Sunteți pe pagina 1din 13

Ce sunt conflictele?

Conflictele sunt vechi de cnd lumea, ele sunt un fenomen universal care poate fi ntlnit la toate nivelele convie uirii umane. Nu prezen a conflictelor este problematic , nu ea este cea care constituie o amenin are la adresa p cii, ci formele ei violente, care propag sisteme nedrepte, care avantajeaz doar una dintre p r ile implicate, nclinate spre preluarea puterii i spre impunerea propriilor interese i care cred c doar ele de in adev rul absolut. Asemenea atitudini pot degenera cu u urin n modele de gndire i de comportament orientate dup cucerirea total : pierderile suferite de una dintre p r i sunt c tiguri pentru cealalt . C tig torul, prin asociere, este cel mai puternic, dreptatea stnd de partea lui. n uzul zilnic, conflictele sunt deseori asociate n mod automat cu certurile, cu conflictele de interese, cu puterea sau cu uzul de violen . Cercet toarea Ulrike C. Wasmuth a atras aten ia asupra faptului c este important s consider m conflictele ca pe ni te simple fapte sociale, i s nu le confund m cum formele sale mai avansate; conflictele nu trebuie s fie limitate prin prisma unor evalu ri concrete i nu trebuie confundate cu cauzele lor. Conflictul, n viziunea lui Wasmuth este prin urmare un fapt social la care particip cel pu in dou p r i (indivizi, grupe, state), care (a) urm resc scopuri diferite, neconciliabile sau chiar acela i scop, dar care nu poate fi atins dect de o singur parte, i/sau (b) doresc s fac uz de mijloace disputate pentru a atinge un scop anume. Instrumentul care ne ajut s n elegem conflictele este analiza conflictului. O astfel de analiz nu ncearc s descopere doar cauzele i contextul izbucnirii conflictului, ea con ine i prime m suri de solu ionare, cercetnd att punctele comune ct i felul n care a fost tratat conflictul pn la momentul nceperii analizei. Conflictele sunt construite n faze specifice. n faza premerg toare sunt sesizate conflictele latente sau deja manifeste, f r a fi ns evaluate (nc ) ca fiind negative. n faza de escaladare se pune n mi care o dinamic specific care acutizeaz conflictul. n faza de l murire interesul se concentreaz pe redefinirea i reorganizarea convie uirii. Toate aceste faze mai sunt cunoscute i sub numele de "arc al conflictului". Iar pentru a n elege toate aceste faze sunt necesare competen e specifice n ceea ce prive te preocuparea cu conflictul, de-escaladarea acestuia, respectiv activit ile de reconciliere. Dinamica conflictului modific de regul i comportamentul p r ilor implicate n acesta. Procesul de comunicare este limitat, fiind resim it mai degrab ca o barier dect ca o punte de leg tur . Nencrederea spore te iar aplanarea divergen elor nu este mai niciodat v zut ca fiind o sarcin comun . Morton Deutsch descrie aceste modific ri dup cum urmeaz : Ce este tipic pentru conflicte? Comunicare Comunicarea nu este deschis i sincer . Informa iile sunt insuficiente sau n el toare. Secretele sunt din ce n ce mai multe, iar atitudinea nesincer este tot mai prezent . Amenin rile i presiunile iau locul discu iilor libere. Percep ie Divergen ele de interese, opinii i convingeri valorice ies la iveal . Lucrurile care le despart p r ile sunt v zute mai clar dect cele care le leag . Gesturile de conciliere sunt interpretate ca fiind tentative de disimulare, inten iile acestuia sunt judecate ca

fiind du m noase i r u-inten ionate, iar propriul comportament nu este v zut dect printr-o singur perspectiv , deformat . Atitudine ncrederea scade, nencrederea cre te. Se dezvolt du m nii ascunse dar i deschise. Scade disponibilitatea de a acorda ajutor. Cre te disponibilitatea de a se folosi i de a-l njosi pe cel lalt. Raportarea la sarcini Sarcinile nu mai sunt recunoscute de p r i ca fiind o responsabilitate comun , care, pentru a fi eficiente, necesit o mp r ire a muncii, n care fiecare, dup puteri, contribuie n vederea ndeplinirii scopului comun. Fiecare ncearc s fac totul de unul singur: nici una dintre p r i nu mai trebuie astfel s se bizuie pe cealalt , nu depinde cu nimic de cealalt , evitnd astfel pericolul de a fi exploatat. Conflictele sunt deseori percepute ca o lupt care trebuie c tigat . Ele dezvolt adesea o dinamic intern care ngreuneaz , dac nu chiar exclude, o reglementare pa nic , constructiv i non-violent . Cercet rile destinate comportamentului oamenilor n situa ii conflictuale au ar tat c majoritatea tinde s i impun propriile interese insistnd asupra propriei pozi ii - asta chiar i acolo unde ncep s se arate insuccesele. Acest model comportamental este nso it i de o limitare din ce n ce mai crescut a capacit ii de percep ie i de decizie. Conflictele ne influen eaz capacitatea de percep ie i gndirea, scrie conduc torui seminarelor privind conflictele, Friedrich Glasl, n asemenea m sur nct, pe parcursul evenimentelor nu mai reu im s vedem lucrurile din jurul nostru a a cum sunt ele de fapt. Este ca i cnd privirea noastr s-ar nce o a din ce n ce mai mult; viziunea asupra propriei noastre persoane i a adversarilor no tri, asupra problemelor i evenimentelor se ngusteaz , se deformeaz i devine unilateral . Gndurile i ideile noastre se las conduse de constrngeri de care nu suntem con tien i pe deplin. Adev rata problem a conflictelor este pericolul permanent ca acestea s escaladeze: pe parcursul acestora se pune din ce n ce mai mult pre pe strategii de dobndire a puterii i pe uzul violen ei. Conflictul devine astfel din ce n ce mai greu de controlat, pn cnd scap de sub control, trece pragul violen ei, cauznd distrugere i suferin . Convie uirea este astfel ngreunat , dac nu chiar imposibil pe termen lung. Texte suplimentare privind subiectul "Ce sunt conflictele?": Escaladarea conflictelor Escaladarea conflictelor este periculoas , pentru c astfel, conflictele pot sc pa de sub control; din ce n ce mai pu ine variante de ac iune stau la dispozi ie; violen a este folosit din ce n ce mai mult; n prim-plan nu mai stau solu iile comune, ci victoria sau nfrngerea adversarului; are loc o personificare a conflictului;

emo iile devin mai importante dect ra iunea; distrugerea devine scopul principal al ac iunii. Friedrich Glasl a formulat nou etape ale escalad rii conflictelor (vezi caseta din dreapta), care descriu dinamica escalad rii. Obiectivul central din cadrul aplan rii constructive a conflictelor este de a confrunta escaladarea conflictelor cu etapele de de-escaladare, de a g si r spunsuri i alternative pentru fiecare etap , de a reduce dimensiunile violen elor sau de a le elimina cu totul i de a inti cooperarea i solu iile prin negociere. n acest sens, o evaluare sensibil i realist a conflictului este la fel de important ca i planificarea con tient a propriilor pa i.

Cele nou etape ale escalad rii conflictelor, dup Friedrich Glasl 1. n sprire: Punctele de vedere se calcific i se izbesc unele de celelalte. Con tientizarea tensiunilor viitoare duce la ncrncenare. Cu toate acestea, mai exist nc convingerea c tensiunile pot fi rezolvate la masa discu iilor. Nu s-au format nc p r i sau tabere rigide. 2. Dezbatere: Are loc o polarizare a gndurilor, sentimentelor i voin ei. Apare gndirea pe criterii "albnegru" i atitudinea de "superioritate-inferioritate". 3. Ac iuni: Credin a c nu mai ajut nici un fel de discu ii cre te n importan , urm rindu-se o strategie a faptelor deja f cute. Empatia cu cel lalt se pierde, cre te pericolul interpret rilor gre ite. 4. Images/Coali ii: Bursa zvonurilor este n fierbere, se construiesc stereotipuri i cli ee. P r ile se manevreaz reciproc n roluri negative i se combat. Are loc campania de strngere a sus in torilor. 5. Pierderea bunului renume: Se ajunge la atacuri publice i directe (interzise), care vizeaz pierderea bunului renume de c tre adversar. 6. Strategii de amenin are: Amenin rile reciproce iau amploare. Se dau ultimatumuri, ceea ce amplific procesul de escaladare a conflictului. 7. Distrugeri limitate: Adversarul nu mai este v zut ca entitate uman . Se face apel la unele ac iuni de distrugere limitat , ca r spuns "potrivit". Inversarea valorilor: stric ciunile relativ mici sunt considerate deja a fi c tiguri. 8. Disipare: Distrugerea sistemului inamic constituie scopul principal. 9. mpreun n pr pastie: Se ajunge la o confruntare total , f r cale de ntoarcere. Distrugerea adversarului cu pre ul autodistrugerii este i ea luat n considerare. Modelul 'aisbergului' al dinamicii conflictelor Dinamica conflictelor a fost comparat de multe ori cu un aisberg. Modelul 'aisbergului' ne d de n eles c doar o mic parte a conflictelor este vizibil la suprafa . ase eptimi dintr-un aisberg se afl sub ap , invizibile ele sunt cele care determin ns dimensiunea i comportamentul aisbergului. Modelul 'aisbergului' este folosit de multe ori pentru a ar ta c doar o parte din cele ce se ntmpl n cadrul unui conflict i din dinamica conflictului este accesibil n mod direct. Celelalte p r i ale acestei dinamici trebuie mai mult ghicite. 3

Conflictele au loc mereu la dou nivele: la nivel obiectual i la nivel psihosocial. Este important s cunoa tem ambele nivele, s recunoa tem felul n care aceste nivele se influen eaz reciproc, dar i s le diferen iem. Nivelul obiectual: temele formulate, comportamentul sesizabil, faptele - acesta este vrful obiectual al aisbergului.

Nivelul psihosocial: temeri, nesiguran e, dorin e, sentimente, tabuuri etc. - toate acestea nu pot fi observate n mod direct, cu toate c sunt prezente masiv. De cele mai multe ori, toate acestea r mn nespuse, ac ionnd astfel n 'zona ascuns '. Deseori, nivelul psihosocial domin ac iunile conflictuale. Cu ct escaladeaz un conflict mai mult, pe att cre te i importan a acestui nivel. De aceea este foarte important, ca pentru a n elege un conflict pe de-a ntregul, s n elegem i dinamica nivelului psihosocial. Con tientizarea nivelului psihosocial, a dinamicii 'ascunse', nseamn aducerea n prim-plan a adev ratului obiect al conflictului i, implicit, deschiderea c ilor de negociere n vederea aplan rii acestuia. Exemplu de solu ionare constructiv a conflictelor: Solu ionarea conflictelor n proximitatea mediului colar n acest capitol vom vorbi despre unele probleme fundamentale cu care se confrunt procesul constructiv de solu ionare a conflictelor. Percep ie i interpretare Pentru a putea aplana conflictele, acestea trebuie mai nti percepute ca atare. nainte de orice ac iune exist o situa ie care este perceput i o interpretare (de cele mai multe ori subcon tient ) a acesteia. Pentru a ar ta c aceast interpretare este deseori prea gr bit i marcat de prejudec i, c tindem s atribuim prea repede calit i, s formul m convingeri i inten ii de ac iune, acest proces de percep ie i de interpretare trebuie adus la nivelul con tient. Acest lucru poate fi f cut de exemplu cu ajutorul unor pove ti ilustrate. Alternative de ac iune Deseori, procesele constructive de solu ionare a conflictelor e ueaz din pricina lipsei alternativelor de ac iune. Oamenii apeleaz adesea la violen i la comportamente asociale atunci cnd nu au la dispozi ie alte variante de ac iune sau cnd aceste variante nu promit prea mari succese. P rin ii, educatorii i profesorii, dar i tinerii, se confrunt zilnic n practica pedagogic i didactic cu provocarea de a trebui s ac ioneze n situa ii deloc clare. Dintr-un spectru larg de alternative, ei apeleaz deseori la modele comportamentale problematice (nc lcarea normelor, uzul de for ). O asemenea atitudine poate duce la nen elegeri fatale sau chiar la procese de escaladare. Trebuie s n elegem c pentru fiecare situa ie exist ntotdeauna mai multe feluri n care putem ac iona. Iar atunci cnd vom n elege acest lucru vom face i primul pas important pentru l rgirea propriului spectru de ac iune. Acest lucru poate fi exemplificat prin unele scenarii. Solu ionarea conflictelor de zi cu zi Conflictele zilnice pot fi aplanate de cele mai multe ori foarte rapid i f r complica ii atunci cnd sunt respectate anumite reguli. Aceste reguli trebuie introduse, discutate i aplicate. Regulile formulate de noi ca exemplu se refer la modul n care copiii i tinerii trebuie s se poarte atunci cnd se confrunt cu 4

un conflict. O importan central revine, n cadrul aplan rii conflictelor, factorului comunicare. Comunicarea poate contribui nmod eficient la solu ionarea conflictelor atunci cnd regulile fundamentale ale comunic rii sunt cunoscute. i pentru c comportamentul n sfera comunic rii s-a construit timp de mai mul i ani, aceste reguli trebuie exersate permanent. Atunci cnd conflictele tind s escaladeze este bine s implic m i o a ter a parte. Peer Mediation la coal este o procedur important n acest sens. Ora de curs i structura colar Al turi de Peer Mediation, trebuie s mai apar i alte elemente de solu ionare a conflictelor n cadru colar. Aceste elemente vizeaz att comunicarea profesor-elev, ct i regulile de socializare, decursul orelor, precum i ntreaga structur colar . Aprofundare: Reguli pentru conflictele de zi cu zi nv a i s v certa i - 7 reguli pentru o ceart de succes Certurile nu creeaz mai mult distan ntre noi, de multe ori ele fac s ne apropiem cu adev rat pe baza ncrederii reciproce. ntr-o ceart ies la iveal latura sensibil a unei persoan i sentimentele ei cele mai profunde. i: certurile ne fac s ne cad m tile i s devenim a a cum suntem de fapt. Rela iile se pot nt ri datorit acestui lucru. n elegerea i respectul reciproc sunt astfel stimulate. De aceea este important s nv m forme constructive de solu ionare a conflictelor. 1. Discutarea imediat a problemei Nu trebuie s a tept prea mult atunci cnd sunt nervos. Voi vorbi despre problema ap rut chiar atunci sau imediat dup aceea, cnd apare ocazia. 2. S vorbim la persoana ntia singular Cu ct voi vorbi mai mult, n cazul unui conflict, despre propriile mele sentimente, cu att mai bine m va cunoa te i m va n elege cealalt persoan . Dac , ntr-un conflict, voi folosi mai degrab pronumele eu n loc de tu, voi vedea c mai exist i alte avantaje: voi vedea mai bine de ce parte m aflu i voi n elege ce vreau de fapt. Felul meu deschis de a fi l va stimula, n plus, i pe cel lalt, s mi se deschid . 3. S nu ntrerupem discursul celuilalt l voi l sa pe interlocutorul mei s vorbeasc i l voi asculta cu aten ie, f r s l ntrerup. Voi avea grij s dau aten ie sentimentelor, nevoilor, intereselor pe care le exprim el/ea. Voi ncerca s aflu din cele spuse de el/ea care i sunt interesele, nevoile i sentimentele i s le respect. 4. S vorbim celuilalt n mod direct i s l privim n ochi Dac vreau s spun cuiva ceva, atunci i-o voi spune direct. Asta nseamn c nu m voi adresa ntregii grupe, atunci cnd de fapt m adresez unei singure persoane. 5. G sirea unei perspective comune asupra problemei Despre ce ne cert m? Ce cred eu? Care sunt cauzele care au dus la aceast problem ? Ce crede partenerul meu de conflict? Este posibil s g sim o perspectiv comun asupra problemei? 6. R mnerea la subiectul n discu ie Voi r mne la problema care doresc s o rezolv. Nu voi permite ca partenerul meu de conflict s devieze de la aceast problem i s sar de la un subiect la altul. 7. Evitarea nvinuirilor nvinuirile reciproce nu vor l muri i nici nu vor solu iona problema, ele nu vor face dect s fortifice fronturile. Cele ase etape de solu ionare a problemelor 1. Identificarea necesit ilor. De ce ai nevoie (sau Ce vrei)? 5

Toate persoanele implicate n conflict ar trebui s poat r spunde la aceast ntrebare f r s dea vina sau s i acuze pe ceilal i. 2. Definirea problemei "Care crezi c este problema noastr ? ntreaga clas poate da o mn de ajutor la g sirea unui r spuns. Clasa trebuie s in seama de nevoile ambelor persoane i s nu dea vina pe nici una dintre ele. Persoanele implicate n conflict trebuie s fie de acord cu defini ia dat . 3. Brainstorming - g sirea mai multor posibilit i de solu ionare a conflictului "Cine poate s ne spun cum s-ar putea rezolva aceast problem ?" To i elevii pot propune o variant de rezolvare a problemei. R spunsurile vor fi scrise - f r comentarii, f r formularea unui verdict sau a unei evalu ri. Scopul acestei etape este adunarea a ct mai multe variante de solu ionare. 4. Evaluarea variantelor de solu ionare. "Ai fi de acord cu aceast variant ?" Fiecare dintre p r ile implicate n conflict va trebui s parcurg lista de alternative i s spun care sunt solu iile acceptabile. 5. G sirea celei mai bune solu ii "Sunte i amndoi de acord cu aceast solu ie? V rezolv problema? Trebuie s fim siguri c amndou p r ile sunt de acord i c i recunosc str daniile depuse n vederea solu ion rii conflictului. 6. Verificarea solu iei "Hai s vorbim n curnd ca s fim siguri c problema voastr s-a rezolvat cu adev rat." Trebuie redactat un plan de evaluare a variantei de solu ionare. Evaluarea poate avea loc cteva minute mai trziu, peste o or , ziua sau s pt mna urm toare, n func ie de gravitatea conflictului i de vrsta persoanei implicate. Aprofundare: Reguli de comunicare Un capitol elaborat pe tema "Comunicarea - cheia solu ion rii conflictelor" se afl n cadrul acestui curs, la secven a "Solu ionarea conflictelor". Aici vorbim, printre altele, despre regulile de comunicare n conflicte i despre importan a limbajului corporal: Comunicare n spirit de fair-play i aplanarea conflictului dup Thomas Gordon Thomas Gordon, un psiholog american din coala umanist , a devenit cunoscut prin concepte de comunicare precum conferin a familiei, conferin a profesorilor i conferin a managerilor. Aici este vorba despre reguli generali valabile pentru comunicare i aplanarea conflictelor dup reguli universal valabile, n spirit de fair-play. Respectul reciproc i n elegerea celuilalt fac posibil o solu ionare a conflictelor n care s nu existe nving tori sau nvin i. Scopul este ca oamenii s nve e s se impun pentru ndeplinirea propriilor necesit i, f r a neglija ns nevoile celorlal i, prentmpinnd astfel dezvoltarea unor sentimente precum frustrarea sau resemnarea. Mai mult, scopul este ca oamenii s se deschid unii fa de ceilal i (s - i arate nevoile, sentimentele, dorin ele, efectele comportamentului celorlal i asupra lor), n loc s -i analizeze i s -i subestimeze pe ceilal i, s se asculte cu aten ie unii pe ceilal i i s i ajute pe al ii s se exprime clar, s solu ioneze conflictele ntr-un mod creator i care s fie pe placul tuturor, s - i dezvolte capacit i consultative, pentru a-i sf tui pe ceilal i cum s - i rezolve conflictele. Cele mai importante elemente dintr-un proces de comunicare n spirit de fair-play sunt urm toarele: oamenii trebuie s se exprime clar i la modul personal, folosind mereu persoana I singular, ei trebuie s recunoasc i s evite mesajele denigratoare, formulate la persoana a II-a, ei trebuie s poat descrie comportamentele problematice n loc s le evalueze, 6

ei trebuie s recunoasc ascultarea activ , barierele de comunicare i s adopte acest stil de ascultare activ , ei trebuie s i exprime sentimentele, ei nu trebuie s dea sfaturi n ceea ce prive te comportamentul ce trebuie urmat. Pe lng nsu irea acestor reguli de comunicare trebuie nv ate i unele strategii de solu ionare a conflictelor. Strategiile pentru o comunicare n spirit de fair-play sunt: discu iile tip confruntare, solu ia "toat lumea c tig ", discu iile de l murire a situa iei. Discu iile tip confruntare fac parte din strategiile pe care le practic m zi de zi. Aceste discu ii au deseori rolul de a ne impune cu for a i cu riscul lez rii rela iilor personale - sau de a nu ne impune, cu riscul ca noi s ne sim im nemul umi i pentru c situa ia nedorit nu se schimb cu nimic. Aplicnd principiul fairplay-ului n procesul de comunicare, vom vedea c exist i o a treia cale de a ne impune n fa a altor oameni, f r s deterior m ns rela ia pe care o avem ace tia. O a doua strategie este solu ia toat lumea c tig . Ea este mai potrivit n cazul unor probleme mai complexe, care vizeaz adesea mai multe persoane i unde trebuie avute n vedere interese multiple. Aici este important s diviz m procesul de solu ionare n mai mul i pa i mai mici: l murirea nevoilor, g sirea unor variante multiple de solu ionare, evaluarea variantelor, decizie, planificarea execut rii solu iilor, controlul eficien ei acestor solu ii. Mesajele la persoana I, singular Atunci cnd vorbim la persoana I, singular, nseamn c ne lu m r spunderea pentru cele spuse, c vrem s fim direc i i la obiect. Astfel, partenerul (de conflict) nu este nvinuit (Tu ...!); mai mult, efectul ac iunilor sale asupra mea se afl n centrul expresiilor mele. Atunci cnd vorbim la persoana I, singular, nseamn c vrem s vorbim despre felul n care privim noi lucrurile, despre propriile dorin e, nevoi i interese. Mesajele la persoana I, singular sunt mesaje cu un stil autentic, care ns , atunci cnd nu este perceput dect ntr-o manier tehnocrat , poate suna oarecum fals. De aceea, acest tip de mesaje nu trebuie folosite ca o tehnologie, ele trebuie s exprime sentimente autentice. Trebuie s evit m generaliz rile. S nu spunem: tim cu to ii c ... Asta tie toat lumea... E ti un ... ci: Dac st m s ne gndim ... Mi-e team c ...

Mereu acela i lucru ... Asta mi pare c ...

Mi-a dori s ...

Nu sunt sigur dac am n eles bine ...

Trebuie s ar t m interlocutorului nostru ce efecte a avut comportamentul s u asupra noastr : Atunci cnd spui / faci asta... eu m simt ... pentru c asta ...

Cea de-a treia cale de solu ionare a conflictelor vizeaz planul personal. Aici este vorba despre l murirea problemelor prin intermediul unei discu ii ntre parteneri afla i n rela ii personale extrem de strnse. n dialogul dintre parteneri sunt l murite astfel a tept rile, nevoile i dorin ele p r ilor i sunt luate hot rri comune. Obiectivul acestui training de comunicare este mijlocirea n mod pragmatic a unei atitudini umaniste i exersarea unor abilit i fundamentale de comunicare, pentru o coabitare pa nic (...). Modelul Gordon atribuie mesajului formulat la persoana I, singular o importan deosebit (vezi i textul despre "Mesajele la persoana I, singular" din caseta din dreapta). Programul de solu ionare a disputelor dintre elevi Conceptul de solu ionare a conflictelor de c tre elevi presupune ca ace tia s - i asume r spunderea pentru organizarea sferei lor vitale. Programul mai sus amintit decurge n patru pa i: Introducere ; Explica ii; Solu ii; Acorduri. I. Introducere 1. Salut: Se fac prezent rile. Mediatorul se prezint , i spune numele i i roag i pe partenerii de conflict s - i spun numele. 2. Explicarea scopurilor: Aici este explicat scopul discu iei. Partenerii de conflict n i i urmeaz s g seasc solu ii care s i mul umeasc pe amndoi. Mediatorul i ofer ajutorul tocmai pentru acest proces. 3. Numirea principiilor: Mediatorul asigur partenerii de conflict cu privire la secretul discu iei i a neutralit ii sale. 4. Explicarea procesului de mediere: Mediatorul explic urm torii pa i ai procesului: Prezentarea punctelor de vedere, C utarea solu iilor i ncercarea de a g si n elegere , nregistrarea n scris a acordurilor. 5. Explicarea regulilor de discu ie: Mediatorul explic cele mai importante reguli de discu ie: partenerii nu trebuie s se ntrerup reciproc, n schimb i pot nota propriile idei; partenerii nu trebuie s se njure sau s se atace reciproc. Mediatorul se va asigura c partenerii de conflict sunt de acord c aceste reguli vor fi valabile pe tot parcursul discu iei, c partenerii de conflict n eleg s respecte regulile discu iei, i c mediatorul poate atrage aten ia partenerilor de conflict asupra regulilor, atunci cnd ace tia le ncalc . 6. Fixarea momentului de ncepere a discu iilor: P r ile cad de acord asupra celui care va ncepe s prezinte conflictul din punctul s u de vedere. Dac partenerii nu se n eleg cine s nceap primul, ordinea va fi tras la sor i. II. Explica ii 1. Prezentare: P r ile implicate n conflict i prezint pe rnd versiunea proprie asupra conflictului i a situa iei prezente. 8

2. Rezumat: Mediatorul repet punctele esen iale i rezum cele dou versiuni ale conflictului (pe ct posibil, folosind cuvintele celor dou p r i). 3. ntreb ri: Dac este posibil, este bine s fie aduse n discu ie sentimentele i motivele partenerilor de conflict n ceea ce prive te disputa concret . De ce ai ...? Ce aveai n cap atunci cnd ...? 4. Exprimarea sentimentelor actuale: Pentru c pentru continuarea procesului de mediere acest lucru este adesea necesar sau utitl, mediatorul va ntreba p r ile cum se simt n acest moment, posibil i sub forma unor remarci f cute de p r i cu privire la cele tocmai auzite. Vom face un pas nainte dac mi ve i putea spune cum v sim i i n acest moment. 5. Articularea propriei contribu ii la conflict: Contribu ia p r ilor la conflict poate fi discutat cu mai mult u urin dac este evitat atribuirea vinei. mi po i spune ce ce ai contribuit la acest conflict sau la nte irea lui? "Poate prin anumite cuvinte, rznd, amenin nd, etc.?" Nu trebuie s v gndi i numai la stric ciunile materiale. 6. Trecerea la punctul urm tor: La ncheierea acestei etape poate fi din nou f cut o retrospectiv a celor discutate. Punctele esen iale vor fi rezumate. Aten ia participan ilor va fi atras asupra urm torului pas, g sirea solu iilor. Acum trebuie s v gndi i cum pot fi reparate toate aceste stric ciuni i chiar i cum poate devenit mai bun rela ia dintre voi. N.B.: n aceast faz poate fi necesar atragerea p r ilor n discu ii individuale, de exemplu atunci cnd discu ia s-a ncins prea tare, perspectivele diferite asupra conflictului nu au devenit cu nimic mai apropiate, discu ia amenin s ias de sub control, una dintre p r i nu poate sau nu vrea s vorbeasc deschis sau regulile nu sunt respectate. Mediatorul va ntrerupe procesul atunci cnd nu crede c se poate ajunge, pe moment, la o solu ie potrivit . n acest caz, mediatorul: va ntrerupe discu ia, va stabili un nou termen la care va fi reluat discu ia, i va primi acceptul partenerilor de conflict de a purta, la rndul s u, discu ii cu al i mediatori sau consultan i (inclusiv cadre didactice) care s l sus in . n acest caz va putea interveni o entitate suplimentar de mediere (dou persoane care conduc discu iile). III. Solu ii 1. G sirea solu iilor probabile: Partenerii de conflict n ir mai multe variante de solu ionare a conflictului. Fiecare parte i noteaz n lini te propunerile. Gndi i-v cnd v scrie i solu iile: Ce sunt preg tit s fac? Ce a tept de la cel lalt? 2. Notarea variantelor de solu ionare a conflictului: Toate variantele sunt citite cu voce tare i ascultate de ceilal i, puse la un loc i nregistrate de mediator pe o fi . 3. Alegerea solu iei potrivite: Variantele sunt evaluate n comun. Solu iile bune trebuie s fie: realiste, echilibrate i suficiente! Care crede i c este cea mai bun variant ? Sau pot fi combinate mai multe variante? 4. C derea de acord asupra solu iei: Solu iile posibile sunt enun ate cu voce tare, mediatorul verific dac partenerii de conflict pot fi de acord cu aceste solu ii. IV. Acorduri 1. nregistrarea acordurilor: Se realizeaz un acord scris. Solu ia trebuie s fie formulat precis: Cine va 9

face ce, cum i cnd, pentru a termina conflictul sau pentru a repara stric ciunile? Sunt de preferat cuvinte simple, neutre (f r acuza ii). Dup caz se va scrie ce s-a ntmplat, i dac una dintre p r i nu- i ndepline te obliga iile contractuale se va prevedea de ex. continuarea procesului de mediere. 2. Semnarea acordului: Dup formularea acordului, acesta va fi citit i aprobat de partenerii de conflict. Dup ce p r ile au c zut de acord asupra tuturor detaliilor, mediatorul le va ntreba dac acest acord poate fi semnat sau dac mai exist ntreb ri. Apoi, acordul va fi semnat. 3. Salut: Poate aici ar mai putea fi f cut o retrospectiv a ntregii discu ii: partenerii vor povesti cum s-au sim it i cum consider pe moment c va evolua rela ia dintre ei. Partenerii de discu ie i iau la revedere. Pentru a putea pune n aplicare n coli un asemenea program de solu ionare a disputelor, pot fi, de exemplu, distribuite formulare cu al c ror ajutor vor fi identificate, pe de o parte, conflictele, i, pe de cealalt , se va atrage aten ia asupra existen ei mediatorilor. Un astfel de formular v este pus la dispozi ie pe o pagin separat : Comunicarea, cheia solu ion rii conflictelor O comunicare de succes este cheia solu ion rii constructive a conflictelor. Cine vorbe te, nu mpu c aceasta este zicala la care putem reduce func ia comunic rii. n forma sa profesionalizat sau chiar ritualizat , comunicarea joac n toate procedurile de solu ionare a conflictelor un rol deosebit de important. De aceea, medierea competen elor comunicative este un element central pentru educa ia pentru pace. Atunci cnd exist un conflict, procesul de comunicare este bruiat sau foarte limitat. Trebuie s vedem a adar mai nti cum poate fi organizat comunicarea pentru a ajunge la o perspectiv comun asupra conflictului i la problemele care se afl la baza lui. Prima condi ie n acest sens este voin a de a ad uga la propriul orizont perceptiv o nou concep ie diferit i ncercarea de a n elege inten iile celuilalt. Amenin rile, nvinuirile, afirm rile nu- i au locul aici. Ele trebuie nlocuite cu modelele cooperative ale explic rii i n elegerii. n acest scop pot fi utile diverse mijloace ajut toare: Discu ii preliminare / Discu ii-cadru, care contribuie la nivelarea c ilor, la stabilirea locurilor, a datelor, f r abordarea direct a conflictului. Un mediu diferit (neutru); acesta face ca nimeni s nu aib avantajul terenului propriu; un cadru extern modificat poate face posibile i unele raporturi modificate. Reguli specifice, recunoscute: comunicarea nestructurat ntre partenerii (adversarii) dintr-un conflict poate degenera cu u urin ntr-o escaladare necontrolat . Aplicarea unor reguli stabilite de comun acord face posibil perpetuarea contactelor dintre participan ii la conflict. Ter e: acestea sunt catalizatorii. Ele vegheaz ca regulile s fie respectate i ncearc s contribuie la aplanarea conflictului, f r a lua o pozi ie sau a se angaja n problemele specifice.

Regulile comunic rii ne dau o mn de ajutor n cazul situa iilor de conflict S vorbim despre noi n ine, s vorbim la persoana I singular. S r mnem obiectivi, s nu l jignim, r nim sau provoc m pe cel lalt. S recunoa tem nevoile celuilalt. S r mnem la obiectul discu iei, s nu deviem. 10

S -l l s m pe cel lalt s vorbeasc , s -l ascult m. S c ut m o solu ie comun . S ne inem de regulile stabilite. Trebuie s tim c cuvintele pot provoca att sentimente pozitive, ct i negative

Ce sim i cnd cineva i porunce te ceva (Termin imediat!) te amenin (Dac nu termini imediat, atunci ...) te d d ce te (N-ai voie s faci a a ceva.) te nvinuie te (Faci atta g l gie!). i spune ce faci (M provoci permanent.) te interogheaz (Unde ai fost ieri sear ?) Ce este de ajutor, respectiv mai pu in de ajutor, ntr-o discu ie conflictual ? S ac ion m n mod cooperant i pentru deescaladarea conflictului Salut Contact vizual Argumente i motiva ii n elegerea celuilalt Putere de convingere ncercarea de a ob ine aprobarea celuilalt cel lalt ntreb ri Eviden ierea propriei afect ri L sarea celuilalt s vorbeasc Evitarea cuvintelor jignitoare Limbaj corporal deschis Umor Acordarea de timp suficient Luarea n serios a contra-argumentelor Delimitarea persoanei de cauz S ac ion m necooperant i pentru escaladarea conflictului Lipsa salutului Lipsa contactului vizual Justific ri nvinuirea celuilalt Evitarea anumitor subiecte Discutarea unor subiecte care nu l intereseaz pe ncercarea de a-l convinge pe cel lalt Lipsa de interes ntreruperea discursului celuilalt Folosirea cuvintelor jignitoare Limbaj corporal nchis Lipsa umorului Lipsa timpului Recunoa terea doar a propriei versiuni Atacuri la persoan

11

Limbajul corporal n conflict Un rol special la escaladarea conflictelor, dar i la aplanarea lor constructiv l are limbajul trupului. Acest limbaj nseamn , pe lng mimic i gesturi, modula iile vocale precum i mbr c mintea i felul n care sunt decorate nc perile. Sociologul din Duisburg Siegfried Frey consider c la oameni nu cuvintele se afl n centrul procesului de comunicare, ci limbajul non-verbal. Acesta este n eles n mod subcon tient de receptor i este utilizat mai apoi ca baz pentru ac iunile sale ulterioare. Strnsul minii ca ritual cotidian de polite e i mpiedica pe str bunii no tri de ex. s i foloseasc minile pentru a- i ataca adversarii. Semnalele-barier (de ex. ncruci area minilor peste piept) protejeaz persoana de o apropiere prea mare, fiind percepute i ca semnal al distan ei, n timp ce pumnii strn i dovedesc mai degrab for de decizie i de ac iune. Credibilitatea, concilierea i scuzele necesit o atitudine "deschis " a corpului pentru a fi recunoscute i acceptate ca atare. Mai ales ac iunile simbolice joac (att n mediul privat ct i n cel public) un rol important la aplanarea conflictelor. Gesturile de umilin sau de conciliere semnaleaz faptul c faza de confruntare s-a ncheiat i c a nceput o nou faz a rela iilor. Limbajul corporal non-verbal are o importan crucial pentru solu ionarea constructiv a conflictelor, pentru c , prin acestea, oamenii dau n mod con tient sau incon tient - semnale cu rol de escaladare, dar i de de-escaladare. n tot cazul trebuie avut n vedere faptul c aceast comunicare non-verbal nu este universal , ci diferit de la o cultur la alta. Importan a sa specific depinde de fiecare context cultural n parte.

nva limbajul trupului n situa ii conflictuale, partenerii de conflict i exprim pozi ia i prin intermediul limbajului corporal. Acest limbaj ne exprim sentimentele chiar i atunci cnd vrem s sus inem prin cuvinte cu totul altceva. Dac nu reu im s ne exprim m suficient sentimentele sau s le n elegem pe ale celuilalt, putem ajunge la nen elegeri i probleme. Elementele limbajului corporal sunt: mimica gesturile pozi ia corpului mbr c mintea i bijuteriile distan a i spa iile

12

13