Sunteți pe pagina 1din 2
teleruptoare

teleruptoare

teleruptoare 040 15 040 85 Dimensiuni (p. 103) 0 4 0 8 7 Bornele dispozitivului sunt

040 15

040 85

Dimensiuni (p. 103)teleruptoare 040 15 040 85 0 4 0 8 7 Bornele dispozitivului sunt configurate pentru a

teleruptoare 040 15 040 85 Dimensiuni (p. 103) 0 4 0 8 7 Bornele dispozitivului sunt

040 87

Bornele dispozitivului sunt configurate pentru a permite trecerea barelor tip pieptene

Amb. Ref.
Amb.
Ref.

10

040

15

10

040

16

1

040

19

1

040

85

1

040

86

1

040

87

1

040

89

Teleruptoare

În conformitate cu standardul IEC 60669-2-2 230 V± – 110 V= Monopolar – 16 A – 250 V±

Tip Numår de contact module 1 N/D 1 Bipolar – 16 A – 250 V±
Tip
Numår de
contact
module
1 N/D
1
Bipolar – 16 A – 250 V±
2 N/D
1
Tetrapolar – 16 A – 400 V±
Se poate utiliza æi ca tripolar
4 N/D
2
Auxiliare pentru teleruptoar
• Se clipseazå în partea stângå a teleruptorului
• 1 auxiliar pentru 1 teleruptor
Contact auxiliar inversor
Se foloseæte pentru semnalizarea poziøiei contactelor
teleruptorului
Numår de
I max.
Tensiune
Contacte
module
5 A
250 V± - 50 Hz
N/Î + N/D
0,5
Dispozitiv auxiliar pentru comandå centralizatå (1)
Permite comanda centralizatå, dintr-un singur punct,
a mai multor teleruptoare (de exemplu, post de pazå)
Permite comanda teleruptoarelor cu ajutorul
întrerupåtoarelor programabile
Câte un auxiliar pentru fiecare
Numår de
teleruptor comandat
module
Pentru teleruptor 12 V± – 48 V±
sau 8 V= – 24 V=
0,5
Pentru teleruptor 230 V± – 50 Hz
0,5
Compensator pentru teleruptoare
Se foloseæte pentru a comanda teleruptoarele cu
ajutorul butoanelor prevåzute cu LED
• Se conecteazå la bornele bobinei teleruptorului
• Se conecteazå un compensator pentru
9–16 butoane echipate cu LED, având un consum de
0,55 mA (sau curent total consumat de 4,5 – 8 mA)
Se conecteazå douå compensatoare pentru
17–24 butoane echipate cu LED, având un consum
de 0,55 mA (sau curent total
Numår de
consumat de 8,5 – 12 mA)
module
Compensator de impedanøå
pentru teleruptoare 230 V± – 50 Hz
1

(1) Poate comanda maximum 20 de teleruptoare echipate cu dispozitiv auxiliar pentru control centralizat

96

cu dispozitiv auxiliar pentru control centralizat 96 491 07 Amb. 10 Teleruptor 491 07 ( 2

491 07

Amb.
Amb.

10

Teleruptorauxiliar pentru control centralizat 96 491 07 Amb. 10 491 07 ( 2 ) Montaj aparent

491 07 (2)

Montaj aparent Asigurå comanda låmpilor fluorescente

• 20 tuburi 40 W – 1,20 m fårå compensare

• 40 tuburi 40 W – 1,20 m cu compensare Monopolar 10 A – 250 VA (1) – 50 Hz Dimensiuni: 65 √ 48 √ 34 mm

Tensiune de comandå (Voløi)

230

Curent absorbit

(A)

0,03

Alimentare 10 A – 250 V± – 50 Hz

absorbit (A) 0,03 Alimentare 10 A – 250 V ± – 50 Hz Monopolar (1) Se

Monopolar

(1) Se foloseæte doar cu butoane cu revenire (2) Când se folosesc 5 sau mai multe butoane cu LED, se conecteazå un compensator Ref. 491 00 la bornele bobinei teleruptorului

teleruptoare

teleruptoare Caracteristici tehnice Teleruptor Un   Comanda   Consum bobinå la Un Conectare

Caracteristici tehnice

Teleruptor

Un

 

Comanda

 

Consum bobinå la Un

Conectare

50 /60 Hz

DC

(50 /60 Hz)

1

P

230

V

230

V

110

V

18

VA

conductor

2

P

230

V

230

V

110

V

18

VA

flexibil sau rigid

4

P

230

V

230

V

110

V

32

VA

max. 4 mm 2

Iluminat

Numår maxim de låmpi pe o fazå în circuit: 230 VA regim monofazat

• Låmpi cu incandescenøå

Tungsten æi halogen la 230 V

Putere unitarå (W)

40

60

75

100

150

200

300

500

Numår de låmpi

40

26

21

16

10

8

5

3

Låmpi cu halogen alimentate la 12 V, cu transformator feromagnetic

Putere unitarå (W)

 

20

 

35

 

50

75

100

 

Numår de låmpi

 

65

 

45

 

25

16

12

Tuburi fluorescente

 

Simple, fårå compensare

 

Putere unitarå (W)

 

15

 

18

 

20

30

36

 

40

58

65

Numår de låmpi

 

35

 

33

 

32

30

29

 

26

18

15

Simple, cu compensare în paralel

 

Putere unitarå (W)

 

15

 

18

 

20

30

36

 

40

58

65

Numår de låmpi

 

29

 

28

 

27

26

25

 

23

16

14

Duble, cu compensare în serie

 

Putere unitarå (W)

2

√ 18

2

√ 20

2

√ 30

2 √ 36

2 √ 40

2

√ 58

65

 

Numår de låmpi

 

44

 

40

 

27

26

20

 

14

12

4 tuburi cu compensare în serie Putere unitarå (W) 4 √ 18 Numår de låmpi
4 tuburi cu compensare în serie
Putere unitarå (W)
4
√ 18
Numår de låmpi
22

Låmpi fluorescente compacte, cu balast electronic

Putere unitarå (W)

7

10

18

26

Numår de låmpi

45

42

37

23

Låmpi fluorescente compacte, cu surså încorporatå

Putere unitarå (W)

11

15

20

23

Numår de låmpi

75

55

45

35

Låmpi fluorescente simple, cu balast electronic

Putere unitarå (W)

18

36

58

Numår de låmpi

28

24

14

Låmpi fluorescente duble, cu balast electronic

Putere unitarå (W)

2

√ 18

2

√ 36

2

√ 58

Numår de låmpi

 

14

 

12

 

7

• Låmpi cu descårcåri

Låmpi cu vapori de sodiu la joaså presiune, fårå compensare

Putere unitarå (W)

18

35

55

90

135

150

180

200

Numår de låmpi

19

6

5

3

2

2

22

 

Låmpi cu vapori de sodiu la joaså presiune, cu compensare

Putere unitarå (W)

18

35

55

90

135

150

180

200

Numår de låmpi

15

3

3

2

1

1

11

 

Låmpi cu vapori de sodiu la înaltå presiune sau cu ioduri metalice, fårå compensare

Putere unitarå (W)

70

150

250

330

400

1

000

Numår de låmpi

 

95

3

32

   

-

Låmpi cu vapori de sodiu la înaltå presiune sau cu ioduri metalice, cu compensare

Putere unitarå (W)

70

150

250

330

400

1

000

Numår de låmpi

 

66

3

 

22

 

1

Låmpi cu vapori de mercur la înaltå presiune, fårå compensare

Putere unitarå (W)

50

80

125

250

400

Numår de låmpi

11

9

7

3

1

Låmpi cu vapori de mercur la înaltå presiune, cu compensare

Putere unitarå (W)

50

80

125

250

400

Numår de låmpi

 

97

5

31

 

Scheme

Semnalizare

(exemplu: cu Ref. 040 85)

31   Scheme Semnalizare (exemplu: cu Ref. 040 85) Comandå centralizatå (exemplu: se foloseæte auxiliarul

Comandå centralizatå

(exemplu: se foloseæte auxiliarul Ref. 040 87)

N L 12 12 OFF ON 1 3 1 3 14 14 11 11 230
N
L
12
12
OFF
ON
1 3
1 3
14
14
11
11
230 V
230 V
A1
A2
A1
A2
2
4
2
4
040
87
040
87

Se folosesc doar butoane simple, fårå LED, Ref. 040 86 12/24 V=

Control prin contact cu menøinere

(exemplu: se folosesc Ref. 040 87 æi un întrerupåtor temporizat)

040 86 12/24 V = Control prin contact cu menøinere (exemplu: se folosesc Ref. 040 87

97