Sunteți pe pagina 1din 7

2.4.

P TRATUL LATIN I GRECO-LATIN N ANALIZA DATELOR P tratul latin reprezint un plan experimental incomplet pentru analiza a trei factori prin folosirea unui model trifactorial ANOVA, n cazul verificat al lipsei interac iunii ntre factori. n acest fel se m soar efectele pe care le au diferitele nivele ale anumitor variabile simultan, n timp ce efectele altor variabile ar trebui men inute la un nivel constant, sau a a cum se ntmpl n prelucr rile obi nuite, ignorate i considerate f r o influen esen ial asupra rezultatelor proiect rilor experimentale. Construc ia p tratelor latine se bazeaz pe teoria corpurilor Galois, iar denumirea lor provine de la folosirea literelor din alfabetul latin pentru desemnarea nivelelor factorului al treilea (tratamentul). Organizarea experimentului dup aceast metod presupune mp r irea n n tratamente, n rnduri i n coloane astfel nct fiecare tratament s apar o singur dat n fiecare rnd sau coloan corespunz toare nivelurilor celor dou variabile independente (respectiv din rnd i coloan ). Tratamentele vor fi distribuite n mod aleator n celulele tabelului dar niciodat pe linie ori coloan nu vom avea aceea i liter . Tabelele pot avea diverse forme:
TABEL 2 9 A B C B C A C A B C B A D TABEL 2.10 B C D A A D C B D A B C A B C D E TABEL 2.11 B C D E A C D E A B D E A B C E A B C D

Spre exemplu, Prim ria dore te s aprecize, nainte de diversele licita ii pentru ob inerea dreptului de folosire a panourilor publicitare, valoarea amplasamentului acestora n locurile amenajate n acest scop. Pentru o firm care liciteaz , Tabelul 2.9 poate con ine a) pe linii cele trei alternative pentru zona n care sunt amplasate: centru, intermediar, periferie; b) n coloana ntia zilele cuplate (sau oricare) luni, mar i i miercuri ca nceputul s pt mnii de lucru, considernd similitudini n comportamentul subiec ilor n aceste zile dar deosebiri fa de cele din coloana a II-a, care cuprinde zilele joi i vineri, sau de weekend din coloana a III-a, zilele smb t i duminic . Tratamentul poate consta din trimiterea unor observatori (studen i sau personal auxiliar instruit) n cursul dimine ii (alternativa A), zilei (B) sau serii (C). Problema const n utilizarea eficient a resurselor umane i de timp ori bani. n loc de a ob ine informa ii privind num rul de cet eni, ma ini mici i mari care se deplaseaz prin fa a panourilor n discu ie din 3 zone x 3 zile omogene x 3 segmente omogene ale zilei, ce nseamn 27 de surse de date ce trebuie investigate, experimentatorul care utilizeaz p tratele latine consider c sunt suficiente doar 9. Siguran a acestei convingeri rezult din proiectarea atent i tratamentul adecvat al acestor surse. Astfel n zonele cercetate nu se fac observa ii n toate zilele i la orice or , ci dup o planificare experimental atent spre exemplu: n zona central , la nceputul s pt mnii doar diminea a (tratament A), n timpul s pt mnii, la prnz i n weekend doar seara, n timp ce simultan, n zona a II-a (intermediar ), la nceputul s pt mnii n timpul prnzului, n zilele de joi-vineri, seara; pentru zonele situate n periferie, la nceputul s pt mnii, seara, n timpul s pt mnii, diminea a, iar n weekend, la mijlocul zilei.

68 Analiza dispersional

Una dintre ipotezele importante de lucru este aceea c ntre variabilele analizate (inclusiv cu tratamentul) nu exist interac iuni. Panourile publicitare pot fi v zute n orice fel de zon n orice perioad de timp din s pt mn sau zi. Dar poate c importante pentru Prim rie sunt panourile plasate pe 4 mari artere de circula ie identificate ca fiind interesante pentru str baterea localit ii cercetate. De altfel, nu zilele sau chiar s pt mnile sunt importante deoarece nchirierea se face pe termen lung, a a c variabila din coloan trebuie s fie alta, spre exemplu pozi ia panoului publicitar (pe trotuar, la nivelul de 3-5 m, 5-8 m i peste 8 metri. Tratamentul poate consta n locul n care este situat panoul n sensul A-foarte aproape de centru, B-la distan de 2 km de centru, C-5 km de centru, D-foarte departe de centru. Aceasta nseamn c vom avea (pentru tabelul 210): 4 rnduri v 4 coloane v 4 forme ale tratamentului = 43 = 64 observa ii. Aceste 64 de observa ii se reduc la 16 deoarece avem 4 forme ale tratamentului (A, B, C, D) iar tratamentul este unul singur! Rezult c vom avea: 16 date observate n tabel = 42 = n2 unit i de test. Prin intermediul acestui tip de proiectare pot fi controlate simultan dou sau mai multe variabile independente care pot afecta concret r spunsul unit ilor experimentale. Acest control simultan permite nl turarea efectelor variabilelor respective asupra erorii experimentale. Calculele analizei dispersionale mpart dispersia total n efectele distincte ale tratamentului, coloanei, rndului i eroarea experimental . Rolul p tratelor latine n studiile de pia este acela c prin organizarea experimentului se reduc cheltuielile materiale i umane (datorit tratamentului) iar controlul simultan permite nl turarea efectelor variabilelor de segmentare alese asupra erorii experimentale.

n cazul de mai jos, scopul este acela ca Prim ria s estimeze valoarea locurilor unde vor fi plasate postere i pe care le va nchiria c tre firmele de publicitate din ora . Pentru aceasta, trebuie f cute m sur tori ale traficului dus-ntors din dreptul acelui loc unde va fi instalat posterul. Pentru a rezolva aceast problem trebuie s se apeleze la proceduri manageriale de organizare i control precum i la proceduri de experimente statistice pentru implementarea programului de lucru i ob inerea datelor la fa a locului i nu n ultimul rnd, tratarea datelor pentru ob inerea de informa ii i cuno tin e. Definim problema drept nevoia de a m sura ori evalua i ierarhiza punctele de trafic unde merit s fie afi ate posterele. Aceasta nseamn num rarea persoanelor, ma inilor mari-mici-medii, autobuzelor i sistematizarea informa iilor rezultate din datele culese la fa a locului. Ipotezele de lucru sunt: (1) rezultatele m sur torilor difer lunar sau la un interval de timp de dou luni i n mod sigur, cele f cute prim vara difer de cele f cute vara i mai ales n cursul unei zile; (2) rezultatele m sur torilor n locuri diferite variaz n zilele unei s pt mni (Luni de Mar i, Miercuri); (3) iar ziua de Luni din prima s pt mn a lunii difer , ca trafic de ziua de Luni de celelalte ale lunii; (4) conceptul de medie ascunde diferen ele i nu corespunde realit ii spre exemplu gospodin medie, salariu mediu, cultur medie, etc. TABELUL 2.12
Ore 6-9 S1 Joi 9 12 Smb t 12 15 15 18 Vineri Luni 18 21 21 23 Miercuri Mar i

Analiza dispersional S2 Smb -t Vineri Joi Miercuri Mar i Luni S3 Vineri Miercuri Mar i Joi Luni Smb t S4 Luni Mar i Miercuri Smb t Vineri Joi S5 Miercuri Joi Luni Mar i Smb t Vineri S6 Mar i Luni Smb t Vineri Joi Miercuri Not : S semnifica sector la care este ata at num rul sect.

69

Modelul matematic este urm torul:

x ijk = + i + j + k + ijk ,

i = j= k ! n

(2.67)

n care fiecare variabil observat xijk este egal cu o medie a popula iei care sufer abaterea liniei E i , abaterea coloanei F j , abaterea datorat tratamentului K k i a unei erori experimentale
ijk. Dup ilustrarea a nc dou exemple de p trate greco latine tabelele 2.13 i 2.14, pentru exemplificare vom reduce problema la p tratul latin 4*4*4.

TABELUL 2.13 / TABELUL 2.14


Ore Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 Sect. 4 Sect. 5 Sect. 6 PAN OU 6-9 A / Joi B/ Smb t C/ Vineri D / Luni E/Miercuri F / Marti A = 1, 7, 13 9-12 B/ Smb t C / Vineri 12 - 15 15 18 18 - 21 21 - 23 C/ D / Luni E / Mier- F / Marti Vineri curi A / Joi E/Mier- F / Marti D / Luni curi E / Mier- F / Marti A / Joi D / Luni B/ curi Smb t F / Marti E/Mier- B / C / Vineri A / Joi curi Smb t A / Joi D /Luni F / Marti B / C Smb t /Vineri D /Luni B / C/ A / Joi E/MierSmb t Vineri curi B= C= D= E= F= 2, 8, 14 3,9,15 4,10,16 5,11,17 6,12,18

LH S1 S2 S3 S4 S5 S6 U

A LH D\ JP VK MF S] mE

B D\ VE SK MH JP mF L]

C SF MP VE J] mK L\ DH

D VK JF M] mP LE DH S\

E JP S] m\ LE DH MK VF

F ME mH LF D\ S] VP JK

G m] LK DH SF V\ JE MP

Se explicitez seturile de ipoteze statistice pentru situa ia descris la nceputul acestui subpunct pentru tabelul 2.15.:

70 Analiza dispersional

TABELUL 2.15
Zona OBS.

Reperele orare
8 -12
00 00

12 16

00-

00

1600-2000

2000-2400

Ti. 318 313 328 321 1.280

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 T.j

85 73 75 82 315

B D C A

79 81 78 70 308

A B D C

76 84 92 79 331

C A B D

78 D 75 C 83 A 90 B 326

Legend : A Luni, B Mar i, C Miercuri, D Joi. Rnd (zona interviului) H0 num rul de persoane care i amintesc reclama este aproape acela i indiferent de zon ;

() i , Ei = 0
H1 num rul de persoane care i amintesc reclama este diferent, n zone diferite.

( ) i , Ei { 0
Coloan (reperele orare) H0 num rul de persoane care i amintesc reclama este semnificativ statistic egal cu media, indiferent de reperele orare;

(  ) j , Fj = 0
H1 num rul de persoane care i amintesc reclama este diferit, pe repere orare diferite.

( ) j , F j { 0
Tratament (ziua din s pt mn ) H0 num rul de persoane care i amintesc reclama este aproape acela i indiferent de ziua din s pt mn ;

H1

num rul de persoane care i amintesc reclama este diferit n zile diferite;

(  ) k, K k = 0

( ) k , K k { 0
Se calculeaz num rul de grade de libertate df1 pentru fiecare factor de influen num rul de grade de libertate df2 pentru ntregul tabel. df1 = r - 1 = c - 1 = k - 1 = n - 1 = 4 - 1 = 3 df2 = (n2 - 1) - (r - 1) - (c - 1 ) - (k - 1) = n2 - 3n + 2 = (n - 1)(n - 2) = 6 pentru = 0,05 avem Ft(3,6) = 4,76 Se determin factorul de corec ie C: i

Analiza dispersional

71

C=

T i2j r c

(2.67)

1.280 2 = 102.400 16 Se determin suma p tratelor pe fiecare factor de influen C!

SPR =
SPR !

i =1

m T2 i. - C

(2.68)

3182 + ...... + 3212 - 102.400 = 30 4

SPC =

n T2 .j

j =1

-C

(2.69)

SPC !

3152 + ....... + 3262 - 102.400 = 82 4

Se calculeaz suma p tratelor SP pe tratament, care este cel de-al treilea factor. Pentru aceasta, vom calcula num rul totalul de persoane care i-au amintit reclama pe zi, indiferent de loc sau moment al zilei. Luni Mar i Miercuri Joi Total general, A = 79 + 84 + 83 + 82 = 328; B = 92 + 90 + 85 + 81 = 348; C = 76 + 70 + 75 + 75 = 296; D = 79 + 78 + 73 + 78 = 308; = 1.280.

Se determin suma p tratelor tratamentului:


SPTratament =

k =1

tr

T2 trat - C k

(2.70)

SPTratament ! 328

2 + ..... +

3082 - 102.400 = 392

Se determin suma p tratelor pe ntregul tabel:

SPT =

i =1 j = 1

2 x ij - C

(2.71)

SPT ! 85 2 + 73 2 + ... + 90 2 - 102.400 = 524

72 Analiza dispersional

Se determin suma p tratelor pe eroarea experimental : SPE = SPT - SPR - SPC SPTratament SPE = 524 - 30 - 82 - 392 = 20 Se determin media p tratelor MP fiec rui factor de influen : MPR = SPR (2.73) (2.72)

df 1 30 MPR = = 10 3

df 1 82 MPC = = 27.33 3

MPC =

SPC

(2.74)

MPTratament =
MPTratament ! 392 = 130,67 3

SPTratament df 1

(2.75)

Se determin media p tratelor pentru eroarea experimental : MPE = SPE df 2 (2.76)

Se determin formulele 2.18, 2.27).:

20 = 3,33 6 raportul Fisher calculat pentru fiecare factor de influen MPE = Fr= MPR MPE

(folosind

Fr =
Fc = MPC MPE
Fc =

10 = 3,00 3,33

27,33 = 8,21 3,33

Analiza dispersional

73

F tratament =

MPTratament MPE 130,67 = 39,24 F tratament ! 3,33

(2.77)

Se compar valoarea tabelar cu valoarea calculat : Fr < 4,76; Fc > 4,76; Ftratament > 4,76 Concluziile sunt urm toarele: nu sunt diferen e semnificative ntre cei ce i-au reamintit reclamele ei fiind intervieva i n zone diferite n schimb ziua este variabila care arat diferen e semnificative, se pare c mar i i luni memoria este mai proasp t fa de joi i miercuri, iar diferen e mai mici dar semnificative statistic se reg sesc la nivelul orelor n cursul zilei. Calculele realizate utiliznd ANOVA prin MicrosoftEXCEL sunt redate cu explica iile de rigoare n textul integrat mai jos