Sunteți pe pagina 1din 73

Universitatea Politehnica din Timioara Facultatea de Management n Produc ie i Transporturi

INTEGRARE EUROPEAN
- SUPORT CURS -

Lect.univ.dr. Claudiu Tiberiu ALBULESCU

B B B

CUPRINS
CUVNT NAINTE ....................................................................................................................5 I. ISTORIA UNIUNII EUROPENE...........................................................................................7 1.1. CULTUR I CIVILIZA IE N SPA IUL EUROPEAN .................................................................7 1.2. ETIMOLOGIA CUVNTULUI EUROPA....................................................................................7 1.3. IDEEA DE UNIUNE EUROPEAN ...........................................................................................8 1.4. ETAPELE LRGIRII UE. MEMBRII ........................................................................................9 1.5. SISTEMUL DE GUVERNAN AL UE...................................................................................11 1.6. UE CA ACTOR MONDIAL ....................................................................................................12 1.7. SIMBOLURILE UE..............................................................................................................13 II. TRATATELE UNIUNII EUROPENE ...............................................................................15 2.1. TRATATUL DE LA PARIS ....................................................................................................15 2.2. TRATATUL DE LA ROMA ...................................................................................................15 2.3. TRATATUL DE FUZIUNE DE LA BRUXELLES .......................................................................16 2.4. ACTUL UNIC EUROPEAN ....................................................................................................16 2.5. TRATATUL DE LA MAASTRICHT ........................................................................................16 2.6. TRATATUL DE LA AMSTERDAM.........................................................................................17 2.7. TRATATUL DE LA NISA .....................................................................................................17 2.8. TRATATUL DE LA ROMA II ................................................................................................18 2.9. TRATATUL DE LA LISABONA .............................................................................................19 III. SISTEMUL INSTITU IONAL AL UE ............................................................................21 3.1. PARLAMENTUL EUROPEAN ................................................................................................21 3.2. COMISIA EUROPEAN .......................................................................................................23 3.3. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE .........................................................................................24 3.4. CURTEA EUROPEAN DE JUSTI IE ....................................................................................25 3.5. CURTEA EUROPEAN DE CONTURI ...................................................................................26 3.6. MEDIATORUL EUROPEAN ..................................................................................................27 3.7. INSTITUTII CONSULTATIVE ...............................................................................................27 3.7.1. Comitetul Economic si Social (CES)........................................................................27 3.7.2. Comitetul Regiunilor (CR) .......................................................................................28 3.8. ORGANISME INTERINSTITU IONALE ..................................................................................28 3.9. ORGANISME DESCENTRALIZATE ALE UNIUNII EUROPENE .................................................28 3.10. BANCA CENTRAL EUROPEAN .....................................................................................30 3.11. BANCA EUROPEAN DE INVESTI II (BEI) .......................................................................32 3.12. FONDUL EUROPEAN DE INVESTI II (FEI) ........................................................................33 IV. FONDURILE COMUNITARE..........................................................................................35 4.1. FONDURILE STRUCTURALE................................................................................................35 4.1.1. Fondul European de Dezvoltare Regional .............................................................35 4.1.2. Fondul Social European...........................................................................................37 4.1.3. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural...............................................37 4.1.4. Fondul European pentru Pescuit .............................................................................37 4.2. FONDURILE DE PREADERARE ............................................................................................38

4.2.1. PHARE .....................................................................................................................38 4.2.2. ISPA..........................................................................................................................38 4.2.3. SAPARD ...................................................................................................................39 4.3. FONDUL DE COEZIUNE .......................................................................................................39 4.4. FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE (FED) .....................................................................40 4.5. FONDUL DE SOLIDARITATE AL UE ....................................................................................40 4.6. FONDUL EUROPEAN DE AJUSTARE PENTRU GLOBALIZARE ...............................................40 4.7. FACILITATEA EUROPEAN DE STABILITATE FINANCIAR .................................................41 4.8. PLANUL NA IONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013 I PROGRAMELE OPERA IONALE ...........41 V. FUNDAMENTE TEORETICE ALE INTEGRRII ECONOMICE. VIITORUL PROCESULUI DE INTEGRARE............................................................................................43 5.1. SURSELE I FUNDAMENTELE INTEGRRII ECONOMICE EUROPENE......................................43 5.2. TEORII ECONOMICE ALE INTEGRRII .................................................................................45 5.2.1. Teoria uniunii vamale...............................................................................................45 5.2.2. Teoria specializarii interna ionale ...........................................................................46 5.2.3. Teoria H-O-S ............................................................................................................46 5.2.4. Teoria Lafay .............................................................................................................47 5.2.5. Teoria schimburilor intra-ramura i inter-ramura...................................................47 5.3. STADII ALE INTEGRRII ECONOMICE .................................................................................48 5.4. INTEGRAREA PRIN CONVERGEN .....................................................................................49 5.5. VIITORUL U.E. CTRE FEDERALISM BUGETAR I UNIUNE POLITIC? ...............................49 VI. POLITICILE U.E. ...............................................................................................................51 6.1. POLITICA COMERCIAL .....................................................................................................51 6.2. POLITICA DE CONCUREN ...............................................................................................52 6.3. POLITICA INDUSTRIAL .....................................................................................................53 6.4. POLITICA AGRICOL COMUN ...........................................................................................55 6.5. POLITICA DE EXTINDERE A UNIUNII...................................................................................57 6.6. POLITICA EXTERN I DE SECURITATE COMUN (PESC)...................................................57 6.7. POLITICA FISCAL. BUGETUL UNIUNII ..............................................................................58 6.7.1. Resursele proprii, traditionale, ale Uniunii..............................................................58 6.7.2. Propuneri pentru crearea unor noi resurse proprii .................................................58 6.7.3. Bugetul UE ...............................................................................................................59 VII. UNIUNEA ECONOMIC I MONETAR ...................................................................61 7.1. ISTORIA UNIFICRII MONETARE EUROPENE: SISTEMUL MONETAR EUROPEAN ....................61 7.2. ETAPELE ADERRII LA UNIUNEA ECONOMIC I MONETAR ...........................................62 7.3. TEORIA SPA IULUI MONETAR OPTIM .................................................................................63 7.4. POLITICA MONETAR A UNIUNII I PROCESUL DE CONVERGEN .....................................65 7.5. PACTUL DE STABILITATE I CRETERE (PSC) ....................................................................66 7.6. EXTINDEREA UNIUNII ECONOMICE I MONETARE .............................................................67 VIII. INTEGRAREA ROMNIEI N UE. DRUMUL CTRE ZONA EURO .................69 8.1. PROCESUL ADERRII ROMNIEI LA UE .............................................................................69 8.2. COSTURI I BENEFICII ALE ADERRII .................................................................................70 8.3. PROGRESE N CEEA CE PRIVETE INTEGRAREA ..................................................................70 8.4. ADERAREA ROMNIEI LA ZONA EURO ..............................................................................71 BIBLIOGRAFIE SELECTIV................................................................................................73

B B B

CUVNT NAINTE

Prezentul suport de curs are ca scop oferirea de informa ii despre procesul de integrare european, pentru studen ii din primul an de studiu de la specializarea Administra ie Public, Facultatea de Management n Produc ie i Transporturi din cadrul Universit ii Politehnica din Timioara. Cursul con ine att informa ii despre institu iile Uniunii, programe de finan are, tratate, ct i informa ii despre politicile Uniunii Europene. n contextul crizei interna ionale am eviden iat cteva modificri ce au intervenit n cadrul institu ional al Uniunii dar i n viziunea deciden ilor cu privire la viitorul acesteia. Subliniem totodat, pornind de la teoria integrrii economice i financiare, faptul c procesul de integrare este unul continuu, ce presupune eforturi comune sus inute i este analizat progresul pe care-l face Romnia n acest sens. Con inutul informa ional al cursului este bogat, el contribuind la sporirea cunotin elor studen ilor despre ceea ce nseamn cadrul european de analiz a problemelor economice.

Timioara Septembrie 2011

Autorul

B B B

I. ISTORIA UNIUNII EUROPENE


1.1. Cultur i civiliza ie n spa iul european
Ideea de cultur i civiliza ie n spa iul european a aprut cu mult timp naintea apari iei ideii de Europ unit. Dei ambii termeni pot fi defini i n diferite moduri, se utilizeaz termenul de cultur pentru nglobarea crea iilor sufleteti i spirituale, a sistemelor de idei i valori, iar termenul de civiliza ie pentru a desemna crea iile materiale, mijloacele cu care omul i adapteaz i se adapteaz la mediul nconjurtor. Conceptele de cultur i civiliza ie nu trebuie anlizate separat, ci n unitatea lor, deoarece fiecare termen i are sensul n cellalt. n decursul istoriei, spa iul european, btrnul continent sau lumea veche cum se mai numete, a gzduit o singur familie. Astfel, cu ceva timp n urm, Europa nu avea frontiere i nici pie e delimitate. Istoria ns i-a urmat cursul su propriu iar Europa s-a modelat n func ie de suprema ia geopolitic, economic i cultural a unei zone sau a alteia1: Grecia antic (principala referin din punct de vedere cultural), Imperiul Roman, Imperiul Bizantin. Practic aceste entit i au reprezentat primele ncercri de unire a popoarelor europene.

1.2. Etimologia cuvntului Europa


Numele de Europa provine din mitologia greac, existnd dou principale teorii n acest sens: Europa apare pentru prima data la Hesiod2 n lucrarea Theogenia (Genealogia zeilor). n scrierile sale Europa nu era un continent, ci numele uneia dintre cele 3000 de Oceanide (nimfe ale mrii) fiice ale zeului oceanului (Poseidon) i ale zei ei Tethys (zei a mrii). Tot originea mitologic a cuvntului face legtura dintre numele continentului i fiica mai mic a lui Poseidon, care se numea Europa de Tyr (Fenicia), zei a rpit de Zeus i condus de acesta n insula Creta. Pe lng conota ia mitologic descris mai sus, termenul Europa are i o conota ie ce provine din astronomie (al patrulea satelit, ca mrime, al planetei
1 2

Vartolomei (2008: 9) Poet grec, secolul VIII .Hr.

Jupiter, descoperit de Galilei) dar mai ales o conota ie geografic, Europa desemnnd unul dintre cele mai mici continente din lume, ca suprafa .

1.3. Ideea de Uniune European


Ideea de uniune a statelor de pe btrnul continent a aprut aa cum spuneam, nc din istoria antic, sub egida Imperiului Roman. n perioada Evului Mediu ideea de uniune s-a prezentat mai ales sub forma cretinizrii i a cptat o alt conota ie la Napoleon care spunea: confederatia europeana va fi nfiin at mai devreme sau mai trziu prin for a gndirii. Ceea ce numim n zilele noastre Uniunea European, a luat natere abia dup al Doilea Razboi Mondial. Planul Marshall3, lansat n 1947, a contribuit oarecum la realizarea unei structuri organiza ionale comune. Astfel, la 17 martie 1948, Fran a, Belgia, Luxemburg, Olanda i Marea Britanie au semnat la Bruxelles Tratatul Uniunii Occidentale care prevedea o colaborare n materie economic, social, cultural i de aprare legitim colectiv4. Acestui tratat i-a urmat crearea NATO (North Atlantic Treaty Organization) care a inclus un numr mult mai mare de ri, dar i SUA i Canada, nc puternic prezente n Europa n acea perioad. n acelai timp ideea de Europ Unit a aprut n particular sub impulsul Fran ei i Germaniei. Jean Monnet (om de stat francez) a lucrat n secret la un proiect de punere n comun de ctre cele dou ri a industriilor de crbune i o el (principalele industrii de rzboi din acea perioad). Prin urmare, n primvara anului 1950 acesta propune proiectul su Ministrului afacerilor externe francez Robert Schuman, ce l transmite mai departe cancelarului german Konrad Adenauer care i d acceptul, iar pe data de 9 mai 19505, Schuman face o declara ie public (Planul Schuman), n care invit toate rile interesate s participe la primele baze concrete ale unei federa ii europene. Aceast declara ie reprezint actul de natere a Comunit ii Europene a Crbunelui i O elului (CECO), care st la baza edificiului comunitar, concretizat prin semnarea Tratului de la Paris, despre care vom vorbi n capitolul urmtor.

Plan ce prevedea reconstruirea economiilor europene devastate de rzboi, propus de secretarul de stat american generalul George Marshall. Este vorba despre economiile rilor central i vest europene, ntruct rile din Europa central i de est au intrat sub domina ia sovieticilor. A luat natere astfel cortina de fier, care a separat pentru mult timp Europa n dou lumi diferite. 4 Tot n preajma acestei perioade, la 16 aprilie 1948, a fost organizat la Paris Organiza ia European de Cooperare Economic (OECE), pentru a pune n aplicare planul Marshall sau European Recovery Program (ERP). 5 Data ce devine ziua na ional a Europei.

1.4. Etapele lrgirii UE. Membrii


Pentru a relua ceea ce spunea Jean Monnet, Europa nu poate fi construit ntr-o zi sau un an, ci este nevoie de o aten ie continu i mult timp pentru ca acest proiect s se concretizeze. n 1951, Uniunea European (UE) a fost la nceput rezultatul voin ei celor ase ri fondatoare: Fran a, Germania Federal, Italia, Belgia, Olanda i Luxemburg. Etapele ulterioare are exitenderii UE au fost urmtoarele: n 1973 au aderat la UE: Danemarca, Irlanda i Marea Britanie. n 1981 Grecia se alatur la rndul su comunit ii europene6. n 1986 au aderat Spania i Portugalia. n 1995 ader Austria, Suedia i Finlanda. n 2004 se altura Uniunii Europene cele zece state din Europa central i de est i anume: Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta, Cipru. n 2007, UE s-a extins prin aderarea Bulgariei i Romniei. n prezent, rile candidate la UE sunt Croa ia, Macedonia, Muntenegru, Islanda i Turcia. UE cuprinde n prezent 27 de state. Cteva elemente caracteristice ale statelor membre i ale candida ilor la nivelul anului 2010 sunt prezentate n Tabelul 1.
Tabelul 1. Informa ii generale despre statele UE
Denumirea rii Fran a Germania Italia Belgia Olanda Luxemburg Danemarca Irlanda Marea Britanie
6

Ziua na ional 14.07 31.10 2.06 15.11 30.04 23.06 3.05 21.01 23.04

Regim politic Republic parlamentar Republic federal parlamentar Republic parlamentar Monarhie constitu ional Monarhie constitu ional Monarhie constitu ional Monarhie constitu ional Republic Monarhie constitu ional

Suprafata (km2) 544.000 357.000 301.300 30.500 33.900 2.600 43.100 70.300 243.800

Populatie 59,9 mil. 82,5 mil. 57,9 mil. 10,4 mil. 16,3 mil. 0,5 mil. 5,4 mil. 4 mil. 59,7 mil.

PIB/locuitor (euro) 23.700 23.100 22.800 25.200 25.800 45.900 26.200 28.300 25.300

Moneda Euro Euro Euro Euro Euro Euro Coroana danez Euro Lira sterlin

Abia n Tratatul de la Maastricht din 1992 apare termenul de Uniunea European. naintea acestei date se folosea denumirea de Comunitatea european. Pentru simplificare i pentru a nu crea confuzii, pe parcursul acestui material vom folosi termenul de UE pentru a desemna ideea de Uniune.

Denumirea rii Grecia Spania Portugalia Austria Suedia Finlanda Cehia Polonia Ungaria Slovacia Slovenia Lituania Letonia Estonia Cipru Malta Bulgaria Romnia Croatia Turcia Macedonia Muntenegru Islanda

Ziua na ional 28.10 12.10 10.06 26.10 6.06 06.12 28.10 3.05 23.10 01.01 25.06 16.02 18.11 24.01 16.08 13.12 3.03 1.12 25.06 29.10 17.09 13.07 17.06

Regim politic Republic parlamentar Monarhie constitu ional Republic parlamentar Republic federal Monarhie constitu ional Republic parlamentar Republic parlamentar federal Republic parlamentar Republic parlamentar Republic Republic Republic parlamentar Republic parlamentar Republic parlamentar Republic democrat Republic parlamentar Republic parlamentar Republic parlamentar Republic parlamentar Republic parlamentar Republic Republic Republic

Suprafata (km2) 131.600 504.800 91.900 83.900 410.900 304.500 78.900 312.700 93.000 49.000 20.300 65.300 64.600 45.200 9.300 300 110.900 238.400 56.400 769.600 25.700 13.812 103.000

Populatie 11 mil 42,3 mil. 10,5 mil. 8,1 mil. 9 mil. 5,2 mil. 10,2 mil. 38,2 mil. 10,1 mil. 5,4 mil. 20 mil. 3,4 mil. 2,3 mil 1,4 mil. 700.000 400.000 7,8 mil. 21,7 mil. 4,4 mil. 71,3 mil. 2 mil. 0,63 mil. 0,32 mil.

PIB/locuitor (euro) 17.300 20.900 16.000 26.100 24.600 24.300 14.700 9.800 12.900 11.100 16.400 9.800 8.800 10.400 17.400 15.800

Moneda Euro Euro Euro Euro Coroana suedeza Euro Coroana ceh Zlot Forintz Euro Euro Litas Lats Euro Euro Euro Leva Leu Kuna Lira turceasc Denar Euro Coroana islandez

7.200 1.530 35.400

Sursa: www.europa.eu; www.wikipedia.com

Suprafa a statelor Uniunii Europene este de circa 4 mil. km2 iar popula ia de aproximativ 500 mil. locuitori. Principalele aglomera ii urbane sunt: Paris 11,3 mil. Londra 10,2 mil. Milan 7,3 mil. Madrid 6,1 mil. Barcelona 4,8 mil. O hart a ntinderii UE este prezentat n Figura 1. 10

Figura 1. Harta Uniunii Europene

Sursa: http://europa.eu/about-eu/countries/index_ro.htm

Dupa 1 ianuarie 2007, UE are 23 de limbi oficiale: germana, austriaca, engleza, daneza, spaniola, estoniana, finlandeza, franceza, greaca, maghiara, italiana, letona, lituaniana, malteza, olandeza (neoirlandeza/flamanda), poloneza, portugheza, slovaca, slovena, suedeza, ceha, romna, bulgara7. Limbile de circula ie la nivelul UE sunt engleza, franceza i germana. Legisla ia comunitar este publicat n toate limbile oficiale i poate fi accesat de cet eni dup preferin e. Exista numeroase alte limbi vorbite de europeni, dar care sunt ataate acestei diversit i de limbi na ionale, fcnd parte din patrimoniul cultural. Comisia European pune n aplicare programe destinate nv rii limbilor europene i diversit ii lingvistice.

1.5. Sistemul de guvernan al UE


Guvernan a UE a oscilat ntotdeauna ntre modelul conferin elor interguvernamentale, n care statele i conserv ansamblul prerogativelor i modelul suprana ional unde o parte din suveranitatea statelor este transferat Uniunii. n primul caz sunt de fapt tratate deciziile comunitare sub forma unor acorduri ntre state, ce trebuie adoptate cu unanimitate de voturi. Acest model, aproape de principiul organizrii integrale clasice, este preferat de curentul euroscepticilor. n viziunea lor, doar conductorii statelor na ionale au
7

Dei sunt 27 state membre, se consider c exist 23 limbi oficiale. Spre exemplu, n Luxemburg se vorbete franceza i germana, n Belgia franceza i flamanda, n Irlanda engleza iar n Cipru, greaca.

11

legitimitate democratic pentru a-i reprezenta cet enii. n consecin , statele na ionale sunt cele care trebuie s controleze procesul decizional din cadrul Uniunii. n cel de-al doilea caz, vorbim de un curent eurofil sau federalist. Se consider c institu iile europene trebuie s reprezinte direct cet enii. Pentru acetia, lrgirea Uniunii la 27 de state implic un proces de modificare a lurii deciziilor pentru evitarea blocajelor institu ionale. Iar realitatea crizei recente arat c europenii trebuie s decid ncotro se ndreapt, deoarece eficien a acestui cadru mixt de guvernan este chestionat. n prezent UE utilizeaza un mod de guvernan hibrid, Consiliul de Minitrii fiind format din reprezentan i ai statului i Parlamentul, ce reprezint cet enii UE. Modelul de guvernan a UE reprezint n prezent o miz n ceea ce privete influen a diferitelor institu ii europene: Parlamentul, Consiliul de Minitrii, Comisia European.

1.6. UE ca actor mondial


UE a devenit unul dintre cei mai importan i actori modiali n domeniul economic dar i politic. ncepnd cu 2004, odat cu aderarea la UE a noilor state membre, PIB-ul Uniunii a crescut semnificativ, fiind astzi mai mare dect cel al Statelor Unite. Cu toate c popula ia UE reprezint doar 7% din popula ia mondial, schimburile sale comerciale cu restul lumii reprezint aproximativ o cincime din importurile i exporturile derulate la nivel mondial. UE a dezvoltat rela ii i cu ri europene, care nu fac parte din Uniune. Spre exemplu, spa iul economic european a fost creat n 1994 i asociaz statele membre ale Uniunii cu cele trei state membre ale Asocia iei Europene a Liberului Schimb (Norvegia, Islanda, Lichtenstein)8. Elve ia, un alt membru al acestei uniuni, a refuzat adeziunea la spa iul economic european prin referendum. Acest spa iu a fost creat n ideea unei viitoare aderri a acestor state la UE. De exemplu Norvegia a respins prin vot popular aderarea n du rnduri, n 1972 i 1974. Uniunea a semnat de asemenea acorduri bilaterale cu Elve ia. Exist si alte acorduri bilaterale cu mici ri europene cum ar fi: Andora, Monaco, San Marino sau Vatican.

Spa iul economic european acord celor trei ri partenere dreptul la cele trei mari libert i: a persoanelor, a capitalului, a factorilor de produc ie. n schimb, rile partenere trebuie s demareze implementarea acquis-ului comunitar.

12

1.7. Simbolurile UE
Pentru afirmarea identit ii sale, UE are la baz patru simboluri i anume: drapelul, imnul, ziua na ional i deviza Uniunii. Drapelul european este reprezentat de un cerc format din 12 stele aurii pe un fond albastru. Stelele reprezint popoarele europene, iar cercul este un semn al uniunii lor. Stelele sunt n numr invariabil de 12 i reprezeint conform tradi iei Greciei Antice, un simbol al perfec iunii i plenitudinii (a se vedea Figura 2).
Figura 2. Drapelul Uniunii Europene

Sursa: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_ro.htm

Drapelul a fost adoptat pe 8 noiembrie 1955 de ctre Comitetul de Minitrii al Consiliului Europei, i exprim dorin a ca alte organisme europene s adopte acelai simbol. n 1979 Parlamentul European este pentru prima data ales prin sufragiu universal, iar acest steag a fost considerat la acea dat simbol al UE. Imnul european este Od bucuriei (simfonia IX de Beethoven) ncepnd din 1972. Ziua na ional este 9 mai i face referire la declara ia lui Schuman de la 9 mai 1950, considerat actul de natere a construc iei europene. Deviza UE este uni i n diversitate, ncepnd din 4 mai 2000. Aceast deviz nu ar fi fost considerat ca atare dac Tratatul de la Roma din 2004 (Tratatul pentru o Constitu ie European) ar fi fost ratificat.

13

14

B B B

II. TRATATELE UNIUNII EUROPENE


2.1. Tratatul de la Paris
Tratatul de la Paris a fost semnat la 18 aprilie 1951 i a intrat n vigoare la 23 iulie 1952. A fost semnat de ctre cele 6 ri fondatoare i anume: Fran a, Germania Federal, Italia, Belgia, Olanda i Luxemburg. Obiectivul su consta n punerea n comun a produselor i a consumului aferente industriei de crbune i o el. Tratatul a fost semnat pentru o durat de 50 ani i este considerat actul fondator al Uniunii Europene de azi. Prin acest tratat a luat fiin Comunitatea European a Crbunelui i O elului (CECO). El atest faptul c principiul suprana ional a fost funda ia noii organizri democratice a Europei.

2.2. Tratatul de la Roma


Se numete i Tratatul de instituire a Comunit ii Economice Europene denimirea ini ial i reprezint unul din cele dou tratate fundamentale ale institu iilor politice europene, alturi de Tratatul de la Maastricht din 1992. A fost semnat la 25 martie 1957 i a intrat n vigoare la 1 ianuarie 1958. Prin acest tratat s-au pus bazele Politicii Agricole Comune (PAC). Este singurul tratat de pace, semnat ntre rile beligerante dup cel de-al doilea Rzboi Mondial. La articolul 2 din Tratat este prevzut: comunitatea are ca misiune, ca prin stabilirea unei pie e comune i prin apropierea progresiv a politicilor economice ale statelor membre, s promoveze o dezvoltare armonioas a comunit ii, o expansiune continu i echilibrat, stabilitate crescut, ridicare accelerat a nivelului de trai n rile membre. Practic, dup Tratatul de la Paris care punea bazele CECO, Tratatul de la Roma insituia alte dou comunit i. Comunitatea Economic European (CEE), prima dintre acestea, ce prevedea stabilirea unei politici comune n domeniul agriculturii, transporturilor i rela iilor comerciale externe. Comunitatea European a Energiei Atomice (EUROATOM), ce prevedea integrarea sectorial i o cretere accelerat a industriei nucleare n scopuri civile. Obiectivele politice ale acordului au fost ntrirea rela iilor ntre state i promovarea pcii n Europa. Obiectivele economice ale acordului in de garantarea stabilit ii procesului de extindere, ct i de creterea nivelului de trai i a locurilor de munc. 15

Instrumentele utilizate n ndeplinirea obiectivelor au fost: crearea uniunii vamale prin eliminarea drepturilor de vam i introducerea unui tarif vamal exterior comun; eliminarea restric iilor cantitative; libera circula ie a persoanelor, a serviciilor i a capitalurilor. Se constituie astfel Pia a Comun, care reprezint practic eliminarea barierelor economice dintre statele membre, prin realizarea celor patru libert i: bunuri, persoane, servicii, capitaluri. O parte din obiective au fost atinse abia dup semnarea Tratatului de la Bruxelles n 1965. Tot prin Tratatul de la Roma s-a constituit Comitetul Economic i Social (CES), cu competen a de a da avize institu iilor comunitare n vederea lurii unor decizii cu privire la proiecte de interes comunitar, ct i Banca European de Investi ii (BEI).

2.3. Tratatul de fuziune de la Bruxelles


A fost semnat la 8 aprilie 1965 i a intrat n vigoare la 1 iulie 1967. Prin acest tratat structurile executive ale celor trei comunit i ce rmneau juridic independente fuzioneaz (comunit ile mpr eau deja Curtea de Justitie i Parlamentul). La nivel decizional a rezultat un organism unic care este Consiliul de Minitrii, iar la nivel executiv o singur Comisie (nalta Autoritate). Termenul Comunit i (la plural) i face de asemenea apari ia n acea perioad. Tratatul de fuziune a fost abrogat prin Tratatul de la Amsterdam din 1997.

2.4. Actul unic european


A fost semnat n februarie 1986 i a intrat n vigoare n iulie 1987 la Luxembourg i Haga. Prin acest act s-a modificat CEE, deschizndu-se calea unei pie e unice. Actul a lrgit i ntrit puterea Parlamentului, promovndu-se cooperarea politic. Obiectivul a fost de asemenea organizarea legisla iilor na ionale. O serie de noi politici au fost introduse prin actul unic european n domenii precum: cercetare, mediu, dezvoltare tehnologic, politic regional i domeniul social. Ca urmare a acestui act, agen ii economici i-au adaptat n func ie de noile reguli ale jocului capacitatea de a consuma i circula.

2.5. Tratatul de la Maastricht


Numit i Tratatul UE, a fost semnat la 7 februarie 1992 i a intrat n vigoare la 1 noiembrie 1993. Prin acest tratat se stabilesc cei 3 piloni ai Uniunii. 16

S-a mai stabilit un cadru institu ional pentru Consiuliul European, ct i o procedur de cooperare ntrit. Tratatul a fost semnat de ctre cele 12 state ale Uniunii i a pus bazele Uniunii Economice i Monetare care trebuia s duc la nfiin area i adoptarea euro. A fost ntotdeauna privit ca o prima etap a unui proces n desfurare. Obiectivele Uniunii stabilite prin Tratat erau: promovarea progresului economic i social; afirmarea identit ii uniunii pe plan interna ional; ntrirea protec iei drepturilor cet enilor statelor membre; promovarea libert ii i a justi iei i lansarea ideii de cet enie european.

2.6. Tratatul de la Amsterdam


A fost semnat la 2 octombrie 1997 i a intrat n vigoare la 1 mai 1999. Acest tratat este un rezultat al conferin ei interna ionale a Consiliului European de la Torino. Prin tratat puterile Parlamentului s-au mrit, iar politicile s-au orientat ctre extinderea Uniunii n Europa Central i de Est. Consiliul European decide principalele i noile orientri ale politicii de securitate comun. Cele 4 mari obiective ale tratatului sunt: pregtirea modificrilor institu ionale n vederea extinderii; focalizarea pe probleme omajului i a drepturilor cet enilor; nlturarea ultimelor obstacole n calea liberei circula ii a persoanelor; avansarea Uniunii i influen a sa pe plan international. Prin acest tratat li se d posibilitatea statelor membre s stabileasc ntre ele o cooperare ntrit (integrare ca la carte). Cu scopul de a crete eficien a politicii externe i de securitate comun, tratatul d posibilitatea unor strategii comune implementate de ctre Consiliul European la recomandarea Consiliului UE9. Dac strategia comun nu este adoptat pe baza majorit ii calificate pozi iile urmeaz a fi adoptate pe baza votului uninominal al Consiliului UE (ab inere constructiv).

2.7. Tratatul de la Nisa


A fost semnat la 26 februarie 2001 i a intrat n vigoare la 1 februarie 2003. Prin tratat se fixeaz principiile sistemului institu ional cu 27 de state membre. A avut loc o redistribuire a voturior n cadrul Consiliului, dup metoda votului ponderat. Acest sistem are menirea s favorizeze rile mici, celelalte modificri institu ionale innd de Comisia European (un comisar pentru
9

A se vedea n capitolul urmtor diferen a dintre Consiliul European i Consiliul Uniunii Europene (s-au Consiliul de Minitrii).

17

fiecare stat membru, reducerea numrului de comisari i ocuparea posturilor prin rota ie). Pentru Parlamentul European numrul maxim europarlamentari a fost fixat la 732.

2.8. Tratatul de la Roma II


Tratatul de la Roma II, (Tratatul ce stabileste o constitu ie pentru Europa) a fost semnat pe 29 octombrie 2004 i urma s intre n vigoare la 1 noiembrie 2006. Tratatul a fost semnat de rile membre, dar i de Bulgaria, Romnia i Turcia care erau ri candidate. Dou motive principale au fost avansate pentru elaborarea tratatului: pe de o parte imposibilitatea func ionarii unei Uniuni cu 25 de state membre n aceleai condi ii n care aveam 15 state membre; necesitatea reunirii ntr-un text unic a tuturor tratatelor anterioare. UE nlocuia comunit ile europene (la fel ca n Tratatul de la Maastricht), iar cei trei piloni ar fi trebuit s fuzioneze. Din punct de vedere juridic, tratatul nu se asemana cu o Constitu ie na ional i nu urmarea crearea unui stat european federal sau suprana ional. n domeniul competen elor Uniunii, tratatul avea ntietate n fa a Constitu iilor na ionale, care n bun parte ar fi trebuit modificate. El a fost respins prin referendum na ional n Franta i Olanda n 2005. Principalele dispozi ii ale Tratatului erau: Consolidarea puterii legislative i bugetare a Parlamentului European. Investirea parlamentelor na ionale cu competen e pentru a se asigura respectarea principiului subsidiarit ii. Creterea numrului de domenii n care se aplic votul cu majoritate calificat n Consiliul UE. Definirea mai clar a repartizrii competen elor i responsabilit ilor ntre Uniunea European i rile membre. Includerea n Tratat a Cartei Drepturilor Fundamentale obligatorie din punct de vedere juridic, care garanteaz libert ile i drepturile cet enilor europeni. Alegerea unui preedinte al Consiliului European cu un mandat de doi ani i jumtate, rennoibil o singur dat. Crearea unui nou post de nalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe i Politica de Securitate pentru a se consolida impactul, coeren a i vizibilitatea ac iunilor externe ale UE.

18

2.9. Tratatul de la Lisabona


Tratatul de la Lisabona, cunoscut n faza de proiect sub numele de Tratatul de Reform, este un tratat destinat s nlocuiasc tratatul constitu ional european. Tratatul ce modific tratatele de la Maastricht i Roma, a fost semnat la 13 decembrie 2007. Cum Republica Ceh a ratificat tratatul abia la 3 noiembrie 2009, ultima dintre cele 27 de ri membre care a ndeplinit aceast procedur, el a intrat n vigoare abia pe 1 decembrie 2009. n ianuarie 2007 Germania prelua preedin ia UE i relua procesul de reformare institu ional. Au fost discu ii intense asupra a dou chestiuni: Polonia insista pe implementarea unui mecanism prin care deciziile luate de Consiliul UE s poat fi respinse de rile mici conform tratatului; Italia contesta noua repati ie a numrului de parlamentari (Fran a 74, Anglia 73, Italia 72). Dup negocieri, un deputat suplimentar a fost distribuit Italiei. O nou redistribuire va avea loc n 2014. Ratificrile de ctre statele membre au avut loc n timpul anului 2008, fiind preferat calea parlamentar i nu referendumul. Irlanda a fost constrns prin Constitu ie s organizeze referendum. i Portugalia a ales s organizeze un referendum. Alte prevederi ale tratatului: Uniunea European va avea personalitate juridic (pn acum doar Comunitatea European avea); numrul de comisari va fi redus cu o treime; func ia de preedinte al Consiliului European va fi transformat ntr-una permanent de Preedinte al Uniunii, cu un mandat de 2 ani i jumtate.

19

20

B B B

III. SISTEMUL INSTITU IONAL AL UE


Institu iile comunitare joac un rol esen ial n dezvoltarea Uniunii. Acestea au rolul de crea strategii, de a lua decizii, de a pune n aplicare deciziile luate la nivelul UE i de a le impune statelor membre, dar i de a apra interesul cet enilor. Prin natura lor, institu iile comunitare reprezint interesele statelor (Consiliul), interesele Comunit ilor (Comisia), interesele popoarelor (Parlamentul), interesele juridice (Curtea de Justi ie) i financiare (Curtea de Conturi). Ele beneficiaz de o anumit autonomie juridic, administrativ i financiar i pot fi considerate institu ii fundamentale ale Uniunii. Alturi de acestea, activeaz o serie de institu ii pe care le numim aici auxiliare, dar o serie de organisme financiare.

3.1. Parlamentul european


Parlamentul european reprezinta corpul parlamentar al Uniunii ales direct de cetateni la fiecare 5 ani, incepand cu 1979. A fost stabilit n 1952 sub denumirea de Ansamblul Comun al celor ase (recursorul Parlamentului european). Impreuna cu Consiliul de Ministrii el reprezinta partea legislativa. Sediul sau este la Strasbourg, iar reuniunile plenare i comisiile parlamentare activeaza la Bruxelles. Secretariatul general are sediul la Luxemburg. Parlamentul european spre deosebire de cele nationale nu propune legi (reglementari i directive), dar poate depune amendamente. Parlamentul european controleaza activitatea intitutiilor europene. Consiliul de Ministrii prezinta n fata Parlamentului european un raport de activitate. Parlamentul supravegheaza Comisia Europeana i alege presedintele ei la propunerea Consiliului de Ministrii. El poate aproba nominalizarea sau revoca Comisia printr-o motiune de cenzura. Prin anumite aspecte Parlamentul european i Consiliul se aseamana Senatului (Inalta Camera), respectiv Camera Deputatilor. Nici Parlamentul european i nici consiliul nu pot avea initiative legislative. Acestea sunt rezervate Comisiei. Odata ce o propunere de lege a fost prezentata ea trebuie sa primeasca aprobarea Parlamentului european i/sau a Consiliului. Astfel prin Tratatul de la Maastricht intrat n vigoare n 1993 s-a introdus procedura de co-decizie, care a inlocuit practic procedura anterioara de cooperare. 21

Sectoarele care au ramas sub incidenta procedurii de cooperare primesc avizul simplu al Parlamentului european. Prin Tratatul de la Amsterdam din 1997 puterea Parlamentului european a crescut semnificativ. Acesta, prin procedura de co-decizie contribuie la aoptarea bugetului Uniunii. Parlamentul european are 3 functii esentiale: alaturi de Consiliu are atributii legislative; imparte autoritatea n doemniul bugetar cu Consiliul; exercita un control democratic asupra Comisiei. Parlamentul european are, deci, rol de: co-legislator Parlamentul ia decizii legislative impreuna cu Consiliul. Deciziile luate prin procedura de co-decizie fac referire la: libera circulatie a marfurilor, am muncitorilor; educatie, cultura, sanatate, transport; cercetare i mediu. Aceste domeniiau fost stabiliteprin Tratatul de la Maastricht. Tratatul de la Amsterdam a extins aria decizionala a Parlamentului european n cadrul codeciziei la: cetatenie, descriminare, cooperare vamala, statistica, politica sociala, somaj etc. controlor Parlamentul european da investire Comisiei i membrilor acesteia. Dupa Tratatul de la Amsterdam Parlamentul european a fost insarcinat cu acceptarea/respingerea presedintelui Comisiei i cu audierea candidatilor individuali (comisari). Exempu: 16 martie 1999 membrii Comisiei Santer i-au prezentat n bloc demisia pentru a nu face obiectul motiunii de cenzura a Parlamentului european. trezorier Parlamentul european evalueaza perspectivele financiare plurianuale i decide asupra bugetului Uniunii. Bugetul nu poate deveni operational decat dupa semnarea sa de presedintele Parlamentului european. Parlamentul european are intaietate decizionala n fata Consiliului n ceea ce priveste cheltuielile neobligatorii. Alte actiuni ale Parlamentului european fac referire la formarea de comisii de ancheta (ex. n 1996-97 s-au anchetat cauzele maladiei vacii nebune; n 2006 a pornit ancheta pentru depistarea localizarii trupelor CIA n Europa). n 2004 activitatea Parlamentului prevedea 11 sesiuni saptamanale la Strasbourg i 5 reuniuni a cate 2 zile la Bruxelles. Frecventa reuniunilor parlamentarilor s-a intensificat n ultima perioada. Partidele care fac parte din Parlamentul european sunt, n ordinea reprezentarii: Gruparea Partidului Popular European i a Democratilor europeni (centru-dreapta); Partidul Socialist European (stanga); Gruparea Aliantei Democratice i a Liberalilor pentru Europa (centrudreapta); Gruparea Verzilor i Alianta Liberala (stanga); Stanga unitara Europeana (extrema stanga); 22

Grupul Independentilor (euro-sceptici); Uniunea pentru o Europa a natiunilor (euro-sceptici); Altii. Inainte de extinderea din 2007 Parlamentul european numara 732 parlamentari (Germania 99, Franta, Anglia, Italia 78). Activitatea Parlamentului este sprijinita de 27 de comisii incepand cu anul 1999.

3.2. Comisia European


A fost precedata de Inalta Autoritate (CECO) i instituit prin Tratatul de la Roma (Comisia CEE). Ea este una dintre cele 3 principale institutii ale Uniunii. Din 2007 are 27 de comisari, iar presedintele sau incepand din 2004 este Jose Manuel Barroso. Functia sa principala este de a aplica politicile comunitare. Ea reprezinta totodata un gardian al tratatelor, urmarind respectarea lor. Spre deosebire de guvernele nationale, Comisia Europeana actioneaza independent, dar este responsabila n fata Parlamentului european. Sediul sau este la Bruxelles. Comisarii sunt asistati de un colectiv de aproximativ 20.000 administratori, asistenti i personal auxiliar i este format din 36 de direc ii generale (DG-uri) i servicii, care sunt repartizate n principal la Bruxelles i Luxemburg. Competentele Comisiei sunt: rol de gardian al tratatelor. Comisia poate formula recomandari sau avize pentru a atrage atentia statelor membre cu privire la insuficientele legislative sau la infractiuni. rol de executie a politicilor. Implica prerogative importante, n special n domeniul politicii agricole comune i al concurentei. Comisia a fost gandita ca motor de constructie comunitara, fiind denumita motorul integrarii. rol de a face propuneri legislative. Monopolul de propuneri a Comisiei are i limite. Parlamentul european i Consiliul pot cere Comisiei sa revizuiasca legislatia dintr-un domeniu. Procedura de numire a membrilor Comisiei este urmatoarea: Consiliul cu majoritate calificata propune un candidat la presedentie; Parlamentul european aproba/respinge propunerea cu majoritate simpla; Consiliul aproba cu majoritate calificata lista de comisari propusa de presedinte; colegiul trebuie sa fie aprobat cu majoritate simpla de catre Parlament. n perioada 1999-2004 a activat comisia Romano Prodi. Comisia are un rol de reprezentare a Uniunii. Ea este abilitata sa reprezinte interesele comunitatii pe plan international.

23

3.3. Consiliul Uniunii Europene


Consiliul Uniunii Europene, denumit i Consiliul de Minitri, reprezint, mpreun cu Parlamentul European, ramura legislativ a Uniunii Europene. Consiliul Uniunii Europene este principalul organ legislativ al Uniunii. Trebuie fcut distinc ia ntre Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European i Consiliul Europei. Consiliul European este forul politic suprem al Uniunii Europene. n cadrul UE acesta este institu ia care a promovat n mod decisiv procesul de integrare european. Din 2010 primul preedinte permanent al Consiliului European este Herman Van Rompuy (nainte de aceast data, la fel ca n cazul Consiliului de minitrii, preedin ia era asigurat prin rota ie de ctre un stat membru). Consiliul European este n prezent alctuit din efii de stat i de guvern ai rilor membre, preedintele Consiliului European i Preedintele Comisiei Europene. Consiliul European stabilete liniile i obiectivele politice fundamentale, avnd deci competen e directoare. Consiliul European se ntrunete de cel pu in patru ori pe an (summit UE). Consiliul Europei este o organiza ie interna ional, interguvernamental i regional. A luat natere la 4 mai 1949 i reunete toate statele democratice ale Uniunii Europene precum i alte state din centrul i estul Europei. Este independent de Uniunea European, fiind compus din 47 de state membre. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg. Revenind la Consiliul UE, acesta reprezinta o uniune ce grupeaza ministrii fiecarui stat al Uniunii. Se intruneste la Bruxelles. Presedentia este exercitata timp de 6 luni de catre un stat membru prin rotatie. Presedintele efectiv este ministrul de externe al statului respectiv. Actualmente, preedin ia este de inut de Polonia. Secretarul general era nainte de modificarea tratului naltul reprezentant al PESC. Consiliul este ajutat de un comitet de reprezentanti permanenti format din ambasadorii statelor membre (COREPER). Responsabilitatile Consiliului: coordonarea politica economica a statelor membre; rol legislativ; incheie n numele comunitatii acorduri internationale; formeaza autoritatea bugetara. Intr-o uniune de 27 de state numarul de voturi este cuprins intre 29 voturi (Germania, Franta, Anglia, Italia) pana la 3 voturi (Malta). Romania are 14 voturi. Totalul este de 345 voturi, iar majoritatea calificata este de 255. Proceduri de vot: regula majoritatii simple (14 din 27 state); regula majoritatii calificate (255 din 345 voturi); unanimitatea nu mai este necesara decat n probleme fiscale, de extindere, de revizuire a tratatelor. 24

ncepnd cu 1 noiembrie 2004, pragul majorit ii calificate este atins odat ce sunt ndeplinite dou condi ii: dac majoritatea statelor membre se pronun n favoarea adoptrii propunerii cel pu in 232 de voturi sunt pentru adoptarea propunerii, ceea ce corespunde cu 72,3% din totalul voturilor. ncepnd cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificat se definete ca fiind egal cu cel pu in 55% din membrii Consiliului, cuprinznd cel pu in cincisprezece dintre acestia i reprezentnd state membre care ntrunesc cel pu in 65% din popula ia Uniunii (Regul stabilit prin Tratatul de la Nisa).

3.4. Curtea European de Justi ie


Curtea de Justitie Europeana are sediul la Luxemburg. Judecatorii Curtii trebuie sa asigure uniformitatea interpretarii dreptului comunitar in fiecare stat membru. Pentru indeplinirea acestui rol Curtea de Justitie are competente de solutionare a litigiilor la care se constituie ca parti statele membre, institutiiile comunitare, intreprinderi sau persoane fizice. Mai mult de 8600 de cauze au fost adresate Curtii spre solutionare din anul 1952 cand a fost infiintata. Curtea este chemata sa hotarasca in probleme de natura constitutionala sau de imporatanta economica majora. Principalele atributii sunt: controlul actelor elaborate de institutiile europene; controul respectarii de catre statele membre a dreptului comunitar; interpretarea reglementarilor comunitare. Problemele legate de interpretarea dreptului european se refera la: solicitarile Comisiei, a cetatenilor sau a asociatiilor de cetateni cu privire la nerespectarea de catre statele membre a prevederilor legislative europene; solicitarile statelor membre cu privire la abuzurile Comisiei Europene; jurisdictiile nationale pot cere lamuriri Curtii cu privire la interpretarea dreptului comunitar. Curtea numara 27 de judecatori (1 pentru fiecare stat membru) si 8 avocati generali. Judecatorii si avocatii sunt numiti de catre guvernele statelor membre, de comun acord pe o perioada de 6 ani cu posibilitatea reinoirii mandatelor. Judecatorii desemneaza intre ei prin vot secret un presedinte pe un mandate de 3 ani. Acesta conduce activitatea Curtii, respectiv dezbaterile si reuniunile plenului. El numeste de fiecare data un judecator raportor pentru fiecare caz in parte. Avocatii generali acorda asistenta Curtii in indeplinirea atributiilor sale, prezentand in sedinte deschise impartial avize referitoare la deciziile, spetele Curtii. 25

Rolul avocatilor nu trebuie confundat cu rolul procurorilor (acela de a veghea la respectarea legii) acest rol revenindu-i Comisiei Europene . Curtea se poate intruni in sedinta plenara in Marea Camera alcatuita din 13, 5 sau 3 judecatori dupa caz. Decizii ale Curtii: 1. Recursul privind incalcarea obligatiilor comunitare permite Curtii sa controleze respectarea tratatelor de catre statele membre dupa ce, in prealabil, Comisia a dat posibilitatea statului sa formuleze raspunsuri la acuzatiile aduse. 2. Recursul in anulare prin aceasta procedura, reclamantul cere anularea unui act emis de catre o institutie; acest recurs poate fi formulat de catre statele membre, de institutiile comunitare sau chiar de o persoana fizica. 3. Recursul in carenta (lipsa) permite Curtii sa controleze lipsa de reactie a institutiilor comunitare. Acest tip de recurs nu poate fi introdus insa decat dupa ce institutia in cauza a fost invitata sa actioneze. 4. Amanarile prejudiciare Curtea nu este singura autoritate juridica insarcinata cu aplicare dreptului comunitar. Aceasta revine si institutiilor juridice nationale. Curtii ii pot fi inaintate recursuri limitate indreptate impotriva hotararilor pronuntate de catre Tribunalul de prima instanta. Daca recursul este fondat Curtea poate anula decizia tribunalului. - Tribunalul de prima instan Incepand cu 1989, Curtea este asistata de catre un tribunal de prima instanta compus din 27 de judecatori. Incepand cu Tratatul de la Nisa (2001) Tribunalul se pronunta cu privire la toate recursurile directe, cu privire la toate statele membre sau particulare cu exceptia recursurile destinate Curtii. Sediul sau este la Luxemburg, iar scopul infiintari sale a fost acela de consolida garantiile judiciare acordate prin instaurarea unui al doilea nivel judiciar care permite Curtii sa se concentreze asupra atributiilor de baza. Tribunalul de prima instanta nu este o noua institutie, ci mai degraba o noua componenta a Curtii de Justitie. - Tribunalul func iei publice Incepand cu 2005 acesta a fost infiintat cu scopul de a usura sarcinile Tribunalului de prima instanta i a Curtii. Aceasta jurisdictie permite decizii cu privire la functia publica a UE, anterior exercitata de Tribunalul de prima instanta. Deciziile Tribunalului functiei publice pot fi revizuite de catre Tribunalul de prima instanta si de catre Curte.

3.5. Curtea European de Conturi


A fost instituita prin tratatul de la Bruxeles din 22 iulie 1975 si a intrat in functie in 1977, sediul este la Luxemburg. Gradul de institutie europeana l-a primit la 1 noiembrie 1993 odata cu intrarea in vigoare a tratatului de la Maastricht. Rolul sau este de a controla 26

gestiunea U.E. si a institutiilor sale: Comisie, Parlament, Consiliu, Curtea de Justitie, Banca Europeana si beneficiarii fondurilor europene. Examineaza legalitatea incasarilor si cheltuielilor, iar rapoartele elaborate in fata Parlamentului reprezinta mijloace de presiune pentru o buna gestionare a fondurilor. Curtea este compusa de catre reprezentantii fiecarui stat membru numiti pe o perioada de 6 ani de catre Consiliul U.E. Presedintele Curtii este ales de colegi pentru o perioada de 3 ani. Controlorii sunt sprijiniti de catre 550 profesionisti din statele membre din care 250 sunt auditori.

3.6. Mediatorul European


Avocatul poporului (ombudsman), el intermediaza intre cetateni si institutiile europene. Este abilitat sa primeasca plangeri din partea cetatenilor, a intreprinderilor sau chiar a instantelor europene si sa desfasoare o ancheta pe baza acestora. Avizele sale subliniaza o proasta administrare din partea institutiilor: practici inechitabile, discriminare. Mediatorul poate adresa o recomandare sau semnala Parlamentul. Actioneaza independent si impartial. Functia a fost instaurata prin tratatul de la Maastricht. Grecul Nikifor Diamandourus este mediator din 2003. Sediul este la Strasbourg. Mediatorul transmite un raport anual Parlamentului. In anul 2002 au fost formulate 2511 plangeri din care s-au desfasurat anchete pentru 220, din acestea 75% vizau Comisia Europeana. Institu ia a fost nfiin at prin Tratatul de la Maastricht.

3.7. Institutii Consultative


3.7.1. Comitetul Economic si Social (CES) Este un organism apolitic care ofera reprezentantilor Parlamentului, grupurilor de interese socio-profesionale europene o platforma europeana pentru exprimarea punctelor de vedere cu privire la politicile Uniunii. Opiniile CES sunt transmise Consiliului, Comisiei si Parlamentului avand un rol cheie in procesul decizional. CES a fost infiintat in 1958, prin Tratatul de la Roma, pentru a implica grupurile de interese in piata comuna. Este compus din 344 membrii avand titlul de consilieri. Ei sunt propusi si fac parte din diferite medii socio-economice. Sunt numiti de catre Consiliu pentru o perioada de 4 ani fiind independenti politic. 27

Consultarea CES de catre Consiliul este in anumite situatii obligatorie iar in altele optionala. CES elaboreaza 170 documente/an din care 15% sunt organizate din proprie initiativa. Sediul este la Bruxelles. 3.7.2. Comitetul Regiunilor (CR) Institu ia a Comitetul Regiunilor (CR) este un organism al Uniunii Europene de reprezentare a intereselor locale i regionale care contribuie la ntrirea legturilor dintre cet enii aceleiai regiuni, la apropierea i implicarea acestora n deciziile Uniunii Europene. A fost infiintat n urma tratatului de la Maastricht ca raspuns cererii formulate de autoritatile locale i regionale de a fi reprezentate in cadrul Uniunii. Activitatea sa a debutat n anul 1994. Prin tratatul de la Maastricht si Amsterdam se impune Consiliului sa consulte Comitetul Regiunilor in domeniile social, sanatate, educatie, mediu, formarea profesionala, transporturi. Este compus din 344 membrii numiti de catre guvernele europene pe 4 ani, fiind independenti politic. Se reuneste n ansamblu plenar de 5 ori pe an, lucrarile realizandu-se pe comisii si subcomisii, iar sediul sau se afla la Bruxelles.

3.8. Organisme interinstitu ionale


1. Oficiul pentru Publicatii Oficiale al Comunitatii Europene Este editura institutiilor si a celorlalte organisme ale U.E. Activitatea sa a inceput in 1952 prin publicarea Jurnalului Oficial al CECO si a devenit institutie autonoma in 1969. Sediul sau este la Luxemburg. 2. Oficiul European pentru Selectia de Personal Din anul 2003 recrutarea personalului care lucreaza in institutii are loc prin intermediul EPSO. 3. Scoala Europeana de Administratie Infiintata la 10 februerie 2005 cu scopul de a promova colaborarea intre institutii in domeniul instruirii profesionale si pentru a crea sinergii in utilizarea resurselor umane. Scopul sau este organizarea activitatii de instruire, cursuri de management, instruirea noilor membrii la angajare si pregatirea personalului care trece de la stadiul de asistent la cel de administrator. Sediul este la Luxemburg.

3.9. Organisme descentralizate ale Uniunii Europene


1. Agentiile Comunitare a. Agentia Europeana pentru Siguranta Aeriana are atributii referitoare la reglementari privind siguranta aeriana. Infiintarea sa face parte din strategia 28

U.E. de imbunatatire si mentinere a nivelului de siguranta aeriana in Europa i nu numai. Sediul este la Koln, Germania. Ea opereaza din 2003 b. Agentia Europeana pentru Evaluarea Medicamentelor Londra, din 1993 c. Agentia Europeana pentru Mediu Copenhaga, 1993. d. Fundatia Europeana pentru Formarea Profesionala Turin (Italia), 1994. e. Agentia Europeana pentru Reconstructie Salonic (Grecia), 2000. (de ex: Reabilitare Kosovo). f. Agentia Europeana pentru Sanatate si Securitate in Munca Bilbao (Spania), 1994. g. Autoritatea Europeana pentru Securitate Alimentara Parma (Italia), 2002. h. Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima Lisabona, 2003. i. Observatorul European pentru droguri si toxicomani Lisabona, 2003. j. Centrul European de Monitorizare a Rasismului si Xenofobiei Viena, 1997. k. Centrul European pentru dezvoltarea formarii profesionale Tesalonic (Grecia), 1995. l. Fundatia Europeana pentru imbunatatirea conditiilor de viata si de munca Dublin, 1975. m. Oficiul European pentru varietati vegetale Angers (Franta),1995. n. Centrul de Traduceri pentru institutiile U.E. Luxemburg, 1994. o. Oficiul pentru Armonizarea in piata interna Alicante (Spania),1994. p. Agentia Europeana pentru Securizarea Retelei si Informatiilor Heraklion, Creta (Grecia), 2004. q. Centrul European pentru prevenirea si controlului maladiilor Stockholm, 2004. r. Agentia Feroviara Europeana Valenciennes (Franta), 2004. s. Agentia Europeana pentru Managementul Cooperarii operationale la frontierele externe Varsovia, 2004. t. Agentia Europeana pentru produse chimice Helsinki, 2007. In constructie mai sunt: Autoritatea Europeana de Supraveghere; Agentia Comunitara a Controlului Pescuitului; Agentia Drepturilor Fundamentale. 2. Agentii de politica externa si securitate comuna a. Agentia Europeana de Aparare Bruxelles, 2004. b. Institutul de Studii de Securitate al U.E. Paris, 2002. c. Centrul de Sateliti al UE Madrid, 2002. 3. Agentii de cooperare n domeniul justitiei a. Colegiul European de Politie Hampshire, 2000. b. Unitatea de Cooperare Judiciara Europeana (EUROJUST) Haga (Olanda), 2002. 29

c. Oficiul European de Politie (EUROPOL) Haga, 1992. 4. Oficiul statistic al U.E. (EUROSTAT).

3.10. Banca Central European


1) Descriere Este insarcinata cu politica monetara din statele din zona Euro. Sediul se afla la Frankfurt. Guvernatorul BCE este Jean Claude Trichet. Sistemul european de banci centrale (SEBC) include BCE si Bancile Centrale Nationale (BCN) din cele 27 de state membre ale UE. Eurosistemul este compus din BCE si Bancile Centrale Nationale din zona Euro. Spre deosebire de BCN din zona Euro, cele care nu fac parte din eurosistem se bucura de autonomia politicii monetare dar nu iau parte la deciziile de politica monetara. Conform tratatelor principalul obiectiv al eurosistemului este stabilitatea preturilor. Fara a prejudicia acest obiectiv eurosistemul sprijina politicile generale ale Uniunii. Misiunile fundamentale ale SEBC sunt: implementarea politicii monetare in zona euro; desfasurarea operatiunilor valutare; gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre; gestionarea sistemelor de plati. Procesul de luare a deciziilor este centralizat la nivelul BCE in cadrul Consiliului Guvernatorilor si al Directoratului. Consiliul Guvernatorilor se compune din membrii directoratului si din guvernatorii bancilor centrale nationale a statelor membre, care nu fac parte din cele ce beneficiaza de o derogare (Marea Britanie, Suedia, Danemarca). Principalele responsabilitati ale Consiliului sunt: luarea deciziilor conferite de eurosistem; definirea politicilor monetare ale zonei euro si definirea obiectivelor monetare intermediare. Directoratul include presedintele, vicepresedintele si alti 4 membrii, toti avand o experienta profesionala monetara recunoscuta pe plan mondial. Membrii directoratului sunt numiti de comun acord de catre guverne sau sefii de stat a tarilor membre la recomandarea Consliului U.E. si dupa o consultare cu Parlamentul si Consiliul Guvernatorilor. Directoratul exercita atributii delegate de Consiliul Guvernatorilor. Eurosistemul este independent, nici BCE nici BCN nu pot solicita sau accepta instructii de la un organism exterior.

30

Statutul sistemului european de banci centrale prevede urmatoarele masuri pentru garantarea stabilitatii functionarii Consiliului de Guvernatori si al Directoratului: mandat pe cel putin 5 ani pentru guvernatori care poate fi reinnoit; mandat pe 8 ani pentru membrii directoratului (nu poate fi reinnoit); guvernatorii nu pot fi revocati doar daca nu mai indeplinesc conditiile necesare pentru exercitarea functiei sau daca au comis o greseala grava. Capitalul BCE este de 5 miliarde EURO subscris BCN in functie de PIB si de populatie. BCN a statelor care nu paticipa la eurosistem contribuie cu 7% din capitalul subscris la costurile de functionare ale BCE. Rezervele valutare ale BCE sunt de 40 miliarde euro, 15% sunt contributii in aur si 85% contributii in dolari si yeni japonezi. 2) Cadrul operational al eurosistemului Institutul Monetar European (precursorul al BCE) a elaborat cadrul operational al politicii monetare unice. Abia din 1998, Consiliul Guvernatorilor a inceput sa ia decizii cu privire la cadrul operational. 3) Instrumentele si procedurile politicii monetare a) Operatiunile de Open Market Aceste operatiuni joaca rol important in politica monetara pentru gestionarea lichiditatilor bancare, iar cele 5 tipuri de instrumente de care dispune eurosistemul pentru operatiunile de open market sunt: operatiuni de cesiune temporara (sub forma imprumuturilor garantate) se manifesta in emiterea unor certificate sau in schimbul de devize; sunt efectuate la initiativa BCE si pot avea loc prin cererea de oferta normala, rapida sau prin procedurile bilaterale. operatiuni principale de refinantare constau in furnizarea lichiditatilor cu o frecventa regulata, saptamanala, si cu o scadenta de 2 saptamani. operatiuni de refinantare de termen lung lichiditatile se acorda cu o frecventa lunara si scadenta la 3 luni. Cererile de oferta din partea BCE urmeaza un calendar predefinit. operatiunile de reglaj fin sunt efectuate ad-hoc pentru asigurarea lichiditatii pietei in vederea asigurarii pilotajului ratei dobanzii. operatiunile structurale au loc prin emiterea de certificate, recurgandu-se la cesiunea temporara sau operatiuni ferme. Sunt efectuate de catre BCE pentru ajustarea pozitiei structurale a eurosistemului fata de sectorul financiar. b) Facilitati permanente Permit furnizarea sau retragerea de lichiditati de pe o zi pe alta si indica orientarea generala a politicii monetare si incadrarea zilnica a ratei dobanzii. Cele 2 tipuri de facilitati permanente sunt: 31

facilitati de imprumut marginal pe care partenerii pot sa le utilizeze pentru obtinerea de la BCN de lichiditati in schimbul activelor eligibile de pe o zi pe alta. Rata dobanzii aferenta facilitatilor de imprumut marginal constituie in mod normal un plafon pentru rata dobanzii de piata in acea piata n acea zi. facilitatile de depozit se utilizeaza pentru construirea de depozite de pe o zi pe alta la BCN. Rata dobanzii la acestea reprezinta celalalt plafon de pe rata dobanzii de pe piata. c) Rezervele obligatorii Consiliul Guvernatorilor BCE a decis ca sistemul de rezerve obligatorii sa fie utilizat pentru stabilizarea ratei dobanzii pe piata. Marimea rezervelor obligatorii pentru fiecare institutie se detremina in functie de bilantul sau. Pentru a raspunde obiectivului stabilizarii ratei dobanzii eurosistemul permite institutiilor sa constituie rezerve folosind o medie a datelor din bilant. Rezervele obligatorii sunt remunerate la o rata ce corespunde dobanzii medii pe perioada de constituire. d) Garantiile Exista o gama larga de garantii si sunt doar pentru institutiile care participa la constituirea rezervelor obligatorii, care au acces la facilitatile permanente. Sunt folosite i pentru operatiunile de reglaj fin. In acest caz, BCE limiteaza garantiile. In cazul operatiunilor ferme nu exista nici o restrictie cu privire la garantii. Drept garantii pot fi luate in calcul activele eligibile.

3.11. Banca European de Investi ii (BEI)


Institutie financiara a Uniunii care are drept obiectiv acordarea de imprumuturi in sensul finantarii proiectelor de investitii din cadrul Uniunii. A fost creata prin tratatul de la Roma (1958) si are sediul principal la Luxemburg. In 2004, capitalul BEI se ridica la 163,3 miliarde euro. Grupul BEI, compus din BEI si din FEI (Fondul European de Investitii), creat in 2000 si are drept scop punerea in comun a tuturor mijloacelor de investitii din cadrul Uniunii intr-o singura institutie. In cadrul grupului, FEI are drept actionar principal BEI, cu 62% din ac iuni. Rolul BEI este, in principal, acela de a imprumuta bani in vederea sustinerii proiectelor de investi ii din statele membre. Acestea trebuie sa contribuie la dezvotarea economica si sociala a membrilor Uniunii. In principal se acorda imprumuturi zonelor sarace din cadrul UE. BEI poate sa faca investitii in afara Uniunii pentru obtinerea de profit. Imprumuturile implica plata unei dobanzi din partea beneficiarilor. Conducerea BEI este formata din: 32

Consiliul Guvernatorilor (cei 27 de ministrii de economie ai tarilor din Uniune) defineste strategia bancii; Consiliul de Administratie insarcinat cu aplicarea politicilor; Comitetul de Directie asigura functionarea zilnica a bancii; Comitetul de verificare asigura auditul. Actionarii BEI sunt cele 27 tari membre U.E. Contributia lor este fixata in functie de PIB in momentul aderarii.

3.12. Fondul European de Investi ii (FEI)


Rolul sau este acela de a sprijini dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. El intervine cu capital risc si instrumente de garantare provenind fie din capitaluri proprii, fie de la BI. FEI reprezinta un parteneriat public privat, din structura sa tripartida fac parte ca actionari: BEI, U.E reprezentata prin Comisie, un numar semnificativ de banci si institutii financiare europene. FEI contribuie la realizarea obiectivelor comunitare: dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere, cresterea economica, ocuparea fortei de munca, dezvoltarea regionala. Sediul sau este la Luxemburg.

33

34

B B B

IV. FONDURILE COMUNITARE


4.1. Fondurile structurale
Din anul cu 1989, ac iunea fondurilor structurale are la baz patru principii: concentrarea; programarea; parteneriatul; complementaritatea. Primul obiectiv al fondurilor structurale se refer la prioritatea politicilor de coeziune n snul statelor Uniunii. Dou treimi din aceste fonduri sunt destinate regiunilor cele mai defavorizate aflate n proces de recuperare a decalajelor avnd, un PIB/cap de locuitor inferior la 75 % din media european. Bugetul pentru perioada 2007-2013 este de 308 miliarde euro. Al doilea obiectiv al fondurile structurale vizeaz refinantarea zonelor aflate n dificultate (spre exemplu, zone rurale care depind de o anumit industrie sau anumit zon de pescuit). Aceste fonduri comunitare ce servesc obiectivelor structurale sunt: Fondul European de Dezvoltare Regional FEDER; Fondul Social European FSE; Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural FEADR; Fondul European pentru Pescuit FEP. 4.1.1. Fondul European de Dezvoltare Regional FEDER este destinat dezechilibrelor dintre regiuni fiind creat n 1975. El este de departe cel mai important fond structural ca amploare, programele de dezvoltare regional fiind naintate de statele membre Comisiei pentru a stabili obiectivele prioritare. FEDER finan eaz: ajutoare directe pentru investi iile n ntreprinderi (n special, IMM-uri) n vederea crerii de locuri de munc; infrastructuri legate, n special, de cercetare si inovare, telecomunica ii, mediu, energie i transporturi; instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regional etc.) destinate s sprijine dezvoltarea regional i local i s favorizeze cooperarea ntre orae i regiuni; 35

msuri de asisten tehnic. FEDER a fost sprijinit n perioada 2000-2006 de aa numitele ini iative comunitare. Acestea au avut menirea s completeze interven iile FEDER, fiind controlate la nivel na ional: INTERREG al crui obiectiv era stimularea cooperrii transfrontaliere, transna ionale i interegionale; LEADER viza promovarea dezvoltrii rurale prin sprijinul grupurilor de ac iune local; EQUAL prevedea dezvoltarea practicilor de lupta contra discriminrii i inegalit ii de pe pia a muncii; URBAN favoriza revitalizarea economic i social a oraelor sau surbubiilor aflate n criza. n contextul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, a fost demarat cooperarea ntre Comisia European (DG Regio), Banca European de Investi ii i alte institu ii financiare pentru sprijinirea rilor beneficiare. Astfel, au fost stabilite trei ini iative dup cum urmeaz: JASPERS Asisten comun pentru sprijinirea proiectelor n regiunile europene este un instrument de asisten tehnic pentru cele dousprezece ri care au aderat la UE n 2004 i 2007. Prin acest instrument, statelor membre n cauz li se ofer sprijinul de care au nevoie pentru a pregti proiecte importante de nalt calitate, care urmeaz a fi cofinan ate din fonduri ale UE. JEREMIE Resurse europene comune pentru microntreprinderi i IMM-uri este o ini iativ a Comisiei Europene dezvoltat mpreun cu Fondul European de Investi ii. Aceast ini iativ promoveaz utilizarea instrumentelor de inginerie financiar pentru a spori accesul IMM-urilor la finan are, prin interven ii ale fondurilor structurale. JESSICA Sprijin european comun pentru investi ii durabile n zonele urbane este o ini iativ a Comisiei Europene dezvoltat n cooperare cu Banca European de Investi ii (BEI) i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB)10. Aceast ini iativ sprijin dezvoltarea urban durabil i regenerarea prin mecanisme de inginerie financiar. JASMINE Ac iune comun de sprijinire a institu iilor de microfinan are din Europa urmrete s ofere asisten tehnic, dar i sprijin financiar furnizorilor de microcredite nebancari i s i ajute s realizeze o cretere a calit ii activit ii proprii, s se extind i s dobndeasc un caracter durabil. JASMINE urmrete, de asemenea, promovarea bunelor practici n
Banca de Dezvoltare a fost infiintata in 1956 in cadrul unui acord partial al Consiliului Europei. Ea numara in prezent treizeci si opt de state membre. Obiectivul sau prioritar este de a le ajuta sa rezolve problemele sociale ce decurg din prezenta refugiatilor, a persoanelor deplasate sau a victimelor catastrofelor naturale sau ecologice. In prezent, domeniul de actiune al Bancii depaseste obiectivele sale prioritare pentru a tine seama de noile prioritati sociale si economice, in special ameliorarea conditiilor de viata ale grupurilor sociale vulnerabile cum sunt populatia care traieste sub pragul de saracie, copiii abandonati, persoanele cu handicap si minoritatile etnice.
10

36

domeniul microcreditelor i conceperea unui cod de conduit pentru institu iile de microcredite. 4.1.2. Fondul Social European FSE a fost creat n 1960, fiind principalul instrument al politicii sociale comunitare. El promoveaz reorientarea profesional sau reconversia ct i crearea a noi locuri de munc. Este cel mai vechi dintre fondurile structurale, iar bazele sale au fost puse prin Tratatul de la Roma (1957). FSE sprijin ac iunile statelor n urmtoarele domenii: adaptarea lucrtorilor i a ntreprinderilor; sisteme de nv are pe toat durata vie ii, conceperea i diseminarea unor forme inovatoare de organizare a muncii; mbunt irea accesului la un loc de munc al persoanelor n cutarea unui loc de munc, a persoanelor inactive, a femeilor i a emigran ilor; integrarea social a persoanelor defavorizate i combaterea tuturor formelor de discriminare pe pia a muncii; consolidarea capitalului uman prin aplicarea unor reforme ale sistemelor de nv mnt i prin activit ile de conectare n re ea a unit ilor de nv mnt. 4.1.3. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) contribuie la ndeplinirea obiectivelor de creere a competitivit ii agricole i forestiere, de management agricol i mediu, de mbunt ire a calit ii vie ii i diversificarea activit ilor economice n perimetrele ce variaz de la zone rurale cu popula ie redus pn la zonele rurale periurbane aflate n declin sub presiunea centrelor urbane. Denumirea anterioar a fondului era Fondul European de Orientare i Garantare Agricol (FEOGA), fiind instrumentul principal al politicii agricole comune (PAC). A fost nfiin at n 1962, odat cu implementarea PAC. Fondul sus ine i promoveaz restructurarea n domeniul agricol, incluznd dou sec iuni: cea de garantare prin care se sus in nivelurile pre urilor la export sau stabilitatea pre urilor produselor agricole; cea de orientare contribuie la ra ionalizarea i modernizarea structurilor agricole. 4.1.4. Fondul European pentru Pescuit Fondul European pentru Pescuit (FEP) implementeaz Politica Comun de Pescuit care se refer la asigurarea pe termen lung a activit ilor de pescuit printr-o exploatare eficient a resurselor acvatice, prin dimensionarea flotelor de 37

pescuit, precum i dezvoltarea i mbunt irea vie ii marine, a lacurilor i zonelor de coast afectate de activit ile intensive de pescuit i acvacultur. A fost implementat n 1994 purtnd denumirea de Instrumentul Financiar de Garantare a Pescutitului (IFOP), avnd ca misiune atingerea unui echilibru ntre resursele sectorului piscicol i exploatarea acestora i concentrnd toate resursele i instrumentele financiare ce in de activitatea de pescuit.

4.2. Fondurile de preaderare


Au menirea s sus in investi iile necesare implementrii acquis-ului comunitar ct i dezvoltarea rilor candidate. 4.2.1. PHARE PHARE (Polonia i Ungaria: Asisten pentru Restructurarea Economiilor lor) a fost lansat n 1989 ca urmare a cderii regimurilor comuniste din Europa Central i Oriental. Dac la nceput a vizat doar Polonia i Ungaria el a fost extins i la celelalte state candidate din Europa Central i de Est, inclusiv Romnia. Prin PHARE, care reprezint instrumentul financiar al strategiilor de preaderare, s-au promovat att ntrirea institu ional i armonizarea legisla iei, ct i cooperarea transfrontalier i cadrul necesar implementrii fondurilor structurale. Pn n anul 2000, rile din Balcanii Occidentali (Albania, BosniaHer egovina, Croa ia i Macedonia) au beneficiat la rndul lor de programul PHARE. ncepnd cu 2001 a fost implementat un program de Asisten Comunitar pentru Reconstruc ie, Dezvoltare i Stabilitate n Balcani (CARDS). n 1997 s-au pus bazele programului Agenda 2000 prin care au fost nfiin ate nc dou fonduri menite s completeze ac iunile PHARE (ISPA i SAPARD). 4.2.2. ISPA ISPA (Instrumentul Structural de Preaderare) a fost conceput de ctre Comisie pentru a ajuta statele candidate s satisfac exigen ele comunitare n domeniul mediului i al transportului. Dup modelul fondurile de coeziune, de programul ISPA au beneficiat statele candidate ncepnd cu anul 2000. Bugetul anual este de cca. 2 miliarde euro din care s-au finan at direct proiecte de mediu, care au permis implementarea directivelor europene n domeniu.

38

4.2.3. SAPARD SAPARD (Programul Special de Aderare pentru Agricultura i Dezvoltare Rural) a devenit opera ional n 2000, fiind destinat rilor candidate n vederea implementrii politicii agricole comune n domeniul mbunt irii calit ii alimentelor, dar i n vederea dezvoltrii activit ilor rurale precum turismul. Aceste msuri fac parte din parteneriatele de aderare ncheiate ntre Comisie i rile candidate. Bugetul total n perioada 2000-2006 a fost de 250 miliarde euro.

4.3. Fondul de coeziune


A fost creat n 1993, contribuind la realizarea proiectelor n domeniul mediului i infrastructurii de transport (este fondul care continu finan area de tip ISPA dar de aceast dat, pentru rile membre). Fondurile de coeziune au menirea s reduc disparit ile economice i s stabilizeze economia. Din aceste fonduri se finan eaz pn la 85% din cheltuielile eligibile ale unui proiect. Fondurile se adreseaza statelor membre ale cror PNB/locuitor este mai mic decat 90% din media Uniunii. Fondurile se aloc cu condi ia respectrii unor programe de convergen ct i a satisfacerii cerin elor monetare i a pactului de stabilitate i cretere. Fondurile de coeziune trebuie s reprezinte continuarea unor programe de convergen economic. Fondul de Coeziune finan eaz ac iuni care fac parte din urmtoarele domenii: re ele transeuropene de transport, n special proiectele prioritare de interes european definite de Uniunea European; proiecte de mediu. n acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, n proiecte din domeniul energiei sau al transporturilor, atta vreme ce acestea prezint avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetic, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea intermodalit ii, consolidarea transporturilor publice etc. Pentru perioada 2007-2013, Fondul de Coeziune se adreseaz urmtoarelor ri: Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceh, Romnia, Slovacia, Slovenia i Ungaria. Din vechii membrii, patru ri au putut benficia de fonduri de coeziune: Spania, Grecia, Irlanda i Portugalia. Spania este eligibil n prezent, pe baz tranzitorie, deoarece PNB-ul su pe cap de locuitor este inferior mediei nregistrate pentru Uniunea European cu 15 state membre11. Din 2003 PNB-ul Irlandei pe cap de locuitor a depit media statelor europene i ara n cauz nu a mai putut beneficia de aceste fonduri.
11

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_ro.htm

39

4.4. Fondul european de dezvoltare (FED)


Este instrumentul principal de sprijin comunitar al statelor din Africa Central i a teritoriilor care fac parte din statele membre, cu statut de foste colonii (n prezent, rile din grupul APC Asia, Pacific, Caraibe12). Tratatul de la Roma din 1957 a prevzut crearea acestui fond, ini ial pentru sprijinirea rilor africane, nc colonii la acea vreme. Chiar dac o pozi ie a fost rezervat pentru FED n bugetul comunitar din 1993, n urma unei cereri a Parlamentului European, acesta nu intr nc n cadrul bugetului general al Comunit ii. El este finan at de ctre statele membre i este gestionat de un comitet specific. Bugetul destinat a crescut continuu. ncepnd din 2008 s-a convenit ca teritoriile foste colonii s beneficieze de finan are prin bugetul general. Din 1957 i pn n prezent, au fost 10 programe ale FED, cunoscute sub denumirea de Conven iile de la Lome, Yaounde sau Cotonou.

4.5. Fondul de Solidaritate al UE


A fost implementat ca urmare a inunda iilor din vara anului 2002 din Europa Central. Prin seceta din 2003 din Europa Occidental, s-a confirmat importan a acestor fonduri i a organizrii eficiente a solidarit ii europene. Fondul de solidaritate al UE (FSUE) a fost instituit pentru a permite Comunit ii s rspund rapid, eficient i cu uurin situa iilor de urgen . Obiectivul acestui fond este de a facilita exprimarea solidarit ii UE fa de popula ia unui stat membru sau n curs de aderare, care a fost afectat de un dezastru natural major. Pn n prezent, au fost sprijinite 23 de ri europene diferite, suma total alocat depind 2,4 miliarde de euro.

4.6. Fondul European de Ajustare pentru Globalizare


Fondul European de Ajustare pentru Globalizare (FEAG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrtorilor care i-au pierdut locul de munc ca urmare a efectelor globalizrii, astfel nct acetia s-i gseasc un nou loc de munc ct mai repede. Un stat membru (n numele lucrtorilor disponibiliza i) poate solicita Comisiei Europene finan are din FEAG atunci cnd sunt concedia i peste 1 000 de lucrtori sau, cnd este afectat un numr mai mic de lucrtori, n numite condi ii speciale.
Ion Jinga, Andrei Popescu, Integrarea Europeana - Dictionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
12

40

4.7. Facilitatea European de Stabilitate Financiar


Facilitatea European de Stabilitate Financiar (FESF) reprezint un instrument special finan at de ctre statele membre ale zonei euro, pentru a combate criza datoriei suverane din Europa. A fost stabilit de ctre cele 27 de state membre al UE pe data de 9 mai 2010, cu scopul de a asigura stabilitatea financiar n Europa, prin acordarea sprijinului necesar statelor aflate n dificultate. Sediul Consiliului de coordonare al acestui fond este la Luxembourg iar BEI ofer servicii de management al trezoreriei i sprijin administrativ n acest scop. n legtur cu acest fond, a fost propus lansarea Mecanismului European de Stabilitate (ESM), pentru sprijinirea statelor cu probleme financiarfiscale din zona euro. ara care beneficiaz masiv n prezent de acest sprijin este Grecia.

4.8. Planul Na ional de Dezvoltare 2007-2013 i programele opera ionale


Planul Na ional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care Romnia va ncerca s recupereze ct mai rapid disparit ile de dezvoltare socio-economic fa de Uniunea European. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economic i social i reprezint documentul de planificare strategic i programare financiar multianual care va orienta i stimula dezvoltarea socio-economic a Romniei n conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. PND reprezint un instrument de prioritizare a investi iilor publice pentru dezvoltare. Ca diferen major ntre PND si Cadrul Strategic Na ional de Referin (CSNR)13, este de men ionat c, din punct de vedere al finan rii, CSNR este sus inut exclusiv din Fondurile Structurale i de Coeziune i cofinan area na ional aferent, n timp ce PND include i alte finan ri (programe de investi ii na ionale i locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rural i pescuit, etc.). Programele opera ionale (PO) sunt documentele prin care se realizeaz implementarea ac iunilor strategice prevzute n CSNR i accesarea efectiv a instrumentelor structurale. Au fost elaborate apte PO dup cum urmeaz: Programul Opera ional Sectorial Creterea Competitivit ii Economice (POS CCE); Programul Opera ional Sectorial Transport (POS Transport); Programul Opera ional Sectorial Mediu (POS Mediu); Programul Opera ional Regional (POR);
13

Document de referin pentru programarea Fondurilor Structurale i de Coeziune.

41

Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative (PO DCA); Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU); Programul Opera ional Asisten Tehnic (PO AT).

42

B B B

V. FUNDAMENTE TEORETICE ALE INTEGRRII ECONOMICE. VIITORUL PROCESULUI DE INTEGRARE


5.1. Sursele i fundamentele integrrii economice europene
Termenul a integra este asociat no iunilor de a ngloba, a ncorpora respectiv a armoniza ntr-un tot unitar. Integrarea economic nu trebuie confundat cu globalizarea economic (aceasta din urm include toate statele i nu se refer la o anumita zona geografica). Prin urmare, integrarea poate fi definit ca opera ie ce const n asamblarea diferitelor pr i ale unui sistem i asigurarea compatibilit ii lor precum i buna func ionare a sistemului n ansamblu. Astfel, integrarea este procesul prin care se realizeaz att fenomenul de globalizare (vorbim de o integrare n cadrul economiei globale) dar i fenomenul de regionalizare (acest fenomen poate fi asociat spre exemplu cu integrarea n Uniunea European). Literatura de specialitate confer no iunii de integrare economic interna ional numeroase sensuri cum ar fi: trecerea de la micro la macro spa ii, absen a discriminrilor sau eliminarea progresiv a lor, stabilitate i eficien economic a rela iilor dintre state, crearea unor ansambluri economice tot mai vaste. n plus, exist diverse clasificri ale procesului de integrare. Timbergen face distinc ia ntre integrare negativ (eliminarea tuturor discriminrilor i restric iilor n calea circula iei mrfurilor i a factorilor de produc ie) i integrare pozitiv (modificarea instrumentelor i institu iilor existente, implementarea unor noi politici comune, creterea bunstrii). O distinc ie este facut i ntre integarea formal (presupune schimbri ale reglementrilor n vederea ob inerii compatibilit ii lor) i integrarea informal (se refer la dinamica produc iei, a comer ului i a sistemelor de comunica ii). Specificul procesului european de integrare const ns n (Vartolomei, 2008): a) o integrare realizat prin drept procesul de integrare european este subordonat prin dreptul comunitar care primeaz dreptului na ional iar cet enii pot s reclame satisfacerea intereselor lor pe baza dreptului comunitar. b) o integrare realizat prin etape (integrare indirect, iar n prima faz o integrare negativ) integrarea european nu se poate realiza dect progresiv, exist o dinamic specific a integrrii europene. 43

c) o integrare realizat prin diferen iere este o integrare n cercuri concentrice, care cuprinde nucleul dur, state apropiate de nucleul dur, statele asemntoare, statele cu structuri diferen iate. Ideea de integrare a statelor europene a dat natere la diverse abordri. O prim abordare a fost cea federalist, enun at de Coudenhove-Kalergi. El a lansat primul su apel la unitatea Europei n octombrie 1922 iar n anul urmtor propunea primul proiect modern al unei Europe unite, prezentat n cartea sa Pan-Europa14. Conform acestei abordri, statele na ionale i-au pierdut ra iunea de a fi deoarece nu pot garanta securitatea politic i economic a cet enilor lor i ar trebui s fac loc unei federa ii de tipul Uniunea European bazat pe o constitu ie pregtit de o adunare constituant i aprobat prin referendum (la aceast idee s-a revenit prin Tratatul de la Roma II). Aceast concep ie federalist, fiind de sorginte politic, era aproape imposibil de pus n practic imediat dup rzboiul mondial, ntre fotii inamici, rmnnd totui n dezbaterea de adncire a integrrii. Abordarea func ionalist se bazeaz pe studiile lui David Mitrany15, i reprezint una din cele trei mari abordri liberale ale rela iilor interna ionale (pe lng liberalismul i idealismul interna ional). David Mitrany considera cauza rzboiului ca fiind na ionalismul i sublinia astfel necesitatea de unitate a na iunilor. O abordare care s-a impus, a fost aceea care a combinat cele dou abordri expuse anterior. Tehnocratul Jean Monnet a realizat statul-na iune european n lumea modern i a vzut nevoia de a crea o pia comun larg i dinamic, o pia continental enorm, la scal european. Vorbim despre federalism func ional i sectorialismul. Alte bordri mai recente n legtur cu procesul de integrare european, sunt cele transna ionaliste, neofunc ionaliste i interguvernamentaliste. Transna ionalismul l are ca reprezentant pe Karl Deutsch (teoretician remarcabil n domeniul politicii interna ionale i construirii termenului de na iune), care definete integrarea interna ional drept creerea ntr-un teritoriu a unui sentiment de comunitate, institu ii i practici destul de puternice pentru a asigura atingerea ateptrilor n schimbrile pacifiste n folosul popula iilor. Neofunc ionalismul, denumit, de asemenea, curent eurocentric, apropiat de metoda Monnet, construit pe contribu iile tiin ifice ale lui David Mitrany, este o teorie a integrrii regionale, bazat pe date empirice. Integrarea era privit ca un proces inevitabil, mai mult dect o stare de fapt dezirabil, care a putut fi introdus de elitele politice i tehnocratice ale societ ilor statelor implicate. Interguvernamentalismul presupune o integrare ca urmare a discu iilor ntre guverne. Analiza liberal interguvernamental nu poate explica ns cum

Silai G. (2005), Teoria Integrrii, Editura Orizonturi Universitare, Timioara, p.64. David Mitrany (1888 25 iulie 1975), s-a nscut n Romnia i a fost naturalizat de ctre Marea Britanie, fiind cunoscut pentru lucrrile sale n domeniul func ionalismului. A se vedea http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Mitrany
15

14

44

interesele na ionale exprimate prin negocieri interguvernamentale pot fuziona pentru a permite integrrii europene s se aprofundeze. n concluzie, diverse teze au fost propuse n ceea ce privete procesul de integrare. Dar aa cum am artat n primul capitol al lucrrii, guvernan a UE a oscilat ntotdeauna ntre modelul conferin elor interguvernamentale, n care statele i conserv ansamblul prerogativelor i modelul suprana ional.

5.2. Teorii economice ale integrrii


5.2.1. Teoria uniunii vamale n acest caz, teoria integrrii deriv din cea a liberului schimb i are la baz analizele privind oportunitatea crerii uniunilor vamale i regionale. Teoria reia ipotezele abordrii neoclasice: concuren pur i perfect; mobilitate interna ional a produselor, imobilitatea factorilor de produc ie. Teoria uniunii vamale introduce de asemenea ipoteze simplificatoare cum ar fi costuri de produc ie constante sau elasticitate nul a cererii fa de pre . Conform teoriei, integrarea are diverse efecte n economie. a) Efectele de creare i de deturnare de comer Prin creare de comer se n elege apari ia de noi fluxuri comerciale n cadrul uniuniilor vamale care nlocuiesc sursele mai pu in eficiente cu altele mai performante. Dac sursele altenative provin din afara uniunii vamale cu factori din cadrul uniunii, atunci, n urma liberalizrii schimburilor comerciale i a instituirii unui tarif vamal comun, se vorbete despre efectul de deturnare de comer (factorii provin din interiorul uniunii, ei sunt exploata i n afara uniunii, iar produsul finit se ntoarce n interiorul uniunii). Analiza pe baza structurii comer ului este important n msura n care proasta gestionare a resurselor asociat cu deturnarea de comer constituie costul fundamental al acordurilor comerciale interna ionale. b) Efectele asupra raportului de schimb Varia ia termenilor de schimb reprezint un aspect important al acordurilor comerciale. Pentru ameliorarea raporturilor de schimb n cadrul uniunii sunt necesari trei factori: dimensiune adecvat a uniunii vamale (cu ct dimensiunea este mai mare, cu att raportul de schimb crete); un tarif vamal comun ridicat; substitu ia bunurilor ntre uniunea vamal i restul lumii are efecte asupra pre urilor de import i de export. Din teoria uniunilor vamale se degaj astfel urmatoarele idei:

45

creterea de comer va fi cu att mai important, iar deturnarea cu att mai scazut cu ct uniunea vamal reprezint o regiune economic mai extins; nivelul probabil al deturnrii de comer este cu att mai sczut cu ct nivelul schimburilor interna ionale ale rilor membre este mai mic n raport cu comer ul na ional; o uniune vamal este cu att mai eficient cu ct protec ia ce a existat anterior a fost mai mare; crearea de comer este cu att mai probabil cu ct economiile rilor membre sunt concuren iale. c) Efectele dinamice ale integrrii economice Economia de scara reprezinta un proces microeconomic care se caracterizeaza prin cresterea dimensiuni productiei si scaderea costurilor. Acestea sunt la randul lor interne (apar la nivelul firmelor individuale) si mai pot fi economii de scara externe(apar la nivelul industriilor si sunt legate de o buna organizare a factorilor de productie). Cresterea productivitatii apare datorita economiei de scara, transferului de know-how si fenomenelor de invantare. 5.2.2. Teoria specializarii interna ionale Func ionarea integrrii economice regionale are la baz teoria avantajelor comparative. Ricardo spunea c rile trebuie s se specializeze n produc ia bunurilor pentru care au un avantaj comparativ. Pentru ca schimburile comerciale s fie eficiente, este suficient ca fiecare ar s se specializeze n produc ia de bunuri pentru care este cea mai bine plasat. Ipotezele teoriei sunt: mobilitate relativ a factorilor, compensat de mobilitatea absolut a produselor; n interiorul fiecrei na iuni exist o concuren perfect. 5.2.3. Teoria H-O-S A fost dezvoltat de ctre doi suedezi i un american Heckscher-OhlinSamuelson i reprezint modelul standard al teoriei comer ului interna ional. Modelul H-O-S i teoria propor iei factorilor de produc ie elaborat pe baza lui, au nsemnat reformularea principiului ricardian al avantajelor relative n comer ul interna ional, de data aceasta pe baze marginaliste, neoclasice. n acest model, schimburile interna ionale au la baz diferen ele n ceea ce privete dotarea cu factori de produc ie. Ei preiau de la Ricardo cel pu in patru elemente i anume: conceptele de cost relativ, avantaj relativ, avantaj reciproc, precum i concluzia practic, adic politica liberului schimb. Ei resping categoric dou elemente din teoria ricardian i anume: teoria valorii bazat pe munca ncorporat n bunurile economice i ipoteza imobilit ii factorilor de produc ie, infirmat de practica exportului de capital i a migra iei interna ionale a minii de lucru. 46

Concluziile modelului sunt: avem o specializare par ial a fiecrei ri n bunurile care ncorporeaz factori de produc ie unde aceast ar este bine plasat; avem o egalizare a pre urilor relative a bunurilor ntre ri; randamentul adus de factorul de produc ie mai rar n fiecare ar scade, n timp ce randamentul factorului abundent crete. 5.2.4. Teoria Lafay n aceeai direc ie se nscrie i teoria lui Lafay. Acesta consider c specializarea interna ional se bazeaz pe principiul avantajului comparativ, iar fiecrei no iuni trebuie s i se atribuie locul su n cadrul diviziunii interna ionale a muncii. Autorul identific patru surse structurale de specializare: dotarea favorabil cu resurse naturale; scderea relativ a costurilor prin alegerea segmentelor celor mai bine adaptate la factorii economici de produc ie; scderea costurilor la nivel microeconomic; ob inerea de elemente de monopol prin crearea de noi produse. S-a demonstrat ns empiric (cu ajutorul datelor statistice) c teoriile clasice nu s-au aplicat. Spre exemplu, Leontief a demonstrat paradoxul teoriei H-O-S care sus inea c SUA dispune de un avantaj relativ n producerea de bunuri intensive n capital i nu n munc. Prin urmare au luat natere alte teorii n domeniul comer ului interna ional menite s explice procesul de integrare. 5.2.5. Teoria schimburilor intra-ramura i inter-ramura Studiul lui Fontagne a fost dezvoltat pe exemplul comer ului european din anul 1997. El lua n calcul trei tipuri de fluxuri comerciale posibile: schimbul de produse similare diferen iate orizontal; schimbul de produse diferen iate vertical (cu dublu sens); schimbul inter-ramura (cu un singur sens). Bunurile diferen iate orizontal ce fac obiectul schimbului ntre dou ri sunt realizate cu ajutorul unor tehnologii identice, ceea ce nseamn c func ia de produc ie este identic. Schimbul de produse diferentiate vertical provine din ramuri ce utilizeaz tehnici diferite. Astfel, un produs de calitate superioar care necesit o tehnologie avansat, are nevoie de un volum relativ ridicat de cercetare i un volum de munc redus (produsele diferen iate vertical implic schimburi ntre ri cu niveluri de dezvoltare diferite). Schimburile inter-ramur care privesc ri foarte diferite din punct de vedere al dezvoltrii tehnologice i al dotrii lor cu factori.

47

5.3. Stadii ale integrrii economice


Dei integrarea reprezint din punct de vedere comercial o solu ie intermediar ntre liberul schimb i autarhie (economie nchis) obiectivul economic al acesteia rmne, ca i n cazul liberului schimb, ob inerea unei eficien e economice ridicate. Integrarea economic implic pe de o parte dezvoltarea privilegiat de rela ii comerciale, economice i financiare cu un numr restrns de parteneri, iar pe de alt parte, eliminarea tuturor formelor de discriminare ntre economiile acestor ri. n literatur sunt cunoscute cinci stadii de integrare (Diaconescu, 2002). zona de liber schimb se caracterizeaz prin aceea c statele membre elimin dintr-o dat sau progresiv taxele vamale sau restric iile cantitative pentru mrfuri; uniunea vamal fa de forma precedent de integrare este instituit un tarif vamal comun i se practic o politic vamal comun fa de ter i; pia a comun (unic) este o form mai ambi ioas de integrare care implic un plus fa de uniunea vamal i anume: libera circula ie a persoanelor, a capitalurilor, echivalarea diplomelor, libertatea de stabilire a ntreprinderilor n orice stat membru, unificarea tuturor pie elor, etc.; uniunea economic pe lng principiile pie ei unice se promoveaz armonizarea politicilor economice generale; uniunea economic i monetar (sau integrarea economic total) implic unificarea politicilor monetare, fiscale, sociale. Urmarea logic a integrrii economice este uniunea politic care presupune o politic extern i de aprare comun precum i institu ii cu caracter suprana ional. UE a fcut pai importan i n acest sens. Stadiile integrrii economice sunt prezentate n Tabelul 2.
Tabelul 2: Grade de integrare economic Eliminarea Politica de Mobilitatea Politici obstacolelor integrare factorilor de economice n calea comun produc ie comune schimbului DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA Cursuri de schimb fixe (moneda unic) DA

Liber schimb Uniune vamal Pia comun

Uniune DA DA economic Uniune DA DA economic i monetar Sursa: Rollet i Huart (1995: 17).

48

Procesul de integrare este un proces liniar n care fiecare nivel trebuie atins nainte de a se trece la urmtorul. n concluzie, mecanismul integrrii presupune: crearea unui spa iu economic comun; circula ia liber a factorilor de produc ie; consumarea eficient a resurselor economice; realizarea unor politici economice, monetare, financiare i sociale comune; realizarea unei politici externe i de aprare comun. Ca principale surse de ctig ale integrrii sunt: eficien ridicat a produc iei prin adncirea specializrii pe principiile avantajelor comparative; un nivel al produc iei mai mare, datorat unei mai bune exploatri ale economiilor de scar; pozi ie de pia mbunt it pe plan interna ional; creterea concuren ei, a calit ii i a productivit ii.

5.4. Integrarea prin convergen


Creterea i convergen a au devenit cuvintele cheie pentru UE extins, n virtutea realizrii procesului de integrare. Conceptul de convergen , este utilizat frecvent n analizele economice, iar n contextul european aceast no iune face referire la convergen a unui ansamblu de indicatori macroeconomici, desemnnd o no iune economic sau monetar, care presupune ca performan a rilor europene s se apropie de rile cu cele mai bune rezultate, n materie de termeni reali sau n materie de termeni nominali. No iunea de convergen face referire, n limbajul curent, la reducerea decalajelor n domeniul performan elor, ca o condi ie pentru a asigura omogenitatea economico-social. Pentru a desemna convergen a economiilor Uniunii Europene, literatura de specialitate a consacrat termenul de convergen real, nominal, structural (a se vedea Vartolomei (2008), despre care vom vorbi n detaliu n penultimul capitol al lucrrii.

5.5. Viitorul U.E. Ctre federalism bugetar i Uniune politic?


Problema de fond este de a ti exact ce formul viitoare mbrac procesul de integrare european, deoarece devine evident c reproducerea modelelor existente, este un drum fr ieire. O alt problem de fond este de a realiza un nou model de integrare politic, ce s permit: s depeasc formula statului na iune; s existe un sistem care s respecte identit ile na ionale. 49

Uniunea European n prezent nu este o federa ie deoarece Comisia European nu e un guvern federal, Consiliul de Minitri, nu e o camer a senatului, Parlamentul nu are o putere a camerei deputa ilor, Curtea de Justi ie de la Luxemburg nu e o curte suprem de justi ie, dei n acest ultim caz, deciziile sale sunt impuse statelor membre. Tratatele comunitare nu sunt o constitu ie a Europei celor 27, cu toate c a existat o ncercare timid n acest sens. Datorit acestui fapt n timp ce statele sunt constituite pe baza dreptului constitu ional, Uniunea European este fundamentat pe drept interna ional. Exist trei teze privind viitorul Uniunii Europene: Teza francez. Plecnd de la necesitatea respectrii identit ii na ionale, aceasta sus ine formula federalizrii statelor na ionale, care s aib elemente proprii actualelor state na ionale dar s se bazeze pe alt dinamic. Teza german. Prevede c prerogativele Uniunii Europene se vor limita la regularizarea pie ei unice, la conducerea politicilor comune, n timp ce n domeniile extern (securitate, armat), statele membre i vor pstra competen ele actuale iar ac iunea de legiferare s fie npr it ntre Parlamentul European i Parlamentele na ionale iar puterea executiv s apar in Comisiei Europene. Ideea german cu privire la o formul federal de concep ie diferit se apropie de teza Marii Britanii care are la baz principiul suveranit ii i al minimizrii procesului integrativ. Regatul Unit opune tezei franceze o op iune suveranist i minimalist cu privire la integrarea european: suveranitatea s apar in statelor membre iar integrarea s fie ct mai redus. Viitorul integrrii europene poate fi analizat i dintr-un alt punct de vedere. Uniunea este cuprins n prezent ntre dou procese: de adncire i de extindere. Procesul de extindere, implic obligatoriu o Europ cu geometrie variabil. Se impune existen a unei flexibilit i, astfel nct s permit statelor doritoare s intre n structur iar vechii membri s-i conserve eficacitatea structurilor. Integrarea diferen iat reprezint pactul de flexibilizare care nseamn o Europ cu mai multe viteze sau o Europ la charte16. Teza privind o Europ cu mai multe viteze nseamn crearea unui nucleu dur, apoi cercuri n cadrul crora fiecare ar particip numai la acele ac iuni pentru care e pregtit. Nucleul dur se mai numete cooperare ntrit. Nucleul dur ar reprezenta primul ansamblu al structurilor europene urmnd apoi cel de-al doilea constituit din statele apropiate nucleului dur etc. Aceast concep ie a cercurilor concentrice se impune cu ct crete numrul membrilor comunit ii. Acest proces a dominat procesul de lrgire. De cealalt parte, Europa la charte presupune c fiecare ia ce i convine din comunitate sau din structurile europene, dar aceast tez a fost deja respins.

16

Termenul provine de la Carta social european, care reprezint o conven ie a Consiliului Europei ce garanteaz drepturile sociale i economice ale omului.

50

B B B

VI. POLITICILE U.E.


6.1. Politica comercial
nc prin Tratatul de la Roma, politica comercial comun a fost inclus ntre instrumentele principale de realizare a integrrii pie elor na ionale ntr-o pia regional unic cu scopul accelerrii creterii economice, a ridicrii eficien ei i competitivit ii economice i a crerii premiselor de adncire a integrrii inter-statale. Realizarea unei politici comerciale comune a fcut parte din planul ini ial de integrare economic european, astfel c politica comercial a UE (ini ial CEE) este comun n linii mari n raport cu restul lumii nc din 1968, odat cu realizarea Uniunii Vamale. La baza politicii comerciale comune se afl Tratatul de la Roma, al crui titlu I din partea a II-a se numea Libera circula ie a mrfurilor. n cadrul acestuia se fceau referiri la urmtoarele aspecte17: eliminarea taxelor vamale ntre statele membre; instituirea tarifului vamal comun; eliminarea restric iilor cantitative ntre statele membre; practicile de dumping. Pricincipalul obiectiv al politicii comerciale este de a promova produsele comunitare n fa produselor provenind de la ter e state. De asemenea este promovata puterea comercial a Uniunii pe plan interna ional. Politica comercial se aplic cu ajutorul anumitor instrumente. Cel mai important este tariful exterior comun. Aceasta cuprinde un ansamblu de drepturi vamale aplicate tuturor produselor ce provin din afara Uniunii. Taxele vamale percepute n acest sens alimenteaz bugetul Uniunii. Politica comerciala comun con ine i msuri antidumping. Aceasta se realizeaza atunci cand un ter stat vinde produsele mai ieftin pe o pia extern dect o face pe propria pia , adic dect pe pia a sa na ional. Politica comercial presupune luarea de msuri protec ioniste atunci cnd industria unui stat membru sau cea a unui stat al Uniunii se afl n pericol. Institu ia nsrcinat n acest sens este Comisia European. Pentru ncheierea acordurilor internationale ea trebuie s primeasc acordul Consiliului UE. Trebuie men ionat c politica comercial comun a Uniunii Europene are trei dimensiuni:
17

Silai et al. (2005: 198).

51

a) dimensiunea multilateral, realizat n cea mai mare parte n cadrul Organiza iei Mondiale a Comer ului (fostul GATT18), care are drept scop promovarea regulilor privind accesul la pie e n contextul asigurrii unei guvernan e globale efective. Astfel, ca urmare a celor opt runde de negocieri multilaterale desfurate sub egida GATT, regulile i deciziile GATT au fost preluate n acquis-ul comunitar, s-a dezvoltat un sistem de drept al comer ului interna ional i s-a realizat o liberalizare destul de extins a comer ului dintre membrii GATT. b) dimensiunea bilateral/regional, care este reflectat prin acordurile bilaterale negociate i ncheiate de Uniunea European n afara negocierilor multilaterale din cadrul OMC i prin adoptarea unor msuri specifice cu ri ter e sau cu asocia ii regionale. Principalele acorduri bilaterale/regionale de acest tip ale Uniunii Europene includ: acordurile de comer liber cu Asocia ia European a Liberului Schimb, Mexic, Africa de Sud, Elve ia; uniunile vamale cu Turcia, Andorra i San Marino; acordurile europene ncheiate la nceputul anilor 90 cu rile din Europa central i de est. c) dimensiunea unilateral, care const n adoptarea i implementarea de ctre Uniunea European a unor msuri unilaterale drept instrumente suplimentare de politic comercial n scopul asigurrii dezvoltrii i/sau stabilit ii politice corespunztor priorit ilor politice ale Uniunii. Forma cea mai des regsit a acestor msuri este cea a concesiilor comerciale acordate de Uniunea European rilor ter e pe baza unui interes economic pentru accelerarea comer ului cu o anumit regiune i creterea avantajelor economice pentru ambele pr i. n aceast categorie se includ dou mari categorii de acorduri: acordurile de parteneriat economic negociate cu rile ACP (Africa, Caraibe, Pacific); acordurile mediteraneene, n cadrul crora se cuprind acordurile cu Algeria, Egipt, Israel, Liban, Maroc, Organiza ia pentru Eliberarea Palestinei, Siria i Tunisia.

6.2. Politica de concuren


Aceasta trebuie s permit i s promoveze apari ia i dezvoltarea ntreprinderilor evitndu-se tototdat micrile de concentrare care pot conduce la pozi ii de monopol. Acest politic favorizeaza integrarea pie elor i vegheaz asupra procesului de integrare. Astfel, pe de o parte realizarea unei concuren e perfecte pe Pia a Intern nu trebuie s rezulte din slbirea competitivit ii ntreprinderilor europene pe pia a mondial, iar pe de alt parte, eforturile de liberalizare s nu amenin e men inerea serviciilor de interes general. In ceea ce priveste monopolul statului, in principal gestiunea retelelor a fost mentinuta datorita economiilor de scara, iar in ceea ce priveste prestarea de servicii acestea au fost deschise concurentei. De exemplu n Franta si Anglia
18

n englez: General Agreement on Tariffs and Trade.

52

retelele feroviare au fost pastrate, dar operarea serviciilor a fost deschisa concurentei, diferiti investitori putand opera pe diferite tronsoane (se remarca si in Romania o astfel de situatie). Politica de concuren a UE ac ioneaz prin prisma mai multor reguli, aplicate firmelor sau statelor. Regulile aplicate intreprinderilor sunt urmatoarele: sunt interzise intelegerile intre intreprinderile si abuzurile de pozitii dominante (Microsoft a fost acuzata n 2004 de catre Comisie de un dublu abuz de pozitie dominanta dup ce Volkswagen fusese acuzat n 1998 c nu a respectat regulile concurentei); pentru stabilirea unei pozitii dominante produsul trebuie delimitat, la fel si piata; o intreprindere poate sa se afle intr-o pozitie dominanta pe o singura piata, cu un singur produs; controlul concentrarii a fost adopatat in 1989 i implica notificarea actiunilor de fuziuni si achizitii catre Comisie; verificarea are loc in cazul in care se atinge unul din urmatoarele praguri: cifra de afaceri a celor 2 intreprinderi la nivel mondial depaseste 2,5 miliarde de Euro; cifra de afaceri a unei firme implicate la nivel european depaseste 100 milione euro; se notifica Comisia daca n fiecare din cel pu in 3 state membre, cifra de afaceri realizat individual de catre cele 2 intreprinderi este este mai mare de 25 milioane de Euro, iar cifra de afaceri totala realizata de toate intreprinderile este mai mare de 100 milioane. Regulile aplicate statelor : ajutoarele publice compatibile cu piata comuna pot face referire doar la evenimente sociale, evenimente exceptionale de dezvoltare a unor regiuni sarace si de promovare a culturii; n toate celelalte cazuri ajutoarele sunt interzise. Marea majoritate a statelor au instituit autoritati de reglementare independente pentru monopolurile istorice. Au drept scop: acordarea licentelor de operare; supravegherea autoritatilor de monopol; controlul accesului la facilitatile esentiale; respectarea serviciilor esentiale. De exemplu piata telecomunicatiilor a fost liberalizata in anii 1990 dar in ceea ce priveste piata de electricitate deschiderea s-a operat gradual (34% in 2003). Liberalizarea serviciilor postale a avut loc intre 1999 i 2009.

6.3. Politica industrial


Obiectivul Agendei de la Lisabona depinde intr-o mare masura de capacitatea Uniunii de a creste competitivitatea industriei manufacturiere (34 53

milioane persoane, dar mai mult de 80% din cheltuielile de cercetaredezvoltare). Prin aceasta Agenda s-a stabilit o strategie n anul 2000 destinata sa reprezinte o axa majora a politicii economice la nivelul Uniunii. Obiectivul este acela ca Uniunea sa devina pe parcursul unui deceniu ,,economia bazata pe cunostinte, cea mai competitiva i dinamica din lume, capabila de o crestere economica durabila, insotita de o ameliorare cantitativa si calitativa a nivelului ocuparii i a coeziunii sociale. Strategia de la Lisabona are la baza trei concepte economice: inovarea ca motor al schimbului economic; economia bazata pe cunoastere; rennoirea economic i social. Comisia s-a interesat in mod particular de procesul de dezindustrializare i de procesul de delocalizare. O problema aparte la nivelul UE a fost inregistrata de industria siderurgica, afectata de reducerea consumului de otel. Autoritatile europene au intervenit inca din 1997 pentru a adapta oferta la cerere. Actiunile intreprinse anterior de autoritati au fost: planul 1981-1985 prin care pentru o perioada de 5 ani capacitatile de productie erau reduse cu 32 milioane tone si dispareau 250 mii de locuri de munca; planul 1988-1990 viza reducerea productiei cu 30 milioane si restructurarea a 80 mii locuri de munca; planul 1993-1995 prevedea restructurarea a 50 mii de locuri de munca si a capacitatilor de productie cu 30 milione de tone de otel si 19 milioane tone produse laminate. In ceea ce priveste industria textil, UE este cel mai important importator de materiale textile i de imbracaminte, cel mai mare exportator de produse textile i al doilea exportator mondial de imbracaminte. Multe dintre companiile de profil instalate aici au delocalizat n favoarea statelor din Asia de sud-est. In industria de radio-navigare s-a urmrit implementarea programului european de navigare prin satelit - Galileo - ca un concurent al sistemului GPS american. Desi a reprezentat ncepnd cu 2005 un mare consumator de resurse financiare, acest program s-a dovedit un eec. In sectorul cercetare-dezvoltare obiectul Comisiei este ca la nivelul Uniunii aceste cheltuieli s reprezinte cel putin 3% din PIB din care 2/3 sa fie efectuate de sectorul privat. Domeniile prioritare cercetarii-devoltarii sunt: actiuni comune (90% din bugetul Uniunii pentru cercetare-dezvoltare); actiuni concertate asigura coordonarea proiectelor; actiuni directe cercetarea prin intermediul a 8 institute de cercetare europene. Cu toate acestea cheltuielile de cercetare-dezvoltare nu atingeau decat 1,9% din PIB comparativ cu 2,6% n SUA n 2010. 54

6.4. Politica agricol comun


Politica Agricol Comun (PAC) reprezint artileria grea a politicilor comunitare. Ea absoarbe aproape jumtate din bugetul general al UE, ceea ce explic faptul c agricultura este domeniul n care rolul organismelor comunitare este cel mai important. Politica Agricol Comun este definit prin Tratatul de la Roma de constituire a Comunit ilor Europene. PAC-ul a permis unificarea costurilor cu ob inerea produselor alimentare i ajustarea nivelului de trai la nivelul Uniunii, dar bugetul aferent a pierdut treptat din importan . Daca in 1985 PAC-ul reprezenta 72,8% din buget, in anul 2006 reprezenta doar 42,6%. Principiile care au stat la baza PAC sunt: unicitatea pietei agricole presupune eliminarea drepturilor de vama i a subventiilor acordate de state; preferinta comunitara privilegii acordate prin intermediul prelevarilor asupra importurilor la preturi scazute i prin intermediul restituirilor care permit compensarea diferentelor de pret pentru exportatori; solidaritatea financiara intre statele membre prin constituirea FEOGA in 1962. Piata agricola se descompune produs cu produs in organizatii comune de piata (OCP). Cele 18 grupe principale de produse agricole se regrupeaza in 4 forme de organizare: OCP-uri fondate pe pret printr-un ajutor direct acordat producatorilor: cereale, carne de bovine si ovine; OCP-uri fondate pe sustinerea de pret in cadrul unor contigente de pret: zahar, lapte; OCP-uri ce au la baza un ajutor proportional cu productia, dar plafonat: ulei de masline, tutun, bumbac, rosii i vin de masa; OCP-uri ce lasa piata sa se ajusteze n functie de cerere i oferta: fructe, legume, vin, carne de porc, carne de pasare, oua i miere. Fiecare pret este compus din (a se vedea Figura 3): pret indicativ (media campaniei agricole); pretul de interventiei i pretul planseu prin care se mentine la un anumit nivel pretul unui anumit produs; pretul prag reprezinta un pret minim de import care reprezinta pretul unei marfii provenite dintr-un stat tert sub care acesta nu poate fi vanduta pe piata comunitara.

55

Figura 3. PAC i interven iile asupra pre urilor produselor P Po Pg Pi Pw

unde: Po = pre ul de vnzare n interior (pre comunitar, pre obiectiv - target price); Pw = pre ul mondial; Pg = pre ul prag (threshold, pre ul grului n Duisburg); Taxe de prelevare variabil = Pg - Pw; Po = Pg + cheltuielile de transport/depozitare; Pi = pre de interven ie (de cumparare a excedentului, n vederea stocrii); In 1962 Comunitatea nu producea decat 80% din necesarul propriu. Intre anii 1970-1980 a cunoscut un excedent semnificativ la carne de bovine i cereale, iar ca urmare la reuniunea GATT (Runda Uruguay 1986) politica PAC a fost atacata de statele partenere. Incepand de atunci are loc un larg proces de reformare a sa: n primul rand platile au fost disociate de productie i au fost conditionate de calitate; s-au introdus stabilizatori automati prin intermediul sistemului de cote. Conferinta de la DOHA din 2001 a OMC a prevazut reducerea tuturor formelor de subventii n vederea retragerii lor progresive de pe piata. Prin Agenda 2000, Comisia European a lansat dezbaterea asupra unei noi reforme, fixnd pentru politica agricol comun (PAC) cteva principii i obiective: creterea productivit ii n agricultur prin implementarea progresului tehnic, garantarea securit ii de aprovizionare, securitatea i calitatea bunurilor alimentare care constituie una din cele mai importante obliga ii fa de consumatori; garantarea unui nivel de via decent pentru comunitatea agricol i contribu ia la stabilitatea veniturilor agricole; asigurarea unor pre uri rezonabile pentru consumator la produsele agricole; integrarea obiectivelor de mediu n PAC; promovarea unei politici agricole durabile, crearea de locuri de munc i de surse noi de venituri pentru productorii agricoli i familiile lor; simplificarea legisla iei UE; stabilizarea pie elor. 56

6.5. Politica de extindere a Uniunii


Procesul de integrare a noilor state membre se desfasoara la mai multe niveluri. In primul rand isi adapateaza structura institutionala, iar ministrii lor participa la luarea deciziilor Consiliului. Fiecare stat trimite membrii in Parlamentul Europen, iar la nivel de Comisie este desemnat de comisar. La un al doilea nivel integrarea este sustinuta prin accesul la fondurile proprii si programele proprii iar resursele sunt orientate pentru a da prioritate celor care au cea mai mare nevoie. Noile state au drepturi dar si obligatii. Printre obligatii se numara adoptarea aquis-ului comunitar, protejarea drepturilor cetatenilor, protejarea liberei circulatii i efectuarea unui control eficient la frontiera. Aspecte economice ale extinderii: conform comisiei aderarea da nastere unui proces suplimentar de crestere economica pe an pentru noi membrii i o crestere mai mica pentru cei cu vechime; transferul tehnologiilor i a know-how-ului; economii de scara care vor stimula comertul i vor ameliora competitivitatea Conditiile accepate de catre noile state membre comporta obligativitatea adoptarii monedei unice. Acestea trebuie sa analizeze avantajele si dezvantejele adoptarii euro i adopte strategii adecvate pentru minimizarea costurilor.

6.6. Politica extern i de securitate comun (PESC)


Pentru a permite UE sa joace un rol politic pe scena internationala tratatul de la Maastricht a instituit PESC-ul n termenii unei politicii comune. Dispozitiile PESC-ului au fost revizuite prin tratatul de la Amsterdam, iar Consililul European de la Nisa a initiat politica europeana de securitate i de aparare. Obiectivele PESC-ului sunt: salvarea valorilor comune si independenta comuna; intarirea securitatii i mentinerea pacii; promovarea comunitatii. Prin tratatul de la Amsterdam a fost instituit Inaltul Reprezentant al PESC (Javier Solana). Prin Tratatul de la Lisabona, pozi ia de nalt reprezentant a fuzionat cu postul de Comisar european pentru rela ii externe i politic european de vecintate, iar acesta devine vice-preedinte a Comisiei euroepene.

57

6.7. Politica fiscal. Bugetul Uniunii


6.7.1. Resursele proprii, traditionale, ale Uniunii Acestea sunt in numar de 4: drepturile agricole i cotizatiile; drepturile de vama care provin din aplicarea tarifului vamal comun; resursa bugetara TVA care provine din aplicarea unei cote uniforme de 1% asupra bazei de calcul a TVA-ului; produsul national brut a fost instituit ca o resursa complementara pentru a echilibra bugetul uniunii; in fiecare an innd cont de volumul celorlalate incasari si cheltuieli autoritatea bugetara stabileste necesarul de resurse provenite din PNB. In anii 90 au avut loc urmatoarele modificari in ceea ce priveste veniturile fiscale ale UE: diminuare continua a resurselor traditionale (agricole si vamale); diminuare continua a veniturilor provenite din TVA care au ajuns de la 1,4% la 1% n 1999; crestere paralela a celei de-a patra resurse de la 0,33% din PNB a statelor membre n 1995 la 0,5% n 1999 i apoi la peste 1%. Alte venituri: dobanzi, amenzi, training-uri. 6.7.2. Propuneri pentru crearea unor noi resurse proprii Printre propunerile privind identificarea unor noi venituri bugetare, s-au numrat de-a lungul timpului: instituirea unui nou impozit direct european care are 2 directii: un impozit asupra veniturilor societatilor, un impozit asupra veniturile persoanelor fizice; instaurarea unei taxe pe emisiile de carbon, n 1991 Comisia a propus incasarea unei taxe de 10 dolari pe barilul de petrol pentru reducerea emisiei de carbon; alte propuneri: accize pe tutun, uleiuri, minerale, taxarea serviciilor de comunicatii, impozit pe seniorajul BCE. Criticile la adresa sistemului fiscal si bugetar: in ceea ce priveste sistemul bugetar Comisia a criticat pentru mult timp resurse care au dezavantajat statele prospere; de asemenea incasarile fiscale trebuie sa acorde independenta financiara fiscala; in ceea ce priveste cheltuielile, sunt fixate limite a diferitelor categorii de cheltuieli, exceptie fac actiunile structurale. Cheltuielile soldului bugetar net (diferenta dintre incasarile i platile efectuate de fiecare stat) au reprezentat adesea o sursa de conflict intre statele 58

membre. Exista precedent britanic in acest sens conform caruia d-na Margaret Thatcher a demarat in 1973 actiunea intitulata I want my money back prin care Regatul Unit sublinia discrepanta intre contributia la buget i benficiile obtinute. Contribuitorii neti (tarile care platesc mai mult decat incaseaza) la bugetul UE sunt marile state europene. Statele precum Spania, Portugalia, Grecia sau noile ri membre sunt considerate beneficiari neti ai bugetului Uniunii. 6.7.3. Bugetul UE In cadrul UE se practica sistemul de federalism bugetar (fiecare stat are resurse proprii i o politica bugetara proprie). In ceea ce priveste bugetul Uniunii, distinct de bugetele statelor membre, acesta este gestionat de Comisie care protejeaza sarcinile initiate cu statele membre. De exemplu in ceea ce priveste administrarea fondurilor Uniunii 22% din acestea sunt gestionate de catre Comisie, 76% de catre Comisie in colaborarea cu statele membre, 1% de catre terte institutii i restul de 1% de catre Comisie si impreuna cu principalii parteneri. Procedura bugetara: 1. Comisia prezinta o propunere de buget Consiliului, care alaturi de Parlament are competenta n materie bugetara; 2. Consiliul, dupa eventuale discutii i corectii adopta un proiect pe care il transmite Parlamentului; la prima lectura Parlamentul poate sa voteze cu majoritatea absoluta modificarea cheltuielilor obligatorii i cu majoritatea simpla cheltuielile neobligatorii - textul va fi retransmis Consiliului; la a doua lectura Consiliul stabileste n ultima instanta cheltuielile obligatorii iar Parlamentul pe cele neobligatorii; 3. Presedintele Parlamentului poate anunte adoptarea sau respingerea bugetului cu majoritatea absoluta a 3/5 din sufragii.

59

60

R R R

VII. UNIUNEA ECONOMIC I MONETAR


7.1. Istoria unificrii monetare europene: sistemul monetar european
Ideea uniunii economice i monetare a aprut la nceputul anilor '70, n perioada de criz a sistemului interna ional. Prima propunere oficial de constituire a unei zone monetare europene a fost fcut n 1969 de Consiliul European, iar n 1970 raportul Werner a propus constituirea ,,arpelui valutar". n 1972, nou ri europene (Fran a, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Marea Britanie, ct i Islanda i Danemarca) au decis s limiteze la 2,25% cursurile reciproce ale monedelor lor. n urma crizei sistemului monetar interna ional (1973), fluctua iile cursurilor valutare s-au accentuat, iar cteva ri au fost nevoite s prseasc, pe rnd ,,arpele valutar". Astfel, Italia i Marea Britanie au prsit ,,arpele valutar" n 1973, iar Fran a pentru prima data n 1974. n 1979 s-a hotrt nfiin area sistemului monetar european. Ini ial, la acesta au participat toate statele care au nfiin at ,,arpele valutar" cu excep ia Marii Britanii. Caracteristicile principale ale sistemului monetar european au fost: unitate monetar comun (ECU - European Currency Unit), format pe baza unui co de monede; cursul de schimb fix, dar ajustabil i stabilirea unui curs pivot al fiecrei monede participante raportat la ECU; marjele de pia fa de cursul privat au fost pstrate la 2,25%; stabilirea unor indicatori de divergen pentru fiecare moned participant care s reflecte evolu iile diferite, vis-a-vis de celelalte monede participante la sistem (astfel, se stabilea n sarcina crei Bnci Centrale s cad interven ia pentru corectarea cursului); solidaritatea rilor membre prin crearea unui sistem de rezerve valutare comune, a unui sistem de credite reciproce i nfiin area FECOM (Fondul European de Cooperare Monetar). n 1989 a aderat la sistemul monetar european i Spania, ar care a ob inut o derogare de la banda de fluctuatie de la 2,25% la 6%. De asemenea, n 1990 a aderat Marea Britanie, iar 1992 Portugalia. n urma crizei sistemului monetar european, n septembrie 1992, Marea Britanie i Italia au prsit mecanismul, iar pesetas-ul spaniol i escudo-ul portughez au fost devalorizate n numeroase rnduri. 61

Banda de fluctua ie a fost extins la 15%, iar singurele state care au pstrat o band ngust de 2,25% au fost Germania i Olanda. La sistemul monetar european au mai aderat n 1995 Austria i n 1996 Finlanda. Paradoxal, criza sistemului monetar european a izbucnit n perioada tratatului de la Maastricht i nu a fcut dect s confirme ,,triada incompatibilit ilor" din teoria zonelor monetare optime. Cauzele crizei sistemului monetar european au fost: respingerea n 1992 de ctre Danemarca a tratatului de la Maastricht a determinat reducerea ncrederii n sistem; probleme de competitivitate n snul unor state membre i persisten a unei infla ii ridicate; existen a unor anticipa ii cu privire la schimbarile din politica monetara a unor state ceea ce a condus la fenomenul de specul; apari ia unor atacuri speculative autontre inute; ocul macroeconomic puternic determinat de unificarea Germaniei; constatarea faptului c Uniunea European nu este o zon monetar optim i existen a unor presiuni politice vis-a-vis de criteriile de la Maastricht. Statele europene au decis salvarea sistemului monetar european prin lrgirea benzii de fluctua ie la 15%. Aceast band a fost men inut pana la unificarea monetara i n continuare n sistemul monetar european 2. n ciuda crizelor prin care a trecut sistemul monetar european a avut i performan e deosebite n materie de dezinflatie. n perioada 1980-1987 rata medie a infla iei a sczut de la 11,2% la 2,2%.

7.2. Etapele aderrii la Uniunea Economic i Monetar


Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele uniunii economice i monetare, statele membre urmnd s adopte o moned unic i s renun e la autonomie n schimbul unei politici monetare unice. S-a decis implementarea unei unit i monetare comunitare numit Sistemul European de Banci Centrale (SEBC). Potrivit tratatului, UEM urma s se realizeze n trei faze: n prima faz n derulare deja n momentul semnrii tratatului, trebuiau s se pun bazele pietei unice, sa fie liberalizata circulatia capitalurilor i sa creasc coordonarea politicilor monetare; n faza a doua, prevzut s nceap n ianuarie 1994 urma s se intensifice coordonarea politicilor economice i sa creasc disciplina monetara. Tot n aceast faz urma s fie creat Institutul Monetar European. S-a definitivat coul pe baza cruia sa fie nfiin at moneda unic; n faza a treia prevzut a se desfura intre 1 ianuarie 1997 i 1 ianuarie 1999 s-a prevzut fixarea ireversibil a cursurilor de schimb, elaborarea politicilor monetare unice i nlocuirea treptat a monedelor na ionale cu EURO. 62

Crearea EURO a fost conceput pentru a detrona suprema ia dolarului american. Denumirea de EURO a fost adoptat, deoarece ECU reprezenta pentru francezi denumirea unei monede care a circulat n trecut pe teritoriul Fran ei, iar pentru Germania un ECU echivala din punct de vedere fonetic cu vaca. Simbolul ales este litera E cu dou linii tiate asemntoare cu litera epsilon din alfabetul grecesc, liter care amintete de leagnul civiliza iei europene. Prescurtarea este EUR. ncepnd din 1999, euro a nlocuit monedele na ionale ale rilor membre, devenind unica moned oficiala, i circulnd pn la 1 ianuarie 2002 doar ca moned de cont. Fazele pregtitoare adoptrii euro au fost: a. prima faz a presupus identificarea rilor care vor face parte din UEM, precum i nceperea func ionrii BCE; b. baza tranzitorie a nceput n 1999 i a avut o durat de trei ani; in aceast perioad euro a circulat n paralel cu monedele na ionale sub urma banilor de cont; tot n aceast faz s-a trecut la utilizarea politicii monetare unice. c. faza de preschimbare ncepnd din 1 ianuarie 2002 pn la 28 februarie 2008 cnd monedele na ionale au fost retrase din circula ie, iar euro a nceput sa circule sub form de numerar. Exist 7 tipuri de bancnote cu valori de 500, 200,100,50, 20, 10 i 5 . O fa a bancnotelor evoc spiritul de cooperare de la nivelul uniunii, iar cealalt fa prezint elemente specifice unui anumit stil arhitectural (5 clasic; 10 roman; 20 gotic; 50 renascentist; 100 baroc i rococo; 200 sec. XIX; 500 modern, sec. XX). Exist i 8 tipuri de monede cu valori de: 2 i 1 euro, respectiv 50, 20, 10, 5, 2 i 1 centime. Toate monedele au o fa comun care con ine simbolurile uniunii, iar cea de a doua este decorat de fiecare stat n parte. Monedele pot fi utilizate i au aceeai valoare n toate statele din UE, indiferent de decorarea lor.

7.3. Teoria spa iului monetar optim


n 1961 economistul canadian Mundell a pus pentru prima dat, sub semnul ntrebrii optimalitatea unui stat federal (national) ca spatiu pentru o moneda unica. El a luat n considerare criterii economice pentru a ncerca s demonstreze c folosirea aceleiai monede n toate regiunile Canadei va contribui la creterea dezvoltrii economice a acestora. Acest studiu a stat la baza teoriei zonelor monetare optime. Tradi ional, aceast teorie i propune stabilirea criteriilor pe care o anumit zon geografic trebuie s le indeplineasca pentru ca utilizarea unei monede comune s fie n avantajul su. a) Abordarea clasic a zonelor monetare optime n 1961, Mundell ajunge la concluzia c dac lumea ar putea fi impartita n regiuni, n interiorul carora factorii sunt mobili i intre care factorii sunt 63

imobili atunci fiecare din aceste regiuni ar trebui sa aiba o moned distinct care sa fluctueze n raport cu celelalte. Doi ani mai trziu, McKinnon a dezvoltat teoria anterioar, fcnd referiri la comunitatea economic european. El d o prim defini ie a zonei monetare optime: o zona monetara n care o moned unic i un curs valutar fix constituie cea mai buna solutie pentru: ocuparea deplin, echilibrul balan ei de pl i, stabilitatea pre urilor interne. Astzi se consider c un grup de ri pot forma zona monetar optim, dac dezechilibrele care afecteaz balan ele de pl i bilaterale ale oricror dou ri din cadrul grupului pot fi corectate fr modificarea cursurilor valutare dintre monedele lor. Problema existen ei mecanismelor de ajustare apare n cazul ocurilor asimetrice. Se poate spune c o uniune monetar are ans de reuit ridicate cu ct ponderea ocurilor asimetrice n totalul ocurilor ce pot aprea este mai mic. Principalele criterii de definire a zonelor monetare optime sunt: mobilitatea ridicat a principalilor factori de produc ie n acea zona monetar; integrarea financiar i fluiditatea capitalurilor; gradul de deschidere reciproc a economiilor; diversitatea aparatului productiv; integrarea fiscal; convergen a ratei infla iei; manifestarea aceleiai preferin e n materie de politic economic. b. Abordarea modern (analiz cost beneficii) Aceasta presupune identificarea avantajelor i dezavantajelor care apar n urma constituirii zonei monetare optime, ct i cuantificarea lor. Dac avantajele depesc costurile este preferabil ca statele s utilizeze o moned unic. Poten iale beneficii: reducerea cheltuielilor de tranzac ionare i de informare; simplificarea contabilit ii i gestiunii financiare a firmelor; consolidarea pie ei unice prin creterea transparen ei pre urilor; reducerea incertitudinii provocate de volatilitatea cursurilor de schimb; creterea eficien ei; moned unic mai puternic dect suma monedelor na ionale. Dezavantaje: dispari ia cursului valutar ca instrument de politic economic, ceea ce ridic probleme de ajustare n cazul ocurilor asimetrice; pierderea autonomiei politicii monetare i imposibilitatea finan rii datoriei publice pe seama emisiunii monetare; costurile aferente tranzi iei la moneda unic. 64

c. Zona monetar optim i Uniunea Economic Monetar Analizat prin prisma criteriilor de definire a zonei unice monetare, UEM se caracterizeaz printr-o mobilitate ridicata a capitalului, o mare diversitate a produc iei, un grad ridicat de deschidere comerciala, dar o mobilitate redus a for ei de munc. Prin prisma defini iei dat de Mundell UE nu constituie o zona monetar optima datorit mobilit ii reduse a for ei de munc, dar i datorita federalismului bugetar. n cadrul UE, fiecare stat membru are propria politic bugetar. Aceasta se traduce prin absen a transferurilor bugetare ntre state, transferuri considerate a fi unul dintre cele mai bune instrumente de ajustare a economiilor. Teoretic, efectele integrrii economice sunt ambigue. Dezvoltarea comer ului ntre ri favorizeaz sincronizarea ciclurilor economice. Astfel se reduce probabilitatea apari iei ocurilor asimetrice, dar pe de alt parte contribuie la adncirea specializrii. Aceast specializare poate crete probabilitatea apari ie ocurilor asimetrice.

7.4. Politica monetar a Uniunii i procesul de convergen


Pentru a accede n ce-a de-a treia faza a UEM statelor candidate li se cere ndeplinirea unor criterii de convergenta nominala (criteriile de la Maastricht). Acestea sunt: o rata a infla iei cu maxim 1,5% mai mare dect performanta n domeniul monetar a celor mai bune economii din UE; deficit bugetar de maxim 3% din PIB; datorie publica de maxim 60% din PIB; o rata anuala a dobnzii la creditele pe termen lung cu maxim 2% mai mare dect media celor 3 state care au realizat cele mai bune performante n acest domeniu; legisla ie na ional compatibil cu statutul SEBC (autonomia BCN); participarea la sistemul monetar european 2 pentru o perioada de cel pu in 2 ani anteriori aderrii fr nregistrarea unor tensiuni importante. La fiecare 2 ani BCE realizeaz rapoarte de convergenta n care se analizeaz gradul de ndeplinire a criteriilor de ctre statele candidate la Uniunea Monetar. Referitor la rata infla iei pn n prezent nu a existat situa ia n care s se manifeste o rat a infla iei negativa i este de interpretat dac aceast situa ie reprezint o performan a politicii monetare. Nu este clar specificat n Tratat dac n media celor 3 state cu cele mai bune performante va intra i ara care nregistreaz infla ie negativ. n ceea ce privete deficitul bugetar, acesta se consider a fi ndeplinit dac ara n cauz nu face obiectul unei proceduri de deficit excesiv ini iat de comisie. 65

n cazul unor situa ii conjuncturale (excep ionale) acest prag de 3% ar pute fi depit cu obligativitatea revizuirii politicilor fiscale i bugetare de statul n cauz. n cazul datoriei publice criteriile impun un maxim de 60% din PIB. Pn n anul 2003 nu s-a pus un accent important pe acest criteriu pentru c state ca: Italia, Belgia, Grecia au aderat la UEM fr s ndeplineasc acest criteriu, avand o datorie publica de peste 100% din PIB. Recent, statele cu datorie public ridicat au fost nevoite s conceap o strategie de reducere a obliga iei publice. Criteriul privind rata dobnzii a fost impus, fiindc se considera ca reflect durabilitatea convergentei realizate, ca regul general s-a stabilit c rata dobnzii s aib n vederea titlurile de stat emise pe o persoan de 10 ani. Criteriul privind stabilitatea cursului de schimb (participarea la sistemul monetar european 2) impune lipsa interven iilor bncilor centrale. Fluctua iile cursurilor nu pot iei din limite normale timp de minimum doi ani de zile. Pe lng convergen a nominal, statele UE trebuie s ndeplineasc i anumite condi ii de convergen real. Acestea nu sunt obligatorii, ci se desprind din zonele monetare optime. Criteriile convergen ei reale sunt aproximativ aceleai cu criteriile de evaluare a crerii unei uniunii monetare. Aceasta se refer la: gradul de deschidere a economiilor; specializarea comerciala; comer ul inter i intra ramur; infrastructura; creterea economic sustenabil; nivelul sczut al ratei omajului; o anumita propor ie a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare. Convergen a real contribuie la realizarea coeziunii economice i sociale, deci la mbunt irea condi iilor de via a cet enilor.

7.5. Pactul de stabilitate i cretere (PSC)


Desemneaz un ansamblu de criterii pe care rile din zona euro se angajeaz s le respecte fa de partenerii lor. PSC-ul este instrumentul cu care s-au dotat statele membre n vederea coordonrii politicilor bugetare na ionale i evitrii apari iei unor situa ii de deficit excesiv. Acest pact impune statelor din zona euro s aib bugete cat mai echilibrate posibil. Pactul a luat natere prin Tratatul de la Amsterdam din 1997 i include 2 categorii de dispozi ii: a. o supraveghere multilateral preventiv n care rile membre isi prezint obiectivele bugetare pe termen mediu, intr-un program de stabilitate actualizat anual. Un sistem de alerta rapida, permite consiliul economico-financiar

66

(minitrii de economie i finan e) s adreseze o recomandare statului n situa ia de derapaj bugetar; b. procedura de deficit excesiv care se declaneaz atunci cnd statul n cauz depete criteriul de 3% din PIB i nu demonstreaz circumstan ele excep ionale. Consiliul Ecofin avertizeaz statul, iar dac situa ia nu se remediaz impune constituirea unor depozite la BCE sau plata unor amenzi cuprinse ntre 0,2 i 0,5% din PIB. La nceputul acestui deceniu, 6 din 12 membrii ai zonei euro s-au aflat n aceast situa ie: Portugalia, Italia, Fran a, Grecia etc. n urma acestei situa ii a avut loc o reformare a pactului de stabilitate i cretere (2005), iar indicatorii limit 3% pentru deficit i 60% pentru datorie nu au fost ndeprta i. n schimb, regulile pactului au fost nuan ate. De exemplu: rile pot evita procedura de deficit excesiv n momentul intrrii n recesiune. Procedura nu intr n vigoare, dup reformare, dect n momentul n care sunt analiza i o serie de factori ,,pertinen i susceptibili" s suspende o procedur. Termenele de corec ie au fost i ele mrite. Pactul are acum menirea de a reduce fluctua iile activit ii economice fiind un instrument contraciclic. Astfel n cazul expansiunii sus inute statelor li se impune s reduc deficitul aproape de 0 sau chiar s nregistreze excedent, pentru ca n perioadele de recesiune s poat stimula economia. De. exemplu Polonia a fost amenin at cu procedura de deficit, dei la acel moment deficitul nu reprezenta decat 2,6% din PIB-ul sau. O nou modificare a Pactului se impune n urma crizei datoriilor suverane din 2010.

7.6. Extinderea Uniunii Economice i Monetare


Un prim pas dup nfiin area ei, s-a realizat prin aderarea Greciei n 2001. n acel moment nu au fost sesizate efecte negative ale integrrii, dei Grecia nu ndeplinea criteriul de datorie public. Ulterior extinderii din 2004 toate statele care au devenit membre trebuie s participe la procesul de integrare. Spre deosebire de acestea, Anglia, Danemarca i Suedia au ob inut o derogare de la participarea la zona euro (clauza optingout). Dintre acestea, Anglia nu i-a mai exprimat dorin a de participare la uniunea monetara, dup ce a prsit sistemul monetar european, iar Danemarca i Suedia dup organizarea referendumului au constatat reticen a popula iei lor fa de moneda unic. Dei Danemarca nu are n vedere sa adere la euro, ea particip unilateral la mecanismul european de schimb. Procesul de intrare n zona euro cuprinde 3 etape: 1. perioada cuprins ntre depunerea cererii de aderare i intrarea n UE. Aceasta echivaleaz cu statutul de membru cu derogare, care nu particip deocamdat la UEM; 67

2. participarea la sistemul european 2, perioad n care ara n cauz se va concentra asupra ndeplinirii criteriilor de la Maastricht (n aceast etap, spre deosebire de cea anterioar, ara de ine statutul de membru cu derogare i nu aplic pentru ob inerea lui); 3. adoptarea euro i intrarea n UEM, moment n care statul devine membru deplin al UE. Sistemul monetar european 2 se aseamn cu primul sistem monetar european, caracteristicile diferen iatoare fiind: participarea voluntar, dar inevitabil; banda de fluctua ie este de 15%; este permis restrngerea benzii de fluctua ie, dei institu iile europene nu ncurajeaz acest lucru; BCE se angajeaz s intervin pe pie ele valutare interna ionale pentru a sus ine monedele participante la sistemul monetar european 2 cu condi ia ca interven ia s nu-i afecteze obiectivul de stabilitate a pre urilor; modificarea cursurilor valutare centrale (realinierea) trebuie fcut astfel incat s fie evitate tensiunile de pe pia .

68

RR R R

VIII. INTEGRAREA ROMNIEI N UE. DRUMUL CTRE ZONA EURO


8.1. Procesul aderrii Romniei la UE
Romnia a fost prima ar din Europa central i de est care a avut rela ii oficiale cu Comunitatea European. n ianuarie 1974, o n elegere a inclus Romnia n Sistemul Generalizat de Preferin e al Comunit ii, dup care a semnat o serie de acorduri cu CEE pentru facilitarea schimburilor comerciale. n 1980, Romnia a procedat la recunoaterea de facto a Comunit ii Economice Europene, prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte Romnia CEE, concomitent, fiind semnat i Acordul asupra Produselor Industriale. Rela iile diplomatice ale Romniei cu Uniunea European dateaz din 1990, urmnd ca n 1991 s fie semnat un Acord de Comer i Cooperare. Acordul european a intrat n func iune n februarie 1995. Prevederile comerciale au fost puse n aplicare ncepnd din 1993 printr-un "Acord Interimar". Romnia a trimis solicitarea de a deveni membru pe 22 iunie 1995, mpreun cu Declara ia de la Snagov, un document semnat de toate cele paisprezece partide politice importante ale Romniei, n care acestea i exprimau sprijin deplin pentru integrarea european. n iulie 1997, Comisia i-a publicat "Opinia asupra Solicitrii Romniei de a Deveni Membr a Uniunii Europene". n anul urmtor, a fost ntocmit un "Raport privind Progresele Romniei n Procesul de Aderare la Uniunea European". n urmtorul raport, publicat n octombrie 1999, Comisia a recomandat nceperea negocierilor de aderare cu Romnia (cu condi ia mbunt irii situa iei copiilor institu ionaliza i i pregtirea unei strategii economice pe termen mediu). Dup decizia Consiliului European de la Helsinki din decembrie 1999, negocierile de aderare cu Romnia au nceput la 15 februarie 2000. Obiectivul Romniei a fost de a ob ine statutul de membru cu drepturi depline n 2007. La summit-ul de la Thessaloniki (Salonic) din 2004 s-a declarat c Uniunea European sprijin acest obiectiv. n Raportul de ar din 2003, ntocmit de baroana Emma Nicholson, parlamentar european n grupul popularilor cretin-democra i, se men ioneaz c "Finalizarea negocierilor de aderare la sfritul lui 2004 i integrarea n 2007 sunt imposibile dac Romnia nu rezolv dou probleme structurale endemice: eradicarea corup iei i punerea n aplicare a reformei". Recomandrile destinate 69

autorit ilor romne privesc: msurile anticorup ie, independen a i func ionarea sistemului judiciar, libertatea presei, stoparea abuzurilor politiei. Dup dezbaterea din Parlamentul European, raportului i s-a dat ctig de cauz, ns s-au realizat cteva schimbri care au moderat tonul acestuia. Romnia a reac ionat imediat prin realizarea unui plan de ac iune pentru anii dinaintea aderrii. Pn la sfritul anului i pe parcursul anului 2004, Uniunea European a dat semnale bune n privin a Romniei iar la summit-ul de la Bruxelles din 2004, primul al uniunii lrgite, Romnia a primit asigurri c face parte din primul val al extinderii alturi de Bulgaria i celelalte 10 state care au aderat la 1 mai la Uniune i c Uniunea European are n vedere integrarea acesteia la 1 ianuarie 2007, conform planului. Romnia a ncheiat negocierile de aderare n cadrul summitului UE de iarn de la Bruxelles din 17 decembrie 2004. Tratatul de aderare a fost semnat pe 25 aprilie 2005 la Aba ia Neumnster din Luxemburg, urmnd ca cele dou ri s adere la 1 ianuarie 2007, cu excep ia cazului n care sunt raportate nclcri grave ale acordurilor stabilite, caz n care aderarea va fi amnat cu un an, pn la 1 ianuarie 2008 (clauze de salvgardare).

8.2. Costuri i beneficii ale aderrii


Amplasarea geopolitic a Romniei va influen a politica UE cu privire la rela iile cu Europa de Est, Orientul Mijlociu, Turcia i Asia. Prin Ini iativa de Cooperare n Sud Estul Europei (SECI), Romnia are o oportunitate de a-i demonstra suprema ia n regiune. Integrarea n Uniunea European a influen at i rela iile regionale ale Romniei. n consecin , Romnia a impus un regim de vize pentru cteva state est-europene precum Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Rusia, Ucraina, Belarus i Turcia. Oficialii consider c ara face parte att din Europa Central ct i din Balcani. Acest lucru reflect ambi iile dualiste ale guvernului romn, care dorete mbunt irea integrrii euro-atlantice a rii, concomitent cu crearea unei zone de stabilitate la Marea Neagr.

8.3. Progrese n ceea ce privete integrarea


Odat cu publicarea Raportului pe anul 2001 privind progresele Romniei pe calea aderrii la UE, Comisia Europeana a finalizat, pe baza consultrilor cu partea romn, noua variant a Parteneriatului pentru Aderare Romnia UE. Aceasta cuprinde priorit ile sectoriale pe linia pregtirilor pentru aderarea la UE pentru perioada 2002-2003. 70

Prezentam succint n continuare priorit ile i obiectivele stabilite n comun de ctre autorit ile comunitare i cele romne n vederea unei avansri semnificative a Romniei ctre ndeplinirea criteriilor de aderare la UE: a. Criteriile politice: Democra ia i statul de drept; Drepturile omului i protec ia minorit ilor. b. Criteriile economice: Realizarea stabilit ii macroeconomice, n special prin implementarea reformelor structurale; Promovarea competitivit ii prin restructurarea i orientarea ctre pia a ntreprinderilor, inclusiv continuarea procesului de privatizare, stimularea investi iilor autohtone i strine, simplificarea procedurilor legale i administrative, implementarea unor noi proceduri de faliment i stabilizarea i sporirea transparen ei regulilor de privatizare i de func ionare a afacerilor; Implementarea unui plan de restructurare a sectorului siderurgic n conformitate cu cerin ele comunitare i aplicarea de planuri de viabilizare a ntreprinderilor siderurgice; Implementarea unui plan de restructurare a TAROM n scopul reducerii pierderilor financiare; Accelerarea procesului de creare a unei pie e funciare func ionale prin dezvoltarea unei politici de concentrare a terenurilor agricole, finalizarea emiterii titlurilor de proprietate i consolidarea drepturilor de proprietate; Dezvoltarea unei politici cadru pentru creditul rural i infrastructura financiar rural, cu sprijinul financiar al organismelor financiare interna ionale i al UE; Crearea unui cadru legal i economic prietenos pentru IMM-uri, cu accent n special pe continuarea simplificrii procedurilor de nregistrare i autorizare.

8.4. Aderarea Romniei la Zona euro


Moneda unica este cea care aprofundeaza relatiile economice din cadrul Uniunii si intareste pozitiaUniunii Europene la scara mondiala. Pentru orice stat candidat, trecerea la moneda unica aduce beneficii nu numai intreprinzatorilor, marilor companii, prestatorilor de servicii dar si consumatorilor. Beneficiile poten iale se refera la: - stabilitatea monetara (se elimina riscul ratei de schimb pentru tarile din zona euro). - scaderea preturilor la anumite servicii datorita cresterii transparentei in domeniul costurilor, dar si al concurentei. - transferul fondurilor se va face mai usor si mai ieftin.

71

Riscurile generate de introducerea in circulatie a monedei unice europene sunt putine la numar, dar au impact direct asupra vietii cotidiene si a sistemului financiar. Aceste riscuri sunt: - dimensionarea adecvata pe termen scurt a lichiditatilor in euro la nivelul sistemului bancar. - pierderea posibilitatii de pilotaj al ratelor dobnzii i a cursului valutar. - pierderea controlului si a puterii de decizie cu privire la problemele monetare si a flexibilitatiiluarii deciziilor care sa permita protejarea economiei romanesti de socurile externe. - cresterea generalizata a preturilor care se datoreaze lipsei de familiaritate cu noile preturi exprimate in moneda unica. Isrescu (2007) prezenta drumul ctre euro, care presupune parcurgerea mai multor etape. O prim etap este reprezentat de o stabilizare macroeconomic care s permit ndeplinirea ct mai multor criterii de convergen nominal, n special criteriul de infla ie care s-a dovedit cel mai greu de nfptuit pn n prezent pentru Romnia. Aceast etap ce se desfoar n perioada 2007-2010 presupune de asemenea formarea pie ei interne de capitaluri pe termen lung i convergen a ratelor de dobnd i este urmat de stabilizarea evolu iei leului pe pia (n condi ii de convertibilitate deplin) i identificarea cursului pivot. Cea de-a doua etap este reprezentat de momentul intrrii n ERM II, care este prevzut pentru anul 2012. n aceast perioad trebuie ndeplinite toate criteriile de convergen nominal i trebuie efectuate progrese semnificative n procesul de convergen real. Perioada de participare la ERM II va fi redus la durata minim obligatorie de doi ani, conform afirma iilor Guvernatorului BNR. Intrarea n zona euro va avea loc la orizontul anului 2014 i reprezint ultima etap a procesului. Romnia i-a trasat o strategie de aderare la UEM care risc ns s nu poat fi aplicat din cauza consecin elor negative ale crizei financiare actuale. n acest moment singurul criteriu de convergen nominal ndeplinit este cel legat de procentul datoriei publice n PIB.

72

R R R

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Arestis, P. (2003), Macroeconomic Policies of the Economic Monetary Union: Theoretical Underpinnings and Challenges, Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper Nr. 385. Coea, M. (2004), Economia integrrii europene, Editura Tribuna Economic, Bucureti. Diaconescu, M. (2002), Economie European, Editura Uranus, Bucureti. Pascariu, G.C. (1999), Uniunea Europeana. Politici si piete agricole, Editura Economic, Bucureti. Rollet, Ph. i Huart, F. (1995), Du Grand March lUnion Economique et Montaire, Edition Cujas, Paris. Silai, G., Rollet, Ph., Trandafir, N. i Vdsan, I. (2005), Economia Uniunii Europene: o poveste de succes?, Editura de Vest, Timioara. Vartolomei, M. (2008), Cultur i civiliza ie.Curs pentru nv mnt deschis la distan , Universitatea Politehnica Timioara.

73