Sunteți pe pagina 1din 5

Dreptul Penal al Afacerilor Curs 2 5.10.

.2010 Dreptul Penal al Afacerilor (Boroi) Cooperarea judiciara internationala in materie penala (Lorincz si Gornescu) Criminalitatea informatica (Barbu) Examene: miercuri DPA si CJIMP Joi CI Este o ramura noua. A luat nastere in Franta prin 1986. (Dreptul intreprinderii, Dreptul unitatii). Inglobeaza atat ceea ce inseamna latura penala, latura comerciala, natura relatiilor comerciale. Registrul Comertului, insolventa, evaziune, contabilitate, piata de capital, regimul bancar, regimul bancar, legea concurentei, zonele libere, asigurarile, coruptia in domeniul afacerilor, interesele financiare ale Comunitatilor Europene. Infractiunile privitoare la Legea Contabilitatii Legea 82/1991 Are o singura infractiune art.43 din Lege: efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare si elementelor de activ si pasiv ce se reflecta in bilant constituie infractiunea de fals intelectual. Reprezinta o varianta specie a infractiunii de fals intelectual din Codul Penal. Obiectul juridic special: relatiile sociale care asigura autenticitatea si increderea ce trebuie sa existe cu privire la continutul documentelor contabile oficiale cu care opereaza orice agent economic sau institutii publice, organizatii cooperatiste, precum si orice persoana juridica. Obiectul material: consta in documentele contabile oficiale asupra carora se exercita actiunea sau omisiunea faptuitorului. In doctrina s-a sustinut opinia conform careia aceste documente nu trebuie sa fie inscrisuri oficiale, trimiterea facuta la art. 289 C.p. nefacand referire decat la sanctiunea prevazuta in acest articol., art. 43 din L 82/1991 continand o incriminare de sine statatoare. Subiect activ: Poate fi reprezentantul regiilor autonome, al societatilor comerciale, institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte PJ si PF care au calitatea de comerciant si obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie. Subiect pasiv: PF sau PJ ale carei interese au fost prejudiciate in urma executarii falsului intelectual. Latura obiectiva: Elementul material se realizeaza prin actiunea de a realiza cu stiinta inregistrari inexacte sau prin inactiunea de omisiune cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare si elementelor de activ si pasiv ce se reflecta in bilant. Pagin 1 din 5

Efectuarea de inregistrari inexacte presupune a inscrie intr-un document contabil oficial date si fapte neadevarate in tot sau in parte. Omisiunea inregistrarii in contabilitate presupune fapta de a nu inregistra un act in registrele contabile sau de a nu consemna intr-un act primar un fapt petrecut in realitate. Urmarea imediata consta in consecinta denaturarii veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, elementelor de activ sau pasiv ce se reflecta in bilant. Latura subiectiva: Forma de vinovatie cu care se savarseste aceasta infractiune este intentia directa sau indirecta. Din punct de vedere al formelor infractiunii tentativa nu se pedepseste. Infractiunile privind evaziunea fiscala Legea 241/2005 A. Art.3: fapta contribuabilului care cu intentie nu reface documentele de evidenta contabila distruse in termenele inscrise in documentele de control, desi acesta putea sa o faca. Obiectul juridic special: relatiile sociale privind buna desfasurare a activitatilor economicofinanciare a caror realizare presupune indeplinirea cu onestitate de catre contribuabil a obligatiilor inscrise in documentele de control privind refacerea documentelor distruse. Obiectul material: este reprezentat de documentele de evidenta contabila. Subiect activ: poate fi orice PF care indeplineste conditiile pt.a raspunde penal si are calitatea de contribuabil. Contribuabil= orice PF sau PJ sau orice alta entitate fara personalitate juridica care datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat. Subiect pasiv: statul precum si organele de control competente care au dispus refacerea documentelor distruse. Latura obiectiva: Elementul material consta in fapta de a nu reface documentele de evidenta contabila distruse, obligatie care rezulta din documentul de control. Urmarea imediata consta intr-o stare de pericol ce rezulta din inactiunea autorului. Latura subiectiva: Forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta. Din punct de vedere al formelor infractiunii tentativa nu se pedepseste. B. Art. 4: refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, dupa ce a fost somata de 3 ori, documentele legale si bunurile din patrimoniu in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale. Obiectul juridic: la fel. Subiect activ: orice PF care indeplineste conditiile pentru a raspunde penal. In fapt, insa, autor al acestei infractiuni va fi de regula un prepus al agentului economic - PJ sau chiar un Pagin 2 din 5

agent economic - PF care, autorizata fiind in baza Legii 300/2004, are obligatia sa organizeze si sa tina contabilitatea. Sunt posibile toate formele de participatie. Subiect pasiv: Statul sau, dupa caz, unitatile administrativ-teritoriale. Latura obiectiva: Elementul material se caracterizeaza prin refuzul nejustiticat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurilor din patrimoniu in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale. Pentru existenta infractiunii trebuie indeplinite urmatoarele cerinte esentiale: a) refuzul nejustiticat sa fie manifestat dupa ce persoana a fost somata in prealabil de 3 ori sa prezinte documentele legale si bunurile din patrimoniu b) sa se manifeste un refuz fata de organele de control aflate in exercitiul atributiunilor de serviciu c) refuzul sa aiba ca obiect documentele legale ori bunurile din patrimoniu supuse impozitelor, taxelor si contributiilor publice solicitate de organele de control d) refuzul sa aiba ca scop impiedicarea verificarilor financiare, fiscale sau vamele Urmarea imediata consta intr-o stare de pericol datorita imposibilitatii verificarii respectarii de catre contribuabil a obligatiilor financiare, fiscale sau vamale Latura subiectiva: Forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta. Din punct de vedere al formelor infractiunii tentativa nu se pedepseste. C. Art.6: retinerea si nevarsarea cu intentie in cel mult 30 zile de la scadenta a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. Obiectul juridic special: relatiile sociale privind bugetul public consolidat, relatii a caror nastere, existenta si normala desfasurare este conditionata de incriminarea faptelor prevazute in textul de lege. Subiectul activ: calificat - contribuabilul care are obligatia legala de a varsa sumele reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa dupa ce in prealabil au fost retinute. Subiect pasiv: institutiile care au ca obiect de activitate colectarea sumelor de bani din care se alcatuieste bugetul general consolidat. Latura obiectiva: Elementul material: inactiuni care consta in nedepunerea sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. Inactiunea trebuie precedata de o retinere a sumelor prevazute de lege, iar retinerea trebuie sa fie efectiva, nu numai in acte. Termenul de 30 de zile incepe sa curga din momentul retinerii respectivelor sume.

Pagin 3 din 5

Urmarea imediata: crearea unei stari de pericol pentru activitatile pe care le desfasoara institutiile abilitate avand ca obiect colectarea sumelor de bani din care se alcatuieste bugetul general consolidat. Latura subiectiva: Forma de vinovatie poate fi atat intentia, cat si culpa. Din punct de vedere al formelor infractiunii tentativa nu se pedepseste. D. Art.7 alin.1: punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate utilizate in domeniul fiscal cu regim special. Obiectul juridic: la fel. Obiectul material: timbrele, banderolele si formularele tipizate cu regim special. Subiect activ: o PF care raspunde penal. Subiect pasiv: statul. Latura obiectiva: Elementul material se realizeaza printr-o actiune de punere in circulatie a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate cu regim special. Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru circuitul finaciar si fiscal prin punerea in circulatie a timbrelor, banderolelor si formularelor tipizate. Latura subiectiva: Forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta. Din punct de vedere al formelor infractiunii tentativa nu se pedepseste. E. Art. 8: constituie infractiune stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor avand ca rezultat obtinerea fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat. Obiectul juridic special: constituit din circuitul financiar si fiscal si protejarea bugetului general consolidat sub aspectul de a genera o comportare cinstita a contribuabililor in procedurile de rambursare, compensare sau restituire a diferitelor sume de la bugetul general consolidat. Subiectul activ: calificat - contribuabil. Subiectul pasiv: statul. Latura obiectiva: Elementul material se caracterizeaza prin actiunea de stabilire a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat. Pentru existenta infractiunii este necesar ca stabilirea impozitelor, taxelor sau contributiilor sa se faca cu rea-credinta.

Pagin 4 din 5

Urmarea imediata consta in obtinerea nelegala a unor sume de bani de la bugetul general consolidat cu titlu de rambursari, restituiri sau compensari, prin aceasta realizandu-se o prejudiciere a statului. Latura subiectiva: Forma de vinovatie este intentia directa. Din punct de vedere al formelor infractiunii tentativa nu se pedepseste. ________________________________________________________________________ Jurisdictiile OFF SHORE off shore = dincolo de tarm.

Pagin 5 din 5