Sunteți pe pagina 1din 30

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN.

DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 1/30

MEMORIU TEHNIC
1 GENERALITATI

1.1

Obiectul proiectului

Prezentul proiect trateaza executia lucrarilor privind modernizarea instalatiilor electrice pentru sistemele de medie tensiune, de tractiune si de joasa tensiune aferente statiei Dristor 1 Magistrala 1. 1.2 Baze de proiectare: La baza intocmirii prezentei lucrari au stat: a) Comanda beneficiarului si contractul nr. 32/5/051/90008C, b) Discutiile cu ceilalti antreprenori si furnizori de echipamente conform cerintelor beneficiarului ; c) Temele de proiectare si discutiile purtate cu beneficiarul; d) Proiectul tehnic al obiectivului elaborat de SC Metroul SA - numar proiect: MOD/TR 1-3/1.06.14 Volum nr. 8, din februarie 2006; e) Legislatia specifica in vigoare; Ordinul Guvernului nr. 775 din 22.07.1998; Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; Hotararea 1010/25.06.2004, norme metodologice de aplicare a legii 333/2003; P118-99, normativ de siguranta la foc al cladirilor; Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor ; Legea nr. 307-06 privind apararea impotriva incendiilor P I18/1-2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare din cladirile civile si de productie; - P I18/2-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri; - I7-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c. - Ordinul nr. 1013/873 din 06/12.06.2001 al ministrului finan elor publice i al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuin ei privind aprobarea structurii, con inutului i modului de utilizare a Documenta iei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achizi ia public de servicii; - H.G.R. nr. 1179 din 24.10.2002 privind aprobarea Structurii devizului general i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investi ii i lucrri de interven ii; - NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice ; - PE119/1990 - Norme de protec ia muncii pentru instala iile electrice
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 2/30

- DGPSI 003 - Dispozi ii generale privind echiparea i dotarea construc iilor, instala iilor tehnologice i ale platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a incendiilor. - Ordinul Guvernului nr. 130 din 25 ianuarie 2007; 1.3 Diverse Echipamentele, accesoriile si materialele utilizate, precum si tehnologiile de executie a lucrarilor sunt agrementate conform ordinului nr.290/2000 privind administrarea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul. Conform Anexei nr.3. La OMT 290/2000 Norme privind omologarea tehnica si/sau serviciilor de transport feroviar si cu metroul, echipamentele, accesoriile si materialele utilizate, precum si tehnologiile de executie a lucrarilor pentru instalatiile electrice prevazute in prezenta documentatie sunt produse feroviare ce fac parte din clasa de risc 2A. Proiectul va fi verificat in conformitate cu Legea 10/95 si HG 925/95 de catre verificator atestat MLPTL-Ie.

SITUATIA EXISTENTA

Statia de metrou Dristor 1 este un obiectiv existent pentru care se modernizeaza instalatiile electrice de joasa tensiune, instalatiile de tractiune si instalatiile de medie tensiune. 2.1 Sistemul de alimentare cu energie electrica de medie tensiune 10kV-50Hz

Alimentarea cu energie electrica a statiei Dristor 1 se face la tensiunea de 10kV -50Hz din statia SFDEEB BALTA ALBA (doi fideri pentru alimentarea normala - 2x(3x150mmp) ACYABY). Celulele de 10kV cu care a fost dotata investitia metroului sunt de productie autohtona, realizate pe baza proiectelor romanesti la nivelul anilor 1960-1965 cu materiale si aparatura in totalitate fabricate in tara. Amplasarea actuala a celulelor de MT din statia Dristor 1 este prezentata in planul 03-0909-438/DR_1EE03/DE plansa (1/2) din acest volum. Instalatiile de circuite secundare din celulele de 10kV sunt realizate cu relee (contactoare), ce nu ofera elasticitatea si siguranta cerute de nivelul actual al tehnicii utilizat la metrou si trebuie armonizate cu instalatiile moderne de telemecanica energetica si cu noua generatie de trenuri. De asemenea intretinerea instalatiilor existente este din ce in ce mai greu de realizat deoarece: instalatiile sunt la limita de functionare si cu fiabilitate scazuta necesitand reparatii frecvente; crearea de stocuri de piese de schimb, cu viteza de miscare greu de controlat, duce la cheltuieli mari de exploatare;
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 3/30

piesele de schimb se gasesc tot mai greu, unele nici nu se mai fabrica iar forta de munca a personalului de intretinere este din ce in ce mai scumpa.

Substatia de tractiune (SET) a statiei de metrou Dristor 1 este echipata cu celule de medie tensiune de 10kV, alimentate cu energie electrica din sistemul energetic al orasului. Echipamente primare de medie tensiune Sistemul de medie tensiune existent al statiei Dristor 1 este prezentat in schema 03-0909-438/DR_1EE01/DE si cuprinde urmatoarele echipamente: 1. Doua bare de alimentare, fiecare formata din : celula separator in care soseste fiderul de alimentare (celula 1 si celula 24); celula de masura alimentare normala (celula 2 si celula 23); celula fider cu intreruptor (debrosabil) pentru alimentarea de baza a sectiilor barei de consum (celula 3 si celula 22). 2. Bara de transfer cu doua sectii, fiecare sectie avand: celula de sosire bucla de transfer cu separator (celula 27) si alimetare de rezerva din statia SFDEEB Vacaresti (celula 30) ; celule de cupla cu intreruptor intre bara de transfer si bara de consum (celula 25 si celula 32- pentru alimentarea de rezerva a barei de consum; celula de masura (celula 26 si celula 31); celula de cupla longitudinala cu intreruptor intre cele doua sectii ale barei de transfer (celula 29 cu intreruptor si celula 28 fara intreruptor). 3. Bara de consum cu doua sectii avand: celule cu intreruptor pentru grupurile transformator redresor: celula 4 GTR1 Dristor 1; celula 5 GTR2 Dristor 1; celula 20 GTR3 Dristor 1; celule cu intreruptor pentru posturile de transformare ale statiei: celula 8 T1- Dristor 1; celula 18 T2- Dristor 1; celule cu intreruptor pentru postul de transformare de pe interstatia Dristor1-M. Bravu: celula 9; celula cu intreruptor pentru transformatorul serviciilor auxiliare (pe sectia a doua a II-a celula 19); celule cu separator pentru racordul la bara de transfer celula 11 pentru sectia I a barei de consum; celula 14 pentru sectia II a barei de consum celule de cupla longitudinala intre cele doua sectii de bare: celula 12 fara intreruptor; celula 13 cu inreruptor.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 4/30

De asemenea, pe bara de consum sunt prevazute doua rezerve (celulele 16 si 21). Legaturile intre sectiile de bare de alimentare, de transfer si de consum sunt realizate in cablu pozat intr-o incinta metalica special prevazuta in acest scop. Echipamentul primar consta in intreruptoare ortojectoare cu ulei putin 10kV/1250A, separatoare de medie tensiune, transformatoare de curent si tensiune (conform schemei 03-0909-438/DR_1EE01/DE). Circuite secundare de medie tensiune Celulele sunt prevazute cu un compartiment de comutatie secundara in care sunt montate aparate si circuite care asigura automatica de supraveghere a instalatiilor prin masura, control, protectii, interblocaje, comenzi si semnalizari atat local pe fata echipamentelor cat si la distanta, la dispeceratul metroului, prin telemecanica. Circuitele secundare cuprind : releele de protectie, releele intermediare, de timp, de semnalizare etc; cheile si butoanele de comanda, comutatoarele, contactoarele, contacte auxiliare ale intreruptoarelor si separatoarelor, intreruptoarele de joasa tensiune din circuitele operative, aparatele de semnalizare, rezistentele aditionale, sigurantele si automatele din circuitele operative; infasurarile secundare ale transformatoarelor de masura, utilizate pentru conectarea echipamentului de protectie, automatizare si masurare; dispozitivele de automatizare AAR, RAR; elementele de legatura intre aparate (cabluri, conducte etc.); electromotoarele si electromagnetii de inchidere-deschidere a intreruptoarelor si separatoarelor asupra carora actioneaza protectia si automatizarea; toate elementele de imbinare si de trecere, ca : dispozitive de deconectare, blocuri de incercari, cleme etc., care apartin circuitelor de protectie, automatizare si masurare; toate constructiile anexe, ca : dulapuri, panouri etc. Toate elementele componente ale circuitelor secundare sunt concepute si realizate in asa fel, incat sa asigure functionarea sigura a instalatiilor electroenergetice in regim normal si sa lichideze automat regimurile periculoase sau de defect in timpul-limita admis prin conceptia sistemului de protectie. Sistemele de protectie si de automatizare sunt corelate cu protectiile furnizorului de energie (SFDEEB). In locurile unde cablurile sunt expuse la solicitari mecanice, se folosesc cabluri armate. Circuitele secundare sunt accesibile pentru control fara scoaterea de sub tensiune a instalatiei. Circuitele secundare de curent si tensiune mai importante sunt prevazute cu blocuri de incercare care permit efectuarea incercarilor si reglarilor fara deplasarea conexiunilor, asigurand separarea circuitelor fata de secundarul transformatoarelor de masura.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 5/30

Protectii si semnalizari in statia Dristor 1 Instalatiile de 10kV sunt prevazute de regula cu urmatoarele protectii si semnalizari : Celulele de alimentare de 10kV : protectie maximala temporizata ; protectie homopolara ; semnalizarea lipsei tensiunii de 10kV ; semnalizarea arderii sigurantelor la transformatorul de tensiune Cupla longitudinala a barei de transfer : protectie maximala temporizata protectia impotriva buclarii surselor primare. Cupla longitudinala a barei de consum : protectie maximala temporizata ; anclansarea automata a rezervei cu blocare dupa actionare Celulele de alimentare pentru grupurile trafo-redresor de tractiune : sectionare de curent (protectie maximala instantanee) ; protectie maximala temporizata ; protectie de suprasarcina ; protectie de supratemperatura. Toate celulele de alimentare pentru grupurile transformator-redresor sunt prevazute cu semnalizarea lipsei tensiunii operative c.c si c.a, iar protectiile maximale sunt prevazute cu blocarea reanclansarii. Celulele de alimentare pentru transformatoarele 10/0,4kV : protectie maximala temporizata ; protectia transformatoarelor prin sigurante de inalta tensiune . Blocaje Celulele de 10kV sunt prevazute cu blocaje mecanice si electrice al caror scop este : evitarea buclarii surselor ; evitarea actionarii sub sarcina a unor separatoare sau a carucioarelor debrosabile. Blocaje mecanice : blocajul extragerii sub sarcina a carucioarelor debrosabile la celulele cu intreruptor ; blocajul intre cutitul principal si cutitul de punere la pamint pentru fiecare separator. Blocaje electrice : blocaje intre separatoarele aferente transformatoarelor de statie si celulele de plecare respective; blocaje intre separatoarele de 825Vcc ale grupurilor de redresare si intreruptoarele din celulele de plecare respective ;

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 6/30

blocaje intre celulele de cupla cu intreruptor si carucioarele fara intreruptor din celulele adiacente ; blocaje intre separatoarele de fider si intreruptoarele aferente la celulele de alimentare de baza ; blocaje intre separatoarele de fider ale liniei de transfer si intreruptoarele de fider si cupla ale liniei de transfer ; blocaje intre separatoarele de legatura ale barei de consum cu bara de transfer si intreruptoarele respective ; blocajul impotriva buclarii surselor prin bara de transfer.

Automatizari Substatia este prevazuta cu o instalatie de anclansare automata a rezervei (AAR) intre cele doua alimentari de baza si este montata in celula de cupla cu carucior fara intreruptor de pe bara de consum (celula 12). Celulele comandate de instalatia de AAR sunt cele de fider si de cupla ale barei de consum. Fiderii si cupla barei de transfer sunt comandati manual la dispozitia dispecerului. Schema de functionare normala a substatiei Schema normala de functionare a elementelor de comutatie primara ale substatiei este urmatoarea: fiderii de alimentare de baza sunt in functiune (separatoarele din celulele 1 si 24 sunt in pozitia INCHIS, iar intreruptoarele celulelor 3 si 22 sunt in pozitia ANCLANSAT; intreruptorul celulei de cupla a barei de consum (celula 13) este in pozitia normala DECLANSAT cu instalatia de AAR in functiune; separatoarele de legatura cu bara de transfer (celulele 11 si 14) sunt in pozitia normala INCHIS; intreruptoarele din celulele de alimentare de rezerva a barei de consum (celulele 32 si 25) sunt in pozitia DECLANSAT; intreruptoarele celulelor post trafo si GTR sunt in pozitia ANCLANSAT sau DECLANSAT dupa necesitati . Alte echipamente de protectie si comutatie MT Pentru realizarea separarii vizibile a transformatoarelor de statie au fost prevazute in imediata apropiere a transformatoarelor de statie separatoare tripolare de interior cu cutite de punere la pamant STIP 10. Pentru protectia la scurtcircuit a transformatoarelor de statie au fost prevazute sigurante fizibile tip LFI 10.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 7/30

2.2

Sistemul de tractiune in curent continuu 825Vc.c.

Grupurile trafo-redresoare Energia electrica pentru tractiune se obtine din grupuri de trafo-redresoare care transforma si redreseaza tensiunea de la 10kV-50Hz la 825Vcc. In statia Dristor1 s-a prevazut un numar de trei grupuri GTR, din care doua de baza si unul de rezerva pentru cazurile de avarie si revizii, astfel ca sa poata fi alimentata orice sectie a liniei de contact (sina a 3-a). Transformatoarele, doua unitati de 1200kVA-10kV/0,650kV pentru fiecare grup sunt de tip uscat, cu infasurari de cupru. Pentru supravegherea regimului termic al transformatoarelor, acestea s-au prevazut cu un sistem automat de urmarire a temperaturii, avand traductoare (termocuple si termocontacte ) montate pe fiecare faza a secundarului, prima treapta la 80C fiind cu semnalizare, iar a doua treapta la 150C fiind cu declansare. Redresarea se realizeaza cu diode de putere montate in punte trifazata Graetz, asamblate pe radiatoare din aluminiu si dispuse in dulapuri metalice. Pentru protectie, fiecare dioda este prevazuta cu o siguranta fuzibila ultrarapida, cu timp de fuziune de 10ms, de mare putere si tensiune de arc ridicata (1500V). Redresorul poate functiona si cu o dioda deconectata. Functiunile de supraveghere a transformatoarelor de tractiune si a redresoarelor sunt realizate prin intermediul unor placi de circuite integrate montate in dulapul DSG dulap supraveghere grup. Semnalizarile de avarie (atingere a temperaturii de alarmare, arderea unei sigurante a unei diode din redresor etc) sunt transmise prin intermediul DSG la AP automatul programabil pentru 825Vc.c. La atingerea temperaturii de 150oC in infasurarile transformatorului de tractiune sau la arderea a inca o siguranta fuzibila a unei diode, se produce declansarea intreruptorului celulei de MT a grupului respectiv. Celulele de distributie Distributia in curent continuu pentru trenurile de metrou se face prin intermediul unor grupuri de celule distincte : pentru polul + : celulele de bara pozitiva la care se racordeaza sina a 3-a; pentru polul - : celulele de bara negativa la care se racordeaza calea de rulare. Ansamblul celula de alimentare, cablu, separator, avand rol de alimentare a unei sectii de linie de contact, poarta numele de CENTRU si reprezinta unitatea functionala de baza pentru alimentarea ramelor electrice. Schema de alimentare a sinei a 3-a se bazeaza pe un sistem radial, adica un redresor alimenteaza sina a 3-a in mod normal pe o interstatie in sensul de mers al trenului astfel incat la demaraj, cand trenul absoarbe un curent mare sa fie aproape de redresor iar caderile de tensiune pe cablurile de alimentare,
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 8/30

sina a 3-a si calea de rulare sunt minime. In situatia in care redresorul substatiei din amonte este indisponibil, schema prevede posibilitatea de alimentare a trenului din substatia din aval. O alta caracteristica a schemei este aceea ca un redresor alimenteaza numai un fir de mers, neexistand posibilitatea in schema normala de legare in paralel a sinei a 3-a de pe ambele fire. Un centru alimenteaza sina a 3-a de la peronul de la care demareaza trenul si pe galerie pana in statia din aval. Pentru aducerea trenului din statia din amonte, in caz de avarie sau revizie, alimentarea sinei a 3-a se face prin alt centru. Pentru celalalt fir de circulatie exista alti doi centri de alimentare, similari celor de mai sus. Schema de distributie pentru tractiune existenta, pentru statia Dristor 1, este indicata in schema 030909-438/DR_1-EE01/DE. Bara pozitiva este formata din doua bare : bara principala; bara auxiliara. La randul ei, bara principala este formata din doua parti legate printr-o cupla longitudinala. La prima parte sunt legati redresorul 1 si redresorul 2, iar la partea a doua este legat redresorul 3. In functionare normala, bara principala este alimentata de redresorul 1 si redresorul 3, cupla longitudinala fiind deschisa. Redresorul 2 sta in rezerva calda. La caderea redresorului 1 se cupleaza pe bara redresorul 2 iar la caderea redresorului 3 se inchide cupla longitudinala si redresorul 1 sau 2 alimenteaza ambele fire. Grupul de celule bara pozitiva este format dintr-un numar de 9 celule, avand urmatoarele functiuni: Celula 40 este o celula de rezerva care poate inlocui oricare din celelalte celule care alimenteaza sina a 3-a prin bara pozitiva auxiliara (celula de ocolire); Celula 41 alimenteaza sina a 3-a pe firul 1 de pe interstatia din amonte in cazul indisponibilitatii substatiei din amonte ; Celula 42 alimenteaza sina a 3-a pe firul 2 in sensul de demaraj ; Celula 43 contine un separator manual prin care se leaga redresorul 1 la bara principala ; Celula 44 contine un separator manual prin care se leaga redresorul 2 la bara principala ; Celula 45 alimenteaza sina a 3-a pe firul 2 de pe interstatia din amonte in cazul indisponibilitatii substatiei din amonte; Celula 46 este celula de cupla longitudinala ; Celula 47 contine un separator manual de conectare a redresorului 3 la bara principala ; Celula 48 alimenteaza sina a 3-a pe firul 1 in sensul de demaraj. Celulele de bara negativa sunt in numar de doua si au urmatoarele functiuni :

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 9/30

Celula 49 contine trei separatoare prin care se racordeaza la bara comuna polul minus al celor trei redresoare ; Celula 50 contine patru separatoare prin care se alimenteaza in patru puncte calea de rulare .

Celulele de plecare, prin care se alimenteaza sina a 3-a (celula de ocolire 40 si centrii 41,42,43,44) au in componenta urmatoarele: a1: separator manual de interior tip SMI 1,2kV/3150A, pentru cuplarea intreruptorului ultrarapid pe bare; a2: intreruptor ultrarapid de 3150A/750Vcc, cu capacitatea de rupere de circa 100kA, actionat cu motor; a3,a4: separatoare actionate cu motor de 3150A/750Vcc; circuite secundare pentru comanda aparatelor actionate cu motor, circuite de semnalizare a pozitiei tuturor aparatelor de comutatie si a avariilor. Conectarea intreruptorului ultrarapid la sina a 3-a se face printr-un dispozitiv de RAR (reanclansare automata rapida), care are rolul de a testa izolatia electrica a sinei a 3-a si de a cupla intreruptorul ultrarapid numai daca valoarea acesteia este mai mare de 0.1. Intrucat separatorii care echipeaza celula nu pot fi manevrati in sarcina ( sub curent ), in circuitele de comenzi sunt prevazute interblocari care conditioneaza manevrarea acestora, impunand o anumita secventa de manevrare. Distributia in curent continuu pentru tractiune se face separat prin celule pentru polul + care alimenteaza sina a treia si separat prin celule pentru polul -, racordat la calea de rulare. Carcasele metalice ale celulelor si redresorilor se leaga prin intermediul unor dispozitive de semnalizare si protectie amplasate in celula numarul 46, la bara de minus din celulele de minus. Acestea sunt : un dispozitiv DEPEC de semnalizare si protectie; o siguranta ultrarapida de 350A cu contact de semnalizare; un releu de tensiune reglabil care are o rezistenta interna mare ( circa 52k ). Celulele de bara negativa, numerele 49 si 50, contin 7 separatoare tip SMI - 1,2kV/3150A , legate la o bara comuna. Prin primele trei, celula numarul 49, se racordeaza la bara comuna polul minus al celor trei redresoare, iar prin celelalte patru, celula numarul 50, se alimenteaza prin 4 puncte, prin intermediul bobinelor de joanta, calea de rulare. Pentru evitarea manevrelor sub sarcina, toti separatorii manuali din celulele de bara negativa sunt interblocati in paralel cu celulele de 10kV ale redresoarelor. In prezent celulele de 825 Vcc din metroul bucurestean nu sunt echipate cu detectoare de panta a curentului de linie.
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 10/30

Pe rame ramane o zona neprotejata care suporta curenti de scurtcircuit mari cu efecte distructive. De asemenea un defect in linie, departe de substatie, provoaca un curent de scurtcircuit stabilizat, de o valoare inferioara nivelului reglat al protectiilor de substatie. El este perceput de protectii ca un curent de sarcina datorita rezistentelor electrice mari, nu este lichidat si poate provoca distrugeri importante ale echipamentelor si ramelor, inclusiv incendii pe rame si in instalatii. Camerele de sectionori Legatura cablurilor la sina a 3-a si la calea de rulare se face prin doua camere de sectionori amplasate in capetele statiilor, denumite camera de sectionori 1, respectiv 2. Legaturile electrice sunt realizate prin intermediul separatoarelor manuale sau cu motor (de sarcina sau de mers in gol) la sina a 3-a. In aceaste camere se gasesc amplasate dulapurile de sectionori D1(D2). Tot in aceste camere de sectionori se afle instalate si scurtcircuitoarele pentru sina a 3-a, precum si un dispozitiv (USOL 800) pentru unificarea potentialelor caii de rulare CR si al pamantului tunelului PT in cazul aparitiei unei tensiuni periculoase intre CR si PT. Acest dispozitiv este comandat de doua relee de 60Vca sau 90Vcc care monitorizeaza diferenta de potential intre calea de rulare (CR) si pamantul tunelului (PT). La depasirea uneia dintre aceste valori se inchide acest scurtcircuitor si diferenta de potential intre CR si PT se anuleaza. Prin aceasta se realizeaza o protectie la o eventuala aparitie a unei diferente de potential periculoasa intre constructie, respectiv peron si calea de rulare, respectiv tren. Tot in aceste camere sunt montati si separatorii manuali ai cablurilor de -825Vc.c. In camerele de sectionori sunt montate si tablourile TD1(TD2) in care s-a prevazut un sistem de masurare a rezistentei de izolatie a cablurilor pozitive (la cablurile negative nu se mai face acest lucru nefiind necesar) si 3 relee de indicare a prezentei tensiunii la sina a 3-a de pe tunelele din aval si din peron. 2.3 Servicii auxiliare pentru sistemul de tractiune.

In prezent serviciile auxiliare sunt alimentate din transformatorul de servicii auxiliare TSA 250kVA 10/0.4kV. Distributia pentru consumatori se face din dulapul DSA cu urmatoare componenta: - DSA 01 Dulap de alimentare din TSA (alimentare normala). - DSA 02 Alimentare redresori de 220Vcc si de 24 V c.c.;

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 11/30

DSA 03 Dulap de distributie spre consumatorii aferenti sistemului de ventilatie SET si de automatizare a functionarii acestei ventilatii. - DSA04 - Dulap de alimentare pentru alti consumatori de forta din zona substatiei la 400/230Vc.a. precum si a dulapurilor D1,D2 din camerele sectionorilor. Tot in acest dulap se realizeaza si alimentarea de rezerva a serviciilor auxiliare din TGD. - DSA 05 Dulap pentru servicii auxiliare la 220Vc.c. Este alimentat din cele 2 redresoare de 220Vc.c.(Rd1 si Rd2) in tampon cu un grup de baterii de acumulatoare 220Vc.c. pentru SET. Acest dulap asigura alimentarea buclelor de tensiune operationala 220Vc.c. pentru echipamentele din substatia electrica de tractiune. - DSA 06 Dulap pentru servicii auxiliare la 24Vc.c. Este alimentat din cele 2 redresoare de 24Vc.c. in tampon cu un grup de baterii de acumulatoare 24 Vc.c. pentru SET. Acest dulap asigura alimentarea buclelor de tensiune operationala 24Vc.c. pentru echipamentele din substatia electrica de tractiune. Schema electrica bloc-situatia existenta-este prezentata in planul 03-0909-438/DR_1-EE02/DE plansa (2/2). Aparatajul de comutatie si automatizare din dulapul DSA este de tip vechi, nu se mai fabrica si este depasit fizic si moral. 2.4. Sistemul de joasa tensiune din statia Dristor 1 Instalatia electrica de joasa tensiune alimenteaza echipamentele si utilajele care au rolul de realizare a conditiilor de confort si siguranta pentru calatori si personalul de exploatare. Instalatiile electrice de joasa tensiune sunt : surse de energie; distributia electrica; consumatori electrici. Sursele de energie: post de transformare sursa de energie electrica de baza pentru iluminatul din statie si din tunelurile adiacente, echipat cu transformatoare de putere de constructie uscata 10/0.4kV 630kVA (T1,T2). sursa de curent continuu este constituita din grupul de baterii de acumulatori de 220Vc.c.; Pentru asigurarea distributiei energiei electrice la consumatori sunt prevazute tablourile electrice de distributie: tablouri generale de distributie TGD 1(2)alimentat din TS1(2); tablouri pentru iluminatul normal si suplimentar in spatiile publice si spatiile tehnice TLN-P ; TLN-V; TLN-STV;TLNSp-P ; TLNSp-V ;TLNSp-ST; TLt, TLSp-S ; tablouri pentru iluminatul de siguranta in spatiile tehnice si spatiile publice DFA ; TCC, TLSt: tablouri electrice de distributie pentru consumatorii aferenti centralelor de ventilatie si statiilor de pompare si hidrofor DFH, DFPMA, DFP etc.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 12/30

tablouri electrice de distributie pentru consumatorii aferenti instalatiilor de protectie civila (DAC , TF-AS)

Distributia la joasa tensiune existenta pentru statia Dristor 1 este prezentata in schema 03-0909438/DR_1-EE02/DE plansa (1/2). Obs. Tablourile aferente instalatiilor electromecanice si instalatiilor de protectie civila si instalatiilor SCB nu fac obiectul proiectului. Pentru sistemul de joasa tensiune, principalele probleme care au aparut in exploatare si in intretinere: probleme legate de tablourile electrice; probleme legate de asigurarea tensiunii sigure pentru serviciile auxiliare la 230V si 24V; probleme datorate descompletarii centurii de protectie in statii si pe tunele; Tablourile electrice sunt realizate cu echipamente de comutatie de tip vechi, care nu se mai fabrica si care sunt depasite fizic si moral. Instalatiile de iluminat normal si de siguranta din spatiile tehnice sunt descompletate si nu mai asigura nivelul de iluminat normat sau siguranta in exploatere ceruta.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 13/30

SITUATIA PROIECTATA

3.1 Date generale si principii de proiectare pentru lucrarile de modernizare ale instalatiilor electrice. Sistemul electroenergetic al metroului asigura alimentarea cu energie pentru tractiunea electrica propriu-zisa, pentru instalatiile electrice de iluminat si forta (servicii generale) si pentru instalatiile de control si comanda a circulatiei. Tinandu-se cont de importanta obiectivului, trebuie sa fie indeplinite o serie de conditii tehnice severe privind continuitatea alimentarii, siguranta in functionare, prevenirea si stingerea incendiilor, impuse de transportul fluxurilor mari de calatori in subteran. La modernizarea instalatiilor electrice dintr-o statie de metrou s-a avut in vedere respectarea urmatoarelor principii de proiectare: Realizarea lucrarilor fara intreruperea sau restrictionarea circulatiei trenurilor de metrou; Realizarea lucrarilor fara restrictii impuse publicului calator; Executarea lucrarilor sub circulatie, cu instalatiile electrice sub tensiune, fara afectarea functiunilor (iluminat, forta, ventilatie, sanitare, PSI, electromecanice etc.); Pastrarea fiderilor existenti de alimentare cu energie electrica de la furnizor; Pastrarea cablurilor de medie tensiune si curent continuu; Pastrarea (unde este posibil) a coloanelor de alimentare a tablourilor de distributie a energiei electrice de joasa tensiune; Pastrarea transformatoarelor de tractiune, a transformatoarelor de statie si a redresoarelor de tractiune; Adaptarea sistemului de telemecanica conform modificarilor propuse pentru instalatiile electrice de tractiune; Mentinerea instalatiilor electrice aferente sistemului de ventilatie si instalatiilor sanitare pana la realizarea lucrarilor de modernizare aferente acestora; Uniformizarea schemelor pentru sistemele de medie tensiune, curent continuu si joasa tensiune; Realizarea schemei pentru recuperarea energiei; Simplificarea schemelor existente de alimentare cu energie electrica; Reducerea numarului de echipamente si aparate electrice; Utilizarea echipamentelor de ultima generatie; Recuperarea echipamentelor, aparatajului si materialelor care se dezafecteaza, in vederea utilizarii ca piese de schimb pentru instalatiile care vor ramane in functiune; Realizarea schemelor cu bare sectionate pe medie si joasa tensiune pentru rezervarea alimentarilor cu energie electrica; Amplasarea echipamentelor care se rezerveaza reciproc in compartimente PSI separate (celule de medie tensiune, tablouri generale de distributie, transformatoare etc.); Refacerea finisajelor in spatiile tehnice afectate de lucrari; Refacerea etansarilor in spatiile tehnice, acolo unde este cazul.
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 14/30

3.2

Sistemul de alimentare cu energie electrica de medie tensiune 10kV-50Hz

Schema de electroalimentare noua a Tronsonului 3 al Magistralei 1 este prezentata in schema MOD/TR 1-3/00-EE03 din cadrul volumului 0 al prezentei documentatii. Echipamente primare de medie tensiune Pentru realizarea distributiei la MT pentru tractiune si servicii proprii, substatia electrica Dristor 1 va avea de un numar de 15 celule de medie tensiune dispuse pe un sistem de bare 1BC sectionat. Intre cele doua sectii ale sistemului de bare va fi prevazuta o cupla longitudinala. Sectiile de bare vor fi montate in doua camere separate intre ele prin pereti si usi rezistente la foc, conform planurilor de amplasament. Cantitatile de lucrari necesare pentru recompartimentarile prevazute in spatiile statiei Dristor 1sunt cuprinse in listele de cantitati de lucrari de arhitectura (LL 8) din prezentul volum. Avand in vedere premizele de dezvoltare ale sistemului de alimentare la MT al municipiului Bucuresti - trecerea la distributia de MT la 20kV s-a considerat ca necesara prevederea in substatiile de tractiune ale metroului a celulelor 20kV. In acest mod, substatiile electrice vor fi pregatite pentru schimbarea tensiunii de distributiei a energiei electrice la MT cu costuri mult reduse. In tabelul urmator sunt prezentate celulele substatiei electrice Dristor 1: Nr. crt. Nr. celula MT Tip celula Echipare
SECTIA 1 1 Celula 1 Celula de bucla transfer la statia -intrerupator in vid 1250A, debrosabil SFDEEB Vacaresti. -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. Celula de fider de la SFDEEB -intrerupator in vid 1250A, debrosabil Balta Alba -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. Celula trafo-redresor Dristor 1 GTR1 -intrerupator in vid 1250A, debrosabil -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. GTR2 -intrerupator in vid 1250A, debrosabil -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control.

Celula 2

Celula4

Celula 5

Celula trafo-redresor Dristor 1

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 15/30

Nr. crt.
6

Nr. celula MT
Celula 6

Tip celula

Echipare

Celula trafo tunel T2-PT17 -intrerupator in vid 1250A, debrosabil (interstatia Dristor1-Mihai Bravu) -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. Celula trafo statie TS1 -intrerupator in vid 1250A, debrosabil -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. -transformatoare de tensiune -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. -intrerupator in vid 1250A, debrosabil -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. - cu carucioar debrosabil - separator de legare la pamant. -intrerupator in vid 1250A, debrosabil -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. -intrerupator in vid 1250A, debrosabil -separator de legare la pamant a barelor; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control.

Celula 8

Celula 10

Celula masura sectia 1

Celula 11

Celula cupla cu intrerupator

SECTIA 2 10 11 Celula 12 Celula 13 Celula cupla fara intrerupator Celula masura sectia 2

12

Celula 14

Celula trafo statie TS2

15

Celula 18

Celula trafo servicii auxiliare TSA -intrerupator in vid 1250A, debrosabil -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. Celula trafo-redresor Dristor 1 GTR3 -intrerupator in vid 1250A, debrosabil -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control.

16

Celula 19

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 16/30

Nr. crt.
17

Nr. celula MT
Celula 21

Tip celula

Echipare

Celula de fider de la SFDEEB -intrerupator in vid 1250A, debrosabil Balta Alba -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. Celula de bucla transfer la SET -intrerupator in vid 1250A, debrosabil N.Grigorescu -separator de legare la pamant; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control.

18

Celula 23

Schema monofilara a statiei Dristor 1 este prezentata in plansa 03-0909-438/DR_1-EE04/DE. Celulele de MT vor fi echipate cu intreruptoare cu vid, prevazute cu comanda de la distanta si vor putea fi exploatate (manevrate si supravegheate) prin telemecanica de la nivel NCC si nivel NCL. Celulele de medie tensiune vor fi dotate cu echipamente primare performante si cu automate programabile care vor avea un rol extrem de important in exploatarea in siguranta si pe termen lung a metroului. Amplasarea celulelor de medie tensiune este prezentata in planul 03-0909-438/DR_1-EE06/DE plansa (1/2) din acest proiect. Cele 2 sectii de bare sunt amplasate in incaperi diferite despartite prin zid antifoc. Trecerea de bare de la o sectie la alta se va face izolat, protejat impotriva atingerilor directe. Ofertantul poate propune o solutie alternativa pentru trecerea dintre cele doua siruri de celule (trecere in cablu prin subsolul de cabluri sau prin pod de cabluri la plafonul camerei de celule MT). Circuite secundare de medie tensiune Automatele programabile ale celulelor vor prelua toate functiile de semnalizari, interblocari, comenzi si transmiterea lor la nivel NCL si NCC. Celulele de fider de la SFDEEB Balta Alba (2 si 21), celulele de trafo-redresoare (celulele 4,5 si 19) si celulele de transformator de statie si tunel (celulele 6, 8, 14, 18) vor avea posibilitatea de inregistrare a consumurilor de energie (activa si reactiva) si de transmitere a lor la distanta. De asemenea, pentru aceste celule va fi prevazuta posibilitatea de inregistrare si transmitere la dispecerat a factorului de putere cos. Automatele programabile vor transmite in timp real acesti parametri la dispeceratul central si vor avea posibilitatea de inmagazinare a datelor primite de la proces pentru o perioada de timp.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 17/30

Datele transmise la dispecerat vor fi inmagazinate intr-un jurnal de evenimente tip consolog pentru a exista posibilitatea de analiza post-eveniment a unor eventuale defectiuni sau dereglari survenite in functionare. Protectii, semnalizari, automatizari si blocaje Pentru eliminarea regimurilor anormale - scurtcircuite si suprasarcini - celulele vor fi prevazute cu sistemele de protectie necesare. Plecarile de la barele de MT la consumatorii din statie vor avea protectii maximale rapide si temporizate, iar liniile de transfer vor fi prevazute cu protectii longitudinale, care sa asigure selectivitatea si sensibilitatea ceruta. Functiile pe care trebuie sa le indeplineasca automatele programabile cu care sunt dotate celulele de MT sunt urmatoarele: sa afiseze permanent schema electrica reala a circuitelor primare prin intermediul unui afisaj cu cristale lichide; sa asigure urmatoarele protectii: protectie la tensiune minima; protectie diferentiala de linie (fider); protectie maximala de curent instantanee; protectie de curent temporizata; protectie maximala de curent temporizata homopolara; protectie maximala de curent la suprasarcina; DRRI (avarie intrerupator); protectie maximala de curent incompleta de bare; protectie la arc deschis; sa transmita urmatoarele semnalizari: avertizare functionare a protectiilor enumerate mai sus; deconectare intrerupator; dezarmare dispozitiv cu resort; lipsa tensiune comanda; deconectare PSI; pozitie comanda (locala/distanta); setare operationala a automatului programabil; deconectare siguranta 3x100Vca (la celula masura); deconectare locala mecanica a intrerupatorului, simultan prin 2 butoane; prezenta/lipsa tensiune MT; functionare AAR; prealarma supratemperatura trafo tractiune; comanda de deconectare de la redresor de tractiune; comanda de deconectare de la celule 825Vcc; declansare de la actionare separatoare celule 825Vcc si separatoare MT posturi trafo;
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

Beneficiar Denumire proiect

S.C. UTI GRUP S.A. S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 18/30

sa asigure blocajele care au ca scop evitarea manevrarii sub sarcina a unor separatoare si evitarea actionarii sub sarcina a carucioarelor debrosabile, acestea fiind: blocaj impotriva buclarii surselor; interblocaj la celulele de alimentare transfer de pe aceeasi sectie de bare in cazul disparitiei tensiunii la una din ele; interblocaj la celulele de alimentare de pe sectii diferite de bare cand cupla este inchisa; blocare AAR la cupla inchisa; blocare cupla fara intrerupator la cupla cu intrerupator inchisa; blocare separatoare trafo la intrerupatoare inchise; blocare separatoare celule conexiune redresor 825Vcc la intrerupatoare inchise celule grup trafo redresor; autoblocare protectii; sa permita executarea urmatoarelor comenzi: anclansare/declansare intrerupator; anclansare/declansare brosa (carucior) intrerupator; anclansare/declansare separator punere la pamant.

Interblocajele cu separatoarele din posturile trafo de statie care se vor pastra si cu separatoarele din posturile de transformare de interstatie vor fi mentinute. In acest scop, cablurile de semnalizare existente se vor racorda la automatul programabil al celulei de MT corespunzatoare, iar dispozitivele tip DBE se vor mentine. In cazul in care este necesara prelungirea cablurilor de semnalizare aceasta se va face conform prescriptiilor tehnice in vigoare: joctiunea sa fie facuta in mansoane metalice sau de rasini sintetice si sa se respecte distanta minima de cel putin 50m intre doua jonctiuni succesive. Obs.: Procurarea si montarea celulelor de MT se vor realiza conform specificatiilor caietelor de sarcini pentru echipamente si pentru executia lucrarilor, incluse in volumul 0 al prezentei documentatii. Alte echipamente de protectie si comutatie MT Separatoarele STIP 10 din posturile trafo de statie se vor dezafecta impreuna cu protectia prin sigurantele fuzibile tip SFI 10, cu dispozitivele de blocare electromagnetice (DBE) si cablurile pentru realizarea interblocajelor la celulele de MT corespunzatoare. De asemenea, se va renunta si la sigurantele SFI 10 ale transformatorului de servicii auxiliare. Cablurile de MT se vor racorda direct la bornele de MT ale transformatoarelor. Cablurile de MT Cablurile de MT existente se vor pastra, iar acolo unde nu este posibila racordarea directa la noile echipamente, se vor executa lucrari de mansonare, conform jurnalului de cabluri de MT 03-0909438/DR_1-JC01/DE.
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 19/30

Cablurile nou-prevazute vor fi de tip monofilar, iar jonctiunile se vor realiza prin utilizarea de mansoane speciale care sa permita trecerea de la cablu trifazat tip ACYABY 3x150mmp la trei cabluri monofazate 3x1x150mmp. 3.3. Solutia proiectata Sistem 825 Vcc Grupurile de transformare redresare Se vor pastra transformatoarele de tractiune si redresoarele existente. De asemenea, se va mentine si dulapul de supraveghere a grupurilor DSG. Modernizarea celulelor de MT, curent continuu si telemecanica energetica va implica lucrari de adaptare ale functiunilor acestui dulap. Semnalizarile aferente supravegherii functionarii grupurilor de tractiune vor fi trimise prin cabluri de semnalizare fie la automatul programabil din dulapul de servicii auxiliare AP-DSA (semnalizarile de avarie), fie la celula 10kV a GTR-ului corespunzator (semnalizarile care implica deconectari). Instalatia de 825Vc.c Distribu ia in curent continuu pentru trenurile de metrou se va face prin intermediul unor grupuri de celule distincte pentru polul +: celulele de bara pozitiva. Polul - al redresoarelor se leaga la calea de rulare prin intermediul a trei separatoare de redresor. Se va utiliza o schema de distributie la sina a 3-a care sa permita functionarea cu recuperare de energie (bara pozitiva nesectionata). Distributia in curent continuu pentru trenurile de metrou se face prin intermediul urmatoarelor celule:

Nr. crt.
1 2

Nr. celula C.C.


Celula 40 Celula 41

Tip celula
Celula de redresor (redresor 1) Celula de centru interstatia din amonte, demaraj fir 2

Echipare
- separator pozitiv 4000A - actionare cu motor. - intreruptor ultrarapid 3150A; -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control.

Celula 42

Celula de centru interstatia din - intreruptor ultrarapid 3150A; aval rezerva fir 2 -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. Celula de centru interstatia din -intreruptor ultrarapid 3150A; aval rezerva fir 1 -automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control.

Celula 43

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 20/30

Nr. crt.
5

Nr. celula C.C.


Celula 44

Tip celula
Celula de centru interstatia din amonte, demaraj fir 1

Echipare
- intreruptor ultrarapid 3150A; - automat programabil pentru realizarea functiilor de automatizare, protectie si control. - separator pozitiv 4000A - actionare cu motor. - separator pozitiv 4000A - actionare cu motor.

6 7

Celula 45 Celula 46

Celula de redresor (redresor 2) Celula de redresor (redresor 3)

Instalatia de distributie de curent continuu +825V este prevazuta cu o bara de distributie dimensionata pentru sarcina totala a substatiei in regim de solicitare maxima (preluarea unui anumit procent din sarcina uneia din substatiile adiacente) si echipata cu patru celule de curent continuu, fiecare din ele fiind prevazuta cu un intreruptor ultrarapid debrosabil montat pe un carucior mobil. Legatura cablurilor la sina a 3-a i la calea de rulare se face prin doua camere de sec ionori amplasate in capetele statiilor, denumite camera de sectionori 1, respectiv 2. Legatura la sina a 3-a se face, conform schemei 03-0909-438/DR_1-EE04/DE prin intermediul a cate doua separatoare cu motor si cate un separator de sarcina pentru fiecare camera de sectionori (sectionori 1 si 2). Schema presupune echiparea camerelor de sectionori 1 si 2 cu: 2 separatoare de sarcina cu motor pentru deconectarea de urgenta a peronului statiei; 4 separatoare cu motor actionabile doar in gol (fara sarcina) pentru separarea centrelor de alimentare a sinei a 3-a.

Scurcircuitoarele vor fi montate in exteriorul camerei de sectionori si se pot actiona manual prin apasarea butonului de deblocare al dispozitivului si prin manevrarea manetei de actionare (solutie similara statiilor de pe Magistrala 4 de metrou). In camerele de sectionori se vor mai amplasa dulapurile de sec ionori D1(D2) care asigura controlul echipamentelor din aceste camere si dulapurile TD1(TD2), pentru supravegherea izolatiei cablurilor de tractiune. Vor fi prevazute pentru fiecare tunel casete de semnalizare a prezentei tensiunii la sina a 3-a (amplasate la intrarea in fiecare tunel). Conexiunile intre substatia de tractiune si camerele de sectionori si respectiv, intre camerele de sectionori si sina a 3-a, atat pentru polul plus cat i pentru polul minus, se vor face conform jurnalului de cabluri de 825Vc.c 03-0909-438/DR_1-EE04/DE din prezentul volum.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 21/30

Au fost prevazute instalatii speciale pentru supravegherea automata a izolatiei carcaselor celulelor de 825Vcc si a redresoarelor, pentru mentinerea permanenta a acestora la un nivel de potential nepericulos la atingerea acestora de catre personalul substatiei (dispozitive DEPEC), precum si instalatii de supraveghere a izolatiei cablurilor pozitive de curent continuu. Monitorizarea parametrilor energiei de tractiune va avea in vedere urmarirea procesului de recuperare a energiei de franare odata cu introducerea in exploatare a noilor trenuri si punerea la punct a programului de functionare cu recuperare a energiei. Noile celule de 0,8 kV vor fi echipate si cu dispozitive de detectie a pantei curentului de tractiune in vederea asigurarii protectiei la defecte in linie. Automatele programabile care vor echipa celulele de distributie (celulele de centri) de 0,8 kV vor monitoriza urmatoarele tipuri de protectii: protectia DDL (di/dt); protectia bidirectionala DDL; protectia de curent maximala temporizata; supravegherea prezentei si valorii tensiunii de plecare; protectia la variatia dU a tensiunii de plecare; protectia la tensiunea minima de plecare; protectia la defect de izolatie pe plecare; protectia antioscilatie; protectia la arc electric intermitent; testare linie de plecare; reanclansare automata a IUR (intrerupator ultrarapid); interblocaje IUR cu alte elemente de comutatie; protectia termica a liniei de plecare. Automatul programabil va avea inclusa o memorie care sa inregistreze informatii statistice despre evenimente anterioare (100). Nota: Automatele programabile ale celulelor de 825Vc.c. se vor racorda la sistemul de telemecanica energetica din statie (la PC-EE) intr-o retea separata retea seriala industriala RS485 standardizata international (neproprietara). Realizarea acestei retele (cablare, verificari, teste, alte materiale) va cadea in sarcina furnizorului de celule de 825Vc.c.. Calculatorul PC-EE va fi echipat cu un controller compatibil pentru aceasta retea de automate programabile ale celulelor c.c. Pentru realizarea soft-ului de aplicatie implementat pe calculatoarele nivelelor NCL si NCC, furnizorul celulelor este obligat sa asigura protocoalele de comunicatie ale automatelor programabile, precum si alte informatii necesare elaborarii acestui soft.
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 22/30

Obs.: Procurarea si montarea celulelor de 825Vc.c si a celorlalte echipamente se vor realiza conform specificatiilor caietelor de sarcini pentru echipamente si pentru executia lucrarilor, incluse in volumul 0 al prezentei documentatii. 3.3. Servicii auxiliare pentru sistemul de tractiune. 3.3.1. Solutia proiectata Tensiunea operationala pentru echipamentele secundare ale celulelor de MT, a celulelor de 825Vc.c. si a celorlalte echipamente de MT, curent continuu si JT este asigurata din noul dulap prevazut DSA (dulap servicii auxiliare). Acesta este amplasat la nivel SET, conform planului 03-0909-438/DR_1-EE06/DE 1/2. Tensiunea operationala neintreruptibila este asigurata prin intermediul unui UPS (UPS-SA) 7.5kVA/230Vc.a. Dulapul DSA are urmatoarea configuratie: D01: Dulap de alimentare din TSA (alimentare normala) si TGD1 (alimentare de rezerva). Din acest dulap este alimetata bara vitala a dulapului DSA04 si sursa monofazata UPS-SA D02: Dulap distributie la consumatorii nevitali iluminat si prize substatie electrica de tractiune D03: Dulap pentru alimentarea si automatizarea ventilatiei substatiei electrice de tractiune dulap existent, se pastreaza. D04: Dulap alimentare cu tensiune operationala pentru echipamentele/tablourile electrice care necesita acest lucru. Obs.: Procurarea si montarea UPS-SA se vor realiza conform specificatiilor caietelor de sarcini pentru echipamente si pentru executia lucrarilor, incluse in volumul 0 al prezentei documentatii. 3.4. Sistemul de joasa tensiune din statia Dristor1 Conform principiilor de proiectare enuntate la puncul 2.1. sursele de tensiune la 0.4kVc.a. transformatoarele de statie TS1(2) se pastreaza. Modernizarea instalatiilor de joasa tensiune se va face incepand cu tabloul general de distributie - TGD. Schema de distributie la joasa tensiune proiectata este prezentata in plansa 03-0909-438/ DR_1 -EE021/2/DE. Toate tablourile electrice modernizate vor fi dotate cu cate un echipament de automatizare si telemecanica EAT (automat programabil cu modul de comunicatie PROFIBUS-DP pentru tablourile cu volum mare de informatii si cu necesitati de automatizare si bridge PROFIBUS DP pentru celelalte).

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 23/30

Tablourile generale de distributie TGD1,2. Pentru asigurarea distributiei, in statia Dristor 1, vor fi prevazute un numar de doua tablouri generale de distributie TGD1,2 amplasate conform planurilor 03-0909-438/ DR_1 -EE06/DE2/2 in spatiile existente, special destinate. Tablourile TGD sunt alimentate din transformatoarele de statie prin cablu 2 N2XH-J (3x240+1x120mmp) si asigura distributia la tablourile zonale pentru procesul electroenergetic (tablouri forta peron, tablouri iluminat, tablouri generale de iluminat de siguranta, dulap servicii auxiliare), la tablourile procesului electromecanic (dulapuri de ventilatie, dulap statie de hidrofor, dulap statii de pompare,) si la tablourile aferente instalatiilor de protectie civila. De asemenea, tablourile TGD asigura distributia la tablourile pentru sistemele de siguranta traficului si telecomunicatii (TID). Intre cele doua tablouri TGD (TGD1si TGD2) este prevazuta o cupla manuala. Se poate realiza in acest fel alimentarea tuturor consumatorilor dintr-un singur transformator de statie. Pentru asigurarea unui factor de putere in jurul valorii factorului de putere neutral, fiecare TGD este prevazut cu cate o baterie de condensatoare de 150kVAr si cu dispozitive care comanda scoaterea sau introducerea treptelor de condensatoare in functie de factorul de putere masurat pe alimentarile TGDurilor. Instalatii electrice de forta si iluminat Din tablourile generale de distributie TGD sunt alimentate urmatoarele tablouri electrice: pentru procesul electroenergetic: tablourile de forta peron: TFP 1,2 tablourile generale de iluminat de siguranta TGLS1, TGLS2; tablourile de iluminat normal si prize TLNP1,2 si TLNV1,2; pentru procesul electromecanic si pentru instalatiile de protectie civila: dulapurile ventilatie YD tablouri actionari speciale TF-AS DFH pentru sistemele de siguranta traficului si telecomunicatii: TID.

Obs. Tablourile aferente instalatiilor electromecanice si instalatiilor de protectie civila si instalatiilor SCB nu fac obiectul proiectului. Pentru aceste tablouri au fost prevazute doar alimentari in tablourile generale de distributie. Amplasarea echipamentelor de JT (tablouri electrice, surse UPS etc.) nivel peron, nivel subperon, nivel vestibul este prezentata in planurile 03-0909-438/ DR_1 -EE06/DE1/2, 2/2.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 24/30

Instalatii de electrosecuritate In listele de cantitati de lucrari a fost prevazuta centura de protectie din Cu 25x4mm pentru intregirea centurii existente in statie (acolo unde aceasta nu mai exista) sau pentru zonele in care in urma amenajarilor este necesara o cantitate suplimentara de centura de protectie. Se va urmari realizarea unei retele de centura de protectie buclata, fiecare spatiu tehnic prevazut cu centura urmand a avea cel putin doua legaturi distincte la centura de protectie principala. Instalatii de iluminat Instalatiile de iluminat pentru spatiile publice se vor pastra in aceasta faza a modernizarii instalatiilor electrice. Cea mai mare parte dintre corpurile de iluminat au fost schimbate prin lucrari de intretinere curenta in cadrul statiei. Circuitele existente se vor racorda la noile tablouri de iluminat normal din statie (acolo unde tablourile noi se vor amplasa pe locul vechilor tablouri de iluminat si cablurile permit acest lucru). In cazul in care acest lucru nu a fost posibil au fost prevazute cabluri pana la prima doza a circuitelor de iluminat normal din statie. Spatiile tehnice cuprind compartimentele destinate tuturor utilitatilor statiei de calatori si anume: substatie electrica de tractiune, centrala de ventilatie, statii de pompare, hidrofor, puturi de mare adancime, tablouri electrice, relee, ateliere, grupuri sanitare, subperon etc. Obs. In acest proiect nu sunt incluse iluminatul centralelor de ventilatie, statiilor de pompare, statiilor de hidrofor, acestea urmand a se realiza in cadrul lucrarilor de modernizare pentru instalatiile EM. Iluminatul normal se realizeaza, in cea mai mare parte, cu corpuri de iluminat fluorescente 2x36W, fara reflector si fara dispersor, de constructie normala, montate aparent. Exceptiile de la aceasta regula sunt urmatoarele: in grupurile sanitare, corpurile de iluminat sunt fluorescente, de constructie etansa, 2 x 18 W, cu difuzor; in subsolul SET si in subperon, iluminatul se realizeaza cu corpuri de iluminat incandescente, tip armatura etansa, echipate cu bec de 60 W respectiv 40 W. Iluminatul normal al substatiei electrice de tractiune si al spatiilor adiacente se alimenteaza din dulapul D02 al DSA (din bara nevitala) Corpurile de iluminat de la subperon sunt alimentate la tensiunea de 24 V c.a., obtinuta cu ajutorul cutiilor cu transformator CT 1- CT5, alimentate de la tabloul TLNP1( 2).

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 25/30

Comanda iluminatului se face prin butoane etanse duble, amplasate la fiecare intrare in subperon. Comanda se da pe contactoarele de pe circuitele de alimentare a cutiilor, conform celor indicate in schemele monofilare. Instalatia de iluminat proiectata asigura o iluminare normala cuprinsa intre limitele admise de standardele specifice fiecarui gen de activitate, adica intre: 200-300 lx, in camere de echipamente telecomunicatii; 300-500 lx, in incaperi de echipamente, la panouri verticale; 150-200 lx, in spatele panourilor; 50-75 lx, in subperon si subsol de cabluri; 100-150 lx, in spatii de circulatie, coridoare. 3.5.1.1.1.1 Iluminatul de siguranta

Iluminatul de siguranta existent in spatiile publice se va pastra si va fi alimentat din noile tablouri de iluminat de siguranta. Tot din tablourile de siguranta vor fi alimentate si circuitele existente pentru iluminatul suplimentar al spatiilor publice. Legaturile la vechile circuite se vor face fie direct in tabloul nou (in cazul in care acesta a fost amplasat pe pozitia vechiului tablou de iluminat de siguranta si cablurile existente permit acest lucru), fie in prima doza a circuitului respectiv. Iluminatul de siguranta din spatiile tehnice indeplineste 3 functii: iluminat de continuare a lucrului; iluminat de evacuare; iluminat hidranti. Iluminatul de continuare a lucrului sta in mod obisnuit stins si se aprinde automat in momentul in care se intrerupe iluminatul normal. Corpurile de iluminat sunt de tip fluorescent 2x18W, fara reflector si fara dispersor. Alimentarea acestui tip de iluminat se realizeaza in curent alternativ, din tablourile TGLS 1(2), alimentate la randul lor de la cate o sursa neintreruptibila UPS 1(2). Iluminatul de evacuare, dupa cum indica si numele, asigura evacuarea in caz de nevoie, din incaperi si pe coridoare, spre iesiri. El sta in permanenta aprins. S-au folosit corpuri de iluminat fluorescente, fara acumulator, pentru montaj aparent, 1x8W, de constructie normala, cu inscriptionare corespunzatoare de culoare verde. Alimentarea iluminatului de evacuare si de marcare hidranti se realizeaza in curent alternativ, din TLSV1(2) respectiv TLSP 1(2), alimentate la randul lor din TGLS 1(2). Cablurile de iluminat de siguranta se vor amplasa la distanta reglementata de cele pentru iluminatul normal.

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 26/30

Amplasarea corpurilor de iluminat normal si de siguranta, a prizelor, intrerupatoarelor, butoanelor de comanda etc. se regaseste in planurile anexate la proiect.

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE

Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incit sa permita executarea si utilizarea instalatiei proiectate in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale.

4.1 Factorii de risc la executia lucrarii


Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei sunt urmatorii : cadere obiecte de la inaltime curent electric : atingere indirecta si directa lucru la inaltime proiectare de corpuri sau particole deplasari pe suprafata inclinata sau alunecoasa lucru in spatii inguste contact cu corpuri ascutite Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de munca . Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform NGPM/2002 art. 11 , sa identifice complet toate riscurile si sa ia toate masurile pentru diminuarea sau evitarea lor. Contractul de executie cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderile partilor.

4.2 Masurile individuale si colective de securitatea muncii la executia lucrarii


Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii nr.933/2002 si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.508/2002 si Legea protectiei muncii nr.90/1996. In functie de tehnologiile adoptate si de utilajele folosite, executantul va lua masuri suplimentare specifice de protectie a muncii pentru toate categoriile de personal muncitor si pentru toate categoriile de lucrari, asigurand: -conditii de ventilare si iluminare normala a locurilor de munca; -dotarea cu mijloace de protectia muncii; -dotarea cu echipamente si imbracaminte de protectie. Pe perioada executarii lucrarilor de montaj a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor, masurile de protectie a muncii intra in totalitate in responsabilitatea executantului lucrarii, iar pe perioada de exploatare si intretinere a instalatiilor electrice, masurile de protectie a muncii intra in totalitate in responsabilitatea beneficiarului. Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele sortimente de mijloace individuale de securitate si sanatate in munca care pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS :
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 27/30

casca de protectie rezistenta la foc si penetratie manusi de protectie electroizolante JT incaltaminte de protectie electroizolante JT covor electroizolant manusi de protectie rezistente la uzura centura de siguranta pentru lucru la inaltime sau platforma de lucru la inaltime ochelari de protectie la praf masca de protectie la praf salopeta de protectie Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure dpdv al securitatii muncii, care au certificate de conformitate si sunt cumparate cu declaratie de conformitate dpdv al securitatii muncii si sunt marcate de conformitate de securitate. Sculele utilizate vor avea minere electroizolante, ele vor fi apucate numai de zona izolata, se vor folosi numai scari electroizolante iar personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul individual de protectie, respectind principiul cel putin doua mijloace electroizolante inseriate pe cale de curent. Echipamentele portabile si uneltele manuale utilizate vor respecta cap. V titlul Vdin NGPM /2002 Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai personal autorizat conform NSSM 65 si NSSM 111. Ca mijloace colective de protectie se recomanda : semnalizarea locurilor periculoase si atentionare vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de securitate si sanatate in munca la locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui program de securitatea si sanatatea in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, control permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii etc. La tablourile electrice de joasa tensiune pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta s-au aplicat doua masuri de protectie : una principala care este legarea la nulul de protectie si o masura suplimentara care este legarea la instalatia de legare la pamint. In partea desenata a proiectului se indica aceste masuri de protectie. In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau necorespunzatoare. Pentru lucru la inaltime, conform NSSM 12, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru lucru la inaltime si va utiliza utilaje (platforme etc) sau mijloace individuale de protectie (centuri etc) pentru lucru la inaltime, dupa caz. In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de securitate si sanatate in munca pentru transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, NSSM 57. La manevre in instalatiile electrice scoase de sub tensiune se va aplica prevederile cap. V titlul V din NGPM/2002. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune. Prin manevra se intelege un ansamblu de operatii care conduce la schimbarea configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor aparate de comutatie ( vezi NSSM 65 anexa 1) Pe santier si in interiorul constructiilor in lucru se vor utiliza tablouri de distributie in executie capsulata sau tablouri inchise in cutii prevazute cu usa si cheie , conform NP - I7 -02 Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase de clasa I de protectia trebuie legate suplimentar la instalatia de legare la pamint.
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 28/30

Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se desfasoare in asa fel incit sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale, modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului.

4.3 Echipamente tehnice utilizate


In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure dpdv al securitatii muncii, care sunt certificate de conformitate dpdv al securitatii muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform legii.

4.4 Obligatiile executantului


Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat: sa analizeze documentatia tehnica dpdv al securitatii muncii sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele / instructiunile / prescriptiile / standardele de securitatea muncii specifice lucrarii sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de securitate a muncii sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa se evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala. sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati conform NSSM 65 si NSSM 111si sa aplice in totalitate cerintele art. 192 din NGPM/2002

4.5 Obligatiile beneficiarului


Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat : sa analizeze proiectul dpdv al securitatii muncii sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie sa incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze zonele de lucru pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului sa aplice cerintele de la art. 368 la 392 din NGPM/2002 in exploatare sa existe obligatoriu documentele specificate in art. 373 din NGPM/2002 sa prevada mijloace de prim ajutor eficace pentru personalul care lucreaza cu videoterminale sa aplice NSSM 37 si in special art.6 si 7 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic si utilizare de ochelari/ecrane de protectie, daca e cazul sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 29/30

sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aibe pregatite echipe de interventie, antrenate si dotate corespunzator. sa prevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de securitate muncii sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca conform NGPM/2002 receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si consemnat, cu avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii. sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instaltiile electrice sa respecte in functionare cap. V titlul V din NGPM / 2002 Beneficiarul trebue sa verifice ca instalatia de legare la pamint este corespunzatoare, sa se ingrijeasca sa faca masuratori periodice a prizei de pamint si sa obtina buletine de masuratori care sa ateste ca priza de pamint este in parametrii normali, conform legislatiei. In locurile cu pericol de incendiu beneficiarul trebuie sa ia masuri de protectie impotriva descarcarilor statice , conform NGPM/ 2002 si eventual daca e cazul si NP099.

4.6 Legislatia de securitate a muncii


La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii aflata in vigoare. Se atrage atentia executantului lucrarii si in special beneficiarului, ca utilizator al instalatiei proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive morale si datorita raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la securitate si sanatate in munca sau nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la securitate si sanatate in munca , constituie infractiune si se pedepseste ca atare. Dam mai jos o lista restrinsa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare si care trebuie sa fie completata de executant si beneficiar cu normele specifice corespunzatoare. Beneficarul si executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea muncii, specifice instalatiei. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 Normele Generale de securitate si sanatate in munca / 2002; Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentelor individuale de protectie, ordinul MMPS nr. 225/1995; Normele specifice de securitate si sanatate in munca indicate in anexa nr. 2 la Legea 90/1996 modificata; Normativele NP - I 7-02, I 18/1-01, I 18/2-02; Normele specifice NSSM 23, NSSM 57, NSSM 37, NSSM 12, NSSM 111.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel:
Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

COD DOCUMENT 03-0909-438/DR1-ME/DE DEN. DOCUMENT - MEMORIU TEHNIC


UTI GRUP SA

Ind. Modif. Data 06.2011 Pag. 30/30

NP 071-02 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor specifice metroului privind prevenirea si stingerea incendiilor; Norme tehnice privind proiectarea, executarea si mentenanta amenajarilor pentru protectia civila la metrou Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.143/2004; Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor Ordinul Ministrului de Interne nr.775/1998; P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor; MLPAT C 300/1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, care stabilesc performantele si nivelele de performanta admisibile privind siguranta la foc a constructiilor de metrou si instalatiilor utilitare aferente acestora, fiind destinate activitatilor de proiectare, executie, verificare, exploatare si mentenanta a acestora. Normativul NP I-18/2001 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii; Normativul NP I-7/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.; S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile electrice. S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiilor: - folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza, respectandu-se prevederile I-7/2002; - folosirea de echipamente cu materiale incombustibile (metalice) sau greu combustibile (din materiale plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, nu propaga flacara. S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora, iar la trecerile prin plansee si pereti se va realiza o etansare ignifuga a golurilor. S-au respectat distantele si separarile impuse de I-18/2001 si NP I-7/2002 intre conductele instalatiilor proiectate si instalatiile vecine. Pe durata lucrarilor de constructii, executantul se va ingriji de dotarea santierului cu mijloace necesare pentru stingerea incendiilor. De asemenea, inainte de intrarea in probe tehnologice, organele de exploatare vor lua masuri de instruire a personalului pentru prevenirea si stingerea incendiilor. Pe perioada executarii lucrarilor de montaj a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor, masurile de prevenire si stingere a incendiilor intra in totalitate in responsabilitatea executantului lucrarii, iar in timpul exploatarii si intretinerii instalatiilor, masurile de prevenire si stingere a incendiilor intra in totalitate in responsabilitatea beneficiarului.

ntocmit, ing. H.Cotojman

Verificat, ing. M. Iacob

Aprobat, ing. R. Rizea

Formular cod: F-PTH-o-04-05/rev.8

S.C. UTI GRUP S.A. Beneficiar Denumire proiect S.C. METROREX S.A.

Cod proiect 03-0909-438-000

MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE 1,2,3 SI TL DE METROU. INSTALATII ELECTRICE PENTRU TRACTIUNE PE MAGISTRALELE 1,3 SI TL

S-ar putea să vă placă și