Sunteți pe pagina 1din 29

DREPT CONSTITUTIONAL SI INSTITUTII POLITICE I

MULTIPLE CHOICE 1. Care este motivul pentru care obiectul de studiu al primei teme fost intitulat dreptul

constitutional ramura fundamentala a dreptului romanesc?


a. b. c.

Abordarea sistemica presupune o anumita ierarhizare a subsistemelor componente ale dreptului. Abordarea obiectiva presupune o anumita ierarhizare a subsistemelor componente ale dreptului. Abordarea subiectiva presupune o anumita ierarhizare a subsistemelor componente ale dreptului.

2. Care dintre urmatoarele formulari reprezinta definitia dreptului? a. Ansamblul regulilor de conduita, instituite sau sanctionate de stat, a caror aplicare este realizata de bunavoie si, in ultima instanata, prin forta coercitiva a Statului. b. Ansamblul regulilor de conduita, instituite sau sanctionate de stat, reguli ce exprima vointa poporului ridicata la rangul de lege, a caror aplicare este realizata de bunvoie si, in ultima instanta, prin forta coercitiva a Statului. c. Ansamblul regulilor de conduita, ce exprima vointa poporului ridicata la rangul de lege, a caror aplicare este realizata de bunavoie si, in ultima instanta prin forta coercitiva a Statului. 3. Normele juridice care formeaza sistemul de drept al unui stat se grupeaza in? a. Ramuri de drept si principii comune reglementarii din ramura respectiva b. Ramuri de drept si principii generale specifice fiecarei ramuri de drept c. Ramuri de drept si institutii juridice specifice fiecarei ramuri de drept 4. Ansamblul sistematizat de norme juridice grupate pe ramuri de drept reglementeaza? a. b. c. Relatiile sociale dintr-un anumit domeniu al vietii sociale, in baza unei metode specifice de reglementare si a unor principii comune Relatiile sociale dintr-un anumit domeniu al vietii sociale, in baza unei metode specifice de reglementare si a unor principii generale Relatiile sociale dintr-un anumit domeniu al vietii sociale, in baza unor principii generale si a unor principii comune

5. In acceptiune generala, ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatii sociale apropiate formeaza? a. b. c. O institutie politica O institutie juridica O institutie de drept

6. Initial, in invatamantul juridic romanesc, dreptul constitutional a fost predat impreuna cu

dreptul administrativ, sub denumirea de?


a. b. c. Drept de stat Drept institutional Drept public

7. Prima catedra de drept constitutional a fost infiintata la Ferrara, in Italia, in anul? a. 1797 b. 1834 c. 1864 8. Cea dintai catedra de Drept constitutional s-a infiintat la Paris in anul? a. 1800 b. 1834 c. 1864 9. Disciplina dreptului constituional a fost predat pentru prima dat n Romnia n anul

1910 la Facultatea de drept din?


a. b. c. Bucuresti Cernauti Iasi

10. Care sunt cele doua acceptiuni ale categoriei drept? a. b. c. Dretul obiectiv si dreptul subiectiv Dreptul obiectiv si dreptul natural Dreptul subiectiv si dreptul pozitiv

11. Identificati elementele componente ale definitiei dreptului subiectiv? a. Dreptul subiectiv reprezinta posibilitatea garantata de lege vointei unei persoane, in vederea valorificarii unui interes personal direct, sa desfasoare o conduita determinata sau sa ceara unui tert indeplinirea unei actiuni sau abtinerea de la o anumit activitate. Dreptul subiectiv reprezinta posibilitatea garantata de lege vointei unei persoane, in temeiul careia aceasta este n masura, in vederea valorificarii unui interes personal direct, sa desfasoare o conduita determinata sau sa ceara unui tert indeplinirea unei actiuni sau abtinerea de la o anumit activitate. Dreptul subiectiv reprezinta posibilitatea garantata de lege vointei unei persoane, in temeiul careia aceasta este n masura, sa desfasoare o conduita determinata sau sa ceara unui tert indeplinirea unei actiuni sau abtinerea de la o anumit activitate.

b.

c.

12. Categoria drept poate fi clasificata in? a. Drept natural si drept obiectiv b. Drept pozitiv si drept subiectiv c. Drept natural si drept pozitiv. 13. Identificati conceptul de drept natural? a.

b. c.

Conceptul de drept natural face trimitere la conceptia filosofica in conformitate cu care anumite norme isi au sursa in divinitate sau natura, consacra relatii imanente si pe care fiinta umana nu poate sa le modifice sau sa le aduc vreo atingere de orice fel Conceptul de drept natural face trimitere la conceptia filosofica in conformitate cu care anumite norme isi au sursa in divinitate sau natura Conceptul de drept natural consacra relatii imanente si pe care fiinta umana nu poate sa le modifice sau sa le aduc vreo atingere de orice fel

14. Identificati definitia dreptului public? a. Dreptul public cuprinde normele juridice care privesc statul si raporturile lor cu persoanele particulare atunci cand aceste raporturi privesc prerogativele subiectelor de drept public. Dreptul public cuprinde normele juridice care privesc statul, colectivitatile publice si raporturile lor cu persoanele particulare atunci cand aceste raporturi privesc prerogativele subiectelor de drept public. Dreptul public cuprinde normele juridice care privesc statul, colectivitatile publice si raporturile lor cu persoanele particulare.

b.

c.

15. Care dintre urmatoarele ramuri de drept fac parte din categoria dreptului public? a. b. c. Dreptul international public, dreptul administrativ, dreptul civil Dreptul international public, dreptul administrativ, dreptul comercial Dreptul international public, dreptul administrativ, dreptul penal

16. Identificati definitia dreptului privat? a. b. c. Dreptul privat cuprinde normele juridice aplicabile persoanelor particulare, persoane fizice sau juridice si raporturile dintre ele. Dreptul privat cuprinde normele juridice aplicabile persoanelor particulare si raporturile dintre ele. Dreptul privat cuprinde normele juridice aplicabile persoanelor particulare, persoane fizice si raporturile dintre ele.

17. Care dintre urmatoarele ramuri de drept fac parte din categoria dreptului privat? a. b. c. Dreptul civil, dreptul comercial, dreptul financiar Dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei Dreptul civil, dreptul comercial, dreptul procesual civil

18. Care dintre urmatoarele formulari reprezinta definitia dreptului constituional? a. Dreptul constitutional este definit ca acea ramura fundamentala a dreptului unitar roman care subsumeaza normele juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii Dreptul constitutional este definit ca acea ramura fundamentala a dreptului unitar roman care subsumeaza normele juridice care reglementeaza si garanteaza drepturile si indatoririle fundamentale ale omului si cetateanului. Dreptul constitutional este definit ca acea ramura fundamentala a dreptului unitar roman care subsumeaza normele juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii precum si normele juridice care reglementeaza si garanteaza drepturile si indatoririle fundamentale ale omului si cetateanului.

b.

c.

19. Stricto sensu, in stiinta dreptului, prin institutie se intelege? a. Un ansamblu de reguli sau norme juridice care au acelasi obiect de reglementare, ceea ce le asigura in timp unitatea, permanenta, continuitatea si stabilitatea intr-un domeniu al raporturilor sociale. Un ansamblu de reguli sau norme juridice care au acelasi obiect de reglementare, ceea ce le asigura in timp unitatea, continuitatea si stabilitatea Un ansamblu de reguli sau norme juridice care au acelasi obiect de reglementare, ceea ce le asigura stabilitatea intr-un domeniu al raporturilor sociale.

b. c.

20. Institutiile politice cuprind? a. b. c. Organele insarcinate sa realizeze puterea politica si normele privitoare la aceasta realizare, precum Presedintele Romaniei si Primul Ministru etc. Organele insarcinate sa realizeze puterea politica si normele privitoare la aceasta realizare, precum Presedintele Romaniei, Primul Ministru, Parlamentul etc. Organele insarcinate sa realizeze puterea politica precum Presedintele Romaniei, Primul Ministru, Parlamentul etc.

21. Pentru a stabili care sunt raporturile juridice proprii dreptului constitutional este necesara? a. b. c. Identificarea relatiilor sociale care, in ansamblul celor reglementate de drept, au un continut specific. dentificarea relatiilor sociale care, in ansamblul celor reglementate de drept, sunt supuse unor norme juridice de drept constitutional. Identificarea relatiilor sociale care, in ansamblul celor reglementate de drept, au un continut specific si sunt supuse unor norme juridice de drept constitutional.

22. Care sunt cele doua categorii de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional? a. b. c.

Relatii cu o dubla natura juridica si relatii specifice de drept constituional Relatii cu o dubla natura juridica si relatii care fac parte din alte ramuri de drept Relatii specifice de drept constituional si relatii care fac parte din alte ramuri de drept

23. Identificati relatiile sociale cu o dubla natura juridica care formeaz obiectul de reglementare al dreptului constitutional? a. b. c. Acele relatii care fiind reglementate si de alte ramuri de drept sunt reglementate in acelasi timp si de catre constitutie Acele relatii care fiind reglementate si de alte ramuri de drept sunt reglementate in acelasi timp si de catre constitutie, devenind implicit si raporturi de drept constitutional Acele relatii care fiind reglementate si de alte ramuri de drept sunt si raporturi de drept constitutional

24. Identificati relatiile specifice de drept constitutional care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional? a. b. c. Care formeaza obiectul de reglementare numai pentru normele de drept constitutional si care sunt interpretate de Curtea Constitutionala Care formeaza obiectul de reglementare numai pentru normele de drept constitutional urmamd a fi dezvoltate de celelalte ramuri de drept Care formeaza obiectul de reglementare numai pentru normele de drept constitutional

25. Identificati elementele componente ale definitiei data normei juridice de teoria generala a dreptului? a. Regula sociala de conduita, generala si obligatorie, instituita sau sanctionata de puterea de stat in diferite forme, menite sa asigure consolidarea si dezvoltarea relatiilor sociale in conformitate cu interesele si vointa guvernantilor, determinata, in ultima instanta, de conditiile vietii materiale din societate si a carei respectare este impusa, la nevoie, prin forta coercitiva a statului. Regula sociala de conduita, instituita sau sanctionata de puterea de stat in diferite forme, menite sa asigure consolidarea si dezvoltarea relatiilor sociale in conformitate cu interesele si vointa guvernantilor si a carei respectare este impusa, la nevoie, prin forta coercitiva a statului. Regula sociala de conduita, generala si obligatorie, menita sa asigure consolidarea si dezvoltarea relatiilor sociale in conformitate cu interesele si vointa guvernantilor si a carei respectare este impusa, la nevoie, prin forta coercitiva a statului.

b.

c.

26. Referitor la structura logico formala a normele de drept constitutional, identificati particularitatile privind sanctiunile? a. b. c. Sanctiunile in dreptul constitutional sunt sanctiuni specifice obligatorii si in alte ramuri de drept Sanctiunile in dreptul constitutional sunt sanctiuni specifice si unele sanctiuni se regasesc in alte ramuri de drept Unele sanctiuni se regasesc in alte ramuri de drept si sunt reglementate de dreptul constitutional

27. Normele de drept constitutional pot fi clasificate in? a. b. c. Norme cu aplicatie in dreptul public si norme cu aplicare nemijlocita sau directa Norme cu aplicatie mijlocita sau indirecta si norme cu aplicare in dreptul privat Norme cu aplicare nemijlocita sau direct si norme cu aplicatie mijlocita sau indirecta

28. n categoria normelor cu aplicaie mijlocit sau indirect urmeaz a fi cuprinse? a. b. Acele norme care dau reglementari de principiu si care, pentru a fi puse in aplicare, la cazuri concrete, sunt urmate de reglementari suplimentare prin alte ramuri de drept Acele norme care dau reglementari de principiu si care, pentru a fi puse in aplicare, la cazuri concrete, sunt urmate de reglementari suplimentare prin ramurile de drept apartinand dreptului public Acele norme care dau reglementari de principiu si care, pentru a fi puse in aplicare, la cazuri concrete sunt urmate de reglementari suplimentare prin ramurile de drept apartinand dreptului privat

c.

29. In categoria normelor cu aplicatie nemijlocita sau directa urmeaz a fi cuprinse? a. b. c. Normele care reglementeaza direct, nemijlocit relatiile sociale si nu mai au nevoie a fi precizate printr-o lege organica Normele care reglementeaza direct, nemijlocit relatiile sociale si nu mai au nevoie a fi precizate printr-o lege ordinara Normele care reglementeaza direct, nemijlocit relatiile sociale si nu mai au nevoie a fi precizate printr-o lege constitutionala

30. Subiecte ale raporturilor de drept constitutional sunt? a. b. c. Oamenii luati individual sau organizati in partide sau alte organizatii politice Oamenii luati individual sau organizati ca persoane juridice Oamenii luati individual sau grupati pe colective

31. Cu privire la subiectele raporturilor de drept constitutional trebuie sa subliniem inca de la inceput doua trasaturi specifice, si anume ca? a. Unul din subiecte este totdeauna fie detinatorul puterii de stat, fie statul, fie un organ reprezentativ (legiuitor) si ca aceste subiecte actioneaza in mod necesar intr-un raport juridic aparut in activitatea de instaurare, mentinere si exercitare a puterii Unul din subiecte este totdeauna fie detinatorul puterii de stat, fie statul, fie un organ reprezentativ (legiuitor) Totdeauna aceste subiecte actioneaza in mod necesar intr-un raport juridic aparut in activitatea de instaurare, mentinere si exercitare a puterii

b. c.

32. Dintre urmatoarele subiecte de drept propuse, identificati pe cele care sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional? a. b. c. Poporul, statul, strainii si apatrizii aflati pe teritoriul Romaniei Poporul, statul, cetatenii Poporul, statul si unitatile administrativ teritoriale luate ca unitati de teritoriu

33. Prin izvoare de drept intelegem? a. b. c. Formele de exprimare a normelor juridice care sunt determinate de modul de edictare sau sanctionare a lor de catre stat, precum si de modul de aplicare al acestora Formele de exprimare a normelor juridice care sunt determinate de modul de edictare sau sanctionare a lor de catre stat, precum si de forta juridica a acestora Formele de exprimare a normelor juridice care sunt determinate de modul de edictare sau sanctionare a lor de catre stat

34. Pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional roman, sunt necesare cel putin doua criterii si anume? a. b. c.

Autoritatea publica emitenta si continutul actului normativ Autoritatea publica emitenta, continutul actului normativ si publicarea acestuia Autoritatea publica emitenta, continutul actului normativ si controlul de constitutionalitate al acestuia

35. Sunt izvoare ale dreptului constituional romn numai actele normative care ndeplinesc

cumulativ urmtoarele dou condiii?


a. Sunt adoptate de autoritatile publice si contin norme juridice care sa reglementeze relatii sociale fundamentale ce apar n procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii puterii statale Sunt adoptate de autoritatile publice reprezentative si contin norme juridice care sa reglementeze relatii sociale fundamentale ce apar n procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii puterii statale Sunt adoptate de autoritatile publice si administrative si contin norme juridice care sa reglementeze relatii sociale fundamentale ce apar n procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii puterii statale

b.

c.

36. Identificati izvoarele formale ale dreptului constitutional? a. b. c. Constitutia si legile de modificare a Constitutiei, legea ca act juridic al Parlamentului, deciziile interpretative ale Curtii Constitutionale Constitutia si legile de modificare a Constitutiei, obiceiul sau cutuma, tratatul international Constitutia si legile de modificare a Constitutiei, legea ca act juridic al Parlamentului, tratatul international

37. Pentru stabilirea locului dreptului constitutional in sistemul de drept este necesar sa cercetam urmatoarele doua aspecte? a.

Importanta relatiilor sociale reglementate prin dreptul constitusional si valoarea formelor


juridice prin care vointa guvernantilor, de protejare la nivel juridic a acestor relatii sociale, devine drept (izvor de drept) Importanta relatiilor sociale si valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor, de protejare la nivel juridic a acestor relatii sociale, devine drept (izvor de drept) Importanta relatiilor sociale reglementate prin dreptul constitusional si valoarea formelor juridice prin care prin care vointa guvernantilor devine drept (izvor de drept)

b. c.

38. Dreptul constitutional reprezinta ramura principala sau fundamentala a oricrui sistem juridic si aceasta are urmatoarele consecinte? a. b. Regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile de mare generalitate cuprinse in Constitutie Regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile de mare generalitate cuprinse in Constitutie si modificarea unei norme din dreptul constitutional impune modificari corespunztoare ale normelor din celelalte ramuri de drept, care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale Modificarea unei norme din dreptul constitutional impune modificari corespunztoare ale normelor din celelalte ramuri de drept, care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale

c.

39. Pentru definirea Constitutiei se identifica urmtoarele dou criterii? a. b. c. Criteriul material si criteriul obiectiv Criteriul formal si criteriul continutului normativ Criteriul material si criteriul formal

40. Criteriul material pentru definirea Constitutiei stabileste? a. Domeniului sau de reglementare, adica a relatiilor sociale ce intra in sfera de cuprindere a normelor constitutionale b. Domeniului sau de reglementare c. Relatiilor sociale ce intra in sfera de cuprindere a normelor constitutionale

41. Criteriul formal pentru definirea Constitutiei stabileste? a. O anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional b. O anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional, edictate de o anume autoritate statala in conformitate cu o procedura speciala c. O anume autoritate statala in conformitate cu o procedura speciala 42. Elementele esentiale de continut si de forma pentru definirea Constitutiei sunt urmatoarele? a. Caracterul de lege al Constitutiei, constitutia este legea fundamental, reglementeaza relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii statale b. Caracterul de lege al Constitutiei, constitutia este legea fundamental, normele juridice constitutionale sunt investite cu forta juridica suprema c. Caracterul de lege al Constitutiei, constitutia este legea fundamental, reglementeaza relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii statale, normele juridice constitutionale sunt investite cu forta juridica suprema

43. Identificati definitia Constitutiei tinand seama de elementele esentiale de continut si de forma? Constitutia este legea fundamentala a unui stat, constituita din norme juridice, investite cu forta juridica suprema, si care reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii b. Constitutia este legea fundamentala a unui stat, constituita din norme juridice, care reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii c. Constitutia este legea fundamentala a unui stat, constituita din norme juridice, investite cu forta juridica suprema, si care reglementeaza acele relatii sociale fundamentale 44. Care este prima constitutie scrisa din lume? a. b. c. Constitutia engleza Constitutia poloneza Constitutia americana a.

45. Care este prima constitutie scrisa din Europa? a. b. c. Constitutia Frantei Constitutia Belgiei Constitutia Suediei

46. Cum este definit constitutia scrisa? a. b. c. Constitutia scrisa este constitutia redactata in forma scrisa ntr-un act unic fundamental sau in mai multe acte scrise fundamentale Constitutia scrisa este constitutia redactata in forma scrisa ntr-un act unic fundamental Constitutia scrisa este constitutia redactata in forma scrisa ntr-un act unic fundamental sau intr-un act unic fundamental si mai multe documenta nescrise sau cutumiare.

47. Care este definitia constitutiei cutumiare? Constitutia nescrisa sau cutumiara este constituita dintr-un sistem de norme scrise si cutumiare(nescrise) b. Constitutia nescrisa sau cutumiara este constituita dintr-un sistem de norme cutumiare(nescrise) care in totalitatea lor formeaza constitutia statului.. c. Constitutia nescrisa sau cutumiara este constituita dintr-un sistem de norme scrise si cutumiare(nescrise) care in totalitatea lor formeaza constitutia statului 48. Constituii cutumiare au urmtoarele state? a. b. c. Anglia, Israel, Noua Zeelanda Anglia, Suedia, Noua Zeelanda Anglia, Belgia, Noua Zeelanda a.

49. Regulile constitutionale cutumiare au fost considerate necorespunzatoare din urmtoarele motive? a. Nu sunt clar definite, sunt incerte b. Nu sunt clar definite, sunt incerte, sunt incomplete, se sovaie in ce priveste c.

numarul si intinderea lor Nu sunt clar definite, se sovaie in ce priveste numarul si intinderea lor

50. Constituia scris are la baz urmtoarele teorii i practici care au precedat-o?

Superioritatea legii scrise, ideea contractelor scrise, domnia legii, teoria contractului social, teoria valorilor juridice b. Superioritatea legii scrise, ideea contractelor scrise, domnia legii, teoria contractului social c. Superioritatea legii scrise, ideea contractelor scrise, domnia legii, teoria contractului social, teoria constitutiei
a. 51. Adoptarea constitutiei trebuie vazuta ca un proces complex in care se detaseaza clar cel putin trei elemente?

Initiativa adoptarii constitutiei, organul competent(constituantul sau putere constituanta), intrarea n vigoare b. Initiativa adoptarii constitutiei, organul competent(constituantul sau putere constituanta), referendumul c. Initiativa adoptarii constitutiei, organul competent(constituantul sau putere constituanta), modurile de adoptare
a. 52. Initiativa adoptarii constitutiei, trebuie s apartina? a.

b.

c.

Acelui organ statal, politic sau social care ocupand in sistemul politic al unei societati locul cel mai inalt (organ suprem) este cel mai in masura sa cunoasca evolutia societatii date, perspectivele sale Acelui organ care ocupand in sistemul politic al unei societati locul cel mai inalt (organ suprem) este cel mai in masura sa cunoasca evolutia societatii date, perspectivele sale Acelui organ social care ocupand in sistemul politic al unei societati locul cel mai inalt (organ suprem) este cel mai in masura sa cunoasca evolutia societatii date, perspectivele sale

53. Puterea constituanta apare sub urmatoarele forme? a. b. c.

Puterea constituanta originara sau revolutionara si puterea constituanta instituita Puterea constituanta originara si puterea constituanta instituita Puterea constituanta originara sau insurectionala si puterea constituanta instituita

54. Modul de adoptare al unei constituii este specific fiecrei ri i este determinat de? a. b. c. Stadiul de dezvoltare economica, sociala si politica, de ideologia dominanta in momentul adoptarii constitutiei Stadiul de dezvoltare economica, sociala si politica, de raporturile sociale Stadiul de dezvoltare economica, sociala si politica, de ideologia dominanta in momentul adoptarii constitutiei, de raporturile sociale

55. Modurilor de adoptare a constitutiei sunt clasificate astfel? a. b. c. Forme monarhiste(conventia, referendumul), forme monocratice (constitutia acordata) si forme mixte (plebiscitul si pactul) Forme monarhiste(conventia, referendumul) si forme monocratice (constitutia acordata) Forme monarhiste(conventia, referendumul) si forme mixte (plebiscitul si pactul)

56. Constitutiile acordate, sunt constitutiile? a. b. c.

Acordate de catre monarh ca stapan absolut, care-si exercit puterea sa Adoptate de catre monarh ca stapan absolut, care-si exercit puterea sa Adoptate de catre monarh ca stapan absolut, care-si exercit prerogativele sale

57. Exemple de constitutii acordate? a. b. c. Constitutia data in Franta de Ludovic al XVIII-lea la 4 iunie 1814, Constitutia Piemontului si Sardiniei din 4 martie 1844, Constitutia Romaniei din 1938 Constitutia data in Franta de Ludovic al XVIII-lea la 4 iunie 1814, Constitutia Piemontului si Sardiniei din 4 martie 1844, Constitutia franceza din anul 1830 Constitutia data in Franta de Ludovic al XVIII-lea la 4 iunie 1814, Constitutia Piemontului si Sardiniei din 4 martie 1844, Constitutia japoneza din 11 februarie 1889

58. Exemple de statut sau constitutie plebiscitara pot fi retinute? a. b. Statutu Albertin (1848) care devine Constituia Italiei prin acceptare pe cale de plebiscit, Constituia regal a Romniei din 1938, supus plebiscitului la 24 februarie 1938 Statutu Albertin (1848) care devine Constituia Italiei prin acceptare pe cale de plebiscit, Constituia regal a Romniei din 1938, supus plebiscitului la 24 februarie 1938 si Constitutia Piemontului si Sardiniei din 4 martie 1844 Statutu Albertin (1848) care devine Constituia Italiei prin acceptare pe cale de plebiscit, Constituia regal a Romniei din 1938, supus plebiscitului la 24 februarie 1938 si Constitutia japoneza din 11 februarie 1889

c.

59. Statutul sau constitutia plebiscitara, este? a. b. c. O varianta a constitutiei acordate, initiate tot de seful statului (monarh) dar sunt ratificate prin plebiscit (referendum) care nu poate aduce modificari satetului sau conventiei O varianta a constitutiei acordate, initiate tot de seful statului (monarh) dar sunt ratificate prin plebiscit (referendum) O varianta a constitutiei acordate, initiate tot de seful statului (monarh) dar sunt ratificate prin plebiscit (referendum) care poate modifica statutul sau conventia

60. Constitutia pact este considerata? a. b. c. Constitutia pact este considerata un contract intre rege si popor, poporul fiind reprezentat prin parlament Constitutia pact este considerata un contract intre rege si popor, poporul fiind reprezentat prin referendum Constitutia pact este considerata un contract intre rege si popor, poporul fiind reprezentat prin guvernanti

61. Ca exemple de constitutii pact pot fi citate? a. b. c. Charta francez din 14 august 1830, Constitutia romana de la 1866 si Constitutia japoneza din 11 februarie 1889 Charta francez din 14 august 1830, Constitutia romana de la 1866 si Constitutia romana de la 1923 Charta francez din 14 august 1830, Constitutia romana de la 1866 si Constitutia regala de la 1938

10

62. Constitutia conventie este opera unei adunari denumit conventie, si reprezint?

Conventia intervenita intre toti membrii societatii cu privire la actul de exercitare a puterii pentru a adopta Constitutia, fiind apoi supusa referendumului b. Conventia intervenita intre toti membrii societatii cu privire la actul de exercitare a puterii pentru a adopta Constitutia, nefiind supusa referendumului c. Conventia intervenita intre toti membrii societatii cu privire la actul de exercitare a puterii pentru a adopta Constitutia
a. 63. Constituia parlamentar este constituia adoptat de parlament, metod folosit de rile din estul Europei, dup urmtoarea procedur? a. Initiativa, elaborarea proiectului, discutarea publica a proiectului, adoptarea proiectului de catre parlament cu o majoritate calificata de cel puin 2/3 din numrul total al membrilor parlamentului Initiativa, elaborarea proiectului, adoptarea proiectului de catre parlament cu o majoritate calificata de cel puin 2/3 din numrul total al membrilor parlamentului Discutarea publica a proiectului, adoptarea proiectului de catre parlament cu o majoritate calificata de cel puin 2/3 din numrul total al membrilor parlamentului

b. c.

64. Care sunt criteriilei folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor? a. b. c.

criteriul inscrierii in constitutie. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international. criteriul atemporal.

65. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi

fundamentale?
a.

b. c.

drepturile fundamentale sunt drepturi subiective si sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului; drepturile si libertatile fundamentale sunt drepturi obiective; drepturile fundamentale nu se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara.

66. Care sunt elementele componente ale dreptului la viata? a. b. c.

este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului; dreptul la viata face parte din categoria drepturilor social-politice; este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie

67. Care sunt componentele conceptului de libera circulatie? a. b. c.

este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului; face parte din categoria drepturilor exclusiv politice; libera circulatie este expresia constitutionala a starii naturale umane, omul nascandu-se liber.

11

68. Care sunt componentele pe care le are in continutul sau dreptul la ocrotirea sanatatii? a. b. c.

este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale; dreptul persoanei la securitate sociala; face parte din categoria inviolabilitatilor.

69. Care este continutul dreptului la casatorie, conform reglementarilor constitutionale privind

familia, in literatura de specialitate?


a. b.

c.

familia este elementul natural si fundamental al societatii; familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor; celebrarea casatoriei civile dupa celebrarea casatoriei religioase.

70. Care sunt coordonatele care definesc libertatea de exprimare, ce permite subiectilor de

drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile?


a. b.

c.

libertatea de exprimare se confunda cu libertatea constiintei; sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica; pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigure corecta informare a cetatenilor, iar mijloacelor de informare in masa, publice sau private, le revine sarcina de a asigura informarea corecta a opiniei publice.

71. Care sunt trasaturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria drepturilor

garantii?
a. b. c.

poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite; petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice; petitiile pot fi anonime.

72. Care sunt unitatile administrativ teritoriale din Romania? a. b. c.

judetul, orasul, comuna, statiunile balneo-climaterice; judetul, orasul, comuna, satele; judetul, orasul, comuna, satele, statiunile balneo-climaterice.

73. Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor? a. b. c.

edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala; la inceput, teoria separatiei puterilor in stat nu interzicea ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ; independenta functiilor trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor.

12

74. Care este, potrivit reglementarilor constitutionale, statutul strainilor si apatrizilor in

Romania?
a. b. c.

strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile; in afara drepturilor naturale nu exista alte drepturi subiective pentru straini si apatrizi; strainii si apatrizii se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor.

75. Care sunt componentele ce definesc indatorirea de aparare a patriei? a. b. c.

cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 18 de ani pana la varsta de 30 de ani, cu exceptia voluntarilor; este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste; indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentru barbati.

76. Care sunt caracterele statului roman ce rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare? a. b. c. Statul roman este un stat de drept, democratic si social; Romania este un stat federal; Constitutia consacra principiul umanitatii.

77. La sesizarea caror autoritati se pronunta Curtea Constitutionala asupra constitutionalitatii

tratatelor sau altor acorduri internationale?


a. b. c.

A cel putin 50 de senatori; Avocatului Poporului; A cel putin 25 de senatori.

78. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana care solicita acordarea

cetateniei romane la cerere?


a.

b.

c.

s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului de cel putin 20 ani sau de cel putin 15 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman; cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei, limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala; a implinit varsta de 14 ani.

79. Care este definitia controlului constitutionalitatii legilor? a. b. c.

activitatea organizata a Parlamentului de adoptare a legilor; activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia; activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei.

80. La cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de solutionare a

conflictelor juridice de natura constitutionala?


a. b. c.

Presedintele Romaniei; Ministrul Justitiei; Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.


13

81. Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri

fundamentale?
a. b. c.

indatoririle fundamentale nu sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii; indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale; indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor numai prin forta de constrangere a statului.

82. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica? a. b. c.

face parte din categoria drepturilor exclusiv politice; obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei; nu este un drept ocrotit de Constitutie.

83. Ce cuprinde, in principiu, conceptul de inviolabilitate a domiciliului? a. b. c.

este un drept subsumat conceptului de drept la casatorie; domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica si principala; avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator.

84. Care sunt elementele de continut ale dreptului la munca, conceput ca un drept

social-economic de traditie?
a. b. c.

dreptul la munca este un drept cu un continut complex ce poate fi ingradit; libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca; durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 12 ore.

85. Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si asistenta? a. b.

c.

copiii si tinerii nu se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor; acestui drept ii corespund obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege; constitutia nu garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata.

86. Care sunt elementele dreptului la informatie ca drept fundamental cu un continut complex

si dinamic?
a. b. c.

nu garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public; mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice; garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea nu trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena.

14

87. In care categorie de drepturi se incadreaza dreptul persoanei vatamate de o autoritate

publica?
a. b. c.

drepturilor garantii; inviolabilitati drepturile social-economice si culturale.

88. Care sunt formele de exercitare pe care le-a cunoscut monarhia, ca forma de guvernamant? a. b. c.

monarhia guvernamentala; monarhia nelimitata; monarhia parlamentara dualista.

89. Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor? a. b. c.

controlul exercitat inainte ca legea sa intre in vigoare; respectarea Constitutiei si a legilor; respectarea Constitutiei si a legilor;

90. Care este reglementarea pe care o primeste dreptul la azil, conform art 18 din Constitutia

Romaniei?
a. b. c.

azilul este prin excelenta un drept ce apartine atat cetatenilor romani cat si strainilor si apatrizilor; azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun; persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor romani.

91. Care este definitia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala prevazuta de

constitutie?
a. b.

c.

reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice; titularii acestei obligatii fundamentale sunt numai subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, nu si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri; textul constitutional nu face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale.

92. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru

viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei?


a. b. c.

Hotararile; Incheierile; Deciziile.

93. Care este autoritatea care are dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala in a se pronunta

asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului?


a. b. c.

Un grup parlamentar; Unul dintre parlamentarii independenti; Un numar de cel putin 25 de deputati sau cel putin 25 de senatori.

15

94. Care sunt consecintele pe care le impun trasaturile dreptului constitutional ca ramura

principala in sistemul de drept romanesc?


a. b. c.

supralegalitatea principiilor constitutionale; regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie; principiile cu caracter de generalitate cuprinse in Constitutie referitoare la proprietate, organele executive si organele judecatoresti, fara a fi detaliate, sunt aplicabile dreptului civil, dreptului comercial, organizarii judecatoresti.

95. Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de

promulgarea lor?
a. b. c.

Parlamentul; Presedintele Romaniei Curtea Constitutionala.

96. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la

cetatenia romana?
a. b. c.

cetateanul roman care a facut cererea a implinit 14 ani; desi este o cerere individuala, produce efecte fata de sot si copii; nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara.

97. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea

Constitutionala se sesizeaza din oficiu?


a. b. c.

legile; tratatele internationale; initiativele de revizuire a Constitutiei.

98. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor

si libertatilor fundamentale?
a. b. c.

al obiectului de reglementare; al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale; al posibilitatilor de realizare a acestora.

99. Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psihica? a. b. c.

face parte din categoria drepturilor garantii; obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei; acest concept poate fi incalcat.

100. Ce presupune conceptul de siguranta a persoanei? a. b. c.

incadrarea acestuia in cadrul drepturilor exclusive politice; masurile represive trebuie sa fie proportionale cu situatia de fapt care a determinat aplicarea lor; masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara.

16

101. Care sunt aspectele esentiale, enumerate in textul constitutional, pe care le include dreptul

la protectie sociala a salariatilor?


a. b. c.

interzicerea muncii fortate; regimul de munca al persoanelor handicapate, precum si instituirea unui salariu minim brut pe tara; repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite.

102. Care sunt elementele de continut ale dreptului la protectie a persoanelor cu handicap? a. b. c.

securitatea si igiena muncii; statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapurilor; face parte din categoria indatoririlor fundametale ale cetatenilor.

103. Ce cuprinde in continutul sau constitutional libertatea intrunirilor ca libertate cu caracter

social politic?
a. b. c.

posibilitatea oamenilor de a se intruni numai in reuniuni private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele; libertatea intrunirilor presupune caracterul pasnic al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor; intrunirile presupun participanti care au calitatea de membrii permanenti intre care exista relatii permanente.

104. Care sunt, conform art 52 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate formula o

persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica?
a. b. c.

recunoasterea dreptului sau interesului legitim; sa ceara raspunderea magistratilor; promulgarea actului.

105. Care sunt regulile pe care le stabileste Constitutia Romaniei in domeniul extradarii si

expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale?
a. b. c.

cetateanul roman poate fi extradat sau expulzat din Romania; cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate; extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai in baza unei conventii internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate.

106. Care sunt elementele pe care le contine principiul exercitarii drepturilor si libertatilor? a. b. c.

indatorirea incumba numai cetatenilor romani, nu si strainilor sau apatrizilor; buna credinta, principiu traditional de drept civil, nu este considerata o regula constitutionala obligatorie; dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti.

17

107. Care sunt conditiile obligatorii prevazute de Constitutia Romaniei pentru numirea in

functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?


a. b. c.

sa aiba pregatire juridica superioara; sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania; sa aiba o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior.

108. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei? a. b. c.

o trasatura a constitutiei; o categorie politica; o categorie juridica.

109. Care sunt teoriile referitoare la natura juridica a cetateniei? a. b. c.

teoria contractuala; teoria drepturilor naturale; teoria statutului juridic al persoanei.

110. Care sunt principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor? a. b. c.

cauzele aparitiei unor divergente intre puterea executive si puterea legislativa; unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa; controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe teoria constitutionalismului.

111. Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, dupa criteriul temporal? a. b. c.

control implicit; control prealabil si control ulterior; control pe cale de exceptie.

112. Care sunt situatiile in care Curtea Constitutionala emite decizii? a. b. c.

cand se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor judecatoresti; cand se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale; cand se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului.

113. Care sunt teoriile formulate in legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor

fundamentale, in literatura de specialitate?


a. b. c.

Teoria drepturilor naturale; Teoria drepturilor economice; Teoria drepturilor garantii.

114. Care sunt elementele componente ale conceptului de libertate individuala? a. b. c.

textul constitutional priveste libertatea de circulatie a persoanei; libertatea constiintei; dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute.

18

115. Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului? a. b. c.

starea de legitima aparare; declararea starii de razboi; prevenirea raspandirii unei epidemii.

116. Care sunt elementele componente ale dreptului la greva? a. b. c.

este un drept garantie ce apartine numai salariatilor; salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale; beneficiaza de regimul juridic al grevelor diverse manifestari organizate de persoane care nu au calitatea de salariati daca aceste manifestari se autointituleaza miscari greviste.

117. Care sunt aspectele pe care le incorporeaza libertatea constiintei, ca libertate fundamentala,

cu un continut complex?
a.

b. c.

libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa; este un drept exclusiv politic; garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre femei si barbati.

118. Care sunt regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile? a. b. c.

intrunirile pot fi numai private; libertatea intrunirilor; caracterul pasnic al intrunirilor, fara interzicerea la intruniri a armelor.

119. Care este continutul principiului restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertati,

potrivit art 53 din Constitutie?


a. b.

c.

restrangerea se poate infaptui oricum, chiar daca nu se impune; legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive; masura luata este aceeasi, indiferent de cauza care a determinat-o.

120. Ce cuprinde in principal principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei? a. b. c.

drepturile si libertatile sunt universale si divizibile ; universalitatea se refera numai la titularii acestor drepturi si libertati, nu si la sfera propriu-zisa a drepturilor si libertatilor; universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile, libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul constitutiei sau prin alte legi.

19

121. Care este continutul principiului de incontestabila actualitate, si anume prioritatea

reglementarilor internationale?
a. b. c.

interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte; de la regula prioritatii reglementarilor internationale nu exista nicio exceptie; in cazul in care un tratat este contrar unei dispozitii constitutionale, ratificarea lui poate avea loc numai dupa revizuirea constitutiei.

122. Care sunt elementele componente ale libertatii economice? a. b. c.

libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale dupa revizuirea Constitutiei in 2003; garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si exercitarea acestora; libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul persoanei la libera initiativa.

123. Care sunt aspectele care determina obligatia de a respecta Constitutia si suprematia ei,

conform art.1 alin.5 din Constitutie?


a. b. c.

Este un principiu fundamental; Este un drept fundamental al cetatenilor; Disciplineaza comportamentul uman.

124. Care sunt criteriile folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale

dreptului constitutional?
a. b. c.

criteriul obiectului de reglementare; criteriul continutului normativ; criteriul structurii logico-formale.

125. Care este metoda de rigidizare pe care au imprimat-o cei care au adoptat constitutia scrisa,

avind in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp?


a. b. c.

interdictia absoluta de modicare a constitutiei; interdictia de modificare a constitutiei pana la urmatoarele alegeri parlamentare; folosirea unor proceduri extrem de simple de modificare a constitutiei.

126. Care sunt aspectele ce reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei? a. b. c.

consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei; indatorirea fundamentala de a respecta Constitutia; existenta unor neconformitati intre unele ramuri ale dreptului cu constitutia

127. Care sunt argumentele contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii? a. b. c.

judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii; dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica; este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat.

20

128. Care principii considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile

drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale?


a. b. c.

principiul jus sangvinis; principiul jus loci; universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale.

129. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari? a. b. c.

retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege; retinerea poate depasi 24 de ore; arestarea preventiva se dispune de procuror si numai in cursul procesului penal.

130. Care sunt elementele componente ale dreptului la invatatura ca drept social-cultural? a. b. c.

din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia; invatamantul de stat nu este gratuit; statul nu asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult.

131. Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept fundamental de

traditie?
a. b. c.

garanteaza dreptul de proprietate, nu si creantele asupra statului; ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar; constitutia nu contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata.

132. Care sunt teoriile ce au luat nastere in formularea conceptului juridic de libertate a

constiintei?
a. b. c.

libertatea constiintei este o inviolabilitate; libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite; cultele sunt autonome fata de stat.

133. Care sunt trasaturile definitorii ale dreptul de asociere? a. b. c.

este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea constiintei si libertatea de exprimare; asociatiile stabilite de constitutie sunt asociatii de drept public cat si asociatii de drept privat; dreptul de asociere este un drept absolut, de aceea constitutia nu stabileste nici o limita privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor.

134. Care sunt trasaturile generale ale puterii organizate statal? a. b. c.

puterea de stat nu este o putere de constrangere; puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata; caracterul cultural al puterii.

21

135. Care a fost evolutia formei de guvernamant a Romaniei? a. b. c.

domn, presedinte, rege; domn, rege, presedinte; presedinte, rege, domn.

136. Prin ce se caracterizeaza neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabila traditie a

dreptului constitutional?
a. b. c.

neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit; o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice atat pentru viitor, cat si cu un an in trecut; un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior intrarii in vigoare a unei legi care reglementeaza aceasta conduita.

137. Prin ce se caracterizeaza neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabila traditie a

dreptului constitutional?
a. b. c.

neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit; o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice atat pentru viitor, cat si cu un an in trecut; un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior intrarii in vigoare a unei legi care reglementeaza aceasta conduita.

138. Care sunt elementele pe care le include principiul accesului la justitie, reglementat de art.

21 din Constitutia Romaniei?


a. b. c.

numai cetatenii romani se poate adresa justitiei; accesul liber la justitie se poate realiza numai pe calea actiunii directe; garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil.

139. Care sunt aspectele juridice specifice dreptului formulat simplu nivel de trai ? a. b. c.

statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent; institutionalizarea dreptului la casatorie, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui trai decent; statul nu este obligat sa ocroteasca dreptul la asigurari sociale.

22

140. Care sunt efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei

Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale?


a.

b.

c.

dispozitiile din legile, ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca in acest interval Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei; In cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea acestora, sau a regulamentelor Parlamentului, legea sau regulamentul se trimit spre reexaminare Parlamentului. Daca legea este adoptata in aceeasi forma cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul membrilor fiecarei camere, obiectia de neconstitutionalitate este inlaturata iar promulgarea devine obligatorie; in cazul tratatele sau acordurilor internationale a caror constitutionalitate a fost constatata de Curtea Constitutionala, acestea mai pot fi contestate pe calea unei exceptii de neconstitutionalitate

141. Care dintre aspecte considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul

dreptului constitutional in sistemul de drept?


a. b. c.

supralegalitatea Constitutiei; importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional; valorile supreme garantate de Constitutie.

142. Care sunt modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990

modificata si completata ulterior?


a. b. c.

dobandirea cetateniei romane se poate realiza in conformitate cu doua mari principii: jus sangvinis si jus loci; prin stabilirea domiciliului in Romania; prin repatriere.

143. Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor? a. b. c.

garanteaza respectarea legilor; garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat; accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale

144. Care este subiectul, la sesizarea caruia se poate exercita controlul abstract, anterior, de

constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei Romaniei?


a. b. c.

Un senator; Avocatul Poporului; Un deputat.

23

145. Care este argumentul adus in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii

legilor?
a. b. c.

dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica; judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale; este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat.

146. Ce garanteaza acele drepturi si libertati aflate in cuprinsul categoriei Inviolabilitatile? a. b. c.

viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei; dreptul la invatatura; libertatea constiintei.

147. Care este trasatura fundamentala a dreptului la aparare? a. b. c.

este un drept exclusiv politic; imposibilitatea folosirii unui avocat; autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege.

148. Care este trasatura de baza a accesului la cultura, ca drept fundamental nou? a. b. c.

este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg; pune accentul pe posibilitatea persoanei de a se deplasa oriunde in lume si astfel de a accede la valorile culturii nationale si universale; accesul la cultura nu este garantat de catre stat.

149. Care este trasatura de baza prin care se defineste libertatea de exprimare, ca una dintre

cele mai vechi libertati cetatenesti?


a. b. c.

pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel; libertatea de exprimare se realizeaza prin libertatea de circulatie; parintii au dreptul de a asigura educatia copiilor minori potrivit propriilor convingeri pentru care sunt raspunzatori.

150. Care sunt semnificatiile si aspectele juridice specifice secretului corespondentei, drept

reglementat de art 28 din Constitutia Romaniei?


a. b.

c.

sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde numai autoritatile publice, nu si persoanele fizice; nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator; dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta in orice situatie.

24

151. Prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica? a. b. c.

puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice; trasaturile statului se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice; puterea de stat este forma de organizare a puterii poporului.

152. Care este componenta de baza a egalitatii in drepturi, ca principiu constitutional? a. b. c.

principiul conform caruia legea este facuta pentru a fi incalcata; egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala; egalitatea in drepturi a cetatenilor de religie ortodoxa, care este religia de stat in Romania.

153. Care este trasatura definitorie a fidelitatii fata de tara? a. b. c.

fidelitatea fata de tara este un drept al tuturor cetatenilor romani; aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani; fidelitatea functionarilor publici fata de tara nu este obligatorie.

154. Care sunt componentele care intra in continutul dreptului la un mediu sanatos? a. b. c.

face parte din categoria drepturilor naturale; statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic; statul nu asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

155. Care sunt deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei

Constitutie?
a. b. c.

Pozitia subordonata a Constitutiei in raport cu legea; Deosebiri politice; Deosebiri de putere juridica.

156. De catre cine se exercita puterea legiuitoare, potrivit Statutului lui Cuza ? a. b. c.

numai de catre domnitor ca reprezentant al puterii absolute; colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari : Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva; de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile.

157. Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991? a. b. c.

12 deputati, 11 senatori si 5 experti; 12 deputati si 11 senatori; 12 deputati, 11 senatori si un expert.

25

158. Care este definitia monarhiei, ca forma de guvernamant? a. b. c.

seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice; acea forma de guvernamant in care cetatenii se guverneza singuri desemnandu-si presedintele sau alegand un sef de stat denumit presedinte; seful statului este domnul care exercita puterile impreuna cu Adunarea ponderatrica si Adunarea electiva.

159. Care este definitia suveranitatii de stat, ca trasatura a puterii statale? a. b. c.

suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca vointa de stat; putere organizata sub forma unui aparat, mecanism, autoritati; ratiunea de a fi a puterii organizate statal.

160. In baza carui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane? a. b. c.

hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care se publica in Monitorul Oficial; hotarare a Curtii Supreme de Justitie; decizia Curtii Constitutionale care nu poate fi contestata de nici o autoritate publica.

161. Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ? a. b. c.

Constitutia de la 1866; Constitutia de la 1923; Statutul lui Cuza.

162. Care erau organele judecatoresti, potrivit Constitutiei de la 1965? a. b. c.

Tribunalul Suprem; Inalta Curte de Casatie si Justitie; Curtea de Apel

163. Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991? a. b. c.

2001;
2003; 2002.

164. Care erau organele puterii de stat, potrivit Constitutiei de la 1965? a. b. c.

Marea Adunare Nationala; Parlamentul; Ministerul Justitiei.

165. Care erau organele procuraturii, potrivit Constitutiei de la 1965? a. b. c.

Parchetul general; Procuraturile militare; Procuraturile speciale.

26

166. Care sunt formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura, stipulat in

articolul 32 din Constitutie?


a. b. c.

invatamant general si obligatoriu; invatamant la distanta; invatamant cu frecventa redusa.

167. Ce vizeaza ordinea constitutionala, prin normele sale de drept? a. b. c.

Organizatiile neguvernamentale culturale; societatile comerciale private; structura statului, relatiile dintre organele statului.

168. Care sunt trasaturile definitorii ale abrogarii unei Constitutii? a. b. c.

ea este stipulata in textul Constitutiei; nu este stipulata in textul Constitutiei; Constitutia nu poate fi abrogata.

169. Care sunt drepturi exclusiv politice? a. b. c.

dreptul de a alege si de a fi ales; dreptul la informatie; dreptul la asociere.

170. Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane? a. b. c.

principiul juramintului de credinta; principiul repatrierii; jus sangvinis si jus loci.

171. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana, in Romania, pentru a putea

vota?
a. b. c.

este cetatean roman; are varsta de 14 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv; nu este in deplinatatea facultatilor mintale.

172. Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei? a. b. c.

Constitutia Romaniei din 29 iunie 1866; Statutul lui Cuza si legea electorala; Constitutia Romaniei din 29 martie 1923.

173. Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 1923? a. b. c.

regelui; guvernului; Reprezentantei Nationale.

174. Cine avea drept de initiativa legislativa ,conform Constitutiei din 1938? a. b. c.

Reprezentanta Nationala; poporul; regele


27

175. De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866? a. b. c.

rege; Reprezentanta Nationala; colectiv, de catre rege si Reprezentanta Nationala.

176. Care drepturi fac parte din categoria inviolabilitatilor? a. b. c.

dreptul la aparare; dreptul de a alege si de a fi ales; dreptul la greva.

177. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii? a. b. c.

dreptul la invatatura; dreptul de petitionare; dreptul la casatorie.

178. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice? a. b. c.

libertatea de circulatie; libertatea de exprimare; dreptul la proprietate.

179. Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social-economice si

culturale?
a. b. c.

dreptul la invatatura; dreptul de a alege si de a fi ales; libertatea intrunirilor.

180. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica

prezidentiala?
a. b. c.

cetatenii statului; parlament; Adunarea Constituanta.

181. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica

parlamentara?
a. b. c.

cetatenii statului; parlament; guvern.

182. Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in Europa? a. b. c.

Constitutia belgiana; Constitutia franceza; Constitutia norvegiana.

28

183. Cine poate initia revizuirea Constitutiei, conform actualei Constitutii a Romaniei? a. b. c.

cel putin 100. 000 de cetateni cu drept de vot; Primul Ministru, la propunerea Parlamentului; Presedintele, la propunerea Guvernului.

184. La cererea carei autoritati publice, Curtea Constitutionala poate sa solutioneze un conflict

de natura constitutionala, in calitate de mediator?


a. b. c.

Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului; Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie; Ministrul Justitiei.

185. Ce fel de stat este Romania, conform actualei sale Constitutii? a. b. c.

un stat unitar; un stat federal; o asociatie de state.

186. Care este structura Parlamentului federal? a. b. c.

bicamerala; unicamerala; tricamerala.

187. In cate titluri si articole este structurata Constitutia actuala a Romaniei, din punct de vedere

juridic?
a. b. c.

sapte titluri si 152 de articole; opt titluri si 156 de articole; noua titluri si 176 de articole.

188. Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adusa de Statutul lui Cuza fata

de Conventia de la Paris?
a. b. c.

Parlamentul bicameral; Guvernul bicefal; separatia puterilor in stat.

189. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor? a. b. c.

29; 49; 39.

190. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866? a. b. c.

numai regelui; poporului; regelui si parlamentului

29