Sunteți pe pagina 1din 25

A. Prezentarea firmei S.C. Codorniz S.R.L. este o firm nou infiin at n Jude ul Brasov, localitatea S cele.

Afacerea pe care o vom demara const n cre terea prepeli elor i comercializarea de produse proaspete constand in ou i carne(cod CAEN 0124).

Date de identificare a agentului economic DENUMIREA FIRMEI: S.C. Codorniz S.R.L. Adresa: str. Pinului, nr.3A, Brasov,S cele, teren propriu; FORMA JURIDICA: societate cu r spundere limitat ; OBIECTUL DE ACTIVITATE: cre terea p s rilor i produc ia de ou , cod CAEN 0124; PROPRIETARI: Novac Ionela: aducnd un aport de 8.500 lei; Popescu Alexandra-Gabriela: aducnd un aport de 8.500 lei;

B. Segmentul de pia Beneficiarii sunt consumatorii particulari care se aprovizioneaz de la magazinele specializate, magazine tip Plafar sau pentru alimente dietetice sau naturiste, supermarket-uri, pentru a le prepara acas . O alta categorie de beneficiari o constituie restaurantele, cofet riile i patiseriile. Aici produsele se ofer preg tite simple sau asortate. ncepe s fie la mod consumul de ou proasp t preg tit tip minut, concurente ale hot-dog-ului, hamburger-ului, cheesburgher-ului, pizzei sau fri c i cu lapte; speciali tii din marketing deja consider c nu este logic ca practica minuturilor s fie dominat doar din produsele din carne i lapte, teoretic mai scumpe dect produsele din ou . n toate aceste posibile locuri de desfacere aflate n zona firmei, dar i n alte ora e se vor trimite scrisori de afaceri nsotite de monstre, pentru ncheierea de contracte de livrare. Pia a regional va absorbi oferta, avnd in vedere ca cererea este ridicat si num rul de producatori este relativ mic. Pentru ace ti clien i, cererea zilnic si cea de sezon se pot estima i corela cu livrarea din stocuri tampon, realizabile la cateva zile.

B1. Concuren a n ceea ce prive te concuren ii direc i, se observa c exist pe pia a din Bra ov firme ce desf oar activit i n acest domeniu, indentificnd urm torii concuren i: y y Microferma de prepelite Harman, Brasov; cresc torii n gospod riile proprii;

B2.Furnizorii Microferma Prepeli e Bra ov este principalul furnizor de nutre uri. Vom cerceta pia a pentru a c uta i al i furnizori de nutre uri, ca varianta n cazul n care, din diferite motive, nu vom mai putea continua colaborarea cu actualul furnizor identificat sau vom ob ine pre uri mai bune de la alti furnizori, iar n viitorul apropiat vom deveni proprii produc tori de furaje. Majoritatea utilajelor vor fi achizi ionate de la Microferma Prepeli e Bra ovcresc tor specializat n cre terea i comercializarea prepeli elor. B3. Strategia de marketing propus Produsele vor fi distribuite proaspete: 1. Produsele proaspete vor fi ambalate in cofraje transparente( din PET) sigilate in folii de plastic imprimate cu denumirea produc torului, numele produsului, data ambal rii si termenul de valabilitate. O caseta tiparit pe ambalaj va oferii date privind con inutul n elemente, vitamine, proteine. O alta caset va purta datele de indentificare a produc torului: marca nregistrat , adresa, telefonul, faxul i nregistrarea la R.C. 2. Se vor prefera consumatorii mari si stabili, cu care se va practica o rela ie contractuala. Rela ia cu ace tia se va stabili prin oferte directe, inso ite de mostre i prin convenirea unor avantaje reciproce de plat sau de transport. Pentru men inerea interesului consumatorilor se vor insera n presa local anun uri, se vor distribui scrisori de oferta tuturor ntreprinz torilor care ar putea fi interesa i. 3. Unele din magazinele care desfac produsele noastre vor beneficia de afi e i de autocolante cu marca i reclama produselor vndute. 4. Vom distribui pliante in mana sau po tal cu produsele noastre pe raza brasovului si in imprejurimi.

5. Cu op iunea "Publica si in 49 de siteuri" vom publicam anun ul complet pe 49 de site-uri intr-un minut. Anuntul se deplaseaza pe paginile inferioare ale siteurilor dupa aproximativ 1 minut si sunt inlocuite de noile anunturi.O aparitie este valabila 30 de zile.

Cheltuieli de promovare: y Pentru o produc ie lunar de 750 de oua i ambalarea lor n cofraje de plastic a cte 12 buc i reiese c am avea nevoie de 650 de etichete pe lun . Dimensiunile etichetei: 70 x 33,9 mm = 24 buc. / coala A4; 28 foi A4 x 0,60 = 16,8 lei/ lun ; y Pre ul mostrelor trimise la clien i este estimate undeva la : 5 mostre /lun x 15 lei transportul lor = 96 lei/lun ; y Pre 10 afi e A3= 10 lei; iar magazinelor ce le vor afi a vom da ou le la un pre mai sc zut; y Costul tipariri flutura ilor: Vor nc pea 16 flutura i pe un A4. Vom tip rii 19 foi A4 /lun x 0,10 lei foaia= 1,9 lei/luna ; y Pentru reclama pe siteuri vom cheltui 4,9 lei/lun , aproximativ 0.10 lei / site. TOTAL CHELTUIELI promovare: 130 lei/lun .

C. Pia a, distribu ia, pre ul. Cresterea prepeli elor pentru carne este una dintre cele mai bune si solide idei de afaceri dat fiind cererea care nu este acoperita inca intr-o propor ie satisfacatoare de oferta existent pe pia . Str inii consider carnea de prepeli o delicates si foarte mul i bani sunt cheltui i pe procurarea ei. Tocmai de aceea, trebuie se ne concentr m i pe produc ia de carne de prepeli pentru export. Deasemenea dorim s devenim distribuitorii celor mai importante companii de pe piata precum: Metro, Selgros, Real, Carrefour, Penny, Lidl, Kaufland dar i ai magazinelor naturiste si magazinelor din jurul pie elor agroalimentare din Bra ov i mprejurimi.

Vom deschide o minitarab pe oseaua ocolitoare a S celelui, loca ie dovedind a fi profitabil i pentru alte afaceri urmnd o extindere, un punct de desfacere propriu intr-o pia agroalimentar . Valorificare Cnd vorbim despre valorificarea prepeli elor, principalele pie e de desfacere sunt reprezentate de hipermarketurile si de restaurantele din ara. Potrivit pre edintelui Asociatiei Cinegetice, Ionut Cercel, exportul de prepeli e, carne i ou , este inexistent in Romania. "Din sursele mele, nimeni nu export carne i ou de prepelit pe piata extern . Motivele principale sunt lipsa cantit ilor de ou i carne care se solicit , lipsa unui abator autorizat pentru sacrificarea acestora i nu in ultimul rnd, lipsa unei ferme autorizate care sa corespunda standardelor impuse de UE". n plus, fragilitatea ou lelor de prepeli necesita condi ii speciale pentru ca transportul s se faca far pierderi, facand exportul pe acest segment destul de costisitor. Avand in vedere faptul c , pentru incuba ie, ou le nu trebuie sa fie mai vechi de 10 zile, acestea pot fi cump rate direct din cresc toria produc torului. Cat prive te pre ul ou lor de consum, acestea sunt cump rate de la noi cu 0,25-0,40 lei pe bucata, in func ie de cantitate. Kilogramul de carne de prepeli cost intre 25 si 35 ron, variand, deasemenea, in func ie de cantitate.

Analiza cererii si a ofertei pe pia a interna. n Romnia, consumul de ou de prepeli este acoperit doar n propor ie de 50% de pia a intern , restul fiind suplinit din import. Consumul relativ redus de ou de prepeli pe cap de locuitor este cauzat, pe de o parte, de sc derea drastic a puterii de cump rare a popula iei i, pe de alt parte, de lipsa produsului din magazine. Totu i, consumul acestui produs (dac analiz m pia a capitalei) se situeaz la un nivel anual de 20 de buc i pe cap de locuitor. Produsele oferite se adreseaz urm toarelor categorii de consumatori: a) ou le consumatori cu vrste cuprinse ntre 30 i 50 de ani care au venituri lunare de peste 350 de euro i pensionari cu venituri mari (peste 250 euro/lun ).

b) carnea adul i n vrst de peste 28 de ani, care iau masa la restaurant i care au venituri lunare de peste 500 de euro, sau familii cu venituri mari (peste 800 euro/lun ). Concomitent cu cre terea pre urilor la celelalte produse de baz , datorit calit ilor sale nutritive, oul de prepeli va deveni un aliment de baz , mult mai accesibil dect carnea i laptele. n primii ani, cnd produc ia este relativ redus , desfacerea se poate face n supermarketurile din zonele limitrofe sau n loca ii ct mai apropiate de locul de produc ie. Se pot stabili rela ii contractuale cu cele mai mari restaurante din zon , unde se vor desface ou le proaspete, dar ciocnite. P s rile se pot valorifica prin vnzare direct la abatoarele din apropiere. n anul al treilea, cnd produc ia se va dubla, distribu ia se va putea extinde c tre pensiuni, pizzerii, fast-food-uri i marile lan uri de magazine. Livr rile se pot face zilnic, n cantit i mici, la ct mai multe supermarketuri, astfel nct produsele s fie n permanen proaspete. Distribu ia va fi f cut cu mijloace proprii. Analiz SWOT Puncte tari : Amplasamentul; Raport pre /calitate favorabil; Strategie de marketing eficient ; Puncte slabe: Lipsa de experien n acest domeniu a managerului; Imposibilitatea de a realiza export, din cauza capacit ii de produc ie prea mici; Lipsa unei suprafe e proprii pentru cultura furajelor. Amenin ri: Cre terea num rului de produc tori intern; Cre terea importurilor; Majorarea impozitelor i taxelor de proprietate imobiliar i pe terenul agricol;

Oportunit i : Posibilit i de ob inere a unor granturi; Posibilit i de reducere a fiscalit ii pentru micii ntreprinz tor;

Date de identificare a agentului economic DENUMIREA FIRMEI: S.C. Codorniz S.R.L. Adresa: str. Pinului, nr.3A, Brasov,S cele, teren propriu; FORMA JURIDICA: societate cu r spundere limitat ; OBIECTUL DE ACTIVITATE: cre terea p s rilor i produc ia de ou , cod CAEN 0124; PROPRIETARI: Novac Ionela: aducnd un aport de 8 500 lei; Popescu Alexandra-Gabriela: aducnd un aport de 8 500 lei;

ORGANIGRAMA : Structura personalului ce va deservi ferma este urm toarea: Administrator Contabil Sofer-distribuitor ngrijitor. D. Prezentarea proiectului: Obiective: Atingerea unor standarde de produc ie europene i a unei cote ct mai mare pe pia a local cu intrarea in maxim 2 ani pe pia a interna ional .

Descriere si prezentare produs: Coturnix - Coturnix Japonica (Prepeli a Japoneza) este prepeli a domestic , domesticirea acesteia facndu-se de catre japonezi nca din secolul XII. Prepeli a japonez , cea mai mic pas re de produc ie, de in toare a recordului de productivitate n avicultur , are o precocitate remarcabil atat n dezvoltare ct i n cre tere. Dac oul de prepeli a cnt re te, n medie, 12 grame, iar puiul de ecluziune nu are dect 7 - 9 grame, aceast miraculoas pas re ajunge la maturitate i depune primele ou la numai 6 - 7 s ptamani, fiind capabil de produc ii anuale de 340 - 350 de ou . Avnd nevoie de spa ii de ntre inere relativ reduse, produc ia de ou pe metru p trat

este de circa 2 - 3 ori mai mare dect cea a g inilor ouatoare specializate. Dac n Europa prepeli a japonez a fost importat n urm cu circa 70 de ani, proprieta ile terapeutice ale oului de prepeli au fost redescoperite relativ recent (n anii '60). Cre terea prepeli elor japoneze pentru ou i carne este o afacere cu un poten ial de

excep ie, lucru datorat faptului c oul de prepeli este un medicament extraordinar, care poate vindeca o multitudine de afec iuni. Este imposibil s nu fi auzit deja de calita ile ie ite din comun ale acestui aliment foarte bogat in vitamine. O cura cu ou de prepeli rezolva probleme grave de sanatate, cum ar fi: afec iuni ale inimii, ale stomacului sau ale sistemului circulator, i asta f r niciun altfel de medicamente. Dealtfel, to i cresc torii de prepeli e susin c via a li s-a schimbat n bine datorit acestei mici pas ri: n primul rnd consumul zilnic de ou le-a mbunata it s n tatea (a lor i a familiilor lor), iar n al doilea rnd veniturile pe care le ob in din comercializarea ou lor sau a c rnii sunt mai mult dect mul umitoare. n antichitate, chinezii tratau n mod curent astmul bron ic cu ou de prepeli , iar vechii egipteni tratau nc de acum 4000 de ani impoten a si sterilitatea. Doctor Jean Claude Truffier, medic generalist francez, face studii aprofundate asupra calit ilor terpeutice ale oului de prepeli , ob innd rezultate remarcabile n tratarea astmului bron ic, rinitei, conjunctivitei, tusei spastice, urticariei, etc. Dup aceste remarcabile succese, numero i medici, vor accepta acest tratament, extinznd utilizarea lui n tratarea altor afec iuni, cum ar fi: ulcer gastric si duodenal ; diabet zaharat; hipertensiune arterial; boli ale ficatului si rinichilor; impoten a sexual ;

Care este misterul? Nimic mai simplu, dac pornim de la factorii ce determin aceste imbolnaviri: stres cotidian, alimentaie dezechilibrat , bogat n aditivi i ingrediente sintetice (amelioratori, conservan i, stabilizatori) precum i n produse de origine animal cu un con inut ridicat de gr simi si colesterol, etc.

Oul de prepeli

Este produsul de origine animal cu cel mai echilibrat con inut proteic, vitamino mineral i enzimatic capabil s regleze toate aceste caren e, readucnd n parametrii normali orice organism uman. n continuare, prezent m o serie de caracteristici ale produsului ce asigur eficien a tratamentului: comparativ cu oul de gain , oul de prepeli are un con inut de colesterol de numai1,4% fa de 4%; gr simi de circa 3 ori mai pu ine; ca aport proteic de 16% - 17% la oul de gain . La con inutul de minerale si galbenusul con ine 23% fa

vitamine, compara iile nu- i au rostul: de 6 ori mai mult vitamina B1; de 5 ori mai mult fosfor; de 5 ori mai mult fier; de 15 ori mai mult vitamina B2, precum i alte substan e antialergice, ce fac ca oul de prepeli s diminueze cantitatea unor anticorpi responsabili de apari ia reac iilor alergice.

Toate acestea i multe altele fac din oul de prepeli singurul "medicament" care are numai "indica ii", la rubrica "contraindica ii" troneaz un mare "ZERO"!

Carnea de prepeli

Este una dintre cele mai fine i apreciate n gastronomie, con inutul sc zut n gr simi i colesterol caracteristic facnd din aceasta o alternativ dietetic si curativ pentru cei suferinzi (obezitate, colesterol m rit, diabet, regim alimentar de cur are). n ncheiere un lucru deosebit de important: dac sunt reflectate toate instruc iunile privind igiena i se asigura condi iile de mediu optime, prepeli a japonez este singura pas re de productie care nu necesita vaccin ri pe toat durata vietii, starea de s n tate fiind determinat prin examene de laborator asupra lotului de produc ie i a ou lelor. Aceasta constituie un argument n plus pentru ca produsele prezentate s fie consumate cu toat ncrederea: mbunata esc func ionarea cordului; Au un efect pozitiv n tratarea bolilor de rinichi i ficat; mbunata esc digestia, regleaz aciditatea gastric ;

mprospateaz

i mbunata esc memoria;

Au un rol deosebit de important n cre terea i dezvoltarea copiilor; Revitalizeaz organismul indiferent de vrst .

Scurt descriere a procesului de producere a primei generatii de prepeli e: Ou le folosite pentru incubat s nu fie mai vechi de 10 zile. Temperatura de incubare este de 37,5 grade Celsius, si umiditatea de 60% in primele 14 zile. Din ziua a 14-a, pn la ie irea din ou , temperatura rmane intre acelea i limite ca in perioada anterioar , dar umiditatea trebuie ridicat la 80%. Puii de prepeli se iau din incubator cnd sunt uscati bine. n prima perioad de cre tere a puilor de prepeli e trebuie mentinut temperatura de 37 grade Celsius. Pentru administrarea de ap se pot utiliza ad p toare pentru pas ri, iar ca furaj se poate administra, in primele 5 s ptamani, Starter pentru curci sau starter anume pentru prepeli e. Durata de incuba ie este de 16 - 17 zile. Dupa circa 3 s pt mani de la na tere se pot diferen ia masculii de femele. Prepeli ele prezinta o maturizare sexual precoce, astfel c femela depune primul ou dup 6-7 sapt mni, i poate depune pn la 350 ou intr-un an, iar masculii pot fi folosi i la acuplare dup 40 de zile. Ambalarea ou lelor se va face in cofraje din material plastic (PET) transparente a cte 12 de ou .

10

Instala ii i utilaje pentru cresterea prepeli elor: 1. Incubator ou 2250 lei x 1 buc = 2250 lei

Technical Specification Construction: Weight: Power Consumption: Dimensions: Rust resistant steel chassis with polystyrene laminate panels 380 - 27Kg (60lbs); 190 - 20Kg (44lbs) 200 Watts max, 100 Watts typical average. 380 - 820 x 420 x 800mm (32.5 x 16.5 x 31.5) HxWxD 190 - 820 x 420 x 480mm (32.5 x 16.5 x 19) HxWxD Electrical supply: 230V 50Hz or 115V 60Hz as specified. Ideal pentru p s ri de curte, ra , gsc , prepeli sau fazani

11

2. Maternitate pentru pui de prepeli , m rime XL - 480 lei x 3 buc =1440 lei

Dimensiuni: 130 x 60 x 25 cm, capacitate 300 pui de la 1 zi pn la 1 s pt mn / 150 pui pn la 2 s pt mni. Dot ri: - sistem ad pare automat compus din patru ad patori automate; - sistem de ncalzire i iluminare compus din bec infra rosu 75W i bec cu incandescen a 75W; - podea interschimbabil compus din dou buc material textil, dou buc material termoizolant plastic, cu dimensiunile aferente maternita ii; - dou tavi pentru dejec ii; - dou hr nitori pui prepeli - 50 cm lungime.

12

3.Cu c pentru prepeli e

Detalii produs: Custi clasice pentru 50 de prepelite pe un nivel complet dotate, care se pot monta pe 4-5 nivele formandu-se baterii de cre tere. Pret pe nivel 140 lei. Pre total pentru 500 prepeli e=1400lei; Custi pentru prepelite cu dimensiuni: 90/50/25 cm cu podeaua de 60 cm pentru colectarea oualor. Cusca are doua podele si intre ele se introduce tava pentru dejectii deci nu mai este nevoie de rastel de sustinere. Prin montarea uneia peste alta sau una langa alta se obtin baterii de pana la 5-6 nivele. O cusca poate gazdui 45-50 prerepelite si are toate dotarile.

13

Ochiurile pentru podea sant de 50/9mm, pentru restul cu tii de 50/30mm.

5.T vi speciale pentru ou de prepeli


y y

Dimensiuni 310 x 290 x 40 mm. Capacitate 124 de ou de prepeli pe fiecare tav .

pre 48 lei/buc x 5 buc i= 240 lei

6. Instala ie de climatizare: 1850 lei Model: MSH GE 25 VB Mitsubishi ON-OFF Capacitate racire: 9040 BTU/h Capacitate incalzire: 10230 BTU/h Clasa energetica: A Putere consumata: 0.82 KW

14

7.FRIGIDERE DEPOZITARE OUA SI CARNE 1000buc x 2 buc= 2000 lei Frigider cu 2 u i ARCTIC AD306+, 288 l, A+, Alb Volum net total (l): 288 Volum net frigider (l): 215 Volum net congelator (l): 73 Numar usi: 2 Clasa energetica: A+ Numar compresoare 1 Consum energetic (kWh/an): 249.

8.Generator de energie electric: 1 bucat la mna a doua = 5000 lei

Studiul de oportunitate a investi iei: I. Date generale 1. Denumirea obiectivului de investi ii : Consta n achizi ia de utilaje i hran necesar pentru cre terea i produc ia de ou de prepeli . 2. Amplasamentul: Denumirea firmei: S.C. Codorniz S.R.L. Adresa: str. Pinului, nr.3A, Brasov,S cele, teren propriu; Forma juridic : societate cu r spundere limitat (S.R.L.-D); 3. Titularii investi iei : Popescu Alexandra i Novac Ionela. 4. Beneficiarul investi iei : S.C. Codorniz S.R.L. II. Informa ii generale privind proiectul 1. Situa ia actual a firmei: 15

Domeniul de activitate al firmei S.C. Codorniz S.R.L.(firm nou nfiin at ) const n cre terea prepeli elor i produc ia de ou . Societatea va produce si comercializa ou productie, firma de ine o construc ie cu o suprafa a de 25 m2. Se ncepe produc ia de ou de la 500 de p s ri, unde pe un nivel vom avea 12 masculi i 36 de femele, la care se estimeaz o produc ie de aproximativ 3000 de ou pe s pt mn pe cele 10 nivele. 2. Descrierea investi iei Analiza situa iei actuale, necesitatea i oportunitatea investi iei. n prezent, cunoa terea ou lelor i c rnii de prepeli a luat amploate, tot mai mul i oamenii cunoscnd beneficiile pe care le aduce consumul acestor produse s n ta ii. n zona S cele nu exista cresc torii de prepeli e care s asigure posibilitatea de consum a popula iei, cresc torii locali fiind de tipul cresc torilor pentru uz personal, maxim pentru vinderea produselor n cercuri restrnse de cuno tiin e. Oportunitatea investi iei const n lipsa produselor de gen pe pia a local (S cele) iar n zona Bra ov, dup verific ri, s-a constatat c supermarketurile locale comercializeaz ou de prepeli din zona Bucure ti, fapt ce reprezint o oportunitate pentru noi, ca produc tori locali. III. Date tehnice ale investi iei 1. Capacitatea de produc ie : se urm re te la atingerea unei capacit i de produc ie de 360 000 ou / an ( la fiecare 3 luni ad ugndu-se nc o genera ie nou de 500 de prepeli e- produc ia estimat pe 3 luni=30 000 ou ). 2. Dotare tehnic anterior. 3. Pia a de desfacere este reprezentat de jude ul Brasov i localit ile nvecinate. 4. Spa iul de produc ie este reprezentat de o suprafa de 25 m2. 5. Amplasare si facilitati: -adresa: str. Pinului, nr.3A, Brasov,S cele, teren propriu; i tehnologii: cu utilaje i echipamente prezente pe pia n acest domeniu. Aceste utilaje i echipamente, precum i datele lor caracteristice sunt prezentate i carne de prepeli a pe o linie medie de productivitate. In ceea ce priveste spatiul de

16

6. Necesarul de utilit i este n concordan cu situa ia utilit ilor existente, astfel firma dispune de toate utilit ile necesare demar rii procesului de produc ie (racordare la apa i canalizare, racordare la energie termic i electric , etc).

IV. Graficul de realizare a investitiei : Se folose te diagrama temporar Gantt pentru procesul de realizare a investi iei, diagrama ce permite determinarea direct a timpului minim de execu ie al proiectului (Tmp) . Timpul minim de executie a proiectului este egal cu timpul de terminare al ultimei activit i derulat n timp.

Simbol A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Denumire a. Analiza tehnica b. Analiza economic c. Strngere documente firm d. Infiin are SRL-D e. Amenajare spatiu de productie f. Achizitie utilaje g. Instalarea utilajelor n spa iu h. Punerea n func iune a activit ii

Durata (zile) 2 2 1 13 4 4 1 1

Precedenta

A2 A3 A2 A5 A6 A7

17

ZILE Denumire a. b. c. d. e. f. g. h. Simbol A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Timpul minim de execu ie pentru nceperea investi iei i pornirea activit ii este de minim 16 zile. V. Costurile investitiei si planul de finantare Costurile estimative ale investi iei: Cheltuieli pentru realizarea investitiei sunt: 1.Cheltuieli pentru avize,acorduri si autorizatii: 500 lei 3.Utilaje si echipamente tehnologice: 14180 lei 4.Montajul echipamentelor tehnologice: 200 lei 5.Cheltuieli pentru materiale auxiliare: 300 lei 6.Cheltuieli cu poten ialul biologic(ou de ras ): 780 lei (1300 ou x 0.6 lei/buc) TOTAL: 15 960 lei. 18

Planul de finan are al investi iei: Sursele necesare finan rii investi iei sunt surse proprii, fiecare asociat contribuind la capitalul social cu cte 8 500 de lei.

VI. Estimarea cheltuielilor cu forta de munca. Costuri indirecte salarii:

ANGAJATI Contabil Soferdistribuitor ngrijitor

NUM R 1 1 1

SALARIU (lei/lun ) 300 650 1000

TOTAL [lei] 300 650 1000 1950 23400

Total costuri indirect/lun : Total costuri indirect/ an:

VII. Estimarea cheltuielilor cu materia prima, materiale. Costuri directe materii prime: Consumul estimativ de furaje pe lun este 60 kg la un pre de 9 lei/kg, de unde rezult un cost lunar de aproximativ 540 lei/lun Cheltuieli cu energia electrica: Pentru anul 2011, consider m c 1 kWh cost 4.25 lei. 19 i pe an de 6480 lei/an. VIII. Estimarea cheltuielilor cu utilitatiile

Consumul estimativ pe an de energie electrica pentru fiecare utilaj este: y y y y y y Bec infraro u: 50 kWh/an Bec incandescen : 50kWh/an Incubator ou : 50 kWh/an Frigider: 2*249 kWh/an= 498 kWh/an Bec economic: 40 kWh/an Instala ia de climatizare: 500 kWh/an Cheltuieli cu apa: 600 lei/an Total cheltuieli cu utilitatile: 5049 + 600 = 5649 lei/an Costul cu amortizarea mijloacelor fixe Costul de achizitie al utilajelor si echipamentelor este de 14180 lei. Pentru amortizarea acestora se foloseste metoda amortizarii liniare,astfel: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire utilaj Maternitate pentru pui Cusca pentru prepeli e Incubator ou Tavi pentru ou de prepeli Frigidere Instala ie de climatizare Generator de energie 5000 6 69,44 2000 1850 2 2,5 83.33 61,66 2250 240 2 0,5 93,75 40 1400 2 58,33 Pret [lei] 1440 Perioada de amortizare [ani] 1 Suma amortizata lunar [lei] 120

Total = 1188*4,25 = 5049 lei

20

IX. Analiza Economico-Financiar : Venituri: Anul Produs Cantitatea previzionat (buc) 2011 Ou pentru consum Prepeli e pentru carne Total Se estimeaza o productie anual de 150 000 ou pentru carne. 150000 6000(900kg) 0.35 30 lei/kg 52 500 27 000 79 500 i a 6000 (900 kg de carne) de p s ri Pre /buc (lei) Venit ob inut (lei)

Cheltuieli de exploatare: Cheltuieli cu: Utilit ile Salariile Materii prime si materiale Altele Telefonie si internet Salubritate Promovare TOTAL Profit: 79500 44328 = 35172 lei Impozit pe profit: 16 % * 35172 = 5627,52 lei Profit dupa impozitare: 35172 5627,52 = 29544,48 lei Rentabilitatea: P ; r! C unde P profitul obtinut, C Cheltuieli 29544,48 r! ! 0.66 44328 21 Valoare cheltuieli (lei) 5649 23400 6480 1 000 800 2 000 5 000 44328

Rata interna de rentabilitate: 66 % Volumul capitalului investit: I t ! 2 8500 ! 17000 lei Durata de realizare a lucr rilor de investi ii (d)min Exprim timpul n care se realizeaz obiectivul investi ional pn la punerea lui n func iune. d= 16 zile Durata de functionare eficient a investitiei D Reprezint perioada de timp n care investi ia produce efectele estimate. D=5 ani Investitia specifica - sintetizeaz corela ia dintre efortul investi ional i efectul ob inut sub forma capacit ii de produc ie sm ! Im ; qh

unde Im reprezint volumul investit, qh = capacitatea de produc ie exprimat n unit i fizice. Inlocuind se ob ine: sm ! 17000 ! 0,112 lei/buc 150900

Termenul de recuperare al capitalului investit - reflect care este perioada de timp n care se va recupera capitalul investit din profitul anual ob inut: T ! Im ; Ph

unde Im reprezinta investitia, Ph = profitul anual Inlocuind se ob ine: T! 17000 ! 0,213 ani 79500

Capitalul investit se va recupera intr-o perioad de aproximativ 2 luni si jum tate.

22

Viteza de recuperare a investi iei (Vr) -reprezint un indicator de eficien economic a investi iilor care rezult recuperare: din raportul dintre durata de func ionare si durata de

unde: Vr reprezint viteza de recuperare; Df reprezint durata de func ionare a obiectivului; D reprezint durata de recuperare a investi iei. Vr ! Coeficientul de eficien 5 = 23,47 0.213

economic a investi iilor - sintetizeaz corela ia dintre

profitul anual ob inut n urma realiz rii investi iei i efortul de capital investit: e! Phm  Ph 0 ; Im

Unde: e - coeficientul eficien ei economice a investi iilor; Ph - profitul anual ob inut ca urmare a realiz rii investi iei It - valoarea capitalului antrenat pentru realizarea obiectivului 79500  0 ! 4,67 17000

Inlocuind se ob ine:

e!

Profitul total (Pt) - este profitul realizat din momentul punerii n func iune a obiectivului si pn la expirarea duratei de func ionare: Pt ! Ph D ; unde Pt - profitul total; Ph - profitul anual; D - durata eficienta de func ionare. Pt ! 79500 5 ! 397500 lei Profit de recuperare (Pr) - reprezint partea din profitul total destinata recuper rii fondurilor de investitii cheltuite: Pr ! I m Pr = 17000 lei Profitul final (Pf) - reprezint partea din profitul total, ob inut dup expirarea termenului de recuperare a investi iilor: 23

Pf ! Pt  Pr Pf ! 397500  17000 ! 380500 lei

Randamentul economic al investitiei - raport ntre profitul final si capitalul investit: R! Pf It

unde R - randamentul economic al investitiei; Pf - profitul final; It - capitalul investit. R! 380500 ! 22,38 17000

Actualizarea indicatorilor de eficien : 1 (1  0,15) h 0,869 0,756 0,657 0,515 0,497

mii lei/an Ih

Ch [mii lei/luna] 44 44 44 44

Vh [mii lei/luna] 79 79 79 79

Kh [mii lei/luna] 17 44 44 44 44

n K act .h

1 2 3 4 5

17 -

14,773 33,264 28,908 22,66 21,868

Angajament net de capital actualizat:


n K act .h

= 121,473 mii lei

K = 193 mii lei Inv = 17 mii lei Vh = 79 mii lei Ch = 44 mii lei Ph = 35 mii lei

24

Concluziile studiului de fezabilitate:


Investitia nceputa n 2012, n valoare de 17000 lei va fi recuperat n aproximativ 2 luni si jum tate. Se estimeaz c pe durata de func ionare eficient a investi iei, care este de 5 ani, se va ob ine un profit de aproximativ 380 mii lei. In urma ob inerii acestui rezultat, se poate observa c proiectul are o rat interna de rentabilitate de 66%.

25