Sunteți pe pagina 1din 14

BILET 1 1. ce este titrarea? 2.prepararea sol standard primar 3. ce este curba de titrare? 4.

clasificarea solv in functie d capacitatea lor ionizanta si disocianta 5.problema cu erori: d calculat x mediu, mediana, s , sx, RSD% definiti si calculati domeniul de incredere 6.problema de complexo, de calculat curba de titrare. caracteristicile curbei. 7.efectul concentratiei asupra potentialului d electrod. potentiale efective.

BILET 2 = BILET 5 1. calculul pentru concentratia unei solutii standard secundar. 2. ce este volumul de echivalenta? 3. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o reactie chimica pentru a participa la analiza cantitativa ? 4. O problema din titrimetria apoasa , reactia dintre o acid slab si o baza tare , sa se calculeze pH la punctul de semiechivalenta si la 100% titrare si sa se aleaga indicatorii (acizii erau formic , monocloroacetic si acetic) 5. Problema cu testul Q , de calculat x mediu , s , sx, rsd% ,de definit si de calculat domeniul de incredere. 6. Gravimetria.Enumerati etapele analizei gravimetrice.Calculul in analiza gravimetrica. Ce este factorul gravimetric si cum influenteaza el sensibilitatea unei reactii gravimetrice. 7.Factori ce influenteaza viteza unei reactii redox.

BILET 3 1.Cum se prepara o solutie standard primar? 2.Cum se calculeaza concentratia pentru a g ditr-un analit D care se dozeaza prin titrare directa cu v ml solutie standard D,al carei factor este notat Fx. 3.Ce este protometria? 4.Erori:testul Q,RSD,Sx,S,domeniul de incredere. 5.Complexone. 6.Derivatii halogenati ai hidrocarburilor(5 variante...proprietatile lor de solventi inerti). 7.Cum influenteaza echilibrul secundar ce complexare. O problema cu Fe3+/Fe2+ si ASS(acid sulfosalicilic).

BILET 4 1.ce este indicatorul? 2.dozarea sarurilor in mediu anhidru 3.ce este titrarea? 4.indicatori metalocromici 5.pb de erori 6.potentialul redox. 7.titrare prin substitutie

BILET 5 = BILET 2 1.calculul concentratiei unei solutii standard secundar 2.definitia volumului de echivalenta 3.problema de dedus relatia pH'ului in treapta a doua pt 3 acizi slabi (formic, acetic, cloracetic) de calculat pH la 50%, 100%, de stabilit indicatori pt titrarea acizilor 4 problema cu erori de calculat testul Q, xm, s, sx, interval de incredere + definitie, RDS% 5.conditiile indeplinite de o reactie in analiza cantitativa 6. gravimetria-definitie. enumerare etape analiza gravimetrica. calcul. definitia factorului. conditia indeplinita de factor pt a creste sensibilitatea analizei gravimetrice 7.factori care influenteaza viteza de reactie la reactii redox

BILET 6 1. Ce este titrimetria 2. Ce este eroarea de titrare 3. Titrarea directa- procedeu de lucru si cui se aplica 4. Problema cu erori( titrarea NH3 ,aplicarea testului Q; domeniul de incredere - miu, definitie si calcularea sa 5. Relatia suprasaturarii de precipitare si parametrii c einfluenteaza precipitatrea in gravimetrie 6. Titrarea acizilor slabi monoprotici cu baze tari- det. pH la etapa a II, ptr 3 acizi ti se da Ka si iti cere sa determini pH la n=50% si n=100% ( volumele si concentratiile speciilor le inventezi tu, nu ti se dau). Alegerea indicatorilor 7. Determinarea potentialului ptr 3 cupluri redox: MnO4/Mn si S/S etc,ti se da ptr fiecare cuplu E si trb sa scrii reactia, observatii si calculul lui E

BILET 7 1. Prepararea unei solutii standard primar 2. O problema mica de calculat concentratia unei probe de cantitate a dintr-o substanta D titrata direct cu un volum V dintr-o solutie standart S. (ceva de genul) 3.Titrimetria-definitie 4. Problema cu erori de calculat testul Q, x, s, w, interval de incredere, RDS% 5 Problema cu acizi,de calculat ph-ul la p.e. si altele 6. Cromat de argint-indicator argentometric 7. Electrodul de hidrogen

BILET 8 1.Procedeul prin substitutie.Ce este si cand se utilizeaza? 2.Domeniul de viraj al unui indicator 3.Protometria 4.Calculati cb de titrare a 50 ml NaCl 0.05M cu HCl 0.1M.Caracteristici.Alegerea indicatorului 5.O problema cu Fe destul de urata peste care nu am apucat sa ma uit.Erau 5 subpct cu calcul de conc,a g pp. 6.Conditiile in care acidul salicilic react cu Fe3-dozare complexonometrica-reactiile la titrare. 7.De reprezentat o celula galvanica:K2Cr2O7/FeSO4/H2SO4/Cr2(SO4)3/Fe2(SO4)3 cu diferite concentratii.Calculul E pt fiecare semicelula;E standard al celulei si E in conditiile date.

BILET 9 1.calculul concentratiei standard sec. 2.domeniul de viraj. 3.volumul de echivalenta 4.metode de compensare a erorilor determinate 5.KCN CU HCL,calculul phurilor +curba de titrare+ aleg indicatorului 6.o problema din gravimetrie cu SO4-, cu 5 subpuncte a fost foarte ambigua, cititi cu atentie, e cam nasoala:D 7.ce e celula galvanica, potentialul de electrod, cum se determina.

BILET 10 1. Ce este titrarea prin substitutie, cand se foloseste 2. Domeniul de viraj al indicatorilor. 3. Protometria 4. Dozarea efedrinei in mediu anhidru. alegerea indicatorior, solventului, si solutiei standard si scrierea reactiilor care au loc la neutralizare. (se dadea formula efedrinei) 5. o problema cu erori de calculat Ea, Er, s, sx si de definit domeniu de incredere si de calculat. 6. NET 7. Factori ce influenteaza potentialul redox. Influenta echilibrului secundar de complexare.

BILET 11 1.ce este titrarea? 2.conditiile unei reactii ptr a fi folosita in analiza cantitativa 3.calculul concentratie ptr procedeul prin diferenta 4.problema-calculul saltului de ph ptr 3 acizi monoprotici slabi:clor benzoic,formic,valerianic la rc 5.gravimetria def,etapele enumerare,despre precipitare pe larg 6.problema din erori 7.calculul concentratie ptr niste cupluri redox

BILET 12 1.calculul conc unei subst titrat prin diferenta 2.titrarea prin substitutie.procedeu 3.domeniul de viraj al indicatorului.def 4.titrare nh3 cu hcl.curba.caract curba.indicator 5.pr cu erori.de def precizia si parametri care caract preciza.def domeniu d incredere 6.metoda mohr 7.potentialul standard de electrod.definitie si carcateristici

BILET 13 1.ce este titrarea? 2.care este concentratia unei solutii preparata dintr-o subst std primar? 3.cum se calc concentratia unei sp chim D,dintr-o proba a,daca la dozare s-au utilizat V ml sol std S? 4.Titrarea acizilor poliprotici tari.Principii.Curba de titrare.Alegerea indicatorilor. 5.Probl d erori:sa se aplice testul Q pt nivel d incredere de 90 si 95% pt 5 valori.sa se calculeze x mediu,s,sx,rsd%.Sa se defineasca "miu" si sa se calculeze pt p=90%. 6.Ce este gravimetria?Conditiile pt ca o reactie sa participe in analiza gravimetrica.Etapele analizei gravimetrice. 7.Ce sunt sol tampon redox?Se da sol tampon Fe3+/Fe2+ cu anumite conc ale ambilor cationi.cum se modifica potentialul pt cuplul Fe3+/Fe2+ la adaugare de 5ml Ce4+(de anumita conc)si la adaugare de 5ml Sn2+(de anumita conc)?

BILET 14 1. Ce sunt substantele standard primar? 2. Ce este punctul de echivalenta? Se poate spune ca acesta este sinonim cu pctul final? De ce? 3. Ce este curba de titrare? (cu tot ce este la aceasta) 4. Solventi sunt caracterizati de urmatoarele: a) au domeniul de ph limitat b) se implica in fenomenele de solvoliza si au actiune pe functia intrinseca acido-bazica c) in functia extrinseca.... si nu mai stiu exact 5. Definiti si caracterizati erorile instrumentale. Spuneti cum pot fi diminuate acestea. 6. Problema complexometrie cu Mg... nu mai stiu 7. Problema redoxometrie. plus de ce este influentat echilibrul redox. in ce fel influenteaza . ploblemas era cu fier parca....

BILET 15 1.de detertminat conc unui analit kre era titrat prin diferenta. 2.procedeul prin substitutie.knd se aplik si ce presupune 3.domeniul de viraj al ind 4.o pb cu amoniac si HCl -de facut curba de titrare,de ales indiktorii,+ caract curbei de titrare 5.pb de erori+ de def precizia +parametrii ei,intervalul de incredere.si pt un set de 4 det trebuia sa calc toti parametrii aia si sa calc intervalukl de incredere 6.metoda Mohr 7.potentialul standard de electrod.ce este si ce caract are.

BILET 16 1.ce e factorul titrimetric 2.ce sunt indicatorii 3.ce presupune procedeul prin substitutie 4.fluorouracilul-met de dozare(de ales dintr-o lista solventul ,sol standard si indicatorul) 5.pb de erori-de calc media,mediana,s,intervalul de incredere+def,CV 6.curba de titrare argentometrik+caracteristici.si o apliktie pt AgNO3+KcL 7.potentialul de electrod.def + mod de determinare

BILET 17 1.factorul titrimetric 2.ce e indicatorul 3.procedeul prin substitutie 4.care sunt conditiile titrarii acizilor in mediu apos. comparati salturile de ph la titrarea ac.formic, ac.acetic, ac propionic(se dadeau Ka, conc,volume) alegeti indicatorii 5.grila cu solv protogenici 6.problema cu erori, se cerea mediana,aplicati testul Q,x,s,domeniu de incredere:calculati-l si definitie. 7.probl redox...nu stiu ce ca n-am facut

BILETUL 18 1.ce este volumul de echivalenta? 2.prepararea sol stand secundar 3.ce e complexonometria? 4.25ml h2so3 titrare cu sol stand naoh de calculat n=10,50,90,100,200% 5.pb erori de calculat s si si testul Q 6.conditii pt a folosi in titrimetrie react de pp 7.ce e potentialul de electod?cum se determ?ce e cel galvanica?

BILETUL 19 1.calcularea concentratiei pentru o solutie standard secundar. 2.ce este domeniul de viraj al indicatorului. 3.ce este volumul de echivalenta. 4.problema titrimetrie KCN si HCl. 5.metode de compensare a erorilor determinate. 6.o problema aiurea de tot din gravimetrie..cu 5 subpuncte..nu le mai stiu.. 7.ce este potential de electrod?cum se determina si ce e celula galvanica.

BILETUL 20 1.factorul titrimetric 2.titrare prin diferenta 3.preparare solutii standard 4.erirole determinate ale metodelor.caracteristici, clasificare erori determinmate si sursele erorilor in titrimetrie 5.inconvenientele apei in titrimetrie 6.problema Zn2+ cu complexona 3 o gasiti in carte la pagina 633 si pe aia cu magneziu la pagina 629 ( asta nu am avut, dar pica sigur)-de calculat curba de titrare si caracteristici 7.amfoliti redox.reactie de dismutatie

BILETUL 21 1conditiile pentru ca o reactie sa fie folosita in analiza cantitativa 2ce este volumul de echivalenta? 3ce este o eroare?clasificati erorile 4o problema din titrimetrie acid tare-baza tare:20 mL de HCl 0.1M reactioneaza cu NaOH 0.1M . calculul curbei de titrare.caracteristici.alegerea indicatorilor 5o problema din argentometrie 6influenta factorului secundar de complexare.o problema cu Ag si NH3se dadea potentialul ag si valoarea beta(e in carte problema) 7calculul concentratiei la o titrare directa

BILETUL 22 1.Ce e titrimetria? 2.Ce e eroarea de titrare? 3.Procedeul indirect de titrare-cel prin diferenta(calcul concentratie) 4.Titrarea bazelor in mediu anhidru.Principiu.Exemple. 5.Pb cu erori. 6.Negru de Eriocrom T. 7.Pb redox(potentiale semicelule,potentialul celulei in cond standard+in cond de lucru,de construit cel galvanica)-pb facuta la curs

BILETUL 23 1.Preapararea solutiei standard secundar 2.Definitia domeniului de viraj 3.Titrarea indirecta 4.Titrarea acizilor in mediu anhidru. Principii. Exemple. 5.Problema cu erori: in urma unei titrari a H2O2 s-au obtinut rezultatele: 15,69%;15,70%;15,75%;15,80%;15,98%. Sa se calculeze testul Q pt o probabilitate de 90% si sa se elimine valoarea ce nu corespunde. Sa se calculeze media x, s, sx, si RDS%. Sa se determine miu si sa se defineasca aceasta valoare. 6.O problema din gravimetrie: se da o proba de CoCl2.6H2O cu o concentratie aproximativa de 76%-94%. Cerinte: a)ce cantitate de proba este necesara pt a se obtine prin reactie cu AgNO3 cel putin 0,4000g AgCl. b)considerand cantitatea de proba calculata la punctul a) sa se calculeze masa maxima de AgCl ce se poate obtine. c)sa se calculeze volumul de AgNO3 0,15M necesar pentru precipitarea cantitativa a probei, tinand cont ca volumul trebuie sa aiba un exces de 10%. d)sa se calculeze cantitatea de AgNO3 pt obtinerea a 3L de solutie AgNO3 0,15M Ultima cerinta nu mi-o mai amintesc prea bine, stiu doar ca era vorba de aflarea concentratiei de CoCl2 dintr-o proba de analizat. 7.Constanta de echilibru la echilibrele redox. Sa se calculeze K pt 3 cupluri redox(Fe cu Sn, NO3- cu I-, Cr2O7 cu Cl-) si sa se scrie reactiile respective.

BILETUL 24 1.Calculul concentratiei unei sol standard secundar. 2.Ce este vol de echivalenta? 3.Definiti domeniul de viraj. 4.Metode de compensare ale erorilor datorate metodelor. 5.O problema de gravimetrie cu 5 subpuncte. 6.Ce este potentialul de electrod,cum se poate calcula? 7.O problema cu KCN care se titreaza cu HCl.

BILETUL 25 1.Ce este titrarea? 2.Ce este curba de titrare? 3.Prepararea sol standard primar. 4.Clasificarea solventilor in fct de capacitatea disocianta si ionizanta. 5.Pb cu erori. 6.Pb din complexometrie. 7.Potentialul efectiv.Efectul concentratiei asupra potentialului de electrod. BILET 26 1.ce e titrarea? 2. cond pt ca o reactie sa poata fi folosita in titrimetrie. 3. calculul concentratiei la o titrare prin diferenta. 4. sare cu anion bazic diprotic - conditii si posibilitati de titrare, curba de titrare, alegere indicator. 5. repetabilitate, reproductibilitate. parametrii ce caracterizeaza precizia 6. gravimetria, etapele analizei gravimetrice. uscarea si calcinarea 7. factorii care influenteaza potentialul redox. influenta ech sec de precipitare si pb de-aia a la colega dinainte :D Cu2/Cu1 in prezenta de CuI. BILET 27 1.ce de domeniul de viraj al indicatorului 2.ce e sol standard? 3.procedeu titrarea directa.cand se aplica. 4.alegerea solv in m anhidru 5.problema cu erori 5.curba la complexonometrie. ..magneziu cu compelxona 3 conc 1m 7.fact ce influenteaza ech redox.influenta ech de precipitare. problema cu cu2/cu1 in ioduri alcaline

BILET 28 1 ce e titrimetria 2 eroarea de titrare 3 titrarea directa in ce consta si cand se poate aplica. 4 de calc ph in etapa a 2a pt un ac slab cu o baza tare si apoi de calc ph pt titrare 50 si 100% pt ac formic, acetic si cloroacetic( mi se dadea Ka) 5 problema din erori: de aplicat testul Q, de calculat domeniul de incredere si def dom de incredere. 6 relatia suprasaturarii relative si paramentrii experimentali 7 erau de scris niste reactii redox intre 3 cupluri si sa scriem expresia constantei de echilibru redox. Observatii. BILET 29 1. cond pe care o reactie trebuie sa le indeplineask pt a pudea fi fol in redoxometrie 2. def eroarea de titrare 3. calculul unei conc. la met prin diferenat 4. sunt date 4 afirmatii despre solv protogenici si protofilici si trebuiesc alese cele corecte 5.def precizia s i exactitatea si probl cu erori(X,S,Ea, Er si miu) 6. probl din argentometrie in care trbuie sa calc pAg sipBr in etapele importante ale titrarii.caracteris ticile curbei de titrare 7. reactii induse.mecanism. exexmple BILET 30 1.Sa spun cum se dozeaza urmatorii acizi in mediu apos, sa calculez pH-ul la punctul de echivalenta si sa aleg indicatorii: acid lactic, acid salicilic, acid malonic. Nu se dadeau decat constantele de aciditate, fara formulele acizilor, fara domeniul de viraj la indicatori. Dar se puteau alege indicatori cunoscuti la care stiam domeniul. 2.Avantaje si dezanvantajele utilizarii solventilor anhidri. 3.Problema cu erori... Sa calculez mediana, media, s, RSD% si sa spun ce e domeniul de incredere, plus sa-l calculez pt probabilitate 95%. 4.Problema din gravimetrie. Trebuia sa scriu reactiile Fe 2 cu H2O2 in mediu acid, uree cu apa si Fe 3 cu amoniac. Rezulta in final Fe2O3. Si trebuia sa arat si cum se calculeaza factorul gravimetric. 5.Electrodul standardde hidrogen. BILET 31 1. o problema la protometrie cu acid slab sa deduc formula pt etapa a2a a titrarii si sa calculez pH pt n=50% si 100% pt 3 acizi si sa aleg indicatorii. nu se dau intervalele de viraj si nici volumul si concentratiile acidului si a bazei. profa a zis sa-mi aleg eu ce volum si ce concentratii vreau 2. dozarea substantelor cu functie bazica in mediu anhidru 3. o problema cu testul Q cu 5 valori ( 26.22%, 26.35%, 26.38%, 26.40% si 26,41% parca :) ). trebuia sa arat daca val 26.22 si 26.41 sunt sau nu nesigure. sa calculez x mediu, s, sx, RSD%. sa definesc intervalul de incredere si sa-l calculez.

4. negru de eriocrom T 5. o problema cu redox. :( iacs. sa construiesc o celula galvanica cu MnO4-nu mai stiu cum, MnSO4, H2SO4, FeSO4, Fe(SO4)3. (mi se dadeau si concentratiile lor). trebuia sa calculez 3 feluri de potential: Ecel si inca 2, nu mai stiu ca nici nu le-am facut :)) (mi se pare ca pe toate biletele a fost cate o pb cu redox !!!)

BILET 32 1 teoria la dozarea acizilor poliprotici: principii, curba,indicatori 2 problema de erori 3 o grila din complecsi-trebuia subliniata varianta corecta din cele 2 date pt anumite afirmatii 4 def gravimetriei. reactie gravimetrica si etapele analizei gravimetrice 5 def solutii tampon redox-problema( fix la fel cu cea din ultimul curs-e si in carte)-doar concentratiile erau schimbate BILET 33 1.o problema cu baza slaba si acid poliprotic 2.o problema cu constanta de argentometrie, aplicarea testului Q pt un niv de incredere de 95%+definitii si parametrii care caracterizeaza precizia 3.problema cu AgNO3 si KBrin care se cere sa se calc pAg 4.problema in care-mi cerea sa scriu reactiile si sa calc constanta echilibrelor redox pt unele cupluri ox/red 5.violet de pipocatechina BILET 34 1.titrarea KCN cu HCL. calcului curbei de titrare. caracteriatici. alegerea solventului. 2. principalele criterii de validare a metodelor de dozare a substantelor farmaceutice 3. metode de compensare a erorilor determinate 4. o problema de gravimetrie cu 5 subpuncte. sorry dar nu mai stiu exact datele problemei. era cu dozarea sulfatului 5. potential de jonctiune BILET 35 1.comparatzi saltul de ph pt acizii (formic,valeanic( ?),o-clorbenzen) care se titreaza cu NaOH O.1 M,volum 25 ml. Alegetzi indicatorul. Observatzii. 2.Imi dadea niste factori ai complexonei III(vreo 5 6) sa aplic testul Q, sa aflu S, Sx, F0.01M. Definitzi si calculatzi . 3.indicatori redox argentometrici. 4.influentze straine asupra echilibrului de complexare. CdY cu NH3 , sa calculez K'f (CdY) si imi dadea Kf pt CdY; Cd(NH3)]2+.. ..[Cd(NH3) 4]2+. 5.ceva de la redox, dar nu stiu datele...

BILET 36 1.solutie standard 2.gravimetrie. def,etape. titrarea 3.AgNO3 cu KBr.s calculez pBr in etapele princ d titrare 4.prob d l cx.s s afle beta' la cuy2-.n-am retinut tot 5.reactii d inductie parca 6.metoda werder sau cum naiba se scrie :) BILET 37 1.se da formula fenil-butazonei si ka.zice ca e insolubila in apa,dar se dizolva in alcool etilic si acetona.Cum se poate doza protometric? 2.diferenta intre repetabilitate si reproductibilitate. la analiza MgSo4 s-au obt rezultatele: 67.03; 67.95; 67.98; 68.00 si 68.03.se cere testul Q pt un nivel de incredere de 90% si calculati xmediu,s sx.ce este domeniul de incredere si calculati-l pt un niv de incredere de 95%. 3.procedee de complexare prin substitutie. aplicatii 4curba de titrare complexonometrica la dozarea a 30 mL Cu2+ 0.1M cu sol CIII,concentratia NH3 din sol=0.1M.Se dau:constanta de stabilitate a CuY2-, gradul de transf a Cu in fct de NH3, gradul de transf al Y4in fct de H(titrarea are loc la pH=9). caracteristicile acestei curbe. 5.cum se calculeaza potentialul unei celule electrochimice, surse de ereroare(enumerare) ,influenta rezistentei interne. BILET 38 1.alegi ind pt dozarea hc 25 ml 2*10-2 cu naoh 10-1m pt o eraoare d +-0.1% 2.probl din grav cu 5 subpct 3.cons termodinamik si cinetik la ech d compl 4.cons stabil redox.calcul pt : Fe2+/3+ cu Sn 4+/2+; CR2o3/2cr3+ cu 2cl-/cl2 ; i3-/3i- cu no3-/no 5dozarea subst cu fct acida in m anh

BILET 39 1)Se dau acizii: malonic, salicilic, lactic(cu valorile constantelor) . Verificati posibilitatea dozarii lor in mediu apos, calculul pH-ului la punctul de echivalenta si ce indicator se foloseste 2)Avantajele si dezavantajele utilizarii solventilor din protometria anhidra. 3)Problema cu erori: set de 5 determinari( valori date)==>sa se calculeze mediana, x, W, S, RSD si domeniul de incredere pt o probabilitate de 95%+definiti dom. de incredere; 4)Electrodul standard de hidrogen 5)O proba de sare Mohr(Fe2+) se oxideaza cu H2O2 iar apoi precipita cu ureea in mediu omogen. Scrieti reactiile proceselor chimice si modul de calcul al factorului gravimetric.

BILET 40 1. Dozarea bazelor in mediu anhidru 2. Problemna cu erori.se dadeau 5 valori trebuia sa aplic testul q pt 2 dintre ele, sa caulculez media s, sx, rsd.Sa definesc miu si sa il calculez 3. Problem a super aiurea de argentometrie in care imi cerea s acalculez eroarea la titrare 4. Caracterul redox al apei.Importanta 5. Metoda dozari complexometrice cu liganzi monodentati BILET 41 1.o pb cu curba de titrare acid tare+baza tare 2.o cb de complexonometrie tampita,dar nu pot sa o reproduc 3.indicatori argentometrici 4.erori.clasificare 5.DEFINITI: electrod,celula de electroliza, potential, supratensiune BILET 42 1.Protometria. Conditii pt ca o reactie sa fie folosita in protometrie. 2.Clasificarea solventilor in fct. de capacitatea lor ionizanta sau disocianta.Exemple. 3.Curba de distributie normala a lui Gauss.Ecuatia. Comentarea parametrilor. 4.Problema din redox:construit pila galvanica,calculul E standard si E in conditiile date. 5.Procedee complexonometrice prin diferenta.Aplicatii . BILET 43 1.inconvenientele apei in protometrie 2.erori datorate metodelor.exemplu in titrimetrie 3.problema de complexo:curba titrare si caracteristici 4.amfoliti redox.reactii dismutatie.exemple 5.grila gravi.def factor 6.dozare R-NH2 in mediu anhidru. BILET 44 1. problema cu erori 2. problema complexo- etape de titrare si curba 3. curba de analiza termogravimetrica. definitie. caracteristici. aplicatii 5. influenta echilibrului secundar de precipitare asupra potentialului redox+ problema 6. solutia standard de acid percloric

BILET 45 1. grila cu protofilia si protogenia solventilor 2. problema cu erori: sa se defineasca exactitatea si precizia; se dau 5 valori obtinute experimental la dozarea acido-bazica a CH3COOH si valoarea adevarata. sa se calculeze media,eroarea absoluta, eroarea relativa,abaterea medie patratica,si domeniul de incredere(pt probabilitate 95%) 3. Sa se calculeze Dp Br pt +_ 0,1% la dozarea argentometrica a: - 25 mL NaBr 0,1M cu solutie de AgNO3 0.1M - 25 mL NaBr 0.01M cu solutie de AgNO3 0.01M - 25 mL NaBr 0.005M cu sol de AgNO3 0.005M -13 Observatii. (KpsAgBr=5 * 10 ) 4. Agenti chelatanti.Clasific are (si mai era ceva dar nu imi mai aduc aminte) 5. Factori care influenteaza reactia redox. Si aici era o problema redox cu Ag si NH3 BILET 46 1.Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un acid ca sa poate fi titrat protometric in mediu apos (sau cv de genul asta). se dau 3 acizi (formic, acetic, propionic), concentratia (0,5 M parca) si Ka pt fiecare.Sa se calc saltul de pH cu eroare +_ 0,1 % la titrarea cu NaOH o,5 M. Sa se aleaga indicatori. 2. Grila cu CH3COOH ca solvent in protometria in mediul apos. 3.Problema erori (testul Q, s, sx, xmediu,RSD, def domeniu de incredere, calcul) 4.Ce sunt combinatiile complexe? CAlculati concentratia CN- intr-o sol 0,01 M [Ag(CN)2] la echilibru. Se dadea beta2 5.Factorii care influenteaza potentialul redox. Influentza echilibrului secundar de complexare care antreneaza functia oxidanta. Problema: cum se modifica potentialul cuplului Ag+/Ag0 la adaugare unei sol de NH3 (se dadeau E0 si beta [Ag(NH3)2])?

BILET 47 1.prepararea sol standard 2. propr ale derivatilor halogenati ca solevnti (cam asa ceva) 3. ce este protometria? 4.Problema cu testul Q, calcularea s, RSD, miu 5.complexonele ca liganzi si stabilitatea compusilor formati 6. potentialul redox (comentarii). factorii care influenteaza pot redox. si o problema cu Fe3+ implicat intr-un proces secundar de compleXARE

BILET 48 1.cum se prepara o solutie standard. 2.conditiile unei reactii de precipitare. 3.calculul concentratiei unei probe cand ai a g, vol v si factor F din proba D. 4.probl cu erori:test q, x mediu, s, sx, param student. 5.probl cu met volhard. 6.dozarea bazelor organice in mediu anhidru. 7.funtia redox a apei.

BILET 49 1.Factorul titrimetric 2.Titrare prin diferenta.Caracteri stici si clasificare 3.Prepararea solutiei standard secundar 4.Erorile determinate. Caracteristici, clasificare si care sunt sursele erorilor. 5.Inconvenientele apei in titrimetrie 6. Pbema cu Zn2+ si cx III ...se cere curba de titrare 7.Amfoliti redox.Reactie de dismutatie

BILET 50 1. cond pe care o reactie trebuie sa le indeplineask pt a pudea fi fol in redoxometrie 2. def eroarea de titrare 3. calculul unei conc. la met prin diferenat 4. sunt date 4 afirmatii despre solv protogenici si protofilici si trebuiesc alese cele corecte 5.def precizia s i exactitatea si probl cu erori(X,S,Ea, Er si miu) 6. probl din argentometrie in care trbuie sa calc pAg sipBr in etapele importante ale titrarii.caracteris ticile curbei de titrare 7. reactii induse.mecanism. exexmple