Sunteți pe pagina 1din 1

Costul mediu ponderat al capitalului se determina prin inmultirea costului fiecarei categorii de capital cu ponderea acestora in capitalul companiei,

dupa cum urmeaza: CMPC = Pd*Kd+Pa*Ka+Pp*Kp Unde: CMPC costul mediu ponderat al capitalului Pd, Pa, Pp ponderea capitalului din datorii, actiuni ordinare si actiuni privilegiate Kd, Ka, Kp costul capitalului din datorii, din actiuni ordinare si din actiuni privilegiate