Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie: 1. Andreescu, C. Dinamica autovehiculelor pe roti,vol. IEditura Politehnica Press,Bucure ti, 20102. Andreescu, C. . c.

Diagnosticarea automobilelor lucr ri practiceEditura Printech, Bucure ti, 20023. Fr il , Gh. Calculul i construc ia automobilelor Editura Didactic 19774. i Pedagogic ,Bucure ti, i i

Fr il , Gh. . c. Automobile cunoa tere, ntre inere i reparareEditura Didactic Pedagogic ,Bucure ti, 20075.

Fr il . Gh.,M rculescu, Gh.Sistemele de frnare aleautovehiculelor Editura Didactic Pedagogic ,Bucure ti, 19826.

Grunvald, B. Teoria, calculul i construc iamotoarelor pentru autovehiculerutiereEditura Didactic i Pedagogic ,Bucure ti, 19807. Oprean, I.-M. Transmisii automate pentruautomobileEditura Printech, Bucure ti, 1999.8. Stoicescu, A. Proiectarea performan elor detrac iune i de consum aleautovehiculelor Editura Tehnic , Bucure ti, 20079. Stratulat, M.,Andreescu, C.Diagnosticarea automobilului Editura Societatea tiin ific iTehnic , Bucure ti, 1998,10. Tocaiuc, Gh. Manualul electricianului auto Editura Didactic Bucure ti, 1993-199511. Untaru, M. . c. Calculul i construc ia automobilelor Editura Didactic i Pedagogic

i Pedagogic ,Bucure ti, 198412. i Pedagogic ,Bucure ti,

Untaru, M. . c. Dinamica autovehiculelor cu ro i Editura Didactic 1981 A nexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.201014 13.

* * * Curriculum na ional pentrudomeniul transporturi rutiere,nivelurile 2, 3 i 3 avansat 14. * * * Ghid de garantie i service, Ford15.

* * * Ghid de garantie i service, Dacia16. * * * Hotarrea Guvernului Romniei nr 594/1991 privind verificareandeplinirii condi iilor tehnice dec tre autovehiculele i remorcilecare circul pe drumurile