Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „Spiru Haret” Facultatea de Arhitectură - București

Anul universitar 2011 - 2012 Anul IV – Semestrul I (sem. 7)

DISCIPLINA: STRUCTURĂ ŞI COMPOZIŢIE URBANĂ (Semestrul 1; 2 credite)

SISTEM DE EVALUARE ȘI STRUCTURA NOTEI în Anul universitar 2011-2012:

Pentru

Nota finală = 10

(100% / 100 puncte)

66% max. / Verificare pe parcurs

34% max. / Colocviu*

26% max. / Testare curentă și prezență

Pentru

Max. 66% = 66 puncte / Verificare pe parcurs

(13 cursuri x 2 puncte max. / curs 0 / 1 / 2)

15% max. / Eseu ** / predare 08.12.2011

25% max. / Referat ** / predare 12.01.2012

Notă* :

Pentru acceptarea la Colocviu se vor acumula minim 33 puncte în sistemul de verificare pe parcurs; un subiect de examinare va fi din Bibliografia indicată (Obligatorie şi Recomandată), celălalt din cursurile/2011-2012 ale disciplinei Structură şi compoziţie urbană.

Notă** :

Pentru realizarea Eseului și Referatului (ambele obligatorii) fiecare student va alege două titluri din Bibliografia obligatorie indicată pentru aceasta disciplină - exceptând, pentru

aceste situaţii, titlul: ”BERZA, V.M. (oct.2011-ian.2012) prelegeri și proiecții digitale, Structură și compoziție urbană, Facultatea de Arhitectură - Universitea „Spiru Haret”, București”.

BIBLIOGRAFIE 1

Obligatorie

ALEXANDER, C., ISHIKAWA, S., SILVERSTEIN, M., JACOBSON, M., FIKSDAHL-KING, I., ANGEL, S.

(1977), A pattern language: Towns, buildings, construction, Ed. Oxford Univ. Press, New York.

BERZA, V.M. (oct.2011-ian.2012) prelegeri și proiecții digitale, Structură și compoziție urbană, Facultatea de Arhitectură - Universitea „Spiru Haret”, București.

BERZA, V.M. (2008), Risc și dinamică urbană, Ed. Universitară ”Ion Mincu”, București.

CHING,F.,D.K. (2007), ARCHITECTURE – Form, Space & Order, The 3rd Edition, Ed. John Wiley & Sons, US.

KOSTOF, S. (1993), The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History, Ed. Paperback, Londra.

KRIER, R. (1979), Urban space, Ed. Rizzoli, New York.

LYNCH, K., HACK, G. (1984), Site Planning, Ed. MIT Press, Cambridge.

*** (2000, 2003), A Companion to the City, Blackwell Publishers Ltd., Ed. by Gary Bridge and Sofie Watson, Oxford, UK.

Recomandată

BACON, E., N. (1976), Design of Cities, Ed. Paperback - Penguin Books, Londra.

CERASI, M. (1976), Lo Spazio Collettivo della Città, Ed. Mazzotta, Milano.

DITTMANN, L. (1967), Stil . Symbol . Strukture, Ed. W.F.Verlag, Munchen-Aachen; Rom.: Dittmann,L. (1988),

Stil, simbol, structură, Col. Biblioteca de artă – Artă și gândire (trad. Amelia Pavel); Ed. Meridiane, București.

GORDON,D., SINKEVICIUS,L., SLAVINKSI,T., BERZA,V-M., TERZIEV,P., RAFAILOVA,G., VALKANOV,Y.,

MIHAYLOVICH,L., SEGKOUNI,M., PALA,L., PAPANIKOLAOU,M. (2007), North-South Interface - PolyMETREXplus RINA; Seria: Strategic Urban Planning Division Reports, Ed. Gordon D., City of Helsinki.

1 Titlurile cuprinse în Bibliografie se găsesc la Biblioteca Națională, la Biblioteca Universității „Spiru Haret” din București, la Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, în magazine de carte, pe site-ul www.scribd.com.

Universitatea „Spiru Haret” Facultatea de Arhitectură - București

Anul universitar 2011 - 2012 Anul IV – Semestrul I (sem. 7)

JACOBS, J. (1961), The death and life of great American cities, Ed. Vintage Books, New York.

KUHN, T.S. (1970), The Structure of Scientific Revolutions, Ed. Univ. of Chicago Press, Chicago.

LYNCH, K. (1984). Good city form, Ed. MIT Press, Cambridge.

SANDU,Al. (1975), Teoria Sistemelor Urbane – partea I-a, Curs, Ed: Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”,

Bucureşti.

SANDU, Al. (2007), Sâmburele care face să crească / The Kernel that Makes it Grow, Colecția Arhiva de idei -

01, Ed. Arhitext, București.

SANDU, Al. (2007), Sub semnul paradoxurilor / Under the Sign of Paradoxes, Colecția Arhiva de idei - 02, Ed. Arhitext, București.

Conf. Dr. Arh. Victoria-Marinela BERZA