Sunteți pe pagina 1din 11

OPŢIONAL

„ CODUL BUNELOR
MANIERE „

ÎNVĂŢĂTOARE: CAISIN NICOLETA


OPŢIONAL TRANSCURRICULAR

ARIILE CURRICULARE: I- II- IV- VI

CLASA a III- a

DENUMIREA OPŢIONALULUI: “ CODUL


BUNELOR
MANI
ERE “
PROPUNĂTOR: ÎNVĂŢĂTOARE- NICOLETA CAISIN

ŞCOALA “ SPIRU HARET “, MEDGIDIA


DENUMIREA OPŢIONALULUI:“ CODUL BUNELOR MANIERE “

TIPUL: TRANSCURRICULAR

ARII CURRICULARE CUPRINSE:


I- LIMBĂ ŞI COMUNICARE

II- MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

IV- ARTE

VI- TEHNOLOGII
CLASA: a III- a

DURATA: 1 AN

NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ

ÎNVĂŢĂTOARE: CAISIN NICOLETA

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA “ SPIRU HARET “,


MEDGIDIA

CODUL BUNELOR MANIERE

ARGUMENT

Am ales acest opţional, „Codul bunelor maniere”, deoarece prin

intermediul acestuia elevii se deprind cu anumite norme, reguli de viaţă şi de

conduită, cât şi cu diferite reguli de acordare a primului ajutor în diferite

situaţii.
În toate timpurile, oamenii au avut tendinţa de a se impune legilor

impuse de politeţe, deoarece, ele la prima vedere, par restrictive şi de prisos.

Dar, după o scurtă experienţă de viaţă, fiecare om este nevoit să

accepte că bunele maniere, contribuie la formarea noastră ca „oameni”, la

bucuria de a trăi printre semenii civilizaţi.

Omul va învăţa să aibă un comportament natural şi agreabil, adică o

purtare civilizată, numai respectând nişte reguli care s– au impus şi s– au

codificat de– a lungul timpului.

Bunele maniere mai înseamnă să rezişti unei tentaţii, care te poate

transforma din om cinstit într– un hoţ, înseamnă modul în care omul îşi

cunoaşte exact locul în lumea în care trăieşte.

NR. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


CRT.
1 OR 1: să exprime oral sau în • realizarea unor povestiri,
scris enunţuri simple cu referire dialoguri, adresarea unor
la situaţii diferite de viaţă în întrebări, completarea unor
ceea ce priveşte propoziţii;
comportamentul civilizat; • rezolvarea şi construirea unor
aritmogrife pe teme date;
2 OR 2: să sesizeze semnificaţia • realizarea unor cercuri de
unor exigenţe, necesitatea observaţii;
respectării regulilor, normelor; • discuţii pe baza unor imagini;
3 OR 3: să manifeste o conduită • imaginarea unor situaţii faţă de
responsabilă; care să precizeze cum ar
reacţiona;
• participarea la jocuri, în rolul
celor care trebuie să fie
imparţiali;
4 OR 4: să- şi formeze deprinderi • participarea la jocuri de rol;
şi obişnuinţe de ordin civilizat • confecţionarea unor marionete
pe care trebuie să le resimtă ca cu ajutorul cărora vor prezenta
trebuinţă; o mică scenetă;
5 OR 5: să manifeste atitudini de • întocmirea unor tabele;
aprobare şi de dezaprobare faţă • joc de rol (părinţii, matca,
de fapte şi mai ales ursoaica);
comportamente;
6 OR 6: să ţină cont de opiniile • cercurile de conversaţie;
celor din jur; • reflecţiile în grup.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

• COMPORTAREA ÎN LOCURI PUBLICE

► la şcoală;

►în familie;

►în vizită;

►la aniversare;
►la teatru;

►la cumpărături;

►mijloacele de transport;

►aşteptarea în locuri publice;

►în excursie.

• BUNELE MANIERE

►la masă (aranjare – servire);

►salutul;

►florile;

►cadoul;

►îmbrăcămintea (când? cum? unde? ce?);

►telefonul;

►timpul liber;

• ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

►innecul;

►arsurile;

►degerăturile;
►fracturile;

►leziunile;

►electrocutările;

EVALUARE

• Cunoştinţele acumulate
• Capacitatea de a aplica în practică cunoştinţele accumulate
• Abilităţi necesare însuşirii conţinuturilor aplicate
• Spiritul de colaborare
• Comportamentul în cadrul grupului
METODE DE EVALUARE

• Observarea sistematică
• Examinarea orală
• Probe scrise ( curente, de evaluare periodică, de bilanţ )
• Probe practice
• Portofoliul
• Completare de rebusuri tematice
• Jocul didactic

BIBLIOGRAFIE:
• “ CODUL BUNELOR MANIERE ASTĂZI “
• ANTOLOGII DE TEXTE LITERARE
• REVISTA “ ROMÂNIA LITERARĂ “

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA DE O.R CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.

ÎNVĂŢARE ORE
Locuri publice OR1 • La şcoală 2

OR2 • În familie 1

OR3 1
• În vizită
OR4 2
• La aniversare
OR5 • La teatru 1

OR6 • La cumpărături 1

1
• În mijloacele de transport
1
• Aşteptarea
1
• În excursie
2
• Jocuri şi concursuri
Bunele maniere OR2 • Salutul 1

OR3 • Masa (aranjare – servire) 1

OR4 2
• Florile
OR6 1
• Cadoul
1
• Cum ne îmbrăcăm?
1
• Telefonul
1
• Timpul liber 1

• Jocuri şi concursuri
Primul ajutor OR2 • Înnecul 2

OR3 • Arsurile 2

OR4 2
• Degerăturile
OR5 2
• Fracturile
OR6 2
• Rănile
2
• Electrocutarea