Sunteți pe pagina 1din 9

Criza asiatica 1997-1998

Introducere Criza financiara din Asia implic patru probleme de baz sau aspecte: (1) un deficit de schimb valutar din Thailanda, Indonezia, Coreea de Sud i alte ri asiatice, care a cauzat o valoare de monede i ac iunilor s scad dramatic, (2) sectoare insuficient dezvoltate financiare i mecanisme pentru alocarea de capital n economiile asiatice tulbure, (3) efecte ale crizei de pe ambele Statele Unite i n lume, i (4) rolul, opera iunile, i completarea fondurilor de la Fondul Monetar Interna ional. Criza a fost ini iat de dou runde de depreciere a monedei, care a inceput la inceputul verii 1997. Prima rund a fost o sc dere precipitat n valoare de baht thailandez, Malaysian ringgit, peso filipinez, i indoneziene rupii (a se vedea figura 1). Deoarece aceste monede sa stabilizat la valori mai mici, a doua rund a nceput cu presiuni n jos lovindu-dolar Taiwan, Coreea de Sud a c tigat, realul brazilian, dolarul Singapore i Hong Kong dolar. (A se vedea Figura 2.) n combaterea presiuni asupra monedelor, guvernele i-au vndut de dolari de la exploata iile lor de rezerve valutare, cump rat monedele lor proprii, i au ridicat ratele dobnzilor la folie speculatorii i pentru atragerea capitalului str in. Rate ale dobnzii mai mari, la rndul lor, au ncetinit cre terea economic i au f cut titluri de valoare purt toare de dobnd mai atractiv dect ac iunile. Pre urile au sc zut stoc. n noiembrie 1997, aceast sc dere a valorilor de stoc a fost transmis la pie ele bursiere din lume, cu toate c pie ele din SUA i europene au recuperat ulterior. Aceast criz financiar este de interes pentru guvernul Statelor Unite din mai multe motive. n primul rnd, pie ele financiare sunt interconectate. Ce se ntmpl pe pie ele financiare din Asia, de asemenea, pot afecta pie ele din SUA. n al doilea rnd b ncile, companiile americane i creditorii sunt semnificative i / sau investitori n regiune, n ceea ce prive te mprumuturile bancare, filiale ale unor companii din SUA, i a investi iilor n instrumente financiare. n al treilea rnd, ncearc s rezolve problemele au fost condus de c tre Fondul Monetar Interna ional (FMI), cu cooperare de la Banca Mondial i Banca Asiatic de Dezvoltare. Unele probleme legislative care se ocup cu FMI finan are i opera iuni au fost amnate de c tre 105 * Congresul de la ncheierea sesiunii sale recente. n 1998, Congresul are n vedere noile acorduri de mprumut de c tre FMI, o cre tere a propus n cotelor FMI sau subscrierile de capital, i o propunere de modificare a articolelor FMI de acord. Congresul, de asemenea, poate s i intensifice activit ile de supraveghere din SUA n cadrul FMI. Al patrulea motiv c criza financiara din Asia este de interes pentru Statele Unite este c turbulen ele afecteaz importurile din SUA i exporturile, precum i fluxurile de capital i valoarea dolarului american. Deficitul SUA asupra comer ului este acum n cre tere ca aceste ri mai pu in de import i export mai mult. n al cincilea rnd, criza este expunerea puncte slabe

n multe institu ii financiare din Asia. Unii au dat faliment. Problemele economice ale a anumitei Tigrii asiatici nu numai afecteaz negativ economiile de Japonia i alte state din regiune, dar, ntr-o anumit m sur , o ncetinire economic ar putea raspandi la America Latin i Statele Unite ale Americii. A asea, criza ar putea mpiedica progresul ale liberaliz rii comer ului i investi iilor n cadrul Organiza iei Mondiale a Comer ului i Asia-Pacific Cooperare Economic (APEC) pe forum. Pn n prezent, Fondul Monetar Interna ional a aranjat pachete de sprijin pentru Thailanda, Indonezia i Coreea de Sud, i a extins i a crescut un credit n Filipine pentru a sprijini rata de schimb i a altor politici economice. Cele trei pachete de sprijin sunt prezentate n tabelul 1. Sumele totale ale pachetelor sunt aproximative, deoarece FMI mprumut fonduri, exprimate n drepturi speciale de tragere (DST), i c sumele au promis ca se pot schimba schimba circumstan elor. Pachetul de sprijin pentru Thailanda a fost 17.2 miliarde dolari, pentru Indonezia aproximativ 40 miliarde dolari, i pentru Coreea de Sud 57 miliarde dolari. Statele Unite au promis trei miliarde dolari pentru Indonezia i 5 miliarde dolari pentru Coreea de Sud de la ei de schimb Fondul de Stabilizare (FSE), ca un credit de a teptare care poate fi exploatat n caz de urgen . Trezoreria Statelor Unite mprumut bani de la FSE la rate ale dobnzii corespunz toare i cu ceea ce consider a fi garan ii adecvate pentru a limita riscul de contribuabilii americani. Pachetelor de sprijin sunt ini iate printr-o cerere din ar se confrunt cu dificult i financiare. Aceast cerere necesit apoi o evaluare de c tre oficialii FMI a condi iilor n na iunea solicitant. Dac un pachet de sprijin este aprobat, FMI, de obicei, ncepe cu un mprumut ini ial de valut din greu pentru a na iunii mprumut. Sumele ulterioare sunt puse la dispozi ie (de obicei trimestriale), numai n cazul anumitor obiective de performan sunt ndeplinite i clien i programului sunt finalizate. n cazul n care situa ia financiar continu s se deterioreze, angajamentele pentru fondurile care au fost gajate de c tre Banca Mondial , Banca Asiatic de Dezvoltare i a na iunilor anumite poate fi exploatat. Fondurilor mprumutate de c tre ara beneficiar merg de obicei n rezervele valutare la banca central e str in. Aceste rezerve sunt utilizate pentru furnizarea de schimb valutar la cump r tori, att interne ct i interna ionale. Tabelul 1. FMI pachetele financiare de sprijin (Sume n US $ miliarde) Thailanda Indonezia Coreea de Sud Data i aprobat (1997) august 20 noiembrie 05 decembrie 4 Total gajate 17.2 dolari 40 dolari 57 dolari FMI 3.9 dolari 10.1 dolari 21.0 dolari SUA Nici unul 3.0 dolari Banca Mondial 5.0 dolari 1.5 dolari 4.5 dolari 10.0 dolari Asiatic de Dezvoltare 1.2 dolari $ 3.5 4.0 dolari Banca Japoniei 4.0 dolari 5.0 dolari 10.0 dolari al ii 6.6 dolari 26.0 dolari Schimbarea 7.0 dolari n cursului de schimb -38% -81% -50% (7/1197- 1/22/98), Schimbarea la Bursa de Valori -26% -40% -30 % (7/1/97-1/19/98) Sursa: Fondul Monetar Interna ional, Baz de date Dialog, Wall Street Journal, Financial Times.

n plus fa de pachetele de sprijin de c tre FMI, alte organiza ii interna ionale au fost abordarea crizei financiare din Asia. La trei-05 noiembrie 1997, Grupul de cincisprezece na iunilor n curs de dezvoltare sa ntlnit n Malaysia i a elaborat un plan pentru a evita turbulen e valut rennoit. n preg tirea pentru Asia-Pacific Economic de Cooperare (APEC) reuniunii la nivel nalt, nal i func ionari de finan e ai APEC au ntlnit la Manila pe 18-19 noiembrie si a dezvoltat un cadru pentru solu ionarea crizelor financiare n regiune. Acest cadru Manila a fost aprobat de optsprezece liderii economiilor de la summitul APEC pe forum pentru anual n Vancouver, BC, pe 25 noiembrie, 1997. Cadrul Manila a recunoscut c rolul FMI ar r mne centrale si a inclus supraveghere sporita regional, a intensificat cooperarea economic i tehnic pentru mbun t irea sistemelor de capacit ile financiare interne de reglementare, adoptarea unor noi mecanisme de FMI, n condi ii corespunz toare, n sprijinul programelor de ajustare puternic , i o cooperativ aranjament de finan are pentru a suplimenta, atunci cnd resursele necesare FMI. La 1 decembrie 1997, mini trii de finan e ai Asocia iei Na iunilor din Asia de Sud-Est (ASEANIndonezia, Filipine, Singapore, Thailanda, Malaezia, Myanmar, Brunei, Laos, i Vietnam) au convenit s pun la dispozi ie finan ri suplimentare disponibile pentru orice planuri de salvare pentru viitor tulburat economiile din regiune. Ar fi furnizate numai n cazul n care o ar a acceptat un pachet de sprijin FMI i dac membrii ASEAN n considerare fondurile FMI, care urmeaz s fie inadequate.2 La 15 decembrie, 1997, ASEAN efi de stat a aprobat Cadrul Manila, eforturile FMI, a decis s dezvolte o regional mecanism de supraveghere care ar sublinia eforturile de prevenire pentru a evita crizele financiare, i a reafirmat angajamentul lor de a men ine un comer deschis i a mediului de investi ii n ASEAN.3 FMI i pachete de stabilizare Fondul Monetar Interna ional a fost actor-cheie n coordonarea pachetelor de sprijin pentru economiile cu probleme din Asia. FMI spune c a nv at din criz Peso mexican n 1995 i au instituit proceduri de urgen , care au permis s r spund la fiecare crize n fiecare ar din Asia, n timp record. Obiectivele majore ale FMI sunt de a promova stabilitatea, dezvoltarea echilibrat a schimburilor comerciale, i de cre tere, dar din cauza crizei financiare asiatice, care le-a aprofundat activit ile sale n cadrul a patru directions.4 Acestea sunt: consolidarea supravegherii FMI asupra politicilor rilor membre, contribuind la consolidarea func ion rii pie elor financiare (asisten tehnic ), oferirea de consiliere politic i asisten financiar rapid n cazul crizelor emerge, i

ajutnd pentru a se asigura c nici un stat membru nu este marginalizat (fiind l sat n urm n expansiunea comer ului mondial i de a fi n imposibilitatea de a atrage sume importante de investi ii private). La septembrie 1997 reuniunii anuale a FMI n Hong Kong, Consiliul

guvernatorilor a aprobat n mi care nainte de a dezvolta o modificare a Statutului FMI pentru a face de liberalizare a fluxurilor interna ionale de capital unul dintre scopurile Fondului. Pentru Statele Unite, aceast schimbare ar necesita probabil aprobare Congresului. Criza financiara din Asia, de asemenea, a ridicat mai multe ntreb ri referitoare la opera iunile de FMI. Prima este dac astfel de crize au crescut n scar i dac resursele FMI sunt suficiente pentru a face fa cu ei. (FMI de finan are este discutat n sec iunea final a acestui raport pe probleme de Congres.) Cea de a doua este dac disponibilitatea Fondului de a mprumuta n caz de criz contribuie la hazardul moral (o tendin pentru o ar beneficiar poten ialul de a se comporta impruden tiind c FMI va probabil le salva n caz de urgen ). Al treilea este dac contagiune a crizei financiare poate fi oprit n mod eficient. Al patrulea este condi ionalitatedac modific rile n politica economic i obiectivele de performan pe care FMI le cere rilor beneficiare sunt adecvate i eficiente. Al cincilea este transparen a-dac FMI de pres suficiente informa ii la dispozi ia publicului, inclusiv a investitorilor, pe program de proiectare i dispozi iile impus ca o condi ie pentru mprumut pentru a permite evaluarea precis i responsabilitate. Al aselea este de prevenire, dac FMI are influen suficient asupra rile nemembre ale dobnzii aferente creditului pentru a preveni crizele financiare de la occurring.5 n ceea ce prive te amploarea crizelor financiare, este clar c liberalizarea recent a pie elor de capital i de progrese n domeniul telecomunica iilor au crescut amploarea crizelor financiare. Dimensiunea pachetelor de sprijin pentru Coreea de Sud i Indonezia au fost f r precedent. ntrebarea este dac FMI dispune de suficiente resurse pentru a gestiona crizele financiare mai mult, n special n cazul n care apar simultan. n ceea ce prive te hazardul moral, avizul de FMI este c guvernele, n probleme de obicei, sunt prea lente n abordarea Fondului pentru ajutor, din cauza condi iilor de locuri de FMI privind un astfel de sprijin. Potrivit FMI, hazard moral real nu este cu guvernele implicate n creditarea nes n toas , dar c , deoarece sprijinul FMI este disponibil, sectorul privat ar putea fi prea dispuse s acorde mprumuturi. Institu iile financiare din sectorul privat tiu c o ar cu probleme vor merge la Fondul, mai degrab dect implicit pe mprumuturi interna ionale. 6 al ii, n plus, afirma c FMI este perpetuarea hazard moral care se afl n centrul problemei pentru economiile cu probleme cum ar fi Coreea de Sud-absen a de faliment. Unele societ i n anumite ri nu au fost permis s e ueze din motive politice sau de alt natur . n cuvintele de un comentator, "Capitalismul fara faliment este ca cre tinismul f r iad Nu exist nici un mijloc sistematic de a controla excesele p c toase.. n ceea ce prive te contagiune, istoricul FMI n stoparea r spndirii crizei financiare n Asia, nu a fost linistitoare. n afara de Asia, cu toate acestea, criza a nc s se r spndeasc , de i monedele n Brazilia i n alte ri s-au depreciat, de asemenea, oarecum.

n ceea ce prive te condi ionalitatea FMI, aceasta continu s fie aprig dezb tut cu fiecare pachet de sprijin FMI. Unii sus in politicile monetare i fiscale cerute de FMI sunt prea stricte i cre terea economic lent prea mult. Banca Mondial , n special, relat rilor, temerile c ncetinirea ritmului de cre tere economic n economiile tulbure din Asia se va agrava doar problems.8 lor economice n ceea ce prive te transparen a, criticii sus in c institu ia FMI nu are suficiente date de pres la dispozi ia publicului i a investitorilor care au interese financiare n succesul sau e ecul a pachetelor de sprijin FMI i care au nevoie de mai multe informa ii s elaboreze strategii eficiente pentru a face fa crises.9 FMI, cu toate acestea, nu de pres mai multe informa ii acum c a f cut-o anterior. De asemenea, FMI ar putea l sa n ara de mprumut pentru a elibera informa ii detaliate. n ceea ce prive te prevenirea, FMI are influen ceva mai mult de tarile membre care nu sunt debitori. rile trebuie de asemenea s evalueze posibilitatea unei crize viitoare, avnd n vedere politic imediat exigen elor-deosebit de alegeri. De exemplu, nainte de criza financiar din Thailanda, chiar dac s-ar putea FMI au avertizat c ara a fost condus de probleme, a fost dificil pentru liderii thailandeze s mobilizeze sprijinul politic de a restructura 58 de institu ii financiare care n cele din urm a devenit insolvabil. Suport FMI Pachet pentru Thailanda Pachetul de sprijin pentru Thailanda a anun at de c tre FMI la 20 august 1997, (n cele din urm n valoare de 17.2 miliarde dolari) sunt incluse: un stand-by FMI de creditare de pn la DST 2900000000 10 (aproximativ US $ 3 0.9 miliarde de euro), pe urmatorii 34 luni pentru a sprijini [guvernului programului economic Din total, DST 1.2 miliarde (aproximativ 1,6 miliarde USD) a fost disponibil imediat i o continuare DST 600 milioane (circa 810 milioane dolari SUA) a fost s fie puse la dispozi ie dup 30 noiembrie 1997, cu condi ia ca la sfr itul lunii septembrie obiectivele de performan au fost ndeplinite i prima revizuire a programului a fost finalizat . Pl i ulterioare, pe o baz trimestrial , vor fi puse la dispozi ie pentru atingerea unor obiective de performan i de clien i programul],. mprumuturi de pn la 1.5 miliarde dolari de la Banca Mondial , i mprumuturi de pn la 1.2 miliarde dolari de la Banca Asiatic de Dezvoltare. Pachetul include, de asemenea, angajamentele urm toarele credit de 4 miliarde dolari de la Japonia 's Export-Import Bank, i credite de 1 miliard de dolari fiecare din Australia, Hong Kong, Malaezia, Singapore, China i, i credite de 0.5 miliarde dolari din Indonezia, Brunei, i Coreea (Coreea de mai trziu a fost retras). Potrivit FMI, veniturile ob inute din creditele acordate de FMI i de creditorii bilaterali sunt pentru a fi utilizate exclusiv pentru a ajuta la finan area balan ei de pl i diferen ei n Thailanda i de a reconstrui rezervele oficiale ale B ncii din Thailanda.

FMI a pus, de asemenea, anumite condi ii privind Thailanda. Aceste relat rilor, a inclus faptul c ara se angajeaz s men in rezervele valutare la 23 miliarde dolari n 1997 i 25 miliarde dolari n 1998, reduce deficitul de cont curent la aproximativ 5% din PIB n 1997 i la 3% din PIB n 1998, i arat un buget egal cu 1% din PIB n FY1998 excedent. Suport FMI Pachet pentru Indonezia Pentru Indonezia, FMI a anun at un pachet de sprijin pe 05 noiembrie 1997, care au totalizat 40 miliarde dolari. Pachetul a inclus prima linie de finan are n valoare de aproximativ 23 miliarde dolari pentru a include: 12 Creditului FMI de a teptare de 7.338 miliarde DST (aproximativ 10.14 miliarde dolari), cu 2.2 miliarde DST (aproximativ 3040000000 dolari), disponibile imediat i pl ile n continuare dup 15 martie 1998, cu condi ia ca anumite obiective au fost ndeplinite; asisten tehnic i mprumuturile de la Banca Mondial 4,5 miliarde de dolari,

asisten tehnic i mprumuturi acordate de Banca Asiatic de Dezvoltare a 3.5 miliarde dolari, i 5.0 dolari miliarde de euro din rezervele de urgen din Indonezia. n plus, o serie de alte ri sau autorit i monetare s-au angajat s ofere oa doua linie de finan are suplimentare "n cazul n care neanticipate circumstan e externe adverse crea nevoia de resurse suplimentare pentru a completa rezervele Indonezia i resursele puse la dispozi ie de c tre FMI." Acestea includ: Japonia-5.0 dolari miliarde de euro, Singapore-$ 5,0 miliarde, Statele Unite ale Americii-3.0 miliarde USD 1,0 miliarde de dolari pentru fiecare din Australia, Malaezia, China, i Hong Kong. . Anterior, Singapore, de asemenea, a promis o suplimentare de $ 5 miliarde Indonezia n valut , dac este necesar, pentru a achizi iona Rupiah. 13 fonduri din Statele Unite sunt n form de o linie de back-up de credit de la Fondul de Stabilizare Exchange 14 la rate ale dobnzii corespunz toare. Trezoreria Statelor Unite caracterizat ca acest sprijin financiar contingent care urmeaz s fie folosit ca un temporar "a doua linie de ap rare", n cazul n care presiunile externe, au fost neprev zute pentru a da na tere la o nevoie pentru a suplimenta rezervele Indonezia proprii i resursele puse la dispozi ie de c tre FMI . Avnd n vedere c fondul este sub controlul Secretarul Trezoreriei, utilizarea fondurilor sale nu are nevoie de aprobarea Congresului. Trezorerie, cu toate acestea, a indicat c , dac fondurile sunt pl tite, acestea ar transporta garan ii adecvate pentru a limita riscul de a american taxpayers.15

Ca parte a pachetului de sprijin, Indonezia a fost obligat s restructureze anumite b nci, demontare un monopol cvasi-guvernamentale de pe toate produsele (cu excep ia orezului), se taie subven iile pentru combustibili, cre terea ratelor de energie electric , cre terea transparen ei politicilor publice i a bugetului procesele de luare a, i accelerarea privatiz rii i a reformei ntreprinderilor de stat. Ea nu era obligat , cu toate acestea, pentru a schimba politicii sale auto na ional sau aeronave program de dezvoltare. Suport FMI Pachet pentru Coreea de Sud Pachetul de sprijin FMI pentru Coreea de Sud a fost anun at la Seul la 03 decembrie 1997 i a fost oficial aprobat de FMI n ziua urm toare. Acesta a constat n cele din urm de 57 miliarde dolari, dup cum urmeaz : 16 * FMI - de trei ani de credit de a teptare de 15.5 miliarde DST (aproximativ 21 miliarde dolari), Banca Mondial -10 miliarde dolari, Banca Asiatic de Dezvoltare, 4 miliarde dolari. Statele Unite ale Americii-5 miliarde dolari de la Fondul de stabilizare de schimb, L7 Japonia-10 miliarde dolari, 1 miliard dolari fiecare din Regatul Unit, Germania, Fran a, Australia, Canada, Italia i, sprijin suplimentar din Belgia, rile de Jos, Ana Elve ia. Fondurile sunt condi ionate de Coreea de Sud-i r mase, n conformitate cu acordul FMI. n schimbul accept rii FMI imprumuturi de urgenta, Coreea de acord s mai multe condi ii i a reformelor n scopul de a consolida economia. Pe partea macroeconomic , condi iile incluse: reduc deficitul de cont curent la nu mai mult de 1% din PIB pentru 1998 i 1999 (aproximativ 5 miliarde dolari), plafonarea rata anual a infla iei de 5% n 1998 i 1999, cl dire rezervelor interna ionale la mai mult de dou luni de import pn la sfr itul anului 1998, i recunoscnd faptul c cre terea economic (n termeni de PIB) pentru anul 1998 ar putea c dea probabil la 6% la aproximativ 3%. n ceea ce prive te restructurarea financiar , FMI a cerut o restructurare complet i consolidarea sistemului de Coreea e financiare, n scopul de a face mai mult sunet, transparente i mai eficiente. Strategia cuprinde trei elemente principale: o politic de ie ire clar i ferm , puternic pe pia i a disciplinei de supraveghere, i cre terea concuren ei. M surile sunt incluse: solicitarea ca toate b ncile care nu reu esc s ndeplineasc standardele de la Basel Comitetului de capital s fie restructurate i recapitalized pentru a include fuziunile i achizi iile de c tre institu iile str ine i pierderilor de c tre ac ionari,

n locul de garantare guvernamental a depozitelor bancare pn la sfr itul anului 2000, cu un sistem regulat de asigurare a depozitelor, actualizarea standardelor de contabilitate i de prezentare pentru a include auditul situa iilor financiare ale institu iilor financiare mari i de semi-anuale divulgare a creditelor neperformante, de adecvare a capitalului, precum i structuri de proprietate i afilieri, solicit trecerea a legisla iei pentru a face Bank of Korea independente cu stabilitatea pre urilor ca mandatul s u major i nfiin are a unei agen ii de a consolida supravegherea sectorului financiar, i de permi nd companiilor str ine bancare i titluri de valoare pentru nfiin area societ ilor comerciale afiliate din Coreea de la mijlocul anului 1998. n ceea ce prive te politicile structurale, pachetul FMI a cerut guvernului coreean de a lua mai multe masuri. Acestea au inclus: stabilirea unui calendar, n conformitate cu angajamentele Organiza iei Mondiale a Comer ului pentru a elimina subven iile legate de comer , de licen e de import restrictive, i Coreea de diversificarea programului de import (care vizeaz Japonia), crescnd pn la 50% (de la 26%), plafonul pentru investi iile str ine n firme enumerate coreean i n continuare o cre tere de 55% pn la sfr itul anului 1998, pn la sfr itul lunii februarie 1998, luarea de m suri de liberalizare a contului de capital alte tranzac ii, inclusiv restric iile privind accesul str inilor la instrumentele de pe pia a monetar intern i pe pie ele obliga iunilor corporative, i diminuarea restric iilor de munc concediere n temeiul fuziuni i achizi ii i restructurare corporativ . 18 Frank-Sanders Amendamentul Pachetelor de sprijin al FMI par s fie supuse cerin elor de modificare Frank-Sanders (USC 22 262p-4p). Printre dispozi iile sale, modificarea Frank-Sanders cere Trezoreriei SUA s directe Directorilor Executivi al SUA Institu iile Financiare Interna ionale (cum ar fi FMI i Banca Mondial ) pentru a utiliza vocea i votul din Statele Unite s ndemne institu iei respective s adopte politici s ncurajeze rile de mprumut pentru a garanta drepturile recunoscute pe plan interna ional a lucr torilor i s includ drepturi, cum ar fi o parte integrant a dialogului politicii institu iei cu fiecare ar mprumut. n m rturia n fa a Casei Comitetul bancar n noiembrie 1997, Trezoreria Statelor Unite a indicat c a "vorbit n cadrul B ncii Mondiale i FMI, n avansarea n sensul Amendamentul Frank-Sanders, s promoveze m suri care ar contribui la mbun t irea condi iilor de lucr torilor n Indonezia, Thailanda, i n ntreaga lume n curs de dezvoltare''L9 Al ii cred, totu i, faptul c pachetul FMI indoneziene de sprijin nu a fost n acord cu Frank-Sanders Amendment.20 ajutorare?.

Asisten a FMI la cele de mai sus cele trei ri a fost criticat pentru "salvarea" b ncile comerciale i investitori priva i n detrimentul altor grupuri mai pu in favorizate i de contribuabilii americani. FMI insist , totu i, faptul c asisten a sa a fost oferit pentru a sus ine programe care sunt concepute pentru a face fa dezechilibrelor economiei larg , structurale i nu pentru a proteja b ncile comerciale i investitori priva i din financiare losses.21 O rat de schimb mai stabil ar putea contribui la o redresare pe pie ele bursiere sau condi ii mai bune n afaceri, dar nu exist nici FMI "bailout" de investitori specifice. n ceea ce prive te planurile de salvare din procesul de fabrica ie sau de alte corporatii nonfinanciare, FMI sus ine c nu exist dispozi ii n cadrul programelor sprijinite de FMI pentru sectorul public garan ii, subven ii, sau de sprijin pentru ei. Ac ionarii i creditorii suporta pierderi, de i guvernele individuale pot elaboreze politici separate pentru a face cu astfel de cazuri. Orice companie are nevoie de schimb valutar, cu toate acestea, de obicei, este mai bine atunci cnd pie ele de schimb valutar sunt stabilizate. n ceea ce prive te societ ile financiare, FMI recunoa te c guvernele garan ie de multe ori conturile de anumite categorii de deponen i (de asigurare a depozitelor). Sprijin n lichidit i, de asemenea, pot fi furnizate la subcapitalizate, dar cu solvent, institu iile financiare. Potrivit FMI, cu toate acestea, un astfel de sprijin n mod normal necesit ca institu iile s poat fi efectiv recapitalized i restructurate pentru a le readuce la health.22 Creditori imprudent sau investitori n rile beneficiare nu au scapat pierderile reale. n Coreea, de exemplu, opera iunile b ncilor comerciale 14 din 30 au fost suspendate. B ncile comerciale r mase, de asemenea, urmeaz s fie nchise cu excep ia cazului n care prezint planuri de reabilitare. Dou b nci comerciale, n Coreea, de asemenea, va fi necesar s fie restructurate i recapitalized. n Indonezia, 16 b nci insolvabile au fost nchise, i b ncile de slab, dar viabil au fost obligate s prezinte planuri de reabilitare. n Thailanda, 56 de companii financiare 91 sunt s fie lichidate. n ceea ce prive te investitorii de pe pie ele de capital, de asemenea, ele au suferit pierderi. n ianuarie 1998, pre edintele Rezervei Federale a Statelor Unite, Alan Greenspan, a indicat c , din cauza crizei financiare, investitorii straini in actiuni din Asia (cu excep ia celor din Japonia) au pierdut o suma estimata la 700 miliarde, inclusiv 30 miliarde dolari de c tre Americans.23 Un alt aspect al hazardului moral este dac pachetele de sprijinul FMI, de salvare de creditori n New York Tokyo, i Europa, de la deciziile lor de creditare s raci. Nu exist ndoial c b ncile care au credite restante n Asia au mult de c tigat de o revenire la stabilitate pe pie ele financiare asiatice. n m sura n care pachetele de sprijinul FMI, au contribuit la faptul c stabilitatea i n m sura n care perfuzia de dolari de c tre FMI a permis debitorilor sau a altora care au nevoie de schimb valutar pentru a cump ra mai mult de aceasta, b ncile din SUA i al i creditori au c tigat. B ncile, cu toate acestea, nc se confrunt cu mari pierderi poten iale i reale de la activit ile lor n Asia.