Sunteți pe pagina 1din 8

rlig"

se
ita
este
I .....
rita
utsa
te de
ensul
f
r..
tientl
l
Ie
lini
c,
lre nu
fnate
inIac
tient
parte
iden


unui

la alte
Pile de
rata ca

)arte a

ie alta
a sub
ntarea
iirechl
in
zterne,
)(terne
Iinamiel
atunci cand realitatea este cople9itor de tulburatoare. De9i asociat in
primul rand cu psihozele 9i tulburarile severe de personalitate, acest
mecanism poate fi folosit 9i de catre persoane sanatoase, in special in
situatii catastrofice.
$coala britanica a relatiilor de obiect a influentat mult teoria ameri
cana a relatiilor. Aceasta teorie "a celor doua persoane" 9i verii sai
apropiati - intersubiectivismul, constructivismul teoria interper
sonala - au in comun conceptia conform careia perceptiile terapeutului
referitoare 1a pacient sunt in mod inevitabil de subiectivitatea
terapeutului (Aron, 1996; Gill, 1994; Greenberg, 1991; Hoffman, 1992,
1998; Levine, 1994; Mitchell, 1993; Natterson, 1991; Renik, 1993, 1998;
Stolorow et al., 1987). a trasatura esentiala a acestei conceptii este ca
exista doua persoane in lncapere care se influenteaza reciproc, in orice
moment. Astfel, terapeutul nU-9i poate propria subiectivitate
atunci cand formuleaza problemele pacientului. Mai mult, compor
tamentul real al terapeutului va avea un impact substantial asupra
transferului pacientului. Unii autori considera ca aceasta perspectiva
intersubiectiva cadrele diferitelor este relevanta pentru
orice psihoterapeutica (Aron, 1996; Dunn, 1995; Gabbard, 1997;
Levine, 1996).
2.3. Psihologia Sinelui
2.3.1 Kohut
Pe cand teoria relatiilor de obiect pune accentu1 pe relatii1e inter
nalizate dintre reprezentarile de Sine ?i de obiect, psihologia Sinelui
subliniaza modulin care relatii1e externe ajuta la mentinerea autostimei
autocoeziunii. originea in scrierile lui Heinz Kohut (1971,
1977, 1984), aeeasta abordare teoretica prive9te pacientul ca aflandu-se
intr-o nevoie disperata de a primi anumite raspunsuri de la celelalte
persoane, pentru a-9i mentine 0 stare de bine.
Psihologia Sinelui s-a dezvoltat din studiullui Kohut asupra pa
cientilor din ambulator, ell tulburari narcisice, pe care el ii avea in
psihanaliza. El a remarcat ca pareau diferiti de pacientii nevrotici
clasici, care veneau pentru a trata simptome isterice sau obsesiv-com
pulsive. In schimb, ei se plangeau de sentimente greu de descris, de
depresie insatisfactie referitor la relatii (Kohut, 1971). Ei se carac
terizau, de asemenea, printr-o autostima vulnerabiHi, foarte sensibila 1a
ofense din partea prietenilor, familiei, iubiplor, colegilor a altora. Kohut
a observat ca modelul structural a1 psihologiei Eului nu parea sa fie
2. Bazele teoretice ale psihiatriei dinamice 63
j
adecvat pentru explicarea patogeniei ameliorarea problemelor acestor
pacienti.
Kohut a remarcat ca pacienti formau doua tipuri de transfer:
transferulin oglinda 9i transferul idealizant. In cazul transferului in
oglinda, pacientul de la analist un raspuns de confirmare, de
validare, pe care Kohut illeaga de "stralucirea din ochii mamei" ca
raspuns la demonstratii, corespunzatoare fazei de dezvoltare, din
partea copilului mic - ceea ce Kohut a denumit Sinele grandios-exhi
bitiol1ist. Aceste raspunsuri aprobatoare sunt esentiale, conform lui
Kohut, pentru dezvoltarea normala, prin faptul ca-i confera copi1ului
un sentiment de valoare proprie. Cand 0 mama nu sa
empatizeze Cll nevoia copilului pentru un astfel de raspuns in oglinda,
copilul are mari dificultati in mentinerea unui sentiment de intregime
de Ca raspuIls la aceasta lipsa de empatie,
sentimentul de Sine al copilului se fragmenteaza, iar copilul se straduie,
Cll disperare, sa fie perfect sa aiba "performante" pentru parinte,
astfel incat sa ca9tige aprobarea mult ravnita. Aceasta modalitate de "a
demonstra" este 0 alta forma de manifestare a Sinelui grandios-exhi
bitionist (Baker Baker, 1987). fenomene constituie transferul
in oglinda 1a adultii care vin pentru tratament. Pacientul adult care
realizeaza "performante" pentru terapeutul sau, intr-o incercare
disperata de a aprobarea admiratia, poate dezvolta un
transfer in oglinda.
Transferul idealizant, a9a cum 0 spul1e denumirea sa, se refera 1a
o situatie in care pacientul percepe terapeutul ca pe un parinte atot
puternic, a carui prezenta alina vindeca. Dorinta de a se incalzi la
lumina reflectata a gloriei terapeutului idealizat este 0 manifestare a
acestui transfer. cum copilul poate fi traumatizat de lipsa de em
patie a U11ei marne, care nu ofera raspunsuri in oglinda Sinelui gran
dios-exhibitionist al copilului sau, tot poate fi traumatizat acela9i
copil de 0 mama care nu empatizeaza cu nevoia copilului de a 0 idealiza
sau care nu ii ofera un model demn de a fi idealizat.
In oricare dintre cazuri, pacientul adult care a avut astfel de pro
bleme tirnpurii 9i care prezinta inclinatii catre aceste tipuri de transfer
se lupta cu un Sine deficient - unul care este Inghetat, din punctul de
vedere al dezvoltarii, intr-un punct in care este foarte inclinat catre
fragmentare. Kohut considera Cel modelul structural al conflictului
asociat cu psihologia Eului nu este suficient pentru explicarea acestor
nevoi narcisice de oglindire idealizare. Mai mult, el a observat 0 nota
moralizatoare, peiorativa in atitudinea care abordeaza
narcisismul di11tr-o perspectiva clasica. El credea ca urmarea modelului
lui Freud (1914/1963) a fost foarte daunatoare; acesta propunea 0
tranzitie de 1a 0 stare de narcisism primar la iubirea de obiect, ca parte
a procesului normal de maturizare. Rezultatul gandirii lui Freud a fost
64 Glen O. Gabbard - Tratat de psihiatrie psihodinamica
ca subiectul respectiv ar trebui sa eforturile narcisiee sa
fie mai preocupat de nevoile altora.
Kohut considera ea acest punct de vedere era ipocrit. El a sustinut
ca nevoile narcisice persista de-a lungul vietii, insotind dezvoltarea
din perspectiva illbirii de obiect. El a pastulat 0 teorie a axei duble (vezi
figura 2-5), care permitea 0 continua dezvoltare din allzbele perspective:
narcisica a iubirii de obiect (Ornstein, 1974). Pe rnasura ce copiii cresc,
ei incearca sa obtina perfectiunea pierduta a legaturii timpurii ma
ma-eopil, prin Ul1.a dintre cele doua strategii - Sinele grandios, unde
perfectiunea este captata inauntru, imaginea parentala idealizata,
unde perfectiunea este atribuita parintelui. Cei dai poli constituie Sinele
bipolar. In ultima sa carte (publicata postum), Kohut (1984) extinde
aceasta teorie la un Sine eu trei poli, adaugand un al treilea pol al
nevoilor obiechllui Sinelui, geanziinul sau alter ego. Acest aspect al Sinelui
apare in transfer ca 0 nevoie de a fi exact ca terapeutul. are originile
dezvolta.rii intr-o dorinta de fuziune, care este transformata treptat
intr-un comportament de imitare. De exemplu, baiatul se poate juca
de-a tunsul gazonului, in timp ce tatal sau taie iarba. Acest al treilea pol
a1 Sinelui are 0 utilitate clinica limitata, in comparatie Cli celelalte doua,
este frecvent exclus din discutiile referitoare 1a transferul obiectului
Sinelui. Daca lipsa de empatie ar fi tipica raspunsului parentalla aceste
strategii, ar aparea 0 stagnare in dezvoltare. Printr-o ingrijire parentala
adecvata, pe de alta parte, Sinele grandios este transformat in ambitii
sanatoase, iar imaginea parentala idealizata devine internalizata, sub
forma de idealuri valori (Kohut, 1971). Astfel, terapeutii ar putea
empatiza cu nevoile narcisice ale pacientilor lor, considerandu-Ie ca
normale din punctul de vedere al dezvoltarii, in lac sa-i priveasca pe
intr-o maniera dispretuitoare, ca fiind egocentrici imaturi. In
timp ce teoria clasica a psiho1ogiei Eului considera ca pacientul are
dorinte infantile la care trebuie sa renunte, Kohut eonsidera ca
au nevoi care trebuie intelese carara trebuie sa Ii se raspunda, partial,
in timpul tratamentului (Eagle, 1990). Prima carte a llli Kohut a propus
aeeasta formulare teoretica In primul rand pentru patologia de caracter
de tip narcisic. Pana 1a aparitia sale carti, el extinsese mult
domeniul psihologiei Sinelui:
Psihologia Sinelui incearca acum sa demonstreze [... ] ca toate formele de
psihopatologie se bazeaza pe defecte in structura Sinelui, pe distorsiuni ale Sinelui
sau pe sh'ibiciunea Sinelui. Mai mult, incearca sa arate ca toate aceste defecte ale
Sinelui sunt datorate unor tulburari, existente in copiUirie, ale relatiilor dintre Sine
obiectul Sinelui. (Kohut, 1984, p. 53)
Termenul de obiect al Sinelui a devenit un termen generic, care descrie
rolul pe care alte persoane i1indep1inesc pentru Sine in privinta nevoilor
2. Bazele teoretice ale psihiatriei dinamice 65
en
en
1. Linia de dezvoltare
a iubirii de obiect
Narcisismul primar lubirea de obiect
Narcisismulsecundar
(ca urmare a respingerii
din partea obiectelor)
2. Linia de dezvoltare

C)
ii'
:s

C)
III
cr
cr
III
a.
I
i
Iir
a.
CD
1i
:;:

perfeqiunea Sinelui
grandios (transfer In

Narcisismul
Nucleii Sinelui primar
fragmentati -- (cand nucleii
ajung la coeziune)
perfec\iunea
unei imagini parentale
idealizate (transferul
idealizant)
idealuri
valori
ambi\ii

arcul
talentelor

\
J

CD
'1:l
'"
:;:
8
:;
III
:I
(;'
1111
Figura 2-5, Teoria axei duble a lui Kohut.
,... ... ...... , ..... " .. ". ',....?O"-.... .. _ .. Io'... "'..... __ ..... _-- ...... .... _ - .. _
toI til n 0 Q.. '1j [ .... < '1j Q.. '1j It) n "{Jl '"I !:j '1j Cf) Q.. Q.. (fl .... til 0 Q..'1j '"I Cf)'1j '1j til < ::s It) !:j 0 Q.. Q..
........ <AIt,;" r.l:i ....;;,;.G1.'"I ..... 3m Q. '"I S' It) It) Q Ill' g....a 0"' It) It) S' III 1t).E (6' e >< 0"' It) It)
.M- -.... fA r,l;b ., I'" ,EO," 'R .,r;. bt::: 2 m .. ."tt.. m.:. ;. _
de oglindire idealizare. Din punctul de vedere al
dezvoltarii Sinelui, ceilalti nu sunt priviti ca persoane separate, ci ca
obiecte care gratifica aceste nevoi ale Sinelui. Astfe!, intr-o oarecare
masura, obiectele Sinelui pot fi considerate mai degraba ca functii (de
ex., alinare, validare) dedit ca persoane. Nevoia de obiecte ale Sinelui
nu este niciodata conform lui Kohut, ci persista de-a lungul
vietii - avem nevoie de obiecte ale Sinelui in mediul nostru pentru
supravietuirea emotionala, cum avem nevoie de oxigen in atmosfera
pentru supravietuirea fizica (Kohut, 1984).
Una dintre implicatiile formei finale a teoriei lui Kohut este ca se
pararea psihologica este un mit. Psihologia Sinelui considera separarea
Sinelui de obiectul Sinelui ca fiind imposibila. Toti avem nevoie de
raspunsuri pozitive, empatice din partea celorlalti, de-a lungul vietii,
pentru a ne mentine autostima. dezvoltarea duc la trecerea
de la 0 nevoie de obiecte ale Sinelui arhaice catre capacitatea de a utiliza
obiecte ale Sinelui mai mature mai adecvate. In situatiile dinice,
scopul tratamentului este intarirea Sinelui slabit, astfel incat sa poata
tolera experiente legate de obiecte ale Sinelui, care nu sunt optime, fara
sa sufere 0 pierdere semnificativa a coeziunii de Sine (Wolf, 1988).
Kohut s-a opus intotdeauna unei definitii simple a Sinelui, pe care
il considera a fi 0 structura atat de cuprinzatoare, incat sfideaza
definitiile rigide. in momentul mortii sale, in 1981, conceptia sa
despre Sine s-a indreptat, in mod dar, de la cea a unei reprezentari a
Sinelui catre cea a unui "Sine suprainvestit drept constelatia psihica
primara, centrul trairilor initiativei principala instanta a
motivatiei" (Curtis, 1985, p. 343). Printre alte implicatii se numara 0
reducere pervaziva a accentului pus pe Eu pe destinul pulsiunilor
apararilor, 0 mai mare concentrare asupra trarilor subiective
considerarea agresivitatii mai degraba ca secundara
obiectelor Sinelui (de ex., furie narcisica), dedit ca un impuls
primar sau innascut. In acest cadru, apararile rezistentele sau
"rezistente-aparari", cum Ie numea Kohut (1984), sunt privite cu totul
diferit: "Eu personal prefer sa vorbesc despre tendinta la aparare a
pacientilor - sa consider atitudinile lor defensive ca adaptative
valoroase din punct de vedere psihologic - nu despre rezis
tentele lor" (p. 114). In mod evident, ele sunt valoroase adaptative
intrucat pastreaza integritatea Sinelui.
In contrast cu partizanii psihologiei Eului, Kohut considera com
plexul Oedip ca avand 0 importanta secundara. Conflictele oedipiene,
care implica sexualitate agresivitate, sunt simple "produse rezultate"
din dezvoltarii timpurii in matricea Sine-obiect al Sinelui. Daca
o mama raspunde adecvat nevoilor obiectului Sinelui ale copilului sau,
complexul Oedip poate fi cu bine, fara ca acel copil sa devina
simptomatic. Anxietatea fundamentala, conform psihologiei Sinelui,
2. Bazele teoreUce ale pslhlatrlel dinamice 67
este 0 "anxietate de dezintegrare", care implica teama ca Sinele
persoanei respective se va fragmenta, ca rezultat al unor raspunsuri
inadecvate pentru obiectul Sinelui, toate acestea ducand la trairea unei
stari nonumane de moarte psihologica (Baker Baker, 1987). Din
punctul de vedere al psihologiei Sinelui, cele mai multe forme de
;"
comportament silnptomatic (de ex., abuz de droguri, promiscuitate
sexuala, perversiuni, automutilare, criza de bulimie eliminarea) nu
iau na;;tere din conflictul nevrotic legat de angoasa de castrare. Ele
reflecta, mai degraba, ,,0 incercare de urgenta de a mentine sau de a
restaura coeziunea interna armonia unui Sine vulnerabil, nesanatos"
(Baker Baker, 1987, p. 5). Aceste fragmentari ale Sinelui au loc de-a
lungul unui continuum care se intinde de la ingrijorarea sau anxietatea
la panica severa, cu sentimentul ca persoana se desface complet
in bucati (Wolf, 1988).
Aecentul pus de psihologia Eului asupra egecurilor figurilor pa
rentale a deficientelor Sinelui, care rezulta din acestea, are 0 rezonanta
cu teoriile britanice ale relatiilor de obiect. In lucrarile despre psihologia
Eului, pot fi auzite ecouri ale notiunii de mama suficient de buna
propuse de Winnicott ;;i ale lipsei fundamentale propuse de Balint. De9i
Kohut nu contributia acestor teoreticieni, influenta lor este
incontestabila. teoreticienii relatiilor de obiect nu au dezvoltat
notiU1l.ea de Sine in masura in care a facut-o Kohut, probabil
datorita aderarii lor la un model de dezvoltare care pastreaza poten
tialul moralizator evitat de Kohut (Bacal 1987). Kohut a avut, de
asemenea, 0 contributie semnificativa la recunoa9terea semnificatiei
autostimei in patogenia tulburarilor psihiatrice.
2.3.2 Contributiile de dupa Kohut
Dupa moartea lui Kohut, 0 noua generatie de partizani ai psihologiei
Sinelui au elaborat 9i extins aspecte ale teoriei sale. Wolf (1988) a
identificat alte doua transferuri ale obiectului Sill.elui. Transferul de obiect
al Sinelui de tip opozitional este un transfer in care pacientul simte
analistul ca un individ care se opune, ll') mod bland, dar care ofera
sustinere mtr-o oareeare masura. Analistul este, de asemenea, perceput
ca oferind un anume grad de autonomie pentru Sinele pacientului,
acceptand nevoia pacientului de a fi in opozitie. Al doilea transfer al
obiectului de sine observat de Wolf este legat de transferul in oglinda,
dar datorita relatiei sale eu 0 motivatie intrinseca de a obtine controlul,
este suficient de diferit pentru a primi 0 denumire aparte. Cunoscut
drept transferul eficient al obiectului Sinelui, el implica perceptia pa
eient"Lllui ca analistulii permite acestuia sa produca, in mod eficient, un
comportament necesar al obiectului Sinelui in analist.
Glen O. Gabbard - Tratat de psihiatrle psihodinamica 68
Alti anali
9
ti influentati de psihologia Sinelui considera ca informapa
din afara modului empatic-introspectiv de perceptie trebuie integrata
in baza de cun09tinte a analistului. Lichtenberg (1998; Lichtenberg 9i
Hadley, 1989) prive9te cunoa9terea unor "scene model", prototipuri ale
experientelor din copilarie, ca fiind foarte relevanta pentru reconstru
irea 9i intelegerea experientei timpurii a pacientului. EI a sustinut ca
trebuie luate in considerare cinci sisteme motivaponale diferite, pentru
a intelege pe deplin fortele care actioneaza in pacient. Fiecare dintre
aceste sisteme se bazeaza pe nevoi innascute 9i modele asociate de
raspuns. Un sistem se dezvolta ca raspuns la nevoia de ata9ament 9i
afiliere. Al doilea sistem include raspunsuri la nevoia de reglare psihica
9i cerinte fiziologice. Al treilea sistem evolueaza ca raspuns la nevoia
de afirmare 9i explorare. Al patrulea sistem raspunde la nevoia de a
reactiona la situatiile potrivnice prin retragere 9i/ sau antagonism. Al
cincilea sistem cuprinde raspunsuri la nevoia de placeri senzuale 9i, in
final, de excitatie sexuala. Aceste sisteme se afla intr-o tensiune
dialectica unul cu celalalt 9i sufera 0 rearanjare ierarhica permanenta.
Fiecare dintre cele cinci sisteme se poate dezvolta doar in prezenta unui
raspuns de reciprocitate din partea celor care ingrijesc persoana
respectiva. Lichtenberg avea rezerve referitor la teoria lui Kohut, din
cauza tendintei acesteia de a pIasa placerea sexuala 9i nonsexuala intr-o
pozipe relativ periferica.
Bacal ~ i Newman (1990) au incercat sa reuneasca psihologia Sinelui
cu teoria relatiilor de obiect. Ei au sustinut ca psihologia Sinelui poate
fi inteleasa ca 0 varianta a teoriei relatiilor de obiect 9i ca Kohut nu a
recunoscut influenta ideilor $colii britanice referitoare la relatiile de
obiect asupra propriilor lui concepte. Bacal 9i Newman arata ca
adevarata unitate de baza a psihologiei Sinelui consta din Sinele co
nectat la obiectul sau, mai degraba dedit izolat de acesta.
Alp revizioni
9
ti au pus sub semnul intrebarii modalitatea de intervenpe
terapeutica propusa de Kohut, care implica 0 frustrare optima a nevoilor
pacientului, in contextul unei intelegeri empatice. De9i Kohut a subliniat
in numeroase randuri ca tehnica sa consta esenpalmente in interpretare,
anumiti observatori (de ex., Siegel, 1996) au aratat ca abordarea lui era
foarte diferita de tipul de frustrare propus de Freud. In ultima sa carte,
Kohut accepta rolul experientei emoponale corective. T o t u ~ i Bacal (1985)
a criticat notiunea lui Kohut de frustrare optima, aratand ca "raspunsul
optim" este la fel de important pentru procesul analitic. Lindon (1994)
avea repneri similare 9i a propus termenul de precautie optima, referitor la
problema unei prea mari abstinente din partea analistului. Totu9i el nu
considera acest tip de precautie ca fiind curativ. Conceptia lui Lindon
referitor la precaupe implica, mai degraba, crearea unei atmosfere care sa
faciliteze explorarea incon9tientului pacientului 9i nu neaparat sa repare
defectele legate de dezvoltare. EI a stipulat ca precaupa trebuie sa se afle
2. Bazele teoretlce ale pslhlatrlel dlnamlce 69
in serviciul progresului muncii analitice, in mai mare masura decat sa fie
un obstacol pentru procesul analitic.
2.4 Consideralii referitoare la dezvoltare
Intr-o oarecare masura, toate teoriile psihanalitice se bazeaza pe 0
gandire legata de dezvoltare. A
9
a cum teoria psihanalitica a evoluat de
la punerea accentului pe pulsiuni, aparari 9i conflict intrapsihic intre
instante, catre preocupari referitoare la Sine, obiect 9i relatii, la fel s-a
deplasat 9i cercetarea asupra dezvoltarii in directia respectiva. Teoriile
timpurii ale dezvoltarii, asociate cu psihologia Eului, erau centrate pe
ariile libidinale 9i erau, in mare parte, reconstructii ale dezvoltarii
timpurii, bazate pe travaliul psihanalitic cu pacienti adulti. Erikson
(1959), urmand calea propusa de Hartmann, a facut un efort de a integra
conflictul dintre instante in cadrul mai larg al psihologiei Eului. EI s-a
concentrat asupra problemelor psihosociale din mediu, care i-au permis
sa creeze 0 schema de dezvoltare epigenetica, schema caracterizata
printr-o criza psihosociala in fiecare faza. De exemplu, in timpul fazei
orale a dezvoltarii, in copilul mic se duce lupta dintre increderea de
baza 9i neincrederea de baza. Criza fazei anale implica autonomie
versus ru9ine 9i indoiala. In timpul fazei falice-oedipiene, in copil se
duce lupta dintre initiativa 9i vinovatie.
Faza oedipiana a dezvoltarii incepe in jurul varstei de 3 ani 9i este !
I,
asociata cu 0 concentrare mai mare asupra organelor genitale ca sursa
I
f,
de placere. In paralel cu acest interes, exista 0 dorinta intensificata de a
fi, in mod exc1usiv, obiectul iubirii parintelui de sex opus. Totu9i, in
acela9i timp, perechea sau cadrul de referinta mama-eopil se transforma
intr-o relatie in trei, copilul devenind con9tient ca exista un rival in
privinta afectiunii parintelui de sex opus.
In cazul copiilor de sex masculin, primul obiect al iubirii este mama,
astfel incat nu este necesara 0 deplasare a afectiunii. Baiatul i
9
i dore9te
sa doarma cu ea, sa 0 mangaie 9i sa fie in centrullumii ei. Intrucat tatal
interfereaza cu aceste planuri, copilul resimte dorinte de moarte la
adresa rivalului sau. Aceste dorinte au ca rezultat vinovatia, teama de
razbunarea tatalui 9i un sentiment de anxietate referitor la iminenta
razbunarii. Freud a observat, in mod repetat, ca principala sursa a
anxietatii baiatului in timpul acestei faze de dezvoltare este ca raz
bunarea tatalui va lua forma castrarii. Pentru a evita aceasta pedeapsa,
baiatul renunta la dorintele sale sexuale pentru mama, identificandu-se
cu tatal sau. Aceasta identificare cu agresorul implica decizia de a cauta
o femeie asemenea mamei sale, astfel incat baiatul sa fie asemenea tatalui
Glen O. Gabbard - Tratat de psihiatrle psihodinamlcii 70

S-ar putea să vă placă și