,;e Lrcure5rrl . 20

\roi, IeleloI'' mIiestreiol'-

q80

D'SC.iNTECE,IMBIRBURAREA. PROGNOSTICE'

duqnane ornenilot', vCnlniul, stAPanele D6mnelePlmdntului' ce plin Yiizduhii sburali' bl. pe i(-'t Iunecali si Pe valuri ciil'nti' vi ilrceti il locuti dcPfrrtale' lll 1r brllA, tfestiil, Pusliet|lte, Du toca, nnile Popil ulldc I6t[ nu jocl Y" tluceli in gura llntului b. \'^ loliLi de tcjrLilfl\lrr'lnlulur: cQili di[ manl, t]'upuJPlclol'u t;
ri t 1' . r ' i1r - u: t i ir ' ll Lr ' J n o l l l

dati omului slnEtat. ci, Nichailil cu sabit de foc[ vC r,t':: DE DDSC]INTECO IELL',
'LeptLt_l 'rrl l : i LIrl ,r Irx u".fj Il el p r',.-r..b,l i l " tt r'otnl .l -l c l ol Jl xL ! : : -:' s\'rl . l t .l l h l Ll u.'t n[trri :crl .

..)ioiite ,t-rt't,,"t

..1-1,.r l l l L (i 5c'l l E __

c. rorr,,iT s"r' ' l rl i r' ::(:

:E

.'g-

Narli la, manecil,


la saneci
m'amil Polnitil pe eale, pe clilafe gI'as1

Dali omul[i sii]li:late1 ch sabif de focrl vd bate' DE Dllsc.\\1'801-l IDLn'


rl ' G r . I ' l r l :, 1. J ' l i l l I ' r lll j\ l on T . r 'j L 'u l 'r l1 ' t ,'r: ri , . r , . ' . . , J - i. - "' r ' , ; r lr r l ' l n - a r t r p c 'L 'i r i[ . c f o ''i l o s ' I ,," .i,r n"t . , " r ' . r ' 1. ' . r lo I I . f - , " R"t is li P, is / . a/ c i, "i fl o l . l r r ' I l ",',:i 184t! 1'rl. r. I Jxtr"

Ei flundsa' l& ci,ndir, jumtat'decale


pe cll'al'e,

\roi, Elilof' mLes|l'i'lol', sttpinele tFltului, Dr-rn'rnele PAtr.ralltulu'i, cc plill Ylsduhil umblali' pe r.lluri de nllri cilcJ,li' !E duceli ]n loctlrl depArtate' in balti, trestil, Pusiietate, unde PoP[ nu tocat 1t) fcta nu j6c[ ; \.a duce$ la rdnlultl turbat[, so CiOclr.lirr d:1 posle cill tlr rrnClC
Iit gut lt' vr'lnlnlui, l :r L ' fl r P i l .l n d l lu l u i l trupi, nasir' piciolit, 1; Esit'i din Inilnh, ' ' r' i ,1 i r:r1 i .r' ' l rl r' l g e l i u l ol u ; ii
virre d[mt]la 1- ..La oDru.sicloliii0ceciDdl ,loLr 'r r rrrlorjr i. ' . , t x f e f l ' r l r r ' r " ,r a ;x i' : i. ' "' . , , r ' L- 1n. - t . : ; | , ' ' r ir ' tr F ' r e d l : r .1, o r'- 'r'rrli ' o' 0' "' f , : . ,'j,i'i* t'i'..,ay' r ' . ' r r ' ' r . ' l ; r ' . ' i- ; i ' l r ' - r r | : i r r r o t t r 'r r t ',:",' , t n u t I 't r ' i' l r ""r ' r r ' L' ^r J ' !i:i .. : . ; , , ' ; lr r r ' F ' 1' 111 '1 1;1 l 't t t 'a r,i r , , , , , f "". . ' I (rl irla ,U:et . . , t . . , - - i \ ' r nFleir .! l ' { J ' r I ' p u l 'l le'" tf LI'rllrlrb0lrr'r\Lt-' {isr 1e 1'ri

iatd ce m'aU intalnilil Savatina, lIhIg[]ina Ei,cu cle, Rujalin:r'!, g5,ti!ele in plouorele, cu betilc puchi!ele, cu Eistofis roqi cinsllele, merg0ndfl lute ca gandultl,
f?le :d si :::1. Dospreelimologla -B numiril. ? H a" d!u drn C r; i udi urr dl L' "ti ;ana, .tt contpararrl6 di r ::-r:: ! i i ori o-" ' t.1\ta, i:::ai ,,, , d ;/,i: l;fCCL
-i -\:r

;l;;irtl"

I t r , n ^ i o n , r t a l o. 4 , , d l r '. , , , r 1 " . . . i i n . , t " r . . n u l ; 'l o t ': x " 'l e i l r l o ' ) u = r " ' r f ' l l i r ) 'l n 'r x n r a i : - : rl-lrr ; " i s e p , :.i ie i r -, : , : 1 , n d " . , . . n '" . u r L l n s d p . - " . r l p F t t - = 'i i , N r l n . , t r 'r . I r 'l n r e l c , l n s ( l e ' l : ' .oit," porjot'11 ul. nos(L1tLL ') . a r c i l o l l . l r L n r i t o - '' - : l" --i':i " , i r i , ', 'r l r r e l . i ..b- i,"enrPhrta Lotuniri rontdti'-'i' ",e s i l L l e o n l l l l ! i 'i c . ' l d M i l 'n r l a s t d \ a : l ,l -:l',ii',Ii,o '" lrontrt ': : !' i:;,1 ,'.,*.'s;i,. -,. , J , 'i : r e . 'r i n r r - 'n l L p t r r . i a l p u l J r " - .: ; ; . | ) , s i , , rie, j u , u L I Cc l s , , ; r , ( z i : : , ; . c e - 'u : t dupi etlll i ;i E 'r | t i " ' . . r ''. r t , - c L r r l . rc i x g r 'r j r c lLli G. Souiescu,eod. loo

'a -'i- .'' ',Ll ',"..t;'- -,l ; r ', lII Jlar'.: : * -: .' I l t-- : lir

........*

G. coLEcTluNEA DEr[.IE0DoRESCU'

taro ca ventulti' neatingendtl PAmCntulir' la ml,rulii tufosil'


lil, mll'it r5,mu1..osh

-(Cutare), ce olicliezi' pentru ce te vaiefezi ? - Cum nu rn'oiii olieli, cum nu rr'oiil vilictrri, cI eil trl:ir!i dinill(r!tt sirguricil ul'anlil Polnilil pe c:rle, pc caral'e' grasii pi frun6sh ; llr, caur(lir, jumdtat'de cllle lre' 1i c:'rt ilLi cit ur'ril irlt[]llit il Sallttitlt' I\Itrrgtrlittlt sii cu e'le Rujtlitrtr'
,10

sd fhcAioc frumosir. Atunci Pe (cutare) pe cale-aflintflnitl, la ea ai rlcnitfi; p{Lu'nca7i i'l'a'nodabtl, cleierii i'ait tulburati ; de guri, o nt mulitit. de ureehi o air surqittr' de mtiri o ai mocitit I in batdll rlelilat'o'
Peste gal'dil al ul)citt-o' ttici d'ub" tt't1bfL at'liSsat'o. (Cutare) s'a scuhtit si'n dur-eri a stl'igatl' ' cu bocirl ncare Pn'la cerit, cu lacrimi par(:'n Piimantil' olicaindu'se Ei vAietandu-sc Nime din lumea'acsta pe dcnsa n'a auditit, nimeni dintre 6menl durerile sdie n'a simlitil' Numai Maica Domnului din P6rta cerulrii tinitulit ei Ei Plansetul[ auqlt-au' Pe scara de auru scobol'itu-s'aU' gura Ei din intrebatu'o'au:

{4[titelo 'tt Prouoltde, cu botitc lluclriiel0, crl Eistofl


l ost cillsetele, lnel'g0lldil lulo cu gi!lldultir txl e ca r'6niuliL' neatingitldfi

5l l

PhnlilnLulii, la malulii tuf r-'s[' l[1 lniilil l f,m[]'osril' sd facl, iocii lrunosil si. cum m'air intAlnitir'

UO

'io mi,te air ricnitii, Pdrulil in ctl'Pu mi-l'ai 'nodatil' creer..iimi&il tul llulittLl' de gura' m'at mutlitiil' de urechi m'a[ asur{itit' de n'1nl m'ai mocitt ; in blt'rl5' melilatu-m'atr,

100

105

1r0

382

pRocNosrlcf, DEsciNTtcE, IIBARBURARTA. .

peste gardtl aruncatu-m'aii, nici d'ub tldbt hsatu-nt'al !


nici in s6tnA nu b[ga, cl, eU pe Dinsele bine ]e-oiii intleba: -Yoi, SavatinA, Margalin[, RujalinS, in {iLra de asNl.rli pe unde-ali nnbl:rtii si 'n urgia vdstre pe cire-ali stricatri ? Ce s6 umblimii, ce sd stlicS"mil? Ilar'li de dimindte, Ddmnl, ue-amii sculati, !i ul calea ndstre ripede-alnriplecatt shtitele 'n prouolele, cu betiqe puchitele, cu qistori roqi cinselele, melgdndi iute ca gandnlU, tare ca vontulii, neatingdndi pirmntulii, Ia mllulu tufosil, miirir r6murosil, sl facernirjocil liumosfi. -

ttl

-(Cutare), taci,nu te'nspbim6nta,

120

125

130

135

1.10

o amri mutitt, de urechi o aml sur{itt, de mani o amil mocitU; de batel5, amU melitat-o, pestegardf amD aruncat-o, nici d'u[ trdbl amir lfsat-o ! -Voi, SavatinE,, MargalinS, Rujalin5,, in {iua de asttdi la, (cutare) vd dLrceli, din captr p6lu'i desnoda!i, creerii se'i alina!i, gura sd i-o desmutili, auqu'i desasul di!i, nani, pici6re'i desmoci!i; desmeli!a!l mhdulArile'i si intlds5, s'o lasali; cA voi, in qiua de asffi-qi, la ea de nu \t duceti de cu {i, pe ceiade ceia, pre voi eii Y'oi[ ]ega; intr'unii fedeletii de apa cate tlele v'oiir funda, in munfii Galalivului
,l'n, ar -,i^in --,,-^-

l;'.,

180

185

190

Atunci pe (cut:rt e) pe cale-amU intdlnitt, la darsa amu racnitji, peru 'n capu i-am[ nodatit,
cl'eiel'ii

150

cu omtl r"oiii omEta, cu ploile v'oiir plou:r, de nici uA tr6b[ v'oi[ 15,sa I
- ndmh\ h ri .4

iamii turburalir, de gure

pr'6curata,

G. dOLECTIL'NEA DEI[. TEODORESCU'

181
5

de cu Qi, Pe ceia de ceia, te rug5,mi nu ne lega, intr'unfl fede]eqii cu aPl rc rugemfl nu ne'nfunda, in munlii Garalivului pe noi nu nc alunc[l' cu omdtii nu ne'om0iir' cu Ploile nu ne Ploul' de nici ue trdbl nu ne lf,sa' c5. noi, in qiu& de aste-qi' e) la (cutrLl ne'omil duce' Perulil il'om[ desnoda, creierii iomir alin:l; de gut[ omi deslnnU'o' de urcchi omil desasurqio, de lnani omil destlocr-o; m[du][t iJe ioml'r desnelila,
de t } t Da o vonlir Ilsa I !

205

spuneti'rni ce'ali mai stricatii?"' Pe (6uiare) i'a!i intrnprnatn' Putereavoi i ali ]uat[ [i vitla iali sculi';Itu;
din olnit 1r'unlosuJ

210

213

220

: de crinel'5 vor l'r\r L'icirl rlit' dc drumil l'trli alnrlcatii' l; d'ul Dafte in numc tlc olllil lllortti i'a!i llsLtiit' Yoi, lrarnioelolde voi, voi, vitezelor de voi, stlinscli-\'A toth, t-ila '+,'.6rn'tnlr ":u intlu irst6. apir, sant't', care ni-se ciut5' [i misc tlesci'nt'i' sF.'iailuceli'(tr1)6lato
t tt trl rj ft^' ;, r i i ' i ,l . ' t ullt'tql' st- ni ltl L1e\cl De oclLi lni.lt dcfcept'eli, de c:tptr. -(E de Picior-e''lir de-scurcali "s

voi ]'ali ftrcutir 1'osir si Putlcgliosit, ,1i tot'i urt'ciosir: din voinicir feciorit ca fe untl iuiol il

IU

1:0

D1isc;\\'rllcf Dil DilisElr ulil'ELE)"


'Prrblic:tr'. i Fiia societd,l:i .Rat,t'ini"rttulfi'tt\ llr r a r " r l "i::ii L; r r r orlx J " ll ' s F' ';r

si de mini ilir deslegilli, 'puterea s i-o ledali' lli de uu \"d!i slringe stinge [i dc lru \r'i1!i in acestf trPl. siinttr, care Ini-sc canbil qi rni'se riesci.tltl,

ll.-,

llrrI

Voi, harnicele de loi, voi, r'itezelc de voi' i'a!i rtriri umblalit' pe unde rr,

totl v]!t' inla, si sEm mltut a'v'oiit' cunrl.tur[ clJbusuiocn


coiiti stri dli nonir.liiLl'hi'reiLl,llljin?.:l',:ll.tif c'uir.
l\'ll;,,Luii

t"l"
195

(sdr1 ullge aloi lo bollia!ii 1 Desriiirtilt,rreir,

r "li; ill,"il.'ll, ,, , r'ufL rn r'lll' r'r{' '"


':i .

r'^rrl l ,t

. i' Ir'l ' , ' , ii. : ,eri : ' , .cii ; , ,l l. 'I ii; .urE ,.Ll
i(, ,,..

, 1, 'I; ; il ; : l
ir,...r,,... ,l L

^it;-','t,; l n l l l t r l NAt

il.,'l ;i::;.; l:', l:iliJli:frj' ; ;,,;, 1"";r,l l;''' ,l'!l,.rii; ll tli;:il'l l:" ill:ti:;;l
n u s e l , r tc ln i' ! t a sl l.ll lllL c5 n llu i

-, 'f't,"-t'',' "u".t',11o,1'rt;;; llllr ittlr se u !!r i' u lo ' ll.

;, ii:l " ' "; ; ' i' ;1";::t ", ' 1 ' " ,l' 1".,1 ' i,:i :, r ti' ' ' i." ' i, . ,, , : i:1.:;'.1'".;i";" ;;rcr'r!ir'tc: " ^'. ini,iitrii,ti." urnti!tolele
Alil cul !'ttof(r'eli tc $ol,lcescLl iotr.l cu I)1ll1e:si cLr -!alc sd lcctliesci fo cullll o d:tr .. l,r s. I n' rr f luf' ca lelui . sitn( t:rtc lsi cr1 {eotl i

'r ^"Bl-l'lili]''lll xirrpJe t ir'^ar\orp'r.r'|r'L '

r:ilil:ijt;; li;l;t:,;li';;':x':'!l ;:'*-i,ll

DESC,iNTECI.Il[BiRBURAREA, PROGNOSTIIIE.

si'ndata cu bani de:r,rginlir reteza'v'oit' ' in gurb, r1efedeleqii eii'nfunda'v'oii, +o naltuli cerului sui'r"oiil, si sub ' sd r'6 Ploi!, Ploile, sir vE'nghele gelur'lc, cr voi sd Perili 45 sd v6 izarlti in c:irale' c:r, scuiPitulir ca roun Ia sdre! Cu nhturtr, de busuiocl nu nc 111i1[ur-:l' qi'ndatl cu bani de algintir nu ue lete{ir' sub naltulli ceLului nu nc tlrcll 50 sd ue Pldili Ploile, ger'If']c, si.)ne'lrglleLe cit noi s[ pcltm , sE ne izfrimil cu. scuipituli in ctrr'tle, ca r'ouil la sore; ctr noi ne vomi. strillgc t6ti, 1-i!a !i semonta in ac6sti1ap[ sitnt:r, cirle mise cflnt:l li rlise descanfi,' (cutal e) ii Pe a![ mendru feciol desct'unta, tle ochi noi l'omii qi de capt I'orlit descePta' qi de mini ]'omii deslegr, b6la 1ui ioni :LLunga' slnltate . iol]f, reda; ?0 sd rdl))ai[ sf,niios[, qi fiunosit, si voiosit; si rlni,i:t luminltf, cr arglntu\ir celi]' curatu, cum durnire{eit l'|t I[satil ! De la mine descanrcculfit de Ia dunne{ei daruli DiNSELE'. DESC;\NTECI,.DE
lVar-ianti cul6silde d-lii Sin] Fl. Xlaliallu diD iAreuhii Sin-Oeolge, districtulir \isiludultli' in 'fransilvanja I.

pe t6te mladilele. pe t6te costilele, pe tdie costiEelepestet6te iedele, pesbe i6to c6stele de,,densele'. dosci,Dta.tnlii
It'odila cea llai Illat e de'u'girrltlilt 1.'-+c'utr[tprrir:rtu ea, cum a caintatl, cum a desci,nt&til, cu cu lritnir, le-a luatiL si lo-a Dusil capu la cap[, fiutrtc lr II'ultto,
oclll ltt ochi, llilsri

la nastl, oblazI lil obrlzil, Sufil lrr gurfL, fttlci la frilci grullazit Ia gt'utnazit, ulllel c Iil utler'O, cotc lit, ctiic, Piluti l& pllmi, nodii \ir, nodir, drrgete la, dogele, unghii la unghii, peptu la peptl, sp[rle la spato' ctiste Ia.c6ste'

40

45

S'a Iuatir noud L'odilcler


1. Adici, vrejit6rele,descint;tdrele.

COL f,C '{IU N SG D E TI'TE OD OH C S C U ' A

]tantece la PaDtece' mi{locti Ia ni{locir' sPinare Ia sPinalc' c1'uci 1l ct'Lci, lJuci lir buci ' $olduli Lr tolduri, sPete l:l sfctc' {luiere 1aliuiere' PulPi la Pulfi' glcsnc la glosLtc' clPut, la c.lPttti.' tllPl llr tilPi'
llodtlt'i ia l.loduil) d c g c te h delicle, ll Lghli 1 a n l l g l ti i ' Descenteculii tlc Ie mitte, ir'' tle la dumnr:rlcit bitle I DES0INTii.it.r lI
l(r.lcs , r ir . D r ' ;n r

ii

I-iToltcll}lll'
: r ' r Lj 'l l r ' s i r 'r

;i:; ;i,; -'1"-",1.;,1' 5i,,1ii;:'ir ";,i,llilil

XIilrix ist'lit clis'clcdimitli[h' Pc lr cirnt:rtofl,

' i",;, i,',",1 or , , ' ' i"i;',i':'; il'li , ',, ' i;\:lll,l,,:, i,,',, 1, "i. , n,,i",,;,,ttjt il
i,' :1, . ' , r ' ' "

L for f ,r I ' I Jo " rrrr,'.: ,] .' ;;; ;': 'i:.1: ,

''l'"9;5*'; im'ai;i;'*rtr
iF'*, $i,i i,'i: iilr,:,:',
25

Pe Ia rlori, s'a lrlilnecaru si s'a sinecatirt si si'a luatir 'vticuqa el, priPasutileei, si i lranrt''o [i a dephillt'o in ddlillir Lialilcuiui' undc irit'bl nrf i ci'lcatl, Ioua llu e scuturatll, tpa nu e turbul'&tl' mlnA llu este luatli' cil,s o Pirscl' s'o hl lndscit Cindl o n]iin|I E o depllta' ia eliiu' is'a ivitit ul, felneii, desirftmaL:r dintl'utr casli blesterlrata, cu strilcbt6]'ca qi cu donila ill malnil' Iter Ic] necltore' rea deochib.tdre' cu flltnece'n mlini! cu setca ill sinil' in cu 1'1vn& gurf,r cu 1)ficlzulilin rninl, cu ocllii ilrl]oll)r!i' cltlntrli !i de totit cu ochii deochiJt'o, cu livns r'lYnit'o, cu pt'icazulilPriofijit'o' PulPaf ilnzlrit'r'i'o' it' itu'i'1 pEluhl vcste,l i-it, c,lrnele t ctczrttu scuturiiiLl-l'll J c(icla mariI luirtu-i-iL,

,l' l' ilili;;nl * 'i il;l;, ;;i'll';.;l

t.'1 '

r ' i- L r ' '

r r , r r r " i I 'L z r ! l r '-

CE, Df,SC,q"NTf, IUBIRBT]IIAREA'

ICI]PROGIiOS'f

lapteie alblsttitu'ia' untulil albitu-l-a ; llstttf ia nun&i drrulir vilelulil' sd nrf i Pt-irir' D{rri, el se oflli:r 1i r'hnclluia' ii boncliulti' Si se sv0r..coftil'

rtimen'auqi:r,
i5

nime nu scia' nirrc n'o vetlet' Numili rnxica Domnulul djll forta ccrului' iir Draicl Domrlului trin P6rta ceruluit fc scar''I i1e ctlt'l' clr 1uscei rnCrulltei de lleglril s'rr scoilolilir lii a rcllitil
la l,ull&ltl"

Qi dumbrlili'ire' -pe la Plunttltl cu unturi' pe llr firtltittli c snla,ntilni: ' thi':: --' lt filtrtl a lili Tortl:uri1 -'s1'tri'-": ti' tiitcle'n p,,itntittle:ruril ' toun* !i:r \-erl' man& tl'a sosi daice ca lnietea gilLbenl ca ci]flr' :l 1 ' T"tPlP n lllr.rfu dP lufu -' cu lauit' trtl 'LioPiln-t" PErulu netstlilu-si'o' man$ doblDditu'il o qi'o c(rrnclc bour-ibu D'acu'nalnte i6r[qi gia Prinde ctlnea Pe d{rnsa' hPtele 'ntl''ensa' cl' gturdulir de sat'e' ci[ fil"gtllulir t'le tlLcLe' clt' l'oitrlir ce Loiesce' ca sfitlt& {i de astldi ce l'odesce' llr:r tu' dli'' di[, Pi'Pbdi5, di uDlului sE viit' in' locit ca sb' stdic' t1i laPtelui si deie 'si sd vie untulir datiL slontuiit ; "o-'i'l'u mana sl'i ui' cle Pe citllpil ' din t(ite riz(-)reie' de la t6te isv6rele' t1e ]a trite fi)ntll)clc cu smfntanele : din corh-icu br'trilt' din crmlrii cei la!I' limPede' curat[' cum il'a l5satu $i cum il'n datil I)orlnr.rull celfi inaltit' nu amestecatit

rl;

E i1 ctrtat-or q'i'ntlebat'o: - de te oftlesci' co te sY'rcLllosci' cc t irIrclluiesci' sci' ccllonclLui{ lili LuniLrr'tr', ? Nu r[ncfilui' nu Lrollcllui' nu te ofili' nu te svirgoli' cfci te'oiil vindeca' ct'L,lieil tc'oiil Ptuta Pe la liYedi lni'nJfe si vet'(li' Pe la isv6te
irr

15

8l

:'ili'',\.1'1 lil'ii'i''"'"''"' ,,"1:,"lii-,1",i1,'

ii' ;'*i li;,*, il,ri ii'lgi.|t

colf,cTluNf,A G. DElr. Tf,ODORESCU.

cu de altl din satu. Eir nu scii, qt, nu scit ori de'i d'ul, {Etfrlnrtfl, o de'i d'unii rnoEn(igtr, ori de'i d'u[ babl,Iuatir. Cinel'a luatir 13; de unde i'a!i dusri, de unde l'a!i pusl d'acolo'iir aduce!i. In puJpb'llpuneli, din pulp'nta!b, 140 din toll'n donitl, ca sL:t aibi, st[panx ce mu]ge Ei vilelulir ce suge. Voi, stljg6ie, voi, rlor6ier, voi y6 Derdeti qi vE duceli la Ler impdl'att, I'alir vostrupalattr. Acolo merge{i, acolosedeti, acoloDel'iti.
ne T r nqiq. n nnr l\,it,i. " r*.*, !

numai carti e do Ia,Donnulil l[satii, limpede, curatl, 1 dc santl-Ilaria rn.;slu'atf..


De l:r rrine desciinteculiL, de la dunrnederidaruliir. Dl' JUDEC]!Ti',
lScrisLr dupi lllrilia Stana din satulLi OiLrlesci l& 18031.

Curl fusele staii p:rrtrsite !'tici in p[lnontil infipte, a!j:r, iridecatir lui (cutal'e) sE sl6 inliptf 5 Ei ltrisita. plinc, Cunl suntill fuseie-astea judecata lui (culrle) aEiir sd fil piinl ti i': rn:.gl curn rnerge L,!ix.
DNSC.i\TECUID I,LJIUSIi'. Jcrjsil ir Bllclucsci,la 1881, lAccstridcscentecil. dufi babaZamfir{.,, lbsiii servitiilo,0 da origini slnrir, cici cu rnjci rrodilicarli gisesce!i ln sg S0rbll

easErdmail curatft Ei luminatl ca ioua din cer'[, ca pdla s1ntei}ltrfii; cA,, dec&n'6!i eli si nu v'Eli prspldi. cu acult v'oiii impunge qi vd voif strb,punge ; cu culitulii Y'oiii tlia,
v'oiii suIlit,a, cu suflebulil cu limba. v'oiii descrinta.
13i:

(Cutal'e)'rn[scuti unu bliatril Ei lrci qile-rrfosttr san'ldoi, ddl ni)ptea visA tlei muieli ]a, peru desplelite ti ciufe, ti ele efeat ldhusifl. Cu spaiml, diir sonnir se:,cule qi Donnului rlise din guli. : - o Ddmne, dil asta ce este? YEilndn, Ilaicr Precista'i {ise: - sd nu to mai spcrii de cie I

10

1. T6todescarntecele seiilrcscii aceste cu doue


vol sLlll, 2. Cendircine-vaale !r'Lrii judccatri, inaiDto de diua irlfiliQi.rii se i6r tlei fLrso gdle Fi se irfigli iil pirnlOnlil cu cillletele il1 sl]sii dulrii nqia bucii,tiljei, Ironuntalodu-secll!iirtclo do lnal sus. r\poi se i6ri trei lilso fliue, cu iiini. tortir ori . r r f i e , " irn s ', r r g ) r . . 0 ir Ilsoi. '" r l r , p f : i .- i " " (licondu-sedo trei'1oli- r -rclsurile lengn totdnir, ii 8, DulliL sfrir;sirea judecllil, fllsele se aruDci, s6r se aldu. ,3. Prln Lillusie se iltelogu ..frigurilc lluerporalo", desple caro popolLrhiclede ci, Irovinii dir speliitluil, din frici. 4. CiiDdu e f6ti, se ltice : ,,/cutare) a nhscutir ui,

Mie s nu'ni fi[ pdctltl, cll altuil r'am[ luatit,

citU e uni fir'ti de macii in patru despicattl,


irlainte de de crLtu

fetitn.'

DESC.{NT'CE.h'IBARBURAREA'PROGNOSTICE.

Ie trimise: 'n Qi'ndat!, Peduri - din plduri ali venitir, in plduri sd vd duceliI De la mine descanteculii, idcul[, de la dumner]ei l:t

IN r{oLrFTA CE Sr CITESC]' IIIU]\. iNT.\Irl


LA FE} I EI { LiI I USJ . s c ur l a r e d i n m o l i ' |. .Aohias t nelaf i nir i it .. f c uniir i penn r t inlps nir n I r po( o l l a t c l r t lr d e ..ir r inr pr ir , gr . r br i. e ' r ir i"f iir : I i , r . c o p r i n , J C r or u je I ugr r "i r r p , . , ^l^ m . . t ' l a n n n , r i n r l l i 1 llolilo"rieul,i Loqaffi, ..erlil'iIe do .lu tbi, I I "sP 'J)o ..ii s irrt mit a.l.!"gal.l l:r sl;rqil l rrl 1"s'tl Maicii ..bonnului s i c r l r l x lr lg' . ". J no J p l ; r i r e a l u ' ..net ului s i a f u' qolul . . a I f ir s n ^ l r l l l ) l 'i a I 'e ' b .. t I er ,c n : r r ic : t r udpr e c i, nlllllur . - i d o o l l _ c e d l 2 . ..si riolitva d.e d'eocht, 1\ do ttdiit'i -si sfi[tirea iiiic6relor. S'at tir)iritri in SibiLi lft 1851, Mart r e 30. iinn' lar l llindl I r aL' c i" r t o " i f I S i i n i ,, 16r ' r - r r um . ln, ' . cfrr . , l| s lr n. llli' n '1 , B : l r b r ] I l . a .St ir beilr Voc r odu, al c nJ r ls c ir l- R n o r ''l r i 2 a " ' la 1851, Aprilie3, calc .lmii ruso-otomanicesci, j r s au lr a. - oin I ioLnx nia I ps le; t d n '. , l r r L b r i ] ,u r . i. r l u l t o 'i l R n ' . . lor ' . > du r ir ar ir Ll ' lr ^. . . m a oi s i rIn, lcr r . L t . r . liL, t i"t t r ' m i l l r n - , d , n B l l _ oir -r t s a : i 1' lr da r _ in '" l ao ' J n 4 'o , ,, " "ur es . r , 2ZO .M oliif a s e allii ] a p a g . 3 l i 4 i pagine

o si de spurceciune curetesri-. ' qi duierile ei tlmlduiis':aEi sln6tate buna veltute sufletuiui Ei si truPului ii dlruiesce' Ei prin angeriluminatl Ei stralucitol'i pl'e acopefe-o ea o P[zesce !i de t6t[ nevhlifea duhurilorcelornevEdute: de D6mneJ neputlnt:. aEia, gi de sllbiciuue' de rivn5 Ei zavisti[, etc. de deo3hi
LXG:TTURA DDSLIG-\TUn-\:$I
l r . f i . 'r h l o t i i d u f . L l l r o : a \ c d n l e l ' 1 : '.a-i,lLt Iluia, j udpl,rlli lllorrr ri!

Stlpane D6mne, dumneqeulfinosbru' cela ce te ai nu,scutt din fr'a-curata ndsira, de dumnedei nlsclorea ste.pana qi purul:ea 1bci6i'ar\Iaria' si ca unfl coconi in ieslo te'ai Pust ; pl'unc[ tc-ai tlleiatil, Ei ca unit ensu'li qi Ple l'oba te:l acsta, pruncu care'a nf,sculi asHqi pre acesLii o ti irlf i ci Pdcatelc miluiesce cele cu voib,ti firi de voi5., 10 ti o Pizr>cePre cll lirtrrir d;avnlLilui' tle t "l, Ei Pl'e Prunculil' clrel' s'iru nljcul I dilrtr',rnsit, 15 ld fe|esce d* tdtl {erln'cltull, de tdt.l rdutrtet' dP lotI riforu]u lrot i\.niculLli
de dulr ulile f iqlc lln lo l o d l 1 1 t l i

Sd Iitr. (cutalc) legatl cum legfi e[ aste nouenodufi; de t6te s fil legatt'r, numai de (cutare) sC fll. deslega.tu.
_& = 5e,l r,A l r4nti I 'i l |tl . .nLl l i .l l a-':. l 1 t.'ou. f'l L)e I rL' a nn ra'n.,'.' l ti r't l r a 't tt n rLl rl o'"tl o"dLri l rol t ' i -i i i ,i o o. ^,"i i . "at" :* ' i "rc se cl LLl . Ia l i r l eg'trrL Le- :i J"i u.i rl ?r94:,.h , nu .r. ,n.,' ., .a '1. F ,, l ( 5u , * rtt_r'r. st.i d rri ;_"' ni ,u;r,,. L'nnr,u l rg,,rtta .i .o l a nu'rf nodrl rl i 'r':nd : := ::-ai ner i -1-' : ' :' {'l l l nel o r1"o vpr'. trr' A fr s f:l l l ^ cr '" i t.'l .r t"sr"', l Frrn Lr' r' ' :i r ."i ui '"i l ' ,r,' r' a l fp' urrri s r 1" "p . + i. _ : ' i i .' . i (. de x, ,". :l fu I l l J I t': l n rl o' l c: fdl r--E :i-r r'." o"""l "ei . D i i :a al i se fhstr6zi i L, : : -j :p Jrr:r "l l " L:rf':r rre-l :i I J.l .,r "r " , .,i .l ' ,,' ,o 'r. I r.l I ra' e v l r'l e':rre Tr'_ t l ' :: l l Ja a _ i :: nru l rl ' L'nl r'r'i rl : -^ 'l ':l .o'',,"" 1_:-: sF i r' n:rno s0','t Ir'ar"t, 'x r',rr '':'r'r I

i l i ,-." -i ;,,i - : ri , ;i " t l ' ' l n. ' ol : '' i l :6 p1.e-.r i tl o,. r' ri r ' c i ll i frr l r' j :r d' n : - : ' pi

qi cele din noPte, qi ple acdsta o 1):izesce. sub milna tet cea puielnlca
l

r' l -Ll l l l p ' .l l ri . sp ,l i ' 'I 11 J".r ,Ll i l l ; '' i ..nO'i n',i j r l us rr i l r'j a '-rr LIx I fn 1;l j ;.,i ;.-,,: ,, r,' s* Ia o J" r', i l .,-rl e l a l' ;..-L- : :l Lunci ." i 'r ..ori l r' i ' e. 'P l ur i i rr rl J

; i '; . i i - ; : '', , ' . r " . : , t ' " i r . r . ; t p 'LJ n '' r '::.-: ' h a . '. i r i " , ', l ', . r o - t , s r o v c t i t r L i l " l r - 2 ' I:' i '; ; i ; . ; - i ; r . ; '. 1 t ^ r p 'J J e . ( i n r t u . I r r e .:j :: ' r i i ! a l i d e r l 1 l l 'Ji . 'l o . r i l e l I n n d l l r j i l r : '_ _ no deslogaie ndltoa la stele

G. coLEc'IluNEA DEld.Tf,ODon-Escu'

Si fil, (cutare) des]egatir et cum deslegtr noduri: aste noud ,le t6ie sE fia, deslegat[ cum de Id (cutare) nu mai e legatu' legatD (Cutare) inclest&til Ei sE fla, desclestatt, dcslegatf' ie la (cuta,re) cum se descuitrr se desclestdza Ei se deslega iacetulir.
:.:JC.I\TECI
_ r.

10

luminatil' ca stdua din cedl' ca roua din c6mP[, cindir I'a f5'cut[ 25 ca maica'Precista Deia mine descintecult' de la dumne{eirleculir!
LIPITUII,\' '' $I SBURATORULLI

'o

u'" ot No*q},, a 99 {scrisu.r 1 9 q"t'i-ll-o-i,, DuLur $1'.:i"' latu' dil1 strada ropa
se facu scd'l' ln ronlra lipi!uriL.'i sburhloruluL plalite: nouc lelurl oo clalurr crr uruiat'itelo

20

Avrlmds['' chrislindsA'
dl'Igatrit'

DE MATIiICE''

Erena la : Eu ttescr, 18f.' dlP.^.l-l:,a O hor ulu- v ec t t lul


- - ' ines r r l de la

Uiltrice matrAcilinA'r, capre negre se facura' susf Ia munte se su]ra' luPii ci, le intrilnirl: 5 ftrf, culitri le tiiarb,' llrl sarele sb.larn', fare gur le nancara' (.utare) de m[trice'l[ ]5'sara'

Ieust6nI qi odolnit' mttrAguna'' sange'de'nou6-fra!i' i6r'baciutei !i muma P5'duriis'

5:r idla sedire l. B.rrb!lurlr, fcnleia facrtlrl]' rrdtt1'I]"::"r;!,"J'"1: cb-areirpiturd n'111r1 '

rirliu'''"' \r"uar ain ::,#:ii"S-o:,;::n.'i lri.r' r"r.n'.i'i* 6ne' Llupr drri


]d,iiili,iia a-nurno ii
tj
n,,l ct, cA l l l Lu bpl rl l u

podxld-.(redin'-a lzt.ufou.atorrr,i dpsclisrr. e


rru ta urr" smoi i ' caro

El cu m5,tura'l[ mAturai, 10 cu gura ilii descantai' mltrice'lii curl'lai : rcutare)de din r[gd,ocileochilor, din talPelePici6r'elor, din inimt' t5 din rnichi; sE is!. m[trlcea din osl, din carne, din Piele 20 se se spele; cut'at[' si reulaiA(cutare)
Anuci no I Sa :.'.:3escF tndtri., durelea c.e ir , in es lin0 [ lam i n r u l g e f,l..'* .il , u "", , pr' h.rlu df mrjr'a o dcs' ieLt == iJ.;.;" o de ;i; i;i; de mdtur.r Prirr vcrsu'i

i" -'o i:lr',"" ll,ll"ln:rn i3J:"1:' f, ;il$""T,,i: l,lla lllitt,ri"ii;lilt";:;,1''1.;li'*, "i:l'fiii' giii,ixrurr.fnnreiaIrlarilal nasne )lii ". "ii,pi'"ir. ::::^ilJ';" i:yii*rylli,li."*Jl"';,i$"ij' *!s{ ii';,:i;: {1"::1.'0.S,i",x":,rdi",,$'$i::

i[141 I'j'.illlfi : lxr"q !1f ii::iiili1H'il:fif i""'if i.'ii",',4"n"" '",1'l;::$";iJ' ru.'li::_Jj iSilll ilil:ilt!$ti,',JjilI illl[,i";:"''i.','
l,?;"
;;'it

iiljil,rl ;'u.';i*lt* * jlflil.,liilll:',i."i,"ii;iii,.;;"or :i3,


li' :l;li :: i:i'l;l,iTl' lrascc ieneii e in-ariinrla' 6L cindrr
";i"
15 Drbtanil

?fi$:itJ:r,,ff I; u1I ;';"i"!;r*; i'"'i.0,'. I pl'i;,,i' pu'i''


:.t:m'* ii'J';:: lniu ii,t.l;,,'","*i", l'",

i ff;.-.
-i'

rico se rarjante qire J,mal tndtritri-

380

PROGNOSlIC}i 1 DESC'TXTI]C[. BJ|RBURAREA'

CLllnse spiuge tdlrgult (cuInsespargeOboruli0' faPluli' asia sd se spal'gi' qi lipiiur&, si sl)uretorulii'


Cu}n se spllgii 6lel{t, asit sd so spltlgi, faful{rccle' si liPitulll,

It)

ca stdua din cetii, ca l-oua clii.t lrltlntit '' f -! t)usciNTllcu PIN fliu '\i\'rl

1;

l\

rr. rr r' ' t r. L ' , : il; t lill" l: . .R': , iilii, ' i..' " : llll :,, ,i"' jl- .' i l."i ' i ' r tr .t,r \t"rr rt.tt, -.. rIt j ' ,.1' :': tt ir ir,,t t:it. '. " ^ ; ;' lr"i i"1,9a '' U . 'u l"/;j.'",.r.;;, il8il
lagina

,r'r 'l rr' ,rl r ' 1 , r, , , i t rrr:l l l Ll :' l ;l ' 'rr".l rr^trr'l

- 't

it, [i sbul'trtoru] lEspanticlct Culn se rFspanilescil alia s6 sc rlsjPiscl vrajeie, tr llpltul [' $i sburiilorl.1l[' Drsc,\N'fncl:i lltr N;\Jlrl'i ''
t> ( r ;- ,, .r r Br r ' u tp - r r , ll

'

ioi

"

.i i ,, .D .r1 .re :r,. ,.r1r,l l to\r.1. .,.,.1

l' r .' 9 drl l l ,l 'r"u"

si r

EEi, nliitc pricejite' ilin din!i' tlin mtrsele , din caPU, din gur[' au{ulir urechilor, din clin mil'osulu nltsului' din cl eierii capulili' din rlglocile ochilor' SE fugi' sE te duci ia l{aroga' c5,te-asci'Pt5' cu lnese 'ntinse' .u I:1clii xPrinse si cu Dilhale Pline: st' rimai:l (cutltre) curati, lul)riIaiit' ca'n rliua mlLicace-it tilptil'

1r)

O najite Prictrjjte' tu eqi din creielii oapului, ciii aurlulir lt echilot', djn fala obrazului, din sfi,Iculir niisulul, din vederea ochilor; te c1uqi le Petreci prin gcnuncliiclelupului' pritt rotnulu cerbului, (cutal'e) sE rmeil curatu rlr qi turlinltit, cr lllgintultr strecur..ilttt' ca IIaica-Don.rnului ce I'a fl.cutii' Ei ca naich'sea, ie 1'a nlscuti'; s nu rilrlail nirjitri de ldci' ca unil liri1 de macli, in Patru despicatii' in male :rr-uncatts'

1;

1i

L l eLo r i cu L A c e s r L rd e s . i n t c 'd s e l e p o l a . d o . . " i " i , : . i r r o 'o . t e a l u n i r o f l c o r n u 5 6 1 'u ' u ciIti l e i n c r ', 'r b o r a ' se : ; ; ; ; . ; ; '''r n 'i r :;;tl;: ca i}lt toDdsce '" 1 . 9 a - " , , . " . , r ', ] ^ x 'i i ; t d a '1 ' r l l ', r I n . ' r 'l i r r L o ro,o, u lt'r riei'l..-:13iil',i,T.

s'i;'i'-';,',1''ir.lJrr
;"-;; -t.

l:,1,?,'i', i l l l.o,o'l ' ::itl';,:' 1,,!:ili; '',"dlli.::l,i',, "u' :l i 'l l "l r


Ae/ili/o/' r '" - n r - r , ''r " 't . : r f 0 r r r l l . : : r L 'c u r r l p r r r -rr' L ifi l l Tl l ) , -t,',,'i ', ''i'*' , i r '' i c l 'r l i " c l 'i i r r ', c 'r - i r i a r n r r i :i i , r ''r . , '" '

lli01. S0 di1 iliuDelc cle .,riiilli".ftcelii ca1-e l f c l ' l " r '' , r r lr r - c l I l , t , , . c , t , r l"' "' i' l' , !

:"J; :;ir"' r'-- i'' ; ill ll,j,:;;l",,li l: i;irr'' ': '::.lii; ,'' :; i',i'', Lu
:i,:,.. ',,.

-.,;;; : 16/al.{r1iii.,,:1,,.,.i'"i"1:,:llj ,," 1r ol l csr. ,,31. t L1'rL 'u _\ori i , 5(l . ;l li,i,.,';:i''i"il,1-lll-il" ;';,;',,, ,:
i i 'n , a ', . " t 0 . l 'l D i r i L L I L L '' - i t . q r l i ( r o l i ' d e I fci , , . t . - J '" d e - i r l J Ol c ts eqe ' ' ,i ._ \ul .L ol ,) c
or ', r 'ts

l:;i:"i : l:i :i ,, ,;,!'l; ; ilil,',,1: ;: ,..1ll,,J


'

'r,

G. col,EcTluNEA DEll TEODORlscu

38

'-:iiL\1,-\

PENTIiU N"\JI'iU'

'-r -r_rri(ir #Iif:cJtiq|:rfrlo"''""


:::.: :.1e a'totir liilofule, aa:ir ce Srnefes0l si inalli, cel!r car-eie ;irari temu'duiesci' :-: ::,ettzl cu mIlA [ell ::i robulir tetl (cutare); .:-:inde'i bralul[ t6il tfm[duire -:.: Plinir de si de doflol'i[ I - : :lt;aduiescePre dinstllil; rrriic[']ir din Pttii si din b6l[; e' duhulil neputinlei' :.::;: i-n :.i lrtez[ de Ia densulil durerea si b6la n!.jitu'hi i a i,:,runcesce'i se duce a se departil si in loculi Pustii Ei neuDblate' si a sta acolo ', li sfArqitulil vicnlui' -:ri Tene te do dumne{eir' nliite' celil ce tede de :ie scaun de heruvimi qi va sb judice t6til luntea qi Pre tine insu'!i' Trt.r cl iti nottlncesce l'rin nliiie, smerltulLl si nevrcdniculilPleotu' !ie, nl'jite, rEddcina Ii ioceP[turr' tuiLrlor rdutll ilot' : li n boleLor' sb e$i te dePfrtczi Ei se

(cutare) de Ia robul[ Domnu]ui AEia,Ddlnnesiintc'


S0nesce diavolescb' ulc ircdstll lucrate r, nhjitului de la toLiulir tdil (cutare), din cirPu' dill cl'eieli, din ochi' din buze' din dlnli' din masele, din n[}i' din urechi din grunazi
!i din
r 12..r^ 1n\ | te[e m:lLlulilt rrii !u' :

4i

10

Juru'te, nAjite' cu nuneLemarelui qurnneqeil


ca sd nu mai intri cie &cum (cutiue)' in robulir }ui dumne(eii ci curndfl dep[ltizf-tc de la dIlsuli' ci. este Pecetluitfi ti botezatit in numcle tatllui' qi aln flului. . s-i ali sf'rl.itului du tlu' aouut qi Purut'ea recli vecllor' Ei in amln I DD ORRALTTT' DESCI\TECLi

u'lt .rij .l i,,, 'f I:'rn-'1, jn"'ill'l ,.", li",l,'.i"llli,l,i puhlicatLr ,.r,,rl6i>5i;j"!,' ""' ,,si
i5

L--.
l'::__ tTl Er: i 4" . .

S'a[ luatil nouE fete curate cu P6lcle sullecale' cu armele tote'


se dpj .i ,nrn , r .i ;i ,-i .i % ,i 1 D p n/bni rfi clescinti! ui l?lalltii' nun]Iril tcrito, -\I-cu.'ri' ;;l-r,o orioltrt ui, rn.re "il r^ I'lXi',iiJ,ii,--ir'l1'"rrru l'' dyil I'i* aloi nlol'

tr
EE.. Itri- .

4U

;,;'-,'"0 "_d.:.:: ,'l,l rr^" llili ill;"';;.i ii.,;ir' d0 nrur'I


gll,'u:tu;ll;;,-"Ju1l:""'"'u'., cAt[ una

382

DESCAITECE,iUB-.!RAUR.!R[:r,pROG\OSTIC[.

cLl ar.mede-a um6r'it, cu secerede,a bt'ail, giindindri !i socotindtr c5,nilreni nu le auric gi nimenl nu le vcde. Maica-sfdnttr le.a auditl, inainte lo-a esilii ti din guf.l,le-a volbitu: - unde irece'li, uilde r.rictgeti. Yoi, noue 1'etcculirte, cri polelc sullecitt^, cu ilfi]lelc t,te, cLl :Ll'iuede.a uttdt ai, cu seccre de-ii Lt.ai:1? - Ia, noi ti'eccurii si rre t'lucctttu il lrrunlii Gllikului, sll clitilllii, str r lf itimir. c irnrir aurllitir I lrLu siuLlilLL oir'sil 0f(lelc cop1.c, gfinele 'n laptc. - O, v{i inlulrali, nu I'cr depitrlalr, ,rir'".n clirite ciDiLit.i venili inatloi I (cuiitre) lir, noi, de'lii clrrL!i 5i'lir ceIcrLli di[ (:]ei,r-ii calrulLti, din rir-ilc rrrsului, d[] liita oilraz'.rlu:i, din lu(lnlir ulcdtilor., dill vedct'0aochilot, din cr-ri l-rr-rlI r]iLSelolol., dirr r'trdicinadil{ilor.; cltrt;. cc1'cr , sd nu Iimi1litr cirlir uitir lit ii de lracir il] patrl dcspic:rtii ;
l 1)

in gii6ce de nuc[ infuni]iit:. pe ]]]tle dc mlre a,lrlncrltt. (cutrrle)sE Iir]rilnli cLr|at'it qi lurlin:rtir, cil dultltlt(1cii cn]lt i'ir,ltrs:rt... De lil m jne desaiulteculu, dc ]rr dumnedeii dai.lln.
0lilt,\\Tt.j,_{ r.

15

JDesciinterll dir 1}lcrrfin.r, cult,r ric ,r-llrcor i'1. ]lllrii!lil ,\,!e ycdi fi.dia)li. l:- ._ . xi:). 1j dill 2L lJclrr-[r]rji: iSi1l, l'. t, .

CioltanulirI slrrtir itdi dc lLuiolalit si dc buoirutrittri. 0ilc aLL slrtir trite de sbieratir.
r\Si:t ij':r slillsiti:l l i rl i de oLr.i nti ti i obriiIrtil ilc, dogoliliio r. 0utII llu s'0hfi-[nt{]fcc, lici rjc dogor[,rcc ecluln 1i plhlaulLrlLr, il Lt s0 obt nlttrrs(it, iriei sc dogolcscit t.rtti r d, l i r \.l ti l , t i Ln] dc l r0 tl | i ni t; ltLL s! 0llfiinlfstii[, rricl sc d(rgorascii. dog.)i.itulI

2J

3;

n q'obr.it irultr, nici prin dcochi h,


tri C . fr l :r Ii rl . ' l r ,c,t. njei pr-in r'0c{]il, nicii irt rn lelbin{rlll.

2,

.10

L l )!,i i r i 1r.eri i re-\i l ri i t t-i l l .t si a1,1) h.u|| C el i l :e l IC a:;fr,. S C L_i ti i l !| I !tL ..i s i l .rl )fi i ntj tu taua'. I'ol arN l ate.La, Jl sl , D ri l t el Lri LL Iral )e l e. ' .. l ..,| - ... .r '' rr: r, : t.. .. "i t.t,, .. , i ,. l ,t.tn
l. rlr il i.. ,.

'''r r '. 'r l | . r . i . r . r . i . r l . i ', . r r '- r r '1 0 I : r 'r


,15
\i Ir l .,r ': . ,l n,, r 'j '!. | l . i J " ,, , Ll Ltl ut tl l l ge l .11l itl . a ,r .ti .i .r i i ..t r. ,r . .t i . ,:i ,

ti,,1

,.!-.

, . I , 0 . , . | l . nr i . . \ tr .

1,,,, i ,.t,r ,.;...r . l j :r . .\i .,t.,( .l t.l ,, . :l .:, I .- .j , , .

so ..2. llaci!.cilic.\-a iue r2i fanii di11fel.t)itl1,6Li r . l i c ec i 't , . s 'a c l o g , ! . i l t l , .

coLEcTIUNnrl D[t[. TEODORESCU. G.


D_ . : -

E.:fu-i

.P.i\DUiILA,
rii tocul ce se 8,rt)ird dc to_sc ,-i alenitcare-t,t tl,cscdnteci. scuttare din molittelt ag. l6r ) - 16 1 1 .

b,:: --

-,

.::e. IsLtse Chr.istdse, i::rreileulir no.stru,


q*: i :,:
[-r

-:e

::i,i:::-ai p0g0ritir din cerii :=- :.r: rl.it IJirtLt t,.-xi ftcuttl, :r-: de inseltrciunea !E: diavolului 5 rir: :-::,:rca iui sF,l. sloborlescir sl ca sE stl.ici

r,ite facel.ilelui cEledl.lcescl, f :--::.ar tei ucenic; apostoli to qi le-ai dattr pr:teie a cllca preslegerpi, sl lteste scol.pii, -:r:::: rolli putereavr[jma[u]ui, tle acumnoi, l;
ne|teilt:icii fobii iij, ::,le.dinsuli1 luglrlir : De a:l'.iil cu Dtilostivir-e sl]]'e casa tc6sti.r :: sple l.obii tdi (cutal.e) !.. o'! supdrdrijc cele lele irie viclenilor 6meni, a otlAvitofilol. si a descAnlitorilor, a felmectrtor.ilor s{:I il fd]'nrecdl lor. ril.e ii a vitlenJ)ol cliavoli, isti:rve:ce ac0stl har,utuiti l[.e si inyilbl'ir{i eic.

locurile, qrcasele armenilot , a robilor lui dumnetleir (cutare); yoi, luc].i.toriirert[lilor, imp f e u n ir u c a l[ , . e s ' a ( d rt u c pre snte\-oud,vicldnulil, ca sd fiti aduqi casoiaceslia sd o $updrati qi cu r.elele ni,Jucir.i qi cu bintuicliler,6str.e; 50 ple cei ce locuiesclii]tl.,ensa, ulu tr impr.e.iut ei, se'j superati ti sd'i scarbiti, cu tf,rifi,poruilcescivou6, vicldnelor duhuri, cu toto desctntecele qi otr.Svitur.ile vdsh.o ti fill'mecele

20

de glab rC flteiti de la casa acdsta, gi dc la cei-ce locuiesol irh''e nsa ti irnpl.ejuruli ei.

25

30

rlon., r,"r, "t..,.ol" \.iclenilol., a tolir


incepdtoi.ii rdutltilot draci, calil cinc de unde sunteli !i crili sunteti; \.0i,.ca1.c otrliviti sl lerinecati

SU se sc6ledumne(etr o; . se se rtspandiscrl r.rrl.juraqii lui; !l s(: fugl de ]a fiNri lLri cei cc'l[ urdscl pre densuhi; prccum stingefunulil sd sc stingli, se cLlmse iopesce c6ra de fit{a foculu,, z0 alta sa ]raii. dr&cii ce lci mcc|.tori i tatori ti descin de la fata h.ridumneclei, r robii lui dumue(eir aiestia 7b se se buculeitritintc:r Domnului Ir se se veseldsca, Sd fugrl,gi sr-t depbrtezc se de la casaacdsta tot[ yic]rlruu dirvolir, 80 si otl'Avirea,

381

IIdBtrRBUItAREA,PROGNOSTICE Df,SC,4.NTECE.

frrmeccle ti descantecele, pr'rD stlopirea sfintei ttpei acestia' 85 ll'l intru r]imica sd se int6lcf

OR,TNDU{]iLA
care Be iuce Ia holdr. aifi Ia niic, sii Ia .at'6i-' ,lc t oo int,'npla s, s sl/ icc dc lf.'litti 'in 'i & ,iiqdnii, l6custq, grindaci Si altelc I Aqlr,iiasnotat& niad s6i1 scul't\te ditr ra':i** nicn. Sibirl, 1E']1,Pag. 15:l

!i sE se stingt, ir nulneletattrlui, qi aliLfiiului, 1i .rl[ stontuluidnhit,


ilmin ! OIi-\NDUIliLr! ori.-ce cate se face cdndit se bolnd't:esci fetd de
do0ttoce, lAohiiasnatari ' lic r , ntici' r\tt\ scuttae dih molitael'' Sil) iLi,1851,! ag. 156 - 1 5 ? 1 .

nostt'u' D6mnc,dumneqeuli. fepturii t.-. cei&ce intru iDcept'.tulti rii fi,cuti. cerulir qi pLmentulD. stApine' ansu'li ti acumJ [Eil cauta din sfentir locaEiLth acdsta spre agonisita qi o bine-cuvintz[; 1et'esce-o densa Pre de totfi farmeculu qi vraja' de t6t[ rautatea' Ei viclenl' ti de isPiLLI r'di dmenilor: ; qi de rirestequgilea da ei se aducf qi'i rodurl la vr-em6r tcat pline de bir.re'cuvdntalea de qi gonesce la, d6l]sa hi6ra,qi gadina, t615, ti tdtb,mania Ei rdutatea' c&fevine asuplaei cu strichciune'
D D E S FA C TR E E P A C T' B .\' ' a fostll -cl is^ in Burulos'l.ld lL.l4trrtit lA c6cli sc:r 1866.dutimJ:a D rrm radi n Gi rr lo"r i' t 1\,rgr1" rLi

Sth,prlneD6mne, nostrtl, dumneqeulU ccla ce ai Puterc prcste t6tl ld,ptura, I tie ne rugtrmii qi dc la tine cerelnL. plecun ai bine-cuvent'rtil si ai ltnultitii pJtriilrchuluiTacov[, 1urmr 10 brne-cu\.intdzl, tul ma dobit,lcelor li robului tdit acesta (cutale), si Ie imul{esce, Ei Ie ilrtlresce, pre dinsele 15 Ei le i:r intlu ltii, 1i le isblvesce de t6tA asupr6la diavolului $i de prdd[torii cei de alie n6muri, 2u !i da totil slatulLlbiltanei, qi de n6ltea cea din rdulii vdsduhtt,

li

20

qi de tdt[,nPutinta
cea plgubit6re, qi le ocolesce cu snnlii Ndiangcri, qi totl b61a si isPita qi flrmccele felilechtorilol, ce vinrt ditt zrtr'sti:rdirvol'.nb, de gonesce-o ll d0nsele.

Cum silitra sparge cetetile si tdrile' alia sd se sparga tote pagubele, daturile
i oa i l pleui, rali irlmiLtorea s'clldi,turi. Se prrllli intr'ui' ali,i,i cu ali caldi,: ibrulu lungri ahi llugului, ,,n manii silitli lniiru) !i ui mtii.la de silitri (ritrt0 Ei br1liculu unui co' nihi i rrtiiir niscutii. PoIs6: ciroia'i molgo Irilu i[teii1 niscutii. PoN6na, ,'ri ^ ."ita"ri cu c.,1cti apii, care ieii. e sclloatl .r, acisti anii i'are so tirni de c l l Ll P l ucl l t se narp cit lltl e lucnr curtitli, cir, cutl t, .rr'i r". anrr', \ f.r. j tor'rtl rl serL !r)j i l ol

1. Canduunui onlu ii }norgie r'riu, in oitu i' [u unui orni ,.e unir fi'

spele li s'r se iuih i'. iost, cr :si. felri sO se sDele si s{)e ",,oii in tnqn ca ast leli so Il r ri nrpu-l Lr s"dlda' pJgube. r-ri ,' 'rii iui ii - ao r ^c re" el o:il n{c i r l l e, l l l l i - l el i r u I - i r d a<.^ doscarlteculu, Iii, i.se rostescer

coLlcTluNEA G. DEII" TEODORESCU.

195

ff l*-

-* lH* \

faptulilc, descanteccle farmecele, ti vfljclc de la casa lui (cuLarc), de Ia tndsa lui, tr de la ttupulil 1ui, de la tolc tlcbulile lui' Curn Plugulit cu fle]'ulitt spal'gePlmntuli, ogdl'eie qi blasilele, aEia sd se spargl pagubele' tarte daturile, faPturile' descenlecele, farmccele Ei vrajele Ia casa lui (cutare) de qi de la masa J.ui, [i de la tru]rulii lui, d;]a t6tc trebulile lui Cum copilulil estir, e d'iintiif nAscubii' aEia e[ nlai antaiir sd esi la to$ 6menii ; si cum lirri teqb, 'nu p6te r'5bilq lunea firi, mine sd nu Potb,rlbdar' Cunl s'il spartii tlrgulil (cum s'il sPartir Oborulil)' g[ aqia sd so sPal tote pagubelt" datulile' frr,pturile, desceDtecelc, fat necele gi r.r'aiele:
l5

ca respantja sd se lEsllilnddscf' pe Yentil sE se resiltlsc[, pe dlumuli sd caldtottsci" PE)iTltll cELtl PlilrIl'li'. \ DUriC"\Trlcru
IDill nrItrusclislllti illo]li|cllulLii PoIfile' do l'i ' r . [ : J 9 . " o r r l r r r r'r Lr r t i c - l ' i ; r ; " - ' ; ; : " , t 1 . . - .r i I t , 'i , - '" " " . A '( , J r " i i r ' a n t t ' s i t ; t' . . ; ;-; . . ; , , rr. l ijEll t r , l f l l , \ u l l i . '. "i"i,"

z\l

5Ir

Sancatu-s'ait, r:nfneciltu-s'atl (cutafe') ps cale, pe cirale' ci,nclit..Ia jurnitat' de chrat'c, celir pclitU int0irpinillu'1'aii, in gritir iscatu-s'air, in mlsele, in dinli' in caPU, in fat[, in cl'eielji capuhii: * junghia 'njunghi.Itu'l'a[' a su)ir stiPatu-l'ati, a uslula usturaf,u'l'ail.

l0

l5

ti

lll

35

!tt:.i, Era5

.11.r

Nimenia nu I'ail auqitn, numai llaica Domnului cerului: din P6tNa -ce te tnilelcsci,r ? ce to vlicarezi - Cum nu n'oi[ miEela' cum nu m'oiil v.liclra,

2t)

2i'

@E !-Ei !!1 E-::EE'.-; Mi r! Ii L::

-. i -

--: -

I s , . ' ldr r luf . , . ' e r c l Pl , in I ' I ' N i r r l . i i i r 'tr'rt, r Vit r u|r , { i] o do 1r ; f gr l r ' r r Fu' r t t r 'c r '. l i l u 'l c O'ofr LJ .- Apl: b ar r I r c . r it r r us f ' : r r r i' i.J u f ; r i r m u l i , rlo"Lin, . l. r . .de f et or L \ er ' c r t r , le 3i'- ; 0 . 6

1 . l l a r l u s r l i s l l l r l n t e '1 l i '. , 'p r r " l r l i l r c 'l i \ul : fr'os t ', i i U , , l i ; 'n | l : ; L r r r r o i r ' ' d p '': l r 'l l , a l , l l u c . { e r o r l , i I d e \ L l e l 'e r l 'r 'r '. , 2 _ I d i c . r , . 0 1 , 1L 0 l l l . l r . ', '. r f , r . . . ; 'c , l l 'o lo u,inl.", " ,. t0it.lpsti,cpte 1ni(titt:i ? E" rlir'nr: ' r '" r t r , ; i . 1 1 1 '. i 'r t ,o o l r r i r . o . - 1r e n r t mi l l r J l r l 'r " -a i.te or;iliurrr,rii: a,celr sc o/icdrio, ocesta se trdldrlcritl;ri. llota eli$c llelchisedec' fL "rir,t".-"i "u cs ;i r"rser,r'r5' fdle' 'o gl' "l,iii'rii.-,,,;'do,". r i n i l t i i u t i l c s e r r 'r r " l r . \ \ 'r . 'r p l r 'a r o Ji 'n . , , i i l ii;,' ',;,;,,:,,', tis.tte n;scrttlt(n A se ;;;;. L rl _ , i . r s e l t - . >e r n t r 'z : L. 11 x _ r 'i g a n i ' r ''i J c I d r T d e r n r t e 'i a e n 'i l r i ' r a t i , , i " , r 'i , 'r 1 , t " n '*. lnio l)

386

. lMB]!RBURARIA, PROGNOSTICf, DTSCANTECE,

Pe ce am[ Purces'il cale' pe cal'are, asbLdillarli diminla' 30 curaitl ti Pre culat[; de cale' a[ candU lostUh lniqlocu ilrteml'inatu'm'au U ceiU-Perir lin giLtii' in fa![ ' in din!i' in masele, caPului in cr..eierii ! iscaiu-s'a[ - Nici te mitela' nici te vaiclra, cA (cutare) !i-a 'lescania idcfi !i'a oa' qi }Iaica Precisba Cu saPa l'a si.Pa, cu lopata l'a arnncat cu matura l'a mhtura' cu ndna rI rlPlf, I'a lua' in Marea'N6grh' I'a arunca. Acolo sd cheior se rescheie, sd nu rdmili[ dc I6cU de cat[ unu 8r:Lunle macil, sd 6r (cutare) remaiacuralU' luminatit' 'nseninatt' ca s6rele 60 strecuratii, ca at'giutulill flcuiil' I'aI cluol cutrrnrrrieS'sea I'au ziditir' cum ctumtlcqet Ei dull
DT'SC,\NTECUD! POCITUITA''

din Pdtr'ai crescutii' cu nori te'ai bbtutl' trei pici,turi din tine'at cedutn: una de lapte, una,de vini q'unade venint' Celii ce'a bEutfl laptele s'a,slturatil, cehl ce'a bdutil vinulil s'a inbdtatu' dr cel[ cu veninulii a crb'Pat['

1; Asia s6 PdraPocilura'din Pocirli: lecurl; fie nEne intr'ub, clipL sF ca Pomulu inflorir:l qise remei!,

DE \"PT:'DE DNSCJ.NTICU TOCITURA


18;l an lDund.dlb;'la Cdrldfi/or' -lll " al U O tti r s LuLl ' !"l i:':'

rllt j j,t""'.i'ir o "r.t1"ji ff ' rDn_or cri rnea-r i c e uo r loi( ld0!r ' ! ;*l r v
p &ldr r , odii. dln

dalbl PAsericA aripa alb[' cu


sEl(id din 3' in 7, Sd cheie locti de sE keid' p'll darrlerin po.itu,; pale-se cd' se inlelege blaua, adioi Palalrsla'

Este-uni del[ mare' dup6,ddlulir mare este'unilmaril de aul'il; sub maruhi de auru este'unil scaunil d'aurii' D6r pe scaun[ cine Ede? MaicaDomnului Q6de mare' ;u Santa'Maria' cu arcu'i itr nana dr6ptA' cu pahalu 'n mtina stangl, si cauta'n susl1 iu vede ninict, Ei cautf'n ios vede ciumaqi cu ciumaqi, Pocitofi cu PocitoraEi' - moroi cu mol6ie' slrigoi cu strig6ie, ce la (cutare)mergea

1 ..

1:'

-''

.d'nieiu.'precom ::^l-f illilili'eil,i.:r:i.." ;""^ intereslllta scuero-a


, onsulte

di51 . D e i p r e v a l d r e a . l i c a r a c r e r l l l u r a , . e 'l r l L

'iiiiiiil,i'

l:il' -u_rur Bucurescl' pip,t*d romind'

pag.406-42,.

387
G DEll ttoDoRf,sco' coLtrCTIUNEA

a'i sangele bea' r"i inim[ de Putrigaifl Pune' Maica Domnului ' cum mi'i zarlt la ei se r[Pe{i si le cuvonti' : intreba' 1i mi'i - unde mergeli' unde v6 duceu' voi, ciuma$i "

:io

qi ciYaSl'
pocltorl cu Pocitorali' moloi cu mor6iet stf igoi cu strig6ie? 35

40 (cutare) c[ ne - Noi la -ducemit' bemu' sengcle ca' sd ilil de Putrlgalir inima sE'i Puneni I vE'nturcell'. - Ba \.oi inaPoi slngele'n3Poisi ilI Punegt' inima 'napoisD'l tocirl!' graba De (cutare) de sE mi'lir P[I[si!i' ' ' Pocilur5'tle n6Ple'. nocitur[, de mi6qa'nopte' DocituTade qi' poiitura de ce'l fi i de PocihurS' 3Pa' nocit'url de ventu' eqi din creierii capululr din tala obrazului' ilin t"utlulit ur-echllor' din vederile ochiloi-' clir.riniin|l' d'e sub ininil" dir spabe' de sub spate'

jxH:*;i' ::i".,1;,.1i i:fi r5 T::ll',:'Ji::ili.ui?


[Cu]osu DI] POTCA'' DESCANTECTT 1 n r' {:n: l :l }l ' rfi a' r' r I ' "-in Rucoltna uur"'

din manl si din Piciore' din talptle 70 ; oici6relor.. du-te Ei te Pra'Paocsue unde coooqinegtt llu ctrlil' undn ontPtttt llu umblat unde vitele nu -rage: acolo se te Pe1'di' 1ss16sE qe{ir 3o ro"r t*ufrt' s; n'u-fc'en'li (Cutatcl sd lilmuil cular'u' cural[ qi lullrittltl' - -

tl fii-a,inchinrtir, , P:]11i,1'

Dimindla s'a scul:rtir luatu s'a venrtir Ei m'a ' din cash' de dupb mr:s[' slnet6sl' qi voios5' (sLnbbosu si soiosu)' ," ',.ll,lrtde mi(q5-cxle ^, '' " . - . B' ...,t.qre:
cu Pebate nl-i\ nurrrrr'1!u: cu seculi ln'3 ifintecaLtl' inimidrl mi-r ruilncaru'

10

'n cosfl de urotte lt] l' -tii:.''' Yerqir' Potca cu ochi potca cu ochi negrlt'

rni.l,1 singele )l:",'-:1,,,

r.,

tfo,l e r..por./r ur .arer'iunc -r:,,,, ,c i:;1":"lil';'. ,;re s,figxLe il, ::j;;;li: rocu car) !r.in li .il i'l''li;;,"oll i'l"i; i;;i;"''' rpn' re 'dco
iritrrir,, u'a grttca

388

DESC.:iNTEC[, lMB.IRBT]RAREN. PROG\OS1]CE.

l---potca ile la iude, l)otcr de lil cLrIte, potcir de Roniirnt"l, potct dc pigln it, pofclLde.At'l ilar]ir. potcrr ilc TiSarlii, rln l)otcrrd'Lrngul il, polca de.Tidlrlit !i rle Lifo\.allii, potca de Poldci-i, potcil de Rusnacir, potca de pltdute, potca de la tnule.
l ,l ;., \\T .j , t D t:f L1,l , i ' .
lSclisu d L llil d lu ( ir o r g ,- Br ittj i l l tu. l l .ofcsof l :! t r .L ^ r i.r o f:r l .c, , - .. l :ri i J l i I.;;J 'l

?0

i
:

t6tli ndlucirea Satanei ,Eitdt[ bnDtuidli lu putelii cei pl otivDico Si asurrlit6l'e {1rrla casit rcdstil ti rlc lli cci ce se lir)il sub {linsl, isLiir-indu'ipre ei de {iice de nrirpte, de slgelu cc sblirir rliuir, de luclulir cc ulnblil inhu iirtuncli(ri; de intcmpl|lle:r, si de dracr-llil celii dc .|lDii.(lfr-(li.
10 celir cc [)titimesceitu (Ielutrllit ,i nu ptitc si mitd. |Aghi'iasnatari nici sdri $'c!rldru clin ntolitltt! pcg. 1171. ,ricri. SiLiLl. 13.11,

2i

,\ trriL iitfil,t'r.lr!il1'n f:l.rr'11r.1 . IugiNi,pulicilor', clup[ \'entii.


CI lr ii i' s n; t . J u 1n5 6 i 1 l ; t 1 ''- i ,

RU'iACII.\E-\

xtia -\U{ugl puricii .]ir ulsii. _rLlsr!1, vd lesDiultl1t,1: fuciti. vt) rEsll{inditi:

Pprrrr'.r . r n I J;)rrrll tia, rrc, plfintehli celui Ii1r[ de'nceputil ti iilr'ii de marlte, !i rinuia nlscuti liiLrlui tdir,
1a)

vUrEsDainditi I
tiL-11,\crL\liA lretr[ru catd c. se sulitd de duhuri telc.

sc IAghiiasnqtoti t icit,e:6\\ rtd,te tlin nolittclnic,fr. Sil)iri. 18t1, lll!i. I r:,t1.

l.lnsdli ddi, Ddmue, cela ce csti inlfu ilea celol' (,e'ti punit nldejdca sffe line, zidulil celil tarc itlil celol ce n[(ii'jduiescii,sprctrno, i, delrlrtfztr, gonesc0 $i irnDrlstidzir, tiiti. lucratea diavol6sc5,
l Sfiillillu]li ctrci, itr cal-c !ulltu rrul |u Iici, dul.r ee se ds lx bii0ricil iltlr'uir Duutllricii. ii unti cntit , faIc rIlice irl fat.n cu riil.fnlLi !.ji, t0rindn'll Do .iosii tranir a-liiii irr r:ur.te.ilLt iirtige irl fiunrlrtLl, r'ostilrdll clrviiltelo doscarllte cullri.

ca sd filci desleg 'e din t|upir iobnlui b(iil (cutale) inhu odihni, si oli-ce :r gle;ilir bunt!lt{1i tt,1c intlu sciinti stlI intlu nesciin![, 1,, pleolcscii aii fosLir, srlirsub blestcDrulir s(:[ prc ]rf,rir]tji sli ai1 amliratt, sdir iur'l|l|Cntrili ail clilcattl, s6il air clqutt iutlu ndlucili diavolesci t; !i in|Iu fiulnccc dc iutire p)iI 1)izn]ilvicldnului dlavolir, llt lA'i, irlbLlDililir 1iindir (le buuilatea tea ceu negrtrith. ltLG,\CI U\]IA SI'. IItiL]E\ICIJ TRIFO\L:,
cc se t,ji.e ld gttidind.,lo, tiie gi la holcld, I Aghiiasnutatii nrl,ci slu scurtare tlin nolitt tlnici. SibiLr 18;il, 1,19. 1iiil.

BlcstelDu-vdple \-oi, hitlele celc de litulte ldluri,

G. coLxcTIUNnA DEM. TEODoRESCU.

389

vlermll, omidele, garndacii, l6custele, E6recii, ctrtitele si somiicii. multe {elurl de muscc ti ti de molii, de furnici, de viespi de ccle cu multe piciirre, Ei gi multc feluri de jiganii ce se terescfl pre phDdniir, qi de pasri, ce sb6rii, cale aducir strici,ciune si ilasubh holdelor', viilor', pomilor si cr.l,dinilol', cn durnncrleir tattrlir ccli flir' de'nceputir.

si sd,ngele Christoslh, lui rldevdl|rtului dulnregeI mi ntujtol'ul nostru, ui ti U'in cale Ei rri,ntuirclr :rir dttI noui],qi izhli'ircll, qi pentrn uumclclui
10

l5

lrvelrl a nlLl] i. sd nu stlicali cl ho1dr, v1eit, gr:rdin{r, nici totir pomulir roditorir qi neioditolir, it.tcfLnici fiunda legumelor sd nu o stficali
di ,r n, ai ,,,,,1i , l r nl r l r l ,,i

z
ia a :|,.

lui si loculirrobului (cutarc), lDi dumncqcir I'entru acirstr, precummai nainte v'amu (ljsil voui, ducelivd iD rnunti puslii, in lernnele cel+nerodit6r'e,
;i , tl n sx rr, \' ol l rsi ul Li r pl e tIj nA ' voiir lugu,

i L l,l

's:r
15

Blestenu.vd pl'e voi cu sfinlii fl,ngeri, pilterea, ti cu t6bi cu miiele de Drii qi cu militinede mili6uc. care cu multtr fiicl stair inaintea sltvci Domnului c& sC llu stricati r.iea, holdit, grldina, pomii, qi legumelc (cutruo), Iobului lui dumnedeih ci vd duceti 4t) in rnunli pustii, in }emnelecele nerodit6re intru care v'ail l'linduitil vou6 dunneqeii hrana cea din tiitc tlilele. lllestenu-vd pl'c voi cu scumpii trupulii

pre i[biiolu]il de rirreni dunnc(le[, cr s/ rrirr'Lfr Trc .,,,Jplul. L ir c.rlolnil.l^ ptr'-lr .i tr ;:, si cu licl il Ei cu pJuinbir va lega ple voi Ei vd va omori, t'le vreme ce n'ali pusft in sdn,l blesterlulii !i ruglciunor rter", a smelitului Tlilbnft: CncAti pascri, fiindfl tlinlisc, prin iugS,citine& li]et, ple \'oi. vE vorir rnllnca 8; Esili diu loculile ndsNre
in I ^n,r Ii h.r nl J o l a

sii ftrii de ap[, 1i nrlroditot'e, cuc lnai r]rintc

,ni

amil qisil voue: eEili din loculu qi din Prejurul[ hotarului robilol lui dumneqeii(cutare). e5
DI ) C, ^ \T EC L ' D E i Al l r,\ ' (.\\' D > TlIi l '

fscrisir ln BucoviDade d'lir Sim Fl Mariann i ii nubt ic a tr,n \l i a ru l rrf,rri a ri d c -s rr\' l i l ccl i rric i r t . t u rg . P.l l rrrd .rr'rn . L n o .8 i ,2 Dcccrnbro I86!1.

(Cutare) a mlineca.tri' qi a sinecatiis gi'as[, de la cas5, grasl Ei fium6s[.. Cindir a fostfl iD vele' la mjqlocf dc cale, ct['lI intnlni Ei miti'ln oprt leulii cu le6ica, sneulir clLslneoica, cilnelecu celdua: Sburlt6reacu Sbrretorulil, cu Qamca [amcoiulit. 'n brale Plinsu-l'o' Qancl isbiiul'o, de p5,mdnlU carnealClceqit'u'io4, peptuli rldicatu'i-o, , vinele 'ncordatu-i'o rlrunchji'ncuiatu-i'0, st]icatu-io' c[NLtura phmailelelinatu-i'0, sfl,rinatu'i'0, ciolanele dcud sfarimatu'ile-o'n pdr,'lanouF (eci qi uoud.
((, ltare) ancf Pl'indc [atn.ra a qi-o P]inge' glfrsuia' Ei se Ei se firlsuift5;

glasuJfl lui trecea' de cerii ajungea, lacrma,'icadea' in p[n, dntl bltea Ei mi-li'lii muia; nimenl nu'lil vedea' nimcni L'au{ia' irunrai prd cinstita, Nru'ia Pl i slinla' ea mi'li auqia, ea rni-qi'lit vedeir gi la elir strig.l, pe nune'lii chiAma: - (Cutal'e,cutlri![) fdtir de bunli Pllieqt' ce te ghsniesci, ce te filsuiescl de glasuifi tiil trcce, cot'ulil dc aJunge' l&cr6ma do'!i curge' Pe P[mentil d'ajungc, pe pAinintil de cade qi cu f':cL de'lir aide qi miti'ln dcsbate'? -Cum n'oiii gl[sui' cutn n'oit fi'irsul' c!. m'ami mailecxtu qi amil sinecattL dc la c:'sb.gt'ash' srasL Fi f.rum6si. Citndri aln ir fost.il in vale la mitllocihde cale, ati, ml 'rririni, Pe locil md opri su 1nu1g1 1cr)ica, smeulil cu smeijicil, cilnle cu ciil.euN, Sbur[t6rea cu Sburftoi'ulu' Satlca cu Sftlncoiulil'. lrsu r]'l'o' [amcr 'n brante Pl jtu'ln'0, de piimOntli isb ciunca qllccditu-mi-o, Yinelo'nc0i'dttu-ni-o' plb.mii inclestatu'mi'0, cioianelefralltu-mi'0,

!i

!tr
I I

10

15

20

2;

1 Sal]lco esto, d11pi credjntelo din Bucolina, uh bJli c e r p' l' r 1n I ' r "r r "' lilr ' la l a l r i ' i n criru ti f a, o s . t l^r ' r t r ' c , "6 s ar i Llill s u m n i l , s r '

ofteze cu greu. 2 A se scula f6lto de dimin6!i!, tilnllulti in' . iro cenbrtori lci llori, so numesce ,.Dlelrecate 3. A merge. 4. I'a vinolii o. Cjne este \'arritu de Pllittul seil de biLtaii Po tl'tlptl 30 dic ci e rolcedit.
5. lle Yiiiita, se t,rnguia.

?0

coLf,cTtutif,a c. DErr.TEoDoREsOrt.

lrar'rtu'mi.1e-o'n doud pen'laDou6-qeci noud. ti - (tju tu'c, crli.Yiri!5), ftjt,iide bunt pl[i61iir, nu te gl:rsui.
llu te li iisui, ci gr' rosce-:rcu iutc dc te dir la (cutale), cft (cutalt-) ldculir !i.a da si tc.a dcsoll.niiI. truprili unge'{i a tolir cu nntit rle yircl sutfr si llel6i)c[1. I)irii voi,cauillc, firir-cmultii str6"ine, sureir qi cu sme6icfr, leir qi cu leoicii, callle c]-r citt(:ul, Sbur'lldle cll Sl)ulitorulil,
i.llm cil Ctl ;.,lt]lcn llllll,

sr

ciolane sflrma!i, ciolaneleh clouE pen'lr nouF'decisi noud, Cr (cutal'e)t dmail rlulnnelleiis6'lii til cl sdleleluminati, ca argintuJirstrecur:it,ri, or d urnneilef co]'a da,lil, ca sdreie'nseninatii in veci, alnin ! DNSCiNTI'C]J SAGEI'ATIIRA. ]]T
fDiu colcr'!iuno.t 1;oprtlrtrt"cc1:,1.
,\.leiaDdri do ..Poesr'i It1g. 271 iD rotel

nu intfu iiicti : p:is'ilo \.i duce laj, iute scrnorseti. Destomu|ti trcccti. Mrfe:r aj Lr ngeti, Ilirrca irlotrti s'rtoi imi irIl)lirti pinl cc aflrfi cernr)iicrbosi si lati si codli bosrti. tolil cu celbi afln:rli si cu colnf 1 ffunte, unde'sii fi6re mulbc. Acolo muscali, acolo sigat:lt,i, vinele'ncofdr!i lirnnchii'ncuia!i, Yedelea stricati, lliiilinji'n.lestati.

Plccrt-ri; nou6 felc feci6re pe clle, l.rcctfat'e, !i'1rh''uI ]ni,ndftr \'u,1e, h mii{locil de calc, IIaica'Domnului lc-a'ntAlnitil din cuull ei dc aurl 1i rst.felir le.a gr'll : itir - unaleDrelgeti lre l6c6r'e, vci, nou6 fete fociole?
100

10;

-Itlelgcmir Lr bjserjcr cca mrrc cu tr'oi irltnle. Ne.amir Iuetii nhflirmele sd stergr)miiicfinele, ne-aii.}ri ItIrtir stelgalele sd curllilrii stranele, ne-anlii ]ulltii mltulile se m[tur'flmil sc[rile. - Yoi, nouE lete fecidre, luati tdie cale-ui 1l6r'e de sul) a mele piciofe, qi vE duceli colo'n satl la celir bolntvir shgetatil, cu ochii s'tl ir ming5iili, cu {lorile sE'lt sielgdli de iunghjetuli, de shgeliiLtufi, ca sii ldmail clrratir luminatfi, cum dumneqeill'a liisatir

110

1. Fxtd inscnlndzI lirii ci)l11e CiiudLi rac:1 fdti in alnt,Liullianl1,qe ]rrDerce, in l'inc'rvirra. l)iftari.alu doriilca anil ntdnzatd.ali tleilca anir elalcii It\ llnntcniir. so (liqc r?flilcd vitduit, c.ue se gonesce mai ntiItlo dc tilrllri. x]ai ll.riLrto do doui ani, ast-lelii ci atunoi, e:t|rdri inrIliresce doui ani, si ara vitelLi.

PROGXOSTICE. 1 Df,SC,iNTECf,. B.{RBURAROA,

SAMCA (AYESTITA').

gi incepli a o bate f(rrte tat'e, ca sd spui5, sdle t6te mestesuEtlt'ile ;"- ---"-- s'''.' ,.x incepuil :ipun^. If l - ei md fltcil ogarit, rtattr, muscil' pliiajenii, ciot'ii, frtl, gr6snicl, +: qi a;t inlru iu casele 6tnenilor de le smiltescih femeiele, si le smintr scit Pl utlcii, Ei le aduci Pripaqii. : si o[ lmit ]ll nutrt'.': r Vestila, Il Nilvadirix, IIr Yalllomia,,lY Sina' v Nicozda, vJ Avezuha' viII Tiha, vrI Scol'coila, (;loml:r. :': t\ ]tih,r, x )it Slalo, lilr Nectlls:1, till i IIrrtn\', xtr- lIuljllr' ti\: Huv:l,. x\-I GhiaDr, \\-lI Giuviirnil, I \-Ttl Pravr' x]x Sarlcl. Si undesuttlit tceste nulne scflse, (ril ac0lo de clsl lrcoi:r nu n)E I olil llllfopiil de trci l}rii cle prrsj. ,\Nuncili r]ise uliir llihailit, ai changel tnai marele vocYodit putelilor cetesci: - irtE. ili 'Licirtie tc jutit sd r'ili l)utere 1i dc a te :rplolriit, crsl ]ui drunncrlei(cutll'e), robului nici tle avere:r1ui, ilici de dobitriccleiui, ;ricj dc tote citto sulltir ll0 ltli, ci si te duci irl muntii c-i pustii, unde nitleri ru lccuicscc: s(-r rucolo '!i fli, locuilllir tea. Atliu l
tta

I intempinaiit }le Avczulla, ariPa Satanei, erea forte grozava. ti Pdrulf crpului erea Pcn 'n cb.lciie ii si ocllii ei eterii ca stelele, 10 si nAniic de ferl, uDghielc $i la mini si l:r Pici6re eteair ctt secera, qi din gurt ei 15 etia pat lt tlo fbcfi, si ia t{i'ri rlclrrlrg'lulrrI\lilrrilit' nai mlrele voevodit puterilor ceresci: * De unde vii ttt, dultir nccut':rlii, qi uDde te duci ? Dii mergl ]a Viflccmulfl lurleiei. cfr amit attditir sc ci, arc -q.! nlscfr I-susil Chfistosii b, din }lali:r !'ecidt iri merEir ca sd o smilltesci:r Pl'e cil. Atunci o l ttit. a; ch:rrgeluIirllihailI de pEftl]il (1:lprilui, o lesii -.ti cu lanturi ile fert, iii'i puse piilotr.llil in c0sle,
1 JD llIuntcDjii, -4t.srlta sdLl Atild Satatt(i o unu slirrtii r[ri' cale olrdli lrlucii i]l f'rllltc_ celo mahclcr sari iudnti dulC ilalscereDc ilLrci:l se zuqlavesce sf Sisoo sr'isf XIilI.1il , tjinrlir in latiir-r, jus'-i Ee sslie colrlintulil de aci- Po' !i oolulrt'cr'6de cr'i -\!cstitrl liu se lDiii sJlopie de iasa riucle se afli, scl isir -{ sc iccl6 ri,. Po-lt ro,z de d.li (ia$ter, ed. cit.

t ',

Nollc'{ruN[d c. bE . rDoDoREscrJ.

: ::,,'-iNTEctiDll lrUSCATLrn,\ SliripE'. DE


lr, do :i:-.iii si col]]unicai.ir, 20 Iunit'l 18S5, li. ::::e:e Fioru, uolesotfi de lelipiuno la gimntsiulri Lazirm diD Bucufcsci]. -Cn
( - [i n

3r3 I I
i
n

m'a intl'ebatil:
ip vripri
-i, b) ,

/n rt l"p) r
m ,i r i r i f,r

- Gr'ozitvi, scol'd'aci cle spune ldculit lui (cutar.e), cl I'a mulcat[ t.]fpeleI - Lict din ce s6'i fll ? Din r[ddcinI de bosifl Ei masgl d'itluniiverde: fuge qrirpe'e, pcrdeI se Vila din vii5 luculu se t nt:

MaicI sintll.]IlIidr[, cfl Di'a inbi.l ilir Belisarfi:


m'a l]luscatil, n]'4, topsicltil l, la inrllrf, m'a strgetati.

2i

IIaicr sante-Iftrri1 din gurl, nli-a gr'tritt:


* nu te mai \'lii5.lii, cfi leculil tie gtrsjtil. I:1 cu{it[ dc glsltff, pari\ de argintl, lemn[ de colni, nuia de alunil, irpi. ne'ncepLrti1, de vdntir nebillut[ ! CLIasth npii .[Iaica,sirnta]fiLridr'[ luiindir in brale pe (cutare). udiDdu'iil Ia muscllui'[ fe topsicfiurli, josiLilU hsi dc sc sculuri. irpoi rin:rse curaiii, iurninalii si lirilec:rti, cum llaicr Plecista l'ii llsrt[, cr algintulil s|1.eculatr:, ca rufulir de curat[.
DUSC]I\'IECU DE ]IUSO.\Ti--N,\ D SEITPI]'

10

vi![ pesiegardii aruncat[, mutcatultrde terpe vindecat[ !


:,:SC.{N1'DCU XIUSTATUII.I DN $'RPE. DE ji{c.muntc 5iprr|1:crlti la _-r.ririitD 1Sd1i Yiil0u Ernftnisnzuli, an. I, J,lE. lllil -,, I'iia societdtii. D rrmi rri c l 2 (l n d i m i n ,l l j t nlE sculiri, rl i n rn rttr,rrl ri ,tl n .,-c i t:L r. in grldiniL inti'li r,i ^ tn d l l i n rb ri

:,

'

prin potectr ncumblrlir. prin louil,


nestrecuIirti1.
l0

Roua cu piciolu o scuturai, licir din (avrhrr.idsfia) adLrnai ; ddr', pe cilndir urlblamtr de mE pljrlbarnir, fiirtr sd 1ni pese nDi'le cblcalrti, pe Btlisarii c:llcri qi 'ndrtl Ljpiri: cu iri)r:tril mn vtr:Itxi.

l5

la L-qcrisu 180E (luln m,i.salnmitra din satrilu llucicnll.

lo mino u m ir iru{ilu r)itrlolji clnJrr nt'irrrrir r';ri,rtrt[; rrurnrilhi, a .irrril.1\lirfiJ :0


1. S0 i6ri borii .Il LAututi do alutiri vol-de si sn |n nrl illlr ' r I Lr l: rc t an. . n t . f l L,L l i t r, . . L t e bca bolrraluhi dul)[ descintccu 2. Aci se puno (Liui! in care srr inti]]4,lalit uru,ccAtril de lsdrfe a 3. So lu!]0 nuDrele |]ailtci -<iu lcnlllulLli cLl cale se desci,nti.

(Cutrro) s'r'r, scultrlii, la cirupir a plccatil, Dc sdrpc-it ctrloatil: sdrle'rlvei'tinatri, qurpe blcsletnrtl

l. Adi(ir, ,.Dr':1 11il.!icaiii", 'a illflaDlzri,ti. Ase conrlal|, cspfesiLlnci\. toxictTf e 2. ])escalltccu]ri so faco c'ui, tschii, dcalunri.

3_e!_
l

P IMR.4,tiBURARTA' R OGN OS TIC '' I'ESCi.TiTECE,

pq elu l'& muEcatii Ei la topsicatil S dsll l-eninulfi, c'a 'iil i6ir cu alunuli, sE Pidrii mutclt'u)'l't c'o i6il cu sbul'ltura: sE fuga, ulr]flbtul':i c'o descentitcu gur&' sein['EdrP plinu de venlnu; s6rPe solzosir crt dinti de osu' qdrpe g[lbuitr t, cu oci.riii crlPuil io te'xmft desclntatir' limbr, lis'a uscatu, cxpull ti'a sec&tu, mutclitufa [i unfltrtufa indlltlt[ air datit Cu aiunulir amtl tlcscl'ntatf, muEcltura s'il vindccxtil'
De Ia miLlc clesciir)becrllil' ' ,' l ,' l i r tl u rL rn ' ,' 1 Plu u i i l DESCTNTECTDN NLISCATLTI'IINRPILOR'
l ! r r r ;r l,lii ' d ' n co ln ' r ' lr r r ' r ' l r r r ' ,\" i 'P 'r' Ii r g . 2 7 , in n u r cl ri '

fulgerii strllucitori' asia isb" din osfl' din carne' din Pjele'
10
l rl l l rcl l l l l i l ^ l pl 11

I ,- I

dinli de olelit r'1c celui EeI'Irurelil ce stl sul] Petricicir in fintinrr' mic'l sub tuftl stlbillicli' i D Esc \TI:c I DE l,;lil-r

2:r

15 : ': r r o ^ 1 F l \ l r l i l : l i ' 1 I ' r r r ,s u i n l t r l 'u r i n a 4 " d - r i L ' Trniqni t ' l;" irn Il' i 'n ".,t.],""1, lrig U0 iR 0l

20

Prinsu's't dihulir' de Petu' tle Pdru'i Pl'inst1 Pielc' de calne' Ei Pielea cfll'neade osu' li'O S U t i t
:l t.l4sl I

2i

cil r'eniuull josit ' si lrl'ltele clihulit


s ( , '- i l r i ' r e l L l n t l i l l .

Cilc duce veslir' vestc si L)ovcsto, sd l)e venilrulit ' drtS cu dilrrlilt d'u.1, I)lsc.li{T]it'u Dn tilnPot(f i

l|i

Sub u5. tuf:i 'll Poelli!5 eslc'utr f0nttrnitii. 'uli Ei'n fd'rt;t .Petficicl recel vlnellcar Ei sub P6!I'uni1tel'Purelil cu dinli de o!el[' Dinli aPuci de Piele. pielea dc carne' cill'nea de os]] qi Prin trupil trece -fulgerir veninosir' D6r cum ese dintre nori
dlaltssJu'||!qf,'"x1rn(i,.,i metatesi din criPrit 2. ,.Crl a"pslo

nrl l r;' r'rl J' J l t \' ,1 i .rl i i :L o ,r ,l :|l T] r' ,\'i n,l o l l r' l l \r:l : rrr ', l rrrl l Ll ' f'ni 4trt f.,.' riii it t -t'r"rL'r' p '" r"'1 -",-.,,,|" i;,,' i,

10

Idiiii, idiths' prinsl de Pelite. leiil|I de carne. carnca de clolane, cerneaqi de os[: osulil s:inEtosl] d[ veninu]ir iosit' Irli!,r, s(rit clihu}[

1. Do bunii. s6nlir, ch volbs cr(irr.;li


r'rlr:ll'o sP rrr'\L rrrn .,a

esto uil
rr:,irrt,.

l'J,'i 1t" Jl"l,l:; i"..r''''' li ;' t",flli,lJ*ir;t; riu,-oo 1u',,11 l;J""'i;l' :n; "ii"'l' i;u,,li;i:,i;:' ru-i, ::i;il:Jll"iii.li"l"l';;o;"- i mL,:c '|
"n

; li, c . r: 1 t . . , . . ir* r" rn o : ^ ll, ' l,;Tll jrrir'r"rr i!u l " o i' " ' . . . ,,"l:'ii ii', 1": ,i i:J'jl':ili.,,,,.- , ,1,!r,r\-.l1i'ri- J :li crrrl "r 'tt f :l .l -' ,ul ': 'rcci:r 'rcpl ii:j'u*'r'ur'' 'rr i:rpr j r lll ' " s 1 . r l r r '" r , a J ^ n a , . l u _ r l ^ : r 1 " i i . , , , . ^ t " i n s e ctc d r':,l.i';,,lr:,. .i i,'; -,r", '''. rr incacte "'lil'i'l);,-'l:
,,drtr1rl r.r si l .t x|nl l hi l vcni oi ro ' 3. Idi {@ numo d'l ftl 'serfol ce!

I |e qsrl ro descirlffi ciesci tir'td::i ::i:':11 De q6r'po oecct r tt 'l '-:L"l ,l :'' -"

G. cor,f,cTluNEA DEltr'TEODOnESOU

--L

J95

sd'qi bd velinulit' Cine cluceveste' ves|e sou Povesie' sD bi venirultl r:1'ultdatli' cu clilNlu' DI50;\NTllcu lllt f 1:lIiPE'

11)

j;l,l,if;:'; v ,,; 1, i, /"",,.r t r l] ': ..:);'il ' " ,1,;:,,1;,;, f''j:l tt' '"
-.iie-rLt ' a ]' ( .r 1 tl:;r l i l r r r b lilj ir L 1 u ( ClL lr ' r v"r '

Susil tunlt, jos[ fulgel'b' untt qerPe be incunjDri" Iedi!6, iedit[,' de Peli![' pelila de crlne' cal ea de osu, osulfl de mduvl', os veninosu; rnEduvarle veninil' vettinulI cell setPinrl I'& $erPoica' bdutil' 'seiPeie :l v6(util, pi garoti s'a luitir qi'n necazu'i a murill' llinli ci,rl,rtl'
le 0l La

Se int6re indlr6tit pe c[rh'urit; se inlalni cu m:Iica Sfnt'l Meria' Maica Sint['-Mlrria din gur['si grfli: -ce te vilili'rburli ? -Ce s6 L[b vliLLl, rnaic[, Sfnlt-Xlii|iii ? Am Plecat'f Pe c[]..A-ult[ intelnitu Qi m'amit

l0

m'a, mulcali P0 nlne'

cu Eerpu-rbura; !efpu-laur&

20

10

- D6r' nu q5'dea, ci te du la fontlna lui Iordanit si ii aPh.ne'nceputa' ' si clesclnth cit unir culitii de gesitil' uda' Ei te . cl. &colo!i-e lecu'
lrt)' \ \ 'l E C I l l : \ 'l Hl l l l s c A l 'l LU

25

30

iliRPELui'
drscilllitorc L \;gt I la l LScrisr.l 1 8 C 5 d u l . ! "l'atu, lJLlcrlres(Il Polil drtl strada

Pestri!a' I6g['tede PeliltI


Dllsc-\\TECUDn $r1tP]l'
-:t I l. IIul':;"i,rl

gi) l'i J''l :J :nY Itr"):il,i;i,1,':ii;.1"r


d ^ ' lr ' ll .iitr st"r ..ill 'i 1cl d-

r ' r r r a s^ A

?lec['rA.uri, pe c[I'A-rftuA [i se inta,lni cu qcrPu'rfur5" Eer:Pu'1'luLa inutca,Pb-lLurA";


IYll-lli,il se vilical:i'ur'!" iJl
I iU I cL l ( d L rB d lr u l I u l - l r . rr I 1 a p J { l]e n ccp u L a l'

Sote'aPune' r6Pune: qdrPe sorelui cum aPusulir i6 Puterea Eefpelui' asia descaoteculfmeu sd 'ie totl veninul[ rdiir' Esi veninu din manh' Ei din PUIPL' din Paima Ei din talpe' din oscioru gi din Piciort'

10

ec, ri,, L beb,.dn. seIl:"":i-':?'":?t:l? 13ti;


Oi ' ,

",-13' a ' .:1 ;i,il,' r o'p.r ra.: i.il'li, -!i'$1 tf' rrL , roll nl:l ro ):1:^ " tl,,'"i-..,11:o, culr. DpsciI a_i!ql l j.crr uu tLc' w '^ .,lii$r,13Io";i .1 ' ,.,i i u l1ll ce g.i . . p' lea: o ll ".1 Ll mu,scatri

e cle

i 1l;j, ;i4,i'! itl;l:.1'.""'i;:;l';:.:' i;.

tr[n]zii.

396

DEsCiNTf,CO.1{BJIgBURANTA.PROCI{O5TICO.

sg ldlnai[ (cutare) culatu, luminatLl, ca 'n {iua maica ce a faPtit, ca stiua din ceri:1, ca ror1&din P[mentU. De la mine desciinbeculU, l""ulu. de 13 dulxnedPJ DE DESCINTECU []'RPX'
IVa l. ianr t s . r j. r t r r l8i3 r l . f r t r r t r r i " 6 t t , i n i L c om t t r a Sl. ilr i u, judel llu Pl J l . o r a l

15

2)

pe cale pe cafale, plin livedea cu flolile, prin lunea cu ielbulile, priu pidui ea cu frunr]cle. Po dlumir m'a 'nt:llnitii
!r',r,r'rul 'u\r,ur; ^ ..-^r ^ r--^tx,,.ti r uuurau'!u' L tr P src

35

(cutare) PIecat.a pe cale,


pe cil al e, plin livcdea cu flolile, prin lunca cu ierburile, pl'in pltdule& cu frr"uqele. Pe drunil I'l 'ntilhtiti qarpcleotrivitit, q6rpcle'ncolbcitt, solzosit, qdt'pele s6rpe fiot'osi. Cu gula l'a ntulctttl, cu Iimb:r l'r inioDltl, cu dinlii 1'tr veninatl. (Cutare) a pl&nsir ti s'& vlictatt. Vllfrtlir rlunului, cornului r'5.d6cina pamontului ti roalulil pe (cutare) I'a[ auqitU, inaintc i-ai etitit : - ce pld,ngi(cutate) si te vaieti ? Cum sd nu plangii qi sd nu md r-aielii, ctr io amri plecatil

siffelo solzoiil, sdrpe fiolos[ ; cu gula 1]1'anutcati:I, cu limba m'a inlepatu, cu dinlii m't venilliltil. Taci, nu mai Plxng", nu te m|li vlieta, cfL uoi |lculir ti'omil da.

Li

1r)

Dc la tttitte descd.ntec[]j:1' r'g111pe,leu J;cultt. ,1n1,1 DE I)ESCINTNCU SORE'SECT'.

;:

lserisii la 18 '1dllpi Ire,Jt6saSaftft din colntlll.i judctuhi I1lbvr]l. Domres{-ji,

20

NouE sor:i i cu noud dttr..ot si c'unil bobil de macir, sg nrl mai aibb,(culare) dolii de capft irici de 16ciLe. Cu plrl I'amit desciuttatt: doru 'nd[r'6t[ :r dr'rt[3I

2i

30

, l . 5 u t r r , n t o - e . . : - o ^ - S . . 'l _ d l l r e r e . r L l c c'l l 'i p r r r i '_ i r n ' .t. o l ! ll nlOrelr:lr Llir ilrrul.r' lrre.PI nll :c rnanifssii, do la rl'rsi,litLtliipallii 1a ai)usulu i l D u _ a n te - , , 'l r r r ,r 'l e 'j l . d r r 1 . , L i n r n u l L l ' c r l u s o f . r e o o : i d u . 0 r . r l ' r l . 'u l " l i r d l rl L r i .u do noud pott'icgle gatlli!.de la drilta spre slanga' n e c . . u d t n 't s p l t i i - . " l . l . ' s i l p 'e l n t r 'u l , r va 5 J i n i f l l:r r i ' i 't a t n l l . . . n l u r , t . t r l f u n i i r 'u r i " , . . ] . a L . l . r I . r r . r t .t t p ' : i r r p r r l r r ' t t r e l e n n u i l . . r t , . e l 0 . e a . s l t '- 1 . i t l m O l . , r i v e f ; U . '- i . t do l' r' rrr 1., , Lio r..c, Jc l' ua d i c i" n,,, n i c id c c u l r . " r, .3. .{iji sc artluOir petricica in vasultl cu &pii'

cot [cTruNEt c. Df,N. Tf,ODORESCU.

Optt sori cu ol)iil duroli c'unl bob[ de mact, 1i se nrr mai aibtr (cutarc) dori de capit hici de lcir I Cu pdtl'a l'aurii desca.ntatii: doru'ndirett a datii I Sdpte sorl cu lepte durori qi c'ur[ bobir de macri, se nu mai aib[ (cutare) dorti de capii llici de lilcir I Cu pr:tra I'amii descantatit: doru 'ndtrdtfi a dati ! Sese soli cu Edseclurot'i qi c'un[ bobir de rnacfi, sd nu rnai aibf (cutare) dol'ii de capU hici de ldcf I Cu pdtra I'amU descilntattl: doru'ndtldtii a datir ! Cinci soli cu cinci durofi qi c'unii bobi de macU, sE nu mai aibA (cutare) dorii de capi hici de 1c[! Cu pCtra I'amii descAntaiit: doru 'ndlrdtl a datf ! Patru soli cu patru durori qi c'unir bobil de macU, se nu n)ai aibb (cutare) doru de capir hici de lecri ! petra I'amii descanlatri: Cu doru'nd[r6li a datt I Trei soli cu trei duroli qi c'unir bobl de macii, sd nu mai aibtr (cutare)

10

dori de capil hici de ldcir ! Cu pdtrr I'amii descantatU: dolu 'nd5,r'Et[ datt ! a uol sol'i cu doud durori !i c'uDil bobir de macir, sE nri mai aibli (cutare) dorii de capii hici de l6cu ! Cu petra I'anri desctntatti: doru tdflrdltr a datir ! Un[ s6re c'uii dur0re c'unir bobir dc macii, Ei sd nu nai aibtr (cutare) dorl de capi hici de lecil ! Cu p6tra I'alrt descantatt: dol'u hdArdtil a dattt I LicI brbii colacir I Ei De Ia mine descenteculU, de la durunetlct liculir 1!

5l

l5

6(

20

6l

rc

,t5

1]ESCANTNCU ITALIANU FNNTRLT GONIREA FAR]TDCUI,Ui. descenteci, intitulati ,'{dlid,e citatii [AcestLi do J. Stormin altictrir1lri ,,Remar.ques soi sur
les loyelles atones du latiD, des iialectes ita. liqnos ot defitalien" iu toir rr, fasc 2, p. 116 djn MLmobes delo, sociit, d,eli.nguistiquctle Parisl
4Ll

Ili Succionno ,'rui j sorci, gli lni bccconllo Polli i Porti, i ini mrngionnogli agll i poLci. Io gridava: corli, corri I n'solci, e'p,.lli, e' p0rci lLrggirvia. Itlalia, trfalia, succinti i solci,

Fu
lia

cu su
le

r.

rlice,uitindLl.ro la s6re,po ca!e'1t:l cinthbolor', rede iu api : credeanricd sdreleml.e'Ircapri, -IIii! ddr ehi a Ibstt in lacir ! C! l"elcrtr J'etricele.cdescii.n rrer ,.lile a a d fi i .dtl l l Ll i ne nu tO.arpsdfel e, rrp.r Ll cafesunl u aluncatocu apaln respantii,.spro-s6r r'6saro,,, Ia j f s0 l l .p;; d.S C rdorul I de ccl .u.

l. Aturci bolnaYuli, dull indemnulii des-

398

DESCiNTECX.hIBARBURARf,A. PROENOSTICE,

bicchinti i poili, manginti i potci, com' e' succionno, com'e'becconno, cottt' e' nulgiorno g1i orci,e'porci e gli agli mii',
T II- { llL csRE,!.

10

ca cb.lirele Sd fi!, vdlsatulir dulce ct n]lereil, sr loslu ea cllinele.

:r

l l n i s L l p s e ri s o i tn ;rtr" l p s oLol i r,

r.if SeDrlcle ilul)rirbLr ji tr-eliliieE0iiist lirt,r : f (^lilln.0.rfii1 ulr tlcbiliQ !ir uliirliilroe p(,r-ri:-r, nliislire, prurrc -N{a!relc !rL1lLrclizit filsc,lc, uri(1Liin acei[ r.U. ?NOGNOSTIC]J POPLIL-{HII IApirrto sub tit]ulir de ,. Cahndarult babel,'r' i n . , C . r l o t ', . i l r t t l . rl- r A r r r . r . , , I . : r r 'r r p o r n .l .: 1818, frg. 32l.

imi ciuguliri,puii spuzelile, imi mancarausturoiulilpolcii. Eri stfiganu: aldlgl, aldrgl t si sobuliL, puii,si porciifuqirlt. si
tr'armecir, falme ci.r, suge sobolii, ciugulepuii, por'oii, nlA.nirncl" curD supscri:i,, 1ti cum ciugulir'li, ctl1l.l1r)il,ncal a polcii Ei usluroiuliL meit. ctl Eoimanele
i}IBAR}}UR,\R]IA, 1r lNoiito scriso in l:lucufescl, 1871.dutrl re' parlsalt lDe[ Dn][x ].
IDlbiilbulalea uu e!te aiirtri rlllii d0sciLlltecil, citir nri credinlii religiosil, a chlei ,Iigirle se !6te nlmirri l)0riir la Iitrilile voclLielot popirro orientale lla consislii ilr darirrr lriiciicatil Iilra astii(], ca i[ lLju&dc.l Deccrlbrc, stilil tecLi|r cendI se celebreziramiuti]ea slintei Draltire Barbarii {Yarvara), lrorluDlcLi .!i ljarbula !i. rintil s{iii Llnqhiisii ,,imbirbureze- po copii, splo in a le indlrlci sperielevaliolel, cLrI1oscute p0poru sub l,)umelo dg ,.tblsatu lnare, rbrsaLf in cruci ti pojalr r beu I t r s alu nLl. ii". Se r 6 u r a l i n e f i , r inr - es iec ir - c lu. u"u nliuf c . . c . , g e , . o ti l J l L i n fruDte, in 0e1 doui obliril $i la buricu, cu ur" nlitd[e]e cu\,irrte:

CocoEiiciutandil de vreine
<- r q lr ar r l nr r c r l n l ^r

n'r,vem[ de ir ttr a ne telie, de ciltil Llp !l,lia .' rL notu. Pjsiclr candii se va pllne cu sp:ltele li,ngl focil, frigil sU nins6rc ne spune t)esbe trutilrirsrir t,e lc,cit. PasirliLe'n bliti.lulf cindir olir sirli sg'olri iuca,
I i( cirndLL rr" sj,ur.iL lirt' ,ln gltit l,

ci, iiurpuiii se vir schiurbl. \ri rLl-riolo cjLndirs'lrlnui. galrlufi 1i sc sfiitlcscir, I,e timpulir sei:lvremea cel bu]]l cli se ra shicir vestescil, Ciorile stliuse gfimadi, cilndii pe susii ciuindil sboffl, i6lna no vestescii zApada, dr vn pldiir sif nolii. Sdrele candil prd pripcsce lllu;.cI, 'nghirrr si rrruscele 0u, lrluir liegre\rit[rsosesae r)este cA,tilde llut,inil tilnDir.

Sd 1i:r,\'drsatuiti dulce
cit ]lllcl ea

si rosiu