Sunteți pe pagina 1din 44

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

INSTRUC IUNE TEHNIC DE LUCRU SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

I.T.L.-04-E.ON

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

2/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

CUPRINS

I. Scop .......................................................................................................................................................4 II. Domeniul de aplicare ...........................................................................................................................4 III. Caracteristicile tehnice i calitative ...............................................................................................4 IV. Semnalizarea sta iilor de transformare i a posturilor de tranformare n cabine i subterane9 V. Semnalizarea lea de inalta tensiune 110 kV..................................................................................12 VI. Semnalizarea LEA - MT i PTA ..................................................................................................14 VII. Semnalizarea LEA de joasa tensiune..........................................................................................18 VIII. Semnalizarea firidelor de joasa tensiune.....................................................................................21 IX. Semnalizarea de identificare a instalatiilor electrice care nu se afla in gestiunea E.ON Moldova dar sunt in exploatarea E.ON Moldova prin contract de COMODAT.......................22 X. - Dimensiunile literelor pentruinscriptionarea instalatiilor electrice.................................................24 ANEXA 1 - Semnalizarea de identificare a lea dublu circuit de nalt tensiune....................................25 ANEXA 2-Semnalizarea de identificare a lea simplu circuit de nalt tensiune ...................................26 ANEXA 3A-Semnalizare de avertizare pentru stlpii LEA.....................................................................27 ANEXA 3B - Semnalizare de avertizare pentru carcase cu ui de acces care protejeaz instala ii electrice.........................................................................................................................................................28 ANEXA 3 C-Semnalizare de avertizare a zonelor cu risc ridicat i specific ..........................................29 ANEXA 3 D-Semnalizarea de interzicere..................................................................................................30 ANEXA 4-Semnalizarea de identificare i avertizare a liniei electrice de medie tensiune circuit comun cu linia electrica de joasa tensiune.................................................................................................31 ANEXA 5 - Exemple de semnalizare de identificare a liniei electrice de medie tensiune i PTA .........32 ANEXA 6 - Semnalizarea de identificare i avertizare pentru cutia de distribu ia PTA......................33 ANEXA 7-Semnalizarea de identificare i avertizare LEA 0,4 kV pe stlp comun cu alte circuite...34 ANEXA 7.1- Semnalizarea de identificare i avertizare LEA 1 kv pe acelasi stalp cu LEA 0,4 kv si cu alte circuite................................................................................................................ .34 ANEXA 8 - Semnalizare de identificare i avertizare pentru supor ii LEA de j.t. cu tensiuni din dou surse, cutie de sec ionare i circuite comune alte dect circuite de energie electric.............................35 ANEXA 9 - Exemplu de semnalizare de identificare a firidelor de joasa tensiune................................37 Anexele 10 -16 - Semnalizarea instalatiilor electrice care nu se afla in gestiunea E.ON Moldova dar sunt preluate in exploatarea E.ON Moldova prin contract de COMODAT.... 38-45

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

3/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

I.

Scop

1.1. Stabilirea caracteristicilor tehnice, calitative i de execu ie a semnalizrilor de securitate a instalatiilor electrice din exploatare si conexele acestora. 1.2. Asigurarea condi iilor organizatorice pentru respectarea reglementrilor n vigoare. 1.3. Realizarea semnalizrilor prin inscrip ionare direct sau prin afiare de inscrip ii prefabricate. 1.4. Stabilirea grafiei i a con inutului textului semnalizrilor.

II.

Domeniul de aplicare

2.1. Prezenta instruc iune se aplic n instala iile electrice din exploatarea S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. i conexele acestora. 2.2. Documenta iile tehnico-economice pentru execu ia i repara ia instala iilor electrice i conexele acestora vor con ine prevederi referitoare la semnalizrile prevzute n prezenta.

III.

Caracteristicile tehnice i calitative

3.1. Semnalizarea permanent de securitate este reglementat de Hotrrea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca, STAS 297/1-88 i STAS 297/2-92 . 3.2. Semnifica ia sau scopul culorilor
Culoare Semnifica ie sau scop Semnal de interdic ie Indica ii i precizri Atitudini periculoase Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgen Evacuare

Rou

Pericol-alarm

Materiale i echipamente de prevenire i stingere a incendiilor Galben sau galbenoranj

Identificare i localizare

Semnal de avertizare

Aten ie, precau ie Verificare Comportament sau ac iune specific Obliga ia purtrii echipamentului individual de protec ie Ui, ieiri, ci de acces, echipamente, posturi, ncperi Revenire la normal

Albastru

Semnal de obliga ie

Semnal de salvare sau de prim ajutor Verde Situa ie de securitate

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

4/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

3.3.

Tipurile de semnalizare:

a) semnalizare de securitate i/sau de sntate - semnalizarea care se refer la un obiect, o activitate sau o situa ie determinat i furnizeaz informa ii ori cerin e referitoare la securitatea i/sau sntatea la locul de munc, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbal sau un gest-semnal, dup caz; b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol; c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaz asupra unui risc sau unui pericol; d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indic adoptarea unui comportament specific; e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indica ii privind ieirile de urgen ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare; f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaz alte indica ii dect cele prevzute la lit. b)-e); g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori i a unui simbol sau a unei pictograme, furnizeaz o indica ie specific, a crui vizibilitate este asigurat prin iluminare de intensitate suficient; h) panou suplimentar - panoul utilizat mpreun cu un panou descris la lit. g), care furnizeaz informa ii suplimentare; i) culoare de securitate - culoarea creia i este atribuit o semnifica ie specific; j) simbol sau pictogram - imaginea care descrie o situa ie sau indic un comportament specific i care este utilizat pe un panou ori pe o suprafa luminoas; k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel nct s se creeze o suprafa luminoas; l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis i difuzat de un dispozitiv realizat n acest scop, fr folosirea vocii umane sau artificiale;
3.4. Compozi ia geometric i cromatic a semnalizrilor 3.4.1. Mrimea semnalizrilor trebuie s satisfac rela ia:
L2 S 2000

unde S = aria indicatorului; L = distan a maxim de la care semnalizarea trebuie s fie lizibil. 3.4.2. Rezisten a i pstrarea cromaticii n condi ii de mediu: minim trei ani.
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

5/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

3.4.3. Pentru mrirea vizibilit ii se recomand urmtoarele compozi ii cromatice: 3.4.3.1.Alb cu rou; 3.4.3.2.Alb cu verde; 3.4.3.3.Alb cu albastru; 3.4.3.4.Negru cu galben.

3.4.4.Semnalizarea de identificare
3.4.4.1.Compozi ia geometric este reprezentat de un dreptunghi aezat cu baza (b) n pozi ie orizontal (fig.1). Dimensiunile dreptunghiului sunt func ie de textul pentru identificare. 3.4.4.2.Compozi ia cromatic: a) de regul pentru echipamentele amplasate n spa ii delimitate se va utiliza fondul galben, textul negru i chenar negru (chenarul negru este op ional); b) de regul pentru echipamente a cror densitate de amplasare este redus (stlpii: LEA) se poate utiliza fondul alb i textul negru 3.4.4.3.Distan a de la care trebuie s fie lizibil semnalizarea de identificare este func ie de mai multe elemente, printre care : a) amplasamentul echipamentului; b) securitatea identificatorului; c) pozi ia identificatorului fa de elementele de ac ionare; d) necesitatea observrii clare a echipamentului n timpul ac ionrii; e) locul de amplasare a semnalizrii.

3.4.5.Semnalizarea de avertizare:
3.4.5.1.Compozi ia geometric: un triunghi echilateral cu una din laturi aezat peste un dreptunghi cu baza egal ca dimensiune cu latura triunghiului. Dimeniunile i formele celor dou figuri geometrice sunt prezentate n fig.2. 3.4.5.2.Compozi ia cromatic: triunghiul are fondul galben i chenar negru. L imea chenatului este C1 (vezi fig.2). n interiorul triunghiului se grafiaz cu negru simbolul reprezentnd pericolul care trebuie avertizat. Dreptunghiul cu fond galben i fr chenar este rezervat nscrierii explicite cu negru a pericolului simbolizat n interiorul triunghiului. Simbolistica pictogramelor avertizoare este reglementat de Hotrrea nr.
971 din 26 iulie 2006 privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca.

3.4.5.3.Distan a de la care trebuie s fie lizibil semnalizarea de avertizare determine suprafa a acesteia. n principiu aceast distan trebuie s fie egal sau mai mare cu limita admisa care este specificata in art. 49 alin(2) din IP-SSM 02 D.E.E..

3.4.6.Semnalizarea de interzicere:
3.4.6.1.Compoziia geometric este reprezentat de un cerc cu diametrul d. Cercul poate fi aezat tangent pe baza mare a unui dreptunghi. Baza mare a dreptunghiului trebuie s fie egal cu diametrul cercului (vezi fig.3)
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

6/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

3.4.6.2.Compozi ia cromatic: cercul cu diametrul d are fondul alb, bordur de culoare roie i o band de culoare rosie la 45 care coboar de la stnga spre dreapta diametral. n interiorul cercului se realizeaz pictograma care simbolizeaz ac iunea sau elementul interzis. Banda roie aezat la 45 pe l imea acesteia trebuie s acopere pictograma simbolistic. Simbolizarea interzicerilor este prezentat n Hotrrea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca. Dac se consider necesar, se poate utiliza i dreptunghiul asociat cercului. Dreptunghiul, n acest caz, va avea fondul rou peste care se nscrie cu litere albe explicarea interzicerii. 3.4.6.3.Distan a de la care trebuie s fie lizibil semnalizarea de interzicere trebuie s determine suprafa a acesteia. n principiu, aceast distan trebuie s asigure protec ia oamenilor.

3.5.Forma geometric i dimensiunile semnalizrii de identificare.


Form
C1

Denumirea dimensiunii caracteristice


Baza (b)
h

Dimensiunea indicatorului (mm.)


100

C1

C2

200

300

400

0,10h

0,03h

C2

nl imea (h)

75

150

225

300

0,10h

0,03h

Fig.1.

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

7/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

3.6.Forma geometric i dimensiunile semnalizrii de avertizare.


Forma
Denumirea dimensiunii caracteristice

Dimensiunea indicatorului (mm.)

C1

C2

C1 C2

Latura (a)

100

200

300

400

0,09a

0,018a

a C1

Baza (b) b=a


h

100

200

300

400

0,10h

nl imea (h)
b

75

150

225

300

0,10h

Fig.2.
3.7. Forma geometric i dimensiunile semnalizrii de interzicere:
Form
Denumirea dimensiunii caracteristice

Dimensiunea indicatorului (mm.)

C1

C2

Diametrul (d)

100

200

300

400

0,15d

0,025d

C1

Baza (b) b=d


h

100

200

300

400

0,10h

nl imea (h)
b

75

150

225

300

0,10h

Fig.3.
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

8/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

IV. Semnalizarea sta iilor de transformare i a posturilor de tranformare n cabine i subterane

4.1.Semnalizarea de identificare
4.1.1.Aceast semnalizare se realizeaz nainte de punerea n func iune sau n timpul exploatrii dac se schimb identitatea elementului semnalizat. 4.1.2.Semnalizrile de identificare se ntre in n permanen pentru a se realiza cerin a de identificare uoar i sigur. 4.1.3.Semnalizarea de identificare trebuie s permit identificarea i recunoasterea elementului echipamentului sau oricare alt subansamblu, circuit electric etc. care exist (retras sau n exploatare) i conexele acestora. 4.1.4.Semnalizarea de identificare trebuie s cuprind una sau mai multe din urmtoarele informa ii: a) denumire conven ional; b) putere activ, reactiv, aparent; c) numrul de ordine; d) pozi iile de func ionare: nchis, deschis, conectat, deconenctat, pozi ie intermediar; e) semnifica ia semnelor luminoase; f) cod identificare; g) denumirea entit ii gestionare (sigl); h) anul punerii n func ie; i) pozi ia i marcarea fazelor instala iilor primare; j) pozi ia i marcarea altor circuite electrice; k) locul pentru legarea la pmnt; l) locul pentru montarea clemelor scurtcircuitoarelor pe circuitele active; m) polaritatea circuitelor de curent continu; n) nivele tensiune, putere, curent a. 4.1.5.Locul de amplasare: 4.1.5.1.Locul de acces: semnalizarea pentru personalizarea instala iei. Realizarea tehnic, con inutul i grafica se dispun func ie de politica de imagine i de cerin ele momentului. n orice moment nu trebuie s lipseasc: - denumirea conven ional i tensiunile primare de func ionare; - numrul de ordine al por ilor de acces (dac sunt mai multe) i butonul soneriei de avertizare pentru acces; - litera ia (cod) prin care se identific nivelul de importan ; pe fiecare poart de acces. 4.1.5.2.Cldiri construc ii: a) ui acces: con inutul textului trebuie s exprime foarte clar denumirea spa iului situat dup u; ex.HOL,CAMER COMAND, SAL CONEXIUNI, STA IE

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

9/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

EXTERIOAR, CAMERA B.A., ATELIER MECANIC etc, semnalizarea de identificare a spa iilor se realizeaz pe ambele fe e ale fiecrei ui; b) instala ii electrice: iluminat artificial, iluminat siguran , prize; c) instala ii de nclzire; d) instala ii de ap a; e) loc amplasare mijloace PSI. 4.1.5.3.Camera de comand i spa ii interioare cu instala ii pn la 0,4 kV inclusiv: a) panouri i tablouri distribu ie; b) elemente comand, semnalizare, protec ie-msur, control, scheme electrice, circuite electrice a.; c) telefonie, telesemnalizare. 4.1.5.4.Sala circuite primare: a) celule: inscrip ia se dispune pe ui i pe traversa superioar a uii (element fix al ramei pe care se nchide ua celulei) fa i spate (dup caz); b) elemente i echipamente electrice i de ac ionare; c) echipamente i elemente electrice de comand: semnalizare protec ie, msur, suntare, control circuite electrice a.; d) sisteme i sec ii bare inclusiv nivelul de tensiune. 4.1.5.5.Sal i anexe B.A; a) BA inclusiv nivelul de tensiune; b) numrtoare elemente BA; c) camer pstrare echipament individual de protec ie i echipamente tehnice specifice;camer ventila ie for at (unde este cazul);camer electrolit(unde este cazul) d) elemente obturare ventila ie natural; e) polaritatea barelor colectoare a.. 4.1.5.6.Alte spa ii cu destina ie special situate n cldirea-construc ia instala iei: a) sal ateptare; b) grup social; c) magazie; d) sal compresoare a. 4.1.5.7.Partea exterioar: a) transformatoarele de putere i anexele acestora: cutii distribu ie circuite secundare, comutator ploturi, marcare faze primare i secundare, nivel unei conservator a.; b) transformatoare de curent i tensiune; c) sistem i sec ii de bare i fazele acestora; d) celule i echipamentele acestuia cu indicarea pozi iilor nchis, deschis i a elementelor de ac ionare; e) dulapurile circuitelor secundare cu aparatajul aferent; f) instala ia de protec ie mpotriva supratensiunilor atmosferice i de comuta ie; g) locurile de legare la pmnt a garniturilor mobile de scurctcircuitare; h) bobina de stingere i/sau rezisten de compensare;
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

10/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

i) locul de amplasare a mijloacelor PSI a.. 4.1.5.6.Semnalizarea de identificare se stabilete i se supravegheaz de ctre subunitatea care exploateaz instala ia electric i conexele acesteia.

4.2.Semnalizarea de avertizare
4.2.1.Semnalizarea de avertizare : 4.2.1.1.Avertizarea prezen ei riscului electric; 4.2.1.2.Avertizarea existen ei, dac este cazul, a zonelor cu risc ridicat i specific, sau a altor pericole. n acest caz se respect prevederile instruc iunii tehnice de lucru Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 4.2.2.Simbolizarea pericolelor avertizate: 4.2.2.1. Simbolizarea pericolului electric se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma sgeat frnt (Anexa 3B). 4.2.2.2.Simbolizarea zonelor cu risc ridicat i specific sau a altor pericole se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma semnul exclamrii(Anexa 3C). 4.2.3.Explica ia pictogramei se nscrie n interiorul dreptunghiului de sub triunghi 4.2.3.1.Pentru riscul de electrocutare se scrie PERICOL ELECTRIC!. 4.2.3.2.Pentru zonele cu risc ridicat i specific, n dreptunghi se va nscrie explicit i clar acest pericol. 4.2.4.Semnalizarea pericolului electric se realizeaz sau monteaz pe toate uile celulelor sau ngrdirilor care con in instala ii electrice sub tensiune sau care pot fi puse sub tensiune prin manevre. 4.2.5.De asemenea, semnalizarea pericolului electric se realizeaz sau se monteaz i pe plci sau alte elemente de ngrdire, montate prin elemente de asamblare (uruburi) sau alt sistem de asamblare i care prin ndeprtarea lor distan a dintre locul unde acestea au fost montate i instala iile electrice sub tensiune este mai mic dect distan a de vecintate (exemplu: capacele n montaj fix de la celulele de tip nchis; plasele de la ngrdirile celulelor de 110 kV a.). 4.2.6. Zonele cu risc ridicat i specific sau alte pericole necesar a fi semnalizate se semnalizeaza conform prevederilor instruc iunii tehnice de lucru Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 4.2.7.Semnalizarea de avertizare se stabilete i se supravegheaz de ctre subunitatea care exploateaz instala ia electric i conexele acesteia.

4.3. Semnalizarea de interzicere


4.3.1.Semnalizarea de interzicere se realizeaz sau monteaz pe mprejmuirile care delimiteaz teritoriul sta iilor de transformare i pe uile de acces n interiorul acestor mprejmuiri. Distan a maxim dintre dou semnalizri de interzicere nu trebuie s fie mai mare de 10 m. 4.3.2.La posturile de transformare n cabine i subterane semnalizarea de interzicere se realizeaz sau monteaz pe uile de acces n interiorul construc iei i pe uile de acces la tablourile de distribu ie cu acces din afara construc iei. 4.3.3.Semnalizarea de interzicere este prezentat n Anexa 3D.

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

11/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

V.

Semnalizarea lea de inalta tensiune 110 kV

5.1.Semnalizarea de identificare
5.1.1.Aceste semnalizri se realizeaz pe stlpii (supor ii) LEA nainte de punerea n func iune sau n timpul exploatrii, prin montarea unor inscrip ii (indicatoare) prefabricate sau prin nscriere direct pe acetia. 5.1.2.Semnalizarea de identificare trebuie s permit recunoaterea LEA, circuitul i stlpul (suportul). 5.1.3.Semnalizarea de identificare a LEA trebuie s cuprind urmtoarele informa ii:(Anexa 1 i Anexa 2); a) denumirea conven ional a LEA, cu indicarea circuitelor n cazul LEA cu mai multe circuite; b) numrul de ordine al stlpilor; c) denumirea entit ii gestionare; d) anul plantrii stlpului (PIF); e) pozi ia fazelor pe stlp (suport). 5.1.4.Denumirea conven ional a LEA de nalt tensiune se compune din indicarea tensiunii nominale i sta iile de transformare de la capetele liniei. n cazul LEA de nalt tensiune cu mai multe circuite pe acelai suport, se va nominaliza fiecare circuit n parte (prin numr i pozi ie). Exemplu: LEA 110 kV Gutina-Mrgineni, circuitul 1-stnga, circuitul 2-dreapta. n cazul n care numrul stlpilor pentru un circuit nu corespunde cu numrul stlpilor pentru al doilea circuit, numerotarea se face respectnd numrul stlpilor pentru fiecare circuit (dreapta stnga). Numrtoarea se face pornind de la sta ia nominalizat ca fiind prima n denumire. 5.1.5.Numrul de ordine al stlpilor va fi, n principiu, conform proiectului de execu ie a LEA. Pe traseul liniei, un numr se va folosi o singur dat indiferent de delimitarea ntre entit i n cazul n care LEA respectiv apar ine mai multor gestionari. 5.1.6.n situa iile n care n aliniamentul liniei se planteaz suplimentar noi stlpi ntr-un numr mic (sub 10 stlpi), se men ine vechea numerotare, stlpii noi introdui fiind numerota i cu numrul stlpului din fa n sensul creterii numerice, nso it de o liter majuscul (ex.10A; 11B; 12C). 5.1.7.n cazul n care pe traseul unei LEA se ncadreaz o nou sta ie de transformare, se vor stabili noile denumiri conven ionale ale liniilor (circuitelor) i renumerotarea stlpilor. Noile numere vor fi operate n documenta ia de execu ie a liniei vechi i, dup caz, a liniilor noi. Precizare. Pe stlpi se va men ine anul real de plantare. 5.1.8.Semnalizarea de identificare se execut, de regul, astfel: a) pe fiecare stlp pe partea dreapt n sensul de cretere a numerotrii stlpilor;
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

12/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

b) pe stlpii de beton, prin nscrierea cu vopsea direct pe stlpi; c) pe stlpii de metal, prin montarea de plcu e indicatoare prefabricate. 5.1.9.Culorile semnalizrilor de indentificare: fondul alb sau galben, textul i chenarul de culoare neagr. 5.1.10.Semnalizarea pozi iei fazelor se execut cu vopsea direct pe stlp. 5.1.11.Semnalizarea de identificare va fi amplasat pe stlp la o nl ime cuprins ntre 2,2 m. i 3,5 m de la sol.

5.2.Semnalizarea de avertizare
5.2.1.Semnalizarea de avertizare : 5.2.1.1.Avertizarea existen ei riscului de electrocutare prilejuit de atingerea stlpilor sau a conductoarelor electrice ; 5.2.1.2. Zonele cu risc ridicat i specific sau alte pericole necesar a fi semnalizate se semnalizeaza conform prevederilor instruc iunii tehnice de lucru Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 5.2.2.Simbolizarea semnalizrii pericolelor avertizate: 5.2.2.1. Simbolizarea pericolului electric se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma sgeat frnt (Anexa 3A). 5.2.2.2.Simbolizarea zonelor cu risc ridicat si specific sau a altor pericole se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma semnul exclamrii(Anexa 3C). 5.2.2.3.Simbolizarea zonelor cu risc ridicat si specific pe care-l prezint stlpii de lemn putrezi, de beton fisura i sau cu alte defecte i stlpii de metal coroda i poate fi realizat i cu ajutorul unei benzi de culoare roie cu l ime de 10 cm. grafiat pe toat circumferin a stlpului la o nl ime de 1,5-2 m. de la sol. 5.2.3.Explica ia pictogramei se nscrie n interiorul dreptunghiului de sub triunghi 5.2.3.1.Pentru riscul electric se scrie PERICOL ELECTRIC! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT. 5.2.3.2.Pentru zonele cu risc ridicat si specific sau alt pericol, n dreptunghi se va nscrie explicit i clar acel pericol. 5.2.4.Semnalizarea de avertizare se monteaz sau realizeaz pe pr ile laterale ale fiecrui stlp la o nl ime cuprins ntre 2,2 i 3,5 m. de la sol sub semnalizarea de identificare.

5.3. Semnalizarea de interzicere


5.3.1.Pe stlpii LEA 110 kV nu se monteaz sau realizeaz semnalizarea de interzicere.

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

13/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

VI.

Semnalizarea LEA de medie tensiune i PTA

6.1.Semnalizarea de identificare
6.1.1.Aceste semnalizri se realizeaz pe stlpii (supor ii) LEA i PTA nainte de punerea n func iune sau n timpul exploatrii prin montarea unor inscrip ii (indicatoare) prefabricate sau prin nscriere direct pe stlpi i cutiile de distribu ie ale PTA. 6.1.2.Semnalizarea de identificare trebuie s permit identificarea LEA, PTA, circuitul, stlpul (suportul) i echipamanetul tehnic montat pe acesta (dac este cazul) i cutia de distribu ie a PTA. Pe stlpi (supor i) inscrip iile se realizeaz la nl imea de 1,5 m. de la sol. 6.1.3.Semnalizarea de identificare va cuprinde urmtoarele informa ii, func ie de amplasarea LEA i a PTA: 6.1.3.1.Denumirea gestionarului; 6.1.3.2.Denumirea conven ional a LEA (ax, deriva ie, racord, plecare) cu indicarea circuitelor n cazul amplasrii mai multor circuite; 6.1.3.3.Numrul de ordine al stlpilor; 6.1.3.4.Anul plantrii stlpului (PIF); 6.1.3.5.Pozi ia i nominalizarea circuitelor n cazul LEA cu mai multe circuite cu aceeai tensiune; 6.1.3.6.Pozi ia i nominalizarea circuitelor n cazul LEA m.t. i j.t. cu unul sau mai multe circuite comune i altele dect circuitele de energie electric; 6.1.3.7.Denumirea i/sau numrul de ordine (dac este cazul) a PTA (se nscrie pe cutia de distribu ie); 6.1.3.8.Denumire sau numr de ordine a STE cu precizarea (post, racord, deriva ie, bucl, sec ionare, linie .a.); 6.1.3.9.n interiorul cutiei de distribu ie 0,4 kV pe ua acesteia se va afia schema monofilar a PTA, de medie i joas tensiune cu caracteristicile echipamentului. Deasemeni, se va grafia denumirea circuitelor LEA de joas tensiune i numrul de ordine al primului stlp al fiecrui circuit. 6.1.4.Modelul semnalizrii de identificare a liniilor electrice aeriene de medie tensiune i a PTA este prezentat n Anexa 4, Anexa 5 i Anexa 6 6.1.5.Semnalizarea de identificare a separatoarelor, indiferent de rolul pe care l ndeplinesc n instala ii (post, racord, bucl, sec iune, linie etc.) se va face prin acordarea unei denumiri sau cod numeric; Exemplu: S.R.P.T.-1 Vleni (separator racord PT 1 Vleni) 6.1.6.Semnalizarea de identificare a posturilor de transformare aeriene se face prin nscrierea numrului de ordine al postului respectiv i denumirea localit ii/consumator/bloc/strad(dup caz) func ie de teren sau prin acordarea unui cod numeric (Anexa 5 i Anexa 6) . Exemplu: P.T.-1 Vleni; P.T.-27 Bacu str.Carpa i.

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

14/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

6.1.7.Semnalizarea de identificare a liniilor electrice de medie tensiune se realizeaz n func ie de tipul liniei astfel (Anexa 4): - linie ntre dou sta ii (PA-uri sau sta ii i PT), indicndu-se sta ia de plecare i sta ia de sosire; - linie radial, indicndu-se sta ia de plecare i localitatea sau ultimul consumator. Exemplu: LEA de 20 kV Blcescu-Slobozia; linie de deriva ie, n cazul n care exist separator de deriva ie, indicnd denumirea separatorului de deriva ie i localitatea sau ultimul consumator. Exemplu: LEA de 20 kV. Deriva ie Traian; linie racord PT sau deriva ie, fr separator, indicndu-se racordul sau deriva ia i localitatea sau ultimul consumator. Exemplu: LEA de 20 kV Racord PT 1 Vleni, LEA de 20 kV, Deriva ie BalastierFaraoani. 6.1.8.Semnalizarea de identificare a celulelor/ntreruptoarelor montate n liniile electrice de medie tensiune se realizeaz prin indicarea amplasamentului celulei/ntreruptoarului i denumirea liniei n care este montat. Exemplu: ACELA/I 20 kV Orbeni, LEA 20 kV Con eti-Rcciuni. 6.1.9.Sistemul de semnalizare pentru identificare se stabilete de ctre subunitatea de exploatare. n eviden a tehnic i operativ elementele instala iei vor fi notate n strict concordan cu terenul. 6.1.10.Semnalizarea pentru identificare este obligatorie cel pu in pentru: a) stlpii LEA singulare din doi n doi supor i; b) primii 48 stlpii de lng sta iile de transformare, PTA sau oricare surs; c) stlpii cu aparataj (trafo, separatoare, CTE, DRV etc.); d) stlpii por iunilor de LEA paralele; e) stlpii liniilor care se ncrucieaz; f) stlpii LEA care traverseaz ci ferate, drumuri, strzi; g) stlpii din ax de unde se racordeaz deziva ii, racoarde i primii 24 stlpi ai deriva iilor, racoadelor. 6.1.11.Semnalizarea de identificare pe stlpii de beton armat se realizeaz, de regul, cu vopsea direct pe supor i. 6.1.12. Semnalizarea de identificare pe stlpii de lemn i metal se vor realiza pe plci (prefabricate). 6.1.13.Modificarea inscrip iilor se face cnd apar neconcordan e ntre situa ia din teren i documenta ia operativ. n situa iile n care n alineamentul liniei se planteaz noi stlpi ntr-un numr mai mic de 10 (zece) se men ine vechea numerotare, stlpii noi introdui fiind numerota i cu numrul stlpului din fa n sensul creterii numerice nso it de o liter majuscul (exemplu: 25A, 25 B; 30A).

Modificrile se fac att pe elementele instala iei, ct i n documenta iile operative ale subunit ii de exploatare.
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

15/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

6.1.14.Con inutul minim al semnalizrilor de identificare:


Tabelul I
Elementul de instala ie Separatoare (de post,de racord, de deriva ie, de bucl,de sec ionare,de linie) Post de transformare aerian Con inutul inscrip iei -Gestionar, denumire instala ie -Anul montrii -Gestionar, denumire instala ie -Anul montrii Locul de amplasare a inscrip iei Stnga privind dinspre locul de montare a dispozitivului de ac ionare Pe partea din fa a stlpului, privind dinspre latura pe care este montat transformatorul. La PT pe doi stlpi inscrip ionarea se realizeaz identic pe ambii stlpi. Aceeai inscrip ionare se realizeaz i pe ua cutiei de distribu ie Partea lateral a stlpului , unde accesul este mai uor pentru LEA simpul circuit. Pr ile laterale ale stlpului pentru LEA dublu circuit. Partea lateral a stlpilor

Stlpii LEA de m.t. simplu i dublu circuit Restul stlpilor LEA de m.t.

-Gestionar, denumire instala ie -Denumirea circuitului -Nr.de ordine al stlpului -Anul montrii -Gestionar, denumire instala ie -Numrul de ordine -Anul montrii

6.2.Semnalizarea de avertizare
6.2.1.Semnalizarea de avertizare : 6.2.1.1.Avertizarea existen ei riscului de electrocutare prilejuit de atingerea stlpilor sau a conductoarelor electrice; 6.2.1.2.Avertizarea existen ei riscului de electrocutare prilejuit de atingerea cutiilor de distribu ie a PTA; 6.2.1.3. Zonele cu risc ridicat i specific sau alte pericole necesar a fi semnalizate se semnalizeaza conform prevederilor instruc iunii tehnice de lucru Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 6.2.2.Simbolizarea semnalizrii pericolelor avertizate: 6.2.2.1. Simbolizarea pericolului electric se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma sgeat frnt (Anexa 3A ,Anexa 3B). 6.2.2.2.Simbolizarea pericolului deosebit sau a altor pericole se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma semnul exclamrii (anexa 3C). 6.2.2.3.Simbolizarea pericolului deosebit pe cere-l prezint stlpii de lemn putrezi, de beton fisura i sau cu alte defecte i stlpii de metal coroda i poate fi realizat i cu ajutorul unei benzi de culoare roie cu l ime de 10 cm. grafiat pe toat circumferin a stlpului. 6.2.3.Explica ia pictogramei se nscrie n interiorul dreptunghiului de sub triunghi 6.2.3.1.Pentru riscul de electrocutare conform pct.6.2.1.1. se scrie PERICOL ELECTRIC! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT. 6.2.3.2.Pentru riscul electric conform pct.6.2.1.2. se scrie PERICOL ELECTRIC! 6.2.3.3.Pentru zonele cu risc ridicat si specific, sau alte pericole, n dreptunghi se nscrie explicit i clar acest pericol.
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

16/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

6.2.4. Semnalizarea de avertizare se realizeaz pe to i stlpii LEA, precum i la posturile de transformare aeriene. De asemenea se realizeaz i pe cutia de distribu ie a PTA. Aceste semnalizri se amplaseaz la nl imea de 1,5-2 m.. Tehnologic se vor realiza de regul cu vopsea pe stlpii din beton armat i cutiile de distribu iea PTA i pe plcu e prefabricate stlpii metalici i din lemn

6.3. Semnalizarea de interzicere


6.3.1.Pe stlpii LEA i stlpul PTA nu se monteaz sau realizeaz semnalizarea de interzicere. 6.3.2.Pe uile de acces ale cutiilor de distribu ie a PTA se monteaz sau realizeaz semnalizarea de interzicere grafiat n Anexa 3D.

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

17/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

VII. Semnalizarea LEA de joasa tensiune

7.1.Semnalizarea de identificare
7.1.1.Aceste semnalizri se realizeaz pe stlpii (supor ii) LEA nainte de punerea n func iune sau n timpul exploatrii prin montarea unor inscrip ii (indicatoare) prefabricate sau prin nscriere direct pe stlpi. 7.1.2.Semnalizarea de identificare trebuie s permit identificarea LEA, circuitul i stlpul (suportul) acesteia. Semnalizarea se realizeaz pe stlpii (supor i) LEA la nl imea de 1,5 m de la sol. 7.1.3.Semnalizarea de identificare va cuprinde urmtoarele informa ii(dup caz): 7.1.3.1.Denumirea gestionarului; 7.1.3.2.Denumirea conven ional a LEA; 7.1.3.3.Numrul de ordine al stlpilor; 7.1.3.4.Anul plantrii stlpului (PIF); 7.1.3.5.Pozi ia i nominalizarea circuitelor n cazul LEA cu unul sau mai multe circuite comune de energie electric i/sau altele dect circuitele de energie electric; 7.1.3.6.Sursa de tensiune n cazul stlpilor cu tensiuni din mai multe puncte de alimentare; 7.1.3.7.Cutiile de separa ie: denumirea sursei lor de alimentare i curentul nominal al siguran elor. 7.1.4.Modelul semnalizrii de identificare a liniilor electrice aeriene de joas tensiune este prezentat n Anexa 7 7.1.5.Principii pentru numerotarea stlpilor: 7.1.5.1.Numerotarea sau codificarea fiecrui stlp trebuie s fie singular; 7.1.5.2.Pe raza unei localit i sau strzi un numr sau o combina ie de cifre i litere poate fi atribuit unui singur stlp. 7.1.6.Stlpii pe care sunt montate circuite comune LEA jt i LEA mt se inscrip ioneaz pentru identificare cu denumirea i numerotarea stlpilor ambelor LEA (vezi exemplu Anexa 4). 7.1.7.Semnalizarea de identificare realizat pe stlpi trebuie s corespund proiectul de execu ie. Aceast semnalizare trebuie nscris n eviden a tehnico-operativ (inventarul instala iilor, scheme monofilare etc.) 7.1.8.Semnalizarea de identificare se stabilete de fiecare subunitatea de exploatare func ie de : numele localit ii (dac nu sunt atribuite strzilor denumiri); numele strzii; denumirea unor consumatori importan i etc..

7.2.Semnalizarea de avertizare
7.2.1.Semnalizarea de avertizare : 7.2.1.1.Avertizarea existen ei riscului de electrocutare prilejuit de atingerea stlpilor sau a conductoarelor electrice ; 7.2.1.2.Avertizarea existen ei riscului de electrocutare prilejuit de atingerea cutiilor de sec ionare ;

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

18/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

7.2.1.3. Zonele cu risc ridicat i specific sau alte pericole necesar a fi semnalizate se semnalizeaza conform prevederilor instruc iunii tehnice de lucru Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 7.2.2.Simbolizarea semnalizrii pericolelor avertizate: 7.2.2.1. Simbolizarea pericolului electric se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma sgeat frnt (Anexa 3A i Anexa 3B). 7.2.2.2.Simbolizarea pericolului deosebit sau a altor pericole se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma semnul exclamrii(Anexa 3C). 7.2.2.3.Simbolizarea pericolului deosebit pe cere-l prezint stlpii de lemn putrezi, de beton fisura i sau cu alte defecte i stlpii de metal coroda i poate fi realizat i cu ajutorul unei benzi de culoare roie cu l ime de 10 cm. aplicat pe toat circumferin a stlpului. 7.2.3.Explica ia pictogramei se nscrie n interiorul dreptunghiului de sub triunghi: 7.2.3.1.Pentru riscul electric conform pct.7.2.1.1. se scrie PERICOL ELECTRIC! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT. 7.2.3.2.Pentru riscul electric conform pct.7.2.1.2. se scrie PERICOL ELECTRIC! 7.2.3.3.Pentru zonele cu risc ridicat sau specific, sau alt pericol, n dreptunghi se va nscrie explicit i clar acel pericol. 7.2.4. Semnalizarea de avertizare se realizeaz pe to i stlpii LEA, precum i la cutiile de separa ie. Aceste semnalizri se amplaseaz la nl imea de 1,5-2 m. Tehnologic se vor realiza de regul cu vopsea pe stlpii din beton armat i cutiile de separa ie i pe plcu e prefabricate pentru stlpii metalici i din lemn.

7.3. Semnalizarea de interzicere


7.3.1.Pe stlpii LEA nu se monteaz sau realizeaz semnalizarea de interzicere. 7.3.2.Pe uile de acces ale cutiilor de separa ie se monteaz sau realizeaz semnalizarea de interzicere grafiat n Anexa 3D.

7.4. Semnalizarea de identificare a LEA jt cu 2 circuite


Indicatorul pentru identificare de pe stalpii din LEA de joasa tensiune echipati cu 2 circuite se va inscriptiona ca in exemplul urmator: PTA 11 Vladeni 3 - SUS 1 - JOS 19 numerele precizate avand urmatoarea semnificatie: 11 = numarul postului trafo din localitatea mentionata,

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

19/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

3- SUS = numarul circuitului LEA j.t. alimentat din postul trafo respectiv, amplasat in partea superioara a stalpului( primul circuit de la varful stalpului spre baza acestuia); 1- JOS = numarul circuitului LEA j.t. alimentat din postul trafo respectiv, amplasat sub circuitul de pe varful stalpului; 19 = numarul stalpului aferent celor doua circuite amplasate pe acesta. NOTA: Numarul pentru inscriptionarea circuitului LEA jt de pe stalp trebuie sa corespunda cu numarul de identificare al circuitului respectiv din cutia sau tabloul de distributie al postului trafo.

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

20/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

VIII. Semnalizarea firidelor de joasa tensiune

8.1.Semnalizarea de identificare
8.1.1.Aceste semnalizri se realizeaz nainte de punerea n func iune sau n timpul exploatrii prin montarea unor inscrip ii (indicatoare) prefabricate sau prin realizare nscriere direct. 8.1.2.Semnalizarea de identificare trebuie s permit identificarea firidei i a circuitelor din interiorul acesteia. Semnalizarea se realizeaz pe ua de acces. n interiorul acesteia se numeroteaz sau nominalizeaz fiecare circuit . 8.1.3.Semnalizarea de identificare va cuprinde urmtoarele informa ii(dup caz): 8.1.3.1.Denumirea gestionarului; 8.1.3.2.Denumirea conven ional; 8.1.3.3.Anul PIF; 8.1.3.4.Pe ua firidei (n exteriorul acesteia) nominalizarea postului (posturilor) de transformare din care se alimenteaz firida. 8.1.3.5. n interiorul firidelor se afieaz schema normal a circuitelor electrice ale acesteia cu indicarea surselor de alimentare, buclri i curentul nominal al siguran elor 8.1.4.Modelul semnalizrii de identificare este prezentat n Anexa 9. 8.1.5.Semnalizarea de identificare se realizeaz conform proiectului de execu ie. Aceast semnalizare trebuie nscris n eviden a tehnico-operativ (inventarul instala iilor, scheme monofilare etc.) 8.1.6.Semnalizarea de identificare se stabilete de fiecare subunitatea de exploatare.

8.2.Semnalizarea de avertizare
8.2.1.Semnalizarea de avertizare : 8.2.1.1.Avertizarea existen ei riscului de electrocutare; 8.2.1.2. Zonele cu risc ridicat i specific, sau a alte pericole necesar a fi semnalizate se semnalizeaza conform prevederilor instruc iunii tehnice de lucru Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 8.2.2.Simbolizarea semnalizrii pericolelor avertizate: 8.2.2.1. Simbolizarea pericolului electric se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma sgeat frnt ( Anexa 3B). 8.2.2.2.Simbolizarea pericolului deosebit sau a altor pericole se realizeaz n interiorul triunghiului cu pictograma semnul exclamrii(Anexa 3C). 8.2.3.Explica ia pictogramei se nscrie n interiorul dreptunghiului de sub triunghi: 8.2.3.1.Pentru riscul electric conform pct.8.2.1.1. se scrie PERICOL ELECTRIC!. 8.2.3.2.Pentru pericolul deosebit sau alt pericol n dreptunghi se va nscrie explicit i clar acest pericol. 8.2.4. Semnalizarea de avertizare se realizeaz pe uile de acces n interiorul firidelor

8.3. Semnalizarea de interzicere


8.3.1.Pe firide nu se monteaz sau realizeaz semnalizarea de interzicere.
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

21/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

8.4. Semnalizarea de identificare a cablurilor care se racordeaza la instalatiile electrice. Pentru identificarea cablurilor care se racordeaza la tablourile de distributie si la cutiile de distributie ale posturilor de transformare, etichetele de identificare care se monteaza pe capetele cablurilor se vor confectiona din PVC/tabla de aluminiu de grosime 2 mm, avand dimensiunea de 120x15 mm2. Pe eticheta de identificare se vor inscriptiona urmatoarele date: - tensiunea (KV), - tipul cablului si sectiune (exemplu: ACYABY - 3x240+120) - anul de pozare . Forma si modul de inscriptionare a etichetei de identificare a cablului este: o 1 KV - ACYABY- 3x240+120 2008 o

Nota: - inaltimea literelor este de 8 mm, - simbolul o reprezinta cele 2 gauri pentru fixarea etichetei pe cablu prin bride confectionate din material plastic. Datele care se vor inscriptiona pe eticheta si materialul stabilit din care trebuie confectionata aceasta, corespund prevederilor prescriptiei NTE 007/08/00 in vigoare.

IX. Semnalizarea de identificare a instalatiilor electrice care nu se afla in gestiunea E.ON Moldova dar sunt in exploatarea E.ON Moldova prin contract de COMODAT.
Pentru instalatiile electrice care nu se afla in gestiunea E.ON Moldova dar sunt in exploatarea E.ON Moldova prin contract de COMODAT se stabileste urmatorul mod de semnalizare pentru indentificarea partilor componente ale acestora: Cazul 1. Daca instalatiile electrice aflate in exploatarea E.ON Moldova prin contract de COMODAT sunt separate de instalatiile aflate in gestiunea E.ON Moldova (nu sunt
Data intrrii n vigoare 02.05.2009

22/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

amplasate pe suporti comuni) semnalizarea de identificare a acestora se va face prin adaugarea expresiei COMODAT: denumirea investitorului la denumirea E.ON Moldova. De exemplu, in cazul in care investitorul unei retele de joasa tensiune este Primaria Bacau, pe stalpii acestei retele semnalizarea de identificare va avea scris in partea superioara : E.ON Moldova COMODAT: PRIMARIA BACAU Acest mod de semnalizare de identificare se va aplica pentru toate elementele componenete ale retelelor electrice incadrate in acest caz (conform anexelor nr 10-16) Cazul 2: Daca pe suportii unei linii electrice aeriene de joasa tensiune se afla 2 circuite de energie electrica din care unul apartine E.ON Moldova si altul unui anumit investitor, semnalizarea de identificare a acestora se va face ca in exemplul urmator, in care, pe inscriptia de identificare, la denumirea circuitului care este in gestiunea investitorului respectiv se va adauga expresia : COMODAT: denumirea investitorului PTA 11 Vladeni 3 - SUS (COMODAT: PRIMARIAVLADENI) 1 - JOS 19

unde, 11 = numarul postului trafo din localitatea mentionata, 3 - SUS (COMODAT: PRIMARIA VLADENI) = numarul circuitului LEA j.t. alimentat din postul trafo respectiv, amplasat in partea superioara a stalpului( primul circuit de la varful stalpului spre baza acestuia); acest circuit se afla in gestiunea Primariei Vladeni fiind in exploatarea E.ON Moldova prin contract de COMODAT. 1 - JOS = numarul circuitului LEA j.t. alimentat din postul trafo respectiv, amplasat sub circuitul de pe varful stalpului, aflat in gestiunea E.ON Moldova; 19 = numarul stalpului aferent celor doua circuite amplasate pe acesta. NOTA: Numarul pentru inscriptionarea circuitului LEA jt de pe stalp trebuie sa corespunda cu numarul de identificare al circuitului respectiv din cutia sau tabloul de distributie al postului trafo.

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

23/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

10. Dimensiunile literelor pentru inscriptionarile instalatiilor electrice


Latimea (dimensiunea bazei) unui indicator auxiliar, care se utilizeaza pentru un anumit text, trebuie sa fie de 200 mm. Inaltimea unui indicator cu o latime de 200 mm trebuie sa fie de 150 mm, inaltime care se va mari daca textul are mai mult de trei randuri incadrate in inaltimea de 150 mm, cu distanta intre randuri de 10 mm. Inaltimea literelor din textul de inscriptionare trebuie sa fie de minim 40 mm.

Exemple: 1. Pentru un indicator in care trebuie sa se scrie: PERICOL ELECTRIC!, inaltimea acestuia trebuie sa fie de 150 mm. PERICOL ELECTRIC!

2. Pentru un indicator in care trebuie sa se scrie: PERICOL ELECTRIC! NU ATINGETI STALPII, NICI FIRELE CAZUTE LA PAMANT, inaltimea acestuia trebuie sa fie de 300 mm deoarece textul respectiv se va scrie pe 6 randuri. PERICOL ELECTRIC! NU ATINGETI STALPII, NICI FIRELE CAZUTE LA PAMANT!

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

24/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 1 - Semnalizarea de identificare a lea dublu circuit de nalt tensiune

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

25/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 2-Semnalizarea de identificare a lea simplu circuit de nalt tensiune

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

26/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 3A-Semnalizare de avertizare pentru stlpii LEA

PERICOL ELECTRIC! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

27/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 3B - Semnalizare de avertizare pentru carcase cu ui de acces care protejeaz instala ii electrice

PERICOL ELECTRIC!

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

28/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 3 C-Semnalizare de avertizare a zonelor cu risc ridicat i specific

CAPA FISURAT IZOLATOR STE 110 kV CELULA MRGINENI

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

29/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 3 D-Semnalizarea de interzicere

FUMATUL SI FOCUL DESCHIS INTERZISE

INTERZIS STINGEREA CU AP

ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

30/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 4-Semnalizarea de identificare i avertizare a liniei electrice de medie tensiune circuit comun cu linia electrica de joasa tensiune
DISPOZITIA CIRCUITELOR PE STALP, DETALIU DE INSCRIPTIONARE

E.ON 2009 LEA 20 kV BLCESCU-SLOBOZIA 18 LEA 0.4 kV PT 1VLENI 3 23

3
PERICOL ELECTRIC! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

min 1,5 m 1.Circuit 20 kV 2.Circuit 0,4 kV 3.Inscriptionare stalp

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

31/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 5 - Exemple de semnalizare de identificare a liniei electrice de medie tensiune i PTA A)Separatoare, post racord, deriva ie, bucl, sec ionare linie
E.ON 1998 S.D. 20 kV TRAIAN E.ON 1999 S.RACORD 20 kV PTA VLENI

200

B)Post de transformare aerian (PT)


E.ON 1999 E.ON 1993

PTA nr.1
20/0,4 kV TRAIAN 200

PT nr.27
6/0,4 kV BACU str.CARPA I

C)Stlpi LEA medie tensiune


E.ON 1995 LEA 20 kV BLCESCU RCCIUNI

21
200

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

32/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 6 - Semnalizarea de identificare i avertizare pentru cutia de distribu ia PTA

E.ON

2009 PT 1 VLENI 20/0,4 kV

PERICOL ELECTRIC!

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

33/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 7-Semnalizarea de identificare i avertizare LEA 0,4 kV pe stlp comun cu alte circuite
DISPUNEREA CIRCUITELOR PE STALP, DETALIU DE INSCRIPTIONARE

1 E.ON 2009 LEA 0,4 kV PTA 1 VLENI

2 3

3 18
CA- Tv E l c o m-S a t LTc ROMTELECOM

PERICOL ELECTRIC! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

min 1,5 m 1.Circuit 0,4 kV 2.Cablu Tv 3.Cablu autopurtat Tc 4.Inscriptionare stlp

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

34/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 7.1 SEMNALIZAREA DE IDENTIFICARE I AVERTIZARE LEA 1 kV pe acelasi stalp cu LEA 0,4 kV si CU ALTE CIRCUITE
DISPUNEREA CIRCUITELOR PE STALP,

DETALIU DE INSCRIPTIONARE

E.ON MOLDOVA

2009 LEA 1 KV PTA 5-PTA 6 Valeni

LEA 0.4 kV PTA 4 VLENI 2 47 L E A 1 KV L E A 0,4 k V. CA- Tv E l c o m-S a t LTc DTc

min 1,5 m de sol


1. Circuit 1 kV 2. Circuit 0,4 KV 3.Cablu Tv 4.Cablu autopurtat Tc 5.Inscriptionare stlp LEGENDA:

PERICOL ELECTRIC ! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

2=plecarea de joasa tensiune nr. 2 47=stalpul nr.47 a plecarii nr.2 de joasa tensiune (0,4 KV) din PT 4

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

35/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 8 - Semnalizare de identificare i avertizare pentru supor ii LEA de j.t. cu tensiuni din dou surse, cutie de sec ionare i circuite comune alte dect circuite de energie electric
E.ON 2009 CUTIE SEC IONARE

20
LEA 0,4 kV. MRGINENI SOSIRE PT 1 LEA 0,4 kV. MRGINENI SOSIRE PT 2

PERICOL ELECTRIC! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

CA Tv Elcom Sat LTc DTc

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

36/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 9 - Exemplu de semnalizare de identificare a firidelor de joasa tensiune

E.ON 2009 1578 Bl. C1 Sc.B PT 168 PT 254


200

An PIF

Nr. firida

Denumire firida Se va trece nr. PT din care se alimenteaza firida

Se va trece nr. PT din care poate fi alimentata firida

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

37/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0 ANEXA 10

SEMNALIZAREA DE IDENTIFICARE I AVERTIZARE A LEA M.T CIRCUIT COMUN CU LEA JT


DISPOZITIA CIRCUITELOR PE STALP, DETALIU DE INSCRIPTIONARE

E.ON MOLDOVA COMODAT: PRIMARIA VALENI 2002

LEA 20 kV BLCESCUSLOBOZIA

18
LEA 0.4 kV PTA 5 VLENI

3 35

3
PERICOL ELECTRIC ! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

min 1,5 m 1-Circuit 20 kV 2-Circuit 0,4 kV 3-Inscriptionare stalp LEGENDA: 18=nr. stalp aferent LEA 20 kV 3=plecarea de j.t nr.3 35=stalpul nr.35 a plecarii nr.3 de joasa tensiune. 38/45
ITL- 4 SSM

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0 ANEXA 11

EXEMPLE DE SEMNALIZARE DE IDENTIFICARE A LEA DE MEDIE TENSIUNE I PTA


A)Separatoare, post racord, deriva ie, bucl, sec ionare linie
E.ON MOLDOVA COMODAT: PRIMARIA TRAIAN 1975 S.DERIVA IE 20 kV TRAIAN S.RACORD 20 kV PTA VLENI E.ON MOLDOVA COMODAT: PRIMARIA VALENI 1972

200

B)Post de transformare aerian (PT)


E.ON MOLDOVA COMODAT: PRIMARIA TRAIAN 1975 E.ON MOLDOVA COMODAT: PRIMARIA BACAU 1975

PTA nr.1
20/04 kV TRAIAN

PT nr.27
6/0,4 kV BACU str.CARPA I

200

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

39/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

C)Stlpi LEA medie tensiune


E.ON MOLDOVA COMODAT: PRIMARIA RCCIUNI 1975 LEA 20 kV. BLCESCU RCCIUNI E.ON MOLDOVA COMODAT: PRIMARIA RCCIUNI 1976

22

21
200

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

40/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0

ANEXA 12

SEMNALIZAREA DE IDENTIFICARE I AVERTIZARE PENTRU CUTIA DE DISTRIBU IA PTA

E.ON MOLDOVA
COMODAT: PRIMARIA VALENI

2000 P T A nr. 1 VLENI 20/0,4 kV

PERICOL ELECTRIC!

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

41/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0 ANEXA 13

SEMNALIZAREA DE IDENTIFICARE I AVERTIZARE lea 0,4 Kv PE STLP COMUN CU ALTE CIRCUITE


DISPUNEREA CIRCUITELOR PE STALP, DETALIU DE INSCRIPTIONARE

1
E.ON MOLDOVA COMODAT:
PRIMARIA VALENI

2009

LEA 0.4 kV PTA 4 VLENI 2 47 L E A 0 , 4 k V. CA- Tv E l c o m-S a t LTc DTc

min 1,5 m de sol

PERICOL ELECTRIC ! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

1.Circuit 0,4 kV 2.Cablu Tv 3.Cablu autopurtat Tc 4.Inscriptionare stlp Data intrrii n vigoare 02.05.2009

LEGENDA: 2=plecarea de joasa tensiune nr. 2 47=stalpul nr.47 a plecarii nr.2 de joasa tensiune

42/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0 ANEXA 14

SEMNALIZAREA DE IDENTIFICARE I AVERTIZARE LEA 1 kV pe acelasi stalp cu LEA 0,4 kV si CU ALTE CIRCUITE
DISPUNEREA CIRCUITELOR PE STALP, DETALIU DE INSCRIPTIONARE

1 2 _____________________________ 3
E.ON MOLDOVA COMODAT:
PRIMARIA VALENI

2009 LEA 1 KV PTA 5-PTA 6 Valeni 4 LEA 0.4 kV PTA 4 VLENI 2 47 L E A 1 KV L E A 0,4 k V. CA- Tv E l c o m-S a t LTc DTc

min 1,5 m de sol


1. Circuit 1 kV 2. Circuit 0,4 KV 3.Cablu Tv 4.Cablu autopurtat Tc 5.Inscriptionare stlp LEGENDA:

PERICOL ELECTRIC ! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

2=plecarea de joasa tensiune nr. 2 47=stalpul nr.47 a plecarii nr.2 de joasa tensiune (0,4 KV) din PT 4

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

43/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0 ANEXA 15

SEMNALIZARE DE IDENTIFICARE I AVERTIZARE PENTRU SUPOR II LEA J.T. CU TENSIUNI DIN DOU SURSE, CUTIE DE SEC IONARE I CIRCUITE COMUNE ALTE DECT CIRCUITE DE ENERGIE ELECTRIC
E.ON MOLDOVA
COMODAT: PRIMARIA MARGINENI

2000 CUTIE SEC IONARE

LEA 0,4 kV. MRGINENI SOSIRE PT 1

20

LEA 0,4 kV. MRGINENI SOSIRE PT 2

PERICOL ELECTRIC! NU ATINGE STLPII, NICI FIRELE CZUTE LA PMNT

CA Tv Elcom Sat LTc DTc


Data intrrii n vigoare 02.05.2009

44/45

ITL- 4 SSM

SEMNALIZAREA PERMANENT DE SECURITATE A INSTALA IILOR ELECTRICE DIN EXPLOATARE I CONEXELE ACESTORA

ITL- 04 Ed. 2/rev. 0 ANEXA 16

EXEMPLU DE SEMNALIZARE DE IDENTIFICARE A FIRIDELOR JT


E.ON MOLDOVA
COMODAT: PRIMARIA BACAU

1975 FIRIDA nr. Denumire ____

200

Data intrrii n vigoare 02.05.2009

45/45

ITL- 4 SSM