Sunteți pe pagina 1din 2

Gabriela Iordache ID, An III, Jurnalism Relatia UE China In urmatorii 10 1ni

Inca din 1975 relatiile UE cu China au fost stabilite si sunt reglementate de acordurile comerciale si de cooperare din 1985. Rela iile externe ale Uniunii Europene sunt asigurate de Serviciul European pentru Ac iune Extern (SEAE), condus de comisarul Catherine Asthon, nfiin at n al doilea mandat (2009 2014) al lui Jos Manuel Duro Barroso n fruntea Comisiei Europene. Pe rela ia cu Asia, coordonarea SEAE este asigurat de Viorel Isticioaia-Budura, n calitate de director pentru Asia. Nou nfiin at , serviciul pentru Asia a fost nfiin at la nceputul anului 2010, iar numirea primului dorector a avut loc la 21 decembrie 2010. Viorel Isticioaia Budura a fost ambasadorului Romniei n China (2002 2011), Korea i Japan. Are de asemenea o bogat experien n rela iile Na iunilor Unite n rela ia cu alte organiza ii interna ionale. Rela iile dintre Uniunea European i China au fost stabilite n 1975 i sunt reglementate din anul 1985 de acord comercial i de cooperare UE-China. UE este pentru China cel mai mare partener comercial, n timp ce China este cea mai mare surs de importuri i al doilea cel mai mare partener pe cele dou sensuri de tranzac ionare a UE. Pentru a reflecta profunzimea i amploarea parteneriatului strategic, UE i China au decis, n anul 2010, s consolideze rela iile bilaterale n domeniul afacerilor externe, problemele de securitate i al provoc rilor globale cum ar fi schimb rile climatice, de revenire a economiei globale. Reuniunile anuale la nivel nalt pe teme de politici comerciale, economice sunt completate de dialoguri purtate pe mai mult de 50 de teme sectoriale i acorduri, variind de la protectia mediului la politic industrial , educa ie sau cultur . Drepturile omului sunt discutate periodic ca parte a dialogului politic, precum i n timpul dialogurilor Drepturilor Omului care au au loc bianual, ncepnd cu anul 1995. Principalele obiective ale politicii UE fa de China, reflectate n asisten a UE n China sunt: angajarea Chinei n continuare, pe plan bilateral i pe scena mondial , printr-un dialog politic modern; acordarea de sprijin n beneficiul Chinei de tranzi ie spre o societate deschis , bazat pe statul de drept i respectarea drepturilor omului; ncurajarea integr rii Chinei n economia mondial prin aducerea pe deplin n sistemul comercial mondial; sprijinirea procesului de reform economic i social pentru cre terea vizibilit ii UE n China. Principalele politici vis-a-vis de China asa cum sunt reflectate in programele Uniunii sunt: - incurajarea Chinei sa se implice mai mult la nivel bilateral si international, prin consolidarea dialogului politic; - sprijinirea dezvoltarii Chinei spre o societate deschisa, bazata pe statul de drept si respectarea drepturilor omului - facilitarea integrarii in economia mondiala, facand China sa se implice mai mult in sistemul comercial mondial si sprijinirea procesului de reforme economice si sociale - imbunatatirea imaginii Europei in China

Rela ia strategic Uniunea European -China - i dezvoltarea acesteia- a constituit punctul central al agendei delega iei la nivel nalt a Grupului Sociali tilor i Democra ilor din Parlamentului European (S&D), care efectueaz o vizit n China, n perioada 30 martie-2 aprilie 2010. Delega ia este condus de vicepre edintele n materie de politic extern i de ap rare al S&D, Adrian Severin; din ea au facut parte eurodeputatul PSD Victor Bo tinaru, membru al Delega iei PE pentru rela iile cu China (D-CN), Stephen Hughes, vicepre edinte n domeniul economic al Grupului S&D, precum i Henri Weber, vicepre edintele D-CN. n cadrul discu iilor a rezultat c pot fi identificate o serie de domenii n vederea realiz rii unui parteneriat strategic ntre Bruxelles i Beijing ; este vorba de: coordonarea politicilor macro-economice (inclusiv n vederea combaterii crizelor); liberalizarea i facilitarea comer ului; o strategie privind ajutorul pentru dezvoltare; combaterea amenin rilor la adresa securit ii globale; realizarea unei guvern ri globale eficiente.

Obiectivul principal al UE este pentru China de a ocupa pozi ia pe care o merit n func ie de dimensiunea sa i geo-strategic important n comunitatea interna ional , att din punct de vedere economic cat si politic. UE sprijin procesul de reform economic i social n curs de desf urare n China. Acesta sus ine tranzi ia Chinei spre o societate deschis , bazat pe statul de drept i respectarea drepturilor omului, i consider c aceasta va beneficia de dezvoltare a Chinei i a stabilit ii sociale. Incepand cu 2016, atunci cand China va primi automat statutul de economie de piata datorita reglementarilor Organizatiei Mondiale a Comertului, in care China este membru cu drepturi depline de relativ putin timp, va aduce noi schimbari pe arena politica international. Din pacate, nivelul schimburilor culturale si intelectuale lasa de dorit. Apetitul chinez si deschiderea lor spre Europa au fost, sunt si vor ramane in continuare mult mai mari decat invers. Exista in prezent aproape 100.000 de studenti chinezi care studiaza in UE si sunt, doar 20.000-30.000 de europeni care studiaza acolo. Statele Unite au anuntat ca vor trimite in China, in urmatorii 4 ani, 100.000 de studenti americani.