Sunteți pe pagina 1din 2

LAVRIC DANIEL

GRUPA 1321 (ELECTRONICA)

ANALIZA CRITICA A UNUI MANUAL

I.DATE DE IDENTIFICARE A MANUALULUI Manualul: Istorie Clasa: a-IX-a Autorii: Zoe Petre(coordonator), Cornel Capita , Cristian Olariu Editura: corint

II.STRUCTURA CON INUTULUI : 1.Con inutul tiin ific


y y y y y y y y y Con inutul corespunde programei colare. Cuno tiin ele prezentate n manual sunt adaptate la posibilit iile psiho-individuale ale eleviilor din clasa a IX-a Con inutul tiin ific este bine selectat, manualul nefiind prea nc rcat. Con inutul este bine organizat n capitole i subcapitole. La sfr itul fiec rui capitol este un rezumat. Limbajul manualului este accesibil i adaptat eleviilor c rora le este destinat, corect din punct de vedere gramatical. Ilustra iile prezentate n manual sunt corelate cu con inutul acestuia. Exist cuprins. Nu cuprinde bibliografie . 2.Con inutul psihopedagogic y y y y y y y y Cuno tin ele sunt prezentate progresiv, de la simplu la complex. Vocabularul este adaptat grupei de vrst pentru care este adresat manualul. Exerci iile sunt clar formulate i precise. Sunt prezentate secven e de recapitulare bine integrate, Semnifica ia textelor este clar i u or de n eles. Ilustra iile sunt u or de n eles i prezen a lor este justificat . Stimuleaz imagina ia elevilor, gndirea creatoare, nv area prin descoperire. Sunt prezentate exerci ii care faciliteaz activitatea n echip .

LAVRIC DANIEL

GRUPA 1321 (ELECTRONICA)

III.ASPECTUL I REDACTAREA MANUALULUI


y y y y y y y y Stilul redact rii este sobru sau accesibil,stimulativ. Paginile nu sunt prea nc rcate. Titlurile capitolelor, paragrafelor sunt bine scoase n eviden . Ilustra iile sunt clare i precise ,dar sunt i sugestive pentru a trezi interesul eleviilor. Ilustra iile sunt corect amplasate ,iar amplasarea lor este justificat prin raportarea la textele la care se refer . No iunile importante sunt ngro ate ,eviden iate prin culori. Coper iile sunt viu colorate cu imagini atr g toare care s stimuleze dorin a eleviilor pentru cunoa tere i studiu . Calitatea hrtiei este mediocr .

CONCLUZII I PROPUNERI DE MBUN T

IRE A MANUALULUI :

Concluzii : Manualul colar de ISTORIE pentru clasa a IX-a este elaborat de c tre speciali tii ,con inutul corespunde programei colare ,este adaptat posibilit iilor psiho-individuale ale eleviilor . Are coeren pedagogic ,furnizeaz informa ii exacte i precise,permite un acces facil la informa ie ,accesibilizeaz informa iile,are valoare informativ . Vocabularul utilizat este adaptat nivelului psihologic al eleviilor . Propuneri de mbun t ire a manualului colar : -mbun t irea calit ii hrtiei i a coper iilor; -Prezen a bibliografiei la sfr itul manualului; -n introducerea sau n prezentarea ini ial s fie expuse clar obiectivele manualului i semnifica ia materiei tratate ; -S fie prezente anexe , un index sau alte elemente informa ionale suplimentare .