Sunteți pe pagina 1din 12

Intrebari management

1.Formulati doua definitii ale managementului redate frecvent de literature de specialitate.

Managementul ca stiinta noua si interdisciplinara respective un ansamblu unitar de concept, principia, metode si tehnici de lucru a caror utilizare asigura folosirea optima a resurselor. Managementul este stiinta care studiaza procesele si relatiile din cadrul organizatiilor si mediul ambient in care acestea actioneaza in vederea descoperirii legitatilor a principiilor care le guverneaza, precum si a metodelor si tehnicilor de conducere care contribuie la ridicarea stafetei.

2.Care este obiectivul de studiu al stiintei managementului?

Obiectul de studiu al stiintei managementului il constituie: - analiza proceselor -analiza relatiilor de management din cadrul organizatiilor -analiza mediului ambiant economic, social si cultural in care aceste organizatii actioneaza

3.Descrieti istoricul evolutiei managementului ca stiinta.

Managementul a evoluat prin 3 etape: a)Etapa Managementului empiric functia de conducere era indeplinita de proprietarii org. si se baza pe intuitive,experietenta b)Etapa Inceputurilor Managementului- marcate de folosirea in procesul de productie a unor mijloace de productie de mare val. Si randament ridicat, introducerea mecanizarii, automatizarii, mod. Calitative ale fortei de munca care au determinat aparitia si consolidarea unor noi concpte de management. c)Etapa Managementului stiintific-epata actuala, contemporana in care numeroase rationamente aparute in prima jumatate a sec XX lea s-au conturat si clasificat , astfel incat ele nu au putut fi integrate intr-un concept general

4.Caracterizati 2 scoli renumite de management

Scoala clasica Are 2 componente: a)Scoala managementului stiintific (F.W. Taylor, Henry Grant) b)Scoala managementului administrative ( Henry Fayol)

Scoala sociologica(rel umane) Reprezentantii scolii rel umane acorda cea mai mare importanta individului uman, gr. de oameni si comportamentul lor.( Mary Parker Follet , Frederik Herzberg)

5.Descrieti evolutia scolii romanesti de management dinainte de 1989.

Dupa I razboi mondial, in anul 1927 s-a constituit Institutul Roman pt organizarea stiintifica a muncii prin contributia lui V. Magearu, D Gusti, Gh. Titeica. Dupa al 2 lea razb mondial instaurarea comunismului a determinat , pt o perioada de timp de aproximativ 25 de ani , o ignorare cvasitotala a stiintei managementului.

6. Descrieti evolutia scolii romanesti de management dupa 1989.

Comportamentul adoptive s-a cristalizat prin parcurgerea a 4 faze: 1.Managementul in expectative-prima reactive a managerilor manifestata pregnant in cursul anului 1990 2.Managementul inertial 3.Constientizarea schimbarii si revenirea la un management pragmatic 4.Comportamentul adaptive

7.Care este semnificatia si continutul functiei de previziune?

Semnificatia previziunii se regaseste in ansamblul activitatilor prin care:

-se anticipeaza evolutia starii si functionarii org -se identifica tendintele viitoare din org., in conditii anticipate -se stabilesc mijloacele de realizare a obiectivelor propuse Continutul functiiei de previziune se regaseste in procesul de evaluare a probabilitatii ca intr-un orizont de timp dat sa se materializeze o anumita tendinta , atat d.p.d.v. cantitativ cat si calitativ.

8.Prezentati pe scurt 2 metode de previziune intuitive.

Metoda Brainstorming -metoda a fost elaborate de A. Osborn in 1939 -a fost folosita pt stimularea gandirii creative a unui grup de personae -presupune emiterea libera , a cat mai multor idei in mod spontan fara o reactive critica asupra lor Metoda Scenariilor -Consta intr-un ansamblu de tehnici si estimari intuitive prin care pornind de la o situatie data si de la unele previzionari se intones secvente logice de evenimente cu scopul de a anticipa viitorul, de a vedea cum iau nastere viitoarele elemente posibile.

9.Prezentati pe scurt 2 metode de previzionare obiective

Previzionare prin comparatie -porneste de la premise ca in viitor, daca nu anticipam schimbari majore, este posibila obtinerea acelorasi rezultate ca in perioada anterioara luata ca baza de comparative Previzionare prin analogie -se bazeaza pe asemanarea dintre doua categorii de evenimente si se foloseste in acele situatii in care este posibila analogia matematica 10.Care sunt cele mai importante variabile previzionale? Cele mai importante variabile previzionale sunt: a)var. statice

b)factorii demografici c)politicile economice ale statului d)noile atitudini si component ale consumatorilor e)informatiile recente si exacte privitoare la activitati, resurse, mijloace si actiunile concurentilor f) informatii despre piata, preturi, produse , exigente privind calitatea produselor etc. 11.La ce intrebari raspunde planificarea si ce este ea? Planificarea rasp la urmatoarele intrebari:-Ce trebuie facut , ce urmeaza a se realiza? -Cand si in ce ordine? -Cum?De ce? Unde?Cine?Cat? Planificarea consta intr-un ansamblu de activitati prin care se determina principalele obiective ale organizatiei, resursele si mijloacele necesare realizarii acestora.

12.Ce etape parcurge planificarea si care sunt cerintele acesteia?

Planificarea parcurge urm etape: a)Identificarea avantajelor concurential ale firmei -avantaje de costuri, care permit firmei sa obtina marje mai ridicate de profit decat concurentii lor -diferentierea produsului de pe piata -focalizarea pe piata b)Stabilirea obiectivelor c)Evaluarea mediului intern si extern d)Compararea alternativelor disponibile e)Alegerea alternativei optime f)Implementarea planului si evaluarea rez. Obtinut In procesul de planificare trebuie sa tinem seama de o serie de cerinte: -planificarea trebuie sa porneasca din varful piramidei manag. sis a aiba sustinerea conducerii superioare -planificarea trebuie sa fie realista, luand in apreciere resursele avute la dispozitie

-corelarea planurilor pe termen scurt cu cele pe termen lung -constientizarea nevoii de inovare si promovare a schimburilor

13.Faceti o clasificare a Planurilor cu instrumente de management.Prezentati 2 tipuri de plan.

A.Dupa nivelul ierarhic al conducerii, planurile se clasifica in: -planuri strategice(stau la baza a tot ce doreste org intr-o per de timp , au in vedere activitatile majore ale firmei si directiile evolutiei ei in ansamblu in perioada stabilita) - planuri de afaceri - planuri tactice sau operationale(se elaboreaza pt a ajuta la transpunerea practica a planurilor strategice si pt a obtine anumite performante la un nivel specific al unitatilor firmei, contin elemente referitoare la cine are responsabilitatea indeplinirii sarcinilor din planul strategic si cum sa actioneze) B.Dupa domeniul de activitate, planurile se clasifica in: -planul cercetarii si dezvoltarii - planul commercial si de marketing - planul financiar - planul de dezvoltarea res. Umane - planul de productie

14.Prezentati pe scurt 2 tehnici de planificare operationala.

Planificarea evenimentelor cheie -consta intr-o lista de activitati reprezentand evenimente importante in ordinea termenilor de aparitie Planificarea etapelor successive -mai des folosita -respecta o lista care arata intervalele de timp( o sapt , an) -este asemanator planificarii datelor cheie

15.Descrieti 2 principii de baza privind organizarea structurii unei firme.

Autoritatea reprezinta dreptul managerului de a da dispozitii obligatorii subordonatilor si de a controla executarea lor.Ea poate fi functionala sau ierarhica. Responsabilitatea reprezinta corelativul autoritatii si stabileste statutul formal al angajatorului in ierarhia organizatorica

16.Descrieti organigrama de structura ierarhic-functional

-Constituie o imbinare a elementelor valoroase din structura ierarhice si cea functionala. -Asigura o buna folosire a cunostintelor de specialitate, dar si unitate de comanda si actiune. -Este folosita in organizarea cu productii in masa

17.Ceeste structura informala si care sunt principalele sale caracteristici?

-structura informala este constituita din grupuri de oameni in care se stabilesc relatii spontane si flefibile in vederea satisfacerii unor interese individuale. -structura informala priveste oamenii si relatiile dintre ei -puterea informala apartine individului, in timp ce autoritatea formala este atasata postului

18.Cum este influentata organizarea formala de catre str. Informale si care este cea mai potrivita combinatie intre ele?

Conducerea organizatorica trebuie sa cunoasca organizarea informala si sa invete sa convietuiasca cu ea. Organizarea informala influenteaza organizarea formala in doua moduri: Pozitiv- in cazul in care grupurile informale si scopurile lor se suprapun cu subdiviziunilor formale.

Negativ-cand gradul informatiei se constituie intre compartimente sau niveluri ierarhice.

19.Descrieti functia de decizie /coordonare in active. de manag.

Multi teoreticieni considera decizia ca functie a managementului.Ea constituie esenta conducerii, intrucat se regaseste in intreg procesul de management. Importanta functiei de decizie/coordonare a sporit consideranbil in perioada contemporana. Decizia reprezinta procesul de alegere a unei anumite directii de actiune.

20.Caracterizati 2 stiluri de management

A. Stilul autoritar- corespunde acelor manageri care refuza orice sugestie din partea subordonatilor fiind preocupati de realizarea atributiilor si de controlul modului in care sunt executate sarcinile respective B. Stilul permisiv-se caracterizeaza prin evitarea oricaror interventii in organizarea si conducerea grupului. Managerii cu acest stil pun accent pe organizarea si conducerea spontana.

21.Care este rolul manag. si caror obiective trebuie sa raspunda prin activitatea lor?

Rolul managerilor este de a intretine relatiile intrapersonale, relucrarea informatiei , luarea deciziei. Obiectivele lor sunt: -dezvoltarea organizatiei -pozitia pe piata -inovarea -productivitatea -rentabilitatea -asigurarea si utilizareaa res fin si materiale -atitudinea angjatilor

22.Cum se defineste motivarea personalului si caror intrebari trebuie sa raspunda?

Motivarea se defineste caansamblu de nevoi, interese, idealuri care sustin realizarea anumitor actiuni , fapte, atitudini comportamentale. Raspunde la: -De ce muncesc oamenii? -Cum pot fi ei stimulate sa lucreze mai bine?

23.Descrieti doua component ale motivatiei

Motivele-sunt expresia nevoilor si asteptarilor umane -nevoile sunt date de lipsurile, dorintele sau treburile fiziologice si psihice pe care le resimte individual la un mom dat -asteptarile sunt sperantele indivizilor in existent unor snse rezonabile de implinire a unor dorinte Atitudinile-sunt predispozitii de acceptare sau respingere a unor actiuni sau obiective

24.Care sunt principiile motivarii eficiente si semnalele ca acestea exista?

Principiile motivarii eficiente sunt: a) sa fie complexa b) sa fie diferentiata c) sa fie gradual Semnalele ca motivatia exista sunt: -performanta si rezultate constant -entuziasm, energie si hotararea de a reusi -dorinta indivizilor de a-si asuma responsabilitati -acceptarea schimbarilor si adaptarea la acestea

25.Prezentati 2 teorii cunoscute privind motivarea/antrenarea personalului.

Conceptia lui Frederick Taylor In conceptia scolii clasice de management: -motivarea este tratata prin prisma exclusive a stimularii material -banii reprezinta cel mai important factor motivational -acest model a fost acceptat si aplicat cu rezultate bune in industria Americana Teoria lui David McClelland Organizatia ofera satisfacerea a 3 tipuri de nevoi individuale legate de dezvoltarea prin munca: -Nevoia de afiliere-exprima dorinta de relatii interpersonale - Nevoia de putere-constand in dorinta de a-I control ape altii - Nevoia de reusita-arata dorinta de success , de a excela intr-un domeniu sau activitate

26. Cum se defineste functia de evaluare si control si la ce intrebari raspunde ea?

Evaluarea poate fi definita ca ansamblul actiunilor prin care performantele organizatiei sunt urmarite, masurate si comparate cu obiectivele fixate in vederea aplicarii masurilor *corecte* necesare si-a integrarii abaterilor Raspunde la : Care sunt rezultatele actiunii depuse? Ce s-a obtinut? Cum au fost indeplinite obiectivele planificate?

27. De ce este necesara si importanta functia de evaluare si control?

Functia de evaluare si control este necesara pentru: - anticiparea problemelor potentiale - ajustarea planurilor - initierea actiunilor corecte pentru a elimina abaterile negative de la cursul normal al actiunilor

- urmarirea aplicarii corete a deciziilor adoptate si impulsionarea subordonatilor pentru realizarea acestora. Functia de evalare - contol este importanta pentru ca: - permite managerului sa faca fata unor situatii neprevazute - limiteaza si elimina entropia (tendinta de degradare de dezorganizare)

28. Care sunt etapele procesului de evaluare/control si ce cuprind acestea?

a) indentificarea domeniilor ce trebuie controlate - controlul exhaustiv este imposibil b) stabilirea standardelor de performanta - standarde organizationale - standarde functionale - standarde individuale c) evaluarea efectiva a performantelor. - mijloacele de evaluare - frecventa evaluarii - complexitatea operatiunilor de evaluare d) copmararea rezultatelor cu standardele - se bazeaza pe rapoartele care prezinta comparatiei, planul si respectiv rezultatele obtinute - utilizarea managementului prin exceptie, economiseste timpul managerilor e) analiza cauzelor care au generat abaterile - cel mai important aspect al functiei de control - evaluare este identificarea si analiza cauzelor care au generat abaterile f) stabilirea actiunilor corective (de reglare) sau de integrare si implementarea acestora - refacerea si adaptarea planurilor - remotivarea personalului

29.Descrieti 2 metode modern de evaluare si control.

controlul ierarhic direct -este o metoda simpla de control ,exercitata asupra subodonatilor manageriali - se efectueaza operativ si post operativ audit financiar investigatii complexe ale tranzactiilor financiare realizate intr-un anumit timp avand drept scop certificarea corectitudinii cu care sunt aplicate regulile rapoarte scrise rapoarte scrise informationale si analitice

30.Ce sunt intreprinderile economice si cum pot fi ele clasificate?

Intreprinderea este principala forma prin care oamenii isi satisfac nevoile si isi ating scopurile in societate. Este principala structura prin care societatea isi indeplineste functia sa economica referitoare la productia si distributia bunurilor.

31.Care sunt functiileintreprinderii economice?

Fayol a sustinut evidenta a sase functii, insa in prezent majoritatea specialistilor grupeaza activitatea intreprinderii in urmatoarele functii: - cercetare - dezvolatre: cercetarea produselor, serviciilor, tehnologiilor - productie - programarea, lansarea si vanzarea produselor - comerciala - aprovizioneaz, desfacerea produselor si serviciilor postvanzare - fincanciara - contabila planificarea si executia financiara - personal (resurse umane) - analiza si evaluarea posturilor

32. Care sunt componentele mediului extern al firmei si cum se descriu pe scurt?

Micromediul curpinde acei factori externi care influenteaza in mod direct si nemijlocit intreprinderea (furnizori, clienti, sidicatelel si actinari, investitori).

Macromediul intreprinderii curpinde urmatorii factori :economici, demografici, socio-culturali, politico-legislativi, naturali, tehnologici

33. Descrieti conceptul de strategie a firmei si care sunt componentele obligatorii ale acesteia?

Alfred Chandler defineste strategia ca fiind determinarea pe termen lung a obiectivelor unei intreprinderi, adaptarea cursului sau de actiuni alocarea resurselor necesare pt realizarea acestora. Ovidiu Nicolescu defineste strategia ca ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung si principalele modalitati de realizare impreuna cu resursele alocate in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizatiei

34. Ce este managementul strategic al firmei si cum a evoluat acesta in timp?

Managementul strategic si-a facut intrarea "oficiala" in lumea specialistilor in anul 1973, cu ocazia primei conferinte internationale pe aceasta tema. Managementul strategic este procesul prin care managementul de varf determina eventimente pe termen lung si performantele organizatiei, asigurand formularea riguroasa, aplicarea corespunzatoare si evaluarea continua a strategiei stabilite.

35. Ce este sistemul de management al unei organizatii?

Sistemul de management este un este un ansamblu coerent de elemente prin intermediul carora se asigura exercitarea functiilor caracteristice ale procesorului de management in vederea realizarii obiectivurilor organizatiei.

36. Care sunt tendintele actuale in management?

- profesionalizarea managementului - implementarea sistemelor integrate de management - acceptarea teoriei ca viitorul este mult mai aproape decat pare