Sunteți pe pagina 1din 7

CUPRINS CAPITOLUL I 1.1 PREZENTAREA GENERALA A CONCEPTULUI DE VALORI MOBILIARE 1.

2 TRASATURI CARACTERISTICE VALORILOR MOBILIARE CARE DETERMINA TRANZACTIONAREA LOR PE PIATA 1.3 EFECTELE TRANZACTIONARII VALORILOR MOBILIARE PE PIATA FINANCIARA CAPITOLUL II 2.1 PREZENTAREA SCOCIETATILOR : ABO FARM ABO MIX SA ZALAU ACI SA BISTRITA 2.2 TRASATURILE SPECIFICE ALE COTATIEI ACTIUNILOR FIRMELOR : ABO FARM, ABO MIX SA ZALAU, ACI SA BISTRITA 2.3 EVOLUTIA TRANZACTIONARII ACTIUNILOR ABO FARM, ABO MIX SA ZALAU. ACI SA BISTRITA PE O PERIOADA DETERMINATA. CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

Capitolul I 1.1 PREZENTAREA GENERALA A CONCEPTULUI DE VALORI MOBILIARE Piata financiara are atat un rol economic, cat si unul social. Din punct de vedere economic acestea contribuie la dezvoltarea procesului investitional, iar din punct de vedere social, asigura protectia veniturilor economisite. Piata financiara are doua componente ale caror functiuni sunt diferite si complementare si anume piata financiara primara specializata in colectarea veniturilor economisite si piata financiara secundara care asigura mobilitatea si lichiditatea economiilor plasate. Piata financiara primara asigura colectarea veniturilor economisite de la posesorii de capital financiar disponibili pe piata interna si cea internationala. Aceasta piata pune in legatura subiectii care dispun de un capital financiar excedentar propriu si care doresc sa plaseze acest excedent cu subiectii economici care au un deficit de resurse financiare, asadar piata financiara primara indeplineste functia de finantare, de alocare de capital financiar. Finantarea se poate realiza in mod direct sau indirect. Spre exemplu cand veniturile economisite de sectorul populatiei sunt superioare investitiilor realizate de subiecti, detinatorii de economii prin intermediul pietei financiare pot finanta direct deficitele financiare ale subiectilor economici solicitatori de capital financiar. Acest lucru se realizeaza prin cumpararea de fiecare persoana a titlurilor financiare emise de acestia. Acelasi lucru se poate intampla si cand anumite intreprinderi din sectorul productiv sau alte organisme financiare investesc mai mult decat economisesc, adica cumpara titluri financiare de la cei care au nevoie de resurse. Cel mai mare solicitator de resurse in acest sistem de finantare il reprezinta statul si administratiile sale locale. Pe piata financiara organismele financiare de intermediere asigura colectarea de capital financiar obtinand resurse financiare sub forma emisiunii de titluri financiare pe care apoi le imprumuta intreprinderilor publice si private prin cumpararea titlurilor financiare emise de acestea. Piata financiara secundara asigura detinatorilor de titluri financiare lichiditatea si mobilitatea veniturilor economisite, constituind un cadru organizat ce se numeste bursa de valori pentru schimbarea titlurilor financiare emise. Schimbarea titlurilor de catre detinatorii acestora poate sa aiba loc din urmatoarele

motive: - fie ca urmare a dorintei detinatorilor lor de a-si recupera fondurile inainte ca aceste titluri financiare sa ajunga la scadenta; - ca urmare a nevoilor de resurse financiare lichide in acel moment; - operatiunile speculative. Principalele functii ale pietei financiare sunt: Functia de evaluare sau masurare a averii; Functia de repartizare a rezultatelor si de transfer a capitalurilor; Func ia de protec ie a investitorilor.

Principalii participanti la activitatea pietelor de capital sunt : emitentii de titluri ; investitorii(detinatorii de capital) ; intermediarii(institutii, societati, persoane fizice)

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare A aparut si in tara noastra ca urmare a necesitatii de a crea bursa de valori si in general, pentru a coordona piata de capital.Constituirea acestei institustii este reglementata prin Legea nr.52/1994privind valorile mobiliare si bursele de valori. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este o autoritate administrative autonoma cu personalitate juridica.Ea are sediul in Bucuresti, dar isi poate deschide reprezentante pe intreg teritoriul tarii. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare are urmatoarele atributii principale : asigura si favorizeaza buna functionare a pietei de capital ; asigura protectia investitorilor contra practicilor abuzive, neloiale si frauduloase ;

realizeaza informarea detinatorilor de valori mobiliare si a publicului asupra persoanelor care fac in mod public appel la economii banesti si asupra valorilor emise de acestea ; strabileste cadrul de desfasurare a activitatii intermediarilor si agentilor pentru valori mobiliare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare mai stabileste regimul asociatiilor constituite de intermediari si agentii si pe cel al organismelor desemnate sa asigure functionarea pietei de capital. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este compusa din 5 membri,inclusiv presedintele si vicepresedintele :ei sunt numiti si revocati de catre Parlament.Durata mandatului este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate coopera cu institutii straine cu privire la reglementarea si supravegherea pietelor de valori mobiliare, adopta norme prin regulamente si instructiuni, care sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui. Principalele norme si instructiuni se refera la : - organizarea si functionarea burselor de valori si a altor piete de capital ; - autorizeaza si asigura functionarea sistemelor organismelor de investitii si plasament; -organizarea si functionarea sistemelor de depozitare colectiva a valorilor mobiliare; -functionarea Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ; - autorizarea intermedierii de valori mobiliare ; -aprobarea si modificarea regulamentelor de operatiuni bursiere ; - promovarea si derularea ofertelor publice de valori mobiliare; -functionarea oficiilor de compensatii si lichidarea tranzactiilor de valori mobiliare ; - constituirea si functionarea asociatiilor de intermedieri. -transferul pozitiilor de control si al pozitiilor majoritare. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare emite ordonante privind functionarea corecta a pietei de capital.De asemenea,dispune anchete si alte investigatii, ridica documente si titluri, aplica

sanctiuni disciplinare si administrative. Actele Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare sunt inscrisuri oficiale si beneficiaza de forta probanta. Orice oferta publica de valori mobiliare necesita autorizarea Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare.Pentru aceasta,ofertantul prezinta Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare un proiect de oferta publica, care cuprinde elementele esentiale ale tranzactiei si toate informatiile cu privire la ofertant.Prin decizia de autorizare, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare fixeaza forma definitiva in care oferta poate fi publicata, comunicata si distribuita eventualilor interesati. Oferta publica are o valabilitate de cel mult 180 zile de la data vizei Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.Aceasta oferta poate fi prelungita o singura data, tot cu aprobarea Comisia Nationala a ValorilorMobiliare . Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare coordoneaza si supravegheaza si intermedierea de valori mobiliare care cuprinde : - vanzarea si cumpararea de valori mobiliare in contul clientilor ; - garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare ; - transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati ; - detinerea de fonduri si calori mobiliare in scopul executarii ordinelor privind respectivedele valori imobiliare ; - administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clientilor ; - pastrarea de fonduri si valori mobiliare ale clientilor in scopul gestionarii portofoliilor acestora ; - acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor in limita unui plafon stabilit de banca Nationala a Romaniei cu consultatrea Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare . 1.2 TRASATURI CARACTERISTICE VALORILOR MOBILIARE CARE DETERMINA TRANZACTIONAREA LOR PE PIATA

Din punct de vedere al con inutului, activele pot fi reale sau financiare.activele financiare privite din punct de vedere al valorific rii pot fi: a) active de investi ii care apar atunci cnd plasamentele se valorific rent , chirie, etc. n viitor prin profit,

b) active de capital care permit un plasament n valori mobiliare;valorificarea n viitor realizndu-se prin dobnzi i dividende. calitatea de coproprietari i de creditori

Valorile mobiliare sunt a adar nscrisuri care certific i care genereaz Valorile mobiliare au ca i caracteristic

efecte pentru de in torul lor n conformitate cu caracteristicile pie ei. un risc al plasamentului mai prezent dect n cazul parte de situa ia general a pie ei.Din n principal depuneri la b nci. Acest risc este determinat

activelor monetare care desemneaz

pe de o parte de situa ia emitentului, iar pe de alt de pierderea posibilit

punct de vedere al emitentului, pentru de in torul de valori mobiliare apare riscul determinat ii de fructificare (atunci cnd nu se distribuie dividende) sau pierderea falimentul emitentului). , riscul poate fi generat de fluctua ia i imediat contrapartid pentru oferta de vnzare. capitalului investit (atunci cnd se nregistreaz Dac dac O alt avem n vedere situa ia existent cererea este foarte sc zut caracteristic ct pe pia

cursului sau chiar de ncetinirea procesului de transformare a activelor financiare n lichidit i nu exist

a valorilor mobiliare este c i dematerializat .

acestea pot fi emise att n form

materializat

Avantajele dematerializ rii sunt legate de: eliminarea costurilor generate de emisiunea propriu-zis material ; transferarea rapid a drepturilor de proprietate prin nregistrarea magnetic a nscrisului; f r a mai fi necesar un interval de timp pentru emiterea propriu-zis mobiliar respectiv ; a nscrisurilor n form

p strarea pe suport magnetic a informa iilor privind istoricul tranzac iilor cu valoarea

- cunoa terea n orice moment a structurii ac ionariatului la nivelul unui emitent dat,nregistrarea rapid acestora. Tinnd cont de caracteristicile valorilor mobiliare, structura acestora ar putea fi: a tuturor tranzac iilor cu valori mobiliare i a noilor posesori ai

a) valori mobiliare primare de genul ac iunilor dreptul de coproprietate, fie dreptul de crean

i obliga iunilor care confer I genereaz

posesorului fie

acestuia venituri viitoare.

b) valori mobiliare derivate rezultate din combinarea valorilor mobiliare primare care au o existen de sine st t toare pe pia a financiar i a c ror emisiune este legat de nevoia de protec ie mpotriva riscurilor sau de necesitatea gestion rii eficiente a portofoliului. n categoria valorilor mobiliare derivate se cuprind contractele forward, futures sau options. c) produse sintetice - produse de tip cos avnd drept scop dispersarea riscurilor pe un numar ct mai mare de valori mobiliare ce cuprind cosul (ex: contracte pe indicibursieri).