Sunteți pe pagina 1din 6

Edentatia totala Definitie : Caracterizata prin absenta tuturor dintilor(bimaxilara sau unimaxilara) insotita de afectarea functiilor esentiale ale

sistemului orofaciall (masticatie, fonatie,fizionomie,autoreglare) la care se adauga cele 4 procese nervoase (stereognoza, topognoza, proiectia si perceptia) Se datoreaza: -complicatii ale cariilor, urmate de extractii -traumatisme dento maxilare -boala de focar -extragerea nejustificata a unor dinti -infectii endoosoase -boli parodontale Crestele reziduale sunt mult mai resorbite si se atrofiaza mai repede daca pierderea dintilor se datoreaza parodontozei, fata de cele rezultate din alte cauze(complicatiile cariei de ex) Simptome: Toate functiile sistemului oro facial sunt perturbate si uneori intervin si manifestari psihice. Tulbur ri: de mastica ie, fonetice, fizionomice i psihice Tulburari masticatorii: -reducerea fluxului salivar -prelucrarea insuficienta a alimentelor -apar leziuni la nivelul mucoasei bucale Tulburari fizionomice: -aspect imbatranit al fetei -invaginarea buzelor -adncirea an urilor nazo-labiale i labio-mentonier Tulburari fonetice: -modificarea timbrului vocal -alterarea proniuntiei consoanelor Tulburari psihice -cu cat pacientul e mai tanar cu atat impactul e mai mare -scade stima de sine Campul protetic edentat total: cuprinde toate forma iunile care vin n contact direct sau indirect cu piesele protetice i care contribuie la men inerea, sprijinul i stabilitatea lor. Este format din: - zona de sprijin (substratul osos i mucos) - zona de nchidere marginal - musculatura periprotetic Campul protetic MAXILAR a. Substratul OSOS, format din apofiza alveolara(crestele alveolare) si palatul dur. Crestele alveolare sufer un proces de resorb ie i atrofie centripet dupa extragerea dintilor

ROL deosebit n stabilitate i sprijin deoarece se opun deplas rilor n sens orizontal. n func ie de cronologia i etiologia pierderii din ilor: - creste nalte (13-15 mm) - creste medii (6-12 mm) - creste reduse ( sub 6 mm), n func ie de m rimea n sens vestibulo-oral crestele pot fi late, medii, nguste Versantul extern al crestei edentate este important pentru amprentare.El Poate fi : - retentiv vestibular - neretentiv - neutru Distal crestele edentate maxilare prezint ni te proeminen e(tuberozit i maxilare) cu rol n men inerea i stabilitatea protezei superioare. Tuberozit ile maxilare prezint trei poli: vestibular, distal i caudal. n func ie de gradul de retentivitate a polului vestibular i distal tuberozit ile pot fi: - retentive - neretentive - neutre La maxilar valoarea crestelor edentate este clasificat de LEJOYEUX astfel: -clasa I creste nalte, retentive, cu versante vestibulare i orale extinse, paralele ntre ele, f r exostoze -clasa II creste medii, cu versante vestibulare u or oblice, prin pierdere de substan osoas i resorb ie centripet -clasa III creste cu valoare protetic slab , afectate prin resorb ie accentuat -clasa IV creste cu valoare protetic negativ , denivelate, disp rute par ial sau total b)Palatul dur este considerat, al turi de tuberozit i ca fiind o zon biostatic . Al turi de crestele edentate bolta palatin particip la sprijinul protezei maxilare permi nd realizarea unei adeziuni mai bune a protezei totale maxilare fa de cea mandibular . Torusul Maxilar:Dup Landa torusul maxilar poate fi de cinci tipuri: - rotunjit, de volum variabil, de obicei unic, sau alc tuit din mai multe proeminen e osoase, situat n treimea posterioar a palatului, la nivelul jonc iunii dintre sutura sagital i cea transversal - de dimensiune mic , de form alungit , situat n treimea posterioar a bol ii palatine - voluminos, alungit, aflat n cele dou treimi anterioare ale palatului - alungit i ngust plasat n treimea anterioar a palatului - extins pe toat lungimea palatului, de la gaura incisiv pn la jonc iunea palatului dur cu cel moale. Bolta Palatina: n practica clinic sunt descrise trei forme reprezentative: -forma adnc (ogival ) favorabila -forma medie (adncime de 15-17 mm) cea mai favorabila -forma plat

CMPUL PROTETIC MAXILAR (substratul mucos) -mucoasa fixa -mucoasa pasiv mobila(FUNDUL DE SAC) -Mucoasa mobila(proteza nu se ajunge pana aici) CMPUL PROTETIC MANDIBULAR(substratul osos) La mandibul evaluarea crestelor edentate a fost f cut de LEJOYEUX astfel: -clasa I creste pu in resorbite, convexe, limitate de versante vestibulare i linguale extinse nedureroase, f r exostoze, torus sau linii oblice interne neascu ite -clasa II creste cu valoare protetic medie, dar nc apte s contribuie eficientla stabilizarea i men inerea protezei -clasa III creste cu valoare protetic sc zut cu resorb ii accentuate -clasa IV creste cu valoare negativ cu concavit i att n plan frontal ct i sagital CMPUL PROTETIC MANDIBULAR(substratul mucos) ZONELE FUNC IONALE ALE CMPULUI PROTETIC MANDIBULAR Topografic se descriu cinci zone func ionale: -zona tubercului piriform -zona vestibular lateral -zona vestibular central -zona lingual lateral -zona lingual central 3/ETAPELE CLINICO TEHNICE DE REALIZARE A PROTEZEI TOTALE. AMPRENTA PRELIMINAR :Este copia negativ a cmpului protetic Obiectivele ei: SPRIJINUL STABILITATEA RETEN IA MEN INEREA CRESTEI REZIDUALE ESTETICA CARACTERISTICA PORTAMPRENTELOR - s fie rigid - s poat fi modificat la nevoie, n func ie de necesit i - s asigure o grosime ct mai uniform a materialului de amprent - s fie compatibil cu materialul de amprent i mediul bucal - s fie prev zut cu mner, stopuri i puncte de reper pentru o pozi ionare corect - s poat fi sterilizat MATERIALE DE AMPRENT Hidrocoloizi ireversibili (alginatele) -Ghipsul -Materiale termoplastice -Elastomeri de sintez b/MODELUL PRELIMINAR este copia fidel pozitiv a cmpului protetic. Pe baza modelului preliminar se realizeaz lingura individual , utilizat n amprentarea final

Timpii de realizare a modelului preliminar: PREG TIREA AMPRENTEI IZOLAREA AMPRENTEI TURNAREA MODELULUI SOCLAREA MODELULUI DEMULAREA TRASAREA CONTURULUI PERIFERIEI CMPULUI PROTETIC: 4/LINGURA INDIVIDUAL Reprezint de fapt o portamprent individualizat , adaptat particularit ilor cmpului preotetic al pacientului i care devie ulterior suportul rigid al materialului de amprent n faza de amprentare final . Scopul acestei etape tehnice este de a realiza o portamprent care s asigure ob inerea unei bune nchideri marginale i s reproduc corect suprafa a de sprijin. Caracteristicele generale ale portamprentelor individuale: -se confec ioneaz pe modelul preliminar -trebuie s fie rigid pentru a nu deforma amprenta final -nu trebuie s dep easc limitele cmpului protetic i s faciliteze inser ia i dezinser ia amprentei n cavitatea bucal - accesoriile s nu jeneze baza sau periferia cmpului protetic -s permit aderen a materialului de amprent - marginile lingurilor s fie rotunjite i decupate n zona forma iunilor mobile de la periferia cmpului protetic -grosimea marginilor este impus de volumul fundurilor de sac Clasificare dup material -r ini acrilice auto/termopolimerizabile - plac de baz , stents, ebonit , etc. (numai din ra iuni economice) - poliesteri, copoliesteri - r in diacrilic compozit (fotopolimerizabile) Etapele tehnice de realizare sunt: - izolarea modelului n ap 3-5 minute sau pudrare cu talc, deoarece placa de baz ader de ghips i poate conduce la imposibilitatea ulterioar de a o desprinde de pe model sau la deteriorarea acestuia. - nc lzirea uniform pe toat suprafa a pl cii de baz i mularea ei pe model prin presiune digital . n zonele marginale se apas cu mnerul spatulei de cear . -excesul este decupat cu foarfeca astfel nct s r mn o band de 3 mm peste limita cmpului protetic care se r sfrnge peste fa a extern a bazei crendu-se astfel margini rotunjite de grosime variabil ce m resc rezisten a portamprentei - se verific respectarea marginilor cmpului protetic astfel nct perimetrul lingurii s se ncadreze n cel al supotului de sprijin Urmeaz apoi ad ugarea accesoriilor: -mnerul lingurii se realizeaz tot din plac de baz si se solidarizeaz la aceasta prin ramolire la flac r

AMPRENTA FINAL este o etap clinic a protez rii totale prin care se nregistreaz cu materiale de nalt fidelitate, att suprafa a de sprijin ct i jocul forma iunilor de la periferia cmpului protetic. OBIECTIVELE AMPRENTEI FINALE -ob inerea unei n l imi corecte a marginilor amprentei i extinderea maxim a pl cii protezei - repartizarea uniform a presiunilor asupra esuturilor cmpului protetic; -respectarea libert ii de mi care a forma iunilor musculare i realizarea Tehnici de amprentare Tehnici mucostatice n cadrul acestor tehnici s-a mers pe principiul de a nu deforma cmpul protetic n timpul amprent rii ca urmare amprenta va fi men inut n cavitatea bucal f r presiune i nici pacientul nici medicul nu vor face mi c ri de modelare func ional . Criticile acestei metod sunt acelea c n final proteza va avea margini scurte i sub iri find neglijat aportul tonicit ii musculare la men inerea protezeri. Tehnici mucodinamice n cazul utiliz rii acestor tehnici lingura individual trebuie s fie foarte bine adaptat n cavitatea bucal . Aceast metod presupune asocierea a dou materiale de consisten diferit , cu unul realizndu-se inchiderea marginal la nivelul zonelor cheie iar cu cel lalt, mai fluid, se face completarea amprentei. La ora actual aceste metode sunt cele mai agreate de c tre practicieni. Rela ia tip de amprent - cmp protetic amprente compresive n cadrul c rora se exercit presiune asupra mucoasei fixe. Sunt indicate n cazul cmpurilor protetice dure , cu mucoas pu in rezilient , aderent de periost, iar ca materiale de amprentare sunt indicate cele cu vscozitate crescut (stents) sau medie (elastomeri de sintez ). amprente de despov rare sunt indicate pentru cmpurile protetice cu zone sensibile, incapabile s suporte presiuni. Despov rarea se poate realiza prin mai multe feluri, astfel unii practicieni fac un orificiu n centrul lingurii individuale n cazul unui torus palatin, Costa recomand s fie f cute orificii n dreptul tuturor zonelor anatomice sensibile, Pedro Saizar este de p rere c toat lingura s fie distan at de cmpul protetic (n afar de unele puncte de sprijin) iar Lejoieux cere folierea pe model a zonelor sensibile. Tehnica Herbst maxilar -deschiderea moderat a cavit ii bucale se modeleaz zona premolarilor i a primului molar, -deschiderea larg a gurii i balansarea mandibulei se modeleaz lungimea marginilor la nivelul pungii lui Eisering, nivelul inser iei retrotuberozitare a ligamentului pterigomaxilar i modelarea l rgimii spa iului paratuberozitar, - mimarea sursului for at se modeleaz marginile de la nivelul primului molar i celui deal doilea premolar de o parte i de alta, -mimarea suptului sau a fluieratului se modeleaz marginea vestibular corespunz toare zonei incisivo-canine, - se solicit pacientului s tu easc modelarea zonei distale. Tehnica Herbst mandibul

-deschiderea medie i larg a gurii se modeleaz zona vestibulo-distal -umezirea buzelor modelarea zonelor paralinguale laterale, -balansarea limbii n obraji se modeleaz versan ii linguali n regiunea glandelor sublinguale -protrac ia limbii modelarea n regiunea frenului lingual - mimarea suptului sau a fluieratului modelarea regiunii vestibulare anterioare, -degluti ia modelarea n zona disto-lingual .