Sunteți pe pagina 1din 3

NUMELE NR.

I PRENUMELE.....................................

PUNCTAJ: PROF. Mariana IFRIM

CLASA a IX-a..................

TEST DE EVALUARE CONFIGURA IA ATOMULUI

I.Scrie cuvntul/cuvintele dintre paranteze care completeaz corect fiecare dintre afirma iile urm toare: 10p 1. Orbitalii cu .........................energie formeaz mpreun un substrat. (aceea i/diferit ) 2. Orbitalii se ocup cu electroni n ordinea ....................................a energiei lor. (cresc toare/descresc toare) 3. Un orbital nu poate fi ocupat dect de maxim ..........electroni de spin .............(opus/identic) 4. Electronii de valen sunt electronii din stratul ....................................(exterior/interior). II. La urm toarele ntreb ri alege r spunsul/r spunsurile corect(e): 1. Orbitalii de tip d: a) sunt n num r de apte; b) sunt n num r de cinci; c) se completeaz cu maxim 14 electroni; d) se completeaz cu maxim 10 electroni. 5p

2. Referitor la configura ia 29Cu sunt adev rate afirma iile: Configura ia: ........................................ 15p a) are un electron n ultimul strat de electroni; b) are trei straturi complet ocupate cu electroni; c) are 7 substraturi cu electroni; d) nu con ine orbitali monoelectronici n ultimul strat cu electroni. III. Care este configura ia atomului care are n nveli 2 electroni n substratul 4p? 20p Configura ia: Precizeaz : a) Num rul atomic:.............. b) Num rul de straturi complet ocupate:................. i n curs de ocupare................. c) Num rul de subnivele energetice....................... d) Num rul de orbitali complet ocupa i............. i nr. de orbitali monoelectronici................ e) Pozi ia n S.P.: grupa ................, perioada .................. ; blocul ............................ IV. Elementul chimic ai c rui atomi con in n configura ia nveli ului de electroni 5 orbitali d, 20p 9 orbitali p i 4 orbitali s, iar n orbitalii de tip p se g sesc 13 electroni, are num rul atomic Z=........

Configura ia ...............................................................................................................
27

V. Care este num rul electronilor de valen 20p

din 81 g

13

Al ?

Not : Se acord 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. NUMELE NR.2 TEST DE EVALUARE CONFIGURA IA ATOMULUI I. Scrie cuvntul/cuvintele din parantez care completeaz corect fiecare dintre urm toarele afirma ii: 10p a) Stratul 2(L) are.....................substraturi electronice (dou /trei); b) Electronul dinstinctiv tinde s ocupe n atom, locul vacant n energie......................(maxim /minim ); c) n orbitalii 5f pot fi maxim .......................... electroni. (10/14); d) Electronul care se adaug n procesul de trecere de la un atom la altul, de-a lungul sistemului periodic, se nume te electron .................................... (distinctiv/de valen ). II. La urm toarele ntreb ri alege r spunsul corect: 1. Principiul lui Pauli se refer la: a) Num rul maxim de electroni dintr-un strat; b) Num rul minil de electroni din fiecare substrat; c) Num rul maxim de electroni de valen ; d) Num rul maxim de electroni care pot exista ntr-un orbital. 5p I PRENUMELE..................................... PUNCTAJ: PROF. Mariana IFRIM

CLASA a IX-a..................

2. Referitor la configura ia 24Cr sunt adev rate afirma iile: Configura ia:.......................................... 15p a) are un electron n ultimul strat de electroni; b) are trei straturi complet ocupate cu electroni; c) are 7 substraturi cu electroni; d) are ase orbitali monoelectronici. III. Care este configura ia atomului c ruia i lipsesc 4 electroni pentru a avea complet ocupat stratul al treilea? Configura ia........................................................................................... Precizeaz : 20p a) Num rul atomic:.............. b) Num rul de straturi complet ocupate:................. i n curs de ocupare................. c) Num rul de subnivele energetice....................... d) Num rul de orbitali complet ocupa i............. i nr. de orbitali monoelectronici................ e) Pozi ia n S.P.: grupa ................, perioada .................. ; blocul ............................ IV. Elemntul chimic care are 5 orbitali d, 6 orbitali p, 3 orbitali s ocupa i cu perechi de elctroni, 20p orbital s monoelectronic, are Z=...................... Configura ia: .................................................................................................
40

i un

V. Calculeaz num rul electronilor de valen

din 120g

20

Ca.

20p

Not : Se acord 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii.

S-ar putea să vă placă și